Page 1

INVITASJON

UNG PÅ BUSS


Hvordan f책 flere unge til 책 bruke bussen?


Facebook

Plakater

Avis

Annonser

Konkurranse Web

Apps

Film

Brosjyre

Kampanje Radio

Elev på medier og kommunikasjon VG2 på Glemmen vgs?

Du er utvalgt! På oppdrag fra Østfold kollektivtrafikk skal vi lage en reklamekampanje som har som mål å få flere unge i Østfold til å bruke buss. Og vi ønsker hjelp fra deg! Kampanjen vil være rettet mot ungdom, ev. også deres foresatte. Vi skal jobbe sammen med dere gjennom hele prosessen, og i felleskap skal vi lage en knallbra kampanje! Du kan begynne idémyldringen allerede i sommerferien. Idérik hilsen fra Stig og Trond-E. | Blide Folk Idé & Design Studio AS


o o o o o rt ! to s e n r je g k n un de rv ei s. ) Tips: Te er ka n til pa ss es (S elv store ta nk


Tips: Ha alltid en notisblokk liggende! (Gode ideer kommer gjerne n책r du minst venter det.)


r o du kte t ! p d e m t n je k Tips: G jø r d ertget. Hva er fordelene, ev. ulempene ?) (B ru k bu ss ko


Tips: Bryt vanene , prøv noe nytt !

(Når du utsetter deg for nye impulser, er det lettere å tenke nytt.)


Ti ps gj er ne en ve nn !

God sommer! Vær så god, her får du en gave fra oss. Fri buss i hele sommerferien! Vi sees til høsten :)

Østfold Kollektiv  

UNG PÅ BUSS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you