Page 1

GRANAB GOLVREGELSYSTEM MONTERINGSANVISNING

Granab Golvregelsystem 3000 och 7000 채r testade och certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Välkommen till Granab AB GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Golvreglar av stål med dämpelement för effektiv steg- och luftljudsisolering. Granab Golvregelsystem är patenterat och är typgodkänt avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning, och hållfasthet. Ca 4 miljoner m2 är installerade i olika projekt. Huvudkontor i Vårgårda samt produktion i Vårgårda och Lidköping.

Bygg- och Miljöteknik Granab AB Tel: +46 (0) 322-66 76 50 vx Telefax: +46 (0) 322-66 76 55 E-mail: epost@granab.se www.granab.se Postadress: P.O.Box 172 S-447 24 Vårgårda Sweden Besöks-/godsadress: Verkstadsgatan 4 S-447 37 Vårgårda

2


INNEHÅLL: Granab Golvregelsystem 3000

4

Konstruktion

Granab Golvregelsystem 7000

5

Konstruktion

Projekteringsanvisning

6

För olika lastförhållanden

Alternativa golvbeläggningar

7

Golvspånskiva + matta, Golvspånskiva + parkett, flytande parkett.

Projektering

8-9

Ritningar, leveransoptimering och läggningsritningar.

Det här behöver du

10 - 11

Monteringsverktyg, regeldistanshållare, nivåjustering, kapning reglar, ergonomiska verktyg

Montering steg för steg

12 - 20

Montering kloss och dämpelement

12

Lägg ut reglar

13

Höjdjustering ramreglar

13

Förankring ramreglar

14

Höjdjustering och förankring övriga reglar

14

Avhuggning och reglering av justerskruvar

15

Försänkning av justerskruvar

15

Reglering av justerskruvar

16

Förankring av justerskruvar

17

Dörrhål, trösklar, täcklister

18

Montering vid hög höjd, 250 - 420 mm

19

Montering av masonitbalk, 420 - 1000 mm

19

Montering av golvsockel

19

Montering av plastfolie på Granabreglarna i fuktig miljö

Ventilerade undergolv

20

20

Fukt, mögel och radon

Klinker, badrum

Checklista 1 - 2

21

22 - 23

Egenkontroll av Granab Golvregelsystem 3000 / 7000

3


Granab Golvregelsystem 3000 för justerbar höjd 30 - 180 mm exkl. golvbeläggning.

26,5 17

45

17

79

MIn. höjd 30 mm

Max. höjd 180 mm

Profil med stödkloss och dämpelement, nivåjusteringsskruv och betongankare.

Bygghöjd: Flexibel bygghöjd från 30 - 180 mm exkl. golvbeläggning.

Med tilläggsskiva mellan reglarna

22 mm parkett alt. 22 mm golvspånskiva + 15 mm parkett eller matta.

20

600

600

Principritning installation Golvregelsystem 3000 - Bostäder

400

600

600

600

600

600

600

400

OBS! c/c avstånd mellan reglar bestäms av val av ytskikt. Övriga lokaler se c/c avstånd mellan golvreglar på sid. 6

4


Granab Golvregelsystem 7000 för justerbar höjd 70 - 420 mm exkl. golvbeläggning. Specialhöjd upp till 1000 mm (se sid 19)

40

Justerhöjd 70 - 420 mm 45

Bygghöjd: Flexibel bygghöjd från 70 - 420 mm exkl. golvbeläggning. Specialhöjd till 1000 mm med masonitbalk på regel. (se sid 19)

Profil med stödkloss och dämpelement, nivåjusteringsskruv och betongankare.

22 mm parkett alt. 22 mm golvspånskiva + 15 mm parkett eller matta.

20

600

600

Principritning installation Golvregelsystem 7000 - Bostäder

400

600

600

600

600

600

600

400

20

OBS! c/c avstånd mellan reglar bestäms av val av ytskikt. Övriga lokaler se c/c avstånd mellan golvreglar på sid. 6

5


Projekteringsanvisningar för olika lastförhållanden, Granab Golvregelsystem 3000 och 7000 Rekommenderade c/c-avstånd mellan golvreglar (profiler) och stödklossar system 3000/7000: 1. Rum i bostadshus, i hotell, patientrum och personalrum c/c-avstånd regel (profil) 600mm. 2. Samlingslokaler såsom lektionssalar i skolor, rum i daghem, föreläsningssalar, kontorsrum, lokaler för restauranger, caféer, matsalar, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm. 3. Fria ytor i bibliotek, utrymmen med fasta sittplatser såsom kyrkor, teatrar och biografer, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm. 4. Utrymmen utan fasta sittplatser i kyrkor, konserthallar, teatrar, biografer, muséer, utställningslokaler, försäljningslokaler i varuhus och butiker, gymnastiksalar, sporthallar, danslokaler, korridorer i skolor etc, c/c-avstånd regel (profil) 300 mm.

Belastningskapacitet Vid regelavstånd för bostäder c/c-avstånd 600 mm = 4 ton/m2. Punktbelastningskapacitet och utbredd last av olika golvytskikt monterat på Granabsystemet beräknas enligt respektive golvmaterialtillverkares specifikation.

System 3000 1:a - 2:a regel 400 mm

c/c - avstånd mellan golvreglar (profiler) 600 mm

c/c - avstånd mellan stödklossar 600 mm

Avstånd från vägg ca 40 mm

System 7000 1:a - 2:a regel 400 mm Avstånd från vägg ca 20 mm

6

c/c - avstånd mellan golvreglar (profiler) 600 mm

c/c - avstånd mellan stödklossar 600 mm


Exempel på alternativa golvbeläggningar. Följ monterings- och läggningsanvisningar enligt respektive tillverkare av spånskivor och parkett.

22 mm spånskiva + 15 mm parkett

OBS! Använd lumpapp som mellanlägg mellan golvspånskiva och parkett

22 mm spånskiva + matta

Limning/skruvning spånskiva. OBS! Casco Superset nr. 3879 eller likvärdigt.

22 mm parkett. Flytande eller limning mot reglarna

Flytande

Limning parkett

OBS! Använd mellanläggsremsor av lumpapp.

OBS! Casco Superset nr. 3879 eller likvärdigt.

WC / Bad

Entré / Hall

Klinker

7


Projektering, logistikeffektivisering Leveransoptimering

Granabsystemet packas och levereras med förkapade och måttanpassade golvreglar, där stödklossar och dämpelement är förmonterade. Varje regel är märkt med rumsnamn och längd som överensstämmer med montageritningen för varje lägenhet eller annan överenskommen rumsindelning. Granabsystemet packas i buntar på EUR-pallar med en maxlängd på 2600 mm alternativt 3800 mm.

BALKONG CA 6,5 m2

2600 2600

1360

670

380

760

1520

1620

820

2360

300 830

1460

1360

300

360

2600

1080

2600

1080

2210 2600

310

500

2040

500 320

2210 1930

2600 2600

SOVRUM 3 2210 CA 11,5 m2 2210

1080

2600

2600

SOVRUM 2 CA2600 8,5 m2

2520

2210

1080

2600 2370

1080 500 300

960

500

440

1360

2600

300

2450 1570

1100

1240

1620

2600

300

500

300

2460

450

2690

1520

2600

KÖK/V-RUM CA 30 1080 2600 m2 2600 (V-RUM CA 20 m2) 1080

2600

2460

2600 1630

1520

2600

730

2600

950 2530

2090

300

300

250

2000

1520

1470

1500

1500

650

850

1700 990

300

2360

300 530

300

2360

SOVRUM 1 CA2360 12,5 m2

300

500

2360

2360

300

2360 1970

HALL 2000

850

300

2600 850

2820

SOVRUM 2360 1 CA 11,5 2360 m2

300 1460

300

2360

1110

2450 2360

2600

2600

2600

510

1110

300

2600

1110

2600

300

2360

2600

1110

2600

2360 850 2600

1110

300

1520

2600

2600

2450

2600

BALKONG CA 6,5 m2

1110

300

2480

2600

2600

850

2600

500

1520

2600

2600 2600

1470

300

1110

2600

HALL1510

2380 2600

1110

2600

2600

1520

2600

2600

750

850 1460

1510

2600

WC/DUSCH CA 5,5 m2

KLK 1220 WC CA CA 2,5 m21310 E 1,5 m2

2820

1110

2390 2600

450

2600

340

1110

580

850 1550 1550

850 300

1230

2600

2600

1520

2600

2000

2450

WC/DUSCH CA 5,5 m2

1220

FRD 1430

2600

1460

2600

1520

2600

760

1310

8 520 30

2 m2 E CA 1520

1410

2450

WC/DUSCH CA 5,5 m2

1370

2600

KÖK/V-RUM CA 33 2600 m2 (V-RUM2600CA 23 m2)

2600

2380

640

2600 310

2600

500 360

2600 1320

1360

850

2430

950

1370

380

1370

2600

1070

2600

2600

1560

2600

1070

2600

2600

2430

1070

370

740

500 300

1320

1320 2600

1320 1320 950

2390

1070

2600 2600

2600

2340

850

KLK CA 23403,5 E m2 2340

520

m2

2580 850

HALL 2600

1550

2600

2600

300 850 2600

1460 850 KLK 1530

1070

KÖK/V-RUM CA 30 1070 m2 2600 (V-RUM CA 20 m2)

1070

640

1500

300

300

2450

2600 2600

1,5 E CA 1430

2120 310 1120

HALL

WC/DUSCH CA 5,5 m2

2360

340

960 1070

2600

2030

1370

2600

500

300

2350 2600

1620

2600

2600

1590

2460

2600

1200

500

2480

300

1460

1460

2280

2480

300

1370

2600

500 330

300

300

990

2010

2600

300

2360

2600

500

310 1370

2480

2360

2600 2290

2450 2600

2480

SOVRUM 1 2480 CA 11 m2 2480

300

2600

380

1370

300

1880

500

300

1500

1370

2600

2360 SOVRUM 2 CA 12,5 m22360

850 1740

850

570

300

2460

950

490

650

2600

300

2360

2460

2600

1320

1580

2600

530

2360

1810

1090

300

1810

2600

2250 2600

1090

1770

500

2600

2600 1320

2350

1520 1980

500

1090

2600

720

2250

2350 2600

300

2460 SOVRUM 1 CA 12,5 m2 2460

2250

1090

300

2600

2600

850 2600

1090 720

500 1600

2600

1090

330

2460

0

2600

KÖK/V-RUM CA 33 2600 m2 2600 CA 23 m2) (V-RUM

2250

SOVRUM 2 CA 2250 9 m2

500

2460

49

1090

2250

400

2250

2250

2260

2600

2160

BALKONG CA 6,5 m2

1090

1540

1090

2600

720

2600 2600

340

950

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

KV.UGGLAN VEIDEKKE SVERIGE

BALKONG CA 6,5 m2

GRANAB AB BOX 172 447 24 VARGARDA UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

Claes-Goran Andreasson

DATUM

ANSVARIG

SKALA

NUMMER

071116 GRANAB S-7000 PLAN 2-5 HUS 1 GR 1:75 1:50(A1)

Packeterat och märkt för respektive lägenhet.

8

BET


Projektering, logistikeffektivisering Innerväggar på färdigt Granab-golv

Alla lägenhets- eller annan skiljande vägg monteras först från bjälklag till bjälklag. Innerväggarna inom lägenheterna eller annan rumsfördelning kan med fördel monteras på färdigt Granabgolv inklusive golvspånskiva. Montering av mellanväggar på detta sätt gör att monteringen av golvspånskivorna går snabbare och innebär mindre spill då man kan arbeta med större sammanhängande golvytor. Materialåtgången för mellanväggarna blir mindre och monteringen av både Granabgolvet och innerväggarna går betydligt fortare.

10x21M 10x21M

2600

2600

2600

2600 SOV2 6.6 m²

1

1

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

1910

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

1910

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

1910

2600 2600

2600

2600

2600

1960

2600

1960

2600

1960

BOD 4.5 m²270

8x21M

1

2600

2600

2600

STUE/KJØKKEN 28.4 2600 m²

8x21M

2600

1960

1950

2600

1950

2600

2600

2600

2600

SOV1 6.9 m²

9

2600

2600

2600

1

1950

2420

0 53

32

1880

2570

00 26

380

2530 2460

300

2460

300

2460

300

TERRASSE 9.9 m²

300

BAD/VASK/OMKL. 7.4 2410 m²

300

10x21M

300

2410

300

2410

300

2

2420

300

2420

300

2520 2600

2

SOV1 11.8 m²

2600

300

600

2600

950 80

430

300

300

300 300

2600

2510

2560

2440

410

24102520 2410

800

28x21M

6

2380

300

560 660

300

41

0

2380

2500

1810

2270 0

300

300

2520 430 950

950

2600

2600

2600

2140

1 350

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

1

1960

1960

2600

2

1480

10x21M

2600 2410

300

2

1740

2600

1740

2600

1740

2330

1

2600

2600

2600

2600

SOV2 10.4 1740 m²

2600

2600

1740

2600

2600

1740

2600

2600

1810

1960

SOV2 6.6 1960 m²

8x21M

2460

2600

10x21M

80

20

18

920

2600 2600

2120

10x21M

1400

2600

4

2410

11

2600

1200

2600

9

1960

5

2600

STUE/KJØKKEN 37.8 m²

1960

2600

1950

2600

2600

1950

2600

2600

2600

2600

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

KV.RONNVIKVEIEN

1950 2020

GVJ

9x21M

16

390

1970

9x21M

870

2600

2600

260010x21M 1480

300

2000

11

2410

1430

2560

1680

2600

10x21M 2600 BAD/VASK/OMKL. 2600 7.5 2600 m²

1

2600 2600

2600

2600

1960

2600

STUE/KJØKKEN 2600 39.5 m²

1480

1

2600 2410

2

143010x21M

1230

2600

300

2600

5

430 2600

2600

1

2600

2600

1430

1430

300

2600

8x21M

2400

2600

430 2600

2600

2600

300

340

HALL 1480 4.7 m²

2600

6

2600

1960

2600

2600

2600

2600

5

2600

2600

2600

2600

2600

2600 2400

2600

2600

2600

2600

9

2330

2600

HALL 7.8 m²

1010

4 1190

10x21M

10x21M

300

410

1580

2140

1430

2540

2600

SOV2 6.6 2600 m²

300

1430

2600

1410 2600

GANG 13.8 m²

10x21M

WC

3.9 1680 560

2470

2600

940

1 2600 2600

1680

SKAP 2.6 2600 m²

940

2600 1880

1680

10x21M

2600

1

1430

10x21M

2600

2600

HALL 7.8 m² 2600

2600

940

1680 2400

2400

SKAP/BOD 3.2 m²

2600

2600

2600

8

1500

EL-SKAP 0.6 m² 10x21M

1430

1230

80 420

1

2600

2600

1170

2600

2 1800 1680

2400

1100

1170

2600

2180

2600

1720

11

12 2600

8 SKAP

2600 2.6 1430

300

1100 2470

2600

1320

GANG 10.3 m²

2600

10x21M

2600

20

300 300

2520

1100

10x21M 1100

950 2310

300

2410 2410

10x21M

1100

400

300

2410

1100

2600

10x21M

800 680

2

2600

2600

1910

2600

STUE/KJØKKEN 40.7 m²

2600

11

1910

1910 8x21M 2600

440

12

300

2410

2

430

1500

10x21M

300

10x21M

2600

820

2600 820

10x21M 1600

820

10x21M 2600

4.1 m²

2330

300

4.1 m²

820 820

2600

HALL 1100

HALL 1100

1

820 820 820

BAD/OMKL. 2600 8.6 2600m²

9

2600 950

2310

300

2410

1100

2600

2 600

950

2410

BAD/VASK/OMKL. 2410 7.4 m²

12

2600

300

1170

300

300

2600

2460

2600

90

300

2410

300

300 10x21M

2600

24102520

1100

2400

SKAP/BOD 3.2 m²

2440

2460

SOV1 11.8 m²

2

1170

690

2400

9

9

2600 2400

2600

2380

300

2380

300

2460

660

10x21M

GANG 10.3 m²

2600

300

10

1720

2530

560

6

2600

2

680

10x21M 560

4 520

270

380

2440

m² 1870 1280

300

1890

2500

WC

1870 3.9

0

0

53

2600

2600

1870

11

800

300

TERRASSE

40

1400

2600

820 820

0

00

26

2600

28x21M

820

2600 2600 32

1870

2000

2600

870 2600

10x21M

2600

10x21M

2600

940

1320

820

8.6 m²

2600 2600

820

2600BAD/OMKL.

2 2600

880

TRAPPEROM 21.1 m²

2500

2600

11

1870 2600

820

1810

2600 2180 1870 2 1970

1900

820

2310

1 2560

1010 820

950

940

2

2600

2600

2600

2600

2600

10x21M

2600

430

2600

10x21M 2600

2600 2600

880

400

2600

1 940

2420

2600

2600

950

10x21M 1550

2600 STUE/KJØKKEN 40.7 m²

2560

2600

1910

SOV11910 6.9 m²

1

2600

2600 2600

2600 SOV3 8.4 m²

9 10

2600

1980

SOV3 1910 8.4 m²

1

1790

1910

2600

2600 8x21M 2600

2600

2600

2600 2600

SOV2 6.6 m²

1

12

2600

390

2600

2600

2260

2600 410

2600

2600

2600

2600

1

6.9 m²

2600

2600 SOV1

2560

2600 2600

300

1980

TERRASSE

TERRASSE 11.3 m²

TERRASSE 9.5 m²

GRANAB AB BOX 172 447 24 VARGARDA UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

Claes-Goran Andreasson

DATUM

ANSVARIG

SKALA

NUMMER

080214 GRANAB S-7000 PLAN 1-4 HUS C

1:50(A1)

GR 1:73

BET

Intransport i samband med stommontage. Då Granabsystemet är av oorganiskt material och inte påverkas av fukt eller temperaturskillnader så kan man transportera in detta redan under stommontaget. Granabreglarna kan produceras med en maxlängd på 2600 mm och får då samma mått som en gipsbunt. Samtidigt kan gipskivorna till väggarna transporteras in tillsammans med väggreglarna som läggs på bockar placerade över förpackningen med Granabreglar. Genom att lyfta in materialet redan vid stommontaget och montera innerväggarna ovan Granabsystemet så får man en effektiv framdrift och mimimerar kostnaderna för logistiken.

Reglar förkapade i rätt längder enligt ritning för respektive rumsenhet. 9


Monteringsverktyg Granab Golvregelsystem 3000 och 7000 Dorn för nersänkning i förborrat hål.

Skruvverktyg för höjdjustering av golvreglar. För skruvdragare. Kort modell: Kat.nr. 8100. Lång modell: Kat.nr. 8200.

Borr för nersänkning av justerskruv i regel. Kat.nr. 8600.

Dorn för slutfixering.

Dorn för montering av betongankare. (1 st av vardera ingår). Kat.nr. 850 A. Längd 250 mm. Kat.nr. 850 B. Längd 500 mm. Kat.nr. 850 C. Längd 1000 mm.

Skruvverktyg för manuell höjdjustering av golvreglar. Kort modell: Kat.nr. 8300. Lång modell: Kat.nr. 8400.

Betongborr för betongankare. Kat.nr. 8700. 250 mm kort. Kat.nr. 8800. 460 mm lång.

Monteringsrör för betongankare. Kat.nr. 8900.

Tillbehör Regeldistanshållare

Kat.nr. 9300 9400 9500 9600

Verktyg. Regeldistans 300 mm. Regeldistans 400 mm. Regeldistans 500 mm. Regeldistans 600 mm.

Skruvautomat

Golvspånskivskruv Isolerbärare system 7000 För isoleringstjocklek A 20

Skruvautomat typ HILTI, 4000 varvs maskin. För golvspånskivskruv. Kontakta Granab.

10

Golvspånskivskruv med borrspets. Kontakta Granab.

70

Isoleringstjocklek A mm: 40, 80, 120 eller enligt ö.k. Katalognummer: 7040, 7080, 7120


Isolerbärare System 3000

Isolerbärare System 7000

System 3000 med inbyggd isolerbärare i profilen för 25 mm isolering.

Isoleringstjocklek A mm: 40, 80, 120 eller enligt ö.k. Katalognummer: 7040, 7080, 7120

Nivåjustering

Kapning reglar

med laseravvägning

med sticksåg

Ergonomi vid monteringsmomenten

Skruvverktyg lång, kat.nr. 8200.

Dorn lång, kat.nr. 850C.

Monteringsrör för betongankare, kat.nr. 8900.

Samtliga monteringsmoment kan utföras i bekväm arbetsställning med hjälp av skruvverktyg lång modell, dorn lång modell och monteringsrör för betongankare. (Kontakta Granab).

11


Montering steg för steg Granab Golvregelsystem System 3000

System 7000

1. Montering kloss och

dämpelement

Profiler med stödkloss och dämpelement, nivåjusteringsskruv och betongankare.

Viktiga generella punkter: OBS! Tillse alltid att ytskiktstillverkarens krav uppfylls betr. dilfog, spalt mot vägg o.s.v. Före montaget och efter montaget måste alla ytor vara noggrant städade. Samtliga justerskruvar måste förankras noggrant i golvbjälklaget med betongankare. Om ej samtliga justerskruvar sätts fast ordentligt finns risk för knarr och ojämnheter i golvytskiktet efter monteringen. Justerskruvarna måste alltid vara nedsänkta i golvreglarna så att justerskruvarnas ovankant ej kommer i beröring med golvytskiktet då detta förorsakar kortslutning i ljudisoleringen. Vid montering av golvspånskiva eller golvspånskiva/ parkett på reglarna är det mycket viktigt att golvspånskiva eller parkett ej ligger mot vägg. Det måste alltid finnas en springa på ca 5 mm mellan vägg och golvspånskiva/parkett så att golven får fri rörelse för att projekterad ljudisolering skall innehållas. Vidare måste stor vikt läggas vid att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter inläggning är beroende av den relativa fuktigheten i lokalen. Tillverkarens anvisningar skall noggrant följas. Följ noggrant punkterna i egenkontrollens checklista, sid. 22-23.

12

Om kloss och dämpelement ej beställts som förmonterade i reglarna från fabrik skall dessa monteras in i reglarna enligt principritningar sid.4 alternativt sid.5.


2. Lägg ut reglar

Reglarna läggs ut enligt principritning - sid. 4 alt. 5 beroende på val av system 3000 eller system 7000. (Bostäder). För kontor, skolor, samlingslokaler se c/c-avstånd reglar sid.6. Vid monteringsritningar gjorda av Granab för specifikt projekt – följ placering av reglarna enligt läggningsritning.

3. Höjdjustering ramreglar

Höjdjustera först ramreglarna med hjälp av laser. Höjdjustering görs 10 mm lägre än slutgiltig regelhöjd. Börja med justerskruvarna som skall sitta i respektive ända och mitt på regel. Reglarna skruvas upp till nivå medelst skruvverktyg fastsatt i borrmaskinen. Se sid.10.

För att underlätta montaget och få rätt c/c-avstånd mellan reglarna använd Granab regeldistanshållare. Regeldistanshållarna finns i längderna: 300, 400, 500, 600 mm. Se sid.10.

13


4. Förankring ramreglar

Börja med förankring av ramreglarna. Borra genom justerskruven ner i underlaget ca. 30 mm – vid användning av betongankare längd 25 mm (finns även längd 40 mm). OBS! Börja med 3 fästpunkter. (I ändarna och mitten av respektive regel). Släpp ner betongankaret genom skruven. Dorna fast betongankaret med monteringsdorn kat. nr. 850. Se sid. 10. Nu sitter ramreglarna på plats höjdjusterade 10 mm under slutgiltig regelhöjd.

14

5. Övriga reglar

Följ nu samma infästnings- och höjdjusteringsmetodik av samtliga övriga reglar som för ramreglarna. (10 mm lägre höjd än sluthöjd med 3 fästpunkter).


6. Avhuggning och reglering

7. Försänkning av justerskruvar

av justerskruvar

När samtliga reglar nivåjusterats till 10 mm under slutgiltig höjd med 3 fästpunkter i vardera regel, skall justerskruvarna huggas av jäms med ovansidan på reglarna. Avhuggning av skruvarna görs med hjälp av stämjärn.

När skruvarna i de 3 fästpunkterna i varje regel är avhuggna skall samtliga reglar justeras upp 10 mm till slutgiltig höjd. OBS! Anledningen till att justerskruvarna är avhuggna och att reglarna justeras upp 10 mm först efter avhuggningen är att justerskruvens överkant ej får komma i kontakt med senare ovanpåliggande golvskikt och skruvarna skall därför vara nedsänkta i profilen. I annat fall uppstår kortslutning i ljudisoleringen om ovansidan på skruv kommer i kontakt med golvskiktet.

15


8. Reglering av justerskruvar

Fritt ca. 10 mm mellan justerskruv och bjälklag.

10 mm

Efter det att reglarna monterats och höjdjusterats i sina 3 fästpunkter till slutgiltig rätt höjdnivå påbörjas infästning av samtliga övriga justerskruvar i regelhålen där klossar med dämpelement är förmonterade. OBS! Skruvarna skruvas ner i respektive regelhål med kloss så att ca. 10 mm återstår till bjälklaget (se bild längst upp till höger). Härefter huggs skruvarna av och skruvas ner mot bjälklaget.

16


9. Förankring av justerskruvar

Slutligen förankras skruvarna som tidigare med betongankare i underlaget. Efter det att alla reglarna är ordentligt förankrade i bjälklaget och nivåjusterats till slutgiltig höjd skall samtliga fästpunkter kollas så att alla skruvarna är nedsänkta i reglarna. OBS! Skulle någon skruv sticka upp ovanför regel (kunna komma i kontakt med kommande golvbeläggning) måste försänkning av skruv ske. Detta görs med hjälp av Granabs fräsborr för nersänkning i justersats kat.nr. 860, se sid. 10 tillbehör. Kolla slutligen att samtliga skruvar är ordentligt förankrade i underlaget.

10. Alternativa infästningar Betongankare kan i vissa projekt ersättas med betongskruv alternativt betongspik som skjuts fast med bultpistol. (OBS! Rekommenderas ej vid prefabbjälklag typ HDF.) Vid underlag av trä används träskruv.

Följ noggrant punkterna i egenkontrollens checklista, sid. 22-23.

17


11. DÖRRHÅL - Trösklar - Täcklister

12. DÖRRHÅL - Trösklar - Täcklister

System 3000

Bräda placeras på regelns vingar som underlag för senare montage av dörrtröskel eller täcklist (OBS! Ej spånskiva).

18

System 7000

Regeln monteras mitt i dörrhål så att regeln med brädan får samma höjdnivå som övriga reglar. Brädan skall skruvas och limmas mot regeln i dörrhålet. Brädan är till för senare montering av tröskel eller täcklist.


13. Montering vid hög höjd

Vid bygghöjd över 250 mm kan golvytskiktet fogas i rumshörnen för stabilisering i sidled.

14. Montering vid extra hög höjd

Granab system 7000 kan som standard nivåjusteras upp till 420 mm. Önskas höjd upp till ca 1000 mm monteras Masonitbalk på Granabreglarna. Masonitbalk finns i olika höjder och längder. Masonitbalken sätts fast i Granabregeln med sättlim typ Casco Superset nr 3879 eller likvärdigt och självborrande skruv. OBS! Infästningsskruven får ej komma i kontakt med justerskruv/dämpelement.

15. Montering av golvsockel Vid fastsättning av golvsockel skall sockel pressas ner hårt mot golvytskiktet.

19


16. Montering av plastfolie på Granabreglarna i fuktkänslig miljö

OBS! Plastfolien monteras ovanpå reglarna - ej direkt på betongunderlaget.

Montage flytande parkett

Granabsystemet inklusive reglar är av helt oorganiskt material och påverkas ej av fuktiga miljöer. Genom att plastfolien läggs ovanpå reglarna erhålls ett effektivt långvarigt fuktskydd mot ovanpåliggande golvskikt.

Montage flytande 22 mm spånskiva

Granabsystemet inklusive reglar är av helt oorganiskt material och påverkas ej av fuktiga miljöer. Genom att plastfolien läggs ovanpå reglarna erhålls ett effektivt fuktskydd mot ovanpåliggande golvskikt.

Ventilerade undergolv vid fukt, mögel och radon Granab Golvregelsystem innebär: • Fritt luftflöde mellan golvreglar och bottenplatta. • Anslutning till mekanisk undertrycksventilation kan ske för god ventilation mellan bottenplatta och golv. • För att skydda golvbeläggningen mot fukt läggs en plastfolie ovanpå de galvaniserade stålreglarna, som i kombination med mekanisk undertrycksventilation säkerställer en fuktfri miljö. • Granab Golvregelsystem används också vid radonsanering.

20

Montage masonitbalk

Plastfolie vid montering av masonitlättbalk. OBS! Plastfolien under masonitbalken.

Beställ vår ventilationsbroschyr för mer information.


Klinkerytor Granab Golvregelsystem monteras som undergolvsystem för klinkerytor i hallar och våtutrymmen i olika byggprojekt. Granabsystemet som är av genomgående oorganiskt material är okänsligt för fukt och ger samtidigt en effektiv steg- och luftljudsisolering. Reglarna monteras med c/c-avstånd 300 mm.

Exempel uppbyggnad: Granab Golvregelsystem c/c 300 mm med 22 mm golvspånskiva, skiva av oorganiskt material, fuktspärr, klinker.

Badrum C B A

A: Golvspånskiva 22 mm.

B: Skiva av oorganiskt material

C: Fallspackling.

Principritning för klinkeryta

21


CHECKLISTA 1 – Montage golvregelsystem Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000/7000

Företagsnamn: Montör: Objekt:

Lägenhets nr:

Montage golvregelsystem

Kontroll (kryssa i)

1. Montageytorna till golvregelsystemet skall sopas och dammsugas noggrannt så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar på bjälklaget/golvytorna. 2. Samtliga justerskruvar nedskruvade (nedsänkta) i golvreglarna minst 10 mm (efter ev. avhuggning) så att inga justerskruvar kommer i kontakt med golvytskiktet. 3. Samtliga golvreglar är nivåjusterade till samma höjd. 4. Mellan golvprofiler och mötande vägg finns ett mellanrum på minst 10 mm. 5. Vid skarvning av profiler finns ett mellanrum på minst 5 mm. 6. Alla justersatserna är förankrade i underlaget. 7. Installationer i och under Golvregelsystemet, har minst ett mellanrum på 5 mm till någon del av golvsystemet. 8. Montaget av Golvregelsystem har skett enligt tillhandahållna läggningsritningar.

Datum

22

Ansvarig montör


CHECKLISTA 2 – Montage golvytskikt Egenkontroll av GRANAB golvregelsystem 3000/7000

Företagsnamn: Montör: Objekt:

Lägenhets nr:

Montage golvytskikt

Kontroll (kryssa i)

1. Städningen kontrolleras noggrant före monteringen av golvytskiktet så att inga organiska eller andra restprodukter finns kvar under golvregelsystemet. 2. OBS! Kapning och bearbetning av ytskikt får ej utföras så att nedsmutsning, (t.ex. sågspån), av den städade golvytan sker. 3. Mellan golv och mötande vägg finns det ett mellanrum på minst 5 mm. 4. Golvspånskiva: Vid fastsättning av golvskivan har inget lim kommit i kontakt med justersatserna. I övrigt har anvisningar från tillverkaren av den aktuella golvskivan följts. OBS! Se till att golvspånskiveskruven ej skruvas ner i underliggande justerenhet med dämpkudde. 5. Parkett: Anvisningar från tillverkare av den aktuella parketten har följts. Som mellanlägg har lumpapp använts mellan golvspånskiva och parkett. 6. Vid bygghöjd över 250 mm fogas golvspånskivan i rumshörnen för att stabilisera i sidled (se sid 19 punkt 13).

Datum

Ansvarig montör

23


Bygg- och Miljöteknik Granab AB Tel: +46 (0) 322-66 76 50 vx Telefax: +46 (0) 322-66 76 55 E-mail: epost@granab.se www.granab.se Postadress: P.O.Box 172 S-447 24 Vårgårda Sweden Besöks-/godsadress: Verkstadsgatan 4 S-447 37 Vårgårda

Granab Monteringsanvisning  
Granab Monteringsanvisning  

Granab Monteringsanvisning

Advertisement