Page 1

Com elaborar un treball Consells bàsics sobre la cerca, la redacció, les referències i l’exposició oral


Cerquem!


Fonts d’informació GOOGLE i VIQUIPÈDIA segurament són els recursos més consultats… però són fiables?


Fonts d’informació 1) COMPARAR No mirar només el primer resultat, seguir investigant i mirant altres webs o recursos 2) AUTORIA Investigar qui és l’autor o autora i/o l’entitat que hi han darrere de la informació publicada 3) CONTEXT Cal veure ON ha estat publicada la informació (mitjà, web…) 4) CONTINGUT i DATA Cal veure que el que s’explica tingui sentit, estigui ben redactat, no tingui faltes. També cal fer especial atenció en la data en que es va publicar


Redactem!


Portada > Word i Canva ofereixen portades amb dissenys predeterminats on només cal que afegiu les dades - Heu d’incloure: el NOM de qui elabora el treball (si és un grup, el nom de tots els membres), el CURS i el NOM del PROFESSOR. Altres dades que us poden demanar són: nom del centre, la data... - La imatge que trieu per il·lustrar-la ha de tenir


El sumari És una part més important del que sembla, ja que, d’una banda, és una carta de presentació del treball i els apartats establerts ens ajudaran a fer la cerca de la informació


El sumari - Cal indicar els apartats i els subapartats, numerats - Com a màxim, afegir tres nivells (1 / 1.1. / 1.1.1.) - Només cal indicar la pàgina d’inici del capítol - La quantitat de capítols o subapartats variarà en funció de la tipologia del treball - El sumari no és definitiu, pot anar canviant a mesura que s’avança en el treball


El sumari Per fer-nos una idea… - Introducció - Cos del treball (els apartats i subapartats) - Conclusions - Bibliografia - Annexos (índexs, glossaris, cronologies…)


El sumari


La redacció Criteris a tenir en compte mentre s’està redactant el contingut del treball: -

Utilitzar sempre la mateixa persona gramatical

-

Escriure frases curtes amb subjecte, verb i predicat

-

Evitar repetir paraules i utilitzar sinònims

-

Assigneu un paràgraf per a cada idea que voleu exposar i no els feu ni molt curts ni molt llargs

-

Revisar l’ortografia


Recursos de suport - Llengua catalana Diccionaris

Gran Diccionari de la Llengua Catala na

Diccionari de la Llengua Catalana (IE C)

Sinònims

Diccionari de sinònims Franquesa

Diccionari de sinònims d’Albert Jané ( IEC)


Recursos de suport - Llengua catalana Dubtes lingßístics

Terminologia

Optimot

Termcat

Criteris UB


Recursos de suport - Llengua castellana Diccionaris

Dubtes lingüístics

Diccionario de la Lengua Española (R AE)

Fundéu


Referenciem i citem!


Els drets d’autor - Qualsevol material que utilitzem al treball i que no hàgim elaborat nosaltres, haurem de d’indicar SEMPRE qui n’és l’autor o l’autora o el lloc de procedència (llibre, revista, web, vídeo…) - La no-citació de materials creats per terceres persones ens implicarà estar realitzant un delicte de plagi


Bancs d’imatges On trobar imatges amb llicències


Bancs d’imatges On trobar imatges amb llicències


Dubtes típics sobre referències bibliogràfiques -

En el cas dels llibres en paper, obtindrem SEMPRE la informació de la portada i no de la coberta

-

Si no trobem la informació sobre l’edició entre les primeres pàgines, possiblement, ho trobeu a les pàgines final

-

Si hi ha una dada que no trobem, ho deixem en blanc i no hi posem res


Dubtes típics sobre referències bibliogràfiques -

El situarem sempre com a apartat final del treball

-

Si no us diuen el contrari, posarem totes les citacions juntes, independentment del seu suport i en ordre alfabètic a partir de la primera lletra de la referència

-

També, si el vostre tutor o tutora ho creu convenient, podeu separar les referències per tipologia documental (llibres, revistes, recursos electrònics i webs….)


Referències bibliogràfiques - Llibres - COGNOMS, Nom. Títol: subtítol. Lloc d’edició: Editor, any de publicació. ISBN Exemples: ● STEVENSON, Robert L. L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr.Hyde. Barcelona: Barcanova, 2001. (Antaviana nova clàssics; 83). ISBN 9788448919139

● RUESCAS, Javier; MIRALLES, Francesc. Pulsacions. Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN 9788466133753


Referències bibliogràfiques - Llibres

Tít ol

Data

Autor s

ISBN

-

Nom de l’editori al Lloc de publicaci ó Any


Referències bibliogràfiques - Llibres Auto r

Tít ol

-

Nom de l’editoria l Lloc de publicaci ó Any

Data ISBN


Referències bibliogràfiques - Webs i PDF -

COGNOMS, nom (o nom de l'entitat). Títol [tipus de suport]. [Consulta: data]. Disponible a: <enllaç>

Exemple: ● Museu Marítim de Barcelona [en línia]. [Consulta: 7 de maig de 2019]. Disponible a: < https://www.mmb.cat/>.


Referències bibliogràfiques - Webs Títol

UR L


Referències bibliogràfiques - Article de blog - COGNOM, Nom. (Dia, mes, any). Títol de l'entrada del post del blog. [Missatge en un blog]. Recuperat de http: URL Exemple:

● Biblioteca IES Mediterrània (12 d’abril de 2019). Estadístiques sobre la biblioteca durant el segon trimestre. [Missatge en un blog]. Disponible a: https://bibliotecaiesmediterrania.wordpress.com /


Referències bibliogràfiques - Article de blog UR L

Dat a

Autor

Títo l


Referències bibliogràfiques - Vídeo de Youtube - Nom d’usuari o COGNOM, Inicial del nom. (Dia, mes, any). Títol del vídeo. [Arxiu de vídeo]. Recuperat de URL Exemple: ● En Minoria. (21 de març de 2017). Es busca Oye Sherman - La Barcelona surrealista. [Arxiu de vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=Vc6qdO7RaQU


Referències bibliogràfiques - Vídeo de Youtube UR L

Títo l

Auto r Data


Exposem!


L’exposició oral ● La presentació ○ Utilitza programes com PowerPoint, Prezi, Canva (o similars) ○ Estructura bé el contingut: Portada / Sumari / Introducció / Cos del treball / Conclusions / Diapositiva de tancament ○ Utilitza un disseny senzill, un tipus de lletra clara i amb una mida adequada ○ Ajuda’t de gràfics, il·lustracions, fotografies, símbols… per fer més il·lustrativa i gràfica la presentació ○ El disseny i el llenguatge emprat han de ser coherents ○ No llegiu tot el que diu la presentació: si necessiteu suport, us podeu imprimir les diapositives amb anotacions a mà com a eina de


L’exposició oral ● La postura ○ És normal estar nerviós, però que els nervis no us juguin una mala passada! ○ Dirigeix la teva mirada entre la pantalla del projector, el tribunal i si les duus, les targetes amb les teves anotacions ○ Procureu posar-vos en un punt on no tapeu la pantalla o la llum del projector us il·lumini a vosaltres. Tampoc us poseu d’esquena al públic! ○ No us poseu amb les mans creuades ni amb els braços darrera l’esquena. Gesticuleu, però sense fent moviments grans i en excés ○ Eviteu tenir objectes a les mans mentre parleu


L’exposició oral ● L’expressió ○ Utilitzeu un registre formal i eviteu l’ús de tics (“eeeeh”) i errors (“pos / “vale?”) ○ Parleu alt, clar i vocalitzant ○ Els nervis us poden fer anar molt ràpid, sense que us n’adoneu: feu pauses i respireu ○ Utilitzeu connectors per presentar les idees principals [‘Així mateix’ / ‘D’entrada’ / ‘A continuació’ / ‘En primer lloc’ / ‘D’altra banda’ / ‘És a dir’ / ‘Pel que fa’ / ‘Com a mostra’ / ‘Especialment’ / ‘En comparació’]


Fonts consultades per l’elaboració de la presentació: Turull Rubinat, Max (dir.)...[et al.]. Guia pràctica per fer un bon treball de recerca a Batxillerat: #20 consells essencials. Barcelona: Universitat de Barcelona. Institut de les Ciències de l’Educació (ICE), 2017. [Consulta: 7 de març 2018]. Disponible a: <http://es.calameo.com/read/0007276882c61d6adecb3> Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. Citar i gestionar la bibliografia [en línia]. [Consulta: 7 de març 2018]. Disponible a: <http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques >


GrĂ cies per la vostra atenciĂł!

Per qualsevol dubte o consulta sobre el tema, podeu venir-me a visitar a la biblioteca ;-)


Trobareu disponible aquesta presentaciĂł a:

http://bibliotecaiesmediterrania.wordpress.com Marta Cava @bibliocav a

Biblioteca INS MediterrĂ nia (el Masnou) @biblioinsmediterrania

Materials actualitzats: Maig 2019

Profile for Biblioteca INS Mediterrània

1r d'ESO - Com elaborar un bon treball (Curs 18/19)  

1r d'ESO - Com elaborar un bon treball (Curs 18/19)  

Advertisement