Črt podlogar

Page 1

ALI POSTA JATE NAVADA VAŠIH KUPCEV?

Črt Podlogar


KAKŠNO JE STANJE NA SONČNI STRANI ALP?


TEORIJA.


PRAKSA.


USTVARILI SMO KOMPLEKSNE LIJAKE S KATERIMI SKUŠAMO ANALIZIRATI UPORABNIŠKO IZKUŠNJO.


NAPAKA: INTERAKCIJE KUPCA IN TRGOVCA OBRAVNAVAMO KOT SAMOSTOJNE CELOTE. Pozabljamo, da je vsaka interakcija del kompleksne celote.


NAPAKA: PRI OCENJEVANJU USPEŠNOSTI VSAK KANAL OBRAVNAVAMO LOČENO. Ignoriramo dejstvo, da smo v interakciji s kupci na več različnih načinov.


NAPAKA: PRI OCENJAVANJU POSAMEZNE INTERAKCIJE NE UPOŠTEVAMO PRETEKLIH IZKUŠENJ. Pozabljamo, da se vsaka interakcija zgodi v kontekstu preteklih interakcij.


USTVARILI STE TRI NEGATIVNE IZKUŠNJE IN SEDA J PRIČAKUJTE ČETRTO, KI NA J BI BILA POZITIVNA.


NAPAKA: PRI KUPCIH NE SPODBUJATE ZVESTOBE, AMPAK TEKMUJETE V VIŠINI POPUSTA. Vse to v želji, da dosežete boljšo stopnjo konverzije.OBČASNO NAKUPOVANJE V VAŠI TRGOVINI NE PREDSTAVLJA NAVADE AMPAK ZGOLJ NAKLJUČJE. Zelo velika verjetnost je, da po enem ali dveh nakupih vaši kupci povsem pozabijo na vas in izkušnjo z vami (tudi če je bila dobra).


ANALIZIRALI SMO 7.862 KUPCEV, KI SO KUPOVALI STORITEV PRI ISTEM PONUDNIKU NA SPLETU. Zanimalo nas je, ali po več zaporednih nakupih storitve razvijejo navado.ČAS JE ZA DRUGAČEN MISELNI OKVIR.


KLJUČNA METRIKA: DOBRA IZKUŠNJA S TRGOVCEM. Net Promoter Score, CLV, churn, new vs. returning.


KLJUČNA NALOGA: POVEZOVANJE ODDELKOV IN OPTIMIZACIJA CELOTNE IZKUŠNE. Če je vaša dostava neučinkovita, vam optimizacija konverzije na mobilnih napravah ne bo pomagala.


KLJUČNI IZZIV: PREPOZNAVANJE KUPCA MED VSEMI INTERAKCIJAMI Z VAŠIM PODJETJEM. Tehnični in organizacijski izziv, s katerim se spopadajo podjetja, ki obstajajo tako online kot offline.


GOOGLE JE V MENI ZGRADIL ZELO MOČNO NAVADO, KI BO IMELA ŠTEVILNE ŽRTVE.BOOKING MI JE PRIVZGOJIL NAVADE BOLJ UČINKOVITO KOT STARŠI, ŠOLA IN DELODA JALEC

KA J IMA JO SKUPNEGA DEODORANT, PLENICE, MLEKO, POMARANČE IN HRANA ZA MAČKE?


16.480 € / 16 LET.


Hvala! 01

02

03

04

Email

Twitter

LinkedIn

Web

info@red-orbit.com

@podlogar

ÄŒrt Podlogar

www.red-orbit.com

Red Orbit, JoĹžeta Jame 12,1000 Ljubljana, Slovenia W: www.red-orbit.com |E: info@red-orbit.com | T: +386 (0)590 75 680


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.