Page 1

Poznań, dnia 1 luty 2012 roku.

Rozkaz L. 1/201 2 1.

1.2. 1.2.1.

ZARZĄDZENIA i INFORMACJE Informacje

Podaję do wiadomości zarządzenie Komendanta Hufca „Piast” Poznań St. Miasto Z dniem 28 stycznia 2012 zakazuje się wpisów do książek finansowych

2. 3.

2.1 2.1.1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1

7.

7.1 7.1.1

7.2 7.2.1 7.3 7.3.1

Hufiec

Mianowania w komendzie hufca Mianuje druha phm. Gilberta Szafera na funkcję „webmastera hufca”

Drużyny

Zwolnienia i mianowania drużynowych Zwalniam pwd. Marię Ogrodowczyk z funkcji drużynowej 5 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Elestra”. Dziękuję za duże zaangażowanie w pracy z harcerzami i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej Mianuje pwd. Agnieszkę Sawicką drużynową 5 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej ”Elestra” Zwalniam pwd. Annę Zabrzewską z funkcji drużynowej 68 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej. Dziękuję za duże zaangażowanie w wcześniejszej pracy z harcerzami i życzę dalszych sukcesów Zmiany organizacyjne W wyniku zaniku działalności z dniem 1 lutego 2012 decyzją komendy hufca rozwiązuję 68 PDH

Mianowania instruktorów

Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 stycznia 2012r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę: ♦ HO. Paulinę Dymską (70 PDH) opiekun próby hm. Katarzyna Stryła Zamknięcie prób z wynikiem negatywnym dla druhen / druhów: ♦ sam. Ewę Tyrańską (68 PDH) opiekun próby phm. Joanna Maternik ♦ dh. Kacper Tomkowiak (10 SGZ) opiekun phm. Maria Kolbusz Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 grudnia 2011r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi HO. Radosław Rosiejka (Próbna Drużyna Wędrownicza) opiekun próby hm. Joanna Bzdęga – Rugała Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 grudnia 2011r. zamykam próbę, przyznaję stopień podharcmistrza i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha: ♦ pwd. Adama Dąbrowskiego (próbny harcerski krąg akademicki) opiekun próby phm. Janusz Błaszczyk


7.4 7.4.1 7.5 7.5.1 7.5.2

10. 10.1

Zamknięcie prób z wynikiem negatywnym dla druhny: ♦ pwd. Noemi Grządziela (15 SGZ) opiekun próby hm. Magdalena Radke Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 stycznia 2012r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Aleksandrze Płaczek (5 SGZ) opiekun próby hm. Magdalena Radke Przyjęcie w poczet instruktorów Z dniem 27 października 2011 przyjmuję przewodnika Marcina Rychłowicza (160 PDH) oraz przewodniczkę Paulinę Rybkę (177 PDH) w poczet instruktorów ZHP Z dniem 16 stycznia 2012 przyjmuję przewodniczkę Paulinę Dymską (70 PDH) w poczet instruktorów ZHP

Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków Na własną prośbę skreślam Druhnę phm. Karolinę Ciechanowską – Żurek z listy instruktorów hufca „Piast”. Dziękuję druhnie za wieloletnią służbę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego i życzę dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Czuwaj! /-/ phm. Janusz Błaszczyk

rozkaz_2012_1  

Rozkaz komendanta hufca styczeń 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you