Gruden Lovro

Page 1

ALI VKLJUČUJEMO PARTNERJE V INOVIRANJE? Kako se s partnerstvi in skupnim inoviranjem odzvati na čedalje večje število sprememb, ki nam spreminjajo poslovni model? Lovro Gruden INDIGO CONSULTING

Vir: EY: The upside of disruption


NAMEN PREDSTAVITVE


Namen predstavitve je prikazati disrupcije v poslovnih modelih, predstaviti pomen inoviranja in partnerstev kot odgovor na disurpcije ter rezultate raziskave MWO 2018.

Vir: Mind Wide Open 2018

1

DISRUPCIJE V POSLOVNIH MODELIH

2

POMEN INOVIRANJA IN PARTNERSTEV

3

RAZISKAVA MWO 2018

4

PRISTOP K UPRAVLJANJU Z DISRUPCIJAMI NA TRGU


DISRUPCIJE V POSLOVNIH MODELIH


O spremembah na trgu se vse pogosteje pogovarjamo - disrupcije postajajo del vsakdana.

Omemba disrupcij v medijih v letih 2010 - 2015 378

624

918

1,528

1,745

2,075

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ĺ tevilo Ä?lankov v medijih o disruptivnih inovacijah

Vir: EY: The upside of disruption


VSI GOVORIJO O DISRUPCIJI, AMPAK KAJ DISRUPCIJA SPLOH JE IN IZ ČESAR IZVIRA? Ključni vzroki disrupcij

Tehnologija

Vir: EY: The upside of disruption

Globalizacija

Demografija


Disrupcije trge preoblikujejo na razli훾ne na훾ine, eden izmed klju훾nih je tudi oblikovanje partnerstev z namenom, da se vsaj zavaruje trenutni polo탑aj. OBLIKOVANJE TRGA Prevzem trga

Igralec / disruptor prevzame trg

Vir: Deloitte: Patterns of disruption

Legenda:

trg

tradicionalni igralci

disruptorji / novi igralci


Disrupcije trge preoblikujejo na različne načine, eden izmed ključnih je tudi oblikovanje partnerstev z namenom, da se vsaj zavaruje trenutni položaj. OBLIKOVANJE TRGA Prevzem trga

Fragmentacija

Igralec / disruptor prevzame trg

Več fragmentiranih igralcev prevzame trg

Vir: Deloitte: Patterns of disruption

Legenda:

trg

tradicionalni igralci

disruptorji / novi igralci


Disrupcije trge preoblikujejo na različne načine, eden izmed ključnih je tudi oblikovanje partnerstev z namenom, da se vsaj zavaruje trenutni položaj. OBLIKOVANJE TRGA Prevzem trga

Igralec / disruptor prevzame trg

Vir: Deloitte: Patterns of disruption

Fragmentacija

Ekspanzija trga

Več fragmentiranih igralcev prevzame trg

Novi igralec poveča trg, traidiconalni igralec ohrani izvorni trg, vendar ta predstavlja manjši del skupnega trga

Legenda:

trg

tradicionalni igralci

disruptorji / novi igralci


Disrupcije trge preoblikujejo na različne načine, eden izmed ključnih je tudi oblikovanje partnerstev z namenom, da se vsaj zavaruje trenutni položaj. OBLIKOVANJE TRGA Prevzem trga

Igralec / disruptor prevzame trg

Vir: Deloitte: Patterns of disruption

Fragmentacija

Ekspanzija trga

Ustvarjanje novega

Več fragmentiranih igralcev prevzame trg

Novi igralec poveča trg, traidiconalni igralec ohrani izvorni trg, vendar ta predstavlja manjši del skupnega trga

Novi igralec ustvari novi trg in zmanjša izvorni trg

Legenda:

trg

tradicionalni igralci

disruptorji / novi igralci


Disrupcije trge preoblikujejo na različne načine, eden izmed ključnih je tudi oblikovanje partnerstev z namenom, da se vsaj zavaruje trenutni položaj. OBLIKOVANJE TRGA Prevzem trga

Igralec / disruptor prevzame trg

Vir: Deloitte: Patterns of disruption

Fragmentacija

Ekspanzija trga

Več fragmentiranih igralcev prevzame trg

Novi igralec poveča trg, traidiconalni igralec ohrani izvorni trg, vendar ta predstavlja manjši del skupnega trga

Legenda:

trg

tradicionalni igralci

disruptorji / novi igralci

Ustvarjanje novega

Težnja v konsolidacije / partnerstva

Novi igralec ustvari novi trg in zmanjša izvorni trg

Fragmentirani tradicionalni igralci se konsolidirajo v manjše število igralcev, ostali so marginalizirani


POMEN INOVIRANJA IN PARTNERSTEV PRI PRILAGAJANJU NOVIM RAZMERAM NA TRGU


Glede na svojo kulturo in zmogljivosti podjetja utilizirajo različne taktike odziva na disrupcije / spremembe na trgu TAKTIKE ODZIVA NA SPREMEMBE NA TRGU TAKTIKA ODZIVA

KULTURA PODJETJA KLJUČNE TAKTIKE

Vir: Mind Wide Open 2018

MWO 2017

Usmerjen h kupcu

Mi poslušamo

Napredna analitika za razumevanje kupcev


Glede na svojo kulturo in zmogljivosti podjetja utilizirajo različne taktike odziva na disrupcije / spremembe na trgu TAKTIKE ODZIVA NA SPREMEMBE NA TRGU TAKTIKA ODZIVA

KULTURA PODJETJA KLJUČNE TAKTIKE

Vir: Mind Wide Open 2018

MWO 2017

Usmerjen h kupcu

Mi poslušamo

Napredna analitika za razumevanje kupcev

MWO 2018


Glede na svojo kulturo in zmogljivosti podjetja utilizirajo različne taktike odziva na disrupcije / spremembe na trgu TAKTIKE ODZIVA NA SPREMEMBE NA TRGU TAKTIKA ODZIVA

KULTURA PODJETJA KLJUČNE TAKTIKE

Vir: Mind Wide Open 2018

MWO 2017

MWO 2018

Usmerjen h kupcu

Inovativen

Mi poslušamo

Mi znamo najbolje

Napredna analitika za razumevanje kupcev

Iskanje internih kompetenc ter samostojna pohitritev procesa inoviranja


Glede na svojo kulturo in zmogljivosti podjetja utilizirajo različne taktike odziva na disrupcije / spremembe na trgu TAKTIKE ODZIVA NA SPREMEMBE NA TRGU TAKTIKA ODZIVA

KULTURA PODJETJA KLJUČNE TAKTIKE

Vir: Mind Wide Open 2018

MWO 2017

Usmerjen h kupcu

MWO 2018

Inovativen

Kolaborativen

Mi poslušamo

Mi znamo najbolje

Mi znamo bolje s partnerji

Napredna analitika za razumevanje kupcev

Iskanje internih kompetenc ter samostojna pohitritev procesa inoviranja

Dopolnjevanje internih kompetenc ter pohitritev procesa inoviranja znotraj partnerstva


Glede na svojo kulturo in zmogljivosti podjetja utilizirajo različne taktike odziva na disrupcije / spremembe na trgu TAKTIKE ODZIVA NA SPREMEMBE NA TRGU TAKTIKA ODZIVA

KULTURA PODJETJA KLJUČNE TAKTIKE

Vir: Mind Wide Open 2018

MWO 2017

MWO 2018

Usmerjen h kupcu

Inovativen

Kolaborativen

Mi poslušamo

Mi znamo najbolje

Mi znamo bolje s partnerji

Napredna analitika za razumevanje kupcev

Iskanje internih kompetenc ter samostojna pohitritev procesa inoviranja

Dopolnjevanje internih kompetenc ter pohitritev procesa inoviranja znotraj partnerstva

MOŽNA UTILIZACIJA KOMBINACIJE TAKTIK


KAKÅ NO PA JE STANJE NA SLOVENSKEM TRGU nam je pokazala raziskava Mind Wide Open 2018


PREDSTAVITEV RAZISKAVE MWO 2018


SPREMEMBE NA SLOVENSKEM TRGU IN PRIPRAVLJENOST SLOVENSKIH PODJETIJ NA NOVE TRŽNE RAZMERE


Slovenska podjetja že zaznavajo disrupcije na trgu. Ključne spremembe se nanašajo na digitalizacijo, nove tehnologije in nove igralce na trgu. SPREMEMBE / DISRUPCIJE NA SLOVENSKEM TRGU Zaznavanje disrupcij na trgu

Podjetja, ki zaznavajo disrupcije na trgu, ki vplivajo na poslovanje podjetja

Podjetja, ki ne zaznavajo disrupcij na trgu, ki bi vplivale na poslovanje podjetja

Vir: Mind Wide Open

n=93, n=117

77%


Slovenska podjetja že zaznavajo disrupcije na trgu. Ključne spremembe se nanašajo na digitalizacijo, nove tehnologije in nove igralce na trgu. SPREMEMBE / DISRUPCIJE NA SLOVENSKEM TRGU Zaznavanje disrupcij na trgu

Podjetja, ki zaznavajo disrupcije na trgu, ki vplivajo na poslovanje podjetja

Podjetja, ki ne zaznavajo disrupcij na trgu, ki bi vplivale na poslovanje podjetja

Vir: Mind Wide Open

n=93, n=117

77%

Ključne spremembe na trgu Digitalizacija

Uporaba digitalnih tehnologij za spremembo poslovnega modela

Nova tehnologija

Pojav novih tehnologij, ki omogočajo drugačen način poslovanja

Novi igralci na trgu

Pojav novih netradicionalnih igralcev in igralcev iz drugih industrij, ki potencialno lahko vplivajo na obstoječi trg

Novi potrošnik

Demografske in vedenjske spremembe potrošnikov, ki vplivajo na ponudbo na trgu


Kljub temu, da se sprememb ne bojijo ... PERCEPCIJA DISRUPTIVNIH SPREMEMB NA TRGU

90 %

Vir: Mind Wide Open n=93

Podjetja, ki disruptivne spremembe na trgu prepoznavajo kot priložnost


... na njih v celoti še niso pripravljena, so pa precej samozavestna. RAZDELITEV PODJETIJ GLEDE NA VPLIV IN PRIPRAVLJENOST NA DISRUPCIJE

Pripravljenost podjetja na disrupcije

10 9

NEUSTRAŠNI

NAJFLEKSIBILNEJŠI

BREZSKRBNI

NEPRIPRAVLJENI

8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

Vpliv disrupcij na podjetje Vir: Mind Wide Open

n=93

7

8

9

10


STRATEÅ KI IN ORGANIZACIJSKI ODGOVORI NA DISRUPCIJE


Vodstvo med ključnimi starteškimi prioritetami za rast že navaja ponudbo inovativnih novih produktov / storitev STARTEŠKE PRIORITETE ZA RAST 1.

Povečana prodaja na obstoječih trgih

49% Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93, možnih je več odgovorov

2.

Ponudba inovativnih novih produktov / storitev

42%

3.

Povečana prodaja na novih trgih

13%


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

Strategija rasti

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

2

3

4

5 Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

2

3

4

5

Strategija rasti

Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti

Vizija vodstva

Vodstvo je v planih predividilo rast, za katero ima jasno zastavljeno vizijo

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

2

3

4

5

Strategija rasti

Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti

Vizija vodstva

Vodstvo je v planih predividilo rast, za katero ima jasno zastavljeno vizijo

Organizacija

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Podjetja že prepoznavajo ključnost organizacijskih sprememb


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

2

3

4

5

Strategija rasti

Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti

Vizija vodstva

Vodstvo je v planih predividilo rast, za katero ima jasno zastavljeno vizijo

Organizacija Inovacije

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Podjetja že prepoznavajo ključnost organizacijskih sprememb Podjetja se zavedajo pomembnosti inovacij, odnos do inovacij pa je viden le v r&d in marketingu


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

2

3

4

5

Strategija rasti

Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti

Vizija vodstva

Vodstvo je v planih predividilo rast, za katero ima jasno zastavljeno vizijo

Organizacija Inovacije Proces inoviranja

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Podjetja že prepoznavajo ključnost organizacijskih sprememb Podjetja se zavedajo pomembnosti inovacij, odnos do inovacij pa je viden le v r&d in marketingu Podjetja prepoznavajo izzive pri vpeljavi inovacij, pogosto še ne vpeljujejo procesnih izboljšav


Podjetja so že postavila ambiciozne strategije rasti, vodstvo ima vizijo, vendar organizacija še ne uspe slediti. STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH 1

2

3

4

5

Strategija rasti

Podjetja imajo jasno opredeljeno strategijo rasti

Vizija vodstva

Vodstvo je v planih predividilo rast, za katero ima jasno zastavljeno vizijo

Organizacija Inovacije Proces inoviranja Kompetence Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Podjetja že prepoznavajo ključnost organizacijskih sprememb Podjetja se zavedajo pomembnosti inovacij, odnos do inovacij pa je viden le v r&d in marketingu Podjetja prepoznavajo izzive pri vpeljavi inovacij, pogosto še ne vpeljujejo procesnih izboljšav Znanja zaposlenih sicer ustrezajo njihovim trenutnim delovnim mestom, le posamezniki pa prepoznavajo nove trende na trgu


KAKO SLOVENSKA PODJETJA INOVIRAJO?


Podjetja z izzivi še vedno upravljajo interno. UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI NA TRGU IN NOVIMI IZZIVI

Stopnja odličnosti

1

Podjetja, ki se zavedajo sprememb na trgu, vendar so počasna pri uvedbi novosti / inoviranj

2

Podjetja, ki se zavedajo sprememb na trgu in s tem razlogom iščejo nove zaposlene z ustreznim znanjem

3

Podjetja, ki se učijo sama ter se poskušajo hitro odzvati na spremembe na trgu

4

Podjetja, ki iščejo povezovanja v partnerstva z drugimi podjetji in posamezniki, ki imajo njim komplementarno znanje z relevantnih področij

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 84

Zrelost kompetenc

Delež anketirancev

Upravljanje s spremembami

11 % 29 %

Interno

36 % 18 %

V sodelovanju s partnerji


Za razvoj inovacij se ne odločajo na podlagi predloga partnerjev. IZHODIŠČE ZA RAZVOJ INOVACIJ

49 %

Analizirane in identificirane potrebe kupcev

31 %

Analiza trendov v tujini Na podlagi lastne ocene / izkušenj Analiza konkurentov in njihovih inovacij Predlog partnerjev, s katerimi sodelujemo (dobavitelji, svetovalci) Predlog zunanjih partnerjev (partnerska podjetja, ipd) Drugo Vir: Mind Wide Open 2018

n=105

11 % 4% 2% 0% 3%

Interno upravljanje s spremembami Upravljanje s spremembami v sodelovanju s partnerji


Posledično se pri inoviranju soočajo predvsem s predolgim časom od ideje do lansiranja na trgu. KLJUČNI IZZIVI PRI INOVIRANJU

38 %

Predolg čas od ideje do lansiranja na trgu Pogosto menimo, da znamo vse narediti sami Ostajamo na ravni ideje, ideje se ne implementirajo v realnost Pomanjkanje znanja / kompetenc Pomanjkanje razumevanja / podpore vodstva Pomanjkanje sodelovanja z drugimi oddelki Drugo Vir: Mind Wide Open 2018

n=102

18 % 15 % 9% 7% 5% 8%


Svoje aktivnosti pa ocenjujejo kot reaktivne in ne proaktivne. OCENA AKTIVNOSTI INOVIRANJA CILJ INOVIRANJA

Neopazno do manjše povečanje prodaje

OCENA INOVIRANJA

DELEŽ ANKETIRANCEV

55 %

Reaktivno inoviranje

Obramba tržnega deleža Vstop na trg kot inovator Proaktivno inoviranje

29 %

Ustvarjanje novega trga

16 %

Ostalo

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105


ALI SO SLOVENSKA PODJETJA ŽE PRIPRAVLJENA IZSTOPITI IZ PROSTEGA TRGA IN SE POVEZATI V PARTNERSTVA?


Slovenska podjetja so naklonjena vzpostavitvi partnerstev. PRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJA V PARTNERSTVIH

23%

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

77%

Ne načrtujemo vzpostavitve partnerstev v kratkoročnem ali dolgoročnem obdobju Načrtujemo ali pa že imamo vzpostavljena partnerstva


Vendar še niso pripravljena na dolgoročna sodelovanja. PRIPRAVLJENOST NA VSTOP V RAZLIČNE VRSTE PARTNERSTEV Tip partnerstva

Opis partnerstva

Kobranding

Partnerstvo, katerega rezultat je en produkt / storitev z več kot enim brandom

Projektno partnerstvo

Partnerstvo, kjer se podjetja združijo v partnerstvo za izvedbo specifičnega projekta, partnerstvo se po izvedbi projekta konča

Skupno podjetje

Partnerstvo, znotraj katerih je odgovornost posameznega deležnika odvisna od njihovega vložka

Strateške povezave / ekosistem

Partnerstvo, v katerem sodelujejo različne organizacije, podjetja in posamezniki, ki skozi čas razvijejo svoje zmogljivosti in vloge, se medsebojno usklajujejo za zasledovanje vzajemnega cilja, deležniki delijo vizijo in investicije za izvedbo vizije

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

10 % 47 % 7% 23 %


Povezovati si želijo z dobavitelji ter inovativnimi podjetji / startupi, delovanje z agencijami in specializiranimi svetovalnimi podjetji ostaja projektno. POTENCIALNI PARTNERJI

POVEZOVALNO, PARTNERSKI ODNOS

PROJEKTNO USMERJENI ODNOS Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105


Povezovati si želijo z dobavitelji ter inovativnimi podjetji / startupi, delovanje z agencijami in specializiranimi svetovalnimi podjetji ostaja projektno. POTENCIALNI PARTNERJI

POVEZOVALNO, PARTNERSKI ODNOS

PROJEKTNO USMERJENI ODNOS Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

• Dobavitelji • Start-up podjetja / inovativna podjetja • Podjetja izven industrije


Povezovati si želijo z dobavitelji ter inovativnimi podjetji / startupi, delovanje z agencijami in specializiranimi svetovalnimi podjetji ostaja projektno. POTENCIALNI PARTNERJI

POVEZOVALNO, PARTNERSKI ODNOS

PROJEKTNO USMERJENI ODNOS Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

• Dobavitelji • Start-up podjetja / inovativna podjetja • Podjetja izven industrije

• Agencije / svetovalna podjetja • Konkurenti • Trgovci


Izziv predstavlja tudi mnenje, da so podjetja, ki jih želijo znotraj partnerstev, pogosto nezainteresirana za sodelovanje. KLJUČNI IZZIVI PRI VZPOSTAVITVI PARTNERSTEV / EKOSISTEMOV 1.

Nepripravljenost partnerjev na sodelovanje

35% Vir: Mind Wide Open 2018

n= 102

2.

Majhnost slovenskega trga

29%

3.

Monopol partnerjev na tržišču

12%


VLOGA MKT PRI NASLAVLJANJU SPREMEMB NA TRGU


Podjetja menijo, da bi za identifikacijo partnerjev morala biti zadolĹžena vodstvo in marketing. PRIPISOVANJE ODGOVORNOSTI ZA IDENTIFIKACIJO PARTNERJEV

37 %

Vodstvo

33 %

Marketing

17 %

Razvoj produktov in storitev Prodaja Drugo

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 90

3% 10 %


Vendar je trenutno MKT za to zadolžen le v manjši meri. V primeru, da prevzame odgovornost za identifikacijo potencialnih partnerjev, pa je strateško boljše pozicioniran. VLOGA MARKETINGA ZNOTRAJ NASLAVLJANJA SPREMEMB NA TRGU 1.

Analiza trga in potencialnih sprememb na trgu

2.

Sodelovanje z drugimi oddelki za razvoj inovacij

3.

Pobude s strani marketinga oddelku za razvoj glede sprememb in usmeritve za inoviranje

4.

Priprava strategije za naslavljanje sprememb

5.

Poročanje vodstvu o potencialnih grožnjah in priložnostih na trgu

6.

Identifikacija potencialnih partnerstev za skupno inoviranje

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105


Vendar je trenutno MKT za to zadolžen le v manjši meri. V primeru, da prevzame odgovornost za identifikacijo potencialnih partnerjev, pa je strateško boljše pozicioniran. VLOGA MARKETINGA ZNOTRAJ NASLAVLJANJA SPREMEMB NA TRGU 1.

Analiza trga in potencialnih sprememb na trgu

2.

Sodelovanje z drugimi oddelki za razvoj inovacij

3.

Pobude s strani marketinga oddelku za razvoj glede sprememb in usmeritve za inoviranje

4.

Priprava strategije za naslavljanje sprememb

5.

Poročanje vodstvu o potencialnih grožnjah in priložnostih na trgu

6.

Identifikacija potencialnih partnerstev za skupno inoviranje

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

Poročanje vodstvu


Vendar je trenutno MKT za to zadolžen le v manjši meri. V primeru, da prevzame odgovornost za identifikacijo potencialnih partnerjev, pa je strateško boljše pozicioniran. VLOGA MARKETINGA ZNOTRAJ NASLAVLJANJA SPREMEMB NA TRGU 1.

Analiza trga in potencialnih sprememb na trgu

2.

Sodelovanje z drugimi oddelki za razvoj inovacij

3.

Pobude s strani marketinga oddelku za razvoj glede sprememb in usmeritve za inoviranje

4.

Priprava strategije za naslavljanje sprememb

5.

Poročanje vodstvu o potencialnih grožnjah in priložnostih na trgu

6.

Identifikacija potencialnih partnerstev za skupno inoviranje

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 105

Poročanje vodstvu, prodaji, HR

Poročanje vodstvu


KAJ DELAJO PROFESIONALCI DRUGAÄŒE?


Da ponovimo; slovenska podjetja smo razdelili na 4 skupine, glede na njihovo pripravljenost na disrupcije in vpliv le-teh na podjetje. RAZDELITEV PODJETIJ GLEDE NA VPLIV IN PRIPRAVLJENOST NA DISRUPCIJE Pripravljenost podjetja na disrupcije

10 9

n= 93

NAJFLEKSIBILNEJŠI

BREZSKRBNI

NEPRIPRAVLJENI

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Vir: Mind Wide Open 2018

NEUSTRAŠNI

0

1

2

3

4

5

6

Vpliv disrupcij na podjetje

7

8

9

10


Nafleksibilnejšim vodstvo predstavi jasno zastavljeno vizijo novega načina poslovanja, kateri organizacija sledi in posledično rezultira v bolj uspešni poslovni realizaciji STOPNJE ODLIČNOSTI PO POSAMEZNIH STRATEŠKIH PODROČJIH GLEDE NA SKUPINE PODJETIJ 1

2

3

4

5

Strategija rasti Vizija vodstva Proces inoviranja

Jasno zastavljena vizija in strategija. Inoviranje sledi zahtevam vodstva

Razvoj produktov Tržni delež Zadovoljstvo strank Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Najfleksibilnejši

Preseganje zastavljenih poslovnih ciljev

Ostali


Marketing je v takih podjetjih v večji meri vpleten v več strateških aktivnosti, povezanih z naslavljanjem disrupcij na trgu. VPETOST MARKETINGA V STRATEŠKE AKTIVNOSTI GLEDE NA SKUPINE PODJETIJ ANALIZE TRGA

STRATEGIJE RASTI

63% 46%

Najfleksibilnejši Ostali

46% 50% SODELOVANJE PRI INOVIRANJU

Vir: Mind Wide Open 2018

n= 93

Opomba: upoštevani le največji deleži

POBUDE PARTNERSTEV


KLJUÄŒNE UGOTOVITVE


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Vir: Mind Wide Open 2018

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije

2

Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije

Vir: Mind Wide Open 2018


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije

2

Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije

3

Organizacija ne uspe slediti strategiji

Vir: Mind Wide Open 2018


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije

2

Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije

3

Organizacija ne uspe slediti strategiji

4

Aktivnosti na področju inoviranja so reaktivne in prepočasne

Vir: Mind Wide Open 2018


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije

2

Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije

3

Organizacija ne uspe slediti strategiji

4

Aktivnosti na področju inoviranja so reaktivne in prepočasne

5

MKT še ni zadolžen za identifikacijo partnerjev, vendar si želi biti

Vir: Mind Wide Open 2018


Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo vpliv disrupcij, vendar se nanje odzivajo samostojno, partnerstva pa ostajajo želja. KLJUČNE UGOTOVITVE 1

Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije

2

Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije

3

Organizacija ne uspe slediti strategiji

4

Aktivnosti na področju inoviranja so reaktivne in prepočasne

5

MKT še ni zadolžen za identifikacijo partnerjev, vendar si želi biti

6

Najboljši so bolj aktivni inovatorji, imajo podporo vodstva, MKT sodeluje pri strateških aktivnostih, povezanih z disrupcijami in dosegajo boljše rezultate

Vir: Mind Wide Open 2018


KAKO NAPREJ?


Ključno je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja položaja, pogosto z njimi že sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev


Klju훾no je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja polo탑aja, pogosto z njimi 탑e sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev 2

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o klju훾nih vrzelih in izzivih, ki vas bodo ovirali do izpolnitve ciljev


Ključno je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja položaja, pogosto z njimi že sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev 2

3

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o ključnih vrzelih in izzivih, ki vas bodo ovirali do izpolnitve ciljev

Poglejte dobavitelje v verigi vrednosti in identificirajte najbolj proaktivne ter kompetentne na svojem področju


Ključno je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja položaja, pogosto z njimi že sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev 2

3

Poglejte dobavitelje v verigi vrednosti in identificirajte najbolj proaktivne ter kompetentne na svojem področju 4

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o ključnih vrzelih in izzivih, ki vas bodo ovirali do izpolnitve ciljev

Vzpostavite proces za tekoče pridobivanje predlogov s strani dobaviteljev / ponudnikov storitev in okrepite njihovo vlogo pri inoviranju


Ključno je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja položaja, pogosto z njimi že sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev 2

3

Poglejte dobavitelje v verigi vrednosti in identificirajte najbolj proaktivne ter kompetentne na svojem področju 4

5

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o ključnih vrzelih in izzivih, ki vas bodo ovirali do izpolnitve ciljev

Vzpostavite proces za tekoče pridobivanje predlogov s strani dobaviteljev / ponudnikov storitev in okrepite njihovo vlogo pri inoviranju

Držite se načela vzajemnih koristi


Ključno je iskanje partnerjev, s katerimi zasledujemo skupne interese z namenom ohranjanja, oziroma utrjevanja položaja, pogosto z njimi že sodelujemo. KAKO NAPREJ? 1

Razmislite o svojih poslovnih ciljih in disrupcijah, ki vas bodo najverjetneje ovirala pri doseganju ciljev 2

3

Poglejte dobavitelje v verigi vrednosti in identificirajte najbolj proaktivne ter kompetentne na svojem področju 4

5

Vzpostavite proces za tekoče pridobivanje predlogov s strani dobaviteljev / ponudnikov storitev in okrepite njihovo vlogo pri inoviranju

Držite se načela vzajemnih koristi 6

Vir: Mind Wide Open 2018

Razmislite o ključnih vrzelih in izzivih, ki vas bodo ovirali do izpolnitve ciljev

Vzpostavite dolgoročni odnos


HVALA.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.