Page 1

s

I sorg

Einaste i sitt slag?

40 topptrente lag

Trubadur Endre Olsen kjem ikkje over tapet av sitt svenske førebilete. Side 11

Dag Maxwell Nilsen har ein svært sjeldan kastearm. Ekstemt sjeldan. Side 19

Bli betre kjent med mange av dei 120 deltakarane på Bocciafest. Side 12-17

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

2. årg

Nr. 1

HØG PÅ

PÆRA Kitlarane er Bocciafests svar på England. Middelmådige, men alltid opphausa før meisterskap.

Jonas Landro Engelsen


2 Nytt

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

UTGJEVAR: Bocciafest 2013 OPPLAG: 400 La Fanny er ei uavhengig avis for området moloen, Leirvik sentrum og Sæ. Ikkje medlem i Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for lokalaviser. Men rettar seg etter god presseskikk.

La Fanny er trykt av Inge H. Sørensen. Ansvarleg redaktør: Terje Jensen. Grafisk utforming: Lynni Svendsen.

LA FANNY MEINER:

Fem år med petanque SOMMAREN 2008 blei Bocciafest arrangert for første gongen. 135 topptrente utøvarar stilte opp på torget, nokre med lampeskjerm som hovudplagg, andre i cowboyhattar. Me veit korleis det gjekk - Kitlarane vann førstepremien, eit flott gåvekort på thaimassasje på Sjøhuset. Men dei nytta seg ikkje av premien då dei var redde for å få ereksjon på massasjebordet. ÅRET ETTER var det Nysæter grusbane som var arena. Norsk-amerikanske Crotch Punters stakk av med pokalen. Kitlarane nådde berre kvartfinalen. Sigurd Sævareid steppa inn om vikar i 2010 og tok i bruk hagen til Osvald pub som turneringsarena. I 2011 blei det ein pust i bakken, før ein ny Bocciafest blei arrangert året etter. NO HAR ME altså femårsjubileum. Petanquesporten har aldri vore meir populær på Stord, noko påmeldinga til årets turnering er eit tydeleg prov på. I dag blir det folkefest på Osvald, når pubeigarane i Osvald Boccia Team sjølv skal forsvara tittelen frå i fjor. DEI SISTE månadane har me sett at petanquesporten er i vekst på Stord. På det eine tunet etter det andre dukkar det opp nye petanquebanar. Ekstra hyggeleg var det å registrera at folket på Litlabø arrangerte ei eiga tevling, 5415-turneringa, sist helg. Det kan du lesa meir om i denne utgåva av La Fanny. BOCCIAFEST er meir enn resultat og sveitte. I kveld er det bankett. Afterboccia byr på musikk av ypparste sort, og ikkje minst premieutdeling. Me håpar flest mogleg, både utøvarar og publikum, stiller opp når festen startar frå klokka 19.30. Lukke til!

NAMNET SKJEMMER

INGEN Om me følgjer gamle Bertrand Russell sin definisjon, har me eit problem på Bocciafest 2013. Tekst: JOSTEIN B. ØGÅRD, Jon Oscar Handeland og Vegard Kvernenes.

I år som i fjor konkurrerer me i ein idrett som heiter petanque. Kvifor det likevel heiter Bocciafest har nok sine grunnar, men det er ikkje viktig. Det som derimot er viktig, er kvifor me framleis skal kalla det for boccia og Bocciafest. Petanque er fransk. Det osar av overklasse og snobberi.

Snørrete konge Det franske språk får alt til å høyrast fint og overdådig ut. «La morveux Roi». Det flyt. Det tyder «den snørrete kongen». Boccia er ikkje snobbete. Boccia er folkeleg. Noko anna som er folkeleg er å kalla ein spade for ein spade. Det er og blitt folkeleg å kalla alt for ein spade. La oss oppklara: Tenk på korleis ein brukar orda koseleg og kjekt. Alt er koseleg. Alt er kjekt. Gu, så kjekt. Det blir brukt til og med der det ikkje høyrer heime. Til slutt blir det slik at alt

blir koseleg og kjekt. Då kallar me ikkje ein spade for ein spade lenger, i staden har alt blitt ein spade. Då må me til med stadig eskalerande adjektiv, heilt til alt etter kvart blir heilt utruleg fantastisk flott. Desse orda var tidlegare sleggjer. Dei vart henta fram når det røyna på. Orda sine tydingar har gjennom bruk blitt forma frå sleggjer til spadar. La det no vera at aktiviteten me vil driv med er petanque. I alle tekstar ein kjem over vert den spesifikke sporten kalla petanque. Så godt som ingen plass vil ein sport med den definisjonen vera nedskrive som boccia. Og kva så? Skal tekstane styra oss?

Gamle Bertrand Ein skal ikkje blindt følgja teksten. Ein ser fleire døme på kva slags forståing ein får av verda


Laurdag 27. juli 2013

då. Gamaldagse, konservative perspektiv. Konservering er rett nok ein av funksjonane til tekst. Ein vil gjerne ta vare på noko. Ein tekst kan aldri skildra noko som er, kun det som har vore. Gamle Bertrand Russell (18721970) hadde eit interessant syn på språket. Han meinte at om setningar skal gi meining, må dei definera noko. Om me til dømes seier: På Bocciafest 2013 spelar me boccia, seier me faktisk tre ting: 1. Det er på det meste ein Bocciafest i 2013. 2. Det er minst ein Bocciafest i 2013. 3. Om det er ein Bocciafest i 2013, spelar me boccia der. Om alle desse setningane er sanne, har me definert noko. Om derimot éin er usann, er heile utsagnet dikt og forbanna løgn. Og her får me

ifølgje Russell eit problem. Fordi nosar. Desse er samla i eit diagme faktisk spelar petanque, og noseringssystem kalla Diagnostic ikkje boccia i det heile. Setninga gir and Statistics Manual of Mental ingen meining, fordi me har ikkje Disorders, som er det franske namnet for «Galeklart å defimanualen». nera noko som La Bocciafest 2013 Kvar nye helst. Det er utgåve ingen Bocciavera ein fest for har hatt fest, fordi ingen definisjonsmakta stadig spelar boccia til oss vanlege auke i tal der. på diagnosar.Heilt til siste utgåve. I siste «Galemanualen» utgåve av «Galemanualen» har No er det slik at boccia og ein nemleg slått saman fleire diagpetanque har sine likskapar. Begge aktivitetane handlar nosar. Det er ein klar tendens mot om å kasta ei kule mot eit mål. at psykiatriske pasientar snart Skilnadene er berre nyansar. berre er galne att. Og kan psykiaOm ein kallar alle aktivitetar trien, så kan me. der ein kastar ball for boccia, vil ein faktisk følgja tendensane i Tunglest Russell psykiatrien. Før var eiwn psykiat- Tilbake til Russell. På 60-talet risk pasient berre «galen». Då skreiv ein Keith Donnellan ei bok psykiatrien utvikla seg som som sa til Russell: «Gå og døy». Ein vitskap, fekk ein fleire ulike diag- tunglest Bertrand Russell døydde

LA FANNY

fire år seinare. Donnellan sa at språket avgjer ikkje om setningane våre gir meining eller ikkje. Han sa at språket har med å gjera det me vil at det skal gjera. Det er eit verktøy. Det er folket som bestemmer over språket, ikkje andre vegen rundt. Så om me vel å seia Bocciafest om menneske som samlast for å konkurrera i petanque, har språket ver så god å endra tydinga av petanque slik at det tyder boccia til me har gjort oss forstått. La oss derfor løfta kula i lufta og seia «dette er ei bocciakule», og la Bocciafest 2013 vera ein fest for definisjonsmakta til oss vanlege.

Nytt 3


4

Nytt

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

17 tonn veggrus på duk

– Har lært av våre feil EVJO: Laget Comalapa Yacht Club (CYC) har lagt bak seg fadesen frå i fjor då dei hamra laus mot overdommar Erlend Thoresen etter å ha blitt slegne ut allereie i gruppespelet på Bocciafest. CYC innrømmer at dei ikkje forstod regelverket, eit regelverk dei meiner er svært bra. – Me må berre innsjå at me ikkje var gode nok, skriv ein sporty kaptein Roger Sagvåg i ein sms til La Fanny.

HYSTAD: Vaskeriplanet på Litlabø har lenge hatt rykte på seg for å vera den beste petanquebanen på Stord. Men underlaget har ein god konkurrent i SGDL Arena (biletet) på Hystad. Banen stod klar tidleg i fjor haust og er treningsbanen til Stord Gammel Dansk Lag. Slik omtalar lagleiar Odd Kvarme banen:

– 17 tonn veggrus planert på duk, raka bort grov singel og toppa med knust steinkorning på to-fem millimeter. 15 meter lang og om lag tre meter brei. Fast og fin heilårsbane med flaumlys og poengbord. Kort veg til garderobe/toalett, overbygd sekretariatavdeling. Foto: Odd Kvarme

Openhjartig

Bremnes om betre sjølvbilete

Å vinna Bocciafest 2012 var det som skulle til for at Arve Bremnes (29) endeleg fekk skikkeleg drag på damene. Tekst: PER TANQUE

14. juli 2012 fekk livet til Arve Bremnes ei heilt ny vending. Mannen som frå før berre hadde hatt litt drag på damene, var i løpet av ein intensiv ettermiddag i ferd med å gjera seg sjølv om til den største kvinnemagneten på Stordøya. – Pokalen har gjort meg til ein sexmaskin, seier Bremnes som har endra livsstil, i negativ retning, etter sjokksigeren i fjor sommar. La Fanny møtte den regjerande meisteren på puben i gropa av Torgbakken på Vikjo. Vassholet han sjølv er medeigar i.

Solariumsbrun 29-åringen var lagleiar på Osvald Boccia Team (OBT). Saman med Inge H. Sørensen og Tore Hatlevik greidde han på finurleg vis å sjangla heile vegen fram til finalen, medan han hovmodig skåla med fortvila motstandarar og publikummarar. I finalen møtte den solariumsbrune 29-åringen Bankiers & the Ginger Kid, eit lag

karriere i oljebransjen

som allereie før finalekampen starta hadde fått publikum mot seg grunna ein kynisk spelestil som ikkje høyrer heime i petanque. Trass i den arrogante veremåten hadde OBT publikum med seg i den avgjerande kampen. Og med Sørensen som klinkar skulle jobben bli svært enkel for kaptein Bremnes med sistekula. Resten er historie. – Personleg har livet mitt nådd nye høgder. Eg har teke ny utdanning, no skal eg bli oljearbeidar. Dette er ei direkte følgje av pokalen me innkasserte, fortel pubverten.

draget på damene

– Birgit, Sunniva og Olga. Berre dei tre? lurer me på. – Ja. Me spør om han hadde fått dei på kroken om han ikkje hadde vunne pokalen. – Nei, det var jo Inge H. Sørensen som gjorde at draget blei så stort, svarar Bremnes. – Eg har ikkje hatt meir sex etter at me vann Bocciafest. Men med fleire, understrekar han.

Millonærarving

Arve Bremnes snakkar på ein lett, mannssjåvinistisk og riksmålsaktig måte, slik mange frå Odda gjer. Til liks med Sørensen og Hatlevik har Birgit, Sunniva og Olga sjølvbiletet tydeleg endra seg. Men det viser seg at det er Me lurer på om han har blitt meir som har endra seg for høg på pæra. Bremnes. Oddingen går sjølv – Eg vil ikkje seia det, men rett på sak. alt anna enn siger i år vil vera – Eg har hanka inn ein del skuffande, seier han. Arve Trygve Severin BremEg har teke ny utdanning, nes var 7.069 gram då han no skal eg bli oljearbeidar blei fødd på Arve Bremnes Odda sjukehus ein hustren damer på pokalen, for å seia septemberdag i 1983. Far Karstein Bremnes var allereie det mildt, gliser han. Me spør om han kan nemna då ein suksessrik Høgre-mann nokre av dei. og investor i smelteverk– Ja, det kan eg. Men dei er byen milevis langt inne i den eldre, så de veit sikkert ikkje mørkaste avkroken i Hardankven dei er. gerfjorden. Mannen var god Me seier at han kan prøva for fleire millionar kroner. likevel. Ting har stort sett ordna seg

Bremnes avgjorde fjorårets finale.

for unge Bremnes.

Kuppa budrunde – Me har nett investert i eit nytt sett med kuler, avbryt han. – Me kjøpte eit flott Obutsett av ei vakker 85 år gammal kvinne som har vore i Spania og spelt petanque. – Korleis var budrunden på kulesettet? – Det er eit kapittel for seg sjølv. Ho ville absolutt ikkje gje ein pris til meg, så eg måtte gje pris i blinde. Dette var kuler som har gjeve flotte resultat i turneringar i både Spania og Frankrike. Så då baud eg 500 kroner for tre kuler, ein magnet, målband og scoretavle. Reaksjonen eg fekk var «Nei, det er no altfor mykje.

Foto: JOSTEIN KROKSLEIVEN

300 er meir enn nok det». – Kom det inn andre bud? – Det kom inn andre. Det høgaste eg registrerte var 350 kroner, seier Bremnes som på kynisk vis likevel greidde å få oddaklørne sine i vintagesettet. For 300 kroner.

Sterke drinkar Bremnes hugsar svært lite frå finalen i fjor. Det same gjeld lagkameratane. – For å vera heilt alvorleg var det eit par Sambuca med i biletet. Inge hugsar ikkje alt. Men eg, personleg, hugsar litt, fortel han. – Me visste kven som kom til å vinna. Me møtte Ginger Ale & the Other Bankiers, eller noko slikt. Dei var raudhåra og


Laurdag 27. juli 2013

B-laget feila på A-prøven LITLABØ: A-prøven til Torbjørn Marthinsen på B-laget under 5415-turneringa på Litlabø sist helg skal ha synt høge verdiar. Lagkaptein Helge Verner Skjæveland seier til La Fanny at laget no ikkje tek nokre som helst sjansar før Bocciafest.

– Me set inn Gunnar Aase. Han har tidlegare hatt gode resultat i mindre, lokale og regionale konkurransar, men er noko urøynd, seier Skjæveland. Les meir om 5415-turneringa på side 23.

LA FANNY

Nytt 5

Sigfred Stangeland drog fram grabben HORNELAND: Også Ytre Hodnaland finare kulekastelaug har gjort sitt for å få på plass ein høveleg heimebane denne våren. Sigfred Stangeland drog fram det kraftige utstyret sitt og gjekk laus på plenen tidlegare i år. Det set nok lagkameratane Jan Helge Kalvenes og Thom Pettersen pris på. Foto: Sigfred Stangeland

Arve Bremnes (t.v.) og Inge H. Sørensen har gått på skyer heilt sidan finalesigeren 14. juli i fjor. Her frå ei treningsøkt i Byrkjeland petanquepark tidlegare i sommar.

dårlege i petanque, som alle raudhåra er. – Kva tenker du om årets turnering? – Eg trur det blir ei fantastisk turnering. Som i fjor er det flotte folk som arrangerer. Eg set stor pris på at folk tek seg tid til å gjennomføra noko slikt. I tillegg gjev dei ut denne avisa. Eg har høyrt at dei har ekstra skribentar i år, så eg er veldig spent på å lesa histo-

riene. Eg håpar sjølvsagt på fint vêr. Og så er eg veldig spent på grusen dei har tenkt å leggja i år, samanlikna med sanden frå i fjor.

Må jobba for draget Sjølv er favorittunderlaget til Bremnes ei Jensen-madrass med stretch-laken og sengesett med Statoil-logoen på begge sider. I petanquesporten må han ta til takke med det

nest beste. – Det nest beste underlaget er utan tvil grus. Eg er utruleg presis i kasta mine på grus. Eg er rett og slett god. Ambisjonen er enkel og grei – me skal vinna turneringa igjen. Og vinna festen. Me skal halda nokre intensive talar. Arve Bremnes kan framstå som ein storkjefta drittsekk, men inst inne veit han at suksessen frå 2012 ikkje varer

evig. Skulle han gå på eit sportsleg nederlag i årets turnering håpar han å halda ved like dametekket ved å få ein framståande jobb på ein oljerigg i Nordsjøen til hausten. – Kva med premien de vann i fjor? Gåvekorta på solbriller frå Synsam. Har de løyst inn desse? – Ingen har henta gåvekorta enno. Men det skal skje før Bocciafest 2013. Me stiller

Foto: JOSTEIN KROKSLEIVEN

med nye augo, alle tre. – Heng det saman med at du er son til mangemilliardær Karstein Bremnes at du tek så lett på den, for oss andre, kostbare premien? – Ja, seier Bremnes. Les korleis det gjekk med Osvald Boccia Team i 5415-turneringa på side 23.


6 Nytt

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

Same taktikk

Fann fin sand stutt gange frå Horneland

TORGBAKKEN: I fjor vann dei ein knusande siger i kampen om å ha dårlegast lagnamn på Bocciafest. Osvald Boccia Team er ikkje snaure på det enn at dei går for gull også i år. Arve Bremnes (H) håpar laget har publikum med seg på banketten i kveld. – Me køyrer akkurat den same taktikken som i fjor, seier ein solariumsbrun Bremnes til lokalavisa Hardanger Folkeblad.

HEIANE: Erlend Thoresen (t.v.) og Nils Eivind Horneland trong ikkje gå lange stykke for å finna petanquesand til årets sportslege høgdepunkt på Osvald pub. Bocciafest får nemleg låna sand av ypparste kvalitet frå Engevik Bygg på Heiane. – Mm, kjenn på det. Som å ta i gull, sa Horneland då La Fanny dukka opp i går ettermiddag.

Lada opp i Tyskland KIEL: To av tre Gubbenespelarar har denne sommaren teke turen til Kiel for å henta energi og inspirasjon til årets turnering. Med det skal laget ha nok stamina til å stå løpet ut, også i ein eventuell ekstraomgang i finalen.

Fekk lag kalla

opp etter seg ... og no forventar Steinar Lein siger

Steinar Lein (41) legg press på Kjartan Øvstedal, Ola Odland og Eirik Spjeld under Bocciafest 2013. Tekst: Raymond Olsen

Laget Steinar Lein oppstod i sympati etter at Vard sparka sin fargerike trenar etter ein dårleg start på årets sesong i Adeccoligaen. Trønderen har ei lang fotballkarriere bak seg, mellom anna i FK Haugesund og Rosenborg, men har aldri rørt ei stålkule i heile sitt liv.

Har vore i Frankrike – Nei, det har eg faktisk aldri gjort. Eg har vore litt i Frankrike, og ser det er veldig populært, og spesielt blant eldre, seier Lein til La Fanny. Han set stor pris på trioen som støttar han med lagnamn i årets turnering, etter måten han fekk sparken på i Vard i vår. – Dette var jo litt artig. Det viser at det er mange som har reagert på korleis det skjedde. Eg må ha gjort noko rett når dei stiller til turnering med eit slikt namn.

Varslar oppgjer Men 41-åringen vil ikkje godta noko anna enn siger. Han er trønder, ein vinnartype og har vunne Tippeliga-gull med Rosenborg. Lagkaptein Kjartan Øvstedal kan berre våga

Steinar Lein set pris på at eit Bocciafest-lag er kalla opp etter han. Men den sparka trenaren forventar resultat.

seg å innta Haugesund igjen om dei ryk ut i gruppespelet. – Eg reknar med han vinn når han stiller opp og brukar namnet mitt. Då er han nøydd til å gå for siger, elles blir det eit oppgjer på kammerset. Lein kjem til å følgja med

på turneringa gjennom sosiale media. – Eg må følgja med på turneringa no. Kjartan er nøydd til å leggja seg i hardtrening. Han kan berre våga å stilla uførebudd til turnering når han vel det namnet, fortel han.

Øvstedal sjølv er noko nervøs når La Fanny ringer for å fortelja at me har prata med sjølvaste Steinar Lein. Han er usikker på om han tør å reisa tilbake til Haugesund om pokalen ikkje ligg i bagen. – Eg har berre planar om å

Foto: Vard

innfri, men det spørst om me vil. Det einaste som kan fella oss er vårt eige ego. Steinar Lein er ein resultatorientert fyr, så om me ikkje får resultatet me håpar på, spørst det om eg kan reisa tilbake til Haugesund, seier Øvstedal.


Laurdag 27. juli 2013

– Kan du melda deg? RUNDINGEN: Ein svært gammal sogning tok torsdag kontakt med politiet på Stord då han oppdaga at den eine kulepennen hans ikkje lenger hang saman med dei 12 andre pennane i venstre brystlomme i den rutete skjorta med oppbretta ermer. Mannen etterlyser også ei utgåve av VG som stakk ut frå høgre baklomme i buksa. Den fornærma skal ha delteke på ei biljarturnering midt

i Leirvik sentrum kvelden pennen forsvann. – Jeg er ett hundre prosent sikker på at noen at stjålet pennen min. Vedkommende får tre sekunder på seg til å levere den tilbake, er oppmodinga frå den ekstremt gamle mannen. Stord lensmannskontor har utkommandert alle tilgjengelege ressursar for å komma til botnars i saka, står det i politiloggen.

LA FANNY

Nytt 7

Får kjeft av OL-heltar HILLARHAUGEN: Bocciafest-aktuelle Bronselaget, med medlemene Rune Ask, Njål Tore Berger og Lars Mæland, er i hardt vêr om dagen. Trioen frå Litlabø vert skulda for å ha tråkka OL-heltane frå 1936, det verkelege Bronselaget, på tærne. Henry

«Tippen» Johansen har sendt ut følgjande pressemelding, via den klarsynte fotballagenten Lilli Bendriss: «Dette er endå meir graverande enn då jyplingane Lind, Fuentes, Nilsen og Holm var frekke nok til å kalla seg gitarkameratar. Skift namn no!», oppmodar keeperhelten.

Reindyrk

rollene Arvid Uleberg er ein erfaren petanquespelar som ikkje brukar tommelfingeren når han kastar kula.

Arvid Uleberg (64) i Petanque Norge veit kva som skal til for å nå heilt til topps. Tekst: Raymond Olsen

– Det viktigaste for eit lag er at alle veit kva rolle dei har, seier Uleberg. La Fanny har prata med den tidlegare NM-spelaren om korleis ein vert god i sporten me alle elskar.

– Skal du leggja, skal du skyta? Kven har rolla? Det viktigaste er at dette vert reindyrka på førehand, er rådet frå petanqueprofilen. Han sit i styret i Norges fleridrettsforbund, som har sporten petanque under seg. Han har årevis med erfaring, og seier at eit kvart lag må på førehand bestemma seg for kven som gjer kva under Bocciafest. – Roleg, no ligg kula sånn, då må den beste skyttaren

kasta. Det viktigaste er at ein har ein leiar og ein kaptein til å ta avgjerdene, og alle andre må berre respektera kva han seier. Han er sjølv ein storspelar,

Hald tommelfingeren din vekke! og deler gjerne om korleis ein blir verkeleg god. – Aller først… Du må synast det er gøy! Så må du trena og

Foto: Colourbox

øva. Mykje. Kast så mykje som mogleg, og finn ut korleis du sjølv gjer det best. Er du ein ståar, sit du krombøyd eller sit du? Hald kula rett, og for all del, hald tommelfingeren din vekke. Så må du berre øva. Finn din eigen spelestil. Er du best på å leggja, eller har du eit godt nok djupnesyn og blikk for å kunna skyta bort dei andre kulene? Så øver du på det du er best på. Uleberg.

Foto: petanque.no


8 Nytt

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

Prioriterer skikkeleg ferie

Stordabuar verda over

RIGA: I fjor deltok Tommy Kvarsvik frå Odda på Bocciafest for aller første gongen i St. Patrick's Day-kostyme. Men i år blir ikkje Kvarsvik å sjå på Leirvik. – Denne sommaren skal eg på ein skikkeleg ferie. For meg er ikkje ein tur til Stord skikkeleg nok. Eg tok fram globusen og peikefingeren landa til slutt på turistmagneten Riga. Den dagen Stord kan by på det same som denne byen, melder eg meg på petanqueturneringa, seier han til Hardanger Folkeblad.

NYGÅRDSHØYDEN: Fleire deltakarar har dei siste månadene reist ut av kommunegrensene for å få skikkeleg trening før Bocciafest 2013. På Nygårdshøyden i Bergen blei Øystein Mæland frå Battlin' Beavers observert saman med Glipp 1919-spelar Jon Tvedte. Fotografen var Indrefiletane-spelar Kevin Cruickshanks. Det har også florert med treningsbiletet frå sydlegare strok på internettet. Kanskje det er stordabuane sin stille demonstrasjon mot dei dårlege banetilhøva som har vore ved Storddøra?

demonstrerte

mot elendig

baneforhold Arve Bremnes (29) er slett ikkje nøgd med tilhøva ved Storddøra. No takkar han La Fanny for at banen får kommunalt stell. Tekst: Raymond Olsen

– Det er direkte flaut korleis Stord sin mest kjende petanquebane har forfalt, seier

regjerande meister Arve Bremnes, til dagleg å sjå på Osvald Boccia Team. For om nokon foreslår eit slag petanque på Stord, er det stort sett banen i Onarheimsparken ein går til. Problemet er berre at banen har forfalt dei siste åra. Sjølv med eit godt førstelag med grus, er banen blitt både ujamn, humpete og full av større steinar som gjer det til

reine bingoen når ein spelar.

Odding demonstrerte Høgre-mannen Arve Bremnes frå Odda protesterte mellom anna ved å heilt medvite kasta grisen på grusen utanfor den oppmerkte banen, då det var like greitt å spela der. Av banar med betre grus kan ein nemna Vaskeriplanet på Litlabø, som til trass for

null vanter er den beste petanquebanen på øya. La Fanny tok ein ringerunde i kommunen for å spørja om dei kunne fiksa banen, slik at den igjen kan måla seg med Vaskeriplanet sin skyhøge grusstandard. Første telfon gjekk til Harald Oddvar Sæbø, som har ansvar for grusing i kommunen. – Petanquebane der ute?

For å vera ærleg visste eg ikkje at den banen fanst. Men den er i alle fall ikkje vårt ansvar, så prøv Stord hamnestell, var svaret me fekk. La Fanny gjorde som Sæbø sa, og fekk strålande nyhende. – Klagar dei på banen? Fleire? Dette må me ordna opp i, seier røysta i andre enden av linja.


Laurdag 27. juli 2013

LA FANNY

Nytt 9

Storsatsing på Byrkjeland

Heidrar DS «Ebenezer»

BYRKJELAND: 7. juli var store deler av bygda samla då Byrkjeland petanquebane vart offisielt opna av ein åtteåring i United-drakt. Det er laga TAK og Team Hevrøy som i hovudsak nyttar underlaget til trening. Men La Fanny kjenner til at både Osvald Boccia Team, Kitlarane og Gubbene har hatt treningsøkt der ute. Innehavar Arnfinn Saue har vore svært raus med sanden, men har likevel greidd å få såpass hardt underlag at kulene trillar godt. Kan fort gå inn som ein topp fem-bane på øya.

BYRKJELAND: Tre unge menn frå Stord gjev det gamle dampskipet «Ebenezer» skikkeleg heider under Bocciafest 2013. Trioen Øgård, Handeland og Kvernenes er svært opptekne av damp, og spesielt dampskip. Fartøyet dei elskar mest blei bygd i Bergen i 1866. I 1916 grunnstøtte og sokk skipet. På årets turnering lever minnene vidare, takk vera dei tre unge mennene. – Målet er å få ein fullskala kopi av skipet og sjåsetja det på Storavatnet, seier matros Jon Oscar Handeland til La Fanny.

Ståle Bakersveen finn seg ikkje i usportsleg oppførsel når det er kamp. Foto: Petanque.no

– HYSJ! EG SPELAR

PETANQUE

Tidlegare landslagsspelar Ståle Bakersveen ber om respekt når kula vert kasta. Drittslenginga bør skje på førehand eller i etterkant. Tekst: Raymond Olsen

– Etikette er ein del av sporten. Du skal vera stille når dei andre kastar, seier landslagsspelaren. – Om nokon skal skyta, skal du ikkje røra på deg. Stå bak og hald fred, er oppmodinga frå Bakersveen.

Ladar kanona

– Kunne de ha plassert ut ei rake der eller noko, så kan dei som spelar ordna det? spør me. – Nei, eg kan gjera betre enn det! Eg sender bort nokre av sommarvikarane våre. Eg kan ikkje lova at det blir gjort i dag, men me skal få det til snarast. Kanskje Storddøra igjen vert arenaen me alle fortener.

Han legg til at det er er skilnad mellom kosespel og turneringsspel. Som mange veit er Bocciafest ei halvvegs blodseriøs turnering, så der bør ein respektera sine motspelarar. Bakersveen fortel korleis han sjølv ville ha reagert dersom nokon oppførte seg respektlaust. – Om nokon pratar og rører på seg når eg gjer meg klar,

går eg vekk frå kastesonen og ladar kanona på nytt slik at dei forstår at dei skal halda fred. Eg prøver å ikkje bli sint, og så byrjar eg på ny.

Opprørt Bakersveen

La Fanny fortel om kva som hendte i finalen på Bocciafest i 2008, då noverande Plan B-kaptein Anna Aas Eriksen sa «denne her klarar du aldri» til Kitlarane-spelar Henrik Vikanes Vervik midt i kasteaugneblinken. Bakersveen vert direkte opprørt då han får høyra kva som hendte. – Dette bør ein aldri gjera. Ein må respektera motspelaren, seier kongepokalvinnaren frå 2011. Kitlarane slo forøvrig Anna Aas Eriksen og hennar Swing Team på torget i 2008. Få med deg kven Bakersveen trur vinn Bocciafest 2013 på side 19.

FÅ MED DEG LAGPRESENTASJON SIDE 12-17


Annonse

LA FANNY

Lokalavisa for deg mellom S æ o g To r g b a k k e n underl aget er levert av:

#bocciafest13 I dag er det #bocciafest13 som er trending topic på twitter. Følg med på skjermen inne på Osvald og få med deg alt som blir skrive om Bocciafest 2013.

Førstepremien på Bocciafest 2013 er sponsa av:


Laurdag 27. juli 2013

LA FANNY

Kultur

Trubadurprofilen

SNURR FILM TITTEL: Masters de Petanque 2012 (dubbel dvd). Inneheld ekspertkommentarar og synspunkt frå Maryan Barthélémy og JeanYves Barthélémy. REGI: Ukjend. MEDVERKANDE: Petanque-eliten i SørFrankrike, Monaco og Madagaskar. LENGD: Rundt 140 beinharde minutt.

Sterk kost frå røynda Vår filmmeldar trong tid til å fordøya inntrykka etter å ha pint seg gjennom over to timar med «Masters de Petanque 2012».

FOTO: Lynni Svendsen

Saknet etter Afzelius Endre Olsen (32) sørgjer framleis over Bjørn Afzelius sin bortgang - 14 år etter. Men han gler seg over Dag Maxwell Nilsen sin muterte olboge. Tekst: Ollvar O. Kleppvold

– Korleis går det med denne Endre Olsen? – Trubaduren har det utmerka, Spurs-supporteren har det middels og petanqueentusiasten kvilar på Dag Maxwell sin muterte olboge. – Kva har vore det musikalske høgdepunktet det siste året? – Debuten til det nye satsingsprosjektet Trio Hest. Elles, til ei kvar tid, Jojokonsert på Osvald. – Og nedtur? – I går kom eg brått på at Bjørn Afzelius er død.

– Går det an å kombinera musikkarriere og petanque? – Jada, så lenge ein konkurrerer om beste stil i petanque. – Var det ein verdig vinnar av «Idol 2013»? – Med litt meir Bjørn Afzelius på repertoaret, trur eg ho kan nå ganske langt. – Har Aud Gjesdal rett i påstanden om at det er for mange songar med engelske tekstar? – Eg trur det Aud Gjesdal eigentleg meiner er at det er for mange Kim Larsensongar på engelsk. Han er definitivt best på dansk. Og så dette gnålet om Xanadu. Nei, eg trur ikkje på han. Men «Papirsklip» er strålande. – Viss du måtte velja: Wenche Myhre. Ketil Stokkan eller Kurt Nilsen? – Kurt Nilsen som røyrleggjar, Ketil Stokkan som andeleg rettleiar, og Wenche Myhre når eg vert seksogseksti.

– Kva er favorittakkorden din? –G – Kvifor nettopp den? – Trur det er noko eg har etter Stein Ove Berg. – Var det kjekt å bli intervjua i Trubadurprofilen igjen? – Jada, men de har enno litt å gå på. Med litt fleire spørsmål om Bjørn Afzelius trur eg de kan nå ganske langt. – Viss du kunne stilla deg sjølv eit Bjørn Afzelius-relatert spørsmål, kva hadde det blitt? – «Kva er din favorittlåt av Afzelius?» – Og svaret er? – «Ikaros». Som Afzeliusinteresserte veit de sjølvsagt at «Tusen bitar» ikkje er skriven av sjefen. – Takk for at du var raus og stilte opp. – Takk for den innsats de gjer for faget mitt.

Filmen er basert på den sanne historia frå petanqueturneringa i Thailand sommaren 2012. Her får me eit innblikk i korleis eit lag, blotta for talent, innsatsvilje og motorikk, på finurleg vis greier å prestera over evne i kamp etter kamp på veg mot finalen. Trass i stram regi, og elegante overgangar – i ein imponerande fleirkameraproduksjon som ville fått tv-bileta frå LillehammerOL i firognitti til å framstå som dei frå OL i Oslo i toogfemti, mistar filmen

dampen etter ti-tjue minuttar. Det hjelper lite om ein skrur på kommentatorspora og får Barthélémy og Barthélémy sine analysar rett i trynet. For all del, duoen har sjarmerande vesen, men det blir rett og slett for stivt. «Masters de Petanque 2012» er milevis frå «Masters de Petanque 2010» og «Masters de Petanque 2011», men like fullt ein opptur samanlikna med «Masters de Petanque 2009». «Masters de Petanque 2012» er rett og slett ingen seksstjerners Michelinfilm, men scorar høgt på sportsleg realisme frå eit miljø med ein tydeleg maskulin karakter. Vår karakter er tre. Vurdert av Burger Austmo

Frå scenen der det eine laget skal kasta kula medan det andre laget følgjer med frå sidelinja. Foto: VIDEOWEB

11


12

Lag

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2012

PETANQUELagA 1

2

4

5

Korle i s har l aget føre budd s e g til B occiafest 20 13?

Kva te nkje r de om at T h or G u nnar Bjell and e r ute ste ng t i år?

Kve n ( el l e r k va ) f r yk t a r d e m e st i t ur n e ringa?

Ha d d e vin n a re n O s va l d B o cc i a Tea m f l a k s i f jo r, el l e r e r d e i re tt o g sl e tt dyk t ige?

3

Ko rl e i s h a r l aget te n k t å « stel a sh o w et» u n de r b a n kette n p å k v el de n?

6

Ko rl e i s h a r l aget gå tt f ra m fo r å f i n n a b est m o gl e g a n trek k?


Laurdag 27. juli 2013

Ytre Hodnaland finare kulekastelaug Jan Helge Kalvenes Sigfred Stangeland Thom Pettersen 1. Oppgradert treningsbane. Og med hummar på grillen, i tillegg til noko godt i glaset, vert fort nokre rundar på White Hart Hodnaland. 2. Bocciamessig har me frykteleg dårleg erfaring med fjellgardsfolket. 3. På ekte gentlemans manér. 4. Heilt korrekt. Surmaga besserwissera har intet på Bocciafest å gjera.

GUBBENE

Margrethe F. Neset Ingebjørg Aaland Anna Aas Eriksen

Eiliv Engelsen Torbjørn Eide Anders Myklebust

Svein Inge Gruer Jostein Sortland Vidar Hope

Arild Skjæveland Henrik Vikanes Vervik Sindre Vikanes

1. Klok av skade frå i fjor, har me i år fokusert på trening, trening og atter trening. Me har terpa mykje presisjonskast.

1. Googla «petanque rules».

1. Det har vel blitt ein jäger og to i løpet av kveldane på Gubbene.

1. I år har mykje føregått via mobiltelefon. Forrige sesong peaka me toppformen altfor tidleg, så me kjem ikkje til å starta oppkøyringa før to veker seinare denne gong.

2. Laushundar. 3. Mest truleg ei form for dansering. 4. Trist.

2. Fryktar mest Kitlarane, fordi det er stor fare for pinleg stillheit når ein først møter meldingskongen Arild Skjæveland in real life.

6. Me har i samråd med laget si syerske, Hilde Framnes Neset, komme fram til årets uniform. Passe feminint, passe sporty og passe classy.

Bankiers and the Ginger Kid Sigurd Litlabø Knut A. Haukefær Øyvind Kyvik

Henny Førland Berger Hildegunn Skjelten Lena Bosvik Ask 1. Lunsjar med høge stettglas.

2. Fryktar ingen, men fryktar derimot dårleg vêr. Våt sand gjer kulene klissete. 3. Drikka øl frå bøtto/ pokalen. 4. Fascinerande.

2. Er redd for eit for lite lager hos arrangør. 3. Forstår ikkje spørsmålet. 4. Har ikkje tenkt så mykje på det. 5. Flaks og heimebane. 6. Antrekk?

5. Dei hadde litt flaks. Me spelte på tom mage (mat) og konsentrasjonen mangla. I tillegg vart Hauk stressa av alle mobiltelefonane som overvar finalen. Dette har me trent på og skal unngå i årets BF. 6. Me har fått tips frå Gunnar I.

2. Gubbene fryktar at Jostein skal trekka seg. Han truar med det heile tida (for å halda moralen oppe, sjølvsagt).

3. Ralf Myklebust. 4. Me lurer på kvifor han er utestengt.

5. Rett og slett dyktige!

1. Analysert diverse lyd/videoopptak frå fjorårets finaletap, i tillegg til éi (1 stk) treningsøkt i forkant av turneringa.

Jentelaget

Lag

Kuniøsitet

Plan B

5. Dei møtte Sigurd Litlabø i finalen. Walkover. 6. Spurd Arild Skjæveland om me burde finna eit antrekk. Han svara at me burde drita i antrekk.

5. Ein fullt fortent siger. 6. Me fokuserer på det indre i menneske, ikkje det ytre (sjølv om me har «ytre» i namnet). stylist, og trur me enda opp med det beste.

LA FANNY

TEAM Taxi Lars Aasheim Martin Riise Oddbjørn Bolkan 1. Trent med høgre handa som faen! Og drukke mykje øl. 2. Fryktar mest at alkoholen skal ta overhand, og at Arve skal knekka ei kule. 3. Me skal «toppa heile driten». 4. Haha! Thor Gunnar Bjelland, ja. Me slepp å dela ut trøystepremie til han då iallfall. 5. Dei hadde flaks sidan me ikkje var med, for då hadde me knust dei! 6. Me er jo best kjend for å vera best utan antrekk. Så me får sjå.

3. Gubbene startar forsiktig med ein jäger eller to. Resten får kvelden visa. 4. Det var vel på sin plass, er Gubbene sin tanke om det. 5. Noko midt imellom, sånn verken eller. 6. Gubbene har tenkt litt på det.

Kamboccianarane kjem! John Hope Jon Hasselhoff Andersen Vegar Ottesen 1. Ikkje ei kule er kasta. Men planane er lagt over nokre pils.

13

Kitlarane

2. Me fryktar at me skal ha marginane mot oss, som i fjor. Me fryktar at sanden ikkje skal leva opp til kvaliteten me har på heimebane på vaskeriplanet. 3. På same måte som i 2008. Åh - 2008 ... 4. Velfortent. Og greitt for han at han slepp spela og verta avslørt. 5. Flaks og tilfeldigheiter. Den nybyrjarflaksen blir ikkje repetert i år. 6. Kapteinen har lagt ned forbod mot bruk av cardigan. Utanom det står me fritt. Ein kjend lokalpolitikar omtalte oss i fjor som tre representantar frå Unge Høgre, så det er mogleg me gjer små endringar.

2. Tight Teens og dårleg vêr. Så dårleg vêr. 3. Noko må Osvald Boccia Team vinna i år og. 4. Merka Brasil at Noreg ikkje er med i VM?

AS VINKEL OG VATER Tor Jone Kannelønning Gisle Hjelmen Egil Brandvik

5. Kva ville eigentleg Osvald Boccia Team vore utan Inge Sørensen? 6. Me har sett på bilete av Lemmy Kilminster og funne ut at me ikkje har ballar til å gjennomføra.

»


14 Lag

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

G lipp 1 9 1 9 Jon Tvedte Christian Borkner Espen Kyvik 1. Laget har førebudd seg grundig og terpa eit til no tresifra tal timar med nokre mindre kvite ballar som kun har 42,67 mm i diameter. Når me så for første gang i år tar i petanqueballane 27. juli, vil dette då følast på same måte som å triksa med ein fotball istadenfor å triksa med ein appelsin. 2. Freistande å seia at me korkje fryktar noko eller nokon, men det vil bli feil. Som dei «reddapisane» me er, fryktar me mykje. Trekk, regn, hagl, slaps, sludd, vadlasletta, vind, oversvømmelse, varme, sol, dehydrering, solstikk, veps, mygg, møll, knott, smikka, feifotar, illebefinnande, tannverk, forstoppelse, diaré, luft i magen, gnagsår, skjelving i knea og balleskvis. Elles fryktar menneskedyret Borko ein dårleg hårdag. 3. Fleire ting er oppe til vurdering. Bar overkropp. Bar underkropp. Bart. Spandérbukser. Striskjorta. Hemsko. Elles kan me røpa at dersom "Dirty Diana" vert spelt, har me eit lagmedlem som har ein eigenkomponert dans til denne. Me har også øvd inn vårt eige kamprop som me reknar med å vinna den store kampropkonkurransen med. 4. Som den knakande kjekke gutalarven Sluggeren er, synest me det er både synd og ufyseleg. Turneringa kunne trengt fleire matglade og kverulerande sølvrevar! 5. Kven er Osvald Boccia Team? Er det dei som ryktast å trekkja opp gjennomsnittsvekta på deltakarane? 6. Dette har me overlatt til Sup’en. Så ikkje umogleg me stiller i kostyme som vil endra fargar undervegs. Plan B, dersom Sup’en sviktar, er å stilla i same antrekk som @smaafisk.

Black and White Socks Simen Hatlevik Even Tyse Thor Egil Vaage 1. Me har kjøpt nye sokkar, hatt ei treningsøkt ved Storddøro og hatt nokre lagmøte på Osvald. 2. Even Tyse. 3. Even Tyse. 4. Kven er det? Golfaren? 5. Bremnes har kun flaks i spel ... 6. H&M.

BallStars Sigurd Sævareid Leif Erik Laukhammer Nils Kristian Blom

Bronselaget Rune Ask Njål Tore Berger Lars Mæland 1. Vinteren har vore kald og lang på våre kantar, så det har gått mest i mental trening. 2. Me fryktar ingen, men er redd B-laget vil prøva å erobra tilbake draktene sine som me vann i fjor. (sjå også spørsmål 6)

2. Veps. 3. Ved å ta ei pils. 4. Greit for oss. 5. Me godtek ikkje premissa i spørsmålet. 6. Lot vera å kasta fjorårets.

3. Røpte me noko av den planen, var det ein dårleg plan. 4. Bjelland har aldri likt seg i sentrum, så ei rolle på sidelinja er nok det han trivst best med. Der trur me han i kjent stil vil koma med mange friske innspel, med lite innverknad på resultatet. Alt som normalt, med andre ord. 5. Flaks, flaks og atter flaks. Men det skal jo eit godt lag ha. Dessutan var dei med og strødde sand på ein måte berre Osvald kan. Klar fordel.

2. Vêret. Leif Erik blir sint og sur når det er regn i lufta. Utanom det har me lyst å nemna at me er nøgd med at Kenneth Kannelønning ikkje er med i år. Han var god.

6. Den jobben gjorde me alt i fjor, då me var framsynte nok til å vinna over B-laget og på det viset erobra dei flotte t-skjortene dei hadde pryda seg med. No gjeld det berre å finna dei fram igjen.

3. Bidra på allsongen, både av og på scenen.

Skuggane Elin «Safe» Clausen Anne «God» Gravdal Åshild «Innbytar» Vatten Cecilie «Kaptein» Berger 1. Me ladar opp med fjorten dagars treningsleir i Syden-land. 2. Det me fryktar mest, er at Osvald går tom for sprudlevatn. 3. Me vil stela showet ved å vera til stades. 4. Kven? Me meiner uansett det er bra at useriøse folk som til dømes ikkje tek reglane på alvor, får kjenna litt konsekvensar av vala dei gjer gjer. Ja, til moral! 5. Kanskje fjorårets vinnarar var litt inhabile? Elles vel me å tru at dei rett og slett var jysla gode.

4. Me veit ikkje kven Bjelland er. Sikkert fortent.

6. Me har brukt ein del tid på å finna ein sponsor. Det lukkast me ikkje med.

Ingrid Rommetveit Jenny Kyvik Hutchens Anne Lillebø Gjerstad 1. Helvettes veka kvar veka, heila året.

1. BallStars har sparka ut Atle Irgens og fått inn Leif Erik Laukhammer. Det ligg ikkje noko stor dramatikk i det, utanom at Atle ikkje var god nok.

5. Ingen har flaks i boccia.

D I NG DONGERI

ØLVIKJ O Bendik Hystad Kristian Norland Erik Anuglen

6. Viser til tidlegare nemnde treningsleiren – også med innlagde studie- og handleøkter.

Chubby & the Tower! Markus Reddington Lasse Louis Hystad Sæbjørn Dale 1. Me har tatt det veldig roleg. Tenkjer det blir eit par kast når det nærmar seg. Viktig å ikkje slita ut kastearmen. 2. Tilstanden til vår eigen lagkamerat Sæbjørn Dale. Skrive under på kontrakten som seier at alkohol 48 timar før konkuranse medfører sparken. Elles er alltid flaksinga til Knut Arve Haukefær ein trussel. 3. Me har armane til Lasse Louis "Macho" Hystad. Kan fort imponera mange. Utanom det blir det nok med pokalen me plukkar. 4. Tenkjer ikkje på slike ting, å vinna er alt som står i fokus. 5. Flaks med både kast og vind. Blir ikkje sånn i år. 6. Ein kjapp tur innom morfar sitt loft, og antrekket var i boks.

DELI S SELECT I ON Robert Delis John Kleveland Rune Salmo

IMPORT/EXPORT Sverre Sørensen Anders Haga Håvard Haga

TEAM FROTTY Svein Inge Frotjold Jan Erik Ersland Bjarte Vad


Laurdag 27. juli 2013

Great Boules of Fire Jon Buchvold Andrew Rhodes Jonas Engelsen Landro 1. Psykisk har me førebudd oss i eitt år, heilt sidan den fatale og ufortente exiten i fjorårets Kitlarfest. Eh unnskyld, Bocciafest. Reint fysisk startar oppkøyringa i juli, det bør halda. 2. Det einaste me fryktar er at Kitlarane vil visa total mangel på etikette kvelden før turneringsstart, som i fjor, og sabotera nattesøvnen ved å klandra oss for å legga ut Justin Bieber-billettar i deira namn. 3. Me treng ikkje stela showet, når gullet er sikra vil me vera naturlege midtpunkt. 4. Fokuset vårt er på eigne arbeidsoppgåver, og det at turneringsleiinga har valt å utestenga ein politisk slugger vil me nødig kommentera. 5. Det var nok ikkje flaks. Ikkje dyktigheit heller. Svaret på spørsmålet finn du mellom linjene ... 6. Først må me snika oss inn i S&M-rommet til Arild Skjæveland i Hillarhaugen og sjå om det er noko som passar. Viss me ikkje finn noko der vil me truleg gå for eit komfortabelt antrekk med ein liten edge. 

comalapa yath club

Roger Sagvåg Ove Sagenes Sven Askild Salomonsen

Galliano Bros Ross «Kremen» Wilkins Kjetil «Kaffilars» Hetlevik Johansen Kjetil «Snapsen» Sande 1. Me har jobba mest med den mentale biten. Pusteøvingar og mindfullness har sentrale roller i oppkøyringa mot årets store høgdepunkt. Men me har jo trilla nokre kuler også, for å seia det sånn. 2. At Osvald pub ikkje serverer Gallianoshots. 3. Imponerande spel og glimt i våre høvesvis blå og brune augo (viss det er lov å seia). 4. Det er berre trist. Håpar me likevel får høve til å slå av ein prat med han over nokre Galliano-shots på nachspielet. 5. Me kjenner ikkje til laget. Det einaste me veit er at me skal laga kjøttdeig av dei om me møter dei. 6. Rikeleg med Galliano-shots på alle treningar: Proteinar frå kremfløyten, kick frå kaffien og litt ekstra "sweetness" frå Gallianoen. Det er vinnaroppskrifta.

1

Arve Bremnes Inge H. Sørensen Tore Hatlevik

Hege Aas Vad Line Aas Vad Ellen Salomonsen

1. Me fekk bevist i fjor at me ikkje treng noko førebuing.

1: Me har kommunisert via whatsapp, og hatt ein del sosiale samankomstar for å finne styrker og svakheter innad i laget.

2. Me som lag fryktar ikkje noko eller nokon. Om me må nemna noko, er frykten for snillisme når me møter damelag, vår største frykt. 3. Drikka champagne av pokalen me vinn i år òg. 4. Kven er Thor Gunnar Bjelland? 5. Ein kombinasjon av dyktigheit, takling av press og udyktige motstandarar. 6. Me vel å konsentrera oss om det sportslege.

STEINAR LEIN Ola Odland Eirik Spjeld Kjartan Øvstedal

3

Ko rl e i s ha r l aget fø re bud d s e g ti l B o cc ia fe st 2 01 3?

Ko rl e i s ha r l age t t e n k t å « st el a sho w e t » un d e r ba n ke tt e n på k vel d e n?

2

4

Kve n ( el l e r kva) f r yk t a r d e m e st i t ur n e ringa?

NORDOM BOCCIAEN

Osvald Boccia Team

Kva t e n k je r d e o m a t T ho r G un n a r Bjel l a n d e r ute st e ng t i å r?

2: Me fryktar mest plan-B. Har høyrt rykter om at Anna Aas Eriksen er så usportsleg. 3: Nordom bocciaen er ein ikkje så van med rampeljos og offentleg merksemd, og ein ser difor dette scenarioet som lite sannsynleg. 4: Han kjem frå feil side av bocciaen, og hadde ikkje utgjort eit trugsmål uansett. 5: Me viste toppnivået då me slo vinnarlaget ifjor, som einaste.

LA FANNY

Lag

Stord gammel dansk lag Per Arild Eskeland (leggjar med eige høgdehus) Odd Kvarme (captain) Joar Losnegaard (ustabil dansk semiproff ) Njål Koppang (førstereserve) Christopher Kvarme (andrereserve, nyleg henta opp får U21) 1. Vintertrening i flaumlys på Stord Gammel Dansk Arena, for å vera budd på låg sommarsol. 2. Dopingkontroll og væsketap, fin balansegang der. Har terpa på å følgja med på fargevariantar ved vasslating under ulike lystilhøve. 3. Likar å halda ein låg profil ved slike høve.

5: Me viste toppnivået då me slo vinnarlaget ifjor, som einaste.

4. Eit glimrande tiltak som lokalpolitikken bør følgja opp.

6: Me hiv nok berre på oss noko rask. Me ynskjer at det sportslege skal vera i fokus, og utsjånad er ikkje så viktig for oss.

5. Turneringa har ein lei tendens til å verta avvikla når delar av Stord Gammel Dansk Lag si kulekastargruppe er på den årlege uoffisielle verdsmeisterskapen i petanque, nord i Danmark. Det skjedde i fjor, og då kan kven som helst stikka av med tittelen her heime.

5

H a dde v i n n a re n O s va l d B o cc i a Tea m f l a k s i f j o r, el l e r e r de i rett o g sl ett dykt ige?

6

Ko rl e i s ha r l aget gå tt f ra m fo r å f i n n a b est m o gl e g a n trek k?

15

6. Har lytta til ynskje frå dei mest aktive spelarane, og – i samarbeid med hovudsponsor – funne fram til ein god kombinasjon av rørslefridom, ventilasjon og tidlaus design.

»


16 Lag

LA FANNY

POLETTAS PETANQUE Nils Eivind Horneland Silvia B. Horneland Klara Sofie Ludvigsen 1. Me har reist mykje. Sett mange bratte trapper og voldsomt steile juv, men aldri har me sett flottare juv enn Rullestadjuvet. 2. Me fryktar å få sand i maskineriet. 3. Me lure oss inn bakvegen, og er det nokon som ser oss berre visar me dei gjestelisto. 4. Etter fjorårets oppslag i La Fanny, ser me ikkje ein annan utveg. 5. Osvald Boccia Team hadde flaks i fjor som var på heimebane. Om dei vinn i år att må arrangementet flyttast. Me i Poletta Petanque er opptekne av mobilitet. 6. For å finna antrekk har me gått djupt tilbake i campingtradisjonen der komfortabelt, men samstundes stilsikkert antrekk alltid har vore eit must. Eit antrekk skal som ei poletta vera trangt og ikkje altfor dyrt.

Laurdag 27. juli 2013

BO CCI ALICIO US Ingjerd Kannelønning Anette Thoresen Arnhild Myklebust 1. Har hatt god fokus på kulene. #openfortolking 2. Likegyldigheit. #djup #filosofisk #gudvsdjevelen 3. Med gull, glitter og glam. #lett 4. Me tenkjer at me skulle ynskja kvifor. #handlarikkjeomballar #feilfokus 5. Flaks. #ikkjemeiråseiaomdensakasådetersågreitså 6. We wanna shine tonight lika a diamond. #rihanna

M a x well & the Ro c kin' Crew Dag Maxwell Nilsen (C) Odd Tollaksvik Endre Olsen 1. Som dei førebur seg til kva det enn måtte vera: Jamlege samlingar hos Dag Maxwell med god drykk og Jerry Lee Lewis på vinyl. 2. For å parafrasera ein amerikansk president: "Dei einaste me har å frykta er oss sjølve", (i det minste hyseblikket til Dag Maxwell. 3. Med stødig bassing og tredjestemmer frå Tollaksviken.

Battlin ' Beavers Øystein Mæland Hans Petter Blom Anders Sagenes (C) 1. Kaptein, leiar og legende, Anders Sagens, har trent store delar av vårsesongen med utlagt arm. Dette er noko me håpar vil gje resultat.

6. To av medlemmene er førstehandsvitne frå the birth of rock n' roll.

Kevin Cruickshanks (C) Reinhard Mikkelson Arne Skulstad 1. Det har vert lite banetid for Indrefiletane i år. Me har planar om oppkøyring dagen før turneringstart. 2. Fyktar dårleg slådda banar.

2. Ytre Hodnaland finare kulekastelaug og deiar playmaker Sigfred Stangeland. Han er petanquen sitt svar på Zidane i våre augo. Ove Sagenes skal etter rykter ha leigd inn Brigt Rykkje som mental trenar, så han kan også bli skummel.

3. Eventuelle planar for kvelden er hemmeleg.

3. Me har leigd ein open buss som skal køyra oss gjennom Borggata for å ta imot folket.

6. Som i fjor vert det ein kjapp tur oppom senteret for å sjå kva Dressmann har av moteriktige Hawaiiskjorter og evt. shortsar (vêravhengig). Me hausta stor suksess (?) med fjorårets antrekk, så det kan vera at me går for den innkøyrde stilen.

4. Synst det er veldig flott at arrangørene tek avstand frå doping på denne måten. 5. Ja, i tillegg var dei dørgande keisame. Det heile minna oss om Steven Bradbury sitt skeisegull under OL i Salt Lake City 2002..

4. Skandale? 5. Det var vel mest flaks, men me lar dei gjerne tru at dei er gode. Me fryktar ingen lag.

Sofalaget Victoria Hennis Kristin Føyen Ola Polden 1. Me har ikkje ofra det ein tanke. Ingen av oss har spelt boccia før. Me får lesa reglane og learn as we go. 2. Nils Kristian Blom. Vinn me mot dei blir han ikkje kjekk å bu med... 3. Slikt driv me ikkje med. 4. Det bryr oss fint lite. Er vel ingen som treng han der. 5. Viss ein vinn ei turnering er det ikkje berre flaks. Så dei er vel jedna litt dyktige og. 6. Me har hatt moteshow heime og komme fram til at ingenting kler oss så bra som ei god fiseboksa og joggegenser.

T EA M HE VRØY Reidun Stangeland Saue Jan Hevrøy Tore Johansen

6. Mottoet vårt er «less is more».

1

3

Ko rl e i s ha r l age t fø re bud d s e g t i l B o cc ia fe st 2 01 3?

Ko rl e i s h a r l aget te n k t å « stel a sh o w et» u n de r b a n kette n p å k v el de n?

2

4

4. Har han høyrt for lite på Jerry Lee Lewis? Då er det i alle høve på sin plass. 5. Dei vann vel ikkje prisen for beste stil, gjorde dei? Skjønar ikkje spørsmålet.

Indrefiletane

Kve n ( el l e r k va ) f r yk t a r d e m e st i t ur n e ringa?

Kva te n k je r de o m a t T h o r G u n n a r B jel l a n d e r uteste ng t i å r?

5

H a dde v i n n a re n O s va l d B o cc i a Tea m f l a k s i f j o r, el l e r e r de i rett o g sl ett dykti ge?

6

Ko rl e i s h a r l aget gå tt f ra m fo r å f i n n a b est m o gl e g a n trek k?


Laurdag 27. juli 2013

Kjerstis slaver Mari Dramdal Ingvild Kannelønning Kjersti Hillestad 1. Me har hatt treningsleir jamleg, helst i kombinasjon med høgt inntak av øl! Alle tre er best etter å ha nådd ein viss promille. 2. Me fryktar ingen, redsel er ikkje noko som kjem naturleg for oss. Me fryktar eigentleg berre oss sjølv. 3. Skjenka Mari så går det av seg sjølv. 4. Det er heilt sikkert bra. Vårt fokus ligg ikkje på andre spelarar, og kven som ikkje skal vera med. 5. Flaks! Flaks! Flaks! Utan tvil. Me stilte ikkje lag i fjor, så der har du grunnen. 6. Enkelt når me har moteguru og motedronning Mari på laget. Ho er designansvarleg.

TAK Arnfinn Saue Kjell Stensletten Tore Vespestad 1. Det har vore mange turar til Finnås i løpet av vinteren for trena på den nye bocciabanen som rogalandsmeisteren har laga i garasjen. 2. Fryktar reaksjonen på Osvald Boccia Team når dei ryk tidleg ut. Me ynskjer òg at Skjæveland har fått kontroll på nervane sine, slik at han kan visa kor god han eigentleg er. Eller? 3. Entré og bankett er ein godt bevart løyndom. 4. Det må vera veldig trasig for TGB å måtta sjå det største innan idrett på Stord denne sommaren frå sidelinja. 5. Griseflaks! 6. Me har hatt lange og alvorlege diskusjonar med skreddar og stylist, og trur me enda opp med det beste.

KAPTEIN EBENEZER S Jostein B. Øgård Jon Oscar Handeland Vegard Kvernenes 1. Ingenting. Kva er vitsen? Anna Lovinda førbudde seg i lengre tid til at Kaptein Ebenezer skulle komme heim igen. Noko som han ikkje gjorde. Livet er for kort til å trena. Me vil heller fanga sommarfuglar. 2. Oss sjølve.

B -L AGE T Gunnar Aase, Gunnar Litlabø Helge Skjæveland 1. Kun mental trening i år. Me har funne fram dei gode kassettane til Willi Railo. Best når det gjeld. 2. Det nye Bronselaget ser sterkt ut på papiret. 3. Me har øvd inn eit lite, men ganske fint danseprogram.

3. Me stel ikkje, me tar. 4. KMe har sjølv vore utestengt frå område, så me føler med han. 5. Hadde dei flaks, så hadde me i tilfelle uflaks. 6. Me har hatt ein lang prosses, som me enno er i, der me har sett fokus på antrekk. Me har gjennom ein fokusprosess tatt ansvar for å forbetra fokuset på å prosessen det er å finna best mogleg antrekk. Me skal ta ansvar for at fokusprossesen og ansvaret, skal evaluerast, slik at me er sikre på at me får best mogleg antrekk.

4. Sidan den saka sannsynlegvis skal gå nokre rundar i rettsapparatet, ynskjer me ikkje å ha ei meining om det. 5. Vanskeleg å kalla det flaks når dei går til topps i ei slik kvalitetsturnering. 6. Me har ikkje hatt sjanse til å styra dette, i botn og grunn har me ikkje lyst å snakka om det.

LA FANNY

Lag

Døgeret på tamp Frank Saue Roar Gravdal Leif Magne Hole 1. Har hatt Leif Magne på treningsleir i Sopot i Polen (polsk badeby med 40.000 innbyggjarar, kjent for sine lange strender godt eigna for boccia-trening, overdådige hotell og årleg internasjonal songfestival), etterfølgd av eit relativt kort høgdeopphald på Heio 5. Frank har vore tre veker i ein komunistisk sørkoreansk treningsleir som me ikkje kan røpa namnet på. Roar har vore på leirskule. 2. At Robert skal nekta oss servering. 3. Nett det har me aldeles ikkje tenkt til å gjera. 4. Synest det er heilt greitt at han er utestengt i år, me trur faktisk han juksa i golf òg. 5. Flaks og flaks, fru Blom … Dei var vel dei som stilte mest edrueleg. 6. Det har me ikkje fokusert så mykje på i år.

17


18 Sport

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

GRUPPEOPPSETT BOCCIAFEST 27. JULI 2013

GRUPPE D

GRUPPE C

GRUPPE B

GRUPPE A

B-LAGET INDREFILETANE GUBBENE TEAM TAXI

1. PLASS GRUPPE A 2.PLASS GRUPPE E

TEAM HEVRØY

VINNAR 1

NORDOM BOCCIAEN

VINNAR 2

KAPTEIN EBENEZERS

1. PLASS GRUPPE B

DØGERET PÅ TAMP KAMBOCCIANARANE KJEM!

2.PLASS GRUPPE F

DING DONGERI

VINNAR KVARTFINALE 1

GREAT BOULES OF FIRE

VINNAR KVARTFINALE 2

CHUBBY AND THE TOWER

1. PLASS GRUPPE C

STORD GAMMEL DANSK LAG JENTELAGET

2.PLASS GRUPPE G

PLAN-B

VINNAR 3

SOFALAGET

VINNAR 4

VINKEL & VATER AS

1. PLASS GRUPPE D

VINNAR SEMIFINALE 1

BOCCIALICOUS OSVALD BOCCIA TEAM

2.PLASS GRUPPE H

BLACK AND WHITE SOCKS

GRUPPE H

GRUPPE G

GRUPPE F

GRUPPE E

THE BANKIERS AND THE... TEAM FROTTY KUNIØSITET POLETTAS PETANQUE

1. PLASS GRUPPE E VINNAR SEMIFINALE 2

2.PLASS GRUPPE A

GLIPP 1919

VINNAR 5

STEINAR LEIN

VINNAR 6

KJERSTIS SLAVER

1. PLASS GRUPPE F

GALLIANO BROS KITLARANE

2.PLASS GRUPPE B

DELIS SELECTION

VINNAR KVARTFINALE 3

COMALAPA YACHT CLUB

VINNAR KVARTFINALE 4

BATTLIN' BEAVERS IMPORT/EXPORT YTRE HODNALAND FINARE K.L.

1. PLASS GRUPPE G 2.PLASS GRUPPE C

BALLSTARS

VINNAR 7

MAXWELL & THE ROCKING C.

VINNAR 8

BRONSELAGET

1. PLASS GRUPPE H

SKUGGANE ØLVIKJO TAK

2.PLASS GRUPPE D


Laurdag 27. 14. juli 2012 2013

LA FANNY

15 Sport 19

Maxwell sitt dødelege våpen

Denne kastearmen er heilt unik. La Fanny kjenner ikkje til nokre andre med ein slik arm.

Den muterte olbogen til Dag Maxwell Nilsen kan bli avgjerande i Bocciafest 2013. Tekst: Melvin Snerken

Kapteinen på Maxwell & the Rockin' Crew har to sterke våpen med seg inn i turneringa, og lovar kamp om pokalen. – Med denne olbogen får eg svært god sving på kula. Det er ein enorm fordel å ha ein slik kastearm. Men han er ikkje

brukande til så mykje anna. Eg må mellom anna eta suppe med venstrearmen. Høgrearmen når ikkje opp til matholet, seier Nilsen til La Fanny. Kongepokalvinnar Ståle Bakersveen har på førehand peikt ut Nilsen sitt lag som vinnar av gruppe H, sjølv om

Foto: Jostein Kroksleiven

det er ei open gruppe. I tillegg til Nilsen er Odd Tollaksvik og Endre Olsen med på laget. Nilsen sjølv har endå eit ess i erme. – Blikket. Eit blikk kan nemleg drepa, og eit slikt blikk har eg, seier den verdskjende songaren som er busett stutt

gange frå petanquebanen i Hamnegata. La Fanny kjenner til at laga Kitlarane og Great Boules of Fire i fellesskap har lagt inn protest mot Maxwell sine dødelege våpen, men at protesten blei krølla saman og kasta i boset.

Etikette - ein del av sporten Tidlegare landslagsspelar Ståle Bakersveen pratar med La Fanny om kor viktig det er at spelarane respekterar kvarandre akkurat når kastet skal gå. Drittslenginga bør foregå på førehand eller etterpå. Tekst: Raymond Olsen

– Etikette er ein del av sporten. Du skal vere stille når dei andre kastar, seier landslagsspelaren. – Om nokon skal skyte, så skal du ikkje bevega deg. Stå bak og hald fred! Han legg til at det er er

forskjell frå kosespel og turneringsspel. Som alle veit er Bocciafest ei halvvegs blodseriøs turnering, så der bør respektera sine motspelarar. Han fortel korleis han sjølv ville ha reagert dersom nokon oppførte seg respektlaust. – Om nokon pratar og beveger seg når eg gjer meg klar, så går eg vekk frå kastesonen og ladar kanona på nytt slik at dei forstår at dei skal halda fred. Eg prøver å ikkje bli sinna, og så byrjar eg på ny. La Fanny fortel om kva som hendte i finalen på Bocciafest i 2008, då noverande Plan-B kaptein Anna Aas Eriksen sa «denne her klarar du aldri» til Kitlar Henrik Vikanes Vervik midt i kasteaugneblinken. Han

vert direkte opprørt då han får høyra kva som hendte. – Dette bør du aldri gjera. Du må respektera motspelaren, seier kongepokalvinnaren frå 2011. Kitlarane slo forøvrig Anna Aas Eriksen og hennar Swing Team på torget i 2011..

Gruppe A – Her trur eg på Gubbene. Dei har nok litt erfaring. Gruppe B – Denne er tøff. Døgeret på Tamp stikk nok av med denne. Høyrest ut som dei har kasta ei kule før.

Gruppe C – Jentelaget. Dei er nok kløktige og tenker klokt. Gruppe D – Sofalaget har nok tenkt mykje god taktikk i sofaen. Innertiar. Gruppe E – Glipp 1919. Høyrest ut som eit fotball-lag med god lagånd. Gruppe F – Kitlarane. Desse høyrtes ut som eit godt lag som har mykje godt spel i seg. Gruppe G – Ytre Hodnaland Finare Kulekastelaug høyrtes ut som rutinerte kastarar.

Gruppe H – Heilt ope. Om eg må velgja eitt så er det nok rockarane (Maxwell & the Rockin' Crew, red. anm). Dei går nok vidare til eit sluttspel. – Men kven stikk av med pokalen? – Ytre Hodnaland Finare Kulekastelaug vinn nok. Eg skulle gjerne ha kome bort for å sjå, men det er litt langt. Eg set pengane mine på desse.


20 Sport

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

Saue går til Spurs «Silly Season» er for alvor i gang. Her er ryktebørsen så langt i sommar. TEKST: MELVIN SNERKEN

Mykje tyder på at den mangeårige Manchester Unitedsupporteren Arnfinn Saue no melder overgang til Tottenham. Saue blei sett med Spursskjerf rett utanfor White Hart Lane tidlegare i år, og no går det altså mot permanent overgang.

Relativt stiv pris – Dette vil eg ikkje kommentera, er den korte kommentaren frå Saue, som skal ha hamna på kant med klubben etter at Sur Alex Ferguson gav seg som trenar. Ifølgje kjelder La Fanny har vore i kontakt med skal Spurs vera villige til å betala opp mot 30 pund for å sikra seg Saue som tolvte mann.

Returnerer til Chelsea La Fanny kjenner også til at United prøver å signera Spurssupporteren Roger Sagvåg for å fylla tomrommet etter Saue. Sagvåg, som òg er kjent frå laget Comalapa Yacht Club, avviser dette. – Ikkje om da so smalt i helvete, skriv Sagvåg i en sms til La Fanny. Av stadfesta overgangar så langt i sommar kan me melda om Jan Hevrøy (frå Liverpool til Everton), Arve Bremnes (returnerer til Chelsea frå Manchester City) og Kåre Åsnes (mangeårig Liverpoolfan som vil avslutta supporterkarrieren i Sogndal).

Dette biletet verserer i media både her heime og i England, og har fått fart i spekulasjonane om at TAK-spelar Arnfinn Saue frå Byrkjeland no skal halda FOTO: JOSTEIN KROKSLEIVEN med London-klubben Tottenham den kommande sesongen.

Jan Hevrøy er skuffa over Liverpool og kler seg i blå Everton-drakt kommande sesong. FOTO: FORSVARET

Liverpool-supporter Kåre Åsnes avsluttar supporterkarrieren heime i saftbygda Sogndal. FOTO: ARVE BREMNES

City-fan Arve Bremnes (t.h.) returnerer truleg til Chelsea. Her med ein sambygding. FOTO: KARSTEIN BREMNES

Roger Sagvåg (t.v.) har blitt linka til fanskaren til United. Enn så lenge kan assistenttrenar Steffen Freund i Tottenham ta det med ro. FOTO: JOSTEIN KROKSLEIVEN


Laurdag 27. 14. juli 2012 2013

LA FANNY

15 Meiningar 21

ETIKETTE Jan Hevrøy, kommentator

God etikette

Kvinnheradferjo Eg tillet meg, som oppegåande kvinnhering, å ta opp problemet med ferjo mellom Kvinnherad og Stord. Eg har ei løysing på problemet, som eg meiner gagnar alle partar. I desse dagar pågår det ein debatt på Stord om høghus i Osen-kvartalet, med dei protestar som det fører med seg. Mitt forslag er å igjen la ferjo gå til Leirvik, eller Vikjo, som dei seier der på feil side av fjorden. Ein kan då jevna Osen med jorda og byggja oppstillingsplass til bilane

til Kvinnherad der. Eit hus må stå att, slik at me kan ha eit venterom med tilhøyrande toalett. Og sjølvsagt ein litt eksklusiv kafé. Denne må reserverast for oss frå fastlandskvinnherad. Dei frå Halsnøy kan gå på Osvald Pub. Dei er jo så drikkfeldige. So meiner eg og at me må få buer på kaien, slik at me slepp desse rongstøvlane av nokre billettørar på ferjo. Di e jo så frekke, di svarar jo igjen. Dessutan, på ferjo, bør lugarane til mannskapet byggjast

om til loungar, eller VIP-rom for oss reisande kvinnheringar. Mannskapet er jo på jobb likavel. Yrkessjåførar, bergenserar, stordabuar og andre lågtståande vesen, kan sitja i bilane. Alle desse forslaga er godt gjennomtenkt av meg. Da e mi meining, og da e den retta. Eg lever etter mottoet: «Kvinnherad fyrst». Helsing Synnøve, kvinnheradspatriot

Dagens klage Går til petanquelaget Kitlarane, med Arild Skjelten Skjæveland i spissen. Det er heilt uhøyrt at hans nære forhold til turneringsleiinga i Bocciafest har

gjort at det no er ulovleg å ta med seg hund på dette elles framifrå petanque-arrangementet. Juli er hunden sin månad, og menneske sin beste

venn burde også få lov til å nyta god petanque og det yrande folkelivet. Helsing Great Boules of Fire

Annonse

Til dykk som aldri har høyrt ordet «etikette» før. Og eg skyt vel ikkje for høgt, når eg adresserer meg til storparten no. «Etikette» vil sei å oppføra seg på ein høveleg måte. No datt vel endå fleire ut. Men! Det er heller ikkje god «etikette» å ordleggja seg slik, i nedlatande ordelag, til lesarane mine. Å ha god «etikette» vil vel eigentleg sei det same som å vera ein god diplomat. Og nett der er det at EG kan ausa av ei utømeleg kjelde. God «etikette» er sjeldan brukt i dag. Dei næraste, kan ein vel sei, er engelskmenna og franskmenna. Ta til dømes ein pub i England. Ein engelskmann veit alltid når det er hans tur i køen. Og like viktig, også når det er andre sin tur. Eit godt råd: ikkje snik i ein barkø i Storbritannia. God er rett og slett å ver gentlemann. Lat meg gi dykk nokre eksempel. I gamle dagar var det god «etikette» å opna dørene for damene og å dra fram stolen når ho skulle setja seg (hugs å skyv den tilbake og, ellers vert det stygt). I dag, om nokon opnar bildøra for ei dame, så har han enten ny dame eller ny bil. Damer skal handsamast med respekt og beundring. Ei dame som ikkje vert stirra på, føler seg oversett og tilsidesatt. Og det er jo ikkje god «etikette». Ein gentlemann er ein mann som tek med seg ei dame heim, for å visa henne frimerkesamlinga si. Og så viser han henne frimerkesamlinga si. Det er ikkje god «etikette» å la ei dame opna ei ølflaske. Det tar for lang tid. Ein sydeuropear, som til dømes italienarar, som viser god «etikette» ovanfor damer, har som regel berre ei hensikt. Å komma i buksa på ho. Så pass dykk. God «etikette» i Petanquesporten? Tja! Ein skal visa respekt for motspelarane. Ein kan gjerne koma med ufine og nedsetjande kommentarar, så lenge desse er vel grunngjevne. Dette gjeld også antrekka til motstandarane. Rosa genser, knytt rundt halsen er ikkje lov. Det er svært dårleg «etikette», og høyrer berre heime i seglarmiljø på austlandet. FY! Petanquesporten vil ha på seg at dei viser god «etikette». Men den einaste sporten med «etikette» og kleskode idag, er snooker. Og det summerer vel opp det meste.

VENDER TILBAKE TIL HAUSTEN Følg med på twitter.com/olsenjensens og facebook.com/olsenjensens


22 Smånytt

LA FANNY

Laurdag 27. juli 2013

Petanque i tal

4

I 1996 greidde kvinnelandslaget ein 4.-plass under VM i Pori i Finland. Herrane nådde kvartfinalen under Maspalomas-VM på Grand Canaria i 1998.

Årets turnering har 96 deltakarar. Men berre fattige 14 av desse er hokjønn.

14

660 Petanquekulene veg 650 til 800 gram. Ei tyngre kule vil grava seg ned i nedslaget, og vil difor vera lettare å leggja med enn ei lett kule. Men ei lettare kule er betre å skyta med. Valet vil difor vera avhengig av om du oppfattar deg sjølv som skyttar eller leggjar.

1984

Norges Petanqueforbund blei stifta (som Norges Bouleforbund) i 1984 av dei tre første klubbane i Noreg, som var Oslo Petanque Club, Christiania Boule Club og Follo Petanca Klubb.

3000

Petanque er registrert i Guiness’ rekordbok som verdas eldste sport. Dette er gjort på grunnlag av funn frå egyptiske faraograver frå om lag år 3000 før tidsrekninga vår. I slike graver er det funne kuler som kunne seia at ein allereie den gongen spelte eit spel som må ha minna om dagens petanque.

FOTO: ASTRID EMMERHOFF LOTHE

Den gongen... DEN ANDRE versjonen av Bocciafest blei gjennomført på Nysæter grusbane 20. juni 2009. Kenneth Vik på vinnarlaget Crotch Punters hadde henta forsterkingar frå Amerika.

Smart gjort, for laget vann finalen enkelt mot Jacob Hystad, Markus Reddington og Njål Holsvik på Råthålo. 84 deltakarar fordelt på 28 lag kjempa om bøtta på Nysæter. Crotch

Punters vann pokal og sprudlevatn. – Me har kjøpt inn den dårlegaste sjampanjen dei har på Vinmonopolet. Den er berre til å spruta med, fortalde overdommar Erlend

Dagen i dag: 27. juli ...er den 208. dagen i året, den 209. i skotår. Det er 157 dagar igjen av året. Marita og Rita har namnedag. Programleiar og bassist Thomas Seltzer fyller 44 år, og artist Jørn Hoel blir 56. 27. juli er sjusovardager, minnedag om Dei heilage sju sovarane, katoleske skytshelgenar. I 1976 tok eit jordskjelv livet av 650.000 menneske i Kina.

JØRN HOEL

I 1943 låg mannskap på ein norsk motorpedobåt i skul ved land i Solund då dei blei overraska og nedkjempa. Sju vart teke til fange. I 1953 gjer ein våpenkvile slutt på Koreakrigen. I 1976 tok eit jordskjelv livet av 650.000 menneske i Kina.

Thoresen til lokalavisa. I same oppslag prøvde ein sliten Vidar Hope å senda stafettpinnen vidare slik at andre kunne arrangera petanqueturnering. Men utan hell.

– Me var inne på å køyra grand prix-metoden. At dei som vann skulle få ansvaret for å arrangera neste Bocciafest neste år. Men då var me redde for at folk skulle tapa i finalen med vilje, sa han

Sakna dødens pulje 26. juni var det høgtidleg trekking på Osvald pub. Mange deltakarar møtte opp for å få med seg kven dei skulle møta i gruppespelet. Samanlikna med fjorårets trekking blei det ingen store overskrifter. Dei åtte gruppene innheld stort sett jamne lag, konkluderte folk. – Dei einaste me kjenner til i gruppa vår er Ding Dongeri, og dei slår me. Me skal ta oss vidare frå denne gruppa, sa

I 1996 omkom to personar og 200 blei skadd under eit bombeangrep i OL-byen Atalanta.

ARKIVFOTO: INGRID ROMMETVEIT

Line Vad. – To damelag i gruppa? Vår største utfordring er at Ellen sjarmerer oss i senk. Det same gjeld Ding Dongeri, fortalde John Hope. – Bronselaget blir lett match. Walkover frå gruppespelet, hoverte Arnfinn Saue. Bronselaget sin Rune Ask var heller skuffa. Han kunne tenkt seg B-laget i gruppa. For å få dei ut snarast mogleg.


Laurdag 27. juli 2013

LA FANNY

Smånytt

23

Alle innbygjarane på Litlabø stilte opp på petanqueturneringa.

Størst på Litlabø

Kitlarane kan med rette kalla seg best i bygda. Sist helg stakk dei av med pokalen under 5415-turneringa på Vaskeriplanet. Tekst: Raymond Olsen og Per Tanque

Det blømer godt i petanquemiljøet på Litlabø. Det fekk me sjå då folket i gruvebygda sist

helg arrangerte 5415-turneringa for første gongen – ei oppvarming til Bocciafest 2013. Fem spesialinviterte lag stilte opp: Kaptein Ebenezer, Kitlarane, B-laget (tidl. Bronselaget), Osvald Boccia Team og Indrefiletane. Alle med røynsle frå Bocciafest. – Den beste grusen. Primus motor for turneringa var laget Kaptein Ebenezer, som hadde fått med seg Kitlarane til organisering ute på Vaskeriplanet, på det dei påstår er den beste

petanquegrusen i Sunnhordland. Regjerande Bocciafestmeister Osvald Boccia Team var suverene i gruppespelet, og vann alle kampane sine i innleiande runde. Kitlarane kom på andreplass, med tre sigrar og eitt tap.

kapteinshatten vann 13-11.

Nesten sensasjon

I finalen møttes Kitlarane, som vann Bocciafest i 2008, og Ebenezers. Kitlarane vart for sterke, og vann 13-8. Etter turneringa skulle det spelast om det store Boccia-

I semifinalane møttes Kaptein Ebenezer og Osvald Boccia Team, og det var nesten ein sensasjon då Ebenezer-kaptein Jostein B. Øgård og laget med

– Eg sa det - me burde lagt inn eitt tap i innleiande. Ein må alltid kjenna litt på korleis det er med motgang, skreik Osvald Boccia Team-kaptein Arve Bremnes då kampen var over.

Møtte Gerd

skjoldet. Bocciaskjoldet kan samanliknast med engelsk fotball og Community Shield, der vinnaren av Bocciafest 2012 skulle møta vinnaren av 5415-turneringa. Der slo Osvald Boccia Team tilbake, og slo Kitlarane 13-11 i ein jamn batalje. Banketten bestod av ein rotur med sightseeing over Storavatnet, og seinare konkurranse i rævkrok på Gerd Myhre sin folkelege Gruo pub.


Dagens nøtt av Arve Bremnes: Veit du kva tid det er verst å ha bind for auga? Svar: Når det er brukt

LETT

3

2

6 2

7

9

8

9

5

7 3

2 6

8 5

vanskeleg

1

3

1

5

4

2

3

6

3

5

7

2 8

4

3

9

1 6

7

9

7

7

4

2 5

3

9 8

6

5

4

6

4 1

3

3 8

5

6

7

5

1

6

6

2

3

8

Hjernetrim med Jon Tvedte

Jon Tvedte, quizmeister under Boccia fest 2013,og deltakar på GLIPP 1919.

1

Kva er diameteren på midtsirkelen på ein standard fotballbane?

2

Kva tre imperier er dei største (målt i areal) som har eksistert i verdshistorien?

3

Korleis lagar ein til kokt pala på best mogleg måte?

4

Fullfør ordtaket: «Det går til huset, seier dei, når katten …» ?

5

I nærleiken av kva vintersportstad finn du Lislefjødd og Glidbjørg?

6

Innanfor kva idrett er det vanleg å nytta seg av utstyr frå bl.a. Titleist, Callaway og Taylor Made?

7 8 9

Kva er DVD ei forkorting for?

13

Kor på Stord finn du den såkalla Moskvadalen?

Kor mange strenger er det på ei standard konsertharpe?

14

I 1990 er ein person 15 år gamal. I 1995 er den same personen plutseleg berre 10 år gamal. Korleis heng dette saman?

Kva heiter Bocciafest 2013 sin eldste og mest rutinerte deltakar, som òg eig heile Vikjo?

15

Kven er eldst av A) Inge Hagerup Sørensen, B) minibanken, C) joggeskoen, D) seglbrettet?

10

Kor mange ruter er det i ei standard 200 grams Melkesjokoladeplate frå Freia?

11

Kva type insekt er ein lepidopterist spesialist på?

16

12

Kva er svart når du kjøper det, raudt når du brukar det og grått når du kastar det?

Om lag kor stor prosentandel av befolkninga i verda har raudt hår?

17

Kva er ord nummer 18 i songen "Herlege Stordøy"?

18

I kva legendarisk TV-serie møter me mellom andre karakterane Pete Thornton og Jack Dalton, som er serien sin hovudperson sine næraste allierte?

19

Innanfor Ølen sine uransaklege vegar, kva står forkortinga IPA for?

20

Rekn i hovudet: Ta 1000 og legg til 40. Legg så til nye 1000. Så 30. Så nye 1000. Så 20. Så nye 1000. Så 10 til slutt. Kva blir totalen?

SVAR PÅ HJERNETRIM: 1. 18,3 m (9,15 m x 2) 2. A) Det bristiske imperiet, B) Det mongolske imperiet, C) Det russiske imperiet. 3. Spør Inge – les La Fanny 1/2012.

4. … pissar i mjølet. 5. Hovden. 6. Golf. 7. Digital Versatile Disc. 8. 46 eller 47.

9. Jostein Sortland. 10. 24. 11. Sommarfuglar. 12. 1-2 prosent. 13. På Litlabø.

14. Årstala er f.Kr. 15. Inge: 1960, minibanken: 70-talet, joggeskoen: 70-talet, seglbrettet: seint på 60-talet.

16. Kol. 17. Solmøy. 18. MacGyver. 19. Indian Pale Ale. 20. 4100.

BLI MED PÅ AFTERBOCCIA FRÅ KLOKKA 19.30 på osvald pub

La Fanny  
La Fanny  

Bocciafest 2013

Advertisement