Body Biz editie 4 - 2020

Page 1

Jaargang 30 | Nr. 4 | 2020

FEG OPLEIDERS FITNESSBRANCHE FUSEREN TOT FITNESS EDUCATION GROUP COLUMN RENÉ WANTZING DE UITDAGING; HOE KAN JOUW ONDERNEMING WEER WINSTGEVEND ZIJN RADMILO SODA DE INVLOED VAN STRESS OP DE TRAINING EN HET BEHALEN VAN DOELEN GYMCREATORS - MICHELLE MUSSCHE HELP, IK BEGIN EEN SPORTSCHOOL!


DIN-Norm 33961-5

Nieuwe DIN richtlijn waarborgt veilig trainen met EMS BELANGRIJKSTE NORMEN VAN DIN 33961-5 •

Tijdens een EMS-trainingssessie moet 1 trainer maximaal 2 klanten begeleiden

Tijdens de trainingssessie moet de trainer op max ca. 120 cm staan van de console en klant

Voor de eerste 10 weken moet er ten minste zes rustdagen tussen EMS-trainingen zijn

Bij elke EMS-console moet een greep of leuning beschikbaar zijn


TRAINEN VANUIT EEN NIEUW PERSPECTIEF

MIHA BODYTEC

MAATWERK IN PERSONAL TRAINING

miha bodytec BLX • www.miha-bodytec.com • info@miha-bodytec.nl • 0653384300


panattasport.nl

r baa n a ersla it Onv alite w k ijs ! in pr ding u o h ver

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


VOORWOORD

Beste lezers,

Na het succes van het eerste EMS Symposium in maart van dit jaar bij Van Der Valk Papendal is voor volgend jaar 2021 de

Hierbij lees je Body Biz nummer 4.

datum al gepland op 20-21 maart. Locatie wederom Van Der Valk Papendal. Noteer dus alvast in je agenda.

Hopelijk zijn jullie clubs weer allemaal geopend op 1 juli. Erg spannend verwacht ik. Open en midden in de zomer en vakan-

Verder in deze editie uiteraard weer een column van René

tie periode. Wat gaan je (ex)leden doen. Je leden zijn er ook

Wantzing met als titel: hoe kan jouw onderneming weer winstge-

bijna 4 maanden uit geweest. Ze moeten de draad weer op-

vend zijn? Via Radmilo Soda presenteert Nina te Lintel Hekkert

pakken en in hun ritme komen. Is weer een hele nieuwe start.

een artikel over Stress en trainen.

Er zijn in ieder geval een aantal bedrijven die veel informatie

Michelle Mussche oprichter van FitFabrique schreef een artikel

met advies en mogelijkheden hebben gepresenteerd via we-

met als titel: Help, ik begin een sportschool. Onze redacteur Loet

binars en podcasts. Wil je nog strategische tips kijk dan op:

van Bergen legt uit hoe belangrijk de juiste ventilatie in je club

YouTube, EP.7 Hidden Profits & Mindset

cruciaal is bij Coronabestrijding. Uiteraard ook weer de nodige

Doe hier je voordeel mee. Hier zijn echt interessante tips te

actualiteiten en informatie.

vinden. Een goede zomer gewenst met behoud van je leden. Fibo is iop 1-3 oktober in afgeslankte vorm te Köln met geen consumenten meer. Uit de wereld heb ik al wel vernomen dat

Veel lees plezier gewenst,

er verschillende grote partijen niet aanwezig zullen zijn. Houdt daarom de site van fibo.de goed in de gaten. In deze editie een

Ben Verhagen

artikel en overzicht omtrent de voorschriften die door de Duitse overheid worden geëist.

5


Inhoud nr. 4 - 2020

08

14

17

18

28

31 6


INHOUD

Een uitgave van

Kasteelstraat 16, Heijen Postbus 178, 6590 AD Gennep Nederland Tel.: 0031(0)485 - 513316 info@bodybiz.nl Uitgever Ben Verhagen

41 Inhoud

38 Foto: The Strength formula in Schiedam

VOORWOORD

05

CORONA NIEUWS

08

FITNESS OCCASIONS

13

ANYTIME FITNESS

14

Hoofdredacteur Ben Verhagen Redactie Ben Verhagen, Loet van Bergen, René Wantzing, Jasper van Amstel, Rick Aarsman, Bob ter Haak, BlackBoxPublishers, Aernoud Lezenberg, Greinwalder, Urban Gym Group, HDD Group Exploitatie Ben Verhagen Tel.: 0485 - 513316 / 06 - 5126 5209 info@bodybiz.nl Orderadministratie Hermie Boumans Tel.: 0485 - 513316

MYOFX

17

Vormgeving Body Biz® International BV, Britt Verhagen - Club Creations

COLUMN RENÉ WANTZING

18

Druk Boumans & Verhagen, Heijen

FIBO

24

PANATTA

28

RADMILO SODA

31

GYMCREATORS

38

FEG

41

FIT20

45

VIRTUAGYM

48

KORT NIEUWS

52 7

Abonnementen Tel.: 0485 - 513316 abo@bodybiz.nl Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk voor 1 november van het lopende abonnementsjaar schriftelijk opzegt. De abonnementsprijs voor Nederland € 100,- (incl. btw) Abonnementsprijs vanaf 01-01-2016 Body Biz verschijnt 11 keer per jaar Copyrights Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Vermenigvuldiging van redactie, in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. Body Biz® International BV en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. ISSN 1569 - 3856


CORONA NIEUWS

Goede ventilatie cruciaal voor coronabestrijding Na een stevige lobby kregen sportscholen onlangs hun zin. De regering zegde toe dat de fitnesscentra vanaf 1 juli weer hun deuren mogen openen. Toch is het juist voor deze groep bedrijven opletten geblazen. Sporten is één van de activiteiten waarbij meer fijne druppeltjes worden uitgestoten, en dus mogelijk meer virusdeeltjes worden verspreid. Fanatiek sporten in een binnenruimte lijkt daarom niet heel verstandig. Naast het afstand houden, zal dus op zijn minst het ventilatiesysteem van de sportschool goed onderhouden moeten zijn en op volle toeren de lucht moeten verversen.

Het wordt echter steeds duidelijker dat ook echt kleine druppels (van 5 micrometer en kleiner) een bijdrage kunnen leveren aan de verspreiding van Covid-19. Die druppeltjes gaan zweven en kunnen meters ver komen. Deze zogeheten aerosolen kunnen wel minutenlang in een ruimte blijven zweven, blijkt ook uit Nederlands onderzoek. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor een aantal super spreading events, die wereldwijd gerapporteerd zijn, waarbij één ziek persoon tientallen anderen besmette. Of het virus zich kan verspreiden door de luchtbehandelingskanalen is niet aangetoond, maar het valt ook niet uit te sluiten.

8


CORONA NIEUWS

Zeker is dat er systemen voor luchtbehandeling bestaan die lucht van de ene naar de andere ruimte laten stromen. Als er dan aerosolen meekomen, is niet uit te sluiten dat het virus zich door een gebouw verspreidt. ‘Er zitten soms tientallen ruimtes op een systeem aangesloten’, zegt Ben Bronsema, zelfstandig adviseur en gastonderzoeker climate design aan de TU Delft. ‘Wat je zeker niet moet doen is het centraal recirculeren van lucht. Gebruik zoveel mogelijk verse buitenlucht. En voer de vieze lucht zoveel mogelijk af.

DRUPPELS: KLEIN EN GROOT Dat wordt nog eens onderstreept door de UvA-natuurkundigen en medisch onderzoekers die met behulp van laserlichttechnieken hebben ontdekt dat kleine hoestdruppeltjes minutenlang in de lucht blijven hangen, speciaal in ruimtes die niet of slecht worden geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is daarom van cruciaal belang om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De onderzoeksresultaten zijn op donderdag 28 mei gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Respiratory Medicine’. Het onderzoek werd gedaan door natuurkundigen Daniel Bonn, Stefan Kooij en Cees van Rijn van het Institute of Physics van de UvA in samenwerking met medisch onderzoekers Aernout Somsen (Cardiologie Centra Nederland) en Reinout Bem (Amsterdam UMC).

9

De onderzoekers vroegen gezonde proefpersonen om te spreken en te hoesten, en analyseerden vervolgens met behulp van laserlicht de druppeltjes die daarbij vrijkwamen. Zowel tijdens het spreken als tijdens het hoesten werden grote hoeveelheden kleine druppeltjes waargenomen, grofweg tussen de 1 en 10 micrometer groot. Bij het hoesten kwamen bovendien grotere druppels vrij, tot een millimeter in doorsnede. Die laatste druppels vallen echter binnen een seconde naar de grond, en hebben daardoor een betrekkelijk kleine kans om virussen over te dragen. De kleine druppeltjes, daarentegen, zweven – door de grote luchtweerstand die ze ervaren – maar heel langzaam naar de grond toe. De onderzoekers ontdekten dat zulke druppeltjes meerdere minuten in de lucht kunnen blijven hangen. Nadat iemand een keer hoest, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine druppeltjes in de lucht gehalveerd is. De mini-druppeltjes zijn daardoor potentieel heel gevaarlijk als het gaat om overdracht van het Coronavirus.


CONVENIENCE 24/7 Toegang! Sporten als het jou uitkomt 1 Sleutel voor 5000 clubs wereldwijd Persoonlijk introductie programma Handige Anytime Fitness App


CORONA NIEUWS

Toen het experiment werd herhaald in een goed geventileerde ruimte, verbeterden de resultaten dramatisch. Na het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem verdween de helft van de druppeltjes in tweeëneenhalve minuut uit de lucht. En in een kamer waarin ook een raam en een deur geopend waren, was het aantal druppeltjes zelfs al na dertig seconden gehalveerd – tien keer zo snel als in de kamer zonder ventilatie. De uitkomsten zijn van belang om betere voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Voldoende afstand tot elkaar houden is in bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet genoeg om de risico’s te beperken; ventilatie is van minstens even groot belang. Doordat druppeltjes lang aanwezig blijven is ook het gebruik van apps die alleen de nabijheid van anderen meten onvoldoende. De onderzoekers bevelen de gezondheidsautoriteiten aan om met maatregelen te komen die waar mogelijk goede ventilatie in publieke ruimtes garanderen.

PUBLICATIEGEGEVENS G. Aernout Somsen, Cees van Rijn, Stefan Kooij, Reinout A. Bem en Daniel Bonn: ‘Small droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission’ in: The Lancet Respiratory Medicine (2020). https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30245-9

HET BELANG VAN VENTILATIE Bert Blocken, hoogleraar Bouwfysica en Aerodynamica aan de universiteiten van Eindhoven en Leuven zet in een publicatie van het wetenschappelijke tijdschrift Building & Environment van 31 mei jl. uiteen hoe sportaccommodaties dit probleem kunnen omzeilen. In zijn publicatie geeft Blocken wat praktische beschrijvingen van de ventilatiesystemen die hij voor ogen heeft. Het rondblazen van de binnenlucht met een airconditioner heeft uiteraard weinig zin. Sterker nog, een airconditioner verlaagt de luchtvochtigheid, wat de kans op aerosolvorming juist vergroot. Met ‘ventilatie’ bedoelt Blocken het vervangen van de binnenlucht met verse buitenlucht. En dan het liefst zodanig, dat frisse lucht op vloerniveau de zaal in wordt ingeblazen en verontreinigde lucht via een afvoer in het plafond weer verdwijnt. Kort gezegd komt het erop neer dat de concentratie van aerosols (druppeltjes kleiner dan 5 micrometer) in de binnenlucht net zo laag is te krijgen als in winkels en supermarkten door de binnenlucht uitvoerig te ventileren en/of te filteren. Overigens is de rol van aerosols bij de verspreiding van het coronavirus nog onduidelijk. Verder vermoedt Blocken dat voor sport ontworpen mondkapjes een bijdrage zouden kunnen leveren - momenteel doet zijn groep hiernaar onderzoek. De standaard coronamaatregelen - afstand houden, apparatuur reinigen, handen wassen, etcetera - komen daar nog eens bovenop. Een onafhankelijke inspectiedienst zou de ‘druppelreductie-prestatie’ van de sportgelegenheden moeten toetsen.

11

MAURICE DE HOND: VENTILATIE PLUS HOGE LUCHTVOCHTIGHEID NODIG Zijn superkleine deeltjes in de lucht, aerosolen, hét antwoord op een veilige woon-, werk- en recreëeromgeving? Maurice de Hond denkt van wel. De opiniepeiler stelt zich op het standpunt dat goede ventilatie in gebouwen, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid verspreiding van het coronavirus binnenskamers sterk kan doen afnemen. In de buitenlucht treedt verspreiding van het virus sowieso nauwelijks op, zo stelt De Hond. Hij baseert zich onder andere op een artikel in de LA Times over een superverspreider event waarbij diverse leden van een koor besmet raakten aan corona, als gevolg van gebrekkige ventilatie in hun oefenruimte.

RICHTLIJNEN VENTILATIE VOLGENS NL ACTIEF PROTOCOL De rol van ventilatieen airconditioningsystemen in de verspreiding van SARS-CoV-2 is nog niet opgehelderd. Het is een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bacteriën vermindert en het binnenklimaat comfortabel kan houden. Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen. Dit betekent dat het uitgangspunt voor alle fitnessfaciliteiten is, om zoveel mogelijk mechanisch te ventileren met verse buitenlucht, bij voorkeur 100% en waar dat nodig is ook nog periodiek natuurlijk te ventileren (ramen, deuren). In gebouwen met mechanische ventilatiesystemen worden langere bedrijfstijden dan normaal aanbevolen, idealiter zelfs continue ventilatie. Zeker in de toiletruimten. Samengevat: zet het ventilatiesysteem hoog, laat het systeem, nadat de klanten weg zijn, nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of noodzakelijk, de ramen open. In ruimtes waar deze ventilatie-eisen niet gehaald kunnen worden, kan er conform overheidsbeleid niet worden gesport.


Lease mogelijk

www.accuniq.nl

info@accuniq.nl

The New Standard in Body Composition Analysis Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

+31 (0)85-78 27 494

RIGS & RACKS BARS & PLATES BENCHES STRENGTH & CONDITIONING BODYWEIGHT & GYMNASTICS STORAGE www.rxd-gear.com info@RXD-GEAR.com

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL) +31 (0)85-78 27 494

FLOORS


FITNESS OCCASIONS

Praktisch advies voor clubs & studio’s Denk aan uzelf, uw leden en uw onderneming Nu de maatregelen voor sportschool ondernemers bekend zijn is het nog één dag voordat de deuren weer open mogen. Als leverancier zijn wij hier heel erg blij mee en we gaan er vanuit dat u staat te popelen om weer aan de slag te kunnen. In het protocol staan een aantal zaken heel duidelijk beschreven. Omdat we er vanuit gaan dat u ze haast zonder te kijken kunt oprakelen gaan we er niet nog eens dieper op in. Hoewel de het protocol allerlei maatregelen beschrijft is het belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen zich daarmee automatisch veilig voelt om weer een bezoek te brengen aan uw club. Ook in onze laatste livestream met Hidden Profits Marketing en Mindset Bedrijfsontwikkeling is er heel nadrukkelijk een beeld geschetst van de beleving van de klant. Hoewel de getallen een gemiddelde zijn, verteld te markt ons dat 60% van de leden nog geen bezoek heeft gebracht vanwege een onveilig gevoel, vanwege andere sportactiviteiten of overige redenen. En u weet het, zonder bezoeken is liggen de uitschrijvingen op de loer. Het komt er dus op neer dat alleen het protocol geen garantie is voor het terugkomen van uw leden. Daarom denken wij mee. Niet om er zelf direct beter van te worden, maar voornamelijk om de veiligheid binnen uw club constant te kunnen blijven waarborgen. De vraag blijft; wat is uw heropening strategie? Welke boodschap dragen uw werknemers uit naar de klant? Welke maatregelen heeft u getroffen op het gebied van desinfectie en hoe weet u zeker dat iedereen op de hoogte is van uw heropening? Als strategisch partner willen we zoals altijd meer doen dan alleen het leveren van apparatuur. Daarom leveren we verschillende hulpmiddelen die u overal binnen en buiten uw club kunt inzetten. Daarnaast leveren wij elke week een livestream waarin verschillende gasten hun expertise met ons delen om u als ondernemer van de laatste informatie te kunnen voorzien. Wilt u meer weten? Bekijk onze laatste livestream via ons Youtubekanaal. Heeft u behoefte aan één van onze producten? Bekijk ze via deze onze website www. fitnessoccasions.nl.

13


ANYTIME FITNESS

Anytime Fitness opent op 1 juli de deuren ĂŠn acht gloednieuwe clubs in Nederland Als gevolg van de coronacrisis heeft Anytime Fitness Benelux de afgelopen periode geen nieuwe clubs geopend. Er stonden echter al negen clubs in de startblokken om hun deuren te openen tussen 1 april en 1 juli. Met nog slechts enkele aanpassingen mag op 1 juli eindelijk de fitnessbranche haar deuren weer open en mag er weer binnen gesport worden. Met het openen van maar liefst acht nieuwe clubs kan dat in Nederland in ruim 100 Anytime Fitness clubs en in 15 Belgische clubs!

RUIM 100 ANYTIME FITNESS CLUBS IN NEDERLAND In april 2020 zou Anytime Fitness Benelux officieel haar 100e club in Nederland openen. Corona gooide echter roet in het eten waardoor dit heugelijke feit verviel. Op 1 juli, zodra de fitnessbranche haar deuren mag openen, gaan er op maar liefst negen nieuwe locaties nieuwe deuren openen en naar verwachting openen en ondanks corona, naast deze negen clubs, alsnog ca. 10 nieuwe clubs hun deuren in 2020!

14


ANYTIME FITNESS

CORONA; CREATIVITEIT OP DE PROEF GESTELD

DE KRACHT VAN ANYTIME FITNESS

Voor veel bedrijven waren de afgelopen maanden gedurende corona een periode van overleven. Het niet kunnen bedienen van je klanten zoals gewend betekende de nekslag voor veel bedrijven. Bij Anytime Fitness namen creativiteit en positiviteit de overhand en werd er waar mogelijk omgedacht. Kun je niet naar de sportschool om te komen sporten, dan helpen wij jou toch om thuis in beweging te blijven! Met die gedachte ontstonden binnen enkele uren het Stay Home Stay Healthy programma en werd er vanaf midden mei bij 98% van de clubs van Anytime Fitness ook buiten sporten aangeboden, en met succes.

Anytime Fitness is onderdeel van een Amerikaans moederbedrijf. Wereldwijd telt Anytime Fitness circa 5000 clubs die allemaal 24/7 geopend zijn. De vrijheid die het leden geeft om op elk moment van elke dag te kunnen sporten is van grote waarde. Daarnaast zijn clubs van Anytime Fitness, in Nederland, kleinschalig en met een gemiddeld ledenaantal van 850 stukken kleiner dan veel concurrenten. Anytime Fitness leden verkiezen Anytime Fitness boven andere clubs, veelal vanwege de laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht en de gezellige sfeer. Vriendschappen ontstaan en dat motiveert! De clubs bevinden zich allemaal op zichtlocaties en bieden veelal gratis parkeergelegenheid. Omdat ze voornamelijk in wijken liggen ontstaat er al snel een community. Franchisenemers zijn bekenden van en betrokken in hun wijk, dorp of stad. Dit zorgt voor een grote mate aan persoonlijk contact met leden.

ANYTIME FITNESS, DE GROOTSTE FRANCHISEFORMULE TER WERELD

FITNESS

Met 5000 clubs wereldwijd, op 7 continenten - ja, ook op Antarctica! – is Anytime Fitness de grootste fitness franchiseformule ter wereld!

15


fitlease.nl

Groot aanbod Direct leverbaar

delig Voor tness we fi u e i n tuur a r a app n lease

Meer ruimte om te ondernemen?

Kies Fitlease voor nieuwe fitnessapparatuur! Als ondernemer investeert u regelmatig in uw bedrijf. U volgt immers de ontwikkelingen op de voet. Maar investeren heeft invloed op uw liquiditeitspositie, uw werkkapitaal en op het eigen vermogen van uw onderneming. Een serieus alternatief is dan het leasen van uw nieuwe fitnessapparatuur.Zo ontwikkelt u zelf meer ruimte om te ondernemen. Bovendien hoeft u geen aparte afspraak te maken met uw bank of een leasemaatschappij over de financiering van uw plannen. U bespaart dus tijd. Voor meer informatie fitlease.nl

Fitlease is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitlease.nl / fitlease.nl


MYOFX

Samen door de Coronacrisis : Start nu met MyoFX EMS training en betaal in oktober. Koop of lease! Distributeur voor MyoFX EMS training Overdevest.com uit Alphen aan den Rijn heeft niet stilgezeten tijdens de Coronacrisis. Samen met de Spaanse MyoFX fabrikant is een plan opgesteld waarmee starten met EMS training wel heel laagdrempelig wordt. WAT IS HET AANBOD Start nu met EMS training en betaal de investering of lease in oktober. Over de tussenliggende periode wordt geen rente berekend.

GOEDKOOPSTE SYSTEEM OP DE MARKT MyoFX EMS is het meest betaalbare professionele EMS systeem op de markt. Europese kwaliteit voor een heel schappelijke prijs. Een door de diverse mogelijkheden om het systeem aan te schaffen of te leasen ook heel flexibel. De lease wordt verstrekt door Overdevest.com, dus zonder tussenkomst van een bank.

WAAROM ZOU IK EMS TRAINING GAAN GEVEN Er is een groeiende groep potentiĂŤle klanten die een korte snelle training wil, maar ook resultaat. EMS training is de meest effectieve trainingsvorm in 20 minuten. Ook is er geen belasting op gewrichten, dus ook voor klanten met beperkingen is EMS training zeer geschikt.

GROEIMARKT EMS training is aan een enorme opmars bezig. Er zijn op dit moment in Europa circa 2500 EMS locaties en de verwachting is dat dit er over vijf jaar ongeveer 7000 zijn! EMS groeit zo snel, omdat het klanten in zeer korte tijd resultaat biedt en het voor fitnessclubs de best renderende vierkante meters blijken te zijn.

FLEXIBEL INZETBAAR MyoFX EMS is overal inzetbaar. Binnen in je studio, buiten op 1,5 meter, bij je klant thuis of bij bedrijven. Binnen 2 minuten is het systeem gereed voor gebruik. En voor het gebruik heb je geen stopcontact nodig. Meer informatie of een demotraining inplannen? Neem dan contact op met Overdevest.com. Het telefoonnummer is (0172) 441 498 of mail naar info@overdevest.com

17


COLUMN

DE uitdaging; hoe kan jouw onderneming weer winstgevend zijn 1 juli nadert met rasse schreden en dan kunnen fitnessclubs weer open. Met beperkingen, dat wel. Het aangepaste protocol dat uitgewerkt is door NLActief, is ten tijde van het schrijven van dit artikel in concept ingediend en de verwachting is dat deze door het ministerie goedgekeurd zal worden. Kortom, we kunnen aan de slag. Vanaf de sluiting op 15 maart was het voor fitnessondernemers de uitdaging deze periode van sluiting te overleven. Dat is gelukkig veel ondernemers gelukt, maar de schade is toch in veel gevallen behoorlijk. En dat brengt ons op de volgende uitdaging: Hoe krijg je je onderneming zo snel mogelijk weer gezond?

18


COLUMN

RenĂŠ Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning. Hij is specialist op het gebied van het verbeteren van de winstgevendheid van fitnessondernemingen. Enerzijds door het verbeteren van de strategie en de organisatie, anderzijds door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

19


COLUMN

KUN JE - SNEL GENOEG - WEER WINSTGEVEND WORDEN?

HOEVEEL KLANTEN HAD JE OP 15 MAART EN HOEVEEL HEB JE ER PER 1 JULI?

In een crisis is timing van essentieel belang. De juiste

Het verlies dat je tijdens de Corona sluiting op hebt gelopen is

dingen doen, de juiste keuzes maken op het juiste

onder andere uit te drukken in het aantal leden dat je in die

moment. Daar draait het in een crisis om. De factor

periode verloren bent. 1 juli is een nieuw startpunt voor je

‘Tijd’ is ook ná de crisis belangrijk. Hoe reëler de kans

onderneming. Heb je per die datum voldoende leden om winst

op spoedig herstel, hoe groter de kans dat partijen

te maken? Zo niet, dan loopt je verlies de komende periode

(financiers) bereid zijn je de tijd te geven weer gezond

verder op. Wel voldoende leden? Dan begin je meteen aan fase

te worden. En hoe diep je zakken ook mogen zijn, als

2 van het herstel. Dit is natuurlijk een inkoppertje, maar toch

het herstel te lang duurt kunnen die zakken weleens

raad ik je aan even de tijd nemen om deze vraag voor jezelf

niet diep genoeg blijken. De vraag is misschien niet

te beantwoorden. Een doel voor de nabije toekomst formuleren

zozeer óf je weer winstgevend kunt zijn, aangenomen

zorgt voor de focus die nodig is om dat doel te realiseren. Maar

dat je onderneming dat vóór Corona ook was, de vraag

dan zul je wel goed moeten weten wat je startpunt is!

is in veel gevallen of dat snel genoeg zal zijn. Het herstel kun je opsplitsen in 2 fasen. De eerste fase

HOEVEEL EENMALIGE OMZET HAAL JE NORMAAL GESPROKEN UIT NIEUWE KLANTEN?

is te komen van een verlieslatende exploitatie naar

De Corona periode heeft er niet alleen voor gezorgd dat je

een break-even situatie. Zodra dit punt bereikt is loopt

ledental is teruggelopen, het gebrek aan instroom zorgt in veel

het verlies dus niet verder op. De 2e fase is de fase

gevallen voor het mislopen van eenmalige omzet. Veel clubs

waarin het geleden verlies ingelopen wordt om zo

werken tegenwoordig met startgeld of een startpakket. Een

weer een gezonde toekomst tegemoet te kunnen zien.

nieuwe klant wordt direct bij de start goed op weg geholpen en daarvoor breng je een redelijke, eenmalige vergoeding

Om fase 1 en 2 voor jezelf te kunnen overzien zijn een

in rekening. Zeker bij clubs in het midden- en hoge segment

aantal vragen/ feiten belangrijk:

werkte deze strategie geweldig. Tijdens de afgelopen periode is deze omzet nagenoeg volledig weggevallen. Vanaf 1 juli krijg

HOE WINSTGEVEND WAS JE ONDERNEMING VOOR CORONA EN WAT WAS DE TENDENS?

je weer de kans het verschil te maken voor je klanten en daar

Hier kun je grofweg 4 situaties hebben:

eenmalige omzet helpt bovendien enorm in het herstel van

1. Je onderneming was winstgevend en de tendens

je onderneming. Ik hoor al clubs die de “korting kaart” gaan

was stijgend: het ging dus voor Corona goed. Alle

spelen bij de heropening, maar vraag je af of dat echt de juiste

reden om door te gaan met wat je deed en de draad

strategie is. Niet alleen kun je deze extra omzet waarschijnlijk

zo snel mogelijk weer op te pakken.

heel goed gebruiken, de extra kwaliteit die je de klant door deze

2. Je onderneming was winstgevend, maar de tendens

vergoeding kunt bieden, is mogelijk essentieel voor jouw positie

was dalend: Dit is het moment om te bekijken waarom

in jouw lokale markt.

mag je nog steeds een redelijke vergoeding voor vragen. Deze

de tendens dalend was en wat je kunt veranderen om Corona crisis weleens de nekslag voor je onderneming

HOE SNEL DENK JE DE INSTROOM VAN NIEUWE KLANTEN WEER OP HET OUDE NIVEAU TE HEBBEN?

worden.

Direct gevolgd door: Hoeveel extra instroom kun je realiseren

3. Je onderneming was verlieslijdend maar de tendens

om het verloren aantal leden weer goed te maken? De ‘normale’

was stijgend. Blijkbaar zat je op de goede weg met je

opzeggingen zullen ook na 1 juli doorgaan. Om die uitstroom

onderneming. Alle reden om volle vaart door te gaan

te compenseren heb je ook je ‘normale’ instroom nodig. Maar

op de ingeslagen weg en natuurlijk nog goed te kijken

aangezien het aantal leden gekrompen is, zal de instroom

wat je nog beter kunt doen.

voorlopig hoger moeten zijn dan je gewend was. En liefst veel

4. Je onderneming was verlieslatend en de tendens

hoger! Hier hebben we te maken met aan de ene kant de

was dalend: In dit geval kun je maar één ding doen.

waarschijnlijke toename van het gezondheidsbewustzijn van

Om betere resultaten te kunnen krijgen zul je moeten

de klant, en aan de andere kant de economische recessie die

veranderen. Het roer moet om!

gepaard gaat met deze crisis.

betere resultaten te krijgen. Als je dit niet doet kan de

20


COLUMN

Welke van de twee gaat winnen weet niemand, maar als ondernemer kun je maar één ding doen; vol gas geven met je marketing om zo zoveel mogelijk potentiele klanten jouw kant op te krijgen. En natuurlijk in het verlengde daarvan; zorg ervoor dat je je interne processen zoals leadafhandeling, verkoop en klantbehoud zoveel als mogelijk optimaliseert. Zoveel mogelijk klanten vasthouden en zoveel mogelijk leads tot klant maken.

WELKE COMPENSATIE HEB JE JE BESTAANDE KLANTEN AANGEBODEN? In het herstelproces van je onderneming moet je natuurlijk ook de effecten van je gedane beloftes aan bestaande klanten incalculeren. Heb je korting beloofd? Dan zal dat betekenen dat je meer financiële druk zult ervaren. Heb je diensten beloofd, dan zal dit impact hebben op je organisatie. Maak de compensatieregeling die je aan je leden gepresenteerd hebt concreet en zet deze om in de effecten die je verwacht. En vergeet niet om juist aan je ambassadeurs (iedereen die niet gecompenseerd wilde worden) aandacht te besteden!

HEB JE – REKENING HOUDEND MET DE BEPERKENDE MAATREGELEN UIT HET PROTOCOL – VOLDOENDE CAPACITEIT? Hoe lang we zullen moeten werken met de beperkende maatregelen van het protocol weet nog niemand. De invloed die deze maatregelen hebben op je vermogen om bestaande klanten te bedienen en op je groeimogelijkheden is natuurlijk essentieel. Wellicht weet je al precies wat de invloed op jouw exploitatie is, maar zo niet dan kun je hiervoor gratis de Mindset Capaciteitswijzer gebruiken. Een tool die ik ontwikkeld heb om precies inzichtelijk te krijgen of je voldoende capaciteit hebt en zo niet, wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je wel voldoende capaciteit hebt. Heb je hier belangstelling voor, kijk dan even op www. mndst.nl/capaciteitswijzer/

TOT SLOT De komende periode wordt spannend voor veel fitnessondernemers. Lukt het om tijdig te herstellen? Lukt het om de gebeurtenissen en acties van de afgelopen periode om te zetten in een voordeel? Hopelijk kun je met de input die ik je hier gegeven heb je voordeel doen. En heb je behoefte aan inspiratie, sparren over je mogelijkheden of het verbeteren van je processen, neem dan gerust contact met me op. Mail naar rwantzing@mindsetbedrijfsontwikkeling.nl of bel 0646232385.

RENÉ WANTZING Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning.

RIGS & RACKS BARS & PLATES BENCHES STRENGTH & CONDITIONING BODYWEIGHT & GYMNASTICS STORAGE www.rxd-gear.com info@RXD-GEAR.com

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL) +31 (0)85-78 27 494

FLOORS


Snel mee

Vraag nu snel een demo of prijsopgave aan en start direct!

De meest geavanceerde EMS Technologie


eer omzet met MyoFX EMS MyoFX EMS is inzetbaar in je studio, buiten op 1,5 meter of mobiel.

Laagste prijsgarantie! MyoFX EMS is nu nog scherper geprijsd en het goedkoopste professionele EMS systeem op de markt!

Betaal later!

Nu kopen of leasen is vanaf oktober betalen

Lease versoepeld! Soepele acceptatie voor lease

Levering inclusief uitgebreide instructie ĂŠn marketingondersteuning

Curieweg 26 2408 BZ Alphen aan den Rijn Tel. +31 (0)172 441 498 info@overdevest.com www.overdevest.com


FIBO

FIBO FIBO start van 1 t/m 3 oktober met uitgebreide hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Deze zijn ontwikkeld door de organisator Reed Exhibitions samen met de rijksinstellingen, overheden en Koelnmesse. In Noordrijn-Westfalen zijn beurzen die rekening houden met beschermingsconcepten sinds 30 mei weer toegestaan. Zoals gepland kan FIBO nu worden gebruikt als een “Business Edition” - d.w.z. uitsluitend als beurs en zonder privébezoekers. De maatregelen omvatten moderne begeleidingssystemen, grotere gebieden en een aangepast aantal bezoekers, evenals naadloze contactopsporing.

“De nieuwe opzet van FIBO en de uitgebreide hygiënemaatregelen die we nu kunnen presenteren geven alle betrokkenen zekerheid”, zegt Silke Frank, Event Director van FIBO over de catalogus met maatregelen. “Onze exposanten kunnen nu starten met de planning en standbouw; we zijn zelf al bezig met de omzetting van onze eigen ruimte met Koelnmesse en onze standbouwpartners.”

HYGIËNEVOORSCHRIFTEN De voorzorgsmaatregelen omvatten uitgebreide hygiënevoorschriften zoals verhoogde reiniging en desinfectie in alle ruimtes, vooral in de sanitaire voorzieningen. Het is ook de verplicht om op de hele beurs mond- en neusbescherming te gebruiken, met uitzondering van de zitplaatsen. Indien nodig voorziet FIBO beursdeelnemers en bezoekers van een masker. Ook de moderne ventilatiesystemen met gescheiden aan- en afvoerluchtschakeling van Koelnmesse dragen bij aan de hygiëne.

AFSTANDSREGELS Uiteraard dient bij FIBO de noodzakelijke minimum afstand van 1,5 meter gegarandeerd te worden. Om deze reden zal er een bezoekerslimiet zijn. Indien nodig kunnen exposanten hun ruimte vergroten om meer beweging mogelijkheden te creëren voor de bezoekers. Zo worden de gangpaden in alle hallen verbreed en wordt er voldoende ruimte gecreëerd bij de ingangen, wachtruimtes en kruispunten. Er zullen hier ook speciale regels zijn. Voor conferenties, workshops en lezingen worden de stoelen en het aantal stoelen aangepast om alle deelnemers te beschermen.

24


FIBO

MONITORING- EN CONTROLESYSTEMEN Het doel is dat mensenmassa’s te allen tijde worden vermeden en dat bezoekers zich veilig en in goede handen voelen, ook bij klassieke contactpunten zoals in de gastronomie. Moderne monitoringsystemen helpen de bezoekersstroom in de gaten te houden en indien nodig te reguleren. Ook het digitale besturingssysteem van Koelnmesse ondersteunt dit. Alle exposanten en bezoekers moeten zich ook vóór de beurs aanmelden. Dit zorgt ervoor dat de organisator bij een coronainfectie snel contactpersonen kan identificeren. Alle maatregelen zijn hier te bekijken: fibo.com/besafe

25


SPREAD-BODYBIZ-LMOD.indd Alle pagina's


26-05-20 08:30


PANATTA

Panatta is het langst bestaande Italiaanse bedrijf in de fitnessindustrie Panatta is het langst bestaande Italiaanse bedrijf in de fitnessindustrie, het enige bedrijf dat volledig de in ItaliĂŤ vervaardigde machines produceert Panatta werd 5 decennia geleden opgericht door de passie van Rudy Panatta, het bedrijf baseert zijn wortels op de oorsprong van de fysieke cultuur. Het succes van het merk Panatta in de wereld was mogelijk dankzij de totale controle over de ontwikkelingscyclus en het productieproces van elke afzonderlijke machine, waarvan de productiefasen allemaal binnen het bedrijf worden gedaan, Het bedrijf spreid zich over meer dan 20.000 m2 uit, gelegen in het hart van de regio Marche.

28


PANATTA

HOOFDKWARTIER • • • • •

Juridisch kantoor - administratief hoofdkantoor Verkoop- en marketingafdelingen Showroom van meer dan 1200 m² met meer dan 220 fitnessapparaten om te bekijken en uit te proberen Afdeling engineering en ontwerp samengesteld door een team van ingenieurs en ontwerpers Levering na verkoop en levering van reserveonderdelen

FABRIEK • • • • • • • • •

Laboratorium voor prototypatie Laboratorium test Mechanische afdeling uitgerust met 16 handmatige laswerkstations, driedimensionaal robotlassen met 10 assen en machinecentrum met numerieke besturing Gemechaniseerd productiecentrum voor contragewicht inclusief snijden, boren en afwerken (1 gewicht per 38 seconden) Polyurethaan vormafdeling met een dubbel systeem voor flexibele productie (paddings) en end-to-end management (platform, cloche, etc.) Poedercoating in lijn: zandstraalmachine voor het reinigen van de stukken, 3 verfcabines met robotsysteem, oven en 250 m lange luchttransportband die het eindproduct rechtstreeks aan de assemblageafdeling levert. Besturingssysteem op meerdere ploegen. Assemblage-afdelingen Kracht en cardio-fitness Kwaliteitscontrole en laatste testen van elk gerealiseerd product Logistiek kantoor en verzending met gerobotiseerd verpakkingssysteem

Klanten Die het merk Panatta Kiezen, kiezen voor een geschiedenis een traditie een biomechanische excellentie van een onvergelijkbare kwaliteit .

29


PANATTA

ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN ITALIË Made in Italy betekent voor Panatta: design, schoonheid, kwalitatieve uitmuntendheid, vakmanschap en extreme passie. Onze apparatuur is ontworpen, geproduceerd en getest in Italië. Het is een resultaat en een uitdrukking van een concept dat wordt gekenmerkt door innovatieve product- en productieprocessen. Dit betekent ook, en vooral, liefde voor het gebied dat ons herbergt en ons ziet groeien. Panatta heeft een oppervlakte van meer dan 20.000 overdekte vierkante meters. Onze dagelijkse activiteiten en evenementen zijn verweven met het territorium en genereren rijkdom, cultuur en plezier.

DE BESTE MATERIALEN VOOR EEN UNIEK EN DUURZAAM PRODUCT Panatta maakt gebruik van materialen en technologieën uit de automobielsector, het beste leer en technische stoffen die worden gebruikt op schepen, buizen van 3 tot 5 mm dik en aluminium enkele gietvormen om stevige en hoogwaardige producten te maken die lang meegaan. Elk apparaat is getest om een leven lang mee te gaan.

TECHNOLOGIE TEN VAN DE FUNCTIE

DIENSTE

Panatta investeert elke dag in innovatie dankzij zijn eigen R & D-afdeling en door samen te werken met de beste internationale ontwerpen engineeringstudio’s. Een innovatief driedimensionaal geautomatiseerd lasproces voert assemblage van superieure kwaliteit uit. Het geautomatiseerde verfsysteem garandeert een hoge kleurweergave en biedt, dankzij 4 lagen verf, optimale roestbestendigheid. De interne reliëf van de vulling vergemakkelijkt de controle van zachtheid en weerstand van de stoelen volgens de behoeften van de klant.

CERTIFICATEN Panatta is ISO 9001-2008 en ISO 14000 gecertificeerd. Ons bedrijf werkt op een manier die maximaal respect voor de omgeving garandeert door de milieu-impact van zijn productie tot een absoluut minimum te beperken. We gebruiken zeer recyclebare materialen en profiteren van een bijna volledig herstel van de componenten. Onze dagelijkse inzet is bedoeld om onze klanten machines te bieden met uitstekende biomechanica en een lage impact op het milieu.

30


RADMILO SODA

SODA BODYFIT

31


RADMILO SODA

De invloed van stress op de training en het behalen van doelen Het vak personal training wordt met de dag populairder en het lijkt alsof steeds meer mensen van deze diensten gebruik gaan maken. Personal trainers zijn dagelijks met de gezondheid van mensen bezig. Het gaat verder dan alleen mensen in beweging brengen, althans, dat zou het moeten zijn. Wij als personal trainers kunnen (en in onze ogen moeten) bijdragen aan een gezonde samenleving. Om dit te bereiken moeten personal trainers niet alleen charismatisch, sociaal en motiverend zijn, maar ook veel kennis hebben van de werking van het menselijk lichaam en de effecten van verschillende trainingsvormen, eetpatronen en leefstijlen op het lichaam en het leven. Doe je dit goed, dan kan je echt een positieve en blijvende verandering maken in het leven van jouw klant. In een reeks artikelen die in dit tijdschrift zullen verschijnen, proberen wij elke maand een beetje van onze kennis over te dragen aan de lezers. Hierin zullen wij onder andere verschillende trainingsvormen, voeding, hypes en veel voorkomende factoren die een training kunnen beïnvloeden. Tegenwoordig zijn we allemaal druk. ‘Druk’ lijkt ook een aanvaard antwoord te zijn op de vraag hoe het met je gaat. Of het nu met werk, gezin, studie of sport te maken heeft, we zijn er allemaal maar druk mee. Dit constant letterlijk en figuurlijk in beweging zijn maakt dat we niet altijd meer genoeg rust krijgen. Rust is iets wat we tegenwoordig ‘in moeten bouwen’ in ons leven. Zo zien wij als personal trainers ook steeds meer klanten die druk zijn. De groep waar dit het meest voorkomt is de werkende groep met een gezin. In de levensfase cirkel die al eerder naar voren is gekomen, kijken we dus weer naar een nieuwe fase in het leven (zie figuur 1). Deze mensen hebben vaak drukke banen en moeten daarnaast ook een gezin, hun sociale leven en de fysieke fitheid onderhouden. Niet heel gek dat deze mensen soms vergeten goed voor zichzelf te zorgen, en daarnaast vaak onder stress staan. Natuurlijk gaat de één daar anders mee om dan de ander. Bij de één zal je in de training niet veel merken, maar anderen komen de sportschool binnen en hebben ‘geen tijd gehad om te eten’ of hebben een hartslag van 100 al voordat zij begonnen zijn met de training. Als personal trainer moet je weten wat voor effect dit heeft op het lichaam van jouw klant en wat het gevolg is voor de gestelde doelen. Denk daarbij na of een bepaald doel wel haalbaar is als een klant zoveel (langdurige) stress ervaart. Wat doe je nu als een klant al vermoeid binnen komt? Moet je de training hierop aanpassen, en zo ja, wat ga je juist wel en wat ga je juist niet doen? Om dit te bedenken zul je eerst moeten weten wat stress nu precies voor effect op het menselijk lichaam heeft.

32


RADMILO SODA

Figuur 1: De Levensfase cirkel, ontwikkeld door Radmilo Soda. In de buitenste cirkel zijn de verschillende fases in het leven afgebeeld. De cirkel daarbinnen is de energie cirkel, die de factoren bevat die invloed hebben op jouw gezondheid en energie. In het midden de kern, afgebeeld als een cel, want ons hele lichaam bestaat uit cellen. De twee cirkels eromheen bevatten factoren of fases die invloed hebben op deze cellen.

Vermoeidheid die ontstaat uit druk zijn en het ervaren van stress gaat vaak samen met een verminderde motivatie en concentratie, en de motoriek van de klant wordt vaak (tijdelijk) aangetast. Het is dus altijd van belang om aan het begin van een training te vragen hoe de klant zich voelt. Heeft de klant last van stress? Is hij of zij vermoeid? Heeft de klant (goed) gegeten? Als er vermoeidheid of veel stress in het spel is zal je extra moeten letten op de uitvoering van oefeningen en of de klant het wel volhoudt. De klant kan door de vermoeidheid een groter risico hebben op blessures door een verslechterde coรถrdinatie en concentratie. Veel stress kan er ook voor zorgen dat de bloeddruk omhoog gaat. Wanneer een klant heel gestresst binnenkomt kan het goed zijn om de bloeddruk eerst te meten en daar eventueel rekening mee te houden in de training.

33

We hebben allemaal wel eens stress en dit hoeft geen probleem te zijn. Een gezonde stressreactie trekt namelijk ook redelijk snel weer weg. Sporten kan ontspannend werken, doordat de klant afgeleid wordt van de stressgedachte en bezig is met de workout. Wanneer deze stress niet wegtrekt en weken tot maanden aanhoudt, spreek je van chronische stress, wat wel voor klachten en problemen kan zorgen.


RADMILO SODA

COACHING

Bij chronische stress, wat vaak gepaard gaat met weinig of slechte slaap, zul je je als trainer moeten beseffen dat met deze klant misschien niet meteen de gewenste doelen behaald kunnen worden. Neem bijvoorbeeld een klant met overgewicht die wil afvallen, als deze klant voortdurend gestresst is door werk of de thuissituatie, wordt er veel cortisol (stresshormoon) aangemaakt. Cortisol zorgt onder andere voor spierafbraak en een verminderd concentratievermogen, ook kan het ‘cortisolbuikje’ ontstaan (een opgezette buik door cortisol). Dit maakt het dan ook erg lastig om het gewenste resultaat te behalen, eerst zal deze stress verminderd moeten worden. Dit vereist vaak een aanpassing van de leefstijl, maar ook door de juiste training kan het cortisol gehalte, en ook de bloeddruk, verlaagd worden. Als personal trainer kan jij hierin een belangrijke rol spelen. Jij bent namelijk gespecialiseerd in het veranderen van de leefstijl en het goed indelen van de training.

Probeer uit te vragen waar de stress vandaan komt en wees realistisch naar de klant toe. Door goed te onderbouwen waarom bepaalde doelen niet realistisch zijn in deze situatie, maak je de klant bewust van de impact van stress. Kijk daarna naar de verschillende factoren die aangepakt kunnen worden om de stress te gaan verminderen. Ken hierin echter wel je grenzen! Weet wanneer je iemand beter door kan verwijzen naar een specialist, zoals een psycholoog. Dit betekent echter niet dat je niet verder kan met trainen en de begeleiding die jij geeft. Weet waar jouw sterke punten liggen en gebruik deze voor een optimale begeleiding. Daarnaast is het, zoals eerder gezegd, van belang om de juiste doelen te stellen. Zorg dat deze realistisch zijn, het zetten van doelen die daarna niet gehaald worden kan namelijk ook weer voor stress zorgen. Een betere aanpak zou zijn om kleinere doelen te stellen, om zo succeservaringen te creëren.

34


RADMILO SODA

TRAINING Uit onderzoek blijkt dat matig intensief sporten (60-80%HRR) het beste werkt om het cortisol gehalte in het bloed en de aanmaak hiervan te verlagen bij chronische stress. TĂŠ intensief trainen zorgt voor een verhoging van adrenaline en cortisol, wat je in deze situatie juist niet wil. Door matig intensief te sporten worden hormonen gestimuleerd die het effect van cortisol tegen gaan. Door dit regelmatig op een juiste manier te doen kan op termijn ook de bloeddruk verlaagd worden. Bij klanten met een hoge bloeddruk wordt aangeraden om niet te veel isometrisch te werken. In deze vorm stijgt de bloeddruk namelijk nog harder. Kijk daarnaast ook uit met zware gewichten bij deze mensen. Een vakuil voor mensen met chronische stress of een burn-out, is dat zij vaak te veel willen. De taak van de personal trainer is hierin dan ook om dit te remmen, de juiste intensiteit training neer te zetten en te kunnen verklaren aan de klant waarom er in eerste instantie wordt gekozen voor een lagere intensiteit training.

ADEMHALING Een ander gevolg van chronische stress kan een disfunctionele ademhaling zijn. In dit geval wordt er verkeerd geademd, wat ook wel (chronische) hyperventilatie genoemd wordt. Bij hyperventilatie denkt iedereen in eerste instantie aan heel snel en paniekerig ademhalen in een boterhamzakje, maar er bestaan ook andere vormen van hyperventilatie.

Tijdens het inademen nemen we een grote hoeveelheid zuurstof tot ons en bij het uitademen komt er koolzuur vrij. Dit proces van uitwisseling van stoffen tussen het bloed en de lucht in de longen heet diffusie en zorgt dat er steeds een nieuwe balans ontstaat. Het menselijk lichaam houdt ervan om in balans te zijn, wanneer het uit balans is door wat voor reden dan ook, zal het een nieuwe balans in proberen te stellen. Koolzuur stimuleert de afgifte van zuurstof naar de cellen in het lichaam. Wanneer we te snel en oppervlakkig ademen krijgen we een tekort aan koolzuur in ons bloed en nemen we te weinig zuurstof op. Dit kan voor de volgende symptomen zorgen: benauwdheid, duizeligheid, druk op de borst, hartkloppingen, tintelingen, gespannen spieren en een (te) hoge bloeddruk. Een veel voorkomende oorzaak van een slechte ademhaling is stress. Als we veel stress ervaren, wordt ons lichaam meer gespannen en trekken we vaak de schouders (onbewust) op. Hierdoor komt er minder ruimte in de borstkas waardoor de ademhaling oppervlakkig wordt. Deze chronische hyperventilatie kan geheel onbewust plaatsvinden. Het is dus belangrijk voor een trainer om de klant zich bewust te maken van de eigen ademhaling en de belangen van een juiste ademhaling. Als personal trainer kun je jouw klant bewust maken van de ademhaling en ademhaling oefeningen uitvoeren. Op de drie bovenstaande vlakken, ademhaling, training en coaching, kan jij als personal trainer een belangrijke rol spelen. Daarnaast zal er ook naar de voeding gekeken moeten worden, omdat het klaarmaken en inslaan en timen van goede voeding er snel bij inschiet. Bekijk hierbij eerst het huidige eetpatroon en geef daar wat aanpassingen op. Nu je weet wat stress voor invloed heeft op het menselijk lichaam, niet alleen mentaal, maar ook fysiek, kan jij je klant weer een stuk beter helpen. Zorg dat je deze kennis meeneemt, zeker in de huidige maatschappij, en toepast in de praktijk.

Geschreven door Nina te Lintel Hekkert

35


DON’T CHASE DREAMS, HUNT GOALS - RADMILO SODA


THE EQUIPMENT OF CHAMPIONS Al jarenlang help ik mensen bij het bereiken van een gezonde levensstijl, waarbij zij zich zowel mentaal als fysiek fit voelen. Een krachtig lichaam is één van de ingrediënten voor succes. Ik ben er trots op om nu samen te werken met het wereldwijd bekende sportmerk ZIVA. Met ZIVA BY SODA bundelen we onze krachten en bieden we personal trainers én sporters thuis de kans om te trainen met de kwalitatief beste en mooiste freeweights en fitnesstools. - RADMILO SODA

ZIVABYSODA.COM


GYMCREATORS

Foto: Nelissen Training Facility in Asten

Help, ik begin een sportschool!

Je hebt een droom, maar dat betekent vaak ook dat er een flinke uitdaging op je staat te wachten. Het beginnen van een sportschool is geen gemakkelijke klus, want er komt flink wat op je af en uiteraard heeft niet iedereen de ervaring om zo’n eigen onderneming op te starten. Dat is ook de reden waarom we met GymCreators zijn begonnen. Ons vakkundige team deelt kennis en helpt de (startende) ondernemer met zijn of haar sportschool. Dat is niet alleen door het leveren van apparatuur, nee, we doorlopen daadwerkelijk het volledige traject met onze klant. Van a tot z lopen we hand in hand richting de opening van de onderneming. Omdat we zo intensief met elkaar aan de slag gaan, is het natuurlijk wel van belang dat er een goede samenwerking ontstaat en de juiste klik er is. Het moet goed voelen, want je gaat een lang en uitgebreid traject van meerdere maanden aan met deze (beginnende) ondernemer. Als het vanaf het begin al stroopt, dan gaat het eindresultaat nooit bevredigend zijn. Voor beide partijen. Op verschillende manieren raken we in contact met starters in de fitnesswereld, maar ook Google weet ervoor te zorgen dat potentiele klanten ons vinden. Via het contact formulier op de website vertellen mensen waar ze naar opzoek zijn, waar ze hulp en/of begeleiding in zoeken. Daarna is het traject zeer wisselend, dit maakt GymCreators uniek. Om een goede analyse van onze werkwijze te geven, haal ik er een mooi voorbeeld bij. Een aantal maanden geleden begonnen we een samenwerking met ONE GYM uit Venlo. Stephanie, de eigenaar, zocht hulp bij het opstarten van een personal training studio met groepslessen. Ze is met ons in contact gekomen door een bevriende personal trainer die we daarvoor hebben geholpen met zijn eigen gym. Stephanie had een idee, maar nog geen definitief en waterdicht plan of geschikte locatie.

38


GYMCREATORS

Heb je te maken met geluidsoverlast? Zijn er voldoende mogelijkheden tot uitbereiding in de toekomst? Moet er flink verbouwd worden of volstaat een lichte wijziging? Zit de juiste bestemming op het pand? We nemen alle zaken mee die enige invloed hebben. De daadwerkelijke keuze voor het pand ligt uiteindelijk bij de ondernemer, want GymCreators schikt zich natuurlijk in een adviserende rol.

Michelle Mussche (29) is oprichter van FitFabrique met vestigingen in Staphorst, Nieuwleusen en Mill. Daarnaast is ze medeeigenaar van GymCreators, waarbij ze ondernemers alle tools aanreikt om met succes een eigen sportschool of Boutique fitness studio te openen.

Na telefonisch contact hebben we een afspraak gemaakt in onze showroom in Venlo voor de nodige informatie, wat wil de ondernemer precies, wanneer moet de gym gereed zijn voor gebruik, heb je een specifieke doelgroep op het oog en ook niet onbelangrijk, is er een budget aanwezig waarmee je dit kunt realiseren? De klik tussen GymCreators en Stephanie was er gelijk, dit maakte de samenwerking erg prettig en liep voor beide partijen vanaf het begin perfect.

De keuze voor het geschikte pand werd gemaakt, het werd een pand in Venlo van 600m2. Samen hebben we verschillende schetsen gemaakt voor een efficiënte en praktische indeling van de groepslessen zaal, personal training ruimte en lounge/kinderopvang/kantoor. Nu komt, voor de meeste ondernemers, het lastige gedeelte; de gemeente. Om een studio of gym te beginnen heb je de juiste vergunningen nodig. Deze moeten worden aangevraagd bij de betreffende gemeente, in dit geval, de gemeente Venlo. Vaak een minder leuke stap die veel stress en gedoe oplevert. Gelukkig hebben we bij GymCreators al vaker met dit bijltje gehakt, dus dankzij die ervaring weten we precies hoe we dit gedeelte van het traject moeten aanvliegen. We weten door de vele aanvragen die we hebben gedaan welke eisen een gemeente stelt, wat ze belangrijke (struikel)punten vinden en waar een plan aan moet voldoen zodat je het in één keer volledig aanlevert zonder vragen of onduidelijkheden. Waarom GymCreators dit doet voor een (startende) ondernemer? Omdat dit voor de meeste trainers en gymeigenaren niet in hun ‘takenpakket’ zit en het daardoor vaak onduidelijk, niet leuk en ingewikkeld is. Je wilt graag starten en bezig zijn met je plannen en ideeën, niet met regeltjes en discussies over dingen die (voor jou) niet interessant zijn. Veel startende ondernemers kennen de ‘magic words’ bij de gemeente niet en lopen onnodig tegen moeilijkheden aan. Uiteraard gebeurt het weleens dat een aanvraag afgekeurd wordt en dan gaan wij als GymCreators in gesprek met de gemeente. Toevallig was dit ook het geval bij ONE GYM, doordat we een volmacht bij de gemeente hebben getekend hebben wij continu contact met de ambtenaren over deze vergunningsaanvraag. Doordat wij al vaak deze uitdaging aan zijn gegaan, weten we precies hoe we zo’n bezwaar aan moeten pakken. Door verschillende gesprekken en het tackelen van de issues is de vergunning een week later toch afgegeven en konden we ons concentreren op de volgende stap. In een volgende column neem ik je graag mee als we vooral onze aandacht vestigen op de inrichting van de sportschool. Tot dan!

We hebben het plan waterdicht gemaakt en bepaalde (belangrijke) knopen doorgehakt. Nu konden we opzoek naar een pand. In dit geval waren er twee locaties die de juiste mogelijkheden boden. Na een bezoek aan de panden leggen we alle voors en tegens naast elkaar. Wat moet er nog gebeuren om deze locatie helemaal gereed te krijgen voor een sportschool? Zijn er voldoende parkeerplekken?

39


panattasport.nl

ar nba a a l ers liteit Onv a w ijs-k g! in pr udin o h r ve

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


FITNESS EDUCATION GROUP

Opleiders fitnessbranche fuseren tot Fitness Education Group Per 1 juni 2020 zijn vijf bedrijven uit de fitnessbranche samengegaan in de Fitness Education Group (FEG), te weten: EFAA opleidingen, Sport&People, BlackBoxPublishers, BlackBoxAcademy en LAPT Business Coaching. De centrale gedachte achter deze fusie is dat het aanbieden van een gecombineerd opleidingsprogramma, voor zowel beginnende als gevorderde fitness professionals, grote voordelen voor de cursisten biedt. De vijf genoemde bedrijven blijven onafhankelijk opereren, maar door de oprichting van de Fitness Education Group wordt er steeds meer naar synergie gezocht. Zo wordt LAPT in september opnieuw gelanceerd en zal het zich volledig gaan richten op business coaching voor fitness professionals. BlackBoxPublishers blijft zich richten op het faciliteren van kennis en informatie voor fitness professionals, waar BlackBoxAcademy fitness professionals blijft helpen om management expertises te ontwikkelen. EFAA opleidingen en Sport&People blijven als opleidingsinstituut (inter)nationale branche-erkende opleidingen voor fitness professionals aanbieden op het gebied van beweging, voeding, gedragsverandering en gerelateerd. Op deze manier voorziet de FEG professionals in de fitness- en healthsector in Europa van world-class opleidingen, informatie en tools om te groeien!

John van Heel (oprichter EFAA opleidingen en mede-eigenaar Fitness Education Group): “Door de krachten en expertise te bundelen, kunnen we de service dichter bij huis brengen voor de deelnemers, de kwaliteit nog meer optimaliseren en een nog completer en positiever carrière perspectief bieden voor de toekomstige personal trainers en coaches in de branche. De FEG maakt het mogelijk gebruik te maken van een unieke samenbundeling van expertise en succesfactoren, waardoor personal training en coaching in Europa in een stroomversnelling gaan komen en er steeds meer succesvolle personal trainers en leefstijlcoaches actief zullen zijn in de branche. De FEG is de stuwkracht en de inspiratiebron voor het carrière perspectief van personal trainers en leefstijlcoaches in Europa.” Om deze fusie in te luiden en professionals op een toepasselijke manier kennis te laten maken met de Fitness Education Group, wordt het boek ‘Sitting is killing’ van Arto Pesola t.w.v. € 39,95 gratis als e-book ter beschikking gesteld. Ga naar www. fitnesseducationgroup.com, vul je gegevens in en ontvang direct dit interessante e-book per e-mail. Op deze website vind je tevens alle informatie over de Fitness Education Group en de daartoe behorende merken.

Kelby Jongen (mede-eigenaar Fitness Education Group): “Deze samenwerking is geweldig, omdat er zo ontzettend veel kennis en ervaring in deze vijf bedrijven zit. Door deze bedrijven samen te brengen, kun je iedereen voorzien in de behoefte van basiskennis tot specialistische kennis.”

41


Jouw eigen studio app

N E E M J E S T U D IO L IV E M E E N A A R H U IS! NU INCLUSIE F REA L TIM E LIVE LES SEN

HET IS NU MOGELIJK OM JE EIGEN LESSEN TE STRE

S K N A D N O N E D U O H E B N KLANTE D E H U ID IG E S L U IT IN G ?

! E O H N E T E WIJ W

AMEN.

Vanaf juli voor slechts

199 €* 299 €

per maand.

T U D IO. S W U O J R O O V P P A E D R E E N G E P E R S O N A L IS E E M E I E N J U N I K R IJ G J E G R AT IS.

; A P R IL, UDIO GESLOTEN IS. W IJ S T E U N E N JTEON U GEBRUIKEN ZOLANG JE ST TE IS AT GR IS ICE RV SE EN DEZE OS ER ZIJN GEEN OPSTARTK

Live en on demand lessen

Studio-Community

TRAININGSSCHEMA‘S

RECEPTEN

Fitness uitdagingen

Voedingsschema‘s

Thuis workouts

Tips & info

B

NEEM NU CONTACT OP MET:

S

SODA & ZIVA BV – Mail: studio@sodabodyfit.nl – Tel.: +31 20 846 1076 * Er zijn geen kosten in de eerste drie maanden. Vanaf juli zijn de kosten €199,- per maand per locatie (staffel korting is mogelijk voor keten studio‘s). Minimale termijn is 15 maanden.

IN SAMENWERKING MET

* **


s

€*

S K N A D N O N E D U O H KLANTEN BE ? G IN IT U L S E IG ID U DE H

! E O H N E T E WIJ W

.

Voordelen voor jouw studio: •

Ondanks dat je studio gesloten is, kun je toch contact houden met je klanten

Trainingen aanbieden aan jouw klanten

Optie voor push notificaties

Marketing opties voor nieuwe klanten via landingspagina

Voordelen voor jouw klanten: •

live stream lessen

additional live streams possible **

bibliotheek met lessen (on demand)

tips op het gebied van voeding

workouts of the day (WOD)

makkelijk te gebruiken en te beheren

community

GEEN EXTRA HARDWARE NODIG

EERSTE 3 MAANDEN GRATIS, DAARNA €199,- PER MAAND

wissel ervaringen uit met je trainers en mede sporters

uitdagingen

GEEN OPSTARTKOSTEN

DIRECT te gebruiken

BESPAAR NU OP DEZE DEAL! SODA & ZIVA BV – Mail: studio@sodabodyfit.nl – Tel.: +31 20 846 1076 * Het personaliseren van de app en het plaatsen in de Play Store duurt ongeveer 1 week. ** Hier zijn extra materialen voor nodig. Mogelijk bijkomende kosten.

IN SAMENWERKING MET


ONLINE BESTELLEN OP: WWW.SODABODYFIT.NL/ THESTORE


FIT20

fit20 opent 130e vestiging van Nederland in Boxmeer Gezond en fit in 20 minuten per week! Het lijkt te mooi om waar te zijn. Fit en gezond worden in slechts 20 minuten per week. Toch is het vanaf 1 juli ook mogelijk in Boxmeer. Daarmee krijgt het Noord-Brabantse dorp een eigen vestiging van de succesvolle Nederlandse formule. Ondanks de Corona crisis blijft fit20 doorgroeien en is al jaren bezig met een nationale- en internationale opmars. Inmiddels telt de formule 150 fit20-vestigingen verspreid over negen landen. fit20 heeft een aantal bijzondere kenmerken. Beoefenaars trainen slechts 20 minuten per week, op afspraak, onder begeleiding van een speciaal opgeleide trainer en met waarborging van de privacy. De krachtige vorm van trainen geeft een dusdanige prikkel dat het lichaam zich aanpast en zo sterker, fitter en energieker wordt. De training is volkomen verantwoord dankzij de slow motion uitvoering van de oefeningen en deskundige begeleiding. Dankzij de uitgekiende temperatuur in de studio in combinatie met de korte uitvoering per oefening, kunnen beoefenaars trainen in dagelijkse kleding zonder te transpireren.

“Zo zijn we ooit de eerste fit20-studio begonnen en nog steeds staat die missie centraal bij alles wat we doen. Ik ben ontzettend blij voor de mensen in Boxmeer en omgeving dat fit20 nu ook bij hen in de buurt komt. Omdat ik iedereen deze training, die gezondheid en kracht toevoegt aan je leven, van harte gun. We hebben de levens van duizenden mensen positief beïnvloed, en staan te trappelen om dat aantal uit te breiden. Elke nieuwe studio draagt bij aan die doelstelling.”

ONDERNEMERSCHAP fit20 Boxmeer staat onder leiding van studio-eigenaar Walter Bulkens (38), die uitkijkt naar de start van zijn ondernemersavontuur: “Ik heb er onwijs veel zin in om iedereen die woont en/of werkt in de gemeente Boxmeer wekelijks op een veilige manier te begeleiden naar een optimale gezondheidsprikkel! De positieve effecten van onze korte maar intensieve training op de fitheid en gezondheid, zoals ik die al jaren zie bij mijn klanten in mijn studio in Venray, hebben mij doen besluiten om ook Boxmeer te voorzien van een prachtige fit20 studio.”

VEILIG TRAINEN Er zijn per training nooit meer dan 2 beoefenaars in de studio aanwezig, en nooit langer dan 20 minuten. Douchen en omkleden is niet nodig, en er wordt beheerst geademd. Beoefenaars hoeven daarom niet te vrezen voor een mogelijke corona besmetting. Natuurlijk is daarnaast aan alle overheidsmaatregelen voldaan. Trainen bij fit20 was altijd al buitengewoon veilig, en is dat nu helemaal.

BOXMEER GEZOND Voor founder Walter Vendel, die fit20 ruim tien jaar geleden startte in Nederland, is het openen van de Boxmeerse studio een nieuw hoogtepunt. “Omdat elke nieuwe studio ons in staat stelt meer mensen de uniciteit van deze formule aan den lijve te laten ondervinden”, zegt Vendel.

45


panattasport.nl

r baa n a ersla it Onv alite w k ijs ! in pr ding u o h ver

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


MAKELAARDIJ

Makelaardij Wellness Solutions TE KOOP: SPORTCENTRUM ZUID-HOLLAND In de directe omgeving van Amsterdam is mooie boutique club te koop. De club is circa 400m² groot. De kernactiviteit is In grote stad in Zuid-Holland ligt dit familie sportcentrum met stabiel ledental. Het centrum heeft een verzorgingsgebied van ± 200.000 personen. Het centrum heeft een grootte van ± 800m². Het ligt op een A1 locatie met gratis parkeerplaatsen voor de deur. Het aanbod bestaat uit fitness, groepslessen en spinning. Apparatuur is in goede staat. Prijs €160.000,-. Momenteel circa 650 leden.

TE KOOP: LADY’S ONLY CLUB IN PROVINCIE DRENTHE In middelgrote stad in Drenthe is deze lady’s only club te koop. De club is circa 600m² groot. De kernactiviteit is fitness waarbij de Milon cirkel een belangrijk onderdeel is. Daarnaast worden er groepslessen aangeboden. Vraagprijs €95.000,-. Momenteel circa 350 leden.

TE KOOP: SPORTCENTRUM NABIJ UTRECHT Niet ver van Utrecht ligt dit sportcentrum met een verzorgingsgebied van circa 25000 personen. Het centrum heeft een grootte van circa 1400m². Het ligt op een zichtlocatie met veel gratis parkeerplaatsen voor de deur. Het aanbod bestaat uit fitness, groepslessen en spinning. Apparatuur is in prima staat en van toonaangevend merk. Er wordt nauw samengewerkt met fysiotherapiepraktijk. Prijs €150.000,-. Momenteel circa 1000 leden.

TE KOOP: MILON CLUB IN NOORD-BRABANT In de provincie Noord-Brabant bieden we een Milon only club aan. Bij deze club wordt het concept aangevuld met fysiotherapie en personal training activiteiten. Het sportcentrum heeft een mooi stabiel ledental. Het centrum heeft een oppervlakte van circa 500m². Prijs n.o.t.k. Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden.

TE KOOP: E-GYM CLUB IN NOORD-BRABANT Eveneens in de provincie Noord-Brabant hebben we een E-Gym club in bemiddeling. De club bestaat sinds kort en heeft een gestaag groeiend ledental. Het centrum heeft een oppervlakte van circa 150m². Prijs n.o.t.k.

MEER INFORMATIE: WWW.WELLNESSSOLUTIONS.NL

30


VIRTUAGYM

Virtuagym lanceert Stronger Together: ‘s werelds eerste turnkey online coaching oplossing Virtuagym, het software platform voor ledenadministratie, coaching and club management voor fitnessbedrijven, lanceert vandaag het innovatieve programma ‘Stronger Together’. Met ‘s werelds eerste alles-in-één turnkey online coaching oplossing, kunnen sportscholen en studio’s hun digitaal betrokken houden zonder hier zelf het werk voor te doen. Het bevat online uitdagingen, trainings- en voedingsschema’s, audio coaching en online videolessen, om zo aan de community te bouwen. Deze oplossing wordt dus gebruiksklaar aangeleverd vol met online fitness content. In het protocol staan een aantal zaken heel duidelijk beschreven. Omdat we er vanuit gaan dat u ze haast zonder te kijken kunt oprakelen gaan we er niet nog eens dieper op in. Hoewel de het protocol allerlei maatregelen beschrijft is het belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen zich daarmee automatisch veilig voelt om weer een bezoek te brengen aan uw club. “We merkten op dat veel van onze klanten moeite hadden met het opzetten van een goed digitaal aanbod waar ze inkomsten uit konden genereren. Dit was niet alleen het geval bij ondernemingen met één locatie maar ook voor keten. Het kost veel tijd en energie om dit goed te doen.” vertelt de CEO van Virtuagym, Hugo Braam. “Onze klanten hoeven nu simpelweg alleen op een knop te drukken om hun leden toegang te geven tot een uitgebreide digitale bibliotheek, waar wij het zware werk voor hen doen.

48


VIRTUAGYM

Zo kunnen fitnessondernemers zich op andere zaken, zoals de heropening focussen. We geloven dat deze oplossing niet alleen relevant is tijdens corona, maar juist ook daarna. Zo kunnen sportscholen en studio’s de ervaringen van hun leden blijven verbeteren en verbreden als onderdeel van hun lidmaatschap in de toekomst.”

DEZE HYBRIDE FITNESS EN WELLNESS OPLOSSING COMBINEERT VIRTUELE EN REAL-LIFE TRAINING De resultaten van een door Virtuagym onlangs afgenomen enquête lieten zien dat een groot van de fitnessbedrijven een online aanbod opgezet hebben voor hun leden. De pandemie dwong de industrie om naar de digitale wereld te verhuizen, maar we zien dat de meeste bedrijven er niet in slagen om deze online coaching oplossing om te zetten in een nieuwe inkomstenbron, meestal door gebrek aan tijd en middelen. Als reactie hierop heeft Virtuagym Stronger Together gelanceerd. “Het opzetten en beheren van een online coaching aanbod is veel werk, je kunt het vergelijken met het runnen van een extra bedrijf. Met Stronger Together is dat geen probleem meer”, vertelt Braam.

Dit innovatieve aanbod biedt sportschool- en studio-eigenaren een compleet online fitness- en wellnessprogramma om hun leden te laten trainen via hun sportschool of studio, dit kan zowel thuis als fysiek in de sportschool of studio zelf. Stronger Together bevat duizenden uren aan content, waaronder digitale 3D-workouts, videolessen, audiocoaching, voedings- en fitnesstracking, een online community die dagelijks wordt bijgewerkt met content en uitdagingen om fit te blijven. De content is niet alleen fitness-gerelateerd; Virtuagym heeft ook een bibliotheek van meditatiesessies toegevoegd, waardoor Stronger Together een volledige en holistische ervaring wordt voor leden.

#STRONGERTOGETHER: SUPPORT DE SPORTSCHOOL BIJ JE IN DE BUURT Stronger Together is niet alleen gunstig voor de leden, maar stelt hen ook in staat om hun sportschool of studio te ondersteunen in deze tijden door te betalen voor dit uitgebreide digitale abonnement. “Dat is deels waar de naam vandaan komt”, vertelt Braam. “We staan samen sterker en zijn dus ‘Stronger Together’ - we kunnen onze klanten ondersteunen om hun leden te helpen een gezonde levensstijl vanuit huis te behouden, in ruil daarvoor kunnen hun leden hun sportschool steunen door het digitale lidmaatschap te betalen. Leden blijven fit en helpen tegelijkertijd hun eigen sportschool om deze moeilijke periode te boven te komen. Dit is voor iedereen een win-winsituatie.”

49


Refurbished Nieuw Lease

Worldwide Fitness Partner

Professionele fitnessapparatuur Fitness Occasions BV is één van de grootste leveranciers van tweedehands professionele Fitness apparatuur en gespecialiseerd in de inkoop & verkoop hiervan. Al onze apparaten worden technisch gereviseerd en geleverd met 1 jaar garantie. We beschikken ook altijd over een ruim assortiment apparatuur op voorraad. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om apparatuur te leasen en zijn wij exclusief dealer van het Italiaanse kwaliteitsmerk Panatta. Voor meer informatie fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 1

0e% 10 id & ! h r e k ijsd

ze pr e g rp sche

30-03-17 14:23


fitnessoccasions.nl

De beste kwaliteit voor een occasion prijs Bij Fitness Occasions geven we fitnessapparatuur een tweede leven. Eerder gebruikte producten worden door onze experts opgeknapt, zodat ze weer als nieuw zijn. Dit doen we met de garantie, kwaliteit en service die u van ons gewend bent. Het complete productaanbod van refurbished fitnessapparatuur vindt u op: fitnessoccasions.nl

Kwaliteit met Italiaanse klasse Sinds een aantal jaren heeft Fitness Occasions de exclusieve verkooprechten van Panatta Worldwide Fitness voor Nederland en Duitsland. Dat houdt in dat u bij ons terecht kunt voor nieuwe inrichtingen, gereviseerde & kracht apparatuur, service, advies, onderdelen en financiering op maat. Voor meer informatie panattasport.nl

Voordelig fitness apparaten leasen! Fitlease is een uniek totaalconcept op het gebied van financieren van nieuwe en gebruikte fitnessapparatuur. Wij bieden u een vaste maandelijkse prijs voor de inrichting o.b.v. full operational lease. Dus inclusief reparatie, onderhoud en verzekering; één vast maandtarief, zonder verrassingen en hoge investering. Bent u een starter of al jarenlang actief in onze branche, wij zijn u graag van dienst! Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Voor meer informatie fitlease.nl

Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitnessoccassions.nl / fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 2

30-03-17 14:23


BODYBIZ-ADVERTENTIE-VIRTUAL.indd 2

26-05-20 08:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.