Ολοκληρωμένη προσέγγιση της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό - Επαγγελματίες υγείας

Page 1

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσεγγίζει με ολοκληρωμένο τρόπο και με τα πιο σύγχρονα εργαλεία την ανοσιακή απόκριση απέναντι στον κορωνοϊό SARS-CoV-2


Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2 για πρώτη φορά στην Ελλάδα Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πρωτοπορεί στην προσέγγιση της ανοσιακής απόκρισης έναντι της λοίμωξης COVID 19, εισάγοντας τον έλεγχο της κυτταρικής ανοσίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η προστατευτική ανοσία που διαθέτουμε έναντι του SARSCoV-2 δεν σχετίζεται μόνο με την παρουσία αντισωμάτων, αλλά και των Τ λεμφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία), που δρουν προστατευτικά έναντι της επαναλοίμωξης, ακόμη και επί απουσίας ανιχνεύσιμων αντισωμάτων.

Tεχνολογία Τ-SPOT Η κυτταρική ανοσία ελέγχεται στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με τη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία Τ-SPOT που εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής αξιοπιστίας.

Lysosome Microbe Receptor

Το τεστ T-SPOT COVID είναι μια απλή εξέταση αίματος που προορίζεται για χρήση στον εντοπισμό ατόμων με ανοσοαπόκριση στο SARS-CoV-2, μέσω των Τ-λεμφοκυττάρων. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία T-SPOT, μια τροποποιημένη τεχνολογία ELISPOT, με μείγμα αντιγόνων από δομικές πρωτεΐνες του SARSCoV-2, συγκεκριμένα της πρωτεΐνης της ακίδας και του νουκλεοκαψίδιου (S και N), επιτρέποντας έτσι το μέγιστο εύρος μέτρησης της ανοσοαπόκρισης, μέσω της μέτρησης χη-

μικών μεσολαβητών γνωστών ως κυτοκίνες που απελευθερώνονται από τα λευκά αιμοσφαίρια του εξεταζόμενου μετά από διέγερσή τους (αλληλεπίδραση τους με το μίγμα αντιγόνων).

Σε ποιους ενδείκνυται ο έλεγχος κυτταρικής ανοσίας; Σ ε όσους επιθυμούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσοαπόκρισης τους έναντι του SARS-CoV-2, μετά από νόσηση ή εμβολιασμό Σ ε άτομα που ενώ νόσησαν στο παρελθόν, έχουν αρνητικό τεστ αντισωμάτων Σ ε υγιή άτομα που επιθυμούν να ελέγξουν αν πέρασαν τη λοίμωξη χωρίς να το αντιληφθούν

Πότε ενδείκνυται ο έλεγχος κυτταρικής ανοσίας; Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κυτταρική ανοσιακή απάντηση ξεκινάει νωρίς μετά την έναρξη των συμπτωμάτων από λοίμωξη COVID-19. Ωστόσο για την ποσοτική εκτίμηση των συνολικά παραγόμενων Τ λεμφοκυττάρων η διενέργεια του τεστ συνιστάται να πραγματοποιείται: 2 0 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση Τ ουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό μοριακό test RT-PCR)


Έλεγχος αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 Στα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται έλεγχος ανίχνευσης όλων των κατηγοριών αντισωμάτων (IgM, IgG και IgA) που παράγει ο οργανισμός έναντι του νέου κορωνοϊού. Στην παρούσα φάση της πανδημίας, πέραν της ποι-

οτικής ανίχνευσης αντισωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ποσοτικός προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων, αφού πρόκειται για τα αντισώματα που «χτίζουν» τη μακροπρόθεσμη ανοσία του οργανισμού έναντι του κορωνοϊού.

Έλεγχος anti-S IgG αντισωμάτων (μετά τον εμβολιασμό) Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργείται ο εξειδικευμένος έλεγχος ποσοτικού προσδιορισμού των ειδικών αντισωμάτων έναντι της S πρωτεΐνης του ιού (anti-spike IgG). Το τεστ αυτό ανιχνεύει μια ξεχωριστή υποκατηγορία IgG αντισωμάτων που δρουν κατά ολόκληρης της ακιδικής πρωτεΐνης S του κορωνοϊού, εμποδίζοντας την είσοδο του ιού στα κύτταρα-στόχους. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα anti-spike IgG αντισώματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ανοσολογικής απόκρισης και η παρουσία τους θεωρείται αδρή ένδειξη προστασίας έναντι του ιού. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δι-

αθέσιμα εμβόλια στοχεύουν στην παραγωγή αυτής της κατηγορίας των αντισωμάτων, ο ποσοτικός προσδιορισμός τους συμβάλλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών.

Έλεγχος εξουδετερωτικών αντισωμάτων Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργείται ο πλέον εξειδικευμένος έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα αντισώματα ενός ατόμου στην εξουδετέρωση του ιού SARS-CoV-2. Αυτό θα συμβάλλει τόσο στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντι-SARS-CoV-2 εμβολίων, όσο και στην εκτίμηση του βαθμού προστατευτικής ανοσίας ατόμων που έχουν νοσήσει στο παρελθόν. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η ανίχνευση των αντισωμάτων που παράγονται έναντι του SARS-CoV-2 δεν συνεπάγεται απαραίτητα και προστατευτική ανοσία του οργανισμού από μελλοντική επαναλοίμωξη, καθώς η λειτουργικότητα των αντισωμάτων δεν είναι

σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια. Μερικά από αυτά τα αντισώματα μπορούν να συνδεθούν στον ιό (δεσμευτικά), χωρίς όμως απαραίτητα να αποκλείσουν ιογενή λοίμωξη. Η κατηγορία των αντισωμάτων που προστατεύουν αποτελεσματικά από μια μελλοντική λοίμωξη καλούνται εξουδετερωτικά και είναι αυτά που έχουν την ικανότητα να μπλοκάρουν με σταθερή σύνδεση το βασικό όπλο εισβολής του νέου ιού, την γλυκοπρωτεΐνη που σχηματίζει την ακίδα S (Spike) με την οποία προσκολλάται ο ιός στους ACE2 υποδοχείς και διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα. Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων αφορά όλα τα είδη αντισωμάτων - IgM, IgA, IgG - δεδομένου ότι τα εξουδετερωτικά αντισώματα δεν περιορίζονται μόνο στην κατηγορία των IgG.


Για ποιους ενδείκνυται ο έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων; Ο εργαστηριακός έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης της προστατευτικής ανοσίας του εξεταζόμενου που είτε νόσησε από τον ιό (με ή χωρίς συμπτώματα), είτε εμβολιάστηκε έναντι του ιού. Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της οξείας λοίμωξης COVID-19. Eπίσης, δεν αντικαθιστά τον ορολογικό έλεγχο για IgG για το COVID-19 που χρησιμεύει ως γενικός δείκτης προηγούμενης λοίμωξης, αλλά ούτε τον ορολογικό έλεγχο των anti-S IgG αντισωμάτων που ανιχνεύει την ειδική ανοσιακή απάντηση που παράγεται μετά τον εμβολιασμό. Οι δοκιμές αυτές προσφέρουν έναν ποσοτικό προσδιορισμό των IgG αντισωμάτων που έχουν παραχθεί, δεν αξιολογούν όμως την εξουδετερωτική ικανότητα των αντισωμάτων έναντι του ιού. Η διενέργεια του τεστ συνιστάται να πραγματοποιείται: 2 0 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση Τ ουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό μοριακό test RT-PCR)

Τεχνολογία cPASS™ Το Εργαστήριο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία cPASS™ ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ευαισθησία. Η τεχνολογία cPASS™ επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση ολικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) σε ένα δείγμα, μέσω της μίμησης της φυσικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του ιού και του κυττάρου ξενιστή. Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (δοκιμασία εξουδετέρωσης ιού, virus neutralization assay) απαιτεί τη χρήση ζώντων ιών, κυττάρων, χειριστών με υψηλή εξειδίκευση και υψηλών εργαστηριακών συνθηκών ασφάλειας (επίπεδο βιοασφάλειας 3), οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ευαισθησία και απαιτούν αρκετές ημέρες για να ληφθούν αποτελέσματα. Αντίθετα, η τεχνο-

λογία ανίχνευσης αντισωμάτων εξουδετέρωσης cPASS™ είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, μπορεί να εκτελεστεί γρήγορα και χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας cPASS™ είναι ότι είναι εξαιρετικά ειδική και ευαίσθητη και ταυτόχρονα ανεξάρτητη από τον τύπο και τα είδη των αντισωμάτων. Αυτό είναι σημαντικό καθώς οι τρέχουσες δοκιμές αντισωμάτων δεν μπορούν να διακρίνουν τα εξουδετερωτικά από άλλα δεσμευτικά αντισώματα που δεν διαθέτουν εξουδετερωτική λειτουργία.

Ο ι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε καθεμιά χωριστά είτε συνδυαστικά, για πληρέστερο έλεγχο. Εκτελούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους εξεταζόμενους. Τα αποτελέσματα δίνονται εντός 48 ωρών Γ ια περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο 210 6966000 (Αττική), 2310 459660 (Θεσσαλονίκη), είτε απευθείας στο Διαγνωστικό Κέντρο που σας εξυπηρετεί

www.bioiatriki.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.