__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SKULPTURSTADEN


Textile Fashion Högskolan 25 Center

g Kun

24

an sgat

Allé n gata

23 tan oga k r y S. K

n ta tio nt ra ls

Vis k

Ce

an

17 19

Turistbyrån

atan ngg

terlå

Resecentrum

P

Caroli kyrka

V äs

18

uset

21

Rådh

a 22 Stor t torge

t roga St. B

P

16

20

an lats

sp wall Sand

8

12

7

Stadsparken

Södra torget

13 Stadsparksbadet

15

10 Anna Lindhs park

Gö t eb org

2

40

skan

Rv

Mo t Jö

nkö pin g

n gata

9

Allé

12 14

St.


ata rsg a m am Yxh

Kvarnbergsparken

an lgat

tan sga dolf

n

an egat S t ur

Gu st av

A

Sko

Gustav Adolfs kyrka

3 4

n gata . Bro

l til

2

sju

et us h k

26

set

shu Stad

tan gsga Kun

1 6

5

P

Kulturhuset Bor책s Konstmuseum

n Annelundsparken

11

P

Rv 40 3


Innehållsförteckning Sid.

4

1

Pose Plastique, Cajsa von Zeipel, 2012.

12

2

Fauna, Tilda Lovell, 2009.

14

3

Rådjur, Klara Kristalova, 2012.

16

4

Var rädd om jorden, Carl Fredrik Reuterswärd, 2010.

18

5

Yin-Yang, Arne Jones, 1965-66.

20

6

Human Ostrich, Maria Miesenberger, 2006.

22

7

Mural, Shai Dahan, 2012.

24

8

Declination, Tony Cragg, 2005.

26

9

Ute, Charlotte Gyllenhammar, 2004.

28

10

Non-Violence, Carl Fredrik Reuterswärd, 2010.

30

11

Walking to Borås, Jime Dine, 2008.

32

12

Slits och Streckkod Borås, Pål Svensson, 2008, 2010.

34

13

Mate Hunting, Marianne Lindberg De Geer, 2008.

38


Sid.

14

Dogon och Upside Down, Claes Hake, 2008.

40

15

Hani, Anne-Karin Furunes, 2002.

42

16

Bodhi, Fredrik Wretman, 2004.

44

17

Tornado touch down, Bigert&Bergström, 2010.

46

18

Gestalter, Anna Stake, 2008.

48

19

Knallen, Arvid Knöppel, 1947.

50

20

Wholly, Eva Hild, 2010.

52

21

Den nöjde boråsaren, Olle Brandqvist, 2008.

54

22

Borås Surround, Richard Nonas, 1995.

56

23

Göran och draken, Sven Lundquist, 1953.

58

24

Stabil, Lars Englund, 2010.

60

25

Catafalque, Sean Henry, 2003.

62

26

Pappan, barnet och den lilla fågeln, Pontus Kjerrman, 2004.

64

5


Välkommen till Skulpturstaden! Borås stad har under senare år av många kommit att kallas för Skulpturstaden. Varför det ligger till så är lätt att förstå. Det räcker med en kortare promenad i stadskärnan för att inse att Borås är ovanligt rikt på skulpturer av välkända konstnärer. Inte sällan har skulpturerna kommit på plats som ett resultat av ett fruktbart samarbete mellan kommun och näringsliv. Vad man vidare kan konstatera är att många av skulpturerna snarare sticker ut än försynt smälter in i stadsrummet. Skulpturerna ber inte om ursäkt för sin existens, tvärtom står de där de står i egen rätt. Detta hindrar naturligtvis inte att det alltid givna samspelet med konstverkens omgivning uppstår - med öppna ytor, med arkitekturen, med bilarna, med flödet av människor där en skulptur står placerad. Just detta samspel är väl den mest spännande aspekten av offentlig konst! Med denna katalog vill vi ge en orientering om var du finner skulpturerna och i all korthet introducera konstnärerna och konstverken. Jag önskar dig en skön och spännande skulpturvandring!

Pontus Hammarén Chef, Borås konstmuseum

6


Welcome to the Sculpture city! In recent years the city of Borås has acquired the epithet “the Sculpture city” by numerous people. It is easy to understand why as you walk around the city center which is equipped with an unusually large number of sculptures by renowned artists. What one further may note is that several of the sculptures stand out from rather than blend into the urban space. The sculptures do not, so to speak, apologize for their existence; on the contrary, they stand where they stand in their own right. This does not hinder that the given interactions between the artwork and its surroundings are generated – with open space, with the architecture, with the cars, with the flow of people where a sculpture is placed. This interaction is probably the most exciting aspect of public art! With this catalogue we want to give an overview of where to find the sculptures and very briefly introduce the artists and the artworks. I wish you a pleasant and exciting sculpture walk! / Pontus Hammarén Director Borås Museum of Modern Art

Herzlich willkommen in der Stadt der Skulpturen! Borås hat sich in den letzten Jahren zu einer Stadt der Skulpturen entwickelt. Die Gründe dafür sind sofort ersichtlich. Selbst bei einem kurzen Spaziergang in der Innenstadt gibt es ungewöhnlich viele Plastiken bekannter Künstler zu entdecken. Viele von ihnen sind ein wahrer Blickfang, der nicht unbedingt mit dem Stadtraum verschmilzt, sondern im wahrsten Sinne aus ihm herausragt. Die Skulpturen müssen sich auch gar nicht verstecken. Sie sind gleichberechtigter Bestandteil des Stadtbildes. Daraus ergibt sich ein ganz natürliches Zusammenwirken von Kunstwerk und Umfeld, also mit offenen Flächen, mit der Architektur, mit Fahrzeugen und dem die Skulptur umgebenden Menschenstrom. Genau dieses spannende Wechselspiel strebt öffentliche Kunst an! Dieser Katalog soll Ihnen eine Orientierung bieten und zeigen, wo die einzelnen Plastiken zu finden sind. Er stellt Ihnen dabei Kunstwerk und Künstler kurz vor. Einen spannungsreichen Skulpturenrundgang wünscht Ihnen / Pontus Hammarén Leiter, Borås Konstmuseum

7


16

Bodhi Fredrik Wretman

8


Guidade skulpturvandringar För information om visningsschema se museets hemsida eller kontakta museet. Borås Konstmuseum P.A Halls Terrass +46 (0)33-353505 receptionen.kulturhuset@boras.se boras.se/konstmuseum Boka guidade skulpturvandringar för grupper Skulpturvandringar för grupper bokas året runt genom Borås Turistbyrå. Borås Turistbyrå Sven Eriksonsplatsen 3 +46 (0)33-35 70 90 tourist@boras.com boras.com App för smartphones Ladda ner skulpturguiden med bilder, texter, ljudfiler och filmer om skulpturerna – direkt till mobilen. Ta en promenad i Borås och låt mobilen sköta jobbet – mobilen plingar till när du är ca 20 m från den närmaste skulpturen. Du kan även följa en interaktiv karta som visar den rätta vägen. 1. Öppna Android Market/iPhone App Store 2. Sök på OnSpotStory 3. Klicka på Installera eller Free/Install 4. Öppna OnSpotStory app 5. Bläddra till Borås Skulpturvandring

9


en

Guided sculpture walks For information on schedule see the museum’s website or contact the museum. Borås Konstmuseum P.A Halls Terrass +46 (0)33-353505 receptionen.kulturhuset@boras.se boras.se/konstmuseum Book guided sculpture walks for groups Sculpture walks for groups are booked through Borås Tourist Office. Borås Tourist Office Sven Eriksonsplatsen 3 +46 (0)33-35 70 90 tourist@boras.com boras.com App for smartphones Download the sculpture guide with images, texts, sounds and films about the sculptures – directly to your cell phone. Take a walk in the city of Borås and let your phone do the work – the smartphone will alert you when you’re 20 meters from the closest sculpture. You can also follow an interactive map that will show you the right way. 1. Open Android Market/App Store 2. Search for OnSpotStory 3. Click Install or Free/Install 4. Open Onspotstory 5. Scroll to to find Borås Skulpturvandringar – chose Engelska (English)

10


de

Geführte Skulpturenrundgänge Informationen zu den Rundgangszeiten erhalten Sie vom Museum bzw. entnehmen Sie der Website des Museums. Borås Konstmuseum P. A. Halls Terrass +46 (0)33-353505 receptionen.kulturhuset@boras.se boras.se/konstmuseum Gruppenbuchungen Rundgänge für Gruppen können ganzjährig über die Touristeninformation von Borås gebucht werden. Touristeninformation Borås Sven Eriksonsplatsen 3 +46 (0)33-35 70 90 tourist@boras.com boras.com Smartphone-App Laden Sie den Skulpturenführer mit Abbildungen, Texten, Klangdateien und Filmen zu den Plastiken direkt auf Ihr Mobiltelefon herunter. Spazieren Sie durch Borås und lassen Sie sich dabei vom Mobiltelefon führen. Das Mobiltelefon gibt ein Signal aus, sobald Sie etwa 20 m von der nächsten Plastik entfernt sind. Sie können ebenfalls einem interaktiven Stadtplan mit Wegbeschreibung folgen. 1. Öffnen Sie den Android Market/iPhone App Store. 2. Suchen Sie nach OnSpotStory. 3. Drücken Sie auf Installieren oder Gratis/Installieren. 4. Öffnen Sie die App OnSpotStory. 5. Navigieren Sie zum Borås-Skulpturenrundgang.

11


1

Pose Plastique Cajsa von Zeipel Född 1983 i Göteborg Bor och verkar i Stockholm Cajsa von Zeipels överdimensionerade kvinnor har tydliga referenser till såväl ungdomsestetik som klassisk skulptur. Genom kvinnornas storskaliga format vill Zeipel störa betraktarens, eller kanske voyeurens, traditionellt trygga plats genom att skapa ett omvänt hierarkiskt förhållande. Zeipel modellerar fram sina skulpturer i frigolit och den slutgiltiga formen täcks med ett lager av gips. Pose Plastique är en av Zeipels unga kvinnor som i en kaxig pose hänger med ena benet över ett podium. Termen ”pose plastique” användes redan i det viktorianska England för att beskriva ”levande statyer”, avklädda kvinnor i klassiska poser – ett rumsrent sätt att presentera kvinnokroppen publikt bakom konstens och klassicismens täckmantel.

Vill du veta mer om Pose Plastique? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1314.

en

Pose Plastique Cajsa von Zeipel’s over-sized women contain clear references to adolescent aesthetics as well as classical sculpture. In the large-scale format of the women, Zeipel wants to disturb the viewer’s, or perhaps the voyeur’s, traditionally secure place by creating a reversed hierarchical relationship. Zeipel models his sculptures in styrofoam, with the final form covered with a layer of plaster. Pose Plastique is one of Zeipel’s young women who, in a cocky pose, has one leg hanging over a podium. The term ”pose plastique” was used previously in Victorian England to describe ”living statues”, unclothed women in classical poses – a reputable method of presenting the female body in public behind the guise of art and classicism.

de

Pose Plastique Cajsa von Zeipels überdimensionierte Frauengestalten weisen sowohl deutliche Referenzen an die Ästhetik der Jugend als auch an klassische Skulpturen auf. Mit ihren großen Frauenfiguren kehrt von Zeipel das hierarchische Verhältnis um und entzieht dem voyeuristischen Betrachter seinen traditionell sicheren Standort. Zeipel modelliert ihre Plastiken zunächst aus Styropor. Die endgültige Form wird anschließend mit einer Gipsschicht bedeckt. Pose Plastique ist eine von vielen jungen Frauengestalten der Künstlerin. Sie hängt ihr Bein in einer frechen, kessen Pose über einem Podium. Die Bezeichnung ”pose plastique” stammt übrigens aus dem viktorianischen England und wurde zur Beschreibung ”lebender Statuen” verwendet. Entkleidete Frauen in klassischen Posen – eine salonfähige Art und Weise, den weiblichen Körper unter dem Deckmantel von Kunst und Klassizismus offen darzustellen.

12


© Courtesy of Andréhn-Schiptjenko

13


2

Fauna Tilda Lovell Född 1972 i Mölndal Verksam i Stockholm Tilda Lovell arbetar med installlationer, skulpturer och film. Hon utgår ofta från upphittade objekt, delar av ting som har haft ett annat liv och historia. Tilda Lovells bronsskulptur Fauna är en tvåbent hundliknande varelse. Den har hud av bark, golvmopps-svans och en duk på huvudet vilken ser ut som öron. Skapelsen är inspirerad av en detalj i Boschs triptyk, målningen Lustarnas trädgård från 1490. Där lever den och vaktar över tingens ordning som ett av många djur i det paradisiska landskapet med Adam och Eva. Förskjutningar från Boschs symboliska bildspråk och religiösa tema sker genom små men betydelsefulla detaljer i Lovells arbeten. Det är en stukad varelse vi möter i Fauna, sammanfogad av symboliska material från vår egen tid.

Vill du veta mer om Fauna? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1303.

en

Fauna Tilda Lovell works on installations, sculptures and film. She often starts out from found objects, parts of items that have had another life and history. Tilda Lovell’s bronze sculpture Fauna is a two-legged dog-like figure. It has skin made of bark, a floor-mop tail and a cloth on its head which looks like ears. The figure was inspired by a detail from Bosch’s triptych, the painting called The Garden of Earthly Delights dating from 1490. It lives there, keeping watch over the orderliness of things, as one of many animals in the paradisiacal landscape with Adam and Eve. Dislocations from Bosch’s symbolic imagery and religious theme take place through small but significant details in Lovell’s work. The figure we meet in Fauna is crippled, joined together by symbolic material from our own time.

de

Fauna Tilda Lovell arbeitet viel mit Installationen, Skulpturen und Film. Als Ausgangspunkt dienen ihr häufig gefundene Objekte, Fragmente von Dingen, die bereits ein anderes Leben oder eine andere Geschichte aufweisen. Bei Tilda Lovells Bronzeskulptur Fauna handelt es sich um ein zweibeiniges hundeähnliches Wesen. Die Haut scheint aus Rinde, der Schwanz aus einer Art Wischmopp zu bestehen. Das Tuch über dem Kopf erinnert an Ohren. Das Werk entstand aus einer Inspiration durch Boschs Triptychon ”Garten der Lüste” aus dem Jahr 1490. Dort lebt und wacht diese Gestalt als eines von vielen tierischen Geschöpfen in der paradiesischen Landschaft Adams und Evas über die Ordnung der Dinge. Die Verschiebungen aus Boschs symbolischer Bildsprache sowie die religiöse Thematik ergibt sich in Lovells Arbeiten durch kleine bedeutungstragende Einzelheiten. In Fauna begegnen wir einem kauernden Wesen, das aus symbolischen Materialien unserer Zeit zusammengefügt ist.

14


15


3

Rådjur Klara Kristalova Född 1967 i Prag, Tjeckoslovakien Bor och verkar utanför Norrtälje Klara Kristalova är en skulptör som framför allt arbetat med små keramiska figurer inspirerade av myter, sagovärldar och dess väsen, inte minst hämtar hon inspiration från litterära verk. Konstnären utforskar minne, trauma och förlorade dimensioner från barndomen. Återkommande som motiv är en ung kvinna som växer samman med flora och fauna. Rådjur (2012) är en bronsskulptur med svart patinering som är gjord efter en keramisk förlaga. Flickan vars ben och ena arm är långsmala trädgrenar har ett ansikte som mest liknar en utskuren pumpa vid Halloween med ett sardoniskt och gäckande uttryck. Hon ser ut att antingen dra kraft ur jorden med sina rottrådar eller långsamt slukas av naturen.

Vill du veta mer om Rådjur? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1322.

en

Rådjur Klara Kristalova is a sculptor who works principally with small ceramic figures inspired by myths, mythological worlds and their beings, she she takes perhaps most of her inspiration here from literary works. The artist investigates memory, trauma and lost dimensions from childhood. One recurrent theme is a young woman intertwined with flora and fauna. Rådjur (2012) is a bronze sculpture with black patination which is based on a ceramic original. The girl, whose legs and one arm become the long, thin branches of a tree, has a face most closely resembling a hollowed out Halloween pumpkin with a sardonic, mocking expression. She looks either as if she is drawing strength from the earth via her roots or as if she is slowly being swallowed up by nature.

de

Rådjur Klara Kristalova ist eine Bildhauerin, die vor allem kleine keramische Figuren erschafft, die als Wesen der Welt der Mythen, Märchen und Sagen entsprungen zu sein scheinen. Inspirieren lässt sich die Künstlerin von literarischen Werken. Die Künstlerin lotet dabei Gedächtnis, Traumata und verlorene Dimensionen der Kindheit aus. Wiederkehrendes Motiv ist eine junge Frau, die mit der Flora und Fauna zusammenzuwachsen scheint. Bei Rådjur (2012) handelt es sich um eine Bronzeplastik mit schwarzer Patinierung, die nach einer keramischen Vorlage entstanden ist. Beine und ein Arm des Mädchens werden durch lange dünne Äste symbolisiert. Das Gesicht ähnelt einem Halloweenkürbis mit einem leicht hämischspöttischen Ausdruck. Entweder bezieht dieses Geschöpf mit seinen Wurzeln seine Kraft aus der Erde – oder aber es wird langsam von der Natur verschlungen.

16


17


4

Var rädd om jorden Carl Fredrik Reuterswärd Född 1934 i Stockholm Bor och verkar i Rydebäck och Bussigny, Schweiz Carl Fredrik Reuterswärds konstnärliga bredd visar sig genom gränsöverskridningar mellan olika genrer och tekniker. Hans verk har ofta inslag av humor, ord- och associationslekar. Vid 55 års ålder fick Reuterswärd en stroke som förlamade hans högra sida. Sedan dess han arbetat hårt för att åter lära sig skriva och måla – nu med vänster hand. Bronsskulpturen Var rädd om jorden (2010), är ett utropstecken på håll, jorden detonerad närmare sett. Att vara rädda om varandra och om vår jord, att leva så att vi inte förgiftar, överkonsumerar och stressar oss till våld och onödig utarmning av jordens resurser, är budskap som konstnären vill förmedla. Verket donerades till Borås Stad inför återinvigningen av Kulturhuset.

Vill du veta mer om Var rädd om jorden? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1324.

en

Var rädd om jorden The breadth of Carl Fredrik Reuterswärd’s art manifests itself by crossing the boundaries between different genres and techniques. His works often show the influence of humour, puns and word association games. At the age of 55, Reuterswärd had a stroke which paralysed him on his right side. Since then he has worked hard to re-learn how to write and paint - now with his left hand. The bronze sculpture called Var rädd om jorden [Look after the Earth] (2010), is an exclamation mark at a distance, but the Earth detonated when viewed more closely. Looking after one another and our Earth, living to ensure we do not poison, over-consume and stress ourselves into violence and unnecessary depletion of the Earth’s resources, are the messages the artist wants to convey. The work was donated to the town of Borås before the re-opening of the Cultural Centre.

de

Var rädd om jorden Carl Fredrik Reuterswärds künstlerisches Spektrum ist grenzüberschreitend. Darin wechseln sich verschiedene Genres und Techniken ab. Seine Werke sind häufig von Humor sowie Wort- und Assoziationsspielen geprägt. Im Alter von 55 Jahren erlitt Reuterswärd einen Schlaganfall, der zu einer Lähmung der rechten Körperseite führte. Seitdem arbeitet er hart daran, wieder schreiben und malen zu können, nun mit der linken Hand. Aus der Ferne gleicht seine Bronzeplastik Var rädd om jorden (2010) einem Ausrufezeichen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sie sich als explodierende Erde. Der Künstler mahnt uns mit seiner Skulptur, behutsam miteinander und mit der Erde umzugehen; so zu leben, dass wir unsere Welt nicht vergiften und durch maßlosen Konsum beschädigen, dass wir durch Stress und Gewalt unsere Erde nicht ihrer Ressourcen berauben. Das Werk wurde Borås vor der Wiedereinweihung seines Kulturhauses geschenkt.

18


19


5

Yin-Yang Arne Jones Född i Borgsjö 1914-1976 Arne Jones fick sitt genombrott under slutet av 40-talet som del av gruppen ”1947 års män”. Tillsammans med flera andra namnkunniga konstnärer skrev han ett manifest för att utveckla och sprida konst i offentliga miljöer. Utgångspunkten för skulpturen Yin-Yang var den mänskliga kroppen och naturens lagbundenhet. En idé baserad på den uråldriga kinesiska vishetsläran Taoism. Enligt denna bygger Yin-Yang på växlingen mellan det kvinnliga Yin och det manliga Yang. Den kvinnliga principen står för kropp, jord och mörker medan den manliga principen motsvaras av intellekt, himmel och ljus.

Vill du veta mer om Yin Yang? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1310.

en

Yin-Yang Arne Jones made his breakthrough at the end of the 1940s as part of the ”1947 Års Män” [Men of the Year 1947] group. Together with several famous artists, a manifesto was drawn up to develop and spread art in public environments. The starting point for the sculpture called Yin-Yang was the human body and the conformity of nature. An idea based on the ancient Chinese philosophy of Taoism. According to this, Yin-Yang builds upon the interplay between the female Yin and the male Yang. The female principle stands for body, earth and darkness while the male principle equates to intellect, sky and light.

de

Yin-Yang Arne Jones erzielte seinen Durchbruch Ende der 1940er Jahre als Teil der Gruppe ”Men of the Year 1947”. Zusammen mit einigen anderen namhaften Künstlern verfasste er ein Manifest zur Entwicklung und Verbreitung von Kunst im öffentlichen Raum. Ausgangspunkt seiner Skulptur Yin-Yang sind der menschliche Körper und die Naturgesetze. Eine Idee, die auf der uralten chinesischen Weisheitslehre Taoismus beruht. Gemäß dieser Philosophie basiert Yin-Yang auf dem Wechselspiel zwischen dem weiblichen Prinzip Yin und dem männlichen Pendant Yang. Yin steht dabei für das Körperliche, die Erde und das Dunkle, während Yang dem Intellekt, Himmel und Licht entspricht.

20


21


6

Human Ostrich Maria Miesenberger Född 1965 i Svalöv Bor och verkar i Stockholm Maria Miesenberger fick sitt genombrott 1993 med sitt fotografiska projekt Sverige/Schweden, svartvita bilder från hennes barndom där personerna på bilderna gjorts till ansiktslösa svarta suddiga silhuetter. Parallellt med sina fotografiska verk arbetar Miesenberger med skulpturer och objekt, ofta i form av androgyna gestalter i aluminium och brons. Ibland strävar formerna åt det djuriska och organiska, ibland åt det futuristiska. Metamorfosen är närvarande. Titeln Human Ostrich [mänsklig struts] (2006), beskriver verket framför kommunfullmäktigehuset väl. Den människolika gestalten har mönstring likt årsringar på ett träd eller höjdkurvor på en karta. De mänskliga dragen är skeva, händerna liknar mer tassar och halsen gräver sig ner i marken likt en lång snabel. Vill du veta mer om Human Ostrich? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1304.

en

Human Ostrich Maria Miesenberger had her breakthrough in 1993 with her photographic project Sweden/ Schweden, b/w images from her childhood where the people in the pictures have been made faceless black silhouettes. Parallel to her photographic work Miesenberger works with sculptures and objects, often in the form of androgynous figures in aluminum and bronze. Sometimes the forms strive toward the animal and organic, sometimes toward the futuristic. The metamorphosis is present. The title Human Ostrich (2006), describes the work in front of the city council house well. The human-like figure has patterning like growth rings on a tree or contour lines on a map. The human traits are skewed; the hands are more like paws and the neck dig into the ground like a long proboscis.

de

Human Ostrich Maria Miesenberger erzielte 1993 ihren Durchbruch mit ihrem Fotoprojekt Sverige/Schweden, in dem sie Schwarz-Weiß-Fotos aus ihrer Kindheit so bearbeitete, dass die abgebildeten Personen als schwarze schemenhafte und gesichtlose Silhouetten erschienen. Parallel zu ihrem fotografischen Schaffen beschäftigt sich Maria Miesenberger mit Plastiken und Objekten, häufig in Form androgyner Gestalten aus Aluminium und Bronze. Die Skulpturen tragen bisweilen animalische oder organische Züge, lassen dann aber wieder Referenzen ans Futuristische erkennen. Eine allgegenwärtige Metamorphose. Der Titel Human Ostrich (Menschlicher Strauß; 2006) beschreibt das vor der Gemeindevertretung stehende Werk besonders gut. Die menschenähnliche Gestalt trägt je nach Betrachterperspektive Jahresringe eines Baums oder aber Höhenunterschiede einer Karte. Die menschlichen Züge sind verzogen, dabei gleichen die Hände Pfoten und der Hals scheint sich wie ein langer Schnabel in den Boden zu graben.

22


23


7

Mural Shai Dahan Född i Israel Bor och verkar i Borås Shai Dahan började måla graffiti som 14 åring medan han bodde i Los Angeles. Sedan dess har han utvecklat sitt arbete och sin teknik inom street art. Shai Dahans särpräglade motivsfär förknippas ofta med realistiskt avbildade djur kombinerade med symboler för mänsklig kultur. Fåglar med vapen som huvuden, ”BirdGuns”, är ett av Dahans signum. Sedan Dahan flyttade till Borås har han skapat verk där emblematiska delar av det svenska kulturarvet tar plats, hittills ofta i form av galopperande och stegrande dalahästar. Under Skulpturbiennalen 2012 arbetade Shai Dahan inför publik med att skapa en stor muralmålning. Dahans kärnfulla berättelser fick således växa fram framför besökarens ögon.

Vill du veta mer om Mural? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1328.

en

Mural Shai Dahan began painting graffiti as a 14-year-old while he lived in Los Angeles, since then he has developed his work and his technique within street art. Shai Dahan’s distinctive sphere of motifs is often linked to realistically depicted animals combined with symbols of human culture. Birds that have weapons for heads – ”BirdGuns” – is one of Dahan’s signature pieces. Since Dahan moved to Borås he has created works in which emblematic parts of Swedish cultural heritage take their place – to date, often in the form of galloping and rearing Dala-horses. During the first days of the sculpture biennial, Shai Dahan will be working in front of an audience, creating a huge mural. Dahan’s pithy tales will thus be able to emerge in front of our very eyes.

de

Mural Shai Dahan begann bereits als Vierzehnjähriger in Los Angeles damit, Graffitis zu sprühen. Seitdem hat er seine Arbeit und Technik im Bereich Streetart weiterentwickelt. Shai Dahans charakteristische Motive verbinden häufig realistische Tierdarstellungen mit Symbolen menschlicher Kultur. Seine ”BirdGuns” – Vögel mit Waffenköpfen – sind kennzeichnend für Dahans Schaffen. Seit seinem Umzug nach Borås hat er Kunstwerke kreiert, in denen sich schwedisches Kulturerbe emblematisch widerspiegelt. Häufig in Form galoppierender und sich aufbäumendender Dalapferdchen, einem Nationalsymbol Schwedens. Bei der Eröffnung der Boråser Skulpturbiennale wird Shai Dahan einige Tage vor den Augen der Öffentlichkeit ein großes Wandbild malen. Dahans urwüchsige Bilderzählungen entstehen so unmittelbar vor dem Betrachter.

24


25


8

Declination Tony Cragg Född 1949 i Liverpool, England Bor och verkar i Wuppertal, Tyskland Tony Cragg är inte alls intresserad av att kopiera naturen. Han anser det vara en ”pervers aktivitet” att till exempel försöka härma en kropp. Genom sina skulpturer vill han fånga tingens ”inre verklighet” – det vi inte riktigt kan sätta fingret på eller beskriva i ord. Declination är en del av skulpturgruppen early forms – skulpturer som existerar i ett mellanrum mellan tingen och våra förnimmelser av dem.

Vill du veta mer om Declination? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1272.

en

Declination Tony Cragg has no interest at all in copying nature. He considers trying to mimic a body to be a ”perverse activity”, for example. He wants to capture the ”inner reality” of things through his sculptures – things we are unable actually to put our finger on or describe in words. Declination is part of a group of sculptures early forms – sculptures that exist in an intervening space between the items and our perceptions of them.

de

Declination Tony Cragg ist keineswegs daran interessiert, die Natur zu kopieren. So empfindet er es beispielsweise als eher ”widernatürlich”, einen Körper nachzuempfinden. Mit seinen Plastiken will er der ”inneren Wirklichkeit” von Dingen nachspüren. Das, was wir mit Worten nicht erfassen und genau bestimmen können. Declination zählt zu den frühen Formen der Skulpturengruppe – Skulpturen, die in einer Sphäre zwischen den Dingen und ihrer Wahrnehmung zu existieren scheinen.

26


27


9

Ute Charlotte Gyllenhammar Född 1963 i Göteborg Bor och verkar i Stockholm Charlotte Gyllenhammar arbetar huvudsakligen med skulptur, installation och film. Gyllenhammars konstverk beskrivs ofta som obehagliga med en ständig närvaro av utsatthet och hot. Verket Ute beställdes av Borås Stad 2004 och placerades vid Södra torget, en skulptur av ett ensamt barn sneglande mot vattnet i Viskan och med den tunga busstraffiken bakom ryggen. Barnet är ett återkommande motiv i Gyllenhammars konst där det fungerar som förstärkare av tillstånd och styr människors uppmärksamhet till eventuella hot i miljöerna. I Ute framställs barnet som i behov av beskydd, oskyldigt och exponerat för omvärldens faror.

Vill du veta mer om Ute? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1288.

en

Ute (Outside) Charlotte Gyllenhammar works principally in the fields of sculpture, installation and film. Gyllenhammar’s artworks are often described as disconcerting with vulnerability and threat constantly present. The work called Ute was commissioned by the town of Borås in 2004 and was positioned at Södra Torget, a sculpture of a lonely child glancing at the waters of the River Viskan and with the busy bus traffic passing behind. The child is a recurring theme in Gyllenhammar’s work in which they act as an amplifier of status, guiding people’s attention towards potential threats in their environments. In ”Ute” the child is portrayed as in need of protection, innocent and exposed to the dangers of the outside world.

de

Ute (Outside) Charlotte Gyllenhammar beschäftigt sich vorrangig mit Skulpturen, Installation und Film. Charlotte Gyllenhammars Kunstwerke werden gern mit dem Attribut ”unbehaglich” belegt. Ihren Werken soll eine permanente Präsenz von Gefahr und Ausgesetztheit innewohnen. Die Plastik Ute, 2004 von Borås in Auftrag gegeben, wurde am Södra Torget aufgestellt. Ein einsames Kind schaut zum Fluss Viskan. Hinter ihm dröhnt der Busverkehr der Stadt. Das Motiv Kind kehrt in ihrer Kunst immer wieder. Es dient als Verstärker eines Zustands und orientiert die Aufmerksamkeit der Menschen auf potenzielle Gefahren im Umfeld. In Ute wird das Kind in seiner ganzen Schutzbedürftigkeit dargestellt, unschuldig und den Gefahren der es umgebenden Welt ausgeliefert.

28


29


10

Non-Violence Carl Fredrik Reuterswärd Född 1934 i Stockholm Bor och verkar i Rydebäck och Bussigny, Schweiz Carl Fredrik Reuterswärds konstnärliga bredd visar sig genom gränsöverskridningar mellan olika genrer och tekniker. Hans verk har ofta inslag av humor, ord- och associationslekar. Vid 55 års ålder fick Reuterswärd en stroke som förlamade hans högra sida. Sedan dess han arbetat hårt för att åter lära sig skriva och måla – nu med vänster hand. År 1980 fick Carl Fredrik Reuterswärd reda på att hans vän John Lennon blivit mördad utanför sitt hem på Manhattan. I vredesmod över det meningslösa i vännens död gick han till sin ateljé och påbörjade arbetet med skulpturen Non- Violence. Den knutslagna revolvern är en stark antivåldsymbol som inte handlar om seger, utan om fred! Till skillnad från revolvern är den knutslagna pistolen i Anna Lindhs park i Borås den enda i sitt slag.

Vill du veta mer om Non-Violence? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1305.

en

Non-Violence The breadth of Carl Fredrik Reuterswärd’s art manifests itself by crossing the boundaries between different genres and techniques. His works often show the influence of humour, puns and word association games. At the age of 55, Reuterswärd had a stroke which paralysed him on his right side. Since then he has worked hard to re-learn how to write and paint - now with his left hand. In 1980, Carl Fredrik Reuterswärd found out that his friend John Lennon had been murdered outside his home in Manhattan. Outraged over the futility of his friend’s death, he went to his studio and began work on the sculpture Non- Violence. The revolver with the knotted barrel is a strong symbol of non-violence, which is not about victory, but peace! In contrast to the revolver, the pistol with the knotted barrel in the Anna Lindh Park in Borås is the only one of its kind.

de

Non-Violence Carl Fredrik Reuterswärds künstlerisches Spektrum ist grenzüberschreitend. Darin wechseln sich verschiedene Genres und Techniken ab. Seine Werke sind häufig von Humor sowie Wort- und Assoziationsspielen geprägt. Im Alter von 55 Jahren erlitt Reuterswärd einen Schlaganfall, der zu einer Lähmung der rechten Körperseite führte. Seitdem arbeitet er hart daran, wieder schreiben und malen zu können, nun mit der linken Hand. Im Jahr 1980 ereilte auch Carl Fredrik Reuterswärd die Botschaft, dass sein Freund John Lennon in Manhattan vor seiner Haustür ermordet wurde. Aus Zorn über diesen sinnlosen Akt der Gewalt an seinem Freund begab er sich in sein Atelier und begannt mit der Arbeit an der Skulptur Non-Violence. Der verknotete Revolver ist zu einem Symbol der Gewaltlosigkeit avanciert, in dem es nicht um einen Sieg, sondern um den Frieden geht! Im Unterschied zum Revolver ist die verknotete Pistole im Anna Lindhs Park in Borås ein Unikat.

30


31


11

Walking to Borås Jime Dine Född 1935 i Cinncinati, USA Bor och verkar i USA Jim Dine arbetar i olika medier som måleri, performance, teckning fotografi och skulptur. Dine flyttade 1959 till New York och blev där en förgrundsfigur inom Happening-rörelsen. Under 60-talets början fick Dine sitt stora genombrott som en av den första generationen popkonstnärer i gott sällskap av Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Ed Ruscha. Flera av Jime Dines återkommande motiv har tydliga självbiografiska inslag. Walking to Borås blev startskottet för Borås första Internationella skulpturbiennal 2008. Berättelsen om Pinnochio har fascinerat Jim Dine sedan barnsben. Från att som barn blivit skrämd av vad som kunde hända med lögnaktiga pojkar ser han idag Geppettos livsbringande skapandeakt som en metafor för konstens möjligheter.

Vill du veta mer om Walking to Borås? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1271.

en

Walking to Borås Jim Dine works in different media such as painting, performance, drawing, photography and sculpture. In 1959, Dine moved to New York, becoming a front line figure there within the Happenings movement. At the start of the 1960s Dine made his great breakthrough as one of the first generation of pop artists in the good company of Andy Warhol, Roy Lichtenstein and Ed Ruscha. Several of Jim Dine’s recurrent themes possess clear autobiographical elements. Walking to Borås was the starting shot for the first Borås International Sculpture biennial in 2008. The story of Pinocchio has fascinated Jim Dine since he was a child. From having been scared as a child by what could happen to boys who told lies, today he views Geppetto’s life-giving act of creativity as a metaphor for the possibilities of art.

de

Walking to Borås Jim Dine beschäftigt sich in seiner Kunst mit verschiedenen Medien: Malerei, Performance, Zeichnung, Fotografie und Bildhauerei. Dine zog 1959 nach New York und entwickelte sich dort zu einem der führenden Vertreter der Happening-Bewegung. In den 1960er Jahren erlebte Dine seinen großen Durchbruch als einer der Popart-Künstler der ersten Generation und befand sich damit in guter Gesellschaft von Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Ed Ruscha. Viele seiner stetig wiederkehrenden Motive sind autobiografisch gefärbt. Walking to Borås wurde zum Fanal für die erste internationale Skulpturenbiennale 2008 in Borås. “Die Abenteuer des Pinocchio“ haben Jim Dine bereits von Kindesbeinen an fasziniert. Als Kind war er sehr erschrocken darüber, was lügnerischen Jungen widerfahren kann. Heute glaubt er in Geppettos lebensbringendem schöpferischen Akt eine Metapher für die Möglichkeiten der Kunst zu erkennen.

32


33


12

Slits och Streckkod Borås 2010 Pål Svensson Född 1950 i Göteborg Bor och verkar i Göteborg Sten är Pål Svenssons främsta uttrycksmedel. Han ägnar särskild uppmärksamhet åt insidan av sina stenskulpturer och lämnar utsidan rå och obearbetad, kultur omgiven av natur. Glas, trästammar, rostfritt stål, brons är andra material Pål Svensson använt i sin konst. Slits, en skulptur i svart diabas där Pål Svensson skapat ett exakt snitt mitt i blocket. En känsla av spänning och rörelse i stenen. På baksidan av Pallashuset och ett parkeringshus har Pål Svensson skapat verket Streckkod Borås 2010. I fasadens försänkningar av olika bredd har konstnären placerat spegelglas. Spegelglasen reflekterar parkens grönska, men vänder man blicken ner i Viskan visar samma spegelglas istället himlen. Två bilder samtidigt i samma spegel.

Vill du veta mer om Slits och Streckkod Borås 2010? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1275 + 1308.

en

Slits och Streckkod Borås 2010 (Barcode Borås 2010) Stone is the primary means of expression used by Pål Svensson. He devotes particular attention to the inside of his stone sculptures, leaving the outside raw and unworked, culture surrounded by nature. Glass, tree trunks, stainless steel and bronze are other materials that Pål Svensson has used in his artworks. Slits, a sculpture in black diabase in which Pål Svensson has made a precise incision in the middle of the block. A sense of tension and movement in the stone. At the back of Åhléns and a multi-storey car park, Pål Svensson has created the work called Streckkod Borås 2010. The artist has placed mirrored glass on the façade in recesses of various widths. The mirrored glass reflects the greenery of the park, but if you turn your gaze to the River Viskan, the same mirrored glass displays the sky instead. Two images in the same mirror simultaneously.

de

Slits och Streckkod Borås 2010 (Barcode Borås 2010) Stein ist das bevorzugte Ausdrucksmittel von Pål Svensson. Besonderes Augenmerk richtet er dabei auf das Innere seiner Steinskulpturen. Die Außenseite hingegen bleibt roh und unbearbeitet: Kultur umgeben von Natur. Glas, Baumstämme, Edelstahl und Bronze sind weitere Materialien, die Pål Svensson für seine Kunstwerke verwendet. Bei Slits, einer Plastik aus schwarzem Diabas, hat Pål Svensson in der Blockmitte einen exakten Schnitt ausgeführt und damit ein Gefühl von Spannung und Bewegung im Stein erzeugt. Auf der Rückseite des Kaufhauses Åhléns und einem Parkhaus hat Pål Svensson das Werk Streckkod Borås 2010 geschaffen. Die Versenkungen der Fassade mit unterschiedlicher Breite sind vom Künstler mit Spiegelglas versehen worden. Das Spiegelglas reflektiert dabei das Grün des Parks. Beim Blick zum Fluss Viskan zeigt dasselbe Spiegelglas den Himmel. Zwei Bilder in einem Spiegel gleichzeitig.

34


35


17

Tornado touch down Bigert&Bergstrรถm

36


37


13

Mate Hunting Marianne Lindberg De Geer Född 1946 i Stockholm Bor och verkar i Stockholm Marianne Lindberg De Geer var i fyrtioårsåldern när hon debuterade som konstnär. Hon arbetar i flera olika visuella medier men även med teater, ljudkonst. Hon är en flitig samhällsdebattör. Humor och allvar avlöser varandra i Lindberg De Geers konst. Inspirationen till Mate Hunting har Lindberg De Geer hämtat från kaninen i Alice i underlandet, en symbol för en öppning mot en annan verklighet – sagans magiska värld. Konstnärens kaniner som numera finns spridda i stora delar av landet har blivit ett av hennes konstnärliga signum. Skulpturerna anspelar på kaninens förment överaktiva sexualitet. Mate Hunting betyder parningsjakt eller jakten på en kamrat och placeringen i parkmiljön för möjligtvis tankarna till cruising-kultur. I den tre meter höga kaninskulpturens ögon rör sig klockvisare – det är bråttom! Vill du veta mer om Mate Hunting? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1284.

en

Mate Hunting Marianne Lindberg De Geer was in her forties when she made her début as an artist. She works in several different visual media but also in theatre, sound art and is a diligent social debater. Humour and seriousness follow on from one another in Lindberg De Geer’s art. Lindberg De Geer has taken her inspiration for Mate Hunting from the rabbit in Alice in Wonderland, symbolising an aperture into another reality – the magical world of the story. The artist’s rabbits, which are now spread throughout large parts of the country, have become one of her artistic signatures. Not infrequently, the sculptures wink at the rabbit’s assumed over-active sexuality. Mate Hunting means either courtship or hunting for a friend, and its position in the park environment guides thoughts to ”cruising culture”. The hands of a clock move within the three metre long rabbit sculpture’s eyes – there’s no time to lose!

de

Mate Hunting Marianne Lindberg De Geer erlebte Ihr Debüt als Künstlerin erst im Alter von rund vierzig Jahren. Sie hat sich mit vielen verschiedenen visuellen Medien beschäftigt und sich auch mit Theater und Klangkunst befasst. Sie gilt als leidenschaftliche Teilnehmerin an der gesellschaftlichen Debatte. Humor und Ernsthaftigkeit lösen sich in Lindberg De Geers Kunst ab. Die Inspiration für Mate Hunting hat sich Lindberg De Geer vom Kaninchen aus ”Alice im Wunderland” geholt. Einem Symbol, das für den Eintritt in eine andere Wirklichkeit steht – in die magische Welt der Märchen. Die Kaninchen haben sich mittlerweile in ganz Schweden verbreitet und sind zur künstlerischen Signatur von Lindberg De Geer avanciert. Die Plastiken spielen auf die vermeintlich hyperaktive Sexualität von Kaninchen an. Mate Hunting bedeutet so viel wie Balz oder Partnersuche bzw. Suche nach einem Freund. Die Aufstellung in Parks und Parkanlagen legt eine mögliche Verbindung zur Cruising-Kultur nahe. In den Augen der drei Meter hohen Kaninchenskulpturen befindet sich ein Uhrzeiger – die Uhr tickt, es eilt!

38


39


14

Dogon och Upside Down Claes Hake Född 1945 i Mölndal Bor och verkar i Göteborg Claes Hakes granitblock reser sig monumentalt i parker och på torg. Till skillnad från många andra skulptörer vill Hake inte kuva stenen utan väljer att bevara materialets egen potential. När Hake inte flyttar stora stenar till offentliga platser släpper han loss med färg – uppfriskande, fritt och spontanistiskt. Skulpturen Dogon står som en evighetsport mellan träden i stadsparken. Verket kompletteras med Upside Down vars polerade ytor reflekterar vattnet och himlen ovanför, kanske som ett vittne till världens oändlighet.

Vill du veta mer om Dogon och Upside Down? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1277.

en

Dogon och Upside Down Claes Hake’s blocks of granite rise up monumentally in parks and in public squares. In contrast to many other sculptors, Hake has no desire to bring the stone under control, instead he chooses to retain the material’s own potential. When Hake is not moving large stones to public spaces, he lets fly with colour – refreshing, free and spontaneous. The sculpture called Dogon stands like a portal to eternity, between the trees in the town park. The work is supplemented by Upside Down whose polished surfaces reflects the water and sky above, perhaps like a witness to the boundlessness of the world.

de

Dogon och Upside Down Claes Hakes Granitblöcke erheben sich monumental über Parkanlagen und Plätze. Im Unterschied zu vielen anderen Bildhauern will Claes Hake den Stein nicht bändigen, sondern vielmehr das materialeigene Potenzial bewahren. Wenn Hake keine großen Steine auf öffentliche Plätze bewegt, so lässt er Farben freien Lauf – erfrischend, frei und spontan. Die Torplastik Dogon steht wie für die Ewigkeit gemacht zwischen den Bäumen des Stadtparks. Das Werk wird durch Upside Down ergänzt. Dessen polierte Oberflächen reflektieren Himmel und Wasser – Ausdruck der Unendlichkeit der Welt.

40


41


15

Hani Anne-Karin Furunes Född 1961 i Trondheim, Norge Bor och verkar i Trondheim Anne-Karin Furunes får motiven att växa fram genom att perforera plåt. På nära håll kan man se hur omsorgsfullt hålen är dimensionerade, backar man sedan ut från verket växer bilden fram. Furunes hämtar bland annat motiv från bildarkiv, ofta bilder som för tankarna till Norge under kriget. Verket Hani ingår i en serie som utgår från fotografier tagna i gatumiljö. Förbipasserande okända människor har blivit tillfågade om de ville delta i konstprojektet. Furunes ger den anonyma medborgaren en plats i offentligheten.

Vill du veta mer om Hani? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1278.

en

Hani Anne-Karin Furunes gets her motifs to emerge from perforating sheet metal. At close quarters, it is possible to see how carefully the holes are dimensioned – as you then back away from the work, the image starts to emerge. The sources Furunes uses include images that lead thoughts to Norway during the Second World War. The work called Hani is part of a series based on photographs taken in a street environment. Unknown passers-by were asked if they would like to participate in this arts project. Furunes gives the anonymous citizen a public presence.

de

Hani Anne-Karin Furunes perforiert für ihre Motive Blech. Bei genauer Betrachtung sind die sorgsam bemessenen Öffnungen zu sehen. Mit wachsendem Abstand nimmt das Bild immer mehr Gestalt an. Furunes’ Motive stammen aus Archiven. Häufig bedient sie sich dabei der Bilder, die an die norwegischen Wirren der Kriegs- und Besatzungszeit erinnern. Hani gehört zu einer Reihe mit Fotos, die auf der Straße aufgenommen wurden. Dabei wurden Passanten gefragt, ob sie an diesem Kunstprojekt teilnehmen wollen. Furunes schenkt mit ihren Werken anonymen Mitbürgern öffentliche Aufmerksamkeit.

42


43


16

Bodhi Fredrik Wretman Född 1953 i Stockholm Bor och verkar i Stockholm Fredrik Wretmans meditativa vatteninstallationer skapar illusioner – ytreflektioner som både förför och ger svindel. Konstverkens samspel med vatten skapar ofta visuella dubbeltydligheter. Många förknippar kanske Wretman med oranga buddhaskulpturer som i själva verket är modeller av konstnären själv. En blivande Buddha kallas för bodhi vilket betyder upplyst på sanskrit. Med denna utgångspunkt och med tanke på att ansiktet är vänt mot soluppgången i öster, kan skulpturen tolkas som en symbol i sökandet efter hopp eller livets mening. Bodhi blundar och är sluten i sig själv – opåverkad av Viskans omslutande ström av vatten.

Vill du veta mer om Bodhi? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1281.

en

Bodhi Fredrik Wretman’s meditative water installations create illusions – surface reflections that seduce people and make them light-headed. The interplay of the artworks with water often creates visual ambiguities. Lots of people may associate Wretman with orange buddha sculptures that are actually models of the artist himself. A prospective Buddha is called bodhi which means enlightened in Sanskrit. With this as a starting point and bearing in mind the fact that the face is turned towards the sunrise in the east, the sculpture may be interpreted as symbolic of the search for hope or the meaning of life. Bodhi has his eyes closed and is shut in within himself – unaffected by the encircling flow of the waters of the River Viskan.

de

Bodhi Fredrik Wretmans meditative Wasserinstallationen erschaffen Illusionen – verführerische und schwindelerregende Oberflächenreflexionen. Aus dem Zusammenwirken von Kunstwerk und Wasser ergeben sich auch immer wieder visuelle Doppeldeutigkeiten. Viele verbinden Wretman vermutlich mit seinen orangen Buddhaskulpturen, die den Künstler selbst darstellen. Ein künftiger Buddha wird als Bodhi bezeichnet, was auf Sanskrit so viel wie Erwachen und Erleuchtung bedeutet. Mit diesem Ausgangspunkt und im Hinblick darauf, dass Bodhis Gesicht in östliche Richtung zum Sonnenaufgang weist, lässt sich diese Skulptur als Symbol für die Suche nach Hoffnung und dem Sinn des Lebens interpretieren. Bodhi hält die Augen geschlossen und scheint ganz in sich versunken – völlig unbeeindruckt von dem ihn umgebenden Fluss Viskan.

44


17

Tornado touch down Bigert&Bergström Mats Bigert & Lars Bergström Födda 1965 respektive 1962 i Stockholm Bor och arbetar i Stockholm Bigert&Bergström är en konstnärsduo som sedan 1986 har skapat en mängd olika konstprojekt, storskaliga installationer, offentliga verk och filmer. Ofta med en konceptuell udd, placeras deras arbeten i skärningspunkten där människa, natur och teknologi möts. Utanför Resecentrum i Borås har en tvinnad stålrörstornado tagit mark. Skulpturen Tornado touch down (2010) är inspirerad dels av stadens förflutna som knutpunkt för tekoindustrin, och dels av en framtid där avvecklingen av densamma skapat både ovisshet och möjligheter för något nytt att utvecklas. Skulpturen är placerad mitt i knutpunkten för resande till och från staden och de förbipasserande kan slå sig ner på tornadons ”garnfundament” och titta upp mot himlen genom ett förvirrat moln av trassliga trådar. Vill du veta mer om Tornado touch down? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1286.

en

Tornado touch down Bigert&Bergström are an artistic duo who, since 1986, have been creating a large number of art projects, large-scale installations, public works and films. Often with a conceptual point, their works are placed at the intersection where human being, nature and technology meet. An entwined steel tube tornado has touched down outside the Resecentrum travel centre in Borås. The sculpture called Tornado touch down (2010) is inspired both by the town’s past as a hub for the textile industry, and by a future in which the winding up of that industry has created uncertainty but also opportunities for something new to develop. The sculpture is located in the middle of this hub for travellers to and from the town and passers-by can sit down on the tornado’s ”yarn foundation” and look up at the sky through a confused cloud of tangled threads.

de

Tornado touch down Bigert & Bergström, so heißt das seit 1986 tätige Künstlerduo, das eine Reihe von Kunstprojekten, groß angelegten Installationen, öffentlichen Werken und Filmen geschaffen hat. Häufig mit einer konzeptuellen Extravaganz versehen, bewegen sich ihre Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Mensch, Natur und Technologie. Vor dem Reisezentrum von Borås scheint ihr gedrehter Stahlrohrtornado förmlich aus dem Boden zu schießen. Inspirieren ließen sich die beiden Künstler für ihre Plastik Tornado touch down (2010) von der Vergangenheit und Zukunft der Stadt. Borås – einst Dreh- und Angelpunkt der schwedischen Textilindustrie – stand vor der Herausforderung, die mit der Abwicklung verbundene ungewisse Zukunft als Chance zur Neuorientierung zu begreifen. Die Skulptur befindet sich am Reiseknotenpunkt der Stadt. Passanten können sich am ”Garnfundament” des Tornados niederlassen und durch ein Drahtgewirr den Himmel betrachten.

46


47


18

Gestalter Anna Stake Född 1971 i Uppsala Bor och verkar i Stockholm Anna Stakes skulpturer lyfter fram oväntade samspel mellan gravitation och tyngd. Genom sitt avskalade formspråk skapar hon en känsla av viktlöshet hos objekt av stål, brons och järn. – Skulptur är ett språk som jag använder för att kommunicera. Jag arbetar ofta med att göra om symboler för att på så sätt närma mig tankar om hur det är att vara människa, säger Stake. Gestalter är en tre meter hög skulptur. Dessa människoliknande ”barr” sträcker sig gracilt på kajkanten längs Viskan. Balanserande utan något att luta sig mot och utsatta för vinden som vilken sekund som helst hotar att svepa dem med sig.

Vill du veta mer om Gestalter? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1290.

en

Gestalter (Figures) Anna Stake’s sculptures emphasise unexpected interplays between gravitation and weight. Using a pared-down idiom, she creates a feeling of weightlessness in objects made of steel, bronze and iron. - Sculpture is a language that I use to communicate. I often work on altering symbols, in order thus to come closer to thoughts about what it means to be human says Stake. Gestalter is a three metre high sculpture. These ”pine needles” resembling people stretch gracefully on the quayside along the River Viskan. Balancing with nothing to lean against and exposed to the wind which, at any second, threatens to sweep them away with it.

de

Gestalter (Figures) Anna Stakes Skulpturen schenken dem unerwarteten Zusammenspiel von Gravitation und Schwere Beachtung. Mit ihrer reduzierten Formensprache erschafft sie bei Objekten aus Stahl, Bronze und Eisen ein Gefühl von Schwerelosigkeit. „Skulpturen sind für mich ein Kommunikationsmittel. Dabei verändere ich Symbole oftmals, um mich auf diese Weise dem Dasein als Mensch zu nähern“, so Anna Stake. Gestalter ist eine drei Meter hohe Plastik. Dieses menschenähnliche Gebilde ragt entlang der Kaikante des Viskan empor. Im Balancezustand begriffen – ohne Anlehnmöglichkeit, sind sie dem Wind ausgesetzt, der sie jeden Augenblick fortzuwehen droht.

48


49


19

Knallen Arvid Knöppel Född i Luleå 1892-1970 Konstnären Arvid Knöppel räknas som en av Sveriges stora djurskildrare. Mest känd är han för sina teckningar och skulpturer. Knöppels förmåga att fånga djurens individuella drag och rörelser blev uppskattade och hans bronsskulpturer finns i många svenska städer. Ytterligare en av Knöppels skulpturer, Lodjuret, finns att se i Stadsparken. Knöppels Knallen kan ses som ett momument och en hyllning till den lilla människan. Ett annorlunda motiv invid upphöjda kungar och sköna mör. Under 400 år vandrade knallen runt i landet för att sälja hemslöjd, textilier, trävaror och smide. Knallarna utvecklade till och med ett eget hemligt språk som hette Månsing.

Vill du veta mer om Knallen? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1306.

en

Knallen (The travelling salesman) Artist Arvid Knöppel is counted as being one of Sweden’s major portrayers of animals, best known for his drawings and sculptures. Knöppel’s ability to capture the individual features and movements of animals became highly rated and his bronze sculptures are to be found in many Swedish towns. One more sculpture by Knöppel, Lodjuret [The lynx], can be seen in Stadsparken in Borås. Knöppel’s Knallen can be viewed as a monument and a tribute to the common people. An unusual theme alongside lofty kings and beautiful maidens. For 400 years, the travelling salesman travelled around the country selling handicrafts, textiles, wooden goods and wroughtiron goods. The travelling salesmen even developed their own secret language which was called Månsing.

de

Knallen (The travelling salesman) Der Künstler Arvid Knöppel zählt zu den größten schwedischen Tierdarstellern. Berühmtheit hat er für seine Zeichnungen und Skulpturen erlangt. Knöppels Fähigkeit, die individuellen Züge und Bewegungen von Tieren einzufangen, erfreuen sich großer Beliebtheit. Seine Bronzeplastiken sind in vielen schwedischen Städten zu finden. Eine weitere Skulptur, Lodjuret, ist im Stadtpark zu bewundern. Knöppels Knallen soll als Denkmal und Huldigung des kleinen Mannes verstanden werden. Ein etwas anderes Motiv inmitten hochaufragender Könige und schöner Jungfrauen. 400 Jahre lang zogen diese fahrenden Händler – Knallar – im Land umher, um Kunstgewerbe, Textilien, Holzwaren und Schmiedearbeiten zu verkaufen. Sie entwickelten sogar ihre eigene Geheimsprache, das so genannte Månsing.

50


NY BILD

51


20

Wholly

Entity – anything having existence – Living or Nonliving Eva Hild Född 1966 i Borås Bor och verkar i Sparsör Det finns en lockande motsägelsefullhet i Eva Hilds skulpturer – insida som förvandlas till utsida, former som visuellt är sköra och mjuka blir vid beröring vassa och hårda. Det finns inget ”antingen eller” i Eva Hilds verk. Wholly är hennes första skulptur som är gjuten i aluminium och därmed också den första som tål regn, vind och beröring. - Inverkan, påverkan, press. Dessa ord har varit utgångspunkten för mitt arbete där jag gestaltar ett känslomässigt tillstånd i en skulptural form. I tunt gods bygger jag upp volymer där materialet formas i buktningar och rörelser, ett slags skal som utsätts för starka krafter, skriver Hild själv.

Vill du veta mer om Wholly? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1294.

en

Wholly Entity – anything having existence – Living or Nonliving There is an attractive contradictoriness in Eva Hild’s sculptures – inside being transformed to outside, forms that visually are fragile and soft becoming sharp and hard when touched. There is no ”either/or” in Eva Hild’s work. Wholly is her first sculpture moulded in aluminium and therefore also the first to tolerate rain, wind and touch. – Influence, effect, pressure. These words have been the starting point for my work, in which I interpret an emotional state in a sculptural form. In thin material, I build up volumes in which the material is formed into undulations and movements, a type of shell that is subject to strong forces.

de

Wholly Entity – anything having existence – Living or Nonliving Eva Hilds Skulpturen zeichnen sich durch ihre lockende Widersprüchlichkeit aus – Innenseiten, die sich zu Außenseiten verwandeln, Formen, die zerbrechlich und biegsam scheinen, sich beim Berühren aber als scharf und hart erweisen. In Eva Hilds Gesamtwerk gibt es kein ”entweder oder”. Wholly ist ihre erste Skulptur, die aus Aluminium gegossen wurde. Sie trotzt Regen, Wind und Berührung gleichermaßen. „Einwirkung, Einfluss, Druck. Diese Begriffe markieren den Ausgangspunkt meiner Arbeit, bei der ich einem Gefühlszustand eine skulpturelle Form verleihe. Aus dünnem Material erschaffe ich Volumina. Dabei wird das Material in Windungen und Bewegungen geformt. Eine Art Schale, die starken Kräften ausgesetzt ist“, so schreibt Eva Hild selbst.

52


53


21

Den nöjde boråsaren Olle Brandqvist Född 1938 i Borås Bor och verkar i Kinnarumma Olle Brandqvist hugger och mejslar fram sina säregna skulpturer. Människan har med tiden upptagit allt större utrymme i hans konstnärskap. Ansiktena har ett arkaisk, allmänmänskligt uttryck. Enligt Brandqvist är det stenens karaktär som ges till uttryck i de enskilda personligheterna. Den grova naturstenen tämjs långsamt – ett evighetsarbete kan det tyckas. Skulpturen Den nöjde boråsaren inbjuder till beröring. Kontrasten mellan den tunga stenen och de mjuka formerna blir påtaglig när man vidrör den lena ytan. Att låta händerna smeka över de polerade anletsdragen kan få tiden att stanna upp ett ögonblick. En paus i stadens hektiska tempo.

Vill du veta mer om Den nöjde boråsaren? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1280.

en

Den nöjde boråsaren (The contented Borås man) Olle Brandqvist hews and chisels his singular sculptures into existence. Over time, the human being has taken up more and more space in his art. The faces have an archaic, universal expression. According to Brandqvist the character of the stone is expressed in the individual personalities. The rough natural stone is tamed slowly – it might be thought of as an everlasting work. The sculpture Den nöjde boråsaren invites people to touch it. The contrast between the heavy stone and the soft forms becomes tangible when the smooth surface is touched. Letting the hands stroke the polished features can make time stand still for a moment. A pause in the hectic tempo of the town.

de

Den nöjde boråsaren (The contented Borås man) Olle Brandqvists sonderbare Skulpturen werden mit dem Meißel herausgearbeitet. Der Mensch nimmt in seinem künstlerischen Schaffen einen immer stärkeren Raum ein. Die Gesichter sind archaisch. Der Gesichtsausdruck lässt sich am ehesten mit allgemein menschlich beschreiben. Brandqvist zufolge ist es die besondere Eigenart des Steins, die den einzelnen Persönlichkeiten ihren Ausdruck verleiht. Der grobe Naturstein lässt sich nur langsam zähmen – eine Arbeit, die einem wie eine halbe Ewigkeit erscheint. Seine Plastik Den nöjde boråsaren lädt zum Anfassen ein. Der Kontrast zwischen dem schweren Stein und den weichen Formen ist bei der Berührung der sanften Oberfläche zu spüren. Beim Gleiten der Hände über die polierten Gesichtszüge scheint die Welt einen Augenblick innezuhalten. Ein kurzes Atemholen vor der hektischen Stadtkulisse.

54


55


22

Borås Surround Richard Nonas Född 1936 i New York, USA Bor och verkar i New York, USA Richard Nonas är i grunden socialantropolog, han utvecklade sitt konstnärliga språk och tillvägagångssätt under 70-talet och utgjorde tillsammans med Gordon Matta Clark och Richard Serra gruppen ”Anarchitecture”. Nonas skulpturer arrangeras i noga utvalda rumsliga sammanhang vilka blir del av verket. I Borås Surround på Stora Torget har Nonas arrangerat 12 granitstolar i en cirkelform som står i dialog med idén om torget (grekiskans agora) som en offentlig mötesplats och centrum för det konstnärliga, andliga och politiska livet i staden. Stolarna installerades i samband med Borås Konstmuseums utställning ”Carl von ...” 1995.

Vill du veta mer om Borås Surround? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1283.

en

Borås Surround At root Richard Nonas is a social anthropologist; he developed his artistic language and methods in the 1970s and, together with Gordon Matta Clark and Richard Serra, made up the group called ”Anarchitecture”. Nonas’ sculptures are arranged in carefully selected spatial contexts which become part of the work. In Borås Surround at Stora Torget, Nonas has arranged 12 granite chairs in the shape of a circle, standing in dialogue with the concept of the square (the ”agora” in Greek) as a public meeting place and centre for the artistic, spiritual and political life of the town. The chairs were installed in conjunction with the Borås Art Gallery exhibition ”Carl von ...” in 1995.

de

Borås Surround Eigentlich ist Richard Nonas Sozialanthropologe. Seine künstlerische Sprache und Vorgehensweise entwickelte er in den 1970er Jahren. Gemeinsam mit Gordon Matta Clark und Richard Serra begründete er die Gruppe ”Anarchitecture”. Nonas’ Plastiken werden in sorgfältig ausgewählten räumlichen Zusammenhängen präsentiert, die damit Teil des Werks werden. In Borås Surround auf dem Stora Torget hat Nonas zwölf Granitstühle in einem Kreis arrangiert. Sie stehen in einem Dialog mit der Idee eines Platzes (griechisch ”Agora”) als öffentlicher Versammlungsplatz und Zentrum für das künstlerische, geistige und politische Leben in der Stadt. Die Stühle wurden 1995 im Rahmen der im Borås Konstmuseum stattfindenden Ausstellung “Carl von…“ aufgestellt.

56


57


23

Göran och draken Sven Lundquist Född I Storvik 1918-2010 Sven Gustav Lundqvist var en svensk skulptör och tecknare. Han finns representerad på bland annat Moderna Museet och Östergötlands museum. I Borås finns tre offentliga verk av Lundqvist. Utöver Göran och Draken, som är den äldsta, finns Folktalaren (1957) på Stadshusterrassen samt Fiskargosse (1991) i stadsparken. Lundqvists offentliga skulpturer finns utspridda runt om i hela Sverige. Göran och draken (1953) är en lekfull gestaltning av legenden om Sankt Göran och draken, ett berömt motiv inom konsten som återfinns bland annat i en träskulptur från 1489 i Storkyrkan i Stockholm. I Lundqvists version ser vi en pojkes lek då han sitter på en gunghäst med träsvärdet höjt mot sin nallebjörn.

Vill du veta mer om Göran och draken? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1301.

en

Göran och draken Sven Gustav Lundqvist was a Swedish sculptor and drawer. In Borås there are three public works by Lundqvist. In addition to Göran och draken [George and the Dragon], which is the oldest, Folktalaren [People’s speaker] (1957) is placed at the City Hall terrace and Fiskargosse [Fishing Boy] in the city park. Lundqvist’s public sculptures are spread around the whole of Sweden. Göran och draken [George and the Dragon] (1953) is a playful interpretation of the legend of Saint George and the Dragon, a famous motif in the art history. In Lundqvist’s version, we see a boy play, sitting on a rocking horse with a wooden sword raised to his teddy bear.

de

Göran och draken Sven Gustav Lundqvist war ein schwedischer Bildhauer und Zeichner. Seine Werke sind u.a. im Moderna Museet und im Östergötlands Museum zu besichtigen. In Borås stehen drei öffentliche Werke von Lundqvist. Neben Göran och Draken (Georg und der Drache), das zu seinen ältesten Werken zählt, sind Folktalaren (1957) auf den Stadshusterrassen sowie Fiskargosse im Stadtpark zu finden. Lundqvists öffentliche Plastiken sind in ganz Schweden verbreitet. Bei Göran och Draken (1953) handelt es sich um eine verspielte Gestaltung der Legende vom Heiligen Georg, dem Drachentöter. Dieses berühmte und immer wiederkehrende Kunstmotiv ist u.a. auch in einer aus dem Jahr 1489 stammenden Holzplastik in der Stockholmer Storkyrkan (St. Nikolaikirche) zu finden. In Lundqvists Version erkennen wir einen kleinen auf einem Schaukelpferd reitenden Jungen, der sein Holzschwert gegen seinen Teddybären erhebt.

58


59


24

Stabil Lars Englund Född 1933 i Stockholm Bor och verkar i Jonstorp och i Stockholm Lars Englunds skulpturer är tillverkade i material som industrifilt, gummi, plast, stål och aluminium. Verkens detaljer kan liknas vid naturens minsta beståndsdelar. Genom matematisk sinnrikhet fogas dessa samman till skulpturer i geometriska former. Skulpturen Stabil kan verka hotfull i sin hårda form, men på mikronivå uttrycka något sammanlänkat organiskt. Upprepandet av beståndsdelar är en väsentlig del av Englunds konstnärsskap. Formexperimentets rytm kan liknas vid musik eller arkitektur.

Vill du veta mer om Stabil? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1300.

en

Stabil (Stable) Lars Englund’s sculptures are produced in materials such as industrial felt, rubber, plastic, steel and aluminium. The details of these works can be likened to the smallest elements in nature. Mathematical ingenuity enables these to be joined together into sculptures in geometrical forms. The sculpture Stabil can appear threatening in its hard form, but at micro-level it expresses something that is organically linked. Repetition of the constituent elements is an essential part of Englund’s art. The rhythm of this experiment in form can be compared to music or architecture.

de

Stabil (Stable) Lars Englunds Plastiken sind aus Industriefilz, Gummi, Kunststoff, Stahl und Aluminium gefertigt. Die Details der Kunstwerke lassen sich mit den kleinsten Elementen der Natur vergleichen. Mathematisch einfallsreich werden sie in geometrischen Formen zu Skulpturen zusammengefügt. Die Plastik Stabil kann mit ihrer harten Formensprache durchaus bedrohlich wirken. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sie sich jedoch als etwas zusammenhängend Organisches. Die Wiederholung von Einzelheiten ist ein wesentlicher Bestandteil von Englunds künstlerischem Schaffen. Der Rhythmus des Formexperiments lässt sich mit dem von Musik oder Architektur vergleichen.

60


61


25

Catafalque Sean Henry Född 1965 i London, England Verksam i London, England Sean Henry arbetar främst med skulpturer föreställande mänskliga gestalter. Henry arbetar fram figurerna i lera för att sedan gjuta dem i brons och slutligen måla dem. Henry manipulerar skickligt skalor och undviker nästan alltid att avbilda i naturlig storlek, skulpturerna är endera förkrympta eller förvuxna. Skulpturen Catafalque, som är placerad utanför Högskolan i Borås har blivit något av ett signum för konstnären som själv agerar modell, där han ligger på rygg med uppdragna knän, händerna vilande på bröstet och blicken riktad mot oändligheten. Likt många av Henrys gestalter utstrålar posen en inre koncentration, en känsla av att vara jordad i sig själv mitt i den röriga offentligheten.

Vill du veta mer om Catafalque? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1273.

en

Catafalque Sean Henry works principally on sculptures that represent human figures. Henry develops the figures in clay, then moulds them in bronze and finally paints them. Henry manipulates scales skilfully, almost always avoiding portraying things at their natural size – the sculptures are either shrunken or oversized. The sculpture called Catafalque, which is located outside the University of Borås, has become something of a signature piece for the artist who acted as his own model, lying on his back with his knees drawn up, his hands resting on his chest and his gaze directed towards infinity. Like many of Henry’s figures, this pose radiates an inner concentration, a sense of being internally grounded, in the midst of this busy public space.

de

Catafalque Sean Henry ist vornehmlich mit Skulpturen beschäftigt, die menschliche Gestalten darstellen. Er arbeitet die Figuren aus Ton, um sie anschließend in Bronze zu gießen und zu bemalen. Henry manipuliert den Maßstab geschickt und bildet selten in natürlicher Größe ab. Seine Skulpturen sind entweder geschrumpft oder aber übergroß. Seine Skulptur Catafalque vor der Hochschule von Borås ist zu einer Art Signatur des Künstlers avanciert. Er agiert hier als sein eignes Modell und liegt mit angezogenen Beinen auf dem Rücken, während seine Hände auf der Brust ruhen und sein Blick in die Unendlichkeit gerichtet scheint. Genau wie viele von Henrys Figuren strahlt diese Pose mitten im unruhigen öffentlichen Raum eine innere Ruhe und Kontemplation aus.

62


63


26

Pappan, barnet och den lilla fågeln Pontus Kjerrman Född 1954 i Göteborg Bor och verkar i Köpenhamn Pontus Kjerrman studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Köpenhamn där han nu arbetar som lektor. Kjerrmans djurlika gestalter i sten och keramik ser ut att komma från mytologins eller fablernas värld. Likt kentaurer eller fauner är varelserna en del människa och en del djur. De ofta förekommande figurerna hästmannen och kattkvinnan avbildas i mänskliga poser och familjekonstellationer. Pappan, barnet och den lilla fågeln är placerad utanför sjukhusets entré. Skulpturen är likt många av Kjerrmans offentliga verk integrerad i en bänkkonstruktion. Hästmannen med barnet på axlarna utgör mittstommen, och längst ut på sidorna av två bänkar sitter fåglar och lekande barn.

Vill du veta mer om Pappan, barnet och den lilla fågeln? Ring 0771-27 27 00 ange kod 1304.

en

Pappan, barnet och den lilla fågeln Pontus Kjerrman studied at the Royal Art Academy in Copenhagen where he now works as a lecturer. Kjerrmans animal like characters in stone and ceramics appear to come from the world of mythology or fables. Like the centaurs and fauns they are creatures part human and part animal. Frequent characters are the horse man and the cat woman often depicted in human poses and family constellations. Kjerrman’s Pappan, barnet och den lilla fågeln [The father, the child and the little bird] is placed outside of the hospital entrance. The sculpture is, similar to several of Kjerrman’s public works, integrated in a bench construction. The horse man with the child on his shoulders is the central body, and at the sides of the two benches there are birds and children playing.

de

Pappan, barnet och den lilla fågeln Pontus Kjerrman studierte an der königlichen Kunsthochschule in Kopenhagen, wo er derzeit als Dozent tätig ist. Kjerrmans tierähnliche Gestalten aus Stein und Keramik scheinen der Welt der Mythen und Märchen entsprungen. Zentauren oder Faunen gleich sind diese Wesen Mensch und Tier in einem. Die am häufigsten vorkommenden Figuren sind Hästmannen [Pferdemann] und Kattkvinnan [Katzenfrau], die mit menschlichen Posen und in Familienkonstellationen abgebildet werden. Pappan, barnet och den lilla fågeln (Vater, Kind und kleiner Vogel) befindet sich vor dem Eingang eines Krankenhauses. Die Plastik ist wie viele andere öffentliche Werke Kjerrmans in eine Bankkonstruktion eingebettet. Der Pferdemann mit Kind auf den Schultern steht im Mittelpunkt der Skulptur. Seitlich zu beiden Bänken befinden sich Vögel und spielende Kinder.

64


65


4

Var r채dd om jorden Carl Fredrik Reutersw채rd

66


Särskilt tack till: Medverkande konstnärer BoråsBorås AB Grafisk formgivning: Mecka Reklambyrå Redaktör: Karolina Pahlén Texter: Karolina Pahlén, Anna Nero, Robert Johansson Foto: Jan Berg, Petter Lehto, Karolina Pahlén Tryck: Vindspelet
 Karta: Arkeobild

Thanks to: The artists
 BoråsBorås AB
 Graphic design: Mecka reklambyrå Editor: Karolina Pahlén
 Authors: Karolina Pahlén, Robert Johansson, Anna Nero
 Photography: Jan Berg, Petter Lehto, Karolina Pahlén
 Print: Vindspelet
 Map: Arkeobild

Unser Dank gilt insbesondere den beteiligten Künstlern BoråsBorås AB Grafik: Mecka Reklambyrå Redakteur: Karolina Pahlén Texte: Karolina Pahlén, Anna Nero, Robert Johansson Fotos: Jan Berg, Petter Lehto, Karolina Pahlén Druck: Vindspelet
 Karte: Arkeobild 67


boras.se/konstmuseum

Profile for Borås TME

Skulpturstaden Borås  

Välkommen till Skulpturstaden! Borås stad har under senare år av många kommit att kallas för Skulpturstaden. Varför det ligger till så är lä...

Skulpturstaden Borås  

Välkommen till Skulpturstaden! Borås stad har under senare år av många kommit att kallas för Skulpturstaden. Varför det ligger till så är lä...

Profile for boras.com

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded