Issuu on Google+

Ple de Carcaixent

Nº: 2

Data: 28-02-2013

Urgència

PSD

PP

Psoe

No adscrit UxV

Bloc

Ordre del dia 1. Proposta d'aprovació de l'acta número 12, corresponent al 2012.12.20.

F

F

F

A

F

F

-

-

-

-

-

-

F

F

F

F

F

F

F

A

A

F

F

F

F

F

F

F

F

F

INTERIOR 2. Donar compte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial, amb distintiu blanc, als policies locals que han complert els 25 anys de servei. 3. Proposta de regulació de les absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal. HISENDA 4. Proposta de modificació del Pla d'Ajustament per a la contractació de personal temporal i concessió de subvencions. VÍDEO URBANISME 5. Escrit presentat per D. Vicente A. Salom Talens, acceptant el valor d'expropiació en l'expedient del "Barranc de Vilella". 6. Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança de Declaració Responsable en matèria d'activitats.

F F

F F

C F

F A

F F

F F

7. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 420/2013, de data 2013.02.13, relatiu a desestimació d'al·legacions contra l'inici de l'expedient de rescissió de la condició d'Agent Urbanitzador al Sector Nord de Carcaixent. -

VÍDEO 1 - VÍDEO 2


F

F

F

F

F

Urgència

F

F

PSD

F

F

PP

F

Psoe

F

No adscrit UxV

Bloc F

F

F

Ordre del dia URGÈNCIES 8. Expedient

sobre celebració acte cívic

de commemoració de l'11 de març pròxim.

9. Proposta d'aprovació del Conveni entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Infraestructures Territori i Medi Ambient, i l'Ajuntament de Carcaixent, per atendre les necessitats de les famílies que hagin perdut el seu habitatge habitual com a conseqüència de desnonament hipotecari o altres causes excepcionals mitjançant la utilització d'habitatges de titularitat pública i els contractes d'arrendament d'interès social. VÍDEO 10. Adhesió del Conveni de la Diputació sobre assessorament desnonaments.

F

F

F

F

F

F

F

-

-

-

-

-

-

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

MOCIONS 11. Donar compte de la moció de l'Ajuntament d'Alzira, subscrita per D. Enrique Montalvá Espanya, Regidor del Grup Popular, relatiu a l'acord agrícola amb el Marroc, aprovat pel Parlament Europeu. 12. Moció del Grup Municipal Popular, sobre revocació de manera immediata a l'acord del Consell de Ministres relatiu a l'indult del conductor homicida del veí d'Alzira José Alfredo Dolz. 13. Moció del Grup Municipal Socialista sobre adhesió amb la coordinadora d'AMPA de centres d'ensenyament públic de Carcaixent i dels consells escolars dels centres públics Francisco Pons i Navarro Daràs. 14. Moció del Grup Municipal del Bloc, relativa a la derogació de l'art. 16 de la Llei 11/2003, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. VÍDEO


Urgència

PSD

PP

Psoe

No adscrit UxV

Bloc

Ordre del dia

F

F

F

F

N

N

F

15. Moció de Carles Albert Badenes, com a regidor no adscrit, sobre assessorament a les persones afectades per desnonaments.

-

-

-

-

-

-

N

MOCIONS D’URGÈNCIA 16. Moció del Grup Municipal Units sobre cobrament de dietes per part de l’Equip Directiu del Conservatori.

-

-

-

-

-

-

N

17. Moció del Grup Municipal d'Units per València, sobre incompliment comanda del servici d’educació vial 18.Moció del Grup Municipal Socialista de Carcaixent. (Retirada per la regidora del grup Belén Oltra).

F

A

F

F

A

A

F

19. Moció del Grup Municipal del Bloc-Compromís, sobre reivindicacions laborals i socials del Dia de la Dona. VÍDEO 20. Moció del Grup Municipal del Partit Popular sobre el 8 de març, Dia de la Dona.

F

F

F

F

F

F

F 21. Informes i comunicats.

22. Precs i preguntes.


Votacions i vídeos Ple Febrer13