Page 1

PROPOSEM MILLORES PER AL BARRI DE SANTS PATRONS El projecte de peatonalització de l’entorn de l’esglèsia Sants Patrons (Pius XII i Joan XXIII) es troba pràcticament finalitzat. Pensem que l’obra feta dignifica la zona però considerem que hi ha algunes qüestions millorables.

infoBLOC

Grup Municipal: 962459076 / alzira@bloc.ws / www.bloc.ws / www.blocalzira.blogspot.com

Edita: BLOC Nacionalista Valencià d’Alzira– C/ Mare de Déu de la Murta, 33 -46600

octubre 2009

Ja que s’ha peatonalitzat el carrer Pius XII, ahí és on deuria donar-se el dol d’una forma més segura, o felicitar en una boda o en un bateig sense que la gent envaisca el carrer. Així, el cotxe funerari podria aparcar en el mateix carrer. Per a això s’haurien d’instal·lar uns pilons que pugen i abaixen com els que hi ha a La Vila per evitar que quan no hi haja ningun acte la gent aparque. Per a evitar que els conductors aparquen a la porta de l’esglèsia els maseters que hi ha just davant deurien ser d’obra com els que hi ha a la zona peatonal. Una altra millora seria dotar al carrer Pius XII d’algun banc per a sentar-se i poder gaudir d’una zona d’esplai. Per a no molestar als veïns ni a l’església, podrien ubicar-se al mig del carrer, entre els maseters d’obra que s’han posat allí. Si tens algun suggeriment o algun comentari pots adreçar-te al correu electrònic alzira@bloc.ws o al telèfon 962459076.

Carles Aranda Regidor BLOC Alzira


octubre 2009

EL COL—LEGI AUSIÀS MARCH MILLORA LES SEUES INSTAL—LACIONS PER LA GESTIÓ DEL BLOC Que la Sra. Alcadessa i el seu equip de govern no es “posen la medalla” sobre esta obra perquè s’ha fet amb els diners del govern estatal mitjançant el Plan E i, sobretot,

PERQUÈ HA SIGUT EL BLOC L‘ÚNIC PARTIT POLÍTIC QUE S’HA PREOCUPAT D’ESTA QÜESTIÓ

Des de l’any 2006 està el BLOC reclamant el tancat i millora en el Col·legi Ausiàs March perquè les instal·lacions estaven molt deteriorades. L’ampliació del recinte era necessària per a suprimir l’insalubre solar de davant i per dotar-lo d’unes instal·lacions adequades. Per fi l’any 2009 s’estan fent les millores sol·licitades.

PROPOSTES PER FER FRONT A LA CRISI Tributs locals Ha de ser el propi contribuent qui decidisca en quant de temps vol pagar el que li pertoca perquè és el contribuent i no l’Administració el que millor coneix la seua situació econòmica i pot organitzar-se per pagar sense que li supose una càrrega més. Per això proposem que estes qüestions es regulen en una ordenança específica on es contemple la possibilitat de presentar una sol·licitud prèvia d’ajornament i/o fraccionament, sempre lligada a la domiciliació del pagament; i que en eixa sol·licitud el contribuent especifique quins tributs ha de pagar i termini de l’ajornament o del fraccionament del total a pagar.

Pla de Foment de l’Ocupació Des del BLOC presentem PROPOSTES de llocs de treball per a que l’ajuntament puga incorporar-les al Pla Municipal de Foment de l’Ocupació per a famílies amb especials dificultats per trobar ocupació: - Seguint el Programa Electoral del BLOC, l’obertura de les instal·lacions esportives i culturals, si cal, dels instituts i col·legis fora de l’horari escolar. D’aquesta manera es creen llocs de treball i dotes als barris d’unes infraestructures que els veïns i veïnes poden gaudir. - Vigilants de parcs municipals. - Brigada per a la neteja del riu Xúquer en la seua part més estreta (Pont de Ferro) per a que en època de pluja tinga capacitat de desaigüe i així evitar desbordaments. - Brigada per a l’actuació en la ribera del riu junt al Poliesportiu Jorge Martínez “Aspar”, arrancant les canyes i adequant la zona per a poder gaudir del riu.

Barri Sants Patrons  
Barri Sants Patrons  

Propostes del BLOC per al projecte de peatonalització al barri de Sants Patrons. Informació projecte col·legi Ausiàs March

Advertisement