Bilten blinker broj VIII - 2015

Page 1

BILTEN broj 8. Prezentacija rada USR «Blinker» Kalošević-Tešanj za 2015 godinu.


SKUPŠTINA USR «BLINKER»

SMART TV

Dana 15.01.2015 godine ( četvrtak ) na lokalitetu jezera Dana 18.01.2015 godine u Kaloševiću, općina Tešanj, "Mrkotić" i rijeke Usore, TV SMART Tešanj je snimila članovi Udruženja sportskih ribolovaca "BLINKER" prilog o radu i djelovanju USR "BLINKER" KaloševićKalošević - Tešanj održali su redovnu izvještajnu Tešanj. Skupštinu. Snimateljska ekipa SMART TV Aida Šišić i Esad U dobrom raspoloženju i vedroj atmosferi predsjednik Ćosatović su na lokalitetima jezero Mrkotić i rijeke Skupštine Avdo Mahmutović je uspješno vodio članove Usore snimili kadrove i izjave od predsjednika Skupštine kroz slijedeće tačke dnevnog reda: Skupštine našeg Udruženja Avde Mahmutovića, 1. Izvještaj o radu za 2014. godinu; predsjednika Upravnog odbora Fahrudina Bobarića, 2. Finansijski izvještaj za 2014. godinu; sekretara Besim Sejdić, najmlađeg člana Udruženja 3. Plan rada za 2015. godinu; Mahalbašić Amara i ribočuvara Muharem Hatkić koji 4. Finansijski plan za 2015. godinu; su tom prilikom govorili o aktivnostima USR "Blinker" 5. Tekuća pitanja; Kalošević-Tešanj tokom 2014 godine kao i o planovima Uz konstataciju da je 2014 godina bila veoma uspješna, aktivnosti za narednu godinu.Navedenu emisiju moguće da su ostvarene sve planirane aktivnosti, jednoglasno su je pogledati na FB stranici Udruženje sportskih usvojene sve tačke dnevnog reda. ribolovaca „Blinker“ Kalošević-Tešanj. Plan rada za 2015 godinu sadrži između ostalog održavanje slijedećih manifestacija: - Udruženjsko takmičenje u dva kola, - Memorijalni KUP "Mustafa Mević PUĆO" - Fišijada BLINKER 2015 - Mala škola ribolova - Općinsko takmičenje u ribolovu - Poribljavanje jezera Mrkotić - Sanacija i popravak postojećih brana na rijeci Usori - Sanacija obala rijeke Usore, zasađivanje drvoreda katalpi na obalama rijeke Usore PRELISTAVANJE NOVOG BROJA BILTENA - Izgradnja ribarske-takmičarske staze na rijeci Usori u rejonu Kaloševića - Učešće na takmičenjima drugih udruženja i ribolovnih saveza - Ekološke akcije povodom: - 22. Mart Sv. Dan Voda - 22. April Sv. Dan planete Zemlje - 5. Jun Sv. Dan zaštite čovjekove okoline

DETALJ SA SKUPŠTINE ZAJEDNIČKA SLIKA

AMAR MAHALBAŠIĆ 2.


ZAJEDNIČKA RIBOLOVNA DOZVOLA

SKUPŠTINA SRS F BIH

Tokom 2015 godine USR „Blinker“ Kalošević-Tešanj je za svoje članove potipsao Ugovore sa dole navedenim Udruženjima radi obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova bez naplate dnevnih izlaza. MJESTO

POŠ. BROJ

1.USR‘ UNA‘

Bihać

77000

Krupska br.bb

2.SRD‘ ŽARAN‘

Bužim

77245

Vrhovska 42b

3.USR‘ ŽTUKA‘

Velika Kladuša

77230

Huske Miljkovića br.2

4.UGSRD‘ KLEN‘

Banovići

75290

5.SRD‘ SASTAVCI‘

Čelić

75246

6.ESRD‘ DRIJENđA‘

Gračanica

75320

7.SRD‘ DRINJAđA‘

Kladanj

75280

119.MBB br.52 035 876-766 A.Izetbe br.60/3 035 660-470 Alije Izetbegovića 37 Patriotske lige 2

8.UGSRD‘ MANJIČ‘

Kalesija

75260

Kalesija

9.SRD‘ SPREđ A‘

Doboj Istok Tuzla

74206

Velika Brijesnica Bosne Srebrene bb SKPC Mejda

11.SRD‘ RUDARKREKE” 12.SRD‘ SMUĚ‘

Tuzla

75000

Lukavac

75300

13.UGSR‘ MRENA‘

Živinice

14.UGSRD”BREZA” 15.UGSR‘ KULINA‘

UDRUŽENJE

10.SIRK‘ BISTRO‘

75000

ULICA

SEKRETAR Ernisa Kardaš 037 220-111 Amir Čosić 061 436-848 Abdulaziz Bajrektar 061 108-839 Nihad Lugavić 061 485-109 Muharem Zejčirović 061 393-780 Osman Hodžić 061 652-097 Salko Ahmetspahić 035 621-005 Žrtava genocida u Srebrenici Samir Bratić 061 630-302 Murat Džolota 062 351-324

PREDSJEDNIK

E-mail

Kasim Bešić 062 485-936 Emir Bajrektarević 061 797-593 Muhamed Miljković 061 850-223 Admir Kapić 061 411-621 Ferid Mešić 061 662-148 Ibrahim Šuvalić 061 150-601 Ahmo Gogić 061 292-165 Ramiz Tubić 061 289-007 Jusuf Krantić 061 322-311 Bahrudin Jamaković 061 720-438 Vehid Lelić 061 735-005 SalihRamadanović

ribolovci.bihac@bih.net.ba erna.kardas@live.com srdsaranbuzim@gmail.com

ug.mrenazivinice@hotmail.com jakicdrago@gmail.com

dinomilkovic76@hotmail.com

admirkapic01@gmail.com

srddrijenca@hotmail.com ahmogogic@gmail.com

Sirk.bistro.tz.@hotmail.

Dragodol br.2 035 289-463 Titova bb

Hasić Džemal 061 884-466 Izet Morankić 061 947-255

75270

Titova br.1 035 775-031

Jakić Drago 061 235-938

Breza

71370

Zanatski centar bb

Miro Vrljičak 061 417-584

Mithat Ferhatbegović 061 151 099 Nedžad Škrgić 061 869-925

Mravići Doboj Jug Jelah

74203

Bratstva I jedinstva br.13

Damir Muminović 062 933 686

Atif Hodžić 066 902 276

nedin_tukic@yahoo.com ugsrkulina@hotmail.com

74264

Kakanj

72240

adnan.mbasic@gmail.com nermin-pike@hotmail.com fadil_kubat@hotmail.com

Maglaj

74250

Maglaj Šahbaz Nusret 061 108-485

19USR‘ BLINKER‘ Kalošević-Tešanj 20.SRD”KLEN”

Jelah

74264

srd.maglaj@hotmail.com fuad.vrgovcevic@hotmail.com bistroblinker@gmail.com

Usora

74230

21.UGSR‘ VAREŽ‘

Vareš

71330

Put mira bb

22.UGSR‘ VISOKO‘

Visoko

71300

Podvisoki bb

23.UGSR‘ BISTRO‘

Zenica

72000

24.UGSR‘ BOSNA‘

Žepče

72230

25.USR‘ GORA¦ DE‘

Goražde

73000

26.USR‘ BUSOVAđ A‘

Busovača

72260

27.SRD‘ NOVI TRAVNIK” 28.KSR‘ TRAVNIK‘

Novi Travnik Travnik

72290

Obalni bulevar bb Ulica Prva br.20 032 881-605 Titova bb 038/223-368 Branitelja domovine bb Kralja Tvrtka 40/18

Adnan Mustajbašić 061 703-765 Fadil Kubat 061-805-756 Moševac Brkić Izet 062 637-038 Besim Sejdić 061 250-234 Juro Rajkovača 063 124 661 Rašid Redžepagić 032 843-446 Emir Koljenović 061 289-946 Adnan Doglod 032 242-212 Alen Terzimehić 061 414-223 Husein Bošnjo 061/331-144 Željko Varešković

Nermin Piknjač 061 795-378 Fadil Kubat 061 805-756

18..SRD‘ BOSNA‘

M.Tita bb Fx032 666-667 Alije Izetbegovića s-3 Srebrenički Žrtava rata bb Kalošević bb Fax032 661-300 Sivša bb

29.DŽR‘ BORAK‘

Široki Brijeg Sarajevo

16.SRD”JELAH” TEŠANJ 17.SRD‘ BISTRO‘

30.USR‘ SARAJEVO 1906” 31.USRD‘ ZUJEVINA‘

72270 88220

Vezirska br.4 Fra Didaka Buntića 120 A

71000 033 222-722 Hadželi bb

Hadžići

71240

32.USRD‘ ILID¦ A‘

Ilidža

71210

33.UG‘ BISTRO!‘

Sarajevo

71000

34.SRD‘ UNAC‘

Drvar

80260

XII Mart br.3 033 622-537 Azize Šačirbegović 16 Titiva bb

Teslič

74270

Svetog Save bb

35.

SRD "USORA"

Milorad Ćurčić 063 801-856 Indir Melić 061 184-040 Tončo Šušak 063 329-630 Mugdim Pešto 061 108-984 Nusret Brčkalija 061 702-634 Azem Letić 061 273-525 Senad Kapo 061 188-093 Milan Runić 034 819-745 Dušan Jotanović 065-348-748

Fahrudin Bobarić 061 152-950 Marko Bratić 063 045-504 Ilhan Klančević 061 191-208 Kenan Hodžić 061 992-330 Vladimir Ivanković 032 405-480 Nedžad Hodžić 066 789-697 Bahrudin Vrana 061 601-627 Ivica Tomičić 063 364-532 Rusmin Zukić 062 893 666 Nermin Alispahić 061 184-001 Tomislav Lovrić 063 385 969 Anton Šafhauzer 061 357-982 Edin Avdić 061 351-315 Samir Jaganjac 061 900-666 Adnan Osmanagić 061 201-620 Miroslav Dodig 066 717-413 Branka Smiljanić 065-542-810

Dana 21.02.2015 godine u Sali hotela „Rudar“ u Tuzli održana je izvještajna Skupština SRS F BiH. Tokom Skupštine dodijeljene su nagrade i priznanja Udruženjima i pojedincima koji su dali svoj doprinos razvoju sportskog ribolova u proteklom periodu. Udruženje sportskih ribolovaca „Blinker“ KaloševićTešanj je dobitnik Zahvalnice za izuzetan doprinos razvoju sportskog ribolova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zahvalnicu je u ime Udruženja primio predsjednik Udruženja Fahrudin Bobarić.

piro.lms@bih.net.ba dzemal.hasic@live.com

srdbreza@gmail.com nedzad_skrgic@hotmail.com

markobratic.mb@gmail.com ilhank@bih.net.ba porupvi@bih.net.ba emir.koljenovic@gmail.com bistroze@yahoo.com adoglod@gmail.com nedzad.preko@hotmail.com RIBOČUVAR 061-432-457 bahrudin.vrana@hotmail.com ivicatomicic3@gmail.com riibolovci.ntr@gmail.com indir.melic@hotmail.com alispahic_nerko@hotmail.com dsrborak@gmail.com usr.sarajevo@gmail.com asafhauzer@gmail.com ruzicdarko2@gmail.com usrd.ilidza@gmail.com info@bistrobih.ba bistrobih@gmail.com miroslavdodig@yahoo.com

ZAHVALNICU PRIMIO PREDSJEDNIK UDRUŽENJA FAHRUDIN BOBARIĆ

USR

«BLINKER» KALOŠEVIC TEŠANJ

ADEM BOBARIĆ i BESIM SEJDIĆ 3


ZAJEDNIČKA SLIKA MLADIH EKOLOGA

4.


USR "Blinker" Kalošević-Tešanj je tokom mjeseca avgusta i septembra 2015 godine na osnovu godišnjeg programa rada otpočelo II. fazu sanacije "Mevića brane" na rijeci Usori u Kaloševiću, općina Tešanj. Nakon što su vrijedni članovi Blinkera svojim volonterskim radom izvršili pripremu i postavljanje drvenih nosača na branu, radna mašina je izvršila deponovanje kamena u branu, te je naš vrijedni mašinista finalizirao izgled vodopropusne brane. Time je okončano saniranje postojeće "Mevića brane" na rijeci Usori koje je realizovano u dvije faze tokom 2014 i 2015 godine. Bitno je napomenuti da su novčana sredstva u iznosu od 2.500,00 KM obezbjedili članovi Blinkera od prodaje ribolovnih dozvola. Brana će imati višestruku korist, postojećom akumulacije vode stvaraju se nova staništa za biljni i životinjski svijet rijeke Usore, omogućuje se napajanje okolnih bunareva i parcela poljoprivrednog zemljišta, stvaraju se bolji uslovi za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na rijeci Usori.

5.


Dana 18.04.2015 godine oko 11,00 sati na lokalitetu ribolovnog revira "Jezero Mrkotić" članovi Udruženja sportskih ribolovaca "BLINKER" iz Kaloševića, općina Tešanj izvršili su poribljavanje jezera jedinkama šarana veličine 2-3 kg. Za nabavku 300 kilograma šarana predviđena su novčana sredstva od 1.500,00 KM. Poribljavanje je izvršeno shodno godišnjem planu rada a finansijska sredstva su obezbjeđena od članarine koju ribolovci plaćaju prilikom kupovine ribolovne dozvole. Riba je isporučena od strane DOO "Ribarstvo" Brod uz urednu prateću dokumentaciju (otpremnica, fiskalni račun, potvrda o zdravstvenom stanju životinja koja se otprema prevoznim sredstvima u unutrašnjem prometu- VS obrazac). Loše vrijeme ( kiša ) nije spriječilo članove USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj da se odazovu i prisustvuju poribljavanju ribolovnog revira "Jezera Mrkotić" i njihovi pozitivni komentari i osmjeh na licima prikazuju zadovoljstvo ribiča provođenjem poribljavanja. Predsjednik Udruženja Fahrudin Bobarić je na kraju poribljavanja prisutnima članovima rekao da će USR "Blinker" KaloševićTešanj u narednom periodu intezivno raditi na obezbjeđivanju materijalnih preduslova za provođenjem dadatnih poribljavanja ribolovnog revira "Jezero Mrkotić" i rijeke Usore a sve u cilju obezbjeđivanja što boljih uslova za ribolov našim članovima i gostima koji vrše ribolov u našoj ribolovnoj zoni.

6.


Dana 19.04.2015 godine članovi Udruženja sportskih ribolovaca "BLINKER" iz Kaloševića-Tešanj u sklopu svojih redovnih aktivnosti predviđenim godišnjim planom rada, povodom Svjetskog dana planete zemlje organizovali su ekološku akciju pod nazivom "POSADIMO ŽIVOT". Tokom akcije volonteri iz mjesnih sredina Kalošević i Mrkotić na lokacijama pored rijeke Usore i "Jezera Mrkotić" zasadili su preko dvije stotine sadnica "Jasen", "Orah", "Katalpa" i "Vrba". Cilj sađenja sadnica je da ozelenimo obale rijeke Usore i zaštitimo zemljište od erozija koje su u zadnje vrijeme česta pojava usljed obilnih kiša i izlijevanja rijeke Usore iz svog korita. Ovom prilikom se zahvaljujemo Javnom preduzeću "ŠUMARIJA" Tešanj i članu našeg Udruženja Unkić Himzo, koji su obezbjedili nabavku sadnica za izvođenje ove akcije. Na kraju akcije organizovan je zajednički ručak i druženje na prelijepom Jezeru Mrkotić gdje su pojedini ribiči okušali svoju ribarsku sreću loveći po sistemu "UHVATI I PUSTI".

7.


Dana 16.05.2015 godine na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa "Jezero Mrkotić" u mjestu Mrkotić, općina Tešanj članovi Udruženja sportskih ribolovaca "BLINKER" Kalošević-Tešanj održali su Udruženjsko takmičenje u ribolovu u disciplini "ulov ribe udicom na plovak". Takmičenju je pristupilo 32 člana Udruženja u kategorijama Kadeti, Juniori i Seniori. Veoma ugodan dan za ribolov, vrijeme bez puno sunca i bez kiše, doprinjelo je da su ribiči imali bogat ulov. Za vrijeme takmičenja ribiči su u svoje mreže pored ostalih riba ulovili 38 šarana sa ukupnom težinom šarana od 110 kg. Ribolovno takmičenje uveličali su svojom posjetom sekretar Sportskog saveza općine Tešanj Srkalović Mirsad, Predsjednik savjeta MZ Mrkotić Unkić Nedžad i Predsjednik SRD "BOSNA" Maglaj Vrgovčević Fuad, te drugi članovi, brojni prijatelji i simpatizeri našeg Udruženja. Nakon trosatnog takmičenja ostvareni su slijedeći rezultati: KADETI: 1. Letić Hakija ulov 4,460 kg 2. Mahalbašić Amar ulov 4,130 kg 3. Sejdić Dženan ulov 2,720 kg JUNIORI: 1. Rizvanović Aldin 4,750 kg 2. Cerovac Amil ulov 0,460 kg 3. Bobarić Ibrahim 0,280 kg SENIORI: 1. Mujčinović Enes ulov 18,590 kg 2. Hodžić Muhamed ulov 9,560 kg 3. Unkić Ismet ulov 9,070 kg Majstor staze: Mujčinović Enes Eko ribolovac: Rizvanović Adin Najmlađi učesnik: Davarović Emrah Najboljim pojedincima uručene su nagrade u vidu medalja i diploma. Nakon sportskog nadmetanja upriličen je zajednički ručak i druženje ribolovaca, kojom prilikom je dodijeljeno posebno priznanje za najboljeg kuhara Mahmutović Avdo sa čijim kulinarskim specijalitetima su bili oduševljeni svi učesnici takmičenja, simpatizeri i gosti.

8.


Dana 30.05.2015 godine (subota) na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa „Jezero Mrkotić“ u mjestu Mrkotić, općina Tešanj, u sklopu manifestacije „DANI MJESNE ZAJEDNICE KALOŠEVIĆ“, članovi Udruženja sportskih ribolovaca „BLINKER“ organizovali su „Otvoreno takmičenje u ribolovu udicom na plovak“. Po izuzetno lijepom majskom danu takmičenju je pristupilo trideset takmičara u kategorijama Kadeti, Juniori i Seniori. Takmičili su se članovi domaćinskog Udruženja kao i članovi Udruženja sportskih ribolovaca iz Maglaja, Žepča, Srebrenika i Ilijaša. Pored takmičara, današnjem događaju prisustvovao je veći broj građana, simaptizera našeg Udruženja. Nakon trosatnog takmičenja sudijski žiri u sastavu Hatkić Muharem, Bobarić Fahrudin i Sejdić Besim objavili su postignute rezultate u ribolovu:

KADETI: 1. Letić Hakija 2. Smajić Muharem 3. Mahalbašić Amar JUNIORI: 1. Rizvanović Aldin 2. Hodžić Belmin 3. Bobarić ibrahim SENIORI: 1. Alić Mirza 2. Alispahić Bego 3. Huskić Adis

Dodijeljena su priznanja za: 1. Majstor staze – Alić Mirza iz Ilijaša sa ulovom od 2.300 gr., 2. Eko ribolovac – Grbić Hasan iz Tešnja, 3. Najmlađi učesnik – Mahalbašić Amar iz Mrkotića. Nagrađeni su za ostvaren uspjeh dobili diplome i medalje a majstoru staze je dodijeljen pehar. Da atmosfera bude „na nivou“ pobrinuo se vokalnoinstrumentalni sastav „Meraklije Bend“ u sastavu Tahir Navrboc, Adnan Saltagić i Bahrudin Nočić koji su svojim izvođenjem muzičkih numera nabravili sjajan ambijent kod prisutnih ribololovaca i drugih posjetilaca.

9.


PREMIJER FEEDER LIGA FEDERACIJE BiH - DRUGO KOLO - JEZERO MRKOTIĆ Dana 31.05.2015 godine u organizaciji USR "Blinker" Kalošević-Tešanj održano je drugo kolo otvorenog prvenstva u lovu ribe FEEDER tehnikom. Otvorenom prvenstvu u lovu ribe Feeder tehnikom u kategoriji Seniori, odazvalo se se sedamnaest takmičara koji su stigli iz raznih općina na području FBiH ( Sarajevo, Tuzla, Usora, Srebrenik, Kalesija, Banovići i Brčko. Dan je bio sunčan, voda mirna i ugodna za ribolov, ribiči su se naoružali svojom pratećom opremom i takmičenje je nakon pripreme otpočelo u 10,00 sati. Ribiči su lovili do 15,00 sati, riba je slabo radila ali to nije umanjilo draž sportskog ribolova, javilo se nekoliko šarana, babuške, klena i nezaobilazna bjelica. Bilo je nekoliko "otkidanja" najlona, čak i "ispravljanja" udica kod takmičara na stazi. Nakon petosatnog takmičenja sudijski žiri u sastavu Sejdić Besim, Hatkić Muharem, Odobašić Hajrudin i Čaplja Mirsad objavili su službene rezultate postignute na takmičenju:

SEKTOR "A": 1. Dragan Koler 2. Rusmir Arnautović 3. Dinko Macić 4. Marko Bratić 5. Seid Kovačević 6. Sanjin Djedović SEKTOR "B": 1. Elvis Luganić 2. Amir Taletović 3. Zlatan Sitarević 4. Adem Mumić 5. Ismail Hadžić 6. Kenan Hajdarević SEKTOR "C": 1. Nihad Buljubašić 2. Armin Imamović 3. Ahmetašević Amir 4. Bradvić Goran 5. Saša Mičević Majstor staze je Luganić Elvis sa ulovom od 1.920 grama. Najboljim pojedincima su uručene nagrade u vidu medalja, diploma i pehara. U ime USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj zahvaljujemo se našim sportskim prijateljima koji su danas na jezeru Mrkotić pokazali sve ljepote i čari Feeder tehnike.

10.


RIBARSKA PJESMA

BONTON ZA RIBOLOVCE Nazivati sebe ribarom, ne znači ustati rano, otići na vodu upecati sve što se zakači na udicu, ili još gore od toga praznom trokrakom, najlonu, struni, upredenici itd. bez mamaca grebati po dnu riječnog korita pokušavajući da na taj način dođete do ribe, zatim brže bolje kući da se pričaju “hvalospevi o uspješnom pecanju” te da se tako “ubijena riba” čim prije isprži i pojede. Ako se tako ophodite prema pecanju i ribi lakše i jeftinije je da odete u ribarnicu i kupite ribu. RIBOLOVAČKI BONTON zvanično nije napisan, ali pročitajte ova osnovna pravila ponašanja na vodi i oko nje, i pokušajte da ih ispoštujete: • Vratite u vodu ribu koja je ispod dozvoljene mjere! • Vratite u vodu ribu koja je puna ikre ! • Ne nosite kući više od 10 komada ulovljene ribe. • Ako već niste – počnite, bar povremeno, da primenjujete princip UHVATI I PUSTI. To znači da trebate uhvatit ribu radi zadovoljstva, slikati se sa ulovom zbog uspomene i vratiti u vodu zbog budućnosti. • Počisti smeće koje si zatekao, mnogo je ljepše pecati na čistoj obali. • Obalu ostavi uvek čistu. • Ribolovnom mjestu prilazite što je tiše moguće • Ne stvaraj buku na ribolovnom mjestu. • Uvijek zatraži dopuštenje (od ribolovca koji je prije tebe došao) za ribolov u njegovoj blizini. • Pažljivo rukuj priborom i ne prebacuj svojim preko tuđeg. • Ne zabacuj blizu kolege koji je prvi došao, odmakni se malo od njega. • Ne postoje privatna ribolovna mesta. • U prolazu do ribolovnog mjesta uvek pozdravi ribare jednostavnim pozdravom „BISTRO“. • Ne bućkaj po vodi. • Ako se voziš čamcem, uspori kad prolaziš pored mjesta na kojima drugi pecaju, ugasi motor, prođi veslajući, a ako je moguće i odmakni se malo. • Spremi kompletan pribor ( sve što ti je potrebno ) prije pecanja, ne dozvoli da tražiš od kolege da ti pozajmi jednu udicu, olovo i sl. • Ako ti neko dijete zatraži udicu ili neki deo sitnog pribora – daj mu, to su ipak naši nasljednici. • Ne savjetuj nikoga i ne nameći svoje mišljenje ako ti savjet i mišljenje niko nije tražio. • Nikada ne ismejavaj mlađeg kolegu ribolovca, i druge ribolovce uopšte, zbog manjka iskustva, početničkog rukovanja priborom ili slabijeg ulova. Tvoj odnos prema ribi, vodi, obali i drugim ribolovcima je ogledalo tvog karaktera, odgoja i humanosti. Bilo bi lijepo kada bi se svi ovako ponašali, kada bi poštovali pravila. Očuvajmo našu okolinu kako bi ljepše živjeli. Bistro!

11.

Ribarska Tajna U Tihoj noći pored rijeke Usore, dok se cvrčak oglašava sve do zore. Iz tranzistora starog muzika se čuje, da svi ljudi znaju stari ribar tu je. Sjedi ribar stari zamišljeno gleda, nezna mreže svoje gdje on da poreda. Gdjeli riba pliva, kud je nosi talas, mreže su mu prazne, nema sreće alas. Mjeseca da pita da mu oda tajne, ili grane krošnje stare vrbe bajne. Da odaju tajne, gdje sad riba pliva? Dali iza sedre gdje se voda sliva, il dubini tamnoj, negdje dal se skriva? Samo vjetar nježni što miluje grane, a i hrast stari što bdije sa strane. Neku tajnu vidi ili tiho čuje, sakrivena tajna vječno ona tu je. Dok god voda teče tajnovito silno, sve dok vjetar puše oko grana milno. Ribar mreže baca i sjeda u čamac, il s ribarskim štapom zabacit će mamac. Jer i ribar stari ima svoje tajne, koje znaju zvijezde vedrog neba sjajne. Kad će sjest u čamac da ga voda njiše, il sa stapom mamac bacit malo više. Dal dok sunce sija ili poslije kiše, il kad rosna trava bajtom zamiriše, Ljubomorno ribar svoje tajne krije, i kad nema sreće on se opet smije. Što su mreže prazne, gdje se riba skriva, stari ribar misli, sudbina je kriva.


PORIBLJAVANJE JEZERA MRKOTIĆ - ŠKOBALJ, BJELICA, DEVERIKA,CRVENPERKA U drugoj polovini 2015 godine vrijedni članovi našeg Udruženja Adil Numić, Mirsad Čaplja, Dževad Čaplja, Edin Brković, Besim Sejdić, Halil Mahalbašić i Fahrudin Bobarić organizovali su u dva navrata poribljavanje jezera Mrkotić, na način da su: - 04.10.2015 godine sa jezera Modrac doveženo je oko 200 kg ribe koja je ulovljena na ribolovnom KUP takmičenju grada Tuzle u organizaciji SRD «RUDAR KREKA» Tuzla. Većina dovezene ribe je «bjelica» te «crvenperka» i «ceverika». - 25.10.2015 godine iz rijeke Bosna u Žepču doveženo je oko 100 primjeraka ribe «škobalj», «šljivar» i «klen» koja jeulovljena na ribolovnom KUP takmičenju grada Žepča, koje je održano u organizaciji SRD «BOSNA» Žepče. Ovom prilikom se javno zahvaljujemo SRD «RUDAR KREKA» Tuzla i SRD «BOSNA» Žepče, jer su nam isti zaista nesebično i bez ikakve nadoknade donirali gore pomenuti riblji fond radi poribljavanja jezera Mrkotić

SRD «RUDAR KREKA» TUZLA SRD «BOSNA» ŽEPČE

12.


OPĆINA TEŠANJ - DONACIJA RAČUNARSKE OPREME UDRUŽENJU BLINKER Tokom 2015 godine Općina Tešanj, na čelu sa gosp. Suad Huskić je Udruženju sportskih ribolovaca «BLINKER» Kalošević-Tešanj dodijelila računar sa monitorom i štampačem. Navedena oprema je dodijeljena kao doprinos ka stvaranju uslova za bolji i funkcionalniji rad našeg Udruženja te se ovom prilikom javno zahvaljujemo menadžmentu Općine Tešanj na ovoj vrijednoj donaciji.

WEB STRANICA SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE TEŠANJ Krajem 2015 godine kreirana je i puštena u rad web stranica Sportskog saveza općine Tešanj www.sportskisaveztesanj.ba na kojoj je dostupan pregled aktivnosti svih sportskih klubova sa područja općine Tešanj među kojima se nalazi i naše ribolovno udruženje. Stranica se redovno ažurira i na istoj je moguće dobiti sve potrebne informacije o ligaškim takmičenjima, rezltatima utakmica, turinirima, kao i drugim sportskim aktivnostima. Slanje informacija o sportskim događajima moguće je izvšiti putem emaila: sportskisaveztesanj@hotmail.com koje će moderator stranice Mirsad Srkalović objaviti na stranici.

www.sportskisaveztesanj.ba

13.


SPORTSKO TURISTIČKI KOMPLEKS «JEZERO MRKOTIĆ» Sportsko turistički kompleks „Jezero Mrkotić“ se nalazi u mjestu Mrkotić, općina Tešanj. Radi se o izletištu na kojem je omogućen dolazak svim građanima koji žele da borave u prirodi. Samo izletište ima veoma bogat sadržaj koji čine vještačko jezero koje je izgrađeno 2005 godine i koje ima površinu od 12000 m2. U neposrednoj blizini jezera izgrađen je stadion za nogomet, teren za odbojku na pijesku, staza za šetanje, nadstrešnice sa klupama za odmor, zasađeni su drvoredi „Katalpi“ sa klupama za sjedenje, izgrađena je ribarska kuća, WC, postavljena je rasvjeta, instaliran je video nadzor i bežični internet, postavljeno je više metalnih i betonskih buradi za odlaganje otpada, čime su stvoreni jedinstveni uslovi za boravak u prirodi i upražnjavanje sportsko-rekreativnih aktivnosti za sve građane. Jezero Mrkotić je veoma bogato raznim ribljim vrstama među kojima dominira šaran, babuška, som, amur i druge vrste bijele ribe. Na jezeru se primjenjuje režim sportsko rekreativnog ribolova koji je uređen Pravilnikom o radu jezera Mrkotić. Zbog veoma pristupačnog terena i izgrađene ribolovne staze na jezeru se svake godine održava čitav niz takmičenja u ribolovu među kojima dominira disciplina „ulov ribe udicom na plovak“ i „feeder tehnika“. Ribolov na jezeru Mrkotić je dozvoljen isključivo u periodu od 01.06. do 01.11. tekuće godine, samo u danima vikenda (subota i nedelja) od 07,00 do 19,00 sati. Na jezeru se svake srijede tokom mjeseca avgusta tekuće godine organizuje noćni ribolov, radi izlova soma. U sklopu sportsko-turističkogkompleksa „Jezero Mrkotić“, pored rijeke Usore izgrađen je sistem za navodnjavanje jezera Mrkotić, tzv. „točak“ promjera 6 metara, koji se pokreće snagom vodenog toka i koji svojim okretanjem pruža jedinstvenu atrakciju posjetiocima jezera Mrkotić. Dolazak do jezera Mrkotić je veoma jednostavan jer se jezero nalazi 250 metara od magistralnog puta M-4 Doboj-Teslić, s lijeve strane puta gledano prema Tesliću. Na jezeru često borave izletnici, turisti, sportisti, ribolovci i drugi građani koji pored lijepog druženja i boravka u prirodi imaju jednu zajedničku obavezu da nakon svog boravka u prirodi očiste za sobom smeće tj. da se ponašaju „domaćinski“ prema postojećoj infrastrukturi i izgrađenim objektima na jezeru Mrkotić. U narednom periodu planirano je da se na sportsko turističkom kompleksu „Jezero Mrkotić“ nastavi sa izgradnom infrastrukture za potrebe građana među kojima izdvajamo izgradnju prostora za najmlađe (ljuljaške, klackalice i drugo). Jezerom Mrkotić upravljaju članovi Udruženje sportskih ribolovaca „BLINKER“ Kalošević-Tešanj, uz podršku Općine Tešanj i mjesne zajednice Mrkotić.

14.


MJESTO ZA ODMOR, REKREACIJU I RIBOLOV

15.


SSRD ZDK - DODJELA PRIZNANJA ZASLUŽNIM U Zenici je 08.11.2015. godine u sklopu organizacije KUP-a SSRD ZE-DO kantona upriličena dodjela priznanja udruženjima, sportskim radnicima, ekipama i takmičarima koji su dali doprinos u radu Saveza i njegovih članica. Priznanja je uručio predsjednik Saveza Ilhan Klančević koji je u svom obraćanju prisutnim istakao da su svi nagrađeni svojim zalaganjem i radom zaslužili priznanja koja im se ovim putem dodjeljuju, ali da ima još mnogo zaslužnih za dugogodišnji dobar rad Saveza i njegovu opstojnost. Pored nagrađenih članova iz drugih Udruženja iz Zeničko dobojskog kantona, nagrađeni su i članovi USR "Blinker" Kalošević-Tešanj i to: - Mahmutović Avdo - “Plaketom” za doprinos u radu SSRD ZDK-a. - Hatkić Muharem -“Značkom za zasluge”. Radi se o istaknutim aktivistima koji su dali ogroman doprinos na unapređenje sportsko – rekreativnog ribolova, rada Saveza i njegovih članica.Njihov doprinos u razvoju sportskog ribolova i promociji ZE-DO kantona je neprocjenjiv. U ime Udruženja sportskih ribolovaca "Blinker" Kalošević-Tešanj Iskreno i od srca čestitamo svim dobitnicima priznanja kao i rukovodstvu SSRD-u ZDK-a na dobroj organizaciji ribolovnog KUP takmičenja.

16.


DELIĆ DANTES - MODERATOR WEB STRANICE WWW.BLINKER.COM.BA Tokom 2015 godine puštena je u rad web stranica Udruženja sportskih ribolovaca «BLINKER» Kalošević-Tešanj www.blinker.com.ba . Stranicu je potpuno besplatno izradio moderator stranice Delić Dantes iz Tešnja. Delić Dantes je član našeg Udruženja i tokom praćenja rada Udruženja i svih aktivnosti koje Udruženje provodi na polju ekologije, sportskog ribolova i rada sa djecom, isti je nesebično predložio da za potrebe našeg Udruženja kreira i održava pomenutu web stranicu. I tako korak po korak, naš Dantes izvrši unos osnovnih informacija, aktuelnih događanja, korisnih savjeta, pravilnika i mnoštva fotografija, te web stranica ugleda svjetlo dana. U momentu pisanja ovog članka web stranica je imala oko 20.000 posjeta za period od šest mjeseci, što dovoljno govori o samoj stranici. Kada smo Dantesu ponudili plaćanje njegovih usluga isti je to kategorički odbio uz komentar da on ovakve stvari radi iz ljubavi prema ribolovu, i da time daje svoj doprinos razvoju našeg Udruženja. Šta reći za ovakvog entuzijastu osim veliko HVALA Dantese!

www.blinker.com.ba

17.


PRVENSTVO FEDERACIJE BiH - PLOVAK - JEZERO MRKOTIĆ Dana 04.07.2015 godine na ribarskoj stazi ribolovnog revira "Jezero Mrkotić" u mjestu Mrkotić, općina Tešanj održano je Prvenstvo Federacije BiH u sportskom ribolovu, disciplina "ulov ribe udicom na plovak" u organizaciji Sportskog ribolovnog saveza F BiH. Na takmičenju je učestvovalo sedamnaest ekipa i dva pojedinca u seniorskoj konkurenciji, te dvije seniorke, koji su stigli iz Velike Kladuše, Maglaja, Jajca, Visokog, Živinica, Usore, Gračanice, Kaknja, Jablanice, Tuzle, Ilijaša, Žepča, Vogošće, Zenice, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Doboj Juga i Tešnja. Takmičenje je otvorio predsjednik SRS FBiH gosp. Hodžić Osman koji je svim takmičarima zaželio dobre ulove i sportske rezultate. Lijepo vrijeme i dobar odziv takmičara stvorili su optimalne uslove za sportsko nadmetanje. Riba je relativno slabo radila, lovio se sitni keder, klen, babuška i šaran. Nakon četiri sata takmičenja sudijska ekipa u sastavu Nesimi Sead, Jagar Milan i Sinanović Zijad objavili su postignute rezultate: Ekipno: 1. UGSR "KULINA" Doboj Jug 2. SRD "VRBAS" Gornji Vakuf-Uskoplje 3. UGSR "BISTRO" Zenica Pojedinačno seniori: 1. Bešić Amir - Kakanj - majstor staze 2. Kamišević Metuzalem - Doboj Jug 3. Bošnjak Tomislav - Gornji Vakuf-Uskoplje Pojedinačno seniorke: 1. Ihtijarević Mersiha 2. Bukurević Ermina Najboljim pojedincima i ekipama uručene su nagrade u vidu medalja, pehara i diploma. Zajednički ručak i druženje organizovan je u motelu "MRAČAJ" gdje je izvršeno proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Zahvaljujemo se našem foto-reporteru Amir Kurdić, koji je zabilježio nekoliko kadrova sa takmičenja. Čestitke pobjednicima i do slijedećeg susreta, sportski pozdrav BISTRO!

18.


Dana 05.07.2015 godine u prelijepom ambijentu jezera "Mrkotić" u mjestu Mrkotić, općina Tešanj održan je ribolovni KUP Federacije BiH u sportskom ribolovu, disciplina "ulov ribe udicom na plovak" u organizaciji Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH. Domaćin takmičenja je Udruženje sportskih ribolovaca "BLINKER" Kalošević-Tešanj čiji članovi su pripremili i postavili takmičarsku stazu na na ribolovnom reviru "Jezero Mrkotić". Takmičenje je bilo ekipnog karaktera za kategorije Seniori/ke. Takmičenju je pristupilo petnaest ekipa koje su stigle iz raznih općina Federacije BiH. Takmičenje je otvorio predsjednik SRS FBiH gosp. OSMAN Hodžić, dok se prisutnim takmičarima i gostima obratio načelnik Općine Tešanj gosp. SUAD Huskić koji je na prigodan način svim takmičarima zaželio dobre takmičarske rezultate, te da se ugodno osjećaju na teritoriji jedne o najuspješnijih općina u BiH na ekonomskom planu, ekološkoj odgovornosti, iskazanom gostoprimstvu i drugim epitetima koje krase općinu Tešanj i njenje stanovnike. Takmičenje je trajalo šest sati ( priprema i takmičenje ) u tri sektora, nakon čega je vrhovni sudija gosp. ZIJAD Sinanović iz Zenice, uz svoje pomoćnike izvršio vaganje postignutih ulova i sumiranje rezultata. Proglašenje pobjednika izvršeno je u Motelu "MRAČAJ" gdje su prisutni gosti i takmičari uživali u kulinarskim vještinama i gostoljubljivosti radnog osoblja u motelu "Mračaj". Ostvareni plasman: 1. SRD "BOSNA" Žepče 2. SRD "VISOKO" Visoko 3. SRD "RUDAR-KREKA" Tuzla Najbolje ekipe nagrađene su peharima, medaljama i dipomama. Da bi obračun postignutih rezultata bio jednostavan, brz i učinkovit pobrinuo se gosp. BANE Nastić iz Doboja, koji je izradio elektronski program za obračun rezultata pod nazivom "RIBA". Navedeni program je dosptupan besplatno svim zainteresovanim licima koja imaju potrebu za korištenjem istog. Sekretar navedenog takmičenja gosp. SEAD Nesimi je na ovom takmičenju iskoristio navedeni program i izvršio veoma brz i efikasan obračun postignutih rezultata. Medijski sponzor navedenog takmičenja bila je TV SMART iz Tešnja koja je na licu mjesta snimila prilog za sportsku emisiju "SPORTAL" koju uređuje i vodi jedan od najuspješnijih sportskih novinara našeg kraja gosp. HALID Fejzić, a sam prilog se može pogledati na web stranici www.blinker.com.ba Domaćin takmičenja USR "Blinker" Kalošević-Tešanj se ovom prilikom javno zahvaljuje svima koji su dali svoj doprinos da se ovo prestižno takmičenje održi u najboljem mogućem redu. 19.


MALA ŠKOLA RIBOLOVA

A

M

VA

U periodu od 17.08.2015 do 21.08.2105 godine članovi USR „BLINKER“ Kalošević-Tešanj realizovali su projekat MALA ŠKOLA RIBOLOVA koju su pohađali dječaci i djevojčice uzrasta od sedam do šesnaest godina. Projekat se finansira iz budžetskih sredstava općine Tešanj. Dana 21.08.2015 na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa "Jezero Mrkotić" u organizaciji USR "BLINKER" KaloševićTešanj održano je ribolovno takmičenje za polaznike "Male škole ribolova" u disciplini "ulov ribe udicom na plovak". Takmičenju je pristupilo 36 polaznika škole ribololova u dvije kategorije za dječake "kadeti" i "juniori" te jedna kategorija za djevojčice "kadetkinje". Nakon dvosatnog takmičenja sudijski žiri je proglasio najbolje pojedince i pojedinke: LA RIBO Š KO LO LA Kadeti: 1. Amar Mahalbašić 2. Almin Ćemanović USR «BLINKER» 3. Begović Kenan KALOŠEVIC TEŠANJ Juniori: 1. Ibrahim Bobarić 2. Aldin Rizvanović 3. Selmedin Mević Kadetkinje: 1. Nermina Delić 2. Ajna Numić 3. Raza Žilić Majstor staze: Ibrahim Bobarić Eko ribolovac: Edvin Bašić Najboljim ribolovcima uručene su nagrade u vidu diploma, medalja i prigodnih poklona u ribolovnom priboru i opremi. Na kraju su članovi Upravnog odbora USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj Adem Bobarić, Adil Numić i Besim Sejdić izvršili dodjelu diploma o uspješno stečenim teoretskim i praktičnim znanjima iz oblasti sportskog ribolova za polaznike škole ribolova, kao i ribolovnih dozvola za 2015 godinu, dok su štapovi i ribolova oprema uručeni na početku škole ribolova svim polaznicima. Ovim putem se javno zahvaljujemo menadžmentu Općine Tešanj na čelu sa načelnikom gosp. Huskić Suad koji su iz budžeta općine Tešanj finansirali kompletan projekat "Mala škola ribolova". Zaista je bilo divno gledati male ribolovce kako love ribu, pa čak i po kiši koja je nakratko padala, ozarena i srećna lica kod ulova ribe, pažljivo nadgledanje toka takmičenja i vaganja ulovljene ribe, a tek kad je počela dodjela nagrada najboljim ribolovcima, bilo je čak i iskrenih dječijih suza. Nadam se će se ovakvi projekti realizovati i u budućem radu USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj kao i u drugim ribolovnim udruženjima jer "na mlađima svijet ostaje". 20.


UHVATI I PUSTI Ovaj pokret za vraćanje u prirodu ulovljenih riba je najvažnija radnja u nizu mjera za očuvanje ribljih vrsta od izumiranja. Lijep je osjećaj vidjeti sve više ribolovaca, i to naročito mladih, koji su se opredjelili za ovaj pokret. Ubjeđen sam da će nam vode ponovo biti pune zdravih i genetski čistih linija autohtonih, a ponegdje i endemskih vrsta salmonida. Tek ćemo poslije moći da pratimo dalje rekorde u veličini riba iz naših voda. Imaćemo mogućnost za više izlazaka u ribolov, za dolazak više turista u naše krajeve, ali isto tako i daleko veće lično zadovoljstvo većim mogućnostima ulova. Paralelno sa širenjem ovog ličnog opredjeljenja treba nastojati da se riba što više sačuva od stresa i povreda prilikom ulova, izvlačenja, slikanja, otkačivanja i vraćanja. Pravi se dosta grešaka, najčešće nenamjernih, ali koje nesvjesno štete mogućnost preživljavanja po povratku u vodu. Evo desetak prijedloga kako to osigurati: 1. Koristi samo udice bez kontra kuke (kukca – zaperka). Ako ih nemaš stisni kukac sa kliještima. Ne koristi nehrđajuce udice. Koristi stalno jednokuke, a nikako dvokuke ili trokuke. Danas postoje udice cirkularnog oblika, koje kače zamo za usta, a ne duboku u grlu. 2. Riba se na smije puno zamarati, već je treba privući što brže do sebe ili meredova. Zamaranje čini veći stres, a naročito toksično djelovanje mliječne kiseline, koje se stvara velikim naprezanjem misića, a to zna ostviti dugotrajne i nepopravljive promjene na mišićima i drugim organima. 3. Ne koristi pretanke najlone da bi mogao kraće zamarati ribu. Nije dobro da riba otrgne udicu i nestane sa njom. 4. Riba se oslobađa udice sa peanom dok je riba još u vodi. Ako udica leži duboko postoje pomoćna sredstva za otkačivanje udica iz dubine grla ribe. 5. Ako se mora koristiti meredov (mrežica za vađenje riba), onda ona mora biti bez čvorova. Najbolje je ribu ne izvlačiti iz vode, pa ni sa meredovom. Ni mala riba se ne smije vaditi iz vode podizanjem sa najlonom. Težina ribe povlači i oštećuje kičmenu moždinu, odmah uz mozak. 6. Riba se prihvata isključivo mokrim rukama, jer se tako manje oštećuje sluz, koja je zaštitni sloj. Na oštećenoj sluzi brzo se razvijaju gljivice. 7. Ne izvlači ribu iz vode, a naročito ne preko kamenja, trave i granja. Pazi na temperature ispod 0 stepeni Celzijusa, jer mraz brzo ošteti očne sluznice i time trajno ošteti vid ribe. 8. Oprezno sa fotografisanjem! Mnoge ribe mogu maksimalno biti samo minut – dva van vode. Dobri snimci se odlično prave sa ribom u vodi. Prilikom držanja riba se ne smije pritiskati, jer se oštećuju unutrašnji organi. Ribu treba oprezno prihvatiti dlanovima ruke sa trbušne strane. 9. Pastrmske ribe teško preživljavaju povratak u vodu čija je temperatura preko 18 0C. 10. Riba koja je zakačena duboko i krvavi iz grla ili škrga ima veoma malu šansu da preživi i u pravilu je ne treba vraćati. Ovaj stav može važiti za one koji to rade dobrovoljno, inače otvaraju se široke mogućnosti za zloupotrebe. Gledajući snimke iz emisija o ribolovu i amaterskim snimcima ili direktno kraj vode mogu se naći bezbrojni primjeri lošeg postupanja sa ulovljenom ribom prilikom bezkonačnog zamaranje, naročito otkačivanja, držanja i slikanja.Iako zamaranje ribe izgleda kao pažnja, to je akt koji najviše stresava ribu i doprinosi lošoj mogućnosti preživljavanja. Šta reći kada se najlonom podigne mala riba i ”otrese” da sama otpadne sa udice? Vrlo se često može vidjeti kako se riba izvlači preko suhog i tvrdih predmeta, te ispada iz ruku po nekoliko puta, dok se napravi fotografija, pruža joj se ”prva pomoć” u plićaku povlačenjem za rep ”tamo-vamo”. Ako smo se opredjelili za vraćanje riba, onda se ribe trebaju što pravilnije tretirati u tom smislu i cilju.Ako ne vraćamo ribu, onda je humana dužnost ribu što prije usmrtiti udarcem po glavi sa batom koji se uvijek nosi u ribolovu. Mnoge organizacije za zaštitu životinje imaju velikih primjedbi sportskim ribolovcima i to opravdano. Bistro! 21.


MEMORIJALNI KUP «MUSTAFA MEVIĆ PUĆO» Dana 23.08.2015 godine na lokalitetu sportsko turističkog kompleksa "Jezero Mrkotić" u organizaciji USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj održan je Memorijalni KUP "Mustafa Mević Pućo", tj. takmičenje u ulovu ribe udicom na plovak. Na takmičenju je učestvovalo jedanaest ekipa i dva pojedinca. Takmičenje je otvorio sekretar Udruženja Besim Sejdić koji je prigodnim govorom evocirao uspomene na rahmetli Mustafu Mevića Puću. Da takmičenje protekne u naboljem redu pobrinula se sudijska ekipa u sastavu Memić Džemal Dajc, Saltagić Dženan, Hatkić Muharem Hari i Hamdo Rizvanović Rizo. Nakon trosatnog takmičenja, izvršeno je vaganje ulova i sumiranje rezultata. Rezultati takmičenja: Ekipno: 1. SRD "Breza" iz Breze 2. UGSR "Jelah" iz Tešnja 3. SRD "Bosna" iz Žepča Pojedinačno: 1. Bogilović Mirsad iz Breze 2. Bogilović Amela iz Breze 3. Jović Milenko iz Breze Majstor staze je Bogilović Mirsad sa ulovom od 6,890 kg. Eko ribolovac je Begović Kenan iz Kaloševića. Najboljim pojedincima uručene su nagrade u vidu pehara,medalja i diploma, a svim ekipama su uručene zahvalnice za učestvovanje na Memorijalnom KUP takmičenju. Nakon dodjele nagrada upriličen je zajednički ručak i druženje sportskih ribolovaca na jezeru Mrkotić. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos da se ovo takmičenje održi, a naročito našim dragim gostima iz Breze, Žepča,Tuzle i Jelaha.

22.


TROFEJ GRADA TEŠNJA - OPĆINSKO TAKMIČENJE U RIBOLOVU Dana 06.09.2015 godine u sklopu kulturno-sportske manifestacije "Ljeto u Tešnju", u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca "BLINKER" Kalošević-Tešanj održano je IV. ribolovno takmičenje - ulov ribe udicom na plovak, pod nazivom "TROFEJ OPĆINE TEŠANJ". Takmičenje je održano na ribarskoj stazi koja se nalazi u sklopu sportsko turističkog kompleksa "Jezero Mrkotić". Takmičenje je otvorio sekretar udruženja Besim Sejdić, koji je prisutnim takmičarima, gostima i simpatizerima sportskog ribolova zaželio dobrodošlicu, te ukratko objasnio propozicije takmičenja. Takmičenju je pristupilo trideset dva takmičara u kategoriji "SENIORI", koji su stigli iz Breze, Tuzle, Usore, Zavidovića, Jelaha, Kaloševića i drugih mjesta. Nakon izvlačenja startnih mjesta takmičari su zauzeli svoje pozicije i tokom tri sata ribolova ostvarili slijedeći plasman: SENIORI: 1. Mirsad Ramić iz Mrkotića sa 3.000 poena, 2. Vahid Festa iz Jelaha sa 1.100 poena, 3. Admir Omerović iz Tuzle sa 860 poena. MAJSTOR STAZE: Mirsad Ramić iz Mrkotića. Najboljim pojedincima uručeni su pehari, medalje i diplome za ostvareni uspjeh. Trofej općine Tešanj primio je Mirsad Ramić član USR "BLINKER" Kalošević-Tešanj na čemu mu ovom prilikom čestitamo. Nakon proglašenja pobjednika upriličeno je zajedničko fotografisanje, ručak i druženje sportskih ribolovaca. Takmičari i gosti nisu krili svoje zadovoljstvo kvalitetnom organizacijom takmičenja i po njihovim riječima iz Tešnja su ponijeli lijepe uspomene. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinjeli održavanju ovog takmičenja a naročito menadžmentu općine Tešanj na čelu sa načelnikom Suad Huskić.

23.


FIŠIJADA «BLINKER 2015" Dana 20.09.2015 godine ( nedelja ) na lokalitetu sportsko-rekreacionog centra "Jezero Mrkotić" u organizaciji USR "Blinker" Kalošević-Tešanj održana je šesta tradicionalna FIŠIJADA. Takmičenju u spremanju ribljeg paprikaša odazvalo se deset ekipa čiji takmičari su stigli iz Broda, Maglaja, Teslića, Doboja, Kladnja, Dervente i Tešnja. Takmičenje je imalo i međunarodni karakter jer su Fišijadi prisustvovali i aktivno se takmičili naši sportski prijatelji iz Italije, Poljske i Belgije. Po izuzetno kišovitom vremenu takmičarske ekipe su izvršile sve potrebne pripreme i takmičarski dio je nakon trosatne pripreme ribljeg paprikaša došao pred degustatorsku komisiju u sastavu Senad Durkalić (Tešanj) Stojan Davogić (Derventa) i Elvir Hamidović (Kladanj). Degustatori su ocjenjivali boju, miris, ljutinu, kozistentnost-punoću ribljeg paprikaša. Nakon profesionalno odrađenog posla degustatori su evidentirali slijedeći poredak ekipa: 1. mjesto: MERAKLIJE Jelah 2. mjesto: MERAKLIJE 1. Kalošević IŠIJADA F 3. mjesto: KUMOVI Jelah 4. mjesto: TRI "S" Jelah 5. mjesto: VETERAN Maglaj 6. mjesto: VESELI GRIČ Mrkotić 7. mjesto: KONOBA BROD Brod 8. mjesto: FISH TEAM Tešanj 9. mjesto: GRANIT Kalošević 10. mjesto: ALASI Tešanj Pored gastronomskog takmičenja u pripremi fiš paprikaša, četrdeset osam takmičara učestvovalo je u disciplini "Streljaštvo - vazdušna puška" u kojem je briljirao Lugonjić Munir iz Potočana, drugo mjesto pripalo je Begović Hamdi iz Kaloševića, dok je treće mjesto zauzeo Hajdareviš Ševal iz Kladnja. U disciplini "Zabacivanje ribolovnim štapom u metu" najviše znanja pokazao je Fuad Vrgovčević iz Maglaja, drugo mjesto pripalo je Mahmutović Sabahudinu iz Jelaha dok je treće mjesto zauzeo Smajlbegović Nurija. U disciplini snage "Potezanje konopca" epitet "najjačih" ponijela je ekipa MERAKLIJE iz Jelaha, drugo mjesto pripalo je ekipi GRANIT iz Kaloševića dok su treće mjesto zauzeli članovi mješovite ekipe FISH TEAM iz Tešnja. Najboljim pojedincima i ekipama uručene su diplome, medalje i pehari. Naš vrijedni kuhar Edin Brković je za sve posjetioce Fišijade pripremio "vojnički grah". Vlasnik firme Socksmaker3 gosp. Fabio Nobis je svim učesnicima Fišijade donirao po jedan prijemjerak izuzetno kvalitetnih čarapa koje se proizvode u Tešnju, na čemu mu se ovom prilikom javno zahvaljujemo. Izuzetno lijepo druženje uz pjesmu i dobro raspoloženje ostavilo je jake utiske na sve posjetioce Fišijade, koji su i pored loših vremenskih uslova našli načina da se osjećaju dobro druženjem, takmičenjem i slavljem nakon ostvarenih uspjeha u sportskim disciplinama. USR "Blinker" Kalošević-Tešanj se ovom prilikom javno zahvaljuje svima koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme i posjetili Fišijadu, kao i svima onima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos da se ovo jedino gastronomsko takmičenje u pripremi hrane na općini Tešanj uspješno realizuje.

24.


FIŠIJADA «BLINKER 2015»

FIŠ

IJADA

25.


IZLOV SOMA

RADNA AKCIJA

26.


ŠALJIVA STRANICA Pita običan prolaznik ribolovca: Jel kako ti ne dosadi po čitav dan gledati u tu vodu - ma kakvi odgovori ribolovac nema zanimljivijeg sporta. Prolaznik se našao u čudu to naj zaniljiviji naj uzbudljiviji sport po čemu. Odgovara ribolovac - vidiš ja nemam dozvolu za pecanje riba, zamisli sad oči su mi na vodi, uši su mi nabrkle od osluškivanja, a istovremeno gledam ljevo i desno hoćel naići kontrolor, pa možel biti uzbudljivije.

NA POSAO TEŠKO!

Šeta stariji čovjek jezerom i ugleda jednog ribolovca kako peca te ga upita, imali išta majstore, ribolovac ga pogleda i reče juče sam ovdje uhvatio četrdeset škobalja a danas ni da pipne. Gleda u ribolovca čovjek i reče a znateli vi ko sam ja? „Ne“ reče ribolovac. Ja sam ribočuvar, a ribar će ti na to: „a ja sam najveći lažov u ovom kraju“. Pita žena muža: Jel' se sjećaš kad si bio u ribolovu prije 6 mjeseci? Kako da ne, bio je odličan ulov! E pa zvala te riba koju si ulovio - očekuje ribice!!!

U RIBOLOV S OSMJEHOM!

“Bosanac uhvatio zlatnu ribicu i ona kaže 'pusti me ispunit ću ti želju', a Bosanac kaže 'kakva želja nosim te zlataru, zlato je zlato'" Dva ribara odlucila da pođu na trodnevni ribarski izlet na jedno jezero. Dobro su se pripremili i između ostalog kupili novu ribarsku opremu, iznajmili kućicu kraj samog jezera i čamac. Prvi dan nisu ulovili nista a drugi dan isto tako. Tek pred povratak kući jedan ulovi jednu manju ribu. U povratku kući kolima, nakon duže šutnje jedan od njih progovori: vidiš li da nas je ova jedna riba koštala skoro 800 maraka. Dobro smo prošli reče drugi, šta bi bilo da smo dvije ribe uhvatili.?

IGRICE ILI RIBOLOV?

27.


SIMPATIZERI I PRIJATELJI UDRUŽENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA «BLINKER» KALOŠEVIĆ-TEŠANJ KOJI SU POMOGLI IZDAVANJE OVOG BILTENA:

EUROCOMMERCE d.o.o. -Kalošević bb Tešanj -međunarodni transportiTEL. 061-152-829

bobaric@bih.net.ba fax: 032-661-300

ILMA doo

«ED-SA»

doo JELAH 032-663-180

AUTO SALON AUTO SERVIS

JELAH tel. 032-667-700 «ĆORIĆ PROM» doo Jelah-Tešanj

Titova bb 74264 Jelah, BiH info@europa-jelah.com +38732664007

Sportske kladionice

Srećke MOTEL MRAČAJ

Restoran Sala 200 osoba Prenoćište

Mračaj - Jelah tel. 032-661-821

BILTEN BLINKER broj 8. Izdaje: Udruženje sportskih ribolovaca «Blinker» Kalošević - Tešanj Redakcija: Besim Sejdić, Dantes Delić i Fahrudin Bobarić. Glavni i odgovorni urednik: Fahrudin Bobarić Tel: 061-250-234, 064-418-3650, 061-233-168, 061-152-950 Fax: 032-661-300 Email: bistroblinker@gmail.com Web stranica: www.blinker.com.ba Tiraž: 200 komada Štampa: EUROCOPY d.o.o. Jelah BESPLATAN PRIMJERAK

Decembar 2015.