Page 1

Skimmel Skimmelsvamp er Skimmelsvamp og sygdomme

svamp helbreds­skadelig WHO undersøgelse fra 2009

Den skal fjernes miljørigtigt


Skimmels

Skimmelsvamp trives i Skimmelsvamp er en svampevækst,

Børn og voksne, der i forvejen lider af

som skader indeklimaet. Skimmel-­

allergi eller astma, er mere følsomme

svampens sporer ender i lungerne når

over for skimmelsvamp. Den kan

vi trækker vejret. Typiske reaktioner

påvirke deres immunsystem, hvilket

kan være:

kan vise sig som svimmelhed og

• åndedrætsproblemer

koncentrationsbesvær. Giftstofferne

• hovedpine

fra visse skimmelsvampe mistænkes

• træthed

for at være kræftfremkaldende.

• kløende øjne og næse

Det er ikke nok at fjerne selve skimmelsvampen. Årsagen til fugten skal findes og udbedres.

I 2002 ans

log State

danske bo

lig havde


svamp

i fugtige miljøer

ens Bygge

forsknings institut, at hver syven e synlige a de ngreb af sk immelsvam p

70% af al skimmel­ svamp lever skjult.

Skimmelsvamp skal fjernes miljørigtigt KEH-Indeklima fjerner s­ kimmelsvamp med tørdamp. Metoden er anbefalet af Statens Byggeforskningsinstitut ­og Teknologisk Institut.


Få klar besked om skimmelsvamp Lad KEH-Indeklima tage en prøve

KEH-Indeklima Baldersbuen 15G, 2640 Hedehusene, +45 39 99 21 00 info@keh-indeklima.dk www.keh-indeklima.dk

Med testen er det muligt at konstatere skimmelsvamp på bare 1 døgn. Testen udføres af certificeret prøvetager. Testen giver et sikkert svar på hvor meget skimmelsvamp, der findes på den testede overflade.

Kontakt KEH-Indeklima på tlf. 39 99 21 00

S

Skimmel web2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you