BOVAGkrant 05-2018

Page 12

PRIVACYWET

HP AUTOSERVICE BEREIDT ZICH VOOR OP DE PRIVACY WET

“AVG kost meer tijd dan gedacht” Het is zover: de nieuwe privacywet is van kracht voor alle ondernemers in Nederland. Arieke Peters van HP Autoservice is druk bezig het bedrijf gereed te maken en gebruikt daarbij de BOVAG Privacytool. Hoe gaat dat tot nu toe? En waar loopt zij tegenaan?

12 BOVAGkrant NUMMER 5 / JUNI 2018