Page 1

VZNESTE SE NA KŘÍDLECH LUXUSU! LET THE WINGS OF LUXURY CARRY YOU AWAY! ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НЕБЕСНОЙ РОСКОШИ !

cover FINAL_AR.indd 1

5/16/12 10:03 AM


HIGH JEWELLERY COLLECTION

BOUTIQUE

BOUTIQUE CHOPARD - PARˇ ÍŽSKÁ 16, PRAHA 1


EDITORIAL

K

arlovy Vary − architektonický skvost s dvanácti léčivými prameny, jenž po šedém období totality opět získal světový věhlas. Vary známe všichni, ale co o nich opravdu víme? Vybavíme si, který car to tu miloval nebo co je Jelení skok? V LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES vás seznamujeme s různými místy, jež stojí za to vidět: v tomto čísle třeba s designovými hotely v Mexiku či v Cannes nebo s exotickými Seychelami. Zároveň se ale rozhlížíme i po Čechách a Moravě, protože je tu po čem se rozhlížet. Už slavný cestovatel Emil Holub říkal, že krásu světa oceníme až poté, kdy to dobře poznáme doma. Přejeme vám krásné poznávání, třeba Varů nebo Herálce. 

1

You may be familiar with Karlovy Vary, the architectural gem harbouring 12 medicinal springs which regained world-renown after being pulled from drab communist oblivion. But do you, for example, know which Russian czar loved to visit this city or what the Deer Jump is? Find out in this issue of LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES which introduces you to magnificent and must-see places from all around the world, including a selection of splendid designer hotels in Mexico, Cannes and the Seychelles. And, of course, we’ll also introduce you to the Czech lands of Bohemia and Moravia, since there’s so much there to explore. We wish you many unforgettable discoveries.

PHOTO: LUCIE ROBINSON

Карловы Вары — великолепный памятник архитектуры с двенадцатью лечебными источниками, которому после темного периода тоталитарного режима удалось обрести прежнюю популярность. Что мы действительно знаем о городе? Известно ли вам, какой русский царь любил приезжать сюда, и что такое Олений скок? Журнал LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES расскажет вам о стильных дорогих отелях в мексиканском Сан-Мигель-де-Альенде и французских Каннах, о прекрасных уголках экзотических Сейшел и незабываемых местах Чехии.

Milena Žampová

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

01_editorial_CSA2_AR.indd 1

10.5.12 11:43


GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

Editorial staff Publisher MILENA ŽAMPOVÁ Editor-in-chief KATEŘINA DAŇKOVÁ Editor MARCELA KAŠPÁRKOVÁ Art director BOHDANA LEEDEROVÁ Staff-reporter VERONIKA ŠTEFANOVÁ Graphic design KAMIL SOJKA Production HANA VLKOVÁ Contributors KINA ANDERSSON & BRITTA ROSSANDER, PAVEL KASÍK, PAVEL PÁRAL, ALEŠ PROCHÁZKA, LUDĚK VOKÁČ Translation SPOLEČNOST TEXTMASTERS, MARYIA YANKOUSKAYA Czech proofreading DAGMAR VACHKOVÁ Commercial director TANJA KOVAČ Advertising EVA POSNEROVÁ, JITKA HANOVÁ, NIKOL KŘIVANOVÁ, LUKÁŠ PORUBSKÝ

Other titles of this publishing house: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛЮКСУСНЫМ МАГАЗИНАМ В ПРАГЕ И КАРЛОВЫХ ВАРАХ

VYDAVATELSTVÍ LUXURY GUIDE, S. R. O. Na Maninách 14, 170 00 Praha 7, phone: +420 257 312 867, fax: +420 257 312 248, info@luxuryguide.cz, IČO: 26212226, DIČ: CZ26212226 Issued May 2012 Next issue September 2012 Publication Quarterly Price Free of charge for passengers travelling business class Place of issue Prague Registration MK ČR E-14806 ISSN 1805-4099 Print Tiskárna Kavka Cover photo Palác Dlouhá / FIM Group, www.palacdlouha.eu, www.fimgroup.eu

WWW.LUXURYGUIDE.CZ

02_redakce_CSA_fin.indd 2

10.5.12 11:44


Obsah Contents Содержание 4

6

34

JAN ŠVEJNAR Ekonom světového jména

CHATEAU HERÁLEC Zámek s uměleckou duší

Economist of international repute

Chateau with an artistic soul

Замок с душой художника

экономист с мировым именем

42

24

KARLOVY VARY Lázeňská hvězda Evropy Europe’s illustrious spa

FERRARI F12BERLINETTA Vzrušující maranellský plnokrevník

Курорт в сердце Европы

64

Earthshaking Maranello thoroughbred

SEYCHELLES Nezapomenutelná rajská zahrada

Красавчик из Маранелло

Unforgettable Garden of Eden

28 Jablko, které myslí jinak Apple: Think Different!

70

Apple: думай иначе!

Design s příchutí módy Fashion-flavoured design

Мир моды в дизайне

PHOTO: ARCHIVE

Незабываемый райский уголок

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

04_Obsah_new1a.indd 4

10.5.12 11:44


CZECH PERSONALITY

JAN ŠVEJNAR Ekonom světového jména Economist of international repute Ян Швейнар, экономист с мировым именем

6

Jak to v tuto chvíli vypadá s  vaší prezidentskou kandidaturou? Pečlivě ji zvažuji a v pravou chvíli ohlásím, zda budu, či nebudu kandidovat. Myslíte, že byste měl při přímé volbě víc šancí než při té „stranické“, kterou jste zažil v roce 2008? Myslím, že ano. Vážím si podpory, kterou mi lidé vyjádřili v  minulé volbě a  kterou mi vyjadřují i nyní v průzkumech veřejného mínění. Očekávám, že v případě kandidatury by se tato podpora dále zvyšovala. Odpůrci přímé volby tvrdí, že Češi nebudou schopni vybrat si dobře prezidenta, že

by klidně zvolili Švejka nebo Cimrmana. Co vy na to? Nevidím to jako problém. Lidé jsou rozumní. V přímých volbách do Senátu nevolili Švejky nebo Cimrmany. Lidé se s vámi ale baví asi hlavně o penězích. Měl jste někdy hluboko do kapsy? Od  sedmnácti let jsem žil v  Americe, v  exilu, a  jako student jsem byl odkázán na to, co by se dalo definovat jako životní minimum. Dvakrát jsem dolar otočil, než jsem si něco koupil. Zajímavé bylo, že hodně mých spolužáků z velmi zámožných rodin mělo také omezený rozpočet. Museli po večerech pracovat, přestože by z hledis-

ka svého rodinného finančního postavení nemuseli. Rodiče jim vštěpovali, že si musí uvědomovat hodnotu peněz. Jaký jste v Americe vedl život s pár dolary v kapse? Ovlivnilo to vaše studium? Když jsem přijel do Spojených států, datoval se konec hippie éry a  vietnamské války. Společnost byla tehdy rozpolcena. Málokdo z  nás řešil majetek. Všichni jsme byli v  podobné situaci, měli jsme dvoje džíny, jedny se praly a  druhé nosily, pár triček s  univerzitním logem a nějaké peníze na to, abychom se mohli jít občas bavit: zajít do kina, na mejdan, na jazz či moderní hudbu. Život byl obdobný, jen byl jednodušší a upřímnější.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

06-08_Svejnar_fin_AR.indd 6

5/11/12 10:01 AM


Za co rád utrácíte? Jako kluk jsem závodně lyžoval a tenhle můj koníček mi vydržel dodnes. Takže když jsem někde na konferenci a  vím, že jsou v blízkosti hory, naplánuju si pobyt o něco delší a  jdu na lyže. Nevozím si vybavení, raději si ho půjčím. Dopřávám si luxus a vyberu si v půjčovně každý den jiné lyže – jiný model či značku, abych je mohl otestovat a zjistit, které jsou nejlepší. Tohle dělá hodně lidí a berou to jako samozřejmost. Existuje ale něco materiálního, opravdu luxusního, bez čeho si svůj život neumíte představit? K  pracovnímu úvazku v  Praze, kde mám byt, jsem doposud vyučoval i na univerzitě v Michiganu, kde mám moc hezký dům. Byl postaven v arboretu – představte si přírodu spojující prvky moderního parku a  boubínského pralesa. Rád tam jezdím na kole, jdu si zaběhat. To je luxus. Stejný dům bez výhledu do přírody by byl určitě dvakrát levnější, ale já za tu nádheru rád zaplatím, přečtu si noviny a  vypiju kávu uprostřed zeleně. Pravdou je, že kdybych po něčem poměrně drahém opravdu toužil a  chtěl si to pořídit, můžu. Můžu, ale nechci, mám všechno, co potřebuji. How are developments regarding your candidacy for the [Czech] presidency? I’m giving it very careful consideration and at the appropriate moment I’ll make an announcement on whether to stand. Regardless of what you decide, do you think your chances would be better now than under the old system [previously Czech presidents were elected by the combined cham-

bers of parliament, now by popular vote]? Yes I think so. I very much value the support people gave me during the previous election and the support I’m receiving now in the opinion polls. I expect it to rise even further if I decide to stand. Opponents of a  direct popular vote argue Czechs wouldn’t hesitate to vote for a Švejk or a  Cimrman [both comical characters in Czech literature]… I  don’t think so. People are sensible. They didn’t vote for Švejks or Cimrmans in the direct elections of senatorial seats. Usually, however, people talk to you about money. Have you ever been badly off? I’ve lived in exile in America since I  was seventeen. As a  student I  relied on what could be defined as the very minimum. I  turned every dollar twice before buying anything. Interestingly, many of my fellow students from wealthy families also had a tight budget. They had to work during the evenings, although the financial status of their families indicated otherwise. Their parents endowed them with a sense of the real value of money. What was life like in America with only a few dollars in your pocket? Did it affect your studies? When I  came to the United States the hippie era and the Vietnam War were coming to an end. Society was divided. Few of us cared about material things. We were all in a similar situation – we had two pairs of jeans (one on, the other in the laundry), some t-shirts with the university logo and a  few bucks to have some fun now and then, for the movies, a party, to enjoy some jazz or rock music. Life was similar, but simpler and more straightforward.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

06-08_Svejnar_fin_AR.indd 7

ADVERTORIAL

CZECH PERSONALITY

Quality Fashion Point Na Příkopě 23/Ovocný trh 12, Praha 1 www.panskapasaz.cz

10.5.12 12:22


What do you like to spend your money on? Even as a boy I  was involved in competitive skiing, a hobby I practice to this day. So if I’m at a conference and I know there are mountains nearby I extend my stay a little and go skiing. I prefer to rent my gear on the spot. At the ski rental I indulge by selecting a different brand or model every day, so I can compare them and discover which is best. Many people do this and take it for granted. I was rather referring to material items, something really luxurious that you can’t imagine doing without. In addition to my work in Prague, where I own a flat, I also teach at the University of Michigan where I  have a  very nice house built in an arboretum. Imagine a  natural environment combining elements of a  modern park and the Boubinský virgin forest [South Bohemia]. I love to cycle and jog there. That’s  luxury. The same house without the view would surely be half the price but I  gladly spend money on such beauty, on having a  coffee and a  read amidst greenery. True, if I  really longed to buy something rather expensive, I could probably afford to. I can, but don’t – I’ve got everything I need.

Собираетесь ли вы выставлять свою кандидатуру в президенты? Я тщательно это обдумываю и сообщу о своем решении в подходящий момент. Насколько вы оцениваете свои шансы при прямых выборах, в отличие от выборов президента Парламентом? Думаю, на прямых выборах президента у меня больше шансов победить. Я очень ценю поддержку, которую мне оказали избиратели на прошлых выборах и которая по-прежнему сильна, согласно исследованиям общественного мнения. Противники прямых выборов в Чехии утверждают, что чехи сегодня не способны осознано выбрать своего президента и были бы не против проголосовать скорее за солдата Швейка. Что вы думаете об этом? Я так не думаю. Люди делают осознанный выбор, а в сенат пока никто никаких швейков не избирал. Люди обсуждают с вами, преимущественно, финансы. Были ли времена, когда у вас

самого были финансовые трудности? В 17 лет я эмигрировал в Америку и, будучи студентом, вынужден был определять для себя так называемый жизненный минимум. Мне приходилось тщательно экономить и не делать лишних покупок. Примечательно, что многие из моих сокурсников из обеспеченных семей имели такой же ограниченный бюджет, и им, как и мне, приходилось работать по вечерам, несмотря на социальное положение семьи. Родители давали им понять с раннего возраста, чего стоят заработанные деньги. Каково было жить в Америке, имея лишь пару долларов в кармане? В Штаты я приехал к концу эры хиппи и вьетнамской войны. Не многие из студентов заботились тогда о своем благосостоянии, у  каждого из нас были две пары джинсов, пара футболок с логотипом университета и  немного денег на развлечения: скажем, кино, вечеринки, джаз. Жизнь не слишком отличалась от нынешней, но была проще и более понятна. На что вы с удовольствием тратите деньги? В юности я занимался горными лыжами — это увлечение осталось у меня и поныне. Если моя конференция проходит в горной области, я всегда продлеваю поездку и остаюсь покататься на лыжах. Снаряжение я беру напрокат на месте, всегда разное, чтобы понять, какая марка мне лучше подходит. Этим увлекаются многие люди, не воспринимая это как нечто исключительное. А если говорить о материальном, о роскоши, без которой вам трудно представить свою жизнь? Кроме дел в Праге, где находится моя квартира, у меня до недавнего времени была работа в университете в  Мичигане, в Мичигане, где стоит еще один мой дом. Построен он был в в редкой красоты дендрарии. И это роскошь для меня. Такой же дом, но без вида из окна на столь редкий парк обошелся бы мне вдвое дешевле, но я не жалею потраченных денег, ведь в такой красоте я могу каждое утро читать газету и  пить свой кофе. Если бы мне действительно захотелось чего-то очень дорогого, я смог бы себе это позволить, это правда. Смог бы, но я не делаю этого, потому что у меня есть все, что мне нужно.

PHOTO: PROFIMEDIA.CZ

ADVERTORIAL

CZECH PERSONALITY

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

06-08_Svejnar_fin_AR.indd 8

10.5.12 12:22


ZOOM

Patek Philippe Ikona mezi hodinkami Icon among timepieces Вершина часового мастерства

E

10

legantní Annual Calendar Chronograph s funkcí ročního kalendáře na první pohled zaujme pro značku typickým monosčítačem na pozici 6. Jeho mechanický strojek s automatickým nátahem, který byl kompletně navržen a  sestaven manufakturou Patek Philippe, se ukrývá v pouzdře o průměru 40,5 mm z 18karátového růžového zlata. Průhledné safírové dýnko umožní vidět fascinující chod strojku, černý číselník doplňuje ručně prošívaný krokodýlí řemínek.

Элегантные часы-хронограф Annual Calendar Chronograph оснащены годовым календарем и характерными счетчиками в нижней части циферблата в положении «6 часов». Полюбоваться разработанным и искусно собранным на мануфактуре механизмом хронографа в корпусе из розового 18-каратного золота можно сквозь сапфировое стекло в задней крышке часов. Стильный ремешок из крокодильей кожи прекрасно сочетается с черным циферблатом. CAROLLINUM, PAŘÍŽSKÁ 11, PRAGUE 1, PHONE: +420 224 810 890, WWW.CAROLLINUM.CZ

PHOTO: ARCHIVE

The exquisite Annual Calendar Chronograph with annual calendar instantly intrigues with its monocounter dial stationed at six o’clock, a signature feature of the brand. A  40.5  mm 18-ct rose-gold case harbours the self-winding mechanical movement, designed and crafted in-house by Patek Philippe. The sapphire back of the case allows the movement’s  intricate workings to be seen. The black dial complements a hand-sewn crocodile leather strap.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

10_ZOOM_Patek_AR.indd 10

10.5.12 11:45


TO BE ONE OF A KIND

PRAHA 1, KŘIŽOVNICK Á 1048/3 BRIONI.COM

000_Brioni_IM_215x275.indd 1

2/23/12 2:39 PM


AMAZING JEWELLERY

01

ROK DRAKA – trendy ve špercích pro rok 2012

12

Year of the Dragon - Jewelry Trends 2012 Год Дракона: тренды в ювелирных изделиях в 2012 году

V

e světě šperků se to momentálně hemží draky. Jsou k vidění například v  kolekcích od Carrera y Carrera  (01, 02, 05), Roberta Coina (06), Giovanniho Raspiniho i v mnoha dalších. Častý výskyt dračího symbolu lze přičíst hlavně tomu, že podle čínského zvěrokruhu je rok 2012 rokem Draka (15). A tak je to jen přirozené, jelikož asijští zákazníci jsou pro dnešní trh s  luxusním zbožím velmi důležití, jejich kupní síla je totiž neuvěřitelně vysoká. Ve světě klenotů však najdeme i  řadu dalších odkazů na asijský kontinent. Například Chopard do své kolekce Happy s  tančícími diamanty vtělil čínské šťastné číslo osm (10). Nádhernou kolekci Mandala  (12) od Pasquala Bruniho zase

inspiroval lotosový květ. Významnou roli dnes hrají také hadovitě se vinoucí tvary – rok 2013 bude totiž podle stejného čínského horoskopu rokem Hada. Je naprosto jasné, že jde hlavně o koketování se silným asijským trhem. Můžeme se však na to podívat i  z  jiného hlediska, a  sice jako na další vývojový stupeň současné zaujatosti přírodou, ekologického povědomí a společenské odpovědnosti. Ty se teď posunuly o kousek dál a vyzdvihují kouzlo, tajemství a  symboliku v  designu šperků. Mezi současnými klenoty se objevují i  symboly, jako jsou ruka Fatimy či Horovo oko, stejně jako odkazy na čtyři pozemské živly a na nebe. Návrháři se nechávají inspirovat i hudbou a tancem. To má mimo jiné za následek, že současné šperky mají většinou jemný tvar, lehké,

vzdušné linie a používají se barevné kameny tlumených tónů. Tento umírněný styl plný nenápadné elegance je zdoben kameny, jako jsou jadeit či mléčné měsíční kameny, doplněnými o  měkký lesk perel nebo perleti (03). V této kategorii má proto své jisté místo kabošonový brus. Zájem módního světa o dvacátá léta 20. století se rovněž projevuje v  tvorbě šperků na dlouhých slabounkých řetízcích, jež žijí svým vlastním životem a  jakoby tančí kolem svého nositele. Dalo by se říct, že současné šperky obecně mají tendenci se ztenčovat (07, 08, 11). V  kontrastu k  měkkým pastelovým barvám si do módy i do designu šperků našla cestu pestrá paleta barev let osmdesátých. Oranžové tóny kamenů, jako jsou opál, karneol nebo červený jantar, rozhodně

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

12-16_Rok draka1_AR.indd 12

10.5.12 12:23


AMAZING JEWELLERY

02

03

13 04

05

06

01. CARRERA Y CARRERA, Circulos de Fuego Collection, pendant inspired by Year of the Dragon, onyx and yellow gold 02. CARRERA Y CARRERA, Circulos de Fuego Collection, ring inspired by Year of the Dragon, blue topaz (30 ct), diamonds and yellow gold 03. CARRERA Y CARRERA, Jazmin Collection, ring 04. BOUCHERON, Quatre Collection, ring, white, black gold, diamonds 05. CARRERA Y CARRERA, Circulos de Fuego Collection, ring inspired by Year of the Dragon, yellow gold 06. ROBERTO COIN, limited edition Happy Dragon, ring inspired by Year of the Dragon, rose gold, diamonds and rubies

vzbuzují pozornost, umí to ale i třešňově rudá, růžová, jasně modrá (16) a  zelená. Všechny ve veselých kombinacích. Každou sezonu se objeví také nějaké šperky s  velkým „Š“. Nebývalý rozkvět rozhodně zaznamenaly jemně se pohupující střapce s  drobnými drahokamy, a  to ve formě náušnic a  přívěsků (13, 14). Vedle visacích náušnic ve tvaru střapců jsou v  centru pozornosti hlavně takzvané obruče a lustry. Stále přežívá vášeň pro přívěsky – zdají se být tou pravou cestou, jak si vytvořit osobitý zdobný styl. Svojí volbou můžete vyjádřit své pocity a názory (09). Pokud jde o  prsteny, máme tu na jedné straně masivní koktejlové prsteny (které se nyní nosí většinou na ukazováčku) a na straně druhé je často k vidění pravý opak,

tedy skvostné velmi tenké prsteny, jichž se má nosit několik pohromadě (04). Na přehlídkových molech a rudých kobercích jsou k vidění rozměrné „manžety“ (vzpomeňte na Gwyneth Paltrow během udílení Oscarů). Tento typ šperku můžeme zahlédnout také ve spoustě různých stánků v  klenotnické sekci veletrhu Baselworld. Objevují se v  rozličných provedeních, od nejjednodušších až po ty zdobené drahými kameny a komplikovanými vzory. Svět šperků se bude i  nadále inspirovat krajkářstvím, krásným řemeslem s dlouhou historií, jež se tak dobře hodí pro oblíbený styl vintage. Nadšení pro krajku je však také projevem určitého přizpůsobení se okolnostem. Pokud je totiž cena zlata tak vysoká jako nyní, snaží se designéři hledat nové způsoby, jak vytvářet přepychové kousky,

aniž by byly příliš nákladné. Dalším příkladem toho, že se na konečnou cenu bere ohled, je výrazné využívání stříbra, a to i v segmentu luxusních šperků. Dobrý design se zkrátka vyznačuje originalitou. The Jewellery world is currently chock-ablock with dragons. We can see them in the collections from Carrera y Carrera (01, 02, 05), Roberto Coin (06), Giovanna Raspini and Magit and many others. Many of the dragons can be explained by the fact that 2012 is the year of the dragon according to the Chinese zodiac (15). It is only natural as Asian customers are so important for the luxury market nowadays as their purchasing power is so incredibly strong. The jewellery world is also full of many other Asian references. Chopard has incorporated the Chinese lucky number eight in their Happy

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

12-16_Rok draka1_AR.indd 13

10.5.12 12:23


AMAZING JEWELLERY

10 11 07

09 08

07. H. STERN, pendant, yellow gold 08. STEPHEN WEBSTER, Super Stud Collection, necklace, polished, blackened gold 09. CHOPARD, Imperiale Collection, pendant, white gold, diamonds 10. CHOPARD, Happy Diamons Collection, pendant, white gold, diamond 11. SCHOEFFEL, Starlight necklace with Tahitian pearl and silver mesh

14

line with dancing diamonds (10). Pasquale Bruni used the lotus to inspire their beautiful collection of Mandala (12). The snake is also very important right now - next year is the year of the snake. That this is all about flirtation with the strong Asian market is completely clear. But one can also see it from another perspective, namely that it is a further development of the recent infatuation with nature, environmental awareness and social responsibility. Now it has been taken a  step further by incorporating magic, mystery and symbolism into the design of jewelry. We can also see symbols such as the Hand of Fatima and the Eye of Horus in jewelry, as well as references to the four elements and heaven. Designers also get inspiration from dance and music. This means that much of the jewelry has a soft appearance with mild tones of colored stones and light and airy lines. It is a style toned down with understated elegance, decorated with stones such as jade and milky moonstones paired with the soft luster of pearls or mother of pearl (03). In this category carbon polishing has prime place. The fashion world's interest in the 1920s, is

also shown in jevels with long, thin necklaces that dance around the wearer. It could be said that there is a tendency for jewellery to become thinner (07, 08, 11). In contrast to the soft pastels the colorful eighties palette has found its way into both fashion and jewelry design. Orange tones in such stones as opal, carneol and red amber definitely catch attention, but also colors such as cerise pink, bright blue (16) and green. All in wonderful combinations. Every new season there is also some "it" jewelry. The gently swinging tassel with tiny jewels has definitely made a triumphal return in the form of earrings and pendants (13, 14). Besides dangling earrings in tassel-form, it has also focused on "hoops" and "chandeliers". The passion for charms survives - they are now seen as a way of personifying your jewelry, making your selection an expression of your feelings and opinions (09). On the ring side, on the one hand we have large cocktail rings (which are now mostly worn on the second finger) on the other hand we see just the opposite, such as many very, very thin beautiful rings that are to be worn together. Big size "cuffs" are appearing on the catwalks

and red carpets (think Gwyneth Paltrow during the Oscars) and this type of jewelry could be seen frequently in the different booths at Basel Worlds jewels department. They are comming in all different styles, from the simplest to those decorated with precious stones and intricate designs. Lace continues to inspire the jewelry world, This beautiful craft with a long history suits the current trend towards all things vintage. But it is also an expression of adaptating to the circumstances: when gold prices are so high. Jewelry designers are finding new ways to create luxury jewelry without making them too expensive. Another example of caring about the price is that silver has had a  major impact even in high end jewelry. In short, good design is characterized by innovation.

В мире ювелирных изделий — например, в коллекциях Carrera y Carrera (01, 02, 05), Roberto Coin (06), Giovannи Raspini — в настоящее время главенствует дракон. Частое использование «драконьих» мотивов обусловлено тем, что 2012 год по китайскому календарю — год Дракона (15). Азиатские покупатели на рынке роскошных товаров сегодня значимы, ведь

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

12-16_Rok draka1_AR.indd 14

10.5.12 12:24


Corneliani Široká 14 Praha 1

000_Corneliani_IM_215x275.indd 3

2/27/12 10:48 AM


AMAZING JEWELRY

13

15

16 12 14

16

их покупательская сила невероятно высока. В мире драгоценностей можно найти и другие символы Азии. Коллекция Chopard Happy с «танцующими» бриллиантами, к примеру, несет в себе идею счастливого китайского числа 8 (10), в коллекции Mandala (12) от Pasqual Bruni главенствует мотив цветка лотоса. Актуальны и извивающие «змеиные» формы, ведь 2013 год будет годом Змеи. Очевидно, что производители роскошных ювелирных изделий заигрывают с сильным азиатским рынком. С другой стороны, подобные тенденции можно воспринимать как одержимость современных компаний экологичностью, идеей единения с природой и общественной ответственности. Это дает начало новым тенденциям в дизайне ювелирных украшений. Свое вдохновение дизайнеры черпают и в музыке и танце. Дизайн современных украшений сегодня диктуют обтекаемые, мягкие формы, легкие и воздушные линии, спокойные цвета. Умеренные тенденции в производстве столь изящных изделий дизайнеры часто реализуют, применяя такие камни, как жа-

деит, молочные лунные камни, жемчуг и перламутр (03). Нельзя не упомянуть о кабошоне, занимающем сегодня в ювелирной индустрии особое место. Излюбленные в модном мире 20-е годы мы видим в дизайне бус и подвесок на длинных тонких цепочках. В общем актуальная тенденция ювелирных домов - все более тонкие украшения (07, 08, 11). Наряду с актуальной пастельной цветовой гаммой в нынешнем сезоне представлена и броская палитра, столь популярная в 80-ые годы. Оранжевые оттенки камней — опала, карнеола или красного янтаря, но и вишневый, розовый, ярко-голубой (16) и зеленый цвета по отдельности и в невероятных комбинациях очень привлекают внимание. Небывалый успех в нынешнем сезоне получили серьги и подвески в виде подвижных кистей с множеством мелких драгоценных камней, серьги-обручи и серьгилюстры (13, 14). По-прежнему сильна любовь модниц ко всякого рода подвескам, которые всегда способны очень тонко подметить особенности характера своей владелицы (09). Если говорить о кольцах, актуальным

трендом стали как массивные кольца (носят их, как правило, на указательн Г ом пальце), так и вместе с тем очень тонкие деликатные кольца, которые можно носить в несколько рядов на одном пальце (04). На модных показах, на красной ковровой дорожке на звездах все чаще можно заметить объемные «манжеты» (вспомните Гвинет Пелтроу на церемонии вручения Оскар), какие можно найти в разном исполнении, от лаконичных до громоздких со сложнейшим декором, в ювелирной секции ярмарки Baselworld. Ювелирные мастера по-прежнему черпают большое вдохновение и в производстве кружев — изящном ремесле с долгой традицией. «Кружевной» дизайн в ювелирном деле — это еще и вполне рациональный ход в условиях со столь высокой стоимостью золотa. Дизайнеры ищут новые пути создания роскошных изделий по менее высокой цене. Еще одно подтверждение того, что производители учитывают конечную стоимость продукции, — широкое использование в ювелирном деле серебра. Главное в качественном дизайне — его оригинальность.

PHOTO: ARCHIVE

12. PASQUALE BRUNI, Mandala Collection, earrings, rose gold with colored stones 13. CARRERA Y CARRERA, Circulos de Fuego Collection, earrings inspired by Year of the Dragon, blue topaz, onyx, diamonds and yellow gold 14. STEPHEN WEBSTER, Forget me not Collection, earrings with blue sapphires, diamonds, white gold 15. LALIQUE, Dragon Fly Ring, including emeralds, sapphires and enamel 16. TAMARA COMMOLI, bracelet, turquoises topazes, white gold

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

12-16_Rok draka1_AR.indd 16

10.5.12 12:24


LuxuryGuideCSA_215x275_300312.indd 1

29.03.12 18:24


NEWS

Rolex Praha v květnu přivítá butik Rolex. Modely legendární švýcarské značky budou k dostání v Pařížské 14. Vybírat můžete i z novinek, například těch z kolekce Oyster, které Rolex představil na letošním veletrhu Baseworld. This May Prague welcomes the Rolex boutique. Timepieces from this legendary Swiss brand – including the Oyster collection unveiled at this year’s Baselworld watch show – can be obtained at 14 Pařížská street.

В мае на Парижской улице откроет двери и новый бутик Rolex. Вашему вниманию будут предоставлены актуальные новинки, например, коллекция Oyster, которую Rolex презентовал на ярмарке Baseworld.

Chopard 18

ROLEX, PAŘÍŽSKÁ 14, PRAGUE 1, PHONE: + 420 224 817 060, WWW.CAROLLINUM.CZ, WWW.ROLEX.COM

Další stylové šperky v Praze − nový monobrandový butik Chopard v Pařížské ulici nabízí široký sortiment této švýcarské značky, včetně části kolekce high jewellery. Yet more smart jewellery in Prague! A new mono-brand boutique in Pařížská street offers the extended Chopard assortment including the Swiss brand’s High Jewellery collection.

Еще одна возможность приобрести стильные украшения в Праге: на Парижской улице совсем недавно открылся бутик швейцарской ювелирной компании Chopard. CHOPARD, PAŘÍŽSKÁ 16, PRAGUE 1, PHONE: +420 222 310 026, WWW.CHOPARD.COM

Cartier Clou

Náramky a prsteny z kolekce Juste un Clou se pravděpodobně stanou kultovními. Ohnutý zlatý hřebík s hlavičkou s diamanty nebo v minimalistické verzi bez nich patří k nejosobitějším šperkům sezony. K dostání ve žlutém, bílém a růžovém zlatě. Rings and bracelets from Cartier’s Juste un Clou collection appear destined for cult status. Chic nail rings in yellow, white or rose-gold with diamond-encrusted – or minimalist plain – heads are without doubt one of this season’s most original jewels.

Браслеты и кольца из «гвоздевой» коллекции Juste un clou, без сомнения, станут культовыми. Coгнутый золотой гвоздь, украшенный бриллиантами, или его минималистская версия без драгоценных камней стал нашумевшей новинкой в мире ювелирных изделий. CARTIER, PAŘÍŽSKÁ 2, PRAGUE 1, PHONE: +420 221 709 000, WWW.CARTIER.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

18-20_News1_AR.indd 18

10.5.12 11:50


NEWS

Chanel Nový butik Chanel se nachází na pařížské avenue Montaigne. Newyorský architekt Peter Marino v jeho interiérech dokonale zachytil atmosféru slavného apartmánu Coco Chanel v rue Cambon. New York Architect Peter Marino has permeated Chanel’s new 51 Avenue Montaigne boutique in Paris with the aura of Coco Chanel’s fabulous apartment at 31 Rue Cambon.

Новый парижский бутик Chanel, созданный по проекту нью-йоркского архитектора Питера Марино, исключительно передает атмосферу знаменитого салона Коко Шанель на улице Камбон. WWW.CHANEL.COM

19

Fornasetti Na 51. milánském veletrhu nábytku Salone del Mobile patřila nová kolekce italského brandu Fornasetti k těm nejpovedenějším. Designér Barnaba Fornasetti osvěžil pro značku typické černobílé kresby například výraznými barevnými pruhy.

iPilot

At the 51st Milan Salone del Mobile furniture fair Fornasetti’s new collection was superb. Designer Barnaba Fornasetti has invigorated the brand’s characteristic black and white patterns with bold colourful streaks.

Одним из безусловных фаворитов 51-ой миланской ярмарки мебели Salone del Mobile стала коллекция итальянского производителя Fornasetti. В свою знаменитую черно-белую графику дизайнер Барнабо Форназетти добавил насыщенных по цвету полос. FORNASETTI CZECH RETAILER: PRAGUE KABINET, ŘEHOŘOVA 7, PRAGUE 3, GSM: +420 602 686 010, WWW.PRAGUEKABINET.COM, WWW.FORNASETTI.COM

Chcete zažít pocity kapitána opravdového tryskového letadla? V simulátoru Airbus 320 si můžete za doprovodu zkušeného pilota zkusit vzlet a přistání na svém oblíbeném letišti i jednou provždy překonat strach z létání. Earn your pilot’s wings in the Airbus 320 flight simulator. Guided by an experienced pilot you can practice taking off and landing at your favourite airport and finally dispel your flying fears.

В кабине симулятора Airbus 320 вы сможете в сопровождении опытного летчика пережить чувства, которые испытывает капитан настоящего реактивного самолета при взлете и посадке в любом аэропорту мира, и навсегда побороть страх перед полетом. iPILOT PRAHA, ZBOROVSKÁ 47, PRAGUE 5, GSM: + 420 776 737 747, WWW.FLYIPILOT.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

18-20_News1_AR.indd 19

10.5.12 11:50


NEWS

S. T. Dupont Císař módy Karl Lagerfeld vytvořil pro značku S. T. Dupont elegantní kolekci psacích potřeb a zapalovačů s názvem Mon Dupont. Kolekce je k dispozici ve dvou variantách: červené se zlatými úpravami a černé s palladiem. Fashion emperor Karl Lagerfeld created S. T. Dupont’s chic collection of lighters and writing instruments known as Mon Dupont. It is available in two versions – lotus red with gold finishes or black with palladium finishes.

Prada Nákupní zónu Moskvy nově zdobí monobrandový butik Prada, jeden z největších v Evropě. 1470 m2 stylu navrhl známý italský architekt Roberto Baciocchi a vsadil při tom především na mramor a sklo.

20

Moscow’s shopping centre has welcomed a new Prada flagship store – one of Europe’s largest. Acclaimed Italian architect Roberto Bachiocchi favoured marble and glass in designing these 1470 square metres of pure style.

В Москве открылся один из крупнейших в Европе монобрендовый бутик Prada. Бутик площадью 1470 кв.м. спроектировал знаменитый итальянский архитектор Роберто Баччиони.

Гений модного мира Карл Лагерфельд создал для бренда S. T. Dupont элегантную коллекцию письменных принадлежностей и зажигалок под названием Mon Dupont. Коллекция представлена в двух вариантах: в красном с золотом и черном с элементами из палладия. S.T.DUPONT BOUTIQUE, HAVÍŘSKÁ 5, PRAGUE 1, PHONE: +420 224 267 190, WWW.STDUPONT.CZ

WWW.PRADA.COM

Gucci V prostorách Gucci muzea ve Florencii můžete do 4. září vidět díla současného londýnského umělce Paula Fryera, který si pohrává s tradičními symboly evropské kultury a staví je do nových souvislostí.

Во флорентийском музее Gucci до 4-го сентября можно посетить выставку современного лондонского художника Пола Фраера, известного своими экспериментами с архетипичными образами и символами. WWW.GUCCI.COM, WWW.PAULFRYER.NET

PHOTO: ARCHIVE

Until 4 September, the Gucci Museum in Florence is presenting an exhibition of the work of contemporary London artist Paul Fryer, known for his juxtapositions of the traditional symbols of European culture.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

18-20_News1_AR.indd 20

5/11/12 10:04 AM


ONLY THE BEST KARLOVY VARY: Pupp Boutique Jewellery-Watches Mírové nám. 2, Karlovy Vary, tel.: +420 353 222 401 e-mail: info@puppjewellery.com www.puppjewellery.com

Gold Point Jewellery Stará Louka 6, Karlovy Vary, tel.: +420 353 221 155

PRAGUE: Gold Point Jewellery Václavské nám. 43, Prague 1, tel.: +420 224 218 640

Pupp Boutique Jewellery-Watches Grand Hotel Pupp Mírové nám. 2, Karlovy Vary, tel.: +420 353 222 401 e-mail: info@puppjewellery.com www.puppjewellery.com

00_PuppJewellery_IM_215x275_def.indd 28

Koruna Jewellery Václavské nám. 1, Prague 1, tel.: +420 224 217 096 Valentina Jewellery Shoping mall Palladium, Prague 1, tel.: +420 222 316 134 Bohemia Jewellery Melantrichova 8, Prague 1, tel.: +420 224 239 062

2/22/12 1:40 PM


CZECH ENTREPRENEUR

PIVOVARNÍK STANISLAV BERNARD Brewer Stanislav Bernard Пивовар Станислав Бернард

22

R

eklamy plné nadsázky, na nichž pózuje sám majitel pivovaru s červeným klaunským nosem, hudební festival Bernard Fest, spousta druhů nealkoholického piva pro řidiče, které se dá opravdu pít, nebo nepasterizovaný ležák, oceněný mnoha cenami na nejrůznějších degustačních soutěžích... To se nám nejčastěji vybaví pod pojmem Bernard. Během jednadvaceti let se humpolecký pivovar dokázal vyšvihnout na špičku mezi tuzemskými producenty piva. Nemuselo tomu tak ovšem být. Když

v roce 1991 jel Stanislav Bernard dražit budovu v  Humpolci, ani nevěděl, jak objekt vypadá. „Věřil jsem svému kamarádovi Josefu Vávrovi, s  nímž jsem do podnikání šel, že ví, co dělá,“ říká dnes. Pivovar tehdy získal za neuvěřitelných dvaapadesát milionů, i  když reálná hodnota polorozpadlého areálu byla jen kolem devíti. „Patnáct let jsme v  podstatě bojovali o  přežití, ale v  době, kdy svět zasáhla krize, jsme na ni byli připraveni. V současné době se pivovaru daří, i když se samozřejmě vyskytují sezonní vlivy, které těžko ovlivníme, například ceny sla-

dovnického ječmene,“ dodává Stanislav Bernard. Krok za krokem, bez naivní vidiny rychlých peněz vybudoval prosperující firmu s dobrým zvukem a v této době už i  s  nezanedbatelnou tradicí. V  roce 2009 poprvé překročil výstav pivovaru hranici dvě stě tisíc hektolitrů piva. V nejrůznějších anketách se ovšem neumísťuje jen samotné humpolecké pivo, dobré renomé má i  Stanislav Bernard, který je považován za podnikatele „baťovského typu“. Možná i  proto, že se otevřeně staví proti klientelismu a uplácení a je i zakladatelem Nadačního fondu proti korupci.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

22-23_Bernard1_AR.indd 22

10.5.12 11:47


PHOTO: PROFIMEDIA

What springs to mind when Bernard is mentioned: striking advertising featuring the brewery’s owner in a clown nose, the Bernard Fest music festival, non-alcoholic beers that are actually drinkable, or perhaps the famous unpasteurised lager beer itself, winner of numerous beer-tasting awards... In the 21 years of its existence this minor brewery in Humpolec has managed to catapult itself to the top tier of quality beer producers in the Czech Republic. But things might have been very different. In 1991 when Stanislav Bernard was rushing to the brewery site’s privatisation auction he had not even viewed his prospective purchase. “I had every confidence that my friend and business partner, Josef Vávra, knew what he was doing,” Bernard says today. He acquired the dilapidated complex for the then astronomical sum of CZK 52 million, despite estimates of only nine million. “For fifteen years we were basically fighting for survival. By the time the world hit the economic crisis we were already prepared. The brewery is now doing well, although there are seasonal variables that we cannot control, such as the price of malting barley,” Bernard says. Step by step, without succumbing to the illusion of easy money, he built up a  prosperous firm with a  good reputation – by now even a  tradition. In 2009 production exceeded 200,000 hectolitres. Nor is it just the beer that has won recognition, as Bernard has been hailed as an entrepreneur of “Baťa calibre”. His public stance against clientelism and bribery – he is a founder-member of the Czech Anticorruption Endowment – probably explains his appeal.

Стилизованная реклама с лицом самого хозяина пивоварни с красным клоунским носом, музыкальный фестиваль Bernard Fest, всевозможные виды вкусного безалкогольного пива для тех, кто за рулем, непастеризованное пиво, получившее не одну награду на дегустационных конкурсах — именно такие ассоциации вызывает у чехов слово Bernard. 21 год назад в такой успех гумполецкой пивоварни трудно было поверить. «Я верил приятелю Йозефу Вавре, вместе с которым мы создавали наше дело, ведь он знает в производстве пива толк,» - говорит Станислав Бернард. Полупустое здание будущей пивоварни удалось выкупить на аукционе за невероятных 25 миллионов крон, хотя реальная его стоимость оценивалась не более чем в девять. «По сути, 15 лет мы боролись за выживание, но к кризису мы оказались подготовлены. Сегодня дело у нас идут хорошо, несмотря на сезонные отклонения, которые всегда сложно предугадать — например, стоимость ячменя». Шаг за шагом и без наивных амбиций легкого заработка Бернарду удалось создать компанию со звучным именем, а также с примечательной традицией. Во всевозможных рейтингах на первых позициях, как правило, оказывается не только пиво Bernard, но и его создатель, успешный бизнесмен Станислав Бернард - безусловно, и благодаря своей открытой борьбе против клиентелизма и коррупции в Чехии: Бернард основал Дарственный антикоррупционный фонд.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

22-23_Bernard1_AR.indd 23

ADVERTORIAL

CZECH ENTREPRENEUR

YOUR EVENT IS SO IMPORTANT, WE JUST SPENT MILLIONS ON IT.

The multi-million refurbishment of a restaurant and all function rooms of the InterContinental Prague on Parizska Boulevard has created the city’s most contemporary event space. Together with a stunning ballroom capable of accommodating up to 800 guests and the InterContinental’s passion for event management, there is simply nowhere better to hold a meeting, a conference, an event, or just to stay at leisure.

Pařížská 30, 110 00, Praha 1 Tel.: +420 296 631 111 prague@icprague.com www.intercontinental.com/prague ww.zlatapraharestaurant.cz www.icfitness.cz

10.5.12 11:47


LUXURY CARS

FERRARI F12BERLINETTA Vzrušující maranellský plnokrevník Earthshaking Maranello thoroughbred Красавчик из Маранелло

24

O

ficiální premiéra nového Ferrari F12berlinetta proběhla letos na jaře na autosalonu v Ženevě. Uhlazený, líbivý a maximálně funkční design přední části vozu vychází z vozů FF a 458 Italia. Na bocích zaujme dominantní, přesto elegantní prolis zvýrazňující ostrost nového modelu třídy GT. Designéři překvapili zajímavým detailem v  zadní části vozu, kde hrana lemující světla přechází do difuzoru, novinkou jsou diodová mlhová světla ve stylu F1. Když otevřete dveře, dýchne na vás luxus a sportovní duch. Nejkvalitnější kůži doplňují karbon a hliník, klasické „budíky“ nahradil digitální displej. Celkově je interiér navržen pro maximální pohodlí řidiče. Startování, ovladač Manettino upravující nastavení vozu (sport, race, apod.), ovládání blinkrů či dálkových světel, to vše je umístěno na volantu. Ferrari F12berlinetta je nejen nádherné auto, ale jak už to u Ferrari bývá, je i extrémně výkonné. Jeho dvanáctiválcový motor disponuje výkonem 545 kW (740 koní) a  maximální rychlost překračuje 340 km/h, na

stovku se dostane za 3,1 sekundy, na dvoustovku za neskutečných 8,5 vteřiny. Ferrari se pochlubilo také tím, že nová F12 dokáže zajet soukromou testovací trať v Maranellu o 3,5 sekundy rychleji než supersport Ferrari Enzo. Stala se tak nejrychlejším Ferrari všech dob. The new Ferrari F12berlinetta was premiered this spring at the Geneva Motor Show. The striking and highly functional design of the car’s  front end is based on the FF and 458 Italia models. Underscoring the new GT class model’s sleekness are large, graceful scoops in its flanks. A novel feature is the trim lining the backlights that curves downwards to merge into the rear spoiler sporting an F1-style laser-diode fog light. Inside is a welcoming fusion of luxury and sportiness. The finest leather upholstery joins carbon and aluminium features while the classic gauges have been supplanted by a digital display. The driver is provided with every comfort. The car's steering wheel is used for starting and also has the Manettino dial, controlling the car’s settings (sport, race, etc.), the indicator and full

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

24-25_FerrariF12_AR.indd 24

10.5.12 11:47


LUXURY CARS

beam. The F12berlinetta is not only beautiful but also extremely powerful. Its 6.3-litre V12 engine has a maximum performance of 545 kW (740 hp) and its top speed exceeds 340 km/h (211 mph). It accelerates from 0-100 km/h in 3.1 seconds and from 0-200 km/h in an incredible 8.5 seconds. Ferrari reports the new F12 is capable of lapping the Maranello test circuit 3.5 seconds faster than the super sport Ferrari Enzo, making it the fastest Ferrari of all time.

Официальная премьера нового Ferrari F12berlinetta состоялась нынешней весной на автосалоне в Женеве. Изящный, привлекательный и максимально функциональный дизайн передней ча-

сти авто разработан на основе конструкции моделей FF и 458 Italia. Дерзость и элегантность авто дизайнеры подчеркнули характерной «вмятиной» на боковине кузова. Интересно решена задняя часть кузова: классические габаритные огни гармонично вписаны в аэродинамические линии, включающие задний спойлер и инновационного дизайна диффузор, новинкой стали также светодиодные противотуманные фары в стиле F1, дополняющие спортивный облик авто. В салоне — кожаные сидения, карбоновые и алюминиевые вставки, цифровой дисплей, большая часть функций традиционно сконцентрирована на руле. Ferrari F12berlinetta – это не только эффектный, но и сверхмощный автомобиль. Максимальная скорость 12-цилиндрового мотора мощностью 545 kW (740 л.с.) превышает 340 км/ч, время разгона до первой сотни составляет 3,1 секунды, и только 8,5 секунды занимает разгон до 200 км/ч. Ferrari может гордиться и тем, что новый F12 способен пройти круг тестового трека на 3,5 секунды быстрее, чем суперспорт Ferrari Enzo, став, таким образом, самым быстрым Ferrari всех времен.

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY ALEŠ PROCHÁZKA

25

AVAILABLE IN CZECH REPUBLIC: SCUDERIA PRAHA, EVROPSKÁ 2690/17, PRAGUE 6, PHONE: +420 220 512 856, WWW.SCUDERIAPRAHA.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

24-25_FerrariF12_AR.indd 25

10.5.12 11:47


ADVERTORIAL

Wedding by Kempinski

TECHNO SMART

Sonomax

Společnost Sonomax nabízí sluchátka na míru. In-ear sluchátka eers PCS-250 dodává ve speciálním rámu, který vám pomůže vytvořit dokonale tvarované „špunty“ jen pro vaše uši. Můžete je mít již za 300 dolarů. Sonomax offers customised headphones. Its eers PCS-250 custom earbuds come with a special kit that enables you to mould the buds to fit your ears perfectly. Available for $ 300.

Компания Sonomax представила наушники PCS-250 со специальным прибором, который позволит им адаптироваться размеру вашего ушного канала. Приобрести наушники можно за 300 долларов США. WWW.SCULPTEDEERS.COM

Acer S5 vyniká pevnou a luxusní kovovou konstrukcí a tenkým provedením. Pouhých 15 milimetrů je tloušťka opravdu nevídaná. S5 je ideálním notebookem pro ty, kdo často cestují, a ocení tak jeho kompaktnost.

Vyberte si jeden ze svatebních balíčků a dopřejte si 26 nezapomenutelný zážitek v jedinečném prostředí přímo v centru Prahy! Balíčky již od 2 725 Kč za osobu

Choose from one of our special wedding packages and enjoy an unforgettable experience in a unique setting, right in the centre of Prague!

Acer S5

The Acer S5 surprises with a sturdy but elegant metal chassis that is only 15 mm thick, making it the slimmest ultrabook in the world. The S5 is ideal for frequent travellers who will appreciate its compactness.

Толщина металлического корпуса обтекаемой формы нового сверхтонкого Acer S5 составляет всего 15 мм! S5 — идеальный компактный ноутбук для любителей путешествовать. WWW.ACER.COM

Packages from EUR 109 per person

ǤȔȞșȦȯ ȧȥȟȧȗ ȢȦ 109 ǚȖȤȢ ȡȔ ȫșȟȢȖșȞȔ

Toshiba

Ke sledování televize Toshiba s úhlopříčkou 55 palců v  3D kvalitě nepotřebujete brýle! 3D obrazu je dosaženo pomocí kamery s  funkcí rozpoznávání obličeje a  složitým přizpůsobením obrazu aktuálním podmínkám. Stojí v přepočtu 200 tisíc korun. No need for glasses to watch 3D on a  55 inch/ 139  cm screen Toshiba TV! The 3D image is achieved using a face-recognition camera and a sophisticated system that adapts the image to multiple viewing angles. Price approximately CZK 200,000.

www.kempinski.com/prague Hybernská 12, 110 00 Prague 1 Tel: +420 226 226 111 E: sales.prague@kempinski.com

«Умные» 3D телевизоры Toshiba с 55'' дисплеем создают иллюзию глубины, не требуя специальных очков! 3D эффект достигается благодаря функции распознавания лица зрителя и сложной системе адаптации изображения. Стоимость около 200 000 крон. WWW.TOSHIBA.COM

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY LUDĚK VOKÁČ

ǗȯȕșȤȜȦș ȢȘȜȡ Ȝț ȣȤșȘȟȔȗȔșȠȯȩ ȡȔȠȜ ȣȔȞșȦȢȖ ȥȖȔȘșȕȡȯȩ ȧȥȟȧȗ Ȝ ȡȔȥȟȔȘȜȦșȥȰ ȡșțȔȕȯȖȔșȠȯȠȜ ȖȣșȫȔȦȟșȡȜȓȠȜ Ȗ ȧȡȜȞȔȟȰȡȢȝ ȢȕȥȦȔȡȢȖȞș Ȗ ȪșȡȦȤș ǤȤȔȗȜ!

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

26_Techno_AR.indd 26

10.5.12 11:48


Experience history and luxury in the heart of Prague

Centrally located in the picturesque heart of Prague, the Augustine, the quintessence of Prague's history, character and beauty is close to the majestic Prague Castle, the famous Charles Bridge and within easy reach of the city's many colorful tourist attraction, making it an ideal choice for business and leisure travellers. Augustine Hotel Prague, Letenskรก 12/33 118 00 Prague 1, CZECH REPUBLIC tel.: +420 266 112 233 e-mail: info.augustine@rocccofortehotels.com www.roccofortehotels.com

00_Augustine_IM_215x275.indd 1

5/7/12 2:15 PM


TECHNOLOGY

JABLKO, KTERÉ MYSLÍ JINAK Think Different! Apple: думай иначе!

28

D

nes představím hned tři nová zařízení. Nový telefon. Nový přehrávač. A nové zařízení pro přístup k  internetu,“ hřímá Steve Jobs ve své legendární řeči z  roku 2007. „Nový telefon! Nový přehrávač! Nový internetový komunikátor! Už to chápete? To nejsou tři různá zařízení. To je jeden přístroj! A  říkáme mu – iPhone!“ Díky perfektnímu načasování a sebevědomé cenové politice dokázal Jobs s  jediným druhem telefonu za pár let ukousnout velkou část tržního koláče, a  iPhone tak mohl směle vstoupit do dějin jako symbol převratného, designově i funkčně harmonického výrobku. Konec devadesátých let rozhodně nenaznačoval, že se výrobky s  nakousnutým jablíčkem dostanou do kapes milionů lidí. Naopak, na trhu s  osobními počítači obsazoval Apple sice významnou, ale jen velice minoritní pozici. Jeho počítače byly propracované, často revoluční, ale v porovnání s platformou PC velmi drahé

a v lecčems limitující. Společnost Apple by možná nadále byla výrobcem počítačů pro úzkou cílovou skupinu, nebýt Jobsova geniálního tahu: v  roce 2001 Apple přinesl uživatelům způsob, jak poslouchat hudbu kdekoli. Představil přehrávač iPod provázaný se softwarem iTunes a  s  obrovským internetovým obchodem plným legální hudby. Umožnil uživatelům jednoduchý a přímočarý přístup k  hudbě a  později i  k  seriálům, filmům a  podcastům. iPod a  iTunes udělaly z  neznámé a  legendami opředené firmy značku, kterou znal každý, protože každý znal někoho, kdo měl elegantní přehrávač iPad. Tohoto úspěchu Apple využil při svých slavných reklamních kampaních „Switch to Mac“ (Přejdi na Mac). Myšlenka „přechodu na Apple“ byla podávána bezmála jako životní rozhodnutí, skoro jako nalezení pravé víry. Kult značky Apple je ostatně mezi zákazníky i novináři tak silný, že každá zpráva od Apple si automaticky získává pozornost. Společnost

Apple skutečně myslí jinak. Její velmi přitažlivé „Think Different“ provází společnost od prvního osobního počítače Apple I. až po nejnovější tablet iPad. Odlišný přístup k souborům, ovládání, designu, připojení a  k  uživateli vždy odliší Apple od konkurence. Některým uživatelům mohou vadit různé restrikce a nedostatek nastavení. Obrovská poptávka po výrobcích s nakousnutým jablíčkem ale jasně svědčí o tom, že lidem se v promyšlené „oplocené zahradě“ plné jabloní prostě líbí. “Today we are introducing THREE revolutionary new products… An iPod, a  phone, a  mobile internet communicator,” raved Steve Jobs in his legendary 2007 keynote speech before adding: “these are NOT three separate devices! We are calling it the iPhone!” Thanks to perfect timing and an assertive pricing policy, Jobs managed to devour a large chunk of the market with this single phone model in just a few years. Thus iPhone effortlessly became an icon, groundbreaking yet harmonious in its design and functionality.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28_30_techno_Apple_AR.indd 28

10.5.12 11:48


Topas Titanium

Germany Cologne, Munich, Italy Milan, Czech Republic Prague, Brazil SĂŁo Paulo, Rio de Janeiro, BrasĂ­lia, USA Las Vegas, Beverly Hills, Hawaii, Canada Toronto, China Beijing, Hangzhou, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Changsha, Hong Kong Hong Kong, Japan Osaka, Tokyo, South Korea Seoul, Macao Macao, Philippines Manila, Malaysia Kuala Lumpur, Singapore Singapore, Taiwan Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Thailand Bangkok. Find out more retailers on www.rimowa.com


30

There were few indications back in the late 1990s that products sporting the bitten apple logo would end up in the pockets of millions of people. Although the segment Apple occupied was noteworthy, it still constituted a minority niche. Its computers were very sophisticated, even revolutionary, but compared to the PC platform extremely expensive and also limited in other respects. Apple might still be serving this narrow clientele today were it not for the brilliant strategy of Jobs. Introducing the iPod, inextricably linked with iTunes software and a  vast internet store of legally available downloads, Apple in 2001 enabled easy 24-hour access to a huge variety of music – and later also TV-series, films and podcasts. iPod and iTunes turned a relatively obscure company shrouded in myths into a  worldfamous brand, as everybody knew somebody who owned its elegant iPod player. Apple then built on this success with its famous “Switch to Mac” advertising campaigns. A  “transition to Apple” was presented almost as a  life-changing decision, like finding the true faith. Indeed, the Apple cult is so strong among customers and journalists that every snippet of information released automatically draws huge interest. Apple does think differently. The catchy “Think Different” slogan has, after all, accompanied the firm from the first Apple I  personal computer to the latest iPad. Its distinctive approach to computer files, operating devices, design, connecting to the internet and with customers has

always singled Apple out from its competitors. Some may frown at the various restrictions and lack of settings. However, the huge demand for products bearing those bitten apples indicates that many people simply feel at home in the company’s “fenced-in” orchards.

«Сегодня мы представим вам сразу три новых устройства. Новый телефон. Новый проигрыватель. И новый коммуникатор для подключения к интернету,» прозвучали легендарные слова Стива Джобса в 2007 году. «Новый телефон! Новый проигрыватель! Новый интернет-коммуникатор! Понимаете? Это не три отдельных гаджета, а один! И имя ему — iPhone!» Благодаря актуальности нового гаджета и вполне самоуверенной ценовой политике Стив Джобс смог с помощью одного устройства всего за пару лет откусить большую часть рыночного пирога, и iPhone стал символом революционного, гармонично сочетающего превосходный дизайн и функциональность продукта. В конце 90-х не было и намека на то, что у продукции с логотипом надкусанного яблока скоро станет настолько популярной. Напротив, на рынке с персональными компьютерами компания Apple занимала важную позицию, и все же оставалась в меньшинстве. Ее компьютеры были проработаны, часто революционны, но по сравнению с платформой ПК слишком дороги и не всегда многофункциональны. Компания Apple

и далее могла быть производителем компьютером для узкой целевой группы, если бы не гениальное изобретение Джобса: в 2001 году Apple произвела iPod, соединенный с медиаплеером iTunes и огромным интернет-магазином легальной музыки, и предоставила пользователям простой и непосредственный доступ к музыке, а позже и к сериалам, фильмам и подкастам. iPod и iTunes превратили малоизвестную, окутанную легендами компанию во всемирно известный бренд-iPad. Идея «перехода на Apple» из знаменитой рекламной кампании Apple («Switch to Mac») была подана не иначе как жизненно важное решение, почти как обретение истинной веры. Культ марки Apple среди пользователей и журналистов так силен, что любому сообщению о ней автоматически достает повышенного внимания. Компания Apple действительно мыслит иначе: привлекательный слоган «Think Different» сопровождает компанию от первого персонального компьютера Apple I. по последнее изобретение — планшетник iPad. Иной принцип доступа и работы с документами, настройки, дизайн, подключение всегда будут выделять Apple на фоне ее конкурентов. Некоторым пользователям могут не подойти различные ограничения и недостаток установок. Однако огромный спрос на продукцию с изображением надкусанного яблочка говорит об обратном.

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY PAVEL KASÍK, TECHNET.CZ

TECHNOLOGY

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28_30_techno_Apple_AR.indd 30

10.5.12 11:48


CZECH CLASSICS

Jan Becher Tajemná Becherovka Mysterious becherovka Загадочная «бехеровка»

32

K

arlovy Vary mají dvanáct unikátních minerálních pramenů, ale nejznámější je ten třináctý. V roce 1807 ho „objevil“ tamní lékárník Josef Becher, který začal prodávat žaludeční likér vytvořený podle tajné speciální receptury. Světoznámou značku z něj ovšem udělal až jeho syn Johann. Bylinný likér nezaměnitelné barvy a chuti v tradiční tmavozelené lahvi už patří k našemu národnímu dědictví a získává nám slávu i ve světě.

В Карловых Варах находится 12 уникальных минеральных источников, но самый известный, тринадцатый, в 1807 году открыл местный аптекарь Йозеф Бехер, создав желудочный ликер с оригинальной тайной рецептурой. Во всемирно известный бренд его превратил сын Йозефа Йоганн. Травяной ликер с неповторимым ароматом в традиционной темно-зеленой бутылке — неотъемлемая часть нашего наследия, прославившая Чехию во всем мире. WWW.JAN-BECHER.CZ

PHOTO: ARCHIVE

Karlovy Vary has twelve unique mineral springs but its most famous one is the 13th. It was “discovered” by local pharmacist Josef Becher who started selling a digestion-aiding liqueur prepared according to his secret recipe in 1807. His son Johann later turned the concoction into a well-known brand. This distinctive herbal liqueur in its traditional green bottle has become part of Czech heritage but is appreciated all over the world.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

32_Becher_AR.indd 32

10.5.12 11:48


25 LUXURY APARTMENTS ~ PRAGUE 1

PARTNERSTVÍ

A PARTNERSHIP

ПАРТНЕРСТВО

s designérem Giulio Cappellinim a společnosti Poltrona Frau Group

with designer Giulio Cappellini and Poltrona Frau Group

с дизайнером Giulio Cappellini и компанией Poltora Frau Group

VELIKOST

FLOOR AREA

byty od 40 do 300 m2

apartments 40-300 square metre

квартиры от 40 до 300 квадратных метров

РАЗМЕР

RECEPCE

RECEPTION

РЕЦЕПЦИЯ

24 hodin denně

24-hour

24 часа в день

VYSOKÝ STANDARD

SUPERIOR STANDARD

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

klimatizace, podlahové topení

Air conditioning, floor heating

DOKONČENÍ

DATE OF COMPLETION

кондиционер, встраиваемые в пол радиаторы

konec roku 2012

End of 2012

ЗАВЕРШЕНИЕ в конце 2012 года

SALES & MANAGEMENT BY

WWW.MANGHI.CZ

DESIGN BY GIULIO CAPPELLINI

WWW.LACORTEPRAGA.COM | INFO@LACORTEPRAGA.COM | +420 725 860 300

33_La Corte2.indd 1

5/7/12 11:22 AM


EDITOR'S CHOICE

34

C

hateau Herálec je jedním z nejkrásnějších zámků v  Čechách, v  němž se můžete luxusně ubytovat, užít si firemní brainstorming nebo se v  místní zámecké kapli nechat oddat – strávíte tak nejkrásnější dny svého života se svými blízkými pod jednou střechou a  s  nadstandardním servisem, který tento pětihvězdičkový boutique hotel nabízí. Stačí vyrazit z Prahy po dálnici D1 směr Brno a na 104. kilometru sjet na výjezd Větrný Jeníkov. Odtud je zámek Chateau Herálec vzdálen jen sedm kilometrů. V  Herálci jej nemůžete minout. Jeho červené věže s  cimbuřím a  hlavní budovu se světlou omítkou a  výrazným průčelím vidíte již z hlavní herálecké cesty. Historie zámku sahá do  poloviny šestnáctého století. Byl mnohokrát zvelebován a přestavován. Poslední rekonstrukce proběhla nedávno. Brány zámku, tentokrát již jako hotelu s  devatenácti apartmány a  pokoji, se otevřely loni v  srpnu. Velkolepé prostory tak dostaly novou tvář, jež v  sobě spojuje moderní design, dávnou historii i  umění v  jedinečném pojetí českých malířů. Každá z místností je totiž ve znamení osobitého uměleckého díla, které je součástí významné sbírky, jež je na zámku k  vidění. A  tak se třeba před oblíbeným apartmá Dubový háj můžete kochat stejnojmenným obrazem českého impresionisty Josefa Ullmanna a následně pak obraz nazvětšovaný speciální techni-

CHATEAU HERÁLEC Zámek s uměleckou duší Chateau with an artistic soul Замок с душой художника

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Heralec_AR.indd 34

10.5.12 11:49


EDITOR'S CHOICE

35

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Heralec_AR.indd 35

10.5.12 11:49


EDITOR'S CHOICE

36

kou na papírové tapety obdivujete v interiéru apartmá na skříni a  na čele postele. Apartmá Starý les na vás dýchne atmosférou klidné scenérie lesního palouku s letní oblohou a  vzdáleným horizontem – jste v obraze českého malíře Antonína Mánesa. Hotel je vybaven fitcentrem, bazénem, parními lázněmi a saunami. Vyzkoušejte místní masáže, například tu havajskou, která se provádí vonným olejem. Zatuhlé svaly se pod odbornými tahy terapeuta uvolní, mysl se odpoutá od starostí a vy se budete cítit jako znovuzrození. V  Herálci se setkáte s  nadstandardními službami: půjčí vám zdarma kabriolet značky Mercedes, nachystají vám piknikový koš, a vy si tak můžete užít slunce a teplých dní na Vysočině. V zimě je pro vás připraveno vybavení na běžky nebo si můžete zabruslit na ledové ploše na nádvoří zámku. Setkáte se tu s milou a profesionální obsluhou a v místní restauraci si pochutnáte na delikatesách z degustačního menu. Můžete si být jisti, že vás místní šéfkuchař překvapí svou nápaditostí a  jeho amuse-bouche se vám vryje do paměti. Pro znalce vína mají v Chateau Herálec něco nevídaného − jednu z  největších sbírek těch nejvzácnějších

vín z Bordeaux. Budete se tu skutečně cítit „jako na zámku“. Je jedno, zda sem přijedete uzavírat důležitý kontrakt nebo relaxovat, vždy se tu o vás královsky postarají. Chateau Herálec, one of the most beautiful chateaux in the Czech Republic, is the perfect venue for a luxurious sojourn, company brainstorming session or an unforgettable wedding in its chapel (sharing precious days with loved ones while enjoying the impeccable services this five-star boutique hotel has to offer). Simply follow the D1 motorway from Prague to Brno and after 104 kilometres take the exit to Věterný Jeníkov. From there it is only 7 km to Chateau Herálec. Once you arrive at the village of Herálec you cannot miss the chateau’s  red crenellated turrets and striking cream façade. The chateau dates back to the middle of the 16th century but has been aggrandised and rebuilt several times. The latest restoration was only recently completed. In August last year the chateau reopened as a  hotel comprising 19 rooms and suites. Its imposing spaces were imbued with a new aura fusing contemporary design with the distant past and the unique renditions of famous Czech painters. Each room is inspired by one of the

fine paintings contained in the chateau’s notable art collection. Thus, in front of the Oak Grove Suite, it is possible to admire the Czech impressionist Josef Ullmann’s original painting of the same name. The picture also features in the suite’s interior, reprinted and enlarged using a  special technique on the wallpaper, cupboards and bed panels. The Olden Forest Suite is suffused with the summery atmosphere of a tranquil forest meadow – as you find yourself transported into a painting by Czech artist Antonín Mánes. The hotel offers all manner of modern facilities such as a gym, swimming pool, steam baths and saunas. Try one of its in-house massages such as the Hawaiian Lomi Lomi aromatic oil massage. Under the expert guidance of a therapist your tense muscles relax, your mind unwinds and you feel reborn. The services provided are truly exceptional: you’ll have complimentary use of a  Mercedes convertible and also your own picnic basket so that in summer you can fully explore the sundrenched Vysočina region. In winter, crosscountry skiing equipment is available or you can skate on the courtyard rink. The staff is extremely welcoming and professional. In the hotel restaurant you’ll enjoy the delicacies

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Heralec_AR.indd 36

5/11/12 9:48 AM


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMO

MOSER ПРАЗДНУЕТ 155-ая годовщина мануфактуры Moser 110-ая годовщина хрустальной коллекции Paula

www.moser-glass.com


EDITOR'S CHOICE

offered on its gourmet menu. The chef’s inventiveness and ”amuse-bouches” are sure to leave a lasting impression. For wine connoisseurs Chateau Herálec offers a  true delight – an outstanding collection of fine Bordeaux wines. At Herálec you are certain to live regally. Whether you come here to sign a  contract or simply to relax in the Vysočina region you’ll invariably be treated like a king.

В Chateau Herálec, одном из прекраснейших замков Чехии, можно отдохнуть, устроить корпоративное мероприятие и даже отпраздновать свадьбу. Проведите лучшие дни своей жизни с близкими людьми именно здесь, в бутик-отеле 5* с сервисом высочайшего класса. Из Праги сюда можно попасть по трассе D1, свернув на 104-ом километре в направлении поселка Ветрны Йеников (Větrný Jeníkov). Проехать мимо замка будет невозможно: издали виднеются его выразительный главный фасад и зубчатые башни из красного кирпича. Начало истории замка было положено в XVI веке. Замок неоднократно повышали в статусе и перестраивали. Последняя

реконструкция была осуществлена совсем недавно. Ворота в замок, сегодня уже в отель с 19 апартаментами и номерами, были открыты в августе прошлого года. Великолепные помещения обрели новый облик, в котором гармонично сочетается современный дизайн, давняя история и искусство в оригинальной трактовке чешских творцов. Отдельные помещения представляют собой уникальные произведения искусства, собранные в коллекции одного замка. У входа в великолепные апартаменты Дубовая роща, например, висит одноименная картина чешского импрессиониста Йозефа Ульмана, с помощью специальной техники проецируемая на предметы мебели в интерьере апартаментов. Апартаменты Старый лес источают атмосферу живописной лесной лужайки с летним небом и далеким горизонтом — перед вами картина чешского художника Антонина Манеса. Отель оборудован фитнес-центром, бассейном, паровыми банями и сауной. Посетите сеанс массажа в местном сало-

не: например, гавайский массаж, который делают с помощью ароматического масла. Ваше тело расслабится в руках профессионального терапевта, голова забудет о заботах и вы почувствуете себя заново рожденными. Замок предоставляет своим гостям услуги высочайшего класса: совершенно бесплатно вы сможете прокатиться в кабриолете Mercedes, для летнего пикника на Высочине вам приготовят полную корзину еды, а зимой вам предоставят оснащение для прогулки на лыжах или катания на льду на площадке у замка. Местный персонал всегда любезен и профессионален. В ресторане замка вы отведаете деликатесы местного шефповара, вкус которых невозможно будет забыть.Для любителей вина Гералец таит нечто невероятное — одну из наибольших коллекций редких вин из Бордо. Одним словом, здесь есть все, чтобы вы почувствовали себя, как в настоящем замке. Не имеет значения, приехали ли вы на Высочину заключить контракт или отдохнуть — в любом случае о вас позаботятся наилучшим образом.

CHATEAU HERÁLEC, BOUTIQUE HOTEL & CLUB RESORT, HERÁLEC 1, 582 55 HERÁLEC, PHONE: +420 569 669 111, GSM: +420 734 822 640, WWW.CHATEAUHERALEC.COM

PHOTO: ARCHIVE

38

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Heralec_AR.indd 38

10.5.12 11:49


t r a v e l l i n g m i g h t b e exh au s ti n g,

b u t n o t i f you sta y i n a V I hotel Welcome to VI Hotels & Resorts where you find all the comfort and services after an exhausting journey. We are operating eight 5-star and 4-star hotels in Czech Republic, most of them located in the city centre of Prague. Relax with our hospitality!

www.vi-hotels.cz

215x275_csa_VIcz_final.indd 1

20.4.2012 11:25:07


MUST-HAVE

RIMOWA Zavazadla s tradicí Innovative suitcases with a long tradition Багаж с традицией

H

istorie německé značky Rimowa sahá do roku 1898. Tehdy její zakladatel Paul Morszeck začal v Kolíně nad Rýnem vyrábět dřevěné lodní kufry, které se brzy dočkaly velké popularity. O čtyřicet let později, pod vedením syna zakladatele Richarda Morszecka, přichází značka Rimowa na trh s průlomovým konceptem: vyrábí první hliníkové kufry. Za dalších zhruba čtyřicet let, v roce 1976, opět šokuje, tentokrát vodotěsnými kufry, a  na začátku nového milénia uvádí na trh výrobky z přelomového materiálu − extra odolného a recyklovatelného polykarbonátu. Cestovní zavazadla značky Rimowa si oblíbili piloti, manažeři i světové celebrity. Výhodou kufrů je kvalita potvrzená pětiletou zárukou, nízká hmotnost (oblíbená produktová řada Salsa se pyšní nejnižšími váhovými parametry na světě), nadčasový design v  moderním barevném provedení či patentovaná kolečka Multiwheel, která se točí do všech stran. Pokud by se přece jen stalo, že budete potřebovat kufr opravit, je vám ve světě k dispozici 87 opraven a  dalších 62 servisních míst, která najdete v nejluxusnějších světových hotelech.

German brand Rimowa traces its origins back to 1898 when Paul Morszeck opened a workshop in Cologne producing wooden cabin trunks that soon became very popular. Forty years later, under the directorship of Morszeck’s  son Richard, Rimowa came up with a  revolutionary concept – the very first aluminium suitcase. Then in 1976, the company created another stir by introducing waterproof luggage. Now, rising to the challenges of a new millennium, Rimowa is offering suitcases made from another pioneering material – highly durable and recyclable – polycarbonate. They have already caught the attention of pilots, businessmen and celebrities. Other advantages include a five-year guarantee vouching for their superior quality, the ultra-light weight (the much sought-after Salsa range boasts the word's  lowest weight parameters), timeless designs in contemporary colours and the patented Multiwheel ballbearing wheels which allow movement in every direction. In the unlikely event that your suitcase needs repairing, you will have 87 repair services and another 62 service points at your disposal in luxury hotels all around the world.

Начало истории немецкого бренда Rimowa было положено в 1898 году в Кельне-надРейном, где Пол Морсек начал производство деревянного судового багажа, ставшего вскоре очень популярным. 40 лет спустя сын Пола Ричард Морсек открыл компанию Rimowa, которая на рынок роскошных предметов багажа пришла с изобретением — чемоданами из алюминия. Еще через 40 лет компания представила общественности непромокаемые чемоданы, а в начале нового тысячелетия — изделия из революционного для производства багажа материала, сверхпрочного и экологичного поликарбоната. Предметы багажа Rimowa особенно пришлись по вкусу пилотам, менеджерам и мировым звездам. Неоспоримые плюсы чемоданов Rimowa – гарантия качества на 5 лет, минимальный вес (серия Salsa славится самым низким в этой категории продуктов весом в мире), классический дизайн корпуса в современном исполнении и мультинаправленные колесики Multiwheel. Если все же произойдет непредвиденное, ваш чемодан починят в одной из 87 мастерских в разных уголках мира или в сервисных местах, расположенных в самых роскошных отелях на Земле.

RIMOWA BOUTIQUE, PAŘÍŽSKÁ 26, PRAGUE 1, GSM: +420 777 997 886, WWW.RIMOWA.COM

PHOTO: ARCHIVE

40

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

40_Rimowa_fin_AR.indd 40

10.5.12 11:51


Nové BMW M5

Radost z jízdy

TVRDÝ DŘÍČ, OSTRÝ HRÁČ.

Představujeme nové BMW M5. Pod kapotou tohoto prémiového sportovního sedanu bije srdce špičkového závodního vozu. Vychutnejte si výkon 412 kW (560 k) vysokootáčkového osmiválcového motoru s technologií BMW TwinPower Turbo, 7stupňovou dvouspojkovou převodovku M DCT Drivelogic a aktivní M diferenciál. Zažijte zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 4,4 sekundy a jedinečné spojení vlastností okruhového vozu s praktičností komfortní limuzíny pro každodenní použití. Více informací na bmw.renocar.com.

NEDOSTIŽNÉ. NOVÉ BMW M5. Navštivte největší středoevropské M centrum Renocar Brno

Řípská 5C, Brno - Slatina tel.: 548 141 151 Tomáš Hájek 602 595 210 e-mail: tomas.hajek@renocar.cz Martin Kovalčík 602 426 010 e-mail: martin.kovalcik@renocar.cz Otevřeno 7 dní v týdnu

Renocar Praha

Tel.: 261 393 642 David Ižák 602 152 391 e-mail: david.izak@renocar.cz Radek Ondráček 725 754 784 e-mail: radek.ondracek@renocar.cz Otevřeno Po - Pá

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 nového BMW M5: 9,9 l/100 km, 232 g/km.


OUT OF PRAGUE

42

KARLOVY VARY Lázeňská hvězda Evropy Europe’s illustrious spa Курорт в сердце Европы

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-46_Karlovy Vary1_AR.indd 42

10.5.12 11:51


OUT OF PRAGUE

43

K

arlovy Vary jsou jedny z nejluxusnějších lázní v  Evropě, jejich léčebná tradice sahá až do šestnáctého století. Kolonády mezi zalesněnými kopci, léčivé prameny, stylové hotely a  krásně zrekonstruovaná secesní architektura, to je dokonalá rovnice luxusního odpočinku, kterou tu rádi vyhledávali třeba i Johann Wolfgang Goethe nebo car Petr Veliký.

JAK SE TAM DOSTAT Karlovy Vary leží na severozápadě České republiky poblíž hranic s Německem, 130 km od Prahy. Na mezinárodní letiště Karlovy Vary létají pravidelné spoje Czech Airlines. Další blízká mezinárodní letiště jsou v Praze a Drážďanech. KDE SE UBYTOVAT Jeden z nejluxusnějších hotelů ve městě je pětihvězdičkový superior hotel Carlsbad Plaza. Vyhledávaný je také spa resort Savoy Westend Hotel, rovněž „pětihvězda“. Dále nezklamou čtyřhvězdičkový hotel Olympia, spa hotel Imperial či Pupp, jeden z nejstarších hotelů v Evropě. Pokud hledáte jiné než klasické pojetí luxusu, vsaďte na designový hotel Royal Regent kategorie first class superior. LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-46_Karlovy Vary1_AR.indd 43

10.5.12 11:51


OUT OF PRAGUE

44 CO URČITĚ VIDĚT Pomyslným centrem Varů je gejzír minerální vody na Vřídelní kolonádě. Za pozornost stojí Muzeum Jana Bechera či firmy Moser, dostihová dráha, barokní kostel sv. Máří Magdaleny, pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla a secesní rozhledny a altány v okolních lesích. KDE SE NAJÍST Mezinárodní kuchyni umí dobře v restauracích hotelů Promenáda či Embassy, francouzské speciality můžete ochutnat v  restauraci La Bohème hotelu Carlsbad Plaza. Českou klasikou je proslavená restaurace U Šimla. KDE SI ODPOČINOUT Největší nabídku léčebných procedur nabízí hotel Carlsbad Plaza se spa o rozloze 3000 m² a s vlastní klinikou. Karlovarské termální prameny léčí především zažívací ústrojí a pohybový aparát. Na procedury si zajděte i do historických Zámeckých lázní. Pár kilometrů od centra se nacházejí dvě špičková golfová hřiště. KAM NA SKLENIČKU K  Varům neodmyslitelně patří sklenka hořkého likéru značky Jan Becher. Stylově

ho můžete ochutnat v Becher's Baru hotelu Pupp. Noční život ve městě nejvíc tepe v červenci, kdy probíhá mezinárodní filmový festival. The healing tradition of Karlovy Vary, one of Europe’s  most luxurious spas, stretches back to the 16th century. Colonnades set against wooded hills, medicinal springs, refined hotels and beautifully restored architecture – an aura of blissful relaxation that has tempted the likes of Johann Wolfgang Goethe and Tsar Peter the Great. HOW TO GET THERE Karlovy Vary lies near the German border, 130 km from Prague in the northwest of the Czech Republic. Regular Czech Airlines flights serve Karlovy Vary’s  international airport. Prague and Dresden airports are also nearby. WHERE TO STAY The renowned five-star Carlsbad Plaza is one of the city’s  premier hotels. Also highly accredited is the five-star spa resort Savoy Westend Hotel. Four-star hotels the Olympia, the Imperial and the Grandhotel Pupp (among the oldest in Europe) are also recommended. For a less traditional take on

luxury the Royal Regent designer hotel will not disappoint. WHAT TO SEE Karlovy Vary’s notional epicentre is the Vřídlo hot spring in the Vřídelní colonnade. Notable attractions nearby include the Jan Becher and Moser company museums, the racetrack, the baroque Church of St. Mary Magdalene, the Russian Orthodox church of St. Peter and Paul or the art nouveau lookout towers and arbours in the surrounding woodlands. WHERE TO EAT International cuisine is the focus of the Promenade and Embassy hotel restaurants, or savour French specialities at La Bohème restaurant in the Carlsbad Plaza. Traditional Czech dishes are served in the acclaimed U Šimla restaurant. WHERE TO RELAX A full range of medicinal treatments is offered by the Carlsbad Plaza, which boasts a  3000 square metre spa and its own clinic. The city’s thermal springs are principally intended to treat the digestive tract and locomotor apparatus. Or try the historic Chateau Spa for a procedure. Two top-tier golf courses are situated only a few kilometres outside of town.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-46_Karlovy Vary1_AR.indd 44

10.5.12 11:51


Carlsbad Plaza hotel Каждый наш гость для нас VIP! our guests are our VIPs!

www.CARLSBAD-PLAZA.RU

KARLOVY VARY – CZECH REPUBLIC


OUT OF PRAGUE

WHERE TO IMBIBE Karlovy Vary is inextricably linked to the famous Becherovka liqueur. To sample this bitter spirit in style try Becher’s Bar at the Grandhotel Pupp. The city’s nightlife is liveliest in July during the annual International Film Festival.

Карловы Вары — один из самых роскошных курортов Европы, традиция которого начинается в XVI веке. Колоннады среди зеленых холмов, лечебные источники, стильные отели и превосходная архитектура в стиле Модерн — совершенная комбинация для качественного отдыха, за которым сюда приезжали даже сам Гете и Петр Великий. КАК ТУДА ПОПАСТЬ Карловы Вары расположены в северозападной Чехии на границе с Германией, в 130 км от Праги. У Чешских авиалиний есть регулярные рейсы из Праги в международный аэропорт Карловы Вары. ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ Отель 5* Carlsbad Plaza – это один из самых роскошных отелей в городе. Не менее здесь ценятся spa-отель 5* Savoy Westend Hotel, отель 4* Olympia, spa-отель Imperial, а так-

же Pupp – один из самых старых отелей в Европе. Если вам по душе нетрадиционное представление роскоши, остановите свой выбор на стильном отеле Royal Regent категории First class superior.

кишечного тракта и двигательного аппарата. Незабываемое впечатление от процедур вы получите и в исторических Замковых купальнях. В нескольких километрах от центра находятся два гольф-поля.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ Условным центром города является гейзер с минеральной водой «Вржидло». Особого внимания стоят музеи Яна Бехера и компании Мозер, ипподром, барочный костел св. Марии Магдалены, православная церковь св.Петра и Павла, многочисленные обзорные башни и павильоны.

КУДА ЗАЙТИ ВЕЧЕРОМ Неотъемлемый символ Карловых Вар — горький травяной ликер «бехеровка», отведать который вы можете в стильной обстановке бара Becher's Bar отеля Pupp. Ночная жизнь особенно бурлит в городе в июле, во время знаменитого международного кинофестиваля.

ГДЕ ПОЕСТЬ Международная кухня на высшем уровне представлена в меню ресторанов Promenáda и Embassy, французскими деликатесами вы можете полакомиться в La Bohéme отеля Carlsbad Plaza, ну а чешскую классику отведать в ресторане U Šimla. ГДЕ ОТДОХНУТЬ Самый большой выбор термальных процедур — в отеле Carlsbad Plaza со spa общей площадью 3000 кв.м. и собственной клиникой. Карловарские минеральные воды рекомендованы для лечения желудочно-

Ubytování l Accommodation l Проживание WWW.CARLSBAD-PLAZA.COM WWW.ROYALREGENT.CZ WWW.SAVOYWESTEND.CZ

Gastronomie l Gastronomy l Гастрономия WWW.EMBASSY.CZ WWW.CARLSBAD-PLAZA.CZ WWW.USIMLA.CZ

Relaxace l Relaxation l Отдых и релаксация WWW.CARLSBAD-PLAZA.COM WWW.ZAMECKE-LAZNE.CZ WWW.ROYALGOLF.CZ WWW.GOLFRESORT.CZ

Zábava l Fun l Забава WWW.PUPP.CZ WWW.KVIFF.COM

PHOTO: PROFIMEDIA.CZ, ISIFA.COM, ARCHIVE

46

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-46_Karlovy Vary1_AR.indd 46

10.5.12 11:52


We are celebrating 100 years Celebrate with us and enjoy some of our interesting offers of spa and wellness stays. We look forward to your visit.

Hotel Imperial • Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary / Czech Republic e-mail: reservation@imperial.kv.cz • tel.: +420 353 203 113 • fax: +420 353 203 151 • www.spa-hotel-imperial.cz Member of Imperial Karlovy Vary Group


ZOOM

Martell Cordon Bleu Francouzský koňak par excellence French cognac par excellence Французский коньяк par excellance

L

48

etos je tomu sto let, kdy byl v Hôtel de Paris v Monte Carlu uveden lahodný nápoj – koňak MARTELL CORDON BLEU Extra Old Cognac. Kompozici vzácných eaux-de-vie sestavil v roce 1912 Edouard Martell. Vyzývavě jemná ovocná vůně s  nádechem koření, kouře a  květin, doprovázená brilantní chutí švestek, je výrazná a nezapomenutelná. Design lahve se za celou dobu nezměnil. Zůstává tak neochvějnou klasikou určenou pro opravdové vyznavače špičkových koňaků.

Сто лет назад в отеле Hôtel de Paris в Монте Карло был представлен изысканный коньяк MARTELL CORDON BLEU Extra Old Cognac. Композицию незабываемого вкуса «воды жизни» в 1912 году составил Едуард Мартель. Тонкий насыщенный фруктовый аромат коньяка с оттенком специй, дымного и цветочного запахов завершен нотой сливового вкуса. Дизайн бутылки остался по прошествии ста лет неизменен, символизируя так классическое качество первоклассного коньяка. WWW.MARTELL.COM

PHOTO: ARCHIVE

It is one hundred years since the MARTELL CORDON BLEU Extra Old Cognac was first presented in the Hôtel de Paris in Monte Carlo. This delectable blend of the rarest eaux-de-vie was devised by Edouard Martell in 1912. The enticing smooth fruity aroma – tinctures of spices, smoke and flowers accompanying the delicious taste of plums – is both unmistakable and unforgettable, the bottle’s design is unchanged; an unwavering classic intended for true connoisseurs of superb cognacs.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

48_Martel_ZOOM_AR.indd 48

10.5.12 11:52


12_WAD_LAN_inz_215x275_Luxury.indd 1

17.02.12 11:44


BON APETIT

IMPÉRIUM CHUTÍ An empire of flavours Империя вкуса

50

Richard Fuchs je šéfkuchařem pražského hotelu Four Seasons a i nové zdejší italské restaurace CottoCrudo. Právě Itálii náleží jeho gurmánské srdce. Čím vám učarovala italská kuchyně? Především nesmírně vysokou kvalitou produktů. Ta je ovlivněna vlastnostmi půdy, která v přímořských oblastech natahuje slanou vodu. Výsledkem je nezaměnitelná chuť oliv, citrusů a  rajčat. Svou roli hraje také mořský vzduch, a  především slunce. To se týká celého Středomoří, i  Řecka, Španělska, Francie a severní Afriky. Jaké je vaše nejoblíbenější italské jídlo? To je těžké říct, ale když už to musí být, vždy si pochutnám na dobré klasické omáčce pomodoro e basilico, tedy rajčatové s  bazalkou. I  když to možná zní fádně, je důležité vědět, jaký olej, jaká rajčata, kolik česneku do ní použít. Už i mé malé dcery to vědí a umí poznat, která je opravdu dobrá.

Vařil jste v Africe, i na Blízkém a Středním východě. Jaká je tamní kuchyně? V  roce 2007 jsem byl vyslaný do Alexandrie. Egypt byl kdysi součástí římského impéria, a  tak je tu cítit velký vliv italské kuchyně. Arabové preferují jednoduchost chutí, což mi vyhovovalo. Navíc je zde i spousta podobných surovin a některé mají dokonce názvy v italštině. Zkoušel jste Arabům připravit i  českou kuchyni? Ano, pekl jsem například náš tradiční vánoční perník, který jim nesmírně chutnal. V  rámci různých státních akcí jsem vařil třeba pro bývalého prezidenta Mubaraka, jordánského krále nebo královskou rodinu ze Saúdské Arábie − měli rádi hovězí líčka a  různá dušená masa, jak je známe my, jen ochucená arabským kořením. Konkrétně Mubarak si nejvíc pochutnal na mořských plodech, pro toho jsem připravoval například jejich humra, vongole s mořským okounem a šafránovou kaši.

Richard Fuchs is the chef of the Prague Four Seasons hotel and also of the hotel’s Italian restaurant CottoCrudo. He explains why Italy is closest to his culinary heart. How did you fall under the spell of Italian cuisine? Above all for the high quality of the ingredients – olives, citrus fruits and tomatoes all owe their unmistakable flavour to the unique properties of the Italian soil, which in turn derives from the slightly saline water absorbed in coastal areas. The sea air and especially the sun also play their part, but that applies to the entire Mediterranean region, including Greece, Spain, France and North Africa. What is your favourite Italian dish? Hard to say but if pushed it would be a good, classic pomodoro e basilico – tomato and basil – sauce. That may sound dull, but it all depends on the oil, tomatoes and how much garlic you use. Even my little girls can distinguish a good sauce by now.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

50_52_gurman_rozhovor_Fuchs_AR.indd 50

10.5.12 11:52


LUXURY PROPERTIES

THIS EXCEPTIONAL HOUSE IS AS ELEGANT AND CHARMING AS ITS OWNER. UNIQUE AND LUXURY PROPERTIES FOR SALE AT LUCRATIVE LOCALITIES IN PRAGUE, KARLOVY VARY AND ČESKÝ KRUMLOV.

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЛАДАЕТ ТАКОЙ ЖЕ ХАРИЗМОЙ, КАК И ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ. ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КВАРТАЛАХ ПРАГИ, КАРЛОВЫХ ВАРАХ И ЧЕШСКОМ КРУМЛОВЕ.

PRAGUE PENTHOUSE P R O P E R T I E S @ W A LT E R A N D S O N S . C O M , + 4 2 0 7 7 7 7 1 6 5 6 9 W W W. P R A G U E P E N T H O U S E . C O M , W W W W A LT E R A N D S O N S . C Z

00_Walter_IM_215x275.indd 1

5/2/12 12:00 PM


BON APETIT

52

Have you ever prepared a Czech dish for Arabs? Yes, I  once baked a traditional Czech Christmas perník [ginger cake], which they happily devoured. At various state functions I  have also cooked for former president Mubarak, the Jordanian king and the Saudi royals. They loved ox cheek and stewed meats, much as we enjoy here – but with Arab seasoning. I also prepared seafood for Mubarak, particularly lobster and vongole clams with sea bass and a saffron puree.

Рихард Фухс — шеф-повар ресторана отеля Four Seasons, а также нового итальянского ресторана CottoCrudo в

Праге, отдавший свое сердце истинного гурмана Италии. Чем покорила вас итальянская кухня? Прежде всего, превосходным качеством продуктов, обусловленным особенностями приморской почвы, подпитываемой соленой водой. Именно благодаря такой почве, а также морскому воздуху и большому количеству солнечного света у итальянских оливок, цитрусовых и томатов такой неповторимый вкус. Какое итальянское блюдо вам больше всего по вкусу? Трудно сказать, но если выбирать одно, то я всегда с большим удовольствием отведаю классический томатный соус с базиликом – pomodoro e basilico. Может, звучит это тривиально, но все заключается в том, какое масло, какие помидоры и сколько чеснока было в соусе использовано. Даже мои маленькие дочери знают его рецепт и всегда могут распознать по-настоящему вкусный продукт.

Какова кухня на Ближнем и Среднем Востоке, где вы проработали какое-то время? В Александрии, куда меня отправили в 2007 году, да и вообще в Египте, некогда бывшем частью римской империи, сильно влияние итальянской кухни. Арабы предпочитают простые по вкусу блюда, и это мне нравится. Пробовали ли вы приготовить арабам что-нибудь типично чешское? Конечно! Например, традиционный чешский рождественский пряник, который им очень понравился. По случаю особых государственных мероприятий мне доводилось готовить для экспрезидента Мубарака, иорданского короля и королевской семьи Саудовской Арабии — всем им по вкусу пришлись блюда из тушеного мяса, как их готовим мы, но с добавлением арабских специй. Для Мубарака я готовил и морепродукты: омаров, моллюсков с морским окунем и пюре из шафрана.

PHOTO: ARCHIVE

You have also cooked in the Middle East. What’s the cuisine like there? In 2007 I was working in Alexandria. Egypt. It was once part of the Roman Empire so there are palpable influences from Italian cuisine. Arabs prefer simplicity of flavour and that suited me. Moreover, in Egypt many of the ingredients are similar to Italy and some even share Italian names.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

50_52_gurman_rozhovor_Fuchs_AR.indd 52

10.5.12 11:53


ATLANTIC

Tržiště 23, Karlovy Vary tel.: +420 353 585 132, +420 353 229 484, e-mail: info@atlantic-boutique.cz Open daily: 10:00 – 20:00

000_Atlantic_IM_215x275.indd 1

5/10/12 12:54 PM


CZECH'S FINEST

LA DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE Hvězdná česká restaurace A sparkling Czech star restaurant Король чешских ресторанов

P

ražská restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise získala letos v březnu michelinskou hvězdu. Řadí se tak mezi top restaurace na světě, které zanechají ve vaší paměti kulinářskou vzpomínku. Čím komisaře Michelinu restaurace zaujala? Určitě kuchyní, jež se chlubí tradicí a českou náturou. Základem úspěchu jsou kvalitní suroviny a receptury, které svou nápaditostí a krajovostí mile překvapí  nejednoho gurmána. „Vyzkoušet můžete degustační menu, které je složeno ze sedmi amuse-bouches a sedmi hlavních chodů,“ doporučuje šéfkuchař Oldřich Sahajdák. Nepřehlédněte ryby z jihočeské Třeboně nebo hovězí jazyk s  kaší ze žlutého hrachu. Menu se mění pravidelně, ale některá jídla zůstávají jako stálice na výsluní: například olomoucké tvarůžky či kachní prsa. Vinné menu je vždy uzpůsobeno tak, aby korespondovalo s  jídly, a  milovníci piva najdou v  nabídce speciály z  malých českých pivovarů. V  La Degustation vám bude určitě chutnat, stačí jen vstoupit do světa kulinářského umění.

The Prague restaurant La Degustation Bohême Bourgeoise was awarded a Michelin star this year, placing it among an international elite of restaurants that leave a  lasting culinary impression. How did it capture the Michelin judges’ attention? With a  cuisine replete with tradition and Czech character. Central to its success are superb ingredients and recipes that have confounded many a  gourmet with their originality and daring. “Try the epicure’s  menu comprising of seven amuse-bouches and seven courses,” recommends chef Oldřich Sahajdák. Fresh fish from Třeboň in Southern Bohemia or beef tongue with a  puree of yellow peas also merit appraisal. The menu changes regularly but perennial specialities include traditional Czech sour-milk cheese, “olomoucké tvarůžky”, and smoked duck breasts. The wine list is calibrated to correspond with the day’s dishes, while beer lovers can sample craft beers from the smaller Czech breweries. Step into La Degustation and discover the world of culinary art.

Пражский ресторан La Degustation Bohême Bourgeoise не так давно был награжден звездой Мишлена, и оказался, таким образом, в рейтинге лучших ресторанов мира. Ресторан восхищает своим меню из блюд традиционной чешской кухни, высококачественным сырьем и рецептами, оригинальность и самобытность которых не оставляет равнодушным ни одного гурмана. Шеф-повар Олдржих Сагайдак приглашает вас отведать дегустационное меню, составленное из семи amusebouche и семи главных блюд. Не упустите возможность попробовать и блюда из южночешской рыбы или говяжьего языка с пюре из желтого горошка. Шеф-повар регулярно вносит изменения в меню, однако его постоянными деликатесами всегда остаются, к примеру, оломоуцкий сыр или утиные грудки. Карта вин тщательно составлена в ресторане в соответствии с основным меню, а любителей пива порадует большой выбор хмельного напитка из небольших чешских пивоварен. Насладитесь же кулинарным мастерством лучших чешских поваров в Le Degustation!

LA DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE, HAŠTALSKÁ 18, PRAGUE 1, PHONE: +420 222 311 234, WWW.LADEGUSTATION.CZ

PHOTO: ARCHIVE

54

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

54_Degustation_Michelin1_AR.indd 54

5/11/12 9:53 AM


OFFICIAL STORES: Platnéřská 7, Praha 1, tel: +42(0)222 312 730; Týnská ulička 611/10, Praha 1 CORNERS STORES: Obchodní dům Kotva, náměstí Republiky 8, Praha 1, ground floor

000_Vicomte_IM_CSA_215x275.indd 1

4/4/12 4:14 PM


DINE OUT IN STYLE

Kam zajít... Where to go… Куда отправиться... LICHFIELD RESTAURANT Restaurace Lichfield, nacházející se v historických prostorách pražského hotelu Augustine, nabízí evropskou kuchyni, včetně té české. Vyzkoušejte vynikající tatarský biftek, hovězí guláš s  bramborovým knedlíkem či telecí líčka na černém Svatotomášském pivu, která se rozplývají na jazyku.

56

Lichfield restaurant, situated in the historic spaces of the Prague Augustine hotel, offers modern European cuisine interspersed with Czech favourites. Savour delectable steak tartare, exceptional beef goulash with potato dumplings or succulent lamb chops in a dark St. Thomas beer sauce.

Ресторан Lichfield, расположенный в историческом здании пражского отеля Augustine, побалует вас меню европейской кухни, в том числе, и местной, чешской. Попробуйте превосходный татарский бифштекс, гуляш с картофельными кнедликами или нежнейшие телячьи щеки, приготовленные в темном пиве. LICHFIELD RESTAURANT, AUGUSTINE HOTEL PRAGUE, LETENSKÁ 12, PRAGUE 1, PHONE: +420 266 112 233, WWW.ROCCOFORTEHOTELS.COM

VILLA RICHTER RESTAURANTS Tři stylově rozmanité restaurace najdete na Pražském hradě, uprostřed Svatováclavské vinice. Venkovská atmosféra v srdci pulzujícího velkoměsta, klid a jedinečný výhled na metropoli zaručí spolu s vynikající kuchyní výjimečný zážitek. Three different restaurants inhabit one location at the St. Wenceslas Vineyard of Prague Castle. Distinctive cuisines combine with a tranquil rural atmosphere and bird’s-eye views of the city to create an unforgettable experience.

Три стильных ресторана можно найти среди виноградников Пражского града. Деревенская атмосфера в сердце пульсирующего города, спокойствие и уникальный вид на Прагу в сочетании с превосходной кухней произведут на вас неизгладимое впечатление. VILLA RICHTER RESTAURANTS, SVATOVÁCLAVSKÁ VINICE, STARÉ ZÁMECKÉ SCHODY 6, PRAGUE 1, PHONE: + 420 257 219 079, WWW.VILLARICHTER.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

56-58_Bary_AR.indd 56

10.5.12 11:53


DINE OUT IN STYLE

CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE Na střeše hotelu Hilton Prague, čtyřicet metrů nad hladinou řeky Vltavy, můžete pozorovat noční oblohu z největšího skybaru v Praze. V letních měsících ochutnejte grilované speciality, bavte se na Ferrari párty a  určitě vyzkoušejte letní koktejl Charisma: sladce pepřový, ovocně osvěžující. Prague’s night sky is best viewed from this sky bar on top of the Hilton hotel, situated some forty metres above the Vltava river. Enjoy specialities from the grill or try a sweet, peppery and refreshing Charisma summer cocktail at this year’s Ferrari party.

57

На крыше отеля Hilton Prague, в 40 м над уровнем Влтавы вы можете насладиться видом на ночное небо из крупнейшего скайбара в Праге. Летом побалуйте себя деликатесами с гриля, отправьтесь на вечеринку Ferrari и попробуйте фирменный летний коктейль Charisma с нежнейшим перечно-фруктовым вкусом. CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE, HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAGUE 1, PHONE: +420 224 842 999, WWW.CLOUD9.CZ

ADVERTORIAL

56-58_Bary_AR.indd 57

10.5.12 11:54


DINE OUT IN STYLE

MIYABI V japonské restauraci si pochutnáte na vynikajícím sushi a dalších japonských jídlech, jako jsou obento či sashimi. Osloví vás příjemná atmosféra a harmonie, kterou dýchá celá restaurace. Nenechte si ujít čajový rituál s majitelkou Darjou Kawasumi. Delicious sushi and other Japanese specialities including obento and sashimi are served in the refined and harmonious atmosphere that permeates this exquisite eatery. Do not miss the tea ritual performed by owner Darja Kawasumi.

Попробуйте великолепные суши и другие блюда традиционной японской кухни в роскошном ресторане Miyabi. Особое впечатление вы получите от чайной церемонии под управлением хозяйки ресторана Дарьи Кавасуми.

58

MIYABI, NAVRÁTILOVA 10, PRAGUE 1, PHONE: +420 296 233 102, WWW.MIYABI.CZ

LA TRUFFE Při návštěvě Prahy zajděte do autentické lanýžové restaurace La Truffe u Staroměstského náměstí. Degustační lanýžové menu vás přesvědčí o výjimečnosti této oblíbené pochoutky. Ochutnat můžete i raky na šampaňském nebo ryby a drůbež se skvělými omáčkami.

Оказавшись в Праге, не забудьте посетить настоящий трюфельный рай — оригинальный ресторан La Truffe у Староместской площади. Дегустационное трюфельное меню убедит вас в том, насколько исключителен этот продукт. Попробовать здесь можно и раков в шампанском , блюда из рыбы и птиц с изысканными соусами. LA TRUFFE , TÝNSKÁ 633/12, PRAGUE 1, GSM: +420 608 308 574, WWW.LATRUFFE.CZ

PHOTO: ARCHIVE

While in Prague, pay a visit to this authentic truffle restaurant near Old Town Square (Staroměstské náměstí). The epicure’s menu reminds you why this fervently sought delicacy is so admired. Also savour lobster in champagne or fish and poultry in sublime sauces.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

56-58_Bary_AR.indd 58

10.5.12 11:54


real estate

benefits

convenience

properties www.lexxusnorton.cz

Z našich nemovitostí na Praze 5 představujeme :

Kesnerka Living Reprezentativní vilový dům s celkovým počtem 9 bytů. Moderní architektura a velkorysá skleněná fasáda umožňuje nádherný výhled na Prahu. Ke komfortnímu bydlení patří velkoplošné terasy, sklepy a garážové stání v domě. Předpokládaný termín dokončení konec 2013. Exclusive villa comprises 9 independent apartments. Its modern design and glass facade provides magnificent views over Prague. The comfortable accommodation includes large terraces, basements and garage parking. The expected completion date is end of 2013.

LEXXUS a.s. , Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 1, tel.: +420 221 111 999, e-mail: info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

csa_LG_i final_4_predelano.indd 2

31.1.2012 10:41:59


STAR IN THE SKY

NA CESTĚ S OPERNÍ PĚVKYNÍ EVOU URBANOVOU

60

Nejoblíbenější destinace? Stoprocentně Amerika.

Her favourite destinations America, definitely.

Ваше излюбленное место? Без сомнений, Америка.

Nejlepší film do letadla? Nejvíce jsem se nasmála při promítání filmu Prázdniny Mr. Beana. Největší umělecký zážitek jsem však zažila při promítání Normy s Editou Gruberovou v hlavní roli.

Her favourite in-flight film The biggest laughs were watching Mr Bean’s Holiday. But the best artistic experience was when they screened Norma with Edita Gruberová in the title role.

Лучший фильм во время полета? Больше всего я смеялась над комедией Каникулы мистера Бина, а самое большое художественное впечатление я получила от записи Norma с Эдитой Груберовой.

Jak přežít jet lag? Mám vyzkoušeno, že nejlépe je přetrpět únavu a  počkat se spánkem až do večera místního času. Jsem už potom vždycky tak unavená, že bez problémů usnu a spím celou noc, přestože v mé domovině je třeba den.

How to survive jetlag From experience I know it’s best to endure the fatigue and delay sleeping until evening local time. Usually I’m so whacked by then that I fall asleep immediately and for the whole night, despite it being daytime back home.

Как пережить джетлаг? Я предпочитаю перетерпеть усталость и пойти спать вечером по местному времени. Я так устаю к этому времени, что мне не доставляет труда уснуть и в то время, когда у меня дома, к примеру, день в самом разгаре.

Kam bych nejraději cestovala časem? Ráda bych se dostala do doby, kdy žila Ema Destinnová, tedy do konce devatenáctého a první třetiny dvacátého století.  

Her favourite time-travel destination I would love to drop in on the era of Ema Destinnová, around the end of the 19th century and the first third of the 20th century.

Куда бы вы хотели перенестись во времени? Мне хотелось бы попасть во времена, когда жила Эмми Дестин, то есть на стык XIX и XX веков.

Tři slova, jež mám spojená s cestováním? První myšlenka na cestování – kufry, kufry, kufry. Druhá – nervy, nervy, nervy (z toho důvodu, že stále myslím na to, co jsem zapomněla).

Three words she associates with travel The first is always: suitcases, suitcases, suitcases. The second: panic, panic, panic (because I always think about what I  might have left at home).

Три слова, которые ассоциируются у вас с путешествиями? При первой мысли о путешествии — это чемоданы, чемоданы, чемоданы... При второй — нервы, нервы, нервы (я всегда переживаю, не забыла ли чего).

PHOTO: PROFIMEDIA.CZ

En route with an opera singer Eva Urbanová Путешествуя с оперной певицей Эвой Урбановой

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

60_Urbanova1_AR.indd 60

10.5.12 11:54


VisionDevelopment

12 extraordinary apartments, 1 unique place www.barrandovskaskala.cz VisionDevelopment s.r.o., Vratislavova 1/21, 128 00 Praha 2, tel: +420 223 013 706, +420 608 012 477, info@visiondevelopment.cz

00_Vision_IM_215x275.indd 1

4/30/12 4:16 PM


TRAVEL

Nové hotely New hotels Новые отели CONSERVATORIUM HOTEL

AMSTERDAM

Kulturní dědictví a luxusní lifestyle se setkávají v  novém amsterodamském spa hotelu Conservatorium, jenž se nachází v secesní budově, kde ještě donedávna sídlila holandská hudební konzervatoř. Hotel je realizací milánského designéra Piera Lissoniho, který tu pracoval hlavně s různými odstíny šedé, s jednoduchými liniemi a modernistickými odkazy, a prostory odlehčil velkým množstvím denního světla. V hotelu se nachází i unikátní celostní wellness&spa centrum o rozloze 1000 m2.

62

Cultural heritage and luxury living meet in this newly opened Amsterdam spa hotel, the Conservatorium, situated in an art nouveau building that until recently housed the Amsterdam Music Academy (Conservatorium van Amsterdam). Milanese designer Piero Lissoni created the building’s current aspect – dominated by grey tones, taut lines and modernist references – liberating its spaces with a deluge of daylight. The hotel boasts a unique holistic wellness & spa centre covering 1000 square metres.

Культурное наследие и роскошь прекрасно гармонируют в новом амстердамском spa-отеле Conservatorium, обосновавшемся в здании в стиле Модерн, где еще недавно находилась голландская консерватория. Отель был реализован по проекту миланского дизайнера Пьера Лиссони, который сделал акцент на акцент на оттенки серого, простые линии и модернистские формы, а пространство наполнил большим количеством дневного света. В отеле находится уникальный wellness- и spa-комплекс площадью 1000 кв.м. WWW.CONSERVATORIUMHOTEL.COM

BVLGARI HOTEL & RESIDENCES

LONDON

The exclusive London district of Knightsbridge has witnessed the long-awaited opening of the Bulgari hotel. Its creators pay tribute to the company’s haute jewellery traditions and its origins as silversmiths. Both are apparent in the exquisite details incorporated into the otherwise minimalist architectural concept. Hotel members and special guests have access to the two-floor spa with sumptuous onyx, teak and Vicenza stone furnishings.

Долго ожидаемый отель сети Bvlgari открылся этой весной в престижном лондонском районе Найтсбридж. Оформление интерьеров отеля было основано на традиции производства ювелирных украшений итальянского модного дома Bvlgari, которую дизайнеры оригинально совместили с минималистским архитектурным проектом. Специально для VIP гостей отеля был создан двухэтажный spa-салон с интерьером с интерьером, отделанным черным ониксом, тиком и камнем из Виченцы. WWW.BVLGARIHOTELS.COM

PHOTO: NORM LI AG&IINC.

Dlouho očekávaný hotel z rodiny Bulgari se právě teď otevírá v Knightsbridge, jedné z nejprestižnějších částí Londýna. Jeho tvůrci se inspirovali šperkařskou tradicí italského módního domu Bulgari, konkrétně uměleckým zpracováním stříbra. To je zde především v detailech originálně zasazeno do minimalistického architektonického konceptu. Pro exkluzivní členy a hosty hotelu je přístupné dvoupatrové spa v luxusním designu z onyxu, týkového dřeva a kamene z Vicenzy.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

62-63_Hotely_AR.indd 62

10.5.12 11:55


TRAVEL

HOTEL MATILDA SAN MIGUEL DE ALLENDE Nový boutique hotel v samém srdci středomexického města San Miguel de Allende je díky perfektně dochované barokní koloniální architektuře jednou z  perel seznamu světového dědictví UNESCO. Interiéry hotelu jsou velice jednoduché a vzdušné, což umožňuje vnímat jedinečnou zdobnost okolních památek. Hotel se také chlubí velkou sbírkou moderního současného umění včetně díla slavného mexického malíře Diega Rivery. Thanks to some beautifully preserved colonial baroque architecture, this boutique hotel in the very heart of this Central-Mexican city is a pearl among UNESCO world heritage sites. The hotel’s interior design is simple and airy enabling guests to focus on their unique historic surroundings. The hotel also boasts a rich contemporary art collection, including works by the famous Mexican painter Diego Rivera.

Уникальная барочная колониальная архитектура нового бутик-отеля в сердце центральной Мексики является одним из объектов списка культурного наследия ЮНЕСКО. Декоративность архитектуры контрастирует с лаконичностью и воздушностью интерьера отеля. Несомненная его гордость — коллекция современного искусства, включающая произведение известного мексиканского художника Диего Ривьеры. WWW.HOTELMATILDA.COM

63

FIVE HOTEL & SPA

CANNES

Nový hotel v centru Cannes nabízí všechno, co od „pětihvězdy“ na Azurovém pobřeží očekáváte. Nachází se kousíček od historického centra, přístavu i festivalové pláže. Krásný pohled na město se vám otevře také z bazénu nebo baru na jeho střeše. Tvůrci hotelu vsadili na klasický luxus „kořeněný“ zajímavými kusy ručně vyrobeného nábytku a doplňků z celého světa. Menu hotelové restaurace Sea Sens mají na starosti michelinskou hvězdou ocenění Jacques a  Laurent Pourcelovi, kavárnu zase jeden z nejlepších světových cukrářů Jérôme de Oliveira. This new hotel in Cannes offers everything you might expect from a five-star hotel on the French Riviera. The city’s historic strip, marina and festival beach are all a mere stone’s throw away and there are splendid views from the rooftop pool and bar. The hotel’s creators have opted for classic opulence “spiced” with some unusual fixtures and furniture from around the world. Michelin star-awarded Jacques and Laurent Pourcel oversee the hotel restaurant HÔTEL AMERICANO while the café is run by celebrated confectioner Jérôme de Oliveira.

В новом отеле в центре Канн вы получите все, чего только можно ждать от роскошного отеля 5* на Лазурном побережье. Отель расположен недалеко от исторического центра города, порта и фестивального пляжа. Дизайнеры представили отель в дорогой «классике», приправив ее оригинальными элементами — например, сделанной вручную мебелью и аксессуарами, привезенными из разных стран мира. Над блюдами ресторана Sea Sens колдуют шеф-повара со звездой Мишлена Жак и Лаурен Порсель, а в кафе — один из лучших мировых кондитеров, Жером де Оливейра. WWW.FIVE-HOTEL-CANNES.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

62-63_Hotely_AR.indd 63

10.5.12 11:55


MAGIC PLACE

64

Seychelles Nezapomenutelná rajská zahrada Unforgettable Garden of Eden Сейшелы незабываемый райский уголок

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

064-067_Seychely_edit_AR.indd 64

10.5.12 11:55


MAGIC PLACE

J

e mnoho míst na světě, které byste měli v životě navštívit. Jedním z  nich jsou Seychelské ostrovy. Okamžiky strávené v  této rajské zahradě, kde se s  východem slunce probouzí stovky vzácných endemických druhů, úchvatných rostlin a živočichů, se navždy vryjí do vaší mysli. Seychely jsou díky své poloze blízko rovníku místem, kde se letních teplot dočkáte po celý rok a  vyhnete se tropickým bouřím a  srážkám, které tu jsou skutečně pouze občasné. Pláže s jemným pískem a  průzračnou vodou Indického oceánu lákají ke  šnorchlování a  potápění. Od června do září si přijdou na své milovníci windsurfingu a  plachtění. Nejoblíbenějším z  jednačtyřiceti ostrovů jsou Mahé, Praslin a  La Digue. Každý z nich je něčím výjimečný a při cestě na Seychely stojí za to poznat alespoň dva z nich, případně se lodí přepravit na nějaký z dalších menších ostrovů a prozkoumat takřka nedotčenou přírodu. Nejlepší restaurace a  bary nabízejí luxusní hotelové resorty. Zaujmou vás také menší restaurace s typickou kreolskou atmosférou a kuchyní inspirovanou místními surovinami: rybami a dary moře. Jednou z nich je restaurace Cafe des Arts na ostrově Praslin, s  výhledem na moře a  perfektní obsluhou. Seychely nabízejí mnoho možností ubytování. Pokud chcete mít opravdové soukromí, zvolte jeden z privátních ostrovů – Sainte Anne či Fregate Island. Najdete tu klid a  v  místních resortech se setkáte s  nadstandardní úrovní služeb. Potřebujete najít při svém hektickém pracovním tempu chvíli na odpočinek? V  Maia Luxury Resort & Spa nabízí víc než jen nádherný výhled a nadstandardní služby. Ve vilách s  dechberoucím výhledem se odpoutáte od běžného světa. Udělat si zde rezervaci je jednoduché. Vyzkoušejte Stylish Travellers, specialisty na luxusní cestování. Žádné požadavky pro ně nejsou překážkou, cokoli si přejete, je předem splněno. Jak sami tvrdí: „Nejsme cestovní kanceláří, ale budeme spolupracovat s  vaší cestovní agenturou, s vaším osobním asistentem a připravíme pro vás dokonalou dovolenou.“ Seychely si zamilujete a budete se sem rádi vracet. Pokaždé vás překvapí svou pohostinností, vřelostí a neopakovatelnou atmosférou.

65

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

064-067_Seychely_edit_AR.indd 65

10.5.12 11:55


MAGIC PLACE

66

There are places in the world you simply have to visit at least once. The Seychelles are surely among them. Moments spent in this Garden of Eden, where sunrise stirs an amazing array of endemic plant and animal species, will leave an indelible imprint. Thanks to their equatorial location, the islands enjoy summer temperatures throughout the year, yet without frequent tropical storms and showers. The sandy beaches and crystal-clear waters of the Indian Ocean are ideal for snorkelling and diving. Windsurfers and sailors will also find inspiration here between June and September. The most popular of the 42 inner islands are Mahé, Praslin and La Digue. The islands are diverse and you should try to familiarise yourself with at least two while visiting, or else take a boat trip to one of the smaller islands to explore their unspoilt natural beauty. The best restaurants and bars are located in the luxury hotel resorts but there are smaller eateries nearby with a genuine creole flavour. Local fish and seafood dishes served up at the Cafe des Arts on Praslin are bound to enchant, along with its impeccable service. A broad selection of accommodation awaits you in the Seychelles. If you crave seclusion, try one of the private islets such as Sainte Anne or Fregate. You will enjoy peace, tranquillity as well as above-standard services. When it is time to pause your frenetic

pace and rediscover senses dulled by the incessant demands of life, there is a place called Maia Luxury Resort & Spa - offering something more than just breathtaking views, unsurpassed service and astonishing accommodation. The luxury in their villas is unsurpassed, purposefully designed to stimulate your senses – with views that are unforgettable and with textures and flawless attention to detail that will surprise you. You can make your reservation very simple with Stylish Travellers. No request is too small or too difficult, too mundane or unusual. Stylish Travellers is specialized in Hotels and Villas for the Medias, top international modeling agencies, Fashion brands and for weddings abroad. “We are not a  travel agency. But we will work together with your Travel Agency or Personal assistant, to create a  holiday that’s  stylishly bespoke. We take pride in seeking out the world’s  best hotels, resorts, lodges, villas and travel experiences.” The Seychelles will entice you and you will long to go back. Time and again you will be won over by their hospitality, warmth and unique character.

Есть много мест, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни, и одно из них — Сейшельские острова. Время, проведенное в этом райском месте, где водятся сотни редчайших видов птиц и

животных и произрастают восхитительные растения, навсегда останется в вашей памяти. Архипелаг находится в экваториальной зоне, поэтому на островах круглый год жаркая погода, а тропических бурь и ливней здесь почти не быва-

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

064-067_Seychely_edit_AR.indd 66

10.5.12 11:56


PHOTO: ISIFA.COM, MAYA LUXURY RESORT & SPA

MAGIC PLACE

ет. Пляжи с нежнейшим песком и прозрачной водой Индийского океана манят любителей дайвинга. Период с июня по сентябрь — лучший сезон для виндсерфинга и парусного спорта. Самые популярные острова Сейшельского архи-

пелага — Маэ, Праслин и Ла-Диг, но не меньшего внимания заслуживают и малые острова архипелага со своей нетронутой природой. Лучшие рестораны и бары Сейшел находятся в курортных отелях, истинные гурманы оценят и не-

большие местные ресторанчики с традиционной креольской атмосферой и кухней, богатой рыбой и плодами моря. Один из таких ресторанов — Cafe des Arts с видом на море и превосходным обслуживанием на острове Праслин. Обслуживание и условия проживания на Сейшелах удовлетворят даже самых капризных путешественников. Если вам по душе уединение, езжайте на один из приватных островов — Сент-Анна или Фрегат. Здесь вы обретете настоящее спокойствие, а  обслуживание порадует вас высоким уровнем. Отдохнуть от бешеного каждодневного жизненного ритма можно и на восхитительных виллах курорта Maia Luxury Resort & Spa. Зарезервировать себе место на курорте очень просто — достаточно обратиться к специалистам в области VIP-путешествий, например, Stylish Travellers. Ни одно ваше пожелание не будет для них препятствием. «Мы не туристическая фирма, но с радостью будем сотрудничать с вашей турфирмой и ассистентом, чтобы спланировать для вас наилучший отпуск». Гостеприимные Сейшелы с их незабываемой атмосферой будет трудно забыть.

67

WWW.MAIA.COM.SC, WWW.STYLISHTRAVELLERS.COM, WWW.FREGATE.COM, WWW.SEYCHELLES.EU

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

064-067_Seychely_edit_AR.indd 67

10.5.12 11:56


PROMOTION

Pravý ráj True paradise Рай на Земле JEDEN OSTROV, JEDEN RESORT

ONE ISLAND, ONE RESORT

ОДИН ОСТРОВ, ОДИН КУРОРТ

V srdci Seychelských ostrovů objevíte soukromý ostrov Sainte Anne, zasazený jako diamant v oceánu a lemovaný nedotčenými plážemi. V tomto výjimečném přírodním prostředí okusíte dokonalost a jednoduchost. Pětihvězdičkový hotel řetězce Beachcomber, Sainte Anne Resort & Spa, je all inclusive resort nabízející nejvytříbenější kuchyni v pěti restauracích a dvou barech, které jsou synonymem pro výběr a kvalitu. Resort zahrnuje 87 jednopodlažních soukromých vilek schovaných v bujných zahradách okolo překrásné pláže. 29 vil nabízí vlastní bazén. Každá vila má luxusně zařízenou terasu otevírající se do tropické zahrady směrem na oceán vzdálený jen pár metrů. Přijďte a objevujte tento unikátní svět po celý rok.

At the heart of the Seychelles, discover the private island of Sainte Anne, set like a diamond in the ocean and edged with pristine beaches. In this exceptional natural setting, experience excellence and simplicity. A five-star Beachcomber property, Sainte Anne Resort & Spa ***** is a fully-inclusive resort that offers the best cuisine in five restaurants and two bars, synonymous with choice and quality. The resort houses 87 single-storey private villas secluded in lush gardens along beautiful beaches. 29 villas feature a private rimflow pool. All villas have luxuriously furnished terraces, opening onto the tropical garden and facing towards the ocean only meters away. Come and explore the unique world throughout the whole year.

В сердце Сейшельских островов, словно сокровище океана, находится частный островок Святой Анны с нетронутыми пляжами неземной красоты. В отеле 5* острова сети Beachcomber, Sainte Anne Resort & Spa –курорте all inclusive с пятью ресторанами, славящимися изысканной кухней, и двумя барами высокого класса, вы погрузитесь в мир совершенства и простоты. На курорте всего 87 одноэтажных частных вилл, спрятанных в пышной зелени садов недалеко от пляжа, 29 из которых оборудованы частным бассейном. Из террас открывается восхитительный вид на тропический сад, всего в нескольких метрах за которым находится океан. Насладиться уникальной природой острова вы сможете в любое время года, ведь здесь всегда тепло.

68_PROMO_Seychelly_AR.indd 68

5/10/12 11:49 AM


Isolated Island with Private Villas ALL INCLUSIVE DISCOUNT FOR HONEYMOON & EVERY 5TH WEDDING ANNIVERSARY

seychelles eu Tailor Made Tours to Seychelles from Prague

Travel & Business Centre - touroperator since 1995 Praha, Na Příkopě 9/11 - Brno, Vídeňská 55 - Bratislava, Vajnorská 8/A Phone: +420 724 065 777 - 8, Email: travel@seychelles.eu


HOT DESIGN

DESIGN S PŘÍCHUTÍ MÓDY

ARMANI CASA

Fashion-flavoured design Мир моды в дизайне

70

S

větoznámé módní domy se stále více angažují na poli interiérového designu a své vize z módních kolekcí uplatňují při navrhování nábytku a  bytových doplňků. Tyto značky patří k absolutní špičce. FENDI CASA Italská značka Fendi je spojená především se  vzácnými kůžemi a  kožešinami, do nichž od roku 1989 „obléká“ i  nábytek a  bytové doplňky. Představte si siestu na norkové, liščí či ovčí kůži, to vše v  příjemném barevném provedení. Mezi nejžádanější kousky kolekce Fendi Casa patří postele s typickými širokými čalouněnými čely, ale i křesla ergonomického tvaru, která jsou zárukou skutečného pohodlí.

ARMANI CASA Kolekce Armani Casa představuje návrhářovu vizi domova jako intimního a jedinečného prostoru, v  němž se elegance snoubí s  dokonalým komfortem, stejně jako je tomu u  jeho modelů či dekorativní kosmetiky. V případě interiérů zůstává věrný svým oblíbeným zemitým barvám a  výrazné odstíny, jako jsou oranžová či červená, decentně tlumí. Velký důraz klade na materiály, rád používá dřevo, sklo, pergamen, vzácné kůže a je přímo posedlý kvalitními textiliemi. KENZO MAISON Kolekce nábytku a  textilií japonsko-francouzské značky založené v  sedmdesátých

letech Kenzem Takadou je originálním propojením francouzské elegance a východních vlivů. V  každé nové kolekci Kenzo Maison se pak objevují i  aktuální printy z  módních kolekcí, jež jsou pro značku tak charakteristické. Jedinečně se vyjímají především na svítidlech, vázách, prostírání, polštářích a  dekách. V  letošní kolekci je nejdůležitějším materiálem dřevo v mnoha různých úpravách. VERSACE Designem interiérů se začal zabývat již zakladatel značky Gianni Versace, kolekci Versace Home ale plně definovala až jeho sestra Donatella, která módní impérium po jeho smrti převzala. Nábytek Versace

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

70-74_design_znacky_AR_zk_inic.indd 70

5/11/12 9:58 AM


FENDI CASA

HOT DESIGN

71

by se stejně jako módní kolekce dal definovat jediným slovem: glamour. Donatella se v rámci svého eklektického přístupu nebojí zkombinovat puritánský minimalismus s  barokními prvky či antickými motivy, hladké povrchy doplňuje stříbrem a zlatem a libuje si v broušeném skle a luxusní kůži. MISSONI HOME Kolekce Missoni Home rozhodně není určena příznivcům uniformity a  strohého minimalismu. Středobodem vesmíru návrhářky Rosity Missoni zůstává i v případě interiérového designu pletáž, která ji proslavila. Zaměřuje se především na bytové doplňky a textilie, které

kromě cik-cak vzorů zdobí i spousta florálních motivů. International fashion houses are increasingly active in the field of interior design, applying the same inspirations that underpin their fashion collections to furniture and interior fittings. The following brands are leading the way: FENDI CASA The Italian brand Fendi is primarily associated with the finest and rarest leathers and furs. Imagine a  siesta on mink, fox fur or lamb skin in the most appealing of colours. Among the most sought-after pieces in the Fendi Casa collection are its classic

beds with large upholstered headboards or ergonomic chairs that guarantee the user complete comfort. ARMANI CASA Armani Casa espouses the vision of the home as an intimate and exceptional space that weds elegance with extreme comfort, much like the brand’s ranges of clothes and cosmetics. Armani interiors also remain faithful to the trademark earthy tones, enlivened by bolder colours such as orange or red in typically understated shades. Designs focus upon wood, glass, vellum and rare leathers, while high quality fabrics are nothing short of an obsession.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

70-74_design_znacky_AR_zk_inic.indd 71

5/11/12 9:58 AM


VERSACE

HOT DESIGN

72

KENZO MAISON The collection of furniture and textiles from this French-Japanese brand established in the 1970s by Kenzo Takada successfully fuses French elegance and eastern technique. The brand is famed for using prints and so the striking motifs from its recent fashion collections also feature in the new Kenzo Maison range, adorning light fittings, vases, bedding, pillows and blankets. Wood dominates this year’s collection, in numerous guises and modifications. VERSACE Fashion legend Gianni Versace appreciated interior design but it was his sister Donatella, who took over the empire after his death, who defined the Versace Home concept. Much like its fashion collections, the brand’s furniture can be summed up by

a single word – glamour. Noted for her eclectic approach, Donatella is not afraid to combine puritan minimalism with baroque elements or symbols from antiquity. Smooth surfaces are finished in silver and gold, with crystal glass and fine leather adornments. MISSONI HOME The Missoni Home collection is certainly not intended for lovers of uniformity or austere minimalism. The colourful threads that spun her fame stay firmly at the centre of Rosita Missoni’s  domestic universe. She focuses mainly on interior embellishments and textiles, decorated with her quintessential zig-zag pattern or a host of floral motifs.

Всемирно известные модные дома все больше позиционируют себя в области

дизайна, реализуя идеи своих модных коллекций в создании мебели и аксессуаров для дома. Познакомьтесь с наиболее успешными брендами. FENDI CASA Итальянская компания Fendi, прославившаяся роскошными изделиями из кожи и меха, с 1989 года занялась созданием предметов интерьера. Вообразите себе сиесту на диване с норковым, лисьим или овечьим мехом в лаконичной цветовой гамме. Бестселлерами коллекции Fendi Casa стали кровати и эргономичные кресла, обитые превосходной мягкой кожей и гарантирующие настоящий комфорт. ARMANI CASA В основу коллекции элитных предметов домашнего интерьера Armani Casa поло-

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

70-74_design_znacky_AR.indd 72

5/10/12 11:48 AM


Nabízíme prodej nejen nových luxusních a sportovních vozů značek: BUGATTI ROLLS-ROYCE BENTLEY ASTON MARTIN McLAREN LAMBORGHINI ale i mnohých dalších...

FERRARI MASERATI PORSCHE MERCEDES-BENZ MAYBACH

Zajišťujeme objednání a výrobu jakéhokoliv modelu vozu výše uvedených značek dle individuálních představ zákazníka. Nabízíme skladové vozy ihned k odběru nebo na přání zajístíme jákýkoliv vůz do pěti dnů. Garantujeme původ vozu a tovární záruky.

Zajišťujeme autorizovaný záruční i pozáruční servis.

SHOWROOM PRAHA, V. P. Čkalova 784/22, CZ 160 00 Praha 6, showroom.praha@exelero.cz SHOWROOM BRNO, Vídeňská 119b, CZ 619 00 Brno, showroom.brno@exelero.cz

00_EXELERO_Cars_IM_215x275.indd 1

www.exelero.cz 5/9/12 2:52 PM


MISSONI HOME

KENZO MAISON

HOT DESIGN

74

KENZO MAISON Коллекция мебели и тканей японскофранцузского бренда, основанного в 70-ые годы Кензо Токадо, — это оригинальная комбинация французского шика и восточных мотивов. В своих новых коллекциях Kenzo Maison дизайнеры применяют актуальные модные принты. Основной материал последней коллекции — дерево различных текстур.

VERSACE Заниматься дизайном интерьеров начал еще сам основатель компании Джанни Версаче, но основное направление коллекции Versace Home задала его сестра Донателла, которая взяла на себя руководство компанией после гибели брата. Мебель, как и модную коллекцию Versace, можно охарактеризовать одним словом - гламур. Донателла смело комбинирует пуританский минимализм с барочными элементами и античными мотивами, гладкие поверхности украшает серебром и золотом, с большим удовольствием использует стекло и дорогую кожу. MISSONI HOME Коллекция Missoni Home далека от однообразия и строгого минимализма. В

случае оформления интерьера, главным элементом дизайнера Роситы Миссони остается трикотаж с зигзагообразным принтом и многообразными флористическими мотивами, сделавший дизайнера знаменитой.

Armani Casa THE CZECH RETAILER IS AT: STOPKA, KLIMENTSKÁ 46, PRAGUE 1, WWW.STOPKA.CZ

Kenzo Maison THE CZECH RETAILER IS AT: INNEX CZ, SHOWROOM KORUNNÍ DVŮR, KORUNNÍ 810/104, PRAGUE 10, WWW.INNEX.CZ

Versace, Fendi Casa THE CZECH RETAILER IS AT: LUXURY LIVING BY STUDIO NIKA, UMĚLECKÁ 1, PRAGUE 7, WWW.LUXURYLIVING.CZ

Missoni Home THE CZECH RETAILER IS AT: URBAN SURVIVAL, DLOUHÁ 16, PRAGUE 1, WWW.URBANSURVIVAL.CZ

PHOTO: ARCHIVE

жена идея дома как уникального интимного пространства, где шик гармонично сочетается с комфортом — подобно, как и в коллекциях одежды и косметики Armani. В интерьерах преобладают мягкие натуральные оттенки. Главный акцент создатель делает на качественном материале — дереве, стекле, пергаменте, коже и, безусловно, дорогом текстиле.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

70-74_design_znacky_AR.indd 74

5/10/12 11:48 AM


AVAILAB FOR RELE E ON TFH APP STO E RE

PRAHA PRAGUE

NOVINKY

LUXURY LOVES NOVINKY MÓDA

RESTAURANTS

HODINKY A ŠPERKY KRÁSA

BARS & CAFE

ANNIVERSARY SEZNAM OBCHODŮ PŘEDPLATNÉ

BEAUTY

KONTAKT ENJOY

KONTAKT

KONTAKT

BE THE FIRST TO KNOW ABOUT IT APPLICATION LUXURY GUIDE & ENJOY IPHONE/IPAD BEAUTY

ENJOY

KONTAKT

BARS & CAFE

RESTAURANTS

PŘEDPLATNÉ

SEZNAM OBCHODŮ ANNIVERSARY KRÁSA

HODINKY A ŠPERKY MÓDA

M obile M ark et ing

NOVINKY LUXURY LOVES

WWW.LUXURYGUIDE.CZ

00_Luxury_Enjoy_APP_215x275_AJ.indd 114

4/4/12 11:17 AM


RAGAMO, CU FER FFL RE IN KS ,

, SES AT LAS I, G LABLE R A I , G A E BVLICE AV TIQU RI.COM PR E BOUVLGA H .B T W WW

60 38

SALVA TO

SHOPPING

KČ OM , WW O.C W.FERRAGAM

ANDBAG, 5 990KČ, WWW.PINKO.IT PINKO, H

DYRBERG/K ERN

,B

CI, HIGH-HEELED GUC

RA

ET ,1

349

KČ, W

WW.DYR

17 ES, SHO

ER

N.

CZ

T, ELE AC R B E, ILL YW E FR

OM I.C CC GU W. WW Č, 0K 75

76

K BERG

OM ILLE.C EY-W W.FR W Č, W 70 K 18 6

YVES SAIN T LAU REN T, HA ND BA G,

A L

L AR , CO L LE OG RICE AVAILDA.B D , P OPAR COM R D N, PA C TIO WW.CH O C H OL L E U E , W D C T IQ ITEE BOU IMTH T

A ER ARR AYC CARRER A ,W

TC H, 280 000 KČ, WW W. M .CZ RY LE EL W -JE RY CU ER

76-77_Nakupy1.indd 76

8 750 KČ, , HANDBAG, HUGO BOSS

OSS.COM WWW.HUGOB

65

EPT.CZ CONC WWW.SIMPLE , Č K 000

RO N, RIN G, 135 000 KČ, WWW .BOUCHERON.COM

C

EL

E CH BOU

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

5/10/12 11:45 AM


.CZ ARE BIT A . W , WW 68 KČ P, 42 7 M A L N AXO LIGHT, SUSPENSIO S CA RI P

HU GO BO SS ,M OC CA SIN S, 8

S, CZ GE PT. ED CE , W ON TIN LEC OU P UB .SIM LO W N W IA W ST Č, RI 0 K CH 2 40 2 CH, LUT O, C .COM GAMAGAMO A R R ER RE F WW.FER ATO SALV00 KČ, W 24 0

PI NK O,

PHOTO: ARCHIVE

, SUNGLASSES, ITTON IS VU SVUITTON.COM LOU WW.LOUI ,W 0 KČ 5 6 7

, LT BE

IT O. NK .PI W W ,W Č K 90 45

A OD AB ST O K

CARTIER, PEN, 23 300 KČ, WW W.CARTIER.CO M

,

A CE TO, IS NEC AV KL AI AC W LABL E, CO WW E A LLEC T, .PU T THE B TION FLEUR DU DESER RY OUTI E PPJ QUE, PUPP JEWELL EW ELLE RY.COM

25 0K Č, W W W .H UG OB OS S.C OM

TO WWD'S, W. SAN PR DA OS LS PE , 1 KT 1 5 AM 00 OD KČ A.C , Z

SHOPPING

77

M .CO YTH M ON EID OS P . WW ,W KČ 0 0 0 95 N, TIO A OR EC ,D

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

76-77_Nakupy1.indd 77

5/10/12 11:47 AM


RELAXING IN STYLE

La Prairie Rozjasněná pleť, oslňující look. S novým Cellular Treatment Liquid Soft Glow bude vaše pleť okouzlující a zářivá. Vyživující složky jí navrátí ztracenou hydrataci a pevnost. Nový rozjasňovač od La Prairie si zamilujete. Cena: 1500 Kč The Cellular Treatment Liquid Soft Glow will imbue you with radiant skin and a dazzling demeanour. Its revitalising compounds return hydration and vigour to any complexion. You are sure to appreciate La Prairie’s new illuminator. Price: CZK 1,500.

Свежая кожа, ослепительный лук. Новая разглаживающая основа Cellular Treatment Liquid Soft Glow увлажнит вашу кожу и вернет ей упругость — она засияет здоровьем и красотой. Стоимость 1500 крон.

Ingredients Nová parfumerie Ingredients přináší do Prahy značky vysokého parfumářství, jako jsou Boadicea the Victorious, Histoires de Parfums či Byredo. Tyto luxusní brandy spojují kvalita, exkluzivita a výjimečnost. Součástí butiku je také kosmetický salon Sisley, jediný svého druhu v Čechách. The new Ingredients perfumery introduces Prague to renowned haute parfumerie brands including Boadicea the Victorious, Histoires de Parfums and Byredo, names which epitomise quality, style and originality. The boutique includes a Sisley beauty salon – the only such outlet in the Czech Republic.

Новый парфюмерный магазин Ingredients в Праге открывает для вас бренды мировой высокой парфюмерии — например, Boadicea the Victorious, Histoires de Parfums и Byredo, которые объединяет превосходное качество и эксклюзивность марки. В бутике находится косметический салон Sisley, единственный в своем роде в Чехии. INGREDIENTS, JÁCHYMOVA 2, PRAGUE 1, WWW.INGREDIENTS-STORE.CZ

Kerstin Florian Ošetření kosmetikou Kerstin Florian se řadí mezi aromaterapeutické rituály, při nichž se mysl uvolní a pleť má čas regenerovat. Masáž obličeje doplněná jemným čištěním rozzáří vaši pokožku a nabije ji novou vitalitou. Vyzkoušejte ji ve spa hotelu Augustine. Kerstin Florian cosmetic treatments offer aroma-therapy rituals that liberate the mind and allow the skin time to regenerate. The face massages are complemented with gentle cleansing that radiates your skin and endows it with new-found vitality. Available at the Augustine Hotel spa.

Применение косметики Kerstin Florian — настоящий ароматерапевтический ритуал, благодаря которому ваша мысль после тяжелого дня отдохнет, а кожа восстановится. Массаж и легкое очищение освежат вашу кожу и зарядят ее новой энергией. Косметика доступна в spa-отеле Augustine. WWW.ROCCOFORTEHOTELS.COM

PHOTO: ARCHIVE

WWW.LPKLUB.CZ, WWW.LAPRAIRIE.COM

78

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

78-79_Beauty news_AR.indd 78

5/10/12 11:44 AM


ADVERTORIAL

RELAXING IN STYLE

Ulthera Pokud je vaše pleť povadlá a ztratila elasticitu, je čas vyzkoušet přístroj Ulthera, který řeší problémy stárnutí, aniž byste museli podstupovat náročný zákrok skalpelem. Ultrazvukové impulzy neinvazivně procházejí až do těch nejhlubších podkožních vrstev, což bylo doposud umožněno pouze plastickým chirurgům. Vytvoří se tak nový kolagen − pleť je zpevněná a viditelně omlazená. If your skin appears flaccid or is losing its elasticity, the Ulthera device has been designed to tackle skin problems associated with aging without the need to go under the scalpel. Non-invasive ultrasound impulses reach deep into the supporting layers of the skin, previously the domain of plastic surgeons. The impulses stimulate the growth of collagen – thus firming and rejuvenating your skin.

Если ваша кожа утратила эластичность и былую свежесть, самое время использовать прибор Ulthera, разработанный для борьбы с признаками старения кожи без хирургического вмешательства. Ультразвуковые импульсы достигают самых глубоких слоев кожи, что еще недавно было возможно только с помощью скальпеля. Ulthera создает новый коллаген, возвращая коже упругость и красоту. WWW.ULTHERA-LIFTING.EU WWW.TERZIJSKA.CZ, WWW.BCDCLINIC.CZ

Annayake Japonská značka s více než dvacetiletou tradicí si konečně našla cestu do Čech. V ucelených kosmetických řadách, které se zaměřují na problémovou pleť, na pokožku těla či péči pro muže, najdete kvalitní produkty: Extreme Firming Anti-wrinkle care krém stojí 8699 Kč. Finally this Japanese brand with a 20-year tradition has found its way to the Czech Republic. Its all-encompassing cosmetic ranges aimed at problematic skins and cosmetics for men include superb products such as Extreme Firming Anti-Wrinkle Care – the crème costs CZK 8,699.

Японская косметика с более чем двадцатилетней традицией наконец-то в Чехии. В комплексных сериях косметики по уходу за проблемной кожей, за кожей тела или для мужчин вы найдете такие продукты, как, например, крем Extreme Firming Antiwrinkle care стоимостью 8699 крон.

100% malinový syrup Silný přírodní antioxidant Oragnicky pěstované maliny

IN PRAGUE AVAILABLE EXCLUSIVELY AT DOUGLAS PARFUMERY, WWW.ANNAAKE.FR

www.divine-energy.eu LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

78-79_Beauty news_AR.indd 79

Neobsahuje alkohol.

5/10/12 11:44 AM


BEAUTY

KŘEHKÝ LALIQUE Fragile Lalique Хрупкое очарование Lalique

S

ochař světla − takovou přezdívku měl René Lalique, přední francouzský secesní umělec, narozený v roce 1860. Ať se jednalo o skleněné a křišťálové dekorace, šperky, či maskoty na kapoty luxusních vozů, vše uměl navrhnout tak, že tím světlo pronikalo přesně dle jeho představ. Rodinný podnik dnes řídí jeho vnučka Marie-Claude, která se před dvaceti lety rozhodla rozšířit portfolio značky o  originální vůně. Navázala na odkaz Reného Laliqua, který proslul výrobou delikátních flakonů, ale sám nikdy nevyráběl vůně. Značka oslavuje dvacetileté výročí svých parfémů pánskou novinkou Hommage à l'homme − jde o  maskulinní, ale přitom čistý akord fialek, šafránu a pižma. Vůně je ukryta ve skleněném, geometricky zdobeném křišťálovém flakonu s motivy antických satirů, jakými Lalique vyzdobil slavný vlak Orient Express.

Sculptor of light – that was the epithet awarded to celebrated French art nouveau artist René Lalique (1860-1945). Whether in glass or crystal decorations, jewellery or luxury car statuettes, he somehow always managed to direct light exactly where he desired. Directing the family firm today is his granddaughter Marie-Claude who exactly 20 years ago decided to expand the portfolio with a range of unique scents, thus taking up where René left off – although he never produced the perfumes, his exquisite glass perfume flasks are highly esteemed. To celebrate this anniversary, the brand introduces its Hommage à l’homme fragrance – a masculine, yet very pure fusion of violet leaves, saffron and musk encapsulated in a flask adorned with satyrs similar to those Lalique devised to embellish the glass panelling on the Orient Express. WWW.LALIQUE.COM, WWW.FANN.CZ

Художник по свету — так называют Рене Лалика, выдающегося французского представителя ар-нуво и ар-деко. Декоративные предметы из хрусталя и стекла, украшения или детали для роскошных авто мастер создавал так, чтобы свет проникал сквозь них по его особой задумке. Семейным делом сегодня управляет его внучка Мари-Клод, которая 20 лет назад решила расширить портфолио компании на парфюмерию. Мари-Клод так продолжила традицию производства изысканных флаконов, создаваемых ее дедом, который, однако, никогда не производил духов. 20-летие собственной парфюмерной коллекции компания решила отметить новинкой — мужскими духами Hommage à l'homme – с нотами фиалок, шафрана и пижмы. Флакон украшают фигуры античных сатиров, какие Рене Лалик некогда изобразил на витринах знаменитого поезда Orient Express.

PHOTO: ARCHIVE

80

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

80_Lalique_AR.indd 80

5/10/12 11:44 AM


OTVÍRÁME BYZNYS CELÉMU SVĚTU WE OPEN BUSINESS TO THE WORLD PLATBY DO ZAHRANIČÍ BEZ POPLATKŮ INTERNATIONAL PAYMENTS WITHOUT FEES

Kvalitní servis, osobní přístup, individuální směnné kurzy a nulové poplatky, to jsou jen některé z výhod, které svým obchodním partnerům přináší devizové obchodování prostřednictvím platební instituce EXCHANGE s.r.o., která své devizové služby poskytuje již déle než 10 let. I vy se můžete spolehnout na naši dlouholetou tradici garantovaných služeb a nejlepší směnné kurzy. Nerozlišujeme naše klienty, zda posílají platby jednotlivě nebo pravidelně. Naše služby jsou výhodné při každé provedené transakci. Bude nám potěšením potvrdit vaši vloženou důvěru a poskytnout vám vždy služby devizového obchodování té nejvyšší kvality. Top services, a personal approach, individual exchange rates and zero fees – these are just a few benefits of foreign exchange trading which are brought to our business partners by EXCHANGE Ltd. Our well-known payment institution has been providing the foreign exchange services for over 10 years. You can rely on our long standing tradition of guaranteed services with the best foreign exchange rates. It doesn’t matter if you’re making one payment or thousands. Every time you use our services you will find them profitable. We welcome the opportunity to earn your trust and deliver you the best services in the industry.

www.exchange.cz EXCHANGE S.R.O. • KAPROVA 14/13 • PRAHA 1 / PRAGUE 1 BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA / TOLL FREE NUMBER • 800 22 55 88

00_Exchange_IM_215x275.indd 1

2/6/12 5:11 PM


ADDRESSES

82

addresses

phone

AGENT PROVOCATEUR

Pařížská 12, Praha 1

222 310 231

web www.agentprovocateur.com

AIRFIELD

Pařížská 23, Praha 1

224 263 171

www.airfield-fashion.cz

ALO DIAMONDS

OC Chodov, Roztylská 19, Praha 4

773 585 559

www.alo.cz

ATLANTIC BOUTIQUE

Tržiště 23, Karlovy Vary

353 585 132

info@atlantic-boutique.cz

AUDEMARS PIGUET BOUTIQUE

Pařížská 5, Praha 1

222 312 320

www.audemarspiguet.com

AUGUSTINE HOTEL PRAGUE

Letenská 12/33, Praha 1

266 112 233

www.roccofortehotels.com

AZRA

(Audemars Piguet, Blancpain, Breitling, Baume&Mercier, Breitling for Bentley, Breguet, Cartier, De Grisogono, Dewitt, Dior, Franck Muller, Frederique Constant, Harry Winston, Jeager-LeCoultre, Montblanc, Omega, Panerai, Piaget, Oris, Ulysse Nardin) Lázeňská 3, Karlovy Vary Stará Louka 56, Karlovy Vary

353 585 085

www.azra-cz.com

BALDININI

Havířská 3, Praha 1 Široká 11, Praha 1

272 142 242 224 815 335

www.baldinini.cz

BANG&OLUFSEN

Jáchymova 27/4, Praha 1

224 811 234

www.bang-olufsen.com

BLUE RABBIT SHOP

(Vivienne Westwood, DKNY, Barbonese, Lamarthe) Železná 12, Praha 1

224 214 644

www.bluerabbitpraha.cz

BOGNER

Michalská 19, Praha 1

225 775 155

www.bogner-fashion.cz

BOTTEGA VENETA

Pařížská 14, Praha 1

222 310 054

www.prospektamoda.cz

BOUCHERON BOUTIQUE

Four Seasons Hotel, Křížovnická 3, Praha 1,

222 318 262

www.boucheron.com

BOUTIQUE STYL

(Burberry, Salvatore Ferragamo, Hermés, Zegna ) Airport Praha Ruzyně, Terminal 2, Praha 6

220 119 697

www.prospektamoda.cz

BRIONI

Křižovnická 3, Praha 1

224 814 201

www.brioni.com

BURBERRY

Pařížská 11, Praha 1

222 317 445

www.burberry.com

BUGSY'S BAR

Pařížská 10, Praha 1

840 284 797

www.bugsysbar.cz

BVLGARI BOUTIQUE

Pařížská 15, Praha 1

222 310 358

www.bulgari.com

CAROLLINUM

(Baume & Mercier, Breitling, Breitling for Bentley, Carollinum, Cartier, Chanel, Chopard, IWC, Lange & Söhne, Montblanc, Omega, Panerai, Patek Philippe, Piaget, Rolex, Vacheron Constantin, Hamilton) Pařížská 11, Praha 1

224 810 890

www.carollinum.cz

CARTIER

Pařížská 2, Praha 1

221 709 000

www.cartier.com

CRYSTAL HERITAGE SHOWROOM

U Prašné brány 2, Praha 1

734 595 685

www.crystalheritage.cz

CONCEPT STORE POTTEN & PANNEN

Újezd 25, Praha 1

224 214 936

www.pottenpannen.cz

CORNELIANI

Široká 14, Praha 1

224 829 472

www.corneliani.com

DIESEL FLAG SHIP STORE

Pařížská 28, Praha 1

222 317 647

www.prospektamoda.cz

DIOR

Pařížská 4, Praha 1

224 310 134

www.dior.com

DOLCE&GABBANA

Pařížská 28, Praha 1

222 315 382

www.dolcegabbana.com

DREAMHOUSE

Pařížská 21, Praha 1

777 914 974

www.dreamhouse.cz

DUNHILL

Pařížská 14, Praha 1

224 817 060

www.dunhill.com

ERMENEGILDO ZEGNA

U Prašné brány 3, Praha 1 Pařížská 18, Praha 1

224 810 018 224 210 083

www.prospektamoda.cz

ESCADA

Pařížská 21, Praha 1

257 941 211

www.escada.com

ESCADA SPORT

Galerie Myslbek, Ovocný trh 8, Praha 1

224 247 214

www.escada.com

FANN PARFUMERIE

Salon La Prairie, Václavské nám. 58, Praha 1

234 101 203

www.fann.cz

FASHION POLICE

(Cesare Paciotti, Dsquared2, Pirelli, Pollini) Pařížská 21, Praha 1

230 233 023

www.fashionpolice.cz

Pařížská 12, Praha 1

226 216 571

www.fendi.com

FENDI FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE

Veleslavínova 2A, Praha 1

221 427 000

www.fourseasons.com

FREY WILLE

Havířská 3, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6

272 142 228 220 114 237

www.frey-wille.com

GIRARD-PERREGAUX BOUTIQUE

Staroměstské nám. 6, Praha 1

222 312 535

www.girard-perregaux.com

GOLD POINT GROUP JEWELLERY

Hotel Pupp, Mírové nám. 2, Karlovy Vary Václavské nám. 43, Praha

355 221 155 224 218 640

www.puppjewellery.com

GUCCI

Pařížská 9, Praha 1

222 316 091

www.gucci.com

GUESS

OC Letňany, OC Myslbek (Guess by Marciano), OC Arkády Pankrác (Guess by Marciano), OC Nový Smíchov, OC Palladium (Guess Jeans, Guess Accessories) nám. Republiky 1, Praha 1

224 815 446

www.guess.com

HALADA

Na Příkopě 16, Praha 1 Pařížská 7, Praha 1

224 218 643 222 311 868

www.halada.cz

HERMÉS

Pařížská 12, Praha 1

224 817 545

www.hermes.com

HILTON PRAGUE

Pobřežní 1, Praha 1

224 842 999

www.hilton.com

HISAR

(Orrefors, Kosta Boda, Mats Jonasson) Karlova 19, Praha 1; Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1

224 213 228

www.poseidonmyth.com

HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ

(Glashütte Original, Rolex, Longines, Tissot, Enrico Capra) Štěpánská 57, Praha 1

224 214 349

www.hodinarstvibechyne.cz

HOTEL IMPERIAL

Libušina 18, Karlovy Vary

353 203 113

www.spa-hotel-imperial.cz

HUBLOT BOUTIQUE

Pařížská 1, Praha 1

222 310 907

www.hublot.com

HUGO BOSS WOMAN

Pařížská 6, Praha 1

222 324 536

www.sagatrade.cz

HUGO BOSS MAN

Pařížská 19, Praha 1

222 327 260

www.sagatrade.cz

HUGO BOSS MAN & WOMAN

Na Příkopě 6, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6, Airport Praha Ruzyně, Terminal 2, Praha 6

224 267 272 220 113 568 220 119 651

www.myfashion.cz

HYPNOSE

NG Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1

725 921 858

www.hypnose-store.cz

CHOPARD BOUTIQUE

Pařížská 16, Praha 1

222 310 026

www.chopard.com

INTERCONTINENTAL PRAGUE

Pařížská 30, Praha 1

296 631 111

www.intercontinental.com

KENZO

Obecní dům, U Prašné brány, Praha 1

222 002 302

www.kenzo.com

KLENOTNICTVÍ DUŠÁK

(Breguet, Blancpain, Omega, Breitling, Breitling for Bentley, IWC, Jaquet Droz, Jeager-LeCoultre, Zenith, Ulysse Nardin, Rado, Chopard, Bulgari, Piaget, Tag Heuer, Baume&Mercier, Maurice Lacroix, Fortis, Longines, U-boat, Tissot, Montblanc, Dreyfuss&co, Rotary, Erwin Reich, Alo, Baraka, Erwin Sattler, Underwood, S.T. Dupont, Buben&Zorweg, Vertu) Na Příkopě 17, Praha 1 Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

224 213 025 225 111 320

www.dusak.cz

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

82-83_adresar_CSA.indd 82

5/11/12 2:27 PM


ADDRESSES

addresses

phone

web

KLENOTNICTVÍ KÖTTNER

(Damiani, Blumer, Collection Ruesch, S.T. Dupont) Havířská 5, Praha 1

602 303 093

www.kottner.cz

LA DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE

Haštalská 18, Praha 1

222 311 234

www.ladegustation.cz

LA PERLA

Široká 15, Praha 1

222 317 629

www.laperla.com www.latruffe.cz

LA TRUFFE

Týnská 633/12, Praha 1

608 308 574

LITTLE FOOT

Pasáž Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1 OD Kotva, Nám. Republiky 8, Praha 1

224 248 714 224 801 232

www.littlefoot.cz

LIU.JO

Železná 22, Praha 1

224 241 067

www.liujo.it

LOUIS VUITTON

Pařížská 13, Praha 1

224 812 774

LUISA CERANO

Maiselova 11, Praha 1

MAGIC CHILD

(Aletta, Catya, GF Ferré, Iceberg kids, I Pinco Palliano, Il Trenino, Jeckerson, La Perla kids, Miss Blumarine, Monnalisa, VDP Mini club) OC Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1 Pařížská 23, Praha 1

224 281 224

www.magicchild.cz

MAX MARA

Havířská 1, Praha 1

224 212 454

www.maxpraga.cz

MAY DREAM LUXURY JEWELLERY

Lázeňská 3, Karlovy Vary

353 585 032

www.maydream.cz

MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE

(H.Stern, Carrera & Carrera, Bibigi', Stephen Webster, Pasquale Bruni) Hotel InterContinental, Pařížská 30, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6

296 631 197 224 267 561

www.mercury-jewellery.cz

MIYABI

Navrátilova 10, Praha 1

296 233 102

www.miyabi.cz

MONTBLANC

Pařížská 9, Praha 1

221 771 670

www.carollinum.cz

MOSER

Staroměstské nám. 603, Praha 1 Na Příkopě 12, Praha 1

221 890 891 224 211 293

www.moser.cz

NAPAPIJRI

OC Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1 OC Chodov, Roztylská 19, Praha 4

NEUHAUS

Airport Praha Ruzyně, Terminál 2, Praha 6

220 119 693

www.prospektamoda.cz

OBSESSION

(A. T. Vandevorst, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, Elia Saab, Jil Sander, Karl Lagerfeld, Oscar de la Renta, Maison Martin Margiela, Moncler, Stella McCartney, Nina Ricci, Paul Smith, Raf Simons, Ralph Lauren Black label, Šárka Šišková) Široká 7, Praha 1

224 817 318

www.obsession.cz

OILILY

Palác Koruna, Václavské nám. 1, Praha 1

224 212 850

www.oililyshop.cz

www.louisvuitton.com www.luisacerano.cz

www.napapijri.com

OMEGA

Staroměstské nám. 6, Praha 1

601 221 566

www.omegabutik.cz

ONVI&ONAVI

U Prašné brány 1, Praha 1

222 323 581

www.onvi.cz

PAŘÍŽSKÁ NO. 5

(Class Roberto Cavalli, Ermanno Scervino, Ferrida, GF Ferré, Harmont&Blaine, MGS, Volpi) Pařížská 5, Praha 1

222 314 617

www.gianfrancoferre.com

PAŘÍŽSKÁ NO. 13

(Tod's, Jimmy Choo, Fendi, Valentino, Ralph Lauren Collection Le Silla, Marc Jacobs, Zagliani) Pařížská 13, Praha 1

222 313 608

www.prospektamoda.cz

PAŘÍŽSKÁ NO. 17

(Valentino, Blumarine, Malo, Missoni) Pařížská 17, Praha 1

222 320 260

www.prospektamoda.cz

PAŘÍŽSKÁ NO. 18

(Brunello Cucinelli, Etro, Ermanno Scervino, Giorgio Armani, Armani Colezzioni, Sergio Rossi, Tom Ford) Pařížská 18, Praha 1

224 216 407

www.prospektamoda.cz

PAŘÍŽSKÁ NO. 22

(Calvin Klein, Guess Jeans, Guess by Marciano, Pinko) Pařížská 22, Praha 1

222 328 649

www.guess.com

PRADA

Pařížská 16, Praha 1

221 890 380

www.prada.com

PRECIOSA

Jindřišská 19, Praha 1

222 247 406

QUALITY FASHION POINT

Na Příkopě 23 / Ovocný trh 12, Praha 1

83

www.preciosa.com www.panskapasaz.cz

REPLAY

Rytířská 23, Praha 1

224 232 531

www.replaybluejeans.cz

REPLAY & SONS

Rytířská 15, Praha 1

224 234 459

www.replay-and-sons.it

RIMOWA

Pařížská 26, Praha 1

777 997 886

www.rimowa.com

ROBERTO COIN BOUTIQUE

Pařížská 1, Praha 1

222 314 122

www.robertocoin.com

ROLEX

Pařížská 14, Praha 1

224 817 060

www.rolex.com

SALVATORE FERRAGAMO

Pařížská 20, Praha 1

224 814 779

www.prospektamoda.cz

SIMPLE CONCEPT STORE

(Dior Homme, Yves Saint Laurent, Lanvin, Alexander McQueen, Acne, Balenciaga, Rick Owens, Lara Bohinc, Christian Louboutin, Isabel Marant, Céline, Diptyque, Creed, Nasomatto) Pařížská 20, Praha 1

221 771 677

www.simpleconcept.cz

SPORTALM

Týn 2-Ungelt, Praha 1

224 895 813

www.fggroup.cz

S. T. DUPONT

Havířská 5, Praha 1

224 267 790

www.stdupont.cz

ŠIROKÁ 14

(Botticelli, Bally, Georgina Goodmann, Vicini, Villador, Guillaume Hinfray) Široká 14, Praha 1

224 815 495

www.eufi.cz

TAG HEUER BOUTIQUE

Pařížská 15, Praha 1

222 311 823

www.hodinky-tagheuer.cz

TATIANA BOUTIQUE

Dušní 1, Praha 1

224 813 723

www.tatiana.cz

TOMMY HILFIGER

Vodičkova 23, Praha 1

739 658 610

www.tommy.com

VERSACE

U Prašné brány 3, Praha 1

224 810 016

www.prospektamoda.cz

VERTU STORE PRAGUE

Pařížská 4, Praha 1

222 316 072

www.vertu.com

VICOMTE A.

Pletnářská 7, Praha 1 Týnská ulička 611/10, Praha 1 OD Kotva, nám. Republiky 8, Praha 1

222 312 730

www.vicomte-a.com

VILLA RICHTER RESTAURANTS

Staré zámecké schody 6, Praha 1

257 219 079

www.villarichter.cz

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

82-83_adresar_CSA.indd 83

5/10/12 12:29 PM


Luxusní pohoda na palubách Českých aerolinií Excelentní palubní servis v Business třídě je na dálkové lince do/z Abú Dhabi je naší prioritou. Vám tak stačí pohodlně se usadit a můžete si užít celý let. Vítejte na palubě!

Luxurious comfort onboard Czech Airlines Роскошный комфорт на борту Czech Airlines

The excellant onboard in Business Class service of the long-haul flight to/from Abu Dhabi is our priority. Because of that you can simply sit down, relax and enjoy the whole flight. Welcome aboard! Отличный сервис во время полета в классе Business на дальнем рейсе в/из Абу-Даби является нашим приоритетом. Вы можете спокойно занять ваше место и наслаждаться полетом. Добро пожаловать на борт!

64

ZÁBAVA NA PALUBĚ

MENU

KOMFORTNÍ SEDADLA

Abyste si dálkový let lépe užili, je připravena rozsáhlá nabídka filmů a hudby v iPadech. Nechybí ani široký výběr českých a zahraničních deníků a týdeníků, který je dostupný také ve třídě Economy.

Prvotřídní menu, které sestavil přední český šéfkuchař Marek Fichtner, jehož umění ocenili i členové královské rodiny v Saudské Arábii, potěší vaše chuťové pohárky hned dvakrát během letu. Neomezený výběr alkoholických a nealkoholických nápojů je samozřejmostí.

Abyste si mohli let užít naplno, jsou na této lince nasazované nejnovější letouny Airbus A319, jejichž Business třída prošla teprve nedávno zásadní přeměnou. Je vybavena mimo jiné nejmodernějšími sedačkami, které jsou určené pouze pro dálkové lety s komfortním prostorem pro cestující.

IN-FLIGHT ENTERTAINMENT To enjoy your flight as much possible, entertain yourself with the extensive offer of films and music on iPads available in the Business Class. You’ll be also offered a wide choice of Czech and international dailies and weeklies in both classes. РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ Для того, чтобы Вы могли более приятно провести время полета, мы предлагаем Вам широкий выбор фильмов и музыки на iPad. Кроме того, существует большой выбор чешских и иностранных газет и еженедельников, который доступен также в классе Economy.

MENU The excellent Business Class menu put together by the renowned chef of Prague’s Kempinski Hotel, Marek Fichtner, whose art has been appreciated even by members of the Saudi royal family, will delight your taste buds twice during the flight. Unlimited selection of alcoholic and soft drinks is commonplace.

COMFORTABLE SEATS To make the most of your flight, this route is operated by the newest Airbus A319 aircraft, up to four times a week. Its Business Class has recently underwent fundamental changes, such as the installation of the most advanced seats designed solely for long-haul flights, with spacious comfort for passengers.

МЕНЮ Первоклассное меню, составленное ведущим чешским шеф-поваром отеля «Кемпински» Мареком Фихтнером, искусство которого высоко оценили и члены королевской семьи Саудовской Аравии, доставит удовольствие Вашим органам вкуса дважды во время полета. Разумеется, при неограниченном выборе алкогольных и безалкогольных напитков.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ На этом авиарейсе задействованы новейшие самолеты Airbus A319, на которых в классе Business были проведены существенные изменения. В частности, они оснащены самыми современными сиденьями, предназначенными только для дальних рейсов с комфортным пространством для пассажиров.


90_mapa_215x275.indd 90

4/26/12 4:15 PM

DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS МАРШРУТЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРТНЕРАМИ

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS МАРШРУТЫ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ CZECH AIRLINES


ECONOMY LAST WORDS

PAVEL PÁRAL, šéfredaktor týdeníku Euro Editor in chief of Euro weekly

главный редактор еженедельника Euro

STO LET POTÉ

88

P

ůda patří těm, kdo na ní pracují, pravil před téměř sto lety Vladimír Uljanov zvaný Lenin a jal se zakládat kolchozy. Dělníci se stali vedoucí a nejpokrokovější třídou společnosti. Duševně pracující byli pracující inteligencí a  plody jejich práce byly dobré jen tehdy, pokud sloužily dělnické třídě. Duševní vlastnictví byl neznámý pojem a  kapitál se stal nástrojem útlaku. Dnešní hnutí Anonymous nemusí svého duchovního otce dlouho hledat. Internet přece patří všem, kdo na něm pracují. Jaké duševní vlastnictví? „Okupujte Wall Street, Prahu, Berlín… Za velkým majetkem je zase jenom krádež.“ Mávneme nad tím rukou? Je to opravdu jen pár snílků vyplašených finanční krizí, která postihla západní svět? Nebo je to zrození nových mýtů o  spravedlivějším světě, které po přerozdělení ekonomické moci ve světě ve prospěch nových mocných východních ekonomik, s požehnáním Západu, povedou k  tomu, k  čemu obdobné mýty vedly po první světové válce, která rovněž změnila zásadním způsobem rovnováhu sil na planetě? Není to nic jiného než naprostý respekt k  soukromému vlastnictví, včetně toho duševního, mezinárodní dělba práce, úcta k životu a svobodě, na čem stojí náš svět. Vypuštění jakékoli části znamená, že ten svět bude jiný. Jenže lepší svět ještě nikdo nevymyslel, zato za jeho hledání zaplatily miliony lidí životem.

The land belongs to those who plough it, said Vladimir Ulyanov, alias Lenin, almost one hundred years ago, prior to introducing collective farming. Workers were to become bosses and the most progressive class in society. The fruits of the intelligentsia were worthy only in service of the proletariat, intellectual property was unknown and capital was regarded as an instrument of oppression. Today’s “Anonymous” movement need not search far for its spiritual ancestors. The Internet belongs to its operators. What intellectual property? “Occupy Wall St., Prague, Berlin… Significant property is once again theft.” Can such talk be airily dismissed? Is it merely a few idealists freaked by the financial crisis that has engulfed the West? Or are new myths about a fairer world being born? Is the redistribution of economic power towards emerging eastern economies, enacted with the West’s blessing, heading towards what the myth makers promised us after World War I, and ultimately led to tectonic shifts in geopolitical power? Our world depends upon nothing less than absolute respect towards private ownership, including intellectual, the international division of labour and respect for the life and freedom upon which it functions. To disregard any one of these components is to alter its very nature. Alas, no-one has yet invented a better world, though millions have given their lives in the search…

«Земля принадлежит тем, кто на ней работает,» – говорил почти сто лет назад Владимир Ленин, начиная строить колхозы. Рабочие стали ведущим и самым прогрессивным классом общества. Плоды труда интеллигенции признавались лишь в случае, когда служили во благо трудящимся. Интеллектуальный труд был неизвестным понятием, капитал стал средством давления. Духовного гуру современного движения Anonymous не стоит искать долго, ведь интернет принадлежит всем, кто в нем работает. О какой интеллектуальной собственности идет речь? «Оккупируйте Wall Street, Прагу, Берлин... За крупной собственностью стоит очередная кража». Стоит ли махнуть на это рукой? Всего лишь ли это реакция нескольких мечтателей, которых так испугал западный финансовый кризис? Или речь идет о рождении новых мифов о более справедливом мире, которые после перераспределения экономической власти в мире в пользу сильной восточной экономики, с благословения Запада, приведут к тому же, к чему вели мифы после Первой мировой войны, кардинально изменившей равновесие сил на планете? Наш мир основан на уважении к частной собственности, в том числе интеллектуальной, международном разделении труда, ценностях жизни и свободы, и пренебрегать этим нельзя. Лучший мир пока никому не удалось придумать, но ценой его поисков стали жизни миллионов людей.

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY PAVEL PÁRAL EURO

One Hundred Years Later Сто лет спустя

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

88_ekonomicka_glosa_AR.indd 88

5/10/12 11:43 AM


000_Viva_Casino_IM_215x275.indd 1

4/3/12 10:34 AM


“They were both indeed Breguet watches, wonderfully accurate, wonderfully resistant (…).” Patrick O’Brian, “Blue at the Mizzen”, 1999

Marine Collection - Chronograph and Central Minute Counter - 5827BB

AZRA Stores: Stará Louka 62 • Mariánskolázeňská 23 (Hotel Carlsbad Plaza) • Lázeňská 3 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com

POB3-LuxGuideCzechAir_215x275.indd 1

26.04.12 16:02

Luxury guide  

design, travel

Luxury guide  

design, travel

Advertisement