Schoolfacilities juni 2022

Page 6

6

Deltaplan Scholen: werk in uitvoering

Door: Bouwstenen voor Sociaal De Staat van het Onderwijs laat zien hoe hoog de waterstand in het funderend onderwijs is. Gelukkig wordt ook aan oplossingen gewerkt. De eerste zandzakken zijn op locatie. Nu de rest nog. De eerste zandzakken zijn erop gericht het beroep van leerkrachten financieel aantrekkelijker te maken. Basisschoolleerkrachten krijgen er op basis van een voltijds salaris €440,per maand bij en schoolleiders krijgen per direct een salarisverhoging van minimaal 5%. Daarnaast komt er structureel € 300 miljoen voor verlaging van de werkdruk in het voortgezet onderwijs en € 118 miljoen voor bijscholing. Ook scholen met kwetsbare kinderen krijgen er geld bij.

Kinderen verzuipen

Minister Wiersma hoopt met de salarisverhoging het personeelstekort in het onderwijs te bestrijden. Met meer leraren moet het ook mogelijk worden de klassen te verkleinen. Kleinere klassen levert extra onderwijskwaliteit op, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Onderzoekers observeerden 6 jaar lang ruim 2000 basisschoolkinderen. Ze ontdekten dat de kinderen ongeveer een kwart van hun IQ-potentieel niet gebruikten, vooral als ze in een te grote of te kleine klas zaten. In een klas met 20 leerlingen presteerden de kinderen het best. In Nederland zitten veel kinderen juist in grotere klassen: een kwart van de kinderen heeft 26 klasgenootjes of meer.

Schoolfacilities, juni 2022

Lucht blijft achter

Ook schiet het nog niet erg op met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er zijn iedere keer andere zaken die aandacht vragen. Frank Rubel van Swalm en Roer: "Door corona kreeg het ventilatieprobleem bij scholen eindelijk aandacht van de politiek. We zagen het ook in de cijfers. In scholen met een ventilatieprobleem waren de besmettingen hoger. De eerste helft van 2021 waren we druk met het aanbrengen van meters, het in kaart brengen van het probleem, het verhogen van de ventilatiecapaciteit en het instrueren van leraren over hoe te handelen." Net als bij veel andere scholen bleef er bij Swalm en Roer geen tijd over voor het opstarten van projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren en