Page 1

3ELGEBOLIG

3ELGEBOLIG

6IHARKAMPANJEPRISPĂ?MARKEDSFÂ’RINGS

6IHARKAMPANJEPRISPĂ?MARKEDSFÂ’RINGS

PAKKENnOGSALGSGARANTI

PAKKENnOGSALGSGARANTI





2INGOSSIDAGPĂ?

2INGOSSIDAGPĂ?

DERSOMDUSKALSELGEBOLIG

DERSOMDUSKALSELGEBOLIG

3ELGEBOLIG HEIMDAL AKTIVEIENDOMNO

tt y n Heimdals MED HEIMDAL i SENTRUM GJENNOM 17 Ă…R

3ELGEBOLIG HEIMDAL AKTIVEIENDOMNO

Granskogen skole nedleggingstruet Flertallet i bystyret gĂĽr inn for ĂĽ legge ned Granskogen skole pĂĽ FlatĂĽsen. Rektor Aage Borrmann er ikke enig. Side 13

UTGAVE NR. 1 - 20. JANUAR 2009

Beredskapen

STYRKET

UTVIDER PĂ… ROSTEN Ved ĂĽrsskiftet er bĂĽde en del av ambulansetjenesten i Trondheim, stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norsk Luftambulanse (mannskapet i helikoptertjenesten) pĂĽ plass under samme tak pĂĽ Rosten. Side 14

Undervisningsleder Rolf Petersen viser fram St. Olavs kommandobil som er stasjonert pĂĽ Rosten. Den er bemannet ved behov og stĂĽr i samband med AMK sentralen i Trondheim.

10% syn, men aktiv til 1000

3T viser muskler 3T skal bygge ut pü Rosten og flytter administasjonen fra midtbyen. Det blir nytt aerobicrom, barnepass, spinningsal og utvidet treningshall. Tegningene pü tilbygget er godkjent og det hele skal stü ferdig innen første halvür av 2010.

Han har hele livet sett bare 10 % av vanlig syn Melhusingen og klĂŚbyggen Jan Dittmar Kahrs (40) er full av pĂĽgangsmot og er en stor optimist. Side 6

Side 14

.YALTERNATIVBUTIKKPĂ?(EIMDAL s"UDDHA STATUER s0ENDLER s%NGLEKORT s+INESISKEMYNTER s#HAKRA STEINER s+RYSTALLSTEINER s3YNGENDEBOLLER s3KYTSENGLER

s2Â’KELSE s"EKYMRINGSDUKKER s3ILKESKJERF s0ASHMANIAULLSJAL s3ALTSTEINSLAMPER s!ROMALAMPER s6INDSPILL s#EYLONTEA

s3MYKKER s+ORT s"ANANBLAD BÂ’KER s"Â’KEROGPLAKATER s#$ ER s4HE3ECRET$6$ s'AVEARTIKLER sOGMYEMYEMER

3LANKOGFRESH

4!..",%+).' ORDINÂ?RPRIS

&%442%$53%2).' XULTRALYDOGLYMFEDRENASJE ORDINÂ?RPRIS

 

Søbstadveien 3 - HEIMDAL – Tlf. 926 86 967 – www.unnissalong.no 3’BSTADVEIEN (%)-$!, 4LF WWWUNNISSALONGNO  


nytt Heimdals

2 KUNNGJĂ˜RINGER Leder:

Ring Stig Ove tlf 952 08 513

F

or hvert ĂĽr som gĂĽr springer et nytt frem. Det er tid for ĂĽ motivere seg og ta fatt pĂĽ nye oppgaver med frisk giv. Det er godt ĂĽ rydde bort det gamle ĂĽret, vite bedre hvor vi skal trĂĽ. Noen vil nok trĂĽ mer varsomt frem i perioder med lavkonjunktur.

)nPHUWLG

T

/HLDYnYDVNH" s6INDUSVASK s&LYTTEVASKMGARANTI s6ISNINGSVASK s&ASTHJEMMESERVICE

S

E

V

E

J

K

K

E

N

S

V

E

R

D

I

NG

ken gjelder:

Dato: til: n:

Fornavn:

& UNDERSKRIFT:

SALONGENS

GAVES

STEMPEL

EKKEN

Adresse:

Tlf.: 700 454 87

Verdens ledende Bio-muskelstimulator

!

t avekor

g Vi har

Rygg/Nakkemassasje

t svenske Gripen ble overkjørt av USA’s Strike Fighter ligger et stykke unna den norske filosofi om eget forsvar. Gripen var büde raskere og kunne kjøre lenger enn JSF. Ideell for avskjÌring av en eventuell fiende. Men skal vi manes til kamp og drive angrepspolitikk sü ble vel JSF det beste valget.

M

A

Gavesjek

Etternav

ULTRATONE

vor hunden ligger begravet er vanskelig ĂĽ vite men en del av ledelsen sitter i Detroit.

ed StatoilHydro som rüvaregigant bør vi se nÌrmere pü vürt naboland med sin høyteknologiske videreforedling. Hvis SAAB og Volvo styres mot konkurs sü bør vi pü forhünd melde vür interesse. Om ikke annet for ü lÌre noe nytt og püvirke bilpolitikken ute i verden. Vi har rüvarer, de har teknologi, – og vi har fortsatt noen kroner pü bok.

G

Gyldig

H A

amtidig haglet lisensene frem for StatoilHydro over there‌Hvor ble det av moral og solidaritet med handelsboikott som pressmiddel? Vi brisket oss under Osloprosessen med forbud mot klasebombing som burde gjelde for hele verden. Men handle fly fra samme produsent kunne glatt ses gjennom fingrene med.

kk

AL BEHANDL FOR AV AL NG SOM BE

G av es je

Trondheimsmedleyen 2009 blir arrangert i Pirbadet 23. – 25. januar. Olympiadeltaker Gard Kvale deltar i spissen for mange av Norges beste svømmere. Ogsü de lokale klubbene Vestbyen og TSLK har fyldig pümelding og har svømmere som vil blande seg i toppen. Vi hüper lokalpressen vil dekke stevnet. Vedlagt følger innbydelse og startliste. Velkommen! ANVENDES KAN KUN

D

Årsmøte Heimdal Historielag og Tiller Historielag har felles ürsmøte i Gamle Tiller herredshus torsdag 5 februar kl 18.00. Årsberetninger. Regnskap. Valg pü nytt felles styre. Saker som ønskes behandlet pü ürsmøtet mü vÌre de respektive styrer i hende 14 dager før møtet. Kl.19.00: "Breidablikk Skole gjennom 70 ür". Foredrag av tidl. skolestyrer Sigurd Aftret. Etter møtet sosialt samvÌr med kaffe. Alle velkommen. Konsert i Byüsen kirke i februar Songlaget Vüren fra Byneset avholder konsert i Byüsen kirke søndag 8.februar kl 18. De har med seg sopranen Lisa-Britt Sivertson og Nyborgs barnekor Kor LÌne. Voksne kr 120, barn/honnør kr 60. Barn under 12 gratis. Gü og fü en fin opplevelse pü vinterkvelden.

)nWLOEXGSn ZZZFLW\PDLGQR 7OI

etroit by som er motormetropol nummer Ên vil fü en tung tid fremover. SUVer med store motorer gjør modellene lite salgbare og en snuoperasjon av dimensjoner er langt ifra gjort over natten. Norge har gjort seg avhengig av oljeleveranser. Nür verden vil begrense fossilt utslipp og USA som forbruker nesten halvparten av verdens oljeforekomster kapitulerer, burde vi forlengst ha andre ben ü stü pü. GM ser seg nødt til ü la SAAB gü under hammeren, med for dürlig butikk som argument. Ford bruker samme argument for Volvo.

S

Hva SKJER? RUNDT OMKRING HEIMDAL

Annonsere?

Velkommen 2009‌ abloidene roper nedgang og noen prøver ü opprettholde en viss motivasjon med spüdommer om tidlig oppgang. Børsen für seg en liten krusning pü riktig vei, – før det igjen fjÌrer som verst. Det er vanskelig ü se hvor og nür dette kan snu. I følge en dansk professor er hele verdens storebror raka fant. USA er teknisk konkurs med en gjeld pü 8 ganger brutto nasjonalprodukt (BNP). BNP er den samlede inntekt et land har pü import, eksport, skatt og avgifter. Vi som har 300.000 i inntekt med 2,5 mill i gjeld har som regel et krypinn ü skilte med som pant. Verre blir det for et land som pü basis av gammel kultur og liten vilje til fornyelse mü stenge butikkene nür restriksjonene trer i kraft.

Tirsdag 20. januar 2009

Inkludert ansiktsbehandling 2 timer. Før 880,-

NĂ…

695,-

Luksus Ansiktsbehandling 90 min. Før 675,-

Gjør som Madonna! Slank uten slask med ULTRABODY konseptbehandling – ned opptil 3 str. pü 1 müned!

Fra

4990,-

NĂ…

590,-

Luxus SPA Fotpleie 90 min. Før 650,-

NĂ…

550,-

Tlf. 454 87 700

Ă˜vre FlatĂĽs veg 4D, 7079 FlatĂĽsen (Etg. over Bunnpris) www.flatasenspa.no

oligo Spa

Ta kontakt pĂĽ tlf. 72 58 08 33 eller 908 89 516

Vi starter opp igjen 26. januar. Kataloger finnes pĂĽ biblioteket, Reinaas Fargehandel og hos Kunstrekvisita.

t t y n Heimdals Tel. 73 84 96 62 - Fax 73 84 96 70 Adresse: Heimdals-Nytt, postboks 160 Heimdal, 7473 Trondheim - e-post: post@heimdalsnytt.no REDAKTĂ˜R:

John Arthur Paulsen - Tlf: 90012497 post@heimdalsnytt.no

DESK:

Anne-Mari Sellgren Løvseth post@heimdalsnytt.no

ANNONSER:

Tlf: 934 53 093 post@heimdalsnytt.no

TRYKK: Rotasjonstrykkeriet AS DISTRIBUSJON:

Norpost

Ringvülveien 4 – 7080 Heimdal - tlf. 72 84 98 77

Tannlege Hanne Marita Spissøy har flyttet tannlegepraksis fra Heimdal til Dronningensgate 50. Ă˜nsker gamle og nye pasienter velkommen. Tannregulering: Tl Siri Vaslag, spes. kjeveortopedi Behandling av tannkjøttsykdommer: Tl Leif-Henrik Borge Olsen, spes. periodonti Allmenpraksis: Tl Hanne Marita Spissøy

Besøksadresse: Dronningensgt. 50 Tlf 73511073 fax 73511075


nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

+HLPGDO%UHLGDEOLNN 1\RSSI¡UWHQHEROLJPHGOHNNHUVWDQGDUG 3ULVDQW 9LVQLQJ7LUVGDJNO

(LHQGRPVPHJOHU+DQV&KULVWLDQ(VSHQHV 7OI

$OI-RKDQVHQVYHL$

+HLPGDO6WDEEXUVPRHQ 1\GHOLJHQHEROLJPHGXWOHLH 3ULVDQW 9LVQLQJ7LUVGDJNO

(LHQGRPVPHJOHU+DQV&KULVWLDQ(VSHQHV 7OI

+ROWYHLHQ%

+HLPGDO%UHLGDEOLNN 6WLOIXOOSDUWPHGQ\WWNM¡NNHQRJEDG 3ULVDQW 9LVQLQJ7LUVGDJNO

(LHQGRPVPHJOHU+DQV&KULVWLDQ(VSHQHV 7OI

.YHQKLOGYHLHQ%

(R[P],PLUKVTZTLNSPUNWr/LPTKHS OHYSHUKL[ZTLZ[MVYU¥`KLR\UKLY (R[P],PLUKVTZTLNSPUN¥UZRLYr]¤YL IHULIY`[LUKLPIYHUZQLU]¤YLZLNR]HSP[L[ VNMVYU¥`KLR\UKLY (R[P],PLUKVTZTLNSPUNWr/LPTKHSOHY ISP[[L[LRZLTWLS[PSL[[LYM¥SNLSZLMVYHSSL RQLKLUZRVU[VYLY (]HSSL]rYLR\UKLYZVTYLZWVUKLY[LWrLU \UKLYZ¥RLSZLPOHKKL]PPUNLU TPZMVYU¥`KLR\UKLYVNULZ[LU Z¤YKLSLZMVYU¥`KLR\UKLY +L[[LNQHSK[IrKLRQ¥WLYLVNZLSNLYL

<[LUHTIPZQVULYVTr]¤YLZ[¥YZ[OHY MVR\ZL[WrO]LYLURLS[R\UKL]PZ[ZLNr ]¤YL]PR[PNVNYPR[PN4LNSLYULP(R[P] ,PLUKVTZTLNSPUNLYPMVYRHU[POLSL WYVZLZZLU=PNPYKLYPR[PNLYrKLUL[PSYPR[PN [PK=POHYOLSL[PKLULUMYLTKYPM[ZWSHUMVY rMrL[ILZ[T\SPNYLZ\S[H[:LY]PJLVNNVK VWWM¥SNPUNNrYHSKYPH]TV[LU 4HUNLLPLUKVTZTLNSLYLSHNLYZ`Z[LTLY ZVTPUK\Z[YPHSPZLYLYVNLMMLR[P]PZLYLY TLNSLY[QLULZ[LU+L[LSSLYHU[HSSZVSN[L IVSPNLYVNR\UKLULISPYLUIYPRRLPL[ Z`Z[LTZVTZRHSUrL[Z[VY[TrS =PNrYTV[ZH[[]LN(SKYPM¥YOHY]PIY\R[ TLY[PKWrO]LYLURLS[R\UKLZVTP 6NKL[ZL[[LYR\UKLUL]rYLWYPZWr

=POHYZH[[ZVTTrSH[R\UKLUZRHSMÂ¥SLZLN ILYPRL[H]rOHRVU[HR[TLKVZZ :VTLRZLTWLSÂ¥UZRLY]PH[KLZVTTÂ¥[LY VZZ[LURLY!¸1LNÃ&#x201E;RRLUO`NNLSPNTV[[HRLSZL VNKL]HYVWWYPR[PNPU[LYLZZLY[PTLN¹ 7r]PZUPUNZRHSZLSNLYLUMÂ¥SL!¹4LNSLYLU TLK]PYRL[[PSH[]PZUPUNLUISLWSHUSHN[VN NQLUUVTMÂ¥Y[WrLUZHSNZMYLTTLKLTr[L¹ +L[[LLYNVKLPLUKVTZTLNSPUNPWYHRZPZ=P TrIHYL[HOH[[LUH]VZZMVYHSSLHUZH[[LOVZ VZZ 6N[PSKLYLZVTZRHSZLSNLLSSLYRQÂ¥WLIVSPN 9PUN(R[P],PLUKVTZTLNSPUNWr/LPTKHSP KHN

2\UKL\UKLYZÂ¥RLSZLH]R\UKLUL[PS(R[P],PLUKVTZTLNSPUN\[MÂ¥Y[H]PYLNPH];LYYH(R[P] ,PLUKVTZTLNSPUNHUKYLOHS]rY 9PUN(R[P],PLUKVTZTLNSPUNWr/LPTKHSWr[SM PKHNL][ZLUKLWVZ[[PSOLPTKHS'HR[P]LPLUKVTUV

3


4 LITT AV HVERT

nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

Kjerringa mot strømmen

Hamas har en tanke, og det er å få fjernet Israel av kartet, sier Kirsti Thuseth Gunnestad.

Mens mediene pumper ut

Konfliktens kjerne

– Det store spørsmålet er: Hva sine anti Israelske overhandler denne konflikten om, skrifter og viser sterke bil- skyter hun inn. Og da kan vi ikke der fra lidelsene i Gaza by, begynne med krigen nå i januar og gjør oss fortvilet og sin- 2009, mener hun. Staten Israel ble opprettet i 1948. Og ikke før te på Palestinernes vegne, var staten Israel proklamert som står lektor Kirsti Thuseth stat i FN, så gikk nabolandene til angrep på den nyfødte staten Gunnestad fram som en med den hensikt å utslette den. helhjertet Israels venn. Hun er engasjert til tusen og snakker med ord og armer og Av: Reidun Løvdal mimikk om hverandre. Og mener Israel må også ha rett til å forsvare seg! – Jeg er også fortvila på palestinernes vegne på samme måte som jeg er det om det er iranere, israelere eller kongolesere som lider på grunn av krig. Kirsti T Gunnestad er en reflektert og en engasjert dame med stor kontaktflate utenfor Norge og Europas grenser, både i Midt-Østen, Asia og Afrika. Hun følger med på det som skjer, og har førstehånds kjennskap til lignende kriger. Familien har periodevis bodd og jobbet i den tredje verden.

Historieløse Hun beskylder norske medier for å være historieløse, og anklager spesielt Adresseavisen for å tilsløre sannheten, og setter fingeren på hvordan avisen gir en ensidig mediedekning, alltid i disfavør for Israel. Eksempler har hun flere av, og plukker fram et der Adressevisen skriver om en jødisk familie i den israelske byen Sederot: «De har brukt tiden siden Israels angrep på Gaza - til å bygge bomberom.» For noe tull sier hun opprørt, og korrigerer Adressa ved å fortelle

at den jødiske familien har brukt tiden siden Hamas valgte å avslutte våpenhvilen for å angripe Israel. Det lyser engasjement utav den ellers så rolige damen. Det er ikke ofte Israel får ros i mediene, og når de en og annen gang kommer i fokus, etterspør hun at det som blir skrevet er riktig.

Ensidig framstilling – Adressa kunne jo ha engasjert seg litt og skrevet om den kontinuerlige terroren mot Israelske sivile – selv under våpenhvilen før jul, påpeker hun. Og savner at den største avisen i Trondheim er balansert i sine nyheter fra Midt-Østen. – NRK og TV2 har kommet seg, synes hun, og sikter spesielt til debatt programmene der de har latt begge sidene i konflikten komme mer fram med sitt syn. Palestinske tilhengere er mange i Norge og kanskje er de flere etter denne blodige krigen. Ingen trøst til Israel når mediene utbroderer Midt-Østen konflikten i sort-hvitt, og rosemaler Hamas som fredselsker og humanitær organisasjon, og Isra-

el som krigsforbrytere og okkupanter. Medias makt er stor når den lever opp til det å være den fjerde statsmakt.

Araberlandene ville ikke – Da staten Israel ble opprettet sa de: «vi vil leve i fred med våre naboer». Israel godkjente FN`s to stats løsning, men ingen av Araberlandene gjorde det. Så siden 1948 har det stadig vært kriger. Og hele tiden har målet vært å utslette Israel. Gunnestad kan historieleksa si. Bare siden 2001 er 8000 raketter og bombekastere blitt avfyrt fra Gaza mot Israel. Antallet døde er på langt nær like høyt som blant palestinerne, men i Israel er de psykiske skadene store etter den enorme påkjenningene og det følelsesmessige stresset det gir å leve i frykt for stadige nye angrep. Hamas har nedfelt i sine lover at de gjør krav på hele det Palestinske området. Og Gunnestad sier de har en religiøs overbevisning om at det landområdet Israel ligger på skal være islamsk. Da blir det vanskelig for Israel å forhandle om sin rett til å eksistere, svarer Gunnestad alvorlig.

Israel begår også feil Ikke alle i Israel er med på det som skjer på Gaza. Til og med i Israel er det store diskusjoner om denne krigen. – Israel er et demokrati, slik at alle kan tenke og mene forskjellig i denne saken, sier hun. Hamas legger sine våpenlager og utskytningsramper til Palestinske boligområder, skoler og moskeer er allment kjent. Og hun mener de tillater å bruke sivile som militære skjold. Avisen Vårt Land skriver om den palestinske menneskeretts aktivisten Bassem Eid, leder for Palestinian Human Rights Monitoring Group. Han mener Hamas provoserte Israel bevisst til å gå inn i Gaza. Og sier: «Hamas «trenger» denne krigen, derfor er de villige til å ofre palestinske liv for sine mål.»

Økende jødehat At jødene i Norge får gjennomgå er trist synes hun, og opplever det skremmende å se den økende antisemittismen i Europa. Israelvennenes fredlige markering utenfor Stortinget utvikler seg til en aggresiv gatekrig. I Frankrike

og i Sverige er jødesynagoger angrepet. Kirsti T Gunnestad er soleklar på at jøder rundt om i verden ikke er ansvarlige for staten Israels handlinger. At Trond Giske appellerer til kunstnere om å være «vaktbikkjer» og at Håkon Gullvåg engasjerer mange for å støtte Palestinerne økonomisk, synes hun er kjempebra. Men å boikotte Israelske produkter, da mener hun man inntar et standpunkt som gir Israel den fulle og hele skylden for det som skjer i Midt-Østen. – Da er man historieløs! Og hvor mange flere land burde ikke da blitt boikottet? Hun henter fram verdenskartet, og peker på det lille landet Israel som er omringet av araberstater og aktive muslimer på alle kanter. Israel er et flerkulturelt land med både jøder og arabere, der begge sitter i nasjonalforsamlingen. – Men jøder har stort sett blitt syndebukker når det er noe, sier hun.


nytt Heimdals

LITT AV HVERT t Boktipse

Oslo. Alarmen går hos utviklingsminister Christer Holtedahl, men Operasjon Drage må aldri bli avslørt. En gutt på femten år og en metallkoffert skal komme til å endre alt. Tom Kristensen har igjen levert en skikkelig pageturner!

Trude Næss hos Norli bokhandel i Ringvålveien gir tips om hvilke bøker du bør lese. Utskudd – Sadie Jones Utskudd er like urovekkende som den er vakker. En overveldende fortelling om forsømmelse og forsoning fra en forbløffende moden og sikker ny forteller Året er 1945. Syv år gamle Lewis sitter på toget sammen med moren sin. De er på vei til London der de skal møte Lewis’ far, som er på vei hjem fra krigen. De gleder seg, men livet tar en brå vending denne dagen. Faren er ikke lenger den han var, og den lille familien går i oppløsning. Så ofte de kan, drar Lewis og moren på piknik. De spiser, prater og bader -- akkurat som de gjorde under krigen. Når Lewis kommer hjem alene en dag, blir det klart at en tragedie har inntruffet ... Et tiår senere står Lewis alene på stasjonen i hjembyen. Han er nitten år gammel og har akkurat sluppet ut av fengsel. Den eneste som er kommet for å møte ham, er femten år gamle Kit. Kit og Lewis pustet inn den samme luften da de var små, den kvelende luften fra en liten by ødelagt av krigens grusomheter. Nå kaster hjemkomsten hans mørke skygger over dem som står ham nær. Men Kit forstår mer enn de fleste, og hun er den eneste som ser Lewis' fortvilte sorg og undertrykte sinne. Nå lover hun seg selv at hun skal hjelpe ham. Men i sitt desperate forsøk på å sette dem begge fri, undervurderer hun de sterke kreftene som er i spill. Sadie Jones er født og oppvokst i London, hvor hun bor sammen med sin mann og sine barn. Utskudd er hennes første roman. Den ble nominert til The Orange Broadband Prize for Fiction, og fikk fantastisk mottakelse både blant lesere og kritikere. «Hun skriver nydelig om grusomme ting, og viser hvordan mangelen på kjærlighet kan få de mest grusomme konsekvenser

Tirsdag 20. januar 2009

5

Folk på Heimdal

Du – Bli ekspert på egen kropp – Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai – Mary Ann Shaffer Januar, 1946. Forfatteren Juliet Ashton jobber med sins nye roman ved skrivebordet. Ut av det blå får hun et brev fra Dawsey Adams fra Guernsey, som har funnet Juliets navn i en brukt bok. På grunn av deres felles interesse for Charles Lamb begynner de å brevveksle. Når Dawsey sier at han er et medlem av Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai blir Juliet nysgjerrig og ikke lenge etter hører hun fra de andre medlemmene. Brevvekslingen fortsetter frem og tilbake, og Juliet får høre om Guernsey under den tyske okkupasjon. Juliet oppdager at foreningen er like merkelig som navnet tilsier: Isola, som selger grønnsaker; Eben, en fisker med interesse for Shakespeare; Will Thisbee, skaperen av den berømte potetskrellpaien; og Dawsey , en bonde. Men mest gripende er minnene om Elizabeth, grunnleggeren av foreningen som ble forelsket i en tysk offiser. Hun gjemte en sulten fange og ble sendt til en konsentrasjonsleir. Øyeboerne sliter med minnene fra annen verdenskrig og Juliet bestemmer seg for å besøke Guernsey for å møte sine nye venner. Dette er den perfekte boken for alle lesesirkler.

Dragen – Tom Kristensen Joachim er endelig fri etter fire år i Ullersmo fengsel, men Joachim vet at der ute venter det noen som vil følge med på hver eneste bevegelse han gjør, og de er farlige. Samtidig rømmer Dalila Taha fra Khartoum til Oslo. Hun sitter på sensitiv informasjon om bistandskorrupsjon, og har opplysninger om at en sudansk krigsforbryter oppholder seg i

M.Roizen/ M.Oz Bli verdens beste ekspert på din egen kropp! Til tross for eksplosjonen av helserelatert stoff i media, vet vi utrolig lite om kroppen vår. To svært anerkjente amerikanske leger vil gjøre noe med dette. I boken "DU" skriver de om hvordan kroppen fungerer - og hva vi kan gjøre for å leve sunnere og yngre. Boken er underholdene. Kunnskapen er fremstilt lettfattelig og med humor. Oprah Winfrey -som har Dr.Oz som fast lege- simpelthen elsker denne boken - og særlig tipsene om hvordan man kan justere sin egen alder.

Twilight : Evighetens kyss – Stephenie Meyer Filmutgaven av første bok i den besettende og populære kjærlighetshistorien. Isabella Swan flytter til den dystre, regnfulle byen Forks i Washington. Hun kjeder seg, men livet hennes tar en spennende vending når hun møter den vakre og mystiske Edward Cullen. Edward er i besittelse av overnaturlige evner, og lenge klarer han å skjule sitt egentlige jeg. Han er en vampyr, men Isabella er gal av forelskelse. Hun innser ikke at forholdet til Edward kan sette hennes eget og andres liv i fare. I fire store romaner skildrer Meyer den besettende kjærlighetshistorien mellom Bella og vampyren Edward, som er blitt en av tidenes største ungdomsboksuksesser i USA. Forfatteren er et fenomen i USA hvor bøkene hennes har ligget kontinuerlig på New York Times bestselgerlister siden de utkom.Bøkene er trykket i 4 millioner eksemplarer bare i USA og oversatt til 33 språkForventningene til filmen er enorme, og den hadde premiere i Norge 09.01.09

Tips oss! Tlf. 942 22 276

– Hvis jeg skal velge et livsmotto, så er det å være mot andre slik jeg ønsker de skal være mot meg. Av Reidun Løvdal

Navn: Frode Johansen Alder: 44 Jobb: Driver av butikken ICA Heimdal Familie: Gift med Kristin, to barn

Nå har jeg stort sett fritid bare på sommeren, og da kan jeg ikke tenke meg noe bedre enn å kjøre motorsykkel til hytta, grille og ut med båten.

Kan du kort beskrive deg selv? Rimelig optimistisk. Har pågangsmot, og tror jeg er oppfattet som en sindig og stødig kar. Slik beskriver i alle fall kompisene meg.

Favorittmat? Er alt-etende, og åpen for nye retter, og har ingen favoritter, men synes det er spennende å prøve nytt.

Hvis du skulle bytte jobb og gjøre noe annet, hva kunne du tenkt deg å gjøre da? Kan ikke forestille meg noe annet enn å drive ICA-butikk. Her har jeg hjertet mitt. Hva er du opptatt av i fritiden, utenom familien? Motorsykkel, båt og hytteliv.

Hvilket TV program må du ha med deg? Nyhetene! Så er det sporten, mer har jeg ikke tid til. Når du leser, hva leser du helst? Avisa! Men jeg leser også bøker, og det kan være alt mulig. Nå er jeg nettopp ferdig med boka om Snåsakallen. Men jeg er ingen bokhest.

Hva gjør deg sint? Urettferdighet. Folk som blir dårlig behandlet, for eksempel i helsevesenet, eller hvor som helst. Hva er det beste med Heimdal? Det første som slår meg, er at det er utrolig mye trivelige folk på Heimdal. Føler nesten at folk her lever med et hakk roligere tempo enn i selve byen. Har du noen gode råd til politikerne? I dag passer det å si til dem at de skal bruke nok penger på å strø og ikke tenke på det først etter at folk har falt på isen og brukket lårhalsen. Med andre ord bruk penger på forebyggende tiltak, og hør mer på vanlige folk med sundt folkevett.


nytt Heimdals

6 LITT AV HVERT

Tirsdag 20. januar 2009

Jan Dittmar Kahrs

Aktiv tross sterk synshemming Han har hele livet sett bare 10 % av vanlig syn Melhusingen og klæbyggen Jan Dittmar Kahrs (40) er full av pågangsmot og er en stor optimist. Av Bertel Aasen

Julaften var Jan Dittmar Kahrs i tjeneste som klokker i Klæbu kirke. Han har 6% stilling som klokker på papiret. Men han stiller så gjerne opp til tjeneste i kirka ofte. – Dette er et kall jeg har fått og jeg opplever denne tjenesten så uendelig rik og meningsfull, forteller Jan Dittmar, som tente lysene på alteret og ringte med klokkene. I Klæbu kirke skjer dette midt i kirkeskipet. Lesetekstene hadde han også ansvaret for. – Jeg må vite hvilke tekster det er i god tid slik at jeg kan lære dem utenat. Det går veldig greit. Men for å være helt trygg printer jeg ut tekstene i 36 punkts størrelse og da greier jeg å se bokstavene med sterke briller.

5

– Det å være her i kirka betyr veldig mye for meg, fortsetter Jan Dittmar som opplever at han i kirka får bruke nådegavene sine. Munnspillet er alltid med på kirkevei og når orgelet stemmer i er han raskt fram med munnspillet og spiller til salmene. Han synes at dåpssalmen ”Fylt av glede ” har litt for tung melodi, så han har like godt laget en mye friskere og gladere melodi til salmen. Enkelte søndager spiller han denne melodien som postludium. Han har også laget ny melodi til kongesalmen, forteller han. Og skulle det røyne på er han ikke redd for å sette seg til pianoet heller. På fritiden er han ivrig med i KRIK (Kristen idrettskontakt) og han er den selvsagte medleder på konfirmantleirene. Det er flott å være sammen med ungdommene. Jeg merker at vi har kontakten og det er hyggelig å høre at de setter pris på musikken min. Jeg føler nok mest kall til å formidle musikken min til ungdommene. Men du jobber mer enn disse få prosentene?

– Å ja, det gjør jeg. Min daglige arbeidsplass er Klæbu Industrier og her har jeg to oppgaver. I løpet av året freser jeg ut og lager etter min mening fine dåpslysestaker som sendes ut til mange menigheter nå. Etterspørselen øker så det er tydelig at de setter pris på stakene vi lager. Det andre jeg holder på med er veving av matter som det også er stor avsetning på. Det går veldig greit til tross for synet mitt. Du er en livsglad 40 åring som opplever veldig meningsfulle dager. Dette at du ser lite tenker du ikke så mye på? – Ikke nå lenger. Jeg greier meg veldig godt med det synet jeg har. Jeg kan faktisk sykle. Jan Dittmar blir litt stille. – Det var nok ikke lett alltid da jeg var barn. Det var vondt å oppleve mobbing. Noen av skoleårene kunne jeg nok ha vært foruten, men nå har jeg for lengst lagt dette bak meg. Far hadde det på samme måten som jeg og han fungert veldig godt som prest gjennom et langt liv. Men hadde jeg blitt født i dag, så hadde legene kunnet legge inn linser slik at jeg kunne hatt tilnærmet normalt syn, slik var det ikke i 1968. Til tross for at jeg hadde lite syn, gikk jeg bare 3 år på skole for synshemmede. Resten av skoletiden tilbrakte jeg på vanlig offentlig skole. Er det noe som har betydd mye for deg? – Det må være året på bibelskolen i Olavsgården i Trondheim. Det var et år jeg ser med veldig glede og takknemlighet tilbake på. Jeg utviklet meg og vokste sterkt åndelig sett. Og da året var omme og kirkvergen en stund etter spurte om jeg var interessert i klokkerrjobb i Klæbu svarte jeg tvert ja. Jeg kjente at dette var Guds gode kall til meg.

Og musikken betyr mye for deg? – Ja, om den gjør. Den gir meg mye glede og jeg takker Gud for at han har gitt meg disse gavene slik at jeg kan formidle gode opplevelser til mennesker på denne måten. Jeg syns det er hyggelig når folk kommer og gir uttrykk for at de har fått mye gjennom musikken min. Det er stadig noen som spør om jeg kan komme på møter for å spille, og

så sant jeg er ledig er svaret ja. Krevende å ringe med tau i kirkerommet? – Det er en spesiell teknikk som en må lære seg. Jeg har øvd meg mye så nå går det greit med både vanlig ringing og tre ganger tre slag. Julaften er en kraftanstrengelse. Da skal jeg stå og ringe i en hel time som det er tradisjon for når en høytid starter. Men akkurat det har jeg gjort før og det går greit. Og så er det helt

spesielt å være alene i kirka slik en julaften kveld. En spesiell stemning der en virkelig kan la tankene stanse opp ved underet. Jan Dittmar har sin egen romslige leilighet i sentrum av Klæbu. Han trives i bygda der faren var prest i nesten 10 år. Men han ser også med glede tilbake på årene i Melhus der han hadde barne- og ungdomsårene mens faren var prest der.

Gerd Tøndel (83) Heimdal

Ingunn Kvaløy (28) Melhus

Frode Drageid (45) Heimdal

– Jeg ønsker at alle mine, barn og barnebarn, har det godt, og at det kan bli fred på jorden. Jeg ber for dem og jeg ber om det hver kveld. Men jeg har ikke tenkt å slutte å røyke – tror jeg?!

– Litt mer fart på Norges økonomi, for jeg har hus jeg skal selge, og det er det ikke lett å få til nå.

– Det var vanskelig? Men ønsker at det blir et godt år i alle fall. Så håper jeg selvfølgelig å vinne i tipping.

på gata

Hva ønsker

du for 2009? Av: Reidun Løvdal Linn Kvam (27) Tiller – Bedre økonomi! Ellers, stort sett det å ha det bra.

Ellen Marie S. Braseth (31) Kroppanmarka – Friske unger. Beholde jobben. At økonomien i landet ordner seg og at vi ikke har finanskrise lengre.


nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

7


nytt Heimdals

8 NÆRINGSLIV

Tirsdag 20. januar 2009

Ambulanseberedskapen for Trondheim sør er styrket!

Fra nyttår 2009 er to av Trondheims ambulanser stasjonert på Rosten sammen fagmiljøet i Luftambulansen. De har nettopp flyttet inn og alt er nytt. Et område med 50.000 innbyggere har nå fått tidsbesparing i krisetilfeller og er godt dekket med ressurser. Av: Anne Asbøll Undervisningsleder Petersen.

– Trondheimsambulansene har to forskjellige drivere. De to som er stasjonert på Rosten, drives av St. Olav, mens de fire i Trondheim drives av Vinje Transport. Alle bilene betjener hele Trondheim og styres av AMK på St. Olav, sier 54 år gamle undervisningsleder Rolf Petersen. Han har tidligere drevet ambulansestasjonen på Oppdal, før det arbeidet han på

Rolf

ambulansene i Trondheim og nå en tid ved St. Olav. Stillingen på Rosten er nyopprettet og alle som jobber der er ansatt ved sykehuset. – Bilene her er ikke operative på natt, fortsetter han. – Vi har vakt fra 07.00 til 22.00. Etter den tid tar Vinje over beredskapen eller Melhus ambulansen, om det blir travelt. Vi har kart og flåtestyring i ambulansene og vet til en hver tid hvor

den enkelte bil befinner seg. Ved oppdrag kommer en markering på kartet i bilen på stedet vi skal kjøre til noe som gjør det lettere å finne fram på nye steder. – Enda er det mye som skal på plass fortsetter han. Ambulansepersonalet har en tøff hverdag. Det er viktig at vi lærer metoder for å takle de situasjonene vi kan komme opp i og ta vare på hverandre. De skal ut når det verste skjer, og kan møte hva som helst. Under det store snøfallet gikk alarmen hele tiden. Det var ekstremt vanskelig å komme fram på dårlig brøytede veier og iskuler. Det gav stor ekstrabelastning og ubehag for pasientene. I tillegg ristet en del av utstyr løs fra veggene i ambulansene. Piggdekk og automatkjetting sørger for at vi kommer fram, da det viktigste er å få personell og utstyr fram til pasienten. Vi hadde en tur til Lian hvor veien var som en skøytebane. Vi kom opp, men ikke ned og var nødt til å vente på strøbil. Trondheim kommunes nedskjæringer i brøytebudsjettet gjør at veiene blir

Ambulansebasens nybygg på Rosten.

håpløse og forverrer vår jobb. – I tillegg til ambulansene, har vi St. Olavs kommandobil her, fortsetter Petersen. Den er ved behov bemannet med en hovedinstruktør, står i samband med AMK sentralen i Trondheim og samarbeider med politi og brannvesen. Nyttårsaften og store folkeansamlinger, er eksempler på når den er i bruk. Videre brukes den i opplæringsøyemed. Alle fagarbeidere innen ambu-

lansefaget, må ha kurs i utryk- en viktig del av bakgrunnen, kingskjøring. Det er viktig at vi avslutter han. har egen stasjon for undervisning av fagpersonell og her på stasjoFAKTA nen foregår det både undervisAmbulansefagarbeider ning og sertifisering. De kommer inn fra hele fylket og bemanner For å bli ambulanse fagarbeider trengs: bilene våre sammen en instruk- Helse og sosialfag VG 1 og videre tør. De ansatte instruktørene er ambulansefag VG2 som nå tilbys hos erfarent ambulansepersonell og Lukas videregående skole og Olav noen har videreutdanning i para- Duun videregående i Namsos. Etter medic på høyskolenivå. Spesial- skolegang kommer VG3 som er to års opplæring i pedagogikk er også læretid.

Bemanningen på bilene er fra venstre: Paul Bengt Larsen, hovedinstruktør, Maria Modell Rømen. 2. års lærling, Ola Trygve Polden, hospitant, Tina Brevik Hegle, fagarbeider og Arild Næss, hovedinstruktør.


nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

â&#x20AC;˘ Faglig og god service â&#x20AC;˘ Gratis parkering â&#x20AC;˘ Velkommen til en rolig handel!

Nyheter

;SQN\M]\R]TM[\RMZVI'

5I[[MVaMXTIV\MZ WWWHEIMDALBLOMSTERNO

'2!4)3 e^o^kbg`mbeZee^dbkd^k $lrd^anlbMkhg]a^bf

Jakke

599,-

50%

Mange gode tilbud i parfymeriet! J.O. Stavsv. 1 â&#x20AC;˘ Heimdal Tlf. 72 84 97 90

ndag ø s g a rsd o m k s Hu uar! 8. febr

3!,' PĂ?SKO TILHELE FAMILIEN 3KOFORHELEFAMILIEN ÂąPENT 2INGVĂ?LVEIEN

4LF

â&#x20AC;&#x201C; og parfymeriet Hud.-, fot- og kroppspleie RingvĂĽlveien 8. 7080 Heimdal Tlf./fax: 72 84 98 60

.DPPHUVHW WÂĄ\ WLQJ

* / $ 6

/ÂĄUGDJVHSWHPEHU cSHQW

:(3. Âź

WrHSSL]HYLY

AQUAMASSAGE

Endelig pĂĽ Heimdal! Kom og opplev den unike effekten av vann, varme og massasje - uten ĂĽ kle av deg eller bli vĂĽt! 15 min tilsvarer 1 time vanlig massasje

ÂąPNINGSTIDER -AN &RE ,Â&#x2019;RDAG (EIMDAL 3Â&#x2019;BSTADV TLF BYOUNG SOYA VERNISSAGE MIRAMIA

kr

200,-

¸ 'XĂ&#x20AC;QQHU.DPPHUVHWL+HLPGDOVVHQWHUHW HWJ5LQJYnOYHLHQ+HLPGDO

9(/.200(1 Tlf. 926 86 967

PDQIUH OÂĄU 7OI

9


nytt Heimdals

10 LITT AV HVERT

På gamle tomter etter 25 år Sykepleierstudentene som

GULVBELEGG

ble uteksaminert sommeren 1983 møttes til 25 årsjubileum før jul, og fikk i den anledning omvisning

2 m bredde

på den nye Sykepleierhøg-

75,÷20%

kr.

Tirsdag 20. januar 2009

pr.kvm

SALONGTEPPER

Bindoplast 7 2,5 liter

149,-

kr.

Hos oss får du: •Fagkunnskap •Service •Tradisjon DIN FAGHANDLER FOR MALING OG INTERIØR FARVEGLEDE HEIMDAL - HEIMDAL FARGEHANDEL INDUSTRIVEIEN 54, 7080 HEIMDAL. Tlf. 72 84 70 66

www.farveglede.no

skolen. Av den gamle er det bare tomta igjen, og den nye skolen er bygd på samme sted, sammen med Øya Helsehus. Av Vigdis Anita Myrdal Kull II 80 gikk på Sykepleierhøgskolen fra 1980 til 1983, dvs skolen ble oppgradert til høgskole da de begynte på det andre året. De startet på en sykepleierskole, men ble uteksaminert på en sykepleierhøgskole. Fra dette kullet gikk ut og til nå, har skolen vært litt på vandring, bl.a. på det første Statoil-bygget ved Leangen. I nybygget på den gamle tomta på Øya, sammen med Øya Helsehus, har Sykepleierhøgskolen fått et hypermoderne undervisningsbygg, og de «gamle» studentene var tydelig imponert da de ble guidet rundt. De hadde ikke hvilke som helst guider heller, det var faktisk to av lærerne de hadde for 25 år siden, som stolt viste dem de flotte lokalene. Og begge underviser fortsatt der. Den ene, Anne Tvedt, var nok svært ung den gangen, for hun var enda som ei ungjente der hun møtte sine gamle elever. Den andre læreren, Marit Kyrkeide, var nok godt voksen den gangen for 25 år siden, for nå hadde hun nettopp fylt 70 år, og var pensjonert. Men, det vil ikke si at hun ikke underviste lenger, det hendte hun ble oppringt for å være vikar fortsatt. Det har skjedd mye innen sykepleieyrket på disse årene, spesielt medisinsk-teknisk, så å følge med og holde seg oppdatert på alle felt, det står det all mulig respekt av. Jubileumshelga startet med omvisning på den nye skolen, og to av jubilantene holdt også foredrag for de andre i et fullteknisk auditorium, som stort sett fungerte som det skulle hvis brukerne trykket på de riktige knappene. Først fikk de i flotte bilder og velformulerte termer høre om det nye A-hus (Universitetssykehuset i Akershus) av Kristin Bang, som er direktør på Divisjon for Sykepleie der. Det er en helt ny organisasjonsmodell for sykehus, og det er helt spesielt at

De to lærerne, Marit Kyrkeide til venstre, og Anne Tvedt til høyre, med noen av de jubilerende sykepleierne; Ann Mari M. Persson foran, og Arne Ødegård, Arild Berntsen og Ingrid Ø. Fagervold mellom dem.

hele sykepleietjenesten er organisert i en divisjon for seg sjøl. Kristin Bang kunne fortelle at det hadde vært, og fortsatt er, ganske omstridt av enkelte innen legestanden, som stort sett har vært ledere for de fleste avdelinger og klinikker inntil nå. Men det fungerer veldig bra, kunne hun rapportere, ihvertfall sett fra sykepleiernes side. Det andre og også meget interessante foredraget sto Ann Berg for, hun er leder for Sterilt Senter på St. Olavs Hospital, hvor alt flergangsutstyr som brukes på sykehuset blir sterilisert, pakket og sendt til avdelingene. Hun snakket om inkluderende arbeidsliv, IA, og fortalte om hvordan hun brukte det i sin avdeling, og at det fungerte veldig godt for begge parter. Det hun også sa, var at det krevde svært mye av en leder, i tillegg til de vanlige lederoppgavene. Etter foredragene gikk alle på en av de nye kantinene for en lunsj, før en del av «studentene» ble med på en omvisning i det nye sykehuset. Det har jo skjedd veldig mye siden de var ute i praksis der, og mange av avdelingene har jo flyttet ut i helt nye sentra. På kvelden var det flott festmiddag i Suhmhuset, der alle mimret om gamle dager og hadde det veldig hyggelig. Det ble holdt taler med både alvor og skjemt, og det kunne virke som om årene hadde stått stille. Det viste seg å ikke stemme, for da lysbildene fra studieturen til Moskva og Leningrad dukket opp på lerretet, ja da så man at tiden hadde gått likevel. Mang en god latter ble lokket fram av bildene, både av frisyrer, klær og briller, og hva det ellers var tatt bilde av. En sykepleierskole i Moskva og et sykehus i Leningrad, som de besøkte, forårsaket

en samlet hoderystende bevegelse i rommet, det var ikke så bra det de fikk se der, kunne man konkludere med. En ting er sikkert, dette kullet hadde mye gøy sammen, for 25 år siden, og denne kvelden. Nå skal det sies at de har møttes ca hvert 5. år siden de gikk ut, og det er nok litt uvanlig i slik sammenheng. Det gjenspeilet seg i den ubeskjedne og avslappende atmosfæren som rådet. Mange fra kull II 80 jobber fortsatt som sykepleiere på et eller annet plan, svært mange har videreutdanning innen yrket, men andre har begynt med andre ting; som rådmann, konsulent, lærer bl.a. Men ingen angret på utdannelsen sin, for kunnskapen og erfaringene kan brukes i enhver sammenheng og i enhver jobb, den vil aldri være bortkastet. Neste dag møttes noen av deltakerne til en god lunsj på Rica Nidelven, før det var avreise og avskjeder for de som ikke bor i Trondheim. Det var bred enighet om at dette hadde vært et svært vellykket arrangement, og at de måtte prøve å holde kontakten videre. Om ikke det skjer, så er neste jubileums-komite allerede valgt, og om 5 år møtes alle som vil og kan igjen. Alle er klar over at tida går, og at årene legges til alderen. De er alle i en alder der mye kan skje, men planen og håpet er at så mange som mulig er friske og raske til 30 årsjubileet også. Det ble hvisket om at en mulig lokalisasjon for det neste jubileet er Røros, og tiden vil vise om det blir sånn.


nytt Heimdals

LITT AV HVERT

Vi har åpent

Tirsdag 20. januar 2009

HVER DAG hele året

Man-fre 05.00-23.00 Lør-søn 07.00-23.00

T

p , r 5 m 9 1 n r d k a r f n re

Det trenger IKKE være dyrt å trene! Hvorfor betale for aktiviteter du ikke bruker?

g a d n e p Å

TREN GRATIS R ANUA TORSDAG 22. J eg venner

e Kom å prøv vår

senter, ta med og kjente.

d

VI TILBYR;

På Impulse betaler du kun for treninga!

isjonstrening og d n o k g o e rk ty S ing. treningsveiledn g kaffe. Gratis frokost o

Gratis parkering

NYHET

PRISER Kr 195,pr måned for avtalegiro med 12 mnd bindingstid (tren mellom kl 05-14)

NYH

ET

Familierabatt

pluss

esial-tilpasset sp r e ” ss lu p e “Impuls eg Kr 295,oppfølging til d g o g in n d ile e pr måned for avtalegiro treningsv t lille ekstra. med 12 mnd bindingstid som trenger de ger Birken” og tren “ (tren mellom kl 05-23) le k sy s. k e f. u Skal d nå ditt mål veiledning for å et :) - så gir vi deg d Impulse Lerkenda Impulse Lade vår Kom innom å se Byggerntribunen, Østmarkvn 4, PLUSS-MENY 7031 Trondheim 7041 Trondheim

Hvis flere i sam me husstand har års kort på heldagstrening gir vi rabatt

Impulse Fysioterapi Impulse Trekante Vestre Rosten 81, Østmarkvn 4, 7075 Tiller 7041 Trondheim Aldersgrense 16 år

/vÊÇÎÊxÎÊxxÊääÊUÊÜÜÜ°ˆ“«ÕÃi°˜œ

11


12 NÆRINGSLIV

nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

25-års markering for NAV INTRO

Granskogen skole på Flatåsen huset jubilanten og Henrik Wergelands dikt “De tre”, bearbeidet av Kari Hustad, ble framført som en gave fra elever ved skolen. Diktene er utgitt i samlingen “Jøden” (1842) og er det første antirasistiske skriv utgitt i Norge. Opplæringskonsulent Harald O. Sesseng forteller om en trang start for IFF.

Av: Anne Asbøll

NAV INTRO ble etablert under navnet IFF (Introduksjonsprogram for fremmedspråklige) i en tid hvor flyktninger ble tatt i mot på Værnes av journalister, og Trondheims befolkning kom med gaver til ungdomsherberget hvor de var innlosjert. I dag opplever vi at det er mest negative holdninger som blir formidlet gjennom media. Opplæringskonsulent ved NAV INTRO, Harald O. Sesseng forteller om en trang start med to ansatte og lite å hjelpe seg med. Vaktmesterleiligheten ved AMI (Arbeidsmarkedsinstituttet på Lade), fungerte både som kontor og undervisningslokaler de første årene. Navnet var IFF i 22 år før det ble forandret som følge av omstruktureringer i A-etaten, nå NAV. I starten var det stor frihet og få retningslinjer. Det var lagt noen føringer og måltall, men det var opp til konsulentene å lage undervisningsmateriellet. Personalhåndbøker fra bedrifter i Trondheim la grunnlaget for regelverk, undervisningen ble knyttet opp mot arbeidslivets lover og regler og stemplingsur ble tatt i brukt for å få inn betydningen av å være presis. Kurset ble organisert som åttetimersdag for å lette elevenes overgang fra skole til arbeidsliv og ordningen ble positivt mottatt av de fleste deltakerne. Kulturelle forskjeller i norsk arbeidsliv kontra hjemland, var også viktig tema. Jevne bedriftsbesøk gav knagger å

De som var med i starten og dagens ansatte: Fra venstre, Harald O. Sesseng (har vært med hele tiden), Anne Asbøll, Jan Otto Næss, Siri Bergh, Halvard Bratberg, Lotte Torbjørnsen, Sissel Musum, Bjørn Garberg, Brita Ellingsen, Torstein Lenes og Stein Gorset.

henge undervisninga på. Lokalitetene begrenset inntaket til 12 i hver gruppe og det var to inntak i året. Praksisutplassering og langvarig oppfølging var viktig for å lykkes. I undervisningsperioden ble det lagt vekt på at det ikke skulle være mer enn tre fra samme språkgruppe i klassen, slik at norsk ble fellesspråk. Kursstønaden ble utbetalt på AMIs kassekontor hver 14 dag, da bankene var restriktive med å gi innvandrere konto i 1983. Undervisningen ved NAV INTRO er i dag satt ut til Eroskolen og de kan se tilbake på åtte år og ca. 60-70 gjennomførte kurs. Gunnar Angen ved skolen forteller om 70% videreført til arbeide. Han opplever at folk er motiverte, lærevillige og engasjerte. De bruker Storvask som en av praksisplassene og leder Villy Tøndal forteller at halvparten av deres arbeidsstokk er av utenlandsk opprinnelse. – Gjennom praksisen finner vi ut hvem som er best egnet for vårt firma, og rekrutterer ut fra det, sier han.

Rektor Aage Borrmann ved Granskogen framholder at spisskompetansen utviklet ved NAV INTRO, er fundament også i deres undervisning. - Hvordan kan en drive norskopplæring uten å koble det mot arbeid? Kari Hustad har bearbeidet stykket “De tre” som ble gitt som gave til jubilanten fra skolen.

Rektor ved Granskogen skole Aage Borrmann, framholder at spisskompetansen utviklet ved NAV INTRO, er fundament også i deres undervisning. – Hvordan kan en drive norskopplæring uten å koble det mot arbeid? Marked og samfunnsdirektør i NAV, Bernt Asle Arntzen roser det arbeidet som utføres gjennom NAV INTRO. – Dette er kjempegode tall som er oppnådd gjennom målrettet arbeid. Forskningsleder Berit Berg ved NTNU (jobbet med flyktninger i 30 år), hilser jubilanten og forteller om positivt samarbeide og sin egen trange oppstart med flyktningarbeide fra vaskerommet på Blindes hus. – Da de første Vietnameserne kom, opplevde jeg at personalsjefen på Nobø ringte og sa han trengte noen menn. - «Her jobbe vi med øreklokka, så det spelle ingen rolle om de itj snakke norsk». – I 1980 var det 40

vietnamesiske menn ansatt ved Nobø, mens kvinnene arbeidet ved Friogrill og tilsvarende bedrifter, fortsetter hun. – For tretti år siden var innvandrerbefolkningen i Norge 1,9% og de kom fra vestlige land. I dag har vi 460.000 innvandrere og de utgjør 10% av befolkningen. I Trondheim har vi mest flyktninger og ikke så mange arbeidsinnvandrere. Den spontane positiviteten vi opplevde i starten, er nå erstattet med kunnskap og erfaringer og undersøkelser viser at befolkningen ikke er like negative som media framstiller det, avslutter hun. Daglige leder Halvard Brattberg forteller om dagens situasjonen. – Dagene går med til møter med enkeltpersoner og tett oppfølging på arbeidsplasser. Videre hjelper vi kontorene i registreringssamtaler og i tilfeller hvor det er snakk om attføring. – Nå

ønsker vi å få undervisningen tilbake i egne lokaler slik at vi blir bedre kjent med brukerne. Det er viktig for oss som skal videreføre dem til arbeid og se hvordan de oppfører seg i undervisningssituasjonen, avslutter han.

Villy Tøndal ved Storvask, forteller at halvparten av deres arbeidsstokk er av utenlandsk opprinnelse og rekruttert gjennom praksisutplassering fra NAV INTRO.

Elever ved Granskogen skole på Flatåsen framførte Henrik Wergelands dikt “De tre”, bearbeidet av Kari Hustad. Aktører er Eiva Marita Sara, forteller. Jøden spilles av Remon Daoud fra Palestina, den kristne av Hossein David Golli fra Iran og Muhammedaneren av Jawid Nazari fra Afganistan. Musikere er Gøran Kvam og Juan Colomn fra Katalonia.

Forskningsleder Berit Berg ved NTNU (jobbet med flyktninger i 30 år), hilser jubilanten og forteller om positivt samarbeide og sin egen trange oppstart med flyktningarbeide fra vaskerommet på Blindes hus.

Daglige leder Halvard Brattberg forteller om dagens situasjonen og forteller at nå ønsker de å få undervisningen tilbake i egne lokaler slik at de blir bedre kjent med brukerne.

Marked og samfunnsdirektør i NAV, Bernt Asle Arntzen roser det arbeidet som utføres gjennom NAV INTRO.


nytt Heimdals

NĂ&#x2020;RINGSLIV

Tirsdag 20. januar 2009

13

Nedlegging av Granskogen skole pü Flatüsen en forbrytelse! Heimdal er en bydel med 50 000 innbyggere og en stor del av elevene kommer fra nÌromrüdet, sü hvorfor legge ned et tiltak som fungerer godt? Samlokalisering i sentrum og sü hva? Nü henger det meste i løse lufta.

Av:Anne Asbøll

Flertallet i bystyret mener det er viktig ü utnytte de økonomiske ressursene best mulig samtidig som de ønsker et kvalitativt godt voksenopplÌringstilbud. For ü fü til dette ønsker de ü legge ned Senter for voksenopplÌring (SEVO), Granskogen skole og Logopedisk senter. Bystyret har bedt rüdmannen utrede muligheten for ü samle mest mulig av voksenopplÌringstjenestene under en ledelse og fü tiltakene samlokalisert sen-

trumsnÌrt. De ønsker ü bruke egne bygg, da husleie er en av faktorene de mener kan føre til innsparing. Hvor mye vil de tjene pü flyttingen? Og hva med viktigheten av et voksenopplÌringstiltak pü Heimdal? Hva vil skje med lokalene skolen har utformet og verkstedene de har innredet selv? Slik det er i dag, er ikke rüdmannens alternativer realistiske. SEVO er helt full, ingen byskoler er nedlagt eller har egnet areal pr. i dag, sü hvor er innsparingene? I et eget vedtak i Bystyret august 2008, ble det fokusert pü økonomisk trygghet, sosial utjevning og aktiv deltakelse for alle innbyggere i Trondheim. Det ble understreket at en fokuserer pü ü etablere et kombinert skoletilbud for de som stür i fare for ü falle utenfor. Granskogen skole er den eneste enheten i regionen som har erfaring med denne type opplÌring. De gir büde teoretisk og praktisk undervisning som inneholder büde formell og uformell lÌring. Büde

Rektor Aage Borrmann ved Granskogen skole.

nasjonalt og internasjonalt regnes Granskogens kompetanse som stor pü dette omrüdet og sü langt har den fungert for over 1000 elever. Bystyret ønsker seg et mer ryddig skille mellom pedagogisk virksomhet og aktivitetstilbud. Erfaringen sü langt har vist at det er viktig büde pedagogisk og habiliteringsmessig at det er sammenheng mellom teoretisk og praktisk lÌring. Sü hvorfor legge ned noe som fungerer for

ü prøve seg fram til en ny organisering som kan mislykkes? Hva med hensynet til geografisk tilgjengelighet for de som skal nyttegjøre seg tilbudet? 62 ür gamle rektor Aage Borrmann grunnla Granskogen skole sammen Kari Hustad i en tid hvor det var stor ungdomsarbeidsledighet. Nü er han lettere sjokkert over at Trondheim Bystyre har fattet vedtak om nedleggelse av skolen. Skolen er et normalt tilbud. Hvem som helst kan søke, men de har erfaring pü ü fange opp folk som har falt utenfor ordinÌr skolegang. Videre lurer pü hva som vil skje med lokalene og de store verkstedene som de har innredet ved 100% gjenbruk. All innredning og verktøy er hentet fra nedlagte bedrifter. Hvorfor skal alt til sentrum? Ifølge skolens egne utregninger, vil det ikke medføre noen økonomisk innsparinger med samlokalisering i sentrum. I ür har de bare fütt driftsbudsjett for 7 mnd.

Vi har flyttet til RingvĂĽlv. 8 (Heimdalssenteret)

â&#x20AC;˘ Negldesign/kurs â&#x20AC;˘ Altt innen n neglprodukter â&#x20AC;˘ Bijouteri Tlf. 909 77 866 908 86 051 www.nail-it.no

:(3.

  /6:/,04+(346;,(:

[ [ WrLURLS[L]HYLY H I H Y ;SM


nytt Heimdals

14 NÆRINGSLIV

Tirsdag 20. januar 2009

Rivende utvikling ved 3T På 3T er det høysesong. Nyinnmeldingene strømmer inn. – Nå er det kø for å tegne kontrakter, sier 42 år gamle adm. dir. Hilde Thommesen Holck, og forteller om planlagte utbygginger på Rosten.

Line Malvik blir oppmuntret til treningsinnsats av 3t adm.dir Hilde Thommesen HolckLine Malvik blir oppmuntret til treningsinnsats av 3t adm.dir Hilde Tommesen Holck

Av:Anne Asbøll

Hilde og mannen Morten er begge innfødte Heimdalinger, og har bosatt seg ved Stabbursmoen skole slik at skoleveien skal bli enkel for de to døtrene. Hun forteller om en rivende utvikling for firmaet 3T (trim, trening, trivsel), etter starten i 1985. Etter jappetiden på slutten av 80 tallet var det et slitsomt år hvor trening og rehabilitering i treningsstudio ikke var førstevalget, men så gikk det rett i været. - Vi var heldige og kom med i riktig tid, fortsetter hun. 3T er 100% familieeid firma hvor grunnleggeren lege Tor A. Thommesen fortsatt sitter som styreformann og følger driften i perioder. På kontordøra har han hengt opp et syvende far i huset horn, for å symbolisere sin plass Dagens 3T-bygg på Rosten.

Siste innspurt på

SALGET ÷ 30-70%

Heimdal Stasjon - tlf: 72 58 33 50 man - fre: 10 - 17 lør: 10 - 15

i firmaet. 3T Eiendom er et datter selskap og drives av Hildes ektemann Morten Holck. Til nå har firmaet 10 senter i Trøndelag. Syv i Trondheim og et på hver av stedene Orkanger, Levanger og Steinkjær. På planleggingsstadiet har de utbygging på Rosten og har fått dispensasjon for et tilbygg til eksisterende bygg. En planlagt veiutbygging i området er årsak til at de måtte søke dispensasjon. Påbygget vil gi dem 3300 nye kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Fys-Med 3T skal utvide sine lokaler og ha en etasje og administrasjonen vil bli flyttet fra sentrum, men det blir nytt aerobic rom, barnepass, spinningsal og utvidet treningshall. Tegningene på tilbygget er godkjent, og de satser på at det skal stå ferdig innen første halvår av 2010. I tillegg planlegger

de et nytt treningssenter på Sirkeltomta på Solsiden. Dette håper de skal stå ferdig innen samme tidsramme. Det ligger an til et travelt år, sier Hilde. Vi har også kjøpt Lerøy bygget og planlegger å søke omdisponering. Planene er sendt inn og vi lever i håpet om at vi skal få godkjenning. Vi ønsker å lage 4 "CageBall" baner, slik at det blir mulig å trene fotball. “CageBall” foregår innendørs og det er netting og vanter rundt hele banen. Det er beregnet for 6 -10 personer og er ment som et rimelig treningstilbud for idrettslag og foreninger. Vi skal fortsatt leie ut til firmaet Lerøy, så det kan bli aktuelt å søke om påbygg til eksisterende bygg også her, avslutter hun. På 3T-Rosten er aktiviteten stor på en lørdag formiddag.

42 år gamle Hilde Thommesen Holck, er adm. dir. for 3T.

Treningsiveren er upåklagelig og er en så heldig at en har mulighet til å trene før klokken femten, er prisen betydelig redusert. Et formiddagskort koster 329,- i måneden, mens prisen på heldagskort er 479,-. Toprissystemet ble innført for å få aktivitet hele dagen. Senior gruppetrim om formiddagen har blitt populært og det er fulle saler når partiene går. En kan delta på vanntrening, sirkel, spinn osv. En trivelig resepsjon med peisvarme og sofagrupper, innbyr til samling over kaffekoppen etter endt treningsøkt og her knyttes det nye vennskap.


LITT AV HVERT

nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

Nytt ĂĽr og nye forsetter

15

Januartilbud!

20.990,-

13.990,Noen av kursdeltakerne samlet rundt boret. Fra venstre Linda, Marit, Mai-Liss, Inger Anne og Bjørg.

Det samme skjer hvert ür. Nür nyttürs rakettene lyser opp himmelen, lover vi oss selv at vi vil starte et nytt og bedre liv. Dette üret skal vi bli lettere, spise sunnere og trimme mer. Vi skal komme i form og overvekt trimmes og slankes bort. Denne gangen skal vi greie det! Av:Anne Asbøll

Pü Heimdal grendehus/Gamle brannstasjonen, er livsstil kursene hos Grete Roede fulltegnet. Kursleder er 42 ür gamle Anne Lise Berg fra Byneset. Hun er utdannet økonom, men fant at hun trivdes bedre som kursleder. Nü har hun jobbet med livsstil kurs pü heltid i ti ür. Arbeidsledig ser det ikke ut som hun blir, for det norske folk er i ferd med ü ta igjen USA nür det gjelder overvekt i befolkningen. For femti ür siden var det sjelden ü se et overvektig barn, men nü øker antallet raskt. En betraktning av folks handlekurver, gir en ide om hvorfor det er blitt slik. Søtsaker, fet mat og den tiltagende innaktiviteten gjør at vekta kryper sakte, men sikkert oppover. Eksempelvis blir i dag godt over 60 % av vür forflytning under 2 km foretatt med bil. Alt er lagt til

)nPHUWLG /HLDYnYDVNH" s6INDUSVASK s&LYTTEVASKMGARANTI s6ISNINGSVASK s&ASTHJEMMESERVICE )nWLOEXGSn ZZZFLW\PDLGQR 7OI

rette for en passiv hverdag. Kiloene sniker seg på og knær og ankler varsler fra om at det blir for tungt. Den økene passivitetet 9.899,svekker kroppen og gjør oss stadig dårligere skikket til å utføre dagliglivets gjøremål. Blodtrykket øker og faren for diabetes er overhengende. Gratis hjemtransport i Historiene til kursdeltakerne er HeimdalsNytts distribusjonsområde! ganske like. Det er vanskelig å gi slipp på vante vaner. En er flink i perioder, men så er det lett å falle tilbake til gamle synder. Ved å delta i grupper hvor deltakerne har samme målsetting, kan det Kursleder er 42 år gamle være lettere å få det til. Mister en Anne Lise Berg fra Byneset. motivasjonen i en periode, kan tanken på møtet med de andre være en inspirasjon til å fortsette. I tillegg blir viktigheten av den daglige dosen med mosjon tatt opp på hvert møte. Etter endt kurs kommer den 42/.$(%)-4/2' (%)-$!, "9±3%. store utfordringen. Nå skal vek4EORIKURS 4EORIKURS 4EORIKURS ta holdes. For 34 år gamle Line Malvik er motivasjonen klar. FEB4EORIKURSKL"+6%,$ FEB4EORIKURSKL" +6%,$ FEB4EORIKURSKL" +6%,$ Hun og mannen skal snart adopFEB4EORIKURSKL"$!' tere et barn fra Colombia og 4RAlKALTGRUNNKURS 4RAlKALTGRUNNKURS 4RAlKALTGRUNNKURS Line ønsker å komme ned i vekt JAN'RUNNKURS +6%,$ JAN'RUNNKURS +6%,$ JAN'RUNNKURS +6%,$ slik at det blir lettere å ta seg av FEB'RUNNKURS +6%,$ barnet. Hun har bestandig vært FEB'RUNNKURS $!' FEB'RUNNKURS +6%,$ kraftig, men har i den senere tid FEB'RUNNKURS +6%,$ lagt på seg mer enn hun liker. Nå skal det trenes jevnt og ikke sporadisk som tidligere. Kursplanen hos Roede har hun tenkt å holde, for hun vil bli en sprek !$2'RUNNKURS # $ # $,ASTSIKRINGSKURS (%)-$!, mor som skal delta sammen barFEB !$2'RUNNKURS FEB,ASTSIKRKURS$!' net på fysiske aktiviteter. # $ # $'RUNNKURS

,)4%."),

34/2"),

FEB'RUNNKURS MARS'RUNNKURS

$!' $!'

# $ # $5LYKKESBEREDSKAP

MARS,ASTSIKRKURS$!' 4RUCK

!$2TANK EFORESPÂ&#x2019;RSEL !$2EKSPLOSIVERKL EFORESP

FEB4RUCK

FEB5LYKKESBEREDSK$!' MARS5LYKKESBEREDSK$!'

(EIMDAL TLF

"YĂ?SEN TLF

WWWHEIMDALTRAlKKSKOLENO

4RONDHEIM4ORG TLF

HEIMDAL TRAlKKSKOLENO


16 KRYSSORD

Heimdals-Nytt

X

nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

-ord 2009 nr. 1 - Vinn 5 flaxlodd

Januartilbud PÅ ØYSAND!

Gravmonumenter Vi har: • Mange modeller utstilt • Gunstig pris • 5 års garanti • Forskriftsmessig montering • Stort utvalg gravlykter og tilbehør • 14 dagers leveringstid

Recliner stol

3.400,MELHUS MØBEL AS Tlf. 72 87 15 16 www.melhusmobel.no

Ta kontakt for kyndig hjelp/veiledning.Vi leverer også spesielt tilpassede stenplater til kjøkken,bad,peis etc. Vi utfører også oppussing og servicearbeid.

Idrettsveien 4, 7072 Heimdal - tlf. 72 88 72 68 - fax 72 88 95 81 www.kj-stenhuggeri.no

Navn: Adresse:

Vinner av kryssord nr. 15/2008 Vinner nr. 15 ble: Eigil Stoppenbrink, Flatåsen. Løsningen på denne utgavens kryssord må vi ha innen torsdag 19. februar. Fem flakslodd går til første uttrukne med riktig besvarelse. Adresse for innsending er: Heimdals-Nytt, postboks 160 Heimdal, 7473 Trondheim.


nytt Heimdals

BIL & MOTOR

Tirsdag 20. januar 2009

Fin å kjøre – fin å bli sett i Det har vært stilt store forventninger til Opels Insignia. 2008 var et tungt GM-år, men lyset i enden av tunnellen har blant annet vært introduksjonen av Insignia nå i januar. Den skal jafse markedsandeler fra blant andre

godt, det er kvalitet, og du fornemmer at Opel har gjort en kjempejobb allerede før du vrir om tenningsnøkkelen.

Kjøreegenskaper Tenningsnøkkelen starter i vårt tilfelle en 110 hk dieselmotor Og det vil den klare. Opel er på talefot med BMW og koblet til en 6-trinns manuell girkasse. Den kresne vil kanskje kreAudi også nå. ve mer, men strengt tatt kan 110 hk diesel utmerket godt Starten på året kunne knappest seg. De stemte frem Insignia på flytte 1538 kg, som er egenvekten vært bedre. Først vant Insignia den første plass, tett fulgt av Ford uten fører. prestisjetunge tittelen ŒÅrets bil‚ Fiesta og Volkswagen Golf. I år Vil du komme først til neste 2009. Siden har nær 50 000 Insig- var det 37 bilmodeller som deltok. lyskryss kan alternativene på 130 nia-biler blitt solgt i Europa. –Til I 1985 var det Opel Astra som og 160 hk være løsningen. tross for at den knappest er intro- vant, fulgt av Opel Omega to år Styringen er presis og bilen oppdusert i markedet, forteller salgs- senere. fører seg eksemplarisk selv på en sjef Kjetil Kobberød i Maskinaav de glatteste januardagene i gentur A/S på Rosten i Trondheim. En ny Opel-verden Trondheim og omegn. Han fikk den første bilen såvidt Å sette seg inn i Insignia er som å Bilen rusler behagelig av gårde innom dørene før jul, men nå er komme inn i en ny Opel-verden. i 90 km/t med et turtall på rundt både prøve- og utstillingsmodel- Cockpitinteriøret er elegant og 1500 o/min i 6. gir, ikke særlig lene på plass. Med en sporty silu- oversiktlig og som fører finner du mer enn tomgangen på undertegett, aerodynamik i toppklasse og posisjonen din raskt. Den første nedes eldre VW Golf. Med 6 gir gunstige prissetting vil den kreve innskytelsen er å heve setet litt, må det gires, men ikke mye, en plass i toppen blant familiebi- vinduene sitter høyt. motoren drar godt og er meget Den coupelignende formen på lene hvor valgmulighetene er størInsignia begrenser sikten bakover re enn noen gang. i speilet. Bakruta er ikke stor og det er Årets bil 2009 I en av de tetteste avstemninger nakkestøtter bak. Men alt som noensinne gikk Opel Insignia sei- skal observeres bakover finnes i rende ut av konkurransen. Opel sidespeilene, man må bare endre har gjort store fremskritt de siste litt på fokusen, noe som raskt årene, spesielt innen design og ble en vanesak. Det gode klundynamikk, noe den 59 mann store ket i døra er på plass når den går juryen, som bestod av ledende igjen og velbehagsfølelsen kryper motorjournalister fra 23 europeis- inn i kroppen straks du gjør deg ke land, helt sikkert har fått med kjent med omgivelsene. Du sitter

VOICE

VW Passat, Ford Mondeo og Toyota Avensis.

La ikke dette bli ditt viktigste hjelpemiddel i vinter!

fleksibel. Girene er tighte og fine, du opplever ingen feilgiring selv på den første turen. På Œmotorveien‚ mellom Trondheim og Stjørdal er det strengt tatt bare ved forbikjøringer du ikke kan late som om du har automatgir. Aksellerasjonen fra 0 til 100 oppgis til 11,1 sekunder. Den oppleves som både rask, sprek og smidig. Lydnivået er behagelig lavt, både fra motor nesten uten turtall og de ytre element. Målinger har antydet at Insignia er en av bilene med lavest støynivå i klassen. Eksteriør Utvendig har det skjedd en revolusjon i Opel-sammenheng. Fronten er markant løftet med mye krom i grillen. Selv blitz-logoen er fornyet. 3 utgaver Insignia leveres i 3 utstyrsvarianter: Essentia, Edition og Cosmo. Alle har standard kollisjonsputer, sidekollisjonsputer foran og gar-

dinkollisjonsputer for fører og passasjer foran. Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) og ABS bremser er likeledes standard utstyr, sammen med elektrisk tilleggsvarmer, QuickHeat, på dieselbilene. I tillegg kan man velge å betale ekstra for blant annet adaptive frontlys, filskift-varsler og parkeringshjelp foran og bak. Hele12 motorvarianter Opel forventer at de to dieselmotorene på 110 og 130 hestekrefter vil bli bestselgere. Det finnes også en 160 hesters diesel i programmet. En del vil kunne velge 1,6liters bensinmotor på 115 hester, den rimeligste utgaven starter på 269.900 kroner. I tillegg finnes en

1,8-liter med 140 hester, en 2-liters turbo med 220 og toppmodellen med en 2,8-liters turbo på 260 hester som er kjent fra Saab 9.3. Mot sommeren kommer også en 190-hesters dieselmotor med firehjulstrekk og en miljøvariant som kalles EcoFlex. Den får 160 hester hvor utslippet vil ligge på under 140 gram CO2 per kilometer. Opel tilbyr 3 års Norgesgaranti (ett år mer enn fabrikkgarantien) opptil 100.000 km, etter hva som inntreffer først. Bagasjerommet på Insignia er generøst. Trenger du enda mer plass kan du vente på Tourer (stasjonsvogn) som kommer i april.

Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Fornøyd garanti! – Periodisk kjøretøykontroll PKK – Betyr at bilen er riktig reparert/kontrollert – Kilometerservice – Til avtalt tid – Teknisk service – Til avtalt pris – Deler og rekvisita

Bestill tid. Vi gir gjerne forhåndspris

- Sjekk bilen før det er for sent! Vinteren er ubarmhjertig på bilen. Spesielt kaldstart er tøft for motoren, særlig om batteri, plugger, stifter, tennkabler eller olje ikke er i topp stand. Vær på den sikre siden og la oss kontrollere at alt er i orden. Det vil forbedre både driftssikkerheten og bilens levetid.

VELKOMMEN TIL OSS!

Unngå skade - Ta vare på bilen din!

Saupstadringen 1A • Tlf. 72 59 16 60 www.rbbilverksted.no www.quickpar tner.no

17

Saupstadringen 1A – 7078 Saupstad. Tlf. 72 59 16 60 www.rbbilverksted.no • e-post: post@rbbilverksted.no Distriktsgrossist: Rønneberg Auto Industri AS, Ålesund. Tlf. 70 17 79 50 www.quickpartner.no


18 LITT AV HVERT

Sjetnerevyen 2009

nytt Heimdals

Tirsdag 20. januar 2009

Catwalk â&#x20AC;&#x201C; klar for scenen Etter en lang prosess med planlegging, tekstskriving og øving er Sjetnerevyen 2009 snart klar for scenen. Sjetne Teaterlags skuespillere fĂĽr nĂĽ de siste instruksjoner for de sketsjene og sangene som utgjør revyen Catwalk. Av Oddbjørn Svarlien

Det er instruktør Marit Todal som har sydd sammen forestillingen fra de ideer og tekster medlemmene i teaterlaget har gĂĽtt â&#x20AC;?svangerâ&#x20AC;? med siden forrige revy, for to ĂĽr siden. Orkesterleder og repetitør Lars Olav Berg er ansvarlig for de musikalske arrangementene og driller skuespillerne i flerstemt korsang, stemmebruk og samklang.

NĂĽr de siste korrigeringer pĂĽ bevegelser, mimikk og ikke minst timing er drillet, er vi i gang med den 14. Sjetnerevyen â&#x20AC;&#x201C; Catwalk. Tradisjonen tro, 3 helger i mĂĽnedsskiftet januar/februar, forvandles Sjetne Grendehus til et ekte revyhus med restaurant og servering av mat, øl, vin og annet smĂĽgodt som er med pĂĽ ĂĽ spisse en vellykket aften. Hver kveld etter revyen, er det dans til levende musikk. Det er ogsĂĽ tradisjon med en forestilling tilrettelagt for familien. Denne vises søndag 8. februar. Familieforestillingen er veldig populĂŚr, bĂĽde for de eldste og de yngste revyentusiastene. Sjetnerevyen som har en tradisjon fra 1985, er et stort arrangement og er avhengig av et korps av frivillige for ĂĽ gjennomføre prosjektet. Mens det er 8 som stĂĽr pĂĽ scenen og forlyster publikum er det

50-60 andre som har vÌrt, eller er i aksjon i kulissene. Aktiviteter som planlegging, scenearbeid, kostymer, PR og billettsalg samt organisering av restaurantdriften foregür parallelt med innøving av revyen. Hver kveld stiller 1820 personer opp for ü vÌre vertskap og servitører under forestillingene. Sjetne Teaterlags medlemmer kommer vesentlig fra Sjetnemarka, Kroppanmarka og Tiller, men hele byen er representert. Vi er ogsü heldige ü ha mange gode hjelpere fra lag og organisasjoner i Sjetnemarka som stiller opp, hver gang og gjør det mulig for oss ü gjennomføre Sjetnerevyen. Catwalk vises følgende helger: 30. og 31. januar kl. 1930 6. og 7. februar kl. 1930 8. februar kl. 1800 (familieforestilling med kafe- 1930 Billetter bestilles pü telefon 478 15 245 (18?22). velkommen til en Catwalk teria) 13. og 14. februar kl. www.sjetnerevyen.no eller pü Sjetne Teaterlag ønsker deg helaften.

6Ă?REPRISERTĂ?LER SAMMENLIGNINGMEDALLE TYPERLAMELL NYETYPERAVANTIKKBEHANDLETPARKETT "REDDETILMM STAVSKLIKK +AMPANJE %IKSELECT FÂ&#x2019;R 0RISEKSv%IKÂ&#x2019;KONOMIv

 

TYPERLAMINAT TYPERDESIGNPARKETT TYPERMASSIVTREIUTSTILLING 3TANDARDVARERPRLVMFRAKR

 TIL 4ESSEMSV 4RONDHEIM 4LF WWWBRECHANNO


nytt Heimdals

LITT AV HVERT

Tirsdag 20. januar 2009

19

Rekordsalg av snøfresere hos Eik-Maskin Ledige kursplasser Heimdal Kunstforening opplyser at de fortsatt har ledige plasser på en rekke av sine kurs nå på nyåret. De første kursene starter opp 26. januar. Ta kontakt med Astrid Wallster Holdbakk på tlf.

72 58 08 33 eller 908 89 516 dersom du vil vite mer. Kurskatalogen finnes på biblioteket, Reinaas Fargehandel og hos Kunstrekvisita.

KONKURSAUKSJON over Heimdal Kjøkken as holdes på:

www.lie-co.no. følg med her for mer info om visning etc Kontaktperson Vemund 99733030 Daglig leder Øyvind Wekre og servicemekaniker Jon Egil Lynger ved det som er igjen av snøfreser i butikken.

– Da jeg gikk ut i juleferie hadde vi så mange snøfresere hvordan vinteren blir. Vi har i butikken at jeg knapt kom inn i lokalet, men da jeg kom på jobb etter jul, trodde jeg at det hadde vært innbrudd. Lokalet var blåst, sier Eik-Maskin`s Tor Tømmervoll. Av:Anne Asbøll

Det kraftige snøfallet på nyttåret, har ført til rekordsalg. Etterspørselen etter redskap for å fjerne snøen, har vært formidabel de siste ukene. – Vi er så å si tom for fresere.

Jeg tror vi g som hele fjoråret, sier daglig leder Øyvind Wekre. Vi går tom i et kjør og salgskampanjen vi kjører hadde vi egentlig ikke trengt. Nå selger de seg selv, men en vet aldri på forhånd

egen service mekaniker på verkstedet med ansvare for snøfresere og plenklippere. I tillegg fører vi deler slik at kunden kan få hjelp. Nå får vi inn fresere fra hele landet for å dekke etterspørselen. De nye fresene styres lett og har god kasteevne, så det er lett å bli kvitt snøen. I tillegg til de håndstyrte har det også gått mye av traktormonterte, avslutter han.

Byens mest moderne bil- og servicesenter finner du på Heimdal Vi går profesjonelt til verks og gir din bil en effektiv og langvarig lakkbeskyttelse.

Protec impregnerer og beskytter tepper og tekstiler i bilen. Resultatet er at tekstilene blir lettere å holde rene og flekker lettere å fjerne.

• Mix kiosk • Bilpleie • Servicehall • Salg og montering av dekk • Hengerutleie

Selvvask er åpen 24 timer i døgnet Tel: 980 24 444 - Fax: 72 89 84 00 - Terminalen 1, 7080 Heimdal Man - Fre: 07.00 - 17.00, Lør - Søn. stengt

H E I M D A L • K AT T E M • L U N D Å S E N • R O S T E N • H E G G S TA D M O E N • R I N G V Å L • K O L S TA D • S A U P S TA D • F L AT Å S E N • H U S E B Y

35.000

I OPPLAG

Neste utgave kommer TIRSDAG 24. FEBRUAR Husk annonsefrist TORSDAG 19. FEBRUAR Din lokalavis for Trondheim syd med fokus på HEIMDAL

t t y n Heimdals MED HEIMDAL i SENTRUM GJENNOM 17 ÅR

MED NTRUM E S i L A HEIMD ÅR OM 18 GJENN

– POSITIV OG FRISKERE!

KOLSÅSEN • BYÅSEN • SJETNEMARKA • KROPPANMARKA • TILLER • LEINSTRAND • BYNESET • BUVIKA • KLÆBU • MELHUS


nytt Heimdals

20 PĂ&#x2026; SISTE

Tirsdag 20. januar 2009

Av Torgeir Krokan

Natur-hjørnet

Varsler i Tillermarka I

flere vintre pĂĽ rad har en varsler hatt tilhold pĂĽ en hogstflate mellom Tømmerlunna og LøvĂĽs i Tillermarka. Hver høst ganske nøyaktig 20. august er den pĂĽ plass og forsvinner igjen i mĂĽnedsskiftet januar-februar. Jeg har gjort flere forsøk pĂĽ ĂĽ fotografere varsleren, men det har ikke vĂŚrt enkelt ĂĽ komme nĂŚrt nok. Til slutt lyktes det ĂĽ fĂĽ den pĂĽ â&#x20AC;?fotoskuddholdâ&#x20AC;?, i et øyeblikk hvor varsleren satt i toppen av ei gran og speidet etter byttedyr.

Varsleren er rovfuglen blant spurvefuglene. Den jakter som en rovfugl og spiser det samme som en rovfugl. Med de kraftige beina med skarpe klør og det kraftige nebbet tar den effektivt livet av smügnagere og smüfugl med et bitt mot byttedyrets hode og nakkeregion. Restene av store byttedyr lagrer den ved ü kile fast maten i en greinkløft for senere bruk. Slike lagringsplasser har vi funnet flere av i Tillermarka. Vi har ogsü sett at

den har gjort flere forsøk pü ü ta smüfugl, men her lykkes den ikke like ofte som under smügnagerjakten. Varsleren trives best i vinteromrüder som er gunstige levesteder for smügnagere. Det finner den i kulturlandskapets beiteomrüder og pü hogstflater med fü trÌr hvor den har god utsikt over jaktomrüdet. Varsleren har fütt navnet fordi den gir fra seg et hest varselskrik nür den oppdager en rovfugl.

Vi er alle sporsetter Nyttürskvelden oppleves for mange som ü stü pü terskelen inn i det ukjente. En beveger seg fra alt det som er blitt kjent i et ür som ligger bak, og sü er det som en für utlevert 365 blanke ark. Disse blanke arkene blir tegnet av hver enkelt av oss et blekk som det er umulig ü viske ut. Slik vi lever slik tegnes arkene. Med andre ord sü er vi sporsettere hver eneste en av oss. Og sporene vi setter etter oss i menneskene som omgir oss og samfunnet vil alltid vÌre der, selvsagt mer eller mindre tydelige. Det forteller sterke ting om det ü vÌre menneske. Ingen lever uten ü sette spor etter seg! Men dette gir oss ogsü mange tanker omkring livet vi lever. Kanskje har du en og annen gang spurt deg selv. Hvilke spor setter jeg etter meg? Tanken slür oss for: Du hvor lett det er ü sette ubehagelige spor i andre mennesker. Spor som gjør at livet blir vanskelig. Det er mange mennesker som har fütt livet sitt ødelagt av

sporene fra medmennesker. OgsĂĽ disse sporene vil alltid vĂŚre der, men gjennom oppgjør og ny start kan sporenes kraft bli borte. Da er vi ved kjernen i den kristne tro. Kristen tro er ĂĽ kunne leve i frihet fra det vi skulle ønske var ugjort, og Guds rause kjĂŚrlighet i møte med framtida. Vi mennesker kan sette bĂĽde vanskelige og gode spor gjennom livet vi lever. Men det finnes en som bare setter gode spor i livene vĂĽre. Han som skapte oss, Gud, er hele tiden opptatt med dette: Ă&#x2026; sette gode kjĂŚrlighetens spor i vĂĽre liv. For sĂĽ høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den enbĂĽrne, for at hver den som tror pĂĽ ham ikke skal gĂĽ fortapt, men fĂĽ det evige liv. Joh. 3.16 Bertel Aasen

Vil du ta makten over vÌret? Er du lei av ü müke bare for ü fü bilen ut en tidlig vintermorgen? I sü fall er det pü tide ü ta styringen over vÌret og bestemme deg for ü gjøre arbeidet med snøen enklere. Som stolt generalagent for varemerket Toro her i Norge kan vi presentere maskiner som har all den kraft, kapasitet og kvalitet som du trenger for ü klare en lang vinter. Toros brede sortiment av 1- og 2-trinns snøfresere gjør at du alltid kan fü en modell som passer dine behov, uansett om det er din egen garasjeoppkjørsel du skal holde ren, eller om du skal bruke snøfreseren i jobben. Det finnes kun en ting som er sikkert, og det er fargen. En Toro er alltid rød.

16 495,-

6IHARUTVIDETLUNSJBUFFETSOM INNBEFATTERETOVERDĂ?DIGSALATBORD

Veiledende 18 995,-

WWWSANDMOENKRONO

ToroÂŽ Power Max 8.28 OE

ÂąPNINGSTIDER LÂ&#x2019;R Toro säljs av Hako Ground & Garden AB

www.hako.no

SÂ&#x2019;N 6IHOLDERĂ?PENTLENGREVEDFORESPÂ&#x2019;RSEL

Eik Senteret Trondheim, Heggstadmoen 12, 7080 Heimdal. Telefon : 72 93 92 00 .

4LF &AKS E POSTSANDMOEN DESTUERNO

Tips oss! Tlf. 924 22 276

heimdals-nytt_2009-01  
heimdals-nytt_2009-01  

10% syn,men aktiv til 1000 Side 6 Side 14 Granskogen skole nedleggingstruet 3T viser muskler UTVIDER...

Advertisement