Page 1

VZNESTE SE NA KŘÍDLECH LUXUSU! LET THE WINGS OF LUXURY CARRY YOU AWAY! ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НЕБЕСНОЙ РОСКОШИ !

cover FINAL_AR.indd 1

3/9/12 1:40 PM


02_OB_BVLGARI_IM_215x275.indd 1

2/22/12 11:46 AM


EDITORIAL

Z

a tři roky dosáhne světová letecká doprava rekordu: letadly se přepraví 3,3 miliardy pasažérů. Znamená to, že odbavovací halou někde na Zemi projde alespoň jednou za rok každý druhý obyvatel planety – za ty z chudých zemí ochotně cestujeme my. Létáme tak často a rádi i proto, že je to nejbezpečnější, nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy. Rozhodli jsme se, že vám ještě více zpříjemníme chvíle, které trávíte na palubách Českých aerolinií. Připravili jsme pro vás čtvrtletník LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES, který je speciálem renomovaného titulu Luxury Guide. Budeme vám servírovat ty nejvybranější články a tipy, to vše ve „vzdušném“ designu. Přejeme vám krásný let s Czech Airlines a Luxury Guide!

1

Three years from now world aviation will achieve a new milestone – 3.3 billion passengers transported by air in one year. This means that, on average, every second inhabitant of the planet will turn up yearly at one of the world’s airports. We fly so frequently and enjoy it so much because it is the safest, fastest and most comfortable mode of transport in existence. We intend to make the time spent aboard your Czech Airlines flight even more agreeable by offering you this LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES quarterly, a special edition of Luxury Guide. A premier selection of Luxury Guide’s best articles and tips served to you in an appealing “aerodynamic” format. We wish you a very pleasant flight with Czech Airlines & Luxury Guide!

PHOTO: LUCIE ROBINSON

Пройдет три года – и мировая гражданская авиация установит рекорд: к тому моменту самолеты перевезут 3,3 млрд. пассажиров. Это значит, через терминал где-то на Земле хотя бы раз в год пройдет каждый второй житель планеты — за жителей бедных стран охотно путешествуем мы. Мы летаем так часто и с таким удовольствием потому, что это самый безопасный, быстрый и комфортный способ передвижения. Чтобы сделать полет на палубе самолета Чешских авиалиний еще приятнее, мы подготовили для вас ежеквартальный журнал LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES — специальное издание известного журнала Luxury Guide. Из журнала с «воздушным» дизайном вы узнаете о самых последних новинках. Счастливого полета вам желают Czech Airlines и Luxury Guide!

Milena Žampová

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

01_editorial-CSA2ARa.indd 1

27.2.12 12:30


GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

Editorial staff Publisher MILENA ŽAMPOVÁ Editor-in-chief KATEŘINA DAŇKOVÁ Editor MARCELA KAŠPÁRKOVÁ Art director BOHDANA LEEDEROVÁ Staff-reporter VERONIKA ŠTEFANOVÁ Graphic design KAMIL SOJKA Production HANA VLKOVÁ Contributors ALEŠ PROCHÁZKA, LUDĚK VOKÁČ Translation SPOLEČNOST TEXTMASTERS, MARYIA YANKOUSKAYA Czech proofreading DAGMAR VACHKOVÁ Commercial director TANJA KOVAČ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

VYDAVATELSTVÍ LUXURY GUIDE, S. R. O. Na Maninách 14, 170 00 Praha 7, phone: +420 257 312 867, fax: +420 257 312 248, info@luxuryguide.cz, IČO: 26212226, DIČ: CZ26212226 Issued March 2012 Next issue May 2012 Publication Quarterly Price Free of charge for passengers travelling business class Place of issue Prague Registration MK ČR E-14806 Print Tiskárna Kavka

WWW.LUXURYGUIDE.CZ

02_redakce_CSAAR.indd 2

COVER PHOTO: BUDDHA BAR HOTEL PRAGUE

Advertising EVA POSNEROVÁ, SIMONA CVEKLOVÁ, JITKA HANOVÁ, NIKOL KŘIVANOVÁ, LUKÁŠ PORUBSKÝ

27.2.12 12:33


E v Er y r ol E x i s m a d E for g r E atnE s s . thE Cosmog r a ph day ton a , i n t r o d u C E d i n 19 6 3 , w a s d E s i g n E d t o m E E t t h E d E m a n d s o f pr ofE s s ion a l r aCEC a r d r i v Er s a nd qui Ck ly E a r nEd it s i Coni C status. with its patEntEd Chronograph mEChanism and bEzEl with ta C h o m E t r i C s C a l E , i t a l l o w s d r i v E r s to p E r f EC t ly m E a s u r E E l a p s E d C i r C u i t t i m E a n d C a l C u l at E av E r a g E s p E E d .

t he cosmogr aph day tona

Carollinum_LuxShopGuide_0212.indd 1

22.02.12 15:29


THE VIEW AND THE LOCATION — PRICELESS

PRAHA 6

PRAHA 6

CIJ Awards 2011 Czech Republic: The Best Residential Project

W W W. K A J E TA N K A . E U

PENTHOUSE

CLASSIC


L U X U RY A PA R T M E N T S PRAGUE 6, BŘEVNOV CZECH REPUBLIC

PHASE I COMPLETED I N F E B RUA RY 2 012

B Ě L O H O R S K Á 37 16 9 0 0 P R AG U E 6 , B Ř E V N OV

P H O T O : D E C E M B E R 2 011

TEL.:

+420 233 324 324

MOB.:

+420 775 56 4 324

EMAIL:

SALES@KAJETANKA.EU

W W W. K A J E TA N K A . E U

ORANGERIE


Obsah Contents Содержание 6

8

34

Tančí Jiří Bubeníček

ČESKÝ KRUMLOV Perla střední Evropy

Jiří Bubeníček’s dance

Танцует Йиржи Бубеничек

A picturesque gem in the heart of Europe

14

Живописный уголок в Центральной Европе

Pánské skvosty

42

Gentlemen’s gems

Украшения мужчин

Chuť světa

26

Global tastes

Вкус мира

Čistý Moser

48

Genuine Moser

Чистота Moser

Kam zajít...

28

Where to go…

60

Blessed moments of sublime insouciance

Tři města, tři pohledy

Оазис полной гармонии и отдыха

Три города, три вида

Three cities, three views

PHOTO: ARCHIVE

Куда отправиться...

CHATEAU MCELY Okamžiky naprosté bezstarostnosti

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

06_Obsah_new1a.indd 4

27.2.12 12:39


CZECH PERSONALITY

TANČÍ JIŘÍ BUBENÍČEK Jiří Bubeníček’s dance Танцует Йиржи Бубеничек Jiří Bubeníček vtančil se svým dvojčetem Ottou mezi světovou baletní špičku. Momentálně je prvním sólistou baletu drážďanské Semperopery, ale láká ho i choreografie.

8

Narodili jste se v Polsku, vyrostli v Čechách, v osmnácti jste odešli do Německa, tancujete všude po světě... Kde je pro vás doma? Cítím se být Čechem. I když doma je vždy tam, kde pracuji. Domov je pro mě hodně i Hamburk, kde jsem dlouho tančil, a tady v  Drážďanech jsem také docela šťastný. Zároveň strašně rád cestuji, s bratrem často tančíme například v Itálii nebo Japonsku. Jak se ze dvou chlapců, kteří se věnují baletu, stanou tanečníci světového jména? Ještě jako studenti konzervatoře jsme v roce 1992 získali cenu pro mladé tanečníky ve švýcarském Lausanne. Vedoucím poroty byl John Neumeier, ředitel hamburského baletu, který nám nabídl angažmá. Ze začátku jsme z  toho byli docela vykulení, neuměli jsme jazyk, také jsme se museli učit nové taneční postupy, nový způsob pohybu. Měli jsme ale štěstí, že si nás John Neumeier hned zpočátku vybíral pro sólové role. Měli jsme ze školy dobrý základ, byli zvyklí na tvrdou práci, a navíc jsme se nikdy nebáli, neschovávali se, spíš naopak. Myslím, že člověk musí mít i  talent na to, aby, když přijde šance, ji dobře využil. Takže když jsme dostali nějakou sólovou roli, zkoušeli jsme s bratrem klidně i sami, chtěli jsme být zkrátka nejlepší. Jste si jako dvojčata navzájem zrcadlem? Samozřejmě se odmalička známe, umíme sdílet pohyb i  pocity, tancujeme hodně podobně. Navíc spolu nijak nesoupeříme a pomáháme si. To, že jsme dvojčata, nás jistě také nějakým způsobem prodává. Měl jsem období, kdy mi vadilo, že nás

lidé vidí jako dvě stejné osoby, řešil jsem to, ale to už je pryč. Viděl jste film Černá labuť? Je svět baletu opravdu tak drsný, jak je v něm vykresleno? Viděl a  myslím, že je to přehnané, prostě hollywoodská podívaná. Na druhou stranu se ale lidé díky tomu filmu o balet víc zajímají. Ano, balet je dřina – musím si dávat pozor na to, co jím, každý den od rána trénuji, večer mám představení... Je důležité si dobře rozvrhnout síly a připravit se i psychicky. Já občas medituji, abych se dokázal na jevišti uvolnit, a  zároveň kontrolovat. Ale pořád je to práce jako každá jiná. Je potřeba mít nadhled, aby se člověk nezbláznil. Máte ještě nějaký taneční sen? Myslím, že ne, už jsem tancoval asi všechno. Splnil se mi sen tančit v  pařížské Opeře, choreografoval jsem pro New York City Ballet... Teď, ke konci kariéry, ve svých sedmatřiceti, si to všechno spíš užívám, nejsem už nervózní, nemusím nic dokazovat, s někým soupeřit. Ten den, kdy budu končit, bude samozřejmě smutný, ale ničeho nelituji a spíš se těším, že se budu moci soustředěněji věnovat choreografii, která mě momentálně zajímá nejvíc. Together with his twin brother Otto, Jiří Bubeníček, principal dancer at the Semperoper ballet in Dresden, has danced his way to the very top of international ballet. You were born in Poland and grew up in the Czech Republic only to leave for Germany after you finished conservatory at eighteen. You have since performed all over the world... Where do you consider home? I  consider myself Czech, although home is always where I’m working. Hamburg, where I  performed for some time and still miss, is also home to me.

How did two boys taking ballet classes become world-famous dancers? While still at the conservatory in 1992 we won the Prix de Lausanne award for young dancers. The chairman of the jury was John Neumeier, director of the Hamburg Ballet, who immediately offered us an engagement. In the beginning we were rather overwhelmed – we didn’t speak the language and we had to learn new approaches to dancing. We were lucky in that John Neumeier selected us for solo parts and supported us. School had provided us with a good foundation. We were used to working hard and were keen to learn. Moreover, we weren’t self-effacing or afraid – quite the opposite. It’s a gift to be able to seize an opportunity and make something of it. So when we were given a solo part my brother and I would also practice in our own time – we simply wanted to be the best. Do you and your brother act as mirrors to each other? We have, of course, known each other from early childhood. We are able to share both movement and emotion. We dance in a very similar way. Moreover, rather than competing with each other we help each other. Being twins is in itself a selling point. There were times when I found it deeply troubling that people viewed us as identical persons, but that is in the past. Have you seen the film Black Swan? Is the ballet world really so tough? Yes, I’ve seen it and I  think it’s  exaggerated, another Hollywood spectacle. But thanks to this film, people are showing more interest in ballet. Of course, ballet is toil – I  have to watch what I  eat, practice every day from early morning and perform at night. It’s  important to distribute your strength and prepare well, including psychologically. I  sometimes meditate to control myself on stage. But it’s  still a  job like any

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

08-10_Bubenicek_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 24

27.2.12 12:40


08-10_Bubenicek_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 25

27.2.12 13:36


CZECH PERSONALITY

10

Are there any dreams left for you when it comes to dancing? I don’t think so. I’ve danced just about everything. I  have fulfilled my dream of dancing at the Paris Opera, I have choreographed the New York City Ballet... Now, approaching the end of my career, I’m simply enjoying myself. I don’t need to prove anything. The day I stop will of course be sad but I won’t have any regrets. I’m actually looking forward to being able to focus on choreography – that’s what currently interests me most.

Йиржи Бубеничек выступал вместе с братом-близнецом Отто среди лучших танцоров мирового балета. Сегодня Йиржи — солист балета в дрезденском балете Земпера, кроме того, он собирается заняться хореографией. Родились вы в Польше, росли в Чехии, в  18 лет эмигрировали в Германию, теперь танцуете по всему миру... Где ваш настоящий дом? Прежде всего, я — чех. Хотя дом для меня — это, главным образом, место, где я  работаю. Мой дом в Гамбурге, где я долго танцевал, но и в Дрездене, где чувствую себя не менее комфортно. Кроме того, я  люблю путешествовать — с братом мы часто выступаем, например, в Италии или Японии.

Как два простых парня, увлеченных балетом, могут стать танцорами с мировым именем? Еще будучи студентами консерватории, в 1992 году мы получили награду молодых танцоров в Лозанне. Председателем комиссии был Джон Ноймейер, директор гамбургского балета, который предложил нам работать в его труппе. Сначала мы были просто ошарашены таким предложением, ведь мы даже не говорили по-немецки, нам приходилось осваивать новые приемы, новый манер танца в принципе. Нам повезло, потому что Ноймейер с самого начала подбирал для нас роли, исполняемые соло. Мы получили отличную подготовку в школе, привыкли к тяжелой работе, мы никогда не боялись, не уходили на задний план, скорее наоборот. Думаю, особый талант — не проморгать шанс, который предоставляется в жизни. Так что когда нам предлагали солороли, мы с братом тренировались самостоятельно, нам просто хотелось быть лучшими. Вы с братом похожи как отражение в зеркале? Конечно, мы знаем друг друга с рождения, умеем чувствовать друг друга, наш стиль в танце очень близок. Мы не соревнуемся, а помогаем друг другу. Тот факт, что мы близнецы, безусловно, нас лучше «продает». У меня был период, когда мне не нравилось, что люди воспринимают нас как два одинаковых человека, меня очень беспокоило это, но это уже в прошлом.

В 2011 году в прокат вышел фильм Черный лебедь. Мир балета действительно так жесток, как показано в фильме? Я думаю, что многие вещи в фильме преувеличены настолько, насколько этого требует масштаб голливудского зрелища. С другой стороны, люди благодаря этому фильму стали больше интересоваться балетом. Да, балет — это каторга, нужно постоянно следить за тем, что ты ешь, тренироваться с утра до вечера... Важно разумно распределить свои силы и поддерживать физическое состояние. Я часто медитирую, чтобы расслабиться и в то же время контролировать себя на сцене. И все равно это работа, как и любая другая. Ни в какой работе не стоит выходить за рамки разумного, чтобы не сойти с ума. У вас есть еще какая-нибудь мечта, что касается танца? Наверное, все мои мечты в балете уже исполнились. Я танцевал в парижской Опере, был хореографом в Нью-Йорке... Сейчас, в конце балетной карьеры, в свои 37 я получаю особое удовольствие от танца. Я не нервничаю, как раньше, никому ничего не доказываю, не соревнуюсь ни с кем. День, когда я завершу свою карьеру, будет несомненно очень грустным, но я ни о чем не жалею и жду с нетерпением, когда у меня появится возможность сосредоточиться на хореографии, которая в настоящее время занимает меня больше всего.

PHOTO: ARCHIVE

other. You need to keep things in perspective if you don’t want to lose your mind.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

08-10_Bubenicek_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 26

27.2.12 12:41


TO BE ONE OF A KIND

PRAHA 1, KŘIŽOVNICK Á 1048/3 BRIONI.COM

000_Brioni_IM_215x275.indd 1

2/23/12 2:39 PM


ZOOM

Roberto Coin Dračí limitka Dragon limited Дракон коллекции

Čínský kalendář právě ovládl drak, výjimečně mocný, nekonečně silný, nevýslovně vně bohatý. Roberto Coin se snaží získat si přířízeň tohoto znamení náramkem z limitované edice, který by měl na svou majitelku přenést trochu dračí nadpozemské moci. Nechte se spoutat originální a  jedinečnou kombinací růžového zlata, diamantů, smaltu a  rubínů. Vystavte na odiv své zápěstí a řekněte všem, že máte síly na rozdávání. Cena: na vyžádání v obchodě.

The exceptionally stro strong, infinitely powerful unspeakably rich dragon now holds and unspeaka over the Chinese calendar. Roberto sway o Coin attempts to woo its favour with this limited edition bracelet, which is sure to endow its owner with dragonish daring. Fall for the spell of this unique combination of rose-gold, diamonds, enamels and rubies. Let your wrist show everyone that your good fortune is in unlimited supply. Price disclosed upon request in the shop.

По китайскому календарю 2012 год — год Дракона, невероятно сильного, величественного и богатого. Роберто Коин попытался найти его расположение, создав «драконий» браслет в рамках эксклюзивной коллекции. Вас очарует оригинальная комбинация розового золота, бриллиантов, эмали и рубинов. Продемонстрируйте свою бесконечную силу с помощью восхитительного браслета. Информация о стоимости — в магазинах.

ROBERTO COIN BOUTIQUE, PAŘÍŽSKÁ 1, PRAHA 1, PHONE: +420 222 314 122, WWW.ROBERTOCOIN.COM

PHOTO: ARCHIVE

12

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

12_ZOOM_COIN_AR.indd 12

2/27/12 1:37 PM


Corneliani Široká 14 Praha 1

000_Corneliani_IM_215x275.indd 3

2/27/12 10:48 AM


PRICELESS

PÁNSKÉ SKVOSTY Gentlemen’s gems Украшения мужчин

P

ředstavujeme novinky, jež byly k vidění na letoštním ročníku dvou prestižních hodinkářských výstav SIHH a WPHH v Ženevě.

The watches presented here were showcased at this year’s prestigious SIHH and WPHH watch fairs in Geneva.

Представляем вам новинки, которые оказались на двух престижных часовых выставках – SIHH и WPHH в Женеве.

14

DUOMÈTRE A SPHÉROTOURBILLON JAEGER-LECOULTRE se pochlubil vskutku originálním modelem, který kromě několika komplikací zaujme i sférickým tourbillonem − ten je viditelný z obou stran této časomíry. Model bude k dostání v růžovém zlatě, platinovou verzi koupíte výhradně v buticích této švýcarské značky. JAEGER-LECOULTRE displayed this truly remarkable timepiece. With its spherical tourbillion, visible from both sides, it may seem complicated, but that is what makes it so enticing. The watch comes in rose gold, with a platinum edition available only in the brand’s boutiques.

PHOTO: ARCHIVE

JAEGER-LECOULTRE похвастался оригинальной моделью, которая привлечет ваше внимание сферическим турбийоном, просматриваемым с обеих сторон часов. Вы можете приобрети модель в розовом золоте, а также платиновый экземпляр, доступный только в бутиках швейцарской марки. WWW.AZRA-CZ.COM; WWW.DUSAK.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

14-16_hodinky_Zeneva_CSA_fin_AR.indd 14

27.2.12 12:42


PRICELESS

LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR Německá manufaktura A. LANGE & SÖHNE letos představila klasický model s důmyslným věčným kalendářem a ozvláštnila jej tourbillonem schovaným uvnitř strojku. Automatický strojek se středovým rotorem z 21karátového zlata je signován logem značky. Platinová verze pouzdra s řemínkem z krokodýla je limitována 100 kusy.

EXTRA-THIN ROYAL OAK TOURBILLON Hodinky z kolekce Royal Oak švýcarské manufaktury AUDEMARS PIGUET patří mezi stálice v portfoliu značky. Letos je to čtyřicet let, kdy světlo světa spatřila první časomíra s oktagonální lunetou. Poctou je model z osmnáctikarátového růžového zlata s tourbillonem, mechanickým kalibrem s výškou pouhých 4,46 mm a modrým číselníkem.

This year A. LANGE & SÖHNE presented its latest model with an ingenious perpetual calendar, consummated with a tourbillion that is hidden within. It is self-winding, has a 21-carat gold central rotor and bears the German manufacturer's logo. This edition, featuring a platinum case and crocodile strap, is limited to 100 exquisite timepieces.

The Royal Oak collection is among the mainstays of the AUDEMARS PIGUET portfolio. It is 40 years since the first timepiece, featuring the characteristic octagonal bezel, was introduced by the Swiss watchmaker. This 18-carat rose-gold model with a tourbillion, a slim 4.46 mm design and blue dial was created to honour this occasion.

Знаменитые часы из коллекции Royal Oak представляет швейцарская мануфактура AUDEMARS PIGUET. В этом году исполняется 40 лет модели часов с октогональным корпусом. В ее честь компания выпустила часы с корпусом из 18-каратного розового золота с турбийоном, механическим калибром высотой всего 4,46 мм и синим циферблатом. WWW.AUDEMARSPIGUET.COM; WWW.AZRA-CZ.COM

GIGA TOURBILLON ROUND SKELETON

Немецкий производитель A. LANGE & SÖHNE представляет классическую модель с хитроумным календарем и оригинальным турбийоном. Автоматический механизм с центральным ротором из 21-каратного золота несет на себе фирменный знак компании. Платиновая версия с ремешком из крокодильей кожи ограничена всего 100 экземплярами.

15

WWW.CAROLLINUM.CZ

Po velkém úspěchu se soudkovitými Giga Tourbillony přichází manufaktura FRANCK MULLER na trh s dalšími obry, tentokrát kulatými. Průměr klece toubillonu dosahuje 20 mm a je dominantou hodinek, jejichž 49milimetrové pouzdro z bílého zlata je naprosto impozantní. After the resounding success of its Giga Tourbillon, FRANCK MULLER has stunned the market once again. Its 20 mm tourbillion is the dominant feature of this magnificent timepiece with its sublime circular 49 mm white-gold case.

После большого успеха часов с «бочечным» дизайном корпуса компания FRANCK MULLER произвела еще одни гигантские часы, на этот раз с круглым корпусом. 20-мм турбийон является доминантой часов с импозантным корпусом из белого золота диаметром 49 мм. WWW.AZRA-CZ.COM; WWW.BENYCZ.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

14-16_hodinky_Zeneva_CSA_fin_AR.indd 15

2/28/12 12:59 PM


PRICELESS

TUTTONERO LUMINOR 1950 3 DAYS GTM AUTOMATIC Manufaktura OFFICINE PANERAI představila hodinky Tuttonero. Na první pohled vás zaujme matný černý design, vzhledu dodává na atraktivitě vůbec poprvé použitý keramický tah. Automatický strojek s třídenní rezervou nátahu je usazen do keramického pouzdra o šířce 44 mm. Tvar navazuje na retro kolekci Luminor z roku 1950. OFFICINE PANERAI has showcased its Tuttonero. This watch’s matt black design is subtley stunning and its innovative ceramic crown underscores its appeal. The 44 mm ceramic case, harbouring a self-winding movement with a 3-day power reserve, pays homage to the 1950’s Luminor collection.

EXCALIBUR SKELETON DOUBLE FLYING TOURBILLON Novinka pánské řady Excalibur se pyšní lehkým a průhledným titanovým pouzdrem o šířce 45 mm. Oprávněně se letos stala chloubou značky ROGER DUBUIS. Dominantou těchto hodinek je dvojitý tourbillon s diferenciálem a mechanický strojek sestrojený ručně z tří set devatenácti dílů, limitovaná edice čítá 88 kusů.

WWW.AZRA-CZ.COM; WWW.CAROLLINUM.CZ

PATRIMONY TRADITIONNELLE 14-DAY TOURBILLON Nejstarší hodinářská manufaktura s nepřerušenou historií, VACHERON CONSTANTIN, představila hodinky se čtrnáctidenní rezervou nátahu a 42mm pouzdrem z osmnáctikarátového růžového zlata. Dominantou, která zaujme na první pohled, je tourbillon, jenž mistrně akcentuje nejtypičtější symbol značky – maltézský kříž. Its uninterrupted history makes VACHERON CONSTANTIN, the oldest watchmaker, but it still has young ideas, as demonstrated by this 42 mm, 18-carat rose-gold case containing a movement with a 14-day power reserve. The tourbillion, accentuating the brand’s symbol, the Maltese Cross, is just one of the eye-catching features.

This new introduction to the men’s Excalibur collection, with its 45 mm lightweight titanium skeleton case, is ROGER DUBUIS’s prime mover for this year – and rightly so. A double diferential tourbillion that is handmade from 319 separate parts is the reason why there are only 88 of these limited edition timepieces.

Старейшая часовая мануфактура с непрекращающейся историей VACHERON CONSTANTIN представила миру часы с 14-дневной резервой хода и 42-миллиметровым корпусом из 18-каратного розового золота. Особого внимания заслуживает турбийон, элегантно демонстрирующий характерный символ компании — мальтийский крест.

Новинка мужской серии Excalibur фирмы ROGER DUBUIS может похвастаться легким прозрачным корпусом из титана шириной 45 мм. Доминанта часов — двойной турбийон с дифференциалом и механическое устройство, собранный вручную из 319 частей. Лимитированная коллекция представляет всего 88 экземпляров.

WWW.CAROLLINUM.CZ

WWW.PRINCE-GOLD.COM

PHOTO: ARCHIVE

16

Мануфактура OFFICINE PANERAI представляет вашему вниманию часы Tuttonero с матовым черным корпусом, а также уникальным керамическим браслетом. Автоматическое устройство с трехдневной резервой хода размещено в керамическом корпусе шириной 44 мм. Дизайн корпуса является продолжением ретро-коллекции Luminor с 1950 года.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

14-16_hodinky_Zeneva_CSA_fin_AR.indd 16

27.2.12 12:42


Topas Titanium

Germany Cologne, Munich, Italy Milan, Czech Republic Prague, Brazil SĂŁo Paulo, Rio de Janeiro, BrasĂ­lia, USA Las Vegas, Beverly Hills, Hawaii, Canada Toronto, China Beijing, Hangzhou, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Changsha, Hong Kong Hong Kong, Japan Osaka, Tokyo, South Korea Seoul, Macao Macao, Philippines Manila, Malaysia Kuala Lumpur, Singapore Singapore, Taiwan Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Thailand Bangkok. Find out more retailers on www.rimowa.com


NEWS

Roberto Coin Kolekce šperků Nemo je inspirovaná fantaskními podmořskými tvory. Náramky, prsteny či přívěsky ze smaltu, zlata a diamantů jsou nápaditě členité a pružné. Mistrovská práce! The Nemo collection is inspired by mythical sea creatures. The bracelets, rings and pendants made from enamel, gold and diamonds are amazingly diverse and adaptable – a masterful job!

Коллекция украшений Nemo была создана с мотивами фантастических морских существ. Браслеты, кольца и кулоны из эмали, золота и бриллиантов привлекают своей рельефностью и гибкостью. ROBERTO COIN BOUTIQUE, PAŘÍŽSKÁ 1, PRAHA 1, PHONE: +420 222 314 122, WWW.ROBERTOCOIN.COM

Gucci 18

Výsledkem spolupráce dvou ikonických italských značek − módního domu a výrobce kol − jsou bicykly Bianchi by Gucci. Vybrat si můžete ze dvou stylových modelů. The result of a co-venture between a fashion house and a bicycle manufacturer, both iconic Italian brands – Bianchi by Gucci. Choose from two stylish models.

Результатом сотрудничества двух легендарных итальянских марок — модного дома и производителя велосипедов — стали элегантные велосипеды Bianchi by Gucci. GUCCI, PAŘÍŽSKÁ 9, PRAHA 1, PHONE: +420 222 316 091, WWW.GUCCI.COM

Christian Louboutin V londýnském Design Museu si můžete od 1. května do 8. července prohlédnout retrospektivu výtvorů slavného francouzského obuvníka, díky němuž podpatky naplno vkročily do vysoké módy. From 1 May to 8 July, the Design Museum in London is hosting a retrospective of this renowned French shoe designer, thanks to whom high heels made it into high fashion.

В лондонском Design Museum с 1-го мая по 8-е июля вы можете ознакомиться с историей производства французского обувщика, благодаря которому каблуки полным ходом вошли в высокую моду. WWW.DESIGNMUSEUM.ORG, WWW.CHRISTIANLOUBOUTIN.ORG

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

18-20_News_CSAR.indd 18

27.2.12 13:39


inzerce final2.indd 2

7.2.2012 10:02:20


NEWS

Louis Vuitton Francouzský módní dům otevřel v lednu v Itálii svůj první vlajkový obchod. Butik v bývalém kině je dílem architekta Petera Marina a patří k takzvaným maisons, které nabízejí kompletní sortiment značky. The French fashion house has opened its first flagship store in Italy. The boutique, situated in a former cinema, is the brainchild of architect Peter Marin and is one of the "maisons", offering the brand’s entire range.

Французский модный дом открыл в Италии свой первый флагманский магазин. Бутик в бывшем кинотеатре — плод творения архитектора Петера Марина — предлагает полный ассортимент марки. WWW.LOUISVUITTON.COM

20

Taschen Knižní novinky, jež byste si neměli nechat ujít: průvodce po nejstylovějších a nejzajímavějších autech dneška a retrospektiva reklam z padesátých a šedesátých let, z doby „velkých myšlenek“.

Montblanc

New books to look out for: a guide to the most stylish and interesting cars of the present and a retrospective of advertisements from the fifties and sixties – the era of “big ideas”.

Книжные новинки, которые вы не должны оставить без внимания: путеводитель самых стильных и необычных автомобилей сегодня и ретроспектива рекламы 50-х и 60-х годов. WWW.TASCHEN.COM

Limitovaná edice per Montblanc Prince Rainier III Limited Edition byla vyrobena na počest monackého knížete Rainiera. Per z bílého zlata vykládaných rubíny a diamanty je k dostání 81 kusů.

Лимитированная коллекция ручек Montblanc Prince Rainier III Limited Edition была создана в честь князя Монако Ренье. Всего в коллекции 81 экземпляр из белого золота с рубинами и бриллиантами. MONTBLANC, PAŘÍŽSKÁ 9, PRAHA 1, PHONE: +420 221 771 670, WWW.CAROLLINUM.CZ, WWW.MONTBLANC.COM

PHOTO: ARCHIVE

The Montblanc Prince Rainier III Limited Edition was created in honour of the Prince of Monaco. There are just 81 of these limited edition skeletonised, white-gold fountain pens set with rubies and diamonds.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

18-20_News_CSAR.indd 20

27.2.12 14:21


LUXURY CARS

FISKER KARMA Ekologický a sportovní Environmental and Sporty Экологичный и спортивный

22

A

merická společnost FISKER Automotive poprvé představila sportovně luxusní plug-in hybrid Karma v roce 2008 na autosalonu v  Detroitu. Netradiční design, výborné zpracování, luxusní interiér a kombinace přeplňovaného zážehového motoru s  trakčními elektromotory o  celkovém výkonu 300 kW (408 koní) vyvolala v  automobilovém světě poprask. Motor o  objemu 2,0 litru totiž nepohání kola, jeho úkolem je zásobovat akumulátory, z nichž elektromotory uložené u zadních kol čerpají energii. Jak řekl sám majitel společnosti Henrik Fisker: „První na světě jsme představili skutečně prvotřídní hybridní elektrické auto.“ V té době to byla slova odvážná, časem ale pravdivá. Na model Karma eviduje FISKER tři tisíce závazných objednávek. První kusy našly své majitele již v polovině minulého roku a vůbec první parkuje u hollywoodské hvězdy Leonarda diCapria. Výborná reklama pro ekologický ame-

rický trh! Přes svůj nižší výkon, než jakým disponují nehybridní konkurenti, dokáže Karma zrychlit na 100 km/h za 6,3 vteřiny. Maximální rychlost je „pouhých“ 200 km/h. Tyto nižší hodnoty však vynahrazuje výrobcem udávaná spotřeba 2,4 l/100 km. The American company FISKER Automotive unveiled its plug-in hybrid luxury sports car Karma in 2008 at the Detroit Auto Show. Its unconventional design, flawless finish, stylish interior and combined combustion engine and electric motor, with a total power of 300 kW (408 hp) immediately created a stir. As it happens, the 2.0 litre petrol engine does not power the wheels, its task is to charge the batteries for the electric engines at the back. Company owner Henrik Fisker said at the time: “We have introduced the world’s first premium hybrid electric car,” daring words which, over time, proved quite true. FISKER has received 3000 orders for its Karma. Halfway through last year the cars found their first owners with actor Leonardo DiCaprio

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

22-23_auta_CSA_new3_AR.indd 24

27.2.12 12:55


LUXURY CARS

in pole position as a Karma driver – an advertising coup aimed at the American environmental market! Despite its slightly limited performance, compared to its non-hybrid competitors, the Karma can accelerate from zero to 100 km/h (62 mph) in 6.3 seconds. Its maximum speed is “a mere” 200 km/h. But these lower values are offset by a stated fuel consumption of 2.4 litres/100km.

Американская компания FISKER Automotive впервые представила спортивный седан люкс-класса Karma с гибридной установкой в 2008 году на автосалоне в Детройте. Нетрадиционный дизайн, превосходная разработка, шикарный интерьер и ком-

бинация турбо-двигателя с электромоторами мощностью 300 kW (408 л.с.) вызвали в автомобильном мире настоящий переполох. Двигатель объемом 2,0 литра не приводит в движение колеса, его задача — заряжать аккумуляторы, энергия которых передается электромоторам. По словам владельца компании Хенрика Фискера, речь идет о первом в мире поистине первоклассном гибридном авто. Компания FISKER получила уже 3000 заказов на модель Karma. Первые экземпляры были проданы в середине прошлого года, а самый первый из них сейчас стоит в гараже Леонардо ди Каприо. Какая прекрасная реклама для экологичного американского рынка! Несмотря на более низкую мощность, по сравнению с конкурентными негибридными авто, Karma ускоряется до 100 км/ч всего за 6,3 секунды и достигает скоростного предела «всего» 200 км/ч. Не слишком высокие показатели производители компенсируют расходом бензина — всего 2,4 л на 100 км.

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY ALEŠ PROCHÁZKA

23

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

22-23_auta_CSA_new3_AR.indd 25

27.2.12 12:55


TECHNO SMART

Asus Tablety jsou stále populárnější. Nový Asus Transformer Prime TF700T s čtyřjádrovým procesorem Tegra 3 a 10' displejem má i dokovací stanici, jež jej promění v obdobu notebooku. Prodej začne ve druhém čtvrtletí roku, 64GB verze bude stát 699 dolarů, 32GB verze 599 dolarů.

Fujifilm

Tablets are increasingly popular. The new Asus Transformer, with its Tegra 3 quad-core processor and 10-inch display, has a keyboard dock, transforming it into a notebook. It will go on sale in the second quarter starting at 699 dollars for the 64GB version and 599 dollars for the 32GB version.

Fujifilm X-Pro1. Nový kompaktní fotoaparát s výměnnými objektivy nabízí APS-C čip s rozlišením 16 Mpix a neobvyklým řazením pixelů, jež má odpovídat náhodné struktuře zrnek stříbra na kinofilmu.

24

The new Fujifilm X-Pro1 compact with exceptional interchangeable lenses features an APS-C chip offering extraordinary 16 Mpix resolution and an innovative colour filter array which imitates the random structure of silver grains on photographic film.

Fujifilm X-Pro1. Новый компактный фотоаппарат 16 Mpix со сменными объективами оснащен чипом APS-C и цветовым фильтром, созданным по принципу случайного расположения зерен фотопленки. WWW.FUJIFILM.COM

Sony Xperia S Sony představilo smartphone s úhlopříčkou displeje 4,3 palce a 12Mpix fotoaparátem. Průhledným pruhem pod displejem je vidět skrz celé tělo telefonu.

Планшеты становятся все более популярны. Продажа нового планшета Asus Transformer Prime TF700T с 4-ядерным процессором Tegra 3, 10' дисплеем и док станцией начнется во втором квартале 2012 года. Стоимость 64GB версии составит 699 долларов, 32GB версии — 599 долларов. WWW.ASUS.COM

Sony has introduced a smartphone with a 4.3-inch display and a 12Mpix camera. A transparent strip under the display lets you look right through the telephone.

Компания Sony представила смартфон с 4,3' дисплеем и 12 Mpix фотоаппаратом. Сквозь прозрачную полосу под дисплеем вы увидите устройство телефона.

Victorinox SSD

file and, among other things, even a whopping 1 TB SSD flash drive. This thoroughly modern men’s gadget costs 3 000 dollars.

Švýcarský nožík v sobě ukrývá nože, nůžky a pilník na nehty, a mimo to také vestavěný SSD disk o obří kapacitě 1 TB. Cena této novodobé vychytávky pro muže se pohybuje kolem 3 tisíc dolarů.

Швейцарский нож скрывает в себе ножи, ножницы, пилочку для ногтей, а также SSD диск внушительным объемом 1 TB. Стоимость хитроумного устройства для мужчин колеблется около 3 тысяч долларов.

This pocket knife houses knives, scissors, a nail

WWW.VICTORINOX.COM

PHOTO: ARCHIVE, TEXT BY: LUDĚK VOKÁČ

WWW.SONY.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

24_Techno1_CSA_AR.indd 24

27.2.12 13:38


RYTÍŘSKÁ 17, PRAHA 1, TEL: 224 284 106

120384_Armani_junior_Luxury_guid1 1

15.2.2012 13:45:14


CZECH CLASSICS

Čistý Moser Genuine Moser Чистота Moser Hlavy států pijí z číší Moser, do váz z  Karlových Varů vkládají kytice herečky světových jmen. Tušil Ludwig Moser, když v  roce 1893 zakládal sklárnu, že vytváří legendu? Během sedmi let se stal nejprestižnějším výrobcem křišťálového skla v rakousko-uherské monarchii. Značka od té doby nikdy neztratila na věhlasu. S jakýmkoli kouskem od karlovarské firmy vstoupí do interiéru nejen krása a proslulost značkového skla, ale i nadčasový design.

26

Из бокалов Moser пьют главы государств, в карловарские вазы ставят свои цветы известные актрисы. Мог ли предположить Людвиг Мозер, когда основал в 1893 году свой стеклянный завод, что сотворит легендарный бренд? За первых 7 лет производства он стал самым престижным производителем хрусталя в Австро-Венгрии. Престиж марки Moser с тех пор не падает. Любой продукт карловарской компании придает интерьеру не только изысканность и престиж известного производителя, но и подчеркивает дизайн, неподвластный времени. MOSER, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 603, PRAHA 1, PHONE: +420 221 890 891; NA PŘÍKOPĚ 12, PRAHA 1, PHONE: +420 224 211 293, WWW.MOSER.CZ

PHOTO: ARCHIVE

Heads of state drink from Moser glasses. World-famous actresses arrange their bouquets in vases made in Karlovy Vary. Could Ludwig Moser have guessed that he was creating a legend when he opened his glass factory in 1893? Within seven years he had become the most prestigious glass manufacturer in the Austro-Hungarian Empire. Since then, the brand has lost none of its lustre. Each piece of Moser glass that enters your interior brings not just the beauty and grandeur of the name but also a timeless design.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

26_MOSER_CSA_EDIT_CJ2ARa.indd 28

27.2.12 12:56


inzerce final2.indd 1

7.2.2012 10:02:19


EDITOR'S CHOICE

28

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28-32_Mcelly_CSA_AR.indd 64

27.2.12 12:57


EDITOR'S CHOICE

29

CHATEAU MCELY Okamžiky naprosté bezstarostnosti Blessed moments of sublime insouciance Оазис полной гармонии и отдыха

T

epaná brána zámeckého komplexu Chateau Mcely se začne otvírat okamžitě, jakmile senzor zachytí můj vůz. Projíždím perfektně upraveným anglickým parkem vstříc nevšedním zážitkům a skoro nadpozemské relaxaci. Takovými přídomky mi nedávno moji známí přiblížili místo nedaleko Prahy poblíž Nymburka, kde vzniklo unikátní wellness a  spa centrum a  které se během krátké doby proslavilo například vlastní řadou přírodní kosmetiky Mcely Bouquet, vyráběné přímo v místě, podle originálních receptur a z místních bylin. Proto mě recepční vítá speciálním wellcome drinkem – ledovým čajem z  devatera kvítí, které vyrostlo v  okolní čisté přírodě. Apartmá s  výhledem na královský palouk, kde se konají svatby nebo pikniky, zařízené stylovým nábytkem z  masivního dřeva, si nestačím skoro ani pro-

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28-32_Mcelly_CSA_AR.indd 65

27.2.12 13:47


EDITOR'S CHOICE

30

hlédnout a už mě čeká obhlídka celého areálu. Smím nahlédnout do nejluxusnějšího apartmánu Legenda o rozloze šedesáti čtverečních metrů, můžu vystoupat až na střechu zámku, před sebou mám Svatojiřské lesy a  kus středních Čech jako na dlani. Chateau Mcely má velkou restauraci a zahradní patio, kde si dávám lehký oběd: tresku připravenou podle receptu babičky Cusumano podávanou na restovaných brambůrkách, kapari a  domácích sušených rajčatech s lehkou omáčkou z bílého vína a olivového oleje. Skvělá volba před procedurou zvanou Královský rituál devatera kvítí! Dvouapůlhodinová terapie začíná voňavým šalvějovým peelingem, následuje koupel v  bylinné lázni – dřevěná vana je napuštěná teplou vodou, krystalky šalvěje se rozpouštějí na mé pokožce. Závěrečnou aroma masáž provádí terapeutka bylinnými balíčky namáčenými v  horkém oleji. Po prvním dnu v  zámeckém prostředí si připadám vskutku královsky. Druhý den si dopřávám obličejovou terapii Mcelská záře: zatímco po masáži a peelingu na mé tváři působí měsíčková

maska, dělá mi kosmetička masáž se zábalem na ruce i nohy. Opět z  nejkvalitnějších bylin, nic tu nedělají polovičatě. Jídlo je z  nejlepších surovin, večer vám dají malou pozornost na polštář, abyste měli sladké sny. A pošlou i pohled vašim přátelům, stačí ho jen napsat a  nechat v pokoji. V  Mcelích ještě zkouším makový rituál v  zámeckém spa zvaném Perly a  jako vzpomínku na dva skutečně nadpozemské dny, které dodaly mému tělu energii

a mé pleti hebkost sametu, si odvážím místní bylinnou kosmetiku. Mám k  ní prý přidat i  nějaký vhodný rituál, který mi poradila Inéz Cusumano, majitelka Chateau Mcely a  autorka většiny receptur. Díky tomu si i  doma, po čase, vyvolám vzpomínku na zámek uprostřed Svatojiřských lesů. The wrought-iron gate of Chateau Mcely opens the moment it senses my car. I drive through a meticulously tended landscaped garden readying myself for an extraordi-

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28-32_Mcelly_CSA_AR.indd 66

27.2.12 13:49


EDITOR'S CHOICE

31

nary experience and heavenly relaxation – such was the gossip about the place. Shortly after this unique wellness centre and spa opened near Nymburk, a town not far from Prague, it won acclaim for its own line of natural cosmetics - Mcely Bouquet, produced on location to original recipes and using local herbs. Fittingly, therefore, the receptionist welcomes me with a glass of iced tea made with blooms from the surrounding countryside. I scarcely take in my generously appointed

suite with its wooden furniture and views over a royal lea – the setting for lavish picnics and weddings – before I  am whisked off on a  tour of the estate. I  glimpse the exquisite 60 square-metre Legend suite, and then admire the view from the chateau roof. Stretching out in front of me is Svatojiřský les (St. George’s  Forest) and a  swathe of Central Bohemia. Chateau Mcely has a  spacious restaurant and a  garden patio where I  enjoy lunch: Fillet of Pollock prepared to Grandmother Cusumano’s own recipe with roasted potatoes, capers, homegrown dried tomatoes, served with a light white wine and olive oil sauce. It proved an excellent choice prior to an involved spa procedure entitled Royal Ritual of the Nine Flowers. The therapy starts with an aromatic sage-salt peeling followed by a herbal bath – the high wooden tub is filled with warm water and sage crystals are dissolved on my skin. I  am finally treated to a  hot oil aroma massage involving a mixture of herbs. After only one day at the chateau I feel truly royal. Day two includes a  facial therapy called Mcely Glow: after peeling and massage the

calendula facial mask takes effect while my hands and feet receive a wrap of fine herbs. They don't do things by halves here. At night I  find a  gift on my pillow wishing me sweet dreams. They will even send a postcard to my friends – if I write it and leave it in the room. Finally I grant myself a poppy ritual called Pearls in the chateau spa. Upon leaving – with my body reinvigorated and my skin as soft as silk – I select some of the locallymade skincare products as souvenirs. But I  should also remember the appropriate rituals, recommends Inez Cusumano, owner of Chateau Mcely and originator of the herbal recipes. In time I  will, and also invoke two sublime days in a chateau among the woods of St. George.

Как только откроются кованые ворота замкового комплекса Chateau Mcely, вы проедете через восхитительный английский парк и сразу же попадете туда, где получите незабываемые впечатления. Именно местом неземной релаксации называют уникальный wellness- и spaкомплекс неподалеку от Праги, у города Нимбург, известный, например, своими

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28-32_Mcelly_CSA_AR.indd 67

27.2.12 12:57


EDITOR'S CHOICE

уникальными процедурами с натуральной косметикой, которую делают прямо здесь, из местных трав, согласно оригинальной рецептуре. Работник рецепции встретит вас напитком — холодным чаем из девяти цветов, произрастающих в местных краях. Едва вы успеете освоиться в апартаментах, обставленных стильной мебелью из массива, с видом на королевскую лужайку, где проходят свадьбы или пикники, вас тотчас пригласят на осмотр всего комплекса. Вам позволят посетить роскошные апартаменты Легенда площадью 60 кв.м., и подняться на крышу замка, откуда виден Святойиржский лес и приличная часть Центральной Чехии. В Chateau Mcely находится большой ресторан с открытым патио, где вы сможете насладиться легким обедом - например, треской с запеченным картофелем, каперсами и домашними сушеными томатами с легким соусом из белого вина и оливкового масла. Прекрасный выбор перед процедурой Королевский ритуал девяти цветов.

Терапия, длящаяся два с половиной часа, включает в себя ароматный пилинг из шалфея, травяную ванну и арома-массаж, проводимый с помощью травяных мешочков, предварительно смоченных в горячем масле. Уже после первого дня, проведенного в замке, вы почувствуете себя действительно по-королевски. Второй день в замке начните с особой терапии — маски для лица из календулы и массажа с обертыванием рук и ног. Косметика здесь произведена из самых качественных ингредиентов, а еда приготовлена только из лучших продуктов. Вечером на подушке для вас оставят маленький знак внимания, чтобы вам лучше спалось, а вашим близким отправят

открытку от вашего имени — достаточно будет подписать ее и оставить в комнате. Не забудьте попробовать в замке Мцелы особый маковый spa-ритуал под названием Жемчужины. А на память о двух по-королевски проведенных днях в замке привезите домой натуральную травяную косметику. Хозяйка замка и создатель многих рецептов косметических процедур Инес Кузумано обязательно даст вам полезные советы как использовать эту косметику в домашних условиях. Так что и по прошествии времени вы мысленно сможете очутиться в восхитительном замке в сердце Святойиржского леса. CHATEAU MCELY, MCELY 61, PHONE: +420 325 600 000, WWW.CHATEAUMCELY.COM

PHOTO: ARCHIVE

32

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

28-32_Mcelly_CSA_AR.indd 68

27.2.12 12:58


Pure Art

in Gold & Diamonds.*

LuxuryGuide_215x275_March2012.indd 1

09.02.12 12:21


OUT OF PRAGUE

ČESKÝ KRUMLOV Perla střední Evropy A picturesque gem in the heart of Europe Живописный уголок в Центральной Европе 34

Č

eský Krumlov si vás podmaní již během prvních pár kroků jeho historickými uličkami. Podobu městu vtiskly italská renesance a baroko – stylovou atmosféru jsem si užila v  hotelu Růže, jehož pokoje jsou zařízeny jako ty zámecké pánů z  Rožmberka, kteří město provedli právě obdobím renesance. Hotel si při své návštěvě Krumlova vybrali například španělský princ Felipe, pěvec Plácido Domingo a na scénáři ke svému filmu Odcházení zde s režisérem Milošem Formanem pracoval Václav Havel.

JAK SE TAM DOSTAT Český Krumlov leží poblíž českých hranic s Rakouskem a Německem. Nejbližší mezinárodní letiště jsou v  Praze (180  km), Linci (70 km) a  Mnichově (300 km). Cesta z  Prahy trvá autem zhruba tři hodiny. Do Českých Budějovic (20 km) jezdí mezinárodní autobusové a vlakové linky. KDE SE UBYTOVAT Jediným pětihvězdičkovým hotelem v  Českém Krumlově je hotel Růže nacházející se v  historické budově bývalé jezuitské koleje. Dalšími sázkami na jistotu jsou čtyřhvězdičkové hotely Old Inn na krumlovském náměstí a hotel Bellevue v blízkosti hradu a zámku. CO URČITĚ VIDĚT Památková zóna Českého Krumlova patří na seznam památek kulturního a  přírodního dědictví UNESCO. Nenechte si ujít návštěvu impozantního hradu a  zámku, které jsou přehlídkou mnoha staletí architektury. Raritou je barokní zámecké divadlo s  otáčivým

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Krumlov_CSA2_ARa.indd 34

2/28/12 1:01 PM


OUT OF PRAGUE

73

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Krumlov_CSA2_ARa.indd 73

27.2.12 12:58


OUT OF PRAGUE

hledištěm. Další dominantou města je kostel svatého Víta z patnáctého století. Příznivce moderního umění nadchne návštěva Egon Schiele Artcentra. Slavný vídeňský umělec v  Krumlově nějakou dobu tvořil.

36

HOW TO GET THERE Český Krumlov lies close to the borders of Austria and Germany. The nearest international airports are Prague (180 km), Linz (70 km) and Munich (300 km). The journey from Prague takes about three hours by car. International bus and train routes call at nearby České Budějovice (20 km).

KDE SE NAJÍST Většina krumlovských restaurací se odkazuje k české kuchyni s  jihočeským nádechem (nabízí třeba místní sladkovodní ryby). Osvědčenou klasikou je restaurace v hotelu Růže, zaměřená na staročeskou kuchyni i na světovou gastronomii. Zážitková restaurace Le Jardin v  hotelu Bellevue nabízí menu s patrným vlivem „Cuisine vitale“.

WHERE TO STAY The only five-star hotel in town is the Hotel Růže, situated in the historic buildings of the former Jesuit college. Other safe bets are four-star hotels The Old Inn on the main square and the Hotel Bellevue near the castle.

KDE SI ODPOČINOUT Relaxaci hledejte ve wellness centru hotelu Růže, které se inspirovalo tradicí renesančních lazeben. Pracují zde s luxusní přírodní kosmetikou Alqvimia a potěšil mě i výjimečně citlivý přístup. Do sauny a za mnoha druhy masáží se vypravte i do hotelu Bellevue. Pět kilometrů od centra se nachází Golf Club Český Krumlov. KAM NA SKLENIČKU Noční život tepe v Krumlově především v létě, kdy se zde koná proslulý Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Ve městě je několik příjemných barů, například Festibar nebo koktejlový Zapa Bar. Ochutnat musíte krumlovské pivo Eggenberg. Český Krumlov will captivate you the moment you set foot in its historic streets. Italian renaissance and baroque styles are part of the town's  appeal. I  savoured this unique atmosphere in the Hotel Růže with rooms in the style of the Rosenbergs, the noble family who led Český Krumlov during the renaissance. Prince Felipe of Spain and singer Placido Domingo have both stayed here, as did Václav Havel, who worked here with Miloš Forman on the screenplay of his film Leaving.

WHAT TO SEE The old town, with its beautifully conserved gothic, renaissance and baroque buildings, is a UNESCO world-heritage site. The castle is also a  stunning encapsulation of centuries of architecture. Its baroque theatre, with fully preserved stage machinery, is a  rarity. Another striking feature is the town’s  15th century Church of St. Vitus. The Egon Schiele Art Centre will enchant lovers of modern art. The famous Viennese artist briefly lived and worked here. WHERE TO EAT Most restaurants in town adhere to traditional Czech cuisine with a South Bohemian touch (notably freshwater fish dishes). A sensual treat awaits you at the Hotel Růže restaurant, which specialises in both old-Czech and modern international cuisines. Le Jardin, a fine restaurant in the Hotel Bellevue offers an intriguing menu influenced by "Cuisine Vitale". WHERE TO RELAX The wellness centre of the Hotel Růže, which uses exclusive Alqvimia natural skincare products, is inspired by the renaissance-era spa tradition. Their sensitive approach is deeply soothing. Or visit the Hotel Bellevue for saunas and a  rich variety of massages. Golf Club Český Krumlov is only five kilometres out of town.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Krumlov_CSA2_ARa.indd 36

2/28/12 1:02 PM


real estate

benefits

convenience

properties www.lexxusnorton.cz

Z našich nemovitostí na Praze 5 představujeme :

Kesnerka Living Reprezentativní vilový dům s celkovým počtem 9 bytů. Moderní architektura a velkorysá skleněná fasáda umožňuje nádherný výhled na Prahu. Ke komfortnímu bydlení patří velkoplošné terasy, sklepy a garážové stání v domě. Předpokládaný termín dokončení léto 2013. Exclusive villa comprises 9 independent apartments. Its modern design and glass facade provides magnificent views over Prague. The comfortable accommodation includes large terraces, basements and garage parking. The expected completion date is summer 2013.

LEXXUS a.s. , Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 1, tel.: +420 221 111 999, e-mail: info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

csa_LG_i final_4_predelano.indd 2

31.1.2012 10:41:59


OUT OF PRAGUE

ГДЕ ПООБЕДАТЬ Большинство крумловских ресторанов предложит вам меню классической чешской кухни с особенностями местной гастрономии, например, блюдами из пресноводной рыбы. Проверенная классика — это ресторан отеля Růže с меню старочешской и современной мировой кухни. Своеобразное меню в стиле так называемой «cuisine vitale» вам предложит ресторан Le Jardin отеля Bellevue.

WHERE TO GO FOR A DRINK Český Krumlov’s nightlife is at its most vibrant in the summer during the renowned Český Krumlov International Music Festival. There are also a number of engaging bars such as Festibar or the Zapa cocktail bar. Nor should you miss out on the local beer, Eggenberg.

Вы влюбитесь в Чешский Крумлов сразу же, как только очутитесь на его старых улочках. В архитектуре Крумлова преобладают итальянский Ренессанс и барокко. Интерьеры 5* отеля Růže, где вы можете остановиться, оформлены в стиле замка рода Розенбергов, господствовавшего в городе в эпоху Возрождения. В отеле останавливались, к примеру, испанский принц Филипе, певец Пласидо Доминго, а над сценарием к своему фильму «Уход» здесь вместе с Милошем Форманом работал Вацлав Гавел. КАК СЮДА ПОПАСТЬ Город расположен у границы с Австрией и Германией. Ближайшие международные аэропорты находятся в Праге (180 км), Линце (70 км) и Мюнхене (300 км). Путь из Праги отнимет у вас примерно 3 часа. В Чешские Будейовице (20 км) ведут трассы международных автобусов и поездов. ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ Единственный отель 5* в Крумлове — отель Růže в историческом здании бывшего иезуитского коллегиума. Вы не прогадаете, и если решите остановиться в 4* отеле Old Inn на главной крумловской площади или в 4* отеле Bellevue. ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ Памятники архитектуры Чешского Крумлова внесены в список наследия UNESCO. Кроме старой крепости и замка, особого внимания стоит и барочный замковый театр с уникальным зрительным залом, вращающимся вокруг сцены. Важный историко-культурный памятник города – костел святого Вита 15-го века. Любителям современного искусства советуем посетить арт-центр известного австрийского художника Эгона Шиле.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ Отдохнуть вы можете в wellness-центре отеля Růže, созданном в лучших традициях купален эпохи Возрождения. Специалисты центра работают с высококачественной натуральной косметикой Alqvimia. Wellnessпроцедуры вы найдете и в отеле Bellevue. В пяти километрах от центра города находятся площадки гольф-клуба Český Krumlov. ГДЕ ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР Ночная жизнь в Крумлове особенно бурлит летом, во время прославленного Международного фестиваля Český Krumlov. В городе есть несколько уютных баров – например, Festibar или коктейль-бар Zapa. И не забудьте попробовать традиционное крумловское пиво Eggenberg.

Ubytování l Accommodation l Проживание

Gastronomie l Gastronomy l Гастрономия

WWW.HOTELRUZE.CZ WWW.HOTELOLDINN.CZ WWW.BELLEVUEHOTELKRUMLOV.CZ

WWW.PAPAS.CZ WWW.HOTELRUZE.CZ WWW.BELLEVUEHOTELKRUMLOV.CZ

Zajímavosti l Attractions l Oстопримечательности

Relaxace l Relaxation l Отдых и релаксация

WWW.CKRUMLOV.CZ WWW.CESKYKRUMLOV.COM WWW.SCHIELEARTCENTRUM.CZ WWW.SEIDEL.CZ

WWW.HOTELRUZE.CZ WWW.BELLEVUEHOTELKRUMLOV.CZ WWW.GOLFCK.CZ

Bary l Bars l Бары FESTIBAR, SOUKENICKÁ 36 LA BOHÈME, SOUKENICKÁ 34 WWW. ZAPABAR.CZ WWW. EGGENBERG.CZ

PHOTO: ISIFA.COM, PROFIMEDIA.CZ

38

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

34-38_Krumlov_CSA2_ARa.indd 76

27.2.12 12:59


OFFICIAL STORES: Platnéřská 7, Praha 1, tel: +42(0)222 312 730; Týnská ulička 611/10, Praha 1 – opening from 15. 4. 2012 CORNERS STORES: Obchodní dům Kotva, náměstí Republiky 8, Praha 1, ground floor

000_Vicomte_IM_CSA_215x275.indd 1

2/23/12 3:23 PM


ZOOM

Double Cross Vodka Vodka, která dobyla Ameriku The Vodka that conquered America Водка, завоевавшая Америку

40

Příběh Double Cross vodky se začal psát před sedmi lety v rozličných koutech světa. Lahev se vyrábí ve Francii, její nezaměnitelný design vznikl v  USA a  vodku samotnou produkuje Slovensko. Obdélníkovou lahev zdobí kovový uzávěr s  gravírovaným logem, vlisovaný kovový dvojkříž a  na zadní straně verše slovenských básníků. Sedmkrát destilovaná a sedmkrát filtrovaná vodka je výjimečně jemná a její chuť je nezapomenutelná. Double Cross Vodka emerged seven years ago from different corners of the world. The bottle is produced in France, to a US design, while the vodka itself comes from Slovakia. The rectangular bottle has a metal top with an engraved logo, a  metallic double cross pressed into the bottle and a  Slovak poem etched onto the reverse. This seven-times distilled and seven-times filtered spirit has a fine and unforgettable flavour.

Начало истории водки Double Cross было положено 7 лет назад в разных уголках мира. Бутылку производят во Франции, ее незабываемый дизайн возник в США, а саму водку создают в Словакии. Прямоугольную бутылку украшают металлическая крышка с фирменным знаком, впрессованный металлический крест и стихи словацких поэтов. Особую мягкость и незабываемый вкус водки обеспечивают 7-кратная дистилляция и 7-кратная фильтрация.

PHOTO: ARCHIVE

WWW.GAS-FAMILIA.COM, WWW.GURLEX.SK

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

40_VODKA_ZOOM_fin_AR.indd 40

27.2.12 12:59


Nové BMW řady 3

bmw.renocar.com

Radost z jízdy

VÁŠEŇ NIC NEZASTAVÍ. Vyražte za vítězstvím. Nové BMW řady 3 je zosobněním vášně pro radost z jízdy, nejnovější technologie a jedinečný design jako žádný jiný vůz v tomto segmentu. Výkonné a současně úsporné motory s technologií TwinPower Turbo, režim ECO PRO, plnobarevný Head-Up displej a celá řada dalších inovací jsou toho jen důkazem. Využijte nabídku paketu JOY pro nové BMW řady 3 s atraktivním cenovým zvýhodněním a financováním prostřednictvím operativního leasingu BMW Financial Services s 0% akontací a měsíční splátkou od 16 233 Kč zahrnující DPH, pojištění a servisní balíček BMW Service Inclusive.* BMW 316d od 787 500 Kč vč. DPH. Více informací na bmw.renocar.com.

NOVÉ BMW ŘADY 3. VÁŠEŇ VÍTĚZÍ.

Renocar Praha

KONGRESOVÉ CENTRUM, Praha 4 - Pankrác Tel.: 261 393 642 Ondřej Šindelář 725 754 750 e-mail: ondrej.sindelar@renocar.cz Pavel Svoboda 602 170 505 e-mail: pavel.svoboda@renocar.cz Otevřeno Po - Pá

Renocar Brno

Řípská 5C, Brno - Slatina tel.: 548 141 151 Tomáš Hájek 602 595 210 e-mail: tomas.hajek@renocar.cz Martin Kovalčík 602 426 010 e-mail: martin.kovalcik@renocar.cz Otevřeno 7 dní v týdnu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 nového BMW řady 3: 4,1–7,9 l/100 km, 109–186 g/km. Fotografie vozu je ilustrační. *Splátka operativního leasingu je uváděna na 48 měsíců a zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a základní balíček servisních služeb BMW Service Inclusive, obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Podrobné informace k nabídce Vám podají naši prodejci. Nabídka platí pro soukromé osoby i podnikatele při uzavření smlouvy o financování nového BMW řady 3 do 31. 3. 2012.


BON APETIT

CHUŤ SVĚTA 42

Global tastes Вкус мира

Reto Wittwer, prezident a generální manažer Kempinski Hotels, procestoval přes sto zemí, jejichž kuchyně mu přinesly často neuvěřitelné zážitky.

diny a recepty. Jejich kuchyně proto oplývá rozmanitostí. Nikdy v  životě jsem neviděl tak bohaté hostiny jako v Teheránu. Tamní obyvatelé jsou doslova posedlí kuchyní, která je velmi sofistikovaná a pestrá. Najdete v ní úplně všechno.

Původem jste ze Švýcarska, ze země čokolády a sýra. Existuje v tamní kuchyni ještě něco typického? Co kupříkladu vařila vaše maminka? Pocházím z  podnikatelské rodiny, maminka neměla na vaření čas, proto u nás doma působila rakouská kuchařka z  Gratzu. Když už ale maminka vařila, připravovala mi Fleischvögel, fantastické hovězí roládky.

A gastronomie které země vám nejvíce přirostla k srdci? Mám rád japonskou, vše je čerstvé. Japonské jídlo bych mohl snídat, obědvat i  večeřet každý den, a  nepřejedlo by se mi. V  Thajsku si také pochutnám, je to totiž království a  královský dvůr je pro asijskou zemi znakem dobrého jídla.

Která ze světových kuchyní vás hodně překvapila? Třeba ta íránská, protože ji málokdo zná. Každý národ je při vaření ovlivněn kulturou a dostupností potravin. Írán je bývalá Perská říše s velmi dlouhou a bohatou historií. Starověcí Peršané dobývali mnoho míst, odkud si vozili nové potraviny, plo-

Co byste nikdy nejedl? Nemám rád vnitřnosti, jinak sním téměř cokoli. Jako dvanáctiletého mne poslali do speciálního zařízení, byl jsem totiž problematické dítě. Tam se mi snažili vnutit něco takového. Pamatuji si, že jsem seděl u stolu, od poledne až do půlnoci, rozhodnutý, že se jídla ani nedotknu.

Měl jste na talíři někdy i horší věci? Jistě! Třeba v Pekingu jsem se na pozvání severokorejského velvyslance účastnil hostiny, na níž se podával pes. Předložili nám celkem sedm chodů: tatarský biftek, carpaccio, pečeně… tam je to pochoutka, ale já trpěl. V  Mongolsku jsem zase dostal jako nejváženější host jehněčí oko. Tajně jsem ho vyplivl, ale pak jsem nenašel odvahu přiznat se, že jsem ho vyhodil, a tak mi dali i to druhé. Jakého jídla byste se nerad vzdával? Na čem si skutečně pochutnáte? Kromě už zmíněné japonské kuchyně miluji vietnamské jídlo, připravovala mi ho má žena, původem Vietnamka. S  manželkou už sice nežiji, ale láska k  tamní kuchyni přetrvala. Když jedu do Zürichu, kde teď bydlí moje matka, vždy si dám klobásu, takzvaný Bratwurst. Obecně se spokojím s jednoduchými jídly, která však byla připravena někým, kdo ví, jak na to, a chce jen to nejlepší.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-45_gurman_rozhovor_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 42

27.2.12 13:52


BON APETIT

44 Reto Wittwer, general director and president of Kempinski Hotels, has traversed more than one hundred countries, often encountering incredible culinary experiences along the way. You originally hail from Switzerland, home of cheese and chocolate. What else is typical of Swiss cuisine? What did your mother cook for you? I’m from a business family. My mother had no time for cooking. We therefore employed a professional cook from Graz in Austria. On those rare occasions when my mother did cook she always prepared Fleischvögel – sensational small beef roulades. Which of the cuisines from around the world has surprised you the most? Iranian cuisine perhaps. The way each nation cooks is influenced both by its culture and the availability of ingredients. Iran has an extremely long and rich history stretching back to the Persian Empire. The ancient Persians conquered many places from where they adopted new dishes, staples and recipes. As a  result Iranian cuisine bursts with variety. Never have I seen such copious spreads as in Tehran. The Iranians are obsessed with cooking and their cuisine is incredibly varied and sophisticated. It encapsulates almost everything.

Which country’s cuisine has grown on you the most? I love Japanese cuisine – everything is fresh. I  could have Japanese food for breakfast, lunch and dinner every day and never grow tired of it. I  also appreciate Thai cuisine. Thailand is a  kingdom and the presence of a royal court in an Asian country usually signals the presence of good food. What would you never eat? I don’t enjoy entrails but otherwise I’ll eat anything. At twelve – being a problematic child – I  was sent to a  special institution. They tried to make me eat something like that. I  remember sitting at the table from noon until midnight determined never to touch it. Have you ever had something even worse on your plate? Certainly! In Peking, I attended a banquet given by the ambassador of North Korea where dog was served. We were offered seven courses in total: steak tartare, carpaccio, roasted… Well, over there it’s  a  delicacy but it really made me suffer. Then in Mongolia, as the guest of honour, I  was served a  lamb’s  eye. I managed to secretly spit it out, but lacking the courage to admit I hadn’t eaten it, I was also offered the other eye.

Which dishes would you hate to forgo? What do you truly relish? Apart from Japanese cuisine, I also adore Vietnamese dishes. My ex-wife, who is Vietnamese by origin, used to prepare them for me. Although we are separated, my love for Vietnamese cuisine persists. Whenever I  visit my mother in Zurich I  always treat myself to sausage, the so-called Bratwurst. Generally, I’m quite happy to eat simple dishes, provided they are well prepared with quality ingredients.

Рето Витвер, президент Kempinski Hotels, путешествует по миру и рассказывает о невероятных впечатлениях, которые принесла ему кухня разных стран. Вы родились в Швейцарии, стране шоколада и сыра. Чем еще примечательна местная кухня? Расскажите, что готовит ваша мама. Я родился в семье предпринимателей, мама готовила очень редко из-за нехватки времени, так что на нашей кухне хозяйничала повариха из Граца. А если уж мама и бралась что-то приготовить, мне особенно были по душе ее Fleischvögel — фантастические говяжьи рулетики.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-45_gurman_rozhovor_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 44

27.2.12 13:53


PHOTO: ARCHIVE, ISIFA.COM

Кухня какой страны вас удивила более всего? Пожалуй, иранская, — она мало кому знакома. На особенности приготовления пищи в каждой культуре сильно сказываются ее традиции и доступность продуктов. Древние персы осваивали многие места, откуда везли новые продукты, культуры и рецепты. Никогда и нигде в жизни я не видел таких богатых столов, как в Тегеране. Местные жители буквально одержимы кухней — очень изысканной и пестрой. Чьи кулинарные изыски пришлись вам больше всего по душе? Мое сердце принадлежит японской кухне, где все готовят из свежих продуктов. Люблю полакомиться и тайской едой. Ведь Таиланд — это королевство, а королевский двор для каждой азиатской страны — это, прежде всего, знак превосходной гастрономии. Что вы предпочитаете не есть вообще? Обычно я ем все, хотя не очень люблю приготовленные внутренности. Когда мне было 12 лет, меня отправили на перевоспитание в специальное учреждение. Там меня все время пичкали чем-то по-

добным. Помню, я сидел за столом, от полудня до полуночи, думая, что никогда уже не притронусь к еде. Подавали ли вам когда-нибудь и что-то более курьезное? Конечно! Например, в Пекине я по приглашению северокорейского посла попал на обед, где подавали собаку. Всего было семь блюд: татарский бифштекс, карпаччо, жаркое и др. Но все этo — корейский деликатес, и мне пришлось терпеть. В Монголии мне, как особо почетному гостю, принесли глаз ягненка... От какого блюда вы не хотели бы отказаться? Что для вас — особый деликатес? Кроме японской кухни, о которой я уже говорил, я очень люблю вьетнамские деликатесы, которые мне готовила моя жена, вьетнамка по происхождению. Мы уже не живем вместе, но моя любовь к вьетнамской кухне по-прежнему сильна. Когда я отправляюсь в Цюрих, к своей маме, я  всегда с удовольствием отведаю колбаски, так называемой Bratwurst. Я люблю простую еду, приготовленную тем, который знает в этом толк.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

42-45_gurman_rozhovor_CSA_EDIT_CJ2AR.indd 45

ADVERTORIAL

BON APETIT

YOUR EVENT IS SO IMPORTANT, WE JUST SPENT MILLIONS ON IT.

Located on the Parizska Boulevard, the multi-million refurbishment of the restaurant and all events suites of the InterContinental Prague have created the city’s most contemporary events space. Together with a stunning ballroom that accommodates up to 800 guests and InterContinental’s passion for event management, there is nowhere better to hold a meeting, a conference, an event or just stay at leisure.

Pařížská 30, 110 00, Praha 1 Tel.: +420 296 631 111; Email: prague@icprague.com www.intercontinental.com/prague ww.zlatapraharestaurant.cz www.icfitness.cz

27.2.12 13:00


CZECH'S FINEST

SANSHO: RÁJ GURMÁNŮ

Sansho: an epicure’s paradise Sansho: гурманский рай

46

N

edávno dopadla do pražské Petrské ulice kulinářská hvězda. Zatím sice není michelinská, ale kdo ví. Šéfkuchař Paul Day už na svém kontě jednu má, a to z doby působení v přeslavné londýnské restauraci Nobu. Tento sympatický bývalý řezník žije již pár let v Praze a jeho nejnovější „dítě“ se jmenuje Sansho. Je to označení pro sečuánský pepř a kořením Paul tedy rozhodně nešetří. Používá ho ovšem s takovou kreativitou a  v  tak neotřelých kombinacích, až se tají dech. Sansho se zdá být jakousi kakofonií chutí, když ale ochutnáte celé osmichodové menu, zjistíte, že ve skutečnosti jde o mistrovsky rozvržený koncert. Jednotlivé položky menu se mohou měnit, můžete si také určit, co nemáte příliš rádi nebo na co máte alergii. Ochutnáte například lososové sashimi s  citronovou omáčkou a  již zmíněným pepřem nebo minihamburgery ve stylu Momofuku s  kachním masem a  domácí majonézou. Při ochutnání neuvěřitelně lahodného, několik dnů marinovaného bůčku z  prasat z vlastního chovu zapomenete na všechno

zlé, co jste si o bůčku dosud mysleli. A pak vyzkoušíte patnáct hodin pomalu pečené hovězí maso s  cibulovou rýží a  dušeným bok choy – jídlo, které by vydalo na samostatnou recenzi! S dezertem už budete možná trochu váhat, protože celá večeře vás spolehlivě zasytí. To byste ale neměli, protože se podává neopakovatelný sticky toffee pudink s  kopečkem zmrzliny. Paul mezi hosty několikrát během večeře zavítá, optá se, jak vám chutná, a občas vám z  kuchyně přistane na stole malá pozornost. Prostředí restaurace sleduje dnešní světové trendy: mezi betonovými zdmi na cementové podlaze se na dřevěných lavicích nijak zvlášť nerozsedíte, ale je to záměr. Cílem je upoutat veškerou vaši pozornost na podávaná jídla, jejichž přípravu profesionálně sehraným týmem kuchařů můžete sledovat v  prosklené kuchyni. Sansho možná není tou pravou restaurací pro romantickou večeři ve dvou – pouhých čtyřicet míst se zaplní několik dnů dopředu a téměř jistě budete sdílet některý z dlouhých stolů s dalšími hosty. Pokud se však necháte unést poezií jídla, bude to rozhodně nezapomenutelný večer.

A culinary star recently fell in Prague's Petrská Street. Not yet a Michelin star but who knows? This new arrival, chef Paul Day, already has one Michelin star under his belt from his time at the celebrated Nobu restaurant in London. This likeable former butcher moved to Prague a few years ago and his latest progeny is called Sansho. The name Sansho refers to a  variety of Szechuan pepper and Paul is certainly not thrifty with the seasoning. Yet he applies it with such creativity that it catches your breath. Sansho may initially seem like a cacophony of flavours, but after savouring the entire eight-course menu you’ll realise it is a masterly executed concert performance. Changes can however be made to individual items on the menu according to specific tastes or allergies. Highlights include salmon sashimi with lemon sauce and Szechuan pepper, or Momofuku style mini hamburgers made of duck topped with home-made mayonnaise. The exceptional flavour of the pork belly, using home-reared pigs and marinated for severl days, will instantly cure any misgivings about pork bellies. Then savour the beef, slowly roasted for 15 hours, with onion rice and steamed bok choy – a dish that deserves

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

46-47_Paul Day1.indd 14

27.2.12 13:58


CZECH'S FINEST

PAUL DAY

47

PHOTO: ARCHIVE

an entire review of its own! You may hesitate over desert as the menu is more than ample, but don’t overlook the once-in-a-lifetime sticky toffee pudding with ice cream. Now and then, Paul takes time out to welcome the guests , walking around and asking how they are enjoying their meal, sometimes even bringing a little somethnig on the house. The decor follows global trends – concrete walls, wooden benches and a  cement floor, this is no occasion for slumping in your chair, but then your attention is focused on the food. You can also watch as a  professional and well-coordinated team of chefs prepares the dishes in the glass-walled kitchen. Sansho is perhaps not ideally suited for a romantic dinner for two – the forty seats are booked well in advance and you are likely to be sharing tables with other guests. But if you let yourself be seduced by the poetry of the food, then you’re in for an unforgettable evening.

Недавно на улочке Петрска засияла новая гастрономическая звезда. И хотя пока это не звезда Мишлена, кто знает... На счету шефповара Пола Дэя уже есть одна звезда со времен его деятельности в известном лондонском ресторане Nobu. Этот симпа-

тичный бывший мясник уже несколько лет живет в Праге и его последнее детище несет имя Sansho. Так называют сычуаньский перец, а Пол ни в коем случае не экономит на специях. Перец он использует с такой фантазией и в таких необычных комбинациях, что у вас захватит дух. Кажется, Sancho — это целая какофония вкуса, но когда вы попробуете меню из восьми блюд, вы поймете, что это мастерски продуманная завершенная идея. Составляющие меню можно менять, если вы что-то не очень любите или у вас аллергия на какой-то продукт. Вам подадут лососевые сашими с лимонным соусом и восхитительным сычуаньским перцем или минигамбургеры в стиле Momofuku с уткой и домашним майонезом. Когда вы попробуете изысканную маринованную грудинку из свинины, вы тот час же забудете обо всем плохом, что когда-либо могли подумать о свинине. Наконец вам подадут говядину, которую готовили на тихом огне целых пятнадцать часов, с луковым рисом и тушеным бок чой — это блюдо достойно отдельной рецензии! После всех съеденных блюд вы, пожалуй, еще подумаете, стоит ли заказывать

десерт. Но разве вы сможете устоять перед изысканным тофи-пудингом с шариком мороженного? Пол иногда выходит в зал к гостям ресторана, чтобы поинтересоваться у них, понравился ли им ужин, и частенько отправляет им маленький сюрприз из кухни. Интерьер ресторана спроектирован в  соответствии с актуальными мировыми трендами: вам не слишком-то удастся развалиться на деревянных лавках между бетонными стенами, но такова была задумка. Целью было привлечь все внимание гостей к блюдам. Sansho, пожалуй, не очень подходит для романтического ужина — ресторан на 40 мест заполняется на несколько дней вперед и скорее всего вам придется разделить столик к другими гостями. Погрузитесь в мир высокой кулинарии в ресторане Sansho — вы получите незабываемые впечатления от вечера. SANSHO, PETRSKÁ 25, PRAHA 1, PHONE: +420 222 317 425, WWW.SANSHO.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

46-47_Paul Day1.indd 15

27.2.12 13:58


DINE OUT IN STYLE

Kam zajít... Where to go… Куда отправиться... SIDDHARTA CAFÉ Trávíte-li v Praze svátky jara, určitě zajděte na velikonoční menu do Siddharta Café. Nabídka je pestrá. Zaujme vás pečená křepelka s nádivkou z bylinek a špenátu nebo jehněčí kýta marinovaná v medu. Sladkou tečkou budou tradiční české minimazance plněné marcipánem.

48

If you’re in Prague over the spring holiday Siddharta Café’s Easter menus are a  must. Temptations among its rich offer include roasted quail stuffed with spinach and herbs, or leg of lamb marinated in honey. Traditional Czech mini buns filled with marzipan provide an ambrosial finish. Если вы решили провести весенние праздники в Праге, отведайте пасхальное меню ресторана Siddharta Café. Вам подадут перепелку, начиненную специями и шпинатом, или ягнятину, маринованную в меду. Сладким завершением обеда будут традиционные мини-куличи с марципаном. SIDDHARTA CAFÉ, JAKUBSKÁ 8, PRAHA 1, PHONE: +420 221 776 300, WWW.BUDDHA-BAR-HOTEL.CZ

SASAZU Vyhlášená pražská restaurace a klub SaSaZu rozšířila své prostory o nový salonek Bago − ideální pro privátní večeře a akce. Výbornou asijskou kuchyni ocení nejeden gourmet. Vyzkoušejte třeba Yam Yam polévku nebo Sa Sa křupavou rolku. The acclaimed SaSaZu restaurant and club now has the Bago lounge – a  perfect place to host your private dinner or event. Foodies just love its superb Asian cuisine. Try the Yam Yam soup or the Sa Sa spring roll. У знаменитого пражского ресторана и клуба SaSaZu пополнение — новый ресторан Bago, идеальный для частных ужинов и мероприятий. Гурманы оценят азиатские деликатесы шеф-повара. SASAZU, BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ 306, PRAHA 7, PHONE: +420 284 097 455, WWW.SASAZU.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

48-50_BaryCSA_AR1.indd 48

27.2.12 13:01


DINE OUT IN STYLE

BUGSY'S BAR Jeden z  nejlepších pražských barů přímo v  centru Prahy vám učaruje příjemnou atmosférou, ale především skvělou obsluhou a profesionalitou barmanů. Z široké nabídky míchaných nápojů doporučujeme long dring Forbidden Fruits. Pokud máte raději šampaňské, vybírejte z těch nejstarších ročníků prestižních značek, jako jsou Moët & Chandon a Dom Pérignon, či Vueve Clicquot. One of Prague’s  best bars in the heart of the city centre will enchant you with its unique atmosphere, excellent service and highly professional bar staff. From its extensive list of cocktails we recommend the Forbidden Fruits long-drink. Champagne drinkers may select from vintage labels such as Moët & Chandon and Dom Pérignon or Vueve Clicquot. Один из лучших пражских баров в центре Праги увлечет вас своей атмосферой, а также превосходным обслуживанием и профессионализмом барменов. Из широкого предложения коктейлей рекомендуем вам long drink Forbidden Fruits, а если вы предпочитаете шампанское, советуем выбрать старый урожай Moët & Chandon, Dom Pérignon или Vueve Clicquot.

49

BUGSY'S BAR, PAŘÍŽSKÁ 10, PRAHA 1, PHONE: +420 840 284 797, WWW.BUGSYSBAR.CZ

ADVERTORIAL

ODLEHČENÁ KUCHYNĚ PLNÁ BAREV, CHUTÍ A VŮNÍ MEETING POINT 150 MÍST K SEZENÍ U STOLŮ 300 MÍST PRO STANDING PARTY

www.comorestaurant.cz

eat@comorestaurant.cz / Václavské náměstí 45 / Praha 1 48-50_BaryCSA_AR1.indd 49

27.2.12 13:01


DINE OUT IN STYLE

COTTOCRUDO V hotelu Four Seasons se v březnu otevře nová italská restaurace. Těšit se můžete na domácí těstoviny, crudo bar, mořské plody a nejlepší italské sýry, salami a proscuitti. V baru a lounge si vychutnáte skleničku vína a užijete si uvolněnou atmosféru moderního prostředí.

50

In March a new Italian restaurant is set to open its doors at the Four Seasons Hotel. Expect homemade pasta, a crudo bar, seafood and excellent Italian cheese, salami and prosciutto. Enjoy a glass of wine in the relaxed modern environment of its bar and lounge. В отеле Four Seasons в марте открывается новый итальянский ресторан, где вы сможете полакомиться домашней пастой, морепродуктами и лучшими итальянскими сырами. В расслабленной обстановке бара и лаундж-зоны вы сможете насладиться превосходным вином. COTTOCRUDO, FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE, VELESLAVÍNOVA 2A, PRAHA 1, PHONE: +420 221 427 000, WWW.FOURSEASONS.COM

KEMPINSKI

Savour the creamy white tomato soup with confit cherry tomatoes in the Hotel Kempinski’s Le Grill restaurant. Not only will its colour surprise you but also its delectable flavour. We advise reservations for Thursday, when the restaurant puts on exceptional tastings of its fare. В ресторане Le Grill пражского отеля Kempinski попробуйте великолепный томатный суп с тушеными помидорками, который поразит вас не только своим нетрадиционным цветом, но и исключительным вкусом. Наш совет: нетрадиционный дегустационный четверг. KEMPINSKI HOTEL HYBERNSKÁ, HYBERNSKÁ 12, PRAHA 1, PHONE: +420 226 226 126, WWW.KEMPINSKI.COM

PHOTO: ARCHIVE

V restauraci Le Grill pražského hotelu Kempinski určitě ochutnejte bílou rajčatovou polévku s konfitovanými rybízovými rajčátky, překvapí vás nejen svou netradiční barvou, ale především výjimečnou chutí. Doporučujeme také degustační čtvrtky doplněné ochutnávkou vín či whisky.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

48-50_BaryCSA_AR1.indd 50

27.2.12 13:02


ADVERTORIAL

Rezidence Kampa offers an extraordinary opportunity of luxurious living in the historic centre of Prague, with unparalleled views of Prague Castle, Petrin Tower, Lesser Town, and Charles Bridge. The project combines the comfort of a modern lifestyle with the exceptional location of neo-Renaissance apartment building dating from 1892. The Residence Kampa building has undergone a complete reconstruction; the architect managing to unite both the extraordinary and the elegant. This six-storey building has a total of 25 unique residential units in sizes ranging from 1 room plus kitchen corner to 3 rooms plus kitchen corner, the majority of which come with standard furnishings. A limited number of apartments are also available in shell&core; an option that permits to greatest possible range of interior alternations. Residents/of Residence Kampa have a relaxation zone at their disposal within the interior courtyard, as well as premium onsite parking. The reconstructed building offers apartments in a variety of types and sizes, suitable not only for long term accommodation but also as an investment opportunity. The prestigious locality and quality design of this project highlight the attractiveness of Residence Kampa for future owners.

Резиденция Кампа — это эксклюзивное жилье в историческом центре Праги с уникальным видом из окна на Пражский град, Петршин, Малу Страну и Карлов мост. Объект сочетает в себе элементы доходного дома в стиле Неоренессанс с 1892 года и идею современного комфортного жилья. Здание Резиденции Кампа — после полной реконструкции, архитекторы поставили акцент на исключительность и элегантность. В 6-этажном доме находится всего 25 квартир типа от 1+kk до 3+kk, большинство из которых оснащена и подготовлена к заселению. Несколько квартир находится в состоянии shell&core. Жители Резиденции имеют доступ к зоне отдыха на внутреннем дворе, а также на парковку в пределах объекта. В реконструированном жилом комплексе находятся квартиры разного типа и площади, пригодные не только для постоянного проживания, но и в качестве выгодного инвестиционного объекта. Объект особенно привлекателен благодаря своему престижному месторасположению и качеству строительных работ.

www.rezidencekampa.cz

00_Kampa_IM_215x275.indd 51

2/27/12 1:29 PM


TRAVEL

Nové hotely New hotels Новые отели

TORONTO

A striking new feature graces the skyline of Canada’s  largest city – a  towering sixty-floor addition to the Trump International hotel chain. The spire-like shape of this imposing granite and glass building designed by Zeidler Partnership Architects evokes skyscrapers more typical of Manhattan. The hotel, with stylish interiors in refined hues of caviar and champagne, offers stunning views over Lake Ontario. Панораму крупнейшего канадского города украшает 60-этажная башня нового отеля в сети Trump International. Импозантное здание из гранита и стекла, напоминающее своим характерным пиком манхэттенкие небоскребы, создали архитекторы студии Zeidler. Из окон отеля открывается великолепный вид на озеро Онтарио. Элегантный интерьер помещений отеля выполнен в нежных оттенках деликатесов — икры и шампанского. WWW.TRUMPTORONTO.CA

PHOTO: NORM LI AG&IINC.

52

Panorama největšího kanadského města zdobí nová dominanta – šedesátipatrová věž nejčerstvějšího přírůstku sítě hotelů Trump International. Impozantní budovu z granitu a skla, jejíž tvar s výraznou špičkou odkazuje k charakteristickým manhattanským mrakodrapům, má na svědomí architektonické studio Zeidler. Z hotelu je strhující pohled na jezero Ontario. Elegantní interiéry jsou inspirovány decentními barvami kaviáru a šampaňského.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

52-56_hotely_svet_CSA1ARb.indd 52

27.2.12 13:59


TRAVEL

NEW YORK Hôtel Americano uprostřed umělecké čtvrti Chelsea spojuje aktuální design s vřelou latinskoamerickou duší. Navrhl ho mexický architekt Enrique Norten a zamilují si ho ti, kdo baží po atmosféře prodchnuté současným uměním, ale zároveň si chtějí uprostřed rušného New Yorku odpočinout. Relaxovat můžete u bazénu nebo u grilu se středozemní kuchyní na střeše hotelu. Pokoje, jejichž dominantu tvoří postele na robusních dřevěných platformách, jsou plné hřejivého světla a luxusních přírodních materiálů. Centrally located in the Chelsea art district, the Hôtel Americano – created by Mexican architect Enrique Norten – weds modern design with a  warm Latino soul. Those who covet interiors steeped in contemporary art, yet also long for relaxation amid the bustle of New York will be instantly smitten. You can relax by the rooftop pool or Mediterranean grill. The sunlit rooms, decorated in exquisite natural materials, are lorded over by beds on large wooden decks. Отель Americano в квартале художников Челси, построенный архитектором Э.Нортеном, сочетает в себе современный дизайн и страстную латиноамериканскую душу. Он особенно придется по душе тем, кто ценит современное искусство и в то же время хочет отдохнуть в центре незатихающего Нью Йорка. Расслабиться вы сможете у бассейна или в средиземноморском гриль-баре на крыше отеля. Интерьеры HÔTEL AMERICANO номеров с кроватями на огромных деревянных платформах созданы с применением дорогих природных материалов. PHOTO: ARCHIVE

WWW.HOTEL-AMERICANO.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

52-56_hotely_svet_CSA1ARb.indd 53

27.2.12 14:00


TRAVEL

PARIS

54

A pearl among the Paris boutique hotels is the newly-renovated La Maison Champs Elysées. Its unconventional interiors came to fruition under the baton of the Maison Martin Margiela fashion house. Working on his first hotel, the Belgian designer mixed his cherished “white minimalism” with surrealistic vintage elements, creating a luxury retreat for private inspiration in the heart of Paris. Apart from 40 rooms and suites furnished in standard fashion, there are also 17 “Couture Collection” rooms - works of art in their own right. Одна из самых ярких жемчужин среди парижских бутикотелей — это недавно реконструированный отель La Maison Champs Eylsées. Его необычный интерьер был разработан под руководством модного дома Maison Martin Margiela. Бельгийский дизайнер добавил к своему излюбленному «белому минимализму» винтажные элементы сюрреализма и в самом сердце Парижа создал роскошную гостиницу. Кроме стандартных сорока номеров а апартаментов HÔTEL AMERICANO в отеле вы найдете 17 из так называемой «Couture Collection». Каждый номер здесь — произведение искусства.

PHOTO: MARTINE HOUGHTON

Jednou z nejzářivějších perel mezi pařížskými boutique hotely je nově zrekonstruovaný La Maison Champs Elysées. Jeho nekonvenční interiéry vznikly pod taktovkou módního domu Maison Martin Margiela. Belgický návrhář při své vůbec první realizaci hotelu namíchal svůj oblíbený „bílý minimalismus“ se surrealistickými vintage prvky a  v  samém srdci Paříže tak vytvořil luxusní útočiště pro privátní snění. Čtyřicet standardně zařízených pokojů a apartmánů doplňuje sedmnáct z „Couture Collection“. Zde je každý pokoj samostatným uměleckým dílem.

WWW.LAMAISONCHAMPSELYSEES.COM

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

52-56_hotely_svet_CSA1ARb.indd 54

27.2.12 14:26


ONLY THE BEST KARLOVY VARY: Pupp Boutique Jewellery-Watches Mírové nám. 2, Karlovy Vary, tel.: +420 353 222 401 e-mail: info@puppjewellery.com www.puppjewellery.com

Gold Point Jewellery Stará Louka 6, Karlovy Vary, tel.: +420 353 221 155

PRAGUE: Gold Point Jewellery Václavské nám. 43, Prague 1, tel.: +420 224 218 640

Pupp Boutique Jewellery-Watches Grand Hotel Pupp Mírové nám. 2, Karlovy Vary, tel.: +420 353 222 401 e-mail: info@puppjewellery.com www.puppjewellery.com

00_PuppJewellery_IM_215x275_def.indd 28

Koruna Jewellery Václavské nám. 1, Prague 1, tel.: +420 224 217 096 Valentina Jewellery Shoping mall Palladium, Prague 1, tel.: +420 222 316 134 Bohemia Jewellery Melantrichova 8, Prague 1, tel.: +420 224 239 062

2/22/12 1:40 PM


TRAVEL

SURLEJ

The Swiss hotel Nira Alpina situated at the highest point of the mountain village of Surlej boasts a private walkway to the Corvatsch cable car station leading to the famous St. Moritz ski resort. The hotel’s interior, a subtle blend of modern design and alpine folklore, is dominated by its views of mount Corvatsch. You can also admire the surrounding peaks from the glazed rooftop bar or from the luxurious garden rooms. Enjoy a soothing Swiss chocolate wrap in the hotel spa after a strenuous day’s skiing or mountain hiking. Швейцарский горный отель Nira Alpina, расположенный недалеко от лыжного курорта St.Moritz, предлагает вам максимальный комфорт благодаря частной дорожке к подъемнику на гору Корвач. Гору вы увидите из окон отеля, в оформлении которого современный дизайн сочетается с элементами альпийского фольклора. Насладиться HÔTEL AMERICANO видами вы сможете и из бара на крыше отеля или из роскошных номеров типа garden rooms с частным садом. Расслабиться после спуска на лыжах вам поможет обертывание из швейцарского шоколада в местном spa-салоне. WWW.NIRAALPINA.COM

PHOTO: ARCHIVE

56

Švýcarský hotel Nira Alpina v nejvyšším bodě horské vesničky poblíž oblíbeného lyžařského střediska St. Moritz nabízí maximální komfort díky soukromé stezce k lanovce na horu Corvatch. Právě výhled na ni prozařuje celý interiér hotelu, v němž se současný design mísí s prvky alpského folkloru. Hory můžete nerušeně sledovat například z proskleného baru na střeše hotelu či z luxusních garden rooms s privátní zahradou. Po lyžování nebo horské túře tělo uvolní zábal ze švýcarské čokolády v místním spa.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

52-56_hotely_svet_CSA1ARb.indd 56

27.2.12 14:00


SATPO_LuxuryShopingGuide_215x275_01.indd 1

8.2.2012 16:46:58


ADVERTORIAL

dvoustrana_FIM_IM_215x275.indd 2

2/22/12 1:04 PM


ADVERTORIAL

dvoustrana_FIM_IM_215x275.indd 3

2/22/12 1:04 PM


DESIGN

TŘI MĚSTA, TŘI POHLEDY

AUBIN CINEMA

HAYWARD GALLERY

Three cities, three views Три города, три взгляда

WWW.SYNC-ARCHITECTURE.COM

DESIGN MUSEUM

BARBICAN CENTRE

60

LONDON Mezi českými designéry a umělci vynikají nová jména, která slaví úspěch i v zahraničí. Jedním z  nich je Jakub Klaška. Studoval u dvou proslulých architektek: u Evy Jiřičné v  Praze a  ve Vídni u  Zahy Hadid. Dnes pracuje v  londýnském studiu Zaha Hadid Architects a  zabývá se strukturou procesu navrhování pomocí počítačových technik. V  britské metropoli rád navštěvuje galerie současného umění – Hayward Gallery, jejíž budova je fascinující spletí betonových hmot, nebo kulturní centrum Barbican, které je skvělou ukázkou brutalistické architektury. Doporučuje i sbírky Design Musea a kino Aubin ve Shoreditch, jež má nezaměnitelnou urbánní atmosféru.

New Czech designers and artists have arrived, gaining both domestic and international acclaim. Jakub Klaška is one of them. He served apprenticeships with two famous architects – Eva Jiřičná in Prague and Zaha Hadid in Vienna – and is presently involved with digital processes for architectural design at Zaha Hadid Architects in London. In the British capital he loves to visit the Hayward Gallery of contemporary art, a fascinating tangle of concrete structures, or the Barbican, a striking example of the Brutalist style. He also recommends the collections at the Design Museum and the Aubin Cinema in Shoreditch with its quintesentially urban atmosphere.

Среди чешских дизайнеров и художников засверкали новые имена, успешные и за рубежом. Якуб Клашка учился у двух прославленных архитекторов — в Праге у Эвы Йиржичнэ и в Вене у Захи Хадид. Сегодня Якуб работает в лондонской студии Zaha Hadid Architects и занимается, в первую очередь, процессом создания проектов с помощью компьютерной техники. В Лондоне он особенно ценит галерею современного искусства — Hayward Gallery, здание которой представляет собой хитросплетение бетонных масс, а также культурный центр Barbican. Якуб рекомендует и коллекции музея Design Museum, а также кинотеатр Aubin в Шордиче с его неповторимой урбанистической архитектурой.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

60-62_3 mesta_ARa.indd 60

27.2.12 14:02


HAMBURGER BAHNHOF GALERIE

DESIGN

61

MONSIEUR VUONG

NEUE NATIONAL GALERIE

WWW.BROUSIL.NAME

BERLIN Již během studií v ateliéru fotografie na pražské VŠUP absolvoval Radeq Brousil řadu zahraničních stáží. Jeho fotografie balancují na hraně intimity a  výrazné stylizace, rád si pohrává s  různými kulturními fenomény. V nejnovějším projektu „Bez názvu“ zkoumá možnosti instalace svých prací. Žije střídavě v  Praze a  Berlíně. V  tomto městě mladých umělců si nenechá ujít výstavy v  bývalé železniční stanici Hamburger Bahnhof Galerie a v Neue National Galerie, kterou v šedesátých letech navrhl Mies van der Rohe. Radeq Brousil doporučuje navštívit i  klub Loftus Hall s  atmosférou filmů Davida Lynche a  nejlepší vietnamskou restauraci ve městě, Monsieur Vuong.

Even while studying at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Radeq Brousil undertook several scholarships abroad. His photography, which experiments with cultural phenomena, is a balancing act between intimacy and profound stylisation. In his latest “Untitled” project he explores installations. He alternates between Prague and the young artists’ hub of Berlin where he never misses an exhibition at the Hamburger Bahnhof Galerie, a former railway station, or the Neue National Galerie – designed by Mies van der Rohe in the 1960s. He also recommends Loftus Hall, a club evoking the atmosphere of a  David Lynch film, and Monsieur Vuong, the best Vietnamese restaurant in town.

Еще во время учебы в пражской Высшей художественно-промышленной школе Радку Броусилу удалось попасть на множество стажей за рубежом. Его фотографии балансируют на грани интимности и выразительной стилизации. В последнем проекте «Без названия» Радек пустился в изучение возможностей инсталляции своих работ. В Берлине, городе молодых художников, он часто посещает выставки в здании бывшего вокзала Hamburger Bahnhof Galerie или Neue National Galerie, построенной в 60-е по проекту Мис ван дер Рое. Радек рекомендует посетить клуб Loftus Hall с атмосферой фильмов Линча, и, несомненно, лучший вьетнамский ресторан Берлина — Monsieur Vuong.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

60-62_3 mesta_ARa.indd 61

27.2.12 14:02


MERCI

DESIGN

WWW.LUCIEKOLDOVA.COM

LE 66

PALAIS DE TOKYO

62

Designérka Lucie Koldová je majitelkou ocenění Czech Grand Design, vystavovala na milánském veletrhu nábytku Salone del mobile i na pařížském Maison&Object. Žije a  tvoří v  Paříži. Působila ve studiu světoznámého designéra Arika Levyho, nyní spolupracuje s  designérem Danem Yeffetem, s nímž navrhla například úchvatné lampy Muffins. Ty jsou právě teď k dostání v Galerii Bensimon. Lucie ráda navštěvuje i  mekku současného umění Palais de Tokyo a její restauraci. Nakupuje v concept storu Le 66 na Champs Élysées proslaveném šestašedesátiprocentními slevami nebo v  Merci, kde koupíte všechno od designových doplňků po domácí dorty.

Czech Grand Design award winner Lucie Koldová has exhibited at the Milan Salone del Mobile and the Paris Maison&Objet furniture trade fairs and worked in the studio of celebrated designer Arik Levy. She lives and works in Paris. In cooperation with Dan Yeffet, she has designed the enthralling Muffin lamps – now available at the Bensimon gallery. Lucie loves to go to Palais de Tokyo, a Mecca for contemporary art, and its adjoining restaurant. She shops in Le66 on the Champs Élysées, a  concept store famed for its 66% discounts, or in Merci which offers everything from design accessories to home-baked cakes.

Обладательница награды Czech Grand Design, дизайнер Луцие Колдова участвовала в миланской ярмарке мебели Salone del mobile и на парижской выставке Maison&Object. Сейчас Луцие живет в Париже. Ранее она работала в студии известного дизайнера Арика Леви, а в настоящее время сотрудничает с Дэном Йеффетом, вместе с которым, к примеру, создала великолепные светильники Muffins. Луцие любит проводить время в мекке современного искусства Palais de Tokyo и в местном ресторане. Покупки она делает в концептуальном бутике Le 66, а также в магазине Merci, где можно приобрести все, от дизайнерских аксессуаров до домашних тортов.

PHOTO: ARCHIVE

PARIS

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

60-62_3 mesta_ARa.indd 62

27.2.12 13:11


215x275 LG CZ EN_LP CC 27.2.12 9:21 Stránka 1

www.prg.aero

VĚDĚLI JSTE, ŽE… DID YOU KNOW THAT… ...Vás přivezeme limuzínou zdarma na letiště?

… we will take you free of charge to the airport by limousine?

...stačí být na letišti jen 45 minut před odletem?

… you only have to be at the airport 45 minutes before departure?

...můžete popíjet šampaňské v luxusním salonku ještě

… you can drink champagne in a luxurious lounge as late

pět minut před startem letadla?

as 5 minutes before take-off?

...odvezeme Vás limuzínou přímo po ploše k letadlu?

… a limousine can take you all the way to the airplane?

Neváhejte a objednejte si VIP Service v Clubu CONTINENTAL na Letišti Praha.

Don’t hesitate and order VIP Service Club CONTINENTAL at Prague Airport.

VIP Service Prague Airport, K Letišti 6/1019 160 08 Prague 6, Czech Republic +420 220 114 490, +420 220 562 525 vip.service@prg.aero, www.prg.aero


SHOPPING

O D' SCA OS R CA DE R, LA Ed R P 5 EN 0 m TA l / ESP 1 6 RI 50 T KČ

R DIO

BACCAR

AT, 92 25 0

, 15

375

,

M,

L TA OR

3

MO

GA RA ER Č F K RE 0 TO 50 VA 4 AL

0 29

SP

S

64

PRAD AT TH A, PRICE E BO IS UTIQ AVAILA BLE UE

LOUI S

R,

IE RT

00 KČ

5

CA

4 DI, 3 FEN

KČ 850

RM

E AT W , AN 12 Č

0K

50

PHOTO: ARCHIVE, PRICES MAY VARY

00

5 52

V U IT T ON, 1 91 00

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

64_Nakupy2a.indd 64

27.2.12 14:34


SHOPPING

LE

000 KČ

LV AT O

ICA

, 14

, 40

000 KČ

SS BO GO HU

SA

RE FERRA GA

MO ,30

PO WW LTR W O . UR N A F BA RA NS U, 3 U 2 R VIV 130 AL KČ .CZ ,

0

0K

Č

S. T. D

UPON

LO U

IS

VU

T, 15 1

00 KČ

IT

TO

N,

10

00

0K

Č

Z T.C EP

C

ON

EC

L MP

SI W.

66 12 E,

W ,W

Č

0K

50

M

OM

RH

O DI

VIVAL

NSUR

5 050

RAU, 8

.CZ

EIT

10

07

SA

LV AT O

RE

250

. W W ,W Č 0K 0 00 ALESSI, 1 02

G,

UR B AN SU R

LIN

FE

RR

AG

AM

O,

35

00

0K

Č

W AT E

S UI LO

RM

AN

,3

UI TT ON ,

V

30

00

0K

Č

34 500 KČ

PHOTO: ARCHIVE, PRICES MAY VARY

BR

L.CZ VA VI

BA NG &

OL UF SE N,

33

125

ONA F POLTR

.URBA , WWW

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

66_Nakupy1.indd 66

27.2.12 13:11


Prime Location Personalized Services Unique Beds Executive Rooms & Suites

Hotel KINGS COURT U ObecnĂ­ho domu 3 110 00 Praha 1 Czech Republic Tel.: +420 224 222 888 info@hotelkingscourt.cz www.hotelkingscourt.cz

Kings Court 24

2/22/12 2:15 PM


FASHION ICON

V SOFIINĚ REŽII

Directed by y Sofia Под режиссерским управлением Софии 68

When Sofia Coppola designed a comprehensive mini-collection of bags and sandals for Louis Vuitton two years ago, some may have sniped that here was yet another celebrity lending her name to somebody else’s work. But it soon transpired that Coppola’s designing debut was both vivacious and sincere. Great pains were taken to ensure that the designs reflected the film director’s lifestyle and personal charm – a perfect fusion of her American practicality, French elegance and a dash of playful coquetry. Her SC bag, moreover, represents her life-long quest for the perfect handbag. The SC’s original soft tones have been emboldened by bright orange and turquoise

which exquisitely complement the golden details. Both bags are part of the 2012 Cruise Collection, which Sofia Coppola designed with assistance from Louis Vuitton’s director of design Julie de Libran. Sofia even wrote a short screenplay for the collection. It revisits the mid-sixties; alternately set in the vibrant intellectual quarter of SaintGermain-des-Prés, and a small courtyard where young Parisian girls on Vespa scooters commingle in pastel coloured dresses.

Когда София Коппола разработала для марки Louis Vuitton полную коллекцию дамских сумок и сандалий, казалось, это всего лишь очередная звезда, которая решила протежировать известную марку. Однако дизайнерский дебют режиссера Копполы доказал, что девушка тщательно взялась за дело и ей удалось выразить в аксессуарах собственный стиль и шарм. Американская практичность в них соединилась с французской элегантностью и присущим ей кокетством. Модель сумочки SC стала результатом долголетнего стремления Копполы найти идеальную дамскую сумку. Сделаны сумки из телячьей кожи гладкой выработки и из нежной замши. Кроме классических приглушенных тонов SC, вы найдете модели насыщенного оранжевого и бирюзового цветов, на которых особенно выразительно смотрятся золотистые детали. Эти цвета были включены в круизную коллекцию'12, которую в сотрудничестве с Джулией де Либран, главным дизайнером Louis Vuitton, создала именно София. Она же написала и сценарий к показу выше упомянутой коллекции. Его основой стал парижский квартал интеллектуалов и писателей Сен-Жермен-де-Пре и  знаменитый Drugstore, куда на скутерах Vespa съезжаются молодые парижанки с черными стрелками на глазах и в платьях цвета макроне и мороженного.

PHOTO: ARCHIVE

K

dyž Sofia Coppola před dvěma lety navrhla pro značku Louis Vuitton minikolekci kabelek a sandálků, vypadalo to, že jde jen o  další celebritu, která svým jménem zaštítí práci někoho jiného. Z jejího návrhářského debutu bylo ale cítit, že se režisérka nového úkolu chopila s vervou a snažila se, aby se v návrzích zrcadlil její životní styl a  šarm. Coppola propojila americký smysl pro praktičnost a  francouzskou eleganci se špetkou koketnosti a hravosti. Model kabelky SC je výsledkem její celoživotní honby za ideální taškou. Ke stávajícím tlumenějším barvám SC teď přibyla i  zářivě oranžová a  tyrkysová, na nichž vynikají zlaté detaily. Obě jsou součástí cruise kolekce pro sezonu 2012, kterou s Julií de Libran, šéfdesignérkou Louis Vuitton, vytvořila právě Sofia. Napsala i scénář ke zmíněné kolekci. Ten se odehrává v  šedesátých letech mezi elegantní pařížskou čtvrtí intelektuálů a  spisovatelů Saint-Germain-des-Prés a  pláckem Drugstore, na němž se setkávají Pařížanky na skútrech Vespa s černými linkami na očích a v šatech barev makronek a zmrzliny.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

68_moda_profil_Coppola_CSA2_AR.indd 68

2/27/12 12:35 PM


PERFECT COMFORT IN A UNIQUE SPACE

СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ В УНИКАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

PEACE AND QUIET IN THE CENTRE OF EVENTS Do not give in to compromise. Forget about “either” and “or”. Do not decide what is less and more important. A residence is a starting point from which to embark on your whole life. A comfortable sanctuary which always awaits you with its warm embrace. You no longer have to choose between the advantages of the big city and the intimacy of a suburb or the country – Košíøe offers you everything that your demanding lifestyle requires.

СПОКОЙНО В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ Не допускайте компромиссов. Забудьте об «или-или». Не решайте, что более и что менее важно. Именно жилье – исходная точка, с которой начинается вся ваша жизнь. Удобное прибежище, встречающее вас всегда с успокаивающими объятиями. Не надо уже выбирать между преимуществами крупного города и интимностью пригорода или деревни: Коширже предоставляют вам все, чего требует ваш требовательный стиль жизни.

www.cubichouse.cz inzerce_210x297_tiskova_data.indd 1

6.2.2012 9:09:04


FASHION TREND

N

ávrháři opustili hmotný svět a jarní kolekce navrhli pro anděly a  nymfy. V  centru pozornosti se ocitla bílá, která ale spíš než naivní nevinnost reprezentuje vyšší energetické vibrace. K jiným dimenzím odkazují i metalické či plastové doplňky a stříbrná kůže. Fashion designers have departed the material world, as they designed this year’s spring collection with nymphs and angels in mind. The focus is still on white, which rather than conveying naïve innocence resounds with vibrant vitality. Metallic and plastic accessories and silver leather also refer to other dimensions.

VERA WANG

70

HUGO BOSS

Astral body Астральное тело

CHANEL

Astrální tělo

Кажется, дизайнеры покинули материальный мир и весеннюю коллекцию создали для ангелов и нимф. В центре внимания оказался белый цвет, который более, чем наивную невинность, символизирует высшие энергетические вибрации, а также аксессуары из металла и пластика.

DIOR, 21 000 KČ

VALENTINO, net-a-porter.com, 43 000 KČ

HUGO BOSS, price is available at the boutique

PHOTO: ARCHIVE, PRICES MAY VARY

LOUIS VUITTON, 16 500 KČ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

70_Trend zeny_AR.indd 70

2/27/12 12:48 PM


crestyl_ad_2012_luxury-guide_215x275.indd 1

6.2.2012 12:12:40


FASHION TREND

72

PRADA

J

aro do pánských šatníků přináší veselého ducha. Smysl pro humor prokázala především Miuccia Prada, která představila kolekci inspirovanou golfem a surfováním na Miami. Hitem jsou kožené boty se střapci, komiksové potisky, šátky na krk a barvy žlutá, oranžová a modrá.

HUGO BOSS

Season of whimsy С юмором

BOTTEGA VENETA

S humorem

This year’s spring collections add a  cheery note to men’s  wardrobes. Miuccia Prada’s collection, inspired by Miami beach surfers and golf, displays a  warm sense of humour. Other hits include leather shoes with straps, cartoon prints and the colours yellow, orange and blue.

С приходом весны в мужском гардеробе зазвучали веселые нотки. Чувство юмора проявила Миучча Прада в своей коллекции с мотивами серфинга на Майами и гольфа. Особый хит — ботинки с кисточками, комиксовый принт, платки, анжевои все это в оттенках желтого, оранжевого и синего.

PRADA, PRICE IS AVAILABLE AT THE BOUTIQUE

LOUIS VUITTON, 15 200 KČ LOUIS VUITTON, 81 500 KČ

PRADA, PRICE IS AVAILABLE AT THE BOUTIQUE

PHOTO: ARCHIVE, PRICES MAY VARY

SALVATORE FERRAGAMO, 3 000 KČ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

72_Trend muzi_AR.indd 72

27.2.12 14:37


12_WAD_LAN_inz_215x275_Luxury.indd 1

17.02.12 11:44


BEAUTY

BAREVNÝ NARS

Colourful NARS Буйство цвета NARS

J

e americká, a přitom tak šarmantně francouzská. Je osobitá, přesto je pro každou z nás. François Nars mění mýty o barvách, o  jejich používání a  kombinacích. Přináší nový přístup: barvy jsou tu od toho, aby nás rozzářily, změnily a zaujaly naše okolí. François se narodil v jižní Francii a od malička byl vášnivým fotografem. Líbila se mu móda – své matce brával Vogue, který si s  nadšením prohlížel. Miloval klasické hollywoodské a evropské filmy, které ho později v mnohém inspirovaly. Po absolvování pařížské Carita Makeup School se přestěhoval do New Yorku. Stal se členem elitní skupiny, která vytvářela výrazné looky pro slavné návrháře a nejprestižnější módní časopisy. Spolu s  uznávanými módními fotografy stojí za image několika módních ikon: Kate Moss, Madonny či Naomi Campbell. Právě on stál u zrodu jejich dokonalého make-upu, ať už na přehlídkách, při foto story, či při reklamních kampaních. Nápad pro založení vlastní dekorativní kosmetiky vznikl jednoduše: François neměl čím líčit. Na trhu bylo do té doby málo odstínů, málo barev, s nimiž by mladý make-up artista mohl pracovat. První kolekci dvanácti rtěnek představil v roce 1994, dnes má značka Nars více než čtyři sta produktů. Nejsou to však výrobky pouze dekorativní, jak říká François: „Pleť představuje padesát procent líčení, proto je její bezchybnost tak důležitá.“ Společně s Shiseido Cosmetics se v  roce 2002 zrodila řada Nars skin. Portfolio Narsu je nyní kompletní. Filozofie této moderní značky je jednoduchá: ženy musí mít na výběr a François k tomu dodává: „Doba, kdy vládl jeden trend, je minulostí. Nechceme prosazovat pouze jeden look. Tlačím ženy k tomu, aby našly to, co na nich vypadá nejlé-

pe.“ Ispiraci hledá tento talentovaný vizážista na svých cestách. Miluje Francouzskou Polynésii a právě v barvách tamní úchvatné přírody najdete spojení s Françoisovou tvorbou. Z nepřeberného množství produktů nesoucích názvy jako Dolce Vita či Lagune duo zmiňme bestsellery, které u  konkurence objevíte jen stěží: multilíčidlo G spot, tvářenku Orgasm či kolekci Pro-Prime, navrženou k vyhlazení a vyrovnání pleti před nanesením make-upu. Značku Nars prodává exkluzivně síť parfumerií Sephora. American yet also charmingly French… Highly individual and personal, yet also for every woman… François Nars dispels the myths about colours and changes the rules about their uses and combinations, heralding a bold new approach: Colours are there to illuminate you, to transform your look and captivate those around you. Born in the South of France, François was a  passionate photographer from early childhood. He adored fashion, borrowing Vogue magazine from his mother and scrutinising it with utter devotion. After the Carita Makeup School in Paris he moved to New York where he became part of a select group creating distinctive looks for fashion designers and society magazines. Together with noted fashion photographers he helped to delineate fashion icons such as Kate Moss, Madonna and Naomi Campbell. He envisaged their flawless and sophisticated makeup, whether for fashion shows, photo shoots or advertising campaigns. But the idea to create his own line of decorative cosmetics came about more prosaically – there was, he realised, a clear lack of shades and colours for young makeup artists to work with. He presented his first collection of twelve lipsticks in 1994. The Nars brand now boasts more than 400 products. These are not merely decorative

PHOTO: ARCHIVE

74

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

74-75_NARS1_AR.indd 74

27.2.12 14:07


BEAUTY

75

because, as François admits: “Makeup is 50% skin.” In cooperation with Shiseido cosmetics the Nars Skin line was born in 2002. The Nars portfolio is now complete. The brand’s philosophy is simple – women should be able to choose. And to this François adds: “The times when only one trend held sway are gone. We don’t want to impose a single look, we want women to discover what’s  best for them.” The gifted makeup artist also looks for inspiration on his travels. He loves French Polynesia and the islands’ natural colours are reflected in his work. From his plentiful and unrivalled product ranges, such us Dolce Vita or Laguna, come bestsellers such as the G-spot multi-purpose stick, the Orgasm blush or the Pro-Prime collection – specially devised to smooth and prepare skin for makeup. In the Czech Republic Nars can be exclusively obtained at Sephora perfumeries.

В этой марке столько американского и столько элегантно французского. Она очень своеобразна, но подойдет каждой из нас. Франсуа Нарс разрушает мифы о цветах, об их комбинировании, предлагая нам совершенно новые понятия: цвета, по его мнению, дают нам возможность раскрыться, измениться и привлечь внимание окружения. Франсуа родился в южной Франции и с ранних лет был увлечен фотографией и модой. В детстве он частенько полистывал Vogue своей мамы, на его творчество большое влияние оказали голливудские и европейские фильмы. После окончания парижской школы Carita Makeup School он переехал в Нью Йорк, где стал членом элитного сообщества, которое сотрудничало с известными дизайнерами и самыми престижными модными изданиями. Вместе с признанными фотографами он участвовал в создании имиджа модных икон, таких как Кейт Мосс, Мадонна

или Наоми Кэмпбелл. Именно Франсуа Нарсу удалось сотворить их превосходный макияж для модных показов и фотосессий. Идея основания собственной марки появилась просто: Франсуа не доставало декоративной косметики. На рынке было мало оттенков, с которыми молодой визажист мог работать. Свою первую коллекцию 12 оттенков помады Нарс представил в 1994 году. Сегодня в коллекции компании более 400 наименований, и это не только декоративная косметическая продукция. Как говорит Франсуа, кожа на 50% состоит из косметики, потому ее безупречность так важна. С сотрудничестве с компанией Shiseido Cosmetics в 2002 году появилась серия Nars skin. Сегодня компания Nars может похвастаться полным портфолио. Ее философия проста: у женщины всегда должен быть широкий выбор. А Франсуа добавляет: «Времена, когда главенствовал один тренд, ушли в прошлое. Мы не настаиваем на одном луке, а стремимся к тому, чтобы каждая женщина нашла то, что подходит ей наилучшим образом». Особенно вдохновляют визажиста к созданию его коллекций путешествия. Франсуа всем сердцем любит Французскую Полинезию — ее яркими цветами играет его коллекция. Из несчетного множества продукции, например, под названием Dolce Vita или Lagune duo, нужно упомянуть и бестселлеры, которые вы вряд ли найдете у конкурентных производителей: мультирумяна G spot, румяна Orgasm или коллекцию Pro-Prime, предназначенную для разглаживания кожи и выравнивания ее цвета перед нанесением тонального крема. В Чехии продукцию марки Nars вы найдете исключительно в сети магазинов Sephora. WWW.NARSCOSMETICS.COM, WWW.SEPHORA.CZ

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

74-75_NARS1_AR.indd 75

27.2.12 14:07


RELAXING IN STYLE

La Prairie Jarní dny lákají k lyžování na ledovcích. Ochranou proti slunci je praktická tyčinka La Prairie Ultra Protection Stick, kterou můžete používat na nejcitlivější partie tváře – na oči, rty a nos. Díky SPF 40 se pleť nespálí a jemná směs zvláčňujících látek, jež tyčinka obsahuje, ji ochrání před ztrátou hydratace. Stojí 1 550 Kč. Early spring is very inviting when it comes to glacier skiing. To protect the most sensitive parts of your cheeks, eyelids, lips and nose from the sun’s rays La Prairie Ultra Protection Stick proves very handy. Thanks to its SPF 40 emulsion and blend of emollients your skin is safe from sunburn and dehydration. Price: CZK 1 550.

Заснеженные горы манят нас в весенние дни. Защитой от горного солнца послужит практичный карандаш La Praire Ultra Protection Stick SPF 40 для губ и чувствительных зон лица. Благодаря активным увлажняющим компонентам и высокому уровню защиты карандаш не позволит вашей коже обгореть. Стоимость 1 550 крон. WWW.LPKLUB.CZ, WWW.LAPRAIRIE.COM

76

Dior Na jaře ocení vaše tělo mimořádnou péči. Svěřte se do rukou nejpovolanějších terapeutů z Thajska, Bali a Mauriciu a vychutnejte si kouzlo asijských masáží. Ať pro sebe či své nejbližší zvolíte jakoukoli proceduru, zázračný výsledek se dostaví rychle. V Planet Zen prožijete okamžiky absolutní relaxace. With the onset of spring your body appreciates special care. Entrust yourself to the most qualified therapists from Thailand, Bali and Mauritius and enjoy the magic of Asian massage. No matter what procedure you choose for yourself or nearest and clearest, the miraculous results will come quickly. Moments of sublime relaxation await you in Planet Zen.

Oщутите всю прелесть азиатского массажа – доверьтесь профессиональным терапевтам из Тайланда, Бали и Маврикия. Независимо от того, какой вид массажа вы предпочтете, результат будет превосходен. Насладитесь моментами полной релаксации в салоне Planet Zen. PLANET ZEN, HOTEL MAXIMILLIAN, HAŠTALSKÁ 14, PRAHA 1, PHONE: +420 225 303 116, WWW.PLANETZEN.CZ

Novou paletku líčení značky Dior navrhl Anselm Reyle. Německý umělec vytvořil pro něj typickou abstraktní barevnou grafiku a přenesl ji nejen do kolekce kabelek a doplňků, ale také se jí inspiroval při navrhování limitované série stínů a laků na nehty. Info o ceně ve vybraných parfumeriích. Dior’s new eye shadow palette is created by Anselm Reyle. It features one of the German artist’s characteristically colourful abstract patterns which, along with a collection of bags and accessories, also inspired him to design a limited edition of nail lacquers. Price disclosed on request in select perfumeries.

Новый набор декоративной косметики разработал для марки Dior Ансельм Рейле. Характерную цветовую графику художник использовал при создании коллекции сумочек и аксессуаров, а также эксклюзивной коллекции теней для век и лака для ногтей. Информация о стоимости — в магазинах косметики. WWW.DIOR.COM

PHOTO: ARCHIVE

Planet Zen

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

76-77_Beauty1_AR.indd 76

27.2.12 13:39


RELAXING IN STYLE

Biologique Recherche Je-li vaše pokožka unavená a ochablá, nastal ten správný čas pro její regeneraci. Ošetření kosmetikou Biologique Recherche Lift C. V. S. kombinuje produkty a specifické techniky manuální masáže. Těšit se můžete na exfoliaci, lifting a zpevnění pleti. Aktivní složky jako kyselina hyaluronová, proteiny hedvábí či komplex aminokyselin jí dodají vitalitu. Cena v Salonu BR: 2 200 Kč. If your skin is becoming frail and slack it’s high time for a regeneration. The Biologique Recherche Lift C.V.S. treatment combines skincare products with specific massaging techniques. You can loook forward to exfoliation, lifting and fortification of the skin. The active ingredients include hyaluronic acid, silk proteins and amino acids which revitalise the skin. Price in the BR salon: CZK 2 200.

Если ваша кожа устала, самое время заняться ее регенерацией. Уход с помощью косметики Biologique Recherche Ligt C.V.S. комбинирует продукцию и специфические техники мануального массажа. Активные вещества, такие как гиалуроновая кислота, протеины шелка или комплекс аминокислот, ободрят вашу кожу. Стоимость в салоне BR: 2200 крон. BIOLOGIQUE RECHERCHE SALON, ŠALDOVA 204, PRAHA 8, GSM: +420 733 311 113, WWW.BRSALON.CZ

Caviar Firming Pokud je vaše pleť vysušená, ztrácí pevnost a jas, pak je pro vás řešením ošetření Caviar Firming Facial v Beauty centru FAnn parfumerie v centru Prahy, přímo na Václavském náměstí. Luxusní kaviárová kúra působí intenzivně proti stárnutí pleti a zlepšuje její strukturu. Nechte se hýčkat téměř dvě hodiny švýcarskou kosmetikou La Prairie! Cena ošetření je 3 190 Kč. If your skin is dry, losing its firmness and radiance then the solution is the Caviar Firming Facial treatment at the FAnn perfumery’s beauty centre in Prague. This luxuriant caviar treatment has a profound anti-aging effect and enhances the structure of the skin. Pamper yourself with Swiss La Prairie skincare products! Treatment price: CZK 3 190.

Если ваша кожа высушена, теряет упругость и свежесть, рекомендуем вам попробовать процедуру Caviar Firming Facial в салоне красоты сети магазинов FAnn в центре Праги. Высококлассный уход за кожей с помощью препаратов из икры предотвращает старение кожи и улучает ее структуру. Стоимость услуги 3190 крон. FANN BEAUTY CENTRE, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 58, PRAHA 1, PHONE: +420 234 101 203, WWW.FANN.CZ

77

Thermage Dermatologické centrum MUDr. Věry Terzijské nově nabízí ošetření Thermage. Neinvazivní zákrok navrátí povolené pleti vitalitu a pevnost, kůže je napnutá a kontury jsou okamžitě viditelnější. Metoda je vhodná pro partie celého těla a v prvé řadě obličeje. Na rozdíl od běžných laserů ji můžete podstoupit v letních měsících, aniž byste se museli bát hyperpigmentace. Více na www.ithermage.cz The skincare centre of Dr. Věra Terzijská offers the Thermage treatment, a non-invasive intervention which returns vitality and resilience to your skin. Your skin is tightened and the contours visibly enhanced. Unlike with conventional lasers it is possible to undergo treatment in summer without risk of hyper-pigmentation. Visit www.ithermage.cz.

Дермацентр доктора Веры Терзийской проводит специальную процедуру Thermage. Неинвазивная процедура вернет вашей коже жизненную силу и упругость. В отличие от обычных лазеров, эту процедуру вы можете сделать и в летний период без риска гиперпигментации. Больше информации здесь: www.ithermage.cz

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

76-77_Beauty1_AR.indd 77

27.2.12 13:39


ADDRESSES

AGENT PROVOCATEUR

78

addresses

phone

web

Pařížská 12, Praha 1

222 310 231

www.agentprovocateur.com

AIRFIELD

Pařížská 23, Praha 1

224 263 171

www.airfield-fashion.cz

ALO DIAMONDS

OC Chodov, Roztylská 19, Praha 4 Klenotnictví Dušák, Na Příkopě 17, Praha 1

773 585 559 224 213 025

www.alo.cz

AUDEMARS PIGUET BOUTIQUE

Pařížská 5, Praha 1

222 312 320

www.audemarspiguet.com

AZRA

(Audemars Piguet, Blancpain, Breitling, Baume&Mercier, Breitling for Bentley, Breguet, Cartier, De Grisogono, Dewitt, Dior, Franck Muller, Frederique Constant, Harry Winston, Jeager-LeCoultre, Montblanc, Omega, Panerai, Piaget, Oris, Ulysse Nardin) Lázeňská 3, Karlovy Vary Stará Louka 56, Karlovy Vary

353 585 085

www.azra-cz.com

BALDININI

Havířská 3, Praha 1 Široká 11, Praha 1

272 142 242 224 815 335

www.baldinini.cz

BANG&OLUFSEN

Jáchymova 27/4, Praha 1

224 811 234

BENY JEWELLERY

Václavské náměstí 52, Praha 1

BLUE RABBIT SHOP

(Vivienne Westwood, DKNY, Barbonese, Lamarthe) Železná 12, Praha 1

224 214 644

BOGNER

Michalská 19, Praha 1

225 775 155

www.bogner-fashion.cz

BOTTEGA VENETA

Pařížská 14, Praha 1

222 310 054

www.prospektamoda.cz

222 318 262

www.boucheron.com

www.bang-olufsen.com www.benycz.cz www.bluerabbitpraha.cz

BOUCHERON BOUTIQUE

Four Seasons Hotel, Křížovnická 3, Praha 1,

BOUTIQUE STYL

(Burberry, Salvatore Ferragamo, Hermés, Zegna ) Airport Praha Ruzyně, Terminal 2, Praha 6

220 119 697

www.prospektamoda.cz

BIOLOGOQUE RECHERCHE SALON

Šaldova 219/204, Praha 8

733 311 113

www.brsalon.cz

BRIONI

Křižovnická 3, Praha 1

224 814 201

www.brioni.com

BURBERRY

Pařížská 11, Praha 1

222 317 445

www.burberry.com

BVLGARI BOUTIQUE

Pařížská 15, Praha 1

222 310 358

www.bulgari.com

CAROLLINUM

(Baume & Mercier, Breitling, Breitling for Bentley, Carollinum, Cartier, Chanel, Chopard, IWC, Lange & Söhne, Montblanc, Omega, Panerai, Patek Philippe, Piaget, Rolex, Vacheron Constantin, Hamilton) Pařížská 11, Praha 1

224 810 890

www.carollinum.cz

CARTIER

Pařížská 2, Praha 1

221 709 000

www.cartier.com

CRYSTAL HERITAGE SHOWROOM

U Prašné brány 2, Praha 1

734 595 685

www.crystalheritage.cz

CONCEPT STORE POTTEN & PANNEN

Újezd 25, Praha 1

224 214 936

www.pottenpannen.cz

CORNELIANI

Široká 14, Praha 1

224 829 472

www.corneliani.com

DIESEL FLAG SHIP STORE

Pařížská 28, Praha 1

222 317 647

www.prospektamoda.cz

DIOR

Pařížská 4, Praha 1

224 310 134

www.dior.com

DOLCE&GABBANA

Pařížská 28, Praha 1

222 315 382

www.dolcegabbana.com

DREAMHOUSE

Pařížská 21, Praha 1

777 914 974

www.dreamhouse.cz

DUNHILL

Pařížská 14, Praha 1

224 817 060

www.dunhill.com

ERMENEGILDO ZEGNA

U Prašné brány 3, Praha 1 Pařížská 18, Praha 1

224 810 018 224 210 083

www.prospektamoda.cz

ESCADA

Pařížská 21, Praha 1

257 941 211

www.escada.com

ESCADA SPORT

Galerie Myslbek, Ovocný trh 8, Praha 1

224 247 214

www.escada.com

FANN PARFUMERIE

Salon La Prairie, Václavské nám. 58, Praha 1

234 101 203

www.fann.cz

FASHION POLICE

(Cesare Paciotti, Dsquared2, Pirelli, Pollini) Pařížská 21, Praha 1

230 233 023

www.fashionpolice.cz

FENDI

Pařížská 12, Praha 1

226 216 571

www.fendi.com

FREY WILLE

Havířská 3, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6

272 142 228 220 114 237

www.frey-wille.com

GIRARD-PERREGAUX BOUTIQUE

Staroměstské nám. 6, Praha 1

222 312 535

www.girard-perregaux.com

GUESS

OC Letňany, OC Myslbek (Guess by Marciano), OC Arkády Pankrác (Guess by Marciano), OC Nový Smíchov, OC Palladium (Guess Jeans, Guess Accessories) Nám. Republiky 1, Praha 1

224 815 446

www.guess.com

GUCCI

Pařížská 9, Praha 1

222 316 091

www.gucci.com

HALADA

Na Příkopě 16, Praha 1 Pařížská 7, Praha 1

224 218 643 222 311 868

www.halada.cz

HERMÉS

Pařížská 12, Praha 1

224 817 545

www.hermes.com

HISAR

(Orrefors, Kosta Boda, Mats Jonasson) Karlova 19, Praha 1, Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1

224 213 228

www.poseidonmyth.com

HOME STYLE

Vinohradská 34/30, Praha 2

224 255 146

www.homestyle.cz

HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ

(Glashütte Original, Rolex, Longines, Tissot, Enrico Capra) Štěpánská 57, Praha 1

224 214 349

www.hodinarstvibechyne.cz

HUBLOT BOUTIQUE

Pařížská 1, Praha 1

222 310 907

www.hublot.com

HUGO BOSS WOMAN

Pařížská 6, Praha 1

222 324 536

www.sagatrade.cz

HUGO BOSS MAN

Pařížská 19, Praha 1

222 327 260

www.sagatrade.cz

HUGO BOSS MAN & WOMAN

Na Příkopě 6, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6, Airport Praha Ruzyně, Terminal 2, Praha 6

224 267 272 220 113 568 220 119 651

www.myfashion.cz

HYPNOSE

NG Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1

725 921 858

www.hypnose-store.cz

KENZO

Obecní dům, U Prašné brány, Praha 1

222 002 302

www.kenzo.com

KLENOTNICTVÍ DUŠÁK

(Breguet, Blancpain, Omega, Breitling, Breitling for Bentley, IWC, Jaquet Droz, Jeager-LeCoultre, Zenith, Ulysse Nardin, Rado, Chopard, Bulgari, Piaget, Tag Heuer, Baume&Mercier, Maurice Lacroix, Fortis, Longines, U-boat, Tissot, Montblanc, Dreyfuss&co, Rotary, Erwin Reich, Alo, Baraka, Erwin Sattler, Underwood, S.T. Dupont, Buben&Zorweg, Vertu) Na Příkopě 17, Praha 1 Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

224 213 025 225 111 320

www.dusak.cz

(Damiani, Blumer, Collection Ruesch, S.T. Dupont) Havířská 5, Praha 1

602 303 093

www.kottner.cz

KLENOTNICTVÍ KÖTTNER

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

78-79_adresar_CSA1.indd 78

2/27/12 1:16 PM


addresses

phone

web

LA PERLA

Ĺ irokĂĄ 15, Praha 1

222 317 629

www.laperla.com

L'INSTITUT GUERLAIN KOSMETICKĂ? SALON

DlouhĂĄ 704, 705/16, Praha 1

227 195 330

www.guerlain-linstitut.cz

LITTLE FOOT

PasåŞ Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1 OD Kotva, Nåm. Republiky 8, Praha 1

224 248 714 224 801 232

www.littlefoot.cz

LIU.JO

Železnå 22, Praha 1

224 241 067

www.liujo.it

224 812 774

www.louisvuitton.com

ADVERTORIAL

ADDRESSES

   ‡š–‹Ž‹‡Čˆ‘„‡”…‡Čˆƒ’‡–› ‘’ŽÒÂ?›Čˆ‡Â?Â‘Â”ÂƒÂŤÂ?Ă€•–ÀÂ?ÂłÂ?Ă€

LOUIS VUITTON

PaříŞskå 13, Praha 1

LUISA CERANO

Maiselova 11, Praha 1

MAGIC CHILD

(Aletta, Catya, GF FerrÊ, Iceberg kids, I Pinco Palliano, Il Trenino, Jeckerson, La Perla kids, Miss Blumarine, Monnalisa, VDP Mini club) OC Palladium, nåm. Republiky 1, Praha 1 PaříŞskå 23, Praha 1

224 281 224

www.magicchild.cz

MAX MARA

Havířskå 1, Praha 1

224 212 454

www.maxpraga.cz

MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE

(H.Stern, Carrera & Carrera, Bibigi', Stephen Webster, Pasquale Bruni) Hotel InterContinental, PaříŞskå 30, Praha 1 Airport Praha Ruzyně, Terminal 1, Praha 6

296 631 197 224 267 561

www.mercury-jewellery.cz

MONTBLANC

PaříŞskå 9, Praha 1

221 771 670

www.carollinum.cz

MOSER

StaroměstskÊ nåm. 603, Praha 1 Na Příkopě 12, Praha 1

221 890 891 224 211 293

www.moser.cz

NAPAPIJRI

OC Palladium, nĂĄm. Republiky 1, Praha 1 OC Chodov, RoztylskĂĄ 19, Praha 4

NEUHAUS

Airport Praha RuzynÄ›, TerminĂĄl 2, Praha 6

220 119 693

www.prospektamoda.cz

OBSESSION

(A. T. Vandevorst, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, Elia Saab, Jil Sander, Karl Lagerfeld, Oscar de la Renta, Maison Martin Margiela, Moncler, Stella McCartney, Nina Ricci, Paul Smith, Raf Simons, Ralph Lauren Black label, Ĺ ĂĄrka Ĺ iĹĄkovĂĄ) Ĺ irokĂĄ 7, Praha 1

Š”‹•–‹ƒÂ?ƒ…”‘‹šČˆƒŽ’Šƒ—”‡Â? ‡Â?œ‘ƒ‹•‘Â?ČˆƒŠ…‘ ƒ•ƒÂ?ƒÂ?…‡Čˆ‡•‹‰Â?‡”• —‹Ž† ‹Ž‡Â?– Ž‹••Čˆ”ƒ’‹Ž—š

224 817 318

www.obsession.cz

Ύ•‡ƒ•‘�†‹•…‘—�– Ύ͚͘͘�͚•Š‘™”‘‘�’”‡•‡�–ƒ–‹‘� Ύ•Š‹’’‹�‰•‡”˜‹…‡

www.luisacerano.cz

ƒ„”‹…Čˆ—‰•ČˆƒŽŽ’ƒ’‡” ‘Â?‡ƒ……‡•‘”‹‡•ČˆŽ‹Â?†•

www.napapijri.com

OILILY

PalĂĄc Koruna, VĂĄclavskĂŠ nĂĄm. 1, Praha 1

224 212 850

www.oililyshop.cz

ONVI&ONAVI

U PraĹĄnĂŠ brĂĄny 1, Praha 1

222 323 581

www.onvi.cz

PAĹ˜Ă?Ĺ˝SKĂ NO. 5

(Class Roberto Cavalli, Ermanno Scervino, Ferrida, GF FerrÊ, Harmont&Blaine, MGS, Volpi) PaříŞskå 5, Praha 1

222 314 315

www.gianfrancoferre.com

PAĹ˜Ă?Ĺ˝SKĂ NO. 13

(Tod's, Jimmy Choo, Fendi, Valentino, Le Silla, Marc Jacobs, Zagliani) PaříŞskå 13, Praha 1

222 313 608

www.prospektamoda.cz

PAĹ˜Ă?Ĺ˝SKĂ NO. 17

(Valentino, Blumarine, Malo) PaříŞskå 17, Praha 1

222 320 260

www.prospektamoda.cz

PAĹ˜Ă?Ĺ˝SKĂ NO. 18

(Brunello Cucinelli, Etro, Ermanno Scervino, Giorgio Armani, Armani Colezzioni, Sergio Rossi, Tom Ford) PaříŞskå 18, Praha 1

224 216 407

www.prospektamoda.cz

PAĹ˜Ă?Ĺ˝SKĂ NO. 22

(Calvin Klein, Guess Jeans, Guess by Marciano, Pinko) PaříŞskå 22, Praha 1

222 328 649

www.guess.com

PRADA

PaříŞskå 16, Praha 1

221 890 380

www.prada.com

PRECIOSA

Jindřiťskå 19, Praha 1

222 247 406

www.preciosa.com

PULLMAN

KřiŞíkova 62, Praha 8

775 431 469

www.pullman.cz

RANNĂ? ARCHITECTS

VĂĄclavkova 169/1, Praha 6

220 514 327

www.ranny.cz

REPLAY

Rytířskå 23, Praha 1

224 232 531

www.replaybluejeans.cz

REPLAY & SONS

Rytířskå 15, Praha 1

224 234 459

www.replay-and-sons.it

RIMOWA

PaříŞskå 26, Praha 1

777 997 886

www.rimowa.de www.robertocoin.com

ROBERTO COIN BOUTIQUE

PaříŞskå 1, Praha 1

222 314 122

SABAI

Na Příkopě 22, Praha 1

221 451 180

www.sabai.cz

SALON SARA

Voskovcova 1075/59, Praha 5

733 377 178

www.salonsara.eu

224 814 779

www.prospektamoda.cz

SALVATORE FERRAGAMO

PaříŞskå 20, Praha 1

SIMPLE CONCEPT STORE

(Dior Homme, Yves Saint Laurent, Lanvin, Alexander McQueen, Acne, Balenciaga, Rick Owens, Lara Bohinc, Christian Louboutin, Isabel Marant, CÊline, Diptyque, Creed, Nasomatto) PaříŞskå 20, Praha 1

221 771 677

www.simpleconcept.cz

SPORTALM

Týn 2-Ungelt, Praha 1

224 895 813

www.fggroup.cz

224 267 790

www.stdupont.cz

S. T. DUPONT

Havířskå 5, Praha 1

Ĺ IROKĂ 14

(Botticelli, Bally,, Georgina Goodmann, Vicini, Villador) Ĺ irokĂĄ 14, Praha 1

224 815 495

www.eufi.cz

TAG HEUER BOUTIQUE

PaříŞskå 15, Praha 1

222 311 823

www.hodinky-tagheuer.cz

TATIANA BOUTIQUE

DuĹĄnĂ­ 1, Praha 1

224 813 723

www.tatiana.cz

TOMMY HILFIGER

VodiÄ?kova 23, Praha 1

739 658 610

www.tommy.com

VERSACE

U PraĹĄnĂŠ brĂĄny 3, Praha 1

224 810 016

www.prospektamoda.cz

VERTU STORE PRAGUE

PaříŞskå 4, Praha 1

222 316 072

www.vertu.com

WATCH DE LUXE

(Omega, Breitling, Raymond Weil, Tag Heuer) PalĂĄc FlĂłra,VinohradskĂĄ 151, Praha 3

255 742 020

www.racio.com

Z - PRINCE GOLD

StarĂĄ Louka 335/48, Karlovy Vary

353 852 637

www.prince-gold.com

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

78-79_adresar_CSA1.indd 79

ĘĄË?˃Ë?Ë‹Čˆʙˑ˅˓˞ČˆĘ?Ë„Ë‘Ë‹ ˃Ë?˔ˈ˔˔˖˃˓˞ČˆË‰ËƒËŽËĄËŠË‹

 ͸͜͡͸

•Ǥ”Ǥ‘ǤČ  Ar ‘”—Â?Â?Ă€Í Í™Í˜Č€Í™Í˜Íœ”ƒŠƒ͙͘Č‚‹Â?‘Š”ƒ†› ÇŁΎ͚͘͜Í&#x;Í&#x;Í&#x;Í˜ÍĄÍ›͛ͥͥČ ™™™Ǥ‹Â?Â?‡šǤ…œ

2/27/12 1:18 PM


AVAILAB FOR RELE E ON TFH APP STO E RE

PRAHA PRAGUE

LUXURY LOVES NOVINKY MÓDA

RESTAURANTS

HODINKY A ŠPERKY KRÁSA

BARS & CAFE

ANNIVERSARY SEZNAM OBCHODŮ PŘEDPLATNÉ

BEAUTY

KONTAKT ENJOY

KONTAKT

KONTAKT

BE THE FIRST TO KNOW ABOUT IT APPLICATION LUXURY GUIDE & ENJOY IPHONE/IPAD BEAUTY

ENJOY

KONTAKT

BARS & CAFE

RESTAURANTS

PŘEDPLATNÉ

SEZNAM OBCHODŮ ANNIVERSARY KRÁSA

HODINKY A ŠPERKY MÓDA

M obile M ark et ing

NOVINKY LUXURY LOVES

WWW.LUXURYGUIDE.CZ

80_Prezentace_APP_215x275b.indd 80

2/27/12 1:57 PM


OTVÍRÁME BYZNYS CELÉMU SVĚTU WE OPEN BUSINESS TO THE WORLD PLATBY DO ZAHRANIČÍ BEZ POPLATKŮ INTERNATIONAL PAYMENTS WITHOUT FEES

Kvalitní servis, osobní přístup, individuální směnné kurzy a nulové poplatky, to jsou jen některé z výhod, které svým obchodním partnerům přináší devizové obchodování prostřednictvím platební instituce EXCHANGE s.r.o., která své devizové služby poskytuje již déle než 10 let. I vy se můžete spolehnout na naši dlouholetou tradici garantovaných služeb a nejlepší směnné kurzy. Nerozlišujeme naše klienty, zda posílají platby jednotlivě nebo pravidelně. Naše služby jsou výhodné při každé provedené transakci. Bude nám potěšením potvrdit vaši vloženou důvěru a poskytnout vám vždy služby devizového obchodování té nejvyšší kvality. Top services, a personal approach, individual exchange rates and zero fees – these are just a few benefits of foreign exchange trading which are brought to our business partners by EXCHANGE Ltd. Our well-known payment institution has been providing the foreign exchange services for over 10 years. You can rely on our long standing tradition of guaranteed services with the best foreign exchange rates. It doesn’t matter if you’re making one payment or thousands. Every time you use our services you will find them profitable. We welcome the opportunity to earn your trust and deliver you the best services in the industry.

www.exchange.cz EXCHANGE S.R.O. • KAPROVA 14/13 • PRAHA 1 / PRAGUE 1 BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA / TOLL FREE NUMBER • 800 22 55 88

00_Exchange_IM_215x275.indd 1

2/6/12 5:11 PM


Luxusní pohoda na palubách Českých aerolinií Excelentní palubní servis v Business třídě je na dálkové lince do/z Abú Dhabi je naší prioritou. Vám tak stačí pohodlně se usadit a můžete si užít celý let. Vítejte na palubě!

Luxurious comfort onboard Czech Airlines Роскошный комфорт на борту Czech Airlines

The excellant onboard in Business Class service of the long-haul flight to/from Abu Dhabi is our priority. Because of that you can simply sit down, relax and enjoy the whole flight. Welcome aboard! Отличный сервис во время полета в классе Business на дальнем рейсе в/из Абу-Даби является нашим приоритетом. Вы можете спокойно занять ваше место и наслаждаться полетом. Добро пожаловать на борт!

64

ZÁBAVA NA PALUBĚ

MENU

KOMFORTNÍ SEDADLA

Abyste si dálkový let lépe užili, je připravena rozsáhlá nabídka filmů a hudby v iPadech. Nechybí ani široký výběr českých a zahraničních deníků a týdeníků, který je dostupný také ve třídě Economy.

Prvotřídní menu, které sestavil přední český šéfkuchař Marek Fichtner, jehož umění ocenili i členové královské rodiny v Saudské Arábii, potěší vaše chuťové pohárky hned dvakrát během letu. Neomezený výběr alkoholických a nealkoholických nápojů je samozřejmostí.

Abyste si mohli let užít naplno, jsou na této lince nasazované nejnovější letouny Airbus A319, jejichž Business třída prošla teprve nedávno zásadní přeměnou. Je vybavena mimo jiné nejmodernějšími sedačkami, které jsou určené pouze pro dálkové lety s komfortním prostorem pro cestující.

IN-FLIGHT ENTERTAINMENT To enjoy your flight as much possible, entertain yourself with the extensive offer of films and music on iPads available in the Business Class. You’ll be also offered a wide choice of Czech and international dailies and weeklies in both classes. РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ Для того, чтобы Вы могли более приятно провести время полета, мы предлагаем Вам широкий выбор фильмов и музыки на iPad. Кроме того, существует большой выбор чешских и иностранных газет и еженедельников, который доступен также в классе Economy.

MENU The excellent Business Class menu put together by the renowned chef of Prague’s Kempinski Hotel, Marek Fichtner, whose art has been appreciated even by members of the Saudi royal family, will delight your taste buds twice during the flight. Unlimited selection of alcoholic and soft drinks is commonplace.

COMFORTABLE SEATS To make the most of your flight, this route is operated by the newest Airbus A319 aircraft, up to four times a week. Its Business Class has recently underwent fundamental changes, such as the installation of the most advanced seats designed solely for long-haul flights, with spacious comfort for passengers.

МЕНЮ Первоклассное меню, составленное ведущим чешским шеф-поваром отеля «Кемпински» Мареком Фихтнером, искусство которого высоко оценили и члены королевской семьи Саудовской Аравии, доставит удовольствие Вашим органам вкуса дважды во время полета. Разумеется, при неограниченном выборе алкогольных и безалкогольных напитков.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ На этом авиарейсе задействованы новейшие самолеты Airbus A319, на которых в классе Business были проведены существенные изменения. В частности, они оснащены самыми современными сиденьями, предназначенными только для дальних рейсов с комфортным пространством для пассажиров.


84_mapa_215x275.indd 1

2/27/12 9:42 AM

DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS МАРШРУТЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРТНЕРАМИ

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS МАРШРУТЫ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ CZECH AIRLINES


STAR IN THE SKY

NA CESTĚ S KARLEM GOTTEM

86

En route with Karel Gott Путешествуем с Карлом Готтом

Nejoblíbenější destinace Těch by bylo! Loni jsem od manželky dostal k narozeninám velkou mapu, na které jsou vyznačeny všechny země, kde jsem vystupoval nebo kde jsem byl sám na dovolené. Ivanka na ni ale označila i  místa a země, kde jsme byli spolu. Jinou barvou pak označila místa a  země, kde už jsme byli s našimi dcerkami. A tak si uvědomuji, že nejoblíbenější destinací je pro mne ta, kde jsem se svou rodinou. Líbilo se nám na Seychelách, zamilovali jsme si Tureckou riviéru, Thajsko, Spojené arabské emiráty, ale krásně si to dovedeme užít i  u  nás na Vysočině. Hlavně že jsme spolu. Nejpřekvapivější setkání na cestách Věřte, že takových setkání bylo za těch padesát let, co zpívám, strašně moc.

Na jedno setkání ale nikdy nezapomenu. Uskutečnilo se před čtyřiceti lety v Londýně. Tehdy jsem tam reprezentoval německou rozhlasovou společnost WDR, která společně s  BBC přenášela koncert, na němž vystoupila řada britských a  německých zpěváků. A  někdo, z  gramofonové společnosti Polydor se mne tenkrát zeptal: „Nechceš, abychom na zítřek zařídili setkání s Johnem Lennonem?“ Kdo by nechtěl, že? A tak jsme vyrazili na návštěvu do společnosti Apple, která skupině Beatles patřila. John Lennon mě přijal velmi přátelsky a  jako správný Angličan mi nabídl čaj. Yoko Ono po celou dobu seděla a mlčela. Napadlo mě tenkrát pozvat je oba do Prahy. Byla to okamžitá myšlenka, rozhodně jsem s ní na tu návštěvu nešel. John Lennon se zamyslel a  pak povídá:

„Nebudu za své vystoupení požadovat honorář, protože mně už o peníze nejde. Ale chci, aby výtěžek z koncertu pomohl někomu, kdo to opravdu potřebuje. A mám tři podmínky: za prvé si můj management ověří, zda byli pro pomoc vybráni skuteční lidé, za druhé, že jim byl výtěžek z  koncertu u  vás opravdu předán, a  za třetí, že se v  médiích objeví, že jsem vystoupil bez nároku na honorář.“ A  právě na tom třetím bodě to tenkrát ztroskotalo. Proč? Tehdejší režim přece nemohl připustit, aby jeho občanům pomáhal nějaký vlasatý britský zpěvák. Představte si, že by západní tisk přinesl zprávu, že John Lennon musí pomáhat třeba trpícím dětem nebo SOS vesničkám v socialistickém Československu, protože tamní vláda se o  ně sama nedokáže postarat. V  roce

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

86-88_Anketa_Gott_CSA.indd 86

2/27/12 12:27 PM


STAR IN THE SKY

Kam bych nejraději cestoval časem Líbilo by se mi třeba doba vlády královny Alžběty I., ale také období, kdy se salonní revolucionář Lenin chystal ve Švýcarsku, podporován západními bankami, na Říjnovou revoluci. Lákala by mě i Florencie, kdy v  ní žil malíř Sandro Botticelli a  největší vliv v  ní měli Medicejští, rodina tehdejších mecenášů.

88

His favourite destinations Plenty of those! Last year my wife gave me a large map for my birthday with all the countries I’ve ever performed or vacationed in marked out. Ivanka also marked the places and countries we’ve visited together, and finally, in a different colour, all the countries we’ve visited in the company of our little girls. It made me realise that my favourite destinations are those I go to with my family. We enjoyed the Seychelles, we fell in love with the Turkish Riviera, Thailand, the United Arab Emirates, but we’re also perfectly capable of having a wonderful time here in the Vysočina region – the main thing is that we’re together. His most surprising foreign encounters Believe me during my fifty years as a singer I’ve had quite a few. But there’s one I’ll surely never forget that occurred about forty years ago in London. I was there for German broadcaster WDR, which together with the BBC, was relaying a concert featuring British and German singers. Someone from the Polydor record label – I honestly can’t remember who – asked me: “Would you like us to arrange a meeting with John Lennon tomorrow?” Well who wouldn’t. And so the next day we were off to Apple studios, then owned by The Beatles. John Lennon received me warmly, offering tea like a proper Englishman. Yoko Ono sat quietly throughout. It suddenly occurred to me to invite them both to Prague. I did it on impulse, as I certainly hadn’t gone there with

that in mind. John Lennon thought for a moment and replied: “I’ll waive the performance fee – as I’ve no need of the money anymore – but I’d like the proceeds to benefit people who do need it. I have three conditions: First, I want my management to verify that real people are selected to receive this support; second, that the proceeds of the concert are indeed handed over to them; and, third, that the state media report that I am donating the performance fee.” And it all broke down on precisely that third point. Why? The regime couldn’t tolerate the notion of some long-haired British singer assisting its citizens. Just imagine the western media reporting that John Lennon was helping needy children or SOS Children’s Villages in socialist Czechoslovakia because the government was unable to do so. In 1970 – already some time since the barred gate had slammed shut behind the Prague Spring – something like that was out of the question. I regret it to this very day. Which eras would he most like to time-travel to? There’d be many destinations. I’d love the reign of the virgin queen Elizabeth I (of England), but also the time when armchair revolutionary Lenin, backed by western banks, set off from Switzerland to unleash his October Revolution. Also the Florence of Sandro Botticelli, where the House of Medici, a family of artistic patrons, wielded tremendous influence.

Излюбленные места Их не перечесть! В прошлом году жена Ивана подарила мне ко дню рождения большую карту, на которой были отмечены все места на Земле, где я выступал, где отдыхал сам, а также где мы были вместе или уже с нашими дочерьми. Я осознал, что самые любимые мои места в мире — те, где я со своей семьей. Мы полюбили Сейшелы, Турецкую Ривьеру, Тайланд, ОАЭ, но не меньше нам нравится проводить время и на Высочине. Главное, что мы вместе.

Неожиданные встречи в путешествиях Поверьте, таких встреч было за мои 50 лет на сцене немало. Одну из них, 40 лет назад в Лондоне, я не забуду никогда. Я представлял там немецкую радиовещательную компанию WDR, которая вместе с BBC транслировала концерт, где выступали многие британские и немецкие музыканты. Кто-то из грамофонной компании Polydor меня спросил тогда: «Не хочешь завтра встретиться с Джоном Ленноном?» Ну кто бы не хотел? Мы отправились в компанию Apple, которая владела группой Beatles. Джон Леннон был очень гостеприимен и как истинный англичанин сразу же предложил мне чай. Тогда мне пришла в голову идея позвать его вместе с Йоко Оно в Прагу. Джон задумался и сказал: «Мне не нужен гонорар, я не нуждаюсь в деньгах, но хочу, чтобы выручка пошла на нужды тех, кто в деньгах действительно нуждается. Мои условия: во-первых, мои менеджеры проверят, были ли выбраны настоящие люди, которым мы хотим помочь, во-вторых, были ли этим людям отправлены деньги, а в-третьих, я хочу, чтобы в СМИ прозвучало, что я выступил без претензии на гонорар». И именно на этом, третьем условии план провалился. Почему? Режим в то время просто не мог допустить, чтобы его гражданам помогал какой-то длинноволосый британский певец. Только представьте, как в западной печати написали бы о том, как Джон Леннон помогает нуждающимся детям в социалистической Чехословакии, потому что местные власти не в состоянии позаботиться о них. В 1970 году ничего подобного просто не могли позволить. Куда бы мне хотелось перенестись во времени Мне бы хотелось отправиться во времена правления Елизаветы I или, например, во времена, когда салонный революционер Ленин планировал Октябрьскую революцию в Швейцарии. И конечно, во Флоренцию с Сандро Ботичелли и династией Медичи.

PHOTO: ISIFA.COM

1970, kdy za pražským jarem dávno spadla klec, něco takového v žádném případě nemohlo projít. Dodnes je mi to líto.

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

86-88_Anketa_Gott_CSA.indd 88

27.2.12 14:40


000_VIVA_Casino_IM_215x275.indd 1

2/20/12 11:29 AM


www.omegawatches.com

STARRING

NICOLE KIDMAN

Availaible at

Praha 1, Na Příkopě 17 Praha 4, Arkády Pankrác

luxury guide 215x275.indd 1

8/2/11 3:29 PM

Luxury for CSA  
Luxury for CSA  

travel , design

Advertisement