Booming Magazine 4 - 2019

Page 1

4 e JAARGANG

O4/2O19 MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND UDEN, BOEKEL EN ZEELAND

e k j i l e d i u D l taa P27

16

IN DEZE UITGAVE O.A. START-UP FLUISTERSTEP VERHUUR P6 TOEN EN NU COOL FEESTJE P10 EVENT DE UDENSE MUSICAL P13 FAMILIEBEDRIJF VERBRUGGE KOELTECHNIEK P14 COLUMN MARNIX BAKERMANS P17 HAMELERS NIJKAMP ADVOCATEN P27 OP EIGEN WIJZE BASBQ P28 HET ROER OM MASSAGE MOASE P30


WIJ ZOEKEN VERSTERKING! FRONT-END DEVELOPER (40 UUR) BACK-END DEVELOPER (40 UUR) l is Rosegaar.n nd een groeie reau, internetbu eerd in de gespecialis tie g en activa ontwikkelin ps es, websho it s b e w n a v licaties. en webapp

DENK JIJ OOK IN UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN? ROSEGAAR.NL

0486 71 20 18

LOOPKANTSTRAAT 7G, UDEN

tie: Meer informa eel ctu rosegaar.nl/a


KANSEN GRIJPEN Gemeente Maashorst gaat er komen, vanaf

Natuurgebied de Maashorst en gemeente

1 januari 2022. Natuurlijk zijn er altijd voor- en

Maashorst kunnen elkaar enorm versterken.

tegenstanders bij dit soort ingrijpende verande-

Het brengt ondernemers op nieuwe ideeën, zoals

ringen. Volgens burgemeester Marnix

blijkt uit het verhaal van Michiel en Floor de Klein,

Bakermans hebben de ondernemers in Landerd

die Fluisterstep verhuur zijn gestart (pag. 6). En

en Uden elkaar echter al gevonden (pag. 17).

het biedt inspiratie voor de diverse events, zoals

Het zal komen door de veerkracht die onderne-

de Maashorst-curlingavond voor ondernemers,

mers aan de dag leggen. Meebewegen, om de

tijdens Uden on ice (zie vorige uitgave). En de

boot niet te missen en nieuwe kansen te grijpen.

Udense Musical, die hoogstwaarschijnlijk in het teken zal staan van de samenvoeging (pag. 13). Ontspannen in de Maashorst, voor de juiste balans: er zijn mogelijkheden genoeg. Wij hebben genoten van de prachtige kleuren die de herfst elk jaar weer biedt. Inmiddels staat de winter voor de deur, met gezellige feestdagen in het vooruitzicht en een goeie start van het nieuwe jaar. Wij wensen jou een succesvol 2020!

Het BOOMING-team V.l.n.r. Rob Ketelaars, Frank Wassenberg, Jennie Ketelaars en Léon de Beer

COLOFON BOOMING is een initiatief van Rob Ketelaars en klankbordgroepleden Léon de Beer, Frank Wassenberg en Jennie Ketelaars. BOOMING wordt vier keer per jaar gratis op naam bezorgd aan ondernemers in Uden, Odiliapeel, Volkel, Zeeland, Boekel en Venhorst.

REDACTIE

CONCEPT EN VORMGEVING

Jennie Ketelaars, 06 44 76 28 17 Persberichten: redactie@booming.nu

TIKKL grafisch bureau Frank Wassenberg Advertentiemateriaal: info@booming.nu

TEKST Heleen Litmaath/Studio Granaatappel, Jennie Ketelaars, eigen teksten van deelnemers.

DRUK

FOTOGRAFIE

OPLAGE

Rob van Berkel, Belinde van Bommel, Diede Boeren/DXP photography. Eigen bestanden van deelnemers.

3.700 exemplaren

Drukkerij Ketelaars

ACQUISITIE Rob Ketelaars, 06 55 91 62 98 Léon de Beer, 06 23 98 37 70 Informatieaanvraag: verkoop@booming.nu

VERSPREIDING depostBode

Aan de inhoud van BOOMING kunnen geen rechten worden ontleend.

BOOMING MAGAZINE

3


6

START-UP Fluisterstep verhuur

INHOUDS OPGAVE 6. START-UP Fluisterstep verhuur 10. TOEN EN NU Cool Feestje 12. KORT NIEUWS Whats booming...

14

FAMILIEBEDRIJF Verbrugge Koeltechniek

13. EVENT De Udense Musical 14. FAMILIEBEDRIJF Verbrugge Koeltechniek


17

COLUMN Marnix Bakermans

17. COLUMN Marnix Bakermans 18. VERBOSSEN In gesprek met ASV Mercedes-Benz 22. DE VERZUIMMAKELAAR Testimonial

28

25. KORT NIEUWS Whats booming...

OP EIGEN WIJZE Basbq 27. HAMELERS NIJKAMP ADVOCATEN Advertorial 28. OP EIGEN WIJZE Basbq

HET ROER OM Massage Moase

30

30. HET ROER OM Massage Moase 35. KORT NIEUWS Whats booming...


ST AR TU P

‘Iets voor onszelf’ Vijf uur ‘s morgens, Nederland ligt nog op één oor. Behalve dan die fotograaf die wil vastleggen hoe de natuur in de Maashorst ontwaakt. Die ziet de zon opkomen, de mist optrekken en luistert naar de ochtendgesprekjes van de vogels... op zijn fluisterstep. 6

NUMMER 4 - 2019


BOOMING MAGAZINE

7


insituatie w in w n e e r o Vo f kunststof o / n e o r t k le e in

Koperslagerstraat 2a - 5405 BS Uden Tel. +31(0)413 27 35 59 - Fax +31(0)413 27 24 97 www.vbv.nl - info@vbv.nl

Advocaten

Advocaten met verstand van zaken en verstand van mensen

Hamelers Nijkamp Advocaten Verlengde Velmolen 17, Uden Telefoon: 0413 25 51 80 E-mail: info@hnadvocaten.nl

hnadvocaten.nl

DIBA GROEP

DIBA HOME PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

VLOEREN MET EEN MISSIE

DIBA HOME PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

Kantoren, vergaderruimtes & flexwerkplekken.

KUNSTSTOFVLOEREN VOOR ELK PROJECT

ALL-INCLUSIVE huren Een greep uit onze voorzieningen:

eigen internet netwerk

gratis parkeren

airco beschikbaar

gratis koffie en thee

www.e27lichtfabriek.nl Frontstraat 2, 5405 PB, Uden info@e27lichtfabriek.nl

0413  27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL


Natuur op 1

Stille liefde

Michiel de Klein en zijn vrouw Floor zijn echte

Het was Floor die als eerste op de fluisterstep

natuur- en dierenliefhebbers. Vanuit hun boer-

stuitte, op internet. Zo heette dat ding toen nog

derijtje in Zeeland – ook het domein van drie grote

niet, maar het was wél liefde op het eerste ge-

honden en vijf pony’s – verhuren ze sinds een half

zicht. Leuk om te zien, origineel en een perfect

jaar fluistersteps. Hoe zegt u? Fluistersteps: elek-

vervoermiddel om de omgeving op een relaxte

trische voertuigen die iets weg hebben van een

manier te ontdekken. En nog stil en milieuvrien-

step maar eigenlijk meer op een scooter lijken. Je

delijk ook! In natuurgebied de Maashorst is ver-

hoeft namelijk niet te steppen of te trappen, je zít

storing door gemotoriseerd vervoer uit den boze,

er gewoon lekker op. Met je hoofd in de wolken en

dus het is wandelen of fietsen geblazen. Óf je laat

je haren in de wind. Want een helm hoeft lekker

de fluisterstep het werk doen!

niet! Een fluisterstep is perfect voor een dagje toeren in de omgeving van Zeeland. De Maashorst in, naar mooie stadjes als Grave of Ravenstein of

Huisje-stepje-beestje

naar kasteel Tongelaar: een rondje van 30 à 40

Verhuur vanuit huis betekent ook veel bij elkaar en

kilometer haalt zo’n step zonder problemen.

bij de dieren kunnen zijn. En plannen genoeg: de atelierruimte van Floor gaat bijvoorbeeld ingericht

Wieltjes

worden om groepen nog gastvrijer te ontvangen.

Eigenlijk hadden ze hier helemaal niet moeten

omgeving, zoals nu al bij camping de Heische Tip,

zijn, die twee. Een pensionnetje in de Eifel, dat

staan ook op het verlanglijstje. Over de wending

was hun droom en die gingen ze ook achterna.

die hun ondernemersleven heeft genomen, horen

Maar hun ‘Ik vertrek’-avontuur strandde al voordat

we niemand (meer) klagen.

Zonnepanelen en meer uitgiftepunten in de

ze er goed en wel begonnen. Hun huis in Schaijk hadden ze verkocht, banen opgezegd en een plan B was er niet. De wens om ‘iets voor onszelf

Fluisterstep verhuur

te doen’ was echter onveranderd. En dat ‘iets voor

Nabbegat 6

onszelf’ moest óók iets zijn met en voor anderen.

5411 RM Zeeland

Michiel had bovendien altijd al iets met ‘wieltjes’.

T: +31 6 38 28 29 98 / +31 6 50 50 86 04

Hij is vijfentwintig jaar kraanmachinist geweest

www.fluisterstepverhuur.nl

en heeft een voorliefde voor alles wat rijdt. Toen ze een nieuw onderkomen hadden gevonden aan het Nabbegat, lag het voor de hand dat Michiel iets ging doen met wieltjes, met de Maashorst én met dagrecreatie, want daar schreeuwde het natuurgebied om.

Groepen van 2 tot 30 personen 16+ en in bezit van rijbewijs en/of bromfietscertificaat Tot maart ligt de verhuur stil: je kunt wel al boeken voor lente/zomer 2020 BOOMING MAGAZINE

9


T & OEN NU

1978

Henny Hermans neemt het bedrijf over van zijn vader, Wieke Hermans

2003

Zoon Roel gaat meewerken in het bedrijf.

2005

Het roer gaat om: Henny start met Cool Feestje

2008

De formule wordt steeds verder uitgebreid met catering, meubilair en andere feestbenodigdheden

VAN MELKBOER TOT Henny Hermans nam in 1978 het bedrijf over van zijn vader, melkboer Wieke Hermans. Al vanaf zijn vijftiende ging hij met zijn vader mee, deur aan deur in Volkel, tot aan de Patersweg in Uden. In 2005 gooide Henny het roer om en startte met Cool Feestje.

10

NUMMER 4 - 2019


2016

Roel komt full time in het bedrijf. Cool Feestje gaat zich ook richten op het hogere segment

2017

Een tweede vrachtwagen wordt aangeschaft: een mijlpaal!

2018

Roel neemt Cool Feestje officieel over van Henny

2019

Cool Feestje verhuist van de Heuvelstraat in Volkel naar Frontstraat 1N in Uden

‘FEESTGANGER’ Het concept is uniek: de dranken worden gekoeld geleverd

Vader en zoon zijn erg servicegericht en maken het hun

en je betaalt alleen wat je verbruikt hebt. Cool Feestje blijft

klanten graag naar de zin. Mensen die een feestje geven

groeien, mede door de uitbreiding van de formule met

zijn altijd vrolijk en dat geeft hen veel energie. Voor twee

catering en de verhuur van diverse feestbenodigdheden.

mensen-mensen als Henny en Roel past deze branche dan

De geschiedenis herhaalt zich als zoon Roel ook al jong in

ook als een jas.

het bedrijf komt en het tenslotte overneemt.

BOOMING MAGAZINE

11


NI KOR EU T W S

Doe mee: Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2020 Met de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie 2020

het zetten van de volgende stap in innovatie”, aldus Esmée

onderzoekt CSU voor het tweede jaar op rij de weg naar

Ficheroux, lid van de Raad van Bestuur CSU.

vernieuwing in facilitair management van toonaangevende

Op de website van CSU is een link naar de online vragenlijst

organisaties. In hoeverre wordt de volgende stap gezet

te vinden: csu.nl/benchmark. Het rapport met de complete

in duurzaamheid én hospitality & beleving van klanten en

resultaten van de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie

medewerkers?

2020 wordt gepresenteerd op de Vakbeurs Facilitair van

CSU nodigt facilitair verantwoordelijken uit voor de Nationale

29 januari tot 1 februari 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Benchmark Facilitaire Innovatie 2020. Deelname is gratis. Direct na het invullen van de online vragenlijst heeft men inzicht in hoe de eigen antwoorden zich verhouden ten opzichte van vakgenoten. “Dit geeft een uniek inzicht in hun eigen positie in de markt. Dat is zeer waardevol voor

NIEUWE WEBSHOP HOME TRENDWATCHER Door een ruimte sfeervol aan te kleden, voel je je sneller thuis. Udense Ilona Reijnen van Home Trendwatcher: “Een van onze teamleden ging in 2010 op kamers in Breda. Ruim vier jaar was dit hét plekje waar ze misschien wel de mooiste tijd van haar leven heeft doorgebracht. Ze ontdekte ook dat wanneer je sfeer brengt in een ruimte, je jezelf sneller thuis voelt. Dit was eigenlijk het begin van Home Trendwatcher. We zijn dagelijks op zoek naar de leukste producten op het gebied van woondecoratie. Sinds half september is onze webshop online. Dit maakt het nog gemakkelijker om onze klanten te voorzien van sfeervolle woondecoratie.” Kijk op www.hometrendwatcher.nl

Start-up Coco Events Dertiger Jori Verwegen, sinds vijf jaar woonachtig in Uden met de

roots in Erp, is met de start van Coco Events haar droom achterna gegaan. Als freelance event- en projectmanager organiseert en coördineert zij events. “Of het nu gaat om een zakelijk event, een festival met 50.000 bezoekers of een privéfeest, events zijn bijzonder omdat het mensen raakt en in beweging brengt.” Jori heeft haar achtergrond in de (marketing-)communicatie, met een bachelor diploma Communicatie Management met specificatie Branding. Mede door het bewandelde pad van verkoop naar supervisor tot aan Projectmanager Events, heeft zij alle mogelijke facetten geraakt om te weten wat de evenementenbranche inhoudt en wat er verwacht wordt. Kijk voor meer informatie op www.coco-events.nl

12

NUMMER 4 - 2019


T EN EV

De Udense Musical op zoek naar SPONSOREN! Stichting Udense Musical (SUM) is gestart met de voorbereidingen van de volgende editie. Of die er ook daadwerkelijk komt hangt af van de fondsenwerving. Voorzitter Janneke van Summeren: “Het is zes edities gelukt om voldoende geld in te zamelen. Toch blijft het spannend of het voor de zevende keer ook lukt: het gaat toch om een flink bedrag.” In de afgelopen vijftien jaar is de Udense Musical een

maart 2020 maken we de balans op. Ik hoop van harte

begrip geworden in Uden, Odiliapeel, Volkel en omge-

dat er weer voldoende ondernemers zijn die hun maat-

ving. Elke drie jaar staat de musical garant voor een

schappelijke betrokkenheid willen tonen: de Udense

groot aantal uitverkochte voorstellingen in theater

Musical brengt gesprekken op gang en verbindt mensen.

Markant. Pers en publiek - elke editie meer dan 5.000

Het is bovendien een prachtig podium voor regionaal

bezoekers! - zijn steeds lovend geweest over de kwali-

talent.”

teit.

Maashorst Musical?

Sponsorpakketten Je kunt de Udense Musical sponsoren middels een geld-

In de regionale media is al flink gespeculeerd over het

bedrag of een bijdrage in natura. “Zo zijn we naarstig op

thema. Aangezien deze editie eind december 2021 ge-

zoek naar een goede repetitieruimte en een ruimte voor

pland staat en de nieuwe gemeente Maashorst een paar

de decorbouw. Voorheen konden we gebruikmaken van

weken later een feit zal zijn, lijkt dit onderwerp voor

het oude postkantoor, maar dat wordt gesloopt.”

de hand liggend. Janneke: “Bart Stultiens en Frank van Pamelen zijn de schrijvers van het stuk, zij bepalen het

Tegenprestatie

thema. De herindeling van gemeente Landerd en Uden

Afhankelijk van de bijdrage kunnen sponsoren rekenen

is echter wel heel actueel.”

op diverse vormen van publiciteit. Wil je graag meer in-

Maatschappelijke betrokkenheid Wat het thema ook wordt, de musical kan alleen door-

formatie hierover? Neem dan contact op met Tineke van den Brandt: tinekevandenbrandt@me.com, 06-51926672. Of kijk op www.udensemusical.nl.

gaan als er voldoende centen beschikbaar komen. “In

BOOMING MAGAZINE

13


F BE AM DR ILIE IJ F 14

EIGEN DRAAI

NUMMER 4 - 2019


Koudetechniek, klimaatbeheersing en luchtbehandeling, dat is waar ze bij Verbrugge in Boekel heel goed in zijn. Ruim 28 jaar geleden nam Ad Verbrugge ontslag - zonder overleg met zijn vrouw Hanny - om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Het is de start van een heus familiebedrijf gebleken, met inmiddels negen medewerkers in dienst. Zoon Guus en dochter Elke nemen langzamerhand het stokje over. Ad is blij dat zij het familiebedrijf vernieuwen en laten aansluiten op vragen van deze tijd.

“Omdat mijn toenmalige werkgever niet de mogelijkheid

blij toen Guus erbij kwam, met nieuwe energie en aanvul-

gaf om mijn diploma voor zelfstandig ondernemer te ha-

lende kennis. Hij heeft HTS gedaan en de koeltechniek in

len, diende ik mijn ontslag in”, vertelt Ad. “Ik wist dat ik

de praktijk geleerd. Het duurde wel even voordat hij het

bij diverse bedrijven kon gaan werken en zo startte ik vol

ondernemerschap zag zitten, maar dat is helemaal goed

vertrouwen als zzp’er. Hanny deed de administratie. In de

gekomen.” Guus: “Ik zou niet anders meer willen. Dat ik

beginjaren deed ik vooral in klimaatbeheersing voor de

nu samen met mijn vader en Elke onze ideeën kan door-

champignonteelt. Maar al snel kon ik ook bij andersoor-

voeren in het bedrijf vind ik fantastisch en is iets heel

tige bedrijven aan de slag.”

anders dan het beleid van een ander uitvoeren. Door alle

Samenwerken Zou je nu op dezelfde manier kunnen opstarten? “Om in

regelgeving is het kantoorwerk wel veel complexer geworden. Daar ligt de kracht van Elke, ik ben blij dat zij dat stuk heeft opgepakt.”

deze tijd aan alle wet- en regelgeving te kunnen voldoen, heb je een gedegen organisatie nodig en een uitgebreid

Trots

netwerk, dat lukt niet in je eentje”, reageert Guus. “Tij-

Ook voor Elke was het geen vooropgezet plan: “Ik sprong

den zijn veranderd en duurzame koeloplossingen met

bij in een drukke periode. Door de tijd heen heb ik me

gebruik van natuurlijke koudemiddelen staan hoog op

steeds meer verdiept in de materie en vond het steeds

de agenda. Je vindt onze geavanceerde installaties in

boeiender worden. We hebben als broer en zus altijd

diverse branches, zoals de levensmiddelen-, vleesver-

goed door één deur gekund en zakelijk is dat ook zo. Dat

werkings- en agrarische sector. We nemen complete

we nu onze eigen draai aan Verbrugge Koeltechniek kun-

opdrachten aan en verzorgen de koeltechniek. Voor de

nen geven is toch mooi? En als het dan lukt, zijn we extra

andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de luchtkanalen,

trots!”

schakelen we gespecialiseerde partijen in.” “Ook in mijn begintijd moest ik al samenwerken met andere partijen. Gelukkig gingen de zaken voorspoedig en kon ik in 1994 een monteur in dienst nemen. Die werkt hier nu nog”,

Verbrugge Koeltechniek

zegt Ad met trotse blik. Aanvankelijk moest Elke wennen

De Vlonder 216

aan dat idee: “Arjen kent Guus en mij van kleins af aan,

5427 DH Boekel

heeft ons zien opgroeien. En nu zijn wij zijn werkgever.”

T 0492 323 117 E info@verbruggekoeltechniek.nl

Ondernemen

www.verbruggekoeltechniek.nl

Als klein ‘menneke’ ging Guus met zijn vader mee naar klanten, bij wie hij nu zelf aan de ‘onderhandelingstafel’ zit. Toch was het niet altijd vanzelfsprekend dat hij, samen met Elke, het bedrijf zou overnemen. Ad: “Ik was

BOOMING MAGAZINE

15


de juiste snaar raken Opus-X tekst en redactie, dat is Jennie Ketelaars. Bijna 25 jaar ervaring in het communicatievak, in de ruimste zin van het woord. Sinds 2009 gespecialiseerd in tekst en redactie en daarmee eindelijk gehoor gegeven aan haar passie voor taal.

Opus-X tekst en redactie, Schutboomstraat 30, 5402 LL Uden, t. 0413 24 99 83, m. 06 44 76 28 17, info@opus-x.nl, www.opus-x.nl

Al ruim 25 jaar ervaring in: • • • • •

koel-/vriesinstallaties koel-/vriescellen rijskasten klimaatbeheersing airconditioning Verbrugge gaat de uitdaging graag aan!

Service gerichte aanpak Scherp, helder & betrouwbaar 24/7, 365 dagen beschikbaar ERKEND SPECIALIST KOUDE TECHNIEK ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Transport op maat. Van doosje tot vier ton 0413-432011

info@transport-4u.nl


MN LU CO

Marnix Bakermans is sinds 1 april 2013 burgemeester van gemeente Landerd. Van 2002 tot 2010 was hij wethouder van gemeente Uden, onder andere van economische zaken. Eén krachtige gemeente Maashorst

Eén krachtige gemeente Maashorst Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes verschillende kernen met ieder hun eigen kenmerken, maar ook overeenkomsten. Het uitgangspunt is dat de samenvoeging inwoners en organisaties verder brengt. De dorpen behouden ieder hun eigen karakter en vormen samen één krachtige gemeente Maashorst. Als er wordt gesproken over het verder brengen van ondernemers, wordt vaak alleen gekeken naar de bedrijventerreinen. Het ondernemersklimaat omvat echter meer dan dat. Zo speelt de infrastructuur een niet te onderschatten rol en zijn medewerkers vaak het belangrijkste kapitaal. Bij veel ondernemers wringt het momenteel op dit gebied: goede medewerkers zijn moeilijk aan te komen. Als gemeente Maashorst willen wij inwoners een goed leefklimaat bieden, een aantrekkelijke plek om te werken én te wonen. We steken niet alleen in op de groei van de economie, maar appelleren ook aan waarden als een groene omgeving – natuurgebied De Maashorst is uitgegroeid tot een prachtige trekpleister - en uiteenlopende mogelijkheden om te ontspannen. Kijk je naar de statistieken dan zou je om meer geld te verdienen naar Amsterdam moeten verkassen. Gaat het echter om de verhouding geld verdienen en welzijn, dan zit je in ons gebied een stuk beter. Economisch gezien doen we het prima, binnen Nederland staat onze regio op nummer zes. Daarbij komt dat we goed scoren op zaken als werkgelegenheid, infrastructuur en een prettige leefomgeving. Belangrijke punten om goede medewerkers naar onze regio te trekken. Uden met zijn bedrijvigheid en centrumfuncties, zoals de bioscoop en uitgebreide horeca. En Landerd met zijn landelijke kwaliteiten en pragmatische inslag, niet zeuren maar doen: de gemeenten vullen elkaar perfect aan. De ondernemers in Landerd en Uden hebben elkaar al gevonden om de economische visie verder uit te werken en er zo voor te zorgen dat het bedrijfsleven er ook werkelijk beter van wordt. Wij omarmen dat en hopen deze ontwikkeling ook op andere terreinen tegemoet te mogen zien. De Udense ambitie en Landerdse slagkracht vormen samen een mooie, nieuwe machine. En zo wordt de krachtige gemeente Maashorst de mooiste gemeente van heel Nederland!

BOOMING MAGAZINE

17


VE RB OS SE N

Verbossen in gesprek met ASV Mercedes-Benz

‘ VOOROPLOPEN IN DE AUTOBRANCHE’ Cees Hendriks is directeur-eigenaar van ASV Automobielbedrijven, de officiële MercedesBenz dealer in Eindhoven en Veghel. Cees is een door de wol geverfde ondernemer. Hij ziet als geen ander dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan en anticiperen moeilijker is dan ooit. Gerard is daarom heel benieuwd naar de toekomstvisie van Cees.

“Het is best een onzekere tijd, het is meer dan ooit belangrijk om je

Online verkoop

horizon scherp te hebben.” Hoe gaat Cees daarmee om? “Wij heb-

De autobranche focust zich nu, net als de rest van de retail, op online

ben ervoor gekozen ons breed te positioneren binnen de markt. ASV

verkoop. Gerard is benieuwd hoe Cees de rol van online integreert

Mercedes-Benz bedient het topsegment. Mijn zoon heeft autobedrijf

in zijn bedrijf. “We zijn recentelijk een pilot gestart met een online

AutoJorg opgezet en richt zich op occasions van alle merken vanaf

showroom van waaruit we nieuwe auto’s verkopen door heel Neder-

20.000 euro. Met het meest recentelijk toegevoegde autobedrijf

land. Hiermee willen we ervaring opdoen, zodat we een voorsprong

Autoplein bedienen we de markt voor gebruikte auto’s onder de

hebben wanneer dit écht booming wordt”.

20.000 euro. We zitten in Veghel allemaal in hetzelfde straatje. Op deze manier pakken we de hele keten.”

Experience Centers “Onze fysieke showroom zal in de toekomst digitaler worden en daar-

Servicelobby

door kleiner. Nu staan hier dertig carrosserievarianten in verschillende

ASV Mercedes-Benz staat bekend om zijn uitstekende service. “Bin-

kleuren. Maar misschien is een showroom met acht attractieve model-

nenkort gaan we op dat gebied weer een stap maken. We gaan in

len wel voldoende als we de klant de auto’s via een groot scherm in de

Eindhoven als eerste Mercedes-Benz dealer van Nederland een

showroom levensecht kunnen laten zien. Of misschien wel via Virtual

servicelobby uitrollen. Dat is een soort drive-in: de klant komt aan en

Reality: het gaat om de beleving, een auto kopen blijft emotie.”

door middel van kentekenherkenning en ingebouwde analyseapparatuur kan onze technicus direct aflezen welk onderhoud er nodig is. Alle gegevens worden vervolgens digitaal opgeslagen en er kan meteen gestart worden met de werkzaamheden.”


Een veranderende rol De rol van de dealer wordt steeds meer dienstgericht. “Ook het publiek

Zelfstandig ondernemerschap?

verandert: vroeger waren er vijf prospects op vijfentwintig bezoekers

“Heb je er eenmaal aan geroken, dan wil je niets anders

waarvan twee kopers. Nu hebben mensen zich online al georiënteerd en

meer. De toekomst is spannend, het is belangrijk om vroeg-

komen ze alleen nog naar de showroom als ze echt geïnteresseerd zijn. De

tijdig in te spelen op ontwikkelingen. Voorop blijven lopen is

verhouding is momenteel twee kopers op vijf bezoekers. De ‘moment of

essentieel om te overleven.”

truth’; een goede ontvangst van potentiële klanten en goede skills van onze verkoopmedewerkers zijn daarom cruciaal geworden. Dit heeft als gevolg

Hobby’s?

dat het aantal Mercedes-Benz showrooms in Nederland zal afnemen, het

“Tegenwoordig neem ik meer tijd om te reizen. In andere

worden Experience Centers.”

landen bezoek ik altijd een Mercedes-Benz dealer. En dan zie ik elke keer weer dat wij het in Nederland nog niet zo

Goede medewerkers

slecht doen.”

Maar dan zijn de kosten voor goede verkoopmedewerkers vast enorm gestegen, oppert Gerard. “Zeker, allereerst door de opleidingen die nodig

Privé?

zijn. En wil je goede medewerkers aan je binden, dan zul je ze iets moeten

“Vooral samen met mijn vrouw genieten van de kinderen en

bieden. Een fijne werkomgeving en kansen om hun talent te laten bloeien.

kleinkinderen: de vijfde is op komst! Tegelijkertijd is het ook

Het is daarom belangrijk dat een verkoper voldoende prospects spreekt.”

mijn grootste zorg: hoe laat je het voor ze achter en hoe ziet de toekomst er voor ze uit.”


t e k c i t r e e Uw park ! d r a a w d l e is g

Wie een parkeerticket koopt, krijgt een kortingscoupon van 2 euro op het wasprogramma ‘Intensief’ bij Carwash Uden. De coupon (die ook gebruikt kan worden door waspashouders) is alleen op de dag van parkeren in te leveren bij de wasstraat aan de Industrielaan.

Slim ondernemen met de gratis waspas • Voordelige tarieven • Betere controle over de kosten • Hoe hoger het bedrag dat wordt gestort, hoe hoger de korting • Wasgedrag van medewerkers geheel inzichtelijk.

U BETAALT

EXTRA BONUS

UW SALDO

INTERNET BONUS

€ 30,00

-

€ 30,00

-

€ 50,00

€ 2,50

€ 52,50

€ 1,00

€ 100,00

€ 10,00

€ 110,00

€ 2,00

€ 250,00

€ 37,50

€ 287,50

€ 3,50

€ 400,00

€ 80,00

€ 480,00

€ 4,00

€1000,00

€250,00

€1250,00

€ 4,50

Wassen vanaf € 4,87 (excl. BTW)

Industrielaan 27, 5406 XC Uden www.carwashuden.nl

Volg ons ook op


Autocenter van der AA Uden bestaat 25 jaar

innovation that excites

We gaan even terug naar waar het allemaal begon.

Sinds de oprichting zijn wij altijd met ons team in

Autocenter van der Aa Uden is in 1994 opgericht door

beweging geweest om het betrouwbare adres te zijn

Wim van der Aa aan de Prior van Milstraat 117-119 te

en te blijven voor mobiliteit in de regio Uden. Onder

Uden. Boven de zaak wonen en beneden werken aan

alle omstandigheden blijven we een uitstekende prijs-

een nieuwe klantenkring in Uden. Vanaf het jaar 2000

kwaliteitsverhouding nastreven en dat is de reden dat

gevestigd aan Vluchtoord 5 te Uden. Na 25 jaar nog

onze klanten ons als een betrouwbaar adres ervaren.

altijd als officiële dealer van Nissan.

En daar zijn we trots op! De volgende generatie “Van der Aa” staat voor de deur en zo zijn wij klaar voor de komende 25 jaar.

EUROMASTER BANDEN EN OPSLAG BIJ AUTOCENTER VAN DER AA UDEN Graag nodigen wij u uit om kennis te komen maken! Vluchtoord 5, 5406 XP Uden | T. 0413 255088 E. info@aauden.nl

www.aauden.nl

innovation that excites


TE ST IM ON IA L

Michiel Werner van Flowfirm over De Verzuimmakelaar:

" Het is een gemiste kans als je geen proactief ziekteverzuimbeleid voert"

22

NUMMER 4 - 2019

v.l.n.r.: Leonie van Iersel, Mirelle Klijs, Myrtille van Hout, Edwin de Wilt (operationeel manager Flowfirm)


Ziekteverzuimbeleid is meer dan alleen wet- en regelgeving, weten ze bij Flowfirm in Veghel. Het personeelsbestand van deze hoogwaardige leverancier van installaties voor de Food & Beverage industrie is in korte tijd gegroeid van 40 naar 135 medewerkers. Een proactief ziekteverzuimbeleid was daarom de wens. In De Verzuimmakelaar hebben ze de juiste partner gevonden.

Michiel Werner, managing director DGA: “In de afgelopen vier jaar

probleem hun kennis aan mij over, zodat ik naar een hoger niveau

zijn we met Flowfirm autonoom gegroeid en door overnames in

wordt getild en zelfstandig verder kan. Ik heb nu wekelijks contact

de markt. Ons personeelsbestand is hierdoor in korte tijd enorm

met zieke medewerkers, om te vragen hoe het werkelijk met ze

gegroeid, tot 135 medewerkers. Dan is het een gemiste kans als je

gaat. Zo kun je als sociale werkgever je betrokkenheid tonen en

geen proactief ziekteverzuimbeleid voert.”

voelen medewerkers zich gezien en gehoord. Hierdoor ontstaat een oprechte band en voelen medewerkers zich ook echt onderdeel van

Stapje extra

het bedrijf.”

Michiel kwam in gesprek met Mirelle Klijs van De Verzuimmakelaar. “Mirelle vertelde me over de ambitie om naast haar re-

Verzuim gedaald

integratiebedrijf 2de Spoor een arbodienst op te zetten. Maar

Het intensieve contact werpt zijn vruchten af. “Ik merk dat

dan wel een organisatie die een stapje verder gaat. Dat sprak mij

medewerkers mij veel meer dan voorheen op de hoogte houden.

enorm aan. We zijn samen de uitdaging aangegaan. Een positief

Bovendien is het percentage kort verzuim flink gedaald. Als iemand

ziekteverzuimbeleid, zowel voor het bedrijf als de medewerkers, dat

vaak een dagje ziek is, dan weet ik nu, er is meer aan de hand.

is eigenlijk de kern. We wilden een win-winsituatie.”

Dan ga ik met diegene rond de tafel om samen op zoek te gaan naar een oplossing, ook al ligt het probleem in de privésfeer. Via

Open en duidelijk

De Verzuimmakelaar schakelen we een partij in die past bij de

Behoeftes duidelijk definiëren en verwachtingen naar elkaar

hulpvraag, bijvoorbeeld een psycholoog of budgetcoach: dat gaat

toe uitspreken, dat is de manier waarop deze doelstelling wordt

sneller dan via de reguliere weg. Je kunt beter in een vroeg stadium

gehaald. Leonie van Iersel heeft als managementassistent het

hulp bieden dan afwachten tot het een groot probleem wordt en

ziekteverzuimbeleid opgepakt: “Het is voor mij een verbreding

iemand langdurig uitvalt. Gelukkige medewerkers die het naar hun

van mijn werkzaamheden, ik heb geen specifieke Arbo en verzuim

zin hebben op het werk, dat is ons doel”, sluit Leonie enthousiast af.

opleiding gevolgd. De Verzuimmakelaar biedt mij de juiste ondersteuning. Ze zijn daarbij open en duidelijk, winden en geen doekjes om, en dat is fijn. Hierdoor heb ik kunnen groeien in deze functie. Andersom vragen ze om eerlijke feedback, waar zij ook weer van kunnen leren. Het is echt een vruchtbare samenwerking.”

De Verzuimmakelaar Loopkantstraat 25

Het verschil Waar zit ‘m dan precies dat verschil? Leonie: “Bij De Verzuimmakelaar zijn ze altijd bereikbaar, is geen vraag te gek en wordt het werk goed overgedragen als mijn contactpersoon Myrtille er een keer niet is. Ze hebben zich echt verdiept in onze cultuur,

5405 AC Uden T 0413-39 77 39 E info@deverzuimmakelaar.nl www.deverzuimmakelaar.nl

een groeiend Brabants bedrijf in de procesindustrie, en gaan veel verder dan alleen de wet- en regelgeving. Ze dragen zonder

BOOMING MAGAZINE

23


SureSecure levert veiligheid op maat. Mogelijkheden verkorte BHV trainingen: 2-uurs herhalingsopleiding

is een herhaling BHV voor de deelnemer die al eerder een BHV-certificaat heeft behaald. Maximaal 4 deelnemers per training.

4-uurs basisopleiding is een basis BHV waarbij de deelnemers voorafgaand aan de cursus (thuis) het digitale lesboek moeten doornemen. Maximaal 4 deelnemers per training. Neem contact met ons op voor het inschrijven van kandidaten of voor meer informatie.

www.sure-secure.nl T: 0413 530 258

GR AFISCH BURE AU Loopkantstraat 7j, 5405 NB Uden / 0413 24 68 40 / info@tikkl.nl / www.tikkl.nl


RT S KO UW E NI

Villa-Vintage speelt in op bewustwording in de maatschappij

In mei is Evelyn Luken gestart met een nieuwe uitdaging: inbrengers en kopers van merkkleding en kwalitatief hoogwaardige woonaccessoires bij elkaar brengen. “Ik ben altijd werkzaam geweest in de mode, in de detailhandel. Onze maatschappij verandert, er is een bepaalde bewustwording

Hackaton levert digitaal platform op voor mantelzorgers

die langzaamaan een gedragsverandering teweegbrengt.

Een intensieve hackaton met een internationale

concept begint te lopen. “Ik zie dat mensen terugkomen,

multidisciplinaire groep van ruim 30 designers,

zowel inbrengers als kopers. Dat is een goed teken. Het

engineers, data-specialisten en studenten,

geeft mij veel voldoening als iemand de deur uitgaat met

heeft een winnaar opgeleverd. De beste teams

een aankoop die echt bij haar past. En ook kinderen die blij

ontwikkelden in 36 uur concept-oplossingen

worden van hun nieuwe outfit, dat voelt heel goed. Vooral

voor een digitaal platform voor mantelzorgers.

omdat ik weet dat het item een tweede leven krijgt.”

Dit idee werd op 10 november, de Dag van de

Kijk voor meer informatie op www.villa-vintage.nl

Ik ben met andere ogen gaan kijken naar het koop- en verspillingsgedrag van mensen, ook van mezelf. Dat heeft me op het idee gebracht van Villa-Vintage, een belevingswinkel.” Na ruim een halfjaar kan Evelyn vol trots zeggen dat het

Mantelzorg, door de vakjury gewaardeerd met €2.500 en de toezegging van Tzorg om het platform verder te ontwikkelen. Aanleiding voor de hackaton ‘Move to Stay’ #hackdethuiszorg is de toenemende vergrijzing en de druk die dit oplevert bij gemeenten en thuiszorgorganisaties. Algemeen directeur Tzorg Marianne de Winter: “Alleen door innovatief te zijn, kunnen we antwoorden vinden voor de uitdagingen in de thuiszorg. Als grootste thuiszorgorganisatie van Nederland is dat ook onze plicht. Tegelijkertijd merken wij dat het voor ons lastig is om binnen de kaders van wet- en regelgeving out-of-the-box te denken. Deze hackaton gaf ons geweldige inzichten. Met het winnende idee willen we graag aan de slag, want mantelzorgers hebben we, zeker in de toekomst, keihard nodig.” Tzorg organiseerde de hackaton samen met Pulsed (onderdeel van Fontys Eindhoven) op de High Tech Campus in het lab van het TMCgebouw. De jury bestond uit mensen van Tzorg en CSU, innovatiepartner Focus Cura en de directeur van Brainport Smart District.

BOOMING MAGAZINE

25


Ben jij klaar voor een nieuw jaar met je collega’s in de Maashorst? Bernheze - Oss - Uden - Landerd

Volg je oerinstinct en word lid!

www.maashorst-ondernemers.nl Maashorst ondernemers 190x136.indd 1

hele team geIS s ONDERNEMEN n o s n e 2020! Nam succesvol n CONSTANT BIJSTUREN e ig ld e een gew

06-11-19 09:39

Denkt mee & realiseert

Frontstraat 1D 5405 AK Uden 06 28230064 Rob@vdHeuvelProjecten.nl

www.vdHeuvelProjecten.nl

U heeft een doel. Dat maakt u ondernemer. Wij zijn accountants en fiscalisten met een ondernemersgevoel. Wij geven grip op uw financiën. Welke weg u ook in wilt slaan, wij zorgen dat u er komt. www.nagtzaamaccountants.nl


L IA OR RT VE AD

Laagdrempelig, to the point en no-nonsense: het zijn de belangrijkste kenmerken van Hamelers Nijkamp Advocaten. Maar ook een sterk analytisch vermogen en het denken in oplossingen zijn tekenend voor de advocaten van dit toegankelijke kantoor.

Herbert Nijkamp: “Naast verstand van zaken hebben wij ook verstand van mensen. Goed luisteren en snel tot de kern van het probleem komen, dat wordt zeer gewaardeerd. Of het nou gaat om particulieren of ondernemers, vrijwel iedereen heeft een broertje dood aan juridische taal. Wij leggen onze klanten duidelijk uit waar het nou precies om gaat.” Duidelijk en nuchter Die vertaalslag maken naar duidelijke taal lijkt heel logisch. “Toch kunnen wij ons erdoor onderscheiden. En door onze nuchtere houding: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat spreekt ook ondernemers heel erg aan.” Oprechte betrokkenheid Bij Hamelers Nijkamp Advocaten houden ze van korte lijntjes. “Het contact hoeft niet per se onder kantooruren te lopen: mijn klanten krijgen gewoon mijn mobiele nummer. Als je echt betrokken bent, is dat geen enkel probleem.”

Oplossingsgericht In de praktijk zie je vaak dat mensen zo in het conflict zitten dat ze de oplossing niet zien. “Het verbreken van een arbeidsrelatie kan voelen als een scheiding: het is belangrijk mensen ook in de emotie mee te nemen naar de oplossing. Zo’n proces goed begeleiden, en daarbij iedereen in zijn of haar waarde laten, dat is een van onze krachten.” Compliment “Een van mijn klanten neemt onze werkwijze als voorbeeld voor andere zakenpartners. Hij vindt het prettig hoe we te werk gaan: ‘Ik bel je, ik geef je het dossier en dan is het voor mij opgelost. Zo wil ik met al mijn adviseurs samenwerken.’ Dat vind ik toch wel een groot compliment”, sluit Herbert lachend af.

VERSTAND VAN ZAKEN, VERSTAND VAN MENSEN

Hamelers Nijkamp Advocaten Verlengde Velmolen 17 5406 NT Uden E info@hnadvocaten.nl www.hnadvocaten.nl


EI GE O N P W IJ ZE

e f i l f o Way

28

NUMMER 4 - 2019


Dat hadden Bas en Yvette ook niet voorzien, toen ze in 2013 besloten om van hun hobby hun werk te maken. Hun omgeving verklaarde hen voor gek: ga je een winkel beginnen voor iets wat maar vier maanden per jaar leuk is?? Maar Bas en Yvette volgden hun hart, smaakpapillen en ondernemersneus. Gelukkig maar: barbecueën is de laatste jaren uitgegroeid tot een leefstijl en laat zich zéker niet wegzetten tot dat ene seizoen per jaar. Wie bij het woord ‘barbecue’ nog steeds denkt aan een verbrand speklapje – in het slechtste geval nog rauw van binnen – , stokbrood en calvésausjes loopt hopeloos achter.

Keramisch wonder

Ook in de winter

Barbecueën anno 2019 is een culinair feestje. Het

Yvette en Bas koken meerdere keren per week op de

traditionele ‘vandaag kook jij’ tegen de man des huizes, die

barbecue. Met de elektrische aansteker zijn de kolen

vervolgens zijn oerinstincten aanspreekt om het vlees te

binnen één minuut op temperatuur, dus daarvoor hoef

draaien, is history. In het begin was het percentage heren

je het niet te laten. Je kunt je normale manier van koken

dat de drempel van Basbq overstapte beduidend hoger

gerust vervangen door barbecue-koken. Maar samen met

dan dat van de dames, maar inmiddels heeft vrouwelijk

vrienden of familie genieten van lekker (buiten) eten geeft

Nederland de weg naar Uden ook gevonden. Dat is mede

natuurlijk een extra dimensie. Je kunt bovendien iedereen

te danken aan het succes van de keramische barbecue: een

blij maken met iets naar smaak, ook vegetariërs. Vuurschaal

grill, pizza- en rookoven ineen. Je kunt er brood en pizza op

in de tuin, dekentje erbij: buitenleven is het nieuwe relaxen,

bakken, groente in stoven, wokken of grillen, vlees braden

ook in de winter!

of langzaam garen, vis roken…. en dan ook nog van alles

Bas zet de bbq thuis soms al aan voordat zijn werkdag

tegelijk. Wie zich de technieken eigen maakt, tovert binnen

begint, op een lage temperatuur. Mooi stuk vlees erop en

no time een malse, gezonde en smaakvolle maaltijd uit zo’n

garen maar. En dan de hele dag uitzien naar het moment

keramisch wonder.

van thuiskomen. By the way: in huize De Ridder staan acht verschillende barbecues. Dat krijg je ervan als je eerste afspraakje een bbq etentje is!

‘En, wat gaan jullie dit jaar doen met kerst?’ ‘Barbecueën: mijn schoonmoeder heeft erom gesméékt!’

Eerlijk advies In de winkel wordt de bbq elke zaterdag aangestoken zodat iedereen kan meegenieten van de kookkunsten van Bas en Yvette. Met hart en ziel adviseren ze elke bezoeker persoonlijk. Oók als blijkt dat het beter bij iemand past om elders een minder geavanceerde barbecue te kopen. Hun eigen assortiment is trouwens niet meer alleen bestemd voor freaks. Wat begon als webshop is uitgegroeid tot groothandel en een van de grootste barbecue speciaalzaken van Nederland. Bas en Yvette werken inmiddels beiden fulltime voor de zaak. Gelukkig spreken ze elkaar nog wel eens tijdens een lekker etentje!

BASBQ Loopkantstraat 14B 5405 NB Uden T 0413 322798 E info@basbq.com www.basbq.com

BOOMING MAGAZINE

29


OM RO ER

HE T

w u e Ni uwen o r t ver Sinds september is Uden een Thaise massagesalon rijker. Eigenaar is Motalib (Moot) Weijters. Het is niet de eerste keer dat Moot het roer omgooit. Hoe kwam hij erbij om een kroeg om te bouwen tot een massagesalon? Kleine man

straat in Bangladesh. Nu vond hij er zijn biologische

ervaring zien. Als het aan Moot gelegen had, was

een kantelpunt. Over die zoektocht kun je een boek

Het cv van Moot laat een waaier aan talenten en hij piloot geworden. Maar die droom viel in duigen toen hij in 4 VWO zat en uitgegroeid bleek te zijn. De teller stopte bij 1.53 meter. Een hard gelag, maar de toekomst zou uitwijzen dat deze kleine man tot

schrijven, en dat deed Moot dan ook (zie kader). Direct na thuiskomst richtte Moot zijn Stichting SLOPB op: Stichting Landontwikkelings Project Bangladesh. Hij wilde geld inzamelen om zijn familie

grote dingen in staat is.

(lees: 225 mensen) een kans te gunnen op een beter

Bangladesh

vriendin Ingrid besloten het project uit te breiden en

Na de hotelschool werkte Moot in loondienst, als Maître D’ in een restaurant. Door een cruciale gebeurtenis kwam de ondernemer in hem naar boven. Zijn ondernemersmentaliteit kwam hem als kind al goed van pas, toen hij moest overleven op

30

familie terug, na een wekenlange zoektocht. Dat was

NUMMER 4 - 2019

bestaan. Dat liep meteen goed, en Moot en zijn zelf in Bangladesh te gaan wonen om alles in goede banen te leiden. Na de eerste euforie bleek het toch niet mee te vallen om mensen zomaar een andere manier van leven op te dringen. Maar één ding lukte wel: waterpompen slaan in de dorpen. Schoon (drink)water betekende ook meer hygiëne, minder


BOOMING MAGAZINE

31


Markt 7 - 5401 GN UDEN - Tel: 0413 263829

Markt 5 - 5401 GN UDEN - Tel: 0413 269670

COLLECTIEVE MOBIELE SURVEILLANCE 24/7 alarmopvolging Surveillance-, brand- en sluitrondes Korte reactietijd Gepaste actie wanneer nodig Doorlopend contact met meldkamer

Nistelrodeseweg 7b, 5406 PT Uden Tel: +31(0)85 2735880 www.hollandsecuritygroup.com


ziektes en beter sanitair. Het gezondheidsprogramma

de deuken in zijn vertrouwen en het enorme verlies

kreeg een enorme impuls vanuit Nederland, inclusief

van zijn vrouw, is Moot een tevreden mens. En Moase?

TV-optredens en voorpagina-artikelen. Er werden

Dat is een nieuw project om van niets iets te maken.

microkredieten in het leven geroepen, weeshuizen

Om te investeren in welzijn, om fijne mensen om zich

opgericht, een ziekenhuis gebouwd en vrijwilligers

heen te hebben. Om opnieuw te vertrouwen op de

aangetrokken via de VSO ontwikkelingsorganisatie. De

kwaliteiten en de goedheid van mensen.

SLOPB werd geregistreerd als NGO. Moot reisde om de paar maanden naar Nederland om nieuwe fondsen te werven. Totdat ze zelf kinderen kregen, want toen had Nederland toch meer te bieden.

Massage Moase

Succesvol zakenman

Langdonkenstraat 9c

Terug in Nederland ontpopte Moot zich tot succesvol

Eindhoven Uden Drossaard 2a

040-2526716 0413-413339

zakenman. Hij ontwikkelde een exclusieve keramieken tegel met de uitstraling van natuursteen. Zijn bedrijf draaide een miljoenenomzet. Helaas is ĂŠĂŠn verkeerde beslissing fataal geweest. De tegels zijn er nog steeds, maar ze zijn niet meer van hem. Erger was het persoonlijke lot dat het gezin Weijters trof. Sinds zes jaar is Moot alleenstaande vader van de drie kinderen die hij samen met Ingrid kreeg. Ingrid is na ruim vier jaar ziek zijn overleden. Moot vindt het vooral verschrikkelijk dat zijn kinderen opgroeien zonder hun moeder. De oudste is inmiddels 16, de jongste 11. Ondanks zijn slechte start als straatarm kind in Bangladesh, ondanks de dromen die niet uitkwamen,

Het boek dat Moot heeft geschreven:

Vlucht KL 332 A. B. Schelfhout en Motalib Weijters

EAN 9789080892910

BOOMING MAGAZINE

33


Je bent ondernemer en op zoek naar ... €

werkkapitaal groeifinanciering financiering van bedrijfsmiddelen of voorraad financiering van vastgoed

realiseert voor u alle mogelijke soorten infrastructurele projecten - aanleg van nieuwe wegen - aanleg van nieuwe (bedrijfs)terreinen - inrichting van nieuwbouwwijken - onderhoud en reconstructies van bestaande infrastructuren of het aanpassen hiervan

Loopkantstraat 7K • 5405 NB Uden • 085-7825555 info@fonz.nl • www.fonz.nl

LOOPKANTSTRAAT 7e | 5405 NB UDEN | TEL. 0413 72 57 00 INFO@PINX-DESIGN.NL | WWW.PINX-DESIGN.NL

BOOMING-SUPPORTERS

www.raaijmakersbronbemaling.nl

www.palletplus.nl


RT S KO UW E NI

S OMM IN LEKKER500

Ad Bouw Wonen en Slapen gaat flink uitbreiden Er wordt ijverig gebouwd op de hoek Loopkantstraat-Industrielaan in Uden. Woonwinkel Ad Bouw, die twee jaar geleden verhuisde van

Restaurant Somm is voor de tweede keer op rij opgenomen in de Lekker500, de onafhankelijke restaurantgids van Nederland. Met deze vermelding behoren ze tot één van de 500 beste restaurants in Nederland! Lekker500 vermeldt: “Twee jonge ambitieuze vrienden openden in 2017 samen hun eigen ruime en modern ingerichte restaurant in Uden. Bram van Grinsven is gastheer en Werner Croijmans chef-kok. Uitgangspunten hier zijn kwaliteitsproducten gecombineerd met mooie wijnen, die ook in de aanpalende winkel te verkrijgen zijn.” Bram en Werner zien het team als de fundering

de Bitswijk naar deze locatie, realiseert op het achterliggende terrein een twee verdiepingen tellende nieuwbouw. Als dit nieuwe gedeelte in het voorjaar klaar is, beschikt de woonwinkel over maar liefst 3.000 vierkante meter, waaronder een afdeling modern wonen. De vernieuwede slaapafdeling zal op de bovenverdieping worden ondergebracht. In de nieuwbouw worden ook een kantoor en magazijn ingericht. Ad en Ruben Bouw geven met deze uitbreiding gehoor aan de groeiende vraag, ontstaan door de aantrekkende huizenmarkt en de economische groei.

van hun succes en zijn dus extra trots op de dames en heren in de zaal en de keuken!

Dollie’s bowling- & gamingcenter geopend de Pastoor Spieringsstraat in Uden

dat veel meer biedt dan alleen tien

(boven de Action). De Udense Daniël

professionele bowlingbanen. Denk aan

Dol (32) heeft dit nieuwe centrum

een escaperoom - Motel Dollie’s - en

samen met zijn moeder opgezet. In

een gamingcenter waar ouderwetse

Tilburg runt de familie Dol al jaren een

en moderne spellen zijn geïntegreerd,

groot bowlingcentrum. Daniël heeft in

inclusief Virtual Reality-spellen. En ook

Uden de operationele leiding en gaat

een steengrillrestaurant dat plaats biedt

samen met zijn vriendin deze nieuwe

aan 46 personen. Dollie’s is zeven dagen

uitdaging aan. Hij werd ooit Nederlands

per week geopend, van ’s middags tot

kampioen bowling, studeerde in

laat in de avond.

Ter gelegenheid van de opening op

Amerika en is in het hotelwezen

zondag 1 december heeft pandeigenaar

werkzaam geweest. Met zijn eigen

Kijk voor meer informatie op

Fons Braks uit Odiliapeel de eerste bal

bowling- en gamingcenter komt een

www.dollies.nl

laten rollen in het gloednieuwe bowling-

droom uit. Op de 1.400 vierkante meter

& gamingcenter Dollie’s, gevestigd aan

is een supermodern centrum ontstaan,

BOOMING MAGAZINE

35


One-stop-shop voor grafische producties Drukkerij Ketelaars bestaat al ruim 26 jaar. Door in te spelen op de ontwikkelingen in de markt, zijn we door de jaren heen uitgegroeid tot een one-stop-shop voor grafische producties. Naast drukwerk bieden we printwerk, belettering, reclameborden, banieren, vlaggen, bedrijfskleding en beursmateriaal. Voor alles waar je als bedrijf je logo of andere (reclame-)uiting op bedrukt wil zien, kun je bij ons terecht, al vanaf ĂŠĂŠn exemplaar, in zwart-wit of kleur. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking, dan zetten wij de koffie voor je klaar!

Westwijk 13, 5406 XS Uden, T 0413 25 82 72, info@drukkerijketelaars.nl

www.drukkerijketelaars.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.