a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BOLOGNESE RY VUOSIKOKOUS 2020 AIKA: TIISTAI 3.3.2020 KLO 19.00 PAIKKA: KESKUSTAKIRJASTO OODI, TÖÖLÖNLAHDENKATU 4, 00100 HELSINKI ESITYSLISTA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

13. 14.

Kokouksen avaus Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle ja muille tilivelvollisille Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2020 – 2021) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio 11.1. Jäsenmaksu Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat: Liittymismaksu 5 euroa Vuosijäsen 25 euroa Nuorisojäsen 15 euroa Perhejäsen 12 euroa Hallituksen esitys: jäsenmaksut vuodelle 2021 pidetään samoina kuin vuoden 2020 jäsenmaksut. 11.2. Toimintasuunnitelma 11.3. Talousarvio Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 12.1. Bolognesen jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021 - 2025 Esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi on nähtävissä Bolognese ry:n www-sivuilla osoitteessa www.bolognesery.fi. 12.2. Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöt Esitys Bolognese ry:n kasvattajalistan säännöiksi on nähtävissä Bolognese ry:n www-sivuilla osoitteessa www.bolognesery.fi. Muut asiat Kokouksen päättäminen

Profile for Bolognese Ry

Bolognese ry / Vuosikokous 2020 / Esityslista  

Bolognese ry / Vuosikokous 2020 / Esityslista  

Advertisement