Page 1

SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN 2019 INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS POR CAMPOS TEMÁTICOS E RESUMO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Resolución 12 nov 2019 da CNEAI JCR (WOS) Campo 1 Matemáticas e Física Campo 2 Química Campo 3 Bioloxía Celular e Molecular Campo 4 Ciencias Biomédicas Campo 5 Ciencias da Natureza

Si

Si

Si

Si

Si

SJR (Scimago Journal Rank)

Libros

-

-

Si

Biblioteca Intercentros de Lugo, nov 2019

Patentes

Patentes

-

Si, según pretixio da editorial, colección e reseñas recibidas. Só se aceptará 1 achega.

Patentes

-

Si, según pretixio da editorial, colección e reseñas recibidas. Só se aceptará 1 achega.

-

Si, según pretixio da editorial, colección e reseñas recibidas. Só se aceptará 1 achega.

Patentes Exclúense expresamente casos clínicos e publicacións en congresos.

-

Si, inclúense monografías de Flora, Fauna e Mycrobiota; según pretixio da editorial, colección e reseñas recibidas. Só se aceptará 1 achega.

-

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators Exclúense expresamente as comunicación a congresos.

Campo 6. Enxeñarías e arquitectura Campo 6 Tecnoloxía Mecánica e da produción

Mención a outros produtos

-

Patentes


Campo 6 Enxeñarías da Comunicación, Computación e Electrónica Campo 6 Arquitectura, Enxeñaría civil, Construcción e urbanismo

Si

Si

-

Si

Admítense traballos publicados en actas de Patentes e outros produtos sometidos a propiedade congresos presentes no índice Computing Research industrial. and Education, SCIE ou similares. Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators

Patentes Revistas recollidas noutras bases de datos (ex Avery Index to Architectural Periodical ou Riba Online Catalogue).

Campo 7. Ciencias sociais, políticas, do comportamento e da avaliación Campo 7 Ciencias Sociais, Políticas, do Comportamento e de Estudos de xénero Campo 7 Ciencias da Educación Campo 8 Ciencias Económicas e Empresariais Campo 9 Dereito e Xurisprudencia

Revistas con selo de calidade Fecyt

Si

Si

Si

Si

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators

Dialnet metrics Revistas con selo de calidade Fecyt

Si

Si

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators

Publicacións en posición relevantes noutras bases de datos Patentes. Acéptanse traducións da propia obra Revistas con selo de calidade Fecyt Mención explícita á posibilidade de exclusión por traballos en coautoría. Bases de datos de relevancia International Medieval Bibliography Revistas con selo de calidade Fecyt Revistas clasificación CIRC Exposicións de arte, conservación e restauración ou proxecto artístico. Mención explícita á inclusión de revistas de Emerging Sources Citation Index (WOS) Presencia en bases de datos de renome (propón a consulta do Ulrich’s web), CAPES, ERIH Plus, MIAR, CARHUS e Revistas con selo de calidade Fecyt Non se terán en conta traducións da propia obra.

-

Campo 10 Historia, Xeografía e Artes

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators. Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators ou editoriais con CEA-APQ (selo de calidade de edición académica)

Si

Campo 11 Filosofía, Filoloxía e Linguística

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators

Si

Biblioteca Intercentros de Lugo, nov 2019

Si

Si

Si, según pretixio da editorial, popón o uso de Scholarly Publishers Indicators ou IE-CSIC

Profile for Biblioteca Intercentros

Sexenios de investigación 2019  

Táboa resumo de indicadores bibliométricos presentes na Resolución 12 nov 2019 da CNEAI sobre criterios específicos, aprobados para cada cam...

Sexenios de investigación 2019  

Táboa resumo de indicadores bibliométricos presentes na Resolución 12 nov 2019 da CNEAI sobre criterios específicos, aprobados para cada cam...

Advertisement