Page 14

SNAPSHOT

Lobbyspel op het EU-toneel Nederlandse ondernemers moeten zich ook aan Europese wetten houden. Logisch dus dat BOVAG ook in Brussel op het lobbytoneel te vinden is. Hoe zijn de rollen daar verdeeld?

ACEA: European Automobile Manufacturers Association Koepelorganisatie van auto-, truck en busfabrikanten. Ook de nationale brancheverenigingen zijn lid van ACEA, zoals de RAI Vereniging.

Het EP gaat over wetgeving, toezicht en budget. Het telt 750 leden, die elke vijf jaar worden gekozen.

FIGIEFA: Automotive Aftermarket Distributors Koepel van fabrikanten en leveranciers van merkonafhankelijke onderdelen. Issues zijn vooral vrije marktwerking en de verkrijgbaarheid van technische merkinformatie. EGEA: European Garage Equipment Association Koepel van elf nationale brancheorganisaties die de belangen behartigen van fabrikanten van garage-equipment. FIA: Federation Internationale d’Automobiles Wereldwijde koepel van 245 nationale autoen motorsportorganisaties, zoals de ANWB. De FIA behartigt internationaal de belangen van de automobilist. FIVA: Federation Internationale Vehicules Anciens Europese koepelorganisatie voor nationale verenigingen en clubs van klassieke voertuigen. Lobbyt voor het behoud van het rijdend erfgoed.

BOVAG in Brussel CECRA voert de dagelijkse lobby in Brussel. BOVAG is daarbij nauw betrokken via BOVAG-bestuurder Geert Brummelhuis. Maar ook de branchemanagers van BOVAG Truckdealers en BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven zijn vaak in

14 BOVAGkrant NUMMER 3 / MA ART 2017

Brussel te vinden. Daarnaast heeft BOVAG het Public Affairs-team uitgebreid met relatiemanager Anne-Marie Frissen, die zich nagenoeg fulltime op het politieke toneel en in de coulissen van Den Haag en Brussel begeeft.

De EC doet voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het EP en de Raad uit. De EC telt 28 commissarissen, één uit elke EU-lidstaat.

Profile for BOVAG

BOVAGkrant 2017-3 editie Autodealers  

BOVAGkrant 2017-3 editie Autodealers  

Profile for bovag