Gaia

Page 1Jan n e Mari Hei p t Illustrert av Megan Aleksandra Gondzik

LYRIKKFORLAGET

2021


Lyrikkforlaget © 2021 Inkognito publisering Postboks 112 4395 Hommersåk www.lyrikkforlaget.no Lyrikkforlaget er et imprint av Inkognito publisering ISBN: 9788283980974 Illustrasjoner: Megan Aleksandra Gondzik Forfatterfoto: Bjørnar Falk Omslag: Hana Costelloe Sats: Hana Costelloe

Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Lyrikkforlaget er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.


INNHOLD

Meditasjon / 7 Badestrender / 9 Bergenske briller / 11 Eiketre / 13 Tramp Trump / 15 Pusten / 17 Avtrykk / 19 Barfot / 21 Vega / 23 Hjemme / 25 Velstand / 27 Verden / 29 For å finne / 31 Menneskekjernen / 33 Kajakk / 35 Skogens stillhet / 37 Jordens hjerte / 39 Herlig / 41 Nordlyset / 43

Livsvarsel / 45 Innimellom / 47 Sjøstjerne / 49 Meg / 51 Krigsjunkie / 53 Gudestoff /55 Regnvær / 57 I grøfta /59 Reparasjon / 61 Da mamma vandret / 63 Fri / 65 Bekymring / 67 Rasisme / 69 Karma / 71 PC-kriger / 73 Elgjakt / 75 Livet garanterer / 77 Lever jeg / 79

5 -H Ø H

J

E R T E B A N K

O

E

M O D E R

R

E

D

D

S

I T A S J I

M O S E N N

7 -


D

E

L

I

G

B N A B A D E S T R E N D E R V E N T Y R

C O 2


I

G

B A N D E R

Y

C O 2

C O 2

C O 2

R

9 -B E R G E N S K E S E R I L

J I

L

V E T G

M E D R H D

11 -


Illustrasjon nr. 1: «Eik i bakgrunnen, eikenøtt i front»