Reviews_03_2014

Page 1

5–6 / 2014

taškent

klenot hedvábné stezky the jewel of the Silk Road сокровище Великого шёлкового пути

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр

| www.czechairlines.com |


The Czech Republic has a growing reputation as a centre for high-tech engineering, software development, nanotechnology as well as medical research & development. CTP is the Czech Republic’s premier developer of high quality premises for lease throughout the country. Our clients demand not only specialized fit-out, but long-term value, and CTP has a successful record developing customized manufacturing facilities, clean rooms, and BREEAM-certified offices for clients such as Honeywell, ABB, and SmithsMedical, while providing full property management services long after move in. Whatever your industry, call us today to see how CTP can get your company close to the high-tech hubs you need to be a part of.

CTP.eu | CTPark.eu | +420 565 535 565


Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti

radost otevřít


| O bsah | C ont e nt S | содер ж ание

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

16

6 Navigátor | Navigator | Навигатор 16 Rozhovor | Interview | Интервью

Vilma Anýžová – Jsme takoví kreativní úředníci | Vilma Anýžová – We are really creative civil servants | Вильма Анижова – Мы чиновники с творческим подходом 30 Destinace | Destination | Дестинация

Ostrava – Černá perla Slezska | Ostrava – The black pearl of Silesia | Острава – Чёрная жемчужина Силезии 40 Téma | Topic | тема

30

Nasajte vůni jara | Spring is in the air | Вдохните аромат весны 48 Destinace | Destination | Дестинация

Taškent – klenot hedvábné stezky | Tashkent – the jewel of the Silk Road | Ташкент – сокровище Великого шёлкового пути

64 Knižní tip | Book tip | Книги

68 Životní styl | Life style | Стиль жизни

74 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

80 OK Plus

82 Na palubě | On board | на борту

84 Mapy | Maps | карты

86 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

88 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

48

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Prague 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Čeganová, Irena Valentová, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 5. 2014. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


MERCURY Jewellery Boutique Pařížská 30, Prague, 110 00, Hotel InterContinental, Tel.: +420 296 631 197

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate A, Tel.: +420 734 853 521

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate B, Tel.: +420 734 853 522


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Vivat musica! v Národní galerii v Praze Vivat musica! in the National Gallery in Prague Vivat musica! в Национальной галерее в Праге  Národní galerie v Praze představuje to nejlepší ze svých sbírek. František Kupka, Emil Filla nebo Pablo Picasso a jejich obrazy inspirované hudbou budou k vidění na výstavě „Vivat musica! Tóny, barvy, tvary“. Unikátní výstava poprvé představí v jedné linii výtvarná díla od renesance po současnost. Moderní umění představí interaktivní hrající exponáty. Výstavu doprovodí jedinečná Hudební laboratoř, řada hudebních a tanečních vystoupení. To vše v Praze od dubna do listopadu ve Veletržním paláci, sídle moderního a současného umění Národní galerie v Praze.  The National Gallery in Prague presents the best from its collections. František Kupka, Emil Filla, Pablo Picasso and their work inspired by music will be on display at the exhibition “Vivat musica! Tones, colors, shapes”. The unique exhibition will for the first time present together pieces from the Renaissance to the present. Contemporary art will be represented by interactive musical exhibits. The show will be accompanied by a unique Musical laboratory, many musical and dance performances. Visit it in Prague from April to November in the Veletržní Palace, the seat of modern and contemporary art of the National Gallery in Prague.

Pablo Picasso – Kytara a plynový hořák, 1913

Национальная галерея в Праге представит лучшее из своих коллекций. Франтишек Купка, Эмиль Филла, Пабло Пикассо и их картины, вдохновленные музыкой, – на уникальной выставке «Vivat Musica! Тона, цвета, формы», которая впервые представит вместе работы от эпохи Возрождения до наших дней. Выставку дополнит уникальная Музыкальная лаборатория, интерактивные экспонаты, множество музыкальных и танцевальных представлений. Все это вы увидите в Праге с апреля по ноябрь в Ярмарочном дворце, резиденции современного искусства Национальной галереи в Праге.

inzerce

Přirozeně čistá pramenitá voda

Vyvěrá z hlubin naší země

Kojenecká kvalita

Není nutno převařovat aquilavoda

www.aquila-voda.cz

Aquila CSA 185x80 sire TISK.indd 1

03.02.14 16:15


2014: Year of Music in Prague Come. Look. Listen. www.musicinprague.com gives you everything you might want to know. People, places and events, even an interactive music map of the city.

www.musicinprague.com

www.prague.eu


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Vědecký piknik ve Varšavě Science picnic in Warsaw «Научный пикник» в Варшаве   Pořadatelé největší outdoorové akce v Evropě zaměřené na popularizaci vědy u veřejnosti zvou na již 18. ročník Vědeckého pikniku, jehož ústředním tématem bude čas a jeho formy. Polské rádio a Koperníkovo vědecké centrum připravily na 31. května nepřeberné množství workshopů, interaktivních výstav a experimentů. Více na www.pikniknaukowy.pl. S Českými aeroliniemi do Varšavy až 3x denně.  The organizers of the largest outdoor event in Europe which spreads the awareness of science among the public invite you for the 18th year of the Science picnic. This year’s theme is time and its forms. For 31 May the Polish Broadcasting Service and the Copernicus Science Centre have prepared an unlimited offer of workshops, interactive exhibitions and experiments. More at www.pikniknaukowy.pl. Czech Airlines operates up to 3x a day to Warsaw.   Организаторы крупнейшего в Европе уличного мероприятия, направленного на популяризацию науки среди общественности, приглашают вас на проводимый уже 18-й год «Научный пикник». Главной его темой станет время и его формы. Польское радио и Научный центр Коперника подготовили к 31 мая невероятное количество мастер-классов, интерактивных выставок и экспериментов. Подробности на сайте www.pikniknaukowy.pl. Czech Airlines летают в Варшаву – 3 раза в день.

inzerce


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Narozeninové oslavy hamburského přístavu Birthday party of the port of Hamburg День рождения гамбургского порта  V roce 1189 vystavil císař Fridrich Barbarossa obyvatelům Hamburku povolení, které garantovalo bezcelní plavbu jejich lodí po Labi až do Severního moře. Od té doby slaví přístav Hamburk své narozeniny. Nejinak tomu bude i letos od 9. do 11. května. Oslavy vypuknou na vodě, ve vzduchu i na pevnině. Více na www.hamburg.de. S Českými aeroliniemi do Hamburku až 2x denně.  In 1189 the emperor Friedrich Barbarossa granted the citizens of Hamburg a licence to operate duty free navigation of their ships on the Elbe to the North Sea. Ever since the port of Hamburg has celebrated its birthday; this year the celebrations will take place on 9-11 May, on water, in the air and on the ground. More at www.hamburg.de. Czech Airlines operates Hamburg up to 2x a day.  В 1189 году император Фридрих Барбаросса выдал жителям Гамбурга разрешение, гарантирующее беспошлинное хождение их судов по Эльбе до самого Северного моря. С той поры порт Гамбург празднует свой день рождения. Так будет и в этом году, с 9 по 11 мая. Торжество развернётся на воде, в воздухе и на суше. Подробности на сайте www.hamburg.de. Czech Airlines совершают рейсы в Гамбург – 2 раза в день.

inzerce

jeep.cz

5

ZÁRUKA

LET

do 100 000 km

Jeep® Grand Cherokee do 100 000 km

*

Jeep® je registrovaná obchodní známka společnosti Chrysler Group LLC. Spotřeba: od 8,3 do 14,1 l/100 km. Emise CO2: od 218 do 329 g/km.

Srba Servis s.r.o, Jíloviště 188, 252 02, tel.: 255 717 011, www.srba.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Lahůdka pro milovníky klasické hudby? Pražské jaro 2014! A delicacy for lovers of classical music? Prague Spring 2014! Деликатес для любителей классической музыки? «Пражская весна» 2014!  Největší svátek klasické hudby v České republice – PRAŽSKÉ JARO – uvede od 12. května do 3. června 51 koncertů v 17 koncertních sálech Prahy. Přivítá na 130 orchestrů, komorních ansámblů a sólistů, mezi nimi hvězdy jako Lang Lang, Daniil Trifonov, Julia Fischer, Gidon Kremer, Andreas Scholl ad. Poslední květnový týden nabídne 11 komorních koncertů v netradičních lokalitách Prahy. Více informací a prodej vstupenek on-line na www.festival.cz.   From 12 May until 3 June, PRAGUE SPRING – the biggest festival of classical music in the Czech Republic – will present 51 concerts in 17 Prague concert halls. The festival will welcome nearly 130 orchestras, chamber ensembles and soloists including such stars as Lang Lang, Daniil Trifonov, Julia Fischer, Gidon Kremer, and Andreas Scholl. During the last week of May, there will be 11 chamber music concerts at non-traditional Prague venues. More information and ticket sales are available on-line at www.festival.cz.   Самый большой праздник классической музыки в Чехии - «Пражская весна» – принесет с 12 мая по 3 июня 51 концерт в 17 концертных залах в Праге. Вас поприветствует 130 оркестров, камерных ансамблей и солистов, в том числе таких звезд, как Лан Лан, Даниил Трифонов, Юлия Фишер, Гидон Кремер, Андреас Шолль и В т.д. последнюю неделю в мае «Пражская весна» 2014 предложит 11 концертов камерной музыки в нетрадиционных местах Праги. Более подробная информация и продажа билетов он-лайн на www.festival.cz. Julia Fischer © Decca / Felix Broede inzerce

dinitz inzerce 90x80 05062013.indd 2

7.6.2013 15:49:33


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Všechny chutě Budapešti The flavours of Budapest Каков на вкус Будапешт   Pro všechny milovníky maďarské kuchyně je tu ve dnech 30. května až 1. června prestižní kulinářská show – budapešťský Buda Gourmet Festival. Akce se koná v Millenaris parku, kde bude spousta vína, šampaňského, sýrů i dalších delikates prezentovaných předními maďarskými šéfkuchaři. Více na www.sziget.hu/gourmetfesztival. S Českými aeroliniemi do Budapešti až 3x denně.  No lover of Hungarian cuisine should miss the prestigious culinary show, the Buda Gourmet Festival, which is held on 30 May – 1 June in Budapest Millenaris Park, where lots of wine, champagne, cheese and other delicacies will be served by Hungarian chefs. More at www.sziget.hu/gourmetfesztival. Czech Airlines operates Budapest up to 3x a day.   Всех ценителей венгерской кухни с 30 мая по 1 июня ожидает престижное кулинарное шоу – Будапештский фестиваль «Buda Gourmet». Мероприятие состоится в парке Милленарис, где будет великое множество вина, шампанского, сыров и других вкусных вещей, которые вам представят венгерские шеф-повара. Подробности на сайте www.sziget.hu/gourmetfesztival. Czech Airlines летают в Будапешт - 3 раза в день.

KPMG opens office in Košice KPMG, one of the leading provider of audit, tax and advisory services, is about to expand on the Slovak market. KPMG branch office in Košice, the business centre of Eastern Slovakia, is going to be launched in April 2014. The establishment of this newest location comes in response to the growing demand from customer base in the region.

important industries. The clients benefit from the deep insight of the local business environment combined with the expertise of KPMG member firms network in 155 countries worldwide.

KPMG in Slovakia has been successfully addressing client needs since 1991. Today, company employs over 300 people who deliver a wide range of services across all

New office address: KPMG in Slovakia Office Košice Žriedlová 12-14 040 01 Košice kosice@kpmg.sk www.kpmg.sk

It will be a pleasure to serve you at our new location with the quality and service you expect of us.


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Ohňostroje letní noci Summer Night’s Fireworks Фейерверки летней ночи  Vlahá letní noc, vůně umění a čerstvě připravovaných vaflí se line Paříží. Jste na březích Seiny nebo ještě lépe na Montmartru u Sacré-Coeur. Je 21. června, nejdelší den v roce, a ten v Paříži každoročně rozzáří velkolepá podívaná v podobě úžasné ohňostrojové show. Vyhlédněte si to nejlepší místo ke sledování včas, ať tu krásu nepropásnete. Více na www.parisperfect.com. S Českými aeroliniemi do Paříže až 6x denně.  The aroma of arts and freshly-made waffles wafts through the warm summer night in Paris. You are sitting on the banks of the Seine, or if you are lucky in Montmartre at the Sacre-Coeur. It is 21 June, the longest day of the year and the night lights up with a traditional grand firework spectacle. If you do not want to miss the beauty, come in time to find the best spot. More at www.parisperfect.com. Czech Airlines operates Paris up to 6x a day.   Влажная летняя ночь. Над Парижем витает аромат искусства и только что испечённых вафель. Вы на берегах Сены или, ещё лучше, – на Монмартре у Сакре-Кёр. На календаре 21 июня, самый длинный день в году. В этот день в Париже год за годом разворачивается великолепное зрелище – восхитительное шоу фейерверков. Подыщите лучшее место для созерцания заранее, чтобы не пропустить всю эту красоту. Подробности на сайте www.parisperfect.com. Czech Airlines летают в Париж – 6 раз в день.

inzerce

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz 12


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Výstava „… víc než sport!“ “... more than sport!” Выставка «... Больше чем спорт!»   Zajímá vás, jaké bylo propojení sportu, politických ideologií a kultury v Rusku od počátku 19. století až do současnosti? Vydejte se do Národního muzea ruské politické historie v Petrohradu na výstavu „… more than sport!“ a prozkoumejte soubor fotografií, dokumentů, osobních ocenění a uniforem mapujících historii ruského sportu a s ním spojené vládní politiky. Více na www.polithistory.ru. České aerolinie nabízí přímé lety mezi Prahou a Petrohradem každý den.   Would you like to know more about how sport, political ideologies and culture were interconnected in Russia from the 19th century onwards? Visit the exhibition “… more than sport!” in National Museum of Political History in St. Petersburg and explore pictures, documents, personal prizes and uniforms, which map the history of sports in Russia and related official politics. More at www.polithistory.ru. Czech Airlines operates daily flights between Prague and Saint Petersburg.   Если вам интересно, какой была связь спорта с политической идеологией и культурой в России, начиная с XIX века и заканчивая современностью, приходите в Государственный музей политической истории России в Санкт-Петербурге на выставку «... Больше чем спорт!». Там представлена коллекция фотографий, документов, личных наград и спортивной униформы, отслеживающая историю российского спорта и связанной с ним политики правительства. Подробности на сайте www.polithistory.ru. Czech Airlines совершают рейсы в Санкт-Петербург – ежедневно. inzerce

Prague ~ New Luxury Apartments In The Center Of Prague ~ On The Green Banks Of The Vltava With A View Of The River ~ Rooftop Terraces, Large Windows, Modern Design ~ Absolute Privacy With The Option Of Taking An Elevator Directly To Your Apartment ~ Karlín – Pleasant Living In A Pulsating Neighborhood

www.rezidencevltava.cz Contact Us +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a.s. member of HORIZON HOLDING Exclusive Sales Partner KARLÍN GROUP

light, space,

harmony

Sales Office KEYSTONE Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín +420 602 126 264, +420 226 251 080 prodej@rezidencevltava.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Pražská muzejní noc Prague Museum Night Пражская Ночь музеев  Na 14. června se v Praze chystá Pražská muzejní noc. Přes 40 institucí s více než 70 objekty otevírá zdarma své brány všem příchozím, a to až do pozdních nočních hodin. Jednotlivé expozice těch nejznámějších pražských muzeí propojí veřejná doprava speciálními bezplatnými autobusovými linkami. Bohatý noční program neochudí návštěvníky ani o koncerty, filmové projekce, přednášky či soutěže. Více na www.prazskamuzejninoc.cz.  On 14 June, Prague will host the annual Prague Museum Night. Over 40 institutions in more than 70 buildings open their doors for free to all visitors until late at night. The most famous Prague museums will be connected with free bus lines. The rich night programme further includes concerts, film screenings, lectures and competitions. More at www.prazskamuzejninoc.cz.   На 14 июня запланирована пражская Ночь музеев. Для всех желающих до глубокой ночи будут работать – бесплатно – более сорока организаций и порядка 70 их объектов. Самые значимые пражские музеи свяжут между собой маршруты специальных бесплатных автобусов. Богатая ночная програма подразумевает также концерты, кинопоказы, лекции и конкурсы. Подробности на сайте www.prazskamuzejninoc.cz.

Kulinářský zážitek v restauraci Dinitz Culinary experience at Dinitz Гастрономические удовольствия в ресторане «Dinitz»   Při procházkách pražskou židovskou čtvrtí můžete objevit skrytý poklad, který byste si neměli nechat ujít. Je to restaurace Dinitz. Tato košer restaurace již několik let patří k nejoblíbenějším cílům židovských i nežidovských návštěvníků, které sem přivádí především pestrý výběr mezinárodních pokrmů připravovaných z košer surovin podle židovských receptur. Více informací na www.dinitz.cz.   While strolling in the famous Jewish Quarter in Old Prague, you can find a hidden gem of a restaurant: Dinitz. This kosher restaurant has been a favourite among Jewish and non-Jewish visitors alike for several years now, as it takes you on a colourful culinary journey through typical ethnic Jewish cuisine. More at www.dinitz.cz.  Гуляя по Йозефову, знаменитому еврейскому кварталу Старой Праги, знайте: в нём скрыта настоящая драгоценность, пропустить которую было бы обидно. Это «Dinitz». Уже несколько лет этот кошерный ресторан является фаворитом – и среди евреев, и среди неевреев. Он отправит вас в яркое кулинарное путешествие по характерным блюдам самобытной еврейской кухни. Подробности на сайте www.dinitz.cz.

14


KONÁ SE Sport 21. května – 9. června – tenisový turnaj French Open, Paříž, Francie Hudba 12. května – 2. června – Pražské jaro, mezinárodní festival klasické hudby, Praha, ČR 4.–8. června – Copenhagen Distortion, street party, Kodaň, Dánsko Různé 23.–25. května – Baltské dny, veletrh, Stockholm, Švédsko 1. června – hudební a taneční festival Sonisphere, Oslo, Norsko 23. května – 24. července – Bucharest Biennale, Bukurešť, Rumunsko

WHAT’S ON Sport 21 May – 9 June – French Open tennis tournament, Paris, France Music 12 May – 2 June – Prague Spring, international festival of classical music, Prague, Czech Republic 4–8 June – Copenhagen Distortion, street party, Copenhagen, Denmark Others 23–25 May – Baltic days, fair, Stockholm, Sweden 1 June – Sonisphere, music and dance festival, Oslo, Norway 23 May – 24 July – Bucharest Biennale, Bucharest, Romania

проводится Спорт 21 мая – 9 июня – теннисный турнир «French Open», Париж, Франция Музыка 12 мая – 2 июня – «Пражская весна», международный фестиваль классической музыки, Прага, ЧР 4–8 июня – «Copenhagen Distortion», уличный фестивальвечеринка, Копенгаген, Дания Разное 23–25 мая – ярмарка «Балтийские дни», Стокгольм, Швеция 1 июня – музыкальный и танцевальный фестиваль «Sonisphere», Осло, Норвегия 23 мая – 24 июля – Bucharest Biennale, Бухарест, Румыния

15


Vilma Anýžová Jsme takoví kreativní úředníci We are really creative civil servants Мы чиновники с творческим подходом

Вильма Анижова


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю Text Rudolf Král Foto Michael Kratochvíl, Vojtěch Brtnický

O dobré jméno České republiky a propagaci její kultury se ve světě starají Česká centra, která jen za loňský rok vyvezla do zahraničí okolo dvou tisíc českých umělců. S jejich generální ředitelkou Vilmou Anýžovou jsme si povídali o tom, jak konkrétně taková podpora vypadá a jací lidé se na ní podílejí. Czech Centres promote the good name of the Czech Republic and its culture around the world. Last year alone they exported about two thousand Czech artists beyond the borders. We talked with their General Manager Vilma Anýžová about what this support entails specifically and what kind of people are involved in it. О добром имени Чешской Республики и о популяризации её культуры в мире радеют Чешские центры. За один только прошлый год они представили за границей около двух тысяч деятелей чешской культуры. С их генеральным директором, Вильмой Анижовой, мы беседовали о том, в чём конкретно состоит работа центров, и какие люди ею занимаются.


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

▴ Představování nových ředitelů Českého centra Londýn a Českého centra Tel Aviv. Zleva: Tereza Porybná (Londýn), Vilma Anýžová, Lukáš Přibyl (Tel Aviv). — Introducing the new directors of the Czech Centre London and the Czech Centre Tel Aviv. From left to right: Tereza Porybná (London), Vilma Anýžová, Lukáš Přibyl (Tel Aviv). — Знакомство с новыми директорами лондонского и тель-авивского Чешских центров. На фото (слева направо): Тереза Порыбна (Лондон), Вильма Анижова, Лукаш Пржибыл (Тель-Авив).

V současné době působí po světě dvaadvacet Českých center. Jak vlastně tahle síť přesně funguje? Každé centrum má svého ředitele a jednoho až tři místní zaměstnance. Fungujeme vlastně jako agentury. Máme malé kanceláře o pár lidech a snažíme se v místech, kde působíme, vybudovat síť přátelských vztahů se všemi, kteří mohou ve svých galeriích, koncertních síních či kinosálech prezentovat českou kulturu. Vždycky chceme, abychom měli co nejvíc akcí mimo naše vlastní prostory a abychom je pořádali ve spolupráci s místními partnery. Velmi důležitou součástí práce každého ředitele Českého centra je tyto partnery vyhledávat a oslovovat. Pořádají pro ně opulentní bankety, na kterých jim spolu s kaviárem a šampaňským servírují českou kulturu? Nevím, jestli by to k něčemu bylo, a rozhodně bychom na to neměli peníze. Podstatnější je například v případě výtvarného umění chodit na vernisáže, vědět, jak která galerie funguje a na co se specializuje. 18

A samozřejmě se tam také seznámit s galeristy a kurátory, kteří si pak sami řeknou, o co z naší kultury by měli zájem. Představa, že ředitel centra protlačí portfolio nějakého svého kamaráda jenom proto, že je to kamarád, prostě nefunguje. Podle čeho tedy vybíráte, co Česká centra nabídnou do zahraničí, a liší se to nějak stát od státu? Co z české kultury v dané zemi zabírá, to necháváme na ředitelích jednotlivých center s tím, že chceme, aby byla každý rok určitá prioritní témata, která jedeme v celé síti. Například letos je jedním z témat hudba v návaznosti na letošní Rok české hudby, dále třeba začínáme pracovat s popularizací úspěchů české vědy ve světě. Každé z dvaadvaceti center má svůj rozpočet, v rámci něhož naplánuje akce na následující rok. Tyto předběžné programy pak schvalujeme u nás v ústředí a také je dáváme k připomínkám pěti dramaturgickým radám pro oblast filmu, literatury, designu, výtvarných a scénických umění. Členové těchto rad nás pak upozorňují, když v programech center chybí něco zásadního, jako třeba účast na nějakém důležitém zahraničním veletrhu.


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Jaké další vlastnosti by kromě toho, že musí být společenský a družný, měl dobrý ředitel Českého centra mít? Měl by výborně znát dané teritorium a mít respekt k úředničině. To víte, jsme takoví kreativní úředníci, kteří musejí chápat, že je nutné taky psát reporty a počítat peníze. Samozřejmostí je perfektní znalost angličtiny, velkou výhodou pak znalost místního jazyka, v zemích, jako jsou například Německo, Francie, Španělsko či Rusko, je znalost jazyka zahraničního teritoria podmínkou. Vyžadujete praxi v diplomatických službách? Pro nás je důležitější, aby měl uchazeč několikaleté manažerské zkušenosti s řízením projektů nebo praxi v oborech PR či marketing. Okolo šedesáti procent lidí, kteří uspěli v našich výběrových řízeních, nikdy předtím nepracovalo ani na ministerstvu zahraničí ani v některém z Českých center. Odkud získáváte finance na provoz center a na své kulturní aktivity? Jako příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí získáváme část financí přímo od zřizovatele, další, a to větší díl získáváme vlastní hospodářskou činností, zejména provozováním komplexu Českého domu v Moskvě, jehož služeb využívají čeští podnikatelé. V poslední době zintenzivňujeme výuku češtiny ve světě, jazykové kurzy nám také vydělávají část financí na provoz. V posledních letech je tendence taková, že zatímco přímý příspěvek od státu se rok od roku snižuje, ty ostatní příjmy se zvyšují. V případě jednotlivých kulturních akcí oslovujeme sponzory z podnikatelské sféry. Spolupráce Českých center s českými značkami má ale širší záběr než jen sponzoring… Rozhodně, pomáháme jim i svými kontakty a akcemi sloužícími ke zviditelnění jejich značky v zahraničí. Jako příklad mohu uvést doprovodné akce k různým veletrhům konané na půdě Českého centra, kam si mohou firmy pozvat své obchodní partnery. Až dosud jsme mluvili především o aktivitách Českých center v zahraničí. Vy však kromě toho, že českou kulturu vyvážíte za hranice, také do České republiky přivážíte zajímavé hosty. Ano, děláme kurátorské cesty a press tripy, díky nimž se sem daří dostávat zahraniční novináře a kurátory. Začíná to ale opět u ředitelů Českých center v jednotlivých zemích. Ti nám třeba v případě kurátorských cest vytipují vlivné osobnosti a osloví je. Pokud si pak nějací zahraniční kurátoři řeknou, že by chtěli vystavit dílo nějakého českého umělce, 19

my je tady seznámíme s českou scénou. Pro některé organizujeme cesty do regionů, ukazujeme jim například české sklářské podniky. Který region má podle vás největší potenciál oslovit účastníky kurátorských cest a press tripů? Fantastické je třeba, co všechno dokázali udělat v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice, kde jsme pořádali v minulém roce každoroční poradu všech našich ředitelů. Model přestavby tohoto průmyslového komplexu jsme vystavovali v Berlíně, kde proběhla i diskuze s architektem Josefem Pleskotem a generálním ředitelem Vítkovice Holdingu Janem Světlíkem. V České národní budově v New Yorku zase nedávno s úspěchem vystoupila Ostravská banda, orchestr vedený ostravským patriotem Petrem Kotíkem. Příští rok bychom pro změnu rádi více propagovali Plzeň jako Evropské hlavní město kultury. Zahraničním hostům tedy neukazujeme jenom Prahu. Co z české kultury svět nejlépe zná a co se pro něj naopak aktuálně snažíte objevit? Z těch méně objevených věcí je to současný český design, na který se nyní hodně zaměřujeme a jenž se ve světě dá dobře prezentovat. Velice úspěšná je teď například výstava užitého skla a porcelánu Brilliant By Design, kterou jsme připravili s jabloneckým Muzeem skla a bižuterie, studiem Olgoj Chorchoj a výrobními firmami. Takové oborové jistoty, které obvykle nezklamou, jsou určitě vážná hudba a animovaný film. Nicméně vždy je to především kvalita, co v zahraniční zapůsobí, a to v jakémkoli oboru.

Mgr. Vilma Anýžová Po ukončení vysoké školy (studovala češtinu a angličtinu) nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí do odboru, který měl na starosti agendu vztahů s krajany. Po mateřské dovolené se pak přihlásila do konkurzu na ředitele Českého centra v Rumunsku, který vyhrála. Po čtyřech letech se z Bukurešti stěhovala na ambasádu do Washingtonu jako vedoucí kulturního úseku, po návratu do Prahy dělala programovou ředitelku Českých center a v roce 2012 byla jmenována na pozici generální ředitelky.

Oslovuje zahraniční publikum současná česká kultura, nebo spíše vyžaduje pořád ta zavedená jména typu Jiří Trnka, Jan Švankmajer, Karel Zeman? My se snažíme věci propojovat. Děláme třeba projekt o Jiřím Trnkovi a připojíme k němu současnou českou animaci. Snažíme se pomocí klasických, zavedených jmen dostávat do světa i ta současná. Velmi dobře to funguje třeba opět u designu, kdy společně s etablovanými designéry – profesory vysokých škol – představujeme práce jejich studentů. Jaké je vůbec ve světě povědomí o České republice? Nemusejí ředitelé Českých center ještě předtím, než začnou partnerům nabízet českou kulturu, vysvětlovat, kde vlastně Česká republika leží a co je na ní zajímavého? Pokud se nebavíme o Slovensku nebo našich dalších sousedech, tak samozřejmě velice často musejí. To povědomí je v různých zemích různé, často k němu také přispívají momenty, které jsou mimo oblast naší ▶


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Mgr. Vilma Anýžová After graduating university (her degree is in Czech and English), she joined the Ministry of Foreign Affairs, working in the department tasked with relations with compatriots. After a maternity leave, she took part in a competition for the job of the director of the Czech Centre in Romania, which she won. After four years she moved from Bucharest to the Czech Embassy in Washington, as the head of the Cultural Department there. Upon her return to Prague, she worked as a Programme Director of the Czech Centres and in 2012 was appointed its General Manager.

profesionální práce. Například v Rumunsku, když jsem tam pracovala jako ředitelka Českého centra, byla velmi populární Arabela. V Jižní Koreji zase udělal Česku úžasné jméno seriál Milenci v Praze, který natočila tamní televize. Skoro všichni Korejci se díky němu zamilovali do Prahy a hodně mladých Korejců se bere na Staroměstské radnici. Vznikla kolem toho taková svatební turistika. Symbolické je, že i nedávno otevřené České centrum v Soulu sídlí v budově, jež je kopií Staroměstské radnice. Máme v ní pronajaté jedno patro. Na kterou z vámi pořádaných akcí se v nejbližší době nejvíc těšíte? Určitě na Noc literatury, která proběhne 14. května v Praze, na jiných místech v Česku a ve čtrnácti dalších zemích. Je to akce, na niž jsme dostali evropský grant Culture a inspirovali jsme jí i další země. Z těch zahraničních akcí bych ráda zmínila červnové vystoupení The Tap Tap v Izraeli v rámci akce Dny Prahy v Jeruzalémě, na které se významnou měrou podílí také Magistrát hl. města Prahy. Zajištění tohoto koncertu je vzhledem ke zdravotním postižením členů kapely logisticky velice náročné. Jeden z hudebníků musí při startu letadla ležet, což mnoho leteckých společností neumožňuje. Naštěstí nám vyšli velice vstříc v Českých aeroliniích, se kterými The Tap Tap nakonec opět poletí. Když už jsme u toho létání, vy osobně létáte ráda? Létám moc ráda, bohužel poslední dobou spíš sedím v kanceláři a drtím excelové tabulky. Za ty bezmála čtyři roky, co pracuji v Praze, jsem ještě ani neměla čas prohlédnout si osobně všechna naše centra. Ale to nevadí, vždyť podílet se na tom, aby bylo Česko v zahraničí víc vidět, je krásná práce i tak.

▶ Vilma Anýžová na Václavském náměstí nedaleko domu, ve kterém České centrum v Praze sídlí. — Vilma Anýžová on Wenceslas Square, near the building in which the Czech Centre’s headquarters in Prague is located. — Вильма Анижова на Вацлавской площади, недалеко от дома, в котором расположился Чешский центр в Праге.

At present, twenty-two Czech Centres are active around the world. How exactly does this network function? Each centre has its own director and one to three local staff. We actually operate as agencies. We have small offices with a handful of people and try, in the locations we are active in, to build a network of friendly relations with all who might present Czech culture in their galleries, concert halls or cinemas. We always want to hold as many events outside our own premises as possible and to organize them in cooperation with our local partners. To seek out these partners and to reach out to them is a very important part of each Czech Centre director’s work. 20

Does that mean setting up lavish banquets for them, where Czech culture is served along with caviar and champagne? I am not sure that would do any good, and we would certainly not have the money for it. Much more important is, to give you an example from the field of fine arts, to attend art show openings, know precisely how each gallery works and what it specializes in. And of course to personally meet with all the gallerists and curators, who then themselves tell us what from our culture they would be interested in. The idea that the director of the centre pushes through a portfolio of a friend just because of this friendship, that simply does not work. So how do you choose what Czech Centres offer abroad, and is it somehow different from country to country? What in the Czech culture draws people in each country, this we let the directors of each centre decide, though every year we do want to identify certain particular priority themes we then focus on throughout the network. For instance, this year it is – since it is the Year of Czech Music – music, or we are beginning to work on popularizing the achievements of Czech science in the world. Each of the twenty-two centres has its own budget, in the framework of which it plans events for the following year. These preliminary programmes are then approved here at our headquarters, and we also pass them on for commentary by our five dramaturgy advice committees, in the fields of film, literature, design, visual and performing arts. The members of these committees then advise us whether the programmes of individual centres lack something crucial, such as participation in some important foreign trade fair. What other qualities, apart from being sociable and convivial, should a good director of a Czech Centre possess? He or she should know his or her territory thoroughly and have respect for office work. You know, we are really creative civil servants who must understand that it is also necessary to write reports and do accounting. Perfect knowledge of English is a given, and knowing the local language is a big advantage; in countries such as Germany, France, Spain or Russia it is in fact a precondition. Do you require experience in the diplomatic service? For us it is more important that the candidate has several years of managerial experience with directing projects, or experience in the fields of PR and marketing. Around sixty percent of people who have succeeded in our competitions had never worked for the Foreign Ministry nor in one of the Czech Centres. ▶| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Where do you get the funding for running the centres and all the cultural activities you organize? As a subsidiary organization of the Ministry of Foreign Affairs, we receive part of our finances directly from the founder, and another, greater share we acquire through our own economic activities, in particular the operation of the Czech House complex in Moscow, which provides services used by Czech entrepreneurs. Lately we have also been intensifying our efforts to teach Czech around the world, and language courses also earn part of the finances for our operation. In recent years, the tendency is that while the direct contribution from the state decreases from year to year, the other revenues are increasing. In the case of individual cultural events, we also call on sponsors from the business community. Cooperation of Czech Centres with Czech brands however has a wider scope than just sponsorship. Certainly, we help them with our contacts and our events help their brand to gain greater visibility abroad. As an example I can list events that accompany various trade fairs held on the premises of the Czech Centre, where companies can invite their business partners. So far we have talked mainly about the activities of Czech Centres abroad. However, along with exporting Czech culture abroad, you also bring interesting guests to the Czech Republic. Yes, we organize curatorial and press trips, thanks to which we manage to get foreign journalists and curators to come here. Again, these efforts start with the directors of Czech Centres in the individual countries. For example in the case of curatorial trips, they seek out influential personalities and speak to them. Then, if foreign curators express interest in presenting the work of a particular Czech artist, we introduce them to the Czech scene. For some we also organize trips to the regions, showing them Czech glassworks, for example. Which region do you think has the greatest potential to attract participants in such curatorial and press trips? What was done in Ostrava in the Lower Vítkovice area is fantastic, to give an example. Last year we organized our annual meeting of all directors there. We then exhibited a model of the reconstruction and redevelopment of this industrial complex in Berlin, and also organized a discussion with the architect Josef Pleskot and the General Manager of Vítkovice Holding, Jan Světlík. In turn, in the Czech National Building in New York the Ostravská banda recently performed successfully – it is an orchestra conducted by the Ostrava patriot Petr Kotík. Next year we would like to turn our focus on publicizing the city of Plzeň, as the European Cap22

ital of Culture. So we do not show just Prague to our foreign guests. What from the wide field of Czech culture is best known in the world and what are you at present trying to have it discover? From the lesser discovered, we currently put a lot of focus on contemporary Czech design, which can be well presented to the world. For example, the exhibition of decorative glass and porcelain Brilliant by Design is now very successful. We prepared it in cooperation with the Jablonec Museum of Glass and Jewellery, the Olgoj Chorchoj Studio and production companies. Among the fields that never disappoint are definitely classical music and animated film. Nonetheless, it is always quality, above all, which makes an impression abroad. In any field. Does current Czech culture appeal to foreign audiences, or do they still mostly ask for the established names such as Trnka, Švankmajer, or Karel Zeman? We are always trying to interconnect, link things. For example, we have a project about Jiří Trnka, but we connect it to a programme about contemporary Czech animation. Through the classic established names, we try to have the world learn of the current ones. Again, this approach works very well with design, when we present the work of renowned designers – university professors – together with the work of their students. How aware is the world of the Czech Republic? Do the directors of Czech Centres, before they can even start to offer Czech culture to their partners, have to explain where the Czech Republic actually is and what is interesting about it? If you are not talking about Slovakia or our other neighbours, of course, very often they have to do that. This awareness varies in different countries, and sometimes it can be helped by moments that are out of the scope of our professional work. For example, in Romania, where I worked as a director of the Czech Centre, the Arabela TV series was very popular. In South Korea, the Czech Republic was again greatly popularized by the series Lovers in Prague. Thanks to that, almost all Koreans fell in love with Prague and many young Koreans now wed at the Old Town Hall. It really inspired a sort of wedding tourism. It is symbolic that the recently opened Czech Centre in Seoul is housed in a building that is a copy of the Old Town Hall. We rent one floor of it. In the near future, which of the events organized by Czech Centres are you looking forward to the most?


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Certainly the Literature Night, which will take place in Prague, in other places in the Czech Republic and in 14 other countries on May 14. It is an event for which we received a European cultural grant and which inspired other countries too. From the international events, I would like to mention the June performance of The Tap Tap band in Israel, held within the framework of Days of Prague in Jerusalem, and in which the Prague Municipality plays a major role. Organization of this concert is, due to the physical disabilities of the band members, logistically extremely challenging. One of the disabled musicians has to be lying down during take off, something many airline companies do not allow. Thankfully, Czech Airlines was very accommodating, and so The Tap Tap will in the end fly with this airline again. Speaking of flying, do you yourself like flying? I love flying, unfortunately lately I spend most of my time sitting in the office, munching Excel files. In the nearly four years I have been working in Prague, I have not yet even had the time to personally visit all of our centres. It does not matter though, to be able to participate in making the Czech Republic more visible in the world is a wonderful job anyway. 23

▴ Tisková konference

В настоящее время в мире действует двадцать два Чешских центра. Как именно действует эта сеть? В каждом центре есть свой директор и от одного до трёх местных сотрудников. По сути, мы работаем как агентства. У нас небольшие офисы (на пару человек), и там, где мы работаем, мы стремимся построить сеть дружеских связей со всеми теми, кто в своих галереях, концертных залах и кинотеатрах может открыть зелёную улицу чешской культуре. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы как можно больше мероприятий устраивалось при сотрудничестве с местными партнёрами, причём, за пределами наших собственных помещений. Очень важная часть работы директоров каждого Чешского центра – это поиск таких партнёров и установление с ними контакта.

v Českém centru Praha konaná při příležitosti otevření Českého centra v Soulu (březen 2013). — Press conference at the Czech Centre in Prague, held on the occasion of the opening of the Czech Centre in Seoul (March, 2013). — Пресс-конференция в Чешском центре в Праге, посвящённая открытию Чешского чентра в Сеуле (март 2013).

Они устраивают пышные банкеты, на которых вместе с икрой и шампанским подают и чешскую культуру? Не знаю, был ли бы от этого какой-то прок. Да и, конечно, на это у нас не хватило бы денег. Если, например, говорить об изобразительном искусстве, то ▶


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Магистр Вильма Анижова После окончания университета, где она изучала чешский и английский языки, Вильма Анижова поступила на работу в Министерство иностранных дел, в отдел, занимавшийся отношениями с соотечественниками, проживающими за рубежом. После декрета подала заявку на участие в конкурсе на должность директора Чешского центра в Румынии и выиграла его. Спустя четыре года из Бухареста она переместилась в Чешское посольство в Вашингтоне в качестве руководителя культурного отдела. Вернувшись в Прагу, госпожа Анижова работала программным директором Чешских центров, а в 2012 году была назначена их генеральным директором.

куда важнее ходить на вернисажи, знать, как работает и на чём специализируется та или иная галерея. И, понятное дело, знакомиться с галеристами и кураторами, которые уже сами скажут, что из нашей культуры было бы для них особенно интересно. Если кто-то думает, что директор центра протаскивает портфолио кого-то из своих друзей только на основании того, что это его друг, то он ошибается. Как же тогда происходит отбор того, что будут представлять за границей Чешские центры, и есть ли какие-то различия в этом в зависимости от специфики каждой страны? Что сработает в той или иной стране, решают директора отдельных центров. При этом мы хотим, чтобы каждый год поддерживался приоритет какой-то определённой темы, единой для целой нашей сети. В этом году, например, одна из наших тем – музыка, что связано с нынешним Годом чешской музыки. Помимо этого, мы начинаем популяризировать в мире успехи чешской науки. У каждого из двадцати двух центров свой бюджет, в рамках которого и планируются мероприятия каждого следующего года. Проекты программ впоследствии должны получить одобрение в нашем центральном управлении. Помимо этого мы даём их на рассмотрение пяти художественным советам, которые состоят из специалистов в области кино, литературы, дизайна, изобразительного и сценического искусства. Так что члены этих советов дают нам знать, если в программах центров чего-то принципиально не хватает, ну, например, участия в какой-то важной международной выставке. Какими ещё качествами должен обладать хороший директор Чешского центра, помимо того, что ему полагается быть общительным и дружелюбным? Он должен прекрасно знать отведённую ему территорию и с уважением относиться к административной работе. Видите ли, мы, если угодно, чиновники с творческим подходом, и мы должны понимать необходимость составления отчётов и целесообразного использования денег. Само собой разумеещееся требование – это идеальное знание английского. Большой плюс – знание местного языка. В таких странах, как, например, Германия, Франция, Испания или Россия владение языком, на котором там говорят, – обязательное условие. Требуете ли вы наличия практики в дипломатических службах? Куда важнее для нас, чтобы соискатель работы обладал многолетним управленческим опытом ведения проектов или же был искушённым в таких областях 24

как PR или маркетинг. Около шестидесяти процентов кандидатов, добившихся успеха в нашем квалификационном отборе, никогда прежде не работали ни в Министерстве иностранных дел, ни в каком-либо Чешском центре. Откуда вы получаете финансирование на работу центров и ваши культурные инициативы? Мы являемся организацией, частично финансируемой Министерством иностранных дел, так что часть средств получаем непосредственно от нашего учредителя. Другую, более значимую в размерах, часть мы получаем от собственной хозяйственной деятельности, прежде всего, от эксплуатации комплекса Чешского дома в Москве, услугами которого пользуются чешские предприниматели. В последнее время мы интенсифицируем обучение чешского языка в мире, так что языковые курсы тоже приносят нам часть денег на нашу работу. Тенденция последних лет такова, что непосредственные субсидии государства из года в год уменьшаются, а остальные наши доходы растут. При организации отдельных культурных мероприятий мы обращаемся к спонсорам из бизнес-кругов. Но ведь сотрудничество Чешских центров с чешскими брендами глубже, чем просто спонсорство. Безусловно. Мы помогаем им, делясь своими контактами и приглашая их на мероприятия, обеспечивающие огласку их бренда за рубежом. Например, во время прохождения той или иной ярмарки, мы проводим различные мероприятия на территории Чешского центра, и фирмы могут туда пригласить своих партнёров по бизнесу. До сих пор мы говорили преимущественно об инициативах Чешских центров за границей. Однако, помимо экспорта чешской культуры, вы и в Чешскую Республику привозите интересных гостей. Да, мы организовываем кураторские поездки и пресс-туры, благодаря которым нам удаётся привлекать к сотрудничеству иностранных журналистов и кураторов. Всё это, опять же, начинается на уровне директоров Чешских центров в отдельно взятых странах. Они, если, допустим, говорить о кураторских поездках, определяют влиятельных лиц и связываются с ними. И если впоследствии кто-то из зарубежных кураторов нам скажет, что он хотел бы экспонировать работу какого-нибудь чешского художника, мы познакомим его здесь с чешской культурной средой. Для некоторых из них мы устраиваем поездки по регионам, и показываем им что-то, например, чешские стекольные предприятия. ▶


MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

Where to find us Václav Havel Airport Prague Terminal 1 / Duty Free Gate A +420 734 853 521 / Duty Free Gate B +420 734 853 522 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


| R o z h ovor | i n t e rv i e w | и н т е рв ь ю

Как Вы считаете, какой регион обладает самым высоким потенциалом для того, чтобы заинтересовать участников кураторских поездок и пресс-туров? Совершенно потрясающе то, что смогли сделать в Остраве в Нижней части района Витковице (Dolní oblast Vítkovice), где в прошлом году мы проводили ежегодное совещание всех наших директоров. Мы представляли модель перестройки этого промышленного комплекса в Берлине, там же проходила дискуссия с архитектором Йозефом Плескотом и генеральным директором «Vítkovice Holding» Яном Светликом. А в Чешском национальном доме в Нью-Йорке недавно успешно выступила «Ostravská banda», оркестр, которым управляет остравский патриот Петр Котик. В следующем году мы хотели бы сделать больший акцент на популяризации города Плзень как культурной столицы Европы. Так что иностранным гостям мы показываем не только Прагу. Что из чешской культуры лучше всего известно за рубежом? И наоборот, на что в настоящее время вы стараетесь открыть миру глаза? Если говорить о менее известном, то мы сейчас много внимания уделяем современному чешскому дизайну. Его можно очень хорошо представить в других странах. Большим успехом, например, пользуется выставка изделий из стекла и фарфора «Brilliant By Design», подготовленная нами совместно с Музеем стекла и бижутерии г. Яблонец, ателье «Олгой-Хорхой» («Olgoj Chorchoj») и фирмами-производителями. Обычно идут на ура такие отрасли, как классическая музыка и мультипликация. Впрочем, за границей, прежде всего, впечатление производит качество, и это касается любой сферы. Интересует ли зарубежную публику современная чешская культура? Или, как и прежде, люди требуют давно зарекомендовавших себя имён, таких как Трнка, Шванкмайер, Карел Земан? Мы стараемся всё соединять. Например, делаем проект, связанный с Иржи Трнкой, и включаем в программу современную чешскую анимацию. Пытаемся с помощью ставших классическими имён выводить в свет имена новые. Это прекрасно работает в дизайне, когда в компании с хорошо известными дизайнерами – университетскими профессорами – мы представляем работы их студентов. Каково, вообще, представление в мире о Чешской Республике? Не приходится ли директорам Чешских центров, прежде чем предлагать партнёрам чешскую культуру, разъяснять, где, собственно, на26

ходится Чешская Республика, и что в ней такого интересного? Ну, если дело происходит не в Словакии или в других соседних с нами странах, то, конечно же, частенько приходится. Представление это в разных странах разное, и часто на него влияют такие моменты, которые лежат вне области нашей профессиональной деятельности. В Румынии, например, где я в своё время работала директором Чешского центра, был ужасно популярен сериал «Арабела». А в Южной Корее прекрасную службу Чехии сослужил сериал «Любовники в Праге», снятый их телевидением. Благодаря ему, в Прагу влюбились почти все корейцы, и большое количество молодых корейцев вступает в брак в Староместской ратуше. На этой почве возник своего рода свадебный туризм. Символично, что недавно открывшийся в Сеуле Чешский центр расположился в здании, которое является копией Староместской ратуши. Мы снимаем в нём один этаж. Какого мероприятия, организуемого вами в ближайшее время, Вы ждёте больше всего? Безусловно, Литературной ночи, которая состоится 14 мая в Праге и в прочих чешских городах, а также в 14 других странах. Это мероприятие, на проведение которого мы получили европейский грант «Culture» («Культура») и вдохновили им другие страны. Что касается зарубежных мероприятий, хотелось бы упомянуть июньское выступление группы «The Tap Tap» в Израиле в рамках акции «Дни Праги в Иерусалиме», в которой в значительной мере принимает участие и Пражский магистрат. Организация этого концерта очень сложная с точки зрения логистики, поскольку члены группы – люди с ограниченными возможностями. Одному из музыкантов необходимо лежать во время взлёта самолёта, а многие авиакомпании не могут этого обеспечить. К счастью, компания «Czech Airlines» нам очень здорово помогла, так что «The Tap Tap» вновь воспользуется её услугами. Раз уж мы с Вами заговорили о полётах, скажите, лично Вам нравится летать? Я очень люблю летать, но к сожалению, в последнее время я, скорее, только и делаю, что сижу в офисе над экселевскими таблицами. За почти четыре последних года, которые я работаю в Праге, у меня даже не было времени лично осмотреть все наши центры. Ну да ничего! Ведь участвовать в том, чтобы Чехия стала более заметной за границей, – это уже само по себе прекрасное занятие.


Julius Meinl’s gourmet palace now in Prague! Three oors of culinary delights from all over the world. 28. října street 377/13, Prague 1.

www.meinlpraha.cz
| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Ostrava / Острава Černá perla Slezska The black pearl of Silesia Чёрная жемчужина Силезии


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

Třetí největší město České republiky je spojeno hlavně s dolováním černého uhlí a výrobou železa a oceli, které byly základem jeho bohatství a slávy. Historici ostatně tvrdí, že černé uhlí tu naši předci používali jako palivo už před pětadvaceti tisíci lety. The third largest city in the Czech Republic is mainly associated with the mining of coal and the production of iron and steel, which formed the foundations of its wealth and fame. Historians even claim that our ancestors here already used coal for fuel more than 25 thousand years ago. Третий по величине город Чешской Республики ассоциируется, прежде всего, с добычей каменного угля и с производством железа и стали, ставшими залогом его богатства и славы. Представьте себе: историки утверждают, что предки нынешних остравцев использовали чёрный уголь в качестве топлива ещё 25 тысяч лет назад. 31


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Z ochozu vyhlídkové věže Nové radnice máte město jako na dlani. — From the gallery of the New Town Hall tower, you have the whole city at your fingertips. — Со смотровой площадки башни Новой ратуши вы увидите город как на ладони.

O

strava je plná kontrastů. Má pověst znečištěného místa, ale překvapí vás, kolik zeleně tu najdete i jak překrásná příroda ji obklopuje. Říká se o ní, že je městem proletářů a horníků, jsou tu však špičková divadla i skvělé galerie a místní univerzity vychovají každý rok stovky odborníků z různých oborů. Zrovna tak v architektuře zde na industriální stavby minulosti navazují moderní budovy. Ostrava je dnes také jedno z nejrychleji se rozvíjejících měst nejen v České republice, ale i v celé EU. Od Nové radnice ke Staré

Prohlídku Ostravy začněte třeba na Prokešově náměstí, kde se nachází budova Nové radnice s vyhlídkovou věží. Výtah páternoster vás vyveze na ochoz ve výšce 73 metrů, odkud budete mít celé město jako na dlani. Stará radnice, srdce a historické centrum města ale leží na Masarykově náměstí, které se každou celou hodinu rozezní zvonkohrou dvaadvaceti zvonů. Jeho dominantami jsou mariánský sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1702 a nedaleká barokní socha svatého Floriána. Náměstí lemuje celá řada 32

architektonicky významných a zajímavých domů, například Schönhofův dům, kterému se říká „Dům se sedmi vchody“, nebo obytný a obchodní dům rodiny Reiszových od vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. A když už na náměstí budete, stavte se v Ostravském muzeu, kde se můžete dozvědět něco o historii města i celého ostravského regionu. Nachází se v krásné budově Staré radnice ze 16. století. Ostrava průmyslová

„Černá“ Ostrava bývala a stále ještě je městem uhlí, a tak je logicky tím nejlepším místem, kde se můžete seznámit se životem horníků a historií těžby této průmyslově tak důležité horniny. V Landek parku – hornickém muzeu najdete expozici věnovanou historii a technickému vývoji dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru, součástí prohlídky je i fárání do důlní štoly Anselm, kam vás zavede průvodce, sám bývalý horník. Naučíte se tu pár slov specifické hornické mluvy, můžete ochutnat hornickou svačinu, svézt se důlním vlakem z 60. let minulého století, ale hlavně se podívat do tajemného světa pod povrchem země. Poznávat toto pro region tak důležité odvětví lze také v dole Michal, nejlépe v zachovalém důlním areálu


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

v Ostravě a zároveň vynikající ukázce technické architektury 20. let 20. století. Prohlédnete si tady původní strojní i jiné zařízení, od strojovny, dispečinku přes energetické ústředny po řetízkové šatny a převlékárny. Při exkurzi po hornické Ostravě rozhodně nesmíte vynechat návštěvu haldy Ema, která se vypíná do výšky 315 m na pravém břehu řeky Ostravice. Říká se jí taky Terezie Ema nebo „ostravská sopka“ a vede na ni turistická stezka, která vás přivede do subtropického klimatu. Halda stále pracuje, což prozradí občasný bělavý obláček unikajícího plynu, a díky vnitřnímu teplu se zelená po celý rok, takže sníh na ní nenajdete ani v zimě.

prague

280 km 1 hod.

ostrava

Asi největší současný developerský projekt v republice představuje proměna historických budov bývalé koksovny Karolina podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Vznikne tady nová čtvrť s moderními sportovišti i místy, kam se dá zajít za kulturou, místní jí už dnes neřeknou jinak než Fukušima.

Architekti mění město

Ostrava je však také městem architektury, a to jak naprosto fascinující staré industriální, tak i té nejnovější. Obojí najdete v unikátním komplexu ve Vítkovicích. Dolní oblast Vítkovice, zvaná také „ostravské Hradčany“, byla zařazena na soupis evropského kulturního dědictví. Zamiřte k vysoké peci č. 1, kam se vyvezete proskleným výtahem. Ještě pár dalších schodů a z vrcholu věže uvidíte nejen celý průmyslový areál, ale i celou Ostravu a její okolí. Průvodci, většinou vysloužilí hutníci, vám vysvětlí, jak se tu vyrábělo železo. Vezmou vás i do útrob vychladlé tavicí pece a do starých hornických koupelen. Architektura nová se s tou starou snoubí v Gongu, multifunkční hale z bývalého plynojemu, který byl postaven v roce 1924 a přežil i bombardování za 2. světové války. Sál má kapacitu patnáct set diváků a nyní se tu odehrává množství kulturních akcí.

Do Ostravy s dětmi

Pokud Ostravu navštívíte s dětmi, určitě je vezměte do Pohádkového sklepa strašidel na Výstavišti Černá louka, kde se mohou potkat s pohádkovým světem různých nadpřirozených bytostí. A Svět miniatur Miniuni, který se rovněž nachází na výstavišti, nadchne děti i vás. Za pár chvil je tu možné podniknout výlet kolem Evropy. Můžete se tu vyfotit u egyptských pyramid i Eiffelovky, jen budou poněkud menší, protože jsou v měřítku 1:25. Je tu dohromady třicet čtyři modelů významných evropských staveb, které jsou navíc propojeny železnicí a vodní cestou. Spousta programů a akcí pro děti i rodiče se také odehrává na Slezskoostravském hradě na soutoku řek Ostravice a Lučiny. Ruina hradu, která se vlivem důlní činnosti propadla o šestnáct metrů, je dnes jedním z nejnavštěvovanějších míst Ostravy.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO Ostravy Ve čtvrtek, v pátek a neděli ve 21.55 hod., v pondělí, úterý a ve středu v 19.15 hod., ve čtvrtek a v pátek ve 13.45 hod., v pondělí, úterý, středu a sobotu ve 12.10 hod. a v neděli ve 13.45 hod. Zpátky denně v 15.55 hod., dále pak ve čtvrtek, pátek a v sobotu v 9.55 hod. a v pondělí, úterý a ve středu v 5.25 hod.

◀ Industriální areál Dolní oblasti Vítkovice v létě zaplní účastníci hudebního festivalu Colours of Ostrava. — In the summer, the Lower Vítkovice industrial complex becomes crowded with fans of the Colours of Ostrava music festival. — Промышленную зону Нижняя часть Витковице летом заполнят участники музыкального фестиваля «Colours of Ostrava».

33


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Z Ostravy je co by kamenem dohodil do Polska, a tak není divu, že polská kuchyně tu místní značně ovlivnila. Vyzkoušejte například králíka načerno nebo ovocné polévky. Kam vyrazit? Třeba do Klimkovic, lázeňského městečka u Ostravy se zámkem, náměstím s historicky cenným podloubím a sochou sv. Šebestiána z roku 1760. Jak zapadnout? Navštivte vyhlášenou Stodolní ulici a uvidíte, že s tím nebudete mít absolutně žádný problém. A ostatní problémy tu taky rychle hodíte za hlavu.

▴ Na Masarykově náměstí můžete za podmanivého doprovodu zvonkohry obdivovat mariánský sloup či barokní sochu sv. Floriána. — On Masaryk Square, you can admire the Marian Column or the Baroque statue of St. Florian while listening to the captivating accompaniment of the chimes. — На площади Масарика под чарующий колокольный аккомпанемент вы сможете полюбоваться Чумным столбом или барочной статуей св. Флориана.

Dětem se bude líbit i v areálu moderní ostravské zoo, která je rozlohou druhá největší v zemi. Chovají tu na 360 druhů zvířat, ale největší „celebritou“ je rozhodně sloní slečna Rashmi, která se narodila v roce 2011. Evropské město sportu 2014

Dospělí, i kdyby je nakrásně nezajímaly průmyslové stavby, se v Ostravě jistě také nudit nebudou. Ve městě se konají známé festivaly jako Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Folklor bez hranic, Mezinárodní loutkový festival nebo Irský kulturní festival. Fanoušci sportu sem zase směřují na vyhlášený atletický mítink Zlatá tretra či utkání tenisového Davis Cupu. Ostrava je pro tento rok dokonce Evropským městem sportu. Místní divadla jsou známá po celé zemi a Dům umění nejenže patří mezi architektonické skvosty města, ale hlavně mezi pět nejvýznamnějších sbírkových institucí v České republice. Jedním z nejcennějších a nejvyhledávanějších obrazů je překrásná Judita Gustava Klimta. Stodolní nikdy nespí

Noční život v Ostravě je vyhlášený a Stodolní ulice je místo, které opravdu nikdy nespí. V legendární ulici najdete přes šedesát barů, klubů, restaurací i kaváren, odkud se line hudba různých žánrů a vůně různých kuchyní, exotických i místních. V noci někdy bývá ulice tak plná návštěvníků přicházejících za zábavou, že se tu téměř nedá projít. V Ostravě si prostě každý přijde na své. Už dávno totiž není jen černá, září všemi barvami. 34

Co si přivézt? Oblíbeným suvenýrem je kousek uhlí v krabičce. Není příliš praktický, ale obdarovaného vždy rozesměje.

O

strava is full of contrasts. It has the reputation of a polluted place, but you will be surprised at how much greenery you will encounter here, and how beautiful the nature surrounding the city is. It is supposedly a city of proletarians and miners, yet there are top-quality theatres, great galleries, and the local universities educate hundreds of experts in various fields every year. The same goes for architecture. Industrial buildings of the past are followed up by modern buildings. Ostrava is now also one of the fastest developing cities, and not only in the Czech Republic, but throughout the EU. From the Old Town Hall to the New

You might want to start your tour of Ostrava at Prokešovo Square, with the New City Hall building and observation tower. The “paternoster” lift will take you to the walkway at the height of 73 metres, where you will have the entire city at your fingertips. The Old Town Hall, the heart of the historic city centre, is however located on Masaryk Square, which resonates every hour with the sound of its 22 bells chiming... The square is dominated by the Marian Column with a statue of the Virgin Mary Immaculate from 1702 and the nearby Baroque statue of St. Florian. Furthermore, the square is lined by a number of architecturally significant and interesting buildings, such as Schoenhof’s house, nicknamed the “House of ▶


Složité ornamenty, klikaté poddajné linie v kombinaci s paletou jemných odstínů v každém šperku, to je kolekce Fusion evropské klenotnické značky Style Avenue. Ať se vydáte ve špercích z kolekce Fusion kamkoliv – na operu nebo obchodní jednání – ovace, květiny a komplimenty budete mít jisté. Praha: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4. Mariánské Lázně: Hlavní třída 56/133 Itálie: Milano. SAE: Dubaj. Rusko: Moskva, Sankt-Petěrburg, Ivanovo, Novokuzněck, Novosibirsk, Kaliningrad, Kemerovo, Nojabrsk, Perm, Ťumeň. Ukrajina: Kyjev, Charkov, Oděsa, Jalta. Kazachstán: Almaty.

Style Avenue Czech Republic


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Uhelnou minulost Ostravy nejlépe poznáte v hornickém muzeu Landek park. — You will best learn the coalmining history of Ostrava in the Landek Park Mining Museum. — С прошлым Остравы, связанным с углём, лучше всего вы познакомитесь в шахтёрском музее Парк Ландек.

With Czech Airlines to Ostrava On Thursdays, Fridays and Sundays at 21.55, Mondays, Tuesdays and Wednesdays at 19.15, Thursdays and Fridays at 13.45, Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Saturdays at 12.10 and on Sundays at 13.45. Return flights daily at 15.55, on Thursdays, Fridays and Saturdays also at 9.55, and on Mondays, Tuesdays and Wednesdays at 5.25.

seven doorways”, or the residential and commercial building of the Reisz family designed by the Viennese architect Wunibald Deininger. And while you are on the square, stop by the Ostrava Museum, where you can learn something about the history of the city and the entire region of Ostrava. It is located right in the beautiful 16th century Old Town Hall. Industrial Ostrava

“Black” Ostrava used to be, and still is, a city of coal, and so logically it is the very best place to learn about the life of miners and the history of mining for this so important mineral. In Landek Park Mining Museum, you will find an exhibition dedicated to the history and technical development of coal mining in the Ostrava-Karviná region, and the tour also includes going down into the mine tunnels and galleries of the Anselm colliery. A guide will take you, himself a former miner. You will learn a couple of words of the specific miners’ parlance, you can taste miners’ favourite snacks, take a ride on the mining train from the 1960s, but most of all look into the mysterious world deep below the surface of the earth. You can further explore this industry, so important for the entire region, in the Michal mine – the best-preserved mining site in Ostrava and at the same time an excellent example of industrial architecture of the 1920s. Here you will get to see original machinery and other equipment, from the engine room, control room and energy switchboards, to the chain locker rooms and changing rooms. During your tour of coal-mining Ostrava, you definitely should not miss a visit to the Ema pitheap, which rises to the height of 315 m on the right bank of the Ostravice river. It is also called Theresie Ema or the “Ostrava volcano”. A hiking trail that 36

leads to it will take you to a subtropical climate. This spoil tip is still “working”, as is clear from the occasional whitish whiff of escaping gas. Due to the internal heat, it is green all year round, so you will not find snow on it even during the winter. Architects are changing the city

Ostrava is also a city of architecture, both of the absolutely fascinating old industrial kind, as well as of the latest most modern sort. Both can be found in the unique complex in Vítkovice. The Lower Vítkovice area, also called “Ostrava’s Hradčany” after the monumental Prague Castle, is actually on the list of European cultural heritage. Aim for the blast furnace no. 1, where the glass elevator will whisk you up. A few more stairs to the top of the tower, and you will see not only the entire industrial complex but the whole of Ostrava and its surroundings. Guides, mostly retired ironworkers, will explain to you the whole process of producing iron. They will take you into the now cold bowels of the melting furnace and to the old miner’s bathrooms. New architecture meets the old in the Gong multifunctional hall built into the giant former gas tank that was built in 1924 and even survived the bombings of World War II. The hall has a capacity of 1500 spectators and now hosts many cultural events. Perhaps the biggest current development project in the entire country is the transformation of the historic buildings of the former coking plant Karolina according to the design by the architect Josef Pleskot. A whole new city district will arise, with modern sports facilities as well as places for culture. Locals have already nicknamed it and won’t call it any other way than Fukushima.


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

Ostrava with children

If you visit Ostrava with children, make sure to take them to the Fairytale ghost cellar at the Černá louka (Black meadow) exhibition grounds. There they can meet the fairytale world of all kinds of supernatural beings. The Miniuni World of Miniatures, which is located in the same area, will enchant both children and adults alike. In a few moments one can take a trip around the whole of Europe. You can take a photo of the Egyptian pyramids or the Eiffel Tower, though they will be somewhat smaller as they are built on a 1:25 scale. In total there are 34 models of major European and other structures, which are also connected by railways and waterways. A lot of programmes and events for children and parents also take place at the Slezskoostravský castle at the confluence of the Ostravice and Lučina rivers. The castle ruins, which due to mining activity sank by 16 metres, are one of the most visited places in Ostrava. Children will also love the modern Ostrava Zoo complex, the second largest in the country. 360 species of animals are kept here, but the biggest “celebrity” is definitely the elephant Miss Rashmi, born in 2011.

Czech Airlines’ tips What to taste? From Ostrava it is a stone’s throw to Poland, so it is not surprising that the local cuisine has been greatly influenced by the Polish one. Try for example the “black rabbit” or fruit soups. Where to go? Maybe to Klimkovice, a spa town near Ostrava with a castle, square with historically valuable arcades and a statue of St. Sebastian from 1760. How to fit in? Visit the renowned Stodolní street and you will see that you will have absolutely no problem with that. In fact, whatever problems you might have, you will quickly forget them here. What to bring back? A popular souvenir is a lump of coal in a box. It is not particularly practical, but whoever is presented with this gift, laughs.

European City of Sport 2014

Adults, even if they do not care much for the industrial buildings in Ostrava, will surely not be bored either. The city organizes well-known festivals such as Colours of Ostrava, Janáček’s May, Folklore Without Borders, the International Puppet Festival, and the Irish Cultural Festival. Fans of sport in turn head here to the famous Golden Spike athletic meeting or Davis Cup tennis matches. Ostrava was even named the European Capital of Sport this year. Local theatres are known throughout the country, and the Gallery of the Arts not only belongs among the architectural jewels of the city but also has one of the five most important collections in the Czech Republic. One of the most valuable and popular paintings is the gorgeous Judith by Gustav Klimt. Stodolní street never sleeps

Night life in Ostrava is renowned and Stodolní street is a place that truly never sleeps. In this legendary street you will find over sixty bars, clubs, restaurants and cafes, from which music of different genres and the smells of various cuisines – both exotic and local – pour out. At night the street sometimes becomes so full of visitors seeking entertainment that it is almost impossible to negotiate. In Ostrava, there is simply something for everyone, since for a long time it has not been only black but radiant with many colours. 37

О

страва – город контрастов. Знаменитая своей загрязнённой атмосферой, она удивит вас обилием зелени, а также красотой местной природы. Говорят, что Острава – город пролетариев, шахтёров, однако она располагает лучшими театрами и замечательными галереями, а её университеты ежегодно выпускают сотни специалистов разных областей. В городской архитектуре индустриальные постройки прошлого

◀ Na výlet po zmenšených evropských památkách zve Svět miniatur Miniuni. — The Miniuni World of Miniatures invites you to take a trip around scaled-down European monuments. — Мир миниатюр «Миниуни» приглашает осмотреть уменьшенные достопримечательности Европы.


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В Остраву По четвергам, пятницам и воскресеньям – в 21.55; по понедельникам, вторникам и средам – в 19.15; по четвергам и пятницам – в 13.45; по понедельникам, вторникам, средам и субботам – в 12.10; по воскресеньям – в 13.45. Обратно – ежедневно в 15.55, а также по четвергам, пятницам и субботам – в 9.55, и по понедельникам, вторникам и средам – в 5.25.

прекрасно сочетаются с современными зданиями. К тому же сегодняшняя Острава – один из самых быстроразвивающихся городов, не только в Чешской республике, но и во всём Евросоюзе. От Новой ратуши к Старой Осмотр Остравы вы можете начать, к примеру, с площади Прокеша (Prokešově náměstí), где стоит здание Новой ратуши со смотровой площадкой на башне. Патерностер (пассажирский лифт непрерывного действия с кабинками без дверей) привезёт вас на галерею, находящуюся на высоте 73 метров, – отсюда город вы увидите как на ладони. Ну а Старая ратуша – сердце и исторический центр города, расположена на площади Масарика (Masarykově náměstí), и каждый час 22 её колокола звучат на всю округу. Доминанта площади – Чумной столб со статуей Девы Марии Непорочной, 1702 года, и находящаяся неподалёку от него барочная статуя св. Флориана. Площадь окаймляет ряд значимых и примечательных с архитектурной точки зрения домов, например, Дом Шёнхофа, прозванный «Домом с семью входами», или жилой и торговый Дом семьи Рейш, построенный венским архитектором Вунибальдом Дайнингером. Если вы окажетесь на этой площади, зайдите в Музей Остравы (Ostravský muzeum), там вы сможете кое-что узнать об истории города и всего остравского региона. Музей находится в красивом здании Старой ратуши (XVI век). Острава промышленная «Чёрная» Острава была, да и сейчас ещё остаётся, городом угля, а значит, сложно придумать более подходящее место для знакомства с жизнью шахтёров и с историей добычи этого важного для промышленности сырья. В Парке Ландек (Landek park) – шахтёрском музее – вы найдёте экспозицию, посвященную истории и техническому развитию угледобычи в Остравско-Карвинском бассейне. Её осмотр предполагает спуск вместе с экскурсоводом (бывшим горняком) в колодец шахты Ансельм. Здесь вы выучите пару-тройку шахтёрских словечек, перекусите по-шахтёрски, а также проедетесь в шахтном электровозе 60-х годов прошлого века, но главное, посмотрите, каков он, – таинственный мир под земной поверхностью. Поближе познакомиться со столь важной для этого региона отраслью можно и в шахте Михал, лучше всего сохранившемся предприятии по добыче угля в Остраве, одновременно являющимся выдающимся образцом технической архитектуры 20-х годов XX века. Здесь вы сможете осмотреть подлинное промыш38

ленное оборудование, включающее машинный зал, диспетчерскую и энергоцентр, а также раздевалки и оригинальную механизированную гардеробную. Знакомясь с горняцкой Остравой, ни в коем случае нельзя обойти стороной террикон «Эмма», возвышающийся на 315 м над правым берегом реки Остравице. Его другие названия – Терезия-Эмма или же «остравский вулкан». По нему проходит туристическая тропка, которая приведёт вас в климат субтропиков. Террикон по-прежнему действует, о чём свидетельствует белёсое облачко газа, поднимающееся над ним время от времени, а благодаря внутреннему теплу, террикон покрыт зеленью круглый год, так что снега вы не увидите здесь даже зимой. Архитекторы меняют город Кроме этого, Острава – город архитектуры: как потрясающей индустриальной архитектуры прошлого, так и новейшей. И ту и другую вы увидите в уникальном соседстве в районе Витковице. Нижняя часть Витковице (Dolní oblast Vítkovice), которую также называют «Градчаны Остравы», была внесена в список культурного наследия Европы. Отыщите доменную печь №1 и поднимитесь на её стеклянном лифте. Потом – парочка ступенек, и с её вершины вы увидите не только промышленную территорию, но и всю Остраву с её окрестностями. Экскурсоводы (в основном это бывшие металлурги) объяснят вам, как здесь производили железо. Они проведут вас по нутру остывшей плавильной печи и покажут былую горняцкую помывочную. Новая и старая архитектура переплетаются и в Гонге, многоцелевом зале в бывшем газовом коллекторе, который был построен в 1924 году и пережил даже бомбардировки Второй мировой войны. Зал рассчитан на 1500 зрителей, и в наши дни здесь проходит множество культурных мероприятий. Пожалуй, самый крупный на сегодняшний день девелоперский проект в республике – преобразования ценных в историческом плане зданий бывшего коксового завода «Каролина», предложенные архитектором Йозефом Плескотом. На этом месте вырастет новый квартал со стильными спортивными площадками и культурными объектами. Уже сегодня местные зовут этот район не иначе как Фукусима. Острава для детей Если вы поедете в Остраву с детьми, непременно сводите их в Подвал сказочных страшилищ (Pohádkový sklep strašidel) в выставочном центре «Черный луг» (Černá louka), где их ждёт сказочный мир, полный самых разных небывалых существ. А Мир миниатюр «Миниуни» (Svět miniatur Miniuni),


| d e s t i n a c e | d e st i n a t i o n | д е с т и н A ц и я

который находится в том же выставочном центре, будет интересен не только детям, но и вам самим. За самое короткое время здесь можно проехать вокруг Европы и сфотографироваться на фоне египетских пирамид и Эйфелевой башни, которые, правда, будут несколько меньше реальных, поскольку отвечают масштабу 1:25. На выставке 34 макета значимых европейских строений, соединённых железными дорогами и водными коммуникациями. Большое количество развлечений и мероприятий для детей и их родителей устраивается на территории Силезско-остравской крепости (Slezskoostravský hrad), там, где сливаются реки Остравице и Лучина. Руины крепости, осевшие из-за горных работ на 16 метров – сегодня одно из самых популярных мест в Остраве. Детям понравится и в остравском зоопарке, втором по площади в Чехии. Здесь обитает 360 видов животных, а главная местная знаменитость, – безусловно, юная слониха Рашми, родившаяся в 2011 году. Европейский город спорта 2014 Даже если внимание взрослых не привлекли промышленные постройки, скучать в Остраве им не придётся. В городе проходит множество заметных фестивалей: «Цвета Остравы», «Май Яначека», «Фольклор без границ», «Международный фестиваль кукольных театров», а также «Фестиваль ирландской культуры». Ну а спортивные болельщики едут сюда на знаменитые состязания легкоатлетов «Золотая шиповка» или на тенисные матчи «Кубка Дэвиса». В этом году Острава даже стала носительницей титула «Европейский город спорта». Местные театры известны во всей стране, а Дом искусств является не только архитектурной жемчужиной города, но и входит в пятёрку обладателей самых богатых коллекций в Чешской республике. Одна из самых ценных и популярных его картин – прекрасная «Юдифь» Густава Климта. Бессонная Стодольни Ночная жизнь в Остраве обросла легендами, а улица Стодольни – место, которое, в самом деле, никогда не спит. На этой прославленной улице вы найдёте более шестидесяти баров, клубов, ресторанов и кафе, из дверей которых доносится музыка разных жанров и ароматы разных кухонь – экзотических и местной. Ночью улица бывает настолько переполнена посетителями, жаждущими развлечений, что здесь едва можно пройти. В Остраве каждый непременно найдёт своё. Она давно перестала быть чёрной и сияет всеми цветами радуги. 39

▴ Ostravská zoo je hned

СОВЕТЫ Czech Airlines Что попробовать? От Остравы до Польши – рукой подать, так что неудивительно, что польская кухня оказала на местную заметное влияние. Попробуйте, например, кролика под тёмным кисло-сладким соусом (králík načerno) или фруктовые супы. Что посмотреть в окрестностях? Например, Климковице – курортный городок, находящийся рядом с Остравой, с замком, площадью, чудесной старинной аркадой и скульптурой св. Себастьяна 1760 г. Как стать своим среди чужих? Поезжайте на знаменитую улицу Стодольни, и вы увидите, что там проблем у вас не возникнет. Да и другие ваши проблемы здесь мгновенно покажутся вам пустяковыми. Что привезти в качестве сувенира? Популярный сувенир – кусок угля в коробочке. Практичным это не назовёшь, но тот, кому вы его подарите, непременно рассмеётся.

po té pražské druhá největší v republice. — Ostrava Zoo is, right after Prague, the second largest in the country. — Остравский зоопарк – второй в республике по величине после пражского.


| TÉMA | Topic | тема Text Lucie Kettnerová Foto Shuttershock.com, Profimedia.cz

Nasajte vůni jara Spring is in the air Вдохните аромат весны


Jarní měsíce patří mezi nejkrásnější v roce. Sluníčko nás příjemně hladí po tváři, všechno nádherně voní a kvete a konečně se otevírají i zahradní restaurace. Pokud vás to taky táhne ven, budou se vám hodit naše následující tipy. Spring months are among the most beautiful of the year. The sun gently strokes your cheeks, the world is in bloom and smells fresh and at long last, restaurants open their outdoor seating. If you feel like going out of doors, you will appreciate our tips. Весенние месяцы – самые прекрасные в году. Солнышко поглаживает по лицу, всё благоухает и цветёт и, наконец-то, открываются веранды ресторанов! Если всё это влечёт на улицу и вас, наши советы придутся кстати. 41


| TÉMA | Topic | тема

▴ Průhonický park zabírá

Moře rododendronů

plochu úctyhodných 250 hektarů. — Průhonice Park occupies an impressive area of 250 hectares. — Площадь Пругоницкого парка внушительна: 250 гектаров.

Jen kousek za hranicí Prahy se v údolí potoka Botiče a jeho přítoků rozkládá přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha. Průhonický park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, který pro základ parkové kompozice zvolil atraktivní průhledy. Porosty stromů a keřů se tu střídají s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Celkem máte na výběr čtyřicet kilometrů upravených cest, na které doporučujeme vyrazit na konci května, kdy kvetou rododendrony. Najdete jich tu kolem osmi tisíc kusů ve sto druzích a kultivarech. Osoby se sníženou pohyblivostí si mohou pro pohyb po areálu Průhonického parku zapůjčit dva skútry.

Od Japonska po Středomoří

V Praze můžete navštívit hned dvě botanické zahrady. Starší se nachází v centru města v ulici Na Slupi a provozuje ji Přírodovědecká fakulta UK, za tou novější se musíte vypravit na sever metropole do Troje a spadá pod Magistrát hlavního města Prahy. Nejznámější částí Botanické zahrady hlavního města Prahy je skleník Fata Morgana, areál ale nabízí celkem třicet hektarů upravených expozičních ploch. Projít se můžete například japonskou zahradou s původními druhy japonských rostlin, geografickou expozicí rostlin Turecka a Středomoří nebo sbírkou kosatců a konifer. Pokud vás zajímá, co v zahradě v době vaší návštěvy zrovna pokvete, podívejte se na web. Mají to tu rozepsáno v přehledné tabulce. Až vás procházka unaví, zastavte se na výborný čaj v místní čajovně nebo si ve vinotéce sv. Kláry dejte sklenku vína ze zdejší vinice. www.botanicka.cz

42

www.parkpruhonice.cz

Zahrada plná léků

Za netradiční botanickou expozicí zavítejte do Hradce Králové. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy tu provozuje už více než čtyři desetiletí botanickou za-


| T É M A | T O P IC | т е м а

hradu léčivých rostlin, která slouží k výuce studentům i k poučení zvídavým návštěvníkům z řad veřejnosti. Expozice je rozdělena do dvou částí – ve skleníku najdete přes sto dvacet druhů rostlin, venkovní plochy se člení na poznávací, botanické, fytoterapeutické, jedovaté rostliny a produkční plochy.

sefa Hardtmutha (možná jeho jméno znáte spíš v souvislosti s firmou Koh-i-noor). Pokud vás některý strom v parku zaujme, můžete si ho za roční poplatek tisíc korun „adoptovat“. Za to získáte certifikát a příslušný strom bude označen vaší jmenovkou. www.zamek-lednice.com

www.faf.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Strediska/

Srdce křížovkáře zajásá

Botanicka-zahrada

Pod jinanem lehával už dinosaurus

Arboretum je sbírka živých dřevin. V tom novodvorském se seznámíte se sedmi tisícovkami druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Začít můžete například u rostlin písečných dun pobřeží Baltu a himálajských rostlin, pokračovat můžete sbírkami dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a svou procházku zakončíte třeba u bylin Severní Ameriky. Určitě se zastavte také u obrovských sekvojí nebo posvátného a léčivého jinanu, pamětníka z dob dinosaurů. V jarním období budou vaši cestu romanticky dekorovat rododendrony. www.szm.cz

Koka, abaka, balsa, anona... Neříká vám to nic? Pokud jste milovníci křížovek, pak jste určitě zbystřili. Právě tyto názvy rostlin se v nich totiž často vyskytují. Abyste viděli, jak skutečně vypadají, vysázeli v Botanické zahradě Teplice jeden záhon právě z oblíbených křížovkářských rostlin. K dalším unikátům této jediné botanické zahrady v Ústeckém kraji patří prastarý exemplář afrického jehličnanu Afrocarpus gracilior, obrovská filipínská orchidej Medinilla magnifica nebo až padesát let staré kaktusy a jiné sukulenty. Pokud by vám zrovna nepřálo počasí, schovejte se do jednoho ze tří skleníků – tropického, subtropického či xerického, který je zaměřen na rostliny, jež se přizpůsobily dlouhým obdobím sucha. www.botanickateplice.cz

Zkuste obejmout douglasku

Malý rybníček u Americké zahrady prý inspiroval Jaroslava Kvapila k napsání libreta slavné opery Rusalka. Americká zahrada, která obklopuje chudenický zámek, toho ale nabízí ke zhlédnutí mnohem víc. Pyšní se například kolekcí stromů, které u nás nikde jinde takto pohromadě nerostou. Většina jich pochází ze Severní Ameriky, což přineslo parku i jeho jméno. Unikátní je například devětatřicet metrů vysoká douglaska tisolistá, jejíž kmen má obvod pět metrů. Údajně patří mezi nejstarší jedince tohoto druhu v Evropě. Zajímavý je také liliovník tulipánokvětý celolistý, jehož listy připomínají tvarem lyru a žluté květy vypadají jako tulipány. Velmi vzácné jsou také dva zdejší jalovce vir­ žinské nebo dřín květnatý.

Tady to dělají jinak

Botanická zahrada v Táboře je druhou nejstarší botanickou zahradou v Česku, založena byla už v roce 1866. Její největší část zaujímá arboretum, ve kterém jsou zastoupeny domácí i cizokrajné keře a stromy. Zcela netradiční je však jejich rozdělení. Seřazeny nebyly jako obvykle na základě čeledí, ale podle zemědělského a průmyslového využití, tedy podle jejich hospodářského významu. Zahrada je zdarma přístupná celoročně, vstup zaplatíte jen za prohlídku dvou skleníků, kde jsou k vidění sbírky orchidejí, masožravek, kaktusů, sukulentů a mnoha jiných tropických rostlin. szestabor.cz/botanicka

Takhle Vary ještě neznáte

chudenice.klatovsko.cz

Adoptujte si strom

Lednicko-valtický areál byl v roce 1996 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dokonalý rámec zámku Lednice dotváří francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, který je jedním z největších v České republice. Projít se po něm můžete buď sami, nebo se zahradním architektem, který vás seznámí s vývojem parku a na grafických listech vám přiblíží, jak park vypadal v minulosti. Zároveň vás upozorní na významné rostliny na trase prohlídky, ukáže zajímavé pohledy a představí probíhající obnovu parku. Svou procházku si určitě protáhněte až ke štíhlému minaretu, který byl vystavěn na konci 18. století podle projektu Jo43

Karlovy Vary jsou známé nejen svými termálními prameny, filmovým festivalem, bylinným likérem a oplatkami, ale i historickými městskými parky. Provede vás po nich čtyři a půl kilometru dlouhá naučná stezka, která začíná ve Smetanových sadech. Podél říčky Teplá se pohodlně dostanete do Dvořákových sadů a pak vystoupáte do sadů Skalníkových, odkud je krásný výhled na město. Pokračovat můžete sady Karla IV. a svou cestu ukončíte v parku u restaurace Poštovní Dvůr. Cestou po této dendrologické stezce potkáte na pětaosmdesát taxonů neboli systematických skupin stromů a keřů, a to jak domácích, tak pocházejících z Ameriky a Asie. www.karlovyvary.cz/cs/parky


| TÉMA | Topic | тема

▴ Skleník Fata Morgana je ozdobou pražské botanické zahrady. — The Fata Morgana Greenhouse is the highlight of Prague Botanical Garden. — Оранжерея «Фата-моргана» – гордость пражского Ботанического сада.

From Japan to the Mediterranean

There are two botanical gardens in Prague. The older, situated in the town centre in Na Slupi Street, belongs to the Faculty of Natural Sciences, while the newer one, opened by the Municipality, is located in the north of the capital, in Troja. The most famous object of the Botanical Garden Prague is the Fata Morgana Greenhouse; however, the well-tended exposition area stretches over 30 hectares. Come and discover the Japanese garden with original Japanese species of plants, an exhibition of plants from Turkey and the Mediterranean, and a collection of irises and conifers. For those who want to plan their visit according to what is in bloom, the website presents an easy-to-navigate chart. If the walk makes you weary, enjoy the fantastic tea in the Garden’s teahouse or a glass of wine from the local vineyard in St. Clare wine shop.

ings. Trees and bushes alternate with meadows, ponds, streams and their branches. The garden is interwoven with 40 kilometres of well-kept trails. The best time for your visit is the end of May, when the rhododendrons are in bloom. There are about 8,000 of them in 100 different species and cultivars. To move around the Průhonice Garden, persons with reduced mobility can use one of the two scooters. www.parkpruhonice.cz

MEDICINAL garden

www.botanicka.cz

An innovative botanical exhibition awaits you in Hradec Králové. Over four decades ago, the Pharmaceutical Faculty of Charles University opened this botanical garden of medicinal plants as study material for students and curious visitors from the outside. The exhibition is divided into two parts: the greenhouse hosts over 120 species of plants, the outdoor areas are further subdivided into educational, botanical, phyto-therapeutical and poisonous plants and production areas.

A sea of rhododendrons

www.faf.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Strediska/ Botanicka-zahrada

Just outside Prague, in the valley of the river Botič and its tributaries, you can find a 250-hectare landscaped garden. The Průhonice Garden was founded in 1885 by Ernst Emanuel Graf von Silva-Tarouca, who based the attractiveness of the place on various loops and open-

An arboretum is a living collection of woody plants. The one in Nový Dvůr introduces 7,000 species of plants, trees and herbs, their varieties, cultivars and garden va-

44

A dinosaur used to rest under this ginkgo


| T É M A | T O P IC | т е м а

rieties. Why not start with the plants of the sand dunes of the Baltic coast or with the Himalayan plants. Continue to the collections of woody plants from China, the Far East and Japan and finish your walk at the herbs of North America. Do not miss the gigantic sequoias or the sacred medicinal ginkgo, a witness from the period of the dinosaurs. In spring your romantic walk will be lined by rhododendrons. www.szm.cz

plants. The only botanical garden in the Ústí nad Labem region also boasts another unique object: the ancient African coniferous Afrocarpus gracilior, a gigantic example of the Philippine orchid Medinilla magnifica and cacti and other succulent plants, some of them as much as 50 years old! If the weather is not on your side, hide in one of the three greenhouses: tropical, sub-tropical or xeric, the last of which presents plants adapted to long periods of drought. www.botanickateplice.cz

Hugging a Douglas fir

A small pond in the American Garden is said to have inspired Jaroslav Kvapil to write the libretto to the famous opera Rusalka. But the American Garden surrounding the Chateau in Chuděnice has so much more to offer. Among others, it features a collection of trees, the combination of which cannot be found anywhere else in the Czech Republic. Most of them come from North America, which gave the park its name, such as the unique, 39-metre tall Douglasfir with a trunk of 5 metres in circumference. The tree is supposedly one of the oldest of its kind in Europe. Other interesting inhabitants of the garden are the tulip fern, with leaves shaped like a lyre and yellow flowers looking like tulips, or the two rare bobwhite junipers and a flowering dogwood. chudenice.klatovsko.cz

Adopt a tree The Lednice-Valtice Cultural Landscape was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1996. The beautiful scenery of Chateau Lednice is framed by the French garden and a large artificial landscape, one of the largest in the Czech Republic. Enjoy the walk, either by yourself or with a garden architect who will explain to you the history of the park and show its development in pictures. The architect will also point out the most remarkable plants and viewpoints, and describe the current reconstruction of the park. We suggest you walk all the way to the delicate 18th century minaret built by Josef Hardtmuth, whose name you may have heard in connection with the writing instrument manufacturer Koh-i-noor. You may even “adopt” a tree which caught your attention during your walk. For a yearly fee of CZK 1,000 you will receive a certificate and “your” tree will carry a tag with your name on it. www.zamek-lednice.com

Crossword lover’s paradise

Coca, abacá, balsa, annona... Does it ring a bell? If you love crossword puzzles, it certainly does. Very often they feature these names of plants. And to show what they look like in reality, the botanical garden in Teplice decided to make a flowerbed filled with “crossword puzzle” 45

A different garden

Founded in 1866, the botanical garden in Tábor is the second oldest botanical garden in the Czech Republic. The largest part belongs to the arboretum featuring both domestic and exotic trees and bushes, which have been grouped not according to their families, as is usual in other gardens, but according to their usage in farming or industry. The garden is open all year round and with the exception of two greenhouses, which host orchids, carnivorous plants, cacti, succulent plants and other tropical plants, the entrance is for free. szestabor.cz/botanicka

A different face of Karlovy Vary

Karlovy Vary is famous for its thermal springs, the film festival, the herbal liquor and waffles. However, the 4.5-kilometre long educational path which starts in Smetana Park will guide you through the town’s historical urban gardens. Follow the river Teplá to Dvořák Park, and from there ascent to Skalník Park with a beautiful view of the town. Afterwards continue to the Charles IV Park, and finish your walk in the park surrounding the restaurant Poštovní Dvůr. Among others, this dendrological walk will bring you to 85 taxons, i.e. groups of trees and bushes from the region as well as from America and Asia. www.karlovyvary.cz/cs/parky

◀ Zámek Lednice se může pochlubit půvabnou francouzskou zahradou. — Lednice Castle boasts a charming French garden. — Замок Леднице может похвастаться очаровательным французским садом.


| TÉMA | Topic | тема

▾ Z kolonády si v Karlových Varech odskočte odpočinout do Dvořákových sadů. — In Karlovy Vary, take a detour from the colonnade to relax in Dvořák Park. — Пара шагов от колоннады в Карловых Варах, и вы отдыхаете в Садах Дворжака.

От Японии до Средиземноморья В Праге можно посетить целых два ботанических сада. Более старый находится в центре города, на улице На Слупи (Na Slupi), и принадлежит факультету естественных наук Карлова университета. Чтобы попасть в сад помоложе, придётся отправиться на север столицы, в район Троя. Он находится в ведомстве Городского магистрата. Самая популярная часть Пражского ботанического сада – оранжерея «Фата-моргана». Однако и остальные 30 гектаров его ухоженной площади заслуживают интереса. Вы можете пройтись по японскому саду, где растут коренные представители Японии, посмотреть географически ориентированную выставку растений Турции и Средиземноморья, или коллекцию ирисов и хвойных. Если вы захотите заранее узнать, что будет цвести в момент вашего визита сюда, посмотрите на сайт сада, в раздел «Цветет сейчас». Когда прогулка вас утомит, зайдите в местную чайную выпить прекрасного чаю или – в винотеку св. Клары на бокал вина из выросшего здесь винограда. www.botanicka.cz

Море рододендронов Совсем недалеко от Праги, в долине ручья Ботич и его притоков, простирается ландшафтный парк площадью в 250 гектаров. Это Пругоницкий парк. В 1885 году его основал граф Арношт Эмануель Сильва-Тарука, взяв за композиционную основу

парка приятный естественный пейзаж. Насаждения деревьев и кустов здесь перемежаются с лугами, прудами, ручьями и их ответвлениями. К вашему распоряжению здесь, в общем счете, 40 км ухоженных троп. Лучше всего гулять по ним в конце мая, во время цветения рододендронов. Тут их около восьми тысяч, сто разных сортов. Лица, испытывающие сложности с передвижением, для прогулок по Пругоницкому парку могут взять на прокат скутер (здесь их два). www.parkpruhonice.cz

Сад, полный лекарств В городе Градец-Кралове можно погулять по необычной ботанической выставке. Уже более сорока лет Фармацевтический факультет Карлова университета держит здесь Ботанический сад целебных растений, который служит живым наглядным пособием для студентов и источником познания для интересующихся горожан и приезжих. Экспозиция разделена на две части: оранжерея (более ста видов растений) и внешняя территория (она состоит из познавательного, ботанического, фитотерапевтического и рабочего участков). Есть там и уголок ядовитых растений. www.faf.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Strediska/ Botanicka-zahrada

Под гинкго лежал динозавр Арборетум – коллекция живых древесных растений. В Новодворском арборетуме вас ждут семь ты-


| T É M A | T O P IC | т е м а

сяч видов древесных растений и трав, с их разновидностями, сортами и садовыми вариациями. Начать прогулку можно, к примеру, с флоры песчаных барханов Балтийского побережья и растений Гималаев, затем пройти к коллекциям древесных растений Китая, Дальнего Востока и Японии, а завершить её, скажем, травами Северной Америки. Сделайте остановку у гигантских секвой и у благородного целебного гинкго, свидетеля эпохи динозавров. Весной вашу прогулку будут украшать романтические рододендроны. www.szm.cz

Попробуйте обнять псевдотсугу Говорят, что маленький пруд у Американского сада вдохновил Ярослава Квапила на написание либретто знаменитой оперы «Русалка». В Американском саду, окружающем замок в местечке Худенице, есть на что посмотреть. Например, он может похвастаться коллекцией деревьев, которые в таком соседстве в Чехии больше нигде не растут. Большинство из них родом из Северной Америки, отсюда и название парка. Уникальна, например, 39-метровая псевдотсуга Мензиса, окружность её ствола – пять метров. Скорее всего, она одна из самых старых представительниц своего вида в Европе. Интерес представляет также лириодендрон тюльпановый, форма листьев которого похожа на лиру, а его жёлтые цветы – на тюльпаны. Очень редкими являются также растущие здесь два вирджинских можжевельника, а также цветущий кизил. chudenice.klatovsko.cz

Усыновите дерево! Ледницко-Валтицкий комплекс в 1996 г. был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Безупречные границы замку Леднице придают французский сад и обширный пейзажный парк, один из крупнейших в Чешской республике. Пройтись по нему можно как в одиночку, так и в компании садового архитектора, который познакомит вас с историей места, сопровождая свой рассказ старинными гравюрами с видами парка. Он обратит ваше внимание на особо интересные растения на пути вашего следования, покажет самые красивые места и поделится информацией о том, как обновляется парк. Стоит пройтись к стройному минарету, возведённому в конце XVIII века по проекту Йозефа Хардмута (возможно вам знакомо это имя в связи с фирмой Koh-i-noor). Если вас заинтересует какое-то дерево в этом парке, вы сможете его «усыновить», заплатив тысячу крон за год. Вы получите сертификат, а выбранное вами дерево – бейдж с вашим именем. www.zamek-lednice.com

И возрадуется сердце кроссвордиста! Кока, абака, бальса, аннона... Что это? Набор звуков? Если вы страстный любитель кроссвордов, то, конечно, всё поняли. В «крестословицах» часто встречаются названия этих растений. Для того, чтобы, наконец-то, вы смогли увидеть, как они выглядят, в Ботаническом саду города Теплице одна из клумб была засажена любимыми растениями кроссвордистов. В числе прочих изюминок этого единственного ботанического сада Устецкого края – антикварный экземпляр африканского хвойного дерева Afrocarpus gracilior, филиппинский гигант Medinilla magnifica и пятидесятилетние кактусы в компании других суккулентов. Не повезёт с погодой – не беда: спрячетесь в одну из трёх оранжерей, тропическую, субтропическую или ксерическую, где живут растения, приспособившиеся к условиям засухи. www.botanickateplice.cz

Здесь – по-другому Ботанический сад городаТабор – второй по старшинству в Чехии, он был основан в 1866 году. Большую его часть занимает дендрарий с коллекцией местных и чужеземных кустов и деревьев. Организован он необычно. Не по принципу принадлежности экспонатов к тому или иному семейству, а в соответствии с их использованием в сельском хозяйстве и промышленности, т.е. по принципу их значения в экономике. Сад круглогодично открыт для бесплатного доступа, билеты продаются только в двух оранжереях, где растут орхидеи, плотоядные растения, кактусы и др. суккуленты и множество иных тропических растений. szestabor.cz/botanicka

Неизвестные Вары Карловы Вары знамениты не только благодаря своим горячим источникам, кинофестивалю, травяному ликёру и вафлям. Славу курорту снискали и городские парки с их богатой историей. Пройти по ним вы можете по научной тропе длиной в 4,5 км, берущей начало в Садах Сметаны (Smetanovy sady). Прогулка вдоль речки Теплы приведёт вас в Сады Дворжака (Dvořákovy sady). Отсюда можно попасть в Сады Скалника (Sady Skalníka) с прекрасным видом на город. Далее – Сады Карла IV (Sady Karla IV) и, наконец, – парк рядом с рестораном «Почтовый двор» (Poštovní Dvůr). Во время прогулки вам встретятся примерно 85 таксонов (упорядоченных групп деревьев и кустов), как местных, так и представляющих Америку и Азию. www.karlovyvary.cz/cs/parky

47


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Taškent / Tashkent / Ташкент Klenot hedvábné stezky The jewel of the Silk Road Cокровище Великого шёлкового пути 48


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Metropole Uzbekistánu je moderním městem plným zeleně a širokých bulvárů. Jeho minulost přitom sahá více než dva tisíce let do historie.

The Uzbekistan metropolis is a modern city full of greenery and wide boulevards. Its history however goes back more than two millennia.

Столица Узбекистана – современный город, в котором много зелени и широких бульваров. При этом его прошлое уходит вглубь истории более чем на два тысячелетия. 49


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

S Českými aeroliniemi do Taškentu V pondělí a ve čtvrtek ve 23.50 hod., zpátky v úterý a v pátek v 10.00 hod.

V

ýhodná geografická poloha v úrodné oáze a přívětivé klima z Taškentu udělaly důležitou zastávku na obchodní „hedvábné“ stezce vedoucí z Číny až do Evropy. V prosperujícím městě obchodníků a řemeslníků se zastavovaly karavany, které potřebovaly zázemí. Některé z karavanserají (jakési orientální zájezdní hostince) se zachovaly dodnes, i když Taškent leží v seizmicky aktivní oblasti a v průběhu staletí jej postihla řada zemětřesení. Poutníkům i místním sloužily také bohatě zdobené mešity. Moderní Taškent se začal rodit s příchodem Rusů ve druhé polovině 19. století. Od starého města jej původně odděloval kanál Anchor, v roce 1966 však Taškent zasáhlo další ničivé zemětřesení a většina města musela být od základů vybudována znovu. Na práci se podíleli architekti z celého tehdejšího Sovětského svazu, naštěstí však zachovali orientální charakter místa. Křižovatka karavan

Procházku uzbeckým hlavním městem musíte začít ve starém městě. Většina vzácných architektonických památek zde pochází z období přelomu 15. a 16. století. Na bazaru Chorsu si budete rázem připadat, jako kdybyste se ocitli v jednom z příběhů Tisíce a jedné noci. Třpyt šperků, paleta barev všeho možného ovoce, škála vůní desítek druhů koření, jemnost látek, chuť všude nabízeného čaje, hlasité vyvolávání prodejců a koncert kladívek kovotepců, to je smysly ohromu-

jící a nezapomenutelný zážitek. Bazar je nejstarší nejen v Taškentu (celkem je tu bazarů patnáct), ale v celé Střední Asii. Chorsu znamená něco jako „čtyři brány“ – bazar fungoval jako křižovatka karavanních cest ze všech světových stran. Kolem nich později vznikly čtyři čtvrti s ulicemi pojmenovanými po profesích řemeslníků a obchodníků, kteří v nich přebývali – tkalcích, ševcích, kovářích apod. Trh vždy byl a stále je centrem společenského života, kde se vyměňují zaručené zprávy i klepy. Nemůžete ho minout – centrální bazar kryje impozantní zelená kopule. Centrum vzdělanosti

V okolí bazaru se nachází řada významných mešit a náboženských škol – madras. U hlavního vchodu na trh najdete největší ze sedmnácti madras v Taškentu, madrasu Kukeldaš ze 16. století. Jmenuje se po zakladateli, vezíru derviši Chánovi přezdívanému Kukeldaš. V letech 1920 až 1991 byla využívána jako obchodní dům a muzeum, dnes už zase slouží svému původnímu účelu, modlitbám a studiu koránu. Její součástí je také nejstarší mešita v Taškentu. Vznikla už v 10. století, byla však od té doby několikrát přestavěna. Od bazaru se přes jednu z nejstarších čtvrtí dostanete k unikátnímu náboženskému komplexu Chast Imám, který vyrostl blízko mauzolea všestranného učence, básníka a znalce koránu imáma Hazratiho, plným jménem Abú Bakr Kaffal Šaši. Areál sestává z řady architektonických skvostů, jako jsou madrasa Barak Chán, Islámský institut Imáma al-Buchariho

▶ Pro místní architekturu jsou typické interiéry zdobené mozaikami. — Interiors decorated with mosaics are typical of the local architecture. — Характерная черта местной архитектуры – интерьеры с мозаичными украшениями.

50


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

DÍKY VAŠÍ POMOCI RVEN ČE

ŘÍ Ž ÝK

ČESKÝ

MŮŽEME POMÁHAT

Podpořte nás dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK CCK na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Český červený kříž obdrží 27 Kč. Po odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK CCK na telefonní číslo 87 777 vám bude každý měsíc po dobu jednoho roku automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. 51


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▶ Unikátní náboženský komplex Chast Imám je centrem uzbecké vzdělanosti. — The unique Khast Imam religious complex is the centre of Uzbek scholarship. — Уникальный религиозный комплекс Хаст Имам – центр просвещения в Узбекистане.

nebo jedna z největších mešit a madras v Taškentu, Tellya Šejk, která obsahuje knihovnu se spisy, z nichž některé pocházejí až ze 7. století, z doby samých počátků islámu. Tato literární pokladnice se může pochlubit i nejstarším zachovaným koránem na světě.

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Kromě všudypřítomného šašliku ochutnejte třeba šurpu, polévku s masem a zeleninou, manty, velké knedlíky plněné kořeněným masem a cibulí, a jako dezert si dejte čak čak.

V metru skoro jako v muzeu

Až se nabažíte orientální nádhery starého města, je čas poznat i moderní historii Taškentu. Můžete samozřejmě jít pěšky, ale nenechte si ujít příležitost projet se alespoň jednou taškentským metrem, jedinou funkční podzemní dráhou ve Střední Asii. Budovat se začala už dva roky po ničivém zemětřesení v roce 1966 a všechny velkolepé stanice mají svůj unikátní design, takže více než místo pro veřejnou dopravu připomínají muzea a paláce – uvidíte tu nádherná svítidla, mramor, žulu, keramiku i smalt. Z podzemí se vynořte třeba na třídě Amira Timura a rovnou se vypravte do výšin. Báječný výhled na celé město se vám naskytne z 375 metrů vysoké ocelové taškentské televizní věže (vyhlídková plošina

prague

4 287 km

4 287 km

52

5 hod.

6 hod.

40 min

.

Kam vyrazit? Vydejte se třeba do nedalekého pohoří Ťan-šan za spektakulárními vrcholy, kaňony, březovými háji a malebnými vodopády. Jak zapadnout? Uzbeckou pohostinnost musíte zažít sami, je pověstná. Vůbec nedbejte na to, že se od svého okolí můžete lišit, místní se postarají o to, že se tu budete cítit jako doma. Co si přivézt? Hedvábí, turkmenské koberce, keramiku, čepice tubětějky, sušené ovoce, tepané šperky a nádobí, výšivky, látky, dřevořezby... Pro milovníky kvalitních suvenýrů je Taškent nákupním rájem.

15 min

.

tashkent


czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▴ V taškentském metru si připadáte trochu jako v nějakém paláci. — Tashkent underground stations make you feel, a little bit, like you are visiting a palace. — В ташкентском метро почти как во дворце.

je v 95 metrech), dokončené roku 1981. Tehdy patřila mezi nejvyšší na světě a je postavena tak, aby odolala každému zemětřesení. Můžete se tu rovnou občerstvit ve dvou otáčivých restauracích. Nahoru vystoupáte výtahem rychlostí čtyři metry za sekundu. Broadwayí za pomníky

Přímo naproti věži je památník Šahidlar Chotirasi, který připomíná oběti represí od roku 1860 do roku 1991, kdy Uzbekistán dosáhl nezávislosti. Na třídě Amira Timura je však k vidění více vysokých budov. Národní banka Uzbekistánu, postavená v roce 1997, je s 26 poschodími a výškou 108 metrů nejvyšší budovou země. Centrální náměstí Amira Timura a přilehlý park se nacházejí v samém srdci Taškentu. Ve stínu sakur a kaštanovníků se tu s oblibou procházejí místní i turisté. Ve středu náměstí se nachází jezdecká socha uzbeckého národního hrdiny, slavného válečníka Timura Velikého. Jeho obrovská říše se na přelomu 14. a 15. století rozprostírala od Středozemí k Číně, zahrnovala i polovinu Indie a část Ruska. Z parku vede široká třída, které obyvatelé Taškentu neřeknou jinak než Broadway, ač se oficiálně nazý54

vá Saligoch. Dříve totiž tuto pěší zónu kromě stromů lemovaly i krámky s uměním, obchůdky a kavárničky a byla vždy plná lidí. Město však poněkud nešťastně všechny tyto často nelegálně provozované stánky vykázalo, a tak je dnes Broadway sice impozantní, ale poněkud prázdná. Dovede vás však na obrovské, téměř dvanáctihektarové náměstí Nezávislosti s budovami řady ministerstev a senátu. Zde se nachází obrovská brána, nebo spíše kolonáda se šestnácti sloupy, ozdobená ptáky symbolizujícími mír, který zavládl po pohnuté minulosti, a další pomník završený zlatým glóbem s naznačenými hranicemi Uzbekistánu, který nahradil třicet metrů vysokou sochu V. I. Lenina, největší v bývalém Sovětském svazu. Symbolizuje obnovu Uzbekistánu jako svobodné a nezávislé země. Je tu i památník – socha matky oplakávající své syny – věnovaný čtyřem stům tisícům Uzbeků, kteří padli během 2. světové války. Umění, a hlavně umění vařit

Taškent je také hlavním městem kultury s až překvapivě bohatou kulturní scénou. Státní opera a balet stojí za návštěvu i kvůli unikátní budově, ve které sídlí,


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

ale hlavně kvůli špičkovým produkcím. Celá řada divadel nabízí široký repertoár a prohlídku místních muzeí lze jen doporučit – zvláště Muzea užitého umění nebo Státního muzea umění. Ke kultuře patří i gastronomie, jejíž poznávání patří v Taškentu k nejpříjemnějším zážitkům. Poloha na hedvábné stezce se tady projevila nejen v používání různého koření, ale obchodní karavany sem přinesly i řadu vlivů, zvláštní kapitolou je třeba skvělá uzbecká židovská kuchyně. I když během své návštěvy vyzkoušíte každý den novou pochoutku, budete odjíždět s pocitem, že jen kvůli jídlu se sem musíte vrátit. Taškent je prostě velice přívětivé a zajímavé město, kde se vždy budete cítit dobře.

T

he advantageous geographical location in a fertile oasis and the welcoming climate made Tashkent an ​​ important stop on the trade “silk” route leading from China to Europe. Caravans that stopped in the prosperous town of merchants and craftsmen needed facilities. Some of these caravanserai (a kind of oriental travellers’ inn) survive to this day, even though Tashkent is located in a seismically active area and over the centuries has experienced a number of earthquakes. Richly decorated mosques served both the wayfarers and the locals. The birth of modern Tashkent began with the arrival of the Russians in the second half of the 19th century. It was originally separated from the “Old Town” by the Anchor Canal, but in 1966 Tashkent was struck by another devastating earthquake and most of the city had to be rebuilt from scratch. Architects from all over the former Soviet Union participated in the effort – fortunately they preserved the oriental character of the place.

bourhoods later formed around it, with streets named after the professions of the artisans and merchants who lived in them – weavers, shoemakers, blacksmiths, etc. The market also always was and still is a centre of social life, where both warranted news and gossip are exchanged. You cannot miss it – the central bazaar is covered by an imposing green dome. The centre of scholarship

Around the bazaar there are a number of important mosques and religious schools called madrassahs. At the main entrance to the market, you will find the largest of the seventeen madrassahs in Tashkent, the Kukel­dash Madrassah from the 16th century. It is named after its founder, the vizier Dervish Khan, nicknamed Kukeldash. From 1920 to 1991 it was used as a department store and a museum. Now it again serves its original purpose as a place of prayer and study of the Qur’an. It also contains the oldest mosque in Tashkent, founded as early as the 10th century, though it has been rebuilt numerous times since. From the bazaar pass through one of the city’s oldest neighbourhoods to get to the unique Khast Imam religious complex, which grew around the mausoleum of the versatile scholar, poet and expert on the Qur’an, Imam Hazrati, whose full name was Abu Bakr Qaffal Shashi. The premises contain a number of architectural gems, such as the Barak Khan madrassah, the Islamic Institute of Imam al-Bukhari, and one of the largest mosques and madrassahs in Tashkent, Tellya Sheikh – that one safeguards a library with scriptures, some of which date back to the 7th century, i.e. the time of the very beginnings of Islam. This literary treasury can also boast the oldest preserved Qur’an in the world. In a subway that is almost like a museum

The crossroads of caravans

You must start your stroll through the Uzbek capital in the Old Town. Most of the valuable architectural monuments here date from the turn of the 16th century. At the Chorsu bazaar, you will immediately feel as if you were transported to one of the Thousand and One Nights’ stories. The glitter of jewellery, the variety of colours of all sorts of fruits, the fragrances of dozens of kinds of spices, the fineness of fabrics, the taste of tea offered everywhere, the loud calling of vendors, as well as the concert of iron craftsmen’s hammers, all these present one with an overwhelming and unforgettable experience. The bazaar is not only the oldest in Tashkent (there are a total of fifteen bazaars here) but in all of Central Asia. Chorsu means something like “four gates” – the bazaar functioned as a crossroads for caravan routes from all the world directions. Four neigh55

When you have soaked up enough of the oriental splendour of the Old City, it is time to get to know the modern history of Tashkent. Of course you can walk, but do not miss the opportunity to take at least one ride on the Tashkent underground, the only operational subway in Central Asia. Its construction started two years after the devastating earthquake of 1966, and each of the magnificent stations has its own unique design, each more resembling a museum or a palace than a place utilized for public transport – you will be able to admire beautiful chandeliers, marble, granite, ceramics and enamel. From the underground you can emerge for example onto the Amir Timur boulevard and head directly for the heights. You can enjoy wonderful views of the city from the 375-metre high, steel Tashkent TV Tower (the observation deck is at 95 metres), completed in 1981. At ▶


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

With Czech Airlines to Tashkent On Mondays and Thursdays at 23.50, back on Tuesdays and Fridays at 10:00.

that time, it was one of the highest in the world and was built to withstand any earthquake. While there, you can also dine in its two revolving restaurants. The lift will take you up there at the speed of 4 metres per second. Through Broadway to memorials

Directly opposite the tower is the Shakhindlar Khotirasi memorial, which commemorates the victims of repressions from 1860 to 1991, when Uzbekistan achieved independence. There are more tall buildings on the Amir Timur thoroughfare. The National Bank of Uzbekistan Tower, built in 1997, is with its 26 storeys and the height of 108 metres the tallest structure in the country. The central Amir Timur Square and the adjacent park are located in the very heart of Tashkent, and both locals and tourists like to enjoy a stroll in the shade of its sakura and chestnut trees. In the middle of the square you will find the equestrian statue of the Uzbek national hero, the famous warrior Timur the Great. At the turn of the 15th century, his vast empire stretched from the Mediterranean to China, and included half of India and a part of Russia. From the park, take the wide boulevard the residents of Tashkent only call “Broadway”, though officially it is called Saligokh. This pedestrian street lined with trees was previously lined with stalls with art and little cafes, and it was always full of people. The city somewhat unfortunately expelled all of these often illegally operated stands, and so while nowadays Broadway is impressive, it is also a bit empty. Nonetheless, it will lead you to the huge, almost 12 acres large Independence Square with the buildings of a number of ministries and the Senate. There is a huge gate, or rather a colonnade with sixteen columns, decorated with birds symbolizing peace that prevailed over the tumultuous past, and another monument topped by a golden Globe with an outline of the borders of Uzbekistan. This monument replaced a 30-metre high statue of Lenin, the largest in the former Soviet Union. It symbolizes the renewal of Uzbekistan as a free and independent country. There is also a monument – the statue of a mother mourning her sons – dedicated to the 400,000 Uzbek soldiers who fell during World War II. Art and the art of cooking

Tashkent is also the capital of culture, with a truly surprisingly rich cultural scene. The State Opera and Ballet are worth a visit not only to see the unique building that houses them but mainly for the excellent productions. A whole array of theatres offer a wide repertoire, and a visit to the local museums 56

can only be recommended – especially the Museum of Applied Arts and the National Museum of Art. Culture naturally includes gastronomy and discovering Tashkent cuisine is one of the most enjoyable experiences. The location on the Silk Road is reflected here not only in the use of various spices, but the trade caravans brought with them a number of different influences. The great Uzbek Jewish cuisine is a distinct chapter. Even if you try a different dish every day of your visit, you will still be leaving with a feeling that you must come back just for the food. Tashkent is simply a very friendly and interesting city which will always make you feel good.

Czech Airlines’ tips What to taste? In addition to the ubiquitous shashlik barbecue, taste for example the shurpa soup with meat and vegetables, or manty, the large dumplings stuffed with spiced meat and onions – and for dessert, try chak chak. Where to go? You can visit the nearby mountains of the Tien Shan for their spectacular peaks, canyons, birch groves and picturesque waterfalls. How to fit in? Uzbek hospitality is legendary; you simply have to experience it for yourself. Disregard the fact that you might differ from your surroundings; the locals will see to it that you feel at home. What to bring back? Silk, Turkmen carpets, ceramics, tubeteika hats, dried fruit, wrought jewellery and utensils, embroidery, fabrics, wood carvings... For those who love quality souvenirs, Tashkent is a veritable shopping paradise.

В

ыгодное географическое положение в урожайном оазисе и приятный климат сделали Ташкент важным местом стоянки на торговом «шёлковом» пути, который вёл из Китая в Европу. В процветающем городе, где жило много купцов и ремесленников, останавливались караваны, нуждавшиеся в отдыхе. Некоторые из караван-сараев (что-то вроде восточной гостиницы) сохранились и сегодня, несмотря на то, что Ташкент ▶| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

находится в сейсмически активной зоне и за века своего существования пережил множество землетрясений. И странникам, и местным служили также богато украшенные мечети. Появление современного Ташкента связано с приходом русских во второй половине XIX века. От «Старого города» его с самого начала отделял канал Анхор, однако в 1966 году Ташкент постигло очередное разрушительное землетрясение, и большую его часть пришлось выстраивать снова с нуля. В этих работах принимали участие архитекторы со всего Советского Союза, к счастью, сохранившие ориентальную сущность города.

▾ Kousek od rušných bazarů a hlavních tříd tady najdete i překrásná a klidná zákoutí. — Not far from the busy bazaars and the main boulevards, you can also find beautiful and tranquil nooks and corners. — Совсем рядом с шумными базарами и центральными улицами вы найдёте и прекрасные спокойные уголки.

На караванном перекрёстке Прогулку по узбекской столице стоит начать в Старом городе. Большая часть бесценных памятников архитектуры, которые вы здесь найдёте, относится к рубежу XV – XVI веков. Когда вы придёте на базар Чорсу, тут же почувствуете, словно очутитились в какой-то из сказок «Тысячи и одной ночи». Блеск украшений, фрукты всех расцветок, головокружительные ароматы десятков видов специй, мягкость тканей, вкус чая, который предлагают повсюду, громкие возгласы торговцев и целый концерт, исполняемый молоточками медников... Подключены все органы чувств, и впечатление от путешествия останутся с вами надолго. Этот базар – самый старый не только в Ташкенте (а всего здесь 15 базаров), но и в целой Средней Азии. «Чорсу» зна-

58

чит что-то вроде «четверо ворот»: базар был своеобразным перекрёстком караванных путей, следовавших со всех сторон света. Впоследствии вокруг них появились четыре района с улицами, названными в честь профессий ремесленников и торговцев, живших на них – ткачей, сапожников, кузнецов и пр. Рынок всегда был и остаётся центром общественной жизни, где люди обмениваются достоверными сообщениями и сплетнями. Центральный базар невозможно не заметить – его покрывает зелёный купол внушительных размеров. Центр просвещения Недалеко от базара находятся несколько значимых мечетей и религиозных школ – медресе. Рядом с главным входом на рынок вы найдёте крупнейшее из семнадцати медресе Ташкента, медресе Кукельдаш, построенное в XVI веке. Оно названо в честь его основателя, визиря Дервиш-хана, прозванного «кукельдаш». С 1920 по 1991 годы оно использовалась как магазин и музей, а сегодня вновь служит своему первичному предназначению: чтению молитв и изучению Корана. В состав медресе входит также самая древняя мечеть Ташкента. Она появилась уже в X веке, однако с той поры не раз перестраивалась. Если пойти от базара по одному из самых старых кварталов города, вы выйдете к уникальному религиозному комплексу Хаст Имам, выросшему рядом с мавзолеем разностороннего учёного, по-


Go further with Wyndham Rewards Join Wyndham Rewards and start earning points or Czech Airlines miles at any of our nearly 7,000 participating hotels around the globe! With over 100 hotels across Germany and up to 48 Czech Airlines flights a week to Berlin, D端sseldorf, Frankfurt and Hamburg, you are spoilt for choice.

TRYP by Wyndham Frankfurt

Wyndham Garden Hamburg City Centre

Wyndham Berlin Excelsior

Wyndham Garden D端sseldorf City Centre Koenigsallee

Join now at www.wyndhamrewards.com

For more information on the partnership with Czech Airlines frequent flyer programme, OK Plus, please visit www.ok-plus.com under Partners section. All Wyndham速 hotels are either franchised by the company or managed by Wyndham Hotel Management, Inc., one of its affiliates or through a joint-venture partner. 息2014 Wyndham Hotels and Resorts, LLC. All rights reserved.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

по единственной работающей подземной дороге во всей Центральной Азии, хотя бы раз стоит обязательно. Его начали строить спустя всего два года после разрушительного землетрясения 1966 года. Каждая его станция великолепна и имеет свой уникальный дизайн, так что метро больше похоже на музей или дворец, чем на средство общественного транспорта. Здесь вы увидите прекрасные лампы, мрамор, гранит, керамику и смальту. Выныривайте из подземелья на проспекте Амира Темура и сразу отправляйтесь ввысь. С обзорной площадки, расположенной на высоте 95 метров 375-метровой стальной ташкентской телебашни, вам откроется сказочный вид на весь город. Телебашня была достроена в 1981 году, и на тот момент была одной из самых высоких на свете. Её конструкция позволит ей устоять при землетрясении любой силы. Здесь можно заодно и перекусить в одном из двух вращающихся ресторанов. Наверх вас поднимет лифт, скорость которого – 4 метра в секунду.

▴ Do Taškentu se vyplatí cestovat už jen kvůli skvělé místní kuchyni. — The excellent local cuisine alone is worth making a trip to Tashkent. — Приехать в Ташкент стоит хотя бы ради потрясающей местной кухни.

эта и знатока Корана, имама Хазрати (полное имя которого – Абу-Бакр Мухаммад Каффаль Шаши). Комплекс сотоит из нескольких архитектурных сокровищ, таких, как медресе Баракхан, Исламский институт имени Имама аль-Бухари, а также одна из крупнейших мечетей и медресе Ташкента – мечеть Тилля-шейха с библиотекой, где хранятся сочинения, часть которых относится аж к VII веку, времени, когда Ислам только зарождался. Эта литературная сокровищница может гордится и самым старым из сохранившихся экземпляров Корана на свете. В метро – почти как в музее Когда вы налюбуетесь ориентальной роскошью Старого города, переходите к знакомству с современной историей Ташкента. Естественно, можно бродить пешком, но проехаться в ташкентском метро, 60

По Бродвею к мемориалам Прямо напротив башни – мемориальный комплекс Шахидлар Хотираси, напоминающий о жертвах репрессий периода с 1860 по 1991 годы, до момента, когда Узбекистан обрёл независимость. На улице Амира Темура можно увидеть много высотных домов. Здание Национального банка Узбекистана, построенное в 1997 году, насчитывает 26 этажей, его высота – 108 метров. Это самое высокое здание страны. В самом сердце Ташкента – площадь Амира Темура и прилегающий к ней парк. Здесь, в тени сакур и каштанов, любят погулять и местные, и туристы. В центре площади – конная статуя узбекского национального героя, славного воина Тамерлана. На рубеже XIV – XV веков его огромная империя простиралась от Средиземноморья до Китая, включала в себя половину Индии и часть России. От парка отходит широкий проспект, который жители Ташкента называют между собой не иначе как «Бродвей» (его официальное название – Сайилгох). Дело в том, что прежде эту пешеходную зону, помимо деревьев, обрамляли лавки, торгующие предметами искусства, а также другие магазинчики и кафе; там всегда было многолюдно. Однако город, довольно неудачно, можно сказать, разогнал все эти лавки (зачастую не оформленные законно), поэтому сегодняшний Бродвей хоть и остаётся импозантным, довольно пустынен. Тем не менее он приведёт вас к огромной, почти двенадцатигектаровой Площади Независимости, где находятся здания ряда министерств и сената. Здесь же – гигантские ворота, или, точнее сказать, – колоннада ▶


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMO

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

www.moser-glass.com

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▶ Budova Uzbecké národní banky patří mezi nejzajímavější ukázky moderní architektury ve městě. — The building of the Uzbek National Bank is one of the most interesting examples of modern architecture in the city. — Здание Национального банка Узбекистана в Ташкенте – один из интереснейших образцов современной архитектуры.

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В Ташкент По понедельникам и четвергам – в 23.50, обратно – по вторникам и пятницам, в 10.00.

с 16 колоннами, украшенная птицами, которые символизируют мир, пришедший на смену тревожному прошлому. Другой памятник, увенчанный золотым глобусом, на котором отмечены границы Узбекистана, заменил 30-метровую статую В.И. Ленина, самую большую в бывшем Советском Союзе. Новый памятник символизирует обновление Узбекистана – свободной и независимой страны. Есть тут ещё один мемориал – статуя матери, оплакивающей своих сыновей, посвящённая 400 000 узбекам, погибшим во время Второй мировой войны.

маете о том, что сюда стоит вернуться – ради вкусной еды. Что и говорить, Ташкент очень приятный и интересный город, и здесь вы всегда будете чувствовать себя комфортно.

Искусство, а главное – искусство готовить Ташкент, помимо прочего – культурная столица региона. Богатство местной культурной жизни просто поражает. Узбекский театр оперы и балета следует посетить хотя бы ради того, чтобы осмотреть его уникальное здание. Но главное, конечно, – ради его выдающихся постановок. Театров в городе много, и все они предлагают широкий репертуар спектаклей. Нельзя не порекомендовать и осмотр городских музеев, особенно – Государственного музея прикладного искусства Узбекистана. К культуре относится и гастрономия, и знакомство с ней – одно из самых приятных впечатлений во время посещения Ташкента. Местоположение на шёлковом пути отзывается не только в использовании разных специй, но и в том, что торговые караваны оставили здесь множество влияний. Отдельной главой, к примеру, может стать прекрасная узбекско-еврейская кухня. Даже если во время своего пребывания здесь вы будете каждый день пробовать какое-то новое лакомство, уезжая, поду-

Что посмотреть в окрестностях? Поезжайте, скажем, в горы Тянь-Шань, находящиеся неподалёку, чтобы полюбоваться их бесподобными вершинами, каньонами, берёзовыми рощами и живописными водопадами.

62

Что попробовать? Кроме вездесущего шашлыка, попробуйте, например, шурпу (мясной суп с овощами), манты (крупные пельмени с пряным мясом и луком), а на десерт возьмите чак-чак.

Как стать своим среди чужих? Вы обязательно познаете легендарное узбекское гостепреимство. Не обращайте ни малейшего внимания на то, что вы, возможно, отличаетесь от окружающих вас людей: местные жители позаботятся о том, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома. Что привезти в качестве сувенира? Шёлк, туркменские ковры, керамику, тюбетейки, сухофрукты, украшения и посуду с чеканкой, вышивку, ткани, изделия с резьбой по дереву... Ташкент – рай для любителей качественных сувениров.


More than a 100 year-long disputes over the BUDWEISER trademark

Споры по поводу товарного знака «BUDWEISER» продолжаются более 100 лет

These days, BUDWEISER beer is sold only by two breweries: Budweiser Budvar and Anheuser-Busch InBev. There were many more such breweries in the past, as the original beer produced in České Budějovice (previously officially Budweis) since the Middle Ages and designated simply as “Budweiser Bier“, was often imitated around the world. Around 1872, “Budweiser Bier” was exported to the USA, where the demand for European beer had been increasing since the 1850’s. This probably made some American producers brew beer with the same name. However, the designation BUDWEISER became the cause of many fierce fights. For instance in 1894, the founder of Anheuser-Busch brewery A. Busch, stated before the court in a legal dispute with Fred Miller Brewing Company that: “The idea was simply to brew a beer similar in quality, color, flavor and taste to beer then made at Budweis, or in Bohemia.“ The rivals tried to convince the court that their beer in particular resembles the original beer from České Budějovice most. The case was won by Anheuser-Busch, which in 1907 registered the BUDWEISER trademark in the USA. Such an activity was opposed by the two breweries from České Budějovice. In 1911 an agreement was reached that the word BUDWEISER shall be a geographical indication derived from the name of the town of České Budějovice – Budweis. The Czech Joint-Stock Brewery (today’s Budweiser Budvar) kept the designation BUDWEISER with the attribute of Original for the whole of the world. The Czech side also recognised the American registration and allowed its use out of Europe. However, the second trademark agreement meant a significant restriction of the rights of the Czech breweries, especially in North America.

Пиво «BUDWEISER» сегодня продают лишь 2 пивоваренных предприятия: «Budějovický Budvar» и «Anheuser-Busch InBev». В прошлом таких пивоваренных предприятий было больше, так как оригинальное пиво, производимое со времен средневековья в городе Ческе-Будейовице (раньше официально называвшемся Будвайз) и обозначаемое просто «Budweiser Bier», в мире часто подделывалось. В США, где с середины XIX в. рос спрос на европейское пиво, пиво «Budweiser Bier» экспортировалось еще в 1872 г. Очевидно, это навело некоторых американских производителей на мысль выпускать пиво с таким же названием. Однако за название «BUDWEISER» впоследствии разгорелась ожесточенная борьба. Например, в 1894 г. А. Буш, основатель пивоваренного завода «Anheuser-Busch», в ходе судебного спора с компанией «Fred Miller Brewing Company» перед судом заявил следующее: «Идея была проста – производить пиво такого же качества, цвета и вкуса, как и пиво, производимое в городе Будейовице или в Чехии». Соперники пытались убедить суд в том, что именно их пиво наиболее близко к оригинальному пиву из города Ческе-Будейовице. Суд выиграла компания «Anheuser-Busch», а в 1907 г. она зарегистрировала товарный знак «BUDWEISER» в США. Против этого протестовали два ческобудейовицких пивоваренных завода. В 1911 г. было принято соглашение, что понятие «BUDWEISER» – это географическое название, образованное от названия города Ческе-Будейовице – Будвайз. Пивоваренный завод «Český akciový pivovar» (сегодняшний пивоваренный завод «Budějovický Budvar») оставил название «BUDWEISER» с определением «Original» для всего мира. Чешская сторона также признала американскую регистрацию и разрешила ее использование за пределами Европы. Однако другой договор, касающийся товарного знака, заключенный в 1939 году, повлек за собой значительное ограничение прав чешских пивоваренных заводов, особенно в Северной Америке.

The 1911 and 1939 agreements have been valid up to this day, nonetheless their interpretation is ambiguous. Budweiser Budvar’s extending export and the global expansion of its competitor resulted in many dozens of legal disputes. The incentives of both rivals are however different. While the supra-national company has been fighting in order to gain the world exclusivity, Budweiser Budvar wants to keep the original Budějovice beer for other generations as well. So far the Czech side has been significantly more successful in the disputes, winning in about 70% of the cases.

Договоры, заключенные в 1911 и 1939 гг., действуют до сих пор, но их толкование неоднозначно. Расширение экспорта пива компании «Budějovický Budvar» и глобальная экспансия его конкурента стали предметом десятков судебных споров. Однако мотивы у соперников разные. В то время как транснациональная корпорация борется за получение мировой эксклюзивности, компания «Budějovický Budvar» стремится сохранить оригинальное будейовицкое пиво, в том числе для будущих поколений. В спорах пока наиболее успешной является чешская сторона, она выиграла примерно в 70% случаев.

Budweiser Budvar, N.C., K. Světlé 4, 370 21 České Budějovice Czech Repubic, tel.: +420 387 705 111, e-mail: budvar@budvar.cz www.budvar.cz www.visitbudvar.cz


| kn i ž n í t i p | B o o k T I P | К Н И Г И Text Martin Jun Ilustrace shuttershock.com

Martin Jun Smrt spisovatele K. Ukázka z knihy The Death of the Writer K. Extract from the book «Смерть писателя К.» Oтрывок из книги

S

amozřejmě že to bylo nespravedlivé, Michal byl poslední, kdo za své zplození mohl. Hrál v něm jen zcela nepatrnou, lidským okem nerozpoznatelnou roli. Teď zase chcete vědět, jak k Michalovu zplo64

zení došlo. To vás zajímá, najednou nespěcháte kupředu, dokonce jste ochotní vracet se proti proudu času. Ale zklamu vás. Na tom, co Michalovu zplození předcházelo, nebylo nic nestandardního. Rád bych vám ▶| kn i ž n í t i p | B o o k T I P | К Н И Г И

řekl, že alespoň pořadí fází se zamotalo, ale bohužel, bylo to takhle prosté: seznámení, sex, oplodnění. Člověka až napadá, jak se z něčeho tak všedního mohl narodit právě Michal. Ale jedna pikantnost tu přesto byla a vy byste ji měli slyšet. Tatínek se ve chvíli splynutí považoval za nevyléčitelně neplodného a maminka se považovala za jednou provždy neschopnou otěhotnět. S takovou věcí se málokdo chlubí, jeden to o druhém ani netušil. Stačilo jim vědět to o sobě. Když tatínek uléhal do postele jako neplodný muž, čerta se staral o plodnost maminky nebo kontracepční metody.

Martin Jun *1976 vystudoval Fakultu humanitních studií UK a sociální a masovou komunikaci na UJAK. V letech 1996–1997 a 2013 pobýval studijně a pracovně ve Velké Británii, v současnosti žije v Praze, kde pracuje pro mezinárodní společnost. Román, z něhož pochází tato ukázka, vyjde na podzim 2014 v nakladatelství Labyrint.

Michalova maminka odjakživa považovala své tělo za nespolehlivé. Zklamávalo ji, kdy jenom mohlo, a ona žila s neodbytnou předtuchou, že skrývá nějakou závažnou vadu. Když jí gynekolog sdělil smutnou zprávu o její neplodnosti, nevratnost ortelu ji uklidňovala. Když jí pak pár let nato týž gynekolog (tentokrát s rozpačitým úsměvem) potvrdil graviditu, pochopila, že je to další zrada těla, u kterého se nelze spolehnout ani na jeho nefunkčnost. Ptáte se, jak reagoval tatínek? Byl jako správný muž pyšný na schopnost plodit potomky? Tatínek se z otcovství neradoval. Jako správný muž měl o svém podílu na té záležitosti pochyby. Jak se mohlo stát, že Michal, který ještě ani nebyl Michalem, prorazil tuto dvojitě sichrovanou jistotu rodičů, že se ukázal neposlušným dřív, než se narodil? Nedočkáte se tu lékařské zprávy. Vše, co k tomu povím, se učí už na základní škole. I minus a minus je někdy plus. První se tu rovnici naučila maminka. Když ji u oběda vysvětlila své mamince, pozdější Michalově babičce, ta na ni vytřeštila oči, jako by právě spolkla rybí kost. Je třeba vidět to jejíma vytřeštěnýma očima: Michalova maminka pro ni byla stále dítě a najednou to dítě přijde s tím, že čeká své vlastní. Byl to šok, a aby ho maminčina maminka vstřebala, potřebovala si v hlavě celou rodinu posunout o generaci.

Smrt spisovatele K. Tato prvotina, „kde není ani slovo míněno vážně“, vedle odkazů na dílo a osobnost světového romanopisce českého původu nešetří ani nadsázkou, ironií a inteligentním humorem. Výsledkem je kniha, která díky svému lehkému stylu přináší požitek z četby, ale jejíž existenciální zápletka přináší i silné téma k zamyšlení nad naší stále živou minulostí.

66

O

f course it was unfair: Michal could hardly be held accountable for his own conception. The role he played in it was so slight that it was invisible to the human eye. I suppose you want to know how Michal came to be conceived. You’re pretty interested in that, aren’t you? Suddenly you’ve stopped racing on; in fact you’re prepared to go back, against the flow of time. Well, I’m going to disappoint you. There was nothing irregular about what went on before Michal’s conception. I’d like to be able to tell you, at the very least, that the sequence of events was jumbled, but unfortunately it was straightforward: meeting, sex, impregnation. One might wonder how Michal was born out of something so commonplace. But there is one juicy detail involved, and I think you should hear about it. At the moment of communion his father believed himself to be incurably sterile, and his mother considered herself to be incapable of pregnancy. As people don’t tend to boast about such things, neither knew this information about the other. It was enough to know it about themselves. When Michal’s father climbed into bed as an infertile man, he couldn’t have cared less for the extent of Michal’s mother’s fecundity or methods of contraception. Michal’s mother had always thought her body unreliable. It had disappointed her at every turn, and she lived with a persistent sense of foreboding that it contained some serious defect. When the gynaecologist told her of her infertility, she was reassured by the irreversible nature of the verdict. When a few years later the gynaecologist (this time with an embarrassed smile) confirmed her gravidity, she understood this as a further betrayal by her body; it couldn’t even be relied upon not to work. And the father – how did he react? Was he proud of his ability to procreate, like a real man? No, Michal’s father did not rejoice in his fatherhood. Like a real man, he had doubts about his part in the whole business. How could it be that Michal, who wasn’t Michal yet, broke through his parents’ double security cordon, showing himself to be disobedient before he was even born? Don’t expect any medical reports here. Everything I can tell you, you can learn at primary school. Sometimes two minuses make a plus. The first to learn this equation was Michal’s mother. When one day at lunch she broke the news to her own mother, Michal’s future grandmother, that lady’s eyes opened wide, as


| kn i ž n í t i p | B o o k T I P | К Н И Г И

if she had just swallowed a fish bone. And her staring eyes saw a child who was announcing that she was expecting a child of her own. Michal’s mother’s mother was dealt a shock, which her mind absorbed by shifting the whole family on one generation.

The Death of the Writer K. This debut, “in which not a single word is meant seriously”, is sparing neither in its mentions of the work and person of a world-famous novelist of Czech origin nor in hyperbole, irony and intelligent humour. The result is a book whose unforced style is a joy to read, while its existential plot contains strong themes that urge us to reflect on a past that lives on.

Э

то, конечно же, было несправедливо: Михал был последним, кого можно было обвинить в том, что он родился. Его роль была совершенно незаметной, неразличимой человеческим глазом. Ну что ж, теперь вы, наверное, захотите узнать, что привело к появлению Михала на свет? Вас это интересует, и вы вдруг перестаёте спешить и даже готовы вернуться назад, преодолевая течение времени? Но я вас разочарую. В том, что предшествовало его рождению, не было ничего оригинального. Я с удовольствием сказал бы вам, что порядок следования фаз был не таким, как у всех, но, к сожалению, всё произошло очень незамысловато: знакомство- секс-оплодотворение. Это даже както странно, что в результате чего-то настолько обыденного получился именно Михал. Вообщето, одна пикантная деталь в этом деле всё-таки была, и о ней вам следует узнать. В момент слияния папа считал себя неизлечимо бесплодным, а мама была уверена, что никогда в жизни не забеременеет. Похвастаться этим готов далеко не каждый, поэтому ничего подобного друг о друге они не подозревали. Им было вполне достаточно знания о себе. Папе, ложащемуся в постель бесплодным, было плевать и на то, фертильна ли мама, и на способы предохранения. Михалова мама, сколько себя помнила, считала своё тело очень ненадёжным. Оно подводило 67

её при каждом удобном случае, и маму не покидало ощущение того, что в нём кроется какойто мощный дефект. Когда гинеколог сообщил ей печальный факт о её бесплодности, утешением ей послужила неотвратимость вынесенного приговора. Когда спустя пару лет тот же гинеколог (на этот раз смущённо улыбаясь) подтвердил её беременность, она поняла, что случившееся – очередное предательство её тела: даже его неисправность дала осечку. Вы спрашиваете, как отреагировал папа? Был ли он, как истинный мужчина, горд тем, что способен плодить потомков? Папа не обрадовался отцовству. Как истинный мужчина, он усомнился в своей причастности к этой истории. Как же могло случиться, что Михал, который тогда даже не был Михалом, прошиб эту двойную родительскую защиту безопасности, и проявил непослушание ещё не родившись? Врачебного заключения этому в любом случае никто не выдаст. Всё, что я могу сказать по данному вопросу, проходят ещё в начальной школе: минус на минус иногда даёт плюс. Первой это уравнение усвоила мама. И когда она втолковывала его за обедом своей маме (впоследствии Михаловой бабушке), та вытаращила на неё глаза, как будто только что проглотила рыбью кость. Попробуйте взглянуть на ситуацию её вытаращенными глазами: мама Михала оставалась для неё попрежнему ребёнком, и вот этот ребёнок сообщает ей, что сам ждёт малыша! Это был шок, и чтобы с ним совладать, маминой маме требовалось подвинуть в своём сознании всю семью на целое поколение назад.

«Смерть писателя К.» В этом дебюте, где «ни единое слово не было сказано всерьёз», несмотря на отсутствие ссылок на другие произведения и личностные качества всемирно известного романиста чешского происхождения, нет недостатка ни в гиперболах, ни в иронии, ни в тонком юморе. В результате получилась книга, которая благодаря своему лёгкому стилю обещает удовольствие от чтения, а её экзистенциональная интрига даёт калорийную пищу для размышления над нашим всё ещё живым прошлым.

Martin jun *1976 is a graduate of the Faculty of Humanities of Charles University in Prague; he also graduated in Social and Mass Communication from Prague’s John Amos Comenius University. From 1996 to 2013 he studied and worked in Britain. Currently he lives in Prague, where he works for an international company. This is an extract from a novel that will be published by Labyrint in autumn 2014.

Мартин Юн *1976 закончил факультет гуманитарных наук Карлова университета, а также факультет социальных наук и массовой коммуникации в университете имени Яна Амоса Коменского. В 1996– 97 годах и в 2013 году в связи с учёбой и работой находился в Великобритании. В настоящее время он живёт в Праге, где работает в международной фирме. Роман, отрывок из которого представлен здесь, выйдет осенью 2014 года в издательстве «Лабиринт».


| Ž iv o tn í styl | l i f e s t y l e

SUBARU SYMMETRICAL AWD EXPERIENCE DAYS – koncert pro 4 kola

Subaru zve na zkušební jízdy u všech devatenácti autorizovaných prodejců po celé republice. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vyzkoušet si řízení báječné čtyřkolky! Je zcela jistě nač se těšit. Vždyť právě Subaru je největším výrobcem osobních aut s pohonem všech kol. 68


| Ž iv o tn í styl | l i f e s t y l e

V

současné době značka pokračuje v kampani s názvem Koncert pro 4 kola. Nechte se svést harmonií symetrického pohonu všech kol a staňte se dirigentem vlastního orchestru! Co může být lepšího než vlastní zkušenost! U všech autorizovaných partnerů probíhají tzv. experience days, během nichž vám prodejci postupně představí celou produktovou nabídku, samozřejmě včetně bezplatných předváděcích jízd či individuálních zápůjček a podrobného vysvětlení technických vychytávek nových vozů. Impozantní výkon a přitom nízká spotřeba

Zkušenost s řízením Subaru s podvozkem Symmetrical AWD je k nezaplacení. Už po usednutí za volant vozu vytušíte, že zde půjde o něco jedinečného. Díky inovativnímu přístupu vývojářů máte totiž bezvadný výhled do všech stran. Po nastartování se rozbuší srdce systému – ležatý motor Boxer s charakteristickým chraplavým zvukem. Nabídku motorizací tvoří pět čtyřválcových boxerů. Od maloobjemové a úsporné benzinové 1.6 přes velice povedený atmosférický zážehový čtyřválec 2.0i s výkonem 150 koní k velmi poptávanému dieselovému 2.0D s parametry 147 koní a 350 Nm. Vrcholem nabídky je vylepšený zážehový dvoulitr s turbem o výkonu 240 koní. Vedle šestistupňové přímořazené převodovky je v nabídce i výborná bezestupňová převodovka Lineartronic. Jednotlivé motorizace jsou ve srovnání s konkurencí střídmé a mnohdy spotřeba konkuruje vozům s pohonem pouze jedné nápravy.

69

V polovině roku bude nabídka Subaru obohacena o další novinku – ikonickou WRX STI. Již nyní jsou ale připravené aktuální modely, každý s osobitým charakterem, a všem je vlastní pětiletá záruka. Stylovka do města? Nebo více SUV? Nebo reprezentativní crossover? Pro všechny potřeby...

XV je kompaktní zvýšený automobil, zaměřený na jízdu v městské džungli. Novinka v modelové řadě Subaru, prodávaná s trojicí motorizací, symetrický pohon všech kol a nezaměnitelný design v základu. Potřebujete více místa a ještě více SUV? Vyzkoušejte nový Subaru Forester. Před téměř dvaceti lety stál u základů dnešních vozů SUV. Od roku 2005 je to nejprodávanější model Subaru v Evropě. Jak plynul čas, forester pomalu rostl a ze zvýšeného kombi je dnes plnohodnotné SUV, ve své 4. generaci opět trochu větší a působící poctivým dojmem. Designem předních partií nezapře nový forester podobu s menším XV a dále tak rozvíjí motivy nového směru vyjádřeného heslem Confidence in Motion. Novinkou pro jízdu v terénu je důležité tlačítko X-Mode, které upravuje fungování jednotlivých systémů foresteru a ten pak v terénu zvládne neuvěřitelné. Zcela výjimečné vlastnosti nabízí Forester XT s přeplňovaným motorem o výkonu 240 koní. Reprezentativní a praktický – to je Subaru Outback. Zvýšené kombi (nebo také crossover) se symetricky uspořádaným trvalým pohonem všech kol. Připraveny jsou ploché čtyřválcové motory 2.5i a 2.0D, novinkou je unikátní možnost spojit vznětový motor s bezestupňovou automatickou převodovkou Lineartronic.


IceWine du Monde – ochutnávka světového unikátu (Praha, 27.3.2014) Mezinárodní soutěž „Světový den ledového a slámového vína – IceWine du Monde“ zahájí koncem srpna již svůj čtvrtý ročník. I přes nezvykle teplé počasí se organizátorům podařilo získat výjimečné ukázky toho nejlepšího ze světové produkce sladkých vín. IceWine du Monde nabídne jedinečný víkend v lednicko-valtickém areálu plný ochutnávek, soutěží a zábavy.

P

oslední srpnové dny se již tradičně stávají pro vinaře a sommeliery svátkem. To nejlepší z produkce ledových a slámových vin si totiž mohou vychutnat na mezinárodní soutěži IceWine du Monde v zámku Lednice na Moravě. Výjimečnost celé akce potvrzuje i zařazení do skupiny 16 prestižních soutěží konaných pod záštitou Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). „Udělený patronát potvrzuje, že soutěž IceWine du Monde splňuje náročná mezinárodní kritéria, a snese srovnání s ostatními světovými soutěžemi,“ říká Rostislav Vondruška, generální ředitel

agentury CzechTourism, která je organizátorem celé akce. Pravidla OIV například vyžadují, aby v hlavním srovnání byla zastoupena vína alespoň z 8 zemí. V minulém roce mohli degustátoři


SOUTĚŽ ARISTOKRATŮ MEZI VÍNY Nejen vína ledová a slámová, ale také výběry z bobulí, výběry z cibéb, pozdní sběry a další přírodní vína sladká s obsahem cukru vyšším než 45 g/l, ovšem nefortifikovaná, jsou účastníky světové soutěže „IceWine du Monde“. Jsou to vína, která považuji za jakousi aristokracii mezi tichými přírodními víny.

a návštěvníci ochutnat ledová a slámová vína z Kanady, Německa, Česka, Slovenska, Švýcarska, Itálie, Moldávie, Chorvatska či Rakouska. První zmínka o výrobě ledového vína pochází z německých Franků, historické oblasti v povodí řeky Mohan. Speciální víno se dodnes vyrábí z hroznů sklizených při teplotách -7 °C a je typické silným aromatem a sladkostí. V České republice se ledová vína začala vyrábět až koncem 20. století. Také slámová vína mají vysoký zbytek přírodního cukru, ale hrozny se sbírají již v říjnu a tři měsíce pak leží na slámě. „Cílem soutěže není jenom poskytnout výrobcům ledových a slámových vín příležitost srovnání na světové úrovni, ale také upozornit na Česko jako na vinařskou destinaci,“ dodává Rostislav Vondruška. Česká centrála cestovního ruchu se snaží kromě odborníků přilákat na zámek Lednice i milovníky vína a zábavy. Tradiční součástí IceWine du Monde je bohatý kulturní program. Kromě divadelních a hudebních vystoupení budou moci letos návštěvníci zhlédnout gastronomickou show, samozřejmostí je možnost ochutnat soutěžní vína, která mohou návštěvníci zhodnotit v rámci laické poroty.

Jejich výroba začíná už ve vinohradu. Vyžaduje špičkovou znalost agrotechniky, technologie vlastní výroby, ale i celé řady dalších oborů. Na druhé straně se právě tato vína často stávají na běžných soutěžích Popelkou mezi ostatními víny, neboť mnozí degustátoři je z neznalosti, záměrně či podvědomě nehodnotí zcela objektivně. Sladká vína jsou vína, která umí ocenit jen zkušený znalec. Jsou to vína plna aromatických a chuťových substancí. Mají své výsostné místo v gastronomii a ne každý je umí docenit. Jsou to vína vzácná, protože se jich vyrábí jen omezené množství, které vždy souvisí s podmínkami, jež umožní příroda. Proto si i tato výjimečná vína zasloužila vlastní soutěž s rovnými podmínkami pro všechny. Soutěž „IceWine du Monde“ se narodila před čtyřmi lety a zcela signifikantně se jejím sídlem stal překrásný zámek v jihomoravské Lednici. Aristokraté přece mají sídlit na zámku, a když ledová vína, pak v Lednici! Během předchozích tří ročníků soutěže, která se koná pod záštitou OIV, se ukázalo, že zájem významných světových producentů je mimořádný. I oni jsou často mezi ostatními výrobci výjimečnými a i oni mají zájem změřit síly se sobě rovnými. „IceWine du Monde“ má své specifikum i v nesmírné pestrosti, jež předurčuje typová rozmanitost sladkých vín. Mezi účastníky jsou proslulá kanadská ledová vína, maďarská a slovenská tokajská vína, rakouská slámová vína, pozdní sběry z Chorvatska, bobulové výběry z Německa anebo moldavský výběr. Tím více je potěšující, že mezi účastníky ve všech předchozích ročnících soutěže excelovala vína moravská. Rád bych zmínil alespoň vína Jožky Valihracha či společnosti Mikrosvín Mikulov, která získala velké zlaté medaile. Každoročně na přelomu srpna a září se lednický zámek stává Mekkou sladkých vín. Ani letošní rok nebude výjimkou. Od 29. do 31. srpna se zde opět setkají špičková sladká vína se špičkovými degustátory ze všech končin světa. Jakub Šebesta prezident soutěže IceWine du Monde


AŤ VĚŘÍTE, ŽE NĚCO DOKÁŽETE, NEBO NEDOKÁŽETE, POKAŽDÉ MÁTE PRAVDU WHETHER YOU BELIEVE YOU CAN OR YOU BELIEVE YOU CANNOT – YOU ARE RIGHT Vždy jsem snil o tom, že jednou projedu vesnice indického venkova na kole nebo jiným způsobem, který mi dovolí se co nejvíce přiblížit životu tamních lidí.

I always dreamt of travelling extensively across the villages of India on a bicycle or in a way that would put me in touch with the lives of the ordinary people.

Unni Karunakara, prezident mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic, mi nabídl, abych se k němu připojil na posledních 850 km jeho 5 600  km dlouhé cesty ze severu země v Kašmíru do oblasti Kanya Kumari v nejjižnějším cípu Indie. Já jsem ale měl problém. Mám výrazně vyhřezlé tři bederní ploténky, nikdy jsem na kole neujel víc než 10-15 kilometrů v rekreačním tempu s dětmi a jízdu na kole mám od lékařů zakázanou. Uvědomil jsem si ale, že kdykoliv se ocitnu mimo svou zónu komfortu, rostu jako člověk. Proto jsem se rozhodl znovu ze své zóny komfortu vystoupit a k Unnimu se přidat s cílem získat 100 000 dolarů pro lidi ve světě, kteří zoufale potřebují urgentní zdravotní péči, ale nemohou si ji dovolit.

Unni Karunakara, the Worldwide President of Medicins Sans Frontiers, offered me the opportunity to join him for the last 850 km of his 5 600 km tour from Kashmir in the north to Kanya Kumari on the southernmost tip of India. But I had a problem, I have three severe slip discs in my lower back, I have never cycled more than 10 - 15 km recreationally with my children and I am banned from cycling by my doctors. Every time I get out of my comfort zone, I have realised, I grow as a human being, so I decided to get out of my comfort zone again and join Unni with a target to raise $ 100 000 for people around the world who need emergency health care the most but cannot afford it.

Vzpomínek mám nesčetně, pár z nich i zachycených fotoaparátem, a zkušenosti k nezaplacení. Odvážím se tvrdit, že to bylo 8 dní života, za které jsem se toho hodně naučil o lidech, o své rodné zemi, ale co je nejdůležitější, o sobě. Dnes jsem vděčný za to, že jsem cestu absolvoval, ale i za to, že se s vámi mohu podělit o to, co jsem se během ní naučil:

The memories, few of them caught on camera, are innumerable and the experience so precious – I dare say 8 days of my life where I learnt a lot more about people, about the country of my birth but most importantly about myself. I am today not only glad that I did it but also glad to share some of my learnings with you:

1. Strach představuje dvě možnosti: a) Zapomenout na vše a utéct. b) Všemu se postavit a vyrůst.

bike tour of Dr. Unni Karunakara throuth India route where Sanjiv Suri accompanied Dr. Karunakara

1. FEAR has two meanings: a) Forget Everything And Run. b) Face Everything And Rise.

2. První den jsem po snídani, v bistru vedle silnice (pravděpodobně ta nejlepší, kterou jsem ochutnal), špatně odbočil a ztratil se. Neměl jsem u sebe mobil, peněženku, pas ani vodu v tom 35stupňovém horku. Byla to zkušenost, která mi otevřela oči i mysl ve světle úplně nového světa, kde jsem byl jen další lidskou bytostí a musel prosit na ulici, aby mi někdo dovolil použít telefon a zavolat do Prahy, protože jediné číslo, které jsem si z hlavy pamatoval, bylo číslo na kolegyni Danu. Měl jsem velké štěstí, že jsem ostatní po třech hodinách našel. Neměl jsem strach, ale byla to velká lekce pokory.

2. On the very first day, I took a wrong turn after breakfast (probably the best I ever enjoyed) and was lost without a cell phone, without a wallet, without identity and without water in the scorching 35 degree sun. It just opened my eyes & mind to a completely new world where I was just another human being who had to beg on the street for someone to allow me to make a phone call to Prague because the only number I could remember from my own memory was that of my colleague Dana. I was fortunate to find the others a couple of hours later. There was no fear but it was a very humbling experience.

3. Druhý den jsem zažil pohostinnost lidí, kteří sami téměř nic neměli, a přesto se nezdráhali se s námi rozdělit. Uvědomil jsem si, že být bohatý neznamená to, kolik toho mám, ale to, kolik mohu dát. Bohatství nebo chudoba je pouze stavem mysli. Naučil jsem se, že bez ohledu na to, kolik mám, jsem bohatý, pokud nepotřebuji víc, a chudý, pokud potřebuji stále víc.

3. On the second day I experienced the hospitality of people who had almost nothing but were willing to share whatever they had. I realised that being rich was not about how much we have but about how much we can give – rich or poor are just a state of the mind. I learnt that irrespective of how much I have, I am rich if I don’t need more and poor if I always do.

4. Třetí den cesty jsem se seznámil s Hiromu Sanim, který za posledních 5 let projel na kole 55 zemí – 21 v Evropě, 33 v Africe a nyní byl v Indii. Dalších 5 let bude

4. On the third day, I met Hiromu San who has travelled across 55 countries in the past 5 years on his bicycle – 21 in Europe, 33 in Africa and now in India. He would

Later this day, Unni crossed the 5000 km mark from his start on Oct 12 in Kasmir. Unni překonal metu 5000 ujetých kilometrů od začátku cesty 12. října v Kašmíru.

With Hiromu San and Unni Karunakara. S Hiromu Sanim a Unni Karunakarou.


jezdit po centrální Asii a Středním východě a celkem 10 let tak doslova žít na svém kole. Jeho vášeň pro cestování je výjimečná a jeho nadšení z toho, že stále pokračuje, nezměrné. Wow!!! Ten den mě Hiromu inspiroval k tomu, že jsem ujel 153 km – mnohem víc, než jsem si kdy uměl představit, že bych mohl zvládnout. Naučil jsem se, že existuje jen málo skutečných omezení, kromě těch, které si sám ve své mysli vytvořím. 5. Uvědomil jsem si, že se nejlépe učíme a vzděláváme prostřednictvím objevování. Někdy jsem si všiml každé kapky ranní rosy na každém listu, každé květiny i každého štěbetajícího ptáčka a někdy jsem si hodinu i dvě jen tak jel a prozpěvoval si, aniž jsem vnímal okolí – naprosto vyčerpaný a přitom plný energie a nesmírně, opravdu nesmírně šťastný. 6. Dostalo se mi obrovské podpory od přátel a rodiny v podobě e-mailů, textových zpráv a vzkazů na Facebooku. Pak se ale stalo něco výjimečného – začal jsem dostávat povzbuzující e-maily a peněžní příspěvky od lidí, se kterými jsem se nikdy nesetkal. Např. student z Poděbrad a těhotná svobodná maminka z Plzně poslali každý 500 korun, i když by je sami určitě mohli použít pro sebe, ale přáli si obětovat se pro druhé, kteří to potřebovali ještě víc… Nesmírně mě hřálo u srdce, když jsem si uvědomil, že žijeme ve velmi odlišném světě od toho, který ukazuje televize a noviny. 7. Poslední dva dny byly jako jezdit na kole v Alpách, jen s obrovskými dírami v silnici a v silném indickém provozu. Naučil jsem se vážit si prvního doušku kokosového mléka, stínu stromů v parném slunečném dni i sladkého hlubokého spánku na tenké podložce na zemi, když jsem byl fyzicky naprosto vyčerpán, ale přitom se vůbec necítil unavený, jak jsem byl nesmírně šťastný a vzrušený jako malé dítě. Byl jsem vzhůru a připravený vyrazit už 15-20 minut předtím, než východ slunce ohlásil začátek nového dne. Došlo u mě k transformaci a uvědomění si rozdílu mezi vyděláváním si na živobytí a děláním věcí, které život změní, a užíváním si života – jeho každého okamžiku. Ve výsledku jsem během osmi dní ujel 842 kilometrů. Stále se nepovažuji za cyklistu, ale záda mám naprosto v pořádku a díky štědrosti mnoha starých a nových přátel se nám podařilo pro dobré účely získat 125 000 dolarů. Nejdůležitější ale byly všechny ty nové životní lekce, kterých se mi dostalo díky tomu, že jsem věřil, že něco dokážu, i když všichni ostatní říkali, že to není možné. Je to pouze trik vaší mysli: „Ať věříte, že něco dokážete, nebo že něco nedokážete, vždycky máte pravdu!“ Nyní se každé ráno budím s pocitem obrovského vděku za tuhle příležitost a přeji si, abych mohl žít po zbytek života v takovém vzrušení a nevinnosti, tak vyčerpán a tak na „vlně“, jako jsem byl po oněch osm dní. Žít život tak nesmírně cenný a vzácný tím, že dávám a dělím se a sázím stromy, v jejichž stínu nemám v úmyslu nikdy spočinout. Život tak vzrušující, život, o kterém jsem vždy snil, protože tohle byl můj splněný sen.

continue through central Asia and the Middle East for the next 5 years so literally living on his bicycle for 10 years and he was so passionate about his travels about going further. Wow!!! He inspired me to bicycle 153 km on that day – way beyond anything I had ever imagined I could do. I learnt that there are few limitations except for the ones created by my own thinking. 5. I realised that learning and education are best achieved thru discovery & sometimes I noticed every single drop of morning dew on every single leaf, every single flower, every single bird singing and at other times I was just singing and riding for an hour or two without noticing anything – totally exhausted but full of energy and very, very happy.

I could see children along the way having nothing at all except dreams, hopes, lot of happiness and smiles as big as the Suez canal. Cestou jsem viděl děti, které neměly nic kromě svých snů, nadějí, štěstí a úsměvů tak širokých jako Suezský průplav.

6. I received huge support from friends and family with emails, text messages and facebook messages but then something amazing happened – I started to get support emails and money from people I have never met. A student from Podebrady or a pregnant single mother from Pilsen were sending CZK 500 when they could have easily used this money themselves but were willing to sacrifice for those who needed it more… So heart warming to see that we live in a world very different from what our televisions and newspapers would make us believe. 7. The last couple of days were like riding in the Alps with huge potholes and heavy Indian traffic. I learnt how to appreciate the first sip of coconut water, the shade of a tree in the scorching sun or the value of sweet deep sleep on a thin mat on the floor when I was physically completely exhausted but did not feel tired at all because I was so Happy and excited like a small child and up and ready 15 – 20 min before the sunrise starts every single morning. It was a transformation and a realization of the difference between making a living and making a difference & enjoying a life – every single moment of it. At the end of the day, I made it through 842 km in 8 days – I do not call myself a cyclist still, but my back is absolutely fine & we raised over $ 125,000 through the generosity of many friends and I made some new friends, but more importantly I have learnt so many new lessons & it all happened because I believed I could do it although everyone told me I could not. In the end it is a mind game “Whether you believe you can or you believe you cannot – You are Right.“ Now I wake up every single morning & am grateful for this opportunity & wish that I could live the rest of my life as excited, as innocent, as exhausted and as in the flow as I was in those eight days. A life so pricelessly precious and happy in giving and sharing & planting trees in the shade of which I never intend to sit. A life so exciting, a life I have always dreamt of and this was a dream come true. Sanjiv Suri President & CEO, Zátiší Group sanjiv@zatisigroup.cz wow.zatisigroup.cz

komerční prezentace


| Střípky | News | Мозаика

České aerolinie zavádějí na vybraných linkách koncept jednosměrných letenek Czech Airlines are implementing a one-way ticket system on selected routes Новая концепция «Czech Airlines»: билеты в один конец для некоторых рейсов   Od března 2014 zavádějí České aerolinie na linkách do Tel Avivu a postupně do dalších destinací, jako jsou Barcelona, Bratislava, Bukurešť, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kodaň, Košice, Madrid, Milán, Řím a Stockholm, koncept jednosměrných tarifů. Zavedením tohoto konceptu reaguje společnost na vývoj jednotlivých trhů a poptávku po nových produktech. Novinka je určena zejména cestujícím, kteří kombinují více různých a na sebe navzájem nenavazujících úseků nebo typů dopravy, případně neznají přesné datum návratu. To jim umožní lépe plánovat jednotlivé úseky cest a kombinovat odlety z různých letišť bez omezení.   From March 2014 Czech Airlines is gradually implementing a concept of one-way tariffs to Tel Aviv, to be followed by destinations such as Barcelona, Bratislava, Bucharest, Zurich, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Copenhagen, Kosice, Madrid, Milan, Rome and Stockholm. Through the implementation of this service, the airline is reacting to the development of individual markets and the demand for new products. This innovation is aimed particularly at passengers combining several different segments and inter-connecting modes of travel or those as yet unaware of their exact dates of return. This enables them to better plan the various segments of their journey and to combine departures from different airports without restrictions.   С марта 2014 года авиакомпания «Czech Airlines» вводит для рейсов в Тель-Авив, а впоследствии и для других направлений, таких как Барселона, Братислава, Бухарест, Цюрих, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Копенгаген, Кошице, Мадрид, Милан, Рим и Стокгольм, тарифы билетов в один конец. Появление этой концепции – реакция компании на развитие конкретных рынков и спрос на новые продукты. Новшество предназначается, главным образом, пассажирам, комбинирующим большое количество разных не связанных друг с другом отрезков пути или типов транспорта, или же не знающих точной даты обратного вылёта. Это предоставит им возможность лучше планировать отдельные участки их путешествия и комбинировать вылеты из разных аэропортов без ограничений.

Prezentační let Českých aerolinií s Airbusem A330 Presentation flight of Czech Airlines Airbus A330 «Czech Airlines» осуществила демонстрационный полёт Аэробуса A330   České aerolinie uspořádaly 1. 4. 2014 prezentační let svým největším letounem, Airbusem A330. Trasa vedla z Prahy do Ostravy, Bratislavy a zpět do Prahy. Nebývalý zájem způsobil, že letenky byly vyprodány během několika hodin. Cestující si na tomto letu mohli vyzkoušet pohodlnost dálkového Airbusu A330, který společnost využívá na lety do Soulu. Na lince Praha–Soul aktuálně operuje až čtyři frekvence denně. Více informací o letounu včetně aktuální nabídky palubní zábavy naleznete na www.csa.cz.   On 1 April 2014 the Czech Airlines organised a presentation flight with their largest aircraft, the Airbus A330. The route was from Prague to Ostrava, Bratislava and back to Prague. The unprecedented demand caused tickets to be sold out within a few hours. This flight enabled passengers to test the comfort of this long-haul Airbus 330 used by the airline on flights to Seoul. The airline currently operates up to four Prague-Seoul flights a day. For more information on this aircraft including the current on-board entertainment offer visit www.csa.czwww.czechairlines.com.   1. 4. 2014 авиакомпания «Czech Airlines» провела демонстрационный полёт самого большого из принадлежащих ей самолётов – Аэробуса A330. Его маршрут соединил Прагу, Остраву, Братиславу и вновь завершился в Праге. Событие вызвало невероятный ажиотаж: билеты были распроданы в течение нескольких часов. Пассажиры, совершившие этот перелёт, смогли оценить уровень комфорта авиалайнера Airbus A330, предназначенного для перелёта на дальние дистанции, который компания использует на рейсах в Сеул. В настоящее время рейс Прага – Сеул осуществляется 4 раза в день. Дополнительную информацию о самолёте и об актуальном предложении развлечений на его борту вы найдёте на сайте www.czechairlines.com. 74


| Střípky | News | Мозаика

Spoje Českých aerolinií z Petrohradu pouze z nového Terminálu 1

Czech Airlines connections to St. Petersburg only from the new Terminal 1 Рейсы из Санкт-Петербурга «Czech Airlines» только из нового Терминала-1   Od 20. 3. 2014 jsou všechny spoje Českých aerolinií mířící do Petrohradu nebo z něj odlétající odbavovány pouze v novém Terminálu 1. České aerolinie se do nových a moderních prostor přesouvají z terminálu Plukovo 2. Nespornou výhodou nového Terminálu 1 je odbavení domácích i mezinárodních spojů pod jednou střechou. Cestující tak již nebudou muset přejíždět mezi dvěma terminály, pokud budou chtít po příletu do Petrohradu pokračovat dál vnitrostátním spojem. Do nového terminálu se stěhuje i prodejní kancelář společnosti a cestující tak budou mít na novém místě k dispozici všechny služby Českých aerolinií, na které byli zvyklí v původních prostorech.   From 20 March 2014 all Czech Airlines flights to or from St. Petersburg are checked-in only at the new Terminal 1. Czech Airlines are re-locating to the new, modern building from Terminal Plukovo 2. Undoubtedly the greatest advantage of this re-location is that at the new Terminal 1 all domestic as well as international flights will be checked-in under one roof. Passengers thus won’t have to travel between two terminals should they wish to continue with an onward domestic connection upon their arrival from St. Petersburg. The sales office of the company is also moving to this new terminal. As a result, passengers will have access to all Czech Airlines services in one place just as they were used to in the original location.   С 20.03. 2014 все рейсы авиакомпании «Czech Airlines», выполняемые в Санкт-Петербург и из него, обслуживаются исключительно в новом Терминале-1. «Czech Airlines» перемещается в его новые современные помещения из терминала «Пулково-2». Безусловное преимущество нового Терминала-1 состоит в обслуживании под одной крышей как внутренних, так и международных рейсов. Отныне пассажирам не придётся переезжать из одного терминала в другой, если после прилёта в Санкт-Петербург они пожелают продолжить путешествие внутри страны. В новый терминал переводится и офис продаж компании; таким образом, в распоряжении пассажиров здесь будут все те услуги «Czech Airlines», к которым они привыкли в старых помещениях.

inzerce

Mysli na pohyb s tyčinkami Emco

75


| Střípky | News | Мозаика

Terminál 1 mění svou tvář – je komfortnější a nabízí více prostoru Terminal 1 gets a facelift – it is now more comfortable and spacious Терминал-1 меняет свой облик: больше комфорта и простора

Na Letišti Václava Havla Praha byl otevřen prostor, který zvýšil komfort cestování v Terminálu 1. Cestující nyní mají k dispozici novou informační přepážku v moderním designu, doplněnou dvěma velkoformátovými LCD televizory na zadní stěně a sezením pro trávení volného času. V celém prostoru se nacházejí speciální sedačky vybavené zásuvkami k nabíjení elektronických zařízení. Příjemný dojem doplňuje podlaha s barevnými motivy, LED bodová světla a designové podsvícení stropních pásem. Novinkou je také moderní přepážka Celního úřadu pro potvrzování vratek DPH (tzv. TAX REFUND), která je vybavena dostatečně širokými pulty a umožňuje tak lepší osobní kontakt s cestujícími a větší komfort při odkládání zavazadel ke kontrole. K dispozici jsou také magnetické dělicí pásy k řízení toku cestujících. Novou multifunkční zónu najdete v místě na rozhraní mezi veřejně přístupnou odletovou a příletovou částí Terminálu 1. Více o novinkách na letišti na www.prg.aero.   The Václav Havel Airport Prague newly has more room, thus increasing the comfort of travel in Terminal 1. There is a new state-of-the-art information desk available to passengers with two large LCD TV screens on the back wall and a sitting area for spending some spare time. There are special new seats equipped with electricity sockets recharging electronic devices available throughout. The overall pleasant ambience of the terminal is underlined by colourful floors, LED point lighting and modern backlit ceilings. An innovation is also the modern counter of the Customs Office Tax Refund. The counters are wide enough to enable better personal contact with passengers, and there is more room for placement of baggage to be checked. There are now also magnetic dividing belts aimed at managing queues of passengers. You will find a new multifunctional zone where the publicly accessible Terminal 1 Departure and Arrival halls meet. Find out more about the airport improvements at www.prg.aero.   В пражском аэропорту им. Вацлава Гавела открылась зона, обеспечивающая пассажирам, находящимся в Терминале-1, больший комфорт. Теперь в их распоряжении – новый современно спроектированный информационный пункт, задняя стена которого оснащена двумя широкоформатными LCD телевизорами. Рядом – места для сидения, где можно скоротать свободное время. Во всей новой зоне вы найдёте специальные сиденья, снабжённые розетками для зарядки электронных устройств. Приятное впечатление производит также пол с цветным орнаментом, точечные светодиодные лампы и дизайнерски подсвеченный потолок. Ещё одно новшество – современный таможенный пункт возврата НДС (так называемый TAX REFUND), оснащённый достаточно широкими стойками, что помогает улучшить личный контакт с пассажирами и обеспечивать больший комфорт при предоставлении багажа для контроля. У стоек - разделительные ленты, формирующие очередь. Новую мультифункциональную зону вы найдёте в общедоступном пространстве, на границе между залами прилёта и отлёта Терминала-1. Дополнительная информация о новшествах в аэропорту – на www.prg.aero. 76


| Střípky | News | Мозаика

Vyhrajte vysněnou cestu kolem světa s National Geographic Expedition Win your dream round-the-world trip with National Geographic Expedition Выиграйте кругосветное путешествие вашей мечты вместе с National Geographic Expedition   Sníte o cestě kolem světa? SkyTeam je ideální aliance pro uskutečnění vašeho snu. S našimi 1060 destinacemi ve 178 zemích světa si můžete zaletět do destinací, jako jsou Čína, Mexiko či Argentina, a dalších koutů naší planety. Nejlepší čas pro plánování je právě teď. Ve spolupráci s National Geographic Expedition jsme totiž připravili v květnu soutěž, ve které můžete tuto cestu vyhrát. Jediné, co potřebujete udělat, je rezervovat si svou vysněnou cestu přes plánovač SkyTeam Round the World Planner, jejž naleznete na www.skyteam.com, a využít flexibilní letenku s našimi 20 členskými aeroliniemi. Poté se podělit o plán cesty s přáteli na Facebooku a vybrat si expedici s National Geographic Expedition. Více informací a pravidla soutěže najdete na www.skyteam.com.   Have you been dreaming of travelling around the world? The SkyTeam Alliance is an ideal Alliance to make your dream come true. With 1060 destinations in 178 countries of the world you may travel to destinations such as China, Mexico, Argentina as well as other nooks of our planet. The best time to put your plans in motion is now! In May we are preparing a competition in collaboration with National Geographic Expedition where the first prize is a round-the-world trip. All you need to do is book your dream journey via the SkyTeam Round the World Planner at www.skyteam.com and make use of our flexible ticket with our 20 member airlines. Once you have done this, share your travel plans with your friends on Facebook and choose an expedition with National Geographic Expedition. For more information as well as the terms and conditions of the competition visit www.skyteam.com.   Вы мечтаете о кругосветном путешествии? «SkyTeam» – идеальный альянс, который может сделать вашу мечту реальностью. Из 1060 наших направлений в 178 стран мира вы можете выбрать такие пункты назначения, как Китай, Мексика, Аргентина и другие уголки нашей планеты. Именно сейчас – лучшее время для подобного планирования. Дело в том, что в мае, при сотрудничестве с «National Geographic Expedition», мы проводим конкурс, позволяющий выиграть такое путешествие. Единственное, что вам надо сделать – это забронировать поездку вашей мечты с помощью приложения «SkyTeam» «Round the World Planner», который вы найдёте на страницах www.skyteam.com, а также воспользоваться системой гибкого бронирования билетов с 20 авиалиниями, членами нашего альянса. Затем поделиться планом вашего путешествия с друзьями на «Фейсбуке» и выбрать путешествие от «National Geographic Expedition». Дополнительную информацию и правила конкурса вы найдёте по адресу www.skyteam.com.

77


| skyteam | skyteam | skyteam

skyteam co je sk y team?

skyteam

skyteam

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 19 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1,000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO cHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• více mil Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• gar antované rezervace Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• snadná spojení Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• pouze jedno odbavení Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• standardy k valit y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• Easy connection Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid

• Больше миль Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • Гарантия бронирования Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• Удобные стыковки рейсов Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• Одна регистрация на все перелеты Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• Стандарты качества Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

** Musíte být Elite Plus Frequent Flyer a udělat si rezervaci

SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s pro-

24 hodin před odletem.

gramme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeem-

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

able on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus Frequent Flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itiner-

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

ary, and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

78


SKYTEAM’S ROUND THE WORLD PLANNER IS YOUR GATEWAY TO THE GLOBE. SkyTeam’s new Round the World booking tool lets you schedule and book your multiple-stop journey in one simple online session. You’ll fly around the globe using just one ticket. And you’ll set the pace – with 10 days to one year to complete your trip. Easy. But with 20 member airlines offering you gateways to more than 1,060 airports in 178 countries, choosing 3 to 15 destinations to stop in along the way could take just a little while longer. And from May 1st to May 31th you can even get a chance to win your Round The World trip for free along with a National Geographic Expedition on Planner on skyteam.com


| V ě rnostní program y | Lo y a l t y programmes | П р о г р а м м ы л о я л ь н о с т и

ok plus Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • Bonusové letenky do celého světa • Lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy • Pronájmy vozů a další odměny Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время ваших путешествий.

Membership benefits:

Членство в программе приносит Вам:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Car hire and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.okplus.cz. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Аренду автомобилей и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.okplus.cz или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

ok plus corporate The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

Novinky

NEWS

Новости

Nové odměny

New rewards

Новые бонусы

V programu OK Plus jsme připravili hned dvě nové odměny: • Startovné na závodech běžecké ligy RunCzech • Vstup do REST & FUN CENTER na letišti v Praze

Two new rewards in the OK Plus Programme: • Starting fees to races of RunCzech running league • Access to REST & FUN CENTER at Prague airport

В рамках програмы «OK Plus» вас ждут сразу два новых бонуса: • Стартовый взнос на соревнованиях по бегу «RunCzech» •П раво пользования центром «REST & FUN CENTER» в пражском аэропорту

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

Míle OK Plus & body OK Plus Corporate Za jednu letenku načítáme jak míle na váš účet OK Plus, tak body do firemního programu OK Plus Corporate. Nadváha zavazadel levnější Poukaz na nadváhu zavazadel nyní pořídíte za pouhých 7 500 mil.

80

OK Plus miles & OK Plus Corporate points Earn both miles to your OK Plus account and points to company’s programme OK Plus Corporate for the same ticket. Excess baggage cheaper The excess baggage voucher costs now 7,500 miles only!

Мили «OK Plus» & очки «OK Plus Corporate» Один и тот же билет принесёт вам как мили на ваш личный счёт «OK Plus», так и очки на счёт фирмы через программу «OK Plus Corporate». Перевес багажа – дешевле Сертификат на перевес багажа стоит теперь всего 7 500 миль!


T EČ NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION UŽI T EČNÉ INFOR M ACE |UŽI USEFUL MM AT ION UŽI T EČ NÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION | U Ž I T E Č N É inf o r m a ce | usefu l i nformat i on | П ОЛЕ З Н АЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU Vve vzduchu POHODĚ VE VZDUCHU V pohodě FOR FLYING FIT FOR FLYING FOR FIT FLYING Fit TO flyFIT

Několik vás osvěží a přispěje k pocitu pohod Několik snadných cvikůsnadných vás osvěží a snadných přispěje kcviků pocitu pohody. Několik cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В ВОЗДУХЕ С КОМФОРТОМ A few simple exercises canfit help feel fit and refreshed. A few simple exercises can help you feel andyou refreshed. A few simple exercises canfit help feel andyou refreshed.

NOHY

RAMENA NOHY

NOHYA PAŽE ZÁDA RAMENA

RAMENA KOTNÍKY ZÁDA A PAŽE

záda Chodidla položte Pomalu aopřete praviOhněte koleno, Obě patykoleno, Pomalu aa paže praviOhněte Chodidla položte na zemozdvihněte azem zatáhněte břicho. na zem a zatáhněte delně nohou zdvihněte nohu a zaakružte prsty špičky delně kružte nohou nohu a zaPomalu se předkloňte, rukama sjeďte posvaly. noPomalu se v kotníku. Nejprve tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte vbřicho. kotníku. Nejprve tněte stehenní hou avystřídejte. natáhněte je až k prstům na noze. předkloňte a rukama nanejvýše. jednu stranu Nohy co Pak na jednu stranu Nohy vystřídejte. tétona poloze vydržte podruhou. nohou pak na druhou. Na SV každou nohou oSazem opřete špičky asjeďte pak Na 15 sekund. každou nohou a natáhněte je až každou stranu kružte opakujte 20krát až aopakujte zdvihněte co nejkaždou stranu kružte 20krát až back and arms výše k prstům na noze. 15 sekund. 30krát. paty. 15 sekund. 30krát. Place feetvydržte flat on the ground and hold in V tétoboth poloze your stomach. Bend slowly forward and move 15 sekund. your hands over your legs FEET toward your toes. Rest BACK AND ANKLES KNEES ANKLES KNEES in thisone position 15 seconds. ARMS Rotate your feeton Bend knee and With both heels Rotate your feetfor Bend one knee and

around one knee and your thighs. around one Bring knee and НОГИ raise it to your chest. your forraiseshoulders it to your chest. Двумя обнимитеward, колено притяните Hold forруками 15 seconds. then up, then Hold forи15 seconds. его к груди. в таком положеKeeping yourОставайтесь hands backward and hands down Keeping your нии 15 секунд. Держа колено руками, ногу around your knee, in a circular around yourmotion. knee, медленно вниз. Поменяйте ноги. slowly lowerопускайте your Repeat severalyour times, slowly lower Упражнение выполните 10 разSwitch для каждой leg. Switch legs and gently. Breathe leg. legs and ноги. ten times. repeat slowly repeatand ten evenly. times.

around one knee your thighs. Bring Place both feet flat and on slowly and evenly Place both feet flat on your thighs. Bring ПЛЕЧИ raise it to your chest. your shoulders forthe ground and hold in a circle around the ground and hold your shoulders forРуки ладонями на бедра. Делайте Hold for 15up, seconds. ward, then up, inward, yourположите stomach. Bend your ankles, firstthen in in your stomach. Bend then then круговые движения вперед, вверх, Keeping your hands backward andand down slowly forward and one direction slowly forward and backward and down плечами назад, вниз. Движения быть непреaround your knee, in a circular motion. move your hands over должны then the other, forover move your hands in a circular motion. рывными. Повторите несколько раз, дышите slowly lower your Repeat several times, your legs toward your 15 seconds in each your legs toward your Repeat several times, медленно равномерно. leg. Switch and gently. Breathe toes. Rest inиlegs this posidirection. toes. Rest in this posigently. Breathe repeat tenseconds. times. slowly evenly. tion for and 15 tion forand 15 seconds. slowly evenly.

Placeyour both feet flat on the slowly and evenly raise tenfloor, raise your slowly andleg, evenly raise your leg, tenСПИНА Иaround ПОЯСНИЦА thea ground and hold in a as circle around sing the muscles of toes high as youof in circle sing the muscles Ступни поставьте иyour втяните живот. in your stomach. ankles, first your thigh. Alternate Then put yourin your ankles, firstBend inна полcan. thigh. Alternate Медленно наклонитесь иlegs. руками съезжайте slowly forward and one direction and legs. Repeat 20 to toes and the balls one direction and Repeat 20 toof по ногам, вытягивая пальцам ног. move your hands then the on other, for 30 times with each feet theВeach floor then the other, forover их кyour 30 times with таком положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your 15 seconds each leg. and raise yourinheels. 15 seconds in each leg. toes. Rest in this posidirection. direction. tion for 15 seconds.

ZÁDA KOTNÍKY A PAŽE RAMENA

KOLENA CHODIDLA KOTNÍKY

POHYB Neseďte dlouho ve CHODIDLA

ůsnadných přispěje vás osvěží kcviků pocitu a přispěje pohody. k pocitu pohody. vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. feel can fit help andyou refreshed. feel andyou refreshed. mple exercises canfit help feel fit and refreshed.

S

s on on gand eat old orhest. Bend hen onds. nd own nds over ion. e, mes, uryour posiand ds. y. s.

KOTNÍKY CHODIDLA KOLENA

ramena Oběma rukama Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviRuce položte dlaněmi Chodidla položte Ruce položte dlaněmi na stehna. Ra-Raobejměte koleno a při- dolů dolů na na zem astehna. zatáhněte delně kružte nohou dolů na Rana zem astehna. zatáhněte menykružte kružte dopředu, nahoru, dozadu a dolů. táhněte ho k dopředu, hrudi. meny kružte dopředu, břicho. Pomalu se vbřicho. kotníku. Nejprve meny Pomalu se Pohyb musí být plynulý. Několikrát opakujte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu předkloňte a rukama na jednu stranu nahoru, dozadu předkloňte a rukama a dýchejte přitom pomaluasjeďte stále koleno aa pravidelně. dolů. Pohyb musí sjeďte nohou pak na druhou. Na aRukama dolů.po Pohyb musí po nohou držte a nohuNěkolikrát plynulý. Několikrát abýt natáhněte jepomalu až každou stranu plynulý. abýt natáhněte je kružte až shoulders spusťte Vyměňte 15 ana dýchejte kopakujte prstůmdolů. na noze. sekund. a dýchejte kopakujte prstům noze. Place your hands Bring your nohy, opakujte přitéto tompoloze pomalu a praVpři této poloze vydržte tom pomalu a on pra-your thighs. V vydržte shoulders then backward and desetkrát. videlně. 15 sekund. forward, then up, videlně. 15 sekund. down inAND a circular motion.ANKLES Repeat several LEGS SHOULDERS BACK SHOULDERS BACK ANDtimes, gently. Breathe slowly evenly.your Put both hands Place ARMS your hands feet on ARMS Place your hands on andRotate

CHU E VZDUCHU HODĚ VE VZDUCHU NG OR FLYING

eněmi Raěte a přise ředu, di. ama nd. usí eno žlikrát malu e. te měňte adržte pra-

ZÁDA A PAŽE KOLENA KOTNÍKY

nohyrukama Oběma Ruce položte dlaněmi Oběma rukama Oběma rukama koleno přitáhněte obejměte koleno obejměte a přidolů na astehna. obejměte kolenoRaa přiho k hrudi. Rukama stále táhněte ho kVydržte hrudi. 15 sekund. meny kružte táhněte ho kdopředu, hrudi. koleno držte a nohu pomalu spusťte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu Vydržte 15dolů. sekund. Vyměňtestále nohy, opakujte desetkrát. Rukama koleno aRukama dolů. Pohyb stálemusí koleno držte a nohu pomalu být plynulý. Několikrát držte a nohu pomalu legs dolů. Vyměňte opakujte spusťte a dýchejte spusťte dolů. Vyměňte Put both hands around one knee and raiseaitprato nohy, opakujte při tomopakujte pomalu nohy, your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your desetkrát. videlně. desetkrát. hands around your knee, slowly lower your leg. LEGS SHOULDERS LEGS Switch legs and repeat tenPlace times. Put both hands yourhands hands on Put both

UL ACE | USEFUL MM AT ION INFOR M AT ION NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION

ŽE

И Н Ф ОРМА Ц ИЯ

kotníky Chodidla Pomalu apoložte praviRuce položte dlaněmi

KOTNÍKY KOLENA ZÁDA A PAŽE

Pomalu Ohněte praviChodidlaakoleno, položte Pomalu v kotníku. na delně zem kružte aa pravidelně zatáhněte nohou delně zdvihněte kružte nohu nohou a zadolů na stehna. Ra- kružte na nohou zem a zatáhněte Nejprve na jednu na druhou. břicho. vmeny kotníku. Pomalu Nejprve se stranu a pak vtněte kotníku. stehenní Nejprve svaly. kružte dopředu, břicho. Pomalu se Na každou kružtena 15 jednu sekund. předkloňte na jednudozadu stranu astranu rukama Nohy vystřídejte. stranu nahoru, předkloňte a rukama sjeďte a pak po druhou. nohou aSsjeďte pak každou na nohou Na dolů.na Pohyb musíNa podruhou. ankles akaždou natáhněte stranu je až kružte každou opakujte stranu 20krát kružte až být plynulý. Několikrát a natáhněte je až Rotate your feet slowly and15 in na a circle k15 prstům sekund. noze. 30krát. sekund. opakujte anadýchejte kevenly prstům noze. around your ankles, first in Vone direction and Vpřitéto poloze vydržte tom pomalu a pratéto poloze vydržte then the other, for 15 seconds in each direction. 15 sekund. videlně. 15 sekund.

BACK ANKLES AND SHOULDERS ЩИКОЛОТКИ ARMS Rotate yourhands feet on Place your

ANKLES KNEES BACK AND Rotate Bend one yourknee feet and ARMS

move yourother, hands over then the for in a circular motion. your legsseveral toward your 15 seconds in each Repeat times, 106 | review toes. Rest in this posidirection. gently. Breathe tion for and 15 seconds. slowly evenly.

then 30 times the other, with each forover move your hands 81 15 leg. seconds in each your legs toward 106 | review your direction. toes. Rest in this position for 15 seconds.

Делайте медленные Place both feet flat onкруговые slowly and evenly slowly raise your and feet leg, evenly ten-on Placeупражнения both flat your thighs. Bring ступнями ног. Сначала в одну сторону, потом the and hold in aground circle around in sing circle the muscles around of thea ground and hold your shoulders forвin другую. Повторите сторону your stomach. Bend your ankles, first in в каждую your your ankles, thigh. Alternate first Bend in in your stomach. ward, then up, then 15 секунд. slowly forward and one direction one legs. direction Repeat and to slowly forward20 and backward andand down

CHODIDLA KOLENA

kolena Ohněte Obě paty koleno, Obě patykoleno, opřete Pomalu a opřete praviOhněte Ohněte nohu zatněte zdvihněte odelně zem kružte a koleno, prsty nohu špičky azdvihněte zaozdvihněte zem aaprsty špičky nohou nohu astezahenní svaly. Nohy vystřídejte. nohou tněte chodidel stehenní zdvihněte svaly. chodidel zdvihněte v kotníku. Nejprve tněteKaždou stehenní svaly. opakujte 20krát Nohy co vystřídejte. Pak až 30krát. co nejvýše. Pak na nejvýše. jednu stranu Nohy vystřídejte. Soa každou zem opřete nohou špičky oS zem opřete špičky pak na druhou. Na každou nohou knees opakujte akaždou zdvihněte 20krát co nejaž aopakujte zdvihněte co nejstranu kružte 20krát až Bend one knee and raise your leg, tensing the 30krát. výše paty. výše paty. 15 sekund. 30krát. muscles of your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to 30 times with each leg.

KNEES FEET ANKLES

FEET KNEES

КОЛЕНА Bend With both one knee heels on With Rotate your feetand Bendboth one heels knee on and Согните ногу в tenколене, поднимите ногу иtenraise the floor, your raise leg, your the floor, slowly and evenly raise yourraise leg, your стисните бедренные Поменяйте sing toes the as high muscles as youof мышцы. toes as youof in a circle around sing as thehigh muscles ноги. Повторите упражнения 20 – 30 раз для your can. thigh. put Alternate your can. put your your Then ankles, first in yourThen thigh. Alternate каждой ноги. legs. toes and Repeat the balls 20 to of toes and the balls one direction and legs. Repeat 20 toof 30 your times feet on with theeach floor your feet on theeach floor then the other, for 30 times with leg. and raise your and 15 seconds in heels. each leg. raise your heels. 106 | review direction.

JÍDLO A PITÍ POHYB

Během letu se nepřeNeseďte dlouho ve chodidla stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně stejné poloze. PoObě paty opřete Obě paty opřete o zem a vody špičky chodidel vzbuďte oběh a omezte vzbuďte krevnípití oběh o zem akrevní prsty špičky zdvihněte co nejvýše. Pak o zem opřete tím, že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. tím, že vstanete, chodidel zdvihněte špičky a se zdvihněte co nejvýše paty.setak projdete po Po přistání projdete po bukabině co nejvýše. Pakkabině aoprotáhnete ruce dete čerstvější.si ruce a protáhnete zem opřetesišpičky afeet a nohy. anohy. zdvihněte co nejWith raise yourAND toes as MOVING EATING MOVING výše both paty.heels on the floor, high assityou Then your toes balls Don’t toocan. long in put DRINKING Don’t sit and too the long in of your feet on the floor and raise your heels. Avoid eating heavily the same position. the same position. the circulation flight. Stimulate Stimulate FEET circulation during СТУПНИ Drink plenty of of water by getting of on by getting out With bothout heels Обе пяткиwalking оприте поднимите and not toowalking much your seat, your seat, the floor, raise yourо пол и носочки как можно Затемthe опритесь alcohol, tea or coffee. around cabin andвыше. around cabin and toes asthe high as you о пол носочками и поднимите пятки как This will help youarms feel stretching arms stretching your can. Then your put your можно выше. fresher on arrival. and and legs. toeslegs. and the balls of your feet on the floor and raise your heels.

KOLEN CHOD

Ohněte Obě patyk ozdvihnět zem a p tněte ste chodidel Nohy vys co nejvýš každou oS zem op aopakujte zdvihně 30krát. výše paty

KNEES FEET

Bendbot on With raise you the floor, sing as theh toes yourThen thig can. legs.and Rep toes 30 times your feet leg. raise and

POHY JÍDLO

Neseďtele Během stejné po jídejte. P vzbuďte vody a om tím, že v alkoholu projdete Po přistá a protáhn dete čers a nohy.

MOVIN EATIN Don’t sit DRINK

the same Avoid eat Stimulat during th by gettin Drink ple yournot seatt and around tt alcohol, stretchin This will and legso fresher


| N a palubě | O n board | на борту

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABIN С КОМФОРТОМ НА БОРТУ BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впередистоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoli elektronického přístroje s posádkou. Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce a u nichž je aktivován mód „ledadlo/flight safe“, je možné používat na palubě letadla. Více informací naleznete v pravidlech pro používání elektronických zařízení umístěných v kapse sedadla.

In the interest of flight safety, consult the use of any electronic device with the crew. Small devices that can be safely held in your hands – and on which the “plane/flight” mode is enabled – can be used on board the aircraft. More information can be found in the rules for the use of electronic devices located in the seatback pocket.

В интересах обеспечения безопасности полёта, о возможности использования какого бы то ни было электронного устройства проконсультируйтесь с бортпроводником. Небольшие устройства, которые безопасно держать в руке, активировав в них режим „самолёт/flight safe“, использовать на борту самолёта можно. Дополнительную информацию вы найдёте в правилах пользования электронными устройствами, которые находятся в кармане каждого кресла.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On board of Airbus A330-300 personal screens are installed with wide selection of films, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

82

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


| N a palubě | O n board | на борту

TISK NA PALUBĚ

IN-FLIGHT DAILY PRESS

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

Upon entering the aircraft, Czech Airlines offers complimentary Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

Our food and beverage selection depends on the time of day and length of flight. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons below the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (диетическое, вегетарианское, кошерное и детское) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют право продавать алкогольные напитки лицам младше 18 лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, поданные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights it is not allowed to use electronic cigarettes.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие. На борту так же запрещено курение электронных сигарет.

83


| map y | maps | карты

HELSINKI ST. PETERSBURG STOCKHOLM

MINSK

HAMBURG AMSTERDAM

WARSAW

DUSSELDORF BRUSSELS

ATLANTA BOSTON* DETROIT* CHICAGO* LOS ANGELES MEXICO CITY MINNEAPOLIS* NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON*

MADRID

PARIS

MOSCOW

RIGA

COPENHAGEN

BERLIN

PRAGUE

FRANKFURT

K. VARY

OSTRAVA

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

BUDAPEST

ZURICH

ROSTOV ON DON

CLUJ

GENEVA PULA

MILAN NICE

SPLIT SOFIA DUBROVNIK BURGAS

BARCELONA OLBIA PALMA MALLORCA

VALENCIA

BUCHAREST

CAGLIARI

ROME NAPLES

THESSALONIKI CORFU

LAMEZIA TERME

IBIZA

SEVILLA MALAGA

TENERIFE LAS PALMAS

CATANIA

ZAKINTHOS

KOS CHANIA

MALTA

ANTALYA RHODES

HERAKLION

LARNACA ABU DHABI DUBAI TEL AVIV

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

AFRICA

* **

flights operated from May 2014 flights operated from 16th June 2014

BRISBANE

SYDNEY AUCKLAND TASMAN SEA


PERM YEKATERINBURG NIZHNY NOVGOROD UFA

CHELYABINSK

SAMARA

KAZAKHSTAN

ALMATY TBILISI** YEREVAN

TASHKENT BAKU

MONGOLIA

SAPPORO

SEOUL CHINA

OKAYAMA OSAKA FUKUOKA

NIIGATA TOKYO NAGOYA

TAIPEI

DUBAI HONOLULU

HANOI

THAILAND

BAY OF BENGAL

DA NANG BANGKOK

GUAM

HO-CHI-MINH CITY KOROR KOTA KINABALU


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | letadlov ý park | F L E E T | С А М О Л Е Т Н Ы Й П А Р К

AIRBUS AIRBUS A330 A330– –300 300

1 276

45 900 kg 230 2 000 kg

60,30 m

860 km/h

63,69 m

4 100 km

6 180

17 000 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A320 – 200

AIRBUS A319 – 100

135 | 116

3 360 km 86


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ letadlov ý park | F L E E T | С А М ОСУДОВ ЛЕТНЫЙ ПАРК LETADLOVÝ PARK | |FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ

ATR 72 – 500 ATR 72 – 500 OK-GFR OK-GFR

5 5 64/70 64/70 27,05 m 27,05mm 27,17

6 600 kg 6 600 kg 22 500 kg 22 500 kg 540 km/h 1540 594km/h km

3 3 48 48 24,57 m 24,57m m 22,67

4 900 kg 4 900 kg 18 600 kg 18 600 kg 540 km/h 1540 594km/h km

27,17 m

ATR 42 – 500 ATR 42 – 500

22,67 m

1 594 km

1 594 km

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ

OK-GFR OK-GFR

Livery Českých aerolinií Livery Českých aerolinií

SkyTeam livery SkyTeam livery

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet | Seating оличество пассажиров Početcestujících letadel | Number of Capacity Aircraft | |Количество воздушных судов

Vzletová | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса Užitečnýhmotnost náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Rozpětí křídel | Wingspan | Размах крыла пассажиров Počet cestujících | Seating(m) Capacity | оличество

Cestovní | Cruising Speed (km/h) Крейсерская скорость Vzletová rychlost hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Délka letadla of Aircraft (m) | Длина Rozpětí křídel| Length | Wingspan (m) | Размах крыла Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина

87

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ | L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P raha | V Á C L A V H A V E L A I R P O R T pra g ue | А Э Р О П О Р Т И М Е Н И В А Ц Л А В А Г А В Е Л А B П P A Г E

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI Terminál

| Terminal | Терминал 2

Parkování na Letišti Praha Parking at Prague Airport

PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT THE AIRPORT

PARKING P2 АВТОСТОЯНКА Р2

PARKING C АВТОСТОЯНКА C

VIP

| Schengenska St. | ул. Шенгенска

ПАРКОВКА, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ

| VIP-зона

PARKING D АВТОСТОЯНКА D

Cargo zóna

| Terminal | Терминал 3

Aviatická

| Cargo zone | Карго-зона

| Aviaticka St. | ул. Авиатицка

Příjezd

PARKING P11 АВТОСТОЯНКА Р11

Výjezd K Letišti

| Terminal | Терминал 1

PARKING P1 АВТОСТОЯНКА Р1

Schengenská

Terminál

Terminál

PARKING B АВТОСТОЯНКА B

| Entrance | Вљезд

| Exit | Выезд

| K Letisti St. | ул. К летишти

R7

R1 Lipská

Směr Praha centrum

| To Prague City Centre | Направление в центр Праги

| Lipska St. | ул. Липска

Pražský okruh | Пражская кольцевая дорога Ostrava | Острава Brno | Брно Olomouc | Оломоуц Plzeň | Плзень

R1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D5

Liberec | Либерец Hradec Králové | Градец Кралове České Budějovice | Ческе Будейовице Linz | Линц Karlovy Vary | Карловы Вары

R1 / R10 R1 / D11 R1 / R4 R1 / R4 R1 / R6

Ústí nad Labem | Усти над Лабем Berlin | Берлин Dresden | Дрезден Chomutov | Хомутов

R7 / D8 R7 / D8 R7 / D8 R7

SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – HOUSED PARKING D AND C • Prices from CZK 750/week. • Free transport to and from parking D directly in front of the Terminals 1 and 2. • Parking up to 40% cheaper: book Parking C on www.prg.aero at least 3 days in advance. Reserve online at www.prg.aero.

ПАРКОВКА В АЭРОПОРТУ PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D a C • Ceny od 750,– Kč/týden. • Přeprava z parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a Terminálu 2 a zpět zdarma. • Parkování až o 40 % levnější: rezervujte si Parking C na www.prg.aero minimálně 3 dny předem! Rezervujte on-line na www.prg.aero.

МЕСТО ВЫСАДКИ И ПОСАДКИ - АВТОСТОЯНКА «Р1» и «Р2» • Находится перед зданиями Терминалов 1 и 2. • 15 мин бесплатно / распространяется на один въезд в течение 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - АВТОСТОЯНКА «В» и «С» • предназначена для парковки более 15 минут. • самая выгодная по стоимости кратковременная парковка: 2,- EUR/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - ЗАКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА «D» и «С» • Стоимость от 750,– CZK/неделя. • Бесплатное перемещение с автостоянки «D» непосредственно перед зал Терминала 1 и Терминала 2 и обратно. • Парковка до 40 % дешевле: забронируйте Parking C на www.prg.aero как минимум за 3 дня до приезда! Бронировать можно онлайн на www.prg.aero.

PARKING AT THE AIRPORT DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes.

88 80-91 CSA SERVICE_8.indd 87

review | 87

3/28/14 10:46 AMDOPRAVA L E T IŠT ĚNA LETIŠTĚ VÁC L AVA H AV L A PR A H A | L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P raha |

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. VÁCL AV HAVEL V ÁCLA V H A V E L AIRPORT A I R P O R T PRAGUE pra g ue |I ААЭРОПОРТ Э Р О П О Р ТИМЕНИ И М Е НВАЦЛАВА ИAAA В АRADIOTAXI Ц Л АГАВЛА В А Г АВ ВПРАГЕ ЕЛА B ПPAГE AUTOBUSOVÁ DOPRAVA • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 Airport Express – přímé spojení s centrem města • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz a Hlavním nádražím FIX TAXI OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Zastávky přímo předNA LETIŠTĚ Terminály 1 a 2. DOPRAVA • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 arrival 078, +420 555 525 1 and 2. • Taxi operator counters are located in the halls722 of Terminals • Více informací na www.cd.cz. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA • www.airportcars.cz AAA RADIOTAXI Městská hromadná doprava • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 Airport Express – přímé spojení s centrem města • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz a Hlavním nádražím • Bus č. 119 – směr (přestup FIX TAXI • Zastávky přímoDEJVICKÁ před Terminály 1 a 2. na metro linka A). • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • Více informací na www.dpp.cz. • Více informací na www.cd.cz. • www.airportcars.cz АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ Dálková autobusová doprava Městská hromadná doprava– Student Agency «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города • Luxusní a mezinárodní doprava. • Bus č.vnitrostátní 100 – směr ZLIČÍN (přestup autobusová na metro linka B). и Главным вокзалом • Více informací na www.studentagency.cz. • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Více informací na www.dpp.cz. ТРАНСПОРТ Dálková TAXI autobusová doprava – Student Agency • Больше данных на www.cd.cz. SMLUVNÍ – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY АВТОБУСНЫЙ «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. Городской транспорт • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. и Главным вокзалом • Více informací na www.studentagency.cz. • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). AAA RADIOTAXI • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Автобус № 119 в направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадка на метро • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Больше данных на www.cd.cz. SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY линия «A»). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz Городской транспорт • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Больше данных на www.dpp.cz. FIX TAXI • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). AAA RADIOTAXI Автобусный дальнего следования - обеспечивает • Tel.: +420 220222 113333 892, +420 220 • Автобус № 119 втранспорт направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадкафирма на метро • Tel.: +420 222, +420 729117 331078, 133 +420 722 555 525 «Student Agency» • www.airportcars.cz линия «A»). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Внутренние автобусные транспортные перевозки-люкс. • Больше данных инамеждународные www.dpp.cz. FIX TAXI • Больше данных на www.studentagency.cz. Автобусный транспорт дальнего следования - обеспечивает фирма • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 TRANSPORT TO THE AIRPORT «Student Agency» • www.airportcars.cz • Внутренние и международные транспортные перевозки-люкс. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИавтобусные - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ BUS TRANSPORT • Больше данных на www.studentagency.cz. ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ Airport Express – direct connection to the city centre TRANSPORT TO THE AIRPORT and the main train station • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ BUSright TRANSPORT • Stops in front of Terminals 1 and 2. AAA RADIOTAXI ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ Airport Express – direct connection to the city centre • More information at www.cd.cz. • Тел.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 the transport main train station • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. Cityand public • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Stops right front of of Terminals and 2. to metro line B). AAA RADIOTAXI • Bus No. 100 – in direction ZLIČÍN1(transfer FIX TAXI • More information at www.cd.cz. • Тел.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). City public transport • Тел.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • More information at www.dpp.cz. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • www.airportcars.cz FIX TAXI Intercity coach transport – Student Agency

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ

• Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A).

• Luxurious national and international bus transport. • More information at www.dpp.cz. • More information at www.studentagency.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • More information at www.studentagency.cz.

| review 88 88 | review

• Тел.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • www.airportcars.cz


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A

| L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P raha | VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ V Á C L A V H A V E L A I R P O R T pra g ue | А Э Р О П О Р Т И М Е Н И В А Ц Л А В А Г А В Е Л А B П P A Г E

JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT THE AIRPORT?

КАК ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ ?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Tranzitní část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

ОТДОХНИТЕ В ЗОНЕ ОТДЫХА «KOOPERATIVA» • Транзитная часть Терминала 2, 1-ый зтаж, между коридорными рукавами «C» и «D» • Работает круглосуточно. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

C

T2 D

B TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA / ТРАНЗИТНАЯ ЧАСТЬ

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

ПОСЕТИТЕ НАШ КИНОЗАЛ – «CINEMA TIME» • Фильмы идут ежедневно с 10 до 23 часов. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA / ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

T1

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže. REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

ОМОЛОДИТЕСЬ B ВЕЛНЕС - ЦЕНТЕР «SKY RELAX» • Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Услуги парикмахера, маникюр, педикюр, массажи.

A

REST & FUN CENTER • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Internet café, privátní lounge, hotelové pokoje na přespání, občerstvení, sprcha, wi-fi. REST & FUN CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Internet café, private lounge, hotel rooms for over-night stays, refreshments, shower, wi-fi.

«REST & FUN CENTER»

• Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Интернет кафе, приватная лоунге, гостиничныйе номера

для сна, закуски, душ, wi-fi (ви-фи).

PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • Vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free.

USE OUR SMS SERVICE AND OUR MOBILE APP • Receive flight information via sms or email. • Prague Airport’s mobile app for smart phones.

VYUŽIJTE SMS SLUŽBU A MOBILNÍ APLIKACI • Přijímání informací o letu formou sms nebo e-mailem. • Mobilní aplikace Letiště Praha pro chytré telefony.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ БЕСПЛАТНО К ВАЙ ФАЙ РОУТЕРУ • Высокоскоростное бесплатное подключение к интернету. • Подключиться можно с помощью «SSID» prg.aero-free.

CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • High-speed connection to internet for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

• Получение информации о рейсе в форме sms или e-mail сообщения. • Мобильное приложение «Аэропорт Прага» для смартфонов.

91 80-91 CSA SERVICE_8.indd 89

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ SMS УСЛУГАМИ И МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

review | 89

3/28/14 10:46 AM


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines Dámské parfémy Women’S fragrances Женская парфюмерия

Versace Bright Crystal Absolu EDP 50 ml Cena/Price

59 €

approx. 1680.00 Kč

NEW

LancÔme La vie est belle EDP 50 ml Cena/Price

68 €

NEW Gucci Gucci PREMIÈRE EDP 50 ml Cena/Price

€ 68

approx. 1940.00 Kč

92

approx. 1940.00 Kč

NEW


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент изделий Вы найдете в каталоге Sky Shop. Pánské parfémy Men’S fragrances Мужская парфюмерия

Paco Rabanne Invictus EDT 100 ml Cena/Price

61 €

approx. 1740.00 Kč

Yves Saint Laurent L´Homme Sport

NEW

EDT 60 ml Cena/Price

50 €

approx. 1420.00 Kč

NEW Givenchy Gentleman Only Intense EDT 50 ml Cena/Price

52 €

93

approx. 1480.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Miniatury Miniatures Миниатюры

Giorgio Armani Miniatures for Men Cena/Price

45 €

NEW

Chloé Coffret Miniatures Cena/Price

44 €

94

approx. 1250.00 Kč

approx. 1280.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Kosmetika Cosmetics Косметика

Clarins Instant Lip Perfector

NEW

Tint 01 & 02, 2 x 12ml Cena/Price

22 € LancÔme Travel Eyes Set

approx. 630.00 Kč

NEW

Cena/Price

42 €

approx. 1200.00 Kč

NEW L´Oréal Madame Make-up Palette Cena/Price

39 €

95

approx. 1110.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Hodinky Watches Часы

NEW Aviator LADIES’ Rose Gold Watch Cena/Price

119 €

NEW Lacoste Valencia Cena/Price

135 €

approx. 3840.00 Kč

NEW Festina Chronograph 24h Cena/Price

125 €

96

approx. 3550.00 Kč

approx. 3380.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Šperky Jewellery Ювелирные изделия

Ella Morissa Magic Box Cena/Price

43 €

approx. 1230.00 Kč

NEW Thomas Sabo Charm Bracelet Cena/Price

74 €

approx. 2110.00 Kč

NEW

NEW Swarovski Slake Rose Bracelet Cena/Price

59 €

approx. 1680.00 Kč

Thomas Sabo Silver Earstuds Cena/Price

44 €

approx. 1250.00 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

97


Dá r k y

dá r k y | gifts

g i f t s I Под а р к и

| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Doplňky Accessories Аксессуары

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действительно до полной распродажи.

Bang&Olufsen Headphones Form 2 Cena/Price

95 €

approx. 2700.00 Kč

NEW

Desigual Wallet Cena/Price

50 €

approx. 1420.00 Kč

Lifetrons Drumbass Bluetooth Speaker Cena/Price

65 €

approx. 1850.00 Kč

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.

98
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.