Page 1

informatiefolder

• AWARE-alarmsysteem Tot slot begeleiden wij vrouwen bij het AWARE-alarmsysteem. AWARE is bedoeld voor vrouwen die worden lastiggevallen door een ex-partner of familielid. Het systeem bestaat uit een klein kastje ter grootte van een mobiele telefoon. Bij acuut gevaar drukt u op een knop op dat kastje. De politie kan zien waar u bent en gaat met spoed naar u toe. Een van de voorwaarden voor dit systeem is dat u geen contact meer met uw ex-partner heeft.

informatiefolder

HOE MELD IK MIJ AAN VOOR HULP? Aanmelden gaat via de GGD. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) van de GGD verzorgt de intake voor de opvang en ambulante hulpverlening. Het SHG is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar op 0909 - 635 37 86 (van 8.30 tot 16.30 uur). Buiten deze tijden wordt u doorgeschakeld naar de crisisdienst.

Bel voor hulp: 0909 635 37 86

BLIJF VAN M’N LIJF ZHZ Tel. kantoor: (078) 613 99 35

Voor hulp: 0909 635 37 86 info@blijfdordrecht.nl www.blijfzhz.nl

informatiefolder

HULP EN OPVANG BIJ HUISELIJK EN EERGERELATEERD GEWELD


HULP BIJ HUISELIJK EN EERGERELATEERD GEWELD

WAT IS HUISELIJK GEWELD?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Het kan daarbij gaan om de eigen partner, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner.

Voorbeelden van huiselijk geweld: • • • • • •

• • • • • • •

Slaan en schoppen Uitschelden en kleineren Opsluiten in huis Stalking Gedwongen seks Gedwongen abortus of gedwongen afstand moeten doen van je pasgeboren kind Gedwongen huwelijk Verbieden van omgang met een zelfgekozen partner Dreigen met het terugsturen naar het land van herkomst Eerwraak Dreigen met de dood of ontvoeren van de kinderen Verwaarlozing Financiële uitbuiting

WAT IS EERGERELATEERD GEWELD?

Eergerelateerd geweld is geweld om de familie-eer te beschermen. Eergerelateerd geweld kan verschillende vormen aannemen zoals bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en eerwraak. Het zijn meestal allochtone vrouwen en meisjes die te maken krijgen met eergerelateerd geweld.

STICHTING BLIJF VAN M’N LIJF ZUID-HOLLAND ZUID

HULP BIJ HUISELIJK EN EERGERELATEERD GEWELD

Huiselijk geweld komt overal voor

Geweld in relaties komt voor in alle lagen van de bevolking, ongeacht inkomen, opleiding, afkomst en geloofsovertuiging. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving: 1 op de 15 mensen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld. Maar huiselijk geweld is niet normaal, het is strafbaar.

STICHTING BLIJF VAN M’N LIJF ZHZ Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ helpt bij het voorkomen en stoppen van huiselijk en eergerelateerd geweld. Wij bieden veiligheid, opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen. Hierbij richten wij ons op het hele gezin en betrekken ook de (ex) partner bij onze aanpak.

WAT KAN BLIJF VAN M’N LIJF ZHZ VOOR U DOEN?

Afhankelijk van uw situatie heeft Blijf van m’n Lijf ZHZ een aantal mogelijkheden voor hulp:

• Crisisopvang

Bij direct gevaar kunt u terecht in de Crisisopvang. Wij bieden u een veilige plek als u acute opvang nodig heeft. U kunt maximaal zes weken in de Crisisopvang verblijven. In de Crisisopvang is plaats voor acht vrouwen en hun kinderen. In de Crisisopvang kijken wij samen met u welk vervolgaanbod het beste aansluit. Dit kan zijn vervolgopvang of een ambulant traject (ambulant wil zeggen u woont niet in de opvang).

STICHTING BLIJF VAN M’N LIJF ZUID-HOLLAND ZUID

HULP BIJ HUISELIJK EN EERGERELATEERD GEWELD

• Vervolgopvang

Blijf van m’n Lijf ZHZ heeft twee verschillende vormen van vervolgopvang: in groepsverband of in zelfstandige woonunits. Voor welke vorm gekozen wordt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De vervolgopvang is een tussenstap op weg naar zelfstandig wonen. U kunt samen met uw kinderen maximaal zes maanden in de vervolgopvang wonen.

• Woonbegeleiding

Ook als u na de vervolgopvang weer zelfstandig woont, kunnen wij u ondersteuning bieden in de vorm van woonbegeleiding. Deze begeleiding heeft als doel uw gevoel van veiligheid te vergroten. U kunt maximaal zes maanden gebruik maken van de woonbegeleiding.

• Ambulante hulpverlening

Ook als u niet in een van de opvangvoorzieningen van Blijf van m’n Lijf wilt wonen maar u wilt wel dat het geweld thuis stopt, kunt u voor hulp bij ons terecht. Wij bieden begeleiding en hulpverlening (bij voorkeur) aan het hele gezin waarin het stoppen van het geweld centraal staat. Samen met u bekijken wij welke vorm van begeleiding en hulpverlening het beste bij uw situatie past. U wilt bijvoorbeeld terugkeren naar uw partner. Dan begeleiden wij u daarin door middel van een aantal gesprekken met u, uw partner en de kinderen. Als het nodig is worden ook uw familieleden en anderen uit uw omgeving betrokken in de hulpverlening. De gesprekken zijn bedoeld om het geweld te stoppen en andere manieren te vinden om met conflicten om te gaan. Deze begeleiding duurt drie tot zes maanden. U wilt uw huis niet verlaten maar u wilt wel dat het geweld stopt? Dan is het mogelijk om intensieve begeleiding te krijgen waarbij het hele gezin hulp krijgt. Deze gezinsbegeleiding duurt zes à negen maanden. Gemiddeld heeft u vier uur per week direct contact met een van onze medewerkers.

STICHTING BLIJF VAN M’N LIJF ZUID-HOLLAND ZUID

Informatiefolder voor cliënten  
Informatiefolder voor cliënten  

informatie over het aanbod van Stichting Blijf van m'n Lijf Zuid-Holland Zuid

Advertisement