Page 1

ano internacional a d

Centro de interese do 10 ao 25 de abril

2014

cristalografĂ­a Biblioteca

Intercentros

-

Campus

de

Lugo


B

aixo o lema “O que a cristalografía pode facer por ti”, a Asemblea Xeral da ONU proclamou 2014 Ano Internacional da Cristalografía. Unha disciplina da que hoxe dependen case tódalas ciencias e que posibilitou unha morea de descubrimentos merecedores do Premio Nobel. Aproveitando que neste ano coinciden varios fitos no seu auxe, a ONU quere concienciar sobre a súa importancia e impulsar o acceso aos novos coñecementos e actividades neste ámbito.

Resulta fundamental para facerlle fronte a enfermidades e problemas ambientais. Os coñecementos neste ámbito aplícanse no deseño de medicamentos esenciais e na loita contra a contaminación das plantas e do chan. Faise sentir na nosa vida cotiá. Intervén na nanotecnoloxía e a biotecnoloxía. Tódolos materiais novos se sustentan nela, “dende os dentífricos ata os compoñentes dos avións”

 Que é a cristalografía?

A

CRISTALOGRAFÍA é a ciencia que estuda a

Así o demostran os 23 Premios Nobel outorgados por descubrimentos en física, química, bioloxía e medicina que dependen nalgún grao da cristalografía.

formación, crecemento, forma externa, estrutura interna e propiedades físicas dos cristais.

Os CRISTAIS son sólidos cunha forma poliédrica regular. Todos os cristais da mesma substancia crecen formando os mesmos ángulos entre as súas caras. Con todo, poden non ter a mesma aparencia externa xa que as diferentes faces poden medrar a distintas velocidades. A meirande parte dos minerais adoptan formas cristalinas cando se orixinan en condicións favorables.

 Onde atopamos cristais? “Dende o mesmo momento en que nos erguemos, e con cada paso que damos, hai cristais ao noso redor” UNESCO

Folerpasdeneve

ProteínasPantallasdeorde-

nadoresemóbilesChocolate

ADN

Levou á consecución de grandes logros científicos.

Pastadedentes

XoiasCompoñentesde

Catalizadoresdos

avións

cochesRochasSaleazucre

XeoÓsosedentes…

 Que pode facer a cristalografía por ti?

O

s membros da Asemblea argumentan na súa resolución:

A comprensión que temos da natureza material do noso mundo baséase no noso coñecemento da cristalografía. NOTICIAS, FORMACIÓN, ACTIVIDADES, CONCURSOS, VÍDEOS, CONFERENCIAS… https://es-es.facebook.com/IYCr2014Spain

Por último, a ONU aposta por unha investigación futura “nova e prometedora” dentro desta ciencia.

 Por que é 2014 o seu Ano Internacional?

D

áse a circunstancia de que neste ano celébranse varios aniversarios neste campo:

 1 século do inicio da cristalografía moderna. Grazas ao descubrimento de que os raios X podían empregarse para observar a estrutura atómica dos cristais. Hoxe, a cristalografía dos raios X é a principal técnica para o estudo da estrutura da materia, coma as proteínas e a dobre hélice de ADN.  50 anos da concesión do Premio Nobel de Química á cristalógrafa Dorothy Crowfoot Hodgkin, pola determinación da estrutura da vitamina B12 e a penicilina mediante raios X.

 65 anos da fundación da Unión Internacional de Cristalografía, sociedade científica orientada a servir á comunidade mundial desta disciplina. No noso país, a meirande parte dos investigadores pertence ao Grupo Especializado de Cristalografía e Crecemento Cristalino (GE3C), asociado á Real Sociedade Española de Química.  Ademais, hai uns 400 anos, concretamente en 1611, Johannes Kepler observou a forma simétrica hexagonal dos cristais de xeo, un feito histórico que deu pé ao estudo profundo da simetría nos materiais.

PODES ACCEDER AOS LIBROS DESTE CENTRO DE INTERESE EN


Bibliografía

1. BAÑO BREIS, Francisco del. Diccionario de ciencias naturales y términos afines [en liña] [consultado 26 de febreiro de 2014]. Cristalografía, p. 66. Dispoñible en: http://books.google.es/books?hl=es&id=slne otojbEYC&q=cristalograf%C3%ADa#v=snipp et&q=cristalograf%C3%ADa&f=false 2. BOKOVA, IRINA. Mensaje de Dña. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO con motivo de la Conferencia de Prensa del Año Internacional de Cristalografía. Londres, 12 de diciembre de 2013 [en liña] [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://www.iycr2014.org/about/mediakit/bokova-sp 3. COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Cristalografía [en liña]. Wikipedia [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalograf% C3%ADa 4. COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Unión internacional de Cristalografía [en liña]. Wikipedia [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n _Internacional_de_Cristalograf%C3%ADa 5. Diccionario de ciencias. Madrid: Editorial Complutense, 2000. Cristal, p.272

6. FLORES, J. 2014 Año Internacional de la Cristalografía [en liña]. Muy interesante [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://www.muyinteresante.es/ciencia/artic ulo/2014-ano-internacional-de-lacristalografia-581390319954 7. IYCr2014: Descubre lo que la cristalografía puede hacer por ti: Notas explicativas del video [sic] de lanzamiento del Año Internacional de la Cristalografía 2014 [en liña] [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://www.iycr2014.org/__data/asset/pdf_ file/0004/88024/Video-notes_spanish.pdf 8. IYCR2014 [sitio web] [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://www.iycr2014.info/ 9. RUIZ DE ELVIRA, M. Un vídeo español lanza el Año Internacional de la Cristalografía 2014 [en liña]. El país [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/1 2/17/actualidad/1387303683_223012.html 10. ONU. 66/284. Año Internacional de la Cristalografía. 66/284 [en liña] [consultado 26 de febreiro de 2014]. Dispoñible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_do c.asp?symbol=A/RES/66/284&Lang=S


LISTAXE DE LIBROS DO CENTRO DE INTERESE

PREME NO TÍTULO PARA ACCEDER AO CATÁLOGO BUSC

TÍTULO Advanced structural inorganic chemistry Amorphous inorganic materials and glasses Chemical processes in inorganic materials : metal and semiconductor clusters and colloids : Symposium... Cluster chemistry: introduction to the chemistry of transition metal and main group element molecular clusters Cristales iónicos, defectos reticulares y no estequiometría Cristales y luz : introducción a la cristalografía óptica

AUTOR/ES

AÑO DE PUBLICACIÓN

SIGNATURA

Li, Wai-Kee

2008, (2010 imp.)

QUI 419

Feliz, Adalbert

1993

QUI 252

Persans, Peter D. (editor)

1992

QUI 160

González-Moraga, Guillermo

1993

QUI 222

Greenwood, Norman Neill

1970

QUF 392

Wood, Elizabeth A.

1968

DEP 8357


LISTAXE DE LIBROS DO CENTRO DE INTERESE Cristalografía

José Mª Amigó ... [et al.]

1981

Cristalografía Cristalografía : teoría reticular, grupos puntuales y grupos espaciales Cristalografía general Cristalografía geométrica

Rath, R.

1972

TXE 202 TXE 107 TXE 188

Galí Medina, Salvador

1992

TXE 105

Jong, W.F. de

1967

TXE 192

Miravitlles Mille, Luis

1976

TXE 282

Pico Marín, Carlos

2007

QUI 399

Glusker, Jenny Pickworth

1985

TXE 97

Müller, Peter ... [et al.]

2006

TXE 348 1 TXE 348 2 cd

Cristaloquímica de materiales : de la estructura a a las propiedades de los sólidos inorgánicos Crystal structure analysis : a primer Crystal structure refinement : a crystallographers guide to SHELXL


LISTAXE DE LIBROS DO CENTRO DE INTERESE

El cristal : una introducción al estado sólido Elementos de cristalografía y mineralogía Forma y estructura de los cristales Foundations of crystallography with computer applications Fundamentals of crystallography

Inorganic crystal structures International tables for crystallography. Brief teaching edition of volume A, Space-group symmetry

Amorós, José Luis

1982

TXE 198 TXE 200

Wade, Franklin Alton

1963

TXE 186

Garrido, Julio

[1972]

TXE 187

Julian, Maureen M.

2008

TXE 345

Giacovazzo, C. (editor)

2000

TXE 104

Hyde, B.G.

1989

QUI 134

Hahn, Theo (editor)

1996

TXE 103

PREME NO TÍTULO PARA ACCEDER AO CATÁLOGO BUSC


LISTAXE DE LIBROS DO CENTRO DE INTERESE

PREME NO TÍTULO PARA ACCEDER AO CATÁLOGO BUSC

Introducción a la cristalografía Introducción a la cristalografía Introducción a la cristalografía para químicos Introducción a los métodos de cristalografía óptica Introduction to soft matter : synthetic and biological self-assembling materials Liquid crystals : nature's delicate phase of matter Liquid crystals fundamentals Molecular magnetism

Sands, Donald E.

1988

TXE 108

Phillips, F.C.

1988

TXE 96

Ruiz Cruz, María Dolores

1990

TXE 196 TXE 197

Bloss, F. Donald

[1970]

TXE 185 TXE 190

Hamley, Ian W.

2007

FIS 650

Collings, Peter J.

2002

QUF 576

Singh, Shri

2002

QUF 575

Kahn, Olivier

1993

QUI 290


LISTAXE DE LIBROS DO CENTRO DE INTERESE Nuclear magnetic resonance spectroscopy of liquid crystals

Dong, Ronald Y. (editor)

2010

QUF 649

Ducros, Pierre

1968

TXE 194

Brown, Ian David

2006

QUI 384

The Chemistry of metal cluster complexes

Shriver , Duward F.(editor)

1990

QUI 220

X-ray analysis and the structure of organic molecules

Dunitz, Jack D.

1995

QUO 238

Problemas de cristalografía The chemical bond in inorganic chemistry: the bond valence model

PREME NO TÍTULO PARA ACCEDER AO CATÁLOGO BUSC

Biblioteca Intercentros de Lugo-Ano Internacional da Cristalografía  

Presentación do centro de interese organizado pola Biblioteca Intercentros de Lugo co gallo da celebración do Ano Internacional da Cristalog...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you