Page 1

14 maart 2019

Vandaag aflevering

BRIGADECOMMANDANT JAN BLAAUW VERTELT door: Willie Thijssen Aimabel, recht voor zijn raap en een tikje mysterieus. Oud-Deurnenaar en voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam, Jan Blaauw is ondertussen 90 jaar oud. Hij kijkt in zijn woning in Rodenrijs terug op een rijk leven. Behalve veertig jaar bij de politie heeft hij ook een aardig literair oeuvre opgebouwd. Vooral boeken waarin Blaauw gedetailleerd ingaat op moordzaken. De jaren die het meeste indruk op hem maakten waren de oorlogsjaren in Deurne. Zijn boek ‘Bruno Lüdke, Seriemoordenaar’ is onlangs vertaald naar het Duits en komt deze maand in Duitsland uit. “Daar verwacht ik nog wel wat reacties op”, vertelt hij vanuit zijn zolderkamer, annex werkkamer, annex museum in Rodenrijs. “Hij zou ruim vijftig moorden hebben gepleegd. Maar ik heb ze allemaal onderzocht en ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is.” Zijn passie voor het rechercheurswerk is nog altijd groot.

Op cruise met Johnny Banaan

Jan Blaauw was tien jaar oud toen hij naar Deurne verhuisde. Zijn vader werd op 40-jarige leeftijd, in oktober 1938 bevorderd tot majoor der Rijksveldwacht en aangesteld als brigadecommandant in Deurne. Hij woonde met zijn gezin van 1938 tot 1945 in de dienstwoning op het huidige adres Oude Liesselseweg 8. Voor de kleine Jan - toen overigens nog Bertus geheten was het wel even wennen. “Maar na enkele vechtpartijtjes op school, hoorde ik er toch al wel snel bij”, vertelt Blaauw. Kort na zijn kennismaking met Deurne brak de oorlog uit. Voor de dan twaalfjarige Jan begint een bijzondere en indrukwekkende periode. “Ons gezin werd die vrijdagochtend 10 mei tussen 4.00 uur en 4.30 uur wakker geschud door de vliegtuigen. ‘Opstaan en naar beneden komen’, riepen mijn ouders. Toen wij allemaal in de huiskamer waren, zette mijn vader de radio aan. Duitse troepen hadden de Nederlandse grens gepasseerd. Mijn vader vond het vreselijk. Hij had tien kinderen en het was oorlog. De eerste oorlogsdag … die dag vergeet je nooit.”

3

Zijn vader ging die eerste dag niet gekleed in zijn uniform van Rijksveldwachter. In zijn boek Dossier Blaauw schrijft hij hierover: ‘Mijn vader had die dag een gewoon burgerpak aan, maar droeg wel zijn uniformpet op het hoofd. Zo fietste hij die ochtend het dorp in. Jaren later heeft hij mij verteld dat het aan de ene kant zijn taak was om op dat moment als politieman de straat op te gaan en als zodanig ook voor iedereen herkenbaar te zijn. Aan de andere kant, niet wetende wat er in die eerste uren stond te gebeuren, wilde hij niet in uniform bij verrassing tegenover Duitse soldaten komen te staan. Vandaar alleen die uniformpet, waarvan hij zich in geval van nood snel zou kunnen ontdoen.’ Toen hij na een paar uur terugkwam van zijn tochtje door Deurne, groef zijn pa een gat in de tuin en deponeerde daarin een revolver en een pistool, waarna hij de kuil weer dichtgooide. Blaauw: “Daarover heb ik hem nooit meer iets horen zeggen. Ik zou overigens de exacte plaats nog kunnen aanwijzen.”

Jan Blaauw op de Markt in Deurne in 1943/1944. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Een van de proclamaties van burgemeester Lambooij uit de begintijd van de bezetting, oktober 1940.

Spertijd treedt in Deurne in werking na enkele brandjes en doorgesneden telefoonkabels.

Nur für Wehrmacht Volgens Blaauw verliepen de eerste bezettingsjaren in Deurne betrekkelijk rustig. Van daadwerkelijk verzet tegen de bezetter was nauwelijks iets merkbaar. “Er heerste een soort berusting. De maatschappij draaide gewoon door.” Dat wil niet zeggen dat de mensen in Deurne en de Peel pro-Duits waren. Blaauw: “Integendeel. Er waren maar een paar NSB’ers. En zij werden genegeerd.” Volgens Blaauw waren er in die beginjaren wel enkele pesterijen tegen de Duitse bezetter. Burgemeester Robert Lambooij gelastte in juli 1941 op last van de bezetter de bevolking per proclamatie: ‘om iedere handeling welke ook achterwege te laten die beoogt de Duitsche Weermacht in haar geheel of bepaalde personen der Duitse Weermacht in het bijzonder te beledigen of te hinderen. Speciaal wordt ten deze gedacht aan het aanbrengen op wegen of aan huizen van de Duitsche Weermacht kwetsende opschriften.’ Volgens Blaauw zou deze proclamatie slaan op het feit dat iemand op de begraafplaats in Deurne een origineel bordje had opgehangen met de tekst ‘Nur für Wehrmacht’. Dergelijke bordjes hingen in die jaren in sommige treinen aan wagons waar de gewone burger niet in mocht komen. Een grappig bedoelde actie, maar voor Duitse soldaten zou het een aanleiding kunnen zijn om de bevolking ‘terug te pakken’. Vandaar de proclamatie van de burgemeester. De rol van de burgemeester was in die oorlogsjaren vooral om de rust te bewaren, zo herinnert Blaauw zich. “Menig burgemeester manoeuvreerde zich door de oorlogstijd. En dat gold ook voor Lambooij. En ook voor de politie. Mijn vader was van de Rijkspolitie en had behalve Deurne ook dorpen als Asten, Someren en Gemert onder zijn hoede. Er was wel regelmatig overleg met Lambooij, maar de relatie was anders dan met de gemeenteveldwachter Frans de Clerck, die met zijn gezin naast ons woonde.” Volgens Blaauw was zijn vader fanatiek anti-Duits, maar was hij heel voorzichtig. “Hij kon onderduikers in bescherming nemen en van informatie voorzien. Maar daar praatte hij gedurende de oorlog nooit over. Hij was tegen verzetsacties vanwege de angst voor wraak van de moffen. De teneur was toch vooral: Rustig aan met die moffen. Het komt uiteindelijk allemaal wel goed”, aldus Blaauw. De oud-Deurnenaar praat consequent over moffen en niet over Duitsers. Moffen is een scheldwoord voor Duitsers. Het tekent de haat die hij gedurende de oorlog heeft opgebouwd tegen de bezetter. “Ach, sinds mijn politietijd heb ik best goede relaties opgebouwd met Duitse collega’s. De vijandstemming is wat dat betreft wel voorbij.”

Blaauw ging gedurende de oorlog gewoon naar school. Eerst naar de lagere school en daarna naar de Ulo, toen gevestigd aan de Schoolstraat. “Ook daar was de teneur antiDuits. Daar zorgden de fraters wel voor.”

De Peel onder vuur

11

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

De Peel onder vuur

Rebelser stak. Wat hij ermee Zo kabbelde de De Tweede Wereldoorlog woedde in heeft gedaan ben ik oorlog door de vroede periode 1940-1944 ook in de Peel. nooit te weten gekoge jaren veertig. men. Wel herinner ik Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze Echt spannend zou me nog dat mijn vader bevrijding. Een jaar lang blikken het pas worden in de die avond een indrinwe in deze rubriek terug op de tweede helft van 1944. gend gesprek heeft gegebeurtenissen toen. Hoe langer de oorlog had met Gerard Ahout.’ Van algemene verhalen tot duurde, hoe rebelser Jan persoonlijke anekdotes, die Blaauw werd. Iedereen in Bevrijding zich afspeelden in Asten, Deurne moest op een gegeMaar echt gevaarlijk werd het ven moment de radio inlevevolgens Blaauw pas in de laatste

Someren, Deurne en

8 & 9

5

ren. Zo ook de radio van de faomgeving. dagen voor de bevrijding. Rond 21 milie Blaauw. “De radio’s werden september 1944 begonnen de eerste opgeslagen op de zolder van het gevechten in de omgeving van Deurgemeentehuis. Ik kende de persoon die ne. “Eerst in Ommel, Vlierden en Liessel. daar werkte en vroeg of we de radio terug Toen was Deurne aan de beurt. De bomkonden krijgen. Hij heeft toen een avond bardementen en het artillerievuur bleven de ruimte niet afgesloten en ik ben toen naar het gemeentehuis gegaan om de radio terug te halen. Niemand had er iets van gemerkt.” In die jaren gold er een spertijd wat inhoudt dat niemand op straat mocht zijn tussen 18.00 uur en 7.00 uur. De jonge Blaauw gaf de radio als cadeau terug aan zijn pa op zijn verjaardag op 30 juni 1944. “Mijn vader schrok enorm. Hij verstopte ‘m meteen onder de vloer. Als ik daar nu aan terugdenk. Aan wat voor risico’s je liep ...” Jan Blaauw zette zich ook in om het leven van onderduikers - die er in de Peelregio nogal wat zaten - draaglijker te maken. “Ik bracht wel eens eten of romannetjes naar ondergedoken geallieerde piloten.” Op een dag kort voor de bevrijding wilde hij twee boekjes naar een onderduikadres in Vlierden brengen. “Ik besloot de fiets van de buurvrouw, mevrouw De Clerck te lenen aangezien onze fietsen het niet meer deden. Toen ik al fietsend het spoor bij het station wilde oversteken werd ik door drie moffen aangesproken: ‘Halt! Absteigen’. Ik moest de fiets inleveren. Ik denk dat ze ermee terug naar

Carnavalswagens nog een keer van stal

Karig geheel Tegenover de familie Blaauw woonde gemeentesecretaris Gijsbers die drie zonen had die lid waren van de NSB. “Landverraders zoals wij die toen noemden.” Blaauw was altijd op zijn hoede als hij ze zag: “Als mijn vader naar de Engelse zender luisterde, moest altijd een van ons om het huis lopen om te kijken of er iemand van hen de radio kon horen. Ook één van de veldwachters in Deurne was pro-Duits. Ook daar werd afstand van gehouden.” Volgens Blaauw leefden de meeste Deurnenaren in de oorlogstijd in armoede, maar leed niemand honger. “Alles was op de bon. Veel mensen kenden wel iemand om een extra brood te ritselen, maar vlees hadden wij bijvoorbeeld nooit. We hadden een eigen tuin waar we aardappelen en groente teelden. Maar het was alles bij elkaar maar een karig geheel.”

11

We e k Jaargang 97

duren.” De familie Blaauw zocht een veilig onderkomen en trok in de schuilkelder van de NSB-buren die op de vlucht waren geslagen. “Daar hebben we menig uurtje doorgebracht en was ik echt bang. Elk moment vreesden we voor een inslag. Toen de bombardementen stopten, kwamen kort later Engelse soldaten met getrokken stenguns bij ons in de schuilkelder om te kijken of er militairen zaten. Het was zondag 24 september rond 14.00 uur. We waren bevrijd. Vervolgens gingen we naar buiten en waren we getuige van Britse infanteristen en tanks die vanuit Liessel, Deurne binnentrokken.” De familie Blaauw heeft meteen na de bevrijding onderdak verleend aan Engelse militairen. “Dat waren achterblijvers die ervoor moesten zorgen dat Deurne bevrijd bleef. Ik weet nog dat we cake en thee van ze kregen.” Engelse luchtmacht Jan was zestien jaar toen Deurne op 24 september 1944 werd bevrijd. “Ik had een enorme hekel aan de moffen en heb me meteen na de bevrijding gemeld bij de geallieerden. Ik moest wel liegen over mijn leeftijd. Ik was pas zestien en je moest achttien zijn om in aanmerking te komen voor de Engelse luchtmacht. Ik had mijn papieren vervalst. Van 2 april 1928 had ik 2 april 1926 laten maken. Ze zijn er nooit achter gekomen.” Op de vraag of zijn ouders achter zijn beslissing stonden om bij de geallieerden te gaan strijden, antwoordt hij: “Die vroegen er niet naar. Ik had maar één doel en dat was vechten tegen de moffen.” Blaauw ging begin 1945 via Oostende naar Engeland waar hij eerst een opleiding volgde. Het liefst wilde hij boordschutter worden, maar daarvoor werd hij afgekeurd. Blaauw werd vluchtbegeleider in de verkeerstoren en heeft zo twee jaar gediend bij de RAF. Toen hij weer terugkwam in het inmiddels volledig bevrijde Nederland, werd hij voor de keuze gesteld om naar Indonesië te gaan. “Dat zag ik niet zitten. Ik wilde alleen vechten tegen die moffen.” Kort later ging hij bij de politie waar hij vervolgens veertig jaar lang aan een indrukwekkende carrière heeft gewerkt.

De Peel onder Vuur: Jan Blauw vertelt Jan Blaauw (90 jaar) in zijn werkkamer in Rodenrijs.

Levensloop Jan Blaauw Jan Blaauw (90 jaar) werd op 2 april 1928 geboren als Bertus Blaauw. Toen zijn vader in 1938 in Deurne werd gestationeerd, verhuisde het gezin en dus ook Bertus mee. Aan het eind van de oorlog, eind 1944 ging hij bij de Engelse luchtmacht, als vrijwilliger. Na zijn terugkeer in Nederland volgde hij de politie-opleiding. Hij begon zijn carrière in 1950 als agent bij het politiebureau Charlois. Begin jaren 60 werkte hij bij de zedenpolitie. Gaandeweg zijn carrière werd hij door collega’s Jan genoemd en sindsdien houdt hij zelf ook die voornaam aan. In 1971 was hij de eerste Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI. Ook werkte hij voor de kinderpolitie, afdeling moordzaken en de narcoticabrigade. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de politie van Rotterdam. In mei 1988 ging hij met pensioen waarna hij zich toelegde op het schrijven van boeken, met name over geruchtmakende moordzaken uit het verleden. Ook speelde hij een belangrijke rol in de afwikkeling van de Puttense moordzaak. Blaauw schrijft nog altijd. Hij is nu bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog.

15 De crashes boven de Astense Peel

23 Festival De Pandoer ook voor ‘rondom de kerk’ Alle tandartsbehandelingen en het tandtechnische laboratorium onder één dak! Uw klinisch tandtechnicus: Bart Hermans

Jan Blaauw als vrijwilliger bij de RAF, april 1945. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Klaar terwijl u wacht!

Duitsland wilden fietsen. Voor de twee Engelstalige romannetjes achterop onder de snelbinders hadden ze geen aandacht. Ik mocht ze houden en heb ze vervolgens te voet naar Vlierden gebracht.” Schmeisser machinepistool Ook tegen het einde van de oorlog haalde de toen zestienjarige Jan nog een risicovolle actie uit. Enkele weken voor de bevrijding werd op het station van Deurne een stilstaande goederentrein door Britste jachtvliegers onder vuur genomen. “Kort erna ben ik gaan kijken. Ik was er niet alleen. In de goederenwagons lagen wapens. Ik heb toen een Schmeisser machinepistool meegenomen en thuis in de schuur verborgen. Enkele dagen later heb ik het wapen aan Gerard Ahout gegeven. Hij was lid van het verzet. In ruil voor het pistool kreeg ik een kleine revolver van hem. Ik heb het vervolgens enkele dagen op zak gehad, totdat mijn vader vlak voor een kerkbezoek me aanstootte en het wapen voelde. ‘Ben je helemaal van de zotte’, riep hij toen hij hoorde dat het om een revolver ging.” Blaauw beschrijft het voorval ook in zijn boek Dossier Blaauw: ‘Nog voor we in de kerk kwamen moest ik het wapen aan hem geven waarna hij het in zijn uniformjas

Op de foto vlnr: Rinus van Otterdijk, Hans van Toer en Richard Schoutissen.

De vader van Jan Blaauw, Johannes Albertus Blaauw, brigadecommandant van de politie in Deurne tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Vader Blaauw Wat betreft de vader van Jan Blaauw, Johannes-Albertus Blaauw; die werd al snel toen het oorlog was op verschillende plekken gedetacheerd waaronder de politievakschool in Hilversum. In oktober 1941 werd hij als opperwachtmeester wetteninstructeur - tegen zijn zin - gedetacheerd aan het door de Duitse bezetter opgerichte Politie Opleidingsbataljon (POB) in Schalkhaar. Pas na herhaalde verzoeken mocht hij uiteindelijk in mei 1943 Schalkhaar achter zich laten. Met ingang van die datum werd hij als adjudant in Deurne toegevoegd aan de afdelingsstaf van de inmiddels tot ‘staatspolitie’ omgedoopte marechaussee. De ‘kwestie Schalkhaar’ zou na de bevrijding voor hem nog wel een vervolg krijgen. Nauwelijks veertien dagen na de bevrijding werd hij door twee in Brits militair uniform geklede mannen gearresteerd. Weer twee weken later werd een door burgemeester Lambooij geschreven aanbevelingsbrief ten gunste van Blaauw bij het militair gezag in Eindhoven afgeleverd. Enkele dagen later werd hij in vrijheid gesteld. Op 1 juli 1958 is hij als districtsadjudant in ’s-Hertogenbosch met pensioen gegaan. Hij is op 17 januari 1985 op 86-jarige leeftijd overleden.

Speuren naar wapens Onlangs heeft een team van oorlogsdeskundigen met metaaldetectors in de tuin van de Oude Liesselseweg 8 gezocht naar de betreffende wapens van agent Blaauw. Twee uur speurwerk leverde echter niets op. Omdat een groot deel van de tuin nu is bebouwd, valt niet uit te sluiten dat de wapens nog onder een van de gebouwen liggen. De huidige bewoners, de familie Munsters, hebben bij de bouwwerkzaamheden echter nooit iets aangetroffen. Het geheim blijft vooralsnog verborgen in de grond.

Implantaten Klikgebit Kunstgebit Reparaties Vertrouwd & Vakkundig

Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer informatie over de Peel-verdediging. Volgende week: Jack Trend.

150 GRAM ACHTERHAM VOOR € 2,75 VARKENSOESTERS 4 STUKS VOOR € 6,95 GELDIG VAN DONDERDAG Thomas Koppens, keurslager 14 T/M WOENSDAG 2O MAART Someren • www.koppens.keurslager.nl

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren www.koppens.keurslager.nl Asten •• www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

De kleuterschool in Malawi die met behulp van Een Aarde werd gerealiseerd.

Een Aarde breekt opnieuw record door Maarten Driessen Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse voora jaarsvlooienmarkt in april. Die bracht in 2018 ruim 10.000 euro bijeen, een flinke stijging ten opzichte van een jaar daarvoor. En ook in september, tijdens de jaarlijkse braderie in Asten, werd een record verbroken. Een Aara de had daar drie kramen opgesteld, goed voor uiteindelijk zo’n 1.000 euro. Verder werd vorig jaar voor de laatste keer een vlooienmarkt in het najaar gehouden. De markt in oktoa ber bracht bijna 8.000 euro in het laa tje, maar het bestuur van Een Aarde geeft aan die activiteit geen vervolg.

Vanaf dit jaar vindt de vlooienmarkt namelijk enkel nog in het voorjaar plaats. Wel komen er in het najaar twee koopzondagen bij, voor zowel de Sinterklaas- als de kerstperiode. De opbrengst van de vlooienmarkten ging vorig jaar naar vier goede doea len in India, Nicaragua, Zuid-Afria ka en Nepal. Mede met behulp van een Astense bijdrage werd een baa sisschool gebouwd, nieuwe toiletgea bouwen gerealiseerd en een groot waterproject ondersteund. In Mabara hule (Zuid-Afrika) werd de donatie gebruikt voor de bouw van een sima pel en veilig huisje voor de hulp aan weeskinderen.

Boomfeestdag

Pater Xavier

En zo waren er nog tal van projecten waaraan Een Aarde een helpende hand verleende. In totaal ging het in 2018 om 45 donaties, verspreid over de hele wereld. Zo werd in Nederland 2.500 euro aan Read to Grow geschonken voor onder meer de aanschaf van boeken. Maar Een Aarde was ook actief in bijvoorbeeld Brazilië, Kenia, Malawi, Mexico, Roemenië en Sri-Lanka. Zo werd in Roemenië 10.000 euro bijgedragen voor de bouw van een sociaal multicultureel centrum. Eena zelfde bedrag plus nog eens 6.000 euro ging naar India, het thuisland van de voormalig Somerense pater Xavier. Die gebruikt de donatie voor de bouw van enkele scholen. Een extra 7.000 euro was voor aanvraaga ster Elly Verrijt, die zich vanwege

watersnood in India inzet voor nooda hulp aldaar.

Kleuterschool

Zo werden de donaties voor van alles en nog wat ingezet. Uiteenlopend van zonnepanelen in Brazilië, judomatten in Colombia en een groentetuin in Gambia, tot een koffiesorteermachine in Mexico, EHBO-kisten in Kameroen en een truck in Nicaragua. Ook werd in Malawi met behulp van 2.500 euro een kleuterschool gebouwd (zie foto). Dit met dank aan de stichting Misuku Malawi. “Er staat daar nu een pracha tig schooltje voor de kinderen. Zelfs de bakstenen zijn zélf op locatie, en uiteraard met de hand gemaakt”, zegt bestuurslid van Een Aarde Ton Hendrix. Zo blikt de kringloopwinkel wederom terug op een productief en succesvol jaar. Met als doelstelling om in 2019 wéér een record te verbreken.

Asten kiest voor De Klepel

ZATERDAG 30 MAART

KARVANSTAL PARTY Zaterdag & Zondag ZIE PAGINA 22

Al onze bami- en nasi snacks op schaal

ASTEN – Niet het patersklooster, maar de huidige Klepel moet het gemeenschapshuis voor Asten blijven. Dat is de slotconclusie van een uitgebreid onderzoek waarbij zowel de toekomstige gebruikers als omwonenden werden betrokken. Het laatste woord is nu echter aan de gemeenteraad.

door Maarten Driessen

de

keuze

25% korting

Parkeerplaatsen

Het plan is een herontwikkeling van de huidige locatie aan de Kerkstraat. Het voornemen is om De Klepel, de bibliotheek, en de gebouwen van Onis Welzijn en woningcorporatie Wocom samen te voegen tot één transparant en multifunctioneel gemeenschapshuis. Met daaromheen een groene openbare ruimte, die tevens als waardige entree voor de naastgelegen begraafplaats moet gaan fungeren. Tot slot moeten er voldoende parkeerplaatsen komen. Het hete hangijzer in eerdere discusa sies, omdat daar op het eerste oog weinig tot geen ruimte voor lijkt. Wel werd een ondergrondse parkeerplaats al eens geopperd. Maar hoe de gea meente dit probleem precies wil gaan tackelen, is nu nog niet duidelijk.

t unt stun stunt st

www.diepvriesspecialist.nl Aanbieding geldig t/m dinsdag 19 maart 2019

2e 15 cm sub voor €1, Geldig tot 31 maart

ASTEN - De jeugd trotseerde woensdagochtend weer en wind om de natuur van nieuwe kracht te voorzien. Tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag plantten Astense basisschoolkinderen aan de Hutten diverse nieuwe bomen. (Foto: Marius van Deursen)

Na verschillende werkbijeenkoma sten zijn zes verschillende scenario’s beoordeeld. Drie voor de eventua eel nieuwe locatie patersklooster en drie voor een grondige renovaa tie van de huidige Klepel. Hierbij hadden alle betrokken partijen een stem. Naar aanleiding van deze bija eenkomsten kreeg het scenario ‘Klea pel-wenselijk’ de meeste stemmen. Dit voorkeursalternatief wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die op dinsdag 16 april een eindoora deel mag vellen. Stichting Gemeenschapshuis Asten beheerder van De Klepel - had graag intrek genomen in het patersa klooster aan de Wilhelminastraat. Maar met name de toekomstige gea bruikers en het college van B en W kiezen nu voor het huidige gemeena

schapshuis, waardoor daarop is gevallen.

4 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 2,59

ASTEN – Stichting Een Aarde passeerde al eens de grens van twee ton, maar deed daar vorig jaar nog een schepje bovenop. De Astense kringloopwinkel doneerde in 2018 namelijk 217.800 euro aan goede doelen. Daarmee is wederom een record verbroken. Niet gek, want ook de activiteiten in en rondom de kringloopwinkel zitten volop in de lift.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 2

SLAAP LEKKER!

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

BOXSPRING

5712 EN Someren fax 0493-440116

DAF Verzamelbeurs 25 jaar

899,

00

Datum: 17 maart 2019 Tijd: 10.00- 16.00 uur Waar: Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten Entree: € 2,50 (t/m 12 jaar gratis) 06-50848499 www.dafmaf.nl Like ons op Facebook: DAFMAF

Gestoffeerd hoofdbord 140- 160- of 180 x 200 cm (dezelfde prijs!) in diverse kleuren leverbaar • 2 Gestoffeerde boxspring onderbakken met binnenvering-interieur • 2 Pocketveringsmatrassen, mee gestoffeerd 7 comfortzone’s met afneembare tijk en HR-koudschuim afgedekt • Matrastopper HR-koudschuim 140- 160- of 180 x 200 cm

2e MATRAS

GRATIS

rioolontstopping

en rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

599,

00

OSTEOPATHIE in Deurne

90x200cm

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

VLIERDENSEWEG 10, DEURNE

T: 0493-311542 www.jongwonenslaapcomfort.nl di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Te huur appartement in Deurne Stationsstraat 63a tel. 06-53101840.

Vlierdenseweg 10 5753 AD Deurne T: 0493-311542

In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) nvo/NRO) De osteopaat onderzoekt(lid en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) de kerk)

www.jongwonenslaapcomfort.nl PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN

De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, . St. Jozefstraat 30, in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne (tegenover St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk).

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

P

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

AS SION

Heusden 2019 Antoniuskerk 18-19-20 april kaartverkoop v.a. 7 maart bij Spar en Primera

Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Elastische kousen, steunkousen

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

STEVENS

WAAR KIEST U VOOR!

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

UITGEROEPEN TOT DE BESTE E-BIKE 2019

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

José Maas Fellenbeemd 78 Someren (0493) 49 34 50

passionheusden.nl

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

Check ook eens de nieuwe website! www.valkadviesenbemiddeling.nl

OF KIEST U EEN BATAVUS MET GRATIS ACCU UPGRADE?

Valk advies & bemiddeling biedt u ruimte om te ontwikkelen! Zoals bij: ♦ Het splitsen van uw woonboerderij ♦ Het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming ♦ Het planologisch omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning of plattelandswoning ♦ Het beginnen van een niet-agrarisch bedrijf in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen ♦ Het opzetten van een Bed & Breakfast of (mini) camping ♦ Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte woning

Meer info of voor een vrijblijvend overleg? Paul Valk Mobiel: 06-52411112 | info@valkadviesenbemiddeling.nl

re accu e fiets e t o r g s i t a r G isch an een elektr

*

bij aankoop v

➪ Opstellen bestemmingsplan ➪ Aanvraag omgevingsvergunning

Ga naar uw erkende Batavus dealer voor een proefrit. *

Kijk voor de actievoorwaarden op batavus.nl/actie of informeer bij de dealer.

Gratis grotere accuNU PROEFFIETSEN BIJ KOM bij aankoop van een elektrische fiets *

BUDGETFIETSEN MIERLO

Ga naar uw Kijk voor de

*

erkende Ba

tavus de

ale oor e voor waarde n op bata 100 ●r v5731 eJK DORPSSTRAAT MIERLO n p ro vus.nl/act efrit. ie of actie

informeer

bij de deal

TEL. 0492-663694

WWW.BUDGETFIETSEN.NL er.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 3

Nieuwe jeugdvoorstelling OKG

Op cruise met Johnny Banaan het moet een ontspannen reis worden. Maar van ontspanning is uiteindelijk nauwelijks sprake, met dank aan de boeven slome Sjakie en slechte Henkie, die zo hun eigen plannen hebben tijdens deze cruise.

Première

De cast van Onderling Kunstgenot. HEUSDEN – De jeugd van toneelvereniging Onderling Kunstgenot uit Heusden brengt zaterdag de première van ‘Johnny Banaan’. In deze humoristische voorstelling maakt een groep Heusdenaren een gedenkwaardig tripje op een cruiseschip. Het plan was om even lekker te ontspannen, maar dat loopt helemaal anders.

De postcodeloterijprijs is in het dorp gevallen, en dus kunnen veel Heusdenaren zich ineens een vakantie op een cruiseschip permitteren. Onder meer Samantha en haar oma kiezen daarom voor een tripje op ‘The Pacific

Meatball’. Dat schip is sowieso in trek, omdat niemand minder dan superster Johnny Banaan daar een optreden zal geven. Verder probeert de bemanning ervoor te zorgen dat iedereen flink in de watten wordt gelegd, want

De nieuwste jeugdvoorstelling van Onderling Kunstgenot gaat komende zaterdag in première in gemeenschapshuis Hart van Heuze. Daar verschijnen dan op de planken: Vera Vervoordeldonk (Samantha), Ankie Vervoordeldonk (oma Gerda), Pim Klein-Zieverink (Piebe Hutkak), Anouk Haassen (madam Mattel), Wessel van der Heijden (Kennie), Job Klein-Zieverink (slechte Henkie), Otto van der Heijden (slome Sjakie), Tom van Dijk (Pierre Snuffel), Lins Gorissen (Robin en Long John), Ward Klein-Zieverink (Rob en Bacardicola), Guusje van der Velden (cruisedirector Julie), Karel Hoendervangers (kapitein Sturing) en Joris Berkers (dokter Bibber). De voorstelling begint om 19.00 uur, kaarten kosten 6 euro per persoon. OKG speelt ‘Johnny Banaan’ ook nog op zaterdag 23 maart (aanvang 19.00 uur) en zondag 24 maart (aanvang 14.30 uur).

Klok & Peel opnieuw Leukste uitje ASTEN - Het Klok & Peel Museum is vorige week donderdag opnieuw benoemd tot Leukste uitje van Noord-Brabant. Vertegenwoordigers van het Museum Klok & Peel ontvingen de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB.

Het is niet de eerste keer dat het museum in de prijzen valt. In 2015 en 2017 werd het museum ook verkozen tot leukste uitje. Tijdens de

verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie, en voor het ‘Leukste uitje over de grens’. In totaal werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht. Museum Klok & Peel scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/ kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2019.

Lustrumeditie The Passion Heusden HEUSDEN - In april wordt in Heusden voor de vijfde keer het lijdensverhaal van Jezus op de planken gebracht. De Antoniuskerk vormt wederom het bijzondere decor van deze lustrumeditie van The Passion.

Het lijdensverhaal wordt met behulp van verhalen, zang, muziek en licht in beeld gebracht. De uitvoeringen vinden dit keer plaats op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 april, aanvang telkens om 21.00 uur. De

kaartverkoop verloopt sinds dit jaar hoofdzakelijk online. Een ticket kost 15 euro en is te bestellen via www. passionheusden.nl. Kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij de Spar in Heusden en de Primera in Asten.

Groei & Bloei huldigt jubilarissen

Bram van Uffelen erevoorzitter ASTEN/SOMEREN - Groei & Bloei afdeling Asten-Someren zette onlangs zeven jubilarissen in het zonnetje. Daarnaast was er ook bijzondere aandacht voor de oprichter van de afdeling, Bram van Uffelen, die tot erevoorzitter werd benoemd.

Van Uffelen is al zestig jaar lid van de lokale afdeling van Groei & Bloei, waarvan hij dus tevens de oprichter is. In die periode wist hij zich als bestuurslid zowel op landelijk als op lokaal niveau te onderscheiden. Zo was hij lid van het bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP), van waaruit later vereniging Groei & Bloei ontstond. Daar vervulde hij de functie van vicevoorzitter. Van Uffelen overtuigde de KMTP ervan om zittingstermijnen voor bestuurders in te voeren. Dit omdat hij vond dat je als vereniging regelmatig vers bloed nodig hebt, om zo bij de tijd te blijven en op veranderingen te kunnen inspelen. Bij de oprichting van de lokale afdeling Asten-Someren in 1973 werd voor het eerst de naam ‘Groei & Bloei’ gebruikt omdat men deze beter vond passen. Niet veel later nam de landelijke tak de naam ook over. De lokale

afdeling werd direct een succes, met in het eerste jaar al bijna vierhonderd leden. Voor zijn inzet op zowel lokaal als landelijk gebied werd Van Uffelen eerder gedecoreerd met de Van Pallandt-onderscheiding, de hoogst mogelijke erkenning binnen Groei & Bloei. En omdat zijn verdiensten ook in Asten en Someren groot zijn, werd hij onlangs tijdens de jaarvergadering van de lokale tak benoemd tot erevoorzitter.

Jubilarissen

Verder werden tijdens deze vergadering ook nog zeven jubilarissen gehuldigd. Zo zijn H. Verdonschot, Fam. van Helmond, P. Bergerhof, mevrouw Wijffelaars en meneer en mevrouw Van Doorn allemaal 25 jaar lid. Verder waren er ook bloemen voor meneer en mevrouw Van den Heuvel en mevrouw Touber-Keja, die al veertig jaar actief zijn voor de vereniging.

Bram van Uffelen (r) ontvangt een presentje vanwege zijn benoeming tot erevoorzitter.

Colofon Peelbelang

Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Redactie: Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Peelbelang Oplage: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel. Oplage ‘t Contact: 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide

Bezorgklachten: Via onze website www.peelbelangonline.nl of T 0493-473578 of E bezorgerpeelbelang@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Sociaal Team Asten Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: sociaalteam-asten.nl Facebook: @sociaalteam-asten.nl Openingstijden Asten: Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 - 12.00 uur Bij het hart van Heuze: Vrijdag 10.30 - 11.30 uur

Enquête ‘Alcohol en Jeugd’ loopt tot 22 maart Ter voorbereiding op een themabijeenkomst ‘Alcohol en Jeugd ’ op 27 maart 2019 van de gemeenteraad, willen wij graag uw mening ophalen over dit thema. Wij hebben daar een enquête voor opgezet die u kunt invullen via www.asten.nl. Het doel van de bijeenkomst op 27 maart 2019 is om samen met deskundigen en betrokkenen een beter beeld van de thematiek te krijgen. Zie daarvoor de info elders op deze pagina. De input van de enquête maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. U kunt deze enquête invullen tot 22 maart a.s. Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

Bezwaarschriftencommissie Op donderdag 21 maart 2019 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten aan het Koningsplein 3 en begint om 19.30 uur. 19.30 uur. Meerdere bezwaarschriften tegen: 1. het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten om een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan, te verlenen voor het uitbreiden van een bedrijfshal op de locatie Molenakkers 13 in Asten en 2. het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten om een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen, te verlenen voor het oprichten van een bedrijfspand op de locatie Moleneind 10, in Asten. Meer informatie Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, mevr. G. Meulensteen, tel. (0493) 671 212.

Woensdag 27 maart a.s.

Themabijeenkomst Alcohol en Jeugd Op woensdag 27 maart a.s. vindt de Themabijeenkomst “Alcohol en Jeugd” van de gemeenteraad plaats. Voor deze avond is ook een (beperkt) aantal plaatsen voor bezoekers beschikbaar. Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen dient u zich aan te melden bij de griffier van de gemeente Asten griffier@asten.nl of via (0493)671 212. Doel avond Het doel van de avond is dat raadsleden samen met deskundigen en betrokkenen een beter beeld van deze thematiek krijgen. Als opzet is gekozen voor een actieve discussieopstelling. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Initiatiefnemer van de thema-avond is de gemeenteraad van Asten, die overigens tijdens deze avond een luisterende rol heeft.

Het programma 20.00 uur Opening burgemeester 20.05 uur Inleiding dagvoorzitter Geert Bukkems 20.10 uur Presentatie feiten en cijfers 20.20 uur Discussieronde; welk beeld hebben de diverse betrokkenen en waar worstelen zij mee in de dagelijkse praktijk 21.00 uur Pauze 21.15 uur Discussieronde: Wie heeft of neemt welke verantwoordelijkheid, hoe helpen we elkaar en zijn er oplossingsrichtingen 22.00 uur Afsluiting

Bijeenkomst op 8 april 2019:

‘Lichte zorg bieden thuis: tillen en verplaatsen’

Op maandag 8 april 2019 organiseert Onis Welzijn tussen 19.30 en 21.30 uur een bijeenkomst over lichte zorg bieden thuis. Het geeft inzicht in en tips over de manier waarop (aankomende) mantelzorgers in hun eigen huis en omgeving begeleiding kunnen bieden. U bent hiervoor van harte welkom bij De Ruchte in Someren. Deelname is gratis. Onderwerpen Alledaagse onderwerpen komen aan de orde. Denk daarbij aan: - Iemand in en uit een stoel helpen - Iemand vanuit een rolstoel in een auto helpen of op een stoel - Veilig wandelen en oversteken met iemand in een rolstoel - Eigenschappen van een goede rollator - Iemand in en uit bed helpen

De cursusleidster is fysiotherapeut met specialisatie geriatrie. Ze demonstreert tijdens de bijeenkomst diverse hulpmiddelen. Interesse? Er is ruimte voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 april 2019 bij: Marianne Lenders via m.lenders@oniswelzijn.nl of tel. (0493) 441253. Of bij Truus van Otterdijk via t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of tel. (0493) 441246.

Beste kiezer, Op woensdag 20 maart 2019 mag u weer naar de stembus. Dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten én het waterschap. Graag wil ik u hiervoor van harte uitnodigen. U heeft inmiddels twee stempassen ontvangen waarmee u kunt stemmen bij een stembureau bij u in de buurt. Verkiezingen Provinciale Staten Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant maakt in uw omgeving. De provincie zorgt in heel Brabant voor de provinciale wegen, regelt het regionale openbaar vervoer, bepaalt waar bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen, zorgt voor een veilige en schone omgeving (o.a. door subsidies te geven aan milieuprojecten), geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap te behouden, investeert in de economie van Brabant (o.a. door te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn) en let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven. Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant! Waterschapsverkiezingen In de gemeente Asten zorgt waterschap Aa en Maas voor schoon, voldoende en gezond water in sloten en beken. Het waterschap maakt ook het afvalwater van inwoners en bedrij-

ven schoon en zorgt voor veilige dijken. Er zijn veel ontwikkelingen op watergebied die om keuzes vragen. Keuzes die bepalen waaraan uw belastinggeld wordt besteed. Denk daarbij aan vragen over klimaat, landbouw, natuur of innovaties. Bestuurders van het waterschap beslissen hierover. Door te stemmen op de politieke partij van uw voorkeur, oefent u invloed uit op de keuzes die worden gemaakt. Uw stem is belangrijk! Goed om te weten Op www.aaenmaas.nl/verkiezingen en op www.brabant.nl/ verkiezingen vindt u informatie over de verkiezingen en de partijen waarop u kunt stemmen. • Op deze webpagina’s vindt u ook een stemhulp, die u helpt bij het maken van úw keuze voor de partij die het best uw belangen of politieke voorkeur vertegenwoordigt. • Praktische informatie over beide verkiezingen vindt u op uw stempas, de kandidatenlijst en op de website www.asten.nl. Ik hoop dat u op 20 maart aanstaande uw stem uitbrengt! Burgemeester mr. H.G. Vos

Kom stemm en!

Woensdag 20 maart 2 019 Verkiezinge n voor Provinciale Staten én het watersc hap


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 5

Eerste crosswedstrijd sinds twee jaar een feit

Eindelijk weer ronkende motoren in Herselse bossen

Het moment van de allereerste start van de dag. Een belangrijk moment voor velen. (Foto: Marius van Deursen) LIEROP – Modder, modder en nog eens modder. Niet de meest perfecte omstandigheden voor de allereerste cross sinds twee jaar bij MAC Lierop. Toch zijn er afgelopen zondag honderden mensen op de been voor het moment suprême. Er wordt gecrost. “Het werd weer eens tijd”, aldus menig toeschouwer.

door Jordy van de Brug Veel toeschouwers trekken zondag richting De Herselse Bossen in Lierop om te kijken naar het Open Nederlands Kampioenschap motorcross. De parkeerplaats staat binnen de kortste keren vol. De regen is dan al met bakken uit de hemel gekomen, wat menig fan doet besluiten om zijn kaplaarzen uit de kofferbak te trekken. Dat de laarzen geen overbodige luxe zijn blijkt bij de eerste de beste heuvel die men tegenkomt. Vanwege de blubber glijden er behoorlijk wat mensen uit op het simpele bultje. Het mag de pret niet drukken. “Modder is juist het mooiste wat er is. Het kan niet blubberig genoeg zijn”, zegt een motorcross fan. Eenmaal tussen de motoren kijken de fans weer hun ogen uit. Alles is weer als vanouds. Althans bijna alles. De organisatie heeft een lus van 300 meter uit het parcours moeten halen. Een beperking die werd opgelegd door de hoogste bestuursrechter in Nederland. Dit als tegemoetkoming aan de bezwaarmakers die vlakbij het circuit wonen. De crossfans nemen het voor lief. “Het gevoel blijft hetzelfde en de sfeer is onveranderd. Het is net of we nooit zijn weggeweest.” Dat de sfeer onveranderd is blijkt in de organisatie. Alles is meteen weer tot in de puntjes verzorgd. Het enige wat MAC Lierop niet de

hand in heeft is de keiharde wind en regen die neerdaalt op de baan.

Kippenvel

Normaal gesproken moeten de eerste quads om 11.00 uur worden weggeschoten, maar het moment waar de motorcrossfans al ongeveer twee jaar naar smachten laat nog even op zich wachten, het circuit is te blubberig. In het ongeduld pakken de fans maar even een biertje of een bakje koffie. Het wachten wordt uiteindelijk beloond. Om 11.30 uur starten de quads hun motoren. Een kippenvelmoment voor velen. Ook voor de organisatoren. Zij die zo lang streden om de cross weer in Lierop te krijgen. “Wij willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen om dit te bewerkstelligen. Alle mensen die meeliepen in de manifestatie, alle mensen die de petitie tekenden. Iedereen. Zonder jullie was het nooit gelukt”, aldus de enthousiaste omroeper. Zijn blijdschap steekt hij niet onder stoelen of banken. Als de race weggeschoten is galmt zijn stem als

een kind zo blij over het terrein. De toeschouwers zien de eerste minuten een mooie race die zonder grote problemen verloopt. Een rondje rond het ‘nieuwe’ circuit leert dat het zijn charme absoluut niet heeft verloren. In elke bocht staat er publiek die de rijders aanmoedigt. Na een spannende eerste manche laten de weergoden weer van zich horen. Een stortvloed aan regen daalt neer op het al zo modderige terrein aan de Herselse Bossen. Niemand lijkt er iets om te geven. Al schieten er wel wat toeschouwers de tent in. De desbetreffende tent, waar men de drankjes kan halen, wordt nog met wat extra palen de grond in geboord, want de wind was sterk afgelopen zondag. Na de hoosbui blijft het guur. De kaplaarzen en regenjassen vieren hoogtij in Lierop, maar het is het waard. De gehele dag genieten de honderden toeschouwers nog van de vele wedstrijden. Zo komt het NK Quads, ONK Sidecars en het NK Zijspannen nog voorbij. De bestuursleden van MAC Lierop genieten ook volop van het moment. Helaas voor de organisatie zijn ze nog ongewisse over de toekomst. Er is namelijk geen zekerheid over enkele andere geplande raceweekenden later dit jaar, want de gemeente moet nog nieuwe besluiten nemen over het circuit in de bossen bij Lierop. De garantie voor deze wedstrijd was er. Someren is nu verder aan zet. Sowieso komen er geen WK-wedstrijden meer naar Lierop. Al zal het menig toeschouwer niet uitmaken. Zij horen en zien weer de ronkende motoren. “Dat is toch het mooiste geluid wat er is”, aldus een fervent motorliefhebber.

Carnavalswagens maken opnieuw hun opwachting door Jordy van de Brug Maar liefst vijftien groepen meldde zich afgelopen weken aan bij de organisatie. Peter en Ilse van de Voort zijn trots op dat aantal. “Twintig was ons droomscenario. Nou dan zijn we daar toch dicht in de buurt gekomen. Dit is echt boven verwachting”, zegt Peter van de Voort. “Vijftien wagens moet je niet onderschatten. Dat is echt veel. Sommige groepen komen met 65 man om de wagen te begeleiden. Het is dus bij voorbaat al een geslaagd evenement”, vult Ilse van de Voort aan. De bedenker van ‘Karvanstal’, Peter van de Voort heeft het idee al enkele jaren in zijn hoofd zitten. “Dit jaar be-

sloot ik het door te zetten. Met enkele ‘carnavalsgekken’ hebben we heel veel brainstormsessies gehouden over het hoe en wat van het evenement.” Karvanstal, een naam die de lading van de nieuwe optocht zeker dekt. Met deze optocht kunnen carnavalswagen-fanatiekelingen onderling strijden om de felbegeerde titel: kampioen van Zuid-Nederland. De hele regio kan de absolute top uit vele andere plaatsen in een middag aanschouwen. Ze halen in feite hun ‘kar’ nog een keer van stal. Ook valt er wel degelijk wat te winnen. Er wordt gejureerd, en de nummers een tot tien kunnen behoorlijke geldprijzen winnen. Ilse Van de Voort: “De wagens

Zondag zullen de straten in Someren-Eind opnieuw gevuld zijn met mooie wagens. (Foto: Stefan Vlemmix)

John Bankers provinciale kandidaat voor Asten, Deurne en Someren ASTEN – Aan de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week woensdag nemen veertien partijen deel. John Bankers is door zijn partij, het CDA, op de zevende plek op de kieslijst gezet. Op basis van peilingen is hij de enige kandidaat uit de regio Asten, Deurne en Someren met een reële kans om verkozen te worden in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. In gesprek met het kandidaat-Statenlid.

Wedstrijden

Een coureur neemt een van de vele heuvels in het circuit. (Foto: Marius van Deursen)

REGIO – Twee weken na de vele carnavalsoptochten in Brabant is het opnieuw feest in Someren-Eind. De beste wagens uit de regio trekken dan nog een keer door de straten. Met het nieuwe evenement ‘Karvanstal’ krijgt de regio een mooie extra optocht te zien.

- Advertorial -

krijgen een extra podium, en het is inderdaad ook bedoeld om groepen financieel te steunen. Ze ontvangen een startbedrag en eventueel prijzengeld, dat de groepen kunnen gebruiken voor de bouw van de wagen voor het nieuwe seizoen. Op deze manier willen wij het bouwen van carnavalswagens stimuleren. Al is het niet even je wagen showen en weer weg. Nee het spel moet en de act om de wagen moet er wel zijn.”

Route

Iedereen is welkom bij het nieuwe evenement. Voor drie euro zijn de beste wagens uit de regio nog eens te bewonderen. In Someren-Eind zal de route lopen van de Sluisstraat – Nieuwendijk – Kampstraat – Coöperatiestraat. Aan het einde van deze straat is de optocht afgelopen. Bij alle punten op de route staan vrijwilligers. Peter van de Voort: “We hebben nu een groep van ongeveer 75 vrijwilligers die ons meehelpen. Daar zijn we heel blij mee. Zonder hen kun je zoiets niet organiseren.” Zelf zijn de organisatoren de zondag ook druk bezig. “We gaan overal helpen. Van koffie zetten tot zelf posten. Of we zelf veel van de optocht zullen zien? Nee denk het niet, maar gelukkig hebben we de vele mooie wagens al mogen aanschouwen voordat ze zondag hier door de straten rijden.” Ilse en Peter van de Voort hopen dat het evenement een lang leven is beschoren. “We hebben vertrouwen in de toekomst. Maar eerst gaan we ervoor zorgen dat deze editie gaat knallen.” Wie zelf een kijkje wil komen nemen kan vanaf 14.00 uur de optocht volgen in Someren-Eind. 17 maart zullen de straten opnieuw gevuld zijn met een hoop kleur, confetti, pracht en praal. Zowel de spelers, als de wagens.

John Bankers. Jij bent nu bijna tien jaar gemeenteraadslid in Asten. Waarom de stap naar de Provinciale Staten? “Recentelijk hebben de gemeenten in de Peelregio – op verzoek van de provincie Noord-Brabant – allemaal een toekomstvisie opgesteld. Bij vrijwel alle grote ontwikkelingen zijn we op zijn minst deels afhankelijk van de provincie wat betreft regelgeving of financiën: bij verkeer en vervoer, economie, wonen, het buitengebied, leefbare kernen en duurzame energie. Als we als gemeenten in de Peel vooruit willen, dan hebben we de provincie nodig. Volgens mij helpt het als we in Den Bosch mensen hebben zitten die het voor ons opnemen, die de regio kennen en altijd in de buurt en dus bereikbaar zijn.” Ontbreekt dat op dit moment? “Voor de gemeenten Asten, Deurne en Someren geldt dat er de voorbije jaren hooguit één persoon in de Provinciale Staten zat. Dat lijkt me toch echt wel het minimale. De politiek moet altijd een goede afspiegeling van de samenleving zijn: jong en oud, stad en platteland, et cetera. Het CDA heeft mij op de zevende plek op de kieslijst gezet. Daar ben ik oprecht blij mee, maar die plek biedt geen absolute zekerheid. Daarom ben ik ook een persoonlijke campagne gestart. Ik wil onze regio vertegenwoordigen en om zeker te zijn van een plek in de Provinciale Staten heb ik 4.000 stem-

men nodig. Alleen dan is onze regio de komende jaren verzekerd van een vertegenwoordiger.” Die persoonlijke campagne lijkt zijn vruchten af te werpen: een van jouw verkiezingsvideo’s kwam voorbij in het televisieprogramma Jinek en ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt langs. “Ja, ik kan niet ontkennen dat het lekker loopt. De reacties vanuit de regio zijn ook positief. De omvang van de campagne is wel nieuw voor mij: 42.000 folders, 20.000 flyers, 200 grote posters, filmpjes, radiospots en advertenties in lokale en regionale media. Dat een van mijn verkiezingsvideo’s de uitzending van Jinek haalt, dat maakt het extra leuk. Hugo de Jonge komt langs om mij als CDA-kandidaat te steunen. Dat waardeer ik enorm. Het laat zien dat wij als partij korte lijnen hebben tussen gemeenten, de provincie en de landelijke politiek.” Vertrouwen in een goede afloop? Ja, vertrouwen en zin in de laatste loodjes van de campagne. Volgende week woensdag staan we met het campagneteam bij de uitslagenavond in het Provinciehuis in Den Bosch. Als de uitslagen van de Peelregio binnenkomen hoop ik dat ik vier jaar aan de bak mag voor onze gemeenten. Voor de Peel naar Den Bosch!”

Slapen en douchen tijdens Kennedymars SOMEREN – De wandelaars van de 57ste Kennedymars kunnen dit jaar douchen nadat zij over de finish zijn gekomen. Organisator Joek en fitnesscentrum Infinity Fitness hebben een samenwerking gevonden. Bij het fitnesscentrum kunnen de wandelaars, direct na de finish, terecht voor een verfrissende douche. Ook is er een mogelijkheid voor de tussentijdse uitvallers om daar te slapen.

Voor vele wandelaars gaat een wens in vervulling. Joek kreeg namelijk regelmatig de vraag of het mogelijk was om na de finish te kunnen douchen. Ook moesten wandelaars die uitvielen een tijdje wachten tot degene met wie zij samenliepen, waren gefinisht. Aan hen is ook gedacht. Zij kunnen nu slapen bij Infinity Fitness. De wandelaars kunnen tegen een vergoeding van twee euro een douche reserveren in de finishtent. Infinity Fitness ligt direct aan het Wilhelminaplein, waar ook de finish zal zijn. De slaapmogelijkheid is er alleen voor hen die uitvallen, door middel van een bezemwagen worden zij opgehaald en vanaf een post naar het centrum van Someren gebracht. Zolang er bedden beschikbaar zijn, kunnen zij gratis slapen in het pand van Infinity.

Route

Dit zal niet de enige wens zijn waarnaar de organisatie luistert. Een deel van de wandelaars gaf in een enquête aan dat zij de gravelpaden op de Strabrechtse Heide en rond het Keelven niet prettig vinden, terwijl anderen deze passage door het natuurgebied juist prachtig vinden. Joek biedt daarom vanaf dit jaar de mogelijkheid aan om je eigen route te kiezen: door het natuurgebied of juist eromheen met een volledig verharde route.

Aanmeldingen

De teller staat inmiddels op 419 aanmeldingen sinds deze is gestart op 1 februari. Dat is 25 procent meer

dan vorig jaar om dezelfde tijd. Er zijn al 125 aanmeldingen voor de jubileumeditie van het 25ste Rondje Someren, dit is ruim 80 procent meer dan vorig jaar dezelfde tijd. En niet alleen zijn er aanmeldingen van Somerenaren, ook melden opvallend veel mensen uit Deurne en Helmond zich aan, waar de route van de Kennedymars zal passeren. Aanmelden kan via www.kennedymars.nl.

Vrijwilligerswerk Asten en Someren ASTEN/SOMEREN - De vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale van Onis Welzijn is uitgebreid met enkele nieuwe functies in Asten en Someren.

Zo is het Alzheimer Café Peelland in Asten op zoek naar een gespreksleider, iemand die graag voor een groep staat, in gesprek gaat met de gastspreker en zorgt voor goede interactie. De bijeenkomsten zijn eens per maand. Verder zoekt Onis iemand die een aantal bedrijven in Asten en Someren wil bezoeken en daar in gesprek gaat over laaggeletterdheid. En basisschool Bonifatius in Asten heeft plek voor een overblijfvrijwilliger. Deze en andere vacatures zijn te vinden via www.oniswelzijn.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 6

Een compleet IT-netwerk voor een vaste prijs per maand. CloudEdge is een dienst van Code54

-

TE ZWAAR? NIET FIT?

Krijg je gezondheid weer op de rit Leefstijlcoach Elmie maakt van jezelf goed voelen een automatisme:

KIJK DAGEN d

o 14, vr 1 & za 16 ma 5 art van 11-16 u ur.

“Ik breng je qua leefstijl terug naar de basis. Met mijn gedegen kennis over voeding, beweging, sport, gezondheid en coaching help ik je om balans te creëren. Dat lukt je door goede basispatronen op te bouwen, die passen bij jouw dagelijkse leefpatroon en jouw lijf.“

Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond:

Kies jouw plan op

VAARWEL SCHEUREN EN SCHROOTJES!

elmievandeursen.nl

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk geworden door vochtplekken of scheuren? Plameco biedt hiervoor een ideale en duurzame oplossing: fl exibele plafonds. Met een installatie binnen een dag, zonder rommel of overlast.

NEW STAR STRETCH JEANS

Groot voordeel van de werkwijze van Plameco: het meubilair kan bij montage van het nieuwe plafond gewoon blijven staan. Het onderhoudsvriendelijke Plameco-plafond bestaat uit hoogwaardig materiaal, dat ongevoelig is voor temperatuurverschillen en bovendien bacteriewerend en vochtbestendig is. Dit maakt een Plameco-plafond dus ook geschikt voor bijvoorbeeld badkamers of keukens. Daarnaast zijn er allerlei opties qua verlichting, het is zelfs mogelijk om de bestaande lampen te laten hangen. Maar ook het aanbrengen van op afstand bestuurbare verlichting is kinderspel voor Plameco.

Qua plafonds zijn zowel klassieke als moderne uitvoeringen mogelijk in wel honderd varianten, voor elke inrichting en stijl is er iets passends te vinden. U kunt het zo gek maken als u zelf wilt. Een bloem op het plafond? Of liever slapen onder een sterrenhemel? Zelfs een ovaal of andere vorm op het plafond aanbrengen is geen probleem. Het is allemaal mogelijk bij Plameco. Bijna alles kan. Overtuig uzelf en bezoek de showroom. De koffie staat klaar. Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart kunt u zich tijdens de kijkdagen uitvoerig laten voorlichten over de mogelijkheden.

Plafondbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best info@plamecobest.nl www.plamecobest.nl • Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

Boerenkamplaan 96 5712 AH Someren-Eind E mail: info@greijmans.nl Tel: 0493 49 29 62 www.greijmans.nl

Staalwerk voor woningbouw en bedrijfsgebouwen Zowel voor nieuwbouw als renovatie Hekwerken en frames

Wij feliciteren

Maries voor hem en haar met de opening van de winkel. Installatie - Service - Onderhoud Vlinkert 47 Heusden Gem. Asten Tel. 06 - 20743553

Emmastraat 4 Asten

info@elmievandeursen.nl | 0493 560 354

2 voor €

75,-

Diverse kleuren blauw, maten 28 t/m 46 inch, lengtes 30, 32, 34, 36 en 38

ZEER GROTE COLLECTIE SPIJKERBROEKEN

De Broekenparty Offermansstraat 4 - LIEROP schuin tegen over de kerk

UW BOEKHOUDING, ONZE ZORG Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming: • Startersbegeleiding • Verzorgen van uw boekhouding/administratie • Loonadministratie • Aangifte voor alle belastingen • Fiscaal advies en herstructurering • Samenstellen jaarstukken Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek (ook in de avonduren). A T M W C

Postelstraat 22, 5711 EN Someren 0493-473717 info@taksomeren.nl www.taksomeren.nl Henry Tinnemans en Claire Witlox

M. DEN DEKKER GAZON Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon. Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632 Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.

WWW.DE-BROEKENPARTY.NL Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Dxgo, Maskovick, Colorado, New Star en 247 jeans.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden. Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking.

RESTAURANT

Menu “de Zwaan” Gebakken gamba’s met een frisse salade van wakamé, sesam/ketjap dressing DE ***** ZVVAAN Spaghetti met paddenstoelen, truffel en Parmezaanse kaas ***** Kalfsoester met romige pepersaus ***** Vanille panacotta met frambozenparfait en schuim van witte chocolade

€ 35,00 Stationsstraat 1 5664AP APGeldrop Geldrop, Stationsstraat 1, 5664 Tel.: 040-286 20 27 Tel. 040-286 20 27 www.dezwaan-geldrop.nl

Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Nieuwbouw & Renovatie Voegen en reinigen Uithakken en impregneren Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 7

Uit de hand gelopen hobby viert 25-jarig jubileum DEURNE - Het begon als hobby en resulteerde in de grootste DAFbeurs van Nederland. Zondag organiseert Peter Bouwmans samen met Ramon en Inka Wijnands voor het 25ste jaar op rij het evenement voor DAF-liefhebbers in Hotel Nobis in Asten.

door Bram Vannisselroij Tussen 1975 en 1979 gaat de dan 18-jarige en werkloze Peter Bouwmans, min of meer uit nood geboren, werken in de paardenstallen van de zussen Tinie en Annie van Doorne. De gepensioneerde Huub van Doorne, de patriarch van de familie en grondlegger van het DAF-imperium komt vaak een kijkje nemen in de stallen en deelt sigaretten uit aan het personeel. Hier begint bij de jonge Bouwmans de liefde voor alles wat met de auto’s en vrachtwagens van DAF te maken heeft.

DAF-meneer

Het begon met een bescheiden verzameling, die al snel groeide en groeide. “De hobby liep een beetje uit de hand”, vertelt hij met gevoel

voor understatement. De DAF-meneer, zoals hij in Deurne gekscherend genoemd wordt, startte 25 jaar geleden met zijn eerste verzamelbeurs. Ramon en Inka Wijnands uit Veldhoven voegden zich daar twee jaar later bij. Bezoekers uit het hele land reizen af om zich te vergapen aan DAF-prullaria. De eerste beurs werd gehouden in Het Trefpunt in Deurne. Die locatie was met 33 tafels eigenlijk al direct te klein. Al snel verhuisde de beurs naar De Vierspan. Toen dit pand in 2005 tegen de vlakte ging werd uitgeweken naar Hotel Nobis in Asten. Bouwmans is trots op het jubileum. “Door de opkomst van het internet verdwenen veel beurzen. Toch bleven de mensen komen. Jaarlijks toch zo’n 500 of 600 bezoekers, soms zelfs meer. Een mevrouw op leeftijd maakt elk jaar de overtocht vanuit Hoorn (een gehucht in Oost-Groningen) om de beurs te bezoeken.” Een slordige 267 kilometer. Het enthousiasme waarmee Bouwmans over DAF praat werkt aanstekelijk.

Fervent verzamelaar

Bij de binnenkomst, eerder die avond

in zijn modern gemeubileerde nieuwbouwwoning verraadt weinig dat hier een fervent verzamelaar woont. Bouwmans serveert verse koffie als hij de posters van de allereerste beurs laat zien. Naarmate de avond vordert komen er steeds meer DAF-artikelen op de keukentafel te liggen. Van speldjes, miniatuurautootjes, lepeltjes, aanstekers, asbakken tot een compleet servies. Even later verdwijnt de DAF-fanaat naar zijn domein. Op de eerste verdieping heeft hij een speciale kamer voor zijn verzameling. In fraaie, door hemzelf ontworpen vitrines, staan honderden miniatuurvrachtwagens. “In mijn vorige huis had ik meer plaats voor mijn verzameling”, zegt hij bijna verontschuldigend. Door de verhuizing moest Bouwmans selecteren wat hij wilde bewaren. “De echt speciale spullen doe ik niet weg maar alles heeft zijn prijs.” Opeens veert hij op en gaat op zoek naar een miniatuurvrachtwagen van een bekend Deurnes transportbedrijf van weleer. Na enige tijd zoeken door zijn uitgebreide verzameling staakt hij zijn zoektocht. Wel laat hij een op het oog normaal goudbruin DAF-autootje zien. Na twee vinger-

Burgemeester Berry Link opgestapt daarom tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is dat ik als burgemeester terugtreed.”

Gemeenteraad

Berry Link kreeg het dringende advies van de fractievoorzitters om zich ziek te melden. De burgemeester is vervolgens op non-actief gezet.

Maandagavond stond een gemeenteraadsvergadering op de agenda. Frans Stravers, vicevoorzitter van de raad, verving Berry Link als voorzitter. Stravers liet in een korte verklaring weten dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van het besluit van de burgemeester om af te treden. “Wij respecteren zijn keuze en wensen hem zowel privé als zakelijk sterkte”, aldus de verklaring. Stravers gaf ook aan dat college en raad “de afgelopen jaren op een goede wijze hebben samengewerkt met burgemeester Link.” Tijdens de raadsvergadering bleek dat de partijen al langer op de hoogte waren van de perikelen rond de burgemeester. Volgens de VVD-fractie had de raad de zaak ‘transparant moeten houden.’ Fractievoorzitter Monica Leenders: “Het vertrouwen in de politiek is een groot goed. De integriteitsschending was er, we hadden er zelf mee naar buiten moeten komen, de openbaarheid op moeten zoeken.” Frans Stravers had er een andere mening over. “Het was voornamelijk een persoonlijke kwestie, op sommige momenten moet je mensen beschermen.”

Verklaring

Nog geen vier jaar

Burgemeester Berry Link vorig jaar tijdens de dodenherdenking in Mierlo. (Foto: Foto Ronny) GELDROP-MIERLO – Berry Link is afgetreden als burgemeester van GeldropMierlo. Link maakte maandag aan het eind van de middag bekend dat hij opstapt. Aanleiding is een vermeende liefdesaffaire met een ambtenaar. Link ontkent de relatie, maar stelt dat hij door de ontstane commotie niet meer als burgemeester kan functioneren.

door Martin de Bruijne De afgelopen dagen kwam Berry Link onder druk te staan. Hij zou een geheime liefdesaffaire hebben gehad met een ambtenaar van de gemeente. Naar aanleiding van die vermeende relatie stelde de gemeenteraad eerder een vertrouwelijk onderzoek in. De uitkomst van dat onderzoek was voor de gemeenteraad reden om Link officieel te waarschuwen. Maandag zei Frans Stravers, vicevoorzitter van de gemeenteraad, hierover: “De raad heeft om een onderzoek van de vertrouwenscommissie gevraagd. Daaruit bleek een schending van de integriteitregels. Een gele kaart, maar er was voldoende vertrouwen bij gemeenteraad en college om samen verder te gaan.”

Escalatie

Dat veranderde afgelopen week. De burgemeester zou vrijdag een hoogoplopende ruzie gehad hebben met zijn partner Caroline met wie hij samenwoont. De burgemeester is vervolgens met onbekende bestemming vertrokken. Zijn partner schakelde politie en hulpverlening in. Reden voor de fractievoorzitters in de gemeenteraad om in spoedzitting bijeen te komen. De fractievoorzitters concludeerden dat Berry Link op dat moment niet meer voldoende kon functioneren als burgemeester.

Berry Link zelf kwam maandag aan het eind van de middag met een schriftelijke verklaring dat hij opstapt als burgemeester. “Ik heb kennis genomen van de ophef die rondom mij is ontstaan. Deze berichtgeving raakt mijn ambt als burgemeester van Geldrop-Mierlo en is voor iedereen, alle betrokkenen, mijn partner, mijzelf en niet op de laatste plaats de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, zeer onaangenaam.” In zijn verklaring ontkent Link een affaire te hebben gehad. “Er was en is geen sprake van een liefdesrelatie met een ambtenaar. Er was sprake van een nauwe, intensieve, vriendschappelijke samenwerking en niet meer dan dat. Ik heb daarmee onbewust en ongewild beeldvorming opgeroepen die echter ten enen malen onjuist is. Mijn integriteit als burgemeester van Geldrop-Mierlo is niet in het geding geweest.” De commotie die is ontstaan betreurt Link. Hij heeft daaruit zijn conclusies getrokken. “Ik betreur de commotie die het ambt en de gemeente schaadt. Ik kan in die situatie niet als burgemeester functioneren. Ik ben

Ruiter en paard gewond na aanrijding SOMEREN - Een ruiter is vorige week vrijdag samen met zijn paard gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Jan Smitslaan in Someren.

De ruiter kwam bij de aanrijding samen met het dier op de motorkap van het voertuig terecht. Zowel de man als het paard hebben flinke ver-

wondingen opgelopen. Zo scheurde de ruiter zijn kruisbanden en liep het paard een grote wond op aan zijn achterbeen. De automobilist bleef ongedeerd, maar reed wel door met een flink beschadigde auto. De bestuurster bleek een paar honderd meter verderop te wonen. Waarom zij doorreed is nog niet duidelijk.

Berry Link (53) was sinds september 2015 burgemeester van Geldrop-Mierlo. Bij zijn aantreden noemde hij samenwerking, veiligheid en integriteit als zijn belangrijkste ambities. Hij liet toen weten te zullen blijven hameren op integriteit. “Integriteit is doen wat er van je verwacht wordt”, liet hij bij zijn installatie weten. Voor Berry Link (CDA) was Geldrop-Mierlo zijn tweede burgemeesterspost. Voorheen was hij burgemeester in de Limburgse gemeente Schinnen. Link was bij zijn installatie enthousiast over het burgemeestersambt. “Het is een machtig interessant, boeiend en veelzijdig ambt.” In de bijna vier jaar dat Berry Link burgemeester was van Geldrop-Mierlo heeft hij zijn stempel gedrukt op de gemeente. Carnavalsverenigingen waren geschokt toen de burgemeester aankondigde voortaan nog maar één sleuteloverdracht te doen. Niet meer jaarlijks in Geldrop en in Mierlo, maar het ene jaar in Geldrop en het andere in Mierlo. Bij de eerste sleuteloverdracht nieuwe stijl verscheen er een cd van Quintet de Klos met Berry Link voluit zingend. Het eerste jaren was er nog een ‘alternatieve’ sleuteloverdracht naast de officiële, een paar weken terug waren alle verenigingen aanwezig om een sleutel te ontvangen van Link. Indruk maakte Berry Link in zijn rol als burgervader na het busongeluk met leerlingen van het Strabrecht College en op bezoek bij mensen na een autobrand. “Het is belangrijk er te zijn als het nodig is, vaak is dat buiten het zicht”, zei hij daarover. De taken van Berry Link worden voorlopig waargenomen door loco-burgemeester en wethouder Marc Jeucken. Waarschijnlijk komt er op korte termijn een waarnemer.

Peter Bouwmans toont een selectie van zijn verzameling. (Foto: Marius van Deursen) vlugge handelingen verandert het in een tafelaansteker. “Die zie je niet veel.” De anekdotes volgen elkaar deze avond in rasse schreden op. Ie-

dereen die ook geïnteresseerd is in alles wat met DAF te maken heeft kan komende zondag van 10.00 uur tot 16.00 terecht in Asten.

Vice-premier Hugo de Jonge in Someren SOMEREN - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op maandag 18 maart te gast in De Ruchte in Someren.

De avond wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen van Asten, Deurne en Someren. De Jonge zal spreken met regionaal kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen John Bankers. De avond heeft dezelfde opzet als het bekende tv-programma College Tour. Tijdens de avond krijgen be-

zoekers alle gelegenheid om vragen te stellen aan minister De Jonge. De Jonge is verantwoordelijk voor onder andere de verpleeghuiszorg, de Wmo en het jeugdbeleid. Hij raakte eerder bekend voor zijn plannen om het tekort aan personeel in de zorg aan te pakken, zijn Pact voor de Ouderenzorg en plannen voor het Langer zelfstandig thuis wonen. De bijeenkomst duurt van 19.00 uur tot 20.45 uur en is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via: hugodejongeinsomeren@gmail.com.

- Advertorial -

Een brug slaan van wantrouwen naar vertrouwen Toen ik afgelopen herfst benaderd werd om plaats te nemen op de Lijst van Lokaal Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen heb ik geen moment getwijfeld. Mag ik mezelf voorstellen. Patricia Buis-Iven. Geboren in Beek en Donk, opgegroeid in Gemert en woonachtig in het buitengebied van Someren. Zeven dagen per week ben ik actief op onze melkveehouderij. Daarnaast ben ik werkzaam onder de naam 100% Human. Als coach en trainer richt ik me op groei en herstel voor mens en onderneming. Als fractielid van de Gemeenschapslijst en raadslid in Someren voel ik me een echte volksvertegenwoordigster. In het Raadswerk lopen we vaak tegen het feit aan dat de gemeente onderschikt is aan de provincie. Die geluiden hoor ik ook vanuit Asten. En daar wil ik samen met Lokaal Brabant verandering in gaan brengen. Kijk je vanuit de landelijke politiek dan valt niet te ontkennen dat het

Patricia Buis-Iven.

een chaos is. Nederland lijkt de goede weg kwijt te zijn. De standaard van de landelijke partijen lijkt een som te zijn van winnen of verliezen en dat mag niet gebeuren. Daarom is het belangrijkste uitgangspunt in de visie van Lokaal Brabant, de menselijke maat die realistisch en haalbaar is. Hoe mooi zou het zijn dat ik als Statenlid onze prachtige Peelregio in Zuid-Oost Brabant zou mogen vertegenwoordigen. Dat ik de frisse wind zou mogen zijn. Om eruit te springen en ongewone dingen voor elkaar te krijgen op basis van verantwoording en respect voor mens, dier en natuur. En hiermee het lokale geluid naar het Provinciehuis in Den Bosch te brengen in plaats van de andersom. Dus lieve mensen, ga stemmen op 20 maart 2019 En een stem op Lokaal Brabant is stem voor jezelf! Lijst 11 nummer 6. volg Lokaal Brabant op Facebook en Twitter en via. www.lokaalbrabant.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 8

BRIGADECOMMANDANT door: Willie Thijssen Aimabel, recht voor zijn raap en een tikje mysterieus. Oud-Deurnenaar en voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam, Jan Blaauw is ondertussen 90 jaar oud. Hij kijkt in zijn woning in Rodenrijs terug op een rijk leven. Behalve veertig jaar bij de politie heeft hij ook een aardig literair oeuvre opgebouwd. Vooral boeken waarin Blaauw gedetailleerd ingaat op moordzaken. De jaren die het meeste indruk op hem maakten waren de oorlogsjaren in Deurne. Zijn boek ‘Bruno Lüdke, Seriemoordenaar’ is onlangs vertaald naar het Duits en komt deze maand in Duitsland uit. “Daar verwacht ik nog wel wat reacties op”, vertelt hij vanuit zijn zolderkamer, annex werkkamer, annex museum in Rodenrijs. “Hij zou ruim vijftig moorden hebben gepleegd. Maar ik heb ze allemaal onderzocht en ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is.” Zijn passie voor het rechercheurswerk is nog altijd groot.

Jan Blaauw was tien jaar oud toen hij naar Deurne verhuisde. Zijn vader werd op 40-jarige leeftijd, in oktober 1938 bevorderd tot majoor der Rijksveldwacht en aangesteld als brigadecommandant in Deurne. Hij woonde met zijn gezin van 1938 tot 1945 in de dienstwoning op het huidige adres Oude Liesselseweg 8. Voor de kleine Jan - toen overigens nog Bertus geheten was het wel even wennen. “Maar na enkele vechtpartijtjes op school, hoorde ik er toch al wel snel bij”, vertelt Blaauw. Kort na zijn kennismaking met Deurne brak de oorlog uit. Voor de dan twaalfjarige Jan begint een bijzondere en indrukwekkende periode. “Ons gezin werd die vrijdagochtend 10 mei tussen 4.00 uur en 4.30 uur wakker geschud door de vliegtuigen. ‘Opstaan en naar beneden komen’, riepen mijn ouders. Toen wij allemaal in de huiskamer waren, zette mijn vader de radio aan. Duitse troepen hadden de Nederlandse grens gepasseerd. Mijn vader vond het vreselijk. Hij had tien kinderen en het was oorlog. De eerste oorlogsdag … die dag vergeet je nooit.” Zijn vader ging die eerste dag niet gekleed in zijn uniform van Rijksveldwachter. In zijn boek Dossier Blaauw schrijft hij hierover: ‘Mijn vader had die dag een gewoon burgerpak aan, maar droeg wel zijn uniformpet op het hoofd. Zo fietste hij die ochtend het dorp in. Jaren later heeft hij mij verteld dat het aan de ene kant zijn taak was om op dat moment als politieman de straat op te gaan en als zodanig ook voor iedereen herkenbaar te zijn. Aan de andere kant, niet wetende wat er in die eerste uren stond te gebeuren, wilde hij niet in uniform bij verrassing tegenover Duitse soldaten komen te staan. Vandaar alleen die uniformpet, waarvan hij zich in geval van nood snel zou kunnen ontdoen.’ Toen hij na een paar uur terugkwam van zijn tochtje door Deurne, groef zijn pa een gat in de tuin en deponeerde daarin een revolver en een pistool, waarna hij de kuil weer dichtgooide. Blaauw: “Daarover heb ik hem nooit meer iets horen zeggen. Ik zou overigens de exacte plaats nog kunnen aanwijzen.”

Jan Blaauw op de Markt in Deurne in 1943/1944. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Een van de proclamaties van burgemeester Lambooij uit de begintijd van de bezetting, oktober 1940.

Spertijd treedt in Deurne in werking na enkele brandjes en doorgesneden telefoonkabels.

Nur für Wehrmacht Volgens Blaauw verliepen de eerste bezettingsjaren in Deurne betrekkelijk rustig. Van daadwerkelijk verzet tegen de bezetter was nauwelijks iets merkbaar. “Er heerste een soort berusting. De maatschappij draaide gewoon door.” Dat wil niet zeggen dat de mensen in Deurne en de Peel pro-Duits waren. Blaauw: “Integendeel. Er waren maar een paar NSB’ers. En zij werden genegeerd.” Volgens Blaauw waren er in die beginjaren wel enkele pesterijen tegen de Duitse bezetter. Burgemeester Robert Lambooij gelastte in juli 1941 op last van de bezetter de bevolking per proclamatie: ‘om iedere handeling welke ook achterwege te laten die beoogt de Duitsche Weermacht in haar geheel of bepaalde personen der Duitse Weermacht in het bijzonder te beledigen of te hinderen. Speciaal wordt ten deze gedacht aan het aanbrengen op wegen of aan huizen van de Duitsche Weermacht kwetsende opschriften.’ Volgens Blaauw zou deze proclamatie slaan op het feit dat iemand op de begraafplaats in Deurne een origineel bordje had opgehangen met de tekst ‘Nur für Wehrmacht’. Dergelijke bordjes hingen in die jaren in sommige treinen aan wagons waar de gewone burger niet in mocht komen. Een grappig bedoelde actie, maar voor Duitse soldaten zou het een aanleiding kunnen zijn om de bevolking ‘terug te pakken’. Vandaar de proclamatie van de burgemeester. De rol van de burgemeester was in die oorlogsjaren vooral om de rust te bewaren, zo herinnert Blaauw zich. “Menig burgemeester manoeuvreerde zich door de oorlogstijd. En dat gold ook voor Lambooij. En ook voor de politie. Mijn vader was van de Rijkspolitie en had behalve Deurne ook dorpen als Asten, Someren en Gemert onder zijn hoede. Er was wel regelmatig overleg met Lambooij, maar de relatie was anders dan met de gemeenteveldwachter Frans de Clerck, die met zijn gezin naast ons woonde.” Volgens Blaauw was zijn vader fanatiek anti-Duits, maar was hij heel voorzichtig. “Hij kon onderduikers in bescherming nemen en van informatie voorzien. Maar daar praatte hij gedurende de oorlog nooit over. Hij was tegen verzetsacties vanwege de angst voor wraak van de moffen. De teneur was toch vooral: Rustig aan met die moffen. Het komt uiteindelijk allemaal wel goed”, aldus Blaauw. De oud-Deurnenaar praat consequent over moffen en niet over Duitsers. Moffen is een scheldwoord voor Duitsers. Het tekent de haat die hij gedurende de oorlog heeft opgebouwd tegen de bezetter. “Ach, sinds mijn politietijd heb ik best goede relaties opgebouwd met Duitse collega’s. De vijandstemming is wat dat betreft wel voorbij.” Karig geheel Tegenover de familie Blaauw woonde gemeentesecretaris Gijsbers die drie zonen had die lid waren van de NSB. “Landverraders zoals wij die toen noemden.” Blaauw was altijd op zijn hoede als hij ze zag: “Als mijn vader naar de Engelse zender luisterde, moest altijd een van ons om het huis lopen om te kijken of er iemand van hen de radio kon horen. Ook één van de veldwachters in Deurne was pro-Duits. Ook daar werd afstand van gehouden.” Volgens Blaauw leefden de meeste Deurnenaren in de oorlogstijd in armoede, maar leed niemand honger. “Alles was op de bon. Veel mensen kenden wel iemand om een extra brood te ritselen, maar vlees hadden wij bijvoorbeeld nooit. We hadden een eigen tuin waar we aardappelen en groente teelden. Maar het was alles bij elkaar maar een karig geheel.” Blaauw ging gedurende de oorlog gewoon naar school. Eerst naar de lagere school en daarna naar de Ulo, toen gevestigd aan de Schoolstraat. “Ook daar was de teneur antiDuits. Daar zorgden de fraters wel voor.”

De Peel

Rebelser Zo kabbelde de De Tweede Wereld oorlog door de vroede periode 1940-19 ge jaren veertig. Nu, 75 jaar later, sta Echt spannend zou bevrijding. Een ja het pas worden in de we in deze rubr tweede helft van 1944. gebeurteni Hoe langer de oorlog Van algemene duurde, hoe rebelser Jan persoonlijke a Blaauw werd. Iedereen in zich afspeeld Deurne moest op een gegeSomeren, D ven moment de radio inleveren. Zo ook de radio van de faomge milie Blaauw. “De radio’s werden opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis. Ik kende de persoon die daar werkte en vroeg of we de radio terug konden krijgen. Hij heeft toen een avond de ruimte niet afgesloten en ik ben toen naar het gemeentehuis gegaan om de radio terug te halen. Niemand had er iets van gemerkt.” In die jaren gold er een spertijd wat inhoudt dat niemand op straat mocht zijn tussen 18.00 uur en 7.00 uur. De jonge Blaauw gaf de radio als cadeau terug aan zijn pa op zijn verjaardag op 30 juni 1944. “Mijn vader schrok enorm. Hij verstopte ‘m meteen onder de vloer. Als ik daar nu aan terugdenk. Aan wat voor risico’s je liep ...” Jan Blaauw zette zich ook in om het leven van onderduikers - die er in de Peelregio nogal wat zaten - draaglijker te maken. “Ik bracht wel eens eten of romannetjes naar ondergedoken geallieerde piloten.” Op een dag kort voor de bevrijding wilde hij twee boekjes naar een onderduikadres in Vlierden brengen. “Ik besloot de fiets van de buurvrouw, mevrouw De Clerck te lenen aangezien onze fietsen het niet meer deden. Toen ik al fietsend het spoor bij het station wilde oversteken werd ik door drie moffen aangesproken: ‘Halt! Absteigen’. Ik moest de fiets inleveren. Ik denk dat ze ermee terug naar

Jan Blaauw als vrijwilliger bij de RAF, april 1945. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Duitsland wilden fietsen. Voor de twee Engelstalige romannetjes achterop onder de snelbinders hadden ze geen aandacht. Ik mocht ze houden en heb ze vervolgens te voet naar Vlierden gebracht.” Schmeisser machinepistool Ook tegen het einde van de oorlog haalde de toen zestienjarige Jan nog een risicovolle actie uit. Enkele weken voor de bevrijding werd op het station van Deurne een stilstaande goederentrein door Britste jachtvliegers onder vuur genomen. “Kort erna ben ik gaan kijken. Ik was er niet alleen. In de goederenwagons lagen wapens. Ik heb toen een Schmeisser machinepistool meegenomen en thuis in de schuur verborgen. Enkele dagen later heb ik het wapen aan Gerard Ahout gegeven. Hij was lid van het verzet. In ruil voor het pistool kreeg ik een kleine revolver van hem. Ik heb het vervolgens enkele dagen op zak gehad, totdat mijn vader vlak voor een kerkbezoek me aanstootte en het wapen voelde. ‘Ben je helemaal van de zotte’, riep hij toen hij hoorde dat het om een revolver ging.” Blaauw beschrijft het voorval ook in zijn boek Dossier Blaauw: ‘Nog voor we in de kerk kwamen moest ik het wapen aan hem geven waarna hij het in zijn uniformjas


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 9

Vandaag aflevering

T JAN BLAAUW VERTELT

onder vuur

11

De Peel onder vuur

stak. Wat hij ermee

doorlog woedde in heeft gedaan ben ik 944 ook in de Peel. nooit te weten gekomen. Wel herinner ik aan we stil bij onze me nog dat mijn vader aar lang blikken die avond een indrinriek terug op de gend gesprek heeft geissen toen. had met Gerard Ahout.’ e verhalen tot anekdotes, die Bevrijding den in Asten, Maar echt gevaarlijk werd het Deurne en volgens Blaauw pas in de laatste eving. dagen voor de bevrijding. Rond 21

september 1944 begonnen de eerste gevechten in de omgeving van Deurne. “Eerst in Ommel, Vlierden en Liessel. Toen was Deurne aan de beurt. De bombardementen en het artillerievuur bleven duren.” De familie Blaauw zocht een veilig onderkomen en trok in de schuilkelder van de NSB-buren die op de vlucht waren geslagen. “Daar hebben we menig uurtje doorgebracht en was ik echt bang. Elk moment vreesden we voor een inslag. Toen de bombardementen stopten, kwamen kort later Engelse soldaten met getrokken stenguns bij ons in de schuilkelder om te kijken of er militairen zaten. Het was zondag 24 september rond 14.00 uur. We waren bevrijd. Vervolgens gingen we naar buiten en waren we getuige van Britse infanteristen en tanks die vanuit Liessel, Deurne binnentrokken.” De familie Blaauw heeft meteen na de bevrijding onderdak verleend aan Engelse militairen. “Dat waren achterblijvers die ervoor moesten zorgen dat Deurne bevrijd bleef. Ik weet nog dat we cake en thee van ze kregen.” Engelse luchtmacht Jan was zestien jaar toen Deurne op 24 september 1944 werd bevrijd. “Ik had een enorme hekel aan de moffen en heb me meteen na de bevrijding gemeld bij de geallieerden. Ik moest wel liegen over mijn leeftijd. Ik was pas zestien en je moest achttien zijn om in aanmerking te komen voor de Engelse luchtmacht. Ik had mijn papieren vervalst. Van 2 april 1928 had ik 2 april 1926 laten maken. Ze zijn er nooit achter gekomen.” Op de vraag of zijn ouders achter zijn beslissing stonden om bij de geallieerden te gaan strijden, antwoordt hij: “Die vroegen er niet naar. Ik had maar één doel en dat was vechten tegen de moffen.” Blaauw ging begin 1945 via Oostende naar Engeland waar hij eerst een opleiding volgde. Het liefst wilde hij boordschutter worden, maar daarvoor werd hij afgekeurd. Blaauw werd vluchtbegeleider in de verkeerstoren en heeft zo twee jaar gediend bij de RAF. Toen hij weer terugkwam in het inmiddels volledig bevrijde Nederland, werd hij voor de keuze gesteld om naar Indonesië te gaan. “Dat zag ik niet zitten. Ik wilde alleen vechten tegen die moffen.” Kort later ging hij bij de politie waar hij vervolgens veertig jaar lang aan een indrukwekkende carrière heeft gewerkt.

Jan Blaauw (90 jaar) in zijn werkkamer in Rodenrijs.

Op de foto vlnr: Rinus van Otterdijk, Hans van Toer en Richard Schoutissen.

De vader van Jan Blaauw, Johannes Albertus Blaauw, brigadecommandant van de politie in Deurne tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Vader Blaauw Wat betreft de vader van Jan Blaauw, Johannes-Albertus Blaauw; die werd al snel toen het oorlog was op verschillende plekken gedetacheerd waaronder de politievakschool in Hilversum. In oktober 1941 werd hij als opperwachtmeester wetteninstructeur - tegen zijn zin - gedetacheerd aan het door de Duitse bezetter opgerichte Politie Opleidingsbataljon (POB) in Schalkhaar. Pas na herhaalde verzoeken mocht hij uiteindelijk in mei 1943 Schalkhaar achter zich laten. Met ingang van die datum werd hij als adjudant in Deurne toegevoegd aan de afdelingsstaf van de inmiddels tot ‘staatspolitie’ omgedoopte marechaussee. De ‘kwestie Schalkhaar’ zou na de bevrijding voor hem nog wel een vervolg krijgen. Nauwelijks veertien dagen na de bevrijding werd hij door twee in Brits militair uniform geklede mannen gearresteerd. Weer twee weken later werd een door burgemeester Lambooij geschreven aanbevelingsbrief ten gunste van Blaauw bij het militair gezag in Eindhoven afgeleverd. Enkele dagen later werd hij in vrijheid gesteld. Op 1 juli 1958 is hij als districtsadjudant in ’s-Hertogenbosch met pensioen gegaan. Hij is op 17 januari 1985 op 86-jarige leeftijd overleden.

Levensloop Jan Blaauw Jan Blaauw (90 jaar) werd op 2 april 1928 geboren als Bertus Blaauw. Toen zijn vader in 1938 in Deurne werd gestationeerd, verhuisde het gezin en dus ook Bertus mee. Aan het eind van de oorlog, eind 1944 ging hij bij de Engelse luchtmacht, als vrijwilliger. Na zijn terugkeer in Nederland volgde hij de politie-opleiding. Hij begon zijn carrière in 1950 als agent bij het politiebureau Charlois. Begin jaren 60 werkte hij bij de zedenpolitie. Gaandeweg zijn carrière werd hij door collega’s Jan genoemd en sindsdien houdt hij zelf ook die voornaam aan. In 1971 was hij de eerste Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI. Ook werkte hij voor de kinderpolitie, afdeling moordzaken en de narcoticabrigade. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de politie van Rotterdam. In mei 1988 ging hij met pensioen waarna hij zich toelegde op het schrijven van boeken, met name over geruchtmakende moordzaken uit het verleden. Ook speelde hij een belangrijke rol in de afwikkeling van de Puttense moordzaak. Blaauw schrijft nog altijd. Hij is nu bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog.

Speuren naar wapens Onlangs heeft een team van oorlogsdeskundigen met metaaldetectors in de tuin van de Oude Liesselseweg 8 gezocht naar de betreffende wapens van agent Blaauw. Twee uur speurwerk leverde echter niets op. Omdat een groot deel van de tuin nu is bebouwd, valt niet uit te sluiten dat de wapens nog onder een van de gebouwen liggen. De huidige bewoners, de familie Munsters, hebben bij de bouwwerkzaamheden echter nooit iets aangetroffen. Het geheim blijft vooralsnog verborgen in de grond.

Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer informatie over de Peel-verdediging. Volgende week: Jack Trend.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 10

Landelijk wonen

Shop ook

online!

SHOWROOM

GEVELBEKLEDING

PLAATMATERIAAL

HOUT

DEUREN

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

DEURBESLAG

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT Professionele vakverven

Schilderwerken Belleweg 11 - Someren - Tel.: 0493-440 788 Info: WWW.HETVERFHUIS.COM Openingstijden: ma. 10.30-17.30; di. t/m vr. 8.30-17.30; za. 8.30-15.30

Stucco d 'Or Concreto Een prachtige betonafwerking voor op de muur. Hoogwaardige, decoratieve, zeer matte en uitstekend dekkende wandafwerking met betoneffect op basis van kunstharsdispersie.Voor een decoratief betoneffect van binnenmuren binnen. Wij kunnen deze verf voor u leveren, maar wij kunnen ook de betonlook voor u aanbrengen Eigenschappen van deze verf • Decoratieve betonlook • In vele kleuren verkrijgbaar • Uitstekende dekkracht • Snel en gemakkelijk te verwerken Wij hebben een betonwand aan de Belleweg 11 waar diverse voorbeelden zijn te bewonderen. Ook geven wij een leuke introductiekorting van 20%. Meer info: 0493 440788

In de populaire woonstijl landelijk wonen draait het vooral om het creëren van een plattelandsgevoel; een landelijke omgeving met natuurlijke materialen en kleuren. In een landelijke stijl is geen plaats voor overmatige structuur en strakke elementen. Zoals die bijvoorbeeld wel te zien zijn in een Scandinavisch interieur. Natuurproducten De natuur in huis halen en een gevoel van rust en vrijheid creëren zijn kenmerken van een landelijke stijl. Onder landelijke materialen worden pure materialen verstaan, die direct vanuit de natuur zonder industriële bewerking toe te passen zijn. De belangrijkste is hout, maar ook andere natuurproducten worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan linnen en katoen, steen en dierenvachten. De natuurlijke materialen die gebruikt worden zijn veelal donker en sober van aard. Dat is ook de sfeer die nagestreefd wordt. Maar in een interieur waarin ook geleefd wordt kunnen kleuraccenten niet ontbreken. Kleuren die passen bij een landelijke woonstijl zijn onder meer houtkleuren, bruin, grijs, wit, crème geel en met name groene, blauwe en/of gele pasteltinten. Nostalgisch gevoel Oude gebruiksvoorwerpen komen veelvuldig voor in een landelijk interieur. Met name voorwerpen van hierboven genoemde materialen en in de kleuren die passen bij landelijk wonen. Ze roepen een nostalgisch gevoel op en versterken de landelijke sfeer en het thuisgevoel. Dat geldt ook voor planten in huis en/of een natuurprint als wanddecoratie. Bron: Woontrendz

Trendy Wonen!

Geniet het hele jaar van het buitenleven.

aart

zondag 24 m

GEOPEND

T 17.00 UUR.

VAN 11.00 TO

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 11

Trendy Wonen! KORTINGSWEEKEND 14 t/m 17 maart 2019

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Adres:

Burg. Wijnenstraat 71A Terrasoverkappingen & Tuinkamers 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Glazenschuifen vouwwanden Mail: info@agaterras.nl Zonwering binnen en buiten Horren Horren gratis inmeten en montage

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

KOOPZONDAG 17 MAART van 11.00-17.00 uu

r

PAASACTIE!!! Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden PAASACTIE!!! Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horren gratis inmeten en montage

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Een aantal voorbeelden hiervan: Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

- Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer Een aantal voorbeelden hiervan: - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Vele korting op ons aanbod - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Vele korting op ons aanbod

Openingstijden uur Openingstijdendi.-do.-vr. di.-do.-vr.10.00 10.00- -17.00 17.00uur. uur.Za. Za.10.00 10.00 -- 16.00 16.00 uur

WWW.AGATERRAS.NL

zand

stenen

isolatie

betonvloeren dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel

Tel. 0493-688454 Tel. Tel:06-54967860 0654967860 info@agaterras.nl info@agaterras.nl

houten vloeren houten vloeren

houten vloeren

kunststof panelen kunststof panelen

kunststof panelen

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren zand cement stenen isolatie betonvloeren betonvloeren dakpannen dakpannen zand cement stenen isolatie T. 0493 491 419 www.amaas.nl Hout-en enbouwmaterialenhandel bouwmaterialenhandel Hout-

Nuininonze onzeshowroom showroom Nu Nieuwegeneratie generatie Nieuwe kunststofkozijnen kozijnen kunststof Ideaalvoor: voor: Ideaal ZZP,ers,zelfbouwers zelfbouwers ZZP,ers, particulieren enenparticulieren Loopeens eensbinnen binnen Loop laatu uinformeren. informeren. enenlaat

Nieuwendijk8484 Nieuwendijk 5712ENENSomeren Someren 5712 0493491 491419 419 T.T.0493 www.amaas.nl www.amaas.nl Dealervan: van: Dealer

• Tuin Visie producten • Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl www.tuinvisie.nl

stenen plafond panelen

plafond panelen plafond panelen

www.dekkerhout.nl www.dekkerhout.nl

Douglashout hout Douglas hout Douglas op voorraad voorraad opopvoorraad

De nieuwe tuingids van Tuinvisie Dealer van:

buiten parket buiten parket

• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl • Trendhout www.trendhout.nl Nieuw:wand wandenengevelbekleding gevelbekleding sierbestrating. Nieuw: enensierbestrating. • Dekker Hout (Elephant) www.dekkerhout.nl 00 00 00 -18. 00 Open: ma. t/m vr. 7. u. Open: ma. t/m vr. 7. -18. u. 00 00 00 - 13. zaterdag 7.7. zaterdag - 13.00 u.u.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u. bouwhout

bouwhout meranti plaatmateriaal bouwhout meranti plaatmateriaal meranti tuinhout plaatmateriaal

buiten deuren binnen deuren buiten deuren binnen deuren isolatie buiten deuren binnen deuren

• Trendhout www.trendhout.nl • Trendhout www.trendhout.nl • Dekker Hout (Elephant) • Dekker Hout (Elephant)

kunststof kozijnen houten houten kozijnen kunststof kozijnen kozijnen kunststof kozijnen houten kozijnen

buiten parket

cement

5721 VT Asten

buiten deuren

plafond panelen

WWW.AGATERRAS.NL

Ommelsveld 4 5721VT Asten4 Ommelsveld

tuinhout plinten architraven tuinhout architraven plinten plinten architraven

Bezoek onze showroom Burg. Frenckenstr. 2 Asten

Kijk voor info op www.gevloerddooreric.nl of bel 06 40382064


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 12 // sanidrome.nl/thijssen

OPHEFFINGS

22 t/m 24 maart

UITVERKOOP BADKAMERS | INSTALLATIE

GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN. ZINZI, SEIKO, PULSAR, LORUS, DANISH DESIGN EN JACOB JENSEN BRILJANT SIERADEN. KORTINGEN T/M

50%

Komt u ook ? • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

24 MAART: EXTRA KOOPZONDAG EN PRESENTATIE ZONNEPANELEN!

VRIJDAG 22 maart ZATERDAG 23 maart ZONDAG 24 maart

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Komt u ook ?

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur 12.00 - 16.00 uur

gewoon goed geregeld

hypotheken en verzekeren

Florijn 2, Deurne | (0493) 32 11 66 • Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Hugo Vossen Financieel adviseur

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Somerenseweg 23 • Postbus 10 • 5715 ZG Lierop t (0492) 33 13 56 • m 06 36 30 13 52 w www.vdefa.nl • e info@vdefa.nl

UITNODIGING OPEN DAG 2019 40-jarig bestaan Lasita Maja Netherlands is al 40 jaar volop in beweging.

Heeft u altijd al eens willen zien hoe uw houten tuinartikelen gemaakt worden? Dan nodigen wij u van harte uit op onze locatie te Someren !

WAA R W ANNEER Lasita Maja Netherlands 13 Lage akkerweg 5711 DD Someren

Zaterdag 1 6 maart.

TIJD

Open dag van 11:30 tot 15:30 uur


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 13

SV Someren wil concurrent opnieuw verslaan SOMEREN - Afgelopen zondag reisde SV Someren tevergeefs af naar Geldrop. Op het sportpark van Braakhuizen werd de wedstrijd kort voor de aftrap afgeblazen vanwege de stormachtige wind. In de omgeving van het sportpark gingen meerdere bomen tegen de vlakte en voor de scheidsrechter was het na overleg met beide teams klip en klaar: ‘Veiligheid boven alles, goede reis naar huis en fijne zondag verder.'

Enkele kilometers verder ging de wedstrijd van tegenstander RKVVO wel door. Onder moeilijke omstan-

digheden wonnen de geelblauwen met 1-0 van Wilhelmina’08. Komende zondag is de ploeg uit Oers te gast

op sportpark De Potacker. In Oerle werd het 1-3 voor de ploeg van Dominik Vergoossen, maar RKVVO verkeert momenteel in blakende vorm. De laatste drie wedstrijden werden gewonnen en het team van trainer Martijn Hoogduijn is opgeklommen naar de derde plaats op de ranglijst. Bovendien gaat RKVVO aan de leiding in de tweede periode met één punt voorsprong op SV Someren.

Periodetitel

In oktober versloeg SV Someren RKVVO met 1-3. (Foto: Jan van den Broek)

Beide teams moeten nog een wedstrijd spelen in die tweede periode, maar helaas is dat niet het duel van aanstaande zondag. Someren heeft het winnen van de tweede periode niet meer in eigen hand en moet het dus maar laten zien in de laatste periode. De ploeg van coach Vergoossen is sterk in eigen huis en bezet de tweede plaats op de ranglijst. Het 75ste jubileumjaar van SV Someren zal een extra impuls krijgen als het vaandelteam de competitie met goed resultaat weet af te sluiten. Koploper FC Eindhoven verspeelde na de winterstop al de nodige punten, dus wie weet wat er nog allemaal mogelijk is. Zondag kunnen de blauwwitten een goede start maken in de derde periode door drie punten te pakken tegen RKVVO. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Van Dongen en begint om 14.30 uur.

Rondje langs de velden REGIO - Het zit de voetballers niet mee. Dit keer geen sneeuw of regen, maar wind dat de spelbreker was tijdens het weekend. Alleen SSE speelde een volledige wedstrijd. De wedstrijden van Ondo, SV Lierop en Olympia Boys werden tussendoor gestaakt.

SSE

Het team van William van Moorsel trad zondag aan op een winderig sportpark in Sterksel. Tegen de gelijknamige club leek het weinig last te hebben van de weersomstandigheden. De tegenstander had nog geen punt gepakt in de competitie en dat was te zien. Na afloop stond er een 0-8 overwinning op het scorebord. Na twintig minuten werd het 0-1 en daarmee gaf Sterksel de wedstrijd direct op. Binnen mum van tijd liep de ploeg uit Someren-Eind weg naar een 0-5 voorsprong, mede door drie doelpunten van Ruben Altena. In de tweede helft ging SSE rustig verder waar het gebleven was. Erwin Altena en Jacky Janssen pikte ook nog wat doelpunten mee. Door de overwinning komt de ploeg van Van Moorsel op zeven punten van koploper Ondo. Aankomende zondag staat de derby tegen SV Lierop op het programma. In Lierop wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Ondo

Op sportpark De Heikamp was het vrij snel duidelijk dat er niet gevoetbald kon worden. Na twee minuten floot de scheidsrechter iedereen te-

rug. De stand was toen nog onveranderd. Zondag neemt de ploeg van Mark Lommen het op tegen laagvlieger Maarheeze. De wedstrijd in Maarheeze wordt om 14.30 uur afgetrapt.

SV Lierop

Ook in Weert stond er een straffe wind. Na een kwartier voetballen werd ook deze wedstrijd gestaakt met een tussenstand van 0-0. De bal rolde namelijk bij elke vrije trap alle kanten op. Aankomende zondag wacht de derby tegen SSE. De topper in de vierde klasse E begint om 14.30 uur.

Olympia Boys

In Ommel hielden ze het iets langer vol. 35 minuten werd er in de storm gevoetbald. Uiteindelijk besloot de scheidsrechter de wedstrijd alsnog te staken. Ook hier was de tussenstand 0-0. Zondag neemt Olympia Boys het op tegen concurrent en laagvlieger RKGSV uit Gerwen. In Gerwen zal de bal om 14.30 uur rollen.

Afgelasting

De vrouwen van ST Someren/NWC en SVSH kwamen helemaal niet in actie. Hun wedstrijd werd nog voordat deze begonnen was al afgelast. Aankomende zondag spelen de vrouwen in Someren tegen de nummer laatst BTV. De wedstrijd begint om 12.00 uur. SVSH neemt het in een kraker op tegen koploper VV Riethoven. De wedstrijd in Riethoven begint om 14.30 uur.

Hardlopen op circuit Spa-Francorchamps SOMEREN - Een groep van ongeveer 20 hardlopers van atletiekvereniging 't Jasper Sport heeft afgelopen zaterdag mogen hardlopen op het racecircuit van Spa-Francorchamps in België.

Op een Formule 1 circuit hardlopen was nieuw voor de lopers van 't Jasper Sport. De baan, die een

flink stijgingspercentage kent, was een mooie uitdaging voor velen. Om 12.00 uur werd het startschot gege-

ven en gingen ongeveer 800 lopers uit 15 verschillende landen van start, waaronder die van de atletiekvereniging uit Someren. De lopers hadden de keuze uit 7,14,21 of 42 kilometer. Elke loper van 't Jasper Sport haalde de finish en liep de race uit.

Begin dit seizoen wist SV Lierop met 0-2 te winnen in Someren-Eind. (Foto: Jack van Leuken)

NWC domineert competitie ASTEN - NWC is nog altijd ongeslagen in de derde klasse C. Afgelopen zondag won de club uit Asten opnieuw. In Maasbree werd MVC'19 met 1-2 verslagen.

De lopers op het Belgische circuit. - Advertorial -

Ladiesnight bij De Kiem Natuurvoeding verder over homeopathie en de betekenis voor de vrouw in alle stadia. Joshua van Pileje zal ons meenemen naar het microbioom waar veel om te doen is in wetenschappelijk onderzoek; rondom blaasontstekingen, vaginale problematiek en onder andere huidproblemen. Verder gaat babymasseur Marlie in op wat zij zoal voor ouder en kind kan betekenen. En BYMI Fotografie laat zien hoe zij de mooiste kiekjes op de gevoelige plaat zet.

Dit weekend wil de ploeg van Nabuurs opnieuw afrekenen met een concurrent. Op sportpark 't Root neemt NWC het op tegen HBSV uit Venlo. De tegenstander staat met 20 punten op een vijfde plaats, echter speelde de Venlonaren slechts elf wedstrijden dit seizoen. In vergelij-

ASTEN - Wegens voorgaande succesedities organiseert De Kiem Natuurvoeding in Asten weer een Ladiesnight. Deze vindt plaats op donderdag 21 maart van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Ontvangst met een lekker kopje koffie/thee en een stukje ladyfruitcake, waarna u naar keuze deel kunt nemen aan: - Make-up en advies verzorgingsproducten door therapeut dr. Hauschka.

- Huidanalyse door Argandia - Handmassage’s door Weleda Als extra thema hebben we ‘Alles rondom de zwangerschap’ met onder andere wat voeding en supplementen voor een zwangere kunnen betekenen. We krijgen bezoek van Yoga Jiva, gerenommeerde yogadocentes komen de betekenis van yoga en onze hormonen uitleggen. En daarbij natuurlijk ook praten over zwangerschapsyoga. Homeopaat Ellen Berkvens vertelt

Als NWC zondag weet te winnen zet de ploeg van Nabuurs een reuzenstap richting de titel. Geen enkele ploeg kan op dit moment de Astenaren bijbenen. De wedstrijd op sportpark 't Root begint om 14.30 uur.

SOMEREN - De Taekwando Bond Nederland heeft afgelopen zaterdag Teun van Otterdijk uitgeroepen tot het talent van het jaar.

Tijdens een galadiner in het Van der Valk hotel in Eindhoven werd Teun gehuldigd voor zijn prestaties van afgelopen jaar. Ook werd er tijdens deze avond de sportman en sportvrouw van het jaar gekozen. Het is de eerste keer dat de jonge Somerenaar deze award ontving.

De Kiem Natuurvoeding is 3 jaar geleden verhuisd en ligt aan de parkeerplaats bij winkelcentrum Midas, dus makkelijk bereikbaar. En nieuw bij De Kiem: schoonheidsbehandelingen en massages door dr. Hauschka. Steeds meer mensen ontdekken de smaak van de gezondheid. Er gaat niets boven een energiek leven. Wat we er in stoppen komt er immers ook uit. Ons team ondersteunt u daar graag in! Wij zijn maandag tot en met zaterdag geopend vanaf 8.00 uur. Voor meer informatie kunt u onze website bekijken of mailen naar info@dekiemnatuurvoeding.nl. We zijn ook te vinden op Facebook & Instagram.

Gemak

Teun van Otterdijk sporttalent van het jaar

Een heel complete avond met leuke acties, goodiebags en een loterij. Dit mag je niet missen! Interesse? Schrijf je dan snel in via info@dekiemnatuurvoeding.nl of bel naar 0493-691074.

De vorige editie van de Ladiesnight.

king: NWC speelt aankomende zondag al zijn zeventiende wedstrijd. HBSV is al een tijd ongeslagen. Hun laatste nederlaag dateert van 28 oktober. Uitgerekend NWC wist de ploeg uit Venlo met 0-3 te verslaan.

Stichting “Een Aarde” Kringloopwinkel – Asten

Asten

www.eenaarde.nl

Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze winkel curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop! Breng úw spullen (i.g.st.), ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003. Molenakkers 11, Asten. Openingstijden:

Teun van Otterdijk met zijn prijs.

Maandag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 Donderdag 18.00-20.30 Zaterdag 09.00-12.00


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 14

Zoek de verschillen

16 maart

10:00 - 17:00

17 maart

10:00 - 17:00

DAS

Publishers

HOT HOTTER HOTTEST

15.999

Inclusief caravan 390QD, mover én voortent!!

UW voordeel

3.700

De actie is een limited edition, OP=OP Geldig op 26, 27, 28 en 29 dec.

Heerlijk vertoeven hier!

DAS

Publishers

Vinken Huisbeurs dit jaar groter dan groots. Voor de bourgondische kampeerder dé plek om inspiratie op te doen!

en ontvang

10% KORTING op uw order

Aanwezig op de Vinken Huisbeurs 16 & 17 maart van 10:00 - 17:00 uur Camping Ossiacher See | Camping Donau park | Camping `t Haasje Camping Teutoburgerwald | Camping Union Lido

• • • •

Uitgeverij Weekbladen Reclamedrukwerk Ontwerp huisstijlen

• • • •

Familiedrukwerk Marketing Commerciële teksten Bedrijfsreportages

• • •

Camping de Holterberg | Scadinavie info | All europe advies campings

Boekproducties Verpakkingen en nog veel meer

ACSI kampeerreizen | Luke van Leeuwen fietsen Autobedrijf Janssen-Kerres | Bibbi Nationale caravan pas Lacros vouwfietsen | Seminautic matrassen Rian satelliet schotel systemen | Truma/Mestic | Stofferinglimburg Dokterbed matrassen reiniging | Brouwerij de Skavuiten

www.daspublishers.nl 0493 - 352 600 | 0493 473 578

Geldig t/m 30 april

Riwax poetsmiddelen | Wijngaard “de Linie” | The slowfood masters

Ommelseweg 65, 5721 WT Asten T +31 (0) 493 - 69 61 55 E info@vinkencaravans.nl www.vinkencaravans.nl


14 maart 2019 We e k pagina 15

11

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

Het collectieve geheugen maakte van twee crashes één vliegramp hetzelfde squadron. In totaal waren bij de dubbelcrash veertien Franse luchtmachtsoldaten betrokken, twee bemanningen van zeven personen. Van hen overleefden vijf personen en negen lieten er het leven.

NA-260

De bemanning van de NA-260 met in het midden kapitein Gustave Stanislas. Hij wordt geflankeerd door adjudant Jean M.G. Aulen (piloot), onderluitenant Corentin P.M. Rognant (bommenrichter), chef-sergeant Henri A. Berdeaux (radiotelegrafist), chef-sergeant Raymond G. Patry (boordwerktuigkundige), sergeant Maurice J.A. Bordier (boordschutter) en sergeant Roger V.E. Bordelais (staartschutter). Op de late avond van 7 februari 1945 - de regio was toen al definitief bevrijd - sloeg het noodlot toe boven de Astense Peel. Bij een raid met bommenwerpers op de Duitse steden Kleef en Goch werd een aantal vliegtuigen teruggeroepen met de bommenlast nog aan boord. Zij werden vanaf Venlo achterna gezeten door Duitse jachtvliegtuigen. Ergens boven de Peel was het raak en werden er twee neergeschoten.

Twee minuten na elkaar crashten zij in de Astense Veluwepeel. Twee identieke RAF-bommenwerpers, beide

met Franse bemanningen. Ze waren afkomstig van de vliegbasis Elvington bij York (Engeland) en behoorden tot

Het eerste verongelukte vliegtuig was de Halifax NA-260, die bij de aanval door de Duitse jager hoog in de lucht ontplofte. In dit vliegtuig zat onder andere boordschutter Maurice Bordier. Net als zijn collega's Jean Aulen (piloot), Henri Berdeaux, Roger Bordelais, Raymond Patry en Corentin Rognant kwam hij bij de ontploffing om het leven. Hun stoffelijke overschotten vielen op de Peelbodem te pletter en werden nog diezelfde nacht door Engelse grondtroepen geborgen en op oorlogskerkhoven in Woensel en Swartbroek begraven. Alleen hun kapitein Gustave Stanislas (navigator) overleefde; ook hij werd ook door Engelse soldaten opgevangen. Stanislas werd via Nederweert en Eindhoven teruggesluisd naar Engeland en heeft nooit kunnen of willen vertellen wat er boven de Veluwepeel precies met zijn toestel was gebeurd. Mede daardoor bleef de crash van de NA-260 in de Astense Peel decennialang in nevelen gehuld.

NA-197

Dat kwam óók omdat twee minuten na de eerste ontploffing op nagenoeg dezelfde locatie een andere Halifax-bommenwerper uit de lucht kwam vallen, de NA-197. Dit toestel was door dezelfde Duitse nachtjager neer-

Geneviève Bordier en haar dochter Nelly eregasten

Na bijna 75 jaar herdenking grootste vliegramp van Asten ASTEN - Dit en volgend jaar herdenkt Peelland dat het 75 jaar geleden werd bevrijd. Dat zal gepaard gaan met buitenlands 'bevrijdingsbezoek' van onder andere Schotten, Amerikanen en Engelsen. Een bijzonder bezoek staat van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni op stapel. Dan komen de 78-jarige mevrouw Geneviève Bordier uit Marseille en haar dochter Nelly naar Asten en Heusden. In hun kielzog worden enkele officials uit Franse en wellicht Nederlandse luchtvaartkringen in de Astense Peel verwacht.

Geneviève Bordier en haar dochter komen na bijna 75 jaar voor het eerst de plek bezoeken waar hun vader respectievelijk grootvader - de Franse oorlogsvlieger Maurice Bordier - op 7 februari 1945 om het leven kwam. Dat gebeurde bij een dramatische en mysterieuze dubbele vliegtuigcrash in de Peel. Dramatisch omdat die avond behalve Bordier nog acht Franse luchtmachtsoldaten om het leven kwamen, van wie er twee nooit konden worden geborgen. Mysterieus omdat één van de twee verongelukte vliegtuigen die avond de vergetelheid inviel, om er pas bijna zeventig jaar later weer uit tevoorschijn te komen.

Initiatiefgroep

Het bezoek van de Franse dames wordt door een onlangs geformeerde 'Initiatiefgroep Herdenking Dubbelcrash 1945' aangegrepen om in

Geneviève Bordier en haar dochter Nelly.

de Veluwepeel nabij de splitsing Veluwsedijk-Kokmeeuwenweg voor het eerst in de geschiedenis een herdenking te organiseren voor alle slachtoffers van de grootste vliegramp die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog op Astens grondgebied heeft afgespeeld. De initiatiefgroep bestaat uit Piet Snijders, Gerard Geboers, Gerard Jeuken, Martien van Bussel en Joop Hendrix (Helmond). Deze vijf mensen hebben zich de afgelopen jaren intensief ingespannen om de dubbelcrash van de Veluwsedijk bevredigend te reconstrueren. Dat is intussen voor bijna 100 procent gelukt, zulks tot grote vreugde van mevrouw Bordier in Marseille. Zij wil al lang graag naar Asten-Heusden komen om te zien en te ervaren waar haar vader is verongelukt en acht nu de tijd rijp om samen met haar dochter Nelly deze hartenwens te reali-

gehaald, ontplofte pal achter boerderij Frans Maas op de grond en sloeg daar een metersdiepe krater, die meteen vol moeraswater liep. In deze krater vonden Jean Marie Bagot (piloot) en Paul le Mitouard (staartschutter) de dood. Deze twee bemanningsleden konden ondanks serieuze pogingen niet worden geborgen. Van dit toestel was kapitein Bernard Pelliot (navigator) het derde dodelijke slachtoffer. Hij werd dagen later in de Peel gevonden. De overige vier bemanningsleden waren tijdig uit het brandende toestel gesprongen en keerden terug naar Engeland. Omdat de meeste buurtbewoners in de Veluwepeel tijdens de rampnacht pas na de eerste harde knal gealarmeerd naar buiten waren gelopen, merkten ze niet op dat er twee vliegtuigen waren verongelukt. Al het vliegtuigschroot rondom de volgelopen krater - al lag dat tot op enkele honderden meters - werd toegeschreven aan de op de grond geëxplodeerde NA-197. Mede omdat het Franse Rode Kruis nadien veel werk maakte van eerbetoon aan de vermiste oorlogsvliegers - en niet aan de verongelukte piloten die al geborgen en begraven waren bleef de publieke aandacht ook na de oorlog uitsluitend gericht op de twee oorlogsvliegers die nooit waren geborgen. Voor hen werd in 1946 een monumentaal houten kruis (kienhout uit de Peel van 8000 jaar oud!) geplaatst, dat vanwege Peelontginningen maar een paar jaar heeft gestaan. Pas in 2002 werden ze nabij het Bezoekerscentrum de Pelen opnieuw maar nu anoniem herdacht in het gezamenlijke pilotenmonument aldaar. Maar ook toen wist in de Peel nog steeds niemand van het treurige lot van de eveneens omgekomen NA-260 piloten. En in Frankrijk kregen de nabestaanden ook nooit de indruk dat iemand treurde om het grote offer van hun echtgenoten, vaders, broers of ooms. Voor de nabestaanden was het alsof hun helden in de vergetelheid waren geraakt, vergeefs waren gestorven.

Sporen

Genevièves vader, wijlen Maurice Bordier. seren. Mogelijk voegen familieleden van andere in de Peel omgekomen Franse oorlogsvliegers - lotgenoten dus - zich nog bij hen.

Geneviève Bordier nam daar echter geen genoegen mee. Zij zocht haar leven lang naar sporen van haar vader Maurice Bordier. Ze wist dat die in Nederland boven 'het landgoed De Veluwe' was omgekomen en definitief was begraven op het Franse ereveld in Kapelle. Één keer bezocht ze daar haar vaders graf, maar op dat moment wist ze nog steeds niet waar en hoe die feitelijk was omgekomen. De missie voelde onaf. Pas in het internettijdperk kon zij met hulp van ervaren onderzoekers stappen zetten. In 2012 leerde onderzoek haar dat Maurice Bordier in de Astense Peel was verongelukt. Streekarchivaris Hans van de Laarschot was de eerste die erover publiceerde. Daarna trokken in de Peel achtereenvolgens Gerard Jeuken, Piet Snijders, Martien van Bussel, Gerard Geboers en Joop Hendrix ieder op hun eigen manier alles uit de kast om méér aan de weet te komen over de bijna zeven-

Ooggetuige Gerard Kluijtmans uit Nederweert. tig jaar verborgen gebleven crash van de NA-260. Stukje bij beetje kon het buitengewoon intrigerende verhaal verder worden ontrafeld, al is de exacte crashlocatie van de NA-260 nog steeds niet vastgesteld. Onweerlegbare bewijzen in de vorm van opgegraven vliegtuigresten ontbreken ook nu nog.

Ooggetuige

Wel dook eind vorig jaar een nog levende ooggetuige op in de persoon van de 82-jarige Gerard Kluijtmans uit Nederweert. Hij kon vanaf zijn vroegere woonlocatie de Moost (grens Heusden-Ospel) aanwijzen waar hij als 10-jarige jongen in het luchtruim de NA-260 had zien ontploffen en waar hij kort daarna de brandende NA-197 naar beneden had zien dwarrelen. De intussen eendrachtig samenwerkende onderzoekers stelden Geneviève Bordier van deze ontwikkelingen op de hoogte. Daarna groeide de gezamenlijke overtuiging dat het nu hoog tijd werd om op locatie zowel de ramp van de NA-260 als die van de NA-197 te herdenken. De onderzoekers formeerden een 'Inititiatiefgroep Herdenking Dubbelcrash 1945' en nodigden Geneviève Bordier uit om eindelijk naar de Astense Peel te komen. Aan die uitnodiging geeft zij nu graag gehoor. Hoogstwaarschijnlijk wordt zij niet alleen begeleid door dochter Nelly, maar ook door Paul Bogaert, president van de 'Vereniging van veteranen en vrienden van de Groupes Lourds'. Dat is de eenheid waartoe de in de Peel verongelukte bommenwerperbemanningen behoorden. Dat deze 'vrije Fransen' in dienst van de RAF in totaal honderden luchtmachtsoldaten verloren is in Nederland nagenoeg onbekend. Maar Asten zal voortaan beter weten, en dat is vooral te danken aan mevrouw Geneviève Bordier en haar hulptroepen.

Steun

Vandaar dat de crashonderzoekers de koppen bijeen hebben gestoken om als kwartiermakers dan wel welkomstcomité te fungeren. Ervan uitgaande dat elke Astenaar de gesneuvelde bevrijders veel dank verschuldigd is, hoopt de initiatiefgroep op enige steun van de Astense bevolking, de gemeente Asten en waar mogelijk van andere geledingen in Asten en Heusden. Museum Klok & Peel, dat dit jaar met haar project Death Valley De Peel veel aandacht schenkt aan 75 jaar bevrijding, heeft al medewerking toegezegd. Steun kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door te zijner tijd herdenkingsactiviteiten bij te wonen, door onderdelen van het meerdaagse programma te faciliteren, of door (kleine) geldelijke bijdragen te storten op het speciaal hiervoor ingerichte bankrekeningnummer NL76 RABO 0337 6596 64 ten name van Initiatief Herdenking Dubbelcrash 1945 G.J.W. Geboers. De opbrengst wordt gebruikt om het herdenkingsprogramma te bekostigen en zo mogelijk een blijvend gedenkteken te realiseren. Blijven er baten over, dan gaan die naar een gelijkwaardige bestemming in Asten.

Gratis trui Bij aankoop van een broek van Gardeur of Meyer* * vraag naar de voorwaarden in onze winkel

Stationsstraat 9 - Deurne - www.pietersdortu.nl


RODE RODE LOPER LOPER DAG DAG Zondag 17 maart 13 - 17 uur.

BEDANKT VOOR UW WINKEL BEZOEK IN ASTEN Vele winkels leggen letterlijk de rode loper uit voor u en ontvangen u als een V.I.P. met een drankje en iets lekkers. In het centrum staan lakeien voor u klaar en bieden allerlei diensten aan bezoekers aan zoals boodschappen dragen. Met een Tuk Tuk brengen de lakeien u gratis naar de gewenste plek in het centrum. Nieuw in 2019: Kraak de kluis. Als de sleutel past wint u een prijs. Muzikale ondersteuning van de Stroatzangers.

8

e EDITIE

Activiteiten en evenementen in Asten www.centrumasten.nl

Zondag 17 maart

‘T 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 16


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 17 ‘T

KOOPZONDAG 17 MAART VAN 13-17.00 UUR

Rode loper dag SCHMINKEN | TRAKTATIE MAKEN | GLITTERTATTOOS MIDAS WINKELCENTRUM | MARKT 10 ASTEN T. 0493 692 623 | WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL OPEN: MA 10-18 UUR, DI T/M DO 09-18 UUR, VR 09-21 UUR, ZAT 09-17 UUR

Zondag 17 maart


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 18

Vac a t u re s Opslagruimte huren

Wij zijn per direct op zoek naar een Allround Reisbureau Medewerk(st)er m/v

voor goederen, voorraad, inboedel etc.

Voor 24 tot 39 uur per week.

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

Heb jij een passie voor reizen en ben je minimaal 1 jaar werkzaam in de reisbranche, of wil je herintreden, en heb je een afgeronde toeristische opleiding, dan zijn wij op zoek naar jou.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

Wegens vertrek van één van onze medewerksters en toenemende werkzaamheden vragen wij een allround reisbureau medewerkster, die naast de verkoop van reizen mede verantwoordelijk is voor de volledige administratieve afhandeling. Voor de juiste kandidaat zijn er prima doorgroei kansen om naast de officemanager leiding te geven aan een team van totaal 8 medewerksters.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Wij bieden volop mogelijkheden om je te ontplooien middels het maken van studiereizen (kosten en dagen voor Reisstudio Trips), het bezoeken van informatie bijeenkomsten en het volgen van cursussen. Naast het boeken van pakketreizen, zaken en groepsreizen zijn wij vooral gespecialiseerd in het samenstellen van maatwerk vakanties. Wij zijn een volledig zelfstandig reisbureau en hebben in de 25 jaar van ons bestaan een eigen identiteit op weten te bouwen. Bij Reisstudio Trips moet je zelfstandig kunnen werken, accuraat en enthousiast zijn, waarbij het belang van de klant altijd voorop staat.

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

Wil jij ons team graag komen versterken, fulltime of parttime en vind je het geen bezwaar om op koopavond en zaterdag te werken, stuur dan je sollicitatie met pasfoto en CV naar doreth@reisstudiotrips.nl

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• 17 maart Megavlooienmarkt Tennishal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven Entree 2 euro 9-16 uur Bomvol !!! 06-20299824 • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606 • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324 • Zondag 17 maart grote spirituele beurs 11-17u. 4 Gratis lezingen 1e 11.30 uur. Den Tref Alexanderhof 7 Hapert. Kortingsbon op www.stichting-deva.nl

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Verzorgende of verpleegkundige? Kom werken bij Savant in Asten! Je kunt dan in het gezellige wijkzorgteam Asten aan de slag! Jouw contracturen worden in overleg met jou vastgesteld en je krijgt de zekerheid van een contract voor onbepaalde tijd. Savant Zorg biedt jou de mogelijkheid om je talenten te laten zien en geeft je volop ruimte om jezelf te ontplooien. Ben jij zelfstandig, kun je helder en met empathie communiceren richting cliënten en help jij de mensen zelf oplossingen bedenken zodat ze zich goed kunnen redden? Ben je in het bezit van een diploma Verzorgende of Verpleegkundige? Kijk dan snel op www.werkenbijsavant.nl voor meer informatie en solliciteer!

Eerst een keer meelopen of een telefonisch gesprek? Neem dan gerust contact op met HR recruitment, 0492-572111. Is dit niet jouw droombaan maar ben je benieuwd naar andere mogelijkheden bij Savant? Bel ons en we denken graag met je mee.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

Savant Zorg is een succesvolle zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant die bekend staat als een betrouwbare, verbindende en vooruitstrevende organisatie, waarbij gewerkt wordt in zelfstandige zorgteams.

Meer informatie kun je vinden op: www.werkenbijsavant.nl Je kunt daar ook direct solliciteren!

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Pascal ramen en deuren is producent en leverancier van aluminium, kunststof en houten gevelelementen voor de utiliteitsbouw en woning/villa bouw in het hogere segment. Ook toebehoren zoals rolluiken, screens en roosters zitten in ons assortiment. Wij bieden onze klanten een compleet pakket van advies tot en met de totale uitvoering van projecten.

Wij zoeken per direct:

VACATURES TEKENAAR

(FULLTIME)

MAGAZIJNMEDEWERKER / BEHEERDER

Je tekent voor projecten welke grotendeels bestaan uit vrijstaande woningen. Echter variëren onze projecten van aanbouw tot bedrijfsgebouw.

(FULLTIME)

Taakeigenschappen:

Taakeigenschappen:

• Je tekent details en aanzichten in het tekenprogramma Autocad uit. • Je verstuurd deze naar de (interne) opdrachtgever en geeft, daar waar nodig, extra toelichting. • Je komt samen met de (interne)klant tot een passende technische oplossing • Je bent verantwoordelijk voor het definitieve tekenwerk tbv de kozijnen. • Constateren en melden van eventuele meerwerken welke voortvloeien uit het tekenwerk. • Indien nodig maken van aanvullende tekeningen in Autocad ter verduidelijking van het productieproces.

Functie eisen:

• MBO bouwtechnische opleiding. • Kennis van Autocad en toegepaste programmatuur.

WIJ ZO E K E N JOU!!

• Verzorgen van orderpicking. • Het controleren van de binnenkomende en uitgaande onderdelen op kwaliteit en kwantiteit. • Sorteren en wegzetten van goederen. • Klaarzetten van goederen voor uitlevering. • Voorraadtekorten signaleren en doorgeven aan de inkoper. • Het aanleveren van de benodigde materialen aan de productie en montage. • Zorgdragen voor het onderhoud van magazijn en magazijnmaterieel.

Functie eisen:

• Geen 8-5 mentaliteit. • Het hebben van ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joop Wijnands, tel 0493-317781. Sollicitaties, voorzien van CV, kun je mailen naar: joop@pascalramenendeuren.nl

Acquisitie niet gewenst!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 19

Inkoop

Vac a t u re s

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

Veeg- en Rioolbedrijf MIERLO

Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

is op zoek naar een:

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V LS Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO Ford Fiesta 1.4 Titanium Hyundai I10 1.2 i-Drive Cool AIRCO Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT Mercedes-Benz B-klasse 180 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.6 One ZEER NETTE AUTO Opel Astra Cosmo 5 deurs Peugeot 207 CC 1.6 VTi Féline AUTOMAAT Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access Skoda Fabia 1.2 Go IN NIEUWSTAAT Volkswagen Eos 2.0-16v FSI Volkswagen Polo 1.4-16V

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 32-40 uur per week

Voor meer informatie kunt u ons bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 0492-661747

Ter uitbereiding van ons team zoeken wij:

Schoolverlaters die van aanpakken weten!

verkoop

AUTO’S

ADRIAANS B.V.

Vliegengordijnexpert is een jong en energiek bedrijf, wij hebben webwinkels in diverse landen en daarbij meerdere verkooppunten in de Benelux.

en

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Leembaan 45, Deurne

Wij bieden: - Afwisselende functie in een informeel bedrijf - Goede arbeidsvoorwaarden. Wij vragen: - Goede communicatieve eigenschappen - Flexibele werktijden. Zin in deze uitdaging: Mail dan uw sollicitatie naar info@vliegengordijnenexpert.nl of bel: 0492 320819 en vraag naar Willem Raaijmakers

Hulp nodig met SCHildeRen, BeHAngen of HoutRot RepARAtie? ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289.

Cordes en Bleu Zondag 17.03.2019

Aanvang 11:30 uur Locatie: In de Gloria, Asten

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

Wij zijn op zoek naar jou

Restariamedewerker m/vr om ons team te komen versterken. Uren in overleg mogelijk van 10 tot 32 uur per week.

Ook voor de opleiding SVO-Food niveau 2 hebben wij leuke leerbanen. BBL-mogelijkheden Sollicitatie graag aan Jack Willems info@restariadecoevering.nl Winkelcentrum Coevering 29 - Geldrop

SCHildeRSBedRiJf RoBeRt mAndeRS

m. 06 10711289 t. 0493 692500

KRuiSKenSweg 54 5721Kd ASten

e. info@RoBeRtmAndeRS.nl i. www.RoBeRtmAndeRS.nl

www.klassiekeklanken.nl

2010 2013 2013 2010 2011 1996 2011 2005 2012 2007 2011 2011 2013 2002


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 20

Vac a t u re s

Op zoek naar een leuke bijbaan? Ben jij gemotiveerd en in de leeftijd van 14 tot 18 jaar? Beschikbaar op zaterdag van ± 7:00u tot 13:00u? Beschikbaar in de zomer-schoolvakantie à minimaal 3 weken? Dan kun je bij Vereijken Kwekerijen B.V. (locatie Someren) aan de slag als oogstmedewerker van Tasty Tom tros tomaten! Ben je geïnteresseerd? Inschrijven kan via de mail!! someren1@vereijkenkwekerijen.nl

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

228941

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken Kwekerij Koningstuin in Helenaveen levert exclusieve tuinplanten aan groothandels en tuin-

Kwekerij Koningstuin in Helenaveen levert exclusieve tuinplanten aan groothandels en centra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een gevarieerd tuincentra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een assortiment bijzondere naaldgewassen, tuinbonsais en heesters. Optimale kwaliteit en goede gevarieerd assortiment bijzondere naaldgewassen, tuinbonsais en heesters. Optimale Kwekerij Koningstuin in Helenaveen exclusieve tuinplanten aan groothandels en arbeidsomstandigheden staan hoog inlevert het vaandel! kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden staan hoog in het vaandel!

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

tuincentra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een representatieve: gevarieerd assortiment tuinbonsais en heesters. Optimale Wegens uitbreiding zijn wijbijzondere op zoek naarnaaldgewassen, een representatieve : kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden staan hoog in het vaandel!

Allround commercieel en/ofen/of financieel Allround commercieel financieel Fulltime of :Parttime administratief medewerker Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een representatieve

administratief medewerker Fulltime of Parttime

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Allround commercieel De afwisselende werkzaamheden zijnen/of met namefinancieel gericht op: afwisselende Orderverwerking in- en verkoop en het van aanbiedingen De werkzaamheden zijnuitwerken metFulltime name gericht op: of Parttime administratief medewerker  Onderhouden van contact met klanten, leveranciers, transporteurs • Orderverwerking in- en verkoop en het uitwerken van aanbiedingen 

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Actueel houden van alle stambestanden en het beheren van de voorraad

Onderhouden van contact met klanten, leveranciers, transporteurs De • afwisselende zijnhet met name gericht op: en telefoon aannemen  Secretariëlewerkzaamheden werkzaamheden, zoals ontvangen van bezoekers • Actueel houden vanin-alle en het beheren van de voorraad website Orderverwerking enstambestanden verkoop en heten uitwerken van aanbiedingen Marketing ondersteuning zoals beurzen bezoek van klanten voorbereiden, Onderhouden van contact klanten, leveranciers, • Secretariële zoals het ontvangen van transporteurs bezoekers en telefoon aannemen bijhouden werkzaamheden, en grafisch werk met (indien ervaring aanwezig) Actueel houden van alle(indien stambestanden en het beheren van de voorraad Financiële administratie ervaring en aanwezig) • Marketing ondersteuning zoals beurzen bezoek van klanten voorbereiden, Voldoe je aan het onderstaande  website Secretariële werkzaamheden, zoals(indien het ontvangen van bezoekers en telefoon aannemen bijhouden en grafischprofiel: werk ervaring aanwezig) Je bent een representatieve duizendpoot, MBO/HBO de 22 en 45 jaar Marketing ondersteuning zoals beurzenaanwezig) en bezoektussen van klanten voorbereiden, website • Financiële administratie (indien ervaring Enkele jaren in (indien een vergelijkbare functie, liefst bij een internationaal bijhouden en werkervaring grafisch werk ervaring aanwezig) Voldoe je aan het onderstaande profiel: handels- ofadministratie productiebedrijf  Financiële (indien ervaring aanwezig) • Jeje bent een representatieve MBO/HBO tussen en 45 jaar met Jeaan bent servicegericht, hebtduizendpoot, een prettige persoonlijkheid en jede kan22goed omgaan Voldoe het onderstaande profiel: mensen en met wisselende • Enkele jaren in werkdruk een vergelijkbare functie, liefst Je bent eenwerkervaring representatieve duizendpoot, MBO/HBO tussenbijdeeen 22internationaal en 45 jaar  Goede of kennis van o.a. Office en Excel en beheersing van de Engelse en Duitse taal productiebedrijf  handelsEnkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie, liefst bij een internationaal  Je kan goed plannen en zelfstandig werken • Jehandelsbent servicegericht, hebt een prettige persoonlijkheid en je kan goed omgaan of productiebedrijf Kennis en ervaring met grafisch werk en Photoshop is ook welkom  met Je mensen bent servicegericht, hebt een prettige persoonlijkheid en je kan goed omgaan met en metandere: wisselende werkdruk Geboden wordt onder mensen en met werkdruk • Goede kennis van wisselende o.a. Office en Excel en en beheersing van de Engelse en Duitse taal Zelfstandig werk bij goed georganiseerd groeiend bedrijf kennis van o.a. Office en Excel en beheersing van de Engelse en Duitse taal Dynamische, prettige moderne werkomgeving • JeGoede kan goed plannen enenzelfstandig werken JeGoede kanengoed plannen zelfstandig werken arbeidsvoorwaarden en op termijn een vast contract • Kennis ervaring met en grafisch werk en Photoshop is ook welkom Een leuk van 15 collega’s, op kantoor is ook welkom   Kennis enteam ervaring met grafischwaarvan werk en3 Photoshop Geboden wordt onder andere: Geboden wordt onder andere: • Zelfstandig werk enen Heb je interesse ingoed deze functie, stuur dan jegroeiend sollicitatie met foto en cv naar: Zelfstandig werkbijbij goedgeorganiseerd georganiseerd groeiendbedrijf bedrijf • Dynamische, prettige enofen moderne werkomgeving barbara@koningstuin.nl naar Boomkwekerij Koningstuin BV, t.a.v. Barbara Erkelens, Dynamische, prettige moderne werkomgeving Grashoekseweg 6,en 5759 in Helenaveen www.koningstuin.nl • Goede termijn een contract Goedearbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden enopopPV termijn eenvast vast contract • Een leuk team van 1515 collega’s, waarvan 3 op kantoor Een leuk team van collega’s, waarvan 3 op kantoor Heb je je interesse interesse in in deze dezefunctie, functie,stuur stuurdan danjejesollicitatie sollicitatie met met foto foto en Heb en cv cv naar: naar: barbara@koningstuin.nl of naar Boomkwekerij Koningstuin BV, t.a.v. Barbara barbara@koningstuin.nl of naar Boomkwekerij Koningstuin BV, Erkelens, Grashoekseweg 6, 5759 PV in www.koningstuin.nl t.a.v. Barbara Erkelens, Grashoekseweg 6, Helenaveen 5759 PV in Helenaveen www.koningstuin.nl

Wij zoeken jou!

Ondersteunend Wij zoeken jou!medewerker Verkoop Binnendienst Magazijnmedewerker Fulltime M/V M/V (24 uur per week)

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Ben jij op zoek naar eenVerkoop leuke baan bij een informeel familiebedrijf? Steek je graag de handen je termijn, Als ondersteunend medewerker Binnendienst Huurperiode vooruit langere alles begane grond, tuin op het ben je het eerste aanspreekpunt (potentiële) mouwen, werk jevoor nauwkeurig en klanten vind je en hetbezoekers prettig om binnen een klein/hecht team samen te zuiden, extra buitenberging, eigen (telefonisch en op Aarzel ons bedrijf). Jij bent ons visitekaartje! werken? dan niet langer… parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

Solliciteren?

• Je geeft informatie en advies over onze producten. • Je neemt orders in ontvangst en verwerkt deze in ons systeem (SAP business one). Mail jeenCV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl. Bel bij vragen: 06 2487 5667. • Je bestelt producten materialen. • Je controleert of artikelen in voorraad zijn en op de afgesproken datum kunnen worden geleverd. • Als nazorg informeer je bij de klant of de bestelling naar wens is verlopen. • Eventuele klachten neem je in ontvangst, registreert deze, handelt deze zelf af of geeft deze door aan de intern betrokken medewerker.

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Heb jij MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie en ben je op zoek naar een leuke, afwisselende baan bij een informeel familiebedrijf? Aarzel dan niet langer…

Solliciteren? Mail je CV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl

Beheerder gemeenschapshuis

Bel bij vragen: 06 2487 5667. Raadpleeg voor meer info onze site: www.kerasom.nl

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

Verberne Projecten B.V. is gevestigd aan de Linieijzer 12 te Asten. Wij zijn een snel groeiend bedrijf dat op zoek is naar een nieuwe collega.

Timmerman Ter uitbreiding van ons dienstenpakket zijn wij op zoek naar een timmerman. Wat zoeken we: • Je ben leergierig, flexibel, betrouwbaar, representatief en klantgericht; • Je hebt de juiste mentaliteit en geen negen tot vijf instelling; • Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B(E); • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten. Wat bieden we: • Een prima salaris conform de meubel CAO; • Goede werksfeer en een leuk team; • Een leuke afwisselende baan. Ben je enthousiast over deze vacature, herken je zelf in bovenstaande? Is dit de baan voor jou? Laat dan zo snel mogelijk iets van je horen en stuur je reactie met CV naar info@verberneprojectenbv.nl t.a.v. van Dhr. Tiny Verberne. Voor meer informatie over ons bedrijf zie onze website www.verbernebouwenmeubel.nl

Stroomt er horeca bloed door jouw aderen en droom je ervan eigen ondernemer te zijn? Trekt het verenigingsleven je aan en wil je echt iets betekenen in een dorp? Lees dan snel verder! Als beheerder in ons gemeenschapshuis de Gouden Helm in Helenaveen ben je verantwoordelijk voor een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten. In de Gouden Helm is een druk verenigingsleven (van biljarten tot dansen, van toneel tot een doedelzakvereniging), een winkel en onze zorgcoöperatie. Daarnaast is de Gouden Helm dé locatie voor bv carnaval, vergaderingen, feesten en koffietafels. Jij bent hierin één van de belangrijkste schakels in Helenaveen! Je communiceert met de diverse verenigingen, maakt commerciële afspraken en kunt zelf dingen organiseren en opzetten. Uiteraard wel in goed overleg met ons bestuur, maar hierin geven we je veel vrijheid.

● ● ● ● ●

Waarom is beheerder zijn van de Gouden Helm in Helenaveen een uitdaging voor jou? - Je krijgt heel veel vrijheid voor eigen ondernemerschap! - Je bepaalt je eigen inkomsten. Extra inzet loont. - Een multifunctioneel gebouw, met diverse ruimten en mogelijkheden. - Een structurele bezetting. - Je werkt in het mooiste dorp van de Peel.

● ● ● ● ●

Herken je jezelf als nieuwe beheerder in Helenaveen? Stel jezelf dan de volgende vragen: - Er stroomt horeca bloed door jouw aderen. - Je bent ondernemend en sociaal betrokken. - Je bent benaderbaar en meedenkend. - Je bent fulltime beschikbaar en een avondmens. - Je bent daadkrachtig. Kun je deze vragen met “ja” beantwoorden en zie jij jezelf dit helemaal doen? Stuur me dan meteen een motivatie + je cv per mail naar daske1973@icloud.com. Of heb je toch nog een aantal vragen? Bel of app me dan! Mijn telefoonnummer is 06-28459531. Je kunt uiterlijk tot 11 april reageren, dus zorg dat je op tijd bent! Hopelijk tot snel. Namens het bestuur van de Gouden Helm, Danielle Assenberg


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 21

De Peel in licht in alle seizoenen Expositie

DEURNE – Het is bijna twee jaar geleden dat de Deurnese kunstenaars Catharina Driessen en Emelie Jegerings aan een nieuw project begonnen. In de lente van 2017 trokken ze voor het eerst de Peel in om het landschap vast te leggen tijdens de zogenoemde blauwe en gouden uren. Ze schilderden de Peel in het licht van de zonsopkomst en de zonsondergang, in alle seizoenen. En tijdens bijzondere fenomenen zoals de sneeuwmaan, de bloedmaan en de blauwe maan. “We hebben ze allemaal gezien.” Zondag 17 maart wordt in museum De Wieger een expositie geopend met een keuze uit hun landschappen. Sommigen in combinatie met recente figuratieve schilderijen waarin zij het licht van de Peel verwerkten.

Zondagmiddag om 15.00 uur opent wethouder Marinus Biemans de expositie Peel in Licht in De Wieger, die te zien zal zijn tot en met 5 mei. De expositie bevat verschillende onderdelen, waaronder een wand met werken die geschilderd zijn in alle seizoenen. In het klein atelier worden schilderijen getoond die gemaakt zijn in de nacht bij het licht van de maan. In de doorgang naar het groot atelier zijn bomenschilderingen te zien en in het groot atelier laten de kunstenaars zien hoe ze het licht van de Peel gebruikten in hun huidige werk, zoals portretten van mensen en paarden. Tijdens de Open Atelier Dagen op 30 en 31 maart tonen Jegerings en Driessen werk in het biologisch station in de Mariapeel en neemt een natuurgids bezoekers mee naar de locaties waar ze geschilderd hebben. Zondag 7 april verzorgen de beide kunstenaars van 13.00 tot 17.00 uur rondleidingen in De Wieger.

door Ine van Hal Emelie Jegerings: “We wilden een keer iets anders, nieuwe technieken proberen. We wilden impressionistisch gaan schilderen. Aanvankelijk was het de bedoeling regelmatig de Peel in te trekken tot aan de Open Atelier Dagen in september 2017.” Catharina Driessen vult aan: “Op een gegeven moment besloten we door te gaan tot maart om de Peel in elk seizoen te schilderen.” Het tweetal schilderde met name tijdens de zogenoemde blauwe en gouden uren. Wanneer in het licht van de opkomende of de ondergaande zon de lucht en de omgeving blauw kleuren of juist een warme, gouden gloed aannemen. “Het licht in de Peel is het mooist tijdens zonsopkomst en zonsondergang. Met name de ochtend is speciaal, met heel bijzondere kleuren”, aldus Emelie Jegerings. “Soms waren de kleuren zo mooi, dan werden we er door gepakt en konden we er alleen maar naar kijken. Daarvan hebben we geen resultaat.”

Sober landschap

Het is het sobere landschap van de Peel, dat volgens de kunstenaars

De kunstenaars

Catharina Driessen en Emelie Jegerings in De Wieger bezig met het uitzoeken van werken voor de expositie de Peel in licht. (Foto: Marius van Deursen) maakt dat het licht zo mooi is. “Alles is onderdanig aan licht. Hoe soberder het landschap, des te mooier het resultaat. Daarom is de Peel zo geschikt voor dit project.” Het is nu bijna twee jaar geleden dat Jegerings en Driessen voor het eerst de Peel in trokken en nog steeds kunnen ze het niet laten. Voortaan gaat ook Jolanda Tielens mee en noemen ze zich de Peelschilders. “Een aantal uren intensief bezig zijn geeft energie. Je probeert hét moment te pakken. Het is heel puur, je kunt niets voorbereiden. Je hebt alleen jezelf en je schilderspullen”, zegt Catharina Driessen. “Het heeft

iets mindfulls. We leren ook veel van elkaar, denken voortdurend hardop en wisselen ideeën uit”, vult Emelie Jegerings aan.

IJs en warme kruiken

De Deurnese kunstenaars schilderden op zo’n zeven locaties in onder meer de Horster Driehoek, het Molentje, in de Neerkantse Peel, aan de Zwarte Plakweg, achter de hoeve Willem III en bij een aantal vennen. Ze schilderden er in alle omstandigheden, in storm en regen, voorzien van flessen ijs bij hoge temperaturen en een warme kruik voor de schilderspullen bij vorst. “Het is een beetje topsport, vooral wanneer je ’s nachts

schildert. Je ziet niets. De volgende dag is het een verrassing wat het geworden is.” Vanaf komende zondag kunnen bezoekers zich laten verrassen door het werk van Catharina Driessen en Emelie Jegerings.

Catharina Driessen (1956) uit Neerkant is beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in het portretteren van paarden, koeien en mensen. Met name de schilderijen van paarden verraden haar liefde en vakkennis van het dier. Emelie Jegerings (1964) uit Deurne ontwikkelde zich van decoratieschilder tot beeldend kunstenaar. Naast kunstwerken waarin het menselijk lichaam en de muze centraal staan, schilderde zij in opdracht voor de bekroonde documentaireserie De Nieuwe Wildernis.

Intertoys in Someren blijft open

CCD licht tipje van sluier nieuw seizoen op

The Fortunate Sons spelen komend seizoen in het Cultuurcentrum in Deurne. DEURNE – Het cultuurcentrum in Deurne heeft een tipje van de sluier opgelicht voor het komende theaterseizoen 2019 – 2020. Naast tributebands als Fortunate Sons en de Tribute to he Cats Band staan er optredens van Deurnese origine gepland.

Vrijdag 8 november staat een concert op het programma van Fortunate Sons. De tributeband speelt sinds ruim tien jaar muziek van Creeden-

ce Clearwater Revival en oogst lof en waardering voor zijn interpretatie van de pakkende songs van CCR. Met de kerstdagen in aantocht wordt

Nirwana Tuinfeest heeft line-up compleet LIEROP - De line-up van het Nirwana Tuinfeest 2019 is compleet. Eerder werd al bekend gemaakt wie er op de vrijdagavond en de zaterdag zouden spelen op het festival, nu is ook bekend wie er op zondag op het podium staan. Afgezien van de winnaar van Eurosjopper zijn alle namen nu bekend.

Op de festival-zondag heeft de organisatie opnieuw een grote naam weten te strikken. The Dirty Daddies doen opnieuw Lierop aan. Daarnaast zullen zoals gebruikelijk verschillende tributebands hun opwachting maken bij het Tuinfeest. Waaronder Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette en Kensington. Ook is er weer aan de kinderen gedacht met 'De Hippe

Gasten Kindershow'.

Andere dagen

Eerder werden al de namen bekend gemaakt voor de vrijdag en zaterdag. Zo komt op vrijdag 'The Darkness' Lierop onveilig maken en is het zaterdag de beurt aan 'De Jeugd van Tegenwoordig'. Voor kaarten en de volledige line-up: www.nirwanatuinfeest.nl.

zaterdag 14 december in het cultuurcentrum aandacht besteed aan de Top 2000. De band PD the Next en andere Deurnese muzikanten zullen hits uit de populaire muzieklijst aller tijden live ten gehore brengen. Hits van de legendarische Volendamse band The Cats, zoals Lea, Marian, Why, Times were When en One Way Wind zullen zaterdag 11 januari weer klinken in het cultuurcentrum. De Tribute to the Cats Band zorgt wekelijks voor een feest van herkenning voor liefhebbers in heel Nederland. Op carnavalsmaandag 24 februari staat Deurne zingt Mee weer op het programma in het cultuurcentrum. PD the Next speelt en zingt samen met gastartiesten een mix van pophits, feest- en carnavalsmuziek en Nederlandstalige hits. De teksten worden geprojecteerd op een scherm, zodat het publiek mee kan zingen. De Nederlandse Neil Diamond Memories tributeband neemt op zaterdag 21 maart het publiek mee terug naar de glorietijd van Neil Diamond in de jaren ’70. Op het repertoire staan hits als Sweet Caroline, Girl – you’ll be a woman soon, Solitary Man, Cracklin’ Rosie en vele anderen. Het complete programma voor het komende theaterseizoen wordt bekendgemaakt op vrijdag 17 mei.

De Intertoys in Someren. SOMEREN - Goed nieuws voor de speelgoedzaak in de Postelstraat. De nieuwe investeerder heeft besloten om de winkel niet te sluiten. Dit werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt.

Het waren onzekere tijden voor de winkelketen. Enkele weken geleden werd het faillissement uitgesproken

De Koepelzangers bij Rode Loperdag ASTEN - De Koepelzangers uit Lierop treden aanstaande zondag op tijdens de Rode Loperdag in Asten.

Het koor zal tussen 14.00 uur en 15.00 uur optreden in het winkelcen-

Inbraak in garagebox ASTEN - Bij een inbraak in een garagebox aan de Wolfsberg in Asten begin deze week zijn meerdere goederen gestolen.

De inbraak vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij werden onder meer gereedschappen en steigermateriaal meegenomen. Ook werd een buggy ontvreemd, deze had het kenteken 60-TB-BJ. Verder werd één nacht daarvoor ook ingebroken in een bestelauto die aan de Kleine Bergdijk stond geparkeerd. Het slot van de achterdeur werd geforceerd, waarna diverse elektrische gereedschappen werden meegenomen.

door de rechtbank en was het nog maar de vraag of een doorstart mogelijk was. Inmiddels is de keten overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan. Toch moeten er enkele winkels sluiten. Zo gaan er in Brabant alleen al 13 winkels dicht, waaronder die in Geldrop en Nuenen. De speelgoedzaak in Someren blijft open.

De Koepelzangers in actie.

trum Midas in Asten. De Koepelzangers is een overdagkoor. Ze zingen bekende en vrolijke liederen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 22 Partycentrum De Platte Vonder Someren-Eind

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Info-avond woensdag 20 maart

Zaterdag 16 maart

KARVANSTAL

18.30 - 20.30 uur

Kom je ook?

AVOND PARTY vrij entree met vanaf 20.00 uur

DJ BONTE CARLO Zondag 17 maart

KARVANSTAL OPTOCHT PARTY vrij entree met vanaf 15.30 uur

DJ KINN Dier Outdoor en recreatie Food professional Voeding en welzijn Allround coördinator instructeur buitensport

Vanaf 20.00 uur prijsuitreiking karvanstaloptocht door presentator/ tonprater Boy Janssen Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Zondag 17 maart grote spirituele beurs 11-17u. 4 Gratis lezingen 1e 11.30 uur. Den Tref Alexanderhof 7 Hapert. Kortingsbon op www.stichting-deva.nl

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

geachte mevr. v. Heugten

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

opendagen.helicon.nl • 17 maart Megavlooienmarkt Tennishal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven Entree 2 euro 9-16 uur Bomvol !!! 06-20299824

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

bijgaand verzoeken wij U vriende

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

ROMMELMARKT 17 mrt. Reuver 24 mrt. Kronenberg Standplaats € 12,00 06-14930112 www.lirom.nl

Lingerie & Badmode cup A-K overdekte omvang 65-125 ROMMELMARKT zondag 24 mrt.

Pla Uitg Rub

1k

Pla Uit

Rub

08.30-15.30 uur

al meer dan 30 jaar een waarborg voor kwaliteit

D’N UMSWING

Grote speciale lingeriezaak

BHprijs 3 Schorfvenweg max.

KRONENBERG

€ 29,95

(naast de N277) 06-14930112 wwwlirom.nl

1k

Uw nota zien wij met vertrouw Hoofdstraat 126 - Helmond (Mierlo Hout) Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis Klant-nr. parkeren voor 18107 de deur

Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 5951 GP Belfeld mvgr. CCJ Brulot-Heijmans

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen! Locaties: Geldrop & Eindhoven

ZATERDAG 16 MAART 2019 10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG www.st-anna.nl/opendag


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 23

2019

Inschrijven

Eve n e m e n t e n

Uitgaan Christel de Laat in De Ruchte Cabaretière Christel de Laat komt naar Someren. Vrijdag 15 maart staat ze in De Ruchte. De afgelopen twee theaterseizoenen heeft de Laat de lachspieren van haar bezoekers al goed opgewarmd en nu is ze terug. Ook in haar nieuwe show gaat ze de interactie met haar publiek niet uit de weg. Geen vragen? Geen probleem. Christel heeft er des te meer. Waarom kussen we elkaar bij een ontmoeting drie keer? Waarom is koffie en thee bestellen tegenwoordig zo’n gedoe? Waarom moeten we zoveel keuzes maken? Geen wereldproblemen, maar alledaagse zaken die vragen bij de cabaretière vragen opwerpen. De voorstelling begint om 20.30 uur. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar. De kaarten kosten 16 euro. Livemuziek bij ’t Spektakel Café ’t Spektakel heeft komende zaterdag en zondag twee livebands op het programma. Zo komt Philo, een Thin Lizzy-tributeband, zaterdag naar Asten, op zondag is het vervolgens de beurt aan Crook & The Bluff. Philo brengt de bekende klanken van nummers als Whiskey in the Jar, Jailbreak en The Boys Are Back in Town. Crook & The Bluff staat bekend om zijn ‘high energy blues’, de band brengt een perfecte mix tussen blues en western met een klein beetje psychedelica. Philo treedt zaterdag vanaf 21.30 uur op, Crook & The Bluff begint zondag om 18.00 uur. Entree is op beide dagen gratis.

Politiek Achterbanvergadering PGA Politieke partij PGA uit Asten houdt komende dinsdag een achterbanvergadering in gemeenschapshuis De Klepel. Op de agenda staan onder meer een presentatie van de toekomstplannen van Nobis door de eigenaar en de architect, een terugblik op de activiteiten in de afgelopen weken en de raadsagenda. De ver-

gadering begint om 20.00 uur en is bedoeld voor zowel leden als sympathisanten en andere belangstellenden.

Overig Lezing over maretakken Groei & Bloei Asten-Someren houdt komende dinsdag een lezing over maretakken, verzorgd door Rob van der Linden. Hij vertelt in het algemeen over de maretak, en hoe deze groeit, zich voortplant, en of hij schadelijk is voor de boom. Tevens wordt er een workshop gehouden hoe de maretak zelf te kweken. De lezing vindt plaats in Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten en begint om 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt 5 euro. Nationale Sterrenkijkdagen bij Jan Paagman De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten is dit weekend geopend tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen. Zowel op vrijdag- als op zaterdagavond wordt een lezing gehouden met de titel ‘Hoe kunnen we naar sterren kijken’. Deze lezing wordt verzorgd door Francois Swinkels. Hij gaat onder meer in op de hulpmiddelen die je kunt gebruiken om sterren te bezichtigen. Na de lezing wordt vervolgens nog een presentatie gegeven in het Pieterse Planetarium. Tot slot wordt de koepel opengedraaid voor een blik op de echte sterrenhemel. Het programma begint op beide dagen om 19.00 uur. Entree bedraagt 4 euro voor volwassen en 2 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De Jan Paagman Sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28. Laatste themaochtend Seniorcompas Computerclub Seniorcompas houdt op te bestaan, en organiseert komende maandag voor de laatste keer de periodieke themaochtend. Dit keer gaat het over ‘comfortabel en veilig wonen’, een wens van alle leeftijden. De ochtend wordt verzorgd door Piet Matheij van Wonen met Gemak, dat mede mogelijk gemaakt is door Ra-

bobank Peelland Zuid. Daarom is ook een afgevaardigde van de Rabobank aanwezig. De themaochtend wordt gehouden in dienstencentrum De Beiaard in Asten en duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is gratis. Thema-avond Oogcafé de Peel Oogcafé de Peel houdt donderdag 21 maart een themabijeenkomst van 20.00 tot 22.00 uur in het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne. Het thema is: Hoe blijf ik zichtbaar voor mijn omgeving? Er wordt onder meer ingegaan op het proces van verwerking en het belang van communicatie. Ook wordt ruimte geboden voor het uitwisselen van ervaringen in groepsverband. De toegang is gratis. Aanmelden kan via email naar: oogcafedepeel@gmail. com met vermelding van naam en aantal personen, of via Leo van Rijt, tel: 06-40143228. Kindercoaching bij Het Levensatelier Kindercoach Marleen van Het Levensatelier in Asten gaat graag met zowel kinderen als hun ouders in gesprek. Zit jouw kind niet lekker in zijn vel, door welke omstandigheid dan ook? Heeft je kind problemen op sociaal-emotioneel vlak? Of heb je als ouder vragen over de opvoeding? Dan ben je bij Marleen aan het goede adres. Ook geeft ze workshops aan ouders over kinderen en emoties, vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en verbindend communiceren. Voor meer informatie en/of aanmelden: info@hetlevensatelier.nl.

Open dagen Infoavond MBO Helicon MBO Helmond houdt woensdag 20 maart een informatieavond van 18.30 tot 20.30 uur. Er wordt informatie gegeven over opleidingen in de richtingen dier, outdoor en recreatie, food professional, voeding en welzijn en buitensport. De locatie is Scheepsboulevard 1 in Helmond.

Heilight Parade DEURNE - De dertiende editie van de Heilight Parade komt er aan. Op zaterdag 30 maart trekt opnieuw een verlichte stoet van praalwagens door de straten van Sint Jozefparochie in Deurne. Inschrijven kan nog tot 16 maart.

Inschrijfformulieren en het reglement zijn te vinden op de website www.heilightparade.nl. Startplaatsen zijn beperkt en op basis van keuringen zal wel of geen toelating plaats vinden. Ook staat er weer een

after party op het programma. De Deurnese formatie PD the Next is deze avond van de partij. De After Party met prijsuitreiking is in zalencentrum Van Bussel aan de St. Jozefstraat 77 in Deurne.

De Heilight Parade trekt 30 maart door de straten van Sint Jozefparochie.

Midas rolt de loper uit ASTEN - Winkelcentrum Midas staat zondag in het teken van de eerste koopzondag van 2019. Voor bezoekers wordt dan letterlijk de rode loper uitgerold.

Verder is er voor de kinderen een programma met schminken, glittertattoos en traktaties maken. De muzikale noot komt van de Lieropse

Koepelzangers, die van 14.00 uur tot 15.00 uur een optreden geven. De winkels zijn zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Festival De Pandoer ook voor ‘rondom de kerk’ HEUSDEN – Partycentrum De Pandoer in Heusden hoopt op meer bezoekers uit de regio tijdens het periodieke Festival De Pandoer, dat zaterdag 23 maart weer plaatsvindt. Het festival trekt telkens minimaal 400 man, maar die komen steeds vaker van steeds verder weg. Een vernieuwend concept moet daarom als trigger dienen voor de mensen van ‘rondom de kerk’.

door Maarten Driessen Na decennia scoort Festival De Pandoer nog steeds standaard goed. Daarover dus ook niets te klagen, aldus Jeroen van Oosterhout van De Pandoer. “Maar de geografische afkomst van onze bezoekers ligt steeds verder weg. We ontvangen mensen vanuit Maastricht tot aan Arnhem. Dat is positief, maar hier dichterbij zien we relatief weinig bezoekers”, zegt Van Oosterhout. Dat moet anders, en daarom komt De Pandoer nu met een vernieuwend concept. “We willen met de tijd meegaan. Daar-

om hebben we in de afgelopen jaren langzaam wat onderdelen laten vervallen en nieuwe ingepast. Nu willen we dat nog wat rigoureuzer doen. Het festival krijgt echt een nieuw jasje.” Dus voor degenen die denken: ‘Festival De Pandoer, dat ken ik intussen wel’, is er nu weer een hoop nieuws te zien, proeven en beleven.

Escaperoom

Festival De Pandoer bestaat steevast uit muziek, entertainment en onbeperkt eten en drinken. Wat dat betreft verandert er dan ook niets. “Maar we kiezen bijvoorbeeld niet

meer voor grote buffetten. Er is uiteraard wel voldoende eten, maar op een andere manier. Zoals een foodtruck, daar is steeds meer vraag naar.” Wat betreft het entertainment komt er onder meer een mobiele escaperoom voor vier personen, plus een silent disco. “Deze wordt in een aparte zaal gehouden. Gasten krijgen bij binnenkomst een koptelefoon. Daarmee kunnen ze naar één van de twee aanwezige dj’s luisteren, die totaal verschillende muzieksoorten draaien.” Verder is er ook nog een casino, loopt er een goochelaar rond en speelt er een liveband. Om het festival nieuwe stijl voortvarend van start te laten gaan, hanteert De Pandoer tijdens de aankomende editie een gereduceerd tarief van 35 euro per persoon. Kaarten zijn te reserveren via www.pandoer.nl.

De rode loper wordt zondag weer uitgerold.

Klassiek in de Ruchte nadert ontknoping SOMEREN - Nog een voorronde voordat de grote finale plaatsvindt. Zondag 17 maart is er weer een editie van 'Klassiek in De Ruchte'.

Jonge aanstormende talenten uit de hele wereld spelen op verschillende zondagochtenden de mooiste stukken. In de huiselijke sfeer van onze vernieuwde foyer brengen diverse jonge topmusici klassieke muziek dicht bij het publiek. Dit keer is het talent gitarist Silvan de Smit. De talentvolle De Smit behaalde onlangs zijn Bachelor diploma aan het Conservatorium van Amsterdam. Gevolgd door zijn masterstudie, eveneens aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij leerling is van Gabriel Bianco; een zeer prestigieuze concertgitarist. Voorgaande jaren studeerde hij bij Johannes Möller en Lydia Kennedy.

Silvan de Smit.

Succes

Erik (l) en Jeroen van Oosterhout van Partycentrum De Pandoer.

De Smit boekte successen met zijn gitaarspel, zoals een optreden in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw en een optreden tijdens het gitaarfestival in de befaamde gitaarsalon te Enkhuizen. Ook speelde hij in het voorprogramma van meestergitarist Gabriel Bianco. Onlangs verzorgde De Smit een kort optreden tijdens het Radio 4 programma ‘Spiegelzaal’. De prelude wordt verzorgd door het gitaarduo Jisse en Fenne van den Meerakker. Het foyerconcert begint om 11.00 uur, om 10.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Kaarten kosten 12,50 euro.

Universele potgrond

Zak 20 liter. Actie 5 stuks 8.95C

5.-

5 VOOR

Geldrop • Zwembadweg 6 Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 24

Fam i l i e b e ri ch t e n Super blij met nog een Menneke erbij!

GIJS van Mulukom Geboren op 5 maart 2019 Broertje van Tim en Roel Trotse ouders Loes Janssen en Ton van Mulukom

Ook jij moet er aan geloven, juf Loes. Krijg je voor je 30e verjaardag nou een geit of een poes? We beginnen met een foto in de krant. Dat is traditie bij de Kauw Kant. Proficiat!

Deze Helmondse kapster die in Heusden haar droomhuis heeft gebouwd, is op haar 30ste verjaardag zonder feest ook nog ff vlug getrouwd.

Te mooi om waar te zijn, maar het is waar en dat is het mooist.

Sem Willems Geboren op 26-02-2019

Trotse ouders: Nikkie Willems & Sanne Kusters Schuifelenberg 80 - 5751 HZ Deurne

Joanne van Lieshout • 2x Nederlands Kampioen Judo. • Dames -18 jaar • Dames -21jaar.

Op hoge hakken naar Brabant komen rennen, om in Asten Freek te gaan verwennen.

50 jaar, gefeliciteerd! Je collega's

Proficiat Opa en Oma Moors

Deze juf van groep 3 wordt 16 maart

10 × 3

Gefeliciteerd van M, P, N

C.V. De Pompers bedankt

Dameskledingbeurs

voor het kei leuke carnavalsfeest. Een aanrader voor iedereen!

Zondag 17 maart

Prins Olaf, Adjudant Dirk Markies Sanne en Markies Tim

CV De Pompers, Adjudante Helma, Hofmeester Maarten, Residentie D’n Herberg, familie, vrienden, buurt, collega’s, kennissen en een ieder die Carnaval 2019 voor ons onvergetelijk hebben gemaakt, bedankt, we vonden het geweldig.

Bedankt, bedankt, bedankt! Prins Engelbert d’n urste en Prinses Mariëtte

10.30-13.00 uur Einderplein 1, Someren-Eind Info: 06-23546353 of ineleenders@hotmail.com

TE HUUR in Lierop op zichtlocatie:

Kantoor praktijk verkoopruimte Eigen parkeerplaatsen

Tel. 06-27552031 • Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

Voor een afspraak, bel 06-53505061 M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren

CV De Peelvrujters

echtgenote van Karel van Gerwen † Zij overleed op 78-jarige leeftijd. Angeline en Harm Edwin en Karin Isa, Finn, Noa

• Te huur appartement in Deurne Stationsstraat 63a tel. 06-53101840.

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617 • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Rolstoel toegankelijk

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK KAUWENBERG KAUWENBERG

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

Vo o r : Vo o r : - Al uw gebitsprotheses - Al uw gebitsprotheses - “Klik-prothese” - “Klik-prothese” - Reparaties van uw gebitsprothese - (kan Reparaties van uwworden gebitsprothese op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Voor: Voor: Voor:Voor: uw -- Al uw Algebitsprotheses uw gebitsprotheses gebitsprotheses Al uw- Al gebitsprotheses “Klik-prothese” -- “Klik-prothese” - “Klik-prothese” “Klik-prothese” van uw e van uw -- Reparaties - Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties vangewacht uwJozefstraat gebitsprothese 1 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel:Tel: 0493-697443

Prins Gert 1 , Adjudanten Joost en Willy Bianca, Manon, Astrid

Truus van Gerwenvan den Broeck

Trudy en Robert Tim, Bas 11 maart 2019 Correspondentieadres: St. Jozefplein 18 5721 GN Asten Truus is thuis op haar kamer in De Lisse, Deken Meijerstraat 147 te Asten, waar u op donderdag 14 maart tussen 19.00 en 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen. De afscheidsdienst zal zijn op vrijdag 15 maart om 11.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. Samenkomst in de ontvangstruimte van het uitvaartcentrum, waar vanaf 10.30 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest. Dankbaar voor de ontelbare herinneringen, nemen wij in haar 99ste levensjaar afscheid van “ons moeder”, lieve oma en overgrootoma

Miet van Kuijlenburg-Janssen *Liessel 21-04-1920

† Deurne 06-03-2019

Echtgenote van

e

GEWELDIGE Carnaval

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen onze lieve, zorgzame moeder en oma

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666. • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten • Eet- en frietaardappelen te 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten koop bij J. Leenders, Bosweg 3 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten

Wij willen iedereen bedanken voor deze

Doof nu het licht en sluit je ogen en vergeet de strijd jouw leven hier is omgevlogen maar je liefde blijft.

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Een fijner leven komt een stap dichterbij.

Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

Insc ni Insc hrijv hrijv e e✓n nVeiligvan van ni euw euw e e patië patië nt nt e en n is is en betrouwbaar en áltijd in de buurt mogelij k ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen mogelij k 1ee

✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

1, GM Asten 1 Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 5721 5721 Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of GM Asten Tel. 0493-697443, b.g.g. 0800-022 0225 Tel. 0493-697443, Voor: Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie Voor: Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl - Algemene tandheelkunde

w w w. stichtingdate.nl Voor: Algemene tandheelkunde Voor:-- Implantologie - Implantologie -- Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde -- Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen -- Implantologie Implantologie - Bleken

- Bleken

Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Nard van Kuijlenburg † 2002 Henny en Will Judith en Marc, Brent, Maud, Yente Michael Lenie en Peter Joyce en Johan, Vera, Daan, Guus Paul en Irma, Dejan, Zara, Sacha Correspondentieadres: Bennenbroekstraat 9, 5712 BL Someren De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 maart waarna wij ons moeder hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij vader op het kerkhof te Liessel. Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van ons moeder en (overgroot)oma.

Op zondag 10 maart 2019 is overleden onze geliefde oud-docent

Geert Hoofs Als docent aardrijkskunde heeft Geert tot 1 januari 2007 gewerkt op het CAS/Varendonck College. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde collega en een uitstekend docent die de leerlingen altijd op de eerste plaats had staan. Geert was een trouwe bezoeker van onze jaarlijkse reünie van oud-medewerkers en gaf graag acte de présence bij speciale gelegenheden op het Varendonck College. Hij droeg onze school nog altijd een warm hart toe. Wij leven mee met zijn naasten en hopen dat de mooie herinneringen aan Geert hun en ons troost kunnen bieden.

Döner Kebab

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

uit Nieuw-Zeeland. Iedere vrijdag en zondag van 11.30-21.00 uur en Someren: Iedere dinsdag Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

Namens allen die betrokken zijn bij het Varendonck College, (oud-)medewerkers en directie.

De beste Turkse specia lamsvlees of kalfsv uit Nieuw-Zeelan

Asten: Let op!

het Wilhelminaplein. Asten: Iedere zaterdag Iedere zaterdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur

Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en 06-30931681 reserveringen 06-30931681

Irma van Nieuwenhuijsen, rector.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 25 : ag rtje oensd u u w d op Inlo eerste maan 0 uur 3 e e d er 14. ied van 0 tot 0 13. van

Fam i l i e b e ri ch t e n Ook al ben je niet meer, je blijft voor altijd in ons midden. Wij zullen nooit vergeten wie je was. We blijven van je houden. Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft gedurende haar leven, waaraan wij zoveel dierbare herinneringen hebben, maar nu bedroefd om het afscheid, berichten wij u het overlijden van ons mam, oma en oma Marie

Marie van Gorp-Berkvens

Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

Overlijdensberichten uit de regio

Broos van Gorp † Zij overleed 2 maanden voor haar 100ste verjaardag.

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl

Wim en Nellie †, Elly Berry Nelly en Toon Broos en Jo Wilma en Rob Betsie en Gerrit Maria en Jan Gerrie en Riny en oma’s klein- en achterkleinkinderen

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

0493 - 352 600 0493 - 473 578

echtgenote van

Marly van Eckendonk

advertenties@ hetcontact.nl

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding

advertenties@ peelbelangonline.nl

van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

6 maart 2019 Correspondentieadres: Rootweg 8 5721 VK Asten

www.overlijdensnieuws.nl

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl

De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op woensdag 13 maart in de H. Maria Presentatiekerk te Asten. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats, bij ons pap, op het parochiekerkhof.

Al jaren samen dag en nacht, altijd samen en nu alleen. Het is een heel gemis, als dat “samen” uit je leven verdwenen is.

Rudie Strik echtgenoot van

Marietje Strik - Jacobs * Asten, 9 augustus 1934

† Asten, 11 maart 2019 Familie Strik Familie Jacobs

Marietje Strik - Jacobs Kerkstraat 16m, 5721 GV Asten Wij nemen afscheid van Rudie op zaterdag 16 maart om 11.00 uur in de Heilige Maria Presentatiekerk te Asten waarna we Rudie in besloten kring begeleiden naar het crematorium.

“Dankzij de praktische tips heb ik weer overzicht”

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Rudie op donderdag 14 maart van 19.00 - 20.00 uur op zijn kamer, nr. 44, in zorgcentrum de Lisse, Deken Meijerstraat 1 te Asten. Wij vinden het een mooi gebaar als u een onverpakte bloem voor Rudie meebrengt.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Maria van den Tillaar-Donkers De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Peter van den Tillaar, kinderen en kleinkinderen Someren-Heide, maart 2019

uitvaartverzorging Voor een persoonlijk afscheid

Tel. 0495-632848 www.arlene-uitvaart.nl

Als problemen uw leven beheersen Het kan iedereen overkomen, het loopt thuis niet zoals u wilt. Bijvoorbeeld door financiële of psychiatrische problemen, opvoedingsproblemen, verslaving of scheidingsproblematiek. De spanningen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen zo intens zijn dat ze uw dagelijkse leven flink beïnvloeden. Onze medewerkers van de Thuisbegeleiding ondersteunen u bij deze sociale, psychische en financiële problemen. De hulp is gericht op uw dagelijkse leven, waarbij structuur en praktische oplossingen centraal staan.

Grip op uw leven Wanneer het thuis niet meer zo goed loopt, biedt Savant gerichte ondersteuning. Met onze praktische, daadkrachtige en betrokken Thuisbegeleiding krijgt u weer de regie over uw eigen leven.

Informatie en advies Wilt u meer weten over Thuisbegeleiding? Op www.savant-thuisbegeleiding.nl vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer (0492) 572 000 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur). Of stuur uw vraag per e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 26

Cursu sse n Reanimeren met AED gebruik

De EHBO in Someren geeft op dinsdag 2 en 9 april een cursus ‘Reanimeren met AED gebruik’. In De Ruchte leert men van 20.00 uur tot 22.30 uur de Automatische Externe Defibrilator

Kruiswoordpuzzel Puzzelservice / Persbelangen / P0654 te gebruiken. De kosten van de cursus bedragen dertig euro. Deze kosten worden bij verschillende zorgverzekeraars vergoed. Voor meer informatie en/of aanmelden: secretariaat@ehbo-someren.nl, of 06-30712068.

Boswachters controleren bossen na storm

Een boom is geknakt na de heftige storm van afgelopen weekend. REGIO - Door de storm van afgelopen weekend zijn in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op verschillende plaatsen bomen omgewaaid en takken afgebroken. Voor het bos is dit niet erg, het is een natuurlijk proces, maar het moet voor bezoekers wel veilig toegankelijk blijven.

Op dit moment worden met name de fiets- en wandelpaden gecontroleerd, evenals mountainbikepaden en ruiterroutes. Volgens boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer is de verwachting dat de opruimwerkzaamheden enkele weken kunnen duren. Bezoekers wordt aangeraden

goed uit te kijken bij een bezoek aan de bossen. “Er kunnen nog losse takken hangen in de bomen die pas later naar beneden vallen." Mocht u onveilige situaties tegenkomen dan kunt u contact opnemen met de beheerder Jos Kerssemakers via: J.Kerssemakers@staatsbosbeheer.nl

Podium Varendonck is terug ASTEN - Het 'Podium Varendonck' is weer terug. Op dinsdagavond 19 maart vanaf 19.30 uur staat er weer veel talent op de bühne.

Podium Varendonck gaat het om het delen van talenten van leerlingen op het gebied van kunst. Het is nadrukkelijk geen wedstrijd.Tijdens deze avond treden talentvolle leerlingen van het Varendonck College Asten en Someren op. Het belooft een gevarieerd

programma te worden met zo’n 14 optredens variërend van zang, dans en bandjes. Ook het repertoire is behoorlijk verrassend van ACDC junior, zang onder begeleiding van een akoestische gitaar, een duet, rap en verschillende dansen. Ouders maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze talenten te komen bewonderen. De avond vindt plaats in de aula van het Varendonck College in Asten aan de Beatrixlaan 25.

Ke r k b e r i c h t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Mariakoor Intenties: Jos Scheepers vw sterfdag en Stefan Malinak vw verj; Overleden ouders Verdonschot-v Heugten vw sterfd; Dory Koolen; Annemie v Hout- vd Burgt vw verj; Maria Verberne-Lintermans; Johan Swinkels; Jan Aarts; Overleden ouders Heijligers-v Heugten; Carla Seijkens-vd Burgt vw sterfd; Fried Meeuws vw sterfd. dinsdag 9.30:Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 18.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 17.00 uur: Viering in de Poolse taal. 18.30 uur: Woord- en Communiedienst, m.m.v In Between. Intenties; Tante Fien. Jan en Anneke Vlemmix vanwege verjaardag vader en sterfdag moeder. Ties Verberne vanwege sterfdag. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 2e zondag v.d. Veertigdagentijd: Voor het welzijn v.d. parochie. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 H. Mis op de 2e zondag v.d. Veertigdagentijd met zang v.h. Gemengd koor Sint Cecilia uit Ommel: Marinus Louwers en Anna v. Lierop de echtgenote, Petra Joosten–v. Helmond v.w. haar verj., Piet en Antonia Bruijsten – v. Rooy en Piet de schoonzoon, Gerard v. Eersel; 11.45 uur doop: Luuk Verbruggen; 11.30 uur doop: Maddie Munsters. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis op het hoogfeest v.d. H. Jozef, de bruidegom v. Maria: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden; 19.00 uur Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30 H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Om-

mel, Frans Verspeek v.w. zijn verj. Vrijdag 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen. Lambertus Someren Zondag 09.30 uur H. Mis Combo Cantorij Herman en Riky v Kollenburg-Bruijstens vw verjaardag Riky; overleden ouders Bruijstens-v Lierop zoon Jan en kleinzoon Henry Janssen; Thea Slegers en overleden ouders Jan Slegers en Maria Engelen; Hein vd Weerden vw verjaardag; overleden ouders Hendriks-Bosch dochter Lies, kleinkinderen Mirelle, Rick en Ted en schoonzoon Jan; Wim Maas vw verjaardag. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19:00 H. Mis. Intentie: Jan Bax. Sonnehove Someren Maandag 18.30 uur H. Mis H. Naam Jezus Lierop Zondag 17 maart 10.00 uur H. Mis in Koepelkerk mmv A Capella. Intenties pastoor Martien v Asten. Overleden ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon, Overleden ouders vd Schouw-Eijmberts vw sterfdag vader. Wim,Toon en kleinkinderen Esther en Tjeu, Ouders vd Zanden-v Wilderen, Riek, Henk, Frans en Mariet vw sterfdag Riek, Ouders vd Laar-v Rooij, Bets, Martien en Ferry. Frans en Cisca Megens vd Heuvel en dochter Diny Nossin-Megens, Fam. van de Hoogenhoff-Rovers. Woensdag 20 maart, Mis in Henricushof.

O.L.V. ten Hemelopneming Someren-Eind Zaterdag 16 maart om 18.00 uur: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: Petronella, Henrika en Henricus Borsboom. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 17 maart: Communieviering 10.15 uur.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 17 maart. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Van Baest, predikant te Oisterwijk.

Puzzelservice / Persbelangen / P0654

HORIZONTAAL: 1 aanhanger, 4 lasteraar, 9 weg, 12 in het bijzonder, 13 vogel, 14 vreemde munt, 15 voorzetsel, 16 gevierde zangeres, 18 bijwoord, 21 oude maat, 22 hersenen, 23 niet alleen, 25 zandstrook langs zee, 27 invloed, 29 assistent in opleiding, 30 teloorgang, 33 nuk, 34 flacon, 36 voegwoord, 37 spil, 38 ar, 39 in afschrift aan, 40 dierentuin, 41 domoor, 43 centiliter, 44 als boven, 46 notitie, 49 lof, 50 gemak, 52 elektrisch geladen deeltje, 53 ontwikkeling, 55 waterzucht, 57 grafmonument, 59 peettante, 60 Anno Domini, 62 tekortkoming, 63 delfstof, 64 computer, 65 vrijgevig, 67 karaf, 69 tussenwerpsel, 70 deksel, 71 overwerk, 72 kunst (Lat.).

Welk winwoord komt er in het balkje?

1 2 3 4 / Persbelangen 5 6 7 Puzzelservice / 8P06549

VERTICAAL: 1 richting, 2 in het algemeen, 3 decibel, 4 kameraad, 5 land in Azië, 6 bergplaats, 7 witte plek op het voorhoofd van een paard, 8 gebogen lijn, 9 rivier in Italië, 10 oppervlaktemaat, 11 vernietiging, 16 spoedig, 17 film, 19 spoorbaan, 20 energie, 22 plaats waar iets vervelends ontstaat, 24 epigoon, 26 duivenverblijfplaats, 28 startteken van een regisseur, 31 onbelangrijke film, 32 grondstof voor chocolade, 35 sluis, 38 optelling, 41 met risico, 42 vogel, 43 stationcar, 45 bloedverwant, 47 uitgeput, 48 krachteloosheid, 50 meeeter, 51 snavel, 54 glansloos, 56 tweede toon, 58 iedere, 59 spijskaart, 61 tweetal, 64 duwtje, 66 langspeelplaat, 68 paardenslee, 69 bevestiging.

1 12 12 1 15 15 12

2

3

2

15

3

16 16

26

25 29

26 22

29 34 34

39

34

41

39

42

35

36

30

31

60 60

61 61

5757

66

65 65

43

67

71

67 6768

10 11 10 11

11

21 21

24 28

24

28

33

28

38

33

33

38

40 38

44 45

55 59 59

59 63

63

63

68

10

21 24

20

40

45 40

45

55

46

46

51 46

51

51 55

6262

70

44

58 58

71

20 1420

27

37

50

62

70

27

9 14 14

9

32 37

44

58

6666

70

8

19 19

37

54 57 54 61

8

27

43

54 50

60

32 32

36

50 43

53

18 18 23 18 23 19

31

36

35

42

53

7

7

31

30

42

49

65

30

39

49 53

6

17 1713

6

23

35

41

5

5 13 13

17

26

29

49 41

4

22 22 16

25

25

4

47 52 48 47

48

47

48

52

52 56

56

56

64 64

69

69

68

69 72

72

71

64

72

© Persbelangen P0654 © Persbelangen P0654

© Persbelangen P0654

41 41

11 4242 4040 5858 24 2453 5310 1023 23 25

41

1

42

40

58

24

53

10

23

25 18

25

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur:

18 19

19

18

19

advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

Winnaar vorige week

F. Vossen uit Someren Proficiat!! Winwoord: CONSERVATIEF

Thema-avond Oogcafé de Peel DEURNE - Oogcafé de Peel houdt donderdag 21 maart in samenwerking met Oogvereniging Noord-Brabant/Zeeland een themabijeenkomst in het Hofke van Marijke in Deurne. Het thema is: Hoe blijf ik zichtbaar voor mijn omgeving? De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het proces van verwerking en het belang van communicatie. Ook wordt ruimte geboden voor het uitwisselen van ervaringen in groepsverband.

Een van de onderwerpen die aan bod komen is: hoe gaat de -directe- omgeving om met de praktische, sociale en psychische consequenties voor mensen met een visuele beperking.

Aanmelden

De thema-avond is bedoeld voor mensen met een visuele beperking en belangstellenden om hen heen. De toegang is gratis. Het Hofke van Marijke ligt aan Rembrandt Van Rijnstraat 5 in Sint Jozefparochie. Aanmelden kan via email naar: oogcafedepeel@gmail.com met vermelding van naam en aantal personen, of via Leo van Rijt, tel: 06-40143228.

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl.

Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Bloedafname

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 11.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel: 0642677878.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 27

0141284

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

SLAGERIJ BOUWMANS 180x119.66 De kop is er weer af

• Te huur appartement in Deurne Stationsstraat 63a tel. 06-53101840. • Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512. • Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Dit waait en druppelt voordelig van ons op je bordje!!! Donderdag t/m zaterdag, 14 maart t/m 16 maart

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617 • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Cordon bleu, een echte klassieker, 100 gram 0.85 kilo 9.98 • Varkenshaas, altijd weer een goeie!, • Gehaktballetjes in saus, kant & klaar gemak, 100 gram 0.69 • Slagers achterham, natuurlijk uit eigen keuken, 100 gram 1.39

Dinsdag t/m donderdag, 19 t/m 21 maart

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Schouderkarbonade, malse lappen en aan ‘t stuk, kilo 6.99 100 gram 0.79 • Zeilbergse sloffen, verrassend en lekker,

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Specialiteit: • Crispy chicken, magere kipfiletjes in kruidenmarinade en omwikkeld met ontbijtspek,

100 gram 1.09

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal!

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

1 juni 2018 | pagina 2

ERK a rtje t e g e n Mij n v isit e k a ri js g ed ru kt e e n s ch e rpe p

il Ik w pie r DASPASDRUKWERK.NL pa n f e i r Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, b t eschilderwerk • Voor aleuw s ll e b binnen en buiten. Inlichtingen: want DAS pas goed! 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

KWERK.NL

bij DAS Publishers,

DAS

Publishers

DAS

DASPASDRUKWERK.NL

DASPASDRUKWERK.NL

Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld bepaal zelf uw levertijd tegen een scherpe prijs

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

DAS

• Computerhulp, computerles Publishers of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

www.daspasdrukwerk.nl

DASPASDRUKWERK.NL

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

Mijn bedrijf sfolde r is m ooi gedrukt!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd • Mooie vakantiebungalows, wifi,- tegen een scherpe prijs

innen n geregeld levertijd erpe prijs

rukwerk.nl

K.NL

Ik k a n e r v oo r a l m ij n d ru k w e r k t e re cht

ublishers,

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

www.daspasdrukwerk.nl

Ik ka n er vo or a l m ij n d ru kw erk te re cht

DAS

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! - Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Publishers Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE

huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl Publishers familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

DAS

www.daspasdrukwerk.nl

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Mij n bed ri jf sfol d er is m oo i g ed ru kt!

il Ik w pie r pa bri e f t e lle n be s

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n v isit e kcah e rpe t e g e n e e n s d ru kt p ri js g e

I k k a n e r vo or a d ru k we rk te l m ij n re cht

DAS

Publishers


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 14 maart 2019 | pagina 28

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

relaxfauteuils op draaivoet Ruim 230 modellen

relaxfauteuils met sta- op hulp Ruim 90 modellen Veelal uit voorraad leverbaar

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Banken en bankstellen Ruim 40 modellen Veelal met relaxfunctie

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Peelbelang 14-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken

Peelbelang 14-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken