ByBilles nr 2 - 2019

Page 1

EN TIDNING FRÅN BILLES TRYCKERI T b T b WWW.BILLES.SE T b T b 2/2019

Miljöresan

Så blev Billes klimatneutrala Mer i det här numret

TRICORONA

Hjälper andra göra rätt

PAPPER

Myter vs. fakta

ÅTERVINNING

Där är Sverige världsbäst


VD-ORD

KONSTEN ATT INTE GÖRA AVTRYCK — By Billes ges ut av Billes Tryckeri AB www.billes.se Ansvarig utgivare: Niklas Bille Produktion Newsroom Projektledning Leif Simonsson Grafisk form Nils Pennlert Papper Multi Art silk Omslag 200 gram Inlaga 150 gram

”Den här tidningen handlar om vägar man kan gå för att sänka sitt klimatavtryck.”

V

älkommen till ett nytt nummer av By Billes. Den här gången sätter vi fokus på hållbarhet och miljö, frågor som vi på tryckeriet har haft högt upp på dagordningen sedan 1970-talet. På den tiden handlade det mest om starka kemiska lösningsmedel som vi var tidiga med att fasa ut. De var skadliga både för miljön och medarbetarna. Och även om det inte fanns några lagkrav som krävde att vi upphörde med lösningsmedel, så kändes det helt enkelt inte bra. I DAG ÄR DET MYCKET FOKUS på koldioxid och för mig

personligen blev klimatmötet i Durban 2011 något av en väckarklocka. Sedan dess har vi på Billes satsat hårt för att minska vårt avtryck och i dag är vi stolta över att kunna vara ett klimatneutralt tryckeri. Det har vi lyckats med genom att angripa frågan från alla upptänkliga håll. Vi har sett över vår ventilation, våra maskiner och transporter, vilka material vi köper in, börjat ställa högre krav på våra underleverantörer med mera. Den här tidningen handlar om just de sakerna, om några av vägarna man kan gå för att sänka sitt klimatavtryck. Vi har bland annat talat med organisationer som jobbar med frågorna och företag som varit skickliga på att minska sitt klimatavtryck.

Omslagsillustrationer Freepik

Telefon växel 031-86 55 00 Mejl info@billes.se

Detta nummer av By Billes är fullt ut klimatkompenserat avseende, papper, tryckproduktion och distribution. Min 17 mm bred

JAG HOPPAS att du ska tycka att det är lika intressant som jag gör.

Trevlig läsning! Niklas Bille, vd Billes tryckeri 2 | BY BILLES

3041 0129


INNEHÅLL

I DETTA NUMMER   2/2019 BILLES MILJÖRESA Niklas Bille förvaltar sitt miljöarv } 6–7

VISIONÄR

Intervju med miljöansvarig Per Andersson } 8–9

GRÖNT STÖD

Tricorona hjälper företag att klimatkompensera } 10–11

s. 8

FINA FISKEN

s. 15

Arctics miljöarbete gör gott för laxen i fjorden } 15

FÖREBILDER

Textilföretaget Sandatex drar sitt strå } 26–28

BROTHERS

FOTO: JEANETTE LARSSON / FREEPIK.COM

s. 26

s. 34

s. 30 ”Europas skogar har vuxit med en yta motsvarande över 1 500 fotbollsplaner per dag.”

Tar sats för att bli helt klimatneutrala } 30–31

MYT VS. FAKTA

Vi slår hål på några myter om papper } 34

Pappersåtervinning, hållbart skogsbruk och sanningen om papper. BY BILLES | 3


BILLES MILJÖRESA

PÅ NIO ÅR har Billes minskat sina

koldioxidutsläpp med 84 %. I dag kallar sig företaget klimatneutralt. Vad innebär det? Och hur har företaget kommit så här långt?

I DET HÄR NUMRET berättar

Billes medarbetare, kunder och partners om hur resan har sett ut.

4 | BY BILLES


BILLES MILJÖRESA

BY BILLES | 5


BILLES MILJÖRESA. VD

2010

”Durban blev en väckarklocka”

2010: 286 TON KOLDIOXID

Miljöarbete } En sak som definitivt inte var bättre förr var storstadsluften. Bilavgaser och utsläpp från industrier gjorde att 1970-talets syre ofta var ganska strävt att andas in. Niklas Bille hör till dem som minns väl hur det var. – Det var då vi satte igång med vårt miljöarbete, säger han.

S

6 | BY BILLES

NIKLAS BILLE —

E ”Jag blev starkt påverkad av budskapet, det kändes som den viktigaste och mest relevanta miljöfrågan att engagera sig i, så vi startade vårt metodiska arbete för att dra ner på våra koldioxidutsläpp”, säger Niklas Bille angående klimatmötet i Durban 2011.

Yrke: VD på Billes sedan år 2000. Ålder: 51 år. Bor: Hovås, söder om Göteborg. Familj: Sambo, två barn och fyra bonusbarn. Intressen: Skidåkning, golf och fotvandring. Håller på: Ferrari-team i Formel 1. Lagar: Boeuf Bourguignon är en favorit när jag står i köket.

I DAG ÄR ALLT som har med hållbar-

het högt upp på agendan för bolaget. På 1990-talet var Billes ett av de första tryckerierna i Sverige som blev Svanen-märkta. Källsortering samt återvinning av papper och tryckplåtar är väl inarbetade processer. Dessutom är det en lönsam hantering. – Ja, vi får hyfsat bra betalt för det återvunna materialet. MEN LIKSOM NÄR HANS pappa

bestämde sig för att fasa ut de farliga lösningsmedlen hittade Niklas Billes en egen mission. För honom var det

FOTO: JEANETTE LARSSON

jälv var han på den tiden fortfarande ett barn. En skolungdom som tog alla chanser att vara med och hjälpa till med enklare saker i verksamheten på lov och liknande. – Pappa var vd på den tiden. Han hade tagit över 1973 och gillade inte de starka lösningsmedel som var vanligare i branschen då, säger han. Anders Bille och hans kollegor blev något av pionjärer när de började leta efter alternativ till dåtidens screentryckfärger, fulla av lättflyktiga organiska kolväteföreningar. Det luktade starkt och var allt annat än hälsosamt. – Vissa myndighetskrav ställdes, och de klarade vi redan. Men det kändes ändå inte bra, inte vare sig för miljön eller medarbetarna. För pappa handlade det om ett slags självbevarelsedrift, han ville göra något, säger Niklas Bille. Och bra alternativ som gjorde det möjligt att drastiskt minska användande av de miljövådliga kemikalierna visade sig inte vara allt för svåra att få tag på. Visst, det kostade lite mer och krävde en del omställningar, men snart märkte Billes en annan effekt än det rent hållbarhetsmässiga: även en del av kunderna bekymrade sig över miljöaspekten när de handlade trycksaker. Det blev en konkurrensfördel.


2011

rban

t i Du Klimatmöte

2018

Billes h ar sän kt sina utsläp p av ko ldioxid med 84 % sed an 201 0 NIKLAS BILLE OM

2018: 48 TON KOLDIOXID

klimatmötet i Durban 2011 som blev ”en väckarklocka”. – Jag blev starkt påverkad av budskapet, det kändes som den viktigaste och mest relevanta miljöfrågan att engagera sig i, så vi startade vårt metodiska arbete för att dra ner på våra koldioxidutsläpp. Vi har sedan dess minskat dem från 286 till 48 ton, säger han. De sista 48 tonen klimatkompenserar de för, främst genom att bidra till att bygga vindkraftverk i Indien. Det är dock inte gratis att vara klimatneutral. Kostnaderna för Billes samtliga

2/2019

Vad som driver honom i jobbet: ”Jag har alltid tyckt att det är en rolig bransch med spännande kunder och produkter. Dessutom är det otroligt kul att jag och min bror kan driva vidare ett företag som min farfar startade och vår pappa utvecklade vidare före oss.” Hur hållbart han lever som privatperson: ”Skapligt. Jag värmer huset med bergvärme och reser inte mycket privat. Jag har dessutom nära till jobbet så det blir inte så långa bilresor i vardagen heller. Vid arbetsresor väljer jag hellre tåget än flyget när det är möjligt.”

åtgärder för att minska sin klimatpåverkan hamnar i storleksordningen en halv miljon om året, om man räknar lågt. – Men jag tycker att det är väl investerade pengar. OCH LIKSOM NÄR hans far drog ner på användningen av starka lösningsmedel för fyrtio år sedan har även Niklas Bille märkt att ansvarigt företagande faktiskt uppskattas av många kunder. – Miljön är värd att satsa på, så enkelt är det, säger han. Thomas Drakenfors BY BILLES | 7


BILLES MILJÖRESA. MILJÖANSVARIG

E Nästa stora fokusområde är att få fler kunder att klimatkompensera även papper och distribution av trycksakerna. Bara någon procent gör det i dag, berättar Per Andersson.

8 | BY BILLES

2/2019


BILLES MILJÖRESA. MILJÖANSVARIG

Tio frågor till

Per Andersson miljöansvarig på Billes

Vilken var den mest avgörande åtgärden när ni bestämde er för att försöka bli klimatneutrala? – Att se över elavtalen, utan tvekan. Det var också den enklaste. Vi bytte helt enkelt till ett avtal för grön el.

Indirekt klimatpåverkan? – Det är utsläpp från källor som inte ägs av företaget. Som transporter för inkommande material, tjänsteresor med flyg och tåg etcetera. Vad kostar det att klimatkompensera de 48 ton koldioxid Billes fortfarande släpper ut? – Det ligger på 250 kronor per ton.

Vad gjorde ni mer? – Saker som uppvärmning och transporter är viktiga att se över. Våra egna leveransfordon tankas till exempel till 99 procent på HVO* i dag. Grön el och biobränsle räcker alltså långt? – Ja, men det gäller så klart att även se över förbrukningen. Bland annat har vi satsat på moderna, energisnåla maskiner, effektiv ventilation (värmeåtervinning) och så vidare. Våra tryckpressar är det som drar mest energi, nästan tio gånger mer än uppvärmningen.

E Att se över elavtalen var både den enklaste och mest effektiva klimatåtgärden, enligt Per Andersson.

Hur ser det ut med era tjänstebilar? – Där finns det en del potential kvar. Vi tankar dem till viss del med biobränsle, runt tio procent, men inte alls i samma utsträckning som med de transportfordon vi äger själva i dagsläget. Elbilar är målet på sikt. Vad är det mer ni tittar på? – Jag gör varje år en klimatberäkning för företaget, då utgår vi från Greenhouse Gas Protocol (GHG) tre så kallade scope. Det är klimatpåverkan från egenägda energikällor, klimatpåverkan från köpt el och värme och indirekt klimatpåverkan.

2/2019

Ni stödjer investeringar i vindkraftverk i Indien. Varför inte i Sverige? – Ett skäl är att de har mycket lägre andel hållbar energiproduktion där. Men varför just vindkraft istället för exempelvis återplanteringsprojekt? – Vindkraft är något som naturen aldrig kommer att kunna skapa på egen hand. Till skillnad från exempelvis skog, som ändå förnyar sig själv. Vilket är nästa stora fokusområde i Billes klimatarbete? – Det är att få kunderna att klimatkompensera sina trycksaker. Det vill säga även pappret och distributionen av trycksaken. Bara någon procent gör det i dag.

E Billes har valt att satsa på utbyggnad av vindkraft.

Text: Thomas Drakenfors Foto: Jeanette Larsson

* HVO är en förkortning av Hydrogenated vegetable oil, ett förnybart bränsle som kemiskt sett är mycket likt fossil diesel.

BY BILLES | 9


BILLES MILJÖRESA. TRICORONA

FÅR SPINN PÅ MILJÖARBETET Klimatkompensation } Billes klimatkompenserar till 100 procent för sina egna utsläpp genom Tricorona Climate Partner AB och erbjuder även klimatkompensation för sina kunders trycksaker, från papperstillverkning till distribution.

T

ricorona Climate Partner AB hjälper sina kunder att ta sitt fulla klimatansvar genom klimatkompensation. – Klimatkompensation innebär att man betalar för en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompense10 || BY 10 By BILLES Billes

”Många företag har önskemål om att köpa klimatkompensation inom en viss kategori”

ras, säger Joel Nord, analysansvarig på Tricorona. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera. – Klimatkompensationen ska leda till beständiga klimateffekter som inte ger oönskade effekter inom andra miljöområden. DET ÄR VIKTIGT ATT projekten är

lokalt förankrade, transparenta och kontrolleras av en oberoende part. Därför finns det olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten.

2/2019


BILLES MILJÖRESA. TRICORONA

— VARFÖR KOMPENSERA?

”Att reducera sina utsläpp och klimatkompensera är lika viktiga handlingar”

– All klimatkompensation är spårbar och registreras i internationella register. Detta är ytterst viktigt för att systemet ska fungera och vara trovärdigt. Många företag har önskemål om att köpa klimatkompensation inom en viss kategori eller från ett visst geografiskt område som knyter an till den egna verksamheten.

FOTO: UNSPLASH, PIKTOGRAM: THE NOUN PROJECT

TRICORONA SAMARBETAR med globala projektutvecklare som har flertalet olika klimatkompensationsprojekt inom olika kvalitéer, metoder, länder och certifieringar. – Vi ser över och utvärderar projekten och tar sedan in de vi ser håller en hög kvalitet i form av både robust klimatnytta men också i form av andra effekter som bidrar till socioekonomisk utveckling och positiva ekosystemeffekter.

F Genom att klimatkompensera med CDMprojekt som ersätter förbränning av fossila bränslen med förnybar energi så minskar man de globala utsläppen av växthusgaser.

F Att klimatkompensera sina utsläpp innebär en kostnad som tydliggör handlingar som belastar klimatet vilket ökar motivationen att välja mer klimatsmarta alternativ.

F Även med en tydlig klimatstrategi är det svårt att få ner alla utsläpp till noll eftersom det är en process som tar tid. Klimatkompensation är en lämplig åtgärd parallellt med omställningen.

F En heltäckande klimatstrategi stärker varumärket vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.

OLIKA TYPER AV utsläppsreducerande initiativ används för klimatkompensation. De vanligaste är installation av förnyelsebar elproduktion som vindkraft och solenergi istället för högt klimatpåverkande kolkraft, samt energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog. Förutom beräkning av klimatpåverkan och klimatkompensation så erbjuder även Tricorona sina kunder att utarbeta en handlingsplan för att reducera sin klimatpåverkan och kommunikation kring de initiativ som tagits inom området.

ska vara trovärdigt behöver de beräkna sina utsläpp och aktivt arbeta för att reducera dem men fram till den punkt då de är nere på nollutsläpp är det genom klimatkompensation som företag kan ta ansvar för de utsläpp de faktiskt ger upphov till. Att reducera sina utsläpp och klimatkompensera är två lika viktiga handlingar och det ena bör inte utesluta det andra. KLIMATKOMPENSATION av pappret

MAN SKA INTE SE klimatkompensa-

tion som ett sätt att köpa sig fri. Det gäller att samtidigt arbeta för att minska sin klimatpåverkan men eftersom det kan vara en lång process att få ner alla utsläpp till noll är klimatkompensation en lämplig åtgärd att göra parallellt med den omställningen. – För att verksamheters klimatarbete

F Klimatkompensation bidrar till en hållbar utveckling eftersom klimatkompensationsprojekt ger utöver själva klimatnyttan ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. Bland annat genom nya arbetstillfällen, förbättrad hälsa hos lokalbefolkningen eller en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

E Även privatpersoner kan klimatkompensera, berättar Joel Nord, analysansvarig på Tricorona.

innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från hela tillverkningsprocessen, det vill säga från skogsbruket fram till färdigt papper. Klimatkompensation av distributionen innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av utskicket, alltså försändelsen till kund och även vidare om det ska gå adresserat till en slutmottagare. Erica Holm BY BILLES | 11


BILLES MILJÖRESA. MILJÖCERTIFIERAT PAPPER

Papper } Billes erbjuder sina kunder klimatneutrala trycksaker genom att klimatkompensera för pappret och distributionen av producerade trycksaker. – Klimatkompensation har blivit ett sätt att stärka sitt varumärke och något våra kunder gärna vill visa att de gör, säger Andreas Jakobsson, projektledning och försäljning på Billes.

Gröna val – bra för business D

et är nio år sedan Billes blev klimatneutralt och företaget fortsätter arbeta löpande med att sänka sina koldioxidutsläpp. – Vi arbetar systematiskt med åtgärder för att minska koldioxidutsläppen kopplade till vår produktion. För de nettoutsläpp som återstår kompenserar vi till 100 procent genom köp av kompensationsandelar via Tricorona. Det är ett företag som arbetar med projekt över hela världen med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet, säger Andreas Jakobsson. Billes erbjuder även kunderna klimatkompensation för varje enskild trycksaksproduktion, vilket innebär att kunderna kan klimatkompensera för hela kedjan i produktionen: från papperstillverkning till distribution. – Det är i nuläget endast ett fåtal tryckerier som erbjuder detta och vi märker att det blivit ett allt större försäljningsargument och något som våra kunder efterfrågar. Många styrs av allt högre miljökrav och skärper succesivt sina krav. 12 | BY BILLES

– Det blir allt vanligare att kunderna har det som krav redan i upphandlingsskedet och att det sedan ska särskiljas i fakturan så att man ska kunna redovisa klimatkompensationen specifikt. Från att ha varit något man inte velat eller kunnat lägga pengar på så har klimatkompensation blivit något man gärna vill visa upp att man gör.

Billes erbjuder även klimatkompensation för kundernas trycksaker vilket innebär att de kan klimatkompensera för hela kedjan från papperstillverkning till distribution.

F Klimatarbetet har blivit ett försäljningsargument, berättar Andreas Jakobsson som jobbar med projektledning och försäljning på Billes. FOTO: JEANETTE LARSSON


BILLES MILJÖRESA. MILJÖCERTIFIERAT PAPPER

3 000 TON

Så mycket papper förbrukar Billes varje år.

30 %

Så stor del av pappret blir svinn.

100 %

Så mycket av svinnet återvinns.

F Billes har även gjort en analys av alla pappersinköp och beräknat snittutsläppen av koldioxid per ton papper på bestruket och obestruket papper för att få fram ett pris per ton papper för att kunna klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som är kopplade till papperstillverkningen och transporterna av papperet. F Priset för att klimatkompensera bestruket papper brukar landa kring 150 kronor per ton papper och obestruket 175 kronor per ton papper.

Klimatkompensation av pappret innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av råvaran till bruket, och för den energianvändning som behövs för att framställa en specifik papperskvalitet. BILLES HAR OCKSÅ ett brett register av

olika typer av miljömärkningar, certifikat och licenser. Svanen är en kvalitetsstämpel som visar att Billes jobbar på ett sådant sätt att det svarar upp mot Svanens konkreta krav och kriterier för miljömärkning när det gäller allt från val av färger och lösningsmedel, till hur man hanterar avfall och återvinner restprodukter. En annan märkning är FSC som visar att pappret kommer från uthålligt skogsbruk och tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till både miljö och sociala förhållanden. – När det gäller själva papperet så ser många det som en självklarhet att det är miljöcertifierat, men det kan skilja en del mellan olika pappersbruk. Sen handlar det om

>

BY BILLES | 13


BILLES MILJÖRESA. MILJÖCERTIFIERAT PAPPER

TRYCKERIET HJÄLPER sina kunder

att räkna ut de exakta beloppen för klimatkompensationen för varje del i

150 kr

E Kostnaden för att klimatkompensera papper varierar men kan ligga någonstans kring 150 kronor/ton för bestruket respektive 175 kronor/ton för obestruket papper.

”Det är i mångt och mycket en kunskapsfråga och det finns en del felaktiga föreställningar. Därför lägger vi också mycket tid på att förklara vad klimatkompensation innebär och hur det fungerar.” 14 | BY BILLES

produktionen. Beroende på var papperet kommer ifrån så finns det till exempel en schablonsumma för varje pappersbruk. NÄR DET GÄLLER distribution innebär

det att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av trycksaken. Då görs en beräkning utifrån givna förutsättningar, till exempel om trycksaken ska skickas ut till ett antal butiker i en klädkedja eller adresseras till medlemmarna i en kundklubb. – Givetvis blir det lite dyrare om man ska klimatkompensera för allt men det behöver inte bli så värst mycket dyrare. Det är i mångt och mycket en kunskapsfråga och det finns en del felaktiga föreställningar. Därför lägger vi också mycket tid på att förklara vad klimatkompensation innebär och hur det fungerar, säger Andreas Jakobsson. Erica Holm

FOTO: JEANETTE LARSSON

>

vilken känsla kunden vill ha, det vill säga vad man gör med pappret, om det till exempel lackas, plastas eller får någon annan ytfinish. När det gäller trycket så är även det miljöanpassat och vi jobbar till exempel med färger baserade på vegetabiliska oljor.


Arctic/Munkedal

Gullmarsfjorden

Papper } De är ett av världens mest miljövänliga pappersbruk. Förutom låg vattenförbrukning har Arctic Paper satsat mycket på vattenrening. – Våra utsläppssiffror tillhör de lägsta i branschen och vi är stolta över att vi till och med kan dricka vårt utsläppsvatten, säger Jonas Dahlqvist, miljöchef.

H Laxen i Gullmarn vägs och mäts med jämna mellanrum. Provfisket visar att fjorden åter är en plats med mycket fisk.

En (sj)älvklar satsning

FOTO: FREEPIK.COM

A

rctic Paper är en av Billes pappersleverantörer med stort fokus på hållbarhet. – Vi har gjort en fantastisk resa. Vårt miljöarbete är ständigt pågående och vi jobbar hela tiden med att se över vår produktion och vad vi kan förbättra ytterligare, säger Jonas Dahlqvist. Att satsa på vattenrening kändes självklart med tanke på pappersbrukets läge vid Örekilsälven och Gullmarsfjorden. Under 1960-talet insåg man att utsläpp från pappersproduktionen var ett hot mot miljön och utsläppen påverkade bland annat fiskbeståndet som minskade. Pappersbruket var bland de första att vidta åtgärder mot naturpåverkan. 1966 upphörde produktionen av egen pappersmassa.

– Vi är noga med var råvarorna och pappersmassan kommer ifrån. Skogsbrukaren måste uppfylla alla krav och säkerställa att den inte är tagen från hotade eller skyddade skogsbestånd. Några av de märkningar och certifikat som efterfrågas är FSC-märkningen (Forest Steward Council) och PEFC-märkningen (Programme for the Endorsement of Forest Certification), som främjar hållbart skogsbruk, Svanencertifieringen och EU-blomman. – Certifieringar är jätteviktiga och många av våra kunder vill att de står med på fakturan. UNDER ÅRENS LOPP har man fortsatt

att utveckla processer för att minska oönskade miljöeffekter. – Vi har hittat sätt att minska vår

Göteborg

vatten- och energianvändning och under 1980-talet införde vi biologiska processer för att rena vårt processvatten, bland annat med hjälp av små organismer som äter cellulosafiber. E Jonas I dag har GullmarsfjorDahlqvist. den i stort sett återgått till sitt tidigare tillstånd och är nu åter en plats med mycket fisk. – Vissa ytor provfiskas regelbundet då laxen räknas och vägs innan den släpps tillbaks för att vi ska säkerställa beståndet. Arctic Paper har minskat sin vattenförbrukning ordentligt. I dag används endast tre till fyra liter vatten för att producera ett kilo papper. Andra jämförbara produktionsenheter förbrukar cirka 10–15 liter vatten. Målet är att öka användningen av återvunnet vatten. – Vi satsar också på mer hållbar energiförsörjning genom utbyggd vattenkraft och en biopanna. Det innebär att vi kommer att kunna fasa ut användningen av externt levererad elektricitet och naturgas, vilket sänker våra koldioxidutsläpp med 60 procent och bidrar till att sänka energikostnaderna betydligt. Erica Holm BY BILLES | 15


BILLES MILJÖRESA

DEN KLIMATSMARTA VÄRDEKEDJAN Miljöarbetet } Billes har bedrivit en medveten satsning på sitt klimatarbete sedan 2009 då Parisavtalet skrevs under. Sedan 2011 är tryckeriet klimatneutralt och klimatarbetet genomsyrar i dag alla delar i värdekedjan, från skogsbruk till kundleverans.

FSC©-märkning säkerställer att Billes, i de fall då kunden önskar, använder spårbarhetscertifierat papper som kommer från skogsbruk som är skött på ett ansvarsfullt sätt.

16 | BY BILLES


CO₂

BILLES MILJÖRESA

KOM

KLIM

NSE

RA

AT

PE

D

Billes är sedan 2011 ett klimatneutralt tryckeri. De senaste nio åren har företaget bl.a. genom att byta till grön el och grön fjärrvärme minskat sina utsläpp av koldioxid med 84%. För de utsläpp som återstår klimatkompenserar Billes genom Tricorona som levererar FN-godkänd klimatkompensation.

Billes kunder har möjlighet att klimatkompensera pappret i sina trycksaker. Exempel: en broschyr på 32 A4-sidor i 10 000 ex, en utomhuskampanj med 2 500 affischer eller 100 000 brev i ett kundklubbsutskick kostar ca. 300 kronor att klimatkompensera.

Billes har samlat kontor, lager och produktion i en lokal. Spillvärmen från maskinerna används för att värma upp lokalerna. Billes uppfyller Svanens kriterier för val av färger och lösningsmedel.

Billes är Svanenmärkt för sin återvinning av restprodukter och hantering av avfall.

Billes är certifierad enligt ISO 14001. Det innebär att tryckeriet jobbar löpande med att förbättra alla områden som påverkar miljön, bland annat transporter.

BY BILLES | 17


BILLES MILJÖRESA. MILJÖCERTIFIERAT PAPPER

Återvinning i världsklass Papper } Sverige är världsledande på pappersåtervinning och över 90 procent återvinns. – Återvinning är viktigt ur ett miljö- och resursperspektiv. Vi har ett system i världsklass där engagemanget från Sveriges hushåll är motorn i insamlingsmaskineriet. Varje gång du återvinner en tidning, mjölkkartong eller annat papper så bidrar du till att bygga ett cirkulärt och hållbart Sverige, säger Andreas Boo, vd Pressretur.

5-7ggr Återvinning är viktigt för att på ett resurseffektivt sätt kunna tillverka nya produkter med begränsad miljöpåverkan. Energiåtgången vid papperstillverkning är till exempel betydligt lägre när papper tillverkas på en bas av returfiber än när fibrerna kommer direkt från skogen. Pappersfiber är en fullgod råvara och kan återvinnas till nya produkter fem till sju gånger innan den tjänat ut och omvandlas till energi. För stora delar av svensk pappersindustri är tillgången på återvunnen fiber ett viktig komplement till fiber direkt från skogen. 18 | BY BILLES

90% E Så stor del av tidningarna i Sverige återvinns, vilket är världsbäst. Men enligt Andreas Boo, vd på Pressretur, kan kommande systemförändringar hota den höga återvinningsgraden.

F

örpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI har i uppdrag att samla in papper och se till att det återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen av returpapper sker via cirka 5 000 återvinningsstationer runtom i landet och via de hushåll som har möjlighet att återvinna i den egna fastigheten eller via kontorsinsamlingen. – Pappersåtervinningen har en tydlig klimateffekt och koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,4 kilo för varje kilo tidningar som återvinns. Därför gör vi miljön en stor tjänst genom att lämna pappersförpackningar, tidningar och annat papper på återvinningsstationen. SVENSKA FOLKET är i världsklass när det gäller källsortering av tidningar, över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad lämnas in. – Det innebär att vi redan i dag överträffar regeringens mål för 2020, då materialutnyttjandegraden för tidningar ska vara minst 90 procent. Trots att vi nått målet arbetar vi fortsatt med att ytterligare öka insamlingen. EU:s cirkulära ekonomipaket som lanserades tidigare i år reviderade och höjde återvinningsmålen för 2025 och 2030. Medlemsländerna ska senast år 2024 inrätta producentansvar för förpackningar. – Här ligger Sverige i framkant och våra höga återvinningsnivåer är ett föredöme internationellt.

PAPPERSGUIDEN – MOT EN ÅTERVINNINGSBAR FRAMTID Med syfte att bibehålla Sveriges höga insamlingsoch återvinningsnivåer, lanserade Papperskretsen nyligen en guide för att hjälpa dem som designar, producerar eller köper in pappersprodukter att göra smartare design- och materialval. Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen, berättar vad vi kan göra för att maximera återvinningsnyttan i design- och tryckfasen. Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri med cirka 12 000 anställda som företräder cirka 400 medlemsföretag. ”Vi ser tydligt att hållbara produkter med hög åter- vinningsbarhet är efterfrågat på marknaden. Med enkla val är detta något som går att påverka till hög grad, till exempel genom val av bindning, tryckfärg och lim som ger hållbara trycksaker. Pappersguiden kommer på ett utmärkt sätt att säkerställa att förståelsen för återvinning hos våra medlemmar integreras redan i produktionsfasen, så att ännu fler tidningar och trycksaker blir till nya produkter.” Vill du ha ett exemplar? Hör av dig till info@papperskretsen.se

2/2019


BILLES MILJÖRESA. MILJÖCERTIFIERAT PAPPER

TROTS ATT DAGENS SYSTEM

redan är högeffektivt och har hög miljönytta känner Andreas Boo en stor oro inför framtiden eftersom regeringen förra året beslutade att E Andreas pappersbruken ska få det fulla kostBoo. nadsansvaret för en ny bostadsnära insamling av returpapper. Nästa år måste Pressretur söka tillstånd om att från 2021 bedriva insamling. Insamlingen ska vara mer fastighetsnära, vilket innebär att tidningar och returpapper i princip ska hämtas vid tomtgränsen för 60 procent av hushållen. 2025 ska 100 procent av insamlingen vara fastighetsnära.

FOTO: FTIAB.SE

PAPPERSPRODUCENTERNAS konsekvensanalys

F

ILLUSTRATIONER: FREEPIK.COM

SÅ GÅR DET TILL NÄR PAPPRET ÅTERVINNS

2/2019

1

2

visar på initiala investeringskostnader för insamling av förpackningar och tidningar på 9 miljarder kronor och en årlig kostnad på 3,4 miljarder, varav 2,1 miljarder avser transporterna. Detta innebär kostnadsökningar på mer än tusen kronor per ton papper. – Jag tycker att siffrorna talar för sig själv. Det är ett stort hot mot tryckt media, inte minst eftersom priset på papper kommer bli i storleksordnings minst dubbelt så dyrt som i dag. Ett nytt system kommer bli dyrt, utan tydlig positiv miljöeffekt. Det finns inget att vinna på ett nytt system. Vi har redan världens bästa återvinning av tidningspapper, där över 90 procent återvinns och 90 procent av svenskarna tycker dessutom att det är enkelt att återvinna tidningar, säger Andreas Boo. Erica Holm

3

4

SORTERING

UPPLÖSNING

AVSVÄRTNING

PRESSNING

F Återvinningsprocessen börjar med att oönskat material avskiljs. Pappersmaterialet sorteras också så att pappersförpackningar separeras från tidningspapper och annat vanligt papper eftersom pappersförpackningar kräver en längre och mer anpassad återvinningsprocess som innebär att de hackas och mals i varmt vatten.

F Pappret löses upp till en massa som går igenom en grovrengöring – där skräp och större föroreningar avskiljs.

F Därefter går massan in i en avsvärtningsprocess – där tryckfärgen avlägsnas från returfibrerna genom att en tvållösning tillsätts. Det är vid avsvärtningsprocessen som valen man har gjort vid design- och tryckeriprocessen avgör till vilken grad trycksaken kan återvinnas. Tvålen ”tvättar av” färg, lack och bläck från pappersfibrerna. Därefter separeras det som tvättats av fibrerna från pappersmassan genom att det bubblas upp till ytan genom en metod som kallas flotation.

F Slutligen genomgår massan ytterligare ett antal tvättsteg, innan den läggs ut på en duk, pressas och torkas för att återigen blir en ny pappersprodukt.

BY BILLES | 19


BILLES MILJÖRESA. ÅTERVINNING

De gröna milen 20 | BY BILLES


BILLES MILJÖRESA. BRING

Distribution } Ett företag som hanterar paket och gods med bil – för de flesta av oss åker klimatflaggan upp på en gång. Men på Bring jobbar de systematiskt med att minska sitt avtryck på miljön, och de har spänt bågen ordentligt. – 2025 ska vi vara fossilfria, säger hållbarhetschefen Catherine Löfquist.

A

tt de är en del av problemet är inget Bring försöker sopa under mattan. Enligt Catherine Löfquist har de länge jobbat utifrån perspektivet att de som transportföretag får dras med att betraktas som en av klimatförändringarnas syndabockar. Men de är inte ensamma. – Nej, de flesta av oss som lever eller verkar i Västvärlden lever hållbarhetsmässigt över våra tillgångar, säger hon. Nu handlar det om att göra något åt saken och på Bring har de jobbat hårt med frågan det senaste decenniet. Ett arbete som gett gott resultat. – Våra koldioxidutsläpp har minskat med 52 procent sedan 2008, säger Catherine Löfquist.

>

”De flesta av oss som lever eller verkar i Västvärlden lever hållbarhetsmässigt över våra tillgångar.” BY BILLES | 21


BILLES MILJÖRESA. BRING

>

NU ÄR SIKTET INSTÄLLT på 2025, då de ska vara fossilfria. Ett högt ställt mål kanske någon tycker? Men Catherine Löfquist håller inte med. – Hittills har vi nått alla våra uppsatta miljömål i förtid, säger hon. Och, säger hon, vad är det värsta som kan hända? – Når vi inte riktigt ända fram så har vi i alla fall förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen. FÖR ATT LYCKAS krävs flera olika

åtgärder. Bilen, bränslet och beteendet – ingen av de delarna går att förbise. Det gäller bland annat att välja rätt typ av bil för transporterna, så att det inte går åt mer energi än nödvändigt. I fråga om bränslet använder Bring och deras underleverantörer flera olika lösningar, bland annat gas och dieselersätt22 | BY BILLES

E Brings koldioxidutsläpp har minskat med 52 procent sedan 2008. Om drygt fem år ska företaget vara fossilfritt.

ningen HVO. Bring är en del av norska Posten och enligt Catherine Löfquist har de Norges största elbilsflotta, sammanlagt 1 200 fordon. – I Norge har vi utsläppsfri postdistribution i 49 olika städer, säger hon. NORGE ÄR ÖVER HUVUD TAGET elbi-

”Når vi inte riktigt ända fram så har vi i alla fall förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen.”

lens förlovade land, cirka 30 procent av bilarna går i dag på batteri, vilket är något av ett globalt rekord. Bakgrunden är dels att staten satsat på rejäla subventioner, dels att landet passar särskilt bra för eldrift. Liksom här i Sverige har de gott om fossilfri el från vattenkraft, vilket gör att den klimatmässiga utväxlingen med eldrift blir bra – till skillnad från i länder som Tyskland och Polen där kolkraftverken fortfarande står för en stor del av elkraftsproduktionen. ANDRA KLIMATSPARANDE åtgärder de


BILLES MILJÖRESA. DISTRIBUTION

FOTO: BRING

satsar på är att hålla nere körsträckorna och att utbilda underleverantörernas chaufförer i ECO-driving. De har även testat innovativa samarbeten, som Älskade Stad som drivs i Stockholm tillsammans med återvinningsföretaget Ragnsells*. Idén går ut på att paket som ska ut till olika postnummerområden levereras till en samlastningscentral i centrala Stockholm. Därefter kör Ragnsells ut dem med eldriven trailer samtidigt som de är ute och samlar in plast och papper som ska återvinnas. – Två flöden som annars inte samarbetar blir kombinerade, säger Catherine Löfquist. Thomas Drakenfors * Även Stockholms stad och fastighetsföretaget Wasakronan är inblandade i projektet. Älskade Stad har en motsvarighet i Norge, under namnet Elskede By.

CATHERINE LÖFQUIST OM

F Debatten kring elbilar: ”Det är ibland tröttsamt att höra att det inte är någon idé med elbilar om inte elen produceras helt fossilfritt. Ja, det är dit vi måste komma, men en del lägger fokus på att hitta fel på framtidens lösningar istället för att vara med och driva på utvecklingen. Det är bättre att man faktiskt gör något även om det inte blir perfekt direkt, än att inte göra något alls.” F Ifall hon själv kör fossilfritt: ”Jag har en liten elbil som jag tankar på nätterna och på jobbet

medan jag arbetar. Det är faktiskt en helt annan känsla med elbil. Det är drag från noll. Och så slipper du att åka till macken, det tycker jag är otroligt skönt.” F Samarbetet med Billes: ”Det är otroligt kul att jobba med företag som, liksom vi, har högt ställda mål när det gäller hållbarhet.”

BY BILLES | 23


BILLES MILJÖRESA. FSC

Papper } Om vi vårdar våra skogar ger vi klimatutvecklingen en välbehövlig broms och bidrar till mindre social misär, det menar organisationen FSC. Och det ska helst också vara lönsamt att agera ansvarsfullt. – Vi vill vara med och driva industrin åt rätt håll, säger Lena, chef för FSC:s Sverigekontor.

”Globalt är skogen hotad” F

ör den som tycker att en del miljöorganisationer ibland verkar vara hopplösa idealister, utan någon förståelse för hårda ekonomiska realiteter: FSC är något annat. Organisationen har tre olika kammare som styr verksamheten. En som är inriktad på miljöfaktorer, en som koncentrerar sig på social påverkan och en som arbetar med ekonomi och lönsamhet för hållbart skogsbruk. – Alla beslut måste stödjas av en majoritet i varje kammare, säger Lena Dahl. TANKEN ÄR ATT DET inte ska kosta skjortan att

jobba för ansvarsfullt skogsbruk. Tvärtom, enligt Lena Dahl är det många gånger

24 | BY BILLES

VAD ÄR FSC? —

Idén att starta FSC kom efter klimattoppmötet i Rio De Janeiro 1992. Året efter grundades den ideella organisationen som i dag har kontor i cirka 43 länder. Det finns cirka 200 miljoner hektar FSC-certifierad skog i 85 olika länder.

ett viktigt konkurrensmedel. Allt fler av de skogsrelaterade produkternas kunder – företag som köper papper, virke med mera – flyttar fram sina positioner när det gäller miljö och hållbarhet. Och de vill helst arbeta med ansvarsfulla leverantörer. Hållbarhet är även en viktigt aspekt i många offentliga upphandlingar. – Många gånger ställs det krav på att produkterna ska vara tillverkade på ett sjyst sätt. FAST HUR PASS UTSATT är skogen egentligen? Till skillnad mot hur det ser ut i det globala perspektivet tenderar svenska skogsarealer snarare att växa, på bekostnad av åkerareal, än att minska. Ur ett snävt svenskt perspektiv handlar FSC:s arbete därför om andra saker, som att bevara skogar med höga bevarandevärden samt att se till att det brukas och avverkas på ett bra sätt – så att djur och växtlighet inte far illa. Det handlar även om att arbeta för att minska användningen av farliga kemikalier. MEN SOM DE FLESTA redan känner till när det

handlar om klimatet – ska vi nå någonstans måste perspektivet vara större än ett enskilt land. – Ser vi det globalt är skogen hotad. Inte minst regnskogarna som skövlas för kortsiktig vinning

”Ser vi det globalt är skogen hotad. Inte minst regnskogarna som skövlas för kortsiktig vinning och för att ge plats åt bland annat palm- och sojaodlingar.”


BILLES MILJÖRESA. FSC

E Lena Dahl är chef för FCS:s Sverigekontor.

E Tetra Pak är en av FSC:s medlemmar. IKEA, Essity och Svenska kyrkan är tre andra.

FOTO: UNSPLASH / JEANETTE LARSSON

och för att ge plats åt bland annat palm- och sojaodlingar, säger Lena Dahl. FÖRUTOM DEN SOCIALA katastrof skövlingen innebär – exempelvis för urbefolkningar i Sydamerika – går en massa kapacitet att binda upp koldioxid förlorad när skogarna försvinner. Bland de som stöttar FSC via ett medlemskap eller certifiering är skogsägare och företag som köper in mycket papper eller trä typiska – exempelvis Södra, Svenska kyrkan (som äger mycket skog), Tetra Pak, Essity och Ikea. – Många av våra svenska medlemmar är även aktiva i FSC:s internationella organisation. Vill du vara med och påverka ordentligt är det där du har mest möjligheter, säger Lena Dahl.

FSC-MÄRK DIN TRYCKSAK

Billes är FSC-certifierade och kan erbjuda papper som är producerat enligt organisationens principer. Tala med din kontaktperson hos Billes så får du veta mer om hur du kan FSC-märka dina trycksaker.

E Hur utsatt skogen är beror på vilket perspektiv man har. I Sverige tenderar skogsarealen att växa medan regnskogarna i Amazonas skövlas. Ska vi rädda klimatet måste vi hur som helst ha ett globalt perspektiv, enligt Lena Dahl. KOSTNADEN FÖR ATT VARA MEDLEM baseras

på företagets omsättning och skiftar mellan några tusenlappar upp till runt 150 000 per år. Vilket kan tyckas vara småpengar i sammanhanget, när klimat och miljö står på spel. – Allt handlar om att sätta fokus på att skogen har ett viktigt värde som vi måste vårda, säger Lena Dahl. Thomas Drakenfors

BY BILLES | 25


KUNDCASE. SANDATEX

— KUNDCASE SANDATEX

26 | BY BILLES


KUNDCASE. SANDATEX

”Vi måste alla dra vårt strå till stacken” Textilföretaget Sandatex jobbar miljömedvetet genom hela sin produktion – från tyger till trycksaker. » 2/2019

BY 27 ByBILLES Billes || 27


S

KUNDCASE. SANDATEX

SANDATEX SORTIMENT AV VÄVAR lagras lokalt i Borås vilket innebär färre långväga leveranser och ytterligare mellanhänder till återförsäljarna i norden. I stort sett, alla vävar är certifierade enligt Oeko-Tex Standard 100. – När det gäller invändiga vävar så görs en del i returmaterial så som återvunna PET-flaskor och plast från haven. 2016 FLYTTADE SANDATEX in i nybyggda lokaler i Viared utanför Borås. – I en ny lokal har man ju förmånen att styra själv och det blir lättare att göra klimatsmarta val från början. Vi har till exempel bergvärme som energikälla till vår uppvärmning och fokus på miljövänliga material samt belysning med ledlampor som släcks automatiskt när vi låser. PERSONALEN UTBILDAS I MILJÖFRÅGOR för att

bli mer miljömedvetna, minimera miljöpåverkan, göra miljösmarta inköp, källsortera och minska mängden avfall. 28 | BY BILLES

E Sandatex flyttade in i nybyggda lokaler i Viared 2016. ”I en ny lokal har man ju förmånen att styra själv och det blir lättare att göra klimatsmarta val från början”, säger Lena Sandgren, marknadsföringsansvarig.

SANDATEX —

Grundades: 1983. Ligger i: Borås. Antal anställda: 12. Verksamhet: Leverantör av markisvävar från den italienska textiltillverkaren Para’.

Sandatex lägger stor vikt vid att hålla sig uppdaterade gällande aktuella riktlinjer och har en tydlig miljöpolicy inom företaget. – Detta arbete har resulterat i att vi fått miljödiplom från Svensk miljöbas. GIVETVIS HAR SANDATEX ÄVEN sett över allt

säljmaterial, kataloger med mera och att allt papper är miljömärkt – Sedan några år tillbaka samarbetar vi med Billes tryckeri och vi valde dem eftersom det är ett miljömedvetet företag som hjälper oss att se till att alla led i trycksaksproduktionen blir miljövänliga. Alla våra trycksaker har till exempel FSC-märkning, som är en skogsbrukscertifiering, och vi miljökompenserar för transporter och papper. SANDATEX ARBETAR ÄVEN för att klimatkom-

pensera hela företaget. – Men klimatkompensation är inte ett sätt att köpa sig fri. Jag tror att förra sommaren blev ett uppvaknande för många när det gäller miljötänk och att fler nu ser över vad de kan göra. Alla måste dra sitt strå till stacken och även små förändringar kan göra stor skillnad, allt räknas, säger Lena Blomgren. Erica Holm

FOTO: JEANETTE LARSSON

andatex grundades 1983 och distribuerar utvändiga och invändiga solskyddsvävar, till exempel markisvävar, rullgardiner med mera, tillverkade av bland annat det italienska familjeföretaget Para’. – De ligger verkligen i framkant internationellt när det gäller en total miljöcertifierad industriell produktion av textilier, säger Lena Blomgren. Dessutom fraktas markisväven med tåg till Sverige samt paketeras med återvunnet förpackningsmaterial.


KUNDCASE. SANDATEX

G Sandatex miljökompenserar för sin produktion av trycksaker och distributionen. Alla trycksaker har dessutom FSC-märkning (läs mer om FSC på sidorna 24–25).

BY BILLES | 29


— KUNDCASE BROTHERS

Brothers vill inte ge klimatångest HALLÅ DÄR ULRIKA LIND, CRM OCH CAMPAIGN MANAGER PÅ BROTHERS. 30 | BY BILLES

H

ur arbetar ni med hållbarhet och miljöfrågor? – Vi på Brothers vill att våra kunder ska känna sig trygga med varorna som de köper hos oss och att varorna lever upp till deras högt ställda krav på kvalitet, produktsäkerhet och kemikalieinnehåll och därför arbetar vi ständigt med miljöfrågor och för att tillverkningen ska ske under förhållanden som uppfyller de internationella kraven. Vi har en miljö- och djurskyddspolicy och följer Amfori BSCIs uppförandekod som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO:s


KUNDCASE. BROTHERS

konventioner om arbetsrätt. Genom Amfori arbetar vi tillsammans med andra medlemmar globalt för att förbättra social prestanda i den globala leverantörskedjan. Tillsammans med våra leverantörer tar vi frågor om miljö och socialt ansvar vidare. Det ger nöjda kunder, stolta medarbetare och en god relation med våra leverantörer. Vilka miljöstämplar/certifieringar har ni och vad betyder det för er? – Vi jobbar med klimatneutrala trycksaker vilket betyder att vi klimatkompenserar alla våra DRutskick i samarbete med Billes och Svanenmärker våra trycksaker i möjligaste mån. Vi försöker hela tiden att bli bättre i våra val av material och samarbeta med medvetna leverantörer. – Vi arbetar med flera typer av mer hållbara material bland annat certifierad ekologisk bomull. Detta innebär att bomullen är odlad utan att man använt syntetiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel. Denna odlingsprocess är bättre både för miljön och för människorna som arbetar på odlingarna. Under hösten kommer vi att förbättra vår

”När möjligheten dök upp att producera klimatneutrala trycksaker med hjälp av Billes tog vi givetvis den chansen.”

FOTO: BROTHERS / UNSPLASH

märkning av våra produkter så att kunderna lättare ska kunna finna bättre miljöval. Kan du ge några konkreta exempel på ert miljöarbete när det gäller er produktion? – Vi är medlemmar i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) som är ett projekt där målet är att mäta sina utsläpp för att sedan minska utsläppet av växthusgaser med 30 procent fram till 2030. – Genom arbetet i STICA kommer vi att mäta våra utsläpp och minska genom hela kedjan från tillverkning till våra butiker. Som sagt är vi med-

E Brothers arbetar med en rad olika miljöstrategier, bland annat miljöcertifierad bomull.

lemmar i Amfori BSCI där vi arbetar med sociala frågor i produktionsländerna. Utöver detta arbetar vi med kemikaliefrågor och ställer krav och följer upp vilka kemikalier som används i vår produktion. Detta för att säkerställa en bra arbetsmiljö i produktion och för kunden. Varför valde ni att samarbeta med just Billes tryckeri? – Vi tänker på miljön och det är därför vi har valt att samarbeta med Billes tryckeri som systematiskt arbetar med åtgärder för att minska koldioxidutsläppen kopplade till produktionen av de utskick och material vi trycker hos dem. Vi vill såklart inte att de trycksaker vi producerar skapar klimatångest så därför är det oroligt viktigt för oss att samarbeta med ett tryckeri som klimatkompenserar. Hur tänker ni kring klimatkompensation och att bli klimatneutrala? – Det är en självklarhet för oss att göra så mycket vi kan för miljön. När möjligheten dök upp att producera klimatneutrala trycksaker med hjälp av Billes tog vi givetvis den chansen. Vår tanke är att framöver bli klimatneutrala i all vår marknadsproduktion. Vad är nästa steg för er i ert hållbarhetsarbete för att förbättra er ytterligare? – Vi ser just nu över hela vårt miljöarbete och kommer i höst att sätta en övergripande plan för Brothers. Så det kommer att hända massa spännande saker framöver. Håll utkik! Erica Holm BY BILLES | 31


EXEMPEL UR BILLES PRODUKTION

Inspiration THE COLLECTION / NOOS —

Kund: Sportmanship. Produkt: Katalog. Papper: Multiart Silk 350 g (omslag), Multiart Silk 250 g (inlaga). Tryckmetod: Indigo (digitaltryck). Efterbearbete: Soft Touch-laminat, spiralbindning.

THE COLLECTION / BERKELEY

Kund: Sportmanship. Produkt: Katalog. Papper: Multiart matt 250g (omslag), Arctic V Volym 130 g (inlaga). Tryckmetod: Offset. Efterbearbete: Soft Touch-laminat, titanfoliering, limbindning.

IDOLKORT OCH SPELSCHEMA —

Kund: Frölunda Indians. Papper: Algro Design White 300 g (idolkort), Multiart Gloss 150 g (spelschema). Tryckmetod: Offset (idolkort), Indigo/digitaltryck (spelschema).

FÖRPACKNING + BROSCHYR DALOC INSTEGET —

Kund: Sandberg Trygg. Papper (förpackning): 300g Invercote Creato. Tryckmetod: Indigo (digitaltryck). Efterbehandling: Matt laminering, partiell blank UV-lack. Uppfodring på flera lager. pärmpapp samt infällda, dolda magneter och öppningsband.

32 | BY BILLES


PSST!

Du vet väl att du kan hitta mer inspiration på billes.se/inspiration

BALDER ”BRÄNNERIET” —

Kund: We Are More. Papper: 300 g Amber Graphic (omslag), 150g Amber Graphic (inlaga). Tryckmetod: Offset. Efterbehandling: Limbindning, Kopparfoliering på omslag. Utmärkelser: Nominerad till Svenska Designpriset samt finalist i Publishingpriset. Så här beskriver kunden produktionen: Magasin för bostadskvarteret Bränneriet i Fixfabriken. Balder bygger nytt i anrika Fixfabriken som ligger i hjärtat av Majorna, Göteborg. För att hedra den historiska platsen och spegla det fantastiska läget tog We are More fram konceptet ”Historiens bästa läge”. Premiumupplevelsen togs bland annat ut i ett exklusivt magasin som trycktes hos oss på Billes.

ÅRSREDOVISNING ZINZINO

CELLMARK – ÅRSBERÄTTELSE 2018

Kund: Zinzino. Papper: Multiart Matt. Tryckmetod: Offset. Efterbehandling: Limbindning, Soft Touchlaminat + silverfolie.

SKF “IT´S TIME TO RETHINK RELIABILITY”

Kund: Andie Cowie.

Kund: Sandberg Trygg.

Tryckmetod: Offset.

Produkt: Bok. Inlaga: 170g Multidesign Original White.

Papper: 170 Arctic Volume white (inlaga), 350 gr Chromolux 700 (omslag). Efterbehandlingar: Linnetrådsbindning, prägling.

Tryckmetod: Digitaltryck. Efterbehandling: Schweizerband med öppen rygg och blå linnetråd. Silverfoliering på omslaget.

BY BILLES | 33


MYTER VS. FAKTA. OM PAPPER

— OM PAPPER

PAPPER ÄR DÅLIGT FÖR MILJÖN PAPPER ÄR EN AV FÅ SANT HÅLLBARA PRODUKTER X Träd som växer absorberar koldioxid, CO2, ur luften. Pappersprodukter är under livslängden en koldioxidsänka i sig själv. Ursprunget till pappersprodukter kan spåras genom skogscertifieringssystemen FSC (Forest Stewardship Council) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Andelen pappersmassa som har ursprung i certifierade skogar ökar stadigt och uppgick 2017 till 83 %. Utbudet av certifierade skogsprodukter och andelen av totalen ökar i samma takt. Skogarna spelar en avgörande faktor i att stå emot klimatförändringar genom att ta upp koldioxid och lagra kol. Europas skogar lagrar 80 miljarder ton kol i biomassan. Enligt beräkningar tar de upp cirka sju procent av regionens utsläpp av växthusgaser.

34 | BY BILLES

”Andelen pappersmassa som har ursprung i certifierade skogar ökar stadigt och uppgick 2017 till 83 %.”


MYTER VS. FAKTA. OM PAPPER

EUROPAS SKOGAR KRYMPER EUROPAS SKOGAR HAR VUXIT MED EN YTA MOTSVARANDE ÖVER 1 500 FOTBOLLSPLANER PER DAG X Mellan 2005 och 2015 växte ytan i Europa som täcks av skog med 44 000 kvadratkilometer. Det är en yta som är större än Schweiz. Ökningstakten motsvarar 1 500 fotbollsplaner per dag. Vad som främst leder till avskogning eller försämring av miljön i skogarna är storskaligt och småskaligt jordbruk, illegal avverkning, gruvdrift, infrastrukturprojekt och ökning av bränder. Arealen skog som brukas under internationellt verifierbar certifiering har ökat kraftigt. Vid år 2000 var ytan 18 miljoner hektar. Ytan hade år 2014 vuxit till 438 miljoner hektar. Användning av den skog som avverkas: 13 % papper, 50 % värme och energi, 28 % konstruktion och byggnad, 9 % övrigt.

BARA ÅTERVUNNET PAPPER BÖR ANVÄNDAS NYA FIBRER FRÅN HÅLLBART SKÖTTA SKOGAR MÅSTE TILLFÖRAS FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN HÅLLBAR KEDJA

ILLUSTRATIONER: FREEPIK.COM

X Efter återvinning försämras fibrernas kvalitet. Pappersindustrin måste därför tillföra färska fibrer, alltså pappersmassa producerad av skog. Europa anses världsledande på att återvinna papper. I dag återvinns 72,3 procent av papperet i Europa. Dagstidningspapper och förpackningsmaterial kan innehålla 100 procent återvunnet papper medan mer specialiserade produkter behöver nya fibrer.

KÄLLOR —

https://www.twosides.info/ https://nordics.twosides.info/ Two Sides refererar till fakta och rapporter från bland andra Ecofys, FOA, WWF och CEPI.

PAPPERSTILLVERKNING ÄR EN AV DE STÖRSTA KÄLLORNA TILL UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I VÄRLDEN MERPARTEN AV ENERGIN SOM ANVÄNDS ÄR FÖRNYBAR X Endast en procent av de totala utsläppen av växthusgaser kommer från pappers- och massaindustrin samt tryckerinäringen. I jämförelse släpper enbart den del av gruvnäringen som arbetar med icke-metalliska mineraler ut sex gånger så mycket växthusgaser. I Europa använder vi i genomsnitt 156 kg papper per person och år. Den mängden motsvarar 100 kg CO2, lika mycket som en normal personbil släpper ut på cirka 80 mils körning. Om vi köper papper som tillverkas från hållbart skogsbruk och genom att alltid återvinna behöver vi inte känna skuld för att använda naturliga och förnybara råvaror.

”Om vi köper papper som tillverkas från hållbart skogsbruk och genom att alltid återvinna behöver vi inte känna skuld för att använda naturliga och förnybara råvaror.” DIGITAL KOMMUNIKATION ÄR ALLTID BÄST OCH MEST ÖNSKVÄRT MÅNGA KONSUMENTER VÄRDESÄTTER FORTFARANDE KOMMUNIKATION PÅ PAPPER X Merparten av konsumenterna tycker inte om när företag tar bort kommunikationskanaler och anser att skälet oftast är att företagen gör det för att skära ned på utgifterna – inte av miljöskäl. Merparten tror också att information som kommer på papper fastnar bättre. En rad forskningsrapporter visar att ökad användning av smarta mobiltelefoner och surfplattor har en negativ inverkan på hälsa och sömn. Allt fler är bekymrade och börjar inse att skärmtiden behöver minskas och att läsning på papper är bättre och ger en lugnande upplevelse.

BY BILLES | 35


. T R A M S T A M I L K R A V . T E D A S I V OCH

Redan vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 började vi jobba med klimatfrågan utifrån vad ett tryckeri kan göra. Sedan 2011 är vi klimatneutrala och de senaste nio åren har vi minskat koldioxidutsläppen med 84 %. Vi är nämligen övertygade om att alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska uppnå de klimatmål som har satts upp. Därför frågar vi dig som trycksaksköpare om du vill dra ditt strå till stacken. Det är inte så svårt.

HÄR ÄR TRE ENKLA STEG

1

Använd ett klimatneutralt tryckeri.

Vi på Billes är ett klimatneutralt tryckeri. Det har visat sig att det faktiskt går att med små initiativ göra stor skillnad. Vi har på nio år minskat våra CO₂-utsläpp med 84 %. Bland annat använder vi grön el och grön fjärrvärme. För de utsläpp som återstår klimatkompenserar vi vår verksamhet genom Tricorona som levererar FNgodkänd klimat-kompensation.

Detta nummer av By Billes är fullt ut klimatkompenserat avseende, papper, tryckproduktion och distribution.

2

Klimatkompensera pappret till trycksakerna du köper.

För att klimatkompensera pappret i till exempel en broschyr på 32 sidor A4 i 10 000 exemplar, eller en utomhuskampanj med 2 500 affischer eller 100 000 brev i kundklubbsutskick betalar du cirka 300 kronor. Pengarna finansierar investeringar i förnyelsebar energi, till exempel utbyggnad av vindkraftverk i utvecklingsländer.

3

Visa att ditt företag tar klimatansvar.

Hjälper du världen att nå klimatmålet genom att anlita ett klimatneutralt tryckeri och klimatkompensering av papper? Märk då dessa broschyrer, kataloger, böcker, affischer, brev, butiksmaterial med ”Klimatneutral trycksak” eller till exempel Tricoronas logotyp. Och visa att ni är med och tar ansvar i klimatfrågan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.