Ολοκληρωμένη προσέγγιση της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό - Εξεταζόμενοι

Page 1

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας & αντισωμάτων


Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας έναντι COVID-19 για πρώτη φορά στην Ελλάδα

?

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πρωτοπορεί στην προσέγγιση της ανοσιακής απόκρισης έναντι της λοίμωξης COVID-19, εισάγοντας τον έλεγχο της κυτταρικής ανοσίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η προστατευτική ανοσία που διαθέτουμε έναντι του SARS-CoV-2 δεν σχετίζεται μόνο με την παρουσία αντισωμάτων, αλλά και των Τ λεμφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία), που δρουν προστατευτικά έναντι της επαναλοιμωξης, ακόμη και επί απουσίας ανιχνεύσιμων αντισωμάτων. Η κυτταρική ανοσία ελέγχεται στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με τη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία Τ-SPOT που εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής αξιοπιστίας.

Σε ποιους ενδείκνυται ο έλεγχος κυτταρικής ανοσίας; Σ ε όσους επιθυμούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσοαπόκρισης τους έναντι του SARS-CoV-2, μετα από νοσηση ή εμβολιασμό Σ ε άτομα που ενώ νόσησαν στο παρελθόν, έχουν αρνητικό τεστ αντισωμάτων Σ ε υγιή άτομα που επιθυμούν να ελέγξουν αν πέρασαν τη λοίμωξη χωρίς να το αντιληφθούν (που πέρασε χωρίς συμπτώματα)

Έλεγχος αντισωμάτων έναντι COVID-19 Στα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται έλεγχος ανίχνευσης όλων των κατηγοριών αντισωμάτων (IgM, IgG και IgA) που παράγει ο οργανισμός έναντι του νέου κορωνοϊού. Τα αντισώματα IgM παρέχουν την άμυνα πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια της ενεργής λοίμωξης. Τα αντισώματα IgA, δείχνουν μια πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό και παραμένουν σε σταθερά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από τα IgM. Τα αντισώματα IgG σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανοσία. Στην παρούσα φάση της πανδημίας, πέραν της ποιοτικής ανίχνευσης αντισωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ποσοτικός προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων, αφού πρόκειται για τα αντισώματα που «χτίζουν» τη μακροπρόθεσμη ανοσία του οργανισμού έναντι του κορωνοϊού.


Έλεγχος anti-S IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 (μετά τον εμβολιασμό) Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργείται ο εξειδικευμένος έλεγχος ποσοτικού προσδιορισμού των ειδικών αντισωμάτων έναντι της S πρωτεΐνης του ιού (antispike IgG). Το τεστ αυτό ανιχνεύει μια ξεχωριστή υποκατηγορία IgG αντισωμάτων που δρουν κατά της ακιδικής πρωτεΐνης S του κορωνοϊού, εμποδίζοντας την είσοδο του ιού στα κύτταρα-στόχους. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα anti-spike IgG αντισώματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ανοσολογικής απόκρισης και η παρουσία τους θεωρείται αδρή ένδειξη προστασίας έναντι του ιού. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα εμβόλια στοχεύουν στην παραγωγή αυτής της κατηγορίας των αντισωμάτων, ο ποσοτικός προσδιορισμός τους συμβάλλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών.

Ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η λειτουργικότητα των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική, δεδομένου ότι μερικά από αυτά τα αντισώματα μπορούν να συνδεθούν στον ιό (δεσμευτική δράση), αλλά όχι απαραίτητα να αποκλείσουν μελλοντική ιογενή λοίμωξη (εξουδετερωτική δράση). Το τεστ ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων προσφέρει μια ποιοτική εκτίμηση της λειτουργικότητας των αντισωμάτων όλων των κατηγοριών (IgM, IgG και IgA) έναντι του SARS-CoV-2 του εξεταζόμενου. Δεν παρέχει ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων.


?

Πότε ενδείκνυται ο έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και ο έλεγχος κυτταρικής ανοσίας; 20 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση Τ ουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό μοριακό test RT-PCR)

Ο ι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε καθεμιά χωριστά είτε συνδυαστικά, για πληρέστερο έλεγχο Ε κτελούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους εξεταζόμενους Τ α αποτελέσματα δίνονται εντός 48 ωρών

«

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσεγγίζει με ολοκληρωμένο τρόπο και με τα πιο σύγχρονα εργαλεία την ανοσιακή απόκριση απέναντι στον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού: Κ αλέστε στο 210 6966000 (Αττική) Κ αλέστε στο 2310 459660 (Θεσσαλονίκη) E ίτε απευθείας στο Διαγνωστικό Κέντρο που σας εξυπηρετεί

www.bioiatriki.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.