__MAIN_TEXT__

Page 1

NORSK INDUSTRIS

GRUNNKURS I LEDELSE


INVITASJON OK Industri Østfold inviterer til deltagelse i «Grunnkurs Ledelse». Kurset er et samarbeid mellom Norsk Industri og rådgiver Bernt Kristian Berntsen i Nistan HR & Management Consulting.

MÅLGRUPPE Kurset passer for bedrifter som har personer som er nye som ledere eller er påtenkt en lederrolle, men som ikke har gjennomgått grunnleggende lederopplæring. Typiske deltagere har vært avdelingsledere, nåværende eller kommende førstelinjeledere (formenn). I tillegg mange som har som del av jobben sin å ha en lederrolle (baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike).


GJENNOMFØRING Denne invitasjonen tilbyr gjennomføring som nettkurs/selvstudium kombinert med støtteundervisning. Det legges opp til 8 samlinger på 4 timer der pensumstoff gjennomgås og kobles til innsendingsoppgaver. Det legges vekt på å koble teori til den enkelte deltagers daglige situasjon. Denne gjennomføring er skreddersydd for bedrifter som har en til to deltagere pr år, men som selv ikke har kapasitet til gjennomføring.

ALTERNATIVT KAN KURSET GJENNOMFØRES SOM Et rent nettkurs/selvstudium, der den enkelte selv leser pensum og leverer oppgaver som rettes av nettlærer, kan startes når som helst og gjennomføres i eget tempo.

Samlingsbasert kurs med støtteundervisning/ukentlige samlinger på 2 timer fra september til april. I tillegg to semestersamlinger på to dager. En høst og en vår. Bedriftene stiller selv med egne ressurser til støtteundervisning samt ansvarlig bedriftskontakt overfor Industriskolen. Alternativt kan OK Industri ved Bernt Kr Berntsen ta ansvar for å være bedriftskontakt, veileder og støtteundervisning.


PRIS Kr 11.200,- pr deltager, basert på 10 deltagere. For pris på nettkurset og det det samlingsbaserte kurset, se lenke til Norsk Industris hjemmeside. Dersom alternativet med samlinger gjennomført gjennom OK Industri velges, tilkommer kostnader ved felles bedriftskontakt og støtteundervisning.

INNHOLD Grupper og kommunikasjon

Kompetanseutvikling

Ledelse

HMS og kvalitetsledelse

Organisasjon og endring

Økonomistyring

Jus og avtaleforhold


FORM «Grunnkurs Ledelse» har vært gjennomført i mange bedrifter over hele landet i mange tiår. Kurset er vel gjennomprøvd og har vært meget populært som et tilbud til industribedrifter med behov for grunnleggende lederopplæring. Både som del av bedriftenes egen lederopplæring og som tilbud til enkeltpersoner.

tillegg vil deltageren få pensumhefter (lærebøker). Bernt Kr. Berntsen vil være både kursadministrator, bedriftskontakt og den som gir støtteundervisning. På samlingene legges det opp til målrettet gjennomgang av lærestoffet. Undervisningsformen vil være bygget opp om diskusjon koblet mot praktiske forhold ved egen bedrift.

Kurset består av nettstudier og innsendingsoppgaver. Nettleksjoner og interaktive moduler på den digitale læreplattformen «summen.no» som gir god visualisering av lærestoffet. I

Kurset har sju oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset. Deltagerne må være forberedt på å både lese pensum, ta

ansvar for egen læring, delta i diskusjoner og svare skriftlig på oppgaver. Bedriftskontakt vil gi støtte og hjelp i alle fasene i kurset, samtidig som nettlærer vil rette oppgaver og gi tilbakemelding til den enkelte. Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset. Planlagt oppstart er oktober med siste innsending i mai/juni neste år. Det legges opp til en innsending i måneden. Samlingene med støtteundervisning gjennomføres en- to uker før planlagt oppgaveinnsending.

OM BEDRIFTSKONTAKT | VEILEDER Bernt Kristian Berntsen er 63 år gammel, er Master i organisasjon og ledelse fra NTNU, har vært leder i mange år og har drevet med lederopplæring både som konsulent og i bedriftene han har jobbet i. Han har

vært bedriftsansvarlig og veiler for «Grunnkurs Ledelse» både da han jobbet i Petersongruppen og de siste 9 år i Norske Skog Saugbrugs. Han er også nettlærer for «Grunnkurs Ledelse». Bernt har omfattende erfaring

blant annet i å håndtere personal og ledelsesutfordringer, samt gjennomføring av store omstillingsprosesser i industrivirksomhet i Østfold.


INTERESSERT? Dersom dette er av interesse for din bedrift, ta kontakt med Bernt Kristian Berntsen på: E-post: bernt.k.berntsen@online.no Tlf: 901 99 962. Vi planlegger start i oktober og setter frist for påmelding den 23. september. Dersom det er ønskelig, stiller vi gjerne på bedriften med en kort presentasjon. Kontakt Bernt så ordner det seg.

Profile for Blide Folk Ide & Design Studio AS

Informasjonsbrosjyre for «grunnkurs i ledelse».  

Av OkIndustri.

Informasjonsbrosjyre for «grunnkurs i ledelse».  

Av OkIndustri.

Profile for blidefolk