BB Produkter katalog oljeutskiller

Page 1

Oljeutskiller

Har dere et foto som kan brukes på forsiden?


BB Produkter - løsninger for håndtering av oljeholdig avløpsvann BB Produkter er en frittstående leverandør av produkter til vei, vann og avløp. Vi representerer en rekke produsenter, og garanterer at produktene vi fører imøtekommer eller overgår gjeldende krav og normer i bransjen. • Gategods • Plastrør for vann & avløp • Kumløsninger • Overvannsrenner • Oljeutskillere • Infiltrasjon og fordrøyningsprodukter • Kabelprodukter

I samarbeid med Graf, leverer BB Produkter utskillere for lette væsker i klasse 1 og klasse 2 i henhold til EN825. Graf har over 50 års erfaring med produkter til vannhåndtering og opererer i dag i over 70 land på verdensbasis. Bærekraftige og miljøvennlige løsninger er i fokus, og Graf har klart å erstatte 70% av råmaterialet i sine produkter med resirkulerte materialer, uten å gå på kompromiss med kvaliteten!


Innhold Oppbygging og funksjonalitet

4

Saphir utskillere

8

Diamant utskillere

10

Tilbehør

12

Eksternt Slamfang

14

BB produkter

3


Utskiller for lette væsker Oppbygging og funksjonalitet

Bruksområder En utskiller er nødvendig når vann er forurenset av drivstoff, oljer eller fett. Eksempler på installasjoner:

• Bensinstasjoner • Vaskehaller • Garasjer/verksteder • Store offentlige parkeringsplasser (dersom dette kreves av myndighetene)

Dimensjonering Systemer for utskillere er klassifisert etter NS (nominal size). Dimensjonering av utskillere er spesifisert i EN825, del 2. Videre må nasjonale, regionale og lokale krav fra myndighetene overholdes.

En gratis kalkulasjonsservice for dimensjonering, basert på EN825, er tilgjengelig på forespørsel.

Slik virker det En utskiller fungerer etter prinsippet om tyngdekraft. Dette betyr at tunge kom­ ponenter som for eksempel sand og slam synker til bunn i integrert slamfang. Lette væsker som fett og olje vil stige til overflaten. Dersom man i tillegg bruker

4

BB produkter

et koalesensfilter, vil dette gjøre separe­ ringen ennå mer effektiv.

Valgfri koalesensenhet • Ingen slitasje • Lett å rengjøre • Lav vekt


Bensin, olje

1 For å få de mindre oljedråpene til å stige, har en klasse 1 utskiller et koalesensfilter som samler de små dråpene.

2 Når nok oljedråper samles, vil det dannes større oljedråper. Disse vil stige til overflaten og separeres fra vannet.

BB produkter

5


Utskillere for lette væsker Oppbygging og funksjonalitet

Klasse II og klasse I Et klasse II system, er basisutgaven av utskillere. På grunn av dens store volum for oljeoppsamling, kan disse også benyttes på bensinstasjoner med bensinpumper med høy ytelse.

Tank med to inspeksjonspunkter EN 825

Fra størrelse NS 6 T, har tankene to oppføringsrør for tilgang. Både inntak og uttak er derfor lett tilgjengelig for inspeksjon.

En klasse I utskiller er en koalesens­ utskiller. Denne inneholder et koalesens­filter, som gir en mye høyere separeringsevne.

Fleksibel toppløsning:

Kjøresterk

• Passer med Graf standard betongrammer og lokk • Justeres enkelt med teleskoprør

Kjøresterk løsning sammen med riktig toppløsning

Inntak

e

råde for olj

gsom Oppsamlin

e

nsområd

Separasjo

n, til overflate Olje stiger til ler synker ik rt a p re g tyn g

Slamfan

6

Korrosjonsfri tank

Tilkoblingsklar

Tilpasset bensinstasjoner

Graf leverer tanker i plast av høy kvalitet. Tankene er korrosjonsfrie, og har en glatt innvendig overflate.

Alle komponentene på Graf utskillere er prefabrikert klar for tilkobling.

Graf utskillere er velegnet til bensinstasjoner med pumper med maksimalt pumpevolum 150 l/min.

BB produkter


t* ktivite nseffe rende olje jo s a r e æ v Sep de olje /l gjen ­­­ 5mg l gjenværen I≤ e s s / Kla mg ll ≤100 Klasse

Utløp

Ekstern prøvetakingskum Graf utskillere utvides med en ekstern prøvetakingstang for vannprøver.

slam og l bunnen.

Valgfritt koalesensfilter • Ingen slitasje • Lett å rengjøre • Lav vekt

Selvlukkende utløp

Lav vekt

Alarm

Flottøren i enheten sikrer at utløpet lukkes automatisk når maksimalt lagringsvolum oppnås.

Takket være deres lave vekt, kan Graf utskillere installeres uten tungt utstyr. Dette sikrer enkel transport og installasjon, selv i områder det er vanskelig å komme til.

Nivåsensorer for oljefilmtykkelse og nivå.

*Under testforhold

BB produkter

7


Saphir utskillere NS 3 – 6 Klasse ll drivstoff- og oljeutskiller

3

Klasse l koalesensutskiller

5

5

4

4

1

2

1

3

2

Standardforsendelse inneholder: 1 Saphir tank 2 Ferdigmonterte komponenter til utskiller Ikke inkludert i standardforsendelse: 3 Skjøtestykke til oppføringsrør 4 Teleskoprør til oppføringsrør 5 Lokk

EN 858-2

Saphir utskillere NS [l/s]

Tilkobling

Utskillerområde (liter)

Slamfang

Total (liter)

Varenummer klasse l

3

150

300

3

150

500

300

770

340200

400

1.100

3

150

340202

300

600

1.080

6

150

320404

300

600

1.080

320406

Tilbehør

Ekstern prøvetakingskum

Teleskoprør

Betonglokk

For fettutskillere og prøvetakingskum

Klasse B og Klasse D

Skjøtestykke

Alarm

400 mm

8

BB produkter

Type 1 – Type 3


Klasse B Lok Klasse D Lokk

dinfl

EC

140 – 340 mm

hE

htot

DN 150

Ø

Klasse B lokk NS [l/s]

Tilkobling [DN]

hE [mm]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

Ø [mm]

Vekt [kg]

3

150

1000

905 – 1105

1905 – 2105

700 – 1200

1155

80 110

3

150

1320

910 – 1110

2230 – 2430

700 – 1200

1155

6

150

1000

905 – 1105

1905 – 2105

700 – 1200

1155

80

6

150

1320

910 – 1110

2230 – 2430

700 – 1200

1155

110

Tilkobling [DN]

hE [mm]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

Ø [mm]

Vekt [kg]

Klasse D lokk NS [l/s] 3

150

1000

930 – 1130

1930 – 2130

700 – 1200

1155

80

3

150

1320

935 – 1135

2255 – 2455

700 – 1200

1155

110

6

150

1000

930 – 1130

1930 – 2130

700 – 1200

1155

80

6

150

1320

935 – 1135

2255 – 2455

700 – 1200

1155

110

Teknisk data Maksimal overdekning: Maksimalt akseltrykk: Maksimal kjøretøyvekt:

1200 mm 10 tonn (sammen med avlastningsplate) 60 tonn (sammen med avlastningsplate)

Nødvendig overdekning for trafikkbelastet området:

700 - 1200 mm over topp av tank

Grunnvannsstabilitet:

700 l: Nedsenkningsdybde maks 430 mm 1080l og 1100l: Maks 550 mm

Nødvendig overdekning ved installasjon i grunnvann:

700-1200 mm over topp av tank

Tilkobling:

DN 150

BB produkter

9


Diamant utskillere NS 6 – 15 Klasse II drivstoff- og oljeutskiller

Klasse I koalesensutskiller

4

4 4

4

3

3 3

3

5 1

5 1

2

2

Innhold standardforsendelse 1 2

iamant tank inkludert én stk skjøtestykke til oppføringsrør D Ferdigmonterte komponenter til utskiller

EN 858-2

Ikke inkludert i standardforsendelse: 3 Teleskoprør 4 L okk 5 K obling for prøvetakingspunkt >> se under

Diamant utskillere NS [l/s]

Tilkobling [DN]

Utskillerområde (liter)

Slamfilter (liter)

Total (liter)

Varenummer klasse I

6

150

500

1.300

2.210

340208

10

150

500

1.300

2.210

340210

10

200

660

2.000

3.330

340212

15

200

660

2.000

3.330

340214

Tilbehør Ekstern prøvetakingskum

Teleskoprør

Passer utskillere og ­prøvetakingskummer

Betonglokk

Klasse B og Klasse D

Alarm

Type 1 - type 3

10

BB produkter


DN 150 / 200

htot

dinfl

EC

Lokk Klasse B Lokk Klasse D

hE

hE

Ø

5

2450 mm

Lokk klasse B NS [l/s]

Tilkobling [DN]

hE [mm]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

Ø [mm]

Vekt [kg]

6

150

1090

790 – 1080

1880 – 2170

700 – 910

1150

165

10

150

1090

790 – 1080

1880 – 2170

700 – 910

1150

165

10

200

1280

855 – 1145

2135 – 2425

700 – 910

1400

250

15

200

1280

855 – 1145

2135 – 2425

700 – 910

1400

250

hE [mm]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

Ø [mm]

Vekt [kg]

Lokk klasse D NS [l/s]

Tilkobling [DN]

Skjøtestykke

600

400

300

6

371039

600

6

6

150

1090

815 – 1105

1905 – 2195

700 – 910

1150

165

10

150

1090

815 – 1105

1905 – 2195

700 – 910

1150

165

10

200

1280

880 – 1170

2160 – 2450

700 – 910

1400

250

15

200

1280

880 – 1170

2160 – 2450

700 – 910

1400

250

Teknisk data Maksimal overdekning: Maksimalt akseltrykk: Maks kjøretøysvekt:

910 mm 10 t (sammen med avlastningsplate) 60 t (sammen med avlastningsplate)

Nødvendig overdekning for trafikkert område:

700 – 910 mm over topp av tank

Grunnvannsstabilitet:

2,210 l Nedsenkningsdybde maks 575 mm 3,330 l Nedsenkningsdybde maks 700 mm

Nødvendig overdekning i installasjon i grunnvann:

700 – 910 mm over topp av tank

Tilkobling:

DN 150 / DN 200

BB produkter

11


Tilbehør til utskillere Lokk Lokk for utskillere: Betong/støpejern med inngravering "utskiller/separator" Lokk Skjøtestykke

ø [mm]

Høyde H [mm]

Effektiv høyde [mm]

Vekt [kg]

Varenummer

600

400

300

6

340235

1

Teleskoprør for utskiller

855

460

340

11

340250

2

Klasse B betonglokk for utskiller

780

135

115*

120

340240

2

Klasse D betonglokk for utskiller

780

160

140*

180

340241

2

Klasse B betonglokk for prøvetakingskum

730

125

105*

97

340260

2

Klasse D betonglokk for prøvetakingskum

730

165

145*

174

340261

Løfteører for lokk

340234

H

* Betonglokket monteres 20mm ned i teleskoprør

460 mm

2

1

Utførelse oppføringsrør • NBR tetningsring for enkel sammenkobling • Enkel å justere med teleskoprør • Kan legges i kjørbart areal • Kan tiltes inntil 5 grader for justering mot overflaten

OBS: Avlastningsplate i betong er nødvendig for å sikre en permanent kjøresterk løsning.

12

BB produkter


Ekstern prøvetakingskum Utskillerne kan utvides med en ekstern prøvetakingskum. Kummen monteres på utløpssiden på anlegget. I tillegg til å

være et punkt for prøvetaking, kan kummen også brukes for inspeksjon og vedlikehold av systemet.

Inkludert i standardforsendelse: Prøvetakingskum

3

Ikke inkludert (bestilles separat): 2 Teleskoprør 3 Lokk

2

hb

dinfl

htot

1

hE

1

Ø

Ekstern prøvetakingskum med DN 150/200 tilkobling, høydeforskjell innløp og utløp 30mm.

Tilkobling [DN]

Ø [mm]

Varenummer no.

150

600

340255

200

600

340256

Klasse B Lokk hE [mm]

hb [mm]

285

1000

260

1000

Klasse D Lokk dinfl [mm]

htot [mm]

Vekt [kg]

hE [mm]

hb [mm]

975 – 1155 1260 – 1440

19

285

1000

1015 – 1195 1300 – 1480

21

1000 – 1180 1260 – 1440

19

260

1000

1040 – 1220 1300 – 1480

21

Vedlikeholdssett

Alarm

Vedlikeholdsettet for oljeutskillere inneholder alt du trenger å ha med på det månedlige ettersynet!

Type 1: Alarm oljefilmtykkelse

Varenummer 340280

dinfl [mm]

htot [mm]

Vekt [kg]

Varenummer 340270

Type 2: Nivåalarm Varenummer 340271

Type 3: Oljefilmtykkelse- og nivåalarm Varenummer 340272

Monteringssett for alarmsystem

Inkluderer veggjennomføring, tetning og hull på ønsket side av tank.

Inkludert 10m kabel. Andre lengder på forespørsel.

Veggjennomføring Med NBR-tetning for utskillere Varenummer 340275

Varenummer 340273

BB produkter

13


Eksternt slamfang for oljeutskiller Alle oljeutskillersystem kan utvides med et eksternt slamfang for å avlaste selve utskillerenheten. Et ekstra slamfang vil være fordelaktig i områder hvor det er mye smuss i avløpsvannet,

som for eksempel en vaskeplass for anleggsmaskiner og lastebiler, vaskehaller mm.

4

Standardforsendelse inneholder: 1 Saphir eller Diamant tank med ferdigmonterte komponenter, slamfang

3

4

4

3

3

2

2

Ikke inkludert i standardforsendelse (bestilles separat): 2 Skjøtestykke 3 T eleskoprør 4 Lokk

1

Bildet viser Saphir tank inkludert mellomstykke og teleskop.

1

Bildet viser Diamant tank, inkludert mellomstykke og teleskop.

Saphir/Diamant slamfang

14

Volum (liter)

Lengde L [mm]

Bredde W [mm]

Høyde H [mm]

Vekt [kg]

Varenummer (DN 150 tilkobling)

1.000

1160

1160

1670

110

340291

2.100

2450

1150

1660

165

340292

340295

3.200

2450

1400

1900

240

340293

340296

4.600

2450

1700

2200

370

340294

340297

BB produkter

Varenummer (DN 200 tilkobling)


hE

Ø

hE

htot

htot

dinfl

EC

EC

dinfl hE

2450 mm Ø

Slamfang - dimensjoner Klasse B lokk Volum (liter)

Tilkobling (DN)

hE [mm]

ø [mm]

Vekt [kg]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

1.000

150

1325

1155

110

905 – 1105

2230 – 2430

700 – 1200

2.100

150

1110

1150

165

800 – 1060

1880 – 2170

700 – 910

3.200

150

1360

1400

240

800 – 1060

2160 – 2420

700 – 910

4.600 2.100 3.200 4.600

150 200 200 200

1650 1090 1340 1630

1700 1150 1400 1700

370 165 240 370

800 – 1060 820 – 1080 820 – 1080 820 – 1080

2455 – 2715 1880 – 2170 2160 – 2420 2455 – 2715

700 – 910 700 – 910 700 – 910 700 – 910

Volum (liter)

Tilkobling (DN)

hE [mm]

ø [mm]

Vekt [kg]

dinfl [mm]

htot [mm]

EC [mm]

1.000

150

1325

1155

110

930 – 1130

2255 – 2455

700 – 1200

2.100

150

1110

1150

165

825 – 1085

1905 – 2195

700 – 910

3.200

150

1360

1400

240

825 – 1085

2185 – 2445

700 – 910

4.600 2.100 3.200 4.600

150 200 200 200

1650 1090 1340 1630

1700 1150 1400 1700

370 165 240 370

825 – 1085 845 – 1105 845 – 1105 845 – 1105

2480 – 2740 1905 – 2195 2185 – 2445 2480 – 2740

700 – 910 700 – 910 700 – 910 700 – 910

Klasse D Lokk

Tilbehør Teleskoprør

Passer oljeutskillere og slamtanker

Betonglokk

Klasse B og Klasse D

Alarm

Type 1- type 3

Skjøtestykke 400 mm

BB produkter

15


BB Produkter ble stiftet 1. januar 2003 og er en frittstående importør av produkter til vei, vann og avløp. Vi har siden starten vært et rimelig og godt alternativ til store og etablerte grossister og leverer hovedsakelig gjennom etablerte forhandlere. Vi representerer en rekke produsenter som tidligere ikke har vært representert i det norske markedet, og garanterer at produktene vi fører er i henhold til, eller overgår, gjeldende krav og normer i bransjen.

• Gategods • Plastrør for vann & avløp • Kumløsninger • Overvannsrenner • Oljeutskillere • Infiltrasjon og fordrøyningsprodukter • Kabelprodukter

BB Produkter har hovedkontor og lager på Sem utenfor Tønsberg, samt lagerførende utsalg i Lillesand, og på Wøyenenga.

BB Produkter AS / Broen 3, 3170 Sem / Telefon: 959 23 000 BB Produkter Lillesesand / Møglestuveien 43, 3790 Lillesand / Telefon: 919 03 105 BB Produkter Wøyenenga / Ringeriksveien 162B, 1339 Vøyenenga / Telefon: 953 65 000 16

BB produkter

bbprodukter.no