Page 1

PEELBELANG 3 Prinsenmeer buigt zich over kwestie arbeidsmigranten

5 Klauteren voor vader en vriend Peter

21

14 juni 2018 We e k Jaargang 96

24

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

25

Scholieren vieren feest want: geslaagd!

38

Voetbalvrouwen promoveren naar hoofdklasse

Klok & Peel zet nieuwe duurzame stap

Vaderdag Roasttable

SALE 1 Web

1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 11Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN OP: 1 1 ALLE Webs KIJ KWebshop VOOR MER 2 Winkels 1 Webshop 1 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 VA N M I EWebshop RWebshop O S C1 H OWebshop ENEN.NL 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2L Winkels 1VA Webshop Webshop 2 Wink N M I E R LL O S C Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N Altijd dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! A ST E N | BEEK EN DO NK Altijd dichtbij! Altijd di Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

1 Webshop 2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N 111Webshop Webshop Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

1 Webshop 2 Winkels

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Altijd dichtbij! IK J Altijd K O R RKIJ CO HCEO ENN O P: K IK JK VO I J VO KOVO R A OLA RLLEAL M LELM E RE M KS EKS C R KS H NEO ENE N O E P: N O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA Asten Beek en Donk Asten Asten - Beek - Beek en Donk en Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK 11 1Webshop Webshop Webshop www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk 2 Winkels V A N M I ERLOSCHOEN EN.N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR Lwww.vanmierloschoenen.nl EO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN OP: EN OP: OP:S CVH AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ V A N M IenR E R LR O O EI-EBeek N EEN .HN LN ELN . N L KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V AALLE V NKIJ A M M IenDonk LEN EDonk O S LO C H SC O H EMN O ER LN N LO. EN Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Altijd dichtbij! A SATSE A T NS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk Asten - Beek en Donk

ASTE N | B E E K E N D O N K

KIJ K- Beek ALLE MER Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk Wij geven de KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN OP: Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VAwww.vanmierloschoenen.nl Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl IHOOGSTE EAsten R L O- Beek SCH O E NEN.NL en Donk (Foto: Marius van Deursen) PRIJS A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten - Beek en Donk

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K ASTE N | B E E K E N D O N K

ASTE N www.vanmierloschoenen.nl OUD GOUD A S T E N |voor B tegen E uw EK E N D O N K contante betaling

De dorpszeskamp vorig jaar.

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

32e dorpszeskamp

Asten - Beek 27a Deurne Asten - Beek enMilhezerweg Donk www.goldiesjuwelen.nl A ST E N | B E E K E N D O N K www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk Uw droomhuis A S T E N www.vanmierloschoenen.nl volwassenen vanaf zaterdagavond A S T E N | eindelijk B E E K Ecompleet! N DONK is soortgelijk, al moeten zij hun acAsten - Beek teerkunstenAsten binnen het thema Rock Beek en Donk laten zien. De optredens gaan zawww.vanmierlo terdag om 20.00 uur van start in www.vanmierloschoenen.nl diezelfde, loeigrote tent. Want dat

Altijd di Altijd dichtbij! In Asten is plek voor twee ASTEN – In de schaduw van grote broer Spel Zonder Grenzen bouwt Zeskamp Asten deze week aan haar 32e editie. Vanaf morgen nemen honderden sportievelingen van jong tot oud deel aan de traditionele dorpszeskamp. Daarmee blijkt opnieuw dat de twee vergelijkbare sportevenementen niet met elkaar botsen. “De kleinschaligheid maakt van ons juist een stabiele factor.” door Maarten Driessen Een samenloop van omstandigheden maakte dat de zeskamp sinds

enkele jaren één week voor Spel Zonder Grenzen (SZG) plaatsvindt. Op een en dezelfde plek nota bene, het evenemententerrein aan de Lienderweg. Een samenwerking tussen de twee partijen kon daarom niet uitblijven. “We huren enkele spullen en de tent gezamenlijk. Wij bouwen hem op, hun breken hem straks weer af”, zegt Twan van Tilburg van Zeskamp Asten. Voor de 32e keer houden de buurtverenigingen De Paddestoel en Den Hemelberg een spellenweekend, toegespitst op het Astense. Met dertig jeugd- en tien seniorenteams is de

Even in ‘zijn’ Asten

bezetting wederom prima. “Vooral het juniorenstuk is een groot succes. Tot zestien jaar kunnen ze niet bij SZG terecht. Daarna ben je ze een tijdje kwijt, maar een gedeelte zie je later weer terug.” Volgens hem kiezen de terugkeerders bewust voor de kleinschaligheid van de zeskamp. “Bij sommigen gaat daar de voorkeur naar uit. Bij ons staat de gezelligheid echt voorop, het sportieve aspect is minder belangrijk. We hebben ook al jarenlang nagenoeg dezelfde teams.”

Loeigrote tent

De zeskamp gaat vrijdagavond om 18.00 uur van start met een playbackavond voor de jeugd. Binnen het thema The Zero’s laten zij van zich horen, een dag later mogen ze op het sportterrein aan de bak. De spelen gaan dan om 10.00 uur van start, in de middag volgt de prijsuitreiking. Het programma voor de

is volgens Van Tilburg toch wel het nadeel van de samenwerking met SZG. “Die tent is voor ons veel te groot. De muziek klinkt daardoor ook niet. Voorlopig houden we het zo aan, maar we kijken wel naar onze mogelijkheden.” Zondag echter is het weer vooral buiten te doen, afgezien van de feestelijke afsluiter ‘s avonds, verzorgd door DJ Otto. De spellen voor de senioren gaan eerder die dag om 10.00 uur van start, aan het einde van de middag wordt tot slot het rode draad-spel gehouden. En als maandag de eerste sportieve storm is gaan liggen, doemen de contouren van storm nummer twee dus alweer op. De loeigrote tent, die zal ze moeiteloos trotseren.

Zorgen over regionaal archief REGIO - Geschiedkundigen uit de Peel zijn bezorgd over de bezuinigingen bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Sinds 1 mei zijn de archieven aldaar nog slechts twee dagen per week te raadplegen. Veel te weinig volgens de geschiedkundigen, die zich daarom in het Historisch Platform Peelland hebben verenigd.

ASTEN - Filmmaker Martin Koolhoven was vorige week woensdagavond te gast in de bibliotheek in Asten, het dorp waar hij als tiener naartoe verhuisde. Koolhoven, die internationaal vooral furore maakte met zijn film Brimstone, was dus even terug op voor hem bekende grond. In een volle bibliotheek vertelde hij zijn verhaal. Koolhoven is onder meer ook bekend van zijn films Het Schnitzelparadijs en Oorlogswinter. (Foto: Hein van Bakel)

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is nu nog enkel op dinsdag en donderdag geopend voor publiek. En dat stuit het platform tegen de borst, evenals het feit dat de archieven nog steeds niet digitaal zijn vastgelegd. Bij de oprichting van het RHCe in 2003 werd dat namelijk beloofd, maar daarvan is nog

steeds niets terechtgekomen. Het platform wil tevens gesprekspartner zijn van de directie en de bestuurscommissie van het RHCe. Want dergelijke contacten tussen bezoekers en bestuur zijn er momenteel niet meer. Het eerste gesprek tussen vertegenwoordigers van het platform en de waarnemend directeur heeft intussen al plaatsgevonden. “De sfeer was prettig, maar duidelijk werd dat de - voorheen gewaardeerde dienstverlening aan onderzoekers slachtoffers is geworden van problemen elders binnen het RHCe”, zegt Astenaar Hans van de Laarschot, woordvoerder van het platform. De twee partijen zijn nog in overleg over de vraag of de dienstverlening anders kan worden ingericht.

goed bekeken ‘n klasse beter 4 DUITSE BIEFSTUKKEN

VOOR € 5.99

BIJ 150 GRAM RAUWE HAM

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

Thomas Koppens, keurslager GELDIG VAN DONDERDAG 14 JUNI Someren • www.koppens.keurslager.nl TOT EN MET WOENSDAG 20 JUNI

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager

Asten • www.louwers.keurslager.nl NIEUW!

OVENVERS GEBAKKEN BROOD DE HELE DAG DOOR

Hoge kwaliteit. Lage prijs. Natuurlijk ALDI. Julianastraat 50, Asten


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 2

DEZEFARO WEEK JOS JOS FARO VISPALEIS VISPALEIS HOLLANDSE NIEUWE

HARING VANGST Het is herfst en de r 2018 zit in VERS VAN HET MES de maand dan is het tijd 1,85 per stuk 4 voor € 6,60 voor verse mosselen

In verband met kasruimte-gebrek:

MOOIE grote tuinhortensia’s TE KOOP

Deze week 1 kilo mosselen GEZINSZAK KIBBELING

Roze; hoogte ongeveer 85 cm. voor €10,00 per stuk. Elke 2e voor €7,50.

Vrijdag en zaterdag gratis proeven GAMBA SPIES mosselen van Neeltje Jans

Alle witte voor €5,00 per stuk omdat ze minder bloemen hebben.

voor €500 2.95 € 6,75 GRAM 5 voor

€ 10,00

Graag vooraf even bellen met: 06-46807155

Gebakken vis € 2.70 per stuk ZALM SPIES Gezinszak kibbeling € 6.00 4 voor € 10,00 Julianastraat 48b Asten48b • Tel.Asten 0493-694011 Julianastraat de parkeerplaats bij de Aldi. GSOOp deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48 Op de parkeerplaats bij de Aldi

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Tel. 0493-694011

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE In de osteopathie wordt gezocht naar de

Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

www.gsodeurne.nl

oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) (behandeling volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17 43 40 www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Foto/video statieven tot 50% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie Nog steeds offerte een mooi en groot ✬ Vrijblijvende

assortiment zomerbloeiers, Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 een0493 uitgebreid Telefoon - 31 18 10assortiment - Fax 31 21 39 vaste info@crooijmansdak.nl planten en grassen en tevens diverse fruitstruiken.

229063

ZELFPLUK mogelijk van blauwe bessen en tayberry (kruising framboos/braam) voor de zeer voordelige prijs van € 4,00 per kg. Reserveren wenselijk, gsm 06-20974776. Bij aankoop van een kilo blauwe bessen krijgt u een

GRATIS ENTREEKAARTJE VOOR DE TUINBEURS ”BLOEM EN TUIN”

Tuin & Terras

KAMPSTEEG 11A 5768 PN MEIJEL WWW.RINIVANREES.NL

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

te Nuenen.

* Poetshulp gevraagd voor ongeveer 3 uurtjes per week. Tel. 06-45562807

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

OPEN DAG

Zaterdag 16 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Hét effeff ec Eximia eff Hét Eximia eff Hét Eximia ecececec HétEximia Eximia eff

Nu ook ininNederland! ook ininin Nederland! Nu ook Nederland! Nu ook Nederland! NuNu ook Nederland! HR77 PLATINUM

HR77 PLATINUM

• • • •

HR77 PLATINUM HR77 PLATINUM HR77 PLATINUM

Schoonheidsspecialiste

Schoonheidsspecialiste

Schoonheidsspecialiste Schoonheidsspecialiste Schoonheidsspecialiste

body• contouring contouring • body body contouring • body contouring •resultaat body contouring direct • direct resultaat • •direct resultaat • direct resultaat direct resultaat pijnloos • pijnloos • voor • pijnloos •pijnloos pijnloos klaar devoor zomer • klaar de zomer

• •klaar • klaar voorvoor de de zomer klaar voor dezomer zomer

Peelhorst 24 De open dag is op 5754 GR Deurne 16 2018 Peelhorstzaterdag 24 Dejuni open dag is op 0493 310 373 Peelhorst 24 5754 GR van Deurne De dag op 11.00 uur tot open 17.00 zaterdag 16 uur juni is 2018

Peelhorst 24 De openDe dagopen is opdag is op Peelhorst 24 5754 GR 310 373Deurne 16 juni 2018 vanzaterdag 11.00 tot 17.00 uur 57540493 GR Deurne zaterdag 16uur juni 2018 5754 0493 310GR 373Deurne vanzaterdag 16 juni 2018 11.00 uur tot 17.00 uur 0493 310 373 van 11.00van uur11.00 tot 17.00 uur 0493 310 373 uur tot 17.00 uur

• Zoete kersen zelf plukken. €2,00 per kg. Nieuwe aardappelen €1,00 per kg. Stamrozen €10,00 Tienrayseweg 2, Meerlo • D igitale foto’ s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A 4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 3

Heilights SomerenHeide groot muziekfeest

Prinsenmeer buigt zich over kwestie arbeidsmigranten

‘Vervelend om zo te worden teruggefloten’ OMMEL – Prinsenmeer beraadt zich nog over het gemeentelijk besluit om niet 500, maar 384 arbeidsmigranten op het recreatiepark in Ommel toe te staan. Een meerderheid van de Astense gemeenteraad kiest voor een vermindering, maar volgens Prinsenmeer-directeur Jos Mennen is dat op onjuiste informatie gebaseerd. “Daardoor worden we nu dubbel afgestraft, en dat is te gek voor woorden.” door Maarten Driessen

Enkele zangeressen op het podium. SOMEREN-HEIDE - De Heilights 2018 zitten er weer op. Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni werd het muziekspektakel voor de tweede keer georganiseerd door de plaatselijke Muziekvereniging. Loonbedrijf van den Tillaar had een van haar bedrijfsruimtes beschikbaar gesteld voor het evenement, en deze ruimte ver­ anderde in een fraai aangeklede concertzaal. De organiserende Muziekvereniging Someren-Heide zorgde zelf groten­ deels voor de invulling van het programma. De avond begon meteen spetterend met het door Anita Leenders gezongen ‘Let’s Get Loud’ begeleid door backing vo­ cals, het fanfare-orkest en de slagwerk­groep. Daarna volgde het ingetogen ‘My Immortal’ door zangeres Fleur van der Heijden. Het bleef een feest bij ‘Suite for Drumset’ uitge­voerd door de slagwerkgroep en Twan van Bogget bracht met Rats een volleerde Joe Cocker ‘Unchain my Heart’. En zo golfde het programma op en neer van vuurwerk naar fijngevoeligheid en was ook de mu­ zikale set­ ting telkens weer an­ ders. Een greep uit de verdere Heilights: Evy Thelosen schitterde met de fanfare in ‘Valerie’ en solo, enkel begeleid door een piano, in haar uitvoering

(Foto: Marius van Deursen) van ‘The Clown’. De sterren van de jeugdfanfare schit­terden in ‘Shut up and Dance’ en ‘Viva la Vida van de Britse band Coldplay’, beide nummers gezongen door John Bakx en gedirigeerd door Laura Brugel. De jeugdfanfare had nog een po­diumact bij ‘Another Brick in the Wall’. Dit nummer werd vocaal ingevuld door Hans Liebregts van Rats. Dat er in de fanfare ook zangtalent zat, werd bewezen door Jan Meeuws die samen met de slagwerkgroep en een blazerssectie ‘New York’ uitvoerde. Douwe Eijsbouts en de slagwerkgroep lieten de hal galmen met het rocknum­ mer ‘Radioactive’ waarna er weer een klassiek repertoire kwam. Bij de ‘Phantom of The Opera’ werd de fanfare aange­vuld met de zang van Anita Leenders en Paul van Zoggel. Met de slag­werk­groep voerde Anita Leenders ook nog het gevoelige luisterliedje ‘Gabriella’s Sang’ uit en Paul van Zoggel bracht nog ‘Music’ waarbij een dansact van Laura Brugel en Douwe van der Steen zat. Dit danspaar trad met de slagwerkers nogmaals op tijdens ‘Oye como va’.

Voldoening

Na de pauze was het meteen vuurwerk met ‘Samba Brasil’. Het nummer ‘Still haven’t found what I’m

Reünie jubilerend Spel Zonder Grenzen ASTEN - Spel Zonder Grenzen Asten bestaat twintig jaar. Volgende week staat daarom een jubileumeditie op de rol. De organisatie gaat van start met een reünie, een vrijdagmiddagborrel waar naast de vrijwilligers van de eerste tien edities ook ondernemend Asten, Someren en Deurne is uitgenodigd. door Maarten Driessen De vrijdagmiddagborrel is in eerste instantie bedoeld voor oud-organisatieleden en vrijwilligers die tijdens (een van) de eerste tien edities meehielpen. “De mensen die twintig jaar terug achter de frietpan stonden om deelnemers van eten te voorzien, iedereen is welkom”, zegt Deef Kluyt, voorzitter van Spel Zonder Grenzen (SZG). Daarnaast is bewust gekozen voor

een uitnodiging aan ondernemers uit Asten, Someren en Deurne, voor een kijkje achter de schermen bij SZG. De organisatie wil namelijk af van het commerciële imago dat soms beklijft. “We draaien echt volledig op vrijwilligers. Spel Zonder Grenzen is voor en door verenigingen. Dat was vroeger, nu, en zal altijd zo blijven.” Kluyt wil maar zeggen, steun van het bedrijfsleven blijft van wezenlijk belang. De opbrengsten van SZG vloeien namelijk grotendeels terug naar de kassen van lokale verenigingen, voor hun bijdrage via vrijwilligers. “Iedereen die meehelpt krijgt vier euro per uur, maar dat moet verplicht naar een goed doel. Verenigingen vallen daar ook onder.” De vrijdagmiddagborrel duurt van 16.30 uur tot 18.30 uur. Aanmelden kan per mail via deef@spelzondergrenzen.com.

looking for’ bracht weer contrast. Dit nummer werd vertolkt door Stefan van Zoggel en Anne van de Moosdijk. De laatste had eerder het publiek al muis­ stil gekregen met de song ‘Vivre’. Zangeres Sandra Verhees kreeg de zaal helemaal plat met ‘Little Lion Man’. Dit nummer werd ondersteund door Rats en het fanfare-orkest. Na de ‘Meisjes­ medley’ van Douwe Eijsbouts, John Bakx, een blazerssectie en de slagwerkgroep kwam Twan van Bogget nog een keer op het podium om met de fanfare Marco Borsato’s ‘Rood’ uit te voeren. ‘Hey Jude’ gezon­gen door Douwe Eijsbouts met backing vocals van Anne van de Moosdijk en Stefan van Zoggel was een groot meezingfeest. Bij dit nummer kwamen alle zangers en zangeressen het podium op om het laatste stuk mee te zingen. Daarna brachten alle artiesten gezamenlijk ‘Una Paloma Blanca’ als overgang naar de afterparty en konden alle medewerkers met veel plezier en voldoening terugkijken op twee dagen Heilights. Over vier jaar zal het evenement terugkeren.

Een bittere pil voor Prinsenmeer: het college van B en W wilde meewerken aan het ophogen van het aantal toegestane arbeidsmigranten, maar werd vorige week teruggefloten door zijn gemeenteraad. Geen 500, maar 384, zo luidde het oordeel van de lokale volksvertegenwoordigers. Naast het ontbreken van draagvlak in het dorp beargumenteerde de raadsleden dat met kwesties als verkeersoverlast, onveilige verkeerssituaties, afval rondom het park, algemene overlast en incidenten. Maar daar klopt niets van, of het wordt op zijn minst overtrokken, stelt directeur van Prinsenmeer Jos Mennen. “Men zou op basis van de feiten moeten beslissen. Maar nu wordt er ineens van alles opgerakeld. Absolute onwaarheden”, aldus Mennen. Zo zou chauffeurs van uitzendbureau Interkosmos vorig jaar mei al zijn verboden door Ommel-dorp te rijden, als zij arbeidsmigranten van en naar hun werk brengen. “De busjes hebben toen direct een GPS-systeem gekregen waarmee dat wordt gecontroleerd. Ook de snelheid kan worden afgelezen. Vanaf dat moment heeft Interkosmos nooit meer een klacht ontvangen.” Daarnaast controleren medewerkers van Prinsenmeer volgens Mennen wekelijks op zwerfafval, en is het vaak opengeknipte hek aan de achterkant in de nieuwe situatie verleden tijd. “Er komt een centrale ingang aan de Kranevenweg die alleen toegang geeft tot het afgesloten gedeelte voor arbeidsmigranten. Het huidige poortje naast de noodpoort zal verdwijnen en daarmee is de afrastering weer helemaal dicht.”

Snelheidsremmende maatregelen

Ook was er de kritiek van buurcamping Landgoed Kraneven, die bij

monde van eigenaar Louis Henselmans overlast door arbeidsmigranten aankaartte. “We zijn geschrokken van zijn brief”, zegt Mennen. “Zowel wij als de gemeente en de politie herkennen ons niet in het geschetste, we hebben absoluut een ander beeld. We gaan hierover nog in gesprek met Landgoed Kraneven.” Daarnaast wil Prinsenmeer samen met de gemeente kijken naar eventuele snelheidsremmende maatregelen op de Kranenvenweg. “We hebben daar een paar dagen staan turven, en er komen veel meer Nederlandse dan Poolse kentekens voorbij. Maar als maatregelen nodig zijn dan staan we ervoor open een bijdrage te leveren.” Al met al baalt Mennen dus van het gemeentelijk besluit. Momenteel zijn er 216 arbeidsmigranten op het park vergund, maar Prinsenmeer ziet dat graag opgehoogd naar 500. “We doen dat ook om geld te verdienen, daar zijn we eerlijk in. Maar zolang het probleem regionaal niet wordt getackeld, zijn wij een keurig alternatief. We hebben ons hardgemaakt voor humane huisvesting, dan is het vervelend om op deze manier te worden teruggefloten.” Prinsenmeer kijkt daarom samen met zijn adviseurs naar hoe nu verder. “We hebben de afgelopen jaren bijna twee miljoen in het park geïnvesteerd, onder meer onder de beoogde afspraak van 500 arbeidsmigranten. We worden op deze manier dubbel afgestraft, en dat is te gek voor woorden.”

Middenstandsbelangen onder vlag Das Publishers DEURNE – Middenstandsbelangen wordt onderdeel van uitgeverij Das Publishers. Met deze stap waarborgt het weekblad zijn toekomst, de Deurnese uitgever ziet het als een gedegen uitbreiding van haar verspreidingsgebied. Gezamenlijk beogen de partijen Geldrop-Mierlo en omgeving hierdoor op vertrouwde manier van lokaal nieuws te blijven voorzien. Daarnaast wordt ook gekeken naar nieuwe impulsen voor de krant. Middenstandsbelangen is al 67 jaar het weekblad van Geldrop-Mierlo en omgeving. Het blad verschijnt wekelijks in een oplage van 27.000 stuks in Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende, Sterksel en Nuenen. De nieuwe eigenaar ziet met de overname van Middenstandsbelangen een mooie aansluiting op het huidige verspreidingsgebied. Zo geeft Das Publishers momenteel vier weekbladen uit: Weekblad voor Deurne, Peelbelang (Asten), ’t Contact (Someren) en Weekblad voor Gemert-Bakel. Het uitgangspunt van zowel Das Publishers als huidig uitgever van Middenstandbelangen

Het weekblad Middenstandsbelangen. Celed B.V. is om een vertrouwde titel voort te zetten. “We onderschrijven het belang van een in de samenleving gewortelde krant met behoud van de bij u bekende gezichten. Middenstandsbelangen sluit daarmee prima aan bij onze huidige bladen, waarvoor we ons dagelijks

met passie inzetten”, aldus John van Veggel, manager van de uitgeverij. Middenstandsbelangen komt met de overstap bovendien in vertrouwde handen; Das Publishers is onderdeel van de Em. de Jong-Groep uit Baarle Nassau, uitgever van onder meer 35 lokale weekbladen.

Colofo n Peelbelang

Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Steunpunt Guido Asten (hulp- en ondersteuningsvragen) Pastoor de Kleijnhof 21 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: http://guido.asten.nl guido@asten.nl, www.twitter.com/guidoasten, Facebook: www.facebook.com/guidoasten. Openingstijden loket: Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Commissievergaderingen Volgende week vinden er weer openbare commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergaderingen starten om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U vindt de stukken en ook de agenda op raad.asten.nl. De agenda van de Commissie Burgers op maandag 18 juni 2018, 20.00 uur is als volgt: 1. Vaststellen agenda 2. Besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2018 3. Ingekomen stukken, gericht aan de raad 4. Stand van zaken bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis Asten, met presentatie 5. Burgerinitiatief voor totstandkoming van een Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren 6. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer 7. Rondvraag en sluiting De agenda van de Commissie Ruimte op dinsdag 19 juni 2018, 20.00 uur is als volgt: 1. Vaststellen agenda 2. Besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2018 3. Ingekomen stukken, gericht aan de raad 4. Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2018-2 5. Vaststelling bestemmingsplan Asten Verzamelplan 2018-1 6. Jaarrekening Blink 2017 en (meerjaren)begroting Blink 2018

Meldingen openbare ruimte online Hebt u iets te melden? Dit kan ook online. Via www.asten.nl doet u snel en eenvoudig melding van zaken in de openbare ruimte. Ook als u processierupsen aantreft in de openbare ruimte van uw buurt, meldt u dit gerust online. Doorgeven via de BuitenBeterApp kan ook. Zo kunt u meteen op de plek en het moment dat u iets signaleert, het aan ons melden. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Inspraakmogelijkheid Ontwerp toekomstbestendige N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Daarvoor is uitbreiding nodig. Hieraan werkt de provincie hard. Wat is het plan: * De aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers maken * De N279 voor nu grotendeels 2x 1-baans laten * Bij Helmond de N279 om Dierdonk leggen * Bij Veghel uitbreiden naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen

het gemeentehuis en u kunt terecht op de inloopbijeenkomsten. De inloopbijeenkomst voor Helmond, Asten en Deurne is op 14 juni 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur in Café/Zaal De Koning, Mierloseweg 301 in Helmond. Een zienswijze indienen kan eenvoudig en digitaal via www. brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. Schriftelijk indienen kan uiteraard ook, via: Provincie Noord-Brabant, T.a.v. Projectteam N279 Veghel-Asten (verd.11), Onder vermelding van: C2225649 - 279.36 Zienswijzen op Ontwerp IP N279 Veghel-Asten, Postbus 90151’s-Hertogenbosch. Na de inzageperiode gaat het ontwerp ter besluitvorming naar Provinciale Staten.

Inzage Het plan ligt nu tot 9 juli 2018 ter inzage. Digitaal, op papier in

Meer informatie Kijk op www.asten.nl.

– 2022 7. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB) 8. Stukken ter kennisneming aan de commissie 9. Rondvraag en sluiting De agenda van de Commissie Algemene Zaken & Control op donderdag 21 juni 2018, 20.00 uur is als volgt: 1. Vaststellen agenda 2. Besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2018 3. Ingekomen stukken, gericht aan de raad 4. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 gemeente Asten (adviserend) met toelichting door accountant 5. Tussentijdse rapportage voorjaar 2018 6. Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 7. Belasting Samenwerking Oost-Brabant, 2e begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 8. Rapportage Informatiebeveiliging 2017 9. Aanbesteding accountantscontrole boekjaar 2019 e.v. 10. Wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Asten 2017 11. Verordening speelautomatenhallen Asten 2018 12. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB) 13. Stukken ter kennisneming aan de commissie 14. Rondvraag en sluiting.

Blijf op de hoogte Vanuit de verschillende overheden zijn er veel berichten die we met u willen delen. Dit zijn bekendmakingen, nieuwsberichten, plannen, et cetera. Lees hier welke informatie u waar, gemakkelijk en snel kunt vinden. Officiële bekendmakingen Op de website www.officielebekendmakingen.nl leest u alle gepubliceerde officiële bekendmakingen van gemeenten, provincie en waterschap. U kunt onder meer informatie zoeken per gemeente of op periode dat iets is gepubliceerd. Ruimtelijke plannen Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen en wijken. U vindt ze op www.ruimtelijkeplannen.nl. Over uw buurt Wilt u actief op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in uw buurt? Abonneert u zicht dan op de e-mailservice van overuwbuurt.overheid.nl of download de app. U ontvangt informatie over besluiten van gemeente, provincie en waterschap die direct invloed hebben op uw omgeving zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U stelt zelf in welke berichten u wenst te ontvangen. Gemeentenieuws Gemeentelijke nieuwsberichten verschijnen nog altijd wekelijks op de gemeentepagina in het Peelbelang, online op asten.nl en op onze socials: Facebook: @gemeenteasten.nl, Twitter: @gemeente_asten, Instagram: @gemeenteasten

Een Aarde steunt waterproject Oeganda ASTEN/DEURNE – Stichting Een Aarde uit Asten doneert 8.000 euro aan de Deurnese stichting Kwataniza, die begin 2019 wil starten met een waterproject in Oeganda. Met de aanleg van water wordt de lokale vrouwen in drie in de bergen gelegen dorpen een dagelijkse, slopende wandeling bespaard. De dorpen liggen hoog in de Rwenzori-bergen bij Bundibugyo, waar de vrouwen (en kinderen) nu dagelijks urenlang op en neer lopen om water te halen. De heenweg is al zo’n twee uur wandelen, de terugweg omhoog bepakt met grote gevulde kruiken duurt minstens zo lang. “Een waterput op mijn erf zou mij in staat stellen te leven met waardigheid zonder dat ik al mijn kostbare tijd moet verspillen”, zei een van de vrouwen tegen Kwata niza. De stichting ging daarom aan de slag met een waterproject. Daarmee moet schoon en fris drinkwater binnen handbereik komen. Het idee is als volgt: het water hoog uit de bergen moet via tanks en pijpen in de dorpen terechtkomen. Via tappunten moeten de inwoners over water kunnen beschikken, tevens geschikt voor het verbouwen van groenten en gewassen.

Trots

De dorpelingen worden nauw bij het project betrokken, om zo het

risico op diefstal en vandalisme tot een minimum te beperken. “De mensen beseffen dat het belangrijk is om het systeem goed in de gaten te houden en te onderhouden. Het is van het grootste belang dat de dorpsbewoners dit zien als een eigen project, waar ze over kunnen meebeslissen en dat ze zelf gaan beheren. Ze zullen trots zijn op het resultaat”, zegt Tiny Koppens, voorzitter van Kwataniza. De kosten van het plan bedragen 22.000 euro. De Nederlandse stichting Wilde Ganzen legde eerder al 11.000 euro bij, met de donatie van Een Aarde is nu tachtig procent van het benodigde budget binnen. Koppens heeft daarom goede hoop dat begin 2019 met de aanleg kan worden gestart. “Een geweldige opsteker voor iedereen die het waterproject een warm hart toedraagt.” Oegandese vrouwen en kinderen onderweg om water te halen.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 5

‘From the Fields’ haalt ruim 11.000 euro op

Klauteren voor vader en vriend Peter

Onis wil incidenten met statushouders voorkomen

‘Wat als je niet kunt zwemmen?’ ASTEN/SOMEREN – Incidenten zoals vorig jaar in Limburg en Gelderland, waarbij meerdere Syrische vluchtelingen verdronken, wakkerden landelijk een discussie aan. Statushouders die niet kunnen zwemmen, maar toch in een zwembad of recreatieplas belanden. Om verdrinkingen in de gemeenten Asten en Someren te voorkomen start Onis Welzijn nu met een bewustwordingstraject. Zo vinden er binnenkort rondleidingen in zwembaden De Schop en De Diepsteeckel plaats. door Maarten Driessen Kartrekker van het project is Swita Rassuli, die zich voornamelijk op volwassen statushouders richt. “Je ziet dat kinderen eenmaal hier vaak wel op les gaan, soms als onderdeel van het basisschoolprogramma. Zij hebben qua financiering ook meer mogelijkheden dan volwassenen”, zegt Rassuli. Mede daarom blijft zwemles bij die laatste groep vaak onderbelicht. Daarom organiseert Rassuli rondleidingen bij zwembaden in Asten (De Schop) en Someren (De Diepsteeckel). Deelnemers krijgen uitleg van een badmeester, die vertelt over zwemvaardigheid en wat je kunt doen als je nog niet kunt zwemmen. “In landen als Syrië en Eritrea behalen mensen niet standaard een zwemdiploma. Het is daar een eigen verantwoordelijkheid.”

Alert maken

Daarnaast wordt het onderwerp besproken in de Taalgroep van Onis. Tijdens die bijeenkomsten wordt

het leren van de Nederlandse taal gelinkt aan actuele thema’s, naast zwemmen bijvoorbeeld de wekelijkse markt, de zomer, en eerder ook de gemeenteraadsverkiezingen. “De Taalgroep bespreekt het thema voorafgaand aan de rondleidingen, en de vrijwilligers zijn er tijdens de rondleidingen ook bij.” Daarnaast zijn er tolken aanwezig, die vertalen naar het Arabisch (onder andere Syrië) en Tigrinya (Eritrea). De rondleidingen bij De Diepsteeckel vinden plaats op 19 en 20 juni, op 2 en 4 juli gaat de groep naar De Schop. “Helemaal uitsluiten kun je het nooit, maar we hopen incidenten te voorkomen door mensen alert te maken. We willen mensen de risico’s meegeven.” Aanmelden voor de rondleidingen kan nog steeds, door Rassuli een mailtje te sturen: S.Rassuli@oniswelzijn.nl. Afhankelijk van hoe het nu verloopt, keert het project volgend jaar mogelijk terug op de agenda van Onis. Ook de Taalgroep blijft periodiek aandacht aan het zwemmen besteden.

Deurne City Run Frank en Inge komen gezamenlijk over de finish. ASTEN – Dat kanker nog steeds een slopende ziekte kan zijn, ervoer de familie Van der Velden uit Asten in 2015 van dichtbij. In mei werd vader Peter gediagnosticeerd met longkanker, al in november van dat jaar werd de ziekte hem fataal. Daarom dat zijn familie vorige week deelnam aan de goede doelenactie Alpe d’Huzes. En met resultaat: KWF kan ruim 11.000 euro bijschrijven. door Maarten Driessen Broer en zus Frank en Inge beklommen vorige week samen met oom Hans van der Velden de Franse berg.

“In september 2017 kwamen we op het idee om deel te nemen, en donderdag was het dan eindelijk zover”, vertelt Frank na afloop. Om 3.15 uur rinkelde de wekker en om 4.00 uur ging de groep op weg naar de start. Een uur later begon het klauteren op de befaamde berg in de Alpen, die volgende maand tevens het decor is van de Tour de France. “Het was erg mooi om in het pikdonker de berg op te gaan, en iedereen was nog vrolijk. Ondanks het weer, want tot het middaguur hadden we regelmatig te maken met stromende regen.” De fietsers kwamen echter niets tekort. De organisatie zorgde voor eten,

drinken, en voldoende bouillon om het zout aan te vullen. “Uiteindelijk hebben we met zijn drieën de berg getrotseerd. Inge is één keer boven gekomen. Te voet, omdat haar fiets eerder die week op onze camping was gestolen. Oom Hans kwam ondanks dat hij ziek was twee keer boven, en zelf ben ik vijf keer omhoog gegaan.” Met behulp van lokale sponsors en donateurs haalde team ‘From the Fields’ ruim 11.000 euro op. Dat bedrag komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding, dat de donaties investeert in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.

DEURNE - De Deurne City Run is op zaterdag 16 juni. Het evenement wordt georganiseerd door atletiekvereniging Lopergsgroep Deurne. Samen met de gezamenlijke horeca van Deurne wordt een avondvullend programma gepresenteerd. Deelname individueel is mogelijk aan de tien kilometer-run en de vijf kilometer-run. Daarnaast is er de tien kilometer-estafetteloop met teams van vier personen en de vijf kilometer-business run. De estafetteloop start om 18.30 uur, de andere afstanden beginnen om 20.00 uur. De prijsuitreiking is gepland om 21.00 uur. Aansluitend kunnen alle deelnemers en toeschouwers op de Markt gezamenlijk proosten op de sportieve prestaties. Alle

deelnemers krijgen namelijk een consumptie aangeboden vanuit de horeca.

Inschrijven

Inschrijven voor de individuele afstanden kan op de dag zelf. Meer informatie: www.av-lgd.nl. Het inschrijfbureau in het gemeentehuis is geopend vanaf 18.00 uur. Inschrijven kan tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Het parcours van de Deurne City Run beslaat een ronde van 2,5 kilometer door de mooiste en meest sfeervolle straatjes in het centrum van Deurne. Er worden diverse sfeeracties op en rond het parcours georganiseerd. Start en finish van alle afstanden zijn midden op de Markt in Deurne.

Piet is hulpverlener voor het leven SOMEREN – Het is 1948, de VVD wordt opgericht, in België mogen vrouwen eindelijk stemmen en koningin Wilhelmina zit in haar laatste ambtsjaar. Piet Meeuws besluit om zich aan te melden bij de EHBO in Someren. Inmiddels zijn we 70 jaar verder en is de jubilaris nog lang niet van plan om te stoppen.

’Een diploma halen is niet moeilijk, maar het behouden dat is een ander verhaal’

door Jordy van de Brug De 90-jarige Meeuws zit er vief bij. Maandelijks bezoekt hij nog de speciale 55-plus-avonden. Hier helpt hij nog altijd mee. “Op de knieën zitten lukt niet meer. Reanimatiecursussen zijn voor mij niet meer weggelegd, en ik zie inmiddels wat slechter, maar ik ben er wel altijd bij om advies te geven.” Op 29 juli 1948 haalt Meeuws zijn EHBO-diploma, zo vlak na de oorlogsjaren is het vaak nog behelpen

’Binnen de kortste keren hing er een kerel in mijn nek’ als hulpverlener. Zo werden de reanimatielessen op een voetbal of een ballon gedaan. Ook was het bij evenementen niet altijd even makkelijk. Meeuws: “De allereerste Kennedymars, alweer 56 jaar geleden, liepen er ongeveer honderd deelnemers mee. Wij waren maar met vier hulpverleners en hadden enkel een verbandtrommeltje met wat pleisters en verband bij. Dat is nu niet meer voor te stellen.” De jubilaris zat nooit in het bestuur, maar is wel een belangrijke man voor de vereniging. “Ik had graag een functie binnen het bestuur willen hebben, maar met mijn werk ging dat niet. Ik heb namelijk 45 jaar bij een weverij gewerkt in ploegendiensten. Dan weer in de nacht werken, dan weer in de och-

Piet Meeuws viert maandag zijn 70-jarig jubileum bij de EHBO. tend, maar ik heb er nooit wakker van gelegen dat ik niet in het bestuur zat.”

Kleinzoon

In de jaren die volgen maakt Meeuws hoogte– en dieptepunten mee. Hij ziet tot zijn grote vreugde zijn kleinzoon Victor wel toetreden tot het bestuur. “Ik ben supertrots op hem. Hij neemt het stokje een beetje van mij over. Het is goed dat er binnen de vereniging wat meer jeugd komt”, zegt Meeuws

met zelfspot. De jubilaris kan ook genieten van het evenement Bouwdorp Someren. Hij helpt hier zeventien jaar mee als hulpverlener en zet zich daar optimaal voor in. Helaas krijgt Meeuws ook te maken met de vervelende kant van de hulpverlening. “Het is van alle tijden, maar ook ik ben wel eens agressief benaderd. Ik weet het nog als de dag van gisteren. De Paardenfokdag 1990 in Lierop. Er was gevochten in de feesttent en ik

(Foto: Marius van Deursen) werd erbij geroepen omdat er een gewonde op de grond lag. Uiteindelijk bereikte ik het slachtoffer. Binnen de kortste keren hing er een kerel in mijn nek. Scheldend en tierend dat ik de persoon niet mocht helpen. Daar schrok ik wel van. Helaas is het tot op de dag van vandaag nog steeds aan de orde, misschien zelfs nog wel agressiever.”

Bescheiden

Meeuws blijft bescheiden over zijn

rol binnen de EHBO-vereniging. “Ik heb het geluk dat ik oud mag worden en zodoende lid kan en mag blijven.” Lid mogen blijven is voor de gemiddelde mens moeilijk genoeg. Meeuws: “Tegenwoordig halen heel veel mensen hun EHBO-diploma via de bedrijven waar ze werken, maar ik zeg altijd: een diploma halen is niet moeilijk, maar het behouden dat is een ander verhaal. Je moet daar toch acht of meer avonden per jaar energie in steken om EHBO-er te mogen blijven.” Het diploma van de jubilaris loopt nog tot mei 2019. “We zien wel waar we dan staan in het leven. Ik leef bij de maand. Een paar jaar geleden dachten ze al dat het afgelopen met me was. Ik heb toen dertien dagen heel slecht in het ziekenhuis gelegen, maar ik ben sterker teruggekomen en ben er nog steeds. Wie weet ben ik over vijf jaar wel een 75-jarig lid, je weet maar nooit”, zegt Meeuws. Maandag 18 juni zal hij in het zonnetje worden gezet door de vereniging. Op de slotavond van het seizoen worden ook de diploma’s voor geslaagde cursisten uitgereikt en andere jubilarissen onderscheiden. Voor de bescheiden Meeuws hoeft het allemaal niet meer zo nodig. “Ze hebben bij mijn 50- en 65-jarig jubileum al wat gedaan, het is wel goed zo.” Toch kan de jubilaris tevreden terugkijken als hij maandag plaatsneemt in Hotel Centraal. “Het is inderdaad niet iedereen gegeven, 70 jaar lid zijn van een vereniging.” De avond zal om 20.00 uur starten in de zaal van Hotel Centraal in Someren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 6


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 7

HALLO PAPA! ZIN IN THEATER?

Een avondje uit met korting!

Op zaterdag 16 juni 2018, dag voor Vaderdag een verrassing!

Bij besteding vanaf 50 euro boodschappen bij Jumbo Welten Someren krijg je een gratis 5 euro kortingsvoucher voor een groot aantal geselecteerde voorstellingen van theater de Ruchte! Tot dan!

www.deruchte.nl

Harrie Welten Someren

TIPS VOOR PAPA: JANDINO I ROWWEN HÈZE I RICHARD GROENENDIJK I DIRE STRAITS TRIBUTE I MARTIJN KONING I BLUES BROTHERS TRIBUTE I RENÉ VAN MEURS I QUEEN FOREVER I TOPPERS UIT DE TON I JAVIER GUZMAN

7.000

M

2

INSPIRATIE

VOOR

NIEUW

INTERIEUR

Bezoek onze webshop op www.gisterenvandaag.nl

PA S C A L E N A E S S E N S RICHMOND INTERIORS NIX DESIGN D-BODHI BY DTP MONDI ART RIVERDALE MINTJENS GROUP

• • • • • • • • • • •

Nieuwe trends Goed advies Gratis parkeren Goede bereikbaarheid Ruim assortiment Diverse stijlen onder één dak Iedere week nieuwe collectie Maatwerk banken Groot assortiment uit voorraad leverbaar/direct meenemen Aantrekkelijke prijzen Meer dan 200 tafels op voorraad en direct leverbaar!

Pr. Bernhardstraat 67 | 5721 GB Asten | Telefoon 0493-697211 | www.gisterenvandaag.nl

Like

7 dagen per week GEOPEND


NL

PRIJS: OP AAN PRIJS: OP AANVRAAG

BEDRIJFSKAVEL OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. OP ZICHTLOCATIE TE SO VRIJSTAANDE BEDRIJFSWONING OP ZICHTLOCATIE MET VRIJSTAANDE BEDRIJFSWONING OP ZICHTLOCATIE MET BEDRIJFSKAVEL BEDRIJFSKAVELS OP ZICHTLOCA GARAGE. GARAGE. Oppervlakte: 1.954 m² Oppervlakte: 1.954 m²vanaf circa 1.500 m² t Oppervlakte Inhoud woonhuis circa 950 m³ Inhoud woonhuis circa 950 m³ Oppervlakte garage circa 52 m² Oppervlakte garage circa 52 m² LIGGING / BEREIKBAARHEID LIGGING Het / BEREIKBAARHEID Perceel 2.372 m² Perceel LIGGING / BEREIKBAARHEID 2.372 m² perceel is ontsloten via de Bro via de Broekstraat. De Broekstraat Het perceel is ontsloten Broekstraat. Prijs: op aanvraag Prijs: Het perceel is ontsloten op aanvraag is verbonden metviadedeLage Akkerwe is verbonden met de Lage Akkerweg die uitkomt op de is verbonden metopdedeLage Akkerweg Aanvaarding in overleg Aanvaarding in overleg rotonde Kanaaldijk diedie eenuitr rotonde op de Kanaaldijk die een rechtstreekse verbinding rotonde heeft op demet Kanaaldijk een rechtstre de A67die (noorden) en A2 heeft de A67 (noorden) A2 (zuiden). heeft met de A67 (noorden) en A2 (zuiden) Het betreft een ideaal object voor een kleine ondernemer Het betreft eenmet ideaal object voor eenenkleine ondernemer in bijvoorbeeld de autobranche vanwege het grote in bijvoorbeeld de autobranche vanwege het grote voorterrein en de mogelijkheid achter de woning een voorterrein en de mogelijkheid achter de woning een bedrijfshal te bouwen. bedrijfshal te bouwen.

BEDRIJFSKAVELS BEDRIJFSKAVELS

ASTEN ASTEN HELMOND TE TE HELMOND HELMOND HELMOND HELMOND HUUR HUUR TE KOOP TEHELMOND TE KOOP KOOP TE KOOP TE TE KOOP KOOP SOMEREN SOMEREN SOMEREN TE KOOP TE KOOP TE KOOP GEDEELTE COMMERCIËLE GEDEELTE VAN VAN EENEEN COMMERCIËLE COMMERCIËLE RUIMTE RUIMTE MET RUIMTE BOVENWONING GELEGEN GELEGEN COMMERCIËLE COMMERCIËLE GELEGEN RUIMTE RUIMTE MET MET IN BOVENWONING HET BOVENWONING CENTRUM GELEGEN GELEGEN GELEGEN IN HET IN HET WOON-WINKEL CENTRUM CENTRUM GELEGEN GELEGEN WOON-WINKEL OBJECT WOON-WINKEL OBJECT OBJECT

TE KOOP

IN HARTJE OP IN HARTJE EEN CENTRUM CENTRUM UITSTEKENDE ASTEN ASTEN OP OP EEN HOEKLOCATIE EEN GOEDE GOEDE IN DE OP OP EENEEN UITSTEKENDE UITSTEKENDE HOEKLOCATIE HOEKLOCATIE MET RUIME IN DE IN DE BESTEMMING MET EN MET RUIME ZELFSTANDIGE RUIME BESTEMMING BESTEMMING EN EN ZELFSTANDIGE ZELFSTANDIGE BEDRIJFSKAVEL OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. VRIJSTAANDE BEDRIJFSWONING OP ZICHTLOCATIE MET BEDRIJFSKAVELS OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. ZICHTLOCATIE. BINNENSTAD ZICHTLOCATIE. VAN HELMOND. BINNENSTAD BINNENSTAD VAN VAN HELMOND. HELMOND. BOVENWONING(EN). BOVENWONING(EN). BOVENWONING(EN). GARAGE. Oppervlakte: 1.954 m² Oppervlakte vanaf circa 1.500 m² tot circa 4.000 m² GESCHIKT Commerciële GESCHIKT VOOR VOOR DETAILHANDEL, DETAILHANDEL, ruimte: DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING Commerciële Commerciële ruimte: ruimte: LIGGING: LIGGING: LIGGING: Inhoud woonhuis circa 950 m³ OF Begane OF KANTOORDOELEINDEN. KANTOORDOELEINDEN. grond: circa 240m² Begane Begane grond: grond: circa circa Het 240m² 240m² object is gelegen in het HetHet object centrum object is gelegen is gelegen vaninHelmond het in het centrum centrum in vanvan Helmond Helmond in in Oppervlakte garage circa 52 m² LIGGING / BEREIKBAARHEID aanloopstraat ‘Molenstraat’, aanloopstraat aanloopstraat op steenworp ‘Molenstraat’, ‘Molenstraat’, afstand op steenworp op steenworp van afstand afstand vanvan LIGGING / BEREIKBAARHEID Perceel 2.372 m² Het perceel is ontsloten via de Broekstraat. De SOMEREN SOMERENhet trein- enTE TE KOOP KOOP TE Broekstraat KOOP OPPERVLAKTE: Wonen: OPPERVLAKTE: Wonen: Wonen: busstation. het het treintreinen busstation. enSOMEREN busstation. SOMEREN SOMEREN Het perceel is ontsloten via de Broekstraat. TE De KOOP Broekstraat Prijs: op aanvraag is verbondenSOMEREN met de Lage Akkerweg die uitkomt op de TE KOOP TE KOOP Commerciële Totaal Commerciële wonen: ruimte: ruimte: circa circa 65m² 65m² circa 143m² Totaal Totaal wonen: wonen: circa circa 143m² 143m² TE SOMEREN. BEDRIJFSKAVEL VRIJSTAANDE BEDRIJFSKAVELS OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. is verbonden metOP de ZICHTLOCATIE Lage Akkerweg die uitkomt op de Aanvaarding BEDRIJFSWONING in overleg OP ZICHTLOCATIE MET rotonde op de Kanaaldijk die een rechtstreekse verbinding Secundaire Secundaire ruimten: ruimten: circa circa 52m² 52m² (gemeenschappelijk) Winkelruimte: Winkelruimte: Winkelruimte: circa 322m² circa circa 322m² 322m² BEDRIJFSKAVEL OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. VRIJSTAANDE BEDRIJFSWONING OP(gemeenschappelijk) ZICHTLOCATIE MET BEDRIJFSKAVELS OP ZICHTLOCATIE TE SOMEREN. GARAGE. rotonde op de Kanaaldijk die een rechtstreekse verbinding heeft met de A67 (noorden) en A2 (zuiden). Werkplaats: Werkplaats: Werkplaats: circa 89m² circa circa 89m² 89m² GARAGE. Oppervlakte: 1.954 m² Oppervlakte vanaf circa 1.500 m² tot circa 4.000 m² heeft met de A67 (noorden) en A2 (zuiden). Het betreft een ideaal object voor een kleine ondernemer HUURPRIJS: HUURPRIJS: Opslag boven werkplaats: Opslag Opslag circa boven boven werkplaats: werkplaats: 89m² circa circa 89m² 89m² Oppervlakte: 1.954 m² Oppervlakte vanaf circa 1.500 m² tot circa 4.000 m² Inhoud woonhuis circa 950 m³ in bijvoorbeeld de autobranche vanwege het grote Instaphuurprijs Instaphuurprijs bespreekbaar. bespreekbaar. Opslag (achter op perceel): Opslag Opslag circa (achter (achter op perceel): op 75m² perceel): circa circa 75m² 75m² Inhoud woonhuis circa 950 m³ de woning een Oppervlakte garage 52 achter m² LIGGING / BEREIKBAARHEID voorterrein en de mogelijkheid Oppervlakte circa 52 LIGGING / BEREIKBAARHEID LIGGING / BEREIKBAARHEID Perceel m²m² Het perceel is ontsloten via de Broekstraat. De Broekstraat bedrijfshal tegarage bouwen. 2.372 Rechter woning: Rechter woning: woning: LIGGING / BEREIKBAARHEID Perceel 2.372 m² Het perceel ismet ontsloten viaAkkerweg de Broekstraat. De Broekstraat Het perceel is ontsloten via de Broekstraat. De Broekstraat Rechter Prijs: op aanvraag is verbonden de Lage die uitkomt op de 114m² 114m² 114m² Totaal: Totaal: Totaal: circaop demet circa Het perceel ismet ontsloten via de Broekstraat. De Broekstraat Prijs: opoverleg aanvraag is verbonden de Lagecirca Akkerweg die uitkomtverbinding op de is verbonden de Lage Akkerweg die uitkomt op de Aanvaarding in rotonde Kanaaldijk die een rechtstreekse is verbonden de Lagedie Akkerweg die uitkomtverbinding op de Aanvaarding in overleg rotonde opdedeA67 Kanaaldijk dieen een verbinding rotonde op demet Kanaaldijk een rechtstreekse heeft met (noorden) A2rechtstreekse (zuiden). Linker woning: verbinding Linker Linker woning: woning: rotonde opdedeA67 Kanaaldijk dieen een heeft met de A67 (noorden) en A2 (zuiden). heeft met (noorden) A2rechtstreekse (zuiden). Het betreft een ideaal object voor een kleine ondernemer Totaal Totaal Totaal circa 216 m² circa circa 216216 m² m² heeft met de A67 (noorden) en A2 (zuiden). Het betreft een ideaal object voor een kleine ondernemer in bijvoorbeeld de autobranche vanwege het grote Perceel: Perceel: Perceel: 1.187 m² 1.187 1.187 m² m² in bijvoorbeeld demogelijkheid autobranche achter vanwege groteeen voorterrein en de de het woning voorterrein enbouwen. de mogelijkheid achter de woning een bedrijfshal te VRAAGPRIJS: €PER 295.000,= KOSTEN KOPER VRAAGPRIJS: VRAAGPRIJS: € 295.000,= € 295.000,= KOSTEN KOSTEN KOPER KOPER KOOPPRIJS: € 595.000,= KOOPPRIJS: KOOPPRIJS: KOSTEN € 595.000,= € 595.000,= KOPER KOSTEN KOSTEN KOPER KOPER HUURPRIJS: HUURPRIJS: VANAF VANAF € 950,= € 950,= PER MAAND MAAND EXCL. EXCL. BTW BTW bedrijfshal te bouwen. PRIJS: OP AANVRAAG

PRIJS: OP AANVRAAG

PRIJS: OP AANVRAAG

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs Adriaan Adriaan vanvan •den Hoofdstraat den Heuvel Heuvel makelaars makelaars 155, en adviseurs en5706 adviseurs AL • Hoofdstraat •Helmond Hoofdstraat 155, (Mierlo-Hout) 155, 5706 5706 AL Helmond AL Helmond (Mierlo-Hout) (Mierlo-Hout) BURGEMEESTER WIJNENSTRAAT 1 TOLPOST 8 MOLENSTRAAT 185 T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66 58 T.: 600492 T.:•0492 E.: - 66 heuvel@heuvel.nl - 66 18 18 84 84 • F.:• 0492 F.: 0492 - 66- 66 58 58 60 60 • E.:• heuvel@heuvel.nl E.: heuvel@heuvel.nl COMMERCIËLE RUIMTE

COMMERCIËLE RUIMTE

BURGEMEESTER WIJNENSTRAAT 1 BURGEMEESTER WIJNENSTRAAT 1

TOLPOST 8 TOLPOST 8

WWW.HEUVEL.NL WWW.HEUVEL.NL PRIJS: OP AANVRAAG PRIJS: OP AANVRAAG

COMMERCIËLE RUIMTE COMMERCIËLE RUIMTE

PRIJS: OP AANVRAAG PRIJS: OP AANVRAAG

COMMERCIËLE RUIMTE COMMERCIËLE RUIMTE

WOON-WINKEL OBJECT PRIJS: OP AANVRAAG PRIJS: OP AANVRAAG

MOLENSTRAAT 185 MOLENSTRAAT 185

WOON-WINKEL OBJECT WOON-WINKEL OBJECT

Gun je ogen de wereld!

INSTAPHUURPRIJS BESPREEKBAAR!

ASTEN

TE HUUR

HELMOND

TE KOOP

GEDEELTE VAN EEN COMMERCIËLE RUIMTE GELEGEN IN HARTJE CENTRUM ASTEN OP INSTAPHUURPRIJS EEN GOEDE INSTAPHUURPRIJS BESPREEKBAAR! ZICHTLOCATIE.

COMMERCIËLE RUIMTE MET BOVENWONING GELEGEN OP EEN UITSTEKENDE HOEKLOCATIE IN DE BINNENSTAD VAN HELMOND.

GESCHIKT VOOR DETAILHANDEL, DIENSTVERLENING OF KANTOORDOELEINDEN. ASTEN TE HUUR

Commerciële ruimte: Begane grond: circa 240m² HELMOND

GEDEELTE VAN EEN COMMERCIËLE RUIMTE GELEGEN OPPERVLAKTE: GEDEELTE EEN COMMERCIËLE IN HARTJE VAN CENTRUM ASTEN OP EENRUIMTE GOEDEGELEGEN Commerciële ruimte: circa 65m² IN HARTJE CENTRUM ASTEN OP EEN GOEDE ZICHTLOCATIE. Secundaire ruimten: circa 52m² (gemeenschappelijk) ZICHTLOCATIE. GESCHIKT HUURPRIJS:VOOR DETAILHANDEL, DIENSTVERLENING GESCHIKT VOORbespreekbaar. DETAILHANDEL, DIENSTVERLENING OF KANTOORDOELEINDEN. Instaphuurprijs OF KANTOORDOELEINDEN. OPPERVLAKTE: OPPERVLAKTE: Commerciële ruimte: circa 65m² Commerciële ruimte: circa 65m² Secundaire ruimten: 52m² (gemeenschappelijk) Secundaire ruimten: circa 52m² (gemeenschappelijk) HUURPRIJS: HUURPRIJS: Instaphuurprijs bespreekbaar. Instaphuurprijs bespreekbaar.

COMMERCIËLE RUIMTE MET BOVENWONING GELEGEN Wonen: COMMERCIËLE RUIMTEcirca MET143m² BOVENWONING OP EENwonen: UITSTEKENDE HOEKLOCATIE IN DE GELEGEN Totaal OP EEN UITSTEKENDE HOEKLOCATIE IN DE BINNENSTAD VAN HELMOND. BINNENSTAD VAN HELMOND. Commerciële ruimte: Commerciële Begane grond:ruimte: circa 240m² Begane grond: circa 240m² Wonen: Wonen: Totaal wonen: circa 143m² Totaal wonen: circa 143m²

BESPREEKBAAR!

ASTEN

TE HUUR

HELMOND

TE KOOP TE KOOP

HELMOND

TE KOOP

IN HET CENTRUM GELEGEN WOON-WINKEL OBJECT MET RUIME BESTEMMING EN ZELFSTANDIGE BOVENWONING(EN). LIGGING: Het object isHELMOND gelegen in het centrum van Helmond in TE KOOP HELMOND aanloopstraat ‘Molenstraat’, op steenworp afstand van TE KOOP IN CENTRUM GELEGEN WOON-WINKEL OBJECT hetHET treinen busstation. IN HET CENTRUM GELEGEN MET RUIME BESTEMMING ENWOON-WINKEL ZELFSTANDIGEOBJECT MET RUIME BESTEMMING EN ZELFSTANDIGE BOVENWONING(EN). Winkelruimte: circa 322m² BOVENWONING(EN). Werkplaats: circa 89m² LIGGING: Opslag boven werkplaats: circa 89m² LIGGING: Het object is gelegen in het centrum van Helmond in Opslag (achter op perceel): circa 75m² Het object is gelegen in het centrum van Helmond aanloopstraat ‘Molenstraat’, op steenworp afstand in van aanloopstraat ‘Molenstraat’, op steenworp afstand van het treinen busstation. Rechter woning: het trein- en busstation. 114m² Totaal: circa Winkelruimte: circa 322m² Winkelruimte: circa 322m² Werkplaats: 89m² Linker woning: Werkplaats: circa 89m² Opslag boven werkplaats: circa Totaal 216 m² Opslag boven werkplaats: circa 89m² (achter op perceel): 75m² Perceel: 1.187 m² Opslag (achter op perceel): circa 75m² RechterKOOPPRIJS: woning: € 595.000,= KOSTEN KOPER Rechter 114m² Totaal: woning: circa 114m² Totaal: circa Linker woning: Linker Totaal woning: circa 216 m² Totaal circa(Mierlo-Hout) 216 m² Perceel: 155, 5706 AL Helmond 1.187 Hoofdstraat Perceel: 1.187 m²

WEGENS SUCCES VERLENGD T/M 30 JUNI

TOT

*

HUURPRIJS: VANAF € 950,= PER MAAND EXCL. BTW

VRAAGPRIJS: € 295.000,= KOSTEN KOPER

HUURPRIJS: VANAF € 950,= PER MAAND EXCL. BTW HUURPRIJS: VANAF € 950,= PER MAAND EXCL. BTW

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs • T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66KOPER 58 60 • E.: heuvel@heuvel.nl VRAAGPRIJS: € 295.000,= KOSTEN KOOPPRIJS: € 595.000,= KOSTEN KOPER VRAAGPRIJS: € 295.000,= KOSTEN KOPER € 595.000,= KOSTEN KOPER * vraag KOOPPRIJS: in de winkel naar de voorwaarden

WWW.HEUVEL.NL WWW.HEUVEL.NL WWW.HEUVEL.NL

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs • Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond (Mierlo-Hout) Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs • Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond (Mierlo-Hout) T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66 58 60 • E.: heuvel@heuvel.nl T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66 58 60 • E.: heuvel@heuvel.nl

Burgemeester Wijnenstraat 44 | Asten | T. 0493 694 232 | www.oogwereld.nl

PRIJS: OP AANVRAAG PRIJS: OP AANVRAAG

SOMEREN SOMEREN

BROEKSTRAAT ONG. BROEKSTRAAT ONG.

PRIJS: OP AANVRAAG

L. BTW

INSTAPHUURPRIJS INSTAPHUURPRIJS BESPREEKBAAR! BESPREEKBAAR!

SOMEREN

pelijk)

BEDRIJFSKAVEL BEDRIJFSKAVEL

BEDRIJFSKAVELS

TE KOOP TE KOOP

BROEKSTRAAT ONG. BROEKSTRAAT ONG.

BEDRIJFSWONING BEDRIJFSKAVEL

BROEKSTRAAT 9 BROEKSTRAAT 9

BEDRIJFSWONING BEDRIJFSWONING

PRIJS: OP AANVRAAG PRIJS: PRIJS: OP OP AANVRAAG AANVRAAG

TOLPOST TOLPOST 8 8 MOLENSTRAAT MOLENSTRAAT 185 MOLENSTRAAT 185 185 BROEKSTRAAT ONG. WOON-WINKELWOON-WINKEL BROEKSTRAAT ONG. COMMERCIËLE COMMERCIËLE RUIMTE RUIMTE OBJECT WOON-WINKEL OBJECT OBJECT BEDRIJFSKAVEL

BEDRIJFSWONING

G

PRIJS: PRIJS: OP OP AANVRAAG AANVRAAG

BEDRIJFSWONING

BROEKSTRAAT BROEKSTRAAT 9 ONG.

EGEN

SOMEREN SOMEREN

BURGEMEESTER BURGEMEESTER WIJNENSTRAAT WIJNENSTRAAT TOLPOST 181 BROEKSTRAAT 9 COMMERCIËLE COMMERCIËLE COMMERCIËLE RUIMTE RUIMTE RUIMTE

PRIJS AAR!

UR

BEDRIJFSKAVEL BEDRIJFSKA

BROEKSTRAAT BROEKSTRAA ON

PRIJS: PRIJS: OPPRIJS: OP AANVRAAG AANVRAAG OP AANVRAAG

BROEKSTRAAT 9

T 1

‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 8


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 9

LOCATIE

RAIJMAKERS SOMEREN 60 JAAR!

Betoncentrale Someren Kanaalweg 8 5721 MZ Asten

OPEN DAG

Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan en we zouden het gezellig vinden om dit samen met u te vieren.

• Showterrein • Kindervermaak • Hapje & drankje

U bent van harte welkom op onze open dag zondag 17 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur. Graag tot dan!

• Wij verzorgen uw waterput in Deurne en omstreken. Reparaties en montage van uw beregeningsinstallatie. Pompen, sproeiers en pvc op voorraad 0493316127/ 0655506538.

• Tuinen sproeien met grondwater? Wij maken voor u een waterput of waterbron op elke gewenste plaats zonder overlast. Bel voor informatie 06-27454587. Bezoek onze website benwbronnen.nl Bakel.

Tel. 077 - 308 28 57

Tel. 077 - 308 28

Tel. 077 - 308 28 57

Tel. 077 - 308 28

Voor al uw grond- en • Te koop • Totale Leegverkoop bij Foka • Containers en nodig voor bouwsloopwerkzaamheden! Voor algevraagd uw grondlandbouwmachines o.a ploegen, Deurne. Gsm (prepay) telefoons en sloopafval? Bel Raijmakers frees, spitmachine, keepers, tot 70% korting. Transport BV Someren sloopwerkzaamheden! schudders, hark, maaier, weideFoka – Kerkstraat 8 – Deurne. 0493-490152. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

bloter, weisleep, mesttank, tractor enz. 06-19076959 • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. Tel. 077 -wasautomaat, 308 28 57 * Vaatwasser, droogautomaat, kookplaat, koelkast,Tel.inbouwapparatuur 077 - 308 28 57 defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Te koop gevraagd: LP's + singeltjes 06 - 51 590 465

* B.B.Q. 06-51826116 www.vandenboschvlees.nl • Krasdokter.nl, lakbeschadiging of kras? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509.

Bouwplann • 8mm spoelen overzetten op Wij leveren al uw Bouwplann dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.Wij leveren al uw • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

Als de weergoden ons goedgezind zijn... plukken wij weer van onze hoogstam boomgaard

de heerlijke kersen van

Tel. 077 - 308 28

Containers huren? Containers huren?

Beton van uw Wij leveren uw Beton vanopuw Wij leveren op uw

Elders •goedkoper, wijVoor betalen het verschil terug! Container te huur. puin, snoeihout, zand enz. à € 60,-.

en halen wij in regio Elders Brengen goedkoper, betalen het verschil terug! Deurne 06-46256440.

• H aard en kachelhout nu de tijd om uw wintervoorraad aan te vullen. Droog hout is rookvrij stoken 06-23720617.

Al 40 jaar uw vertrouwd adres voor de Voor al uw asbest& MIERLOSE ZWARTE KERSEN ECHTE sloopsaneringen! Voor al uw asbest-en & andere lekkere soorten. Tel. 077 - 308 28 57

Tel. 077 - 308 28 57

sloopsaneringen!

Langstraat 3 • Hal 2a Leende • 040-2060574 Showroom: Langstraat 3-11 5595 AA Leende 040 2065104

TEAK

RTING SEIZOENSKO 25% - 50%*

Familie V.d. Linden Eendenpoel 7, Mierlo Tel. 0492-661029 bestellen@mierlosekersen.nl

AKTIEWEKEN

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

* op Celeste Outdoor

LOUNGE

RVS

Tel. 077 - 308 28

LOUNGE TEAK

Like

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 10

€ 9.921

Rabobank Clubkas Campagne 2018 € 20.659,59 Een record aantal clubs nam deel aan de 11de editie van de Rabobank Clubkas Campagne. De bank stelde dit jaar wederom € 275.000 beschikbaar en verruimde haar voorwaarden zodat nog meer clubs deel konden nemen. In april mochten alle leden van de bank 5 unieke stemmen uitbrengen en bepaalde zo hoe het beschikbare bedrag verdeeld kon worden. Door te stemmen kan ieder lid van de bank een aandeel hebben in de versterking van het lokale verenigingsleven en van de samenleving in onze mooie Peelregio. Tijdens een feestelijke Roadshow door de dorpen kregen de deelnemende clubs de bijbehorende cheque overhandigd.

46 clubs

Mierlo

Rabobank Peelland Zuid bedankt alle leden die gestemd hebben en de clubs voor hun enthousiaste deelname!

Lierop € 34.700,71

52 clubs

Som

Some € 13.944,56

22 clubs

Someren-Hei

€ 6.369,08

Lees meer over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/peellandzuid

12 clu


1,03

‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 11

24 clubs

€ 72.399,94

€ 2.880,99

107 clubs

5 clubs

€ 21.498,54

33 clubs

Deurne en Zeilberg € 16.889,83

p Liessel

Ommel

Helenaveen, Griendtsveen en Neerkant

Vlierden en Sint Jozef

meren Dorp

eren-Eind

Asten

€ 15.012,01

Heusden

ide

ubs

€ 15.129,66 € 43.372,23

57 clubs

22 clubs

28 clubs

32 clubs


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 12

Stijn Streuvelslaan 48B en Felix Timmermansstraat 50 Deurne

Trots op mijn 25-jarig jubileum! “Adverteren heb ik nooit gedaan. Mond-op-mond reclame heeft mijn klantenkring doen groeien. Na al die jaren ben ik erg blij, en zelfs een beetje trots, dat ik nog zoveel klanten van het eerste uur heb en ook dat ik in de loop der jaren vele nieuwe klanten heb mogen ontvangen. Een bedankje voor hun vertrouwen in mij is zeker op zijn plaats. Wat nu bepalend is geweest voor het succes, dat zal ik nooit zeker weten, maar ik denk (en hoor van mijn klanten) dat het vooral ligt aan de goede dienstverlening in combinatie met mijn kennis, servicegerichtheid en mijn enthousiasme. Hoe ik elke dag weer met een stralende glimlach mijn klanten hun verwenmomentje – want dat

is het – kan geven? Dat komt door de energie die mijn klanten mij geven! Er is geen baan waar je zóveel erkenning krijgt als in dit vak; dit zet ik om in motivatie, passie en werklust, waarmee ik dit beroep hopelijk nog vele jaren mag uitoefenen.

um

jubile Contact van mens tot actie ni mens. Dat past bij mij, ju t/m 23 en dus ook in mijn van 18 ij iedere praktijk. Iedereen is an- krijg je b een p aankoo g! ders, elke klant is uniek rrassin e v en dat verdient de juiste aandacht. Nieuwsgierig geworden? Bel me Ik werk met diverse merken, waaronder DÉCAAR, Institut Esthederm, ROSA GRAF en OPI. Mijn specialiteiten zijn bindweefselmassages en (diepte)peelingbehandelingen.

voor meer informatie of een afspraak. Hopelijk tot ziens in mijn praktijk!

Representatief bedrijfspand met meerdere huurders, gelegen nabij het centrum van Deurne. Er worden 2 verschillende units voor verhuur aangeboden met verschillende oppervlaktes (circa 75 m² resp. 102 m²). Uitermate geschikt als praktijk-, hobby-, winkel- of kantoorruimte. Het bedrijfspand beschikt over voldoende gratis parkeerplaatsen op eigen terrein. Interessante huurprijzen!

Lagekerk 13 - 0493-322111 info@deurne.vansantvoort.nl

OP=OP OPRUIMING

Huidspecialiste Jacqueline Kooken Koevink 4, Someren

Meer informatie of direct een afspraak maken? Kijk op www.jacquelinekooken.nL of bel 06-19461148 • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

* Te koop: heel veel ministeck met veel grote opbouwplaten en veel boeken. Graag alles voor 1 prijs meenemen € 50,-. Info: Bas, tel. 06-10653599

* Bied z ich aan: 60-plusser voor alle tuinonderhoud tegen gereduceerd tarief. U w reactie via brief onder nummer 2050 van dit blad. • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

ONDERNEMERS GEZOCHT Diverse kantoorruimtes te huur Ideale ligging, Marialaan 33 in Ommel (gem. Asten). Binnen 2 minuten op de A67.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Ruimte A = 1 tot 2 werkplekken: € 230 • Ruimte B = 2 tot 3 werkplekken: € 325 • Ruimte C = 4 tot 6 werkplekken: € 690 • Per maand excl. BTW incl. GWL • Flexibel huurcontract

• Zoete kersen zelf plukken. €2,00 per kg. Nieuwe aardappelen €1,00 per kg. Stamrozen €10,00 Tienrayseweg 2, Meerlo

Inclusief gebruik van / toegang tot • Pantry met vaatwasser, gratis koffie en thee • Eigen tuin met parkeerplaatsen op afsluitbaar terrein • Onze historische kapel voor uw afspraken/vergaderingen (op reservering) • Wekelijkse schoonmaak

• Verse asperges. 3 halen - 2 betalen! Gratis geschild! Van Leunen asperges Molenweg 1a Liessel Tel: 0493-342049 Info@aspergesliessel.nl Www.aspergesliessel.nl

Huur van onze computer-/serverruimte behoort tot de mogelijkheden. Uw logo kan geplaatst worden op de reclamezuil voor ons kantoor.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Gehele voorraad tot 70% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne

Laatste Asperges

Interesse of vragen? Mail naar info@werkconsult.nl. WerkConsult Holding BV Maurice Vermunt

(voor de diepvries) t/m zaterdag 23 juni (op=op)

5 kg halen, 4 kg betalen !!

www.werkconsult.nl www.ldc.nl

aspergeberkershoeve.nl

Heitrak 29 in Liessel • 06-10767808

BEZOEK ONZE VOLLEDIG VERNIEUWDE SHOWROOM MET ALLES OVER SLAPEN!

‘VOOR EEN GOE’D SLAAPADVIES

15% TOT 30% KORTING OP DE GEHELE ECCO COLLECTIE

Van Best Schoenen Officieel Ecco, Rieker, Ara en Mephisto-dealer voor Deurne e.o.

Stationsstraat 3, Deurne, 0493-320712

www.vanbestschoenen.nl

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl

Nummer 1 in klanttevredenheid binnen Nederland

VOLLEDIG GARANTIE

10 jaar volledige garantie op TEMPUR® matrassen Wij bieden u altijd 90 dagen omruilgarantie

Tempur | Sealy | Preston | van Landschoot | van Dyck | Silvana | Nolte | Staud | Wiemann | van de Broek

maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

AANBIEDING

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Altijd het juiste kussen met ons testkussen programma

Openingstijden:

ECCO

Ontdek de zekerheden van

n een nieuwe Bij aankoop va ikant een of boxspring led

d zomerdekbe ! u cadea

www.vansantvoort.nl

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

Audi A3 1.6 TDi, Sportback, NAV, LM, Xenon, zwart met., nieuw model 2013 Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 Audi A4 1.8 TFsi S-Line Avant, LM velgen, NAV, nieuw model 2012 Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 Audi A3 2.0 FSi Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 Citroën C13.01.0TDi Collection, zwartmet., LED verlichting 2013 Audi Q5 Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 TT 3.2i, automaat, DSG, lm velgen 2003 Audi A3 2.0 Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lm velgen 2002 Ford Fiesta 1.6FSi titanium, 5-drs, witzwartmet., 2009 Audi TT 3.2i, automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lmzilvergrijs velgen 2002 Ford Fiesta Style, 5-drs., nieuw model, 2013 BMW 325i1.0 EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 316Ti Exe1.4i, compact, velgen 2002 BMW 325i 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Hyundai I30 EXE, CW 5-drs., grijsmet., combi, grijslmmet., 12.000 km 2012 BMW lm-velgen, zwartmet. 2005 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Mercedes GLC Coupé AMG, grijs met., 2017 Ford Fiësta 1.6220D TDCi Titanium, 5-deurs, lmAUTOMAAT velgen, grijsmet. 2009 Chevrolet Matiz 0.8I pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai 2.0i Tekna pack,5-deurs, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mercedes B160, 5-drs., zwartmet., nov. 2010 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, lm velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0i Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 groenmet. 1999 Mercedes B160, 5-drs., LMGL, velgen, NAV, zwartmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Peugeot 107Spacestar 1.0 12V 1.3 XS,GL, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi groenmet. 1999 Mercedes B180, AUTOMAAT, LM velgen, NAV, schuifdak, wit 2010 Opel Astra 1.71.0DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 107 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Peugeot 2071.7 1.6DTL, 16V Essentia, Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Nissan Juke 1.6i, AUTOMAAT, 5-drs., LM velgen, grijs met. 2011 Opel Astra 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Peugeot 2071.21.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Renault Megane RXE 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Opel Corsa 16V, AUTOMAAT, LMzilvergrijsmet. velgen, wit 2004 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, 2006 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Renault 16V, automaat, 1999 Seat IbizaMegane 1.2 TDi,RXE Copa1.6 Station, grijs met. groenmet. 2012 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 grijsmet. VVTi navigatie, wit 2011 Seat 1.4 5-drs., Comfort, LMgrijsmet. velgen,5-drs., zwartmet. 2008 Renault Twingo, 2000 Seat Leon Altea 1.6iTSi, Reference, 2005 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance, grijs 2011 Toyota Landcruiser 90 30D VAN,met. grijsmet. 2002 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, grijsmet. nieuw model 2008 Toyota Landcruiser 90 wit 30D VAN, grijsmet. 2002 Toyota Aygo 1.0Sport 5-drs., 2016 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Up, 5-deurs, grijsmet. nieuw model 2008 Smart Fortwo blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Yaris 1.0Coupé, Aspiration, 5-drs., grijsmet. 2013 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs,5-drs., zwartmet., lm velgen 2007 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, navigatie, wit 2011 Volvo XC90 2.4D5 Executive, grijsmet., 7-persoons 2005 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf 1.6i Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., 2011 VW 76Plus 1.6 TDi, Highline, 5-drs., NAV,navigatie, LM velgen,wit grijs met. 2013 VW Golf Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 61.2 1.6iTSi Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 VW Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Highline, LM velgen, NAV, grijsmet. 2013 VW Golf Golf7Plus 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf Plus 1.6,Comfortline zilvergrijsmet. 2008 VW 5-drs., LM velgen, blauw met. 2009 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Polo Jetta1.4 2.016V FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Polo 1.4 16V, Comfortline, grijs met. 2009 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 5-drs., 2006 VW Jetta 2.01.6 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 1.4 16V, Highline, 5-drs., LM + NAV, zwart met. 2009 VW Jetta 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 16V 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Up Polo1.0,1.4 1.6High 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW U,Optive, 5-drs., LM velgen, NAV, zwart met. 2015 VW Polo 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 Polo 1.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo1.01.4 1.4 16V Optive, 2006 VW Up Move Up, 5-drs.,zilvergrijsmet. grijsmet. 2015 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene Polo1.01.4 16V Optive, 2006 VW Up Move Up, 5-drs.,zilvergrijsmet. zilvergrijs met. dec.2004 2013 Ook nog div. goedkope auto’s met APK opinruil voorraad Ook nog div. auto’s Ook nog div. goedkope auto’s met voorraad met APK APK op op voorraad


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 13

De Speledonckers onthullen nieuwe voorstelling

‑​SOMEREN - Theatergroep De Speledonckers heeft afgelopen zaterdag in de blokhut aan de Donksedreef in Someren de trailer van hun nieuwe voorstelling Hemels gepresenteerd. Tevens was dit de aftrap van de promotie rond de theatervoorstelling. Het verhaal is een vrije bewerking van de film ‘As it is in heaven’ en gaat over een internationaal gerenommeerd dirigent die met burn-outverschijnselen en hartkwalen terug‑

Jubilaris bij Gilde Sint Antonius Abt

keert naar zijn ouderlijk dorp. Daar wordt hij gevraagd om nog een keer een meesterwerk neer te zetten met het plaatselijke amateurkoor uit zijn dorp. De voorstelling zal 1 september in première gaan en zal worden geregisseerd door Eva Stam.  (Foto: Marius van Deursen)

Chalet uitgebrand op Prinsenmeer OMMEL - Een chalet op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel is vorige week vrijdagnacht volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dat meldt de brandweer Asten. Rond 2.45 uur rukten de hulpdiensten uit naar Prinsenmeer, waar ter plaatse werd geconstateerd dat het een uitslaande brand betrof. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere chalets of het naastgelegen bos. Daarbij werd ook een watertank uit Deurne ingezet. De betreffende chalet brandde wel helemaal uit.

Liften meer gebruiksvriendelijk Frans van der Burgt steekt de gouden speld op bij Harrie Berkers. LIEROP - Op schietterrein De Roovere in Lierop is afgelopen zondag gildebroeder Harrie Berkers gehuldigd. Het kringbestuur van kring Peelland huldigde Berkers voor zijn 50-jarig

lidmaatschap bij het gilde. De jubilaris werd toegesproken door secretaris Frans van der Burgt van kring Peelland. Ook kreeg hij een gouden speld opgestoken en ontving hij een bijbehorende oorkonde voor zijn vele verdiensten voor het gilde.

Avondvierdaagse Someren-Eind komt er weer aan SOMEREN-EIND - Wandelsportvereniging Hermode organiseert vanaf maandag weer de Avondvierdaagse. Vier dagen wordt er gewandeld door de omgeving van Someren-Eind. Er kan gekozen worden uit routes van 5,10 of 15 kilometer. Alle routes lopen door het landschap bij het dorp. Dagelijks wordt er gestart vanaf clubhuis D’n Herd, Willem Alexanderlaan 5 in Someren-Eind. Tijdens de eerste wandeldag kunnen deelnemers zich tussen 17.30

en 18.30 uur inschrijven op het startbureau in Someren-Eind. Tijdens de laatste kilometers op donderdag 21 juni komen de lopers binnen onder feestelijke begeleiding van muziekvereniging Juliana. Aan het einde van de vier wandeldagen ontvangen alle deelnemers een medaille. Inschrijven kost vijf euro per wandelaar. Er wordt altijd vertrokken tussen 18.00 en 18.30 uur. Onderweg zijn er posten waar er iets gegeten of gedronken kan worden.

LIESSEL - De liften in de appartementgebouwen aan het Pater Aartsplein in Liessel zijn gebruiksvriendelijk gemaakt door het toepassen van verschillende kleuren. Bewoners raakten soms in de war door het liftknopsysteem waardoor ze op de verkeerde verdieping terecht kwamen. De nummering van de twee liften in De Gasterij en De Hoevenier is niet gelijk. Gebruikers van de liften dienen verschillende cijferknoppen in te drukken om op dezelfde verdieping uit te komen. Dit leverde vaak verwarring op. De liftknoppen zijn nu voorzien van verschillende kleuren, die ook op de verdiepingen terugkomen.

Verkeerde verdieping

Het idee komt van Liesselnaar Marcel van Veghel. Het overkwam zijn moeder vaak dat ze met haar rollator half buiten de lift stond, voordat ze ontdekte dat ze op de verkeerde verdieping was. Van Veghel: “Mijn moeder is intussen overleden, zij heeft er geen profijt meer van. Maar veel andere bewoners nu en in de toekomst nog wel.”

Inschrijving Dorpsquiz van start SOMEREN - Het inschrijven voor de dorpsquiz in Someren is sinds maandag geopend. Op zaterdag 8 december zal de 4de editie van de quiz plaatsvinden. Dit jaar verloopt het inschrijven anders dan andere jaren. Om alle Somerenaren een gelijke kans te geven om mee te

doen aan de quiz is de inschrijving dit jaar voor iedereen tegelijkertijd geopend. Aanmelden kan via de website www.dorpsquizsomeren.nl. Alle inschrijvingen worden op volgorde van aanmelding behandeld. De deelnamekosten voor de quiz bedragen vijf euro per persoon.

Advertorial

Open dag - zaterdag 16 juni

Kliniek Nij Geertgen zet de deuren open voor publiek ELSENDORP - Hoe ziet een vruchtbaarheidskliniek er van binnen uit? Hoe werkt een IVF behandeling? Hoe worden sperma- en eicellen bewaard? Voor welke behandelingen kan ik terecht bij Nij Geertgen als ik een (toekomstige) kinderwens heb? En is het als arts nu heel anders om in een gespecialiseerde kliniek te werken dan in een groot ziekenhuis? Antwoord op deze én andere vragen krijgt u tijdens de open dag van Nij Geertgen op zaterdagmiddag 16 juni tussen 13.00 en 17.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om die dag een kijkje te komen nemen bij de gespecialiseerde kliniek in Elsendorp waar alles draait om patiënten en hun kinderwens.

Van harte welkom

In 2014 is Stichting Fertiliteitzorg Zuid Nederland het behandelcen-

trum Nij Geertgen gestart aan de Ripseweg 9 in Elsendorp. Nij Geertgen biedt hoogstaande, patiëntgerichte zorg voor iedereen met een (nog niet vervulde) kinderwens. Heteroparen, lesbische stellen en alleenstaande vrouwen komen onder behandeling van een enthousiast team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Zorgverlening in de kliniek vindt plaats conform hoge kwaliteitsnormen en wordt ondersteund door contracten met zorgverzekeraars als CZ, OHRA, DeltaLloyd en VGZ coöperatie. Directeur Marc Scheijven: ‘’ Op 16 juni heten wij alle belangstellenden van harte welkom in onze kliniek. Om kennis te maken met ons zorgaanbod door diverse demonstraties en rondleidingen. Wij hopen een breed publiek te mogen ontvangen.’’ Nij Geertgen – centrum voor vruchtbaarheid, Ripseweg 9 Elsendorp.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 14

GEZOND&FIT IN HET LEVEN DE EXPERTS AAN HET WOORD

Torso Finis

ID Counseling Exclusief voor vrouwen die willen bouwen aan een leuker leven heeft iD Counseling een gevarieerd zomeraanbod in groepsverband binnen het thema Broeden op de leukere versie van jezelf. Voel je gesteund door lotgenoten en oefen met elkaar je krachten en mogelijkheden.

Mooi & Fit programma

Voor iedereen die strak, fit en mooi gebruind de zomer in wil hebben wij onderstaand programma samengesteld. Het programma kan 1, 5 of 10 keer worden aangekocht. Het programma bestaat uit een sessie zonnebank (met gezichtssnelbruiner) van 20 minuten, met bijhorend advies over uw huid en producten ter verzorging. Daarna maakt u 10 minuten gebruik van de Vibrofit trilplaat. Deze technologie werkt door het aantrekken van uw spieren doordat de Vibrofit Trilplaat snelle en sporadische trillingen doorgeeft aan uw spieren. Deze sessie wordt ondersteund met oefeningen die worden weergeven via een beamer. Tijdens dit programma worden de spieren van uw buik, billen en benen getraind.

Vervolgens brengt u een dubbele sessie van 30 minuten door in de laconium cabine met therapeutische werking. De stralingswarmte van deze laconium cabine gaat door de opperhuid tot diep in de spieren en de gewrichten. In deze infrarood cabine verbrand u 600 tot 800 calorieën, terwijl u ontspant bij aangename warmte. Dit programma duurt circa 1,5 uur en bieden wij aan voor 25,Kijk voor meer informatie op onze website: www.torsofinis.nl. Dit programma is geldig t/m 22 september 2018. Niet geldig i.c.m. andere acties. Gelieve te reserveren per e-mail: info@torsofinis.nl

Torso Finis Lage Akkerweg 4d 5711 DC Someren

0493 473881

info@torsofinis.nl

Oefentherapie Cesar van der Wilt

Voor stiefmoeders: - Stiefmoeder-koffieleut: donderdag 28 juni / 19u30 - 21u00 / € 7,- Stiefmoeder-koffieleut: maandag 30 juli / 19u30 - 21u00 / € 7,Uniek 2-maanden-programma 7 september - 7 november / € 729,- : Baas over stress & beschermd tegen burn-out (in samenwerking met VoetreflexPlus Praktijk Let it FlowLaat de 35% zomerkorting niet aan je voorbij gaan en schrijf nog in voor 16 augustus, dan betaal je slechts € 473,(nog enkele plaatsen vrij) Masterclasses vrijdag / 10:00u - 16:00u / € 80,- Ja, jij bent meer dan je denkt: 6 juli

Ingrid Druyts, counselor.

www.idcounseling.com

ID Counseling

info@idcounseling.com

Ommelseweg 55 • 5721 WT Asten

Beautysalon Asten Essentiële voeding voor een gezonde huid

Oefentherapie Cesar van der Wilt gevestigd in Gezondheidscentrum Nederweert en Gezondheidscentrum Someren, heeft diverse specialisaties op het gebied van oefentherapie in huis.

Ons motto: “Samen in beweging naar beter.”

Meer informatie: www.idcounseling.com/activiteitenvoor-vrouwen-in-groepsverband/ of info@idcounseling.com of 06 24835577

06 248 355 77

www.torsofinis.nl

Schroth therapie: een 3-dimensionale Duitse oefenmethode voor houdingsafwijkingen aan de wervelkolom. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methode effectief is bij scoliose (scheefstand) en kyfose (versterkte buiging), geschikt voor zowel jeugd als volwassenen. Psychosomatische oefentherapie: veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Middels adem- en ontspanningsoefeningen in combinatie met gesprekken, leert u de balans terug te vinden. De praktijk is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn. Deze behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten, leert mensen met chronische pijnklachten beter functioneren en bewust worden van de eigen mogelijkheden. Praktijkhoudster Ellis van der Wilt ervaart het samenwerken met andere disciplines, zoals fysiotherapie Vissers en Podotherapie Nöllen, van enorme meerwaarde. Om bij gecompliceerde klachten samen tot een optimaal behandelresultaat te komen.

- Van volgzaam en onzeker naar assertief: 3 augustus - De succesformule voor communicatie die wèl gehoord wordt: 10 augustus

Water is, net als zuurstof, essentieel om te kunnen overleven. De mens kan het enkele weken stellen zonder vast voedsel, maar slechts een paar dagen zonder water. Zo kan een verlies van tien procent van ons lichaamsgewicht aan vocht al leiden tot ernstige stoornissen. Hetzelfde geldt voor de huid. Voldoende vocht is voor een normale huidcelfunctie en gezonde huid essentieel. Een huid die vocht tekort komt kan niet meer goed functioneren en zal dus op den duur wat gaan mankeren en sneller verouderen. De meeste rimpels beginnen dan ook met droge lijntjes. Het is net als met de aarde: wanneer deze geen vocht krijgt droogt hij uit en neemt weinig vocht op en daarom is het van essentieel belang dat men voldoende water drinkt en een goede hydraterende crème aanbrengt om de huid optimaal in conditie te houden.

Oefentherapie Cesar van der Wilt Postelpark 15 5711 JE Someren Loverstraat 8 6031 VD Nederweert

Hemelberg 60, 5721 CP Asten

0495 -626268 / 06-16 96 12 31

T (0493) 694 851 - 06 10451851

www.cesarnederweert.nl

www.beautysalonasten.nl

info@cesarnederweert.nl

info@beautysalonasten.nl

Basis van huidherstel: Vochttekort werkt bovendien niet alleen vroegtijdige veroudering in de hand, maar de huid zal zoals hierboven genoemd op termijn ook iets gaan mankeren. Want hoe groter het vocht tekort, hoe slechter de huidcellen functioneren. Gevolg.: vet-/vochtbalans raakt verstoord, de barrièrefunctie gaat achteruit en invloeden van buitenaf hebben vrij spel. Conclusie: voorkomen dat vocht verdampt door een natuurlijke lipiden laag aan te brengen op het huidoppervlak. Dit alles kan men realiseren door het gebruik van de juiste crème voor het juiste huidtype. Dit kunt u bij de salon laten vaststellen. U kunt voor meer informatie of een Huidanalyse altijd contact opnemen met: Wil en Mariëlle van Deursen.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 15

GEZOND&FIT IN HET LEVEN DE EXPERTS AAN HET WOORD Trainingscentrum Teun en Paul

Fysiotherapie Vissers Bij fysiotherapie Vissers staan wij voor kwaliteit om de klant optimale zorg en ondersteuning te bieden, met als doel om de kwaliteit van leven op het allerhoogste niveau te houden en/of te verbeteren. Een heel ander item dan voorafgaande keren is het volgende: Actueel: De periode van hooikoorts zit er weer aan te komen. Een effectieve methode tegen hooikoorts kan zijn tapen. Vaak is 2 á 3 keer tapen al genoeg voor een positief effect. Bent u nieuwsgierig naar het effect van tapen tegen

hooikoorts?! Neem contact op met de praktijk en plan een tape-afspraak in (dit kost 5 minuten van uw tijd) Telnr. 0493-492289 of info@fysiotherapievissers.nl Tapen staat verder in deze praktijk op kennis en expertise gebied van de oedeemtherapeuten voor de oedeempatienten, en ook de myofasciale technieken bij relaxatie en/of activeren van spierspanning. Zie informatie op onze site www.fysiotherapievissers.nl Ons motto: “mens blijf bewegen want dat is gezond”

Het is gelukt! De verbouwing is nagenoeg gereed! Komend weekend gaan we verhuizen van de Postelstraat 26 naar Verdonckstraat 2 (het oude pand van Vögele). Een grotere locatie, die we nodig hebben om onze nieuwe plannen te kunnen realiseren. Deze locatie biedt volop mogelijkheden om onze dienstverlening verder uit te breiden. En we krijgen daar gezelschap van Rabobank Peelland Zuid. Wij zijn enorm blij en trots met het eindresultaat en willen dat graag met je delen. Kom je een kijkje nemen?

OPEN DAG WANNEER: 22 JUNI WAAR: VERDONCKSTRAAT 2 IN SOMEREN HOE LAAT: VAN 15.00 TOT 20.00 UUR! U BENT ALLEMAAL VAN HARTE WELKOM!

een intensieve samenwerking tussen: Praktijk voor Fysiotherapie en Sportrevalidatie Trainingscentrum

Fysiotherapie Vissers

0493 492289

Postelpark 15, 5711 JE Someren

www.fysiotherapievissers.nl info@fysiotherapievissers.nl

Dymphy & Co

paardencoaching/rouwtherapeut Paarden maken het onzichtbare zichtbaar Wat ik bedoel met deze slogan kan ik het beste duidelijk maken met een voorbeeld uit mijn praktijk als paardencoach. Mia kwam bij mij op de praktijk omdat ze al heel lang rondliep met een gevoel alsof ze een knoop in haar maag had die er niet uit wilde en ze kon dit niet thuis brengen. Pijn deed het niet, maar het was een heel zwaar gevoel. Ik stelde voor om na een kopje thee maar meteen naar de wei te gaan om te kijken wat de paarden haar te vertellen hadden. Ik begin altijd eerst met een kennismaking met alle vier de paarden door ze voor te stellen en wat over hen te vertellen. Zo kan de coachee(klant) alvast wennen en de paarden kunnen de energie alvast waarnemen. Er werd een paard gekozen om mee te spiegelen en het viel me op dat er een 2e paard steeds meeliep tijdens de oefeningen. Het 2e paard kwam steeds dichterbij en ging bijna tegen het 1e paard staan. Mijn vraag was wat ze hierop uit kon maken. Mia werd heel emotioneel en vertelde dat ze een tweeling zus heeft die al op jonge leeftijd is overleden. Ze vertelde dat ze alles samen deden en onafscheidelijk waren. Zelf Opgeven of informatie kan bij;

Dymphy & Co 06 12052170

www.dymphyenco.nl info@dymphyenco.nl

had ze het nooit meer over haar zus, omdat het al lang geleden was, maar de laatste tijd waren haar gedachten steeds vaker bij haar Nu herinnerde ze zich ook dat het vervelende gevoel in haar maag toen ook is begonnen. De paarden lieten dus het onzichtbare zichtbaar worden. Mia had het overlijden van haar zusje nog geen plekje kunnen/willen geven. Na een aantal sessies waar ze dit verdriet los kon laten om het te verwerken, verdween de knoop in haar maag en het akelige gevoel. Ze mag en kan over haar overleden zusje praten, het heeft een mooi plekje in haar hart gekregen. Wil jij ook weten wat de paarden je te vertellen hebben? Maak gerust een afspraak door mij te bellen of te mailen

training

VOEDING

• training voor iedereen met een eigen trainingsschema gericht op eigen doelstellingen • persoonlijke begeleiding tijdens het trainen • begeleid trainen via de app • wetenschappelijk inspanningsonderzoek om fysieke conditie te bepalen • ondersteunend trainen om sportprestaties te verbeteren • training voor alle leeftijden met of zonder fysieke klachten • training op afgesproken tijden

• gewichtscontrole • specifiek voedingsadvies voor elk doel: sport, dagelijkse leven, werk • specifiek voedingsadvies voor mensen met chronische problematiek: - artrose of andere reumatisch aandoeningen - long-, hart-, en vaatziektes - diabetes - cholesterol - hoge bloeddruk - darmproblematiek etc.

LEEFSTIJLADVIES • hoe kun je het beste doelgericht werken aan je gezondheid • combinatie van training, voeding en ontspanning • hoe kan ik mijn energieniveau elke dag op een hoger peil krijgen

FYSIOTHERAPIE • specialismes op gebied van oncologie, long- hart- en vaatziekte, sport, kinderfysiotherapie, • neurologische revalidatie, manueel therapie • revalidatie na operaties • artrose

NATUURLIJK BEWEGEN • lesmethode op scholen om kinderen meer en beter te laten bewegen

ontspanning • yoga: yin, flow, power • ademhalingstraining • ice training (methode Wim Hof) body wice

KENNISCENTRUM • cursussen, lezingen, workshops op gebied van: - leefstijl - hoofdpijn - voeding - bewegen /training - preventie van blessures - ontspanning/slaap - functioneren van het brein - werkbelasting en klachten • voor individuen • voor bedrijven of verenigingen

OSTEOPATHIE

voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend bellen, mailen of onze website bekijken:

Paarden maken het onzichtbare zichtbaar!!

rouwtherapie/paardencoaching Info@dymphyenco.nl Tel.0612052170

06 - 5515 2241 www.natuurlijkgezond-groep.nl

GEZOND IN BEWEGING

Trainingscentrum Teun & Paul Verdonckstraat 2, 5711 ER Someren 06-55162241 www.trainingscentrumteunenpaul.nl Info@trainingscentrumteunenpaul.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 16 - Bedrijfsreportage -

Houthandel Looijmans groeit maar door SOMEREN - “We zijn allang geen regionaal bedrijf meer, en dat maakt ons trots”, aldus de eigenaren van houthandel Looijmans, Marcel en Marie-Louise Looijmans. De firma begint in 1970 met Looijmans senior aan het roer. Langzaam groeit de onderneming uit tot een regionale speler. Een terugblik en vooruitblik met Marcel en Marie-Louise. Marcel neemt in 2000 het stokje over van zijn vader. “Dat was spannend. Mijn vader was het gezicht van het bedrijf. Ik was een jong broekie, maar wel een broekie dat er klaar voor was. Het punt was dat mijn vader het wel goed vond zo. Het gaat toch goed, zei hij altijd. Ik voelde dat het bedrijf groter kon worden dan dat het was.” Looijmans groeit inderdaad door, en in 2010 wordt Venlo Hout overgenomen. “We wilden al meer gaan doen in Limburg en dit was onze kans”, zegt Marie-Louise. “De firma is Venlo was bijna failliet. Gelukkig hebben we dat kunnen voorkomen, sterker nog, het is nu een winstgevend bedrijf”, vult Marcel aan. Het woord regionaal verdwijnt langzaamaan bij de houtfirma. Looijmans verspreidt zich steeds meer over Nederland. De verruiming van het gebied is een must volgens de eigenaren. “Stilstaan is achteruitgang. Ons streven is om satellietvestigingen in de regio te hebben. In feite werd er al door het gehele regio bezorgd, maar we willen met de klant meedenken en op locatie zitten om ze advies te kunnen geven over het beste hout”, zegt Marcel.

Hagelbui Dat het niet alleen hosanna is binnen de bedrijfsmuren komt tot uiting op 23 juni 2016. Een dag die vele Somerenaren nog in het geheugen gegrift staat. Een verwoestende hagelbui trekt over de gemeente Someren en treft Looijmans heel hard. “Een zwarte dag. Alle daken waren volledig doorzeefd. Echt een super heftige tijd was dat. Niet alleen voor ons, maar ook voor het personeel. Het merendeel van onze werknemers komt uit Someren, die hadden zelf schade en wel wat anders aan hun hoofd dan het bedrijf, maar ze stonden hier om ons te helpen. Daar zijn we ze eeuwig dankbaar voor”, zeggen de eigenaren. De houthandel pakt flink door na de hagelbui. Alle daken

worden binnen de kortste keren vervangen. Marcel: “We zijn bijna niet uit de running geweest. Na de bui hebben wij meteen een loods gehuurd in Asten en is er meteen contact gelegd met de asbestsaneerder Dobu. Klanten hebben er eigenlijk weinig van gemerkt dat we zo hard getroffen waren.” Na een paar maanden staat er bijna een geheel nieuw bedrijf. Marie-Louise en Marcel kijken met trots terug, op toch, een donkere periode. “Hoe zwaar het ook was, en hoeveel geld het ook heeft gekost, we zijn wel gigantisch gegroeid na deze periode. Dat maakt ons inderdaad trots, maar het heeft wel enorm veel energie van alles en iedereen gekost.”

Kracht De houthandel onderscheidt zich al jaren door zijn ruime voorraad en kennis. Marie-Louise: “Er staat hier enorm veel voorraad, en dat willen we ook zo houden. Wij zien onszelf als een echte specialist in hout, maar bovenal een specialist die direct contact met de klant maakt. De kracht is om er kort boven op te zitten.” Het personeel van de houthandel is enorm gespecialiseerd wat betreft hout. Marcel: “Wij mogen in onze handen wrijven met ons personeel. Elke dag geven ze 100 procent.” De kennis die deze mensen hebben is heel belangrijk. Helaas zie je dat de kennis steeds meer verdwijnt bij de jeugd.” Personeel vinden wordt dan ook steeds lastiger voor Looijmans. “Er is een arbeidstekort. Het is moeilijk om de juiste krachten te vinden. Zeker nu we een groeiend bedrijf zijn en meer mensen nodig hebben”, zegt Marie-Louise.

Feest Precies twee jaar na de hagelbui viert Looijmans feest. Zaterdag 23 juni kan iedereen komen kijken naar de prachtige showroom en de rest van het bedrijf. “Kom even een kijkje nemen en inspiratie opdoen, naar bijvoorbeeld onze deuren, het plaatmateriaal, de vele soorten hout, de bewerkingsmogelijkheden, de gevelbekleding en nog vele andere mooie materialen.” De open dag bij de houthandel is van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de Kerkendijk 32 in Someren. Marie-Louise en Marcel Looijmans hebben tot slot nog een belangrijke boodschap voor iedereen. OntHOUT ons!”

Schade na de hagelstorm in 2016


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 17

VADERDAGTIPS

AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 11 JUNI T/M ZATERDAG 16 JUNI

Alle heren

BROEKEN

2 HALVE PRIJS e

* U heeft de keuze uit spijker, cotton, terlenka * Laagste prijs voor de helft HERENSOKKEN UNIE

HEREN ZOMER TRUIEN/ VESTEN

3 HALEN KASSA 2 BETALEN 25% KORTING GREIN MODE

Onze openingstijden

* Te koop: heel veel ministeck met veel grote opbouwplaten en veel boeken. Graag alles voor 1 prijs meenemen € 50,-. Info: Bas, tel. 06-10653599

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Laptoptassen/gsm/tablethoezen tot 70% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

• WIE was rond 1985 het baasje van HERDERSHOND WOLF uit AMSTERDAM? Opgevangen op boerderij in/rond Asten. peter@gijswijt.net. 0652462301

Kip- of varkensvlees

BBQ saté

27 stuks - Diepvriesspecialist Normaal 9,99

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

6,

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

99

• MEGA Rommelmarkt Carbootsale Horst 17 juni 8.30 - 15.30 uur 450 stands Peeldijkje 1, 5961 NK A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl

g % kortin ruim 30

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom tel. 077-3983552.

Voorgebraden

Spareribs

Naturel, Piri-Piri of BBQ 500 gram - Diepvriesspecialist

Garnalenspies

Normaal 5,99

10 stuks - Epic

3,

99

hikt ook gdeescBBQ voor

Normaal 14,99

9,

99

hikt ook gdeescBBQ voor

Hamburger

Bistrokwaliteit 12 stuks - Diepvriesspecialist Normaal 5,49

Broodje

Goulash of Ragout

6 stuks - Diepvriesspecialist Normaal 4,

79

3,99 hikt ook gdeescBBQ voor

Boerenroomijs

2,5 liter - Diepvriesspecialist Normaal 5,99

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 13 juni t/m dinsdag 26 juni 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

• Aardbeien, peultjes, nieuwe aardappelen, kersen, appels, peren, heerlijke groenten, honing, ambachtelijk bereide jams en chutneys en diverse streekproducten. Boerderijwinkel Sint Janshoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www. sint-janshoeve@hetnet.nl Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op donderdag van 9-12 en zaterdag van 9-16 uur.

3,49 Rosti

Naturel of spek 350/500 gram - Elfer

• Krasdokter.nl, lakbeschadiging of kras? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509.

• Uw praktijk voor o.a. * Angsten * Chronische pijn * Stoppen met roken HypnosePraktijkPhilips.nl 0610930235

* O p z oek naar vrijwilligerswerk? Museum Klok & Peel heeft enkele vacatures voor museumcafe en receptie. Ook in het weekend. Stuur een e-mail naar info@museumklokenpeel.nl of bel met 0493-691865.

GRATIS tegen inlevering van 10 spaarpunten

FLORAPLEIN 3 ASTEN T E L . / FA X 0 4 9 3 - 6 9 1 2 7 1 • W W W. G R E I N M O D E . N L

zaterdag 16 juni van 11.00 tot 16.00 uur

g da er Vad Actie

Locatie: op de Markt in Asten

Voor alle vaders én hun kinderen

ritje in een oldt imer naar keu ze

gratis foto cadeau

Fijne vaderdag

namens alle ondernemers uit Asten! Activiteiten en evenementen in Asten: www.centrumasten.nl

* B.B.Q . 0 6 -5 1 8 2 6 1 1 6 www.vandenboschvlees.nl

• Winterprei, boerenkool, spruitkool en groenteplanten Jan Vinken Beuzen 6 Deurne 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl

3,99 Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

• Nieuwe- en geschrapte aardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten -Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag tot en met zaterdag vanaf 8.30 uur.

Maandag: 13.00 tot 17:30u Dinsdag t/m donderdag: 9.30 tot 17.30u Vrijdag: 9.30 tot 20.00u Zaterdag: 9.30 tot 17.00u

• Dia' s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

OP=OP OPRUIMING


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 18

Zomerspecial VVV’s De Peel & DAS Publishers!

ZOMERUITJES in De Peel en omgeving In samenwerking met VVV’s De Peel

De VVV’s in De Peel en DAS Publishers! brengen dit jaar weer in week 25 de jaarlijkse zomerspecial uit. In deze vakantiespecial kunnen de vakantiegangers en inwoners alles lezen over de vele activiteiten die er in De Peel zijn in de periode vanaf 22 juni tot en met eind september. Daarin willen wij samen met u speciale aandacht besteden aan de vele festiviteiten in onze mooie peelregio.

ZOMERkriebels

Adverteren in de Zomerspecial 2018?

De Peel: ontdek het zelf!

De zomerspecial wordt in het Weekblad voor Deurne (Deurne en omgeving), het Peelbelang (Asten en omgeving), ‘t Contact (Someren en omgeving) en het Weekblad voor Gemert-Bakel (Gemert en omgeving) verspreid, als zomerspecial ook in de gemeente Helmond en de Mooi Laarbeek krant (gemeente Laarbeek). Totale oplage: 107.000 exemplaren. Daarnaast is deze special verkrijgbaar op diverse locaties, zoals de VVV’s in De Peel, campings en vakantieparken.

RES NU E ERVEE PLE EN ZON R K N MOO JE IN O IG N IE S PEC ZE BEL IAL! 0493

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met ons: 0493 - 352 600 Let op: het materiaal kunt u tot uiterlijk vrijdag 15 juni 14.00 uur aanleveren. Uw materiaal voor de advertentie kunt u mailen naar; advertenties@weekbladvoordeurne.nl, advertenties@hetcontact.nl, advertenties@peelbelangonline.nl, advertenties@weekbladvoorgemertbakel.nl

-352

600 LAA TST KAN E S!

Met vriendelijke groet, Team DasPublishers en de VVV’s

DAS

Publishers

DAS

Publishers

In samenwerking met VVV’s De Peel

ZOMERSPECIAL VVV’S

JUNI 2016

Zomerspecial VVV’s De Peel & DAS Publishers!

ZOinME RUITJES De Peel en omge ving

23 juni 2016 | pagina

8

Bospark Bakel, een goed e reden voor een bez oek!

golfbaan, een schitterende 27 holes StippelGolfbaan Stippelberg is "De het grote natuurgebied baan en gelegen aan de rand van een uitdagende 18 holes berg". De golfbaan biedt 3/4 baan. par een vriendelijke 9 holes ZOMERSPECIAL het golfcomplex en te met maken VVV’S te om kennis DE PEEL & DAS speciale arrangementen Iedereen is welkom De Golfschool biedtPUBLISHERS! | wij donderdag 23 genieten van ons terras. Tijdens de lange zomerdagen hebben juni e golfers.

PEELPEUZELEN

Kom peuzel en en genieten in De Peel

Prac htige fiets - en wand elrou tes

GENIETEN!

voor beginnend Op je start na 16.00 uur. speciale tarieven als aanstippelberg.com onze website www.golfb arrangementen. vind je alle tarieven en Club waar onderheeft een actieve BusinessClub organiseert Golfbaan Stippelberg ontmoeten. De Business enkomsten, waar onnemers elkaar kunnen rijden en andere thema-bije kunnen netwerken regelmatig golfwedst in een ontspannen sfeer dernemers en hun relaties n over vergaderruimte waarvan gebruik een en vergaderen. Wij beschikke maar wij kunnen ook en golf clinic. Dat kan een uur zijn, gemaakt kan worden. eventueel een ontspann met eten, drinken en hele dag organiseren t op een leuke en wedstrijden organiseer die allerlei activiteiten een schitterende natuur. een actieve Vereniging en altijd omgeven door Golfclub Stippelberg is is een echte sport, uitdagend rg en sfeervolle manier. Golf vindt het tweede Stippelbe juli 16 Op plaats. n webbijzondere activiteite g is te vinden op de Deze zomer vinden enkele over deze wedstrijd met open inschrijvin gehouden Open Disabled wordt het Brabants Open plaats. Alle informatie pen.nl. Op 10 september samen met niet gehandisite: http://stippelbergo apte sporters spelen dan een wedstrijd op onze golfbaan. Gehandicn. Ook toeschouwers zijn welkom. sponsore en capte spelers is een mooi wanied. Rondom de golfbaan te voet of met de ligt in een prachtig natuurgeb van daaruit Golfbaan Stippelberg de parkeerplaats om maken van auto kun je kwijt op achteraf kun je gebruik del- en fietsgebied. Je verkennen. Vooraf of l tot een 3 fiets de omgeving te een heerlijke dagschote je kunt genieten van ons restaurant waar prijs! of lunch voor een goede g mooie regenbogen gangen menu of een uitzicht met regelmati alle prachtig een je heb natuurmomenten die Op ons terras rgang, kortom prachtige van onze een romantische zonsonde hoeft niet te golfen om gebruik te maken Je dagen weer anders zijn. faciliteiten. dineren met heerlijk n, vriendinne en met met de Wil je een high tea organiser n op een mooie locatie te lopen of een dag vergadere clinic een fantastisch uitzicht de driving range of een balletje te slaan van goede adres. mogelijkheid om een je bij ons ook op het van Nederland dan ben We begroeten je graag! op de mooiste baan

2016 | pagin

B IJZON DER

Proef de pracht

ETEN EN ST

R EE KPROD

UCTEN

Peels gerec

htje.

Zalige Streekp

Tip! Ontdek en proef La arbee eigen stree kproducten ks

jzondere str

Met alle activite iten & eveneme nten tot oktober 2016

Aastes Kniks

ke

eekproducte

n

& DAS PUB

LISHERS!

| donderd

ag 23 jun

Bospark

gratis!

E R E U IT

J ES I N D

E PE E L

Bakel

Zomerav

ond ron kasteel dleidingen Asten

Van kru id

Edah Museu

m eniersw inke superm l naar moderne arkt

op 12

Laarbeek – Loka der Bier), Tasty le eigen biertjes (Laar beeks Blond Tom-tomaten, vlees van de , Croy zelfg wereld van den aan eigenHeyde Hoeve en ga zo ekweekte asperges, Bier en Hooglande honingbij. heerl maar producten. diverse restau Ook bij Lokale toppe door: Laarbeek heeftijk varkensrtjes! veel te bieheden in Deurrants en eetgelegen Heyde Hoev ne en De Peel je genieten Maar waar e kun vind je deze? Kwekerijen soms zijn er van streekproducten, dere bij de Onder anis verantwoor speciale menu vele, dit goed delijk ingre eigen die Laarbeek e restaurants diënten ’s met voor merk trosto het hele jaar maten, die bachtelijk ijs uit de regio. Het ambedrijven kun rijk is. Maar sommige door moet word je zeker proev je ook bezoe Vereijken Kwek en geoogst. kun je een ken. Zo en. kijkje land heen diver erijen heeft door het Voor meer inform stal van Maar nemen in de Zicht deur atie: le door kunn se kassen. Het gehe www.vvvd kers, ook een ten en John Rooijak-• Bij ons gaat de service (Technisch) advies in onze eurne.nl veren. Sinds en zij verse tomaten le-ijk met kinderen! leuke tip om te doen • Uitgebreid persoonl genot van een lekker bakje koffie. Tom-tomaat april dit jaar is de Tasty tussen 09.00 Het gehele jaar kun het u je showroom onder r. Veel uit vindt Tasty er zelfs in het goud! Je Een fiets wordt voor je nemen in en 17.00 uur een kijken elk type leverbaa kunt • Chocolate • Groot assortiment markt, maar Tom terug in de super klaargemaakt en u rie in de Caca maar liefst 750deze stal, waarin zich r. ook bij veel In de histor een voorraad leverbaa worden; voorwiel-, cagelegenhede lokale horeische Cacaofabrofabriek geheel vrijblijvend familie Rooij zeugen bevinden. De he fiets kan gestest Loop n. gerus vroeger de type telektrisc akke Elk • iek, binne rs waar ving staat n cacao hun Heyde omelaandrij fietstocht maken met ken,middente komen rui- regelen het achterwi proevenofen wereldberoemd verwerkt werd tot Hoeve varke bekend om Croy wij choco garantie Heyde Hoev als tussenstop het nsvlees. Het e chocolade, lade over Locat n te belev een u ie: kopzorge de Caca en! e Geen herop • zit sinds Rondom Land okade 3, Helm ening van onderhoud ontvangt tot Beste Varke varken is verkozen en ond Toon Kortooms park. deze Cultu Hotspot weer voor u en bij reparatie le-Rixtel vind goed Croy in Aarrele smaak en duurzn van Nederland, op een chocolateri Hier ontvangt u je ook veel ChocolaDeCaca vervangende fiets. producten. een mals stukj aamheid! Geniet van lokal ofabriek is e. • JamEigen Zo een lekker kopje koffie colaterie die werkplaats een cho • van de teelt en streek vind je daar de fruit-e chomet de smaa e vlees in Laarbeek Wie kent niet Edah met wat lekkers. dat De Caca ontstaan is uit het idee k van vrüge Biemans. Brooswinkel van de famil ofabriek niet r! de Edah, plek,de beroemde Jam van Tel: 0493-351398 ie en Jeanne zou zijn zonde compleet telen onder plek. Biemans eweg Tasty Tom Heer1, Deurne beienOude extraLiessels ling van choco r een passende invul l n . jam in potte lijke aardges. Maar andere fruit en asper s r e l e Een ander i lade w e gram e ook n en t w 450 cacao. Ter plekke e t t -van u w md ns jberoe logische seizo Tuinderij Croy (biow w. word wvolge trots op is, product waar Laarbeek van de receptuur kwaliteitsproduc en er overheerlijke Edah is op de Tasty vergeten wordensgroenten) mag niet maat. Een lande baar bij het . Nog steeds verkrijgten van chocolade lijk bekend Tom-toantwoordelijk en. Croy is zo ook verEdah Muse en streekprodu fairtrade afkomstig uit VVV Helmond. product, um en bij maakt. Door Aarle-Rixte cten ge heuze ‘Croy voor de lancering van gel. Vereijken Locatie: VVV ning uit Helmin plaats van suiker hoBon appetit! -kaas’ en ‘Croy-bier’ Helmond, ond te gebru . de lokale smaa Watermolenwal iken k verbonden wordt 11 van de hele en Edah met die Muse wereld. Oostende 167, um, Vroeger werd Helmond spreidde een in Asten de ‘knik’ gebru bijvoorbeeld theedoek uit en daaro ikt als verpakking voor • Brouwerij theedoek metpannenkoeken, brood p plaatste men de lunch de lunch. Men Kom kijken de Kat , kruikje thee werd de knik de vier punten aan elkaa of koffie. Men, bestaande uit werij De Kat hoe het bier van Brour, stak er een knoopte deze mee naar het op de schouder mee kelijk van gemaakt wordt. Afhan stok door en gedra werk hoe laat je gen. Deze knik , op het veld vervolgens dens de midd kun je de binnenkom of in nam versc biedt U dit ag nuttigde men dan De Peel, waar men turf men dagelijks het brouwproce hillende stadia vant Aastes Kniks de ging steken. s meemaken wandelingen, ke te koop lunch vanuit het Kniks Hoewel de Tij Tij. tijden enigs 12.00 - 13.30 andere produ Turfleutje of Peelneutjeaan, vanaf € 10,- met ke. VVV Asten afwijken, ziet zins de brouwdagkunnen 14.00 - 14.45 uur: Koken met hop familie-uitje, cten uit de VVV-wink . Ook kunt U deze knikstreekproducten, volgt uit: uur: Koelen, er als el van Asten groepsuitje, laten vullen waarn . Missc kinderfeest 08.30 - 10.00 je of groepswan hien een idee voor met de gist word a uur: Maischen uw deling. toegevoegd t 14.45 - 16.00 (het omzetten uur: Poetsen van zetmeel Locatie: Haag naar suiker) 10.00 - 12.00 se Beemdweg uur: Klaren 28d, (filteren) Helmond www.brouwerij dekat.nl

DE PEEL

Altijd al benieuw leven van d gew kasteelhere eest naar het senverv n olgi leidinge kasteelruïn ng? Kom danof de hekn ruïne Aste verzorgen bij dens de e in Asten-H naar de Ook dez n en het Anna de kasteelDeze vindZomeravondrondeusden tijCeelenh uur en dee rondleiding duu uis. leidinge dagavondeen plaats op soon. Kin kosten zijn €4,5rt 1 tot 1,5 alle don n. Zomerav n in juli en aug derderen t/m 0 per perVoo ond ustu r groe 7 jaar rond s. De om 19.0 leidinge 0 aantal van pen geldt een zijn gratis. te voren uur en u hoeft n starten Het Eda 10 betalend minimu zich hier niet voo h e deelnem m r aan te van wege haa Museum is de melden. ers. De Zom vraag) dier mooie collectitrotse winnaar erav van het e, gas door enth uur en de ondrondleid ousiaste tvrije ontvang Beste dagje UIT ing medewe st son. Kin kosten zijn €4,5 duurt 1½ Een bez deren t/m rkers wor en rondleiding 2015 vanoek en (op aan is een fees aan het Eda dt gegeve 7 jaar zijn0 per pern. gratis. t van herk h Museum Mocht u pakking enning. grote spro en van prod ken dan over een groe huis ucten die Verwel geval de ng voorwaarts dag of kunt u op iede p beschikin elk inventar te vinden waren, toek is in iede tijdstip re van is gew r van het Eda omstige tran de enste serveren een rond oude de kleine en de bak tionaal Lev h Museum naasformatie werking via VVV Aste leiding rebij de klanfiets die de boo kruidenier ens mid n. dschapp delen Mur het Nahoud Kas met SBKA (Stic In samenWat is er t bracht. en seum. Opening teelerfg drietal VVV oed Aste hting Bestijd start in veel veranderd! en (uitgezo n) zijn een -Gidsen Met een voortaan nderd fees bezoekershet verleden opg - Vrijdag worden tdagen) het cen naast rondleideleid welke wikkelinge meegenomen en de trum van inge 17.00 uur zaterdag van Hoe de sup n die eindigen in de ontAsten ookn door 14.00 tot - Eerste rondGroepsrond zon slager, de ermarkt de takein het nu. tot 17.0 dag van de maa bakker n van leider €10 leiding door geleidel nd 12.00 10,- Groepe 0 uur. een rond ijk hee en de melkbode persone ,- per groep extr n vanaf Dat de ft ove er n) 10 han spra rgen a (10-20 pers dka ak omen. one r, bakfiets ne vrac - Bel 06 ook op andere dag n op afhtau Adres 41191491 grote ople to plaats maa en kleien. edahmu Oostend tens. En ggers van sup kte voor seum.nl of mail naar info e 167, 570 ermarkt @ 06 411914 Kom dez eten we als we de lijn verd ke1 SM Hel Entree misschien mond er info@ed 91 rassend e zomer naar Bui ren voedse over enk volgen ahm €4,e activite tenc use l p.p. uit ele entr um. www.edah Peel te een 3Den €1,iten die 12 jaar. Incl bieden hee printer! javoor kind museum nl Staatsboum De Pelen en Een .nl sbeheer usief gen eren tot ft. met koe in Nationa iet van de vele Het mus k. Ranja kopje koffie of thee Elke woe verver al Park voor de voor rols eum is ook toeg De Groote se Doe- nsdag zijn kinderen toelen! er Zom ankelijk . zondag en Ontdektoch erte Raven. ten en hoogtep excursies en muz op boswachterOp vrijdag ontd unt week; van is de jaarlijksiek. Het ek je je talenten met als je mee maanda e de Bos zondag g 25 tot Peelwac doet kan je 31 juli. en met naar een hteracademie centrum Vanuit het Vertelth en voorste eate Peel Ontstarten dan verr Buitenen dagavond r Rabarber. lling van N E dek T asse I E T I V toch Wis I nde theatert je dat ten, GROEPSACT wandeli is er een Nac Op zaterrhet hoo ng. ter dik dagen | Groepsuitjes nog veel en muziekvoorsexcursies, De htzwaluw gveen Workshops | Familie Peelwe tellingen r (natuur werk omwas? Noeste Pee in De Peel op Boerenmidgetgolf te belevenmee Groepsactiviteiten | sloten met ek wordt op zon )act che treinrondritten | aal inge de turf af te gra larbeiders war sommige plek Peelweek . Op zondag iviteiten per familiefiets dol op zijn iets waar Pee dag afgerichte turf Teambuilding | Toeristis ken en ven wordt de afgeslot annex VVV bur chten | Fotozoektocht en met veldje in met de bonkscher in de 19e wel tot 8 mema is goe : Muziek! Het lbewoners een Lim -gidsen, Metaaldetector speurto ersessie met activiteit | Kinderfeestjes gs/Brabants Muziek eeuw aan wonnen zien hoehet Toon Kor op en stikker. en Limburd gevuld met program. festival! het | Vergad tooms Par Op het tere oms De gidsen vert het zwa Brabantse gse muz Handboogschieten weekend programma’sHet program de de tand Verzorg | dire ikan igheden ellen over het rte goud (tur k laten turf specivalide cte ten die is zeer dive ma van de stekers, waaronder | Catering onts f) vro te Peel komomgeving van uit Activiteiten voor minder rs. Op maa Peelweek Terras | Camping Elke zate sPEELse de peelarbtaan van het hoo eger werd De Groo en. Met de Coc ndag zijn ogeZaal verhuur |Zonnig optr gve eiders vro augustu rdag in juli en onb de en verrexpeditie, vol eger leef en en de bitCranendon lazers, Sen edens van: s prikkele er iore den. Wil dinsdag assende opdrach nck, Zum norkest je ook Shantyg Het Too Grünen ken bijw een demonstrat n Kortoom roep aan Kaboute is er een Zomerfe ten. Op Kranz, van op one Pao rpad s est ie de Park Kol. n? Dat l 60 en Ger turfsteop het plek waa dag in de Geniete extra’s voo , met heel kan ard ver Too r streekrois gevestigd n! veel leuk De excursimaanden juli elke zatern een voo r de kleuterkabo e Alle acti en augustu Toon’s vad Kortooms is manschrijrste Reserve es starten om viteiten de Kleine lling van Pop uters en Buitencentr ren mag sche Turf er leidde er opgegroeid. starten bij 14.00 uur. s. penthea Zon. Woe maar je er een het um De Pele nsdagavon ter (049 is ongeve strooiselfabriekde Deurnevleermu n! stip van kunt je ook vóó 3-529590), d is dag kun izentoch . Het park Buitencentr midden er 3 hectare groo Toon Kor aanvang mel r het tijdspeuren je op Roverspadt. Donderum De t en ligt Moostdi De stre in natuurgebie tooms Park den bij naar de jk 15 | 603 Pelen veenseweg ek, de het schat van en ga je aan T fontginn mensen d De Peel. 0495 – 5 RB Osp Griendts de Zwar80 te koop je el Deu E depelen641 497 ratie vooing gaven Kor en de turname à je entreebewijs rne. Hier tooms insp @staatsbos seum in r zijn boeken. ibeheer.nl 12 jaar € 4,50 p.p. Kinvoor deelIn het muhet park mogen en dere and zijn n t/m gratis mee geleid doo ere leven van herinnering de boeken 2 kinderen r een volwasse, mits bede schrijve en uit het per volw ne, max r te bek assene. . ijken. Voor info of www.tormatie: www.v onkortooms vvdeurne.nl park.nl

n.nl

nvakantieparke

www.oostappe

Wist je dat papillen De je ook met je smaakbessenteelt, Deurne en Peel kunt beleven? In streekprodu een prachtig bijzondere omgeving zijn tal van ct producten uit de eigenschapmet veel goete proeven en de pen. Blauw te ontdekken streek bessensap, e producten . Streek-siroop en zijn -jam zijn o.m. verkr eerlijk en heerl lekker omdat ze Peelbascule ijgbaar bij De liefde en gedu ijk zijn. Veelal met ld gekweekt en bij VVV in Helenaveen maakt, met en genadruk op locaties hebbDeurne. Beide authenticiteit. echtheid en De locati dere lekke en tevens andeze mooie rnijen uit de spullen vindtes waar je Ook streek. leuk om cadea een attractie , zijn vaak u te doen de boerderij op zich. Bijvoorbeeld ! Bijenhoudersve waar verge aan de Breemortelweg reniging ten brosius Peell getelheid geha groenten uit de verand zetelt in Sint Ambeemd in Deur De Ossen‘ouderwetse’ ald worden. Of het winkeltje van gen, met dank ne. De imkers zorMolen in Deur Holten’s Peel, voor de aan de bijen uit De molen gema ne, waar je door de mooi ste honin eerste zonda De Peel staatlen meel kunt krijgen. g van de maan g. Elke bekend om de vereniging de blauwe Open Huis d houdt je kennis en SERV makeICE n met de wondkun ONZE tot de verder dan ere

Helmond: Bi

IAL VVV’S

verhuurvakanties kampeer- entop locaties

roducte

n Proef de pr acht van De Peel

TIPS en uitjes!

B I JZON D

nda: volledige filmage ek.nl www.cacaofabri mond cacaokade 1 Hel Bijna alle faciliteiten

sen Elektrische fiet

van De Peel

Het wordt zomer, tijd voor de vakantieplanning

a5

aan-stippelberg.com Hooizak 7, 5761 RZ Bakel 022 (restaurant) | www.golfb 0492-820020 - 0492-820

Heerlijke Streekproducten

ZOMERSPEC

Landgoed ting Mil Bakel is een heeze, waa terr vestigd rop enk ein van 35 ha. alsm aan de werkgroep ede een hos ele verpleeg huizen van grens van Bak pice. In opgeric dit land el rich De Zorgbo goed ook ht onder de 2015 heeft een og zijn ge-naam groep als “tuin” voor Bak BOSPARK BAK dorpsgenoten ge Het park el in te rich EL met het een is volop is vrij toegank plan om ten. restaura parkeergelegenhelijk en er - Een pick ties zowel Jan en op de terr eid. In de - Dierenw nickplaats asse de n Wit van kan wat en St. - Een TBCeides tigd, evete drinken wor Jozefsheil -huisje Een den ntue buit genut el pering. ut- Een vijv en-schaakbord Er liggenmet een versna naer waarop verharde 4 paden zet met wandelroutes Bovendien 1,1 tot 3,1een lengte vari zijn uitge elerlei acti zijn er plannen ërend van km. om alte orga viteiten op het niseren. landgoe In de bos concree t gaat wor Zodra dit meed dens een rijke omgevin op de web den, zal r door zow wandeling ove g kan tij tijBakel als site van De dit zowel Stem Van genoten el jong als oudr het park op de van Bos worden park Bak facebook-pagin - Een minvan: gem el a bek iatu aak end ur spoorba t. - Een vlin gionale Ook zal de loka worden an med - Geocachdertuin hoogte wor ia uiteraard le en revan scha ing (een moderne zeer zek den gebrach ook op de manier t. er - Een veld tzoeken) Al een goe met de kom kapel ende vak de reden om al bezoek in antiepe te tische Lan brengen aan riode een dit fantasdgoed.

Golfbaan Stippelberg

Wat is PeelP PeelPeuzeleneuzelen? is er op van hartig in De Peel tot en met het uit gaan tot speciaal. zoet, van vertrouwd zelboekje Peelpeustaat niet op Het PeelPeuzelboekje van lekke onderweg genieten naam. Je kunt re Peelse meerdere mens dus met gerechtjes. PeelPeuzelboeken (max. 6) met een Gratis proev auto, per fiets je op pad: met de zelgerechtjesen van speciale peuJe bent niet of te voet. Alles kan! Hoe werkt het? Je koop route of arran gebonden aan een van de verko t bij één niet te reser gement en je hoeft Peuzelboek oppunten een Peelveren. Makk je. In dit boek elijk toch? je 10 bonn je vind Koop je PeelP Peuzelkes en, Peuzelkes. Deze euzelboekje kun VVV bij de en met 1 oktobje van 1 april tot Het Peelpeuzel er 2016 inlev bij één van eren de 40 deeln en is verkrijgbaboekje kost € 15,00 horecabedrijven emende ar bij de VVV de die Peel. in het boek ’s in je staan verm Lekk ook leuk om er voor jezelf, maar krijg je de eld. In ruil daarvoor gratis PeelP je meer wetencadeau te geven! Wil het betreffend euzel van len of de deelnover het PeelPeuze euzeeen consumptiee restaurant. Enkel bekijken? Kijk emende restaurants Je kijkt in het is hierbij verplicht. dan op www boekje voor peuzelen.nl .peelbiedingen en openingst de aanelk deeln ijden van emend horec Winterediti abedrijf. e Ook van novem Lekker makk ber tot april je op deze kun De Peuzelkeselijk! jes proeven wijze heerlijke hap hapden, hebben die worden aangeboin De Peel een grote diver naam ‘PeelSneu onder de siteit, kelen’. Het boekje versc hijnt 1 oktob nieuwe er.

Een lekker

HERS! | donderdag

DE PEEL & DAS PUBLIS

Ontdek de omgeving van de Peel op een actieve manier !

el Pe ex ress exp

.

.

sPEELSe Buitenc activiteiten bij entrum De Pele n!

Demonstra

ties turfst

eken in De Terug in Peel de tijd de noes te peelar van beiders

i 2016 |

pagina 15


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 19 * W aters c hade? plafonds,muren als N I E U W. Gratis offerte voor verzekering! Het Verf huis 440788 • Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Fotolijsten tot 70% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

VRIJDAG 22 JUNI 2018

MANEGE ASTEN MANEGEHEIJLIGERS HEIJLIGERS ASTEN VRIJDAG 22 JUNI 2018 REEWEG 3, 5721 PD ASTEN

REEWEG 3, BIJ 5721 PD ASTEN VOORVERKOOP TICKETS: ZIJN OOK MANEGE HEIJLIGERS TE VERKRIJGEN VOORVERKOOP TICKETS: ZIJN OOK BIJ MANEGE HEIJLIGERS TE VERKRIJGEN

TICKETS: VVK TICKETS: € 15,- AK VVK€€20,15,- AK € 20,-

ONLINE TICKETS: ONLINE TICKETS: TS: WWW.TRIBUTEBAND.NL WWW WWW.TRIBUTEBAND.NL

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Fotocamera’s 10-30% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne • Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

Verhuisbericht

Onze nieuwbouw is gereed!

Per 28 mei zijn wij gevestigd aan de Industrieweg 5 in Deurne 

0493 - 319 31906 - 57 99 05 76

 info@schonewille-deurne.nl www.autoschade-schonewille.nl

* Gratis O f f erte s c hilderw erk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. * Bij R es taurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Te huur in centrum Asten winkelruimte 75 m2 met heel ruime gebruiksmogelijkheid eventueel in combinatie met ruime beneden/bovenwoning 125 m2 en 45 m2 zonnig dakterras. 06-53101949.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

Gewoon, anders, vlugklaar, pittig, smaak, van alles wat!! Donderdag t/m zaterdag, 14 t/m 16 juni • Runderlapjes/caribean minute steak, 4 voor maar 5 euro • Varkensfilet, naturel of gemarineerd, kilo 7.99 • Gebakken kuikenbouten, kant&klaar, 3 voor 2.50 • Bacon, uit eigen rokerij, lekker hartig, 100 gram 1.19

Dinsdag t/m donderdag, 19 t/m 21 juni • Speklappen, naturel en gemarineerd, • Verse bami, kant&klaar, uit eigen keuken,

kilo 5.99 kilo 3.99

Specialiteit: Machoburger, magere pittige runderburger, ook op BBQ, 100 gram 0.99 Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 20

7.000

M

INSPIRATIE

2

VOOR

NIEUW

INTERIEUR

MEGA MAGAZIJNLEEGVERKOOP BOOMSTAMTAFELBLADEN

METALEN ONDERSTELLEN

EETKAMERSTOELEN

en topmeubels teg

BIJZETTAFELS

BODEMPRIJZEN

van 119.voor

75.NIEUW

in As ten

3Dpoot

330.-

249.50.DIT WEEKEND van 489.voor

van 119.voor

van 279.voor

150.-

Nu vanaf

125.-

GEOPEND! Zaterdag 10.00 - 17.00 uur Zondag 12.00 - 17.00 uur ger mee Neem uw aanhan

COMPLETE EETKAMERTAFELS

KASTEN

vanaf

TV- DRESSOIRS

550.HOEKBANKEN

van 219.voor

165.-

BANKSTELLEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND VOOR DE BESTE KWALITEIT EN DIRECT MEE TE NEMEN ! Pr. Bernhardstraat 67 | 5721 GB Asten | Telefoon 0493-697211 | www.gisterenvandaag.nl

Mij n bed rij f s fo ld e r is m oo i g ed ru kt!

l i w Ik pie r a p f e bri t e lle n be s

Publishers

e j t r a a k e it s i v Mi j n n s ch e rpe t e g e n e e g ed ru kt p ri js

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Ga naar www.daspasdrukwerk.nl

7 dagen per week GEOPEND

DAS

DASPASDRUKWERK.NL Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld tegen een scherpe prijs en bepaal zelf uw levertijd.

Like

Ik k a n e r v oo r a l m i j n d ru k w e r k t e re cht


PEELBELANG

14 juni 2018 We e k pagina 21

24

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

De vlag kan uit voor de geslaagden

Leerlingen tijdens het gala vorige week. (Foto: Frans Klaus)

SOMEREN/ASTEN - Voor de examen-leerlingen van het middelbaar onderwijs werd gisteren, woensdag 13 juni een einde gemaakt aan dagen van spanning. Zij hoorden of ze geslaagd zijn of niet. Hieronder een overzicht van de geslaagden van het Varendonck College.

Varendonck College, locatie Someren Getuigschrift praktijkonderwijs Sumaya Aden Abdulle ASTEN Wahido Ali-Id Hussein ASTEN Amy van de Beek ASTEN Django de Louw ASTEN Insela Pfisterer ASTEN Woekie de Rooij ASTEN Fleur Beekers GELDROP Marissa Roelofs GELDROP Roely van Teeseling GELDROP Jules Thijssens MIERLO Frans van den Bogaart SOMEREN Sheila van Hoff SOMEREN Robin Raijmakers SOMEREN VMBO basisberoepsgerichte leerweg (dienstverlening & commercie) Janneke van Bussel ASTEN Sidi Kourouma ASTEN Sem Meeuws ASTEN Janine van der Mijden ASTEN Conner Sterken ASTEN Lana Timmers ASTEN Dagmar van de Waarsenburg ASTEN Wesley van der Loo ASTEN-HEUSDEN Novah van der Schouw ASTENHEUSDEN Sadiq Barkhadle GELDROP Amy Beekmans GELDROP Romy van Dingenen GELDROP Lana Hesen GELDROP Dani van Lieshout GELDROP Romie Sanders GELDROP Celine Heijnens GRUBBENVORST Joep Pastor LIEROP Zoë Raaijmakers MIERLO Ginger Reniers MIERLO Kimberley Verbeek MIERLO Laura Wagner MIERLO Elke van der Burgt SOMEREN Anouk Claassen SOMEREN Lieke Crooijmans SOMEREN Zoë Cuunders SOMEREN Lieke van den Eijnden SOMEREN Isa van den Elzen SOMEREN Lercha van Hoff SOMEREN Lois van de Laar SOMEREN Amber Lamm SOMEREN Max Naarden SOMEREN Sanne Nagel SOMEREN Chris Nooijen SOMEREN Mike Raafs SOMEREN Aïscha van Sprang SOMEREN Tessa van de Ven SOMEREN Minou van Vlerken SOMEREN

Noah Vreeswijk SOMEREN Luca van der Weerden SOMEREN Imane Zeroual SOMEREN VMBO basisberoepsgerichte leerweg (techniek-breed) Julian van Herk ASTEN Thom van Loon ASTEN Maikel Danielzik GELDROP Nicky Schalks GELDROP Gianni Verhagen GELDROP Jelle de Vaan HEEZE Anouk Lathouwers HELMOND Max Kouwenhoven MAARHEEZE Gaddiël Monga MIERLO Ray Vulders MIERLO Ahmet Dede SOMEREN Stef Gähler SOMEREN Marijn Ham SOMEREN Tom van Houts SOMEREN Bjorn van der Linden SOMEREN Sven Meeuws SOMEREN Jip Muhar SOMEREN Gijs Verberne SOMEREN Roy Vriens SOMEREN Kayla Hoogwoud VELDHOVEN VMBO kadergerichte leerweg (dienstverlening & commercie) Zenne Bakens ASTEN Lisa Bankers ASTEN Bram van Bree ASTEN Ruby Feller ASTEN Cherlaine Haazen ASTEN Andrea Malzone ASTEN Loes Martens ASTEN Caithlyn Michiels ASTEN Jur de Wijse ASTEN Juliënne Wilmsen ASTEN Amber Snijders ASTEN-HEUSDEN Maudy van der Velden ASTEN-HEUSDEN Fleur Bekkers GELDROP Kiki Haans GELDROP Jenna der Kinderen GELDROP Charlie van Mechelen GELDROP Merel van der Sanden GELDROP Esmee Verwimp GELDROP Rinze Hurkmans HELMOND Anne van de Ven HELMOND Lotte van den Boogaard LIEROP Wendy van Bussel LIEROP Evelien Nijmeijer LIEROP Zoë Smits MAARHEEZE Romy Sweep MAARHEEZE Mahan Bagherzadeh MIERLO Justin Krasnici MIERLO Bob Wijnhof MIERLO Anne van Uitregt NEDERWEERT Melissa van den Boogaard SOMEREN Demi van den Eijnde SOMEREN Kayleigh van den Einden SOMEREN Sanne Gähler SOMEREN Daphne Greijmans SOMEREN Els van Houts SOMEREN Imke van der Hulst SOMEREN Tjitske Joosten SOMEREN Demi van de Kruijs SOMEREN Joyce van de Moosdijk SOMEREN Hilke Müller SOMEREN Julia Munnichs SOMEREN Malou Nagel SOMEREN Juul Relou SOMEREN

Noa Relou SOMEREN Brian van Seccelen SOMEREN Tessa Slabbers SOMEREN Iris Steuten SOMEREN Pleun van der Veeke SOMEREN Danique Verberne SOMEREN Luuk Verhees SOMEREN Dion Voets SOMEREN Jim Wijnen SOMEREN Eline van Zoggel SOMEREN Eva van Zoggel SOMEREN VMBO kadergerichte leerweg (techniek-breed) Ties van Baars ASTEN Anne Joosten ASTEN Max Ramakers ASTEN Max Verberne ASTEN Robin Verberne ASTEN Tom Driessen ASTEN-HEUSDEN Joost Loomans ASTEN-HEUSDEN Robin Budding GELDROP Stijn Emonds LIEROP Maik Sanders LIEROP Marloes Claassen MAARHEEZE Jasper Bekx MIERLO Rick Slegers MIERLO Harm Teeuwen MIERLO Rick Verhees OMMEL Mike Bakker SOMEREN Bjorn Bremmers SOMEREN Jakob Debicki SOMEREN Lotte den Dekker SOMEREN Klaas van Eijk SOMEREN Filip Gicev SOMEREN Tim Jeuken SOMEREN Stefan Maas SOMEREN Stef Saes SOMEREN Juul Verberne SOMEREN Antony Vergeer SOMEREN Lars Feijen STERKSEL VMBO gemengde leerweg Djinni Aarts ASTEN Lyonesse Burgers ASTEN Damon Claessens ASTEN Ryan Munsters ASTEN Anouk Haasen ASTEN-HEUSDEN Roel Proenings ASTEN-HEUSDEN Femme van Dinten LIEROP Jasmine van Kessel LIEROP Suus Pastor LIEROP Roland van Rut LIEROP Ties Sweegers LIEROP Harm Haazen OMMEL Emma van Besouw SOMEREN Luca Engelbracht SOMEREN Isa van der Hulst SOMEREN Sanne Jansen SOMEREN Joey Jeuken SOMEREN Kamil Komorowski SOMEREN Luke van de Laar SOMEREN Etienne Lemmen SOMEREN Jordy Lemmen SOMEREN Nikki Reinders SOMEREN Tijn van Seccelen SOMEREN Nadie Teunissen SOMEREN Kyra van de Ven SOMEREN MAVO Linn Bankers ASTEN Tim van den Boomen ASTEN

Sam Derks ASTEN Jins Derksen ASTEN Mijntje Glas ASTEN Demi van den Heuvel ASTEN Piet Kanters ASTEN Demi Rijnders ASTEN Sam Roelofs ASTEN Stef van Schaijk ASTEN Isabel Tol ASTEN Jesper Verspeek ASTEN Maartje Welten ASTEN Stan van Hugten ASTEN-HEUSDEN Mira van Keulen ASTEN-HEUSDEN Kiki van Oers ASTEN-HEUSDEN Robin Rijnders ASTEN-HEUSDEN Ola Trzesniewska GELDROP Marco Adriaans SOMEREN Naomi Berger SOMEREN Laura van den Boer SOMEREN Nikki Boerekamp SOMEREN Jeroen van den Boomen SOMEREN Koen van den Boomen SOMEREN Johanna te Braak SOMEREN Inge Coppelmans SOMEREN Stijn Geenen SOMEREN Tim Hilverda SOMEREN Mathijs Jeuken SOMEREN Stef Kuepers SOMEREN Anouk Kusters SOMEREN Demi Kusters SOMEREN Lars van Lierop SOMEREN Monica Maas SOMEREN Kaye Madou SOMEREN Bente Morgenstern SOMEREN Mark Oudshoorn SOMEREN Thijs Santegoeds SOMEREN Anouk Swinkels SOMEREN Aniek van de Ven SOMEREN Mijke Vink SOMEREN Daan van Vlerken SOMEREN Alyssa van de Voort SOMEREN David de Wit SOMEREN Bartek Wyglendowski SOMEREN Gijs van Zoggel SOMEREN

Varendonck College, locatie Asten HAVO Julia Aarts ASTEN Saskia Baltussen ASTEN Hein Bekx ASTEN Tessa van Berlo ASTEN Femke Damen ASTEN Dominique van Dooren ASTEN Aart Driessen ASTEN Anouk Drissen ASTEN Ben van Eijk ASTEN Vonne van den Eijnden ASTEN Lieke Feijen ASTEN Yanou Fernandes ASTEN Ralph Füchs ASTEN Stan Isbouts ASTEN Femke Janssen ASTEN Wessel Jeuken ASTEN Thomas Kroes ASTEN Janneke van Loon ASTEN Sven Manders ASTEN Lin Meulendijks ASTEN

Roos Oomen ASTEN Gijs Oudshoorn ASTEN Lisa Proenings ASTEN Aziz Sabbar ASTEN Anne-Lynn Schriks ASTEN Robin Senders ASTEN Sam Smits ASTEN Tijn Smits ASTEN Indy Sonnemans ASTEN Maaike Sonnemans ASTEN Roy Swinkels ASTEN Vic Verberne ASTEN Hieke Verhagen ASTEN Boris Lenders ASTEN-HEUSDEN L uuk van Lierop ASTEN-HEUSDEN Ward Slegers ASTEN-HEUSDEN Anna Verberne ASTEN-HEUSDEN Tom van de Wetering ASTENHEUSDEN Laura Wijdeveld DEURNE Veronique van den Broek LIEROP Tim van Brussel LIEROP Eva van Lieshout LIEROP Hebreu van Oijen LIEROP Daphne Hullegie OMMEL Vera Janssen OMMEL Stijn van den Boomen SOMEREN Maureen Damen SOMEREN Anne Derix SOMEREN Saske van Doorn SOMEREN Janna Doumpas SOMEREN Sophie Hurkmans SOMEREN Maaike Janssen SOMEREN Else van de Kruijs SOMEREN Hein Kuepers SOMEREN Thijs Kuepers SOMEREN Simon Meeuwsen SOMEREN Roos van Neerven SOMEREN Ryan Nieboer SOMEREN Wessel Pape SOMEREN Michelle Reuvers SOMEREN Robert van der Sanden SOMEREN Elvira Scheepers SOMEREN Janaika Schreurs SOMEREN Merel Sinnema SOMEREN Maud Slegers SOMEREN Wessel Steijvers SOMEREN Bart Stemkens SOMEREN Nathalie Velings SOMEREN Lisa Vergeer SOMEREN Jarni Verstappen SOMEREN Ashley Vriens SOMEREN Fleur Wolters SOMEREN Maik Geraets STERKSEL HAVO technasium Niels Berkers ASTEN Tim Boerekamp ASTEN Jolijn Janssen ASTEN Karel Hoendervangers ASTEN-HEUSDEN Jonas Heijblom LIEROP Levi Stolwijk LIEROP Stijn Rutjens LIESSEL Fenne Nooijen SOMEREN Bart Swinkels SOMEREN Bas Verberne SOMEREN Atheneum Iris Berkvens ASTEN Luuk van Brussel ASTEN Anthony van Duren ASTEN Lex Engelman ASTEN Pieter Greijn ASTEN Leonie Loomans ASTEN Pelle Smits ASTEN Martijn Kessels ASTEN-HEUSDEN Daan Blommers SOMEREN Isa van Bommel SOMEREN Daan Cortenbach SOMEREN Diede Nooijen SOMEREN Nicole Schrieks SOMEREN Romy Spreeuw SOMEREN Britt Verschaeren SOMEREN Tim van Zoggel SOMEREN Atheneum technasium Martijn Bakens ASTEN Luc Geven ASTEN Ries van de Ven ASTEN Tim van Asten SOMEREN Lisa Lommen SOMEREN Yosja Visser SOMEREN Atheneum tweetalig Cadine van Dam ASTEN Lucas van Duppen ASTEN Sanne van Erp ASTEN Maud Feijen ASTEN Roy van Schaijk ASTEN Ellis Kuijpers ASTEN-HEUSDEN Sarah van Heugten LIEROP Luc Hooglugt LIEROP Floor Neervens LIEROP Isabelle van den Bosch SOMEREN Marnik Deimann SOMEREN Jelle Kuepers SOMEREN Famke Verhees SOMEREN Gymnasium technasium Boris Kloeg SOMEREN Gymnasium tweetalig Lian Greijn ASTEN Ivo Richters ASTEN Kim Geurtjens SOMEREN Mariska Maas SOMEREN Kim Martens SOMEREN Wouter Stigter SOMEREN


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 22 ZORGASSISTENT, HELPENDE, VERZORGENDE IG, ZORGCOÖRDINATOR EN VERPLEEGKUNDIGE VOOR ZORGCENTRUM WITVEN EN WOONZORGCENTRUM EEGELSHOEVE

Vac a t u re s Zoek je nog vakantiewerk?? Komt goed uit, want wij zoeken nog enkele vakantiemedewerkers voor onze boomkwekerij. Periode juni-juli. Leeftijd vanaf 14 jaar, werktijden in overleg, evt. ook ’s avonds. Voor info: Boomkwekerij Engelen tel. 06-29996700, marcelengelen@kpnmail.nl

Maar wij hebben ook mogelijkheden in de functie van zorgassistent – een opleiding in de zorg is hiervoor niet nodig. Meer informatie Kijk voor meer informatie over onze vacatures op www.landvanhorne.nl. Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met de teamleiders, Anne Creemers, T. (0493) 49 70 33 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) of Annet Plasmans, T. (0493) 49 35 17 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag).

WIL JIJ BIJ ONS JE HORIZON VERBREDEN IN WIL JIJ BIJ ONS JE HORIZON DE TECHNIEK? DE TECHNIEK? VERBREDEN IN

Past één van de openstaande functies helemaal bij jou? Solliciteer dan direct via onze website.

HET BEDRIJF HET BEDRIJF Fleuren & Nooijen BV ontwikkelt en Fleuren & Nooijen BV ontwikkelt en bouwt bouwt viskweek projecten in de breedste viskweek projecten in de breedste zin van woord voor een heel scala aan klanten in zin van woord voor een heel scala aan binnen- en buitenland. Onze klanten zijn klanten in binnen- en buitenland. Onze bedrijven die vis kweken voor consumptie, klanten zijn bedrijven die vis kweken voor maar ook instellingen die onderzoek doen consumptie, maar ook instellingen die met vis. onderzoek doen met vis. Elk project wordt door ons vakkundige Elk project wordt door ons vakkundige team volledig voorbereid in onze eigen team volledig voorbereid in onze eigen werkplaats in Nederweert, waarna werkplaats in Nederweert, waarna installatie van de materialen op locatie installatie van de materialen op locatie volgt. Ook deze stap wordt door ons volgt. Ook deze stap wordt door ons uitgevoerd en/of begeleid. uitgevoerd en/of begeleid. Fleuren & Nooijen heeft een open Fleuren & Nooijen heeft een open bedrijfscultuur waarin we als team nauw bedrijfscultuur waarin we als team nauw met elkaar samenwerken om elk project met elkaar samenwerken om elk project tot een succes te maken.

Wij zijn op zoek naar jou! Als zorgprofessional heb je veel redenen om dit mooie werk te doen. Ben je helpende, verzorgende of verpleegkundige en heb je zin in een nieuwe uitdaging laat ons dit dan weten wat jou motiveert. Wij hebben vast voor jou een leuke en passende vacature.

tot een succes te maken.

Fleuren & Nooijen BV Eindhovensebaan 9 6031 NB Nederweert T 0495-626163 Fleuren & Nooijen BV www.fleuren-nooijen.nl Eindhovensebaan 9 6031 NB Nederweert T 0495-626163 www.fleuren-nooijen.nl

Aarts Zwembadbouw specialiseert zich al bijna 25 jaar in de aanleg en onderhoud van luxueuze binnenen buitenzwembaden en totale wellnessprojecten. Wij plaatsen en onderhouden kwalitatief hoogstaande zwembaden en verzorgen het volledig technisch gedeelte zoals waterzuivering, luchtbehandeling en automatische besturing. Daarnaast leveren en installeren wij sauna’s en whirlpools. Naast de aanleg hebben wij een zeer uitgebreid service- en onderhoudspakket. Aarts kenmerkt zicht door kwaliteit, uitstekende service, innovatie en klantgerichtheid.

VACATURE INSTALLATIEMONTEUR VACATURE INSTALLATIEMONTEUR

OVER DEZE FUNCTIE OVER DEZE FUNCTIE Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround installatiemonteur Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround installatiemonteur voor zeer gevarieerde werkzaamheden, die worden voor zeer gevarieerde werkzaamheden, die worden uitgevoerd in onze werkplaats uitgevoerd in onze werkplaats en ook op locatie bij de klant in en ook op locatie bij de klant in binnen- en buitenland. Je bent flexibel, klantgericht binnenen buitenland. Je bent flexibel, klantgericht en collegiaal, en collegiaal, maar ook avontuurlijk ingesteld. maar ook avontuurlijk ingesteld.

Reageren op deze vacature doe je via ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

FUNCTIE EISEN

FUNCTIE EISEN - je hebt een brede technische interesse en kennis (MBO+ werk- en denkniveau) • je - je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten hebt een brede technische interesse en kennis (MBO+ werk- en denkniveau) In verband met het vertrek van een van onze medewerkers - je hebt de wil en mogelijkheid om af en toe in het buitenland te werken • je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten zijn wij per 1 september op zoek naar een - je bent in bezit van rijbewijs B(E) • je hebt de wil en mogelijkheid om af en toe in het buitenland te - je beheerst, naast het Nederlands, de Engelse taal in ieder geval in woord werken • je - het hebben van ervaring in bij voorkeur installatietechniek en/of machinebouw bent in bezit van rijbewijs B(E) • je is een pré beheerst, naast het Nederlands, de Engelse taal in ieder geval in woord WIJ BIEDEN • het hebben van ervaring in bij voorkeur installatietechniek en/of - een salaris afgestemd op leeftijd en ervaring en op de functie machinebouw is een pré

gediplomeerde

doktersassistente

- bij gebleken geschiktheid een vaste baan - een afwisselende baan waarbij bijna geen dag hetzelfde is WIJ BIEDEN - een plezierige werksfeer met leuke collega’s • een salaris afgestemd op leeftijd en ervaring en op de functie • bij gebleken geschiktheid een vaste baan - een baan waarbij je ook af en toe wat van de wereld ziet!

voor 18 tot 22 uur per week.

In onze geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken 5 huisartsen, 8 doktersassistentes, 2 POH-S en 2 POH-GGZ nauw samen in de zorg voor onze patiënten.

afwisselende baan waarbij bijna geen dag hetzelfde is • een Wij bieden een werkplek in een gezellige dorpspraktijk waar laagdrempeligheid en REAGEER • een plezierige werksfeer met leuke collega’s een goed contact met de patiënt centraal staan. Interesse? Bel met Bert-jan Roosendaal (0495-626163) of stuur een email, met • een baan waarbij je ook af en toe wat van de wereld ziet! U werkt als allround doktersassistente aan de balie en aan de telefoon. Daarnaast korte uitleg en CV, naar b.j.roosendaal@fleuren-nooijen.nl. verricht u zelfstandig medische handelingen zoals hechtingen verwijderen, bloeddruk REAGEER meten, CRP en glucose bepalen, injecties zetten, oren uitspuiten, ECG’s maken, Interesse? Bel met Bert-Jan Roosendaal (0495-626163) of stuur een zwachtelen en uitstrijkjes maken en u assisteert de huisarts bij ingrepen en bij de email, met korte uitleg en CV, naar b.j.roosendaal@fleuren-nooijen.nl.

opvang van spoedpatiënten.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Medewerker/werkvoorbereider bedrijfsbureau (32-38 uur) Ben jij technisch goed onderlegd, praktisch ingesteld en gedreven om jezelf en ons bedrijf tot een hoger plan te tillen?

Heeft u interesse in deze brede en sociale baan, dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk voor 29 juni 2018 een brief met CV te sturen aan:

Huisartsenpraktijk Bakel Bernhardstraat 2 5761 BJ Bakel info@huisartsbakel.nl tav HBR Peijs-van de Weijer, huisarts

OOSTAPPEN VAKANTIEPARKEN

Onze projecten zijn zeer omvangrijk en hebben diverse aspecten van bouw, installatie-, elektra- en besturingstechnieken in zich. Deze functie is daarom zeer veelzijdig en vraagt om een flexibele instelling. Binnen de organisatie heerst een informele sfeer waar collegialiteit en samenwerking hoog in het vaandel staan. Meedenken wordt gewaardeerd, evenals aandragen van verbeterpunten. Je werkt nauw samen met de afdeling calculatie, verkoop, inkoop en planning. Werkzaamheden: • Je bent het eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen van klanten- en leveranciers, zowel per mail/telefonisch als in onze showroom/winkel • Je ondersteunt en werkt nauw samen met directie • Je optimaliseert ons ERP software systeem Syntess Atrium en houdt het up to date • Je maakt voor- en nacalculaties van projecten • Je maakt offertes en volgt deze op • Je beheert de projecten en verricht projectboekingen • Je verzorgt adequaat de bestellingen en beheert de voorraad, waarvan je ook de logistieke afhandeling verzorgt • Je plant de installatie- en onderhoudswerkzaamheden van onze monteurs en verzorgt de werkvoorbereidingen en afhandelingen • Je fungeert als helpende hand van onze monteurs in piek periodes • Je onderhoudt en beheert de website en social netwerken Wat vragen wij: • Eerlijke, enthousiaste, zelfstandige en kwaliteitsbewuste kandidaat • Een relevante opleiding op minimaal MBO4 niveau en de wil om zich verder te ontplooien. • Minimaal 3 jaar werkervaring bij voorkeur in een soortgelijke functie in de installatie- of bouwbranche. • Goede communicatieve eigenschappen in woord en geschrift en een klantvriendelijke houding • Nederlands, Duits • Goede kennis van Office pakket, Excel, Word, Outlook. • Ervaring met Syntess Atrium of een installatiebranche gericht informatiesysteem is een grote pré • Iemand die het leuk vindt om in een klein team van 6 vaste medewerkers te werken • Iemand die ervan houdt om een gevarieerd takenpakket te beheren • Een kandidaat die graag de handen uit de mouwen steekt Wat bieden wij: • Een brede functie waarin je volop wordt uitgedaagd. Je neemt deel in alle project- werkzaamheden van A tot Z • Bij gebleken geschiktheid een functie voor langere termijn • Ontplooiing en opleiding wordt gestimuleerd • Je komt te werken in een gezond, ambitieus en dynamisch bedrijf in Asten • Salariëring passend bij opleiding, ervaring en capaciteiten van de kandidaat Gelieve uw sollicitatie te richten aan Inge Aarts, e-mail; i.aarts@aartszwembadbouw.nl

Oostappen Groep Vakantieparken is voor het hoofdkantoor te Asten op zoek naar enthousiaste:

MEDEWERK(ST)ERS BOEKINGSCENTRALE Gasten bellen naar onze reserveringslijn met vragen omtrent een nieuwe reservering, gemaakte reserveringen of de beschikbare faciliteiten. Jij als medewerk(st)er van de reserveringsafdeling beantwoordt deze vragen. Hiervoor doorloop je eerst een 5 daagse interne cursus waarbij je het reserveringssysteem leert kennen en de basis in – en outs van de parken weet. Je gaat dus ook niet ‘koud’ bellen naar gasten om hun een vakantie te verkopen. Je werkt op basis van wisselende diensten, zowel overdag als in de avonden. Je wordt doordeweeks ingepland en/of in het weekend. Ook dien je beschikbaar te zijn in de vakantieperiodes. De roosters worden in goed overleg met de werknemer gemaakt. DE VOLGENDE TAKEN BEHOREN TOT JE VERANTWOORDELIJKHEDEN: Telefonisch gasten te woord staan over (nieuwe) reserveringen, wijzigingen, offertes of park informatie; Beantwoorden van e-mails van gasten; Administratief verwerken van reserveringen via diverse kanalen; In- en uitgaande postverwerking; Overige administratieve handelingen.

• • • • •

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU:

• Sterke communicatieve vaardigheden; • Een servicegerichte instelling; • Een initiatiefrijk, assertief en zelfstandig persoon, maar ook in staat samen te kunnen werken met de diverse afdelingen en personen waar nodig; • Stressbestendige instelling en houding; • Duits en Engels is één pré; WAT BIEDEN WIJ JOU?

• Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch team; • Flexibele werktijden; • Een goede en collegiale werksfeer.

Interesse?

Denk je deze uitdagende functie aan te kunnen? Stuur dan je reactie, voorzien van je CV naar Oostappen Groep Vakantieparken, t.a.v. mevrouw Marjel Bijvelds – Rovers naar po@oostappengroep.nl of bel voor meer informatie naar 0493 - 32 69 94.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 23

PRINSENMEER VAKANTIEPARK

Kom jij ons team versterken? Gem. leeftijd 25 jaar

Vette, regionale klanten

Goede vrijmibo's

Kritisch en ambitieus

Fulltime 32-40 UUR

SUPPORTDESK MEDEWERKER

Jij bent het eerste aanspreekpunt per mail en telefoon. Naast dat zal je ook lichte technische werkzaamheden verrichten (WordPress, websitebeheer, Google Analytics).

Fulltime 32-40 UUR

JUNIOR FRONT-END DEVELOPER

Jij zet als front-ender grafische ontwerpen om in werkende websites en integreert deze in WordPress.

Ben jij op zoek naar een leuke baan? Oostappen Groep Vakantieparken is voor de locatie Prinsenmeer te Asten-Ommel op zoek naar enthousiaste medewerkers voor het nieuwe seizoen! Heb jij een servicegerichte instelling, een positieve uitstraling en ben je bereid om in weekends en avonden te werken? Reageer dan snel op een van onderstaande functies!

HORECA MEDEWERK(ST)ERS

Als Horeca Medewerk(st)er heb je reeds ervaring met het werken in de horeca of keuken. Ben jij een doorzetter met gevoel voor de horeca, kun jij goed met onze gasten omgaan en heb je oog voor detail? Dan willen we jou graag in ons horecateam voor de weekenden, vakanties en het komende zomerseizoen! Je werk omvat onder andere: opnemen en afrekenen van bestellingen, serveren en uithalen van eten en drinken, schoonhouden van tafels, terras en je werkplek en het bijhouden van werklijsten en werkinstructies.

MEDEWERK(ST)ER SCHOONMAAK

Fulltime 32-40 UUR

MEDIOR FRONT-END DEVELOPER

Je begeleid een selecte groep klanten met websites & webshops naar meersucces. Je ontwikkelt websites door, test, experimenteert en adviseert pro-actief in samenwerking met een extern online marketing bureau.

Als Medewerk(st)er Schoonmaak ben je verantwoordelijk voor het schoonmaken en ordenen van de diverse voorzieningen op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer waaronder alle accommodaties. Ervaring is een pré maar is geen vereiste, belangrijker is dat je gemotiveerd bent. Verder heb je oog voor detail, ben je een doorzetter en werk je goed in teamverband. Tevens dien je het werkplan en procedures goed op te kunnen volgen. De werkdagen zijn voornamelijk op maandag en vrijdag.

MEDEWERK(ST)ER RECEPTIE

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze gasten en het visitekaartje van de organisatie. Je ontvangt onze gasten en verstrekt informatie over activiteiten op ons vakantiepark en in de omgeving en zorgt voor sleuteloverdracht van de accommodaties.

Voor meer informatie bezoek: www.101media.nl/vacatures

Interesse?

Stuur dan je reactie, voorzien van je CV naar Oostappen Groep Vakantieparken, t.a.v. mevrouw Diana Zuidema naar po@oostappengroep.nl of bel voor meer informatie voor de vacature van Receptie en Horeca naar 06 – 30 00 14 10 en voor de vacature van Schoonmaak naar 06 – 30 00 14 36.

Gebr. Hoefnagels Transport Asten bv. Met vestigingen in Asten en Weert richt haar activiteiten op distributie, bouwmaterialentransport, container transport en speciaal transport. Wegens toenemende transportactiviteiten en uitbreiding van ons wagenpark, zijn wij op zoek naar diverse chauffeurs.

Chauffeurs voor het transport met trekker oplegger met verrijdbare autolaadkraan.

Chauffeur / bezorger gezocht! Wegens uitbereiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een koerier (m/v) die ons team wil komen versterken. De werkzaamheden betreffen voornamelijk het bezorgen van postpakketten. • Beschik

jij over rijbewijs B? • Woon je in de omgeving van Asten? • Ben je klantvriendelijk ingesteld? • Heb je ervaring met het rijden in een bestelbus? • Zin om ons team te komen versterken?

Het betreft transport van bouwmaterialen in de Benelux met enkele overnachtingen.

Chauffeur voor vervoer van beton elementen. Het betreft transport van prefab Beton in de Benelux met enkele overnachtingen.

Chauffeur voor vervoer van betonnen vloerplaten. Het betreft transport van prefab vloerplaten binnen de Benelux in dagdienst.

Distributie chauffeur. Vanuit standplaats Venlo dag ritten in de palletdistributie binnen Nederland.

Oproepchauffeurs voor een of meerdere dagen per week.

Stuur dan je CV naar info@loomanssneltransport.nl

Het betreft dag ritten vanuit standplaats Asten, Weert, Venlo of Veghel. Dit welke standplaats het beste past bij jou. Kijk op onze vernieuwde website, www.hoefnagelstransport.nl onder de knop “werken bij” en bekijk alle sollicitaties.

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

Wilt u werken in een gezond bedrijf, met een gemoedelijke sfeer, en met modern materieel, solliciteer dan snel.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

Gebr. Hoefnagels Transport Asten bv, Ommelsveld 5, 5721 VT Asten. T.a.v. Jan Hoefnagels Tel: 0493-671887, email: jan@hoefnagelstransport.nl * Kringloop EEN AARDE Asten. C uriosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Thuis telefoons 20- 50% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne. • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006 • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Fotoalbums tot 50% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

• Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006 • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

* P oetshulp gevraagd voor ongeveer 3 uurtjes per week. Tel. 06-45562807

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl • Te koop gevraagd: LP's + singeltjes 06 - 51 590 465

1x100 DTP - Stoppers - Daspasdrukwerk - DASpasdrukwerk online 1x100_1-4

Mijn bedrijf sfol de r is m oo i gedrukt!

il Ik w pie r pa bri e f t e lle n be s

a rtje te g en Mij n visite k a ri js g ed ru kt ee n sch erpe p

I k k a n er vo or a l m ij n d ru k w er k te re cht

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar:

DAS Allrounder

DAS

Publishers

DAS

Publishers

DAS

DASPASDRUKWERK.NL

DASPASDRUKWERK.NL

DASPASDRUKWERK.NL Ter ondersteuning vanDASPASDRUKWERK.NL productie/inpakafdeling

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Gevers Planten is een volledig geautomatiseerde potplantenkwekerij, gevestigd in Asten-Heusden. Onze teelt is gerelateerd aan seizoenen. Geen dag is het zelfde!

Ben jij parttime beschikbaar voor 24-30 uur per week en bereid om verschillende werkzaamheden op- te pakken? Dan zoeken wij jou! - Uw drukwerk binnen Uw drukwerk binnen

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.nl

enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.nl

Stuur in het kort jouw motivatie + CV door naar: info@geversplanten.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 24

Vac a t u re s • B i ologi s c h vers brood , am bach tel ijk bereid in eigen biol ogisch e bakkerij op d e boerd erij. 1 00% S p el tbrood , vol koren en d esem brod en, stokbrod en, gl utenvrij brood , roggebrood , brood jes en koekjes. E l ke vrijd ag en z aterd ag vers gebakken, G eop end van 1 0.00 uur tot 1 7 .00 uur S um iran biol ogisch e boerd erij, B roekstraat 3, 5 7 2 5 T L A sten- H eusd en, 04 9 3- 4 4 06 30. • G eb ru i kte b an d en vanaf € 2 5 , 00 incl . m ontage en bal anceren. T e koop gevraagd l oop - en sl oop auto' s. Direct gel d en R DW vrijw aring. T h om assen A uto' s H asp el w eg 37 Deurne tel . 04 9 3- 35 1 5 5 2 . * B i n n en kort te h u u r in verz am el bed rijf sp and . G esch ikt voor w erkruim te of op sl ag: 2 units 1 6 x 3.5 m m et el k een rol d eur. M et enkel e p arkeerp l aatsen op af gesl oten terrein, l igging M ol enakkers 1 5 A sten. U nits z ijn ook sam en te h uur. P rijs p er unit € 35 0, - ex cl . p / m ( z ond er energie) I nf o: T on van G ef f en H ol d ing B V , 06 - 2 1 5 7 2 9 2 9 • O f f icië l e p asf oto' s b i j u th u i s gem aakt, voor p asp oort, I D of rijbew ijs; 04 9 3- 35 31 02 , Foka Deurne

Papier & Kunststof Recycling B.V. v/h Fa. H. de Vries Vlierdensedijk 6 5705 CK HELMOND Tel. 0492 - 522368 Email: info@devriespapier.nl www.devriespapier.nl Wie zijn wij? Een familie onderneming met 13 medewerkers. Al 89 jaar zijn wij gespecialiseerd in het ophalen en bewerken van huishoudelijk en industrieel papier, archief, drukwerk, karton en kunststof folies. Onze afnemers betreffen voornamelijk papierfabrieken in Europa en Azië. Door grondstoffen optimaal te hergebruiken wordt verspilling voorkomen en wordt er bijgedragen aan een duurzame samenleving.

Voor het inzamelen van oud papier en archief binnen de regio zoeken wij een:

Fulltime vrachtwagenchauffeur voor 40 uur in de week.

Functie-eisen: • Bezit van een groot rijbewijs C + E (aanhangwagen) • Code 95 • Flexibele instelling • Inzetbaar op avonden en zaterdagen. Het betreft een dynamische en veelzijdige functie in een kleine informele organisatie. Voel jij je aangetrokken tot bovenstaande functie? Stuur een korte brief met c.v. naar info@devriespapier.nl of stuur het per post naar bovenstaand adres. Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met Olivier de Vries.

Volg ons op Facebook en Twitter! www.facebook.com/hetcontact www.twitter.com/hetcontact www.facebook.com/peelbelang www.twitter.com/peelbelang_wvd

• V looi en m arkt D eu rn e, al 4 6 jaar voor h et goed e d oel en voor steun aan d e W erel d w ijd e Duurz am e O ntw ikkel ingsd oel en. O p z aterd ag 1 6 juni vind t van 1 4 .1 5 tot 1 5 .4 5 uur op h et binnenterrein d e jaarl ijkse verkoop p er op bod p l aats. V anaf 1 3.4 5 uur kan m en h et aanbod bekijken in d e voorruim te. De grote w inkel is z oal s el ke z aterd agm id d ag van 1 4 .00 tot 1 6 .00 uur op en voor h et p ubl iek. A anl everen van goed eren op w oensd agm orgen tot 1 2 .00 uur en op z aterd ag van 1 0.00 tot 1 6 .00 uur, B rouw h uisw eg 36 in V l ierd en, 04 9 3- 32 0302 w w w .vl ooienm arktd eurne.nl * V aatw as s er, w as au tom aat, d roogau tom aat, kookplaat, koelkas t, i n b ou w apparatu u r d ef ec t? B el 0 4 9 3 - 6 9 5 6 0 6 voor h ers tel. B ots W i tgoed S ervi c e A s ten . • w w w . m as s ageprakti j k atteveld . n l voor d iverse p rof essionel e sp ort- en ontsp anningsm assages. M eteoorstraat 32 , 5 7 2 1 B M A sten. 06 - 4 7 1 5 2 32 4 . • Te koop gevraagd l and bouw m ach ines o.a p l oegen, f rees, sp itm ach ine, keep ers, sch ud d ers, h ark, m aaier, w eid ebl oter, w eisl eep , m esttank, tractor enz . 06 - 1 9 07 6 9 5 9

Vendrig Transport b.v. is een transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van vloeistoffen en vloeibare produkten. Deze produkten worden door heel Europa getransporteerd. Omdat wij nog steeds groeien, zijn wij op zoek naar vakmensen. Kwaliteit en service-gericht werken staan bij ons centraal. Past bovenstaande tekst bij jou, en bent je op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan kunt je voor de volgende functie reageren:

Administratief Medewerk(st)er Functie: Wij zijn op zoek naar een jonge gemotiveerde persoon, die binnen Vendrig Transport mede-verantwoordelijk zal zijn voor o.a. het inboeken van orders en verzorgen van diverse administratieve taken. Het betreft een part-time baan voor ca. 30 uur verspreid over 5 dagen per week. Exacte tijden kunnen in overleg afgestemd worden. Eisen: Voor de functie zijn we op zoek naar iemand met minimaal MBO niveau. Aanbod: Een flexibele baan in een team van 5 personen. Spreekt het bovenstaande U aan, dan kunt u bellen, schrijven of mailen ter attentie van: Vendrig Transport B.V. Randweg 1, 5711 DJ Someren, tel.: 0493-495937 E-mail: info@vendrigtransport.nl Web: www.vendrigtransport.nl Voor eventuele extra informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Gebroeders Van Eijk BV is in 1908 opgericht en wij houden ons bezig met fijnmazige distributie van stukgoed in de Benelux en het Ruhrgebied. Vanwege de groei van onze klanten en ons klantenbestand zijn wij per direct op zoek naar:

DISTRIBUTIECHAUFFEURS DISTRIBUTIECHAUFFEURS MET LZV LOODSMEDEWERKERS ZATERDAGOCHTENDHULPEN PENDELCHAUFFEURS De specificaties van de vacatures staan op onze site www.gebroedersvaneijk.nl. Hebben wij uw interesse gewekt? Stuur een beknopte CV met motivatie naar personeel@gebroedersvaneijk.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. Jan van de Kerkhof op 0493-348881 voor de chauffeursfuncties en dhr. Jannis van Eijk op 0493-348880 voor de functies in ons magazijn.

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Foto objectieven tot 30% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne. • D i gi tale f oto’ s af d rukken op Kod ak p ap ier, d irect kl aar, T ot A 4 f orm aat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Te koop gevraagd : L P ' s + singel tjes 06 - 5 1 5 9 0 4 6 5

Inkoop

en

* B .B .Q . 0 6 -5 1 8 2 6 1 1 6 w w w .vand enbosch vl ees.nl

ver koop

AUTO’S Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO Ford Transit 280M 2.2 TDCI HD DC Marge AIRCO Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Kia Rio 1.4 Seven Mazda 3 2.0 Limited Mazda 3 2.0 Limited automaat Mercedes-Benz B-klasse 160 BlueEFFICIENCY Opel Antara 2.4-16V Enjoy Opel Corsa 1.0-12V Selection Opel Corsa 1.2 EcoFlex Selection Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access Skoda Fabia 1.2 TSI Tour LUXE Volkswagen GOLF AUTOMAAT AIRCO Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline

Leembaan 45, Deurne

2010 2013 2011 2005 2011 2010 2011 2007 2009 2015 2011 2012 1999 2013


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 25

Sport

Someren/NWC promoveert naar hoofdklasse

John Janssen wint vierde Vijvervirtuoos HEUSDEN – John Janssen heeft zondag de vierde wedstrijd in de competitie Vijvervirtuoos gewonnen. Het programma van organisator HSV Ons Genoegen is daarmee nu halverwege, op het programma resteren nog drie wedstrijden. Zowel bij de vaste – als de vrije hengel is er nog niets beslist. Bij de vaste stok deden zondag elf mensen mee. Het vak was uitgezet op het karperputje, voor het eerst dit jaar. Piet van Lieshout heeft op dat puntje misschien wel de meeste vlieguren gemaakt en dat betaalde zich uit. Met ruim 16 kilo wist hij te winnen. Tweede werd Toine van den Dungen met ruim 12 kilo en het podium werd gecompleteerd door David Geurts met ruim 11 kilo. Bij de vrije hengel visten achttien deelnemers mee. Rond 12.00 uur werd duidelijk dat Ard Verheijen met ruim 20 kilo in zijn vak (de puinkant) het meest succesvol was.

Gevolgd door Nico Waasdorp met ruim 18 kilo. In het tweede vak – om het eiland – won nieuwkomer John Janssen, die ruim 31 kilo wist te vangen. Eveneens tevreden was nummer twee Jo Franssen met ruim 25 kilo. Als derde eindigde Patrick van Dijk met ruim 21 kilo.

Algemene tussenstand

De huidige Vijvervirtuoos, Martijn van Eijk, staat er met twee overwinningen momenteel misschien het beste voor, maar zijn twee afvallers heeft hij – normaal gesproken – al verbruikt. Bij de vrije hengel is er een kopgroep van vijf man: Martien Voermans, Ard Verheijen, John Janssen, Nico Waasdorp en Rob Winkelmolen hebben allemaal drie goede resultaten behaald en staan voorlopig bovenin het klassement. Maar met nog drie wedstrijden te gaan kan er nog van alles gebeuren. De volgende wedstrijd staat gepland voor 24 juni.

Luna Stolwijk pakt brons op NK Het feest barst los na het laatste fluitsignaal. SOMEREN - Someren/NWC is afgelopen weekend gepromoveerd naar de hoofdklasse. Na een afgetekende 0-4 overwinning bij Prinses Irene was promotie een feit. Lotte van Mourik werd de grote heldin met vier doelpunten. Na de winst op FC Berghuizen, vorige week in Oldenzaal reisden de dames dit keer af naar Nistelrode in Limburg. Onder het toeziend oog van vele supporters uit Someren en Asten werd om 12.00 afgetrapt voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. In Nistelrode kwamen de dames uit Someren wat stroef uit

Darttoernooi voor de jeugd HEUSDEN - De jeugd kan zaterdag deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht darttoernooi in Heusden. In gemeenschapshuis Hart van Heuze spelen jongeren van 12 tot en met 17 jaar tegen elkaar. De eerste prijs: een officieel wedstrijdbord. Het toernooi begint om 19.15 uur, inschrijven kan vanaf 18.45 uur. Deelname bedraagt 2,50 euro per darter.

de startblokken, maar na een korte drinkpauze namen de vrouwen van Ivo Veltrop het heft in handen. Someren/NWC leek dicht bij een goal. Toch was het aan de andere kant bijna 1-0. Sharon van Oss kopte op de lat. Het was overigens het enige wapenfeit van de tegenstander in de eerste helft. De dames waren niet in de war en Yvonne Swinkels gaf Lotte van Mourik een niet te missen kans op de openingsgoal, 0-1. Een paar minuten later was het weer raak, en opnieuw was het aanvalster Van Mourik die scoorde. Dit keer stond Evi Schellens aan de basis van het

doelpunt. Na de rust konden de dames rustig achteroverleunen en de tegenstander laten komen. Prinses Irene zette nog wel een klein offensief in, maar kon geen vuist maken. In de 61e minuut besliste Van Mourik de wedstrijd na een goede actie van Kim Bankers, 0-3. De formatie uit Nistelrode was daardoor zo lamgeslagen en liet aan het eind van de wedstrijd ook nog de 0-4 toe. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los en kon men de promotie vieren. Door deze overwinning keren de vrouwen van trainer Ivo Veltrop na een seizoen weer terug in de hoofdklasse.

Het weekend begon moeizaam. Met alweer een nieuwe aanpassing in het reglement moest Meuffels tien kilo extra met zich meedragen op zijn KTM. Na de juiste afstelling te

De junior eerste divisie zette een dag eerder in de meerkampfinale al de derde hoogste score neer op

de vloer. Zondag kreeg ze de kans om op dit onderdeel een medaille in de wacht te slepen. Dit deed ze met speels gemak en ze verbeterde zelfs haar score van een dag eerder. De prestatie van de turnster is extra knap, aangezien ze turnde met een blessure.

Demowedstrijd Walking Football DEURNE - Donderdag 21 juni wordt op het sportpark van SV Deurne een demonstratiewedstrijd Walking Football gespeeld tussen de Walking Football-teams van RKMSV (Meijel) en SV Melderslo. Aanvang: 19.45 uur, gratis entree. Dit biedt de mensen uit Deurne en de regio een uitgelezen mogelijkheid kennis te maken met deze vorm van de sport. Even voor aanvang van

de wedstrijd vertellen spelers van RKMSV en SV Melderslo kort over de regels en hun ervaringen als Walking Football-speler. Na afloop van de wedstrijd is De Basis (kantine SV Deurne) open en is er mogelijkheid om vragen te stellen. Het sportpark van SV Deurne ligt aan de Energiestraat 7 in Deurne op industrieterrein De Kranenmortel. Interesse in Walking Football? Mail dan naar: walkingfootball@svdeurne.nl

Koen Meuffels net niet op podium SOMEREN - De Somerense motorcoureur Koen Meuffels reed afgelopen weekend in Tsjechië naar een vierde plaats toe. Op maar 0,016 seconden miste hij het podium. In een chaotische race hield Meuffels zich knap staande.

LIEROP - De 15-jarige Lieropse turnster Luna Stolwijk pakte afgelopen weekend in Almelo een bronzen plak op het NK turnen.

hebben gevonden zat de Somerenaar er het gehele weekend netjes bij in de top-10. De start van de race verliep niet geheel vlekkeloos en door een chaotische eerste ronde verloor hij enkele plaatsen. Vanwege het dreigende onweer in Brno maakte Meuffels haast om zich naar voren te werken. Dit deed hij met glans. Binnen de kortste keren lag hij 4e. Helaas voor de KTM-rijder werd de race vroegtijdig afgevlagd vanwege

een heftig ongeluk in de achterhoede van het veld. De overwinning ging hierdoor verrassend naar de Indonesiër Galang Hendra Pratama. Meuffels was wel weer de beste KTM-rijder en steeg een plek in het wereldkampioenschap Supersport 300. De coureur uit Someren bezit nu de vijfde plek met een puntentotaal van 49 punten. Over een maand wordt het kampioenschap hervat. Dan reist het circus af naar Misano, Italië.

Luna in actie tijdens het NK.

SSE uitgeschakeld in play-offs SOMEREN-EIND - Voetbalclub SSE blijft vierdeklasser. In Helmond gingen de paars-witten zondag met 3-0 onderuit tegen SC Helmondia. Het zat de club uit Someren-Eind niet mee. In de eerste tien minuten werden er twee goals afgekeurd vanwege buitenspel. Halverwege de eerste helft kwam Helmondia op voorsprong door een goed genomen

vrije trap van Amos Letwory. In de tweede helft probeerden de mannen van William van Moorsel het tij nog te keren, maar bleek de ploeg uit Helmond te sterk. Helmondia speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en scoorde zelf nog twee keer. Voor SSE zit het seizoen er daarmee op, zij kunnen zich gaan voorbereiden op een nieuw seizoen in de vierde klasse.

Aanmelden voor de Jeugdtriathlon SOMEREN - Stichting Triathlon Someren houdt op zondag 1 juli de 9e editie van de jeugdtriathlon. Iedereen kan zich nu aanmelden voor dit evenement. De triathlon is voor alle kinderen van de basisschool en voor het voortgezet onderwijs tot aan de vierde klas. Net als bij de grote triathlon, gaan

de kinderen eerst zwemmen, daarna fietsen en vervolgens rennen. De afstanden zijn afhankelijk van de groep waarin het kind op school zit. Inschrijven voor dit evenement kan op www.triathlonsomeren.nl. Vrijwilligers zijn ook welkom, zij kunnen zich aanmelden via info@triathlonsomeren.nl

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

DIAGNOSE HUIDKANKER SNEL EN ACCURAAT IN HELMOND LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Intake en aanvullend onderzoek dezelfde dag! Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze dermatologen zijn speciaal opgeleid het herkennen van in uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de van huidkanker. Bij ons kunt u terecht voor de behandeling nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en toe in de praktijk. Wij hebben de van alle vormen van huidkanker. Speciaalpassen opdeze huidkanker meeste ervaring in Nederland op het gebied van  ingerichte operatiekamer. laserbehandeling bij spataderen. 

dr. RPM Ceulen dermatoloog DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink

Blokzijlpark 30 Stationsstraat 1 AB 5701Amersfoort MK Helmond (Vathorst) 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED DOOR NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING UW HUISARTS 

Meuffels in actie op het circuit van Brno.

* Geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 26

Henk Hendriks Installatie en Allround Service B.V. Is een installatiebedrijf dat voornamelijk werkzaamheden verricht in de particuliere sector op het gebied van nieuwbouw en renovatie van badkamers, WTW-, aard/luchtwarmte- en onderhoud cv installaties, daarbij de riool-, water-, gas-, cv- en zinkwerken.

Model:

Km-stand Bouwj.

BMW 325i Touring

158.713 06-’11 € 17.750,-

a u tCabrio o b e daut. rijf Fiat 500C

78.938 10-’10

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?

Ford Focus Station 1.6i

195.594 03-’06

€ 9.750,-

€ 4.450,• Lierop

H oKa g e1.2 w eGrand g 2 9 Prix L i e r o p101.769 • 0 4 9 205-’11 3 3 1 4 3€ 25.950,Ford

Wegens de enorme groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een:

w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Opel Astra 1.4i 5Drs

ALLROUND MONTEUR INSTALLATIE TECHNIEK

Opel Astra 1.4T Stat Aut.

autobedrijf

Full time (40 uur)

Wij bieden: • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf • Marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden • Ervaring is geen pre, wij bieden de mogelijkheid voor (om)scholing

100.549 07-’12

€ 9.950,-

51.223 09-’15 € 15.950,€ 4.950,-

Opel Corsa 1.0i 12V

118.595 05-’09

Opel Insignia 1.6i turbo

160.333 07-’10 € 10.950,-

• Lierop

Te l . 0 4 9 2 3 3 1 4 3 2 • w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Opel Zafira 1.6i 16V

u t oTourer b e d r7Pers ijf Opel a Zafira

188.747 03-’07

€ 5.950,-

63.262 07-’16 € 17.950,-

• Lierop

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website!

Wij vragen: • In het bezit van een geldig rijbewijs • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding

H o g e wHogeweg e g 2 9 L i 29, e r o5715 p • 0 4 9Lierop 2 331432 PT w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Tel.: 0492 - 33 14 32 • www.knoops-lierop.nl

Ben je geïnteresseerd in bovenomschreven functie? E-mail jouw sollicitatie brief en CV naar info@hhinstallatie.nl of stuur het per post naar Henk Hendriks Installatie en Allround Service B.V. t.a.v. Henk Hendriks Randweg 9 5711 DJ Someren

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Op zoek naar een leuke bijbaan? Ben jij gemotiveerd en in de leeftijd van 14 tot 18 jaar? Beschikbaar op zaterdag van ± 7:00 tot 13:00 uur? Beschikbaar in de zomer-schoolvakantie à minimaal 3 weken?

Dan kun je bij Vereijken Kwekerijen B.V. (locatie Someren) aan de slag als

OOGSTMEDEWERKER van Tasty Tom tros tomaten!

Geïnteresseerd? Schrijf je via de email in!! someren1@vereijkenkwekerijen.nl

• T otale Leegverkoop bij Foka Deurne. Laptoptassen/ gsm/ tablethoezen tot 70% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

Prijs

• T otale Leegverkoop bij Foka Deurne. Foto objectieven tot 30% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • V looienmarkt Deurne, al 46 jaar voor het goede doel en voor steun aan de W ereldwijde Duurzame O ntwikkelingsdoelen. O p zaterdag 16 juni vindt van 14.15 tot 15.45 uur op het binnenterrein de jaarlijkse verkoop per opbod plaats. V anaf 13.45 uur kan men het aanbod bekijken in de voorruimte. De grote winkel is zoals elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in V lierden, 0493-320302 www.vlooienmarktdeurne.nl

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006

* Poetshulp gevraagd voor ongeveer 3 uurtjes per week. Tel. 06-45562807

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

www.hetcontact.nl www.peelbelangonline.nl

MATRASSEN MANIA!

• De sleutelbus V oor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

UBICA pocket-latex of –traagschuim nu

2e matras GRATIS! COMFORTFOAM SG40 90x200 van € 129,- nu

99,00

KOUDSCHUIM HR40 7ZONE 90x200 van € 395,- nu

Wij hebben een ruim assortiment BBQ vlees voor u op voorraad

Pestorolletje

(varkensschnitzel + pesto + boerenham) 100 gram

Vlugklaar: Griekse reepjes 500 gram

Grillschijven 500 gram

135 3 375 50

Mini rollade

(mosterd-dille, ui-bacon)

500 gram

Kant & klaar:

Gehaktballetjes in satésaus 500 gram

450

POCKET-KOUDSCHUIM 7ZONE 90x200 van €349,- nu

Piri-Piri BBQ-worstjes

495

500 gram

425

Vleeswaren: Boerenham

100 gram 1.89

Schouderham

100 gram 1.29

Gebraden gehakt

100 gram 1.09

249,00

199,00

BOXSPRING

899,00

Gestoffeerd hoofdbord 140- 160- of 180 x 200 cm (dezelfde prijs!) in diverse kleuren leverbaar • 2 Gestoffeerde boxspring onderbakken met binnenvering-interieur • 2 Pocketveringsmatrassen, mee gestoffeerd 7 comfortzone’s met afneembare tijk en HR-koudschuim afgedekt • Matrastopper HR-koudschuim 140- 160- of 180 x 200 cm

VLIERDENSEWEG 10, DEURNE

Acties geldig van do 14 juni t/m wo 20 juni

T: 0493-311542 www.jongwonenslaapcomfort.nl di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

Vlierdenseweg 10 5753 AD Deurne T: 0493-


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 27

KENNEDYKRANT Someren & omstreken

24

e

47

e

8k m

40 km

80 km

56

e

2018

Kennedymars 7 & 8 juli 2018

Rondje Someren zondag 8 juli 2018

Start 20:00 uur

Vliegende start

Nog even en de 56ste Kennedymars gaat van start. Voor het eerst in de geschiedenis vertrekken de wandelaars om 20.00 uur. Dat is nog niet alles. Er is ook een splinternieuwe route. De wandelaars lopen dwars door het centrum van Deurne en Helmond, over de Strabrechtse Heide en rond het Keelven. Het gedeelte door Someren-Heide en SomerenEind zit nu aan het einde van de route.

Verderop in deze krant vind je meer informatie over de nieuwe routes, de nieuwe starttijden en het programma tijdens het Kennedymars-weekend. Die informatie vind je ook in onze vernieuwde app, waarin we enkele verbeteringen hebben doorgevoerd. Volg ons tijdens het Kennedymars-weekend en in de periode daar naartoe zeker ook op Facebook, Twitter en Instagram! Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Mini Kennedymars zaterdag 7 juli 2018

Start 12:00 uur Nie uw r o ute e Volop vernieuwing bij de Kennedymars !

Ook het 24e Rondje Someren kent een nieuwe route. De tocht van 40 kilometer doet zijn naam nu ĂŠcht eer aan, want de route voert volledig over het grondgebied van de gemeente Someren. Voor het eerst is er een vliegende start op zondagochtend tussen 6.00 en 7.00 uur. Natuurlijk is er ook weer de Mini Kennedymars. Daar geen nieuwe route, wel is de start een uurtje eerder om 12.00 uur.

tussen 06:00 en 07:00 uur

We wensen de wandelaars heel veel succes en we hopen dat veel mensen hen komen aanmoedigen langs de nieuwe routes. Samen maken we er een geslaagde en gezellige editie van.

Durf jij de uitdaging aan?


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 28

Voorwoord burgemeester Dilia Blok Vereerd ben ik dat ik een voorwoord mag schrijven voor de krant van hét grote wandelevenement van Someren, de Kennedymars. Dit jaar een geheel vernieuwde editie met een volledig nieuwe route, een vervroegde starttijd én een nieuwe burgemeester. Vol verwachting sta ik op 7 juli a.s. aan de start om de lopers uit te zwaaien. Een spannende mars dit jaar dus, zowel voor de organisatie als de lopers: hoe zal de nieuwe route bevallen? Maar hoe je het ook wendt of keert, de (kilo) meters moeten gemaakt worden. 80 blijft 80, 40 blijft 40 en 8 blijft 8. Voordat de wandelaars hun eerste stappen mogen zetten, zijn er al vele meters gemaakt door de organisatie, JOEK Someren. Samen met een groot aantal vrijwilligers, van blarenprikkers tot blaaskapellen, zetten zij dit evenement op de kaart. Hartelijk dank aan al deze mensen! Alle deelnemers, groot en klein, die de wandeluitdaging aangaan, wens ik veel succes maar bovenal een mooie tocht. Geniet van al het moois wat Someren en omgeving te bieden heeft. Alle toeschouwers wens ik veel plezier. Maak er een feestje van langs de route en geef de lopers een steuntje in de rug! Ik kijk erg uit naar het weekend van 7 en 8 juli. Laten we er samen een mooie Kennedymars van maken! Dilia Blok Burgemeester van Someren

Infographic Kennedymars weekend

GEMID D

57 %

ijwilligers r v

43 %

800 Krentenbollen

DE EL

FIN IS N IJDE HT

ndelaars a w

80 km = 14,8 uren Gem. snelheid 5,4 km/u

40 km = 7,9 uren Gem. snelheid 5,1 km/u

Kilogram

(uitvallers en Mini Kennedymars niet meegerekend)

2 1

1 2

2

5

1 6 4

4

He www.kennedymars.nl

EELNEME D R L 80 Km

1602

8K

Totaal 4878

m

21

unieke bezoekers op de website tijdens het Kennedymarsweekend!

2

2 1 1 3

4

6.237

2

1.500L bouillon

237

2

017 S2

20.931

1

322 49 13 30 23

40

KRANTEN!

4 jaar 83 jaar

1

Aantal app downloads

4

Oudste wandelaar

11 0 Km 36

Jongste wandelaar

4

3 9 3 7 9 2 1 12 2 10 4 4 16 5 5 2 13 3 13 9 8 7 14 9 14 6 13 4 14 5 5 10 7 9 17 8 7 42 8 58 24 14 18 97 50 7 29 61 12 291 1128 127

AANT A

2

3

6

2

r ko

4,3

keer de wereld rond!

1

D AIL LES

mst lo pers

ME

500m bananen= 5,38 keer het

Vrijheidsbeeld


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 29

Mini Kennedymars Op zaterdag 7 juli mogen de wandelschoenen weer uit de kast gehaald worden voor de 47e Mini Kennedymars! Iedereen mag gezellig meedoen aan deze wandeltocht van 8 kilometer door het centrum van Someren. Dit jaar is het thema ‘Diep in de zee’! Op het Wilhelminaplein zijn diverse activiteiten rondom dit thema. Zo staat er o.a. een haaien-springkussen, een beach slide springkussen en een surfsimulator. Ook kun je SpongeBob gooien, eendjes hengelen, knutselen en jezelf laten schminken. Om mee te doen heb je alleen een startkaart nodig. Deze koop je tijdens de voorinschrijvingen op zaterdag 23 juni en zaterdag 30 juni tussen 10.00 en 15.00 uur op het Wilhelminaplein in Someren. Een startkaart kost tijdens de voorinschrijving €3,-. Op deze dagen verkopen wij ook een handig en leuk startpakket voor maar €5,-! Inschrijven op zaterdag 7 juli kan tussen 9.00 en 12.00 uur op het Wilhelminaplein in Someren. Een startkaart kost dan €5,-. Heb je de wandeltocht van 8 kilometer uitgelopen? Dan verdien jij de echte Mini Kennedymars medaille! Ook dit jaar is er een bandje speciaal voor ouders/begeleiders die meelopen tijdens de Mini Kennedymars. Hiermee mag je tijdens de wandeling ook gebruik maken van al onze faciliteiten. Deze bandjes zijn verkrijgbaar tijdens de voorinschrijving en voorafgaand aan de start van de Mini Kennedymars. Een bandje kost €2,50 en is verplicht voor elke ouder/begeleider die meeloopt tijdens de Mini Kennedymars. Na de wandeltocht zijn jullie welkom op het Wilhelminaplein voor allerlei leuke activiteiten. Onze mascotte Jack zal natuurlijk ook aanwezig zijn op het plein om jullie aan te moedigen. We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 7 juli a.s.! Kijk voor meer informatie over de Mini Kennedymars op www.kennedymars.nl

Programma

Ballon €2,Het leukste cadeau aan de finish!

Estafette van 8 km door de jeugdlopers van ’t Jaspersport. Tijdens de ceremonie ontsteken zij het Kennedyvuur.

Warming up Healthclub One, BAS Bootcamp & Sports, Dutch Obstacle Run Center & Dance Studio Geleijns4LDC verzorgen een leuke en interactieve warming-up.

Binnenpraters

Aanvang ceremonie op het Wilhelminaplein door ceremoniemeester Jos Bergh. Tijdens de ceremonie wordt het Kennedyvuur ontstoken en hijsen we de vlaggen.

Binnenpraters Marcel Looijmans en Ruud Meeuws verwelkomen de lopertjes aan de finish.

De Dauwdruppeltjes

Diverse activiteiten

Optreden kinderkoor De Dauwdruppeltjes uit Someren-Eind.

Diverse activiteiten op het Wilhelminaplein met o.a. een surfsimulator, verschillende springkussens, schminken & knutselen en eendjes hengelen.

STARTSCHOT 12.00 u

13.00 u

Ceremonie

Het startschot van de 47e Mini Kennedymars wordt gegeven door mascotte Jack.

13:00 -16:00 u

11:35 u

11.30 u

11:05 - 11:30 u

10.45 u

Start estafette


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 30

Programma zondag 8 juli Openingswoord Rondje Someren

Op het Wilhelminaplein starten we met de ceremonie alvorens de wandelaars gaan starten aan de tocht van 80 kilometer.

Voorzitter JOEK Geert Lenssen spreekt de wandelaars van het Rondje Someren toe.

05.50 u

Aanvang ceremonie

STARTSCHOT

De lopers van ’t Jasper Sport steken het Kennedyvuur aan nadat zij de estafetteloop van 80km hebben voltooid.

24e Rondje Someren! Om 6.00 uur klinkt het startschot en volgt een vliegende start tot 7.00 uur.

06.00 u

Ontsteken Kennedyvuur

Kennedyontbijt

•Sketch van cabaretier Rob van Elst. •Warming up door Health Club One. Zij brengen alle lopers in beweging en zorgen al voor een goede sfeer vóór de officiële start! •De ‘Buitenpraters’ Grard Wijnen, Robert Hurkmans en Koen Wijnen gaan interactief met wandelaars en publiek in gesprek.

Op het overdekte terras van In d’n Herberg kun je terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet. Muzikale begeleiding van blaaskapel Speulendjer Wiees.

08.30 u

Optredens

Opening vernieuwde Jaarmarkt

09.00 u

Veelzijdigheid maakt de markt dit jaar bijzonder. Laat je tijdens het shoppen vermaken door het straattheater en geniet van een mooie markt op en rondom het Wilhelminaplein.

Start binnenpraters

Vlaggen hijsen door vrijwilliger van het jaar Peer van Kemenade en JOEK erelid Louis van den Bosch. Toespraken door burgemeester Blok en voorzitter Geert Lenssen.

Robert Hurkmans, Grard Wijnen en Koen Wijnen verwelkomen alle wandelaars op de rode loper. Zorg dat je erbij bent!

09.30 u

Vlag hijsen

STARTSCHOT

Afsluiting 56e Kennedymars

De nieuwe burgemeester van Someren, Dilia Blok, geeft dit jaar het startschot van de 56e Kennedymars.

Op de rode loper sluiten we traditioneel het Kennedymarsweekend af met de laatste lopers en blaaskapel ‘Doe Mar Wa’.

16.00 u

20.00 u

19.45 u

19.00 - 19.45 u

19.00 u

18.45 u

Programma zaterdag 7 juli

Programmering Mainstage Wilhelminaplein Vanaf 20.00 uur.

zaterdag

zaterdag

Twenty Sicks

The boy next door

Zwarte cross, 3FM, Paaspop.... Twenty Sicks struint alle Nederlandse podia af met hun energieke show! Contrabas, gitaar en drums, meer heb je niet nodig!

DJ The Boy Next Door: Sexy Beats x Vrouwvriendelijke Tunes x Old School Jamz.

zaterdag

Saints ‘n Sinners

Blizzert en local hero festival

Pas op! Dit geheel nieuwe muzikale beest is razendsnel, heeft tanden en is, eenmaal losgelaten op het podium, niet meer te temmen!

Dé band die zorgt voor een nieuwe beleving. 100% interactief, energiek en voorzien van een enorme dosis enthousiasme. ‘Your feel-good ticket’.

zondag


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 31

Een veilige route met dank aan De Happy Drivers!

Sfeerprijs

De afgelopen twee jaar zorgde een vriendengroep aan de Sluisstraat in Someren-Eind voor een gezellige sfeer tijdens de Kennedymars. Ook dit jaar moedigen zij de wandelaars weer fanatiek aan, met veel gezelligheid en onder het genot van een drankje, barbecue en muziek. Dat ze dat doen met een barbecue komt goed uit, want dit jaar krijgen zij van de organisatie de sfeerprijs en dus het BBQ pakket. We spraken met Martijn van Horne en Lenny Vervoordeldonk van de vriendengroep. “Toen wij eind 2015 aan de Sluisstraat kwamen wonen, zeiden onze vrienden al snel dat ze met de Kennedymars naar ons zouden komen. Zo zaten we in 2016 voor het eerst langs de route. Toen ontstond ook direct de naam Radio Sluisstraat, omdat we gezellige muziek draaien en de lopers aanmoedigen door de microfoon.

In 2017 vierden De Happy Drivers hun 25-jarig bestaan. Ook na dit zilveren jubileum kunnen we weer rekenen op de inzet van de mannen en vrouwen van de motortourclub uit Someren-Eind bij de beveiliging van de route van de Kennedymars. Met hun motoren zorgen ze ervoor dat de route autovrij blijft, door kruispunten of zijwegen af te zetten. Op zaterdagmiddag helpen De Happy Drivers bij de Mini Kennedymars om de route autovrij te houden. Die middag begeleiden ze ook de lopers

van ’t Jasper Sport met het Kennedyvuur. En ze zorgen ervoor dat de routes van de Kennedymars en het Rondje Someren autovrij blijven. Een evenement als de Kennedymars beveiligen kan trouwens niet zomaar. Alle leden van De Happy Drivers die meehelpen beschikken over een geldig verkeersregelaarcertificaat. Het is dan ook een verantwoordelijke taak. Met dank aan De Happy Drivers kunnen we ook dit jaar weer een veilige autovrije route garanderen voor de wandelaars.

Ook tijdens de 56 Kennedymars en het 24e Rondje Someren zitten wij weer langs de route! En net als de andere jaren zullen we weer zorgen voor muziek waar vooral de wandelaars, maar ook de straat van kan genieten. Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 8 juli voorbij wandelen. Heb je een muzikaal verzoekje, loop dan gerust even bij ons binnen, zodat we jouw lievelingswandelnummer kunnen draaien. Mocht je even uit willen rusten, dan mag je altijd bij ons komen zitten. En als je wilt, bieden we je een drankje aan.” Woon jij langs de nieuwe route van de Kennedymars? Dan dagen wij je uit om ook voor sfeer te zorgen. Wie weet staan wij dan volgend jaar bij jou op te stoep om de sfeerprijs te overhandigen.

Estafetteloop ’t Jasper Sport

Vrijwilliger van het jaar

Peer, hartelijk bedankt voor je inzet en van harte gefeliciteerd met de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’!

ER

va

“Als de Kennedymars niet meer door n het Heusden komt, dan stop ik”, zei Peer van Kemenade al een tijdje. Met de nieuwe route is de passage door Heusden en daarmee ook de post bij De Pandoer komen te vervallen. Peer heeft de daad bij het woord gevoegd en is inderdaad gestopt. Om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet, is Peer benoemd tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Peer van Kemenade zorgde er meer dan 25 jaar voor dat de post in Heusden werd ingericht. Ook de invulling van de post werd door hem geregeld. Peer was nooit te beroerd om een tweede dienst te draaien als ze mensen te kort kwamen. Verder kon hij lezen en schrijven met de uitbaters van De Pandoer en regelde hij dat de vrijwilligers niets te kort kwamen. Jarenlang hoefde de organisatie van de Kennedymars zich geen zorgen te maken of alles wel goed geregeld was op de post in Heusden. Dankzij Peer kon iedereen erop vertrouwen dat het goed kwam.

ar

I

ILLIG

VR

JW

ja

t Jasper Sport gaat door het vuur voor de Kennedymars!

Atletiekvereniging ‘t Jasper Sport gaat al ruim 35 jaar door het vuur voor de Kennedymars. Letterlijk gaan de lopers van het Jasper Sport de wandelaars overdag al vóór met een brandende fakkel. Mini Fakkelloop De jeugdleden starten met hun estafetteloop om 10.30 uur vanaf het Wilhelminaplein. Ongeveer een uurtje later komen zij met het Kennedy-vuur weer terug op het plein, waarna zij om 12.00 uur het startschot geven voor de Mini Kennedymars. De groep jeugdleden bestaat uit een 25-tal jonge lopers, zij wisselen elkaar om de 1000 m af. Fakkelloop De start van de 80 km estafetteloop vindt plaats om 11.30 uur. Rond de klok van 19.00 uur arriveren de lopers met de brandende fakkel op het Wilhelminaplein om het Kennedyvuur te ontsteken. Ze lopen gemiddeld dus ruim 10 km per uur! www.jaspersport.nl Atletiekvereniging ‘t Jasper Sport De toegankelijke club is al actief sinds 18 september 1973. Het Jasper Sport is een grote vereniging met meer dan 300 leden

Tijd 11.30 12.00 12.35 13.00 14.00 15.15

Plaats Lierop Someren Someren-Heide Someren-Eind Boerkamplaan Wilhelminaplein

Tijd 16.00 17.10 18.00 18.30 19.00 19.15

DOORKOMSTTIJDEN

Plaats Start Someren Asten Vlierden Deurne Helmond Mierlo

uit Someren en Asten. Populaire onderdelen zijn het hardlopen en sportief wandelen. De jeugdige leden voeren alle atletiek-onderdelen uit zoals hoog- en verspringen, horden lopen, speer -werpen enz. De estafettelopers worden begeleid door motorclub de Happy Drivers uit Someren-Eind. Zij zorgen ervoor dat de lopers de route veilig kunnen afleggen. Wilt u de hardlopers van ‘t Jasper Sport aanmoedigen tijdens deze knappe prestatie? Dan vindt u bovenstaand de doorkomsttijden.

Meet & Greet Op de 60 kilometer post bij Sporthal De Postel vind je dit jaar de Rabobank Meet & Greet. Het initiatief wordt dit jaar opgepakt door een aantal Somerense ondernemers: Bakkerij Van de Mortel, De Proeftuin, Keurslagerij Thomas Koppens en Groente & Fruit verswinkel. Op het grasveld naast de sporthal wordt een fijne plek gecreëerd, waar wandelaars kunnen uitrusten onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Dit is tevens de enige post op de route die ook toegankelijk is voor supporters. Zij kunnen de wandelaars hier tussen 5.00 en 12.00 uur ontmoeten en een hart onder de riem steken door ze aan te moedigen voor de laatste 20 kilometers.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 32

Jumboplein

JAARMARKT EN ACTIVITEITEN SOMEREN 8 JULI Op zondag 8 juli is er een geheel vernieuwde jaarmarkt in het centrum van Someren. Veelzijdigheid maakt de markt dit jaar bijzonder. Snuffelend tussen het variërende aanbod leeft het festivalgevoel, wat we creëren op en rondom het Wilhelminaplein, op de markt ook door. Laat je tijdens het shoppen vermaken door het straattheater en geniet van een mooie markt. Wil jij ook met een kraam op de markt staan? Meld je dan aan via www.kennedymars.nl/jaarmarkt

Op het Jumboplein staan weer verschillende attracties voor kinderen. Wil jij een parcours afleggen in minicars, springen op springkussens, jezelf uitleven in de speeltrailer of testen hoe lang je op de Crazy Sweeper kan staan? Kom dan naar het Jumbo-plein! De attracties zijn open vanaf 9.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen. Én grote kans dat je op het Jumbo-plein onze mascotte Jack tegen het lijf loopt! Ook is er op dit plein weer een kindermarkt. Heb jij mooie spulletjes die je niet meer gebruikt en denk er nog een centje voor te kunnen krijgen? Schrijf je in voor de kindermarkt via www.kennedymars.nl/inschrijven-kindermarkt

Festival Beleef dit jaar het festivalgevoel tijdens het Kennedymarsweekend!

Postelplein Naast de Main Stage (Wilheminaplein) draait Guus Hurkmans zowel op zaterdag als op zondag fijne reggae plaatjes in zijn reggae hut.

Loungen in een Oosters interieur met drankjes en cocktails. En daarbij kan je als je wilt ook een waterpijp bestellen. Met leuke muziek op de achtergrond die een echt club-lounge gevoel geeft. Een plek waar het oosten en westen samenkomen. Locatie, tussen Hotel Centraal en Ons Café.

Sportiviteit en challenges Het Postelplein staat in het teken van gezelligheid, sportiviteit, en challenges. Healthclub One en BAS Bootcamp & Sports zullen aanwezig zijn en verschillende challenges verzorgen, waar jong en oud aan deel kan nemen. Dutch Obstacle Run Center zorgt er zelfs voor dat er een obstacle parcours aanwezig is waar kracht, doorzettingsvermogen en conditie getest kunnen worden. Voor de deelnemers zijn er mooie prijzen te winnen! Aanmelden voor deelname kan binnenkort via de Facebook pagina’s van bovengenoemde bedrijven, of alvast via evenementen@ kennedymars.nl

Geniet van een groot assortiment speciaal bieren op het Speciaalbierplein. Locatie, naast Queen Plaza. Op zaterdag en zondag.

Op de foodmarket geniet je van heerlijke hapjes en drankjes en koop je de lekkerste etenswaren voor thuis. Locatie, Jumboplein.

NIEUW Kennedymunt! Voor het eerst werken we dit jaar met de Kennedymunten die geldig zijn tijdens het Kennedymars-weekend. De munten zijn overal in het centrum te gebruiken bij de cafés en bierkramen. (m.u.v. de foodmarket) De munten zijn op diverse plekken op het Wilhelminaplein verkrijgbaar.

Inschrijven Wil je je nog inschrijven voor één van onze tochten? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden daarvoor.

Kennedymars 80km • Tot 6 juli via de website www.kennedymars.nl • Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 30 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 7 juli bij de infostand op het Wilhelminaplein • Zaterdag 7 juli bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis Inschrijfkosten bedragen tot en met 30 juni € 22,50 p.p. Vanaf 1 juli betaal je € 27,50 p.p.

Rondje Someren 40km • Tot 6 juli via de website www.kennedymars.nl • Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 30 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 7 juli bij de infostand op het Wilhelminaplein • Zondag 8 juli bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis Inschrijfkosten bedragen tot en met 30 juni € 15,00 p.p. Vanaf 1 juli betaal je € 20,00 p.p.

Mini Kennedymars 8km • Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 30 juni van 10.00 tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein in Someren • Zaterdag 7 juli van 09.00 tot 12.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein Inschrijfkosten op 23 en 30 juni zijn € 3,00 p.p. Op 7 juli betaal je € 5,00 p.p.

Afhalen startbewijs Tijdens de voorinschrijving op 23 en 30 juni is het mogelijk je startbewijs op te halen. Dit kan op beide dagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur op het Wilhelminaplein in Someren. Vergeet niet om je bewijs van inschrijving mee te nemen. Ook hierna is het nog mogelijk je startbewijs op te halen. Voor de Kennedymars is dat mogelijk op 7 juli vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. Voor het Rondje Someren op 8 juli vanaf 05.00 uur. Je vindt ons op deze dagen bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis in Someren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 33

Route

Nieuwe verkeersmaatregelen Om de Kennedymars veilig te laten verlopen zijn er in het weekend diverse afsluitingen in Someren, Asten, Ommel, Vlierden, Deurne, Helmond (Brandevoort), Mierlo, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide.

Geen inrijstickers meer!

Voorgaande jaren was de bebouwde kom van Someren grotendeels afgesloten tijdens de Kennedymars. Dat is vanaf dit jaar niet meer het geval. Dit betekent dat Someren een stuk beter toegankelijk is tijdens de Kennedymars. Er zijn ook geen inrijstickers meer nodig om het centrum van Someren te kunnen bereiken. Deze worden dan ook niet meer verspreid. Bezoekers van de Kennedymars kunnen parkeren in het dorp. Let op, de normale verkeers- en parkeerregels gelden ook tijdens de Kennedymars! Voor actuele informatie over parkeren zie www.kennedymars.nl/verkeersmaatregelen

Wandelaars parkeerplaats

Voor wandelaars is er een speciale parkeerplaats ingericht: P1 Loovebaan 35. Openingstijden parkeerplaats: zaterdag 7 juli van 16.00-22.00u, zondag 8 juli 05.00-18.00u. Adres: Loovebaan 35 Someren. Uitsluitend voor wandelaars rijdt er een pendelbus van en naar het centrum. Post

Km

Locatie

1

14

2

20

3

25

4

31

5

35

6

41

7

47

8

52

9

57

10

60

11

67

12

70

13

74

14

80

Voor het spoor Deurne Boerenhuis Deurne Scouting Rijpelberg Helmond Phileutonia Helmond De Veste Brandpunt Helmond Brandevoort Sporthal de Weijer Mierlo Nirwana Lierop Soete Inval Someren Camping de Kuilen Someren Sporthal de Postel Someren De Bunt Someren-Heide Wouter Martens Someren-Eind De Platte Vonder Someren-Eind FINISH Someren

Scannen

EHBO Open - Sluiten

JA

NEE

21:30 - 23:30

NEE

JA

22:00 - 01:00

JA

NEE

22:45 - 02:00

NEE

JA

23:30 - 03:30

JA

NEE

00:00 - 04:45

NEE

JA

00:30 - 06:00

JA

NEE

01:00 - 09:00

NEE

JA

01:30 - 09:30

JA

NEE

02:15 - 10:30

NEE

JA

02:45 - 11:30

NEE

NEE

03:15 - 12:30

JA

JA

03:45 - 14:00

NEE

NEE

04:15 - 15:00

JA

JA

05:00 - 16:00

Route door centrum Someren

Kom op, wandel mee, wees sportief! In het weekend van 7 en 8 juli gaan er weer veel wandelaars proberen hun tocht te volbrengen. Maar wat is vooraf belangrijk en waar moet je zoal aan denken? Paul van der Weerden van trainingscentrum Teun en Paul geeft advies: ‘Wandelen in het algemeen is heel gezond. Het is voor iedereen mogelijk en elke dag te doen. Het zet de stofwisseling aan waardoor je beter je voeding kunt verteren en ook daardoor de afvalstoffen makkelijker kunt afvoeren. 80 kilometer wandelen is goed te doen en verantwoord als je goed voorbereid bent. Het is aan te raden om te trainen. Dit hoeft niet alleen een wandeltraining te zijn. Een ‘goed’ getraind (in andere sporten) persoon kan de Kennedymars ook op een verantwoorde manier lopen. ‘

TIPS! • Draag goede, ingelopen schoenen die niet te krap zitten. • Draag vocht absorberende kleding en sokken. • Ga de week voorafgaand op tijd naar bed en zorg dat je genoeg nachtrust krijgt. • Drink voldoende tijdens de tocht. Gewoon water drinken is het meest gezond. • Tijdens de tocht moet je niet alleen veel drinken, maar ook regelmatig (vanaf het begin) blijven eten. Vaste voeding (de grootste energiebron tijdens de inspanning) is zeker net zo belangrijk

als drinken. Probeer dit vooral te spreiden over de hele tocht en eet bijvoorbeeld niet alleen tijdens het ontbijt in één keer heel veel. • Zorg dat je voldoende zout binnenkrijgt, als het heel warm of benauwd is. • Veel druivensuikers gebruiken heeft geen zin. Het werkt maar kortdurend en heeft alleen zin in het laatste gedeelte van de tocht als je er echt ‘doorheen’ zit. • Heb je snel blaren? Laat dan vooraf je voeten tapen. • Verleg je grenzen, maar ga er niet overheen. Luister goed naar je lichaam. Maar het allerbelangrijkste: loop met goede zin en geniet van de mooie tocht en gezelligheid onderweg. Ondanks dat de tocht af en toe zwaar kan zijn, helpt dat je juist over de dode punten heen.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 34

Hoofdsponsoren

Colofon Uitgave

JOEK Someren

Postadres

Postbus 84 5710 AB Someren

Email

info@kennedymars.nl

Internet

www.kennedymars.nl www.joek.nl

Oplage

50.000 stuks

Verspreidings- Huis-aan-huis in Someren, Asten, gebied

Mierlo, Mierlo-Hout, Brandevoort, Rijpelberg, Helmond centrum en Deurne centrum.

Redactie

Toon van Otterdijk en Sabine Leenders.

Sponsor-

Noud Breukers, Thijs Sonnemans,

commissie

Tim Veltman en Geert Blommers

Foto’s

Gijs Raijmakers, Rob Fritsen en Siris

Druk

DAS Publishers

Lay-out

JosHoppenbrouwers.com

Bestuur JOEK

Geert Lenssen, Jessie Veltman,

Sponsor plus

Davy van Otterdijk, Boris de Lau, Stan van Heugten, Sabine Leenders, Pim van Otterdijk, Anne-Marie de la Cousine en Sanne Meeuws

Belangrijk telefoonnummer Meldkamer Kennedymars 0493-495267 (bereikbaar tot zondag 16.00 uur)

Webshop

Sponsoren

€25,-

Softshell jas Studio Kennedymars SIRIS doet op alle fronten verslag van de Kennedymars. Of je nu meedoet aan de tocht, langs de route staat als fanatieke supporter, of gewoon wilt genieten van de festiviteiten op het Wilhelminaplein; via Studio Kennedymars blijf je altijd op de hoogte! Je kunt onze verslaggeving volgen op radio (107.6 FM), televisie, studiokennedymars.nl én social media, #kennedymars.

Kom jij ons helpen?

Hashtag:

Hoe mooi is het om binnen het vrijwilligerswerk je competenties tot hun recht te laten komen of ervaring op te doen in het besturen van een vereniging en het organiseren van activiteiten. Veel werkgevers kijken bij het selecteren van nieuwe personeelsleden ook naar de ervaringen binnen het vrijwilligerswerk. Wij van JOEK zijn erg trots en dankbaar dat we jaarlijks over deze grote aantallen vrijwilligers beschikken. En juist omdat het om deze grote aantallen gaat blijven we ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus, heb je zin om jouw steentje bij te dragen aan dé gezelligste Kennedymars van Nederland en hét grootste evenement van Someren? Kijk dan op www.kennedymars.nl/ vrijwilliger en bekijk of het iets voor jou is of vraag informatie bij ons op.

Begunstigers Broviand

M. Leenders Reparatie Verhuur Someren

Houthandel Looijmans Hurkmans transport BV Calluna trucks

Autoverhuur Helmond Driemaster BV

Tomassen Vlees

Henk ICT

Peinemann

Dirk Joosen Klusbedrijf

Bouwmachineverhuur van der Weerden

Netwerknotarissen van Kaam

Albert Heijn Someren

Adventure Store

PBG grondwerk

Van den Eijnde nettenverkoop Fortune Coffee

Larco Foods

Kasteleins

#kennedymars #kennedymarssomeren #80km #rondjesomeren #40km #minikennedymars #8km #joek #donttalkwalk #wandelen #someren #noordbrabant #wandelevenement #gajijdeuitdagingaan #jack #bijzijn


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 35

18

Centrummanagement Asten viert Vaderdag

Eve n e m e n t e n 80’s-party voorziet van de beste alternatieve muziek. Het programma duurt zaterdag van 21.00 uur tot 3.00 uur. Een dag later spelen The Wildwood Dreamers, een all original rockabilly trio uit de USA. Aanvang 18.00 uur, de entree is zowel op zaterdag als op zondag gratis.

Holland Casino Eindhoven

Vrijdag 15 juni is in Holland Casino Eindhover een 80’s show met 2 Brothers on the 4th Floor. Zaterdag 16 juni is er een 90’s show met Twenty 4 Seven in het casino. Beide avonden van 19.30 tot 00.30 uur. Zondag 17 juni is er van 16.30 tot 22.30 uur een Celebration show met Willeke Alberti.

Overig Laatste editie beeldentuin Heusden

Saxofoniste Joke van Loon speelt zondag in Asten.

Uitgaan Optreden saxofoniste bij Klok & Peel

Saxofoniste Joke van Loon geeft zondag een concert bij Museum Klok & Peel in Asten. Ze brengt muziek met een temperamentvol Spaans tintje, bijvoorbeeld van bekende componisten als De Falla en Albeniz. Van Loon studeerde aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en aan het Franse Conservatoire à Rayonnement Regional te Limoge. Momenteel is ze uitvoerend klassiek saxofoniste en muziekdocente. Naast het optreden van Van Loon brengen vijf jonge talenten een reeks musicalsongs ten gehore. Het concert vindt plaats in de Oranjerie bij het museum en begint om 14.00 uur. Een museumkaartje geldt als entreebewijs.

Kunstenaar Theo van Dam opent zondag voor de laatste keer dit jaar zijn beeldentuin in Heusden. In zijn tuin aan de Behelp 15 verzorgen zes kunstenaars een inspirerende expositie. Tevens is in de pop-up-ruimte keramiek werk van Conny Raeskin te zien. Gekoppeld aan de actualiteit (examenkandidaten kregen deze week hun uitslag te horen) heeft Van Dam een beeldje opgesteld van een blij, opgelucht meisje dat haar diploma heeft gehaald. De beeldentuin is van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend. De entree is gratis.

Jubileumcongres uitvaartbureau

Ook zaterdag kunnen kinderen weer bij een oldtimer op de foto met papa.

Op zondag 24 juni organiseert Jan Fiddelaers, ter ere van het 25-jarig jubileum, het congres ‘Ik rouw van jou: rouw bij volwassenen’. Dit congres wordt gehouden van 13.00 uur tot 16.00 uur in Rouwcentrum Fiddelaers in Heeze. Het congres bevat professionele sprekers, muziek en ervaringsdeskundigen. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn te verkrijgen via www.fiddelaers.nl/jubileum. De gehele opbrengst wordt geschonken aan stichting WeesGelukkig.

Uitwisselingsconcert lokale harmonieën

Harmonie St. Cecilia (Asten) en harmonie St. Antonius (Heusden) houden vrijdag een gezamenlijk uitwisselingsconcert. Dit concert vindt plaats in gemeenschapshuis Hart van Heuze in Heusden. Het optreden geldt voor harmonie St. Cecilia als voorbereiding op het Peeltoernooi eind mei in Meijel. Het uitwisselingsconcert duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en is gratis toegankelijk.

Zo staan er van 11.00 uur tot 16.00 uur tal van activiteiten gereed. Vaste prik op de dag voor Vaderdag: een ritje in een oldtimer naar keuze. Kin-

Een actueel kunstwerk in de Heusdense beeldentuin.

deren kunnen samen met hun papa een auto naar keuze uitzoeken, die staan opgesteld op de Markt. Daarbij kunnen ze meteen samen op de foto,

die direct wordt afgedrukt. Zo is het vaderdagcadeau ook meteen geregeld. In winkelcentrum Midas komt ballonartiest Rolando op bezoek. Hij geeft vaders bijzondere balloncreaties, persoonlijk aangepast aan de ontvanger. Rolando is van 12.00 uur tot 16.00 uur aanwezig.

Line-up Zum Schluss compleet

Programma Misty Fields compleet HEUSDEN - Misty Fields heeft het programma compleet. Het festival maakte dinsdag de laatste twaalf namen voor de aankomende editie bekend. Zo spelen onder meer de Tijuana Panthers, Yak en Moaning begin september op de Heusdense festivalweide. Ook het Amsterdamse Pip Blom is van de partij, evenals Cut Worms, Komodo, Tony Clifton, Niko, Kitchenette, The Streetbeat Empire en de akoestische troubadours van The Feliciano’s. Misty Fields vindt plaats op 31 augustus en 1 en 2 september. Het volledige programma en informatie over de kaartverkoop zijn te vinden op www.mistyfields. com.

Druk weekend bij ’t Spektakel

Café ’t Spektakel houdt zaterdag een motor-toertocht van zo’n 200 kilometer, waarna bij terugkomst ’s avonds dj Bas TT de jaarlijkse

ASTEN – Voor vaders is het zaterdag goed vertoeven in Asten. Het Centrummanagement pakt namelijk uit in de aanloop naar Vaderdag, waarbij ook aan de kinderen wordt gedacht.

(Foto: John Cleutjens)

SOMEREN-EIND - De organisatie van Zum Schluss Outdoor 2018 heeft haar programma rond. Op zaterdag 21 en zondag 22 juli vindt in Someren-Eind voor de 12e keer het festival plaats. Met namen als Mr Polska, Mental Theo, Mark With AK, Coone, Tony Junior, The Pitcher, Dio en Johnny 500 wordt de zaterdag grotendeels

gevuld met Electronic Dance Music. De zondag is er voor ieder wat wils met onder andere Wulf, Special D, Snollebollekes, Darkraver, K-Liber, The Boy Next Door, Baby Blue en de Vlaamsche coverband Les Truttes. Bekijk de volledige line-up via www.zumschluss.nl. Wie nog kaarten wil, moet snel zijn. De weekendtickets zijn inmiddels al uitverkocht.

Grote finale Klassiek in De Ruchte

K r u i s wo o rd p u z z Puzzelservice el / Persbelangen / P0951 HORIZONTAAL: 1 speciale aanbieding;6 maat;12 gehoorzaal;14 tijdvak;16 Bescherming Bevolking;18 idioom;19 getijde;20 telwoord;22 slede;23 reeds;24 erfelijkheidsdrager;25 onduidelijk;27 boete;29 hof;31 zee-inham;32 karpet;34 maniertje;36 bergweide;37 ongebonden;38 hen;40 oorspronkelijk;41 soort hert;42 gelofte;43 gevoel van eigenwaarde;46 nauw;48 snel vliegtuig;49 ampère;51 nakomeling;53 gehoorzaamheid;55 gedachte;56 deel van een molen;58 via;59 durf;60 grote hoeveelheid water;61 trekdier;63 voorzetsel;64 deksel;66 ovum;67 appelgerecht;69 Anno Domini;70 kaas;71 dikke straal;73 constructie;74 tumult. VERTICAAL: 2 onder andere;3 buiten de lijn;4 pest;5 tijdsperiode;7 echtgenoot;8 kweek;9 stormaanval;10 bezittelijk voornaamwoord;11 in bezit van;13 omhaal;15 rivier in Nederland;17 applaus;19 uniform;21 reputatie;24 overschrijving;26 ad interim;27 opgewekt;28 lichaamsdeel;30 grondtoon;31 hoofddeksel;32 gedroogde vrucht;33 vermageringskuur;35 dun flensje;37 boerderijdieren;39 hoofddeksel;44 horens;45 bakvloeistof;47 aquariumvisje;48 jonkheer;49 stand der edelen;50 communicatiemiddelen;52 persoonlijk voornaamwoord;54 muziekinstrument;55 in oprichting;57 duplicaat;59 vogel;60 telwoord;62 ontspanningsbezigheid;63 officiele kledij;65 voormalige republiek;67 woonboot;68 groente;70 barium;72 vader.

Winnaar vorige week

Fam. Boijmans uit Ommel Proficiat!! Winwoord: TRANSPIRATIE

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 11 16

2

3

4

5

6

12

10 15 19

23

26

27

31

28

32

51

47 53

52

61

39

35 40

Finaliste Danièle van Os met haar instrument.

48

49

SOMEREN - Hristo Petrov en Danièle van Os treden zondag 17 juni om 11.00 uur op in de finale van Klassiek in De Ruchte in Someren.

50

55

58

59

62

63

67

66

34

54

57

60

30

42 46

56

29

38

41 45

24

33

37

36

44

9

14

22

21 25

43

8

18

17

20

13

7

64 68

70

71

73

65 69

74

51

49

22

8

62

31

30

9

24

42

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

zoals harp, viool, cello, klarinet, gitaar en piano. De finalisten zijn voortgekomen uit de zondagochtend-concerten, waaraan het eind van ieder concert het publiek kon stemmen wie er door mocht naar de volgende ronde. De entree is 10 euro.

Kick-off nieuw filmproject Peelpioniers

72

© Persbelangen P0951

68

In het afgelopen theaterseizoen traden er solisten, duo’s en een trio op met uiteenlopende instrumenten,

(Foto: Eric Driessen)

41

SOMEREN - Na de debuutfilm Van je familie moet je het hebben maken de Peelpioniers zich nu op voor een nieuw project. Van Zummere en nie Baang wordt de tweede lokale speelfilm, die komende zomervakantie wordt opgenomen. Komende zaterdag vindt de kick-off plaats waarbij de diverse rollen worden gepresenteerd.

Van Zummere en nie Baang vertelt het verhaal achter deze bekende kreet. En niet alleen een kreet, er schuilt ook een volkslegende ach-

ter. De film neemt de kijker terug naar de tijd van smokkeltochten in de regio, waarin zout een belangrijke rol speelde. Het verhaal moet er een van verbinding worden. “We willen laten zien dat trots op je afkomst en verbinding met anderen hand in hand gaan’, zegt producent Geert Bukkems. Geïnteresseerden om een rol te vervullen zijn zaterdag welkom in De Ruchte in Someren, waar tekst en uitleg wordt gegeven. Zij dienen zich van tevoren per mail aan te melden via vanzummere@ peelpioniers.nl.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 36

Fam i l i e b e ri ch t e n Welkom lieve

FERRE

Johannes Gerardus 7 juni 2018 Joeri-Mirda en Evan Welten Vlinkert 51, 5725 AJ Heusden

Al 30 jaar maakt hij flauwe grappen. Gelukkig is hij beter in het maken van kozijnen, deuren en trappen.

Gefeliciteerd Bart! ‘t Tendumke

Het hele jaar met de schaar in de hand en in het weekend is ze regelmatig ook boven de pot beland.

Na 30 jaar op deze aardbol, zit de agenda van deze jongen overvol. Als leerling weinig te klagen, maar ja wat wil je met al die vakantiedagen. Hij verhuist bijna terug naar de goeie kant van het kanaal, Dan ook voor Frans het huisje, boompje, baby verhaal?!

Gefeliciteerd! Van de ruige vrienden.

E-jeugdkamp wil hun sponsoren bedanken voor de spontane bijdragen • Slagerij Tomassen • Bakkerij van de Mortel • Jumbo Welten Someren • Maarten Hendriks DJ • Sleja Tegel- en Natuursteenwerken • Garage Roland Hendriks B.V. • SVSH Voetbal • Dakos Korfbal • Mobiele Fietsspecialist Geert • E.T.B. Willem Bos.

• O verlas t on ged i erte? ? B el 04 9 3 - 6 88006 . • TO O N TI N N E M A N S onderh ouds- en rep aratiew erkz aam h eden rond uw h uis en bedrijf . T el . 04 9 3 - 4 9 4 86 2 . • Z oete kers en z el f p l ukken. € 2 , 00 p er kg. N ieuw e aardap p el en € 1 , 00 p er kg. S tam roz en € 1 0, 00 T ienray sew eg 2 , M eerl o * B i n n en kort te h u u r in verz am el bedrijf sp and. G esc h ikt voor w erkruim te of op sl ag: 2 units 1 6 x 3 .5m m et el k een rol deur. M et enkel e p arkeerp l aatsen op af gesl oten terrein, l igging M ol enakkers 1 5 A sten. U nits z ijn ook sam en te h uur. P rijs p er unit € 3 50, - ex c l . p /m ( z onder energie) I nf o: T on van G ef f en H ol ding B V , 06 - 2 1 57 2 9 2 9

Een echte optimist, heeft ons verlaten. Geheel tegen zijn flamboyante levensopvatting in, is onze luidruchtige levensgenieter op zijn eigen wijze, rustig vertrokken

Patrick Bongers

• B i ologi s c h vlees , p uur, am bac h tel ijk m et de sm aak van vroeger! V arkens, rund, kip , l am svl ees, vel e soorten vl eesw aren o.a. uit eigen rokerij. B iol ogisc h e aardap p el en, uien, ap p el s, eieren, boerenkaas, geitenkaas. G eop end: vrijdag en z aterdags 1 0.00 tot 1 7 .00 uur. W ebw inkel en ook bez orging. S um iran B iol ogisc h e B oerderij B roekstraat 3 57 2 5 T L A sten- H eusden 04 9 3 - 4 4 06 3 0 w w w .sum iran.nl • Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. Foto/video statieven tot 50% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne. • O f f ic ië l e p asf oto' s b i j u th u i s gem aakt, voor p asp oort, I D of rijbew ijs; 04 9 3 - 3 53 1 02 , Foka Deurne

Familie Bongers Familie van Oosterhout Harrie Hoeben

Wij hebben afscheid genomen van Patrick, in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, op zaterdag 9 juni. Aansluitend heeft de crematie in stilte plaatsgevonden in crematorium Weerterland.

Telefoon: (0493) 47 35 78 Email: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl

Nooit meer is voor altijd Wij moeten afscheid nemen van onze liefste mama, dierbare -zus en fijne oma. In de nacht van 6 juni heeft zij het leven losgelaten. Het wordt stil zonder haar.

TOOS GIELISSEN-ENGELEN

Haar kinderen Haar zus Liesbeth & Piet Tonny Toontje † Hanneke Marie-Francé & Rea Haar kleinkinderen Petra & Gert, Kevin Carla & Cees Correspondentieadres: Lombokstraat 18, 6524LR, Nijmegen De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 juni in het kerkje ‘In De Gloria’ te Asten. Aansluitend hebben we Toos te ruste gelegd bij Harry op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Asten.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij u danken voor uw betuigingen van medeleven bij het overlijden van onze zus, schoonzus, tante en vriendin

DORY KOOLEN Dit medeleven en aandacht in de vorm van persoonlijke en schriftelijke condoleances, of bloemen heeft ons getroost met dit verlies. Herinnering aan deze reacties maakt ons dankbaar. Familie Koolen Agnes Hulshof Asten, juni 2018

Henk van Gog Moeke van Gog Familie Klein Zieverink Familie van Gog

Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank Effectiever en goedkoper dan een advocaat Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue • Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl • www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Liessel, juni 2018

Waterdael 2 Beschikbaar per 1-8-2018 06-45562807

(bellen na 13.00 uur)

Janine Spitz Kerkrade, 8 juni 2018 Dr. Jaegersstraat 53 6417 CJ HEERLEN De afscheidsdienst, waarin we Noud hebben herdacht, heeft plaatsgevonden op woensdag 13 juni in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend hebben we hem begraven op begraafplaats Dellerhof te Someren.

Asten, 1 juni 1917 Maarheeze, 6 juni 2018

Angela van Gog-Klein Zieverink

Te huur luxe gezinswoning

echtgenoot van

echtgenote van Harry Gielissen †

Een speciaal woord van dank aan de mensen van de Zorgboog voor de goede zorgen.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN

Arnoldus Jacobus Maria

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn lieve vrouw, schoondochter, zus, schoonzus en tante

Door jullie medewerking kunnen we terugkijken op een fantastisch weekend

Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die hij mij gegeven heeft, gedurende 31 jaar, heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve man

JANINE SPITZ

PEELBELANG

Aanleveren advertenties uiterlijk dinsdag 14.00 uur

van Jan Luiken (1649-1712)

Noud Scheepers

Veldhoven, 4 juni 2018 Correspondentieadres: Speenkruid 32, 5721 RJ Asten

• Totale Leegverkoop bij Foka Deurne. G eh el e voorraad tot 7 0% korting. Foka – Kerkstraat 8 – Deurne • Z oete kers en z el f p l ukken. € 2 , 00 p er kg. N ieuw e aardap p el en € 1 , 00 p er kg. S tam roz en € 1 0, 00 T ienray sew eg 2 , M eerl o

DROOM IS ‘t LEVEN, ANDERS NIET; ‘t GLIJT VOORBIJ GELYK EEN VLIET’, DIE LANGS STEYLE BOORDEN SCHIET, ZONDER OOYT TE KEEREN.

Hij overleed in de leeftijd van 47 jaar.

• G eb ru i kte b an d en vanaf € 2 5, 00 inc l . m ontage en bal anc eren. T e koop gevraagd l oop - en sl oop auto' s. Direc t gel d en R DW vrijw aring. T h om assen A uto' s H asp el w eg 3 7 Deurne tel . 04 9 3 - 3 51 552 . * B i n n en kort te h u u r in verz am el bedrijf sp and. G esc h ikt voor w erkruim te of op sl ag: 2 units 1 6 x 3 .5m m et el k een rol deur. M et enkel e p arkeerp l aatsen op af gesl oten terrein, l igging M ol enakkers 1 5 A sten. U nits z ijn ook sam en te h uur. P rijs p er unit € 3 50, - ex c l . p /m ( z onder energie) I nf o: T on van G ef f en H ol ding B V , 06 - 2 1 57 2 9 2 9

AIR

Wij zijn ontroerd door het hartverwarmende medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze papa en opa

Harry Sauren De mooie brieven, kaarten, de prachtige bloemen en de belangstelling bij het afscheid hebben ons erg goed gedaan. Onze oprechte dank hiervoor. Helmi Sauren - van den Einden Evelien, Lieke & Said, Mimoen - Kenza, Dries & Dorien

“Wie ooit ’n vertrekkende kraanvogel heeft gehoord, vergeet haar nooit meer………….” Heel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van

Koos van de Mortel-Berkers * 9 december 1946

† 9 juni 2018

echtgenote van

Jan van de Mortel † Familie Berkers Familie van de Mortel Jupiterstraat 9 5721 ZE Asten Wij hebben afscheid van haar genomen in een plechtige uitvaartdienst op donderdag 14 juni in de parochiekerk van O.L.V. Praesentatie te Asten-Ommel.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van

Koos van de Mortel - Berkers Meer dan 50 jaar was Koos een zeer trouw en betrokken lid van onze muziekvereniging. Ze speelde met gedrevenheid hoorn in ons korps, samen met haar zussen en zelfs letterlijk tussen haar zussen. Koos heeft zich steeds met hart en ziel ingezet voor de vereniging. We konden altijd op haar rekenen, zelden was ze afwezig. We beseffen nog maar nauwelijks dat haar stoel nu leeg zal zijn. Dankbaar zijn we voor haar muziek en haar ideeën om van ieder optreden iets moois te maken. Niet alleen haar zussen maar ook wij als medemuzikanten zullen haar missen. Ons medeleden gaat uit naar haar familie, vrienden en verdere naasten, wij wensen hen veel sterkte toe. Muziekvereniging Sancta Maria Ommel


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 37

Jubileumcongres Jubileumcongres Jubileumcongres Ik Ik rouw van jou: rouw bijbij volwassenen jou: rouw volwassenen Ikrouw rouw van van jou: rouw bij volwassenen

Sinds 1953

“Sterk zijn betekent soms, dat je op moet geven Het betekent soms een traan Sterk zijn betekent soms, dat je niet meer moet streven Het betekent soms, dat je het moeten laten gaan”

Zondag 2424 juni 13.00 - 16.00 uur Zondag juni 13.00 - 16.00 Zondag 24 juni 13.00 - 16.00 uur uur Rouwcentrum Heeze Rouwcentrum Fiddelaers, Heeze RouwcentrumFiddelaers, Fiddelaers, Heeze

In liefde losgelaten...

Nel van den Berkmortel-Engels echtgenote van

Mart van den Berkmortel

Uitvaartcentrum Someren Asten

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Acaciaweg 26 5711 CM Someren

Mart Bianca en Gerard Lorenz en Lotte Carlo en Ilse Jacqueline en Wilfred Janneke Bram

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding

11 juni 2018 Mortierpad 9, 5757 CM Liessel

van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een

Nel is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag 15 juni van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 juni om 09.30 uur in de aula van het crematorium, Somerenseweg 120 te Heeze.

goed gevoel kunnen terugkijken.

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. In plaats van bloemen graag een donatie voor de KWF kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.

Met o.a. rouwdeskundigen Met o.a. rouwdeskundigen Met o.a. rouwdeskundigen Riet Fiddelaers enen Manu Keirse Riet Fiddelaers - Jaspers Manu Keirse Riet Fiddelaers- Jaspers - Jaspers en Manu Keirse

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Tickets 55euro p.p. Tickets 5 euro p.p. Tickets euro p.p. www.fiddelaers.nl/jubileum www.fiddelaers.nl/jubileum www.fiddelaers.nl/jubileum • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. * B.B.Q. 06-51826116 www.vandenboschvlees.nl

SPORTCAFÉ DE KOLK

BAKEL - In april 2013 begonnen Mies en Marisca Claassen als beheerders van de sporthal en uitbaters van de Kolk. Dit gebeurde nadat de gemeente het roer had omgegooid. Samen runnen Mies en Marisca een sportcafé dat altijd open is voor de sporters. Er is bijna elke dag wel iets te doen. De zaalvoetballers, volleyballers, handballers, korfballers, hockeyers, badmintonners, darters en de leden van Musis Sacrum verwelkomen zij graag in hun sportcafé. Sinds kort

worden er ook kinderfeestjes georganiseerd, waar gretig gebruik van gemaakt wordt. Mies en Marisca runnen het café al vijf jaar met heel veel plezier en de sporters komen graag een drankje doen na het sporten. Ook alle verenigingen zijn heel tevreden over deze fijne plek.

Sportcafé de Kolk Beekakker 13 Bakel | Tel: 06-10673132 E-mail: miesmariscaclaassen@gmail.com

DAS pas business

• Totale Leegv erkoop bij Foka Deurne. Foto flitsers tot 30% korting. Foka – K erkstraat 8 – Deurne.

• Totale Leegv erkoop bij Foka Deurne. Foto/ video statieven tot 50% korting. Foka – K erkstraat 8 – Deurne.

VARENDONCK COLLEGE FELICITEERT ALLE GESLAAGDEN Wij wensen alle leerlingen die ons gaan verlaten een heel mooie toekomst!

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Krasdokter.nl, lakbeschadiging of kras? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509. • Te koop gevraagd: LP's + singeltjes 06 - 51 590 465

GESLAAGD! GES

www.varendonck.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 38

Hoogste punt bereikt

Twee nieuwe electrische laadpalen

Klok & Peel zet nieuwe duurzame stap ASTEN – Museum Klok & Peel heeft haar duurzame ambities kracht bijgezet met de plaatsing van twee elektrische oplaadpunten. Wethouder Theo Martens verrichtte vorige week vrijdag de officiële openingshandeling. De palen konden met een donatie van de voormalige wijkraad Asten Centrum-Zuid worden gerealiseerd.

SOMEREN - De vlag is gehesen. Vorige week woensdag werd het hoogste punt van de verbouwing van De Ruchte in Someren bereikt. Ruim een maand geleden begon bouwbedrijf Dobu aan de verbouwing. Wethouder Louis Swinkels mocht de vlag hijsen. De Ruchte breidt zijn foyer uit aan de zijde van de parkeerplaats en er komt een overkapping voor een terras. Ook komt er een nieuwe bar en een grotere keuken voor onder andere de cliënten van Oro. De verbouwing moet rond 31 augustus afgerond zijn.  (Foto: Hein van Bakel)

Klok & Peel is ambitieus, zeker ook als het over duurzaamheid gaat. Zo heeft het museum de nieuwste tentoonstelling De Peel aan Zee volledig gasloos gemaakt. De verwar-

mingsketel is verwijderd, en ook zeven radiotoren zijn verdwenen. Het gebouw is dusdanig goed geïsoleerd dat er nog maar nauwelijks verwarmd of gekoeld hoeft te worden. Een kleine warmtepomp biedt daarmee al voldoende soelaas. Vrijdag werd ook vóór het gebouw de eerste slag geslagen. Zo werd op het parkeerterrein waar ook hockeyclub HCAS gebruik van maakt een duo-laadpaal voor auto’s geplaatst. Deze is onderdeel van het landelijke netwerk van openbare oplaadpunten. Daarnaast kreeg het fietsservicepunt voor het museum een

oplaadpunt voor fietsen en mobiele telefoons. De stroom wordt geleverd door een bijgevoegd zonnepaneel.

Masterplan

Klok & Peel heeft ook de gebouwen aan de overkant van de weg nog op de korrel. Daar zijn onder meer de depots, de werkplaats en facilitaire ruimtes ondergebracht. Ook partners IVN Asten-Someren en de Jan Paagman Sterrenwacht hebben daar hun onderkomen. Het museum komt daarom later dit jaar met een masterplan voor een duurzame renovatie aldaar.

Jeugdconcert in kerk Deurne DEURNE - Jonge muzikanten uit Asten en Deurne treden zondag 17 juni voor het voetlicht tijdens de Concertcyclus in de Willibrorduskerk in Deurne. Het concert begint om 16.00 uur. Jeugdmuzikanten uit Asten en Deurne laten een gevarieerd muzikaal programma horen met een ge-

zamenlijk slotstuk. De deelnemers zijn het Jeugdorkest van Harmonie Sint Cecilia Asten, twee jeugdslagwerkgroepen van Jong Nederland uit Asten en solisten van Musicas en Dé Muziekschool uit Deurne. Het concert duurt ruim een uur en is vrij toegankelijk. Wel is er na afloop een collecte ten behoeve van de organisatie van de Concertcyclus.

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren H. Maria Presentatiekerk Asten zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv Volkszang met orgel en cantor Intenties: Gerard en Maria Philipsen-Raaijmakers vw vaderdag; Overleden ouders Jan vd Eijnden en Sophie vd Eijnden- Franssen; Marinus Wijnen vw verj. zondag 11.00: Eucharistieviering vaderdag mmv Jozefkoor Intenties Jan Leenen en Zus Leenen –Verlijsdonk; Thieu Swinkels en Jet Swinkels-Sleegers vw trouwdag; Will en Toos Peeters; Sjef Meijs; Fien Berkers- Geboers; Dory Koolen; Koosje vd Loo- Tilborghs; Mieke v Gogh-v Baar; Maroesja vd Broek vw verj. Maikel Verhees vw verj,Opa en Oma Bukkems,Opa en Oma Verhees,Pau vd Heuvel en Thea Raijmakers – Verhees; Jan en Miet v Lierop en zoon Pieter; Jan Gorissen vw vaderdag; Huub Engels en overleden familieleden. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Jan van Oosterhout; Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk.

dag; Sjef Bollen vw vaderdag; Leo Bakens vw vaderdag; Petra Sonnemans-v Tilburg; Annie vd Boomen-v Poppel; ouders Willy en Toos Stienen-v Loon en zoon Gerry; Tjeu v Bree; Riek Velings-vd Voort; overleden ouders Looijmans-v Horne; overleden ouders v Bussel-Werts vw jaargetijde moeder; Janus Welten vw verjaardag; Tonnie vd Ven-Wullems vw sterfdag. Doop 13.00 Revy Gutjens; 13.45 Ton Kanters; Linde Kanters; Marle Kanters. Maandag H. Mis Sonnehove 18.30. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H. Mis. Intenties: Miep van Rijsingen. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: H.Mis; Vaderdag; Zang: A Capella; intenties: Pastoor Martien van Asten, Pastoor van Dal; Jan van Seggelen vw vaderdag; Martien van Horik vw vaderdag; Sjaak Gubbels. Woensdag 19.00: H Mis in Henricushof; Intenties: Geert Hurkmans; Frans van der Velden vw vaderdag en Toon van de Ven vw vaderdag namens bewoners Henricushof.

H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 18.30: Woord en communieviering mmv Erato; Intenties: Piet en Hanneke hoefnagels, voor alle zieken in onze parochie.

St. Jozef Someren-Heide Zondag 11.00: Eucharistieviering m.m.v. Jozef-Pauluskoor; Intenties: mnd gedachtenis Gerard Jeuken, Sjaak v.d. Mortel, Karel van Bommel en overleden zussen en broers, Piet v.d. Boomen, zoon Huub en schoonzoon Jan, H. Mis uit dankbaarheid.

O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 11e zondag door het jaar: Diny Hulsen–v. Oirschot. Zondag 09.00: rozenhoedje; 09.30: H. Mis op de 11e zondag door het jaar met zang v.h. Gemengd Koor St. Cecilia uit Ommel: Jan en Koos v.d. Mortel-Berkers, Jan v. Geffen v.w. Vaderdag, Piet Slegers en familie. Maandag 8.00 H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.00: H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden, Monseigneur j. Lescrauwaet; 19.0020.00: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.00: H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 08.00: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, Monseigneur J. Terschure. Vrijdag 08.00: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, Piet v.d. Sande.

O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Koor Sluis 13 zingt. Intenties: Driek de Groot; Hubertus Michiels, Albertina Michiels-Kraak en overleden familieleden; Karel Frederik Bierlee, Marsiam Bierlee-Doelmoengit, Ella Bierlee-de Roo en Tineke Veltrop-Bierlee; Theo Rijks; Cees de Jong; Bert en Drina van Seggelen-Vaes en overleden familieleden; Antoon Nieuwesteeg en overleden familieleden; Gerard en Johan Aarts . Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 10.15: H mis; Het koor zingt. Intentie: Frits en Miet Rutjens v/d Ven vanwege sterfdag en geboortedag Frits en Willie van Bogget vanwege sterfdag.

Lambertus Someren Zondag 9.30: H. Mis; mmv Dameskerkkoor St. Lambertus; Intenties: Mariet vd Boogaart; Ria Verhees-Donkers en echtpaar Verhees-Donkers; Harrie v Bommel vw vaderdag; Piet v Diepen vw vader-

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag, 17 juni. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds De Ronde, predikant te Fijnaart.

Wethouder Theo Martens opent het oplaadpunt. 

(Foto: Cor van de Ven)

In fo e n d i enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het

Logeerhuis Plezant geopend PEELREGIO - In Lieshout was donderdag 7 juni de officiële opening van Plezant: een logeerhuis voor mensen met dementie uit de Peelgemeenten. Nu steeds meer ouderen zelfstandig thuis blijven wonen neemt de druk op mantelzorgers toe. De zorg voor een partner of familielid met dementie kan behoorlijk zwaar zijn, zowel fysiek als emotioneel. In Plezant kunnen zeven gasten logeren, terwijl hun mantelzorgers even op adem kunnen komen. Het logeerhuis is een samenwerkingproject van onder anderen Savant Zorg, CZ, Lev-groep en Zorgcoöperatie Gemert. De zorg en ondersteuning in Plezant wordt geleverd door een team van vrijwilligers en professionals. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie Asten

Afdelingsbureau Asten, Planker 20. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 09001120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www. thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren.

Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Bloedafname

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492598989.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493691330. Ook voor spoed.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 39

CASH BACK DAGEN!

CONTANTE KORTINGEN TOT 300 EURO LAATSTE WEEK

v.a. 59 5.-

535.2e Matras

GRATIS

*

v.a. 19 95.-

1795.www.slaapcentrum.nl

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl

Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 juni 2018 | pagina 40

Peelbelang wk24 2018  
Peelbelang wk24 2018