Page 1

SALGS- OG PRODUKTPERM Grønn polyetylen også kjent som bio polyetylen eller fornybar polyetylen er fremstilt av etanol fra sukkerrør. GreenPolly hjelper å redusere klimagassutslippene.

BioBag utvikler, produserer og markedsfører de beste biologiske nedbrytbare og komposterbare produktene for avfallshåndtering, detaljhandel, engros, industri og landbruk.

RecyPolly er produkter laget av resirkulert PE. Plastavfall samles inn for å skape nye produkter. Produkter laget av resirkulert PE kan benyttes for avfall som ikke er organisk.

Vår misjon: Vi ønsker å beskytte og utvide vår ledende posisjon. Dette ved å produsere produkter og konsepter, som fremmer en bærekraftig utvikling og forbedrer miljøet for fremtidige generasjoner. Vi vil fortsette vårt dedikerte arbeid med å løse de økende kundespesifikke krav. Dette for å skape miljøvennlige løsninger og initiativer som gjør mindre skader på miljøet.


Kontaktpersoner Vür historie og utvikling Produktkatalog Produktark Forvaring og logistikk Rüstoff - Kompostering - Sertifikat GreenPolly RecyPolly Kildesortering Zenzo Utemiljøprodukter


KONTAKTPERSONER

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


KONTAKTPERSONER I BIOBAG NORGE

ROLF RENNESVIK

TERJE SLETTVOLD

MARIUS GLOMVIK

Salgs- og produktsjef

Salg og supportkonsulent

Mobil: + 47 905 47 702 E-post: rolf@biobagworld.com Ansvarlig for salg av BioBag produkter til avfallshåndtering og grossister

Mobil: +47 916 85 054 E-post: terje@biobagworld.com Ansvarlig for salg av Zenzo utendørs produkter.

Mobil: +47 917 23 593 E-post: marius@biobagworld.com Ansvarlig for definerte oppgaver i ordrebehandling, logistikk, kontor administrasjon og kunde / partner støtte.

Daglig leder i BBN

BLI KONTAKTET!

NINA EINARSON

Mona Oven Eskelund

Mobil: +47 412 14 338 E-post: nina@biobagworld.com Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av markedsaktiviteter i Norge for både BioBag og Zenzo produkter.

Dirkete: +47 69 88 85 90 Mobil: +47 917 47 664 E-post: mona@biobagworld.com Ansvarlig for definerte oppgaver i ordrebehandling, logistikk, fakturering, kontoradministrasjon og kunde / partner støtte.

Markedsføring og salgskoordinator

Salg og kundeservice

For mer informasjon, pristilbud eller et ønske om at vi skal kontakte deg, trykk på ønsket kontaktpersons e-postadresse. Skriv en mail med dine ønsker og vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig!

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


VÃ…R HISTORIE OG UTVIKLING

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


VÅR HISTORIE OG UTVIKLING Historie:

Mål

• 1993 ble BioBag produktlinje lansert. Disse produktene er bassert på fornybare råvarer.

• RecyPolly og GreenPolly har begge fordeler ved at de minsker drivhuseffekten og at CO2 utlippet er mye lavere enn ved bruk av tradisjonell polyetylen.

• 1997 ny strategi om å bli et verdensledende selskap innen produksjon, salg og markedsføring av komposterbar bioplast.

• BioBag fortsetter å danne grunnlaget for vår strategi, og vi retter innsatsen mot bransjene avfallshåndtering, industri, jordbruk, Horeca og detaljhandel

• Etablert i 1959 under navnet PolarGruppen. Produserte et utvalg av poser, sekker og film i polyetylen

• Øke produksjonen av nye produkter som alle holder en miljøvennlig profil

Misjon:

Vi ønsker å beskytte og utvide vår ledende posisjon. Dette ved å produsere produkter og konsepter, som fremmer en bærekraftig utvikling og forbedrer miljøet for fremtidige generasjoner. Vi vil fortsette vårt dedikerte arbeid med å løse de økende kundespesifikke krav. Dette for å skape miljøvennlige løsninger og initiativer som gjør mindre skader på miljøet.

• 2003 ble produksjonen av polyetylen helt faset ut • 2014 ble Zenzo Group ApS i Danmark kjøpt opp med 70% av BioBag International. Med vårt nye konsept ZENZO MILJØ kan vi tilby et bredere sortiment til bransjen som blant annet består av avfallshus, sykkelskur og nedgravde avfallsystemer osv. • 2015 ble BioBag Norge AS etablert som datterselskap av BioBag International AS. • 2015 ble Dagö Plast i Estland kjøpt opp av BioBag International. BioBag ønsker med dette å kunne utvikle nye produkter basert på behov fra markedet og sine kunder. Rognan

Askim kontoret, snorklipping

Hovedkontor Zenzo Group, Danmark

Dagö Plast Estland

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


PRODUKTKATALOG

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av grønn polyetylen. Grønn PE er basert på etan laget av sukkerrør. Våre produkter i grønn polyetylen er et godt alternativ til tradisjonelle plastprodukter laget av fossile råvarer. Grønn polyetylen bidrar til reduksjon av den globale oppvarmingen.

BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter. BioBag produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale. BioBag gir tilbake til naturen gjennom compostering, samtidig som drivhuseffekten reduseres. kompostering av matavfall og annet organisk materiale er en viktig ressurs i mange deler av verden. BioBag er stolte av å bidra til dette initiativet ved å tilby et bredt utvalg av komposterbare produkter.

Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av resirkulert plast. Våre produkter av resirkulert plast er et meget godt og miljøriktig alternativ til plastprodukter produsert av jomfruelige fossile råvarer. Bruken av resirkulert plast reduserer bruken av jomfruelig plast noe som gir en helt klar miljøgevinst.


INNHOLD Om oss .............................................................................................................................................................................................. 5 Sertifiseringer .................................................................................................................................................................... 5 Bioposer, sekker og beholdere for storhusholdning ................................................................................................................................... 6-9 Detaljhandel ................................................................................................................................................................... 10-12 Komposterbart servise ............................................................................................................................ 13 BioBag industrifilm .................................................................................................................................. 14-15 BioAgri .................................................................................................................................................................................. 16-17 GreenPolly ............................................................................................................................................................................... 18 RecyPolly ................................................................................................................................................................................... 19 Kontakt ........................................................................................................................................................................................ 20

3


VÅR MISJON Vi ønsker å utvikle vår ledende posisjon ved å produsere produkter og konsepter som fremmer en bærekraftig utvikling og forbedrer miljøet for fremtidige generasjoner. Vi vil fortsette vårt dedikerte arbeid med å løse de økende kundespesifikke krav. Dette for å skape miljøvennlige løsninger og initiativer som gir mindre skader på miljøet.

4


OM SELSKAPET

Nettverk, visjon og utvikling

Vår historie og utvikling BioBag (tidligere kalt PolarGruppen) ble etablert i 1959, og produserte et utvalg poser, sekker og filmer av polyetylen. Produktsortimentet BioBag, som er basert på fornybare råvarer, ble lansert i 1993. I 1997 definerte de nye eierne en klar strategi: Å bli et verdensledende selskap innen produksjon, salg og markedsføring av bioplast. BioBag konsentrerte seg da utelukkende om komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter. I 2015 kjøpte BioBag International Dagö Plast i Estland, hvor vi nå produserer våre miljøvennlige produkter. Med dette oppkjøpet har BioBag startet en reise for å bli mer kundeorientert, hvor vi skreddersyr vår produksjon for å møte kundenes behov. En mer fleksibel produksjon Forbrukerne har et økt fokus på miljøvennlige produkter, og derfor utvider vi vår produksjon med nye produkter. Produktene vil ha en miljøvennlig profil, og sammen med våre komposterbare produkter vil kundene våre nå få et bredere sortiment enn tidligere. Via kjøpet av Dagö Plast vil BioBag gruppen være i stand til å utvikle nye produkter basert på behovet i markedet. Våre kunder vil i fremtiden få tilgang til et langt bredere produktsortiment med fokus på miljøvennlige

produkter. Med en større og mer fleksibel produksjon vil vi være i stand til å møte nye krav fra markedet raskere enn før. Vi ser en økt etterspørsel etter et bredere produktsortiment. I tillegg til våre komposterbare produkter gjelder det også for resirkulert plast (PE), RecyPolly, og grønn polyetylen, GreenPolly. BioBag arbeider kontinuerlig med utvikling av nye produkter som har en miljømessig fordel i forhold til tradisjonell polyetylen, som er laget av fossile råvarer. I vår nye fabrikk kan vi produsere poser av resirkulert plast av innsamlet plast som gjenvinnes. Plasten blir samlet inn via dagligvarekjedene, industrien, avfallsselskapr., samt landbruket. Gjenbruksplasten resirkuleres og produseres til nye søppelsekker, bæreposer og industriell emballasje. Vår nye produktserie av resirkulert plast kaller vi for RecyPolly.

miljøbelastning i forhold til tradisjonell polyetylen. Fordelen med disse to nye produktlinjene er at det reduserer drivhuseffekten fordi CO2utslippene er mye lavere enn ved tradisjonell polyetylen. De nye produktene passer derfor godt inn i vår strategi om å være et selskap hvor vi tilbyr miljøvennlige produkter som ikke skader miljøet. Samlet sett, men på hver sin måte, gir alle våre tre produktlinjer BioBag, RecyPolly og GreenPolly en stor miljøgevinst til jorden vår. BioBag vil fortsatt ha full fokus på innsats mot kommuner / avfallshåndtering, industri, landbruk, HORECA og detaljhandel.

I tillegg til PE av resirkulert plast, kan vi også produsere nye produkter laget av Grønn polyetylen - GreenPolly, som er produkter laget av etan fra fornybare råvarer basert på sukkerrør. Våre produkter i grønn polyetylen er et godt alternativ til tradisjonelle plastprodukter laget av fossile råvarer. Grønn polyetylen bidrar til reduksjon av den globale oppvarmingen. Produkter laget av fornybare (bærekraftige) råvarer har en redusert

BIOBAGS SERTIFISERINGER BioBag Norge AS og våre produksjonspartnere er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Våre ISO-sertifiseringer betyr at vi har etablert og vil opprettholde et kvalitetssystem i henhold til kravene i EN ISO 9001: 2008 «Kvalitetsstyringssystem og et miljøstyringssystem i henhold til kravene i EN ISO 14001: 2004» Miljøstyringssystem. ISO-sertifisering er ikke et krav, men BioBag ønsket å innføre slik sertifisering for å gjøre opr.asjonene våre mer effektive og smidige, samt for å oppfylle selskapets

misjon og visjon. Vi så også behovet for å skaffe oss ISO-sertifiseringen på grunn av kontraktsmessige og myndighetspålagte krav og for å imøtekomme kundenes ønsker. ISO9001og ISO14001 er BioBags produktsertifiseringer. Alle BioBag sine produkter, poser, sekker og filmer er sertifisert som komposterbare og biologisk nedbrytbare, i henhold til den europeiske standarden EN 13432. BioBag har sertifisering for komposterbarhet og biologisk nedbrytbarhet utstedt av

sertifiseringsinstituttet, TÜV (OK Compost). Kundene våre skal være trygge på at de bruker de mest miljøvennlige produktene med den høyeste kvaliteten. Alle BioBag produkter er fullstendig komposterbare.

5


BIOPOSER OG SEKKER BioBag tilbyr et bredt utvalg av produkter for innsamling av organisk avfall fra kommuner, storkjøkken og institusjoner. BioBag-produkter er bærekraftige alternativer til vanlige plastprodukter. HORECA-bransjen genererer store mengder organisk avfall. Dette avfallet er en enorm ressurs som ikke bør sendes til søppelfyllinger. Den beste måten å håndtere alt dette organiske avfallet på, er å kompostere det. Compostering skapr. et verdifullt produkt av høy kvalitet. Den mest kostnadseffektive og hygieniske måten å samle inn alt dette avfallet på, er å benytte BioBags komposterbare poser og beskyttelsessekker. BioBags HORECA-sortiment omfatter et stort utvalg av matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker. Vi tilbyr større mengder pakket i kasser som er egnet for kommuner, storkjøkken, grossister og institusjoner

BioBag komposterbare poser - bulk BioBag 8 L Art.nr.: 187015 Str.: 390 x 410 mm 25 poser pr. rull 24 ruller pr. kartong 126 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Pustende matavfallsposer. Passer til 5-10 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilerte matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

BioBag 10 L Art.nr.: 187020 Str.: 430 x 450 mm 25 poser pr. rull 20 ruller pr. kartong 126 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

6

BioBag komposterbare poser - bulk BioBag 20 L Art.nr.: 187025 Str.: 410 x 540 mm 25 poser pr. rull 16 ruller pr. kartong 126 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Pustende matavfallsposer med knyteører. Passer til 10-20 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

BioBag 30 L Beskrivelse: Pustende matavfallsposer. Passer til 8-10 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt

Art.nr.: 187607 Str.: 510 x 600 mm 25 poser pr. rull 44 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Pustende matavfallspose. Passer både til privat- og storhusholdning. Tilpasset 20 - 30 liters matavfallbeholder.


HORECA poserOGogSEKKER sekker for- HORECA bedre hygiene og renere miljø BIOPOSER BioBag Supr.liner - Bulk BioBag 35 L Supr.liner Art.nr.: 187622 Str.: 600 x 740 mm 40 poser pr. rull 14 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 20 - 40 l beholdere. Tåler lave tempr. aturer.

BioBag 50 L Supr.liner Art.nr.: 187624 Str.: 600 x 940 mm 32 poser pr. rull 14 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 40 - 50 l beholdere. Tåler lave tempr. aturer.

BioBag 80 L Supr.liner Art.nr.: 187626 Str.: 820 x 1050 mm 20 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 60 - 80 l beholdere. Tåler lave tempr. aturer.

BioBag 120/140 L Supr.liner Art.nr.: 187628 Str.: 870 x 1320 mm 16 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 120 - 190 l beholdere. Tåler lave tempr. aturer.

BioBag 240 L Supr.liner Art.nr.: 187630 Str.: 1130 x 1390 mm 12 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 240 l beholdere.Tåler lave tempr.aturer.

BioBag Ecoliner - Bulk 35 L Economyline Art.nr.: 188622 Str.: 600 x 740 mm 40 poser pr. rull 14 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 20 - 40 l beholdere. Ved lave tempr.aturer bør Supr.line brukes.

50 L Economyline Art.nr.: 188624 Str.: 600 x 940 mm 32 poser pr. rull 14 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 40 - 50 l beholdere. Ved lave tempr.aturer bør Supr.line brukes.

80 L Economyline Art.nr.: 188626 Str.: 820 x 1050 mm 20 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 60 - 80 l beholdere. Ved lave tempr.aturer bør Supr.line brukes.

120/140 L Economyline Art.nr.: 188628 Str.: 870 x 1320 mm 16 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø.Tilpasset 120-190 l beholder. Ved lave tempr.aturer bør Supr.line brukes.

240 L Economyline Art.nr.: 188630 Str.: 1130 x 1390 mm 12 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø. Tilpasset 240 l beholdere. Ved lave tempr.aturer bør Supr.line brukes.

7


BIOPOSER, SEKKER OG BEHOLDERE - HORECA BioBag Sekker - ektra sterke 35 L «Spesial» Art.nr.: 184011 Str.: 580 x 770 mm 25 poser pr. rull 16 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

MaxAir II MaxAir ventilert matavfallsbøtte Beskrivelse: Løftende sekk. Pustende matavfallspose

60 L Supr.line w/ Wave/Star Art.nr.: 187959 Str.: 550 x 1020 mm 20 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Løftende sekk. Pustende matavfallspose

80 L Supr.line w/ Wave/Star Art.nr.: 187437 Str.: 700 x 910 mm 20 poser pr. rull 20 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Løftende sekk. Pustende matavfallspose

125-150 L w/Star Art.nr.: 187937 Str.: 750 x 1150 mm 10 poser pr. rull 16 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Løftende sekk. Pustende matavfallspose

BioBag Dog - Bulk Beskrivelse: Compostbare hundeposer på blokk. Enkel å bruke og enkel å knyte. Tett innfarging for å hindre innsyn i posen.

Beholder for innsamling av avfall 25 L - Beholder Art.nr.: 946257 Lengde: 395 mm Bredde: 275 mm Høyde: 315 mm Materiale: Grønn, gjenvunnet polypropylen

8

Beskrivelse: MaxAir ventilert matavfallsbøtte gir optimal ventilasjon rundt hele BioBagposen. Laget av resirkulert plast.

Lokk til MaxAir Art.nr.: 958102 Vekt: 64 gr. Farge: Mørk grønn 200 stk. pr. kartong

Beskrivelse: Laget av resirkulert plast.

Bunnrist til MaxAir Art.nr.: 958103 Vekt: 12 gr. Farge: Mørk grønn 100 stk. pr. kartong

Beskrivelse: Laget av resirkulert plast.

Håndtak til MaxAir Art.nr.: 958104 Materiale: Stål Farge: Stål 600 stk. pr. kartong

Beskrivelse: Håndtaket festes lett på MaxAir bøtten

Beholder for innsamling av avfall 37 L beholder

Dog Art.nr.: 186005 Str.: 200 x 320 mm 50 poser pr. blokk 50 blokker pr. kartong 60 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Art.nr.: 958100 Str.: 240x197x205 mm 7 l uten lokk Vekt: 173 gr. Farge: Mørk grønn 600 stk. pr. pall

Art.nr.: 946252 Ø 395 mm Høyde: 430 mm 2 ventilasjonshull Materiale: Grønn, gjenvunnet polypropylen

Beskrivelse: Beholder m/lokk for innsamling av organisk avfall fra storhusholdningen. Passer i rullestativet.

37 L - Rullestativ til matavfallsb. Beskrivelse: Rektangulær beholder m/lokk for innsamling av organisk avfall fra storhusholdningen. Passer i rullestativet ved siden av.

Art.nr.: 946253 Høyde: 850 mm Lengde: 820 mm Bredde: 450 mm Beskrivelse: Rullestativ for matavfallsbeholdere.

Passer til 37, 25 og 23 L beholderne. Høydejusterbart stativ i rustfritt stål Trinsehjul Ø 75 mm, klarer terskler Tar liten plass.


FUNKSJONALITET Smarte løsninger for sortering og innsamling av organisk avfall som ivaretar god hygiene både privat og i storhusholdning.

BRUKSOMRÅDER og fordeler Beskyttelsessekker og linere Det finnes mange størrelser og typr. avfallsbeholdere på markedet. Det å benytte en avfallsbeholder uten å beskytte dem med en sekk blir svært uhygienisk. BioBag sitt sortiment av poser og sekker dekker de fleste avfallsbeholdere. BioBag poser/sekker finnes i størrelser fra 6 - 240 liter.

Matavfall i pustende BioBag pose og ventilert MaxAir-bøtte

Dag 4 - Posen er fortsatt tørr. Ingen tegn til mugg.

Dag 7 - Overflaten er tørr, minimal muggvekst og svært lite fuktighet i bunnen.

Matavfall i pustende BioBag pose og ikke-ventilert bøtte

Dag 4 - Forekomst av mugg og dårlig lukt.

Dag 7 - Høyt fuktighetsnivå. Posen er svært våt, og avfallet er dekket av mugg. Avfallet avgir svært dårlig lukt.

9


DETALJHANDEL

BioBag tilbyr det største utvalget av komposterbare produkter på markedet, inkludert et omfattende sortiment av detaljprodukter. BioBags detaljproduktlinje tilbys i helt ny og tiltalende emballasje, som er pr.fekt å vise frem i butikkhyllen. Alle produkter har EAN-kode som gjør det enkelt å prissette.

10


BIOPOSER OG SEKKER - DETALJHANDEL BioBag komposterbare matavfallsposer 6 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186000 Str.: 360 x 370 mm 30 poser pr. rull 60 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 6 - 8 l matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

10 L Wave/Star (NO/SE/FI) Art.nr.: 186834 Str.: 420 x 540 mm 20 poser pr. rull 18 ruller pr. kartong 12 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 8-10 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

20 L T-shirt (NO/SE/FI) Art.nr.: 186836 Str.: 420 x 540 mm 40 poser pr. rull 14 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 10-20 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

20 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186902 Str.: 420 x 520 mm 15 poser pr. rull 60 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 20 liters matavfallsbøtter. Anbefaler ventilert matavfallsbøtte for å fjerne lukt.

30 L Straight/Star (NO/SE/FI) Art.nr.: 186539 Str.: 510 x 570 mm 14 poser pr. rull 18ruller pr. kartong 150 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 20-35 liters beholdere.

BioBag komposterbare poser 30 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186903 Str.: 500 x 520 mm 20 poser pr. rull 40 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Med knyteører. Passer til 30 liters beholdere.

BioBag komposterbare sekker 35 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186904 Str.: 540 x 530 mm 20 poser pr. rull 20 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Beregnet for storhusholdning. Tilpasset 20 - 40 liters beholdere.

75 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186905 Str.: 650 x 900 mm 20 poser pr. rull 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Beregnet for storhusholdning. Tilpasset 60 - 75 liters beholdere.

125/150 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186907 Str.: 750 x 1140 mm 5 poser pr. rull 20 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Kraftig komposterbar sekk for noe tyngre matavfall. Holder beholderne rene. Gir et bedre arbeidsmiljø.

140/190 Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186906 Str.: 850 x 1400 mm 10 poser pr. rull 15 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Beregnet for storhusholdning. Tilpasset 120 - 190 liters beholdere. Tåler lave tempr.aturer.

240 L Straight/Star (SE/FI/GB) Art.nr.: 186908 Str.: 1130 x 1400 mm 7 poser pr. rull 15 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Beskyttelsessekk for å holde beholderne rene. Beregnet for storhusholdning. Tilpasset 240 liters beholdere.Tåler lave tempr.aturer.

Alle banderoll-produkter har stjernebunn – som er markedets sterkeste bunnsveis, med unntak av 20 l T-shirt.

11


BIOPOSER OG SEKKER - DETALJHANDEL BioBag komposterbare frukt- og grønnsaksposer Frukt- og grønnsaksposer Art.nr.: 186602 Str.: 340 x 420 mm 300 poser pr. rull 5 ruller pr. kartong 52 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Home

Beskrivelse: Pusteegenskapene gjør at fuktighet fordampr.. Dette gjør posen yppr.lig til lagring av frukt og grønnsaker.

MaxAir II MaxAir m/EAN-kode Art.nr.: 958150 Str.: 252x207x220 mm (L x W x H) 7 L 14 stk. pr. kartong 18 kartonger pr. pall 252 stk. pr. pall

Beskrivelse: MaxAir ventilert matavfallsbøtte gir optimal ventilasjon rundt hele BioBag posen. Laget av resirkulert plast.

BioBag Hundeposer Hundeposer på blokk (EU) Art.nr.: 187280 Str.: 200 x 320 mm 50 poser pr. blokk 12 blokker pr. kartong 126 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Beskrivelse: Kompostbare hundeposer . Enkel å bruke og enkel å knyte. Tett innfarging for å hindre innsyn i posen.

Art.nr.: 181037 Str.: 410 x 500 mm Farge: hvit Bæreevne: ca. 7 kg Antall: 500 stk. Kartong vekt: 5,8 kg 80 kartonger pr. pall

Hundeposer på rull (EU)

30 L Bærepose

Art.nr.: 186451 Str.: 220 x 320 mm 40 poser pr. rull 15 esker pr. kartong 133 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

Art.nr.: 181035 Str.: 470 x 580 mm Farge: hvit Bæreevne: ca. 9 kg Antall: 500 stk. Kartong vekt: 7,8 kg 50 kartonger pr. pall

Beskrivelse: Kompostbar hundepose. Enkel å bruke og enkel å knyte. Tett innfarging for å hindre innsyn i posen.

BioBag - BioToi BioToi inkl. 1 rull BioBag toilett Art.nr.: 956015 6 BioToi pr. kartong 20 kartonger pr. pall Beskrivelse: Portabelt og sammenleggbart fritidstoalett. Utviklet

i samarbeid med og i henhold til forsvarets strenge kvalitetskrav. Lett å frakte, veier kun 1,9 kg.

Art.nr.: 187008 Str.: 655 x 510 mm 8 poser pr. rull 62 ruller pr. kartong 58 kartonger pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

CLEAN & GREEN

www.biobagworld.com

CLEAN & GREEN www.biobagworld.com

WARNING!

WARNING!

Danger of suffocation. Keep out of reach of babies & small children

Beskrivelse: Komposterbar toalettpose tilpasset BioToi fritidstoalett. BioBag toalettpose tres over toalettsetet og ivaretar god hygiene.

40.000 bæreposer pr. pall 294 kg bruttovekt pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

25.000 bæreposer pr. pall 395 kg bruttovekt pr. pall Sertifisert: OK compost Industrial

BioBag kundespesifiserte bæreposer Bæreposer

Danger of suffocation. Keep out of reach of babies & small children

BioBag toalettposer

12

BioBag Bæreposer 20 L Bærepose

Ønsker du en miljøvennlig bærepose med ditt eget design og logo, ta kontakt. Vi tilbyr bæreposer for ethvert behov. Vi kan levere bæreposer med

trykk på begge sider i opp til 8 farger. Håndtak kan også fås med ulike utforminger.


KOMPOSTERBART SERVISE BioBags komposterbare servise er egnet for alle typr. mat og drikke og er praktiske og miljøvennlige på samme tid.

KOMPOSTERBART SERVISE av fornybare råvarer Koppr. og glass Engangskoppr. og glass er tilgjengelig i flere størrelser og materialer. Koppene, som også er tilgjengelig med trykk, er laget av resirkulert papir fôret med bioplast laget av plantefibre. Koppene kan brukes til både kalde og varme drikker og kan kombineres med lokk. Kan komposteres med matavfall uten å etterlate seg mikroplast. Glass av gjennomsiktig plast er egnet for kalde drikker, for eksempel juice og smoothies. Glassene er laget av plantebaserte polymer og er sertifisert fullstendig biologisk nedbrytbare og komposterbare.

Tallerkener, boller og bokser Produktene er robuste og allsidige og kan brukes til både kald og varm mat. Materialene er vanntette og fettavisende og kan brukes i ovn (opp til 220o i 20 minutter), mikrobølgeovn, kjøleskap og fryser. Alle engangstallerkener, boller og bokser er laget av plantefibre, f.eks. fra sukkerrør. Produktene er fullstendig biologisk nedbrytbare og komposterbare sammen med matavfallet.

Lokk og sugerør Transparente lokk i flatt eller buet utgave, laget av plantebasert T bioplast. Lokket sitter godt rundt koppen og tåler varme. Lokkene brytes raskt ned og ender opp som kompost uten å etterlate mikroplast. Kan komposteres med matavfallet. Sugerørene er sertifisert fullstendig biologisk nedbrytbare og komposterbare, er tilgjengelig i to tykkelser.

Bestikk Knivene, gaflene og skjeene er laget av plantefibre som er fullstendig biologisk nedbrytbar og komposterbar. Bestikket brytes ned hurtig og kan komposteres sammen med matavfallet. Etterlater seg ikke mikroplast. Tilgjengelig individuelt eller i sett med for eksempel kniv, gaffel, skje og serviett.

13


INDUSTRIELLE PRODUKTER BioBag-film er tilgjengelig i mange kvaliteter, godt egnet for industrielle applikasjoner. Vi har mange tiĂĽr med erfaring i ĂĽ tilpasse film med presis ytelse, i henhold til kundenes forventninger til produktet.

14


BIOBAG FILM er tilgjengelig i mange kvaliteter

Ytteremballasje og emballasje på enkeltpakninger

Miljøvennlige produkter BioBag er en av pionerene i bioplastbransjen. Vi har omfattende erfaring i å spesialtilpasse film som fungerer optimalt i våre kunders produkter. Vår film bidrar sterkt i oppbyggingen av viktige og miljøfokuserte merker, uten å forringe produktets ytelse. De unike egenskapene ved vår film gjør den godt egnet til emballasje, hygieneprodukter og diverse industrielle produkter. Bedre komfort og pr.sonlig sikkerhet BioBags filmer har en myk og silkeaktig overflate som er godt egnet for direkte kontakt med huden. Filmens naturlig puste-egenskap gjør at fuktighet fordampr., noe som gir økt komfort. Disse egenskapene er noe forbrukerne verdsetter høyt. BioBags komposterbare film er hypoallergenisk. Hudproblemer og rødme oppstår i mindre grad. Vår film er ikke-cytotoksisk, som betyr at den er sertifisert som en fullstendig biologisk barriere mot virus og bakterier, samtidig som den opprettholder sine pustende egenskapr.. Filmens pustende egenskapr. kan også skreddersys i henhold til kundekrav. Vi tilbyr en rekke nivåer av pustende egenskapr., fra 250-950 gr*30μm / m2* 24 t. Utmerkede mekaniske egenskapr. De mekaniske egenskapene i BioBagfilm varierer fra LDPE til HDPE, som betyr at vår film kan bearbeides ved å bruke standard konverteringslinjer og

teknikker uten større endringer. BioBagfilm kan Flexo-trykkes og innfarges med komposterbar masterbatch uten forbehandling. Vår film fester godt til papir og fiberstoffer og fungerer utmerket som barriere mot olje og fett. Egnede bruksområder • Bleier • Hygieneartikler for kvinner • Sengetøy • Flowpack • Ytteremballasje og emballasje på enkeltpakninger • Laminerte produkter • Landbruksprodukter • Matemballasje • Handleposer • Andre tilpassede behov

Laminerte komposterbare matunderlag

Fakta om BioBag filmer • BioBag produserer og distribuerer miljøvennlige og bærekraftige produkter som kan komposteres • BioBag-produkter er sertifiserte som komposterbare og biologisk nedbrytbare • BioBag-produkter kan lages i mange farger ved hjelp av et utvalg av komposterbare masterbatcher • BioBag kan trykke inntil 8 farger ved hjelp av komposterbart blekk • BioBag-film kan produseres i tykkelser på fra 8 til 180 mikron • BioBag kan levere film for industriell kompostering og hjemmekompostering Komposterbart omslag til magasiner og blader

15


BIO AGRI BioAgri gjør det daglige arbeidet enklere for gårdbrukere takket være sin biologiske nedbrytbarhet i jord. Når avlingen er høstet inn pløyes restene av BioAgri filmen ned i jorden, for deretter å brytes helt ned.

16


BIOAGRI - Biologisk nedbrytbar landbruksfilm

BioAgri landbruksfilm bidrar til et bedre miljø. BioAgri gjør det daglige arbeidet for gårdbrukerene enklere, takket være at filmen er biologisk nedbrytbar i jorden. Når avlingen er høstet inn pløyes restene av BioAgri filmen ned i jorden, for deretter å brytes helt ned. Landbruksfilmen etterlater seg ikke plastrester på jordene. Bidrag til et bedre miljø BioAgri produseres av Mater-Bi®, et bioplastisk råmateriale produsert ved å blande stivelse med komposterbare og bionedbrytbare polymer og gass. BioAgri er sertifisert biologisk nedbrytbar i jord. Denne påviste bionedbrytbarheten i jord gjør at BioAgri landbruksfilm gir et flott bidrag til et bedre miljø. Om BioAgri landbruksfilm BioAgri landbruksfilm sammenlignet med tradisjonell plast: • Biologisk nedbrytbar i jorden - Brytes ned til vann, karbondioksid og humus/biomasse - Ingen mikroplast igjen på jordene • Tilpasset levetid, skreddersydd for forskjellige typr. avlinger • Trenger ikke å samle inn eller fjerne bioplasten • Ingen avhentingskostnader for plastretur • Ingen rester av plast i åkeren, slik det blir med tradisjonell plast - Ingen mikroplast

• Et effektivt alternativ til tradisjonell plastfilm, både ut fra et agronomisk og et miljømessig synspunkt • Raskere tilgang til åkeren - Slippr. å samle inn plasten - Filmen pløyes ned i jorden • Sparer tid og dermed kostnadene for fjerning og henting av den tradisjonelle plastfilmen • Filmen får du i forskjellig kvaliteter som er tilpasset avlingenes dyrketid. • Passer til organisk jordbruk Fordeler for gårdbrukere som bruker BioAgri filmen: • Øker jordtempr.aturen • Oppnår raskere spiring og dyrkesykluser • Bidrar til langsiktig næringsrik jord • Er kostnads- og arbeidseffektiv • Fjerner eller reduserer behovet for ugressmidler og midler mot skadedyr • Reduserer vannforbruket • Holder gjødnings- og næringsmidler tettere på planten • Beskytter frukt og grønnsaker mot direkte kontakt med jorden • Ingen akkumulering av plast i bakken • GMO-fri • Gode LCA-verdier • Sertifisert biologisk nedbrytbar i jord av TÛV Østerrike Bruksområder BioAgri er biologisk nedbrytbar i jord og har en gjennomsnittlig levetid på 1–36

måneder, avhengig av kvalitet, klima og tempr.aturer. Bruksområder med utmerkede testresultater for BioAgri: 1-3 avlinger/ sommer: • Løk • Melon • Kål • Jordbær • Squash • Salat • Agurk

Flerårige planter: • Vinstokk • Blomster og planter • Jordbær • Bringebær • Blåbær • Rips • Trær av forskjellig art

Legging av landbruksfilm Filmen kan legges med det samme utstyret som benyttes til legging av tradisjonell landbruksfilm i plast, men pass på at rullen ikke strammes for mye. • Raskere tilgang til åkeren etter innhøsting • Ingen forurensning forårsaket av PE-plast i miljøet BioAgris muligheter Vi kan skreddersy BioAgri til dine spesifikke behov: • Mikropr.forert med nålhull • Plantehull som passer avlingen

17


Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av grønn polyetylen. Grønn PE er basert på etan laget av sukkerrør. Våre produkter i grønn polyetylen er et godt alternativ til tradisjonelle plastprodukter laget av fossile råvarer. Grønn polyetylen bidrar til reduksjon av den globale oppvarmingen.

GreenPolly - Grønn polyetylen / plast Plast er en integrert del av den moderne verden og blir brukt mer og mer på grunn av den teknologiske utviklingen som skjer. Heldigvis finnes det nye grønne alternativ som kan erstatte plast, som er basert på etan fra oljeindustrien. Grønn polyetylen, som er laget av fornybare råvarer, har de samme mekaniske egenskapene som tradisjonell polyetylen laget av fossile råvarer. En nyutvikling innen produksjon av plast er bruken av sukkerrør som fornybar ressurs til å produsere etan, som igjen blir til polyetylen. Fremgangsmåten for benyttelse av fornybare råvarer som planteoljer i stedet for ikke fornybare råvarer er meget lovende og positiv for vårt fremtidige miljø, da mengden av CO2-utslipp blir veldig lav. Uansett om plasten er laget av fossile råvarer eller planter er de mekaniske egenskapene av polyetylen de samme. Polyetylen er den mest vanlige plasten som brukes til poser, sekker, flasker, osv. Fordelen med å bruke grønn polyetylen er en betydelig reduksjon av CO2 til atmosfæren, faktisk er disse produktene fullstendig CO2-nøytrale. Alle produkter som normalt produseres i tradisjonell polyetylen kan produseres i grønn polyetylen: • Avfallsposer • Avfallssekker • Bæreposer • Matvareemballasje • Industriemballasje • Forklær

18

Fordelene med GreenPolly • Kraftig reduksjon av CO2 • Samme mekaniske egenskapr. som tradisjonell polyetylen • Produseres av fornybare råvarer i stedet for fossile råvarer


Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av resirkulert plast. Våre produkter av resirkulert plast er et meget godt og miljøriktig alternativ til plastprodukter produsert av jomfruelige fossile råvarer. Bruken av resirkulert plast reduserer bruken av jomfruelig plast, noe som gir en helt klar miljøgevinst.

RecyPolly - Resirkulert polyetylen / plast Gjenvinning av plast er god økonomi Plastavfall er blitt en enorm utfordring for vårt miljø. Med de økende mengder plast som i dag enten havner i forbrenningsanleggene, på deponi eller i naturen, er det nødvendig med løsninger som reduserer denne miljømessige utfordringen. Plastavfall utgjør et meget stort problem i våre hav. Ved å samle inn den brukte plasten og bruke den i produksjon av nye plastprodukter, reduseres den totale mengden plast i omløp.

Typiske produkter laget av resirkulert plast • Avfallsposer • Avfallssekker • Bæreposer • Kabelbeskyttelse • Rør • Film til industrien • Plastretursekker

Fordelen med RecyPolly: • Gjenbruk reduserer mengden av ny plast • Det er en økonomisk gevinst ved gjenbruk av plast • Mindre miljøbelastning • Lavere CO2-utslipp

En annen fordel med å gjenvinne plast er at man minsker mengden av plast laget av jomfruelige råvarer. Man anslår at hele 8 % av verdens oljeproduksjon går med til fremstilling av plast. Ved å gjenvinne allerede produsert plast reduseres mengden av olje som brukes til produksjon av nye plastprodukter. Gjenvinning av plastprodukter gir mindre CO2- utslipp og dermed samfunnsøkonomiske fordeler, ved at man sparer mellom ett og tre tonn CO2ved å gjenvinne plast. RecyPolly produseres av plast samlet inn fra detaljhandelen, industrien og forbrukerne. Normalt ville denne plasten havnet på deponi eller til forbrenning, men med vår produksjonsteknologi produseres helt nye plastprodukter og gjør derfor miljøet en tjeneste. Dagens forbrukere er også blitt mer bevisste på hvorvidt de produktene de kjøpr. har en god eller dårlig innvirkning på miljøet. Med resirkulert plast kan man bruke plast med god samvittighet.

19


TA KONTAKT MED Rolf Rennesvik Daglig leder Tlf. 905 47 702 E-post: rolf@biobagworld.com

Marius Glomvik Salgs- og support konsulent Tlf. 917 23 593 E-post: marius@biobagworld.com

www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


DIVERSE PRODUKTARK

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


Her finner du produktarkene: AvfallshĂĽndtering

4 sider

Horeca

4 sider

Dagligvare (Retail)

4 sider

Industrielle Applikasjoner

2 sider

Bio-L (finnes kun pĂĽ Engelsk) 2 sider BioAgri Garden

2 sider

BioBag Toalettsystem

2 sider

Bio Hundeposer

2 sider

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


Avfallshåndtering Smarte løsninger for sortering og innsamling av organisk avfall

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter • BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale • BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag Avfallshåndtering Om avfallshåndtering Innsamling, håndteringen og avhending av avfall, er en av de høyest prioriterte miljøsakene i verden. Over 30% av avfallet som sendes til søppelfyllinger er organisk avfall, som kan komposteres og omdannes til næringsrik jord. Takket være lokale myndigheter, engasjerte lokalsamfunn og forutseende enkeltpersoner som er opptatt av denne saken, har kompostering av organisk avfall økt i omfang på verdensbasis. BioBag-poser er en utprøvd og anerkjent løsning for avfallshåndteringsbransjen. BioBag-poser gir økt deltakelse, bidrar til hygienisk innsamling av organisk avfall og gir optimale avfallshåndteringskostnader. I over to tiår har BioBag vært eksperten og den ledende leverandøren til

avfallshåndteringsbransjen. Våre produkter dekker en rekke forskjellige bruksområder innen avfallshåndtering. BioBags komposterbare poser og sekker bidrar til å bekjempe problemet med at organisk avfall sendes til søppelfyllinger. Bruk av våre poser og sekker til innsamling og kompostering av organisk avfall bidrar til å fullføre det naturlige kretsløpet ved at svært nyttige næringsmidler returneres til miljøet.

Privat og kommersielt matavfall BioBag tilbyr enkle og hygieniske løsninger for husholdninger og storkjøkken. Våre pustende poser og sekker samt matavfallsbeholdere leveres i en rekke designtyper og størrelser og dekker dermed behovene i ethvert kjøkken.

BioBags spesialutviklede MaxAirbøtte med ventilerte sider og lokk gjør at fuktigheten fordamper og avfallet tørker ut. Dette betyr at avfallet ikke råtner, og at ubehagelig lukt reduseres. BioBag-poser har svært høy barriere mot gjennomtrengning av bakterier, virus, sporer og mugg. Den ventilerte MaxAirbøtten i kombinasjon med en BioBagpose er verdens ledende system for sortering av matavfall. BioBag-poser sikrer hygieniske arbeidsforhold for renovatører og komposteringsanlegg. Bruk av komposterbare beskyttelsessekker i avfallsbeholdere gir bedre hygieniske forhold og reduserer behovet for rengjøring av beholderne.

Den europeiske avfallssituasjonen: Annet 8%

Papir og papp 18%

Matavfall 25%

Plast 12%

Tekstiler 4%

Hageavfall 6%

Bleier og andre hygieneartikler 3%

Aluminium 1%

Annet brennbart avfall 10%

Hvitevarer 1% Stål 2%

Glass 5%

Gummi 5%

Kilde: Eurostat (prosentvis i forhold til vekt) I teorien kan alt organisk avfall komposteres. I Europa komposteres bare ca. 25% av det organiske avfallet som produseres, så vi har fortsatt en lang vei å gå!

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag Avfallshåndtering Matavfall fra private husholdninger Den beste måten å samle inn matavfall fra private husholdninger på, er å bruke svært pustende poser i kombinasjon med en ventilert bøtte. De følgende bildene viser laboratorieresultatene fra en undersøkelse der bruk av BioBag-matavfallsposer med ventilert bøtte ble sammenlignet med bruk av BioBag-poser med lukket (ikke-ventilert) bøtte. (Kilde: Jordforsk, Norge)

Matavfall i pustende BioBag og ventilert MaxAir-bøtte: Dag 4 Posen er fortsatt tørr. Ingen tegn til mugg.

Dag 7 Overflaten er tørr, minimal muggvekst og svært lite fuktighet i bunnen. Dag 4

Dag 7

Matavfall i ikke ventilert bøtte: Dag 4 Forekomst av mugg og dårlig lukt.

Dag 7

Dag 4

Høyt fuktighetsnivå. Posen er svært våt, og avfallet er dekt av mugg. Avfallet avgir svært dårlig lukt.

Dag 7

Matavfall fra kommersielle kjøkken Det finnes mange størrelser og formater av avfallsbeholdere på markedet. Det å benytte en avfallsbeholder uten å beskytte dem med en sekk blir svært uhygienisk. BioBag sitt sortiment av poser og sekker dekker de fleste avfallsbeholdere som benyttes. BioBag poser/sekker finnes i størrelser fra 6 - 240 liter.

MaxAir Vi anbefaler BioBag 8 L poser til MaxAir-bøtten. Hver del selges separat. Må monteres. MaxAir for detaljhandelen er tilgjengelig, med bunnrist og hank montert.

BioBag ventilert bøtte - Bulk BioBag MaxAir Artikkel nr.:

Beskrivelse

Antall pr. kartong Antall enheter pr. pall

958100

MaxAir - Ventilert bøtte grønn

958102

Lokk til MaxAir

200

958102

Bunnrist til MaxAir

100

958102

Hank til MaxAir

600

600

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag Avfallshåndtering - Produktsortiment BioBag komposterbare poser - Bulk BioBag 8 L med rett topp Art.nr.: 187015 BioBag 10 L med rett topp Art.nr.: 187020 BioBag 20 L med knyteører (T-shirt) Art.nr.: 187025 BioBag 30 L med rett topp/ stjernebunn Art.nr.: 187607 BioBag 35 L spesial med rett topp/stjernebunn Art.nr.: 184011

BioBag komposterbare beskyttelsessekker - Bulk BioBag 35 L Superline Art.nr.: 187622

BioBag 35 L Economyline Art.nr.: 188622

BioBag 50 L Superline Art.nr.: 187624

BioBag 50 L Economyline Art.nr.: 188624

BioBag 80 L Superline Art.nr.: 187626

BioBag 80 L Economyline Art.nr.: 18866

BioBag 120/140 L Superline Art.nr.: 187628

BioBag 120/140 L Economyline Art.nr.: 188628

BioBag 240 L Superline Art.nr.: 187630

Tåler lave temperaturer.

Et rimligere allternativ en Superline, men ved lave temperaturer bør Superline brukes.

BioBag 240 L Economyline Art.nr.: 188630

BioBag komposterbare ekstra sterke sekker - Bulk BioBag 35 L «Spesial» Art.nr.: 184011 BioBag 60 L Superline med knyte topp og stjernebunn Art.nr.: 187959 BioBag 80 L Superline med knyte topp og stjernebunn Art.nr.: 187437 Ekstra sterke sekker - er laget for å kunne løftes.

BioBag 125-150 L Superline med rett topp og stjernebunn Art.nr.: 187937

Sertifiseringer Sertifisert komposterbare i henhold til den Europeiske Standard EN 13432 og den Amerikanske Standard ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


HORECA Poser og sekker for bedre hygiene og renere miljø

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter • BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale • BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


HORECA BioBag tilbyr et bredt utvalg av produkter for innsamling av organisk avfall fra kommuner, storkjøkken og institusjoner. BioBag-produkter er i så måte et bærekraftig alternativ til tradisjonelle plastprodukter, da BioBag-produktene blir en naturlig del av det organiske avfallet.

Organisk avfall som ressurs Kompostering av matavfall og annet organisk avfall er et tiltak som øker i omfang i mange deler av verden. HORECA-bransjen genererer store mengder organisk avfall. Dette avfallet er en enorm ressurs som ikke bør sendes til søppelfyllinger. Den beste måten å håndtere det organiske avfallet på, er å kompostere det. Kompostering skaper et verdifullt jordforbedringsprodukt av høy kvalitet, samtidig som det er en viktig faktor for å få redusert drivhuseffekten. Den mest kostnadseffektive og hygieniske måten å samle inn det organiske avfallet på, er å benytte BioBags komposterbare produkter, og som selskap er vi stolte av å spille en viktig rolle i denne prosessen.

Matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker BioBags HORECA-sortiment omfatter et stort utvalg av matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker. Våre forpakninger er tilpasset storforbrukere som kommuner, storkjøkken, grossister og institusjoner.

BioBag-poser på 8, 10, 20 og 30 liter er egnet for bøtter i forskjellige størrelser. For større beholdere tilbyr BioBag sekker og beskyttelsessekker fra 35 til 240 liter. Bruk av fullt komposterbare beskyttelsessekker i avfallsbeholdere gir også bedre hygiene og reduserer behovet for rengjøring av beholderne. BioBags beskyttelsessekker skal brukes som et hygienisk innlegg i avfallsbeholderne, mens BioBags vanlige sekker er sterkere og beregnet for å tåle mer vekt.

BioBags HORECA Sortiment • Poser, sekker og beskyttelsessekker til matavfall • Matavfallsbøtter - og beholdere • Våre Superline produkter har høy kvalitet og er motstandsdyktig mot lave temperaturer. • Våre Economyline produkter har høy kvalitet men er noe mindre motstandsdyktig mot lave temperatuer.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag HORECA produkter BioBag komposterbare poser - Bulk

BioBag Komposterbare Sekker - Bulk BioBag sekker/lintere som er ment for å bære vekten

BioBag 8 liter - rett topp Artikkelnr.: 187015 Størrelse: 390 x 410 mm 25 poser per rull 24 ruller per kartong 126 kartonger per pall 3024 ruller per pall Posen passer perfekt perfekt til BioBag MaxAir - ventilert bøtte

BioBag 10 liter - rett topp Artikkelnr.: 187020 Størrelse: 430 x 450 mm 25 poser per rull 20 ruller per kartong 126 kartonger per pall 2520 ruller per pall

BioBag 20 liter m/knyte topp (T-shirt) Artikkelnr.: 187025 Størrelse: 410 x 540 mm 25 poser per rull 16 ruller per kartong 126 kartonger per pall 2016 ruller per pall

BioBag 30 liter m/rett topp og stjernebunn Artikkelnr.: 187607 Størrelse: 510 x 600 mm 25 poser per rull 44 ruller per kartong 56 kartonger per pall 2464 ruller per pall

BioBag 35 liter spesial m/rett topp og stjernebunn Artikkelnr.: 184011 Størrelse: 580 x 770 mm 25 poser per rull 16 ruller per kartong 56 kartonger per pall 896 ruller per pall

BioBag 60 liter superline m/ knytetopp og stjernebunn Artikkelnr.: 187959 Størrelse: 550 x 1020 mm 20 sekker per rull / 12 ruller per kartong. 56 kartonger per pall / 672 ruller per pall.

BioBag 80 liter superline m/ knytetopp og stjernebunn Artikkelnr.: 187437 Størrelse: 700 x 910 mm 20 sekker per rull / 20 ruller per kartong. 56 kartonger per pall / 1120 ruller per pall

BioBag 125-150 liter superline m/rett topp og stjernebunn Artikkelnr.: 187937 Størrelse: 750 x 1150 mm 10 sekker per rull / 16 ruller per kartong. 56 kartonger per pall / 896 ruller per pall

BioBag Ventilert MaxAirbøtte - Bulk Artikkelnr.: 958150 MaxAir - Ventilert bøtte, grønn 14 behållare pr. kartong. 18 kartonger per pall 252 stk per pall

Vi anbefaler BioBag 8 L poser til MaxAir-bøtten. Hver del kan også selges separat. Må monteres. MaxAir for detaljhandelen er tilgjengelig, med bunnrist og hank montert. MaxAir bøtten er laget av innsamlet og resirkulert polypropylen (PP).

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag HORECA produkter BioBag komposterbare beskyttelsessekker - Bulk

BioBag Economyline - Bulk

Beskyttelsessekker/linere for å holde beholderene rene

Beskyttelsessekker/linere for å holde beholderene rene

BioBag 35 liter Superline

BioBag 35 liter Economyliner

Artikkelnr.: 187622 Størrelse: 600 x 740 mm 40 sekker per rull 14 ruller per kartong 56 kartonger per pall 784 ruller per pall

Artikkelnr.: 188622 Størrelse: 600 x 740 mm 40 sekker per rull/ 14 ruller per kartong. 56 kartonger per pall/ 784 ruller per pall

BioBag 50 liter Economyliner

BioBag 50 liter Superline

Artikkelnr.: 188624 Størrelse: 600 x 940 mm 32 sekker per rull/ 14 ruller per kartong. 56 kartonger per pall/ 784 ruller per pall

Artikkelnr.: 187624 Størrelse: 600 x 940 32 sekker per rull 14 ruller per kartong 56 kartonger per pall 784 ruller per pall

BioBag 80 Liters Economyliner

BioBag 80 liter Superline

Artikkelnr.: 188626 Størrelse: 820 x 1050 mm 20 sekker per rull/ 12 ruller per kartong. 56 kartonger per pall/ 672 ruller per pall

Artikkelnr.: 187626 Størrelse: 820 x 1050 mm 20 sekker per rull 12 ruller per kartong 56 kartonger per pall 672 ruller per pall

BioBag 120/140 liter Economyliner

BioBag 120/140 liter Superline

Artikkelnr.: 188628 Størrelse: 870 x 1320 mm 16 sekker per rull/ 12 ruller per kartong. 56 kartonger per pall/ 672 ruller per pall

Artikkelnr.: 187628 Størrelse: 870 x 1320 mm 16 sekker per rull 12 ruller per kartong 56 kartonger per pall 672 ruller per pall

BioBag 240 liter Economyliner

BioBag 240 liter Superline Artikkelnr.: 187630 Størrelse: 1130 x 1390 mm 12 sekker per rull 12 ruller per kartong 56 kartonger per pall 672 ruller per pall

Artikkelnr.: 188630 Størrelse: 1130 x 1390 mm 12 sekker per rull/ 12 ruller per kartong 56. kartonger per pall/ 672 ruller per pall

Sertifiseringer Sertifisert komposterbare i henhold til den Europeiske Standard EN 13432 og den Amerikanske Standard ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Dagligvare Alternativ til tradisjonell plast

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter • BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale • BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Dagligvare BioBag 6 Liter «Banderoll»

Artikkel: 186000 Størrelse: 360x370 30 poser pr. rull, 60 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 3360 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 20 Liter «Banderoll»

Artikkel: 186902 Størrelse: 420x520 15 poser pr. rull, 60 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 3360 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 20 Liter «Knytehåndtak» Artikkel: 186836 Størrelse: 420x540 20 poser pr. rull, 18 ruller pr. kartong 96 kartonger pr. pall, 1728 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 30 Liter «Banderoll»

Artikkel: 186539 Størrelse: 510x570 14 poser pr. rull, 18 ruller pr. kartong 150 kartonger pr. pall, 2700 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 30 Liter «Banderoll»

Artikkel: 186903 Størrelse: 500x520 20 poser pr. rull, 40 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 2240 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Dagligvare BioBag 35 Liter «Banderoll»

Artikkel: 186904 Størrelse: 540x530 20 poser pr. rull, 30 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 1680 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 75 Liter «Banderoll» Artikkel: 186905 Størrelse: 650x900 20 poser pr. rull, 12 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 672 ruller pr. pall Sertifisert industriell kompostering Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 140/190 Liter «Banderoll» Artikkel: 186906 Størrelse: 850x1400 10 poser pr. rull, 15 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 840 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 125/150 Liter «Banderoll» Artikkel: 186907 Størrelse: 750x1140 5 poser pr. rull, 20 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 1120 ruller pr. pall Sertifisert industriell kompostering Materiale: Mater-Bi ®

BioBag 190/240 Liter «Banderoll» Artikkel: 186908 Størrelse: 1130x1400 7 poser pr. rull, 15 ruller pr. kartong 56 kartonger pr. pall, 840 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

Fruktposer «godkjent for kontakt med mat»

Artikkel: 186602 Størrelse: 340x420 (T-shirt) 300 poser, 5 ruller pr. kartong 52 kartonger pr. pall, 260 ruller pr. pall Sertifisert hjemkomposterbar Materiale: Mater-Bi ®

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Dagligvare BioBag Dog «Rull»

Artikkel: 186451 Størrelse: 220x320 2x20 poser, 15 ruller/kartong 133 Kartonger pr. pall, 1995 ruller pr. pall Sertifisert industriell kompostering Materiale: Mater-Bi ®

BioBag Dog «Blokk»

Artikkel: 187280 Størrelse: 200x320 50 poser/block, 12 block/kartong 126 Kartonger pr. pall, 1512 ruller pr. blokk Sertifisert industriell kompostering Materiale: Mater-Bi ®

MaxAir

Artikkel: 958150 Størrelse: 240x200x205 14 stk. MaxAir/ kartong 18 Kartonger pr. pall, 252 stk. MaxAir pr. Pall

BioBag Bæreposer 30 Liter - T-shirt Artikkel:: 181035 Størrelse: 470 x 580 mm Bæreevne: ca. 9 kg Antall: 500 stk. Kartong vekt: 7,8 kg 50 kartonger pr. pall. 25.000 bæreposer pr. pall 395 kg bruttovekt pr. pall Sertifisert industriell kompostering

BioBag Bæreposer 20 Liter - T-shirt Artikkel: 181037 Størrelse: 410 x 500 mm Bæreevne: ca. 7 kg Antall: 500 stk. Kartong vekt: 5,8 kg 80 kartonger pr. pall. 40.000 bæreposer pr. pall 294 kg bruttovekt pr. pall Sertifisert industriell kompostering

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Industrielle Applikasjoner - Komposterbar film BioBag-film er tilgjengelig i mange kvaliteter, godt egnet for industrielle applikasjoner. Vi har mange tiår med erfaring i å tilpasset film med presis ytelse, i henhold til kundenes forventninger til produktet. • Høy komfort og personlig sikkerhet • Miljøvennlig • Utmerkede mekaniske egenskaper • Perfekt for merkevarebygging

Miljøvennlige produkter BioBag er en av pionerene i bioplastbransjen. Vi har omfattende erfaring i å spesialtilpasse film som fungerer optimalt i våre kunders produkter.

Komposterbar film brukt til forpakning og bleier

Komposterbare laminerte poser til mat og non-food produkte

BioBags komposterbare film er hypoallergenisk. Hudproblemer og rødme oppstår i mindre grad.

Utmerkede mekaniske egenskaper

Vår film bidrar sterkt i oppbyggingen av viktige og miljøfokuserte merker, uten å forringe produktets ytelse.

Vår film er ikke-cytotoksisk, som betyr at den er sertifisert som en fullstendig biologisk barriere mot virus og bakterier, samtidig som den opprettholder sine pustende egenskaper.

De unike egenskapene ved vår film gjør den godt egnet til emballasje, hygieneprodukter og diverse industrielle produkter.

Filmens pustende egenskaper kan også skreddersys i henhold til kundekrav. Vi tilbyr en rekke nivåer av pustende egenskaper, fra 250-950 gr*30μm / m2* 24 t.

Bedre komfort og personlig sikkerhet

Egnede bruksområder

BioBags filmer har en myk og silkeaktig overflate som er godt egnet for direkte kontakt med huden. Filmens naturlig puste-egenskap gjør at fuktighet fordamper, noe som gir økt komfort. Disse egenskapene er noe forbrukerne verdsetter høyt.

• • • •

Bleier Hygieneartikler for kvinner Sengetøy Ytteremballasje og emballasje på enkeltpakninger

De mekaniske egenskapene i BioBagfilm varierer fra LDPE til HDPE, som betyr at vår film kan bearbeides ved å bruke standard konverteringslinjer og -teknikker uten større endringer. BioBag-film kan Flexo-trykkes og innfarges med komposterbar masterbatch uten forbehandling. Vår film fester godt til papir og fiberstoffer og fungerer utmerket som barriere mot olje og fett.

• • • • • •

Flowpack Laminerte produkter Landbruksprodukter Matemballasje Handleposer Andre tilpassede behov

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Industrielle Applikasjoner - Komposterbar film Fakta om BioBag filmer

Laminerte kaffeposer produsert i NatureFlex® og Mater-Bi®

• BioBag produserer og distribuerer miljøvennlige og bærekraftige produkter som kan komposteres • BioBag-produkter er sertifiserte som komposterbare og biologisk nedbrytbare • BioBag-produkter kan lages i mange farger ved hjelp av et utvalg av komposterbare masterbatcher • BioBag kan trykke inntil 8 farger ved hjelp av komposterbart blekk • BioBag-film kan produserer i tykkelser på fra 8 til 180 mikron • BioBag kan levere film for industriell kompostering og hjemmekompostering

Godkjenninger og sertifiseringer • Teknisk BioBag-film er godkjent for matkontakt i henhold til det europeiske direktivet EF 2002/72 • BioBag tilbyr kvaliteter som er biologisk nedbrytbare i jorden og sertifisert for hjemmekompostering • BioBag er sertifisert av «OK Compost» og «DIN Certco» i henhold til den europeiske standarden EN 13432 • BioBag kan skaffe tilveie nødvendige miljødata Komposterbart omslag til magasiner og blader

Komposterbart omslag til magasiner og blader

Tekniske sperifikasjoner på filmer og slanger Sortiment:

Fra 50 mm til 2800 mm (liggende flat)

Tykkelse:

Fra 8 - 180 µ

Farger:

De fleste farger tilgjengelig med komposterbar masterbatch

Trykk:

Opp til 8 farger Flexoprint

Kjerne:

Alle filmer/slanger med 76 mm papirkjerne

Bio-L for komposterbare og bionedbrytbare poser Papir, PLA og andre filmer lik Transparent NatureFlex: • Stivhet • Varmebestandighet • Kan trykkes/skrives på

BioBag som Bio-L film:

Typer av film og slanger Enkelspolet Slangespolet U film spolet V film spolet Dobbelspolet Sidefals-spolet Slissespolet

• Fasthet • Styrke i sveis/forsegling • Kvalitet på sveis/forsegling

Om nødvendig kan du få f.eks. Metallisert NatureFlex: • Fuktighetsbarriere • Lysbarriere • Gass og aroma barriere

Bio-L laminert med Nature-Flex for barriereegenskaper: • • • •

Forbedred Carbon footprint (kgco2eq/m2) Alu basert: 0.48 Met Pet basert: 0.35 Komposterbar og bionedbrytbar basert: 0.33

Sertifisering Sertifisert som komposterbar i henhold til den europeiske standarden EN 13432 og den amerikanske standarden ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Bio-L for Compostable Packaging Compostable Heat Sealant Web for Bio-Laminates Bio-L is the best flexible heat sealing layer in the market. It enables Home Compost-certified laminated structures. Bio-L is typically used with paper layers, and when barrier properties are looked for, it works excellent with NatureFlex films.

Become a market leader instead of a follower with compostable packaging “Biodegradable laminates� offer the potential to deliver the packaging performance & lightweight features with the tangible sustainability benefits of renewable raw materials and enhanced end of life options including compostability.

Film l a sives yers & a comp re certifie d ostab le

adhe

Key Benefits of Bio-L Sealant web Hermetic seals for enhanced shelf life in combination with a barrier film Good transparency to enable your customers to see the quality of your product Good puncture resistance for product protection Not sensitive to moisture, oils or liquids Home and Industrial compostability for alternative end of life options Renewable content EU food contact approved

BioBag International AS www.biobagworld.com Headoffice: BioBag International AS, Hovsveien 8, N-1831 Askim, Norway | Phone: +47 69 88 85 90 | E-mail: post@biobagworld.com


Technical information The best heat sealing layer for Compostable and Biodegradable pouch Paper, PLA or other films like: Transparent NatureFlex: • Stiffness • Heat-resistance • Printability

BioBag Bio-L film: • Tenacity • Seal-strength • Seal-integrity

Sustainable Compostable packaging As a brand owner you can choose to utilize the challenges and become a pioneer with your sustainable packaging. You will be able to meet both the technical requirements of the product and the demands of the environmentally conscious consumer. Over a number of years, BioBag has been developing sustainable compostable packaging films, based on renewable resources. The properties of Bio-L films are complementary and together for example with Nature-Flex we offer a packaging solution for environmentally conscious consumers for a wide range of applications.

Barrier layer if needed e.g.: Metallised NatureFlex: • Moisture barrier • Light barrier • Gas & aroma barrier

Environmentally Sustainable Products BioBag a pioneer within the bioplastics industry. Our compostable packaging strongly contribute to building powerful, environmentally focused brands without compromising performance. • • • •

Superior heat sealing layer Competitive barrier performance Renewable raw materials Compostable substrates

Bio-L laminated with Nature-Flex for barrier properties • • • •

Improved Carbon footprint (kgco2eq/m2) Alu based: 0.48 Met Pet based: 0.35 Compostable and biodegradable based: 0.33

Did you know? On average, every household produces 1 tonne of waste each year and this amount is increasing. Everyday tonnes of flexible packaging waste are sent to landfill, due to the challenges of collecting, cleaning and separating these materials to make them suitable for recycling. The food and packaging industry is a sector where a more sustainable approach would make a significant difference. For the food industry, this challenge can be turned into a competitive advantage using sustainable packaging.

Certifications Certified Compostable according to the European Standard EN 13432 and the US Standard ASTM D6400.

BioBag International AS www.biobagworld.com Headoffice: BioBag International AS, Hovsveien 8, N-1831 Askim, Norway | Phone: +47 69 88 85 90 | E-mail: post@biobagworld.com


BioAgri Garden hagefilm Bruken av BioAgri Garden komposterbar og biologisk nedbrytbar hagefilm er et bidrag til et bedre miljø. Et ordtak sier «en hage trenger mye vann – det meste i form av svette». Det kan være hardt arbeid å bli kvitt ugress. Du kan bruke ugressmidler, eller du kan tålmodig luke deg gjennom sommeren. Du kan også velge å bruke biofilm. Å tildekke jorden er en gammel metode for å holde ugress borte, og for å forhindre uttørring av jorden. BioAgri Garden® er en komposterbar og biologisk nedbrytbar hagefilm som gjør tildekking enkelt og effektivt. Filmen er praktisk og slipper ikke gjennom sollys, og forhindrer dermed ugress i å spire og gro.

Bidra til et bedre miljø Bli kvitt ugresset hele sommeren uten timevis med luking eller bruk av kjemikalier. BioAgri Garden er en komposterbar og biologisk nedbrytbar film produsert på råmaterialet MaterBio®, fra Novamont som er laget av bionedbrytbar og komposterbar polyester, vegetabilsk olje og stivelse. Dette er markedets eneste bio-film som er offisielt sertifisert «OK Biodegradeable Soil» ved det internasjonale sertifiseringsorgan TÜV. Sertifiseringen garanterer at produktet vil brytes ned i jorden uten å ha negative konsekvenser for miljøet. Dette betyr at BioAgri Garden bidrar til et bedre miljø. BioBag samarbeider med internasjonale universiteter og forskningsinstitutter for stadig å utvikle de positive egenskapene til BioAgri-filmen.

BioAgri Garden brukt til salatdyrking

BioAgri Garden brukt til jordbærdyrking

Fordeler ved bruk av hagefilm:

Om BioAgri Garden hagefilm

• • • • •

BioAgri Garden hagefilm sammenlignet med tradisjonell plast:

• • • •

Øker jordtemperaturen Oppnår raskere spiring i bedene Bidrar til langsiktig næringsrik jord Er kostnads- og arbeidseffektiv Fjerner eller reduserer behovet for ugressmidler og midler mot skadedyr Reduserer vannforbruket Holder gjødnings- og næringsmidler nærmere planten Beskytter frukt og grønnsaker mot direkte kontakt med jorden Trenger ikke å fjernes, brytes naturlig ned i jorden

• Biologisk nedbrytbar i jorden • Tilpasset levetid • Trenger ikke å fjernes, men ved endt syklus kan eventuelle rester blandes ned i jorden slik at det blir borte til neste sesong. • Et effektivt alternativ til tradisjonell plastfilm, både ut fra et agronomisk og et miljømessig synspunkt

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioAgri Garden komposterbar og biologisk nedbrytbar hagefilm

Bruksområder Bruksområder med utmerkede testresultater for BioAgri Garden: • • • •

Løk Kål Squash Vinranker

• • • •

Melon Jordbær Salat Blomster og planter

Legging av BioGarden BioAgri Garden hagefilm er lett å legge. Fjern alt utgress, og gjødsle og vann jorden grundig.

Bruk av BioAgri Garden® komposterbar og biologisk nedbrytbar film er enkel: 1. Fjern alt ugress, og gjødsle og vanne jorda grundig; 2. Legg på filmen og skjær et kryss til planten 3. På slutten av sesongen er den forvitrede filmen klar til å bli omgjort til jord; 4. Mikroorganismer i jorden vil bryte ned filmen i løpet av ca. 24 måneder (avhengig av jordsmonn og klima)

Logistikk

Legg på filmen og skjær et kryss til planten

• Filmrull, 1 m bred og 10 m lang • En rull pr flerfarget konsumentforpakning (5x5x13 cm) (=Størrelse på pakken) • 15 pakker i en hylleklar displayboks (topp og bunn) • 209 SRPs Europaller (80 x 120 x 113 cm) • Strekkode konsumenteske • Strekkode displayboks

Sertifiseringer Sertifisert som bionedbrytbar i henhold til den europeiske standarden EN 13432, EN17033 og den amerikanske standarden ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Toalettsystem Når naturen kaller

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter • BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale • BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf. 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag Toalettsystem • Lav vekt, lett å bære og å lagre • Robust, tåler opp til 125 kg • Praktisk og hygienisk - det miljøvennlige valg • Sammenleggbart

Sammenlagt: Høyde: 15 cm Bredde: 34 cm Lengde: 50 cm

Utfoldet: Høyde: 41 cm Bredde: 34 cm Dybde: 42 cm

Toalettpakken leveres med en rulle med 8 poser, komposterbare og biologisk nedbrytbare toaletterposer.

BioBags bærbare toalett system er spesielt utviklet for å møte de strenge kravene fra militæret. Produktet er også svært godt egnet for hjelpeorganisasjoner og privat bruk, f.eks for camping, båtliv, og andre utendørsaktiviteter.

toalettposer. Posene dekker hele setet og er dermed hygienisk og brukervennlig. Posene brytes ned etter 10-45 dager, avhengig av komposteringsmetode.

BioBag Toalettposer

Toalettet ble utviklet i samarbeid med de norske militære styrkene, og brukes under NATO-øvelser. BioBags bærbare toaletter holder en svært høy standard når det gjelder kvalitet, brukervennlighet, funksjonalitet, hygiene og miljøhensyn. Toalettsettet leveres med en rull fullt komposterbare og biologisk nedbrytbare

Sørg for at toalettposene blir kastet på en ordentlig måte.

BioBag Toalettsett Art. nr.: 956015 1 toalett og 8 toalettposer 6 enheter per kartong 20 kartonger per pall 120 enheter per pall

Art. nr.: 187008 Str.: 655 x 510 mm 8 poser per rull, 62 ruller per kartong 56 kartonger per pall

Sertifisering Sertifisert fullt komposterbar i henhold til den europeiske normen EN 13432 og den amerikanske standarden ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf. 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


Bio hundeposer For den miljøbevisste hundeeier

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter • BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale • BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag komposterbare hundeposer Det naturlige alternativet til tradisjonelle hunde-poser av plast BioBag komposterbare hundeposer er like naturlig, som hundens etterlatenskaper og nedbrytes innen 10 til 45 dager, avhengig av hvor og hvordan posen komposteres. Til sammenligning tar det mer enn 100 år før tradisjonell plast brytes ned. Vi synes det er underlig at en bevisst hundeeier skal samle opp hundelort (som er fullt komposterbar) i en plastpose som vil bestå i mer enn 100 år! Den logiske løsningen for ansvarlige og miljøbevisste hundeeiere og lokalsamfunn er komposterbare BioBag hundeposer. Komposterbare hundeposer på rull eller blokk

Dispensere produseres på bestilling

BioBag Hundeposer på rull (detaljhandel)

BioBag Hundeposer på blokk (detaljhandel)

BioBag Hundeposer på blokk for dispensere (bulk)

Art. nr. : 186451 Str.: 220 x 320 mm 40 poser per enhet/ 15 enheter per kartong 133 kartonger pr. pall / 1995 enheter pr. pall

Art. nr.: 187280 Str.: 200 x 320 mm 50 poser per enhet / 12 enheter per kartong 126 kartonger pr. pall / 1512 enheter pr. pall

Art. nr.: 186005 Str.: 200 x 320 mm 50 poser per blokk/ 50 blokker per kartong 60 kartonger pr. pall / 150.000 poser pr. pall

Sertifisering Sertifisert komposterbar i henhold til den europeiske standarden EN 13432 og den amerikanske standarden ASTM D6400.

Kast ikke hundeposene i naturen

Hundeposene på blokk passer i dispenseren

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


FORVARING OG LOGISTIKK

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


Oppbevaring og lagring av poser/sekker Siden bioposene er laget av naturlige råvarer, er det svært viktig at de er lagret på riktig måte. Bioposene blir best bevarte dersom følgende anbefalte lagring blir fulgt: • Ikke utsett posene for direkte sollys eller varme • Ikke utsett posene for fuktighet

• Datomerking: Boksene er merket med pakkedato på etiketten og posene er trykt med produksjonsdato. Eksempel: 18/05/15 (dag / måned / år) eller 21/15 (uke / år). Sporbarhet er viktig dersom det oppstår problemer. • Pass alltid på at kartongene som har den eldste datoen står fremst i hyllene og de med nyere produksjonsdato står lengst bak. (Regel. Gamle gutta i front og de unge gutta i ryggen)

Eksempel: Datomerking på kartongen

• Lagres ved normal romtemperaturer • Lagres ved normal luftfuktighet

Dersom produktene lagres som anbefalt vil kvaliteten ivaretas på best mulig måte.

• Oppbevares i original emballasjen Eksempel: Datomerking på posen

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


• Kartonger märkta med etikett • +/- 900 kg per pall (2 på höjden), (+/- 450 kg

BioBags pallogistik

Logistikk Pallboks – 2 paller i høyden • Butikkleveranser • Kompakt og solid • Reduserer emballasjeavfall • Reduserer transportbehov • Stabil

Pallbox – 2 pallar på höjden • • • • •

Kompakt och solid Reducerar emballageavfall Reducerar transportbehov Stabil +/- 1100 kg per pall (2 på höjden), (+/- 550

Små kartonger – 2 paller på høyden • Kompakt og solid • Bra beskyttet med hjørnelister • Pakket inn i strekkfilm • Stabil • Kartongen er merket med etiketter • +/- 900 kg per pall (2 på høyden), (+/- 450 kg per enslig pall)

Les mer her: https://biobagworld.com/nb/hjemmeside/

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


MATERBI - KOMPOSTERBART RÃ…STOFF

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


NOVAMONT S.P.A - Vår råvareleverandør av komposterbart materiale Novamont S.p.A. Novamont er verdensledende produsent av biologisk nedbrytbare og fullt komposterbare råmaterialer med navnet MaterBi. De er en høyt respektert og svært viktig aktør i bransjen. Novamont har siden tidlig på 80-tallet fremmet og motivert til en bærekraftig utvikling gjennom produkter og råvarer ved hjelp av fornybare råvarer. Disse råvarene har en lav miljøbelastning, noe som er viktig for Novamont.

«BioBags matavfallsposer produsert av MaterBi blir en naturlig del av matavfallet»

kundenes krav og forventninger. Vi velger hvilke råvarer som skal bruke basert på hva vi vil produsere - matavfallsposer, beskyttelsesposer, sekker bæreposer, etc. I løpet av 2016, vil Novamont lansere nye generasjoner av MaterBi med en høyere andel av fornybare råvarer som ytterligere reduserer miljøpåvirkningen. De nye generasjonene av MaterBi vil styrke Novamont sin posisjon som en av verdens ledende produsent av biologisk nedbrytbar og fullt komposterbar bioplast. MaterBi er sertifisert i henhold til den Europeiske standarden EN 13432 for produkter som skal resirkuleres gjennom biologisk behandling / kompostering.

Novamont har 40 forskere i sitt eget laboratorium, som bare har som målsetning å utvikle og forbedre kvaliteten på MaterBi.

MaterBi

MaterBi er en innovativ råmaterial-familie bestående av ulike råvare-sammensetninger med forskjellige mekaniske egenskaper. Dette betyr at vi som produsent kan skreddersy produktene i henhold til

Viktige komponenter som brukes ved produksjon av MaterBi er ikke genmodifisert maisstivelse og vegetabilsk olje.

Les mer her: www.biobagworld.com/nb/hjemmeside/

Planten tistel er godt egnet til fremstilling av vegetabilsk olje som brukes i MaterBi.

I Novamont sitt eget laboratorium forskes det kontinuerlig på å forbedre og videreutvikle MaterBi.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


KRAV TIL KOMPOSTERBARHET EN 13432: 2000 «Krav til emballasjeforpakninger som kan gjenvinnes gjennom kompostering og biologisk nedbryting». I dag er uttrykkene som «biologisk nedbrytning», «biologisk nedbrytbare materialer», «komposterbare» osv. veldig vanlig, men brukes ofte feil, og kan være en kilde til misforståelser. Den europeiske standarden EN 13 432 løser dette problemet ved å definere de egenskapene som et materiale må ha for at det skal kunne kalles «komposterbart», med andre ord, gjenvinnes ved hjelp av denne spesielle form for behandling. Denne standarden er et referansepunkt for produsenter, offentlige myndigheter med ansvar for komposteringsanlegg og forbrukere. I henhold til EN 13432, gjelder følgende egenskaper for komposterbare materialer:

Den europeiske standarden EN 13432 definerer de egenskapene som et materiale må ha for at det skal bli kalt «komposterbart »

• Biologisk nedbrytbarhet, det vil si, den metabolske omdanning av materialet til karbondioxid.

• Oppløsning, er fragmentering og ingen spor i det endelige kompost (fravær av visuell forurensning). • Fravær av negative effekter på komposteringsprosessen. • Lave verdier av tungmetaller (under gitte maksimumsverdier) og ingen negativ innvirkning på den endelige komposten. Alle disse punktene må være oppfylt for å kunne definere et materiale som komposterbart, at et materiale oppfyller noen av punktene er ikke nok. Et nedbrytbart materiale er ikke nødvendigvis komposterbart, derfor må det også være i stand til å gå i oppløsning under komposteringsprosessen.

Les mer her: www.biobagworld.com/nb/hjemmeside/

Sertifikater:

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


SERTIFISERINGER Bioposer ISO-sertifisering

BioBag International AS, BioBag Production AS og våre produksjonspartnere er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Vår ISO-sertifisering innebærer at vi har oppnådd og vil opprettholde et kvalitetssystem i samsvar med kravene i EN ISO 9001:

ISO-sertifisering er ikke et krav, men BioBag besluttet å implementere disse sertifiseringer for å forbedre effektiviteten og gjennomslagskraften i vår virksomhet, og for å oppfylle vår forretningsidé og visjon. Vi innså også at vi trengte å skaffe ISO-sertifiseringer basert på krav som reguleres av kontrakter eller forskrifter og for å møte våre kunders forespørsler.

BioBags produktsertifiseringer

«Alle våre produkter, poser, sekker og filmer er sertifisert komposterbare og biologisk nedbrytbare i henhold til den europeiske standarden»

Alle våre produkter, poser og filmer er sertifisert komposterbare og biologisk nedbrytbare i henhold til den europeiske standarden EN 13432, den amerikanske standarden ASTM D6400 og australske standarden AS 4736th. BioBag er sertifisert for komposterbarhet og biologisk nedbrytbarhet, som er utstedt av flere sertifiseringsorganer som AIB Vincotte (OK Compost), DIN Certco, BPI (USA) og andre spesialiserte sertifiseringer som eks. sertifisert GMO-fri. Våre kunder skal være trygge på at de bruker de mest miljøvennlige produktene av høyeste kvalitet. Les mer her: www.biobagworld.com/nb/hjemmeside/

Sertifikater:





















  

     

  



 



  

  

 

 

 

     

     

         

 

         

 

 

 

 

 

  

  

 



  

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


GREENPOLLY

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


GreenPolly Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av grønn polyetylen. Grønn polyetylen er basert på etan laget av sukkerrør. Våre produkter i grønn polyetylen er et godt alternativ til tradisjonelle plastprodukter laget av fossile råvarer, grønn polyetylen bidrar til reduksjon av den globale oppvarmingen. Firmaer som ønsker å redusere forbruket av tradisjonel plast kan med fordel bruke grøn polyethylen i stedet. Plast er en integrert del av den moderne verden og blir brukt mer og mer på grunn av den teknologiske utviklingen som skjer. Heldigvis finnes det nye grønne alternativer, som kan erstatte plast som er basert på etan fra oljeindustrien. Grønn polyetylen, som er laget av fornybare råvarer, har de samme mekaniske egenskapene som tradisjonell polyetylen laget av fossile råvarer.

Samme egenskaper som polyetylen Uansett om plasten er laget av fossile råvarer eller planter, er de mekaniske egenskapene av polyetylen de samme. Polyetylen er den mest alminnelige plast som brukes til poser, sekker, flasker, osv. Fordelen med grønn polyetylen i forhold til vanlig plast er en betydelig reduksjon av CO2 til atmosfæren. Faktisk er råvarene til grønn polyetylen fullstendig CO2 negative.

Fordelene med GreenPolly • Kraftig reduksjon av CO2 • Samme mekaniske egenskaper som tradisjonell polyetylen • Produseres av fornybare råvarer i stedet for fossile råvarer

Alle produkter, som normalt produseres i tradisjonell polyetylen, kan produseres i grønn polyetylen: • Avfallsposer • Avfallssekker • Matvareemballasje • Industriemballasje • Forklær

En nyutvikling innen produksjon av plast er bruken av sukkerrør som fornybar ressurs til å produsere etan, som igjen blir til polyetylen. Fremgangsmåten for benyttelse av fornybare råvarer som planteoljer i stedet for ikke fornybare råvarer er meget lovende og positivt for vårt fremtidige miljø, da mengden av CO2 utslipp blir veldig lavt.

BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com | www.biobagworld.comz


RECYPOLLY

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


RecyPolly Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter produsert av resirkulert plast. Våre produkter i resirkulert plast er et meget godt og miljøriktig alternativ til plastprodukter produsert av jomfruelig fossile råvarer. Bruken av resirkulert plast reduserer bruken av jomfruelig plast som gir en helt klar miljøgevinst. Gjenvinning av plast er god økonomi Plastavfall er blitt en enorm utfordring for vårt miljø. Med de økende mengder plast som i dag enten havner i forbrenningsanleggene, på deponi eller i naturen, er det nødvendig med løsninger som reduserer denne miljømessige utfordringen. Plastavfall utgjør et meget stort problem i våre hav. Ved å samle inn den brukte plasten og bruke den i produksjon av nye plastprodukter, reduseres den totale mengden plast i omløp.

plastprodukter. Gjenvinning av plastprodukter gir mindre CO2 utslipp og dermed større samfunnsøkonomiske fordeler ved at man sparer mellom ett og tre tonn CO2ved å gjenvinne plast. RecyPolly produseres av plast samlet inn fra detaljhandelen, industrien og forbrukerne. Normalt ville denne plasten havnet på deponi eller til forbrenning, men med vår produksjonsteknologi produseres helt nye plastprodukter og gjør derfor miljøet en tjeneste. Dagens forbrukere er også blitt mer bevisste på hvorvidt de produkter de kjøper har en god eller dårlig innvirkning på miljøet. Med resirkulert plast kan man bruke plast med god samvittighet.

Typiske produkter laget av resirkulert plast • Avfallsposer • Avfallssekker • Bæreposer • Kabelbeskyttelse • Rør • Film til industrien • Plastretursekker Fordelen med RecyPolly: • Gjenbruk minsker mengden av ny plast • Det er en økonomisk gevinst ved gjenbruk av plast • Mindre miljøbelastning • Lavere CO2 utslipp

En annen fordel med å gjenvinne plast er at man minsker mengden av plast laget av jomfruelige råvarer. Man anslår at hele 8 % av verdens oljeproduksjon går med til fremstilling av plast. Ved å gjenvinne allerede produsert plast reduseres mengden av olje som brukes til produksjon av nye

BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com | www.environmentalworld.com


KILDESORTERING

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


BioBag produkter for storhusholdning BioBag tilbyr et utvalg av beholdere for innsamling av organisk avfall fra storhusholdning. Til disse beholderne har vi tilpasset fullstendig komposterbare poser og sekker. Ved å sortere ut matavfallet gjør du en stor innsats for miljøet. BioBags poser og sekker er et bærekraftig alternativ til tradisjonelle plastprodukter, da BioBag-produktene blir en naturlig del av det organiske avfallet.

Organisk avfall som ressurs Kompostering av matavfall og annet organisk avfall er et tiltak som øker i omfang i mange deler av verden. HORECA-bransjen genererer store mengder organisk avfall. Dette avfallet er en enorm ressurs som ikke bør sendes til søppelfyllinger. Den beste måten å håndtere det organiske avfallet på, er å kompostere det. Kompostering skaper et verdifullt jordforbedringsprodukt av høy kvalitet, samtidig som det er en viktig faktor for å få redusert drivhuseffekten.

Den mest kostnadseffektive og hygieniske måten å samle inn det organiske avfallet på, er å benytte BioBags komposterbare produkter, og som selskap er vi stolte av å spille en viktig rolle i denne prosessen.

Matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker BioBags sortiment for storhusholdning omfatter et utvalg av beholdere, samt tilpassede matavfallsposer, sekker og beskyttelsessekker. Våre forpakninger er tilpasset storforbrukere som kommuner,

storkjøkken, grossister og institusjoner. BioBags standard lagerførte poser og sekker kommer i størrelsene 8-240 liter. Bruk av BioBags poser og beskyttelsessekker i avfallsbeholdere gir bedre hygiene og reduserer behovet for rengjøring av beholderne. BioBags beskyttelsessekker skal brukes som et hygienisk innlegg i avfallsbeholderne, mens BioBags vanlige sekker er sterkere og beregnet for å tåle mer vekt.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


BioBags produkter for storhusholdning BioBag Komposterbare Sekker - Bulk

23, 25 og 37 liters beholdere på rullestativ

BioBag sekker/lintere som er ment for å bære vekten

BioBag 35 Liter spesial m/rettkant og stjernebunn Art. nr.: 184011 Str.: 580 x 770 mm 25 poser per rull 16 ruller per kartong 56 kartonger per pall 896 ruller per pall

23 Liters beholder Ø 395 mm / Høyde: 315 mm Materiale: Svart, gjenvunnet polypropylen Uten lokk

Passer til 23 liters beholderen

25 liters rektangulær beholder

BioBag 30 Liter m/rettkant og stjernebunn

Materiale: Grønn, gjenvunnet polypropylen Lengde: 395 mm Bredde: 275 mm Høyde: 315 mm Kan også fås med lokk eget artikkelnr. Fargekoder: 05=rød, 10=gul, 15=hvit, 20=grønn, 25=blå, 35=brun

Art. nr.: 186643 Str.: 590 x 600 mm 25 poser per rull 25 ruller per kartong 56 kartonger per pall 625 ruller per pall Passer til 25 liters beholderen

37 Liters beholder BioBag 35 Liter spesial m/rettkant og stjernebunn Art. nr.: 184011 Str.: 580 x 770 mm 25 poser per rull 16 ruller per kartong 56 kartonger per pall 896 ruller per pall Passer også til 37 liters beholderen

Materiale: Grønn, gjenvunnet polypropylen Ø 395 mm / Høyde: 430 mm 2 ventilasjonshull Kan også fås med lokk eget artikkelnr.

Rullestativ for 23, 25 og 37 liters beholdere Høyde: 850 mm Lengde: 820 mm Bredde: 450 mm Høydejusterbart stativ i rustfritt stål Trinsehjul Ø 75 mm, klarer terskler Kan rulles under kjøkkenbenken Tar liten plass

Sertifiseringer

BioBag poser og sekker er sertifisert komposterbare i henhold til den Europeiske Standard EN 13432 og den Amerikanske Standard ASTM D6400.

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | E-post: post@biobagworld.com


ZENZO MILJØ - PRODUKTARK

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


BEHOLDERE TIL AVFALLSSORTERING

miljø part of biobag group

BLUEFORM WAVEdtering Wave avfallsbeholdere Blueform Wave består av en serie stilfulle beholdere av høy kvalitet til avfallssortering. Beholderne passer inn i de fleste omgivelser som shoppingsentre, flyplasser og terminaler, messeområder, kontorbygg, etc. Beholderne kan utstyres med forskjellig innkaståpninger og merkes avhengig av avfallsfraksjon og kunders ønsker og behov.

Beholderne leveres med eller uten buet deksel. Beholderne er tilgjengelig i materialer som passer både for innendørs og utendørs bruk. Standard farge er rustfritt stål med svart metallic topp men kan også leveres i komplett pulverlakkert, svart metallic. Beholderen leveres med hengslet lokk og en løftbar sekkeramme på innsiden, noe som gjør det svært enkelt å skifte sekkene. Wave avfallsbeholdere leveres i tre ulike størrelser, på 100 liter, 200 liter og 300 liter.

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | POST@ZENZO.NO | WWW.ZENZO.NO


BEHOLDERE TIL AVFALLSSORTERING

miljø part of biobag group

BLUEFORM WAVEndtering

WAVE AVFALLSBEHOLDERE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

29471CR

Wave 1, 100L, rustfritt stål (innendørs)

29471MM

Wave 1, 100L, svart metallic

29471RS

Wave 1, 100L, rustfritt stål (utendørs)

Beholderne: Rustfritt stål eller galvanisert og pulverlakkert stål

29477CR

Wave 2, 2x100L, rustfritt stål (innendørs)

29477MM

Wave 2, 2x100L, svart metallic

29477RS

Wave 2, 2x100L, rustfritt stål (utendørs)

29633CR

Wave 3, 3x100L, rustfritt stål (innendørs)

29633MM

Wave 3, 3x100L, svart metallic

29633RS

Wave 3, 3x100L, rustfritt stål (utendørs)

30491

Buet deksel for Wave 1, aluminium, svart metallic

30048

Buet deksel for Wave 2, aluminium, svart metallic

29636

Buet deksel for Wave 3, aluminium, svart metallic

Topp og bunn: Pulverlakkert aluminium Standard farger: Beholder: Rustfritt stål eller svart metallic Topp og bunn: Svart metallic Hengslet lokk: Kan utstyres med lås Løftbar sekkeramme

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | POST@ZENZO.NO | WWW.ZENZO.NO


BEHOLDERE TIL AVFALLSSORTERING

miljø part of biobag group

BLUEFORM EDGEdtering Edge avfallsbeholdere

Edge – modulbasert sorteringssystem

Edge er et modulbasert avfallssorteringssystem. Systemet er designet for innendørs bruk og er en stilfull løsning for shoppingsentre, flyplasser, butikker og kontorer. Den fleksible modulløsningen tillater egendefinerte sorteringsløsninger.

Edge er et meget fleksibelt modulsystem som kan leveres med alternative innkastløsninger tilpasset den enkeltes behov. Beholderne kan stå for seg selv eller monteres sammen til en unik sorteringsløsning.

• • • • •

Beholderne leveres enten i rustfritt stål eller pulverlakkert galvanisert stål. Som standard er lokket og «sokkelen» pulverlakkert og i metallic svart. Leveres med hengslet lokk og løftbar sekkeramme Kapasitet på 100 liter Kan leveres med skrånende lokk som kan virke branndempende.

Standard merking av beholderne gjøres ved hjelp av laserkuttede plater i rustfritt stål. Kundetilpasset merking er også tilgjengelig.

Farger Standard farger på beholderne er rustfritt stål, med metallic svart lokk og sokkel. Beholderne kan også leveres i fullt pulverlakkert, metallic svart. Edge beholderne kan leveres i flere farger, men dette forutsetter et minimum bestillingsantall. Ekstrakostnader kan påløpe ved andre fargevalg.

Alternative innkastløsninger

Restavfall Restavfall

Papir

Flasker

Konfidensielt

Bokser

Matavfall

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | WWW.ZENZO.NO | POST@ZENZO.NO


BEHOLDERE TIL AVFALLSSORTERING

miljø part of biobag group

EDGE AVFALLSBEHOLDERE:

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

4128000MM 4128000CR 4128001MM 4128001CR 4128002MM 4128002CR 4128003MM 4128003CR 4128004MM 4128004CR 4128005MM 4128005CR 4128006MM 4128006CR

Beholderen: Rustfritt stål (EN 1.4016) eller pulverlakkert galvanisert stål Hengslet lokk. Sokkel og lokk i pulverlakkert galvanisert stål

Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge Edge

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

basic, pulverlakkert basic, rustfritt stål restavfall, pulverlakkert restavfall, rustfritt stål papiravfall, pulverlakkert papiravfall, rustfritt stål returflasker, pulverlakkert returflasker, rustfritt stål retur bokser, metall, pulverlakkert returbokser, rustfritt stål matavfall, pulverlakkert matavfall, rustfritt stål matavfall, pulverlakkert matavfall, rustfritt stål

Hengslet lokk med lås: Trekantnøkkel Sekkeramme: Løftbar sekkeramme som gjør det enkelt å skifte søppelsekker Farger: SST svart metallic

EDGE avfallssystemer er designet av: BLUEFORM

Andre farger er tilgjengelige.

ZENZO MILJØ | TLF.: 69 88 85 90 | WWW.ZENZO.NO | POST@ZENZO.NO


ZENZO REFERANSELISTE

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


VÅRE REFERANSER www.zenzo.no

miljø part of biobag group

ZENZO UTEMILJØ

4. FEBRUAR 2019

NÅR KVALITET ER VIKTIG


INNHOLD Ymer sykkelskur Ymer 2 sykkelskur - Aksedal

4

Ymer 2 sykkelskur - Førde

5

Ymer 3 sykkelskur - Ringsaker

6

Ymer 3 sykkelskur - Nedre Romerike

7

Ymer 3 sykkelskur - Lillestrøm

8

Ymer 3 sykkelskur - Asker kommune

9

Ymer 3 sykkelskur - Asker kommune

10

Ymer 3 sykkelskur - Voss (Hordaland)

11

Ymer 3 spesial for el.rullestoler - Askim

12

Ymer 4 sykkelskur - Røyken

13

Ymer 4 sykkelskur - Røyken

14

Ymer 4 sykkelskur - Tromsø

15

Ymer 4 sykkelskur - Florø

16

Ymer 4 sykkelskur - Trondheim

17

Ymer 4 sykkelskur spesial - Skedsmo

18

Ymer 5 sykkelskur - Tromsø

19

Ymer 5 sykkelskur - Stord

20

Ymer 5 sykkelskur - Oppsal

21

Ymer 6 sykkelskur - Asker kommune

22

Ymer 9 spesial sykkelskur - Fredrikstad

23

Ymer 3 DBL spesial sykkelskur - Fredrikstad

24

Ymer 8 dobbel sykkelskur - Haugesund

25

Funkis sykkelskur Funkis 3 sykkelskur - Asker

26

Funkis 4 sykkelskur - Molde

27

Tellus sykkelskur Tellus 30-5 sykkelskur - Tromsø

28

Sykkelhus / sykkelhotell Sykkelhus spesial - Sarpsborg

29

Tellus Duo 65-3 - Sandnes

30

Funkis Trio 54-3 - Tromsø

31

Funkis Trio 63-5 - Bø i Telemark

32

Funkis Duo 64-5 - Askim

33

Funkis Trio 66-8 - UiT, Tromsø

34

Funkis Trio 68-5 - Horten

35


INNHOLD Sykkelstativ Sykkelstativ TH2 og NE5 - Askim

36

Velopark sykkelstativ - Tønsberg

37

Velopark sykkelstativ - Eidsvåg

38

Produkter til sykkelparkering Aero komprressorpumpe

39

Dero Fixit servicestasjon

40

Avfallshus/Miljøhus Tellus 30-2 miljøhus - Tromsø

41

Tellus 30-2 miljøhus - Mo i Rana

42

Tellus 30-2 miljøhus - Oslo

43

Tellus 30-3 miljøhus - Oslo

44

Tellus 30-4 miljøhus - Ålesund

45

Tellus 30-4 miljøhus - Kristiansund

46

Tellus 37-3 miljøhus - Bærum kommune

47

Tellus 37-4 miljøhus - Sandvika

48

Tellus 37-4 miljøhus - Florø

49

Tellus Funkis 65 Duo - Ålesund

50

Leskur/Busskur/Røykeskur/Terminalskur Flexi 3 venteskur - Hvaler

51

Big City 4 terminalskur - Molde

52

Arcus 3 busskur - Sistranda

53

City 3 røykeskur - Sola

54

Tellus 30-3 røykeskur - Skedsmo

55

Nedgravde avfallssystemer

56

Bwaste Lumio helt nedgravd - Spydeberg

57

Valory delvis nedgravd - Trøgstad

58

Valory delvis nedgravd - Finstadgjordet

59

Valory delvis nedgravd - Finstadgjordet

60

Valory delvis nedgravd - Mysen

61

Zenzo utstillingsområde

62-63

3


Et funksjonellt sykkelskur plassert utenfor Tysværtunet kulturhus.

YMER 2 Kunde: Tysværtunet kulturhus, Aksdal 2 seksjoner - 8 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • • • •

Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler Perforerte aluminiumsplater som vegger Hjulholdere i galvanisert stål Montert på betongfundamenter

Montert på betongfundamenter

4

Ymer 2 uten tilvalg.

MÅL: Lengde: 4 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005 sort TILVALG: Ingen MONTERT AV: Håland & Karlson AS

Std. hjulholdere i galvanisert stål.


Ymer 2 sykkelskur plassert foran det nybygde Solsida Barnehage, avd. Toene i Førde.

YMER 2 Kunde: Åsen & Øvrelid AS (Solsida Barnehage, Førde) 2 seksjoner - 9 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Std. grå alu.profiler og sølvgrå festekuler Perforerte aluminiumsplater som vegger Hjulholdere i galvanisert stål Montert på fotplater

På grunn av nivåforskjeller valgte kunden å dele opp i to Ymer sykkelskur.

MÅL: Lengde: 4 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7024, grå TILVALG: Ingen tilvalg MONTERT AV:

Åsen & Øvrelid AS

Montert på fotplater

5


Sykkelskuret Ymer er plassert rett ved den populære Broparken i Brumunddal sentrum.

YMER 3 Kunde: Ringsaker Kommune 3 seksjoner - 14 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • • • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Antrazitgrå alu.profiler og sølvgrå festekuler Perforerte aluminiumsplater som vegger Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål Integrert LED-belysning i taket Montert på betongfundamenter

Sykkelskuret kan brukes til så mangt også til parkering av sparkstøtting.

6

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7016 TILVALG: Rambo låsebøyle LED-belysning MONTERT AV: Gjerdalen Entrepenør AS

Hjulholdere og Rambo låsbøyle gjør det trygt å parkere.


Nedre Romerike Avløpsselskap har montert Ymer 3 sykkelskur utenfor kontoret slik at de ansatte har et tørt og trygt sted å parkere sykkelen. Integrert LED-belysning i taket sikrer god belysning om kvelden.

YMER 3 Kunde: Nedre Romerike Avløpsselskap AS 3 seksjoner - 12 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Ikke langt å gå fra sykkelparkeringen til inngangsdøren.

Snølasten er ivaretatt på sykkelskuret.

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005 sort TILVALG: Rambo låsebøyle LED-belysning MONTERT AV: Maskin & Utemiljø AS

Fatbike får også låst sykkelen til Rambo låsebøylen.

7


En av grunnene til at denne kunden valgte Ymer sykkelskur var fordi det var så mange valgmuligheter for å designe skuret slik at det sto i stil til kontorbygget. Det ble derfor valgt hvite profiler med gule detaljer slik som på hovedbygget (i bakgrunnen).

YMER 3 m/glass Kunde: Life Technologies AS, Lillestrøm 3 seksjoner - 14 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Hvite alu.profiler og gule festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere i galvanisert stål

• Integrert LED-belysning i taket • Montert på betongfundamenter

Sykkelskuret er fullt sommer som vinter. Da er det ekstra fint at det finnes muligheter for enkelt å utvide med flere moduler.

8

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9010 hvit TILVALG: Herdet glass LED-belysning Lakkert festekule MONTERT AV: Haneborggruppen AS

Fin detalj med gul festekule.


Vikingjordet Barnehage i Asker kommune fokuserer på miljøet og tilbyr nå et flott sykkelskur for foreldre og ansatte som sykler til barnehagen.

YMER 3 m/glass Kunde: Asker kommune (Vikingjordet barnehage) 3 seksjoner - 12 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • • • •

Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål Montert på fotplater

Flott sykkelskur som krever minimalt med vedlikehold.

Her står sykkelen tørt og trygt.

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 sort TILVALG: Herdet glass, Rambo låsebøyler MONTERT AV: Haandverkerne AS

Vi merker våre sykkelskur med kontaktinfo.

9


Utenfor Asker Kommune har Asker Entreprenør AS satt opp et Ymer 3 sykkelskur med Rambo låsebøyler og intergrert LED-belysning. Praktisk bruk av støperør til å støpe fundamenter.

YMER 3 m/glass Kunde: Asker Entreprenør AS (Asker kommune) 3 seksjoner - 12 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Forsterket glassfibertak for sedum • Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass • Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 sort TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Glassfiber forsterket tak, Rambo låsebøyler MONTERT AV: Asker Entreprenør AS

Fundamentering med støperør.

10

Rambo låsbøyle i galvanisert stål

Flere måter å sette og låse sykkelen på.


Utenfor lokalene til Voss Energi AS står dette sykkelskuret med 13 sykkelplasser.

YMER 3 m/glass Kunde: Voss Energi Nett AS 3 seksjoner - 13 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Forsterket glassfibertak for sedum • • • • •

Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål Integrert LED-belysning i taket Montert på fotplater

For å få plass til flere sykler valgte de her å kombinere med 8 plasser med Rambo låsebøyle og 5 plasser med kun hjulholder i galvanisert stål.

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 grå TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Rambo låsebøyler MONTERT AV: Voss Energi Nett AS

Flere måter å sette og låse fast sykkelen på.

11


Spesialtilpasset skjermtak med tre seksjoner primært for å beskytte de elektriske rullestolene på Løkentunet sykehjem i Askim.

YMER 3 spesial Kunde: Løkentunet sykehjem - Askim kommune 3 seksjoner - Skjermtak til elektriske rullestoler Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Hvite alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende sidevegger med 6 mm herdet glass • Snøfanger • Montert på betongfundamenter

MÅL: Lengde: 6 000 mm Dybde: 1 700 mm Høyde: 2 396 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9016 TILVALG: Herdet glass på endevegger Spesialtilpasning: Ikke bakvegger og montert snøfanger MONTERT AV: Askim Kommune

Det luftige designet sklir inn i miljøet samtidig som det beskytter de elektriske rullestolene for regn og snø.

12

Illustrasjonsbilde av skjermtaket


YMER sykkelskur i maritimt miljø på Slemmestad Brygge 4 seksjoner med plass til 16 sykler. All honnør til Røyken kommune som har en sykkelstrategi med handlingsplan.

YMER 4 Kunde: Røyken Kommune 4 seksjoner - 16 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sort alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål • Montert på betongfundamenter

Passer fint inn i miljøet.

Her står sykkelen tørt selv på vinteren.

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005, sort TILVALG: Rambo låsbøyle MONTERT AV: Haandverkerne AS (NCC)

Sølvgrå festekuler

13


YMER sykkelskur 4 seksjoner med plass til 16 sykler (med en gamel gravemaskin i bakgrunnen). All honnør til Røyken kommune som har en sykkelstrategi med handlingsplan.

YMER 4 Kunde: Røyken Kommune 4 seksjoner - 16 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sort alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere og Rambo låsbøyle i galvanisert stål • Montert på fotplater

Bilene har mått vike for syklene.

14

Hjulholder og Rambo låsbøyle gjør det enkelt å låse sykkelen trygt.

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005, sort TILVALG: Rambo låsbøyle MONTERT AV: Haandverkerne AS (NCC)

Montert på fotplater.


Entreprenørcompaniet Nord AS har satt opp dette fine YMER sykkelskuret med plass til 19 sykler utenfor leilighetskomplekset i Mellomveien 33, Tromsø. Vi ønsker til lykke med ferdigstillelsen av hele prosjektet

YMER 4 m/glass Kunde: Entreprenørcompaniet Nord AS, Tromsø 4 seksjoner - 19 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • • • •

Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere i galvanisert stål Montert på fotplater

Ymer 4 med glass gir ekstra beskyttelse for vær og vind.

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Herdet glass MONTERT AV: Entreprenørcompaniet Nord AS

Her har de brukt std. hjulholder i galvanisert stål.

15


Meget praktisk og funksjonell plassering av skykkelskuret hvor det er tilgang fra gangvei under baldakin.

YMER 4 m/glass Kunde: Fugleskjæret Næringsbygg AS, Florø 4 seksjoner - 16 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Rambo låsebøyler LED-belysning Herdet glass Spesialtilpasning: Bakre stolper er forlenget med 20 cm MONTERT AV: Sundfjord Drift AS

Her kan du gå tørskodd fra butikken og bort til sykkelen.

16


Ansatte ved Tronheim fengsel har fått et sykkelskur for trygg plassering av sine sykler. Herdet glass i veggene sørger for ekstra beskyttelse mot vær og vind.

YMER 4 m/glass Kunde: Statsbygg, Trondheim fengsel 4 seksjoner - 19 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • • • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere i galvanisert stål Integrert LED-belysning i taket Montert på fotplater

Tegning på YMER 4 med glass.

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 grå TILVALG: Herdet glass LED-belysning MONTERT AV: Anleggsgartnermester Torbjørn Nordtiller AS

Hjulholder i galvanisert stål.

17


Ymer sykkelskur ved Stapels nye hovedkontor på Lahaugmoen Næringspark i Skedsmo kommune. Kundetilpassing: Siden sykkelskuret står på en åpen plass ble taket forlenget slik at det ble like høyt på begge sider. Festekulene kan fås i forskjellige farger, her vist med røde som står i stil til bygget i bakgrunn.

YMER 4 spesial Kunde: Norske Stålbygg AS 4 seksjoner - 19 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Her med kun hjulholdere, men med Rambo låsebøyle i tillegg ville sykkelen stått enda tryggere med tanke på tyveri.

18

MÅL: Lengde: 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: LED-Belysning Spesialtilpasning: Lik høyde på stolper MONTERT AV: Veidekke Entreprenør AS

Sølvgrå festekule og LED-belysning i taket.


Norges arktiske studentsamskipnad i Tromsø har plassert 6 stk. Ymer 5 m/glass utenfor Ørneveien studentboliger med plass til 120 sykkeplasser.

YMER 5 m/glass Kunde: Norges arktiske studentsamskipnad 5 seksjoner - 20 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • • • • •

Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål Integrert LED-belysning i taket Montert på fotplater

Med heldekkende vegger i herdet glass vil syklene så bedre rustet mot regn, sludd og snø.

MÅL: Lengde: 10 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 sort TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Rambo låsebøyle MONTERT AV: ECO Forvaltning AS

Hjulholder og Rambo låsebøyle.

19


Ferdig montert YMER sykkelskur på Leirvik i Stord! Består av fem seksjoner med plass til 24 sykler.

YMER 5 Kunde: Leirvik i Stord 5 seksjoner - 24 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler Perforerte aluminiumsplater som vegger Hjulholdere i galvanisert stål Montert på betongfundamenter

Passer fint inn i miljøet.

20

Her står sykkelen tørt selv på vinteren.

MÅL: Lengde: 10 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9006, grå TILVALG: ingen MONTERT AV: Engevik & Tislevoll AS

Her har de brukt std. hjulholder i galvanisert stål.


Solhøgda Borettslag på Oppsal (Oslo) har fått satt opp dette fine Ymer sykkelskuret med Sedum på taket, hjulholdere og Rambo låsebøyle. Det er innlagt vann, strøm, integrert LED-lys i taket og Aero luftpumpe. Plassen gir gode muligheter for vask og service på sykkelen. Skuret har plass til 20 sykler.

YMER 5 m/glass Kunde: Solhøgda Borettslag, Oppsal 5 seksjoner - 20 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Forsterket glassfibertak for sedum • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: 10 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Rambo låsebøyle AERO kompressorpumpe Glassfiber forsterket tak Sedum på taket MONTERT AV: Maskin og Utemiljø AS

Med Rambo låsebøyle står sykkelen tryggere med tanke på tyveri.

Gode muligheter for vask og service på sykkelen.

21


Hos Solgården barnehage står natur og uteliv sentralt, og nå har de også fått satt opp dette store Ymer med 6 seksjoner slik at foreldre og ansatte kan sykle til barnehagen.

YMER 6 m/glass Kunde: Asker kommune (Solgården barnehage) 6 seksjoner - 24 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Når våren kommer blir det fint å kunne sette fra seg sykkelen her, selv i øs pøsende regnevær, for med heldekkende vegger i glass vil sykkelen stå tørt.

22

MÅL: Lengde: 12 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 Sort TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Rambo låsebøyle MONTERT AV: Asker Entreprenør AS

Sykkelskuret blir lyst opp med LED-belysning i taket.


Fredrikstad Kommune har i vinter satt opp en spesialutviklet versjon av YMER sykkelskur på seks skoler rundt omkring i kommunen. Dette har ført til at elevene har fått i overkant av 800 sykkelplasser under tak.

YMER 9 SPESIAL Kunde: Park & Anlegg AS, (Fredrikstad Kommune) 9 seksjoner - 52 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Svarte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Arcum sykkelstativ i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Arcum sykkelstativ i galvanisert stål, sørger for en trygg og sikker låsing til sykkelrammen.

MÅL: Lengde: 18 900 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 177 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005, svart TILVALG: Arcum sykkelstativ i galvanisert stål LED-belysning MONTERT AV: Park & Anlegg AS

Arcum sykkelstativ.

23


Her ser vi Ymer dobbel 3 satt opp på Kvernhuset Ungdomsskole i Fredrikstad. Skuret er montert på fotplater.

YMER 3 DBL spesial Kunde: Park & Anlegg AS, (Fredrikstad Kommune) 3 seksjoner - 32 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Svarte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Arcum sykkelstativ i galvanisert stål • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: 6 300 mm Dybde: 4 000 mm Høyde: 2 362 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005, svart TILVALG: Arcum sykkelstativ i galvanisert stål MONTERT AV: Park & Anlegg AS

Her er to doble sykkelskur montert på Rekustad skole. Skuret har Arcum sykkelstativ som gir deg mulighet til å låse sykkelen forsvarlig fast.

24

Arcum sykkelstativ.


Haugesund kommune investerte i dette fine sykkelskuret utenfor Haraldshallen. Kommunen har satset mye på «Frisk i friluft», hvor målet er å få folk ut i det fri. Ta sykkelen til trening i steden for bilen er oppfordringen. En praktisk kompressorpumpe og servicestasjon ble satt opp sammen med sykkelskuret.

YMER 8 DOBBEL Kunde: Haugesund kommune, Haraldshallen 8 seksjoner - 64 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Med Rambo låsebøyle står sykkelen tryggere med tanke på tyveri.

MÅL: Lengde: 16 000 mm Dybde: 4 000 mm Høyde: 2 362 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Rambo låsebøyle LED-belysning AERO kompressorpumpe Dero Fixit servicestasjon MONTERT AV: Kunden selv

Rambo låsebøyle.

25


Borgenbråten Omsorgsboliger og Aktivitetshus i Asker kommune har fått satt opp to fine sykkelskur med skråtak. På denne modellen er nedløpsrør standard.

FUNKIS 3 Kunde: Borgenbråten Omsorgsboliger og Aktivitetshus i Asker kommune 2 seksjoner - 9 sykkelplasser 3 seksjoner - 14 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Skråtak med nedløpsrør • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Perforerte aluminiumsplater som vegger • Hjulholdere i galvanisert stål • Montert på fotplater. Fundamentering ved bruk av støperør

Funkis sykkelskur med tre seksjoner - plass til 14 sykler.

26

Funkis sykkelskur med to seksjoner - plass til 9 sykler.

MÅL: Lengde: 4 000/6 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 395 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Ingen MONTERT AV: Haandverkerne AS

Nedløpsrør er inkl. på denne modellen.


Det integrerte LED-lyset i taket på Ymer og Funkis sykkelskur lyser godt opp i mørket og sørger for en trygg og sikker oppbevaring av syklene.

FUNKIS 4 Kunde: Gotfred Lies Plass 1 AS (ÅF Solid Consult AS) 4 seksjoner - 19 sykkelplasser 2 seksjoner - barnevognskur Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Skråtak med nedløpsrør • Lys grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Sidevegger med 6 mm herdet glass • Hjulholdere i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i taket • Montert på betonfundamenter

Verneverdig bygning i Molde fra begynnelsen av 1900-tallet hadde spesifikke krav til både farge og utforming når de skulle sette opp et sykkelskur.

MÅL FUNKIS 4: Lengde 8 000 mm Dybde: 2 000 mm Høyde: 2 375 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: NCS S 2500-N TILVALG: LED-Belysning Herdet glass på sidevegg MONTERT AV: Haugen & Reitan AS

Et eget skur for barnevogner er plassert utenfor helsestasjonen.

27


Norges arktiske studentsamskipnad i Tromsø har i vinter satt opp forskjellige sykkelskur med plass til 250 sykler. De hadde flere spesialbehov som er blitt løst underveis. Vårt Tellus avfalls-/miljøhus 30-5 ble gjort om til et sykkelskur slik at ønske om tre heldekkende vegger ble oppfylt (pga. av røffe værforhold).

TELLUS 30-5 Kunde: Norges arktiske studentsamskipnad Sykkelskur - 5 seksjoner - 20 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater. • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Intergrert LED-belysning i taket • Montert på betongplate

En Ymer Trio 3 så også dagens lys under dette prosjektet for å oppnå en heldekkende takløsning. Blir senere komplettert med et tak over midtgangen.

28

MÅL Tellus 30-4: Lengde: 10 700 mm Dybde: 3 045 mm Høyde: 2 510 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Stolper: RAL 9005 sort Vegger: RAL 7036 grå TILVALG: LED-Belysning Rambo låsebøyle MONTERT AV: ECO Forvaltning AS

Slik vil taket over midtgangen se ut når det blir ferdig.


Østfold Fylkeskommune har oppgradert Sarpsborg Bussterminal. De har fått bygget et sykkelhus med nøye tilpassede mål på tilgjengelig areale. I tillegg var det ikke nødvendig med tak siden sykkelhuset står inne på bussterminalen.

SYKKELHUS spesial Kunde: Park & Anlegg AS (Østfold Fylkeskommune) 42 sykkelplasser - 39 m2 Produktbeskrivelse: • Grå alu.profiler • Vegger med 8 mm herdet glass • To etasjers sykkelparkering (Klaver 2ParkUp) • Hjulholdere i galvanisert stål • Integrert LED-belysning i takstolpene (2 rader) • Montert på fotplater

Sykkelhuset er tilpasset på millimeteren.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

6 900 mm 5 630 mm 3 200 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium 8 mm herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Klaver 2ParkUp dobbelsykkelparkering MONTERT AV: Weland Aluminium AB

Klaver 2ParkUp to etasjers sykkelparkering.

Integrert LED-belysning i taket.

29


Ganddal stasjon i Sandnes har fått et flott sykkelhus. Den grønne døren representerer fargen i byvåpenet. Her er det plass til 24 sykler og med Rambo låsebøyle står sykkelen trygt og stødig når man låser sykkelen.

TELLUS DUO 65-3 Kunde: Sandnes Kommune 24 sykkelplasser - 42 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av 10 mm UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Vegger med 8 mm herdet glass • • • •

Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål Integrert LED-belysning i taket Montert på støpt betongdekke med fotplater Konstruksjonberegnet for snølast 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)

Tellus Duo sykkelhus sklir rett inn i miljøet med sine glassvegger av herdet glass.

30

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

6 420 mm 6 445 mm 2 996 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium 8 mm herdet glass VALGT FARGE: Profiler: RAL 7024 Dør: RAL 6037 TILVALG: Herdet glass LED-belysning Rambo låsebøyler MONTERT AV: Sandnes Kommune

Hjulholdere og Rambo låsbøyle gjør det trygt å parkere.


All honnør til en skole som investerer i et sykkelparkingshus. Her står syklene til elevene og ansatte trygt og tørt til alle årstider.

FUNKIS TRIO 54-3 Kunde: Ekrehagen Skole, Tromsø 26 sykkelplasser - 35 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grønne alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 8 mm herdet glass • Hjulholdere i galvanisert stål • Intergrert LED-belysning i taket • Elektrisk sluttstykke og dørlukker • Snølast 6,0 kN/m2 • Vannavarenning fra tak via nedløpsrør

Sykkelshuset er konstruksjonsberegnet til å stå imot de snø-/ og vindlaster for gjeldende sone: Tromsø (Troms) 6,0 kN/m2 (600 kg/m2).

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

6 420 mm 6 803 mm 3 370 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 6009 Grønn TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Elektrisk sluttstykke, Nedløpsrør, Fuglebeskyttelse MONTERT AV:

Helstøpt dekke.

31


Høgskolen i Bø har lagt til rette for at studentene kan sykle til skolen. De har investert i dette fine sykkelhuset hvor du kan parkere sykelene i to etasjer noe som dobler kapasiteten og gir plass til 80 sykler på 68 kvadratmeter.

FUNKIS TRIO 63-5 Kunde: Høgskolen i Bø i Telemark 80 sykkelplasser - 68 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • • • • •

Vegger med 8 mm herdet glass og 4 mm lakkerte alu.plater To etasjers sykkelparkering (Safe-X) Integrert LED-belysning i taket (2 rader) Montert på fotplater Konstruksjonberegnet for snølast 6,5 kN/m2 (650 kg/m2)

Sykkelhuset er plassert ved innkjørselen til høyskolen.

32

Sykkelparkering i to etasjer.

MÅL: Lengde: 10 700 mm Dybde: 6 300 mm Høyde: 2 980 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium 8 mm herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Herdet glass LED-belysning Safe-X to etasjers sykkelparkering MONTERT AV: Tveito Maskin AS

Safe-X to etasjers sykkelparkering.


Sykkelhotellet med plass til 80 sykler er plassert på nordsiden av Askim stasjonen. Her kan man mot en 50-lapp i måneden plassere sykkelen sin trygt og sikkert i et hus som er avlåst for alle andre enn brukerne. Brukerne får utlevert et eget adgangskort.

FUNKIS DUO 64-5 Kunde: Park & Anlegg AS (Askim Kommune) 80 sykkelplasser - 60 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 8 mm herdet glass • To etasjers sykkelparkering Klaver 2ParkUp • Intergrert LED-belysning i taket • Elektrisk sluttstykke og dørlukker • Vannavarenning fra tak via nedløpsrør • Montert på fotplater

Sykkelhotellet ved Askim stasjon.

Her kan syklene stå i to etasjer, over og under hverandre

MÅL: Lengde: 10 700 mm Dybde: 6803 mm Høyde: 3 370 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024, grå TILVALG: Herdet glass, LED-belysning, Sykkelparkering 2ParkUp, Elektrisk sluttstykke, Nedløpsrør, Fuglebeskyttelse MONTERT AV: Park & Anlegg AS

To etasjers sykkelparkering 2ParkUp i galvanisert stål.

33


Det helsevitenskapelige fakultet, UiT har fått satt opp et Funkis Trio Sykkelhus fra Zenzo Miljø. Sykkelhuset har plass til 120 sykler med et 2 etasjers sykkelparkering Klaver 2ParkUp.

FUNKIS TRIO 66-8 Kunde: Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 120 sykkelplasser - 105 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 8 mm herdet glass • To etasjers sykkelparkering Klaver 2ParkUp • • • •

Intergrert LED-belysning i taket Elektrisk sluttstykke og dørlukker Snølast 6,0 kN/m2 Vannavarenning fra tak via nedløpsrør

Sykkelshuset er konstruksjonsberegnet til å stå imot de snø-/ og vindlaster for gjeldende sone: Tromsø (Troms) 6,0 kN/m2 (600 kg/m2).

34

MÅL: Lengde: 16 000 mm Dybde: 6602 mm Høyde: 3 240 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Herdet glass LED-belysning Sykkelparkering 2ParkUp Elektrisk sluttstykke i dørlukker Nedløpsrør

To etasjers sykkelparkering 2ParkUp i galvanisert stål.


Utenfor Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold står dette flotte sykkelhuset Funkis Trio fra Zenzo Miljø. Sykkelhuset har plass til 80 sykler med et 2 etasjers sykkelparkering Klaver 2ParkUp. Fargen på aluminiumsprofilene er tilpasset eksteriøret på bygget i bakgrunn.

FUNKIS TRIO 68-5 Kunde: Horten Industripark AS 80 sykkelplasser - 73 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Alu.profiler i RAL 7037 og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger med 8 mm herdet glass • To etasjers sykkelparkering Klaver 2ParkUp • Intergrert LED-belysning i taket • Elektrisk sluttstykke og dørlukker • Snølast 4,0 kN/m2 • Vannavarenning fra tak via nedløpsrør

Sykkelskuret er konstruksjonsberegnet til å stå imot de snø-/ og vindlaster for gjeldende sone: Vestfold 4,0 kN/m2 (400 kg/m2).

MÅL: Lengde: 10 700 mm Dybde: 6 803 mm Høyde: 3 370 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7037, grå TILVALG: Herdet glass LED-belysning Sykkelparkering 2ParkUp Elektrisk sluttstykke, Alu.profiler i RAL 7037, Nedløpsrør, Fuglebeskyttelse

To etasjers sykkelparkering 2ParkUp i galvanisert stål.

35


Plassbesparende sykkelparkering for trange kjellerrom. Sykkelstativ TH2 = Sykkelparkering i to etasjer med fast skinne.

SYKKELSTATIV TH2 Kunde: Vammaveien 15 AS 2 etasjers sykkelparkerig TH2 og Sykkelkroker NE5 Produktbeskrivelse TH2 • Fast skinne hvor du må løfte opp sykkelen med muskelkraft • Fri takhøyde bør helst være 2,5 m • Avstand mellom hver sykkelplass er 400 mm. Produktbeskrivelse NE5 • Det er plass til 4-5 sykler per meter • Krokene henger på en høyde på 2,20 m • Kan monteres/festes i taket, på vegg eller på gulvstativ.

Hele konstruksjonen er produsert i galvanisert stål. 44 sykkelplasser.

36

5 stk. beveglige sykkelkroker NE5 med plass til 25 sykkelplasser.

MÅL TH2: Lengde: 9000 mm Dybde: 1640 mm Høyde: 2400 mm MÅL NE5: Lengde: 5000 mm Dybde: Høyde: 2300 mm MATERIALE: Galvanisert stål

MONTERT AV: Vammaveien 15 AS

Praktisk og enkel måte å oppbevare syklene på.


Den grå fargen som ble valgt på selve stativet og veggene står i stil til overbygget over inngangspartiet. Det gir et ryddig og pent inntrykk.

VELOPARK Kunde: Fjordgløtt Panorama AS, Tønsberg 10 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Stativet består av pulverlakkerte aluminiumsprofiler • Gavlveggene har et reflekstrykk i form av en sykkel • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål

Valget av Rambo låsebøyle gjør det enkelt å låse sykkelen.

Velopark her plassert i andre omgivelser.

MÅL: Lengde: 5 100 mm Dybde: 2 100 mm Høyde: 930 mm MATERIALE: Galvanisert stål og pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 7024 TILVALG: Ingen

Sykkelen på gavelveggen er med refleks.

37


Den brune fargen som ble valgt på selve stativet og veggene står i stil til overbygget over inngangspartiet. Det gir et ryddig og pent inntrykk.

VELOPARK Kunde: Eidsvåg Fabrikker Utvikling AS 10 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Stativet består av pulverlakkerte aluminiumsprofiler • Gavlveggene har et reflekstrykk i form av en sykkel • Hjulholdere og Rambo låsebøyle i galvanisert stål • Enkel montering på fotplater

MÅL: Lengde: 5 100 mm Dybde: 2 100 mm Høyde: 930 mm MATERIALE: Galvanisert stål og pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 6008 brun TILVALG: Ingen MONTERT AV: Kunden selv

Katalogbilde.

38

Sykkelen på gavelveggen er med refleks.

Rambo låsebøyle gjør det enkelt å låse sykkelen.


Aero sykkelpumpe ble satt opp utenfor kulturhuset «kulturbadet» i Sandnessjøen i Alstahaug kommune.

AERO luftpumpe Kunde: Alstadhaug Kommune, Sandnessjøen Produktbeskrivelse: Aero er en kompressorpumpe, som enkelt aktiveres med en trykknapp – og forblir aktiv i 2 min, styrt av et tidsrelé. Tidsinnstillingen gjør at pumpen beskyttes mot havari ved et eventuelt brudd på slangen. Luft fylles automatisk når pumpen aktiveres. Aero er utstyrt med en armert luftslange og håndtak med munnstykke for både sykkel- og bilventil. Kan monteres på betongfundament, fotplate, eller ferdig montert på en betongplate.

Praktisk og smart sykkelpumpe som gjør det enkelt å fylle luft i dekkene.

MÅL Lengde 745 mm Dybde 500 mm Høyde 932 mm VEKT 38 kg FARGE OG MATERIALE Aluminium Standardfarge sort MONTERT AV: Kunden selv

Tidsreléet er innstilt på 2 min.

39


I parkeringskjelleren i Rådhusgaten 1-3 kan man få fikset sykkelen med denne smarte løsningen DERO FIXIT før man begir ut på sykkelturen mellom hjem og jobb.

DERO FIXIT

SERVICESTASJON Kunde: Rådhusgaten 1-3 (Kirkens Hus) Produktbeskrivelse: Fixit inneholder alle nødvendige verktøy for å utføre grunnleggende reparasjoner og vedlikehold av sykkelen. Fikse en punktering, juster bremsene eller giret. Verktøy og luftpumpe er trygt og sikkert festet til stativet med rustfrie stålkabler og solide festeanordninger. Med sykkelen hengende på opphengningsarmene kan pedalene og hjulene snurre fritt mens du utfører justeringene. Slangen til pumpen er av armert gummi for ekstra holdbarhet.

Dero Fixit inneholder 8 forskjellilge verktøy som kan hjelpe deg å fikse det meste på sykkelen.

40

MATERIALE:

Galvanized VERKTØY Skrutrekkerer: Philips x og flat Umbrakonøkler: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Fastnøkler: 8, 9, 10, 11, 15, 32 mm FARGE Rød

I disse opphengningsarmene henger du opp sykkelen.


Mortensnes omsorgssenter i Tromsø har samlet alle sine avfallsbeholdere i dette fine avfallshuset som både er praktisk og pent å se på.

TELLUS 30-2 Kunde: Remiks/Mortensnes Omsorgssenter, Tromsø Avfallshus/miljøhus/lagerhus - 13 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforerte aluminiumsplater • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater • Dør montert på langside

LED-lys i taket.

Perforert plate mot tak som fungerer som fuglebeskyttelse.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

4 280 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 7024 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge LED-belysning MONTERT AV: Remiks Næring AS

Solide hengsler på døren.

41


Tangen Uteanlegg har montert opp 4 stk. Tellus Miljøhus i kombinasjon med sykkelparkering. Disse er plassert rundt omkring i Mo i Rana. Dette løser søppelhåndteringen samtidig som syklene får en trygg og sikker plass under tak.

TELLUS 30-2 Kunde: Tangen Uteanlegg AS Avfallshus/miljøhus/sykkelparkering - 13 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforerte aluminiumsplater • Integrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater • Montert med 1 seksj. avfall + 1 seksj. sykkel

Tellus 30-2 med en seksjon avfall og en seksjon sykkel.

42

Tellus 30-3 med to seksjoner avfall og en seksjon sykkel.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

4 280 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 7024 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge LED-belysning MONTERT AV: Tangen Uteanlegg AS

Dør lakkert i samme farge som veggene.


Tellus avfallshus montert på parkeringsplassen til OBOS forretningsbygg en fin måte å skjule de stygge avfallscontainerne og få et penere miljø. Nå står containerne trygt innelåst, sikret mot vandalisme og i ly for vær og vind.

TELLUS 30-2 Kunde: OBOS Forretningsbygg AS (Lamberseter senter) Avfallshus/miljøhus/sykkelparkering - 13 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grønne alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforerte aluminiumsplater • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

4 280 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 6009 grønn Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge Fuglebeskyttelse MONTERT AV: ABI NOR anlegg AS

Det er fire std. farger å velge mellom på alu.profiler her med grønt.

Avfallshuset glir fint inn i det eksisterende miljøet.

Fuglebeskyttelse - gitter mot tak.

43


Maridalsveien Borettslaget har satt opp 7 avfallshus i forskjellige størrelser. På bildet over ser vi en Tellus 30-3.

TELLUS 30-3 Kunde: Maridalen Borettslag, Oslo Avfallshus/miljøhus/lagerhus - 19 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grønne alu.profiler og grå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Montert på betongfundamenter

Tellus 21 som er 6,5 m2 er den minste modellen i Tellus-serien.

44

Avfallsbeholderne står trygt og tørt inne i avfallshuset.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

6 420 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 6009 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Ingen MONTERT AV:

Her med sykkelstativ på utsiden av avfallshuset.


Her håndteres all avfallet på Spelkavik ungdomsskole i Ålesund kommune.

TELLUS 30-4 Kunde: Spelkavik Ungdomsskole i Ålesund Kommune Avfallshus/miljøhus/lagerhus 26 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Svarte alu.profiler og grå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Montert på fotplater • Dør montert på gavlvegg

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

8 560 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 7024 Vegger: RAL 6021 TILVALG: Dør lakkert i samme farge. MONTERT AV: Kunden selv

Estetisk og mindre brannfarlig når de stygge avfallsbeholderne blir låst inn i et avfallshus.

45


Kristiansund Kommune har satt opp tre fine Tellus avfallshus. Her samles alle avfallsbeholderne noe som gir et rent og trivelig utemiljø. Avfallshusene er praktiske og vedlikeholdsfrie og det er enkelt å bygge på om man ønsker mer plass til eks. sykler eller redskap. Bildet over Tellus 30-3 - Bergan Omsorgsboliger

TELLUS 30-4 Kunde: Kristiansund Kommune Avfallshus/miljøhus/lagerhus 26 m2 (I tillegg Tellus 30-4, 26 m2 og Tellus 30-3, 19 m2) Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Brune alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Intergrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Tellus 30-4 - Grunden Omsorgsboliger

46

Tellus 30-4 montert på Dale Barneskole.

MÅL Tellus Lengde: Dybde: Høyde:

30-4: 8 560 mm 3 045 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Stolper: RAL 6008 Vegger: RAL 3013 TILVALG: Dør lakkert i samme farge LED-Belysning MONTERT AV: Montører fra Weland Utemiljö

Her er våre standardfarger for vegger. (Høytrykkslaminat)


Bærum Kommune har fått satt opp dette fine Tellus avfallshuset utenfor Blommenholm barneskole. Dette sikrer en trygg oppbevaring av avfallsbeholderne og et rent og pent utemiljø.

TELLUS 37-3 Kunde: Bærum Kommune (Blommenholm Skole) Avfallshus/miljøhus/lagerhus 24 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Montert på fotplater

MÅL Tellus Lengde: Dybde: Høyde:

37-3: 6 420 mm 3 750 mm 2 530 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Stolper: RAL 7024 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge Fuglebeskyttelse MONTERT AV: Bærum Kommune Drift

Dør lakkert i samme farge som resten av avfallshuset

Et praktisk og vedlikeholdsfritt avfallshus/lagerrom.

Montert på fotplater.

47


Solberg Borettslag har satt opp 3 avfallshus i forskjellige størrelser og uforminger som passer godt i miljøet. Tellus 30-2 med buet tak, Tellus 37-4 med buet tak og Funkis 30-3 med skråtak. Dette sikrer en trygg oppbevaring av avfallsbeholderne og et rent og pent utemiljø.

TELLUS 37-4 Kunde: Solberg Borettslag II, Sandvika Avfallshus/miljøhus/lagerhus 32 m2 (I tillegg Tellus 30-2, 13 m2 og Funkis 30-3, 19 m2) Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Intergrert LED-belysning i taket • Montert på fotplater

Funkis 30-3 med skråtak for å tilpasse veggen den står inntil. (19 m2)

48

Tellus 30-2 på 13 m2.

MÅL Tellus Lengde: Dybde: Høyde:

37-4: 8 650 mm 3 750 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Stolper: RAL 7024 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge LED-Belysning MONTERT AV: Haandverkerne AS (NCC)

Dør og vegger i samme farge.


Utenfor Eikefjord barne og ungdomskole har Byggteam AS satt opp dette avfallshuset for Flora Kommune

TELLUS 37-4 Kunde: Byggteam AS (Flora kommune) Avfallshus /miljøhus / lagerhus 26 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Veggene består av høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Intergrert LED-belysning i taket • Dør montert på begge gavelvegger • Montert på fotplater

Illustrasjon: Snøfanger og takrenner

Tegningen viser hvordan man fester snøfangeren.

MÅL Tellus Lengde: Dybde: Høyde:

37-4: 8 560 mm 3 750 mm 2 510 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Stolper: RAL 7024 Vegger: RAL 7036 TILVALG: Dør lakkert i samme farge, LED-Belysning, Snøfanger på taket MONTERT AV: Byggteam AS

Dør lakkert i samme farge som veggene.

49


Dette miljøhuset er et kombinert avfallshus med to adskilte lagerrom og et sykkelskur. Lagerrommene har hver sin inngangsdør og er på henholdsvis 19,5 m2 og 26 m2. Sykkelskuret er på 13 m2 og har plass til 8 sykler. Funkis har skråtak.

FUNKIS 65 DUO Kunde: Ellingsøy idrettshall, Ålesund Kommune Avfallshus/miljøhus/lagerhus 58,5 m2 Produktbeskrivelse: • Pulverlakkerte aluminiumsprofiler • Veggene er fylt med høytrykkslaminat og perforert aluminiumsplater • Takene leveres med standard kanalplast • Montert på fotplater

MÅL: Lengde: 10 700 mm Dybde: 6 445 mm Høyde: 2 510 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Høytrykkslaminat VALGT FARGE: Profiler: RAL 9006 Vegger: RAL 7001 TILVALG: Dør lakkert i samme farge som profiler MONTERT AV:

Miljøhuset står inntil Ellingsøy idrettsahall i Ålesund.

50

To lagerrom med hver sin inngangsdør.

Her har de brukt std. hjulholder i sykkelskuret.


Hvaler Kommune satte opp dette etterlengtede venteskuret på Skjærhalden for fergepassajerene til Østre Øyer.

FLEXI 3 Kunde: Skjærhalden, Hvaler kommune Venteskur til fergen 8 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • • • • •

Pulverlakkerte aluminiumsprofiler Heldekkende vegger dekt med 6 mm herdet glass Skyvedør Gjennomgående sittebenk Levert ferdig montert på betongplate

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

3 270 mm 2 180 mm 2 818 mm

Mål på betongplate: 3 500 x 2 400 x 120 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 TILVALG: Skyvedør, ferdig levert på betongplate MONTERT AV:

Rampe for rullestolbrukere.

Her er det godt å sitte når vinteren kommer med snø og vind.

Sittebenk i tre.

51


Avinor Molde lufthavn har fått satt opp 6 terminalskur utenfor utgangene til flyplassen.

BIG CITY 4 Kunde: Avinor Molde lufthavn Terminalskur - 11,5 m2 (6 stk) Produktbeskrivelse: • • • •

Tak av UV-beskyttende kanalplast Svarte alu.profiler og sølvgrå festekuler Heldekkende vegger med 8 mm herdet glass Kantlist på taket og nedløpsrør sørger for trygg og sikker vannavrenning. • Intergrert LED-belysning i taket • Konstruksjonsberegnet for snølast 3,5 kN/m2 (350 kg/m2) • Montert på fotplater

Intergrert LED-belysning i taket

52

Taket er konstruert slik at det skal tåle de normale snømengder som er i ditt område.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

4 800 mm 2 400 mm 2 500 mm

MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005, sort TILVALG: LED-belysning Kantlist på taket og nedløpsrør MONTERT AV: Kunden selv

10 års materialgaranti


Våre vedlikeholdsfrie busskur gir ly til pendlere i mange år fremover. Produktutvalget inneholder alt fra alminnelige busstopp til stasjonsmiljøer, utstyrt med benker og mulighet for informasjonstavler. Bildene er kun illustrasjonsbilder.

ARCUS 3 busskur Kunde: Frøya Anleggservice AS Busskur - 8 m2

3 400 mm 1 350 mm 2 673 mm

Mål på betongplate:

Produktbeskrivelse: • Bueformet tak av 8 mm UV-beskyttende kanalplast • Pulverlakkerte aluminiumsprofiler • Heldekkende vegger dekt med 6 mm herdet glass • Sittebenk i furu med armlener (lengde 1090) • Levert ferdig montert på betongplate

Kan også leveres med integrert LED-lyspanel.

MÅL: Lengde: Dybde: Høyde:

Tegninger

3 500 x 1350 x 120 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 9005 TILVALG: Ferdig levert på betongplate

Sittebenk i tre.

53


City 3 Røykehus satt opp på Sola. Ferdig montert på betongplate m/LED lys og frostet folie på øverste 50 cm av hvert glass.

CITY 3 Kunde: Heli-One, Sola 3 seksjoner - Røykehus 5,1 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Sorte alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger dekt med 6 mm herdet glass og frostet folie øverst • Nedløpsrør er inkludert • Intergrert LED-belysning i taket • Levert ferdig montert på betongplate

På en av stolpene er det montert opp Fyre askebeger.

54

City røykehus plassert i andre omgivelser.

MÅL: Lengde: 4 100 mm Dybde: 2 028 mm Høyde: 2 335 mm Mål på betongplate: 3 500 x 2 400 x 120 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium VALGT FARGE: RAL 9005 TILVALG: LED-belysning Frostet folie Fyre askebeger Ferdig levert på betongplate

Illustrasjonsbilde av City 3 spesial.


Tellus røykehus ved Stapels nye hovedkontor i Lahaugmoen Næringspark i Skedsmo kommune.

TELLUS 30-3 m/glass Kunde: Norske Stålbygg AS 3 seksjoner - Røykehus 19,5 m2 Produktbeskrivelse: • Tak av UV-beskyttende kanalplast • Grå alu.profiler og sølvgrå festekuler • Heldekkende vegger dekt med 6 mm herdet glass • Intergrert LED-belysning i taket • Levert med fotplater

Her under oppførelse av Tellus røykehus på 19,5 m2

MÅL: Lengde: 6 920 mm Dybde: 3 716 mm Høyde: 2 510 mm MATERIALE: Pulverlakkert aluminium Herdet glass VALGT FARGE: RAL 7024 Grå TILVALG: LED-belysning MONTERT AV: Veidekke Entreprenør AS

Detalj, denne kulen kan fås i mange farger.

55


BWASTE LUMIO OG VALORY Nedgravde og delvis nedgravde avfallsystemer

56


Hylli Borettslag i Spydeberg kvittet seg med 48 søppeldunker og 24 avfallskap. Erstatningen ble 5 nedgravde avfallscontainerene. De 5 fraksjoner er til sortering av: Restavfall, papir, plastemballasje, matavfall og en for glass og metallemballasje.

BWASTE - LUMIO Kunde: Hylli II Borettslag, Spydeberg 5 helt nedgravde avfallssystemer Produktbeskrivelse: • Vanntett betong i yttercontainer • Innercontainer i 3 mm galvaniseret • Innkastsøyle i varmgalvaniseret stål • • • •

Innkaståpning i rustfritt stål To kroksystem (kan også fåes i en- eller tre- krokssystem) Fraksjonsmerker i hht. bransjestandard Anti-grafitti lakk på innkastsøylen

Fleksibelt innkast: Tilpasset avfallsfraksjoner.

Containerens bunn utløses og avfallet faller ut.

MÅL: Innstallasjonsdybde 2 940 mm. Øvre delen med innkastsøyle høyde 1 100 mm Kapasitet: 3 og 5 m3 VALGT FARGE: RAL 6015 black olive GRAVEARBEID: Spydeberg Utemiljø AS

RFID adgangskort for å åpne innkastluken.

57


Skjønhaugenga omsorgsboliger i Trøgstad har fått orden på avfallshåndteringen sin med 5 stk Valory delvis nedgravde avfallskontainere.

VALORY Kunde: Skjønhaugenga Omsorgsboliger, Trøgstad 5 stk. delvis nedgravde avfallssystemer Produktbeskrivelse: • Rotasjonsstøpt plast i yttercontainer • Oppsammlingssekk i kraftig vevd polypropylen • Innkast på hver side gjør fyllingen av containeren optimal • Vedlikeholdsfritt (komposittbord)

Her sorteres søpplet i 5 fraksjoner: Matavfall, glass og metallembalasje, restavfall, plastavfall og papir.

58

MÅL: Innstallasjonsdybde 1 520 mm Høyde over terrenget 1 100 mm. Kapasitet: 3 000 L og 5 000 L VALGT FARGE: Kundetilpasset GRAVEARBEID: Veidekke Entreprenør Distrikt Indre Østland sto for graving og montering.

Innkast restavfall


Da borettslaget skulle skifte ut de stygge containerne sine med noe mer brukervennlig og noe som kunne gi nærmiljøet et ryddig og pent utseende falt valget på de delvis nedgravde containere Valory.

VALORY Kunde: Løken II Borettslag Finstadjordet, Akershus 18 delvis nedgravde avfallssystemer Produktbeskrivelse: • Rotasjonsstøpt plast i yttercontainer • Oppsammlingssekk i kraftig vevd polypropylen • Innkast på hver side gjør fyllingen av containeren optimal • Vedlikeholdsfritt (komposittbord)

Valory har en installasjonsdybde på 152 cm og krever også mindre plass i bakken enn et fullt nedgravd avfallssystem

MÅL: Innstallasjonsdybde 1 520 mm Høyde over terrenget 1 100 mm. Kapasitet: 3 000 L og 5 000 L VALGT FARGE: Kundetilpasset GRAVEARBEID: Anleggsgartnermester Kristian Sørby AS

Her tømmes Valory av renovatøren.

59


Her ser vi 5 av de 10 delvis nedgravde containerne som Løken III Borettslag fikk gravd ned. Tilpasset parkering for renovatøren og egen rampe for rullestolbrukere.

VALORY Kunde: Løken III Borettslag Finstadjordet, Akershus 10 delvis nedgravde avfallssystemer Produktbeskrivelse: • Rotasjonsstøpt plast i yttercontainer • Oppsammlingssekk i kraftig vevd polypropylen • Innkast på hver side gjør fyllingen av containeren optimal • Vedlikeholdsfritt (komposittbord)

Et ryddig og pent inntrykk med kantestein og beplantning rundt.

60

I bakgrunnen ser vi de gamle hvite containerne som nå vil bli fjernet.

MÅL: Innstallasjonsdybde 1 520 mm Høyde over terrenget 1 100 mm. Kapasitet: 3 000 L og 5 000 L VALGT FARGE: Kundetilpasset GRAVEARBEID: Anleggsgartnermester Kristian Sørby AS

Godt markerte fraksjoner.


Hæra Borettslag i Mysen har frigitt bodene for avfallsdunker og satt opp 8 delvis nedgravde Valory containerne på utsiden. På denne måten har de blitt kvitt lukt i bodene og nå skal syklene til beboerne få plass her

VALORY Kunde: Hæra Borettslag, Mysen 8 delvis nedgravde avfallscontainere Produktbeskrivelse: • Rotasjonsstøpt plast i yttercontainer • Oppsammlingssekk i kraftig vevd polypropylen • Innkast på hver side gjør fyllingen av containeren optimal • Vedlikeholdsfritt (komposittbord)

Valory har en installasjonsdybde på 152 cm og krever også mindre plass i bakken enn et fullt nedgravd avfallssystem

MÅL: Innstallasjonsdybde 1 520 mm Høyde over terrenget 1 100 mm. Kapasitet: 3 000 L og 5 000 L VALGT FARGE: Kundetilpasset GRAVEARBEID: Anleggsgartnermester Spydeberg Utemiljø AS

Her tømmes Valory av renovatøren.

61


YMER 3

MÅL Lengde 6500 mm Dybde 2806 mm Høyde 2177 mm

Kunde: ThermoFisher, Lillestrøm

MATERIALE Pulverlakkert aluminium

3 seksjoner - 14 sykkelplasser Produktbeskrivelse: • Levert med betongfundamenter • Hjulholdere i galvanisert stål • Tak av UV-beskyttende kanal-plast • Hvite alu.profiler og gule festekuler • Heldekkende vegger med 6 mm herdet glass • Led-belysning i taket

Tellus avfallshus/miljøhus kombinert med sykkelskkur og postkassestativ

62

VALGT FARGE: RAL 9010 hvit TILVALG Hjulholdere Herdet glass LED-belysning

Tellus avfallshus/ Dero sykkelservice stasjon og Aero miljøhus på innsiden sykkelpume i bakgrunnen

Verktøyet som følger med Dero.


Her ser vi Ymer sykkelskur og Dero sykkelservice stasjon og Aero sykkelpumpe.

UTSTILLING

TA KONTAKT MED VÅR SALGS OG PRODUKTANSVARLIG FOR ET GODT TILBUD:

Av Zenzo Utemiljø produkter Et av Norges største og mest omfangsrike utstillingsområder, med 3 store Zenzo nyheter. Ustillingsområdet har utstilt et sykkelskur, vår nye sykkelservicestasjon og et miljøhus. Her kan kommuner, borettslag, skoler, entreprenører, bedrifter, eiendomsforvaltere og privatpersoner komme og få inspirasjon eller se praktiske løsninger i et reelt utemiljø. Montering: Vi selger alle våre produkter med en grundig og enkel monteringsanvisning.Ved behov kan vi også bistå med grunnarbeider og montering i sammarbeid med lokale entreprenører.

ZENZO MILJØ UTSTILLING

Terje Slettvold Tlf. 69 88 85 90 Mobil: 916 85 054 Terje@zenzo.no

DU FINNER UTSTILLINGEN HER: Hos: Maskin og Utemiljø AS Trøgstadveien 82, 1850 Mysen Stikk innom for gode tips og en hyggelig prat med våre fagfolk

MER INFORMASJON www.zenzo.no

63


VI HAVNER STADIG I HARDT VÆR Vårt tilbud står sterkt gjennom alle år og årstider, vær og vind. 365 dager i året. Vårt utvalg omfatter vedlikeholdsfrie produkter for varierende utemiljøer, som er praktiske og enkle å montere. Vi er produsert hos Weland, i Småland i Sør-Sverige. www.zenzo.no

miljø part of biobag group

BioBag Norge AS | Hovsveien 8, 1831 Askim 69 88 85 90 | post@zenzo.no | www.zenzo.no


NOTATER

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BioBag Norge AS www.biobagworld.com BioBag Norge AS, Hovsveien 8, 1831 Askim | Tlf.: 69 88 85 90 | Faks.: 69 88 85 99 | E-post: post@biobagworld.com


Vår misjon: Vi ønsker å beskytte og utvide vår ledende posisjon. Dette ved å produsere produkter og konsepter, som fremmer en bærekraftig utvikling og forbedrer miljøet for fremtidige generasjoner. Vi vil fortsette vårt dedikerte arbeid med å løse de økende kundespesifikke krav. Dette for å skape miljøvennlige løsninger og initiativer som gjør mindre skader på miljøet.

Profile for BioBag International

Salgs- og produktperm  

Her finner du et bredt utvalg av produkter for innsamling av organisk avfall fra kommuner storkjøkken og institusjoner. I tillegg finner du...

Salgs- og produktperm  

Her finner du et bredt utvalg av produkter for innsamling av organisk avfall fra kommuner storkjøkken og institusjoner. I tillegg finner du...