Page 20

Camilla Berner: Species Plantarum. Installation, kunstfestivalen Visit Tingbjerg, 2012.

En voldsom tur til Tingbjerg  Af Ida Sofie Minke Anderson

»Når man møder et andet menneske, så har det betydning, at man ikke ›skal‹ noget med dem – at man ikke har en handleplan eller en faglig kasket på. For kunstnere er integriteten en del af det, man gør. Det kan folk også mærke.« Kenneth A. Balfelts kommentar kunne stå som overskrift for en aften, hvor kunstnerens rolle og metode i et komplekst projekt blev diskuteret i et rum lidt på afstand af tingenes tilstand i Tingbjerg.

Kan kunsten gøre en positiv forskel i udsatte boligområder? Og har kunstneren en integritet, der betyder, at han eller hun kan gå ind på andre præmisser end de ellers givne? Reportage fra en aften i Tårnrummet i Nikolaj Kunsthal, hvor kunstfestivalen Visit Tingbjerg var til debat. På stolerækkerne havde omkring 30 interesserede indfundet sig til en præsentation af kunstfestivalen ’Visit Tingbjerg’, som i maj og juni sidste år indtog Københavns nordvestlige hjørne. Og umiddelbart kunne der synes langt fra Nikolajs kulturhistoriske rammer i city til det sociale boligbyggeri i udkanten af byen. Men efterhånden som aftenen skred frem, gav det mening at iagttage kunst-

festivalen i lyset af det tidsmæssige og geografiske spænd, som var rammen. Arrangementet i Nikolaj Kunsthal lå i forlængelse af et tilsvarende afholdt ugen før i Tingbjerg. Dér havde arrangørerne inviteret beboerne i lokalområdet til at komme og fortælle kunstnerne om deres oplevelse af værkerne. I Nikolaj derimod, ønskede arrangørerne at diskutere de særlige kunstgreb, der kan tages i brug i en sammenhæng som den-

Fagbladet Billedkunstneren #1 2013  

Tema: Billedkunstens synlighed

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you