Page 1

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

1


BOLOGNESEUUTISET / AINEISTO-OHJEET

BologneseUutiset ottaa mieluusti vastaan bologneseaiheista materiaalia! Tervetulleita ovat niin valmiit artikkelit kuin juttuideat ja valokuvatkin. Ei ole niin arkista asiaa, etteikö siitä voisi kirjoittaa BologneseUutisiin. Arkiset sattumukset, harrastukset, tavallinen elämä. Tai näyttelymatkat ja muut seikkailut koirien kanssa – kaikki aiheet ovat yhtä toivottuja. Myös asiapitoisia artikkeleita saa mielellään toimittaa meille. Koirien terveys, ruokinta, hoito, liikunta, vakuutukset – aihelista on loputon. Toimita tekstit mieluiten ilman muotoiluja. Otamme myös vastaan bologneseaiheisia korkealaatuisia (resoluutio 300 dpi) valokuvia, joita voidaan käyttää lehden kuvituksena. Liitä kuviin tiedot kuvissa esiintyvistä koirista (kutsumanimi ja virallinen nimi) sekä kuvaajatiedot ja varmista, että sinulla on kuviin oikeudet. Lehdessä on lisäksi vakiopalstoja, joissa Bolognese ry:n jäsenet voivat julkaista maksuttomia ilmoituksia omistamistaan tai kasvattamistaan koirista. Kasvattajalla tulee olla omistajan lupa ilmoituksen julkaisemiseen. Ilmoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Vakiopalstoja ovat Uudet valiot ja voittajat, Ryhmäsijoitukset, Syntymäpäiväilmoitukset ja Muistoissa-ilmoitukset. Lisäksi voi lähettää tietoja koiran saavutuksista agilityssä, tokossa, rallytokossa, koiratanssissa jne. Liitä valio- ja voittajailmoituksiin seuraavat tiedot: uusi titteli/uudet tittelit, entiset tittelit, koiran virallinen nimi, sukupuoli, syntymäaika, koiran isän ja emän nimi, kasvattaja ja omistaja. Syntymäpäivä- ja Muistoissa-ilmoitukset ovat vapaamuotoisempia ja niihin voi myös liittää oman tekstin. Kaikkiin ilmoituksiin toivotaan liitettävän myös korkealaatuinen (resoluutio 300 dpi) valokuva koirasta sekä kuvaajatieto. Varmista, että sinulla on kuvaan oikeudet. Toimita kaikki materiaali sähköisessä muodossa osoitteeseen: ann-sofie@qiamorkennel.com.

BOLOGNESEUUTISET

JULKAISIJA B O L O G N E S E RY

P Ä Ä TO I M I T TA J A A N N - S O F I E B E RT S

TA I T TO A N N A R AT I A

K A N S I & TA K A K A N S I “ N E F E R ” , G A R E L L A N E L ROY N E F E R K A S VAT TA J A : H E L E N A PA J U L A H T I O M I S TA J A : E V E L I I N A P Y LV Ä S K U VA : E V E L I I N A P Y LV Ä S

BOLOGNESEUUTISET ILMESTYY K A K S I TA I KO L M E K E RTA A V U O D E S S A V E R K KO J U L K A I S U N A .

2

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / 2/2016

SISÄLTÖ 2/2016

B O L O G N E S E RY / 4

P U H E E N J O H TA J A N T E RV E I S E T / 5

SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016 / 6

V U O D E N B O L O G N E S E - K I L PA I L U / 1 4

E U R O P E A N D O G S H O W 2 0 1 6 – B RY S S E L / 1 9

V U O L A S V I RTA - PA L K I N TO / 2 3

R Ä P S Y N M U O T I PA L S TA / 2 4

H Ä L S O S PA LT – T E RV E Y S PA L S TA / 2 6

T I P S & R Å D – V I N K K I PA L S TA / 2 8

B O L O G N E S E RY : N K A S VAT TA J A L I S TA / 3 0

U U D E T VA L I O T J A V O I T TA J AT / 3 1

S Y N T Y M Ä PÄ I VÄ I L M O I T U K S I A / 3 7

RY H M Ä S I J O I T U K S E T / 3 8

CHOBOLON ROCKET ROMEO

RY H M Ä S I J O I T U K S E T K A U T TA A I K A I N / 3 9

B O L O G N E S E PÄ I VÄ / 5 0

J O U L U T E RV E H DY K S E T / 5 1

F R A N C I S C O D E G OYA N B O L O G N E S E / 6 0

S E U R A AVA L E H T I / 6 1

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

3


BOLOGNESEUUTISET / BOLOGNESE RY

BOLOGNESE RY Bolognese Ry perustettiin Turussa 29.3.2015. Se jatkaa samana päivänä lakkautetun Bolognese-alajaoston aloittamaa työtä rodun parissa. Alajaosto ehti toimia viisi vuotta: se perustettiin vuonna 2009, ja varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 2010. Ensimmäisen kahdenkym­ menen vuoden aikana – ensimmäiset bologneset tuotiin Suomeen vuonna 1989 – rodulla ei Suomessa ollut omaa yhdistystä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien bologneserotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta, toimia bologneseharrastajien yhdyssiteenä ja tehdä bologneserotua tunnetuksi.

HALLITUS P U H E E N J O H TA J A

P E N T U N E U VO J A J A J Ä S E N L E H D E N P Ä Ä TO I M I T TA J A

A N N A R AT I A

A N N - S O F I E B E RT S

p u h e e n j o h t a j a @ b o l og n e s e r y. f i

p e n t u n e u vo j a @ b o l og n e s e r y. f i

VA R A P U H E E N J O H TA J A

HALLITUKSEN JÄSEN

EVELIINA NIEMINEN

ERJA NIEMINEN

eve l i i n a _ n i e m i n e n @ h o t m a i l . c o m

ke n n e l b o u n i e n @ g m a i l . c o m

SIHTEERI

HALLITUKSEN JÄSEN

H E I N I V Ä H Ä - RU O H O L A

H A N N A PA L M

s i h t e e r i @ b o l og n e s e r y. f i

hanna.palm87@gmail.com

JÄSENSIHTEERI

w w w - b o l og n e s e r y. f i

NIINA KUISMA

w w w. f a c e b o o k . c o m / b o l og n e s e r y

j a s e n s i h t e e r i @ b o l og n e s e r y. f i

R A H A S TO N H O I TA J A K A A R I N A S I I VO N E N kss@dnainternet.net

4

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

KESÄÄ ODOTELLESSA. TURRE JA MUSTI VILLINGISSÄ. KUVA ANNA RATIA.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! PUHEEN­J OHTAJAN TERVEISET

Vuosi on jälleen vaihtumassa. Toivottavasti vuosi 2017 toisi tullessaan paljon hyviä asioita! Työn alla on mielenkiintoinen projekti. Ensi vuonna toteutetaan rodun ensimmäinen terveyskysely pohjoismai­ sena yhteistyönä. Kysymykset ovat samat kaikissa maissa, mutta kukin maa hoitaa itse oman kyselynsä toteutuksen. Vastaukset voidaan analysoida toisaalta maakohtaisesti, toisaalta yhtenä kokonaisuutena. Olisi erittäin tärkeää, että kaikki bolognesenomistajat osallistuisivat kyselyyn – kyselystä tiedotetaan, kun se on valmistunut.

ovat kaikki rotua kennelnimen alla kasvattaneet, yhteensä 42 eri kasvattajaa. Lehti on muutenkin listapainotteinen, koska niin ikään listattuina löytyvät rodun Suomessa – ja suomalaisten koirien ulkomailla – saavuttamat ryhmäsijoitukset ja shortlistaukset. Listat eivät välttämättä ole aukottomia, mutta mukana ovat kaikki tiedossa olleet sijoitukset. Listoja täydennetään tarvittaessa. Lisäksi saamme lukea kolmen suomalaisen bolognesen matkasta Euroopan Voittaja -näyttelyyn Belgiaan ja pienenpieni bolognese Räpsy esittelee talvimuotia.

Sitä odotellessa voi taas syventyä BologneseUutisten uusimpaan numeroon – nyt on saatu aikaan jo kolme lehteä. Yhä edelleen toivomme, että useampi bologneseharrastaja osallistuisi lehden tekoon. Jutut, kuvat ja juttuideat ovat kaikki tervetulleita, samoin kuvituskuvat. Myös toiveita käsiteltävistä aiheista saa esittää!

Nyt on myös aika osallistua Vuoden Bolognese -kilpailuun. Toivomme kovasti, että mahdollisimman moni osallistuisi. Kaikkien osallistuneiden koirien kuvat ja tiedot julkais­taan seuraavassa lehdessä ja jokaisessa sarjassa palkitaan neljä koiraa kummastakin sukupuolesta ruusukkein ja diplomein. Ilmoittautumisohjeet löytyvät lehdestä.

Tällä kertaa lehdessä on juttua suomalaisen bolognesen kahdestakymmenestäseitsemästä vuodesta – ensimmäinen bolognese tuotiin Suomeen vuonna 1989 – ja listattuina

Hauskaa kevään odotusta ja turrukoille terveisiä!

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

A N N A R AT I A

5


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016

SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016 A N N A R AT I A

Ensimmäiset bologneset tuotiin Suomeen Tanskasta vuonna 1989. Rotu oli alkuvuosina harvalukuinen. 2000-luvulle tultaessa rekisteröintimäärät alkoivat hitaasti nousta, ja nyt, vain muutaman viime vuoden aikana, syntyneiden pentujen määrä on lähes kaksinkertaistunut. Tässä artikkelissa on tiivis läpileikkaus suomalaisen bolognesen kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen. Kymmenen ensimmäistä vuotta / 1989 – 1999 Ensimmäisen bolognesen toi Suomeen Jaana Nousiainen, kennel Noden. Kyseessä oli tanskalainen 8.2.1989 syntynyt narttu Jabir’s Bo-Blanc Chic Chiquita, kasvattaja Jan Warming. Seuraavana vuonna Suomeen saatiin neljä koiraa lisää, kaksi narttua ja kaksi urosta, kaikki Jabir’s-kennelistä ja pitkälti samaa sukua. Näistä nartuista toinen, Jabir’s Bo-Blanc Jingle Joy tuli sijoitukseen Kaarina Siivoselle, kennel Meadow’s Wolf (koiran omisti Ulla Lehtovaara). Meadow’s Wolf on pisimpään Suomessa toiminut bolognesekennel, jonka viimeisin pentue on syntynyt vuonna 2013. Näiden pentujen sukutaulussa Jabir’s Bo-Blanc Jingle Joy löytyy neljännestä sukupolvesta.

1996 Suomeen saatiin yhteensä kuusi uutta tuontikoiraa, joista viisi Italiasta ja yksi Norjasta. Tuontien kokonais­ määrä kohosi siis kuuteentoista koiraan. Osa koirista oli edelleen samaa sukua Suomeen jo tuotujen kanssa, mutta tällä kertaa joukossa oli kaksi italialaista koiraa, jotka toivat kokonaan uutta verta, narttu Quintina di Platino Iridio ja uros Simeone di Platino Iridio. Narttu Quintina valioitui suoraan kolmessa ensimmäisessä näyttelyssään. Nämä koirat toi Suomeen Tuula Heikkinen, kennel Gaifridin. Seuraavan koiran, uroksen, toi Helena Pajulahti, kennel Garellan vuonna 1998 Puolasta. Se edusti osin uutta verta, mutta sitä ei koskaan käytetty jalostukseen.

Vuonna 1990 syntyi myös ensimmäinen suomalainen bolognesepentue (kennel Noden). Emänä oli Suomeen ensimmäisenä tuotu narttu Jabir’s Bo-Blanc Chic Chiquita, isänä Tanskassa asuva uros Igor de Chaponay – joka oli isänä myös vuonna 1991 tuoduista neljästä koirasta kolmelle.

Vuonna 1999 Vesa Toivonen, kennel Connection toi ensimmäisen Radamantino-koiran Suomeen. Kyseessä oli narttu Alessia, joka sekin valioitui suoraan kolmessa näytte­lyssä – useampaan se ei koskaan edes osallistunut. Myös Alessia toi tullessaan aiemmista poikkeavan sukutaulun.

Tuonnit lisääntyivät jälleen vuonna 1991, kun Suomeen tuotiin kolme koiraa lisää, yksi uros Belgiasta, yksi narttu Hollannista ja yksi narttu Britanniasta. Koirien sukutaulut olivat kuitenkin varsin samankaltaisia kuin aiempienkin tuontien.

Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana Suomeen tuotiin siten yhteensä kahdeksantoista bolognesea, joista uroksia oli kahdeksan ja narttuja kymmenen. Näistä kahdeksasta­ toista koirasta kolmeatoista käytettiin jalostukseen. Vuoden 1999 loppuun mennessä niillä (tarkelleen sanottuna kahdellatoista koiralla, koska Alessian ensimmänen pentue syntyi vasta vuonna 2000) oli rekisteröity ensimmäisen ja sitä seuraavien polvien jälkeläläisiä yhteensä 287 kappaletta.

Vuonna 1992 Suomeen tuotiin vielä kaksi koiraa Belgiasta – tuonteja oli kolmessa vuodessa kertynyt siis yhteensä kymmenen – mutta edelleenkään sukutaulut eivät sanottavasti muuttuneet. Kaikki koirat olivat siten enemmän tai vähemmän sukua keskenään. Vuosina 1993–1995 uusia tuonteja ei ollut lainkaan. Syntyneiden pentujen vanhemmat olivat joko edellä lueteltuja tuontikoiria tai niiden jälkeläisiä. Osa kasvattajista pystyi luovimaan haastavassa tilanteessa ja yhdistämään keskenään riittävän erisukuisia koiria, mutta osalla sukusiitosprosentit nousivat varsin korkeiksi (esimerkiksi täyssisarusparitus).

6

Kymmenen seuraavaa vuotta / 2000 – 2009 Bolognesen toista vuosikymmentä leimasi kasvattajien vaih­tuminen. 1990-luvulla bolognesea kasvatettiin kolmentoista kennelnimen alla. Jos kennel Noden lasketaan mukaan (viimeinen pentue syntyi vuonna 2003), näistä kolmestatoista kahdeksan myös lopetti ennen kuin päästiin vuoteen 2000. Suurin osa myös tyytyi kasvattamaan vain muutaman pentueen. Toisaalta Hopealangan kennel sai

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET 2/2016

7


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016

kolmessa vuodessa (1993 – 1995) aikaan 15 pentuetta, joissa oli yhteensä 41 pentua. 2000-luvulle jatkoivat yhä edelleen aktiiviset Meadow’s Wolf (Kaarina Siivonen, ensimmäinen pentue 1994), Gaifridin (Tuula Heikkinen, ensimmäinen pentue 1996) ja Garellan (Helena Pajulahti, ensimmäinen pentue 1996). 2000-luvulla aloittivat niin ikään edelleen aktiiviset Luminosa (Marjut Koppanen, ensimmäinen pentue 2002), Fellman’s (Hellevi Fellman, ensimmäinen pentue 2006), Act Able (Marja Leinonen, entinen nimi Sari Ojapelto, ensimmäinen pentue 2007) ja Carassius Cuvieri (Raija-­ Liisa Haapaniemi, ensimmäinen pentue 2008). Lisäksi kuuden kennelnimen alla kasvatettiin bologneseja vain 2000-luvulla (vuosien 1999–2012 välillä – kuitenkin niin, että kasvatus on painottunut vuosille 2000–2009). 2000-luvun kasvattajat käyttivät jalostukseen sekä Suomesta hankittuja että tuontikoiria (omia tai muiden kasvattajien tuonteja). 2000- ja 2010-luvuille onkin leimallista Suomessa olevan koiramateriaalin laajentuminen. Suomesta löytyy tänä päivänä yhtä lailla italialaisia koiria kuin itäeurooppalaisiakin (alkuperä Neuvostoliitossa). Haasteet ovat silti pitkälti samat kuin aiemminkin – rotu on geneettisesti pieni ja erityisesti uusien jalostusurosten löytäminen ei läheskään aina ole helppoa. Kaikkiaan Suomeen rekisteröitiin vuosina 2000–2009 37 tuontikoiraa. Niistä kaikki eivät ole kasvattajien tuomia – vain 16 koiralla on jälkeläisiä. Vaikka mukana on muutamia jalostusta varten tuotuja, joita ei koskaan ole jalostukseen käytetty, ja muutamia ihan omaksi lemmikiksi tuotuja, suurin osa koirista, joilla ei ole jälkeläisiä, on välitetty Suomeen, useimmiten Unkarista – pentubisnestä siis (ks. edellisen sivun tuontikoirataulukko, vuosi 2008). On sinänsä yllättävää, että nämä koirat on rekisteröity Suomeen, koska lemmikkikoiralle se ei ole millään tapaa välttämätöntä (eikä ihan halpaakaan – tällä hetkellä tuontikoiran rekisteröintimaksu Suomen Kennelliittoon on 70 €). Todennäköisesti Suomesta löytyy huomattavasti enemmän vastaavia lemmikiksi välitettyjä koiria, joita ei ole rekisteröity Suomeen. Niillä voi silti olla alkuperäiset ulkomaalaiset paperit – tai ne voivat olla rekisteröimättömiäkin. Syy, miksi näitä koiria tuodaan Itä-Euroopasta, on hyvin yksinkertainen: huomattavasti alhaisempi myyntihinta, jossa todennäköi­ sesti on vielä paljousalennus, kun useampi koira ostetaan samalla kertaa. Välittäjä voi tuoda koirat Suomeen ja pyytää alhaisemman hinnan kuin kotimaassa kasvatetuista pennuista pyydetään – ja silti tienata pentukaupoillaan. Lisäksi Suomessa todennäköisesti syntyy myös rekisteröimättömiä bolognesepentuja, mutta on mahdotonta arvioida, kuinka paljon, koska mitään tietoja rekisteröimättömistä pennuista ei tietenkään löydy. 8

Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa oli rekisteröity yhteensä 839 Suomessa syntynyttä bolognesea, joista 552 oli rekisteröity vuosina 2000–2009. Vuodesta 2010 nykypäivään 2010-luvulla bolognesekasvattajien lukumäärä on kasvanut nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Samalla rekisteröintimäärät ovat lähteneet nousuun. Myös ulkomaisia koiria on tuotu Suomeen enemmän kuin aiemmin. Vuonna 2010 ja sen jälkeen rotuun on tullut 19 uutta kennelnimeä. Kun mukaan lasketaan seitsemän aiemmin aloittanutta ja yhä edelleen aktiivista kasvattajaa, kasvatetaan bolognesea tällä hetkellä 26:n eri kennelnimen alla – ja kasvattajista valtaosa on aloittanut kasvatuksen aivan viime vuosina. (Mukaan on laskettu kaikki, joilla on ollut pentue vuonna 2013 tai myöhemmin – muutama mukaan lasketuista on kuitenkin mahdollisesti lopettelemassa kasvattamista.) Kaikkiaan bolognesea on Suomessa kasvatettu 42 kennelnimen alla. Vuoden 2016 loppuun mennessä (28.12.2016) Suomessa oli rekisteröity yhteensä 1499 Suomessa syntynyttä Bolognesea, joista 660 oli rekisteröity vuosina 2010–2016. Tuontikoiria oli puolestaan rekisteröity vuoden 2016 loppuun mennessä (28.12.2016) 115 yksilöä, joista 60 vuosina 2010–2016. Näistä 60 koirasta 39:llä on jälkeläisiä. 2010luvun tuontikoirat ovat siten yli kaksinkertaistaneet ennen vuotta 2010 käytössä olleen jalostusmateriaalin (26 koiraa sekä mahdolliset ulkomaiset urokset, joita ei kovin montaa ole ollut). On kuitenkin tärkeää huomata: Yllä on esitetty vain lukumäärät. Ne eivät vielä kerro riittävästi suomalai­ sesta bolognesepopulaatiosta. Ensinnäkin tulisi analysoida tarkemmin jalostukseen käytettyjen koirien sukulaissuhtei­ta ja ottaa myös huomioon jalostukseen käytetyt ulkomaiset urokset (joita on tosin ollut suhteellisen vähän). Merki­tystä on myös sillä, säilyykö jokin tietty “verilinja” nykykoi­rissa vai ei – eli onko mahdollista, että suomalaista bolognesekantaa rakennetaankin kokonaan uudelleen? Että ne 26 ennen vuotta 2010 tuotua koiraa vähitellen katoavat nykykoirista kokonaan? Viime vuosiin nimittäin liittyy myös osin uudenlainen ilmiö, jota suuri tuontikoirien määrä osaltaan heijastelee: kasvattaja tuo koiran/koiria ulkomailta ja jalostus rajautuu näihin koiriin. Tuontikoirat eivät siis välttämättä sekoitu olemassa olevaan bolognesekantaan. Käytännössä vaihtoehtoja on tässä tapauksessa kaksi. Tuontikoiran jälkeläiset saattavat päätyä kaikki lemmikeiksi, eivätkä koskaan lisäänny, jolloin koiralla ei lopulta ole mitään vaikutusta suomalaiseen

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016

koirakantaan – vaikka se olisikin ollut niin sanotusti “erisukuinen”. Tai tuontikoirasta kyllä tulee kantakoira ja myös sen jälkeläiset lisääntyvät – mutta kumppaneiksi valitaan lähes aina uusia tuontikoiria tai ulkomaisia koiria. Tässä vaih­toehdossa suomalaista koirakantaa siis rakennetaan ikään kuin alusta uudestaan. Tietynlainen “tuontibuumi” näkyy joka tapauksessa myös syntyneissä pentueissa: Vuonna 2015 rekisteröitiin 28 bolognesepentuetta, joista 15:ssä oli emänä tuontikoira (54 %), 20:ssä isänä tuontikoira ja lisäksi kaksi kertaa käytettiin ulkomaista urosta (yhteensä 79 %). Vuonna 2016 rekisteröitiin 36 pentuetta, joista 12:ssa emä oli tuonti (33 %), 23:ssa isä oli tuonti ja kahdessa käytettiin ulkomaista urosta (yhteensä 69 %). Kun katsoo tarkemmin niitä pentueita, joissa toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat Suomessa syntyneitä, käy usein ilmi, että 2010-luvun tuontikoirat tulevat vastaan jo isovanhemmissa. 2010-lukua edeltäneeseen bolognesekantaan päästään vain muutamien koirien kautta. Ja näistä muutamista koirista toistaiseksi vain kahden jälkeläiset ovat lisääntyneet sen verran paljon, että verilinja varsin todennäköisesti niiden kautta jatkuu (Garellan Brigitte Bardot & Garellan Herkules). Muutamien koirien jälkeläiset eivät puolestaan ole vielä juurikaan lisääntyneet, mutta ne ovat joko kasvattajien omistuksessa tai kasvattajat ovat olleet niistä sen verran kiinnostuneita, että niiden kautta vanhat linjat saattavat hyvinkin jatkua (Fellman’s Eschimese, Luminosa Iolanda, Luminosa Magia del Natale, Act Able Key to Kingdom). Garellan Herkulesta lukuun ottamatta kaikki yllä luetellut koirat edustavat kuitenkin vain puoliksi vanhoja linjoja. Vuosien 2015 ja 2016 pentueiden vanhemmista (joista monilla on usempia pentueita myös edeltäviltä vuosilta) löytyisi lisäksi noin tusinan verran koiria, joista osa edustaa jopa 100-prosenttisesti vanhempia suomalaisia veri­linjoja – mutta joiden jälkeläiset eivät ole lisääntyneet ja ovat todennäköisesti lemmikkikoirina. Onko siis käynyt niin, että vanhimmista suomalaisista veri­ linjoista on tullut uhanalaisia? Vastaavaa katkosta ei tapahtunut ainakaan yhtä suuressa mittakaavassa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alku­vuosi­na, kun aivan ensimmäiset kasvattajat lopettivat ja uudet jatkoivat, koska uusilla kasvattajilla oli jalostuskäytössä enemmän myös Suomessa syntyneitä koiria (esimerkiksi Gaifridin, Garellan, Quarantina’s, myöhemmin Fellman’s, Act Able – ja Meadow’s Wolf, joka on kasvattanut lähes alusta saakka). Mutta ongelmana silti usein on, lähes kaikilla kasvattajilla, että monet linjat katkeavat viimeistään silloin, kun kasvattaja lopettaa tai suuresti vähentää kasvatusta. Linjat ovat jatkuneet kasvattajan itsellään pitämissä koirissa,

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

mutta valtaosa pennuista on päätynyt lemmikeiksi eivätkä ne ole enää itse lisääntyneet. Kyse on usein puhtaasti resursseista – laajemman oman populaation ylläpitäminen (omat koirat, sijoituskoirat jne.) ei ole ihan yksinkertaista eikä läheskään aina mahdollista. Ja usein se on kuitenkin ainoa tapa viedä kasvatusta eteenpäin tavoitteellisesti. Muu Eurooppa, erityisesti Ruotsi Euroopasta löytyy kuusi maata, joissa on kohtuullisen kokoinen bologesepopulaatio: Italia, joka on omissa luvuissaan, Tšekki ja Unkari, Britannia sekä Suomi ja Ruotsi. Saksassa ja Venäjällä bologneseja syntyy joitain kymmeniä vuodessa. Muissa maissa rotu on hyvin marginaalinen. Bolognesen rekisteröintimäärien nopea nousu on kuitenkin täysin suomalainen ilmiö. Sitä ei juuri tällä hetkellä tapahdu muualla. Ainutkertainen ilmiö se ei kuitenkaan ole. Vastaava rekisteröintimäärien nopea nousu tapahtui Britanniassa vuosina 2005 (63 syntynyttä pentua) – 2007 (130 syntynyttä pentua). Sama on tapahtunut myös toiseen suuntaan: Saksassa rekis­teröintimäärät laskivat muutamassa vuodessa (2003 – 2009) reilusta 120 koirasta noin 50 koiraan. Tiedossa ei ole, miksi näin on Britanniassa tai Saksassa tapahtunut, mutta totta toki on, että koiramäärät, joissa liikutaan, ovat vielä sen verran pieniä, että ne helposti heilahtavat suuntaan tai toiseen. Erityisesti laskusuuntaan käännytään hyvin helposti – riittää, että joku hieman suuremmassa mittakaavassa kasvattanut lopettaa. Myös Ruotsin tilanne on mielenkiintoinen. Maa on monellakin tapaa paras vertailukohde. Ensinnäkin koirakulttuuri on hyvin samankaltainen kuin Suomessa ja bolognesekanta oli aiemmin samaa kokoluokkaa (tällä hetkellä Suomessa syntyy noin kaksinkertainen määrä pentuja Ruotsiin verrattuna). Toiseksi Ruotsi on maantie­teellisesti lähellä. Ja kolmanneksi rodun taso on Ruotsissa hyvin korkea – Euroopan korkein. Tämä tarkoittaa toki yksittäisiäkin koiria, mutta ennen kaikkea laadun tasaisuutta. Rekisteröintimäärät ovat Ruotsissa pysyneet vuodesta toiseen hyvin, hyvin tasaisina. 1990-luvulla määrät olivat ensin matalia, kunnes vuonna 2002 päästiin 61 koiraan. Tämän jälkeen määrä on vaihdellut noin kuudestakymmenestä noin reiluun seitsemäänkymmeneen koiraan ja vaihtelua on ollut kumpaankin suuntaan, eli käyrä ei ole nouseva. Mutta kun tarkastelee kennelnimiä, joiden alla kasvatetaan bologneseja, niitä onkin, yllättäen, aika monta. Vuonna 2010 ja sen jälkeen bolognesea on kasvatettu Ruotsissa 21 kennelnimen alla. Ero Suomen tilanteeseen ei näytäkään olevan

9


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016

niin suuri kuin rekisteröintimäärien nojalla voisi olettaa. Myös kennelnimien kokonaismäärä on käytännössä sama kuin Suomessa: vuodesta 1990 alkaen Ruotsissa on kasvatettu bolognesea 40 kennelnimen alla (sen pidemmälle Avelsdata ei tässä kohtaa ylety, mutta hyvin lähellä oikeaa luvun täytyy olla, koska ensimmäinen bolognese tuotiin Ruotsiin vuonna 1988 – kuinka ollakaan, Jabir’s-kennelistä Tanskasta). Tarkempi tutkiminen kuitenkin osoittaa, että monet ruotsalaisista kasvattajista kasvattavat erittäin pienimuotoisesti. (21 kennelnimestä noin puolet). Pentueita on tehty vain muutamia. Pienen mittakaavan kasvattajat ovat myös poikkeuksetta käyttäneet Ruotsissa syntyneitä narttuja. Mikäli pentueita on tehty enemmän kuin kaksi tai kolme, emänä on ollut kantanartun tytär. Mitä todennäköisimmin tilanne on kaikessa yksinkertaisuudessaan ollut se, että on päätetty pennuttaa oma, kenties alun perin lemmikiksi ostettu narttu. Ja kenties myöhemmin sen tytär. Ja mahdollisesti tulevaisuudessa vielä tyttärentytärkin. Saattaa toki olla, että näistä koirista suurin osa päätyy lemmikeiksi, mutta niissä on myös potentiaalinen mahdollisuus “pitää linjoja hengissä” ja laventaa lisääntyvien koi­ ri­en määrää. Koska kantanartut on hankittu suuremmilta

kasvattajilta, joiden koirissa laatu on kohtuullisen tasainen ja vakiintunut, on suurempi todennäköisyys, että myös kantanarttujen pennut yltävät tietynlaiseen tasalaatuisuuteen. Varsinkin, jos nartun kasvattaja auttaa uroksen valitsemisessa ja toimii ikään kuin mentorina. Ja samalla mahdolli­ sesti itsekin hyötyy eräänlaisesta yhteistyökennelistä. Ruotsalaisia tilastoja vääristää myös se, että nyt mukana näkyy muutamia pitkän linjan kasvattajia, jotka ovat kuitenkin selvästi lopettelemassa toimintaansa, mutta viimeisim­ mät pentueet mahtuvat valittuun aikahaarukkaan. Toisaalta tilalle tulee uusia kennelnimiä. Ruotsissakin on muutamia varsin tuoreita kasvattajia, joilla on ollut lyhyessä ajassa suhteellisen paljon pentuja (esimerkiksi Meandi’s, Katarina Mossberg). Näkyvimmät ja suomalaisille tutuim­mat ovat toki näyttelyissä runsaasti käyvät ja menestyksekkäät Hunky-Dory, Fredrika & Lotten Rönquist, sekä Aquavit, Carina Johansson. Yhteenvetona voi siis todeta, että aktiivisia kennelnimiä on Suomessa kuitenkin enemmän kuin Ruotsissa – ainakin juuri tällä hetkellä. Tulevaisuudesta on toistaiseksi vaikea sanoa, koska vasta aika näyttää, kuinka moni suomalaisista aivan viime vuosina aloittaneista kasvattajista lopulta jatkaa – ja kuinka aktiivisesti.

Kun rekisteröintimäärät ovat vielä suhteellisen alhaisia, niihin vaikuttaa myös pentuekoko. Bolognesen keskimääräinen pentuekoko on jonkin verran alle neljän ja ihanteellinen pentuekoko on noin kolmesta viiteen/kuuteen pentua. Synnytysongelmat lisääntyvät, jos pentue on kovin iso tai pieni. Pienessä pentueessa (1–2 pentua) pennut helposti kasvavat liian suuriksi ja isoissa pentueissa äärimmilleen venynyt kohtu ei pysty supistelemaan. Todella isoissa pentueissa kaikki pennut harvoin selviävät hengissä. Suomessa rotuun on syntynyt ainakin kaksi kertaa kymmenen pentua. Toisessa pentueessa kaikki kymmenen myös selvisivät hengissä. Kuvissa on yhdeksän pennun pentue, jossa yksikään pentu ei kuollut. Pentue syntyi Tuula Heikkiselle, kennel Gaifridin, 24.1.2010 keisarinleikkauksella. Emänä oli Siegreich Maija ja isänä FIN MVA EE MVA EEV-06 H’Abysse des Petites Jades. Pentue oli emän kolmas ja viimeinen; aiemmat pentueet olivat olleet tavallisen kokoisia: kuusi pentua ja neljä pentua.

TUULA HEIKKINEN

TUULA HEIKKINEN

10

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016

T U O N T I KO I R AT 2 0 1 0 – 2 0 1 6 SUOMI

RU OT S I

TŠEKKI

13

I TA L I A

7

I TA L I A

10

SAKSA

6

UNKARI

10

NORJA

3

RUOTSI

6

SERBIA

3

ROMANIA

4

S L O VA K I A

3

TA N S K A

3

TŠEKKI

3

HOLLANTI

2

SUOMI

2

NORJA

2

SVEITSI

1

S L O VA K I A

2

UNKARI

1

VENÄJÄ

2

VIRO

2

BELGIA

1

IRLANTI

1

SAKSA

1

Y H T.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

60

Y H T.

29

11


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016 A

B

C

D

E

F

NODEN

1990

2003

33

104

6

RISTIKETUN

1991

1994

8

22

1

REPSIKAN

1992

1992

2

7

-

HOPEALANGAN

1993

1995

15

41

-

P RO N S S I P O RT I N

1993

1995

7

21

-

SINI MINTUN

1993

1998

6

17

-

MEADOW’S WOLF

1994

2013

13

48

6

MAUNU

1995

1998

4

8

-

N E E S I M AT R A N

1995

1997

4

14

-

GAIFRIDIN

1996

2015

56

196

8

GARELLAN

1996

2016

50

160

12

C I TA R I C A N

1999

2006

6

19

2

KUONOKAISTEN

1999

1999

1

2

-

CONNECTION

2000

2006

3

16

1

Q U A R A N T I N A’ S

2000

2012

9

29

-

LUMINOSA

2002

2016

13

56

9

NODEN’S ANGEL

2003

2003

1

4

-

SASIS

2003

2010

6

20

3

FELLMAN’S

2006

2015

9

28

1

ACT ABLE

2007

2013

7

19

4

MILIVERAN

2007

2011

8

27

2

CARASSIUS CUVIERI

2008

2016

7

20

-

BOUNIEN

2010

2016

16

53

11

M I N I P E I KO N

2010

2014

7

28

-

CANE MINORE

2011

2015

2

7

1

L O V E LY L I O N

2011

2016

12

46

-

R A K K A U S PA K K A U S

2011

2014

2

5

1

RICCIOLON

2011

2014

4

13

-

BIANCA BAMBAGIA

2012

2016

7

26

1

C RY S TA L R O S E ’ S

2012

2016

9

33

3

F LY I N G P E A R L S

2012

2016

6

22

-

AMORE BOREALIS

2013

2016

3

14

-

N O RT H E R N P R I D E

2013

2015

2

7

-

QIAMOR

2013

2016

4

9

-

SISMIX

2013

2016

5

19

3

P O C O Z A M PA

2014

2014

1

2

-

CHOBOLON

2015

2015

1

2

-

FABULA FELSINEA

2015

2016

2

2

-

R U S KO M E T S Ä N *

2015

2016

4

17

-

SNOW WIZARD’S

2015

2016

3

22

-

BOLOCANIS

2016

2016

2

11

-

MAGIC MINIDOG

2016

2016

1

4

-

12

1990

2000

2010

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / SUOMEN BOLOGNESET VUOSINA 1989 – 2016 H

G 1.

GAIFRIDIN

196

1.

GAIFRIDIN

56

2.

GARELLAN

160

2.

GARELLAN

50

3.

NODEN

104

3.

NODEN

33

4.

LUMINOSA

56

4.

BOUNIEN

16

5.

BOUNIEN

53

5.

HOPEALANGAN

15

6.

MEADOW’S WOLF

48

6.

LUMINOSA

13

7.

L O V E LY L I O N

46

6.

MEADOW’S WOLF

13

8.

HOPEALANGAN

41

8.

L O V E LY L I O N

12

9.

C RY S TA L R O S E ’ S

33

9.

C RY S TA L R O S E ’ S

9

10.

Q U R A N T I N A’ S

29

9.

FELLMAN’S

9

11.

FELLMAN’S

28

9.

Q U R A N T I N A’ S

9

11.

M I N I P E I KO N

28

12.

MILIVERAN

8

13.

MILIVERAN

27

12.

RISTIKETUN

8

14.

BIANCA BAMBAGIA

26

14.

ACT ABLE

7

15.

F LY I N G P E A R L S

22

14.

BIANCA BAMBAGIA

7

15.

RISTIKETUN

22

14.

CARASSIUS CUVIERI

7

15.

SNOW WIZARD’S

22

14.

M I N I P E I KO N

7

14.

P RO N S S I P O RT I N

7

S U O M A L A I S E T B O L O G N E S E K A S VAT TA J AT 1 9 8 9 – 2 0 1 6

A

KENNELNIMI

B

ENSIMMÄINEN PENTUE

C

VIIMEISIN PENTUE

D

PENTUEIDEN LUKUMÄÄRÄ

E

PENTUJEN LUKUMÄÄRÄ

F

S U O M E N M U O T O VA L I O T

G

K A S VAT TA J AT L I S TAT T U N A P E N T U J E N M Ä Ä R Ä N M U K A A N / 1 5 E N S I M M Ä I S TÄ

H

K A S VAT TA J AT L I S TAT T U N A P E N T U E I D E N M Ä Ä R Ä N M U K A A N / 1 5 E N S I M M Ä I S TÄ

E D E L L E E N A K T I I V I S E T K A S VAT TA J AT O N T U M M E N N E T T U . K A S VAT TA J A O N L A S K E T T U A K T I I V I S E K S I , M I K Ä L I H Ä N E L L Ä O N O L L U T P E N T U E V U O N N A 2 0 1 3 TA I S E N J Ä L K E E N . L I S Ä K S I V U O S I N A 1 9 8 9 – 2 0 1 6 O N S Y N T Y N Y T 7 8 P E N T U E T TA I L M A N K E N N E L N I M E Ä . * K E N N E L R U S KO M E T S Ä N O N K A S VAT TA N U T U S E A M M A N P E N T U E E N M YÖ S E N N E N K E N N E L N I M E N S A A M I S TA , J O T E N P E N T U J A / P E N T U E I TA O N TÄ S S Ä I L M O I T E T T U A E N E M M Ä N .

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

13


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

VUODEN BOLOGNESE Bolognese ry:n Vuoden Bolognese -kilpailuun on aika ilmoittautua! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.1.2017. Vuoden Bolognese on näyttelykoirille suunnattu kilpailu, joka on avoin kaikille Bolognese ry:n jäsenille. Kilpailuluokkia on neljä. Koirat keräävät näyttelyistä pisteitä kalenterivuoden ajan ja pisteet määräävät koiran sijoituksen. Kaikissa kilpailuluokissa palkitaan ruusukkein ja diplomein neljä menestyksekkäintä koiraa kummastakin su­­kupuolesta. Jokaisen luokan voittajakoira ja vastakkaisen sukupuolen paras esitellään lyhyesti BologneseUutisissa. Lehdessä julkaistaan lisäksi kaikkien osallistuneiden koirien kuvat ja tiedot. Toivomme runsasta osanottoa aivan kaikilta koirilta, jotka ovat käyneet näytte­lyissä vaikka yhden ainoan kerran vuoden aikana ja saavuttaneet sijoituksen paras uros tai paras narttu -luokassa! Veteraanikoiralle riittää, mikäli koira on saavuttanut kerran arvosanan ERI ja sijoittunut sillä veteraaniluokan neljän parhaan joukkoon. Kilpailuun osallistutaan ilmoittautumalla yhdistyksen sihteeri Heini Vähä-Ruoholalle, heini.vaharuohola@gmail.com 31.1.2017 mennessä. Ilmoita osallistuvat koirat ja ne näyttelytulokset, joilla koira kilpailee. Säännöt ja pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan seuraavilta sivuilta.

Tervetuloa osallistumaan!

14

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

VUODEN BOLOGNESE / SÄÄNNÖT Säännöt ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.

Osallistumisoikeus Vuoden Bolognese -kilpailu on avoin kaikille Bolognese r.y:n jäsenten omistamille ja kasvattamille sekä Suomessa rekisteröidyille koirille. Mikäli kasvattaja ei omista koiraa, jonka hän ilmoittaa kilpailuun, hänellä tulee olla omistajan lupa koiran osallistumiseen. Kilpailuluokat Sarjoja on neljä: Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Pentu, Vuoden Veteraani ja Vuoden Kasvattaja. Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Pentu ja Vuoden Veteraani -kilpailuissa valitaan myös vuoden VSP (Vastakkaisen Sukupuolen Paras). Pisteiden laskemisessa huomioitavat näyttelyt Pisteitä laskettaessa otetaan huomioidaan viiden (5) ko. vuonna Suomessa järjestetyn FCI:n sääntöjen mukaisen näyttelyn tulokset. Vähintään yhden tuloksista on oltava KV-näyttelystä, Voittaja-näyttelystä, Helsinki Winner -näyttelystä tai Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n järjestämästä erikoisnäyttelystä. Mikäli tulosta ei näistä näyttelyistä ole, koira kilpailee neljällä tuloksella. Vuoden Pentu -kilpailussa kilpaillaan poikkeuksellisesti kolmella (3) tuloksella. Vuoden Pentu -kilpailun tulokset voivat olla mistä tahansa Suomessa järjestetystä epävirallisesta pentunäyttelystä tai virallisen näyttelyn pentuluokasta. Pisteet lasketaan erillisen ohjeen mukaan (pistetaulukot liitteenä). Suomessa kerättyjen pisteiden oheilla huomioidaan arvonäyttelyistä saavutetut tittelit. Arvonäyttelyiksi lasketaan ko. vuoden Maailman Voittaja, Euroopan Voittaja ja Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyt sekä Crufts. Arvonäyttelyiden pisteet lasketaan erilleen ohjeen mukaan (pistetaulukko liitteenä). Vuoden Näyttelykoira -kilpailussa huomioidaan Voittaja- ja Juniorivoittaja-tittelit sekä Cruftsin ROP ja VSP. Vuoden Veteraani -kilpailussa huomioidaan ainoastaan Veteraanivoittaja-tittelit. Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se, jonka pisteet on laskettu pienemmästä määrästä näyttelyitä. Mikäli näyttelyitä on tasamäärä, ratkaisee korkein yksittäinen pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän mukaan jne, kunnes ratkaisu löytyy, esim: koira A:n pisteet 17+16+16+16+15, koira B pisteet 17+17+16+15+15, molemmilla koirilla on 17 p korkein, koiralla B seuraavaksi korkein pistemäärä on 17, koiralla A sen ollessa 16, joten koira B sijoittuu A:n edelle. Mikäli pisteet menevät edelleen kaikkien näyttelyiden osalta tasan, sijoitus tuloslistalla on jaettu. Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja ja sarjoja. Vuoden Veteraani -kilpailussa pisteidenlaskutaulukkoa sovelletaan muuten samoin kuin Vuoden Näyttelykoira -kilpailussa, kuitenkin sillä erotuksella, että veteraaniluokan ERI:llä kilpailuluokan sijoitus antaa samat pisteet kuin PU/PN-luokka. Näillä pisteillä kilpaillaan ainoastaan Vuoden Veteraani -kilpailussa. Mikäli veteraani osallistuu myös Vuoden Näyttelykoira -kilpailuun, pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoira -pistetaulukon mukaan, ilman, että veteraaniluokan tulokset vaikuttavat pisteytykseen. Koiran omistaja/kasvattaja ilmoittaa pisteidenlaskijalle kilpailuun osallistuvan koiran/osallistuvien koirien osalta ne kilpailun sääntöjen mukaiset näyttelytulokset, joilla haluaa koiran/koirien kilpailevan. Ilmoituksessa mainitaan koiran virallinen nimi, kasvattaja ja omistaja. Ilmoitus tulee olla pisteidenlaskijalla viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Kilpailun tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen tapahtumassa. Sama koira voi osallistua samana kilpailuvuotena useampiin eri kilpailuihin.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

15


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

Vuoden Näyttelykoira

Erikoisnäyttely

Voittaja Helsinki Winner

KV

KR

R

BIS 1

33

45

38

36

31

BIS 2

32

44

37

35

30

BIS 3

31

43

36

34

29

BIS 4

30

42

35

33

28

RYP 1

33

31

29

27

RYP 2

32

30

28

26

RYP 3

31

29

27

25

RYP 4

30

28

26

24

ROP

20

20

18

16

14

VSP

18

18

16

14

12

PU / PN 2

12

12

10

8

6

PU / PN 3

11

11

9

7

5

PU / PN 4

10

10

8

6

4

Voittaja Helsinki Winner

KV

KR

R

Vuoden Veteraani

Erikoisnäyttely

16

BIS 1 VET

33

45

38

36

31

BIS 2 VET

32

44

37

35

30

BIS 3 VET

31

43

36

34

29

BIS 4 VET

30

42

35

33

28

ROP VET

20

20

18

16

14

VSP VET

18

18

16

14

12

VET ERI 2

12

12

10

8

6

VET ERI 3

11

11

9

7

5

VET ERI 4

10

10

8

6

4

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

Vuoden Pentu

Erikoisnäyttely

Muut näyttelyt

BIS 1 PEN

35

45

BIS 2 PEN

34

44

BIS 3 PEN

33

43

BIS 4 PEN

32

42

RYP 1 PEN

33

RYP 2 PEN

32

RYP 3 PEN

31

RYP 4 PEN

30

Arvonäyttelyt ROP PEN

20

20

VSP PEN

18

18

PU / PN 2 PEN

12

12

PU / PN 3 PEN

11

11

PU / PN 4 PEN

10

10

MVV

10

MV

10

MJV

5

EVV

8

EV

8

EJV

4

PMVV

6

PMV

6

PMJV

3

CRUFTS ROP

10

CRUFTS VSP

8

M V V = M A A I L M A N V E T E R A A N I VO I T TA J A M V = M A A I L M A N VO I T TA J A M J V = M A A I L M A N J U N I O R I VO I T TA J A E V V = E U RO O PA N V E T E R A A N I VO I T TA J A E V = E U RO O PA N VO I T TA J A E J V = E U RO O PA N J U N I O R I VO I T TA J A P M V V = P O H J O I S M A I D E N V E T E R A A N I VO I T TA J A P M V = P O H J O I S M A I D E N VO I T TA J A P M J V = P O H J O I S M A I D E N J U N I O R I VO I T TA J A

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

17


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

Vuoden kasvattaja Kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee esittää kasvattajaryhmä vähintään yhden (1) kerran kilpailukauden aikana virallisessa näyttelyssä. Pistelaskussa otetaan huomioon tulokset Suomessa FCI:n sääntöjen mukaan järjestetyistä näyttelyistä. Pisteet lasketaan yhteen kahdesta eri kategoriasta seuraavasti: 1. Kasvattajaluokka Suomen Kennelliiton alaisten virallisten näyttelyiden kasvattajaluokka-sijoitukset, joista lasketaan enintään viiden (5) parhaan pisteitä tuoneiden sijoitusten yhteispisteet. Pisteet lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaan. 2. Kasvattikohtaiset tulokset Kasvattaja voi kilpailla enintään kymmenellä kasvatilla. Pistelaskussa huomioidaan korkeintaan kaksi tulosta / koira. Pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoira -kilpailun pistetaulukon mukaan. Vuoden Näyttelykoira -kilpailuun osallistumien ei ole edellytys Vuoden Kasvattaja -kilpailuun osallistumiselle. Veteraaniluokan koira kilpailee pisteillä, jotka saisi Vuoden Näyttelykoira -kilpailusta. Vuoden Veteraani -kilpailun pisteitä ei huomioida Vuoden Kasvattaja -kilpailussa. Pennut eivät voi osallistua Vuoden Kasvattaja -kilpailuun.

Vuoden Kasvattaja

Erikoisnäyttely

18

KV

KR

R

BIS 1 KASV

31

31

30

29

BIS 2 KASV

28

28

27

26

BIS 3 KASV

25

25

24

23

BIS 4 KASV

22

22

21

20

KASV 1 KP

15

15

14

13

KASV 2 KP

12

12

11

10

KASV 3 KP

9

9

8

7

KASV 4 KP

6

6

5

4

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET

EUROPEAN DOG SHOW 2016 – BRYSSEL T E K S T I L O T TA R AVA S K A K U VAT S U S A N N A N I K K I L Ä , A N N A R AT I A , S U O M E N K E N N E L L I I T T O

Euroopan Voittaja -näyttely on yksi maailman arvostetuimmista koiranäyttelyistä. Tänä vuonna se järjestettiin Brysselissä kolmipäiväisenä 26.8. – 28.8.. Koiria oli ilmoitettu huikea määrä European Winner 2016 -titteleitä metsästämään. Suomea näyttelyyn lähtivät edustamaan valioluokan narttuni Hertta (Bounien Jewel in the Rough), Annan junioriuros Miettine (Cane Minore Barragan) sekä Susannan vanha kehäkonkari Herkku (Garellan Herkules).

Matkaan lähdimme aikaisin perjantaiaamuna. Lentäessämme Amsterdamiin koiramme matkustivat mukavasti lentoko­ neen penkkien alla omissa kasseissan. Jännitin hieman, että kuinka lentomatka tulisi sujumaan. Herkulle lentäminen oli ennestään tuttua, mutta Hertta ja Miettinen matkustivat ensimmäistä kertaa lentäen. Onneksi kukaan ei kärsinyt korkeanpaikankammosta, vaan kaikki kolme nukkuivat tyytyväisenä koko matkan.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

Suomessa elokuun loppu oli jo kolea ja sateinen. Itse jännitin Euroopan Voittaja -näyttelyä niin paljon, että unohdin katsoa millaista ilmaa muualle Eurooppaan oli luvattu. Tämä kostautui, kun lentomme laskeutui helteiseen Amsterdamiin. Pakatessani olin keskittynyt lähinnä siihen, että koiralla oli kaikki tarvittava mukana matkaa varten, ja hellevaatteiden pakkaaminen oli unohtunut kokonaan. Onnekseni vuokraamamme auto oli kuitenkin ilmastoitu.

19


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

Vasemmalla voittoisa Hertta eli Bounien Jewel in the Rough ja Lotta Suomen Kennelliiton messupisteellä kuvattuina. Oikealla Ve­t eraanivoittaja Herkku eli Garellan Herkules ja Susanna sekä nykyään Montenegroa edustava tuomari Igor Vygusov. Igor käsitteli kaikki koiria hyvin, hyvin pehmeästi ja taitavasti ja kelpaisi tässä suhteessa kaikille tuomareille esikuvaksi.

Muutaman tunnin ajomatka Amsterdamista Waterloohon kului leppoisasti bologneseista ja tulevasta viikonlopusta jutellen. Anna oli tehnyt hyvää työtä etsiessään meille koiraystävällisen hotellin Waterloosta lähellä Brysseliä. Saa­vuim­me hotellille jo iltapäivällä. Meille jäi hyvin aikaa kierrellä Waterloota ja käydä syömässä hotellin ihanassa ravintolassa. Loppuilta kului sitten koiria pestessä ja harjaillessa. Näyttelypäivä alkoi tavanomaiseen tapaan aikaisin aamulla. Ilmassa oli jännitystä, kun ajoimme Waterloosta kohti Brysselin koiranäyttelyä. Näyttelypaikka oli siisti ja sisääntulo oli suuresta osallistujamäärästä huolimatta hyvin organisoitu. Ehdimme kehän laidalle hyvissä ajoin koiria viimeistelemään. Bologneseja Euroopan Voittajaan oli ilmoitettu 38 ja tuomarina toimi minulle ennestään tuntematon venäläissyntyinen Igor Vyguzov. Näyttely järjestettiin FCI:n omilla näyttelysäännöillä, jotka ovat hieman erilaiset kuin meillä täällä Suomessa. Kirjallisia arvosteluja ei näyttelyssä jaettu ollenkaan. Varsinaista paras uros ja paras narttu kehää ei FCI:n näyttelyissä myöskään ole, vaan ainoastaan

20

eri luokkien voittajat palaavat kehään kilpailemaan sertistä ja cacibista. Hertta kilpaili valionarttuluokassa ja sen vuoro oli vasta viimeisten joukossa, joten minulla oli hyvin aikaa seurata urosten arvostelua. Tarkoituksenani oli myös katsella, jos näyttelyssä olisi Hertan pennuille sopiva isä. Pettymyksekseni uroksissa ei ollut kovin montaa minulle ennestään tuntematonta hienoa urosta. Kehää oli kuitenkin mukava seurata. Parhaiten minulle jäi mieleen brittien erilainen turkinvalmistelemistyyli. Koirien turkkia ei oltu juurikaan leikelty, vaan turkki kammattiin jakaukselle selästä cotton de tuléarien turkkia muistuttavaan tapaan. Koiristamme ensimmäisenä kehään meni junioriuros Miettine. Miettine esiintyi hienosti, mutta jäi silti tällä kertaa toiseksi luokassaan. Susannan koira Herkku voitti hienosti veteraaniluokan, saaden Euroopan Veteraani Voittaja 2016 -tittelin ja ollen myöhemmin myös rotunsa paras vete­raa­ni! Pitkän odotuksen jälkeen oli viimein minun ja Hertan vuoro mennä kehään. Tämä oli isoin näyttely Hertalle

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

Lotta, Hertta, Miettine ja Herkku Waterloon taistelukentillä. Taustalla taistelunäytös.

tähän mennessä, mutta handleria taisi silti jännittää koiraa enemmän. Tärisevin käsin asettelin Hertan riviin muiden valionarttujen kanssa. Jännityksestä huolimatta esiintyminen meni ilmeisesti nappiin, sillä ensin voitimme valionarttuluokan. Myöhemmin tuomari valitsi Hertan myös parhaaksi nartuksi ja koko rodun kauneimmaksi! Pääsimme Hertan kanssa myös pyörähtämään parrasvaloissa, kun kääpiökoiraryhmän rotunsa parhaat kilpailivat keskenään isossa kehässä. Mielessä pyöri elävästi kaikki ne kerrat, jolloin olen lapsena katsellut isoja kehiä ja haaveillut jonain päivänä olevani itse siellä. Kun tämä haave viimein toteutui valtavassa Euroopan Voittaja -näyttelyssä, oli tunne aika uskomaton. Isojen kehien loputtua suuntasimme väsyneinä, mutta onnellisina hotellille. Seuraavana päivänä oli jo määrä palata Suomeen. Vaikka koiranäyttelyiden takia minun tuleekin matkustettua paljon ympäri Eurooppaa, jäävät kulttuurielämykset yleensä näillä reissuilla varsin suppeiksi. Ennemminkin osaan kertoa minkälainen messuhalli kussakin maassa on, kuin minkälainen on esimerkiksi maan pääkaupunki.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

Onneksi tällä kertaa päätimme varata edes hieman aikaa kiertelyyn. Paluumatkalla poikkesimme Waterloon taistelun muistomerkillä ja kentällä, jossa Napoleon kävi viimeisen taistelunsa. Aikaa oli riittävästi myös kahvitteluun Amsterdamin keskustassa ennen lentokentälle suuntaamista. Paluulennon ajan koirat olivat sikeässä unessa, kun omistajat siemailivat lasilliset samppanjaa, jotka Finnairin henkilökunta ystävällisesti tarjosi koiriemme menestyksen kunniaksi.

Samppanjaa à la Finnair!

21


BOLOGNESEUUTISET / VUODEN BOLOGNESE -KILPAILU

S usanna

on saapunut Amsterdamiin!

Crêpes à Bruxelles!

Waterloon hotelli.

Miettine matkailee Brysselissä!

Illallisella.

Miettine matkailee Amsterdamissa! 22

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / AJANKOHTAISTA

VUOLASVIRTA-PALKINTO “ Suomen Kennelliitto perusti Vuolasvirta-palkinnon koiranjalostuksen kehittämiseksi ja edesmenneen taitavan kynologin Lauri Vuolasvirran ansioiden kunnioittamiseksi. Suomen Kennelliitto myöntää palkinnon korkeimpana huomionosoituksena ansioituneille kasvattajille. ”

Bologneserodun toinen Vuolasvirta-palkinto myönnettiin joulukuussa 2016 Erja Niemiselle, kennel Bounien. Ensimmäisen kerran palkinto saatiin rotuun joulukuussa 2014, jolloin palkinnon sai Marjut Koppanen, kennel Luminosa. Onnea palkituille!

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

23


BOLOGNESEUUTISET / RÄPSYN MUOTIPALSTA

RÄPSYN MUOTIPALSTA K U V AT V E E R A S C H Ü T T

Nappaa Räpsyn vinkit talvimuotiin! Trendikäs bolognese pukeutuu pakkasilla viimalta suojaavaan pehmeään neulehaalariin. Asukokonaisuus viimeistellään tassuja suojaavilla töppösillä ja rusetilla, jossa saa mielellään olla hiven bling-blingiä.

Räpsy – Cane Minore Astranzia Minore – on erittäin pienikokoinen bolognese, joka palelee herkästi. Räpsyn omistaja Veera Schütt keksi ongelmaan ratkaisun: mittojen mukaan kudotut neulehaalarit, jotka Veera neuloo kaikki itse. Ensimmäisissä prototyypeissä ei vielä ollut lahkeita, mutta hyvin pian klassinen koiran villapaita täydentyi myös jalkakappaleilla.

24

Töppösinä Räpsy suosii pienten ko silla suojaamaan tassuja, mutta myö tassuihin. Alarivissä toisena oikealla ei ole sukkia jalassa.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


oirien liukuestesukkia. Sukkia tarvitaan kovilla pakka­ ös nuoskakelillä, koska ne estävät lumen tarttumisen a oleva kuva näyttää, mitä tapahtuu, jos suojasäällä

Räpsyn garderobia hallitsevat vaaleansinisen eri vivahteet, mutta löytyypä Räpsyltä myös musta haalari, jossa sydämet sykähtelevät kaikissa sateenkaaren väreissä. Kuvissa Räpsy esittelee asujaan. Mukana myös lagottoystävä Pepe.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

25


BOLOGNESEUUTISET / HÄLSOSPALT

HÄLSOSPALT A N N - S O F I E B E RT S

Följande ämne som behandlas i hälsospalten är Distichiasis och Trichiasis, som båda hör till ärftliga ögonsjukdomar hos hund.

Vad är Distichiasis? Med Distichiasis menar man att det växer hårstrån innanför de normala ögonlockshåren. Det kan vara fråga om ett eller flera hårstrån. Stråna kan vara hårda, mjuka, korta eller långa. De kan växa inåt mot ögat eller utåt. Hårstråna kan växa ut under hela livet och finns hos både unga och gamla hundar. Symtom: Beroende på hårstråna, kan hundens symtom variera. Om de skaver mot hornhinnan kan de orsaka irritation och sår. Mjuka strån orsakar mindre irritation än hårda och kan även orsaka mindre irritation om de växer utåt från ögat. Distichiasis kan märkas genom att hundens ögon rinner, är irriterade, hunden har ont i ögonen eller att den fått skador på hornhinnan. Hos en del märks det inte alls och behöver inte heller behandlas. Svårare fall kan behöva behandling. Behandling: Om det är fråga om något eller några hårstrån kan de plockas med pincett, men de kan ändå växa ut igen.

NORMAALISTI KASVAVAT RIPSET

Hos en veterinär kan hårroten brännas eller frysas för att hindra att de växer ut igen. Veterinären kan även operera bort själva hårsäcken. Vad är Trichiasis? När man talar om Trichiasis menar man att hårstrån växer in mot ögat eller böjer sig inåt och ger samma symtom som Distichiasis. Hårets rot finns däremot där den skall vara, utanför ögonlockskanten. Det är vanligt hos hundar med lång päls i ansiktet. Trichiasis kan bero på ärftliga faktorer, men kan även bero på skada mot ögonlocket så att stråna böjer sig inåt. Det kan behandlas genom att stråna opereras bort.

Speciellt den lindriga varianten av Distichiasis är ganska vanligt förekommande hos Bologneser. Men eftersom extra förekommande ögonfransar har liten betydelse för hunden (ofta symtomfri) som har den lindrigare varianten så kan den användas till avel. Gärna då kombinerat med en hund som är frisk i det avseendet. Hundar som har den allvarligare varianten bör inte användas i avel.

http://www.eyecareforanimals.com/conditions/distichiasis-trichiasis-and-ectopic-cilia/ http://www.dkk.dk/side.asp?ID=8759 http://blogg.haromi.se/artiklar/ylva-trygger-veterinar/ogonlocken http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnollisista-sairauksista/koirien-perinnolliset-silmasairaudet

26

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / TERVEYSPALSTA

TERVEYSPALSTA A N N - S O F I E B E RT S

Terveyspalstalla käsitellään tällä kertaa distichiasista ja trichiasista, koiran perinnöllisiä silmäsairauksia.

Mikä on distichiasis? Distichiasis on sairaus, jossa silmässä kasvaa ylimääräisiä ripsiä normaalien ripisien sisäpuolella. Niitä voi olla yksi tai useampia, ja ne voivat olla kovia, pehmeitä, lyhyitä tai pitkiä. Ne voivat kasvaa silmää kohti tai poispäin silmästä. Ylimääräiset ripset voivat kasvaa koiran koko eliniän ja niitä löytyy yhtä lailla vanhoilta kuin nuoriltakin koirilta. Oireet: Oireet vaihtelevat. Mikäli ylimääräiset ripset kasvavat kohti sarveiskalvoa, ne voivat ärsyttää silmää ja aiheuttaa haavaumia. Pehmeät ripset ärsyttävät vähemmän kuin kovat. Mikäli ripset kasvavat poispäin silmästä, ärsytys on luonnollisesti vähäisempää. Distichiasis voi oireilla silmävuotona, silmien ärtymisenä, kipuna silmissä tai jopa sarveiskalvon haavaumina. Osa koirista ei oireile lainkaan, eikä niitä siten tarvitse myöskään hoitaa. Vaikeammat tapaukset saattavat tarvita hoitoa.

DISTICHIASIS

Hoito: Jos kyse on vain muutamasta ripsestä, ne voidaan nyppäistä irti pinseteillä, mutta ne saattavat kasvaa takaisin Eläinlääkäri voi myös polttaa tai jäädyttää karvatupen ja näin estää ripsien kasvamisen. Ripsi ja karvatuppi voidaan myös poistaa kirurgisesti. Mikä on trichiasis?

Erityisesti lievä distichiasis on bolognesella melko yleinen sairaus. Koska ylimääräisten ripsien merkitys on koiralle yleensä vain vähäinen (usein koiralla ei ole mitään oireita), koiria, joilla on sairauden lievä muoto, voidaan käyttää jalostukseen. Mahdollisuuk­ sien mukaan kumppanin tulisi olla terve. Koiria, joilla on sairauden vakava muoto, ei tule käyttää jalostukseen.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

Trichiasis tarkoittaa tilannetta, jossa luomen/naaman karvat osuvat silmään. Ne eivät kuitenkaan kasva luomen sisäpuolella,. Oireet ovat käytännössä samat kuin distichiaksessa. Kyseessä on erityisesti pitkäturkkisten koirien ongelma. Sairaus voi olla perinnöllinen, mutta se voi myös johtua luomen vahingoittumisesta, minkä seurauksena karvat kääntyvät väärään suuntaan. Karvoja voidaan tarvittaessa poistaa kirurgisesti.

27


BOLOGNESEUUTISET / TIPS & RÅD

GÖR EGNA HUNDKEX! A N N - S O F I E B E RT S

Till en ugnsplåt behöver du: 2 burkar, ca 130g styck, barnmat som hunden gillar, (se att den inte innehåller sådant som är skadligt för hundar) 4,5 - 5 dl vetemjöl (glutenfritt mjöl) Sätt ett bakplåtspapper på ugnsplåten och ugnen på 175 grader. Blanda barnmaten och mjölet till en fin deg. Kavla ut degen. Tryck ut hundkex med valfri form eller skär med kniv ut önskad form på kexen. Sätt kexen på plåten, de sväller inte direkt så de behöver inte vara så långt ifrån varandra. Grädda i mitten av ugnen i 20-25 minuter. Ta bort från plåten och låt dem svalna. Förvara i en påse eller tät burk. Håller i ca 2 veckor. Variera :) gör små kuber istället för kex och sätt ett blåbär på toppen.

28

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / VINKKIPALSTA

TEE OMAT KOIRANKEKSIT! A N N - S O F I E B E RT S

Uunipellilliseen tarvitset: 2 purkkia (n. 130 g kappale) vauvanruokaa, josta koira pitää (varmista, että ruoka ei sisällä mitään koiralle haitallista) 4,5 – 5 dl gluteenitonta vehnäjauhoa Laita uunipellille leivinpaperi ja lämmitä uuni 175 asteeseen. Sekoita vauvanruoka ja jauhot tasaiseksi seokseksi. Kaulitse seos levyksi. Käytä keksimuottia tai leikkaa keksit itse veitsellä haluamaasi muotoon. Aseta keksit pellille – ne voivat olla melko lähekkäin, koska ne eivät juuri laajene uunissa. Paista uunin keskitasolla 20–25 minuuttia. Ota sen jälkeen pelti pois uunista ja anna keksien jäähtyä. Säilytä keksit pussissa tai tiukassa suljetussa purkissa. Ne säilyvät noin kaksi viikkoa. Vaihtele :) Tee keksien sijaan pieniä kuutioita ja aseta niihin koristeeksi mustikka.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

29


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

BOLOGNESEKASVATTAJIA KENNEL AMORE BOREALIS

K E N N E L B I A N C A B A M B AG I A

M A R J A H I RVO N E N

SUSANNA NIKKILÄ

NUMMELA

ESPOO

040 550 8830 / AMOREBOREALIS@GMAIL.COM

0 4 0 7 3 5 2 9 3 5 / S U S A N N A @ B I A N C A B A M B AG I A . F I

A M O R E B O R E A L I S . KOT I S I V U KO N E . C O M

W W W. B I A N C A B A M B AG I A . F I

KENNEL BOLOCANIS

KENNEL BOUNIEN

K AT I A M A L M I L A - O L A L L A

ERJA & EVELIINA NIEMINEN

KRISTIINANKAUPUNKI

SUOKUMMUNTIE 76, 03100 NUMMELA

040 865 5300

050 547 3341 ERJA & 044 975 4697 EVE

BOLOCANIS@BOLOGNESEDOG.FI

KENNELBOUNIEN@GMAIL.COM

W W W. B O L O G N E S E D O G . F I

W W W. B O L O G N E S E K E N N E L . C O M

KENNEL CANE MINORE

KENNEL CHOBOLON

A N N A R AT I A

LIISA VIHINEN

HELSINKI

SIPOO

040 718 5917 / ANNA@CANEMINORE.FI

050 379 2880 / LIISA.VIHINEN@GMAIL.COM

W W W. C A N E M I N O R E . F I

W W W. FAC E B O O K . C O M / K E N N E L C H O B O L O N

K E N N E L C RY S TA L R O S E ’ S

K E N N E L FA B U L A F E L S I N E A

H E I N I V Ä H Ä - RU O H O L A

MARJA HÄRMÄNMAA

LEMPÄÄLÄ

HELSINKI

0 4 5 6 7 5 8 9 4 9 / H E I N I . VA H A RU O H O L A @ G M A I L . C O M

0 5 0 4 6 3 9 2 5 6 / M A R J A H A R M A N @ H OT M A I L . C O M

W W W. C RYS TA L R O S E S . F I

W W W. FA B U L A F E L S I N E A . C O M

KENNEL QIAMOR

KENNEL SISMIX

A N N - S O F I E B E RT S

MARIA MOLANDER

L I L L Ö V Ä G E N 3 6 , 6 6 5 9 0 VA S S O R

OULU

050 463 5118 / ANN-SOFIE@QIAMORKENNEL.COM

0 5 0 3 2 8 8 1 5 9 / M A R I A . M O L A N D E R @ D N A I N T E R N E T. N E T

W W W. Q I A M O R K E N N E L . C O M

H T T P S : / / K E N N E L S I S M I X . WO R D P R E S S . C O M /

30

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

B A LT V- 1 6 F I M VA LT M VA RU M VA LT J M VA LV J M VA E E J M VA B A LT J M VA R K F V LV J V- 1 4 LT V- 1 5 R I G AW- 1 5

BOUNIEN INTENSITY OF MONZA UROS, SYNTYNYT 29.4.2013 ISÄ: RAKKAUSPAKKAUS ALVARO EMÄ: AMORE AMORINAS TEMRA KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ANTTI JA NIINA KUISMA

ANTTI KUISMA

D K M VA P M V- 1 6 E U V- 1 6 B E N E L U X V- 1 6 B E V- 1 6 C . I . B. F I M VA E E M VA RU M VA LT M VA R K F V LV V- 1 5 T L N J W- 1 5 LT J V- 1 5 R I G AW- 1 5

BOUNIEN JEWEL IN THE ROUGH NARTTU, SYNTYNYT 16.11.2013 ISÄ: BOUNIEN EA RLY MORNING SHINE EMÄ: BICIA´S KEEP ON SHOWING KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN, LOTTA RAVASKA

ERJA & EVELIINA NIEMINEN

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

31


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

C . I . B. F I M VA N O M VA E E M VA LV M VA C Z M VA RU M VA R K F V T L N W- 1 6 E E J M VA LV J M VA LT J M VA B A LT J M VA N O J V- 1 4 H E J W- 1 4 LV J V- 1 5 E E J V- 1 5 T L N J W- 1 5 T L N W- 1 5 LT J W- 1 5

B O U N I E N L OV E M E T E N D E R UROS, SYNTYNYT 14.2.2014 ISÄ: JEFREE LUMA TOMIO EMÄ: BOUNIEN FASHIONISTA OF MILAN KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJA: HELI HENNA

HELI HENNA

B A LT V- 1 6 LT J M VA LV J M VA E E J M VA B A LT J M VA RU J M VA LT M VA J M V- 1 6 T L N J W- 1 6 T L N W- 1 6

B O U N I E N O D D S E V E R I N FAVO R NARTTU, SYNTYNYT 14.4.2015 ISÄ: BRANDO DELLA QUERCIA CHIARA EMÄ: BOUNIEN GONE WITH THE WIND KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN, NIINA & ANTTI KUISMA

ERJA NIEMINEN

F I M VA B A LT J V- 1 5 J V- 1 5 R I G A J W- 1 5

BOUNIEN MILLION DOLLAR BABY NARTTU, SYNTYNYT 14.10.2014 ISÄ: GYÖNGYÖSI PELYHES ROB ROY EMÄ: BOUNIEN GRIMM´S SNOW WHITE KASVATTAJAT & OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN

ANTTI KUISMA

32

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

D K J V- 1 6 D K V- 1 6 B A LT J V- 1 6 H E J W- 1 6 J V- 1 6

B O U N I E N Q U I C K S I LV E R UROS, SYNTYNYT 14.1.2016 ISÄ: BOUNIEN GHOST OF ZORRO EMÄ: BOUNIEN HISTORY OF LOVE KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJA: SONJA LEHTONEN

ERJA & EVELIINA NIEMINEN

F I M VA E E M VA E E J V- 1 2 H E W- 1 2 H E J W- 1 2 J V- 1 2

CANE MINORE AMARCORD U RO S , S Y N T Y N Y T 1 0 . 6 . 2 0 1 1 I S Ä : R A DA M A N T I N O E T TO R E EMÄ: A-NIKE K A S VAT TA J A & O M I S TA J A : A N N A R AT I A

HEINI VÄHÄ-RUOHOLA

S E J V- 1 6

C A N E M I N O R E B A R R AG A N U RO S , S Y N T Y N Y T 3 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I S Ä : T U M B R I L TO R R E PAC H E C O E M Ä : R A DA M A N T I N O E T H E L K A S VAT TA J A : A N N A R AT I A O M I S TA J AT: A N N A R AT I A & M A R I A TO M M I N E N

TADEJA SILA DROBNIC

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

33


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

ALINA NIEMINEN

SATU LAITILA

HEINI VÄHÄ-RUOHOLA

34

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

HEINI VÄHÄ-RUOHOLA

ANNA RATIA

SUOMEN KENNELLIITTO

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

35


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

B A LT V V- 1 6 C . I . B F I M VA E E M VA LV M VA LT M VA B A LT M VA E E V M VA LV V M VA LT V M VA B A LT V M VA H U J M VA E E V- 1 1 LT V- 1 2 R I G AV W- 1 5

G Y Ö N G Y Ö S I P E LY H E S R O B R OY UROS, SYNTYNYT 19.8.2007 ISÄ: BAK BÍLÉ OBLACKY EMÄ: GYÖNGYÖSI PELYHES ORGONA KASVATTAJA: A. TRESO, UNKARI OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN

ERJA & EVELIINA NIEMINEN

E E J M VA

R A DA M A N T I N O M O N A M I E U RO S , S Y N T Y N Y T 2 4 . 8 . 2 0 1 5 I S Ä : R A DA M A N T I N O RU F F O E M Ä : E L LY K A S VAT TA J A J A O M I S TA J A : M A R I A L U I S A F R I G G I , I TA L I A L E A S I N G : H E I N I V Ä H Ä - RU O H O L A

ANNA RATIA

F I M VA

AC T A B L E M E B E L L E K I S M E T NARTTU, SYNTYNYT 23.9.2013 ISÄ: VITTORIO DI CHIESANOVA EMÄ: GARELLAN DIVINE DREAM KASVATTAJA: MARJA LEINONEN OMISTAJAT: LIISA-MAIJA VIHINEN

LIISA VIHINEN

36

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / SYNTYMÄPÄIVÄILMOITUKSIA

C . I . B F I M VA E E M VA LV M VA LT M VA B A LT M VA H E W- 1 1 LT V- 1 2 LV V- 1 4

AMORE AMORINAS TEMRA

Viivi s. 30.12.2008 Onnea 8-vuotiaalle!

Viivi vauvana!

U U D E T VA L I O N A RVOT J A VO I T TA J AT I T T E L I T O N M E R K I T T Y P U N A I S E L L A . LY H E N T E I D E N S E L I T Y K S E T

C . I . B. = K A N S A I N V Ä L I N E N M U OTOVA L I O

M V = M A A I L M A N VO I T TA J A

P M V V = P O H J O I S M A I D E N V E T E R A A N I VO I T TA J A

F I M VA = S U O M E N M U OTOVA L I O

M J V = M A A I L M A N J U N I O R I VO I T TA J A

R K F V = R K F VO I T TA J A ( V E N Ä J Ä )

S E M VA = RU OT S I N M U OTOVA L I O

M V V = M A A I L M A N V E T E R A A N I VO I T TA J A

E E V = V I RO N VO I T TA J A

N O M VA = N O R J A N M U OTOVA L I O

E U V = E U RO O PA N VO I T TA J A

E E J V = V I RO N J U N I O R I VO I T TA J A

D K M VA = TA N S K A N M U OTOVA L I O

E J V = E U RO O PA N J U N I O R I VO I T TA J A

E E V V = V I RO N V E T E R A A N I VO I T TA J A

P O H J M VA = P O H J O I S M A I D E N M U OTOVA L I O

E V V = E U RO O PA N V E T E R A A N I VO I T TA J A

T L N W = TA L L I N N W I N N E R

E E M VA = V I RO N M U OTOVA L I O

V = VO I T TA J A ( S U O M E N )

T L N J W = TA L L I N N J U N I O R W I N N E R

E E J M VA = V I RO N J U N I O R I M U OTOVA L I O

J V = J U N I O R I VO I T TA J A ( S U O M E N )

T L N V W = TA L L I N N V E T E R A N W I N N E R

E E V M VA = V I RO N V E T E R A A N I M U OTOVA L I O

V V = V E T E R A A N I VO I T TA J A ( S U O M E N )

LV V = L AT V I A N VO I T TA J A

LV M VA = L AT V I A N M U OTOVA L I O

HEW = HELSINKI WINNER

LV J V = L AT V I A N J U N I O R I VO I T TA J A

LV J M VA = L AT V I A N J U N I O R I M U OTOVA L I O

HEJW = HELSINKI JUNIOR WINNER

LV V V = L AT V I A N V E T E R A A N I VO I T TA J A

LV V M VA = L AT V I A N V E T E R A A N I M U OTOVA L I O

HEVW = HELSINKI VETERAN WINNER

R I G AW = R I G A ´ S W I N N E R

LT M VA = L I E T T UA N M U OTOVA L I O

S E V = RU OT S I N VO I T TA J A

RIGAJW = RIGA´S JUNIOR WINNER

LT J M VA = L I E T T UA N J U N I O R I M U OTOVA L I O

S E J V = RU OT S I N J U N I O R I VO I T TA J A

R I G AV W = R I G A ’ S V E T E R A N W I N N E R

LT V M VA = L I E T T UA N V E T E R A A N I M U OTOVA L I O

S E V V = RU OT S I N V E T E R A A N I VO I T TA J A

LT V = L I E T T UA N VO I T TA J A

B A LT M VA = B A LT I A N M U OTOVA L I O

D K V = TA N S K A N VO I T TA J A

LT J V = L I E T T UA N J U N I O R I VO I T TA J A

B A LT J M VA = B A LT I A N J U N I O R I M U OTOVA L I O

D K J V = TA N S K A N J U N I O R I VO I T TA J A

LT V V = L I E T T UA N V E T E R A A N I VO I T TA J A

B A LT V M VA = B A LT I A N V E T E R A A N I M U OTOVA L I O

D K V V = TA N S K A N V E T E R A A N I VO I T TA J A

B A LT V = B A LT I A N VO I T TA J A

RU M VA = V E N Ä J Ä N M U OTOVA L I O

N OV = N O R J A N VO I T TA J A

B A LT J V = B A LT I A N J U N I O R I VO I T TA J A

RU J M VA = V E N Ä J Ä N J U N I O R I M U OTOVA L I O

N O J V = N O R J A N J U N I O R I VO I T TA J A

B A LT V V = B A LT I A N V E T E R A A N I VO I T TA J A

RU V M VA = V E N Ä J Ä N V E T E R A A N I M U OTOVA L I O

N OV V = N O R J A N V E T E R A A N I VO I T TA J A

L U J V = L U X E M BU R G I N J U N I O R I VO I T TA J A

L U J M VA = L U X E M BU R G I N J U N I O R I M U OTOVA L I O

P M V = P O H J O I S M A I D E N VO I T TA J A

B E V = B E L G I A N VO I T TA J A

H U J M VA = U N K A R I N J U N I O R I M U OTOVA L I O

P M J V = P O H J O I S M A I D E N J U N I O R I VO I T TA J A

B E N E L U X V = B E N E L U X VO I T TA J A B E N E L U X V V = B E N E L U X V E T E R A A N I VO I T TA J A

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

37


BOLOGNESEUUTISET / UUDET VALIOT JA VOITTAJAT

“TURRE”, CITARICAN FATA MORGANA / KUVA ANNA RATIA TURRE EI OLE KOSKAAN OLLUT LÄHELLÄKÄÄN RYHMÄSIJOITUSTA – MUTTA SE EI MENOA HAITTAA! HÄNTÄ KUVAA PARHAITEN LAUSE: ERITTÄIN HYVÄ – ELLEI TÄYDELLINEN.

Bolognesen Best In Show -sijoitukset / KV & KR-näyttelyt BIS 2

Piteå KV, Ruotsi 5.7.2009

Amore Amorinas Orso Bianca

Kurt Nillson, Ruotsi

BIS 1

Ercolano KV, Italia 8.5.2011

Radamantino Michele

Robert Ennis, USA

BIS 3

Viterbo KV, Italia 26.4.2014

Hunky-Dory Per Fortuna

Frank Kane, UK

BIS 1

Zwolle KV, Alankomaat 4.10.2015

Benjino of the Cute White Stars

Gerard Jipping, Alankomaat

BIS 3

Sundsvall KR, Ruotsi 9.4.2016

Meandi’s Striking Saxon

Harto Stockmari, Suomi

Lista ei välttämättä ole aukoton!

38

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄSIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

RYHMÄSIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN Seuraaville aukeamille on listattu bolognesien saavuttamat ryhmäsijoitukset ja shortlistaukset seuraavasti: Suomalaisten koirien osalta sijoitukset on listattu sekä suomalaisista että ulkomaisista näyttelyistä. Ulkomaiset koirat on listattu, mikäli sijoitus on saavutettu Suomessa. Listat eivät ole aukottomia! Mikäli koirasi saavutus puuttuu, ilmoita siitä osoitteeseen ann-sofie@qiamorkennel.com. Jatkossa uudet ryhmäsijoitukset ja shortlistaukset julkaistaan Valiot ja voittajat -palstan yhteydessä. Koko lista julkaistaan uudelleen, kun se on tarpeen eli kun lista on täydentynyt useammilla koirilla.

Bologneserodun ryhmäsijoitus on Suomessa edelleen harvinainen. Mutta ei sentään mahdoton. Muutama viime vuosi antaa jo viitteitä, että tuulet olisivat kääntymässä. Kenties kohta saadaan kiinni esimerkiksi naapurimaa Ruotsi tai Italia – kummassakin maassa ryhmäsijoitus on jo miltei arkipäivää. Sen kunniaksi kartoitettakoon, mitä on jo saavutettu. Seuraavilla sivuilla olevat listat on koottu sen tiedon mukaan, mitä lehden toi­mitukselle on ilmoitettu ja mitä toimitus on itse muistanut. Listat eivät siis välttämättä ole kattavia! Varsinkin shortlistauksia* on todennäköisesti enemmänkin. Mikäli koirasi on joskus sijoittunut/shortlistattu, ilmoitathan siitä meille! Täydennämme listaa tarpeen mukaan ja samalla saadaan kartoitettua ja tallennettua rodun historiaa Suomessa. Kaikki sijoitukset ja shortlistaukset julkaistaan, sillä ei ole merkitystä, onko koiran omistaja/kasvattaja yhdistyksen jäsen. Ilmoita tiedot osoitteeseen ann-sofie@qiamorkennel.com.

*Shortlistaus – sanalle ei löydy hyvää suomenkielistä käännöstä – tarkoittaa sitä, että koira valitaan ryhmäkehän “finaaliin”, usein kahdeksen tai kuuden parhaan koiran joukkoon. Määrä voi kuitenkin vaihdella.Yleensä tuomari tutkii valitsemansa koirat vielä kertaalleen ja esimerkiksi liikuttaa niitä yksitellen. Tämän jälkeen hän valitsee ne neljä koiraa, jotka hän sijoittaa.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

39


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄSIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

RY H M Ä Y H D E K S Ä N

1998?

?

?

NODEN MADONNAN LOUISE

?

1999

TA M P E R E K V 2 0 . 3 . 1 9 9 9

RY P 3

G A I F R I D I N Z E F F I RO C A L M O

M I K L O S FA R K A S H A Z I / ?

J Ä RV E N P Ä Ä K R 2 8 . 0 5 . 2 0 0 6

RY P 3

LUMINOSA CASSANDRA

A L F R E D O A L E S S A N D R I / RO

2015

ROVA N I E M I R N 2 3 . 8 . 2 0 1 5

RY P 2

H U N K Y- D O RY P E R M E

M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N -

2016

JANAKKALA RN 7.5.2016

RY P 4

GARELLAN HERKULES

M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N -

ORIVESI KR 16.7.2016

RY P 2

LUMINOSA OH NINNA NANNA

TA N YA A H L M A N - S TO C K M A

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ÄÄRIMMÄISENÄ VASEMMALLA: GAIFRIDIN ZEFFIRO CALMO

KASVATTAJA & ENSIMMÄINEN OMISTAJA: TU

OMISTAJA: GEE GIDDAY, KENNEL STILMEADO TAMPERE KV 20.3.1999 RYP 3 KUVASSA NÄYTTELYSSÄ YHDYSVALLOISSA VASEMMALLA: GARELLAN HERKULES

JANAKKALA RN 7.5.2016 RYP 4 & BIS 2 VETER KASVATTAJA: HELENA PAJULAHTI OMISTAJA: SUSANNA NIKKILÄ

40

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


O B E RTO C H I L L

LUMINOSA CASSANDRA JÄRVENPÄÄ KR 28.5.2006 RYP 3 KASVATTAJA & OMISTAJA: MARJUT KOPPANEN

S U O R S A / H A R RY TA S T S U O R S A / M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N - S U O R S A

A R I / P I R J O A A LTO N E N HUNKY-DORY PER ME ROVANIEMI RN 23.8.2015 RYP 2 KASVATTAJAT & OMISTAJAT: FREDRIKA & LOTTEN RÖNQUIST, RUOTSI

UULA HEIKKINEN

OWS, USA

LUMINOSA OH NINNA NANNA

RAANI

ORIVESI KR 16.7.2016 RYP 2 KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN OMISTAJA: TINJA HAIKONEN

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

41


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄSIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

RY H M Ä Y H D E K S Ä N / S H O RT L I S TAU K S E T

2002

TO I J A L A R N 1 . 6 . 2 0 0 2

GARELLAN GUCCINA

KIRSTI LUMMELAMPI / KIRS

PELLO RN 24.5.2009

H U N K Y- D O RY M S C ROW N O F S C A N D I N AV I A

J U H A P U T KO N E N / J U H A P

S O M E RO R N 2 1 . 5 . 2 0 1 1

J E F R E E L U M A TO M I O

J U H A P U T KO N E N / J U H A P

2013

H E L S I N K I E R I KO I S N Ä Y T T E LY 2 5 . 8 . 2 0 1 3

B O U N I E N FA S H I O N I S TA O F M I L A N

S O N I A PAG A N I / A N D R E W

2014

OULU KV 18.5.2014

L U M I N O S A M AG I A D E L N ATA L E

J U S S I L I I M ATA I N E N / C L AU

OULAINEN RN 24.5.2014

SANDRA’S KISS ME KAMIA

P I R J O A A LTO N E N / E L E N A

JOENSUU KR 29.5.2016

B O U N I E N J E W E L I N T H E RO U G H

TO M A S Z B O R KOW S K I / C A

HELSINKI RN 4.9.2016

LUMINOSA OH NINNA NANNA

P I R J O A A LTO N E N / P I R J O A

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2015 2016

LUMINOSA MAGIA DEL NATALE / OULU KV 18.5.2014, SHORTLISTED / KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN / OMISTAJA: SUSANNA NIKKILÄ SANDRA’S KISS ME KAMIA / OULAINEN RN 24.5.2014, SHORTLISTED / KASVATTAJA: SANDRA BLOCK / OMISTAJA: MARIA MOLANDER BOUNIEN JEWEL IN THE ROUGH / JOENSUU KR 29.5.2016, SHORTLISTED / KASVTTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN / OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN, LOTTA RAVASKA LUMINOSA OH NINNA NANNA / HELSINKI RN 4.9.2016, SHORTLISTED / KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN / OMISTAJA: TINJA HAIKONEN

42

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


STI LUMMELAMPI

GARELLAN GUCCINA TOIJALA RN 1.6.2002, SHORTLISTED KASVATTAJA & OMISTAJA: HELENA PAJULAHTI

U T KO N E N

U T KO N E N

B R AC E

UDIO DE GIULIANI AG A F O N OVA HUNKY-DORY MS CROWN OF SCANDINAVIA PELLO RN 24.5.2009, SHORTLISTED

R L - G U N N A R S TA F B E R G

KASVATTAJAT: FREDRIKA & LOTTEN RÖNQUIST OMISTAJA: MARIA MOLANDER

A A LTO N E N

JEFREE LUMA TOMIO SOMERO RN 21.5.2011, SHORTLISTED KASVATTAJA: MARIE LUPACOVA OMISTAJA: KAARINA SIIVONEN

BOUNIEN FASHIONISTA OF MILAN HELSINKI ERIKOISNÄYTTELY 25.8.2013, SHORTLISTED KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJA: PIRITA KINNUNEN

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

43


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄ- JA BIS-SIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

K A S VAT TA J A L U O K K A

2015

2016

LAHTI RN 1.2.2015

BIS 2

KENNEL BOUNIEN

T U U L A P L AT H A N / TA N YA

ROVA N I E M I R N 2 3 . 8 . 2 0 1 5

BIS 1

K E N N E L H U N K Y- D O RY

M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N -

P E N T U N Ä Y T T E LY H E L S I N K I 8 . 1 1 . 2 0 1 5

BIS 4

KENNEL BOUNIEN

V E S A L E H TO N E N / P I R J O A

KOT K A K V 1 8 . 6 . 2 0 1 6

BIS 2

KENNEL BOUNIEN

FRANCESCO COCHETTI / A

ORIVESI KR 16.7.2016

BIS 1

KENNEL LUMINOSA

TA N YA A H L M A N - S TO C K M A

V I RO / TA L L I N N A R N 1 6 . 8 . 2 0 1 3

BIS 3

KENNEL BOUNIEN

ANNE SUME / EUGENE YER

V I RO / TA L L I N N A R N 2 9 . 5 . 2 0 1 5

BIS 3

KENNEL BOUNIEN

D I A N N E B E S O F F / PAU L C O

L I E T T UA / U K M E R G E K R 1 9 . 7 . 2 0 1 5

BIS 3

KENNEL BOUNIEN

V I RO / TA L L I N N A R N 2 2 . 8 . 2 0 1 5

BIS 1

KENNEL BOUNIEN

L I E T T UA / J O N AVA 8 . 5 . 2 0 1 6

BIS 2

KENNEL BOUNIEN

TANSKA / HERNING DK WINNER 6.11.2016

BIS 4

KENNEL BOUNIEN

K A S VAT TA J A L U O K K A / U L KO M A I S E T S I J O I T U K S E T

2013 2014 2015

2016

I N E S E PA B L A K A / M A R I E P E

P E T E R H A R S A N Y I / DA N E R

K A S VAT TA J A L U O K K A / S H O RT L I S TAU K S E T

2016

H E L S I N K I E R I KO I S N Ä Y T T E LY 2 1 . 8 . 2 0 1 6

KENNEL BOUNIEN

JEANNETTE LARIVE / STEV

KENNEL BOUNIEN ERJA & EVELIINA NIEMINEN

VIRO, TALLINNA RN 16.8.2013 BIS 3 / LIETUA, UKMERGE KR 19.7.2015 BIS 3 / VIRO, TALLINNA RN 22.8.2015 BIS 1 / LIETTUA, JONAVA 8.5.2016 BIS 2 / TANSKA, HERNING DK WINNER

44

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


A H L M A N - S TO C K M A R I S U O R S A / E E VA R AU TA L A

A A LTO N E N

A N N I K A U L LT V E I T- M O E

A R I / TA N YA A H L M A N - S TO C K M A R I KENNEL BOUNIEN ERJA & EVELIINA NIEMINEN JÄRVENPÄÄ RN 1.2.2015 BIS 2

RU S A L I M S K Y

OLLINS

KENNEL HUNKY-DORY

ETERSEN

FREDRIKA & LOTTEN RÖNQUIST ROVANIEMI RN 23.8.2015 BIS 1

RICSSON

VEN H SEYMOUR

KENNEL BOUNIEN ERJA & EVELIINA NIEMINEN PENTUNÄYTTELY HELSINKI 8.11.2015 BIS 4

KENNEL BOUNIEN

R 6.11.2016 BIS 4

ERJA & EVELIINA NIEMINEN KOTKA KV 18.6.2016 BIS 2

KENNEL LUMINOSA MARJUT KOPPANEN ORIVESI KR 16.7.2016 BIS 1

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

45


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄ- JA BIS-SIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

PENNUT

2015

V I RO / TA L L I N N A R N 2 2 . 8 . 2 0 1 5

BIS 2 BABY

BOUNIEN ONE IN THE EYE

I N E S E PA B L A K A / I N E S E PA

P E N T U N Ä Y T T E LY M U U R A M E 1 2 . 9 . 2 0 1 5

RY P 2

L U M I N O S A N O S T R A N E BU L O S A

WILMA WEIJMANS-STRIJBO

V I RO / TA L L I N N A K R 2 6 . 9 . 2 0 1 5

BIS 3

L U M I N O S A N OT T E D I L U C E

V E S A L E H TO N E N / P I R J O A

P E N T U N Ä Y T T E LY H E L S I N K I 7 . 1 1 . 2 0 1 5

RY P 4

BOUNIEN ONE IN THE EYE

JENNA LEINO / JENNA LEIN

2016

P E N N U T / S H O RT L I S TAU K S E T

2013

H E L S I N K I E R I KO I S N Ä Y T T E LY 2 5 . 8 . 2 0 1 3

L U M I N O S A M AG I A D E L N ATA L E

S O N I A PAG A N I / R A I N E R V U

BOUNIEN ONE IN THE EYE

JEANNETTE LARIVE / KARI

BIS 2

M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N -

2014 2015 2016

J U N I O R I T / S H O RT L I S TAU K S E T

2016

H E L S I N K I E R I KO I S N Ä Y T T E LY 2 1 . 8 . 2 0 1 6

VETERAANIT

2016

JANAKKALA RN 7.5.2016

GARELLAN HERKULES

ÄÄRIMMÄISENÄ VASEMMALLA: LUMINOSA MAGIA DEL NATALE HELSINKI ERIKOISNÄYTTELY 25.8.2013, SHORTLISTED KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN OMISTAJA: SUSANNA NIKKILÄ VASEMMALLA: GARELLAN HERKULES JANAKKALA RN 7.5.2016 RYP 4 & BIS 2 VETERAANI KASVATTAJA: HELENA PAJULAHTI OMISTAJA: SUSANNA NIKKILÄ

46

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


ABLAKA

OS / WILMA WEIJMANS-STRIJBOS

A A LTO N E N

NO BOUNIEN ONE IN THE EYE VIRO, TALLINNA RN 22.8.2015 BIS 2 BABY KASVATTAJAT: ERJA JA EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ERJA JA EVELIINA NIEMINEN, HELI HENNA

UORINEN

LUMINOSA NOSTRA NEBULOSA PENTUNÄYTTELY MUURAME 12.9.2015 RYP 2

J Ä RV I N E N

KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN OMISTAJA: KATRI HEMMINKI

S U O R S A / M A R J AT TA P Y LV Ä N Ä I N E N - S U O R S A

LUMINOSA NOTTE DI LUCE VIRO, TALLINNA KR 26.9.2015 BIS 3 KASVATTAJA: MARJUT KOPPANEN OMISTAJA: PIRET REINSALU

BOUNIEN ONE IN THE EYE PENTUNÄYTTELY HELSINKI 7.11.2015 RYP 4 KASVATTAJAT: ERJA JA EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ERJA JA EVELIINA NIEMINEN, HELI HENNA

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

47


BOLOGNESEUUTISET / RYHMÄ- JA BIS-SIJOITUKSET KAUTTA AIKAIN

PA R I K I L PA I L U

2012

VIRO / TA LLIN N A B ALT I AN VO I T TAJ A 1 9 .8 .2 0 1 2

BIS 2

R A DA M A N T I N O G A L AT E A & G A R E L L A N H E R K U L E S

2015

V I RO / TA L L I N N A R N 2 2 . 8 . 2 0 1 5

BIS 4

B O U N I E N J E W E L I N T H E RO U G H & B O U N I E N L OV E M E T E N D E R

2016

V I RO / TA L L I N N A E E S T I N VO I T TA J A 5 . 6 . 2 0 1 6

BIS 3

L U M I N O S A O H N I N N A N A N N A & L U M I N O S A O N DA D I M A R E A

V I RO / R A K V E R E K R 1 5 . 1 0 . 2 0 1 6

BIS 4

R A DA M A N T I N O M O N A M Í & C RYS TA L RO S E ’ S F E R E N Z I N A

2013 2014

PA R I K I L PA I L U / S H O RT L I S TAU K S E T

2012

P E N T U N Ä Y T T E LY L O H J A 7 . 1 . 2 0 1 2

C A N E M I N O R E L’ AV V E N T U R A & C A N E M I N O R E A M A R C O R D

2013 2014 2015 2016

CANE MINORE L’AVVENTURA & CAN

LOHJA PENTUNÄYTTELY 7.1.2012, SH

KASVATTAJA & OMISTAJA: ANNA RAT

48

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


S V E N D L OV E N K J A E R / R A M U N E K A Z L AU S K A I T E

I N E S E PA B L A K A / I N E S E PA B L A K A A N T H O N Y M O R A N / A L E S S A N D RO Z E P P I G E R A R D C OX / S A I J A J U U T I L A I N E N

RADAMANTINO GALATEA & GARELLAN HERKULES VIRO, TALLINNA BALTIAN VOITTAJA 19.8.2012 BIS 2 KASVATTAJAT: MARIA LUISA FRIGGI & HELENA PAJULAHTI OMISTAJAT: MARJUT KOPPANEN & SUSANNA NIKKILÄ

T I I N A TAU L O S / E E VA A N T T I N E N

BOUNIEN JEWEL IN THE ROUGH & BOUNIEN LOVE ME TENDER VIRO, TALLINNA RN 22.8.2015 BIS 4 KASVATTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN OMISTAJAT: ERJA & EVELIINA NIEMINEN, LOTTA RAVASKA, HELI HENNA

LUMINOSA ONDA DI MAREA & LUMINOSA OH NINNA NANNA VIRO, TALLINNA EESTIN VOITTAJA 5.6.2016 BIS 3 KASVATTAJA : MARJUT KOPPANEN OMISTAJAT: MARJUT KOPPANEN, TINJA HAIKONEN, KÄTLIN & JUHANI NYROOS

NE MINORE AMARCORD

RADAMANTINO MON AMÍ & CHRYSTALROSE’S FERENZINA

HORTLISTED

TIA

VIRO, RAKVERE KR 15.10.2016 BIS 4 KASVATTAJAT & OMISTAJAT: MARIA LUISA FRIGGI & HEINI VÄHÄRUOHOLA

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

49


BOLOGNESEUUTISET / BOLOGNESEPÄIVÄ 2016

BOLOGNESEPÄIVÄ 2016 Bolognesepäivä järjestettiin 26.11.2016 Pohjantilalla Loimaalla. Vieraana oli eläinrefleksologi Tiina Väisänen Sonarcista. Hän kertoi eläinvyöhyterapiasta ja lisäravinteista sekä esitteli koirien tasapaino- ja voimanjakoharjoittelua varten suunnattuja FitPAWS-tuotteita. Ne parantavat pienten koirien kehonhallintaa ja myös vahvistavat syviä lihaksia. Hyödyllisiä ja hauskoja sekä kotikoirille että jonkun tietyn lajin treenjä tukemaan! Päivän osallistujat pääsivät itse kokeilemaan tuotteita omien koiriensa kanssa. Lisäksi päivän ohjelmassa oli bolognesen rotuesittely sekä tutustuminen harjausnesteisiin. Harjausnesteitä esitteli turkinhoitotuotteiden erikoisliike Roppi. Kiitos kaikille osallistuneille!

50

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


JOULUTERVEHDYKSET

Garellan Casmir eli Nappi toivottaa hyvää joulua! Kortti on Napin kummin, Venlan, kuusivuotiaana askartelema.

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

51


Mukavaa Joulun aikaa kaikille ja onnea uuteen vuoteen 2017! 52

Toivottaa Kennel Chobolon

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET 2/2016

53


Jouluiloa!

Susanna B B Kennel Bianca Bambagia B B 54

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET 2/2016

55


56

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET 2/2016

57


58

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET 2/2016

59


BOLOGNESEUUTISET / HISTORIAN HAVINAA

FRANCISCO DE GOYA: ALBAN HERTTUATAR (1795)

FRANCISCO DE GOYAN BOLOGNESE A N N A R AT I A

Bolognesen rotumääritelmässä sanotaan: Tizian, Pieter Brueghel vanhempi ja Goya ovat kuvanneet bologneseja maalauksissaan. Espanjalainen taiteilija Francisco de Goya (1746 – 1828) oli Espanjan hovimaalari, tunnettu myös muotokuvistaan. Vuonna 1795 hän maalasi XIII Alban herttuattaren, Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva-Álvarez de Toledo y Silvan – ja tämän suloisen pienen bolognesen.

60

BOLOGNESEUUTISET 2/2016


BOLOGNESEUUTISET / SEURAAVA LEHTI

NÄKYMÄ SAN GIMIGNANOSTA MARRASKUUSSA / KUVA: ANNA RATIA

B O LO G N E S E U U T I S E T 1 / 2 0 1 7 I L M E ST Y Y K E VÄ Ä L L Ä / A L K U K E SÄ STÄ . M AT E R I A A L I N E R Ä PÄ I VÄ T I E D OT E TA A N FAC E B O O K- S I V U L L A . I L M O I T U K S E T, J U T U T, VA LO K U VAT J A J U T T U I D E AT OVAT T E RV E T U L L E I TA ! E R I T Y I S E ST I K A I VATA A N K U V I T U S K U V I A .

M AT E R I A A L I L Ä H E T E TÄ Ä N O S O I T T E E S E E N : ann-sofie@qiamorkennel.com

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

61


BOLOGNESE RY TOIVOTTAA HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2017

62

BOLOGNESEUUTISET 2/2016

BologneseUutiset 2/2016  

Bolognese ry:n sähköinen jäsenlehti.

BologneseUutiset 2/2016  

Bolognese ry:n sähköinen jäsenlehti.

Advertisement