Page 1

6

December 2016 - januari 2017 Tweemaandelijkse periodiek 47e jrg., Nr.6 Uitgave van stichting B.E.Z./Onze Hoop Havikshorst 29 3871 JK Hoevelaken

BEZ Info

NIEUWSBRIEF VAN DE BELGISCHE EVANGELISCHE ZENDING

Zien of kijken? Luc Salsac, Directeur voor de Franstalige bedieningen Onze ogen worden voortdurend gestimuleerd door allerlei soorten beelden. Zoals Prediker zegt: “… de ogen van een mens kijken, en vinden geen rust…” (Pred. 1:8). Onze ogen ‘werken’ zodanig veel dat ze ongeveer de helft van onze hersenen gebruiken. Onze oogspieren zijn de actiefste van ons hele lichaam. Ze kunnen 10 miljoen verschillende kleuren onderscheiden, waarvan 500 verschillende tinten grijs. Als we ze zouden vergelijken met een numeriek fotocamera zouden ze uitgerust zijn met een omvang van 576 miljoen pixels. Indrukwekkend. Als we honderd en een dingen zien op een dag, waarop richten wij dan onze ogen? En als we kijken, welke gedachten gaan er door ons heen? Vanaf het moment dat we buiten gaan, zien we veel mensen, maar kijken we ook naar hen? Indien ja, hoe? Wat denken we over hen, onze familie, onze buur, onze collega, onze baas, de buitenlander, de vluchteling, degene zonder papieren, de verslaafde, de jonge, de oude,…? In het evangelie van Marcus, hoofdstuk 10, vinden we de ontmoeting tussen Jezus en een rijke jongeman. Er is een korte zin die mij aanspreekt “Jezus keek hem liefdevol aan” (v.21). Hoewel het verhaal op een droevige manier eindigt voor deze man (hij ging terneergeslagen weg v. 22), Jezus had hem liefdevol aangekeken. Zelfs al werd deze man niet een van Zijn discipelen, de manier waarop Jezus hem aankeek was vol liefde. Is mijn blik ook vervuld met Gods liefde ? Of is hij vervuld met onverschilligheid of zelfs met een waardeoordeel?

Trouwens, hoe zou ik naar Maria gekeken hebben, de moeder van Jezus, zij die zo jong was, ongehuwd en zwanger? Een blik vervuld met liefde is normaal of gemakkelijk naar hen die ons dierbaar zijn. Maar Jezus heeft ons gezegd dat iedereen dit doet. Hij vraagt en verwacht zelfs van Zijn leerlingen “heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen” (Matt. 5:44). Als ons gedrag gekenmerkt moet worden door deze liefde naar onze vijanden toe, hoeveel te meer moet onze kijk dan zijn op hen die ons omringen? We zitten gevangen in een spiraal van tijd, altijd bezig zijn met onze agenda, onze behoeften, onze verlangens. We zien nauwelijks zij die rondom ons zijn, en, als we per ongeluk de tijd nemen om ze te zien, hernemen we al snel weer de weg van ons drukke leven. Het is moeilijk om te weten hoe we moeten reageren op de verschillende problemen die we tegenkomen, maar vraag God dat Hij ons helpt om niet gewoonweg te zien, maar om te kunnen kijken met Zijn liefde. Dat zou een goed begin zijn. Dat we elke dag die God ons geeft in 2017 mogen groeien in ons kijken naar anderen en dat deze blik van Hem komt en levens aanraakt en verandert. Dat is het wat God verwacht van Zijn leerlingen.


NEDERLAND

SMAAKT

BIJBEL E X P O

De Bijbeltentoonstelling heeft zijn start bij onze Noorderburen niet gemist. Eind vorig jaar ging de Expo voor het eerst ‘boven de Moerdijk’ en het werd een groot succes. Hieronder lees je enkele citaten uit het gastenboek van enthousiaste bezoekers uit Wierden en Vroomshoop.

“Hartelijk dank voor het samenstellen en samenbrengen van deze mooie tentoonstelling. Leerzaam en verhelderend.” (A. Gosien) “Het is hier heel interessant. Ik kom dingen tegen die ik nog niet wist en dat vind ik heel erg leuk. De mensen kunnen heel mooi vertellen en ze zijn ook erg aardig.” (A. vd Bosch – leerling) “6 dagen lang mocht ik getuige zijn van een fantastische expo. Op een bijzondere manier werd het evangelie zichtbaar gemaakt in alles wat werd getoond en uitgelegd. Wat een voorrecht voor onze leerlingen om hieraan te mogen deelnemen. Dank aan alle mensen die dit hebben georganiseerd. Er is nog veel stof tot napraten in mijn lessen voor de komende weken. Werk aan de winkel, een extra uitdaging voor mij als godsdienstleraar.” (H. Kotties) “Een prachtige samenvatting van een schitterende geschiedenis die uitloopt op een prachtige toekomst.” (anoniem) Wilt u als gemeente de Expo boeken, ga dan naar www.bijbel-expo.be, ook voor meer informatie kan u op de website en de facebookpagina https:www.facebook.com/bijbelexpo terecht.

Een zend ingsteam d at zich inzet voor de opbouw va


COÖRDINATOR GEVRAAGD Voelt u zich geroepen om een taak in het Belgische zendingsveld op te nemen en hebt u affiniteit met tentoonstellingen? Dan is coördinator van de BEZ Bijbel-Expo ongetwijfeld iets voor u. Niet helemaal duidelijk wat dit inhoudt? Dan leggen we het u graag uit: Bijbel-Expo, what’s in a name

Wat heeft deze job u te bieden

De Bijbel-Expo is een multimedia-avontuur dat de bezoeker meeneemt door de ontstaansgeschiedenis van het geschrift en hem de wonderlijke wereld van de Bijbel op eigentijdse manier laat (her)ontdekken. De tentoonstelling is opgebouwd uit 17 informatieve panelen, verschillende objectkasten, een kopie van de Gutenberg-drukpers, audio en computer stations.

Hulp bij het zoeken naar een financiële achterban. Directe hulp en ondersteuning vanuit de Vlaamse Raad van de BEZ en de werkgroep Bijbel-Expo (waarmee samengewerkt wordt). Als zendeling bij de BEZ word je betrokken bij de nationale werking van de BEZ en ontvang je bemoediging en geestelijke ondersteuning door middel van de regiogroepen, retraites, gebedsmomenten, toerusting en de conferenties.

Wat verwachten we van u De tentoonstelling promoten binnen de verschillende gemeenten. Gemeenten praktisch ondersteunen bij het organiseren van de tentoonstelling: het coachen van gidsen, begeleiden bij op- en afbouw, helpen met relaties leggen naar derden,… De tentoonstelling aanbieden aan scholen. Visie ontwikkelen voor de tentoonstelling en haar gebruik. Opbouwen van een geestelijke en financiële achterban voor zichzelf.

Nieuwe medewerkers

Geïnteresseerd? Dan horen wij graag van u: information@b-e-m.org of +32 2 241 30 15

La Courte Echelle (kinderafdeling) Déborah Zander

Het Goede Boek Gent Chris & Veerle Desmet Esméralda Vermeesch

Steun Le Bon Livre Liège Sophie Cayphas-Beaudry

elgië an de kerk van Christus in B

zending in

België

Als u achter de visie van de BEZ staat (evangelisatie, gemeentestichting, een bron van inspiratie), steun ons dan. IBAN/BIC zie laatste pagina Indien u wilt, vermeld duidelijk een bepaalde bestemming die u wilt ondersteunen.


Wat vooraf ging Bijna een eeuw geleden raakte God Ralph en Edith Norton aan om in België het evangelie te verkondigen. Uit hun werk ontsproot de BEZ. Wat heeft hen gemotiveerd, beangstigd en beïnvloed? Wij houden u in deze terugkerende rubriek op de hoogte van hun avonturen.

Passage uit het boek dat Edith aan haar man opdroeg Die winter van 1916-1917 was bitter koud met dichte mistbanken en zware windstoten. De nieuwe verworven verantwoordelijkheden putten de tengere Edith helemaal uit. De afwezigheid van Ralph brengt haar anderzijds dichter bij de Heer, die ze de laatste maanden op een nieuwe vitale manier leert kennen. Terwijl het werk groeit, bieden voorgangers uit verschillende Londense kerken hulp aan. Zo ook een Belgische adjudant Odilon Vansteenberghe, hij helpt vaak mee met vertalingswerk. Later zal deze man tot onderdirecteur van de Zending benoemd worden. Kerstmis 1916, mevrouw Norton telt een record van 330 brieven afkomstig van het front, drie dagen later komen hier nog 235 kaarten bij. Deze massa post was een gevolg na het toezenden van 1000 kerstpakketten aan de soldaten aan het front. De pakketten waren gevuld met voedsel o.a. confituur en chocolade, 2 bijbels en een kerstkaart. Wordt vervolgd...

VACATURES Wallonië

Vlaanderen

► twee managers voor Kamp Limauges

► coördinator (M/V) voor de Bijbel-Expo

► gemeentestichters/pastors

► gemeentestichters/pastors

Belgian Evangelical Mission

♦ Meer info: www.bez.be ♦

BEMOrgOnline

VOOR GIFTEN Ondernemingsnummer : 0410.278.623 Lambermontlaan, 158 - 1030 Brussel

+32 (0)2/241.30.15 - information@b-e-m.org

www.bez.be

IBAN: NL30INGB0000020820 BIC: INGBNL2A tnv B.E.Z./Onze Hoop met vermelding van bestemming

VOOR FINANCIËLE STEUN IBAN: BE93 3100 5797 5067 BIC: BBRUBEBB t.n.v. BEZ - 1030 Brussel met vermelding van bestemming

2016 12 NL  

Nieuwsbrief van de Belgischen Evangelische Zending - December 2016/Januari 2017

2016 12 NL  

Nieuwsbrief van de Belgischen Evangelische Zending - December 2016/Januari 2017

Advertisement