Page 1

6

°

Belgische Evangelische Zending Mission Evangélique Belge

Tweemaandelijkse tijdschrift, 60e jrg. Nr.6 / december 2013 - januari 2014 V.U. Goossens Wilfried, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel Afgifte kantoor: 3000 Leuven 1 Erkenning: P206948

Belgique - België P.B. - P.P. 3000 Leuven 1 BC 4156

BEZ info Is het ook mijn gebed? Over een paar weken is het Kerstmis en in de voetsporen hiervan volgt Nieuwjaar. Ik veronderstel dat voor velen onder ons 2013 in een snel tempo is voorbij gevlogen. We hebben allen momenten van vreugde maar waarschijnlijk ook van spijt en teleurstellingen doorgemaakt. Maar hoe willen we leven? Willen we elke dag baseren op Gods genade en hoort datgene dat wat wij nastreven in ons leven meer aan God toe dan aan onszelf? Worden we gevuld met de volheid van God? Dat bad ook Paulus voor de Efeziërs. Dit is wat hij zegt in hoofdstuk 3:14-20 : Daarom buig ik mijn knieën voor deVader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wees sterk: God versterkt ons in onze wandel met Hem. Wees bewoond: God moet de belangrijkste plaats in ons leven innemen. Wees gegrond: We moeten groeien in onze liefde voor God en in onze liefde voor anderen . Ken de onmetelijkheid van Gods liefde en wordt vervuld door Zijn aanwezigheid. Alleen God maakt dit mogelijk. Maar de vraag is: willen we dat? Tijdens de kerstperiode kunnen we de gave van de liefde die God in zijn zoon Jezus bracht herontdekken en opnieuw versteld staan. Mogen wij deze liefde verkondigen om ons heen - waarom niet via een kalender die te koop is bij Het Goede Boek of in uw plaatselijke christelijke boekenhandel. En in het nieuwe jaar kunnen we trachten een leven te leiden in Gods genade, ter ere van Hem Dat is ons gebed voor ons, voor onze broeders, voor onze zusters en voor de Kerk . Luc Salsac www.bez-meb.be


Het Goede Boek : 40 jaar gelezen en goe

Deel toenmalige medewerkers HGB

Boekenwinkel Hasselt

In de jaren ’70, de tijd van de grote evangelisatiecampagnes met Billy Graham en Expo ’75, richtte de BEZ Het Goede Boek op. De boekenwinkels dienden om evangelisatiemateriaal te verspreiden. Nu, 40 jaar later is de massale opleving van het christendom in Vlaanderen ver te zoeken. “Het Goede Boek heeft stormen doorstaan, en zal dat ook blijven doen”, aldus Linda Smit. Smit leidt HGB in Leuven en kan gerust een ancien genoemd worden. Van al onze huidige medewerkers is zij er al het langst bij. Ze kan dus beter als geen ander de invloed van de tand des tijds op de boekenwinkels uit de doeken doen. Een relaas van veertig jaar boekenwinkelbestaan uit de mond van de boekenwinkeluitbater zelve. “Toen ik in 1988, met Ger verantwoordelijk werd voor de winkel van Het Goede Boek in Hasselt, hadden we niet eens een kassa, laat staan een computer. De weekboeken hield ik met de hand bij. Je kan dit nu nog amper voorstellen en het is maar 25 jaar geleden. Het winkelwerk lijkt sindsdien enorm veranderd doordat we nu veel meer gebruik maken van technologie. Het feit dat we veel op internet kunnen opzoeken, geeft meer werk, maar ook een extra mogelijkheid om onze klanten te helpen. We zien bijvoorbeeld een stijgende omzet op de boekentafels doordat we intussen allemaal een mobiele bankterminal hebben. Het is echter enkel de manier van werken die veranderd is.”

“Er wordt wel eens gezegd dat de winkels van Het Goede Boek over een tijdje niet meer zullen bestaan, ik geloof dat niet.” Linda Smit aan het werk

Nieuwe boekenwinkel in Kortrijk

Teo & Elly Kamp, jaren ‘70

“Ten diepste is er nog steeds hetzelfde verlangen als 40 jaar geleden: gemeenten en individuele gelovigen steunen bij hun verlangen om mensen met het evangelie te bereiken en daarnaast christenen opbouwen en te versterken in hun geloof. Ondanks onze op winst beluste en vluchtige maatschappij, nemen wij nog steeds de tijd voor klanten met vragen en zorgen. We helpen hen verder, vertellen hen soms voor het eerst over het evangelie, afhankelijk van hun nood op dat moment. Heel af en toe kunnen we met mensen bidden. Mensen en boeken zijn belangrijk, en dan in die volgorde. Eerst de mens en dan kijken om hem van het punt waar hij staat verder te brengen, dichter bij de Heer. Dit werk geeft daarvoor nog steeds ruimschoots de gelegenheid.” “Er wordt weleens gezegd dat de winkels van Het Goede Boek over een tijdje niet meer zullen bestaan door de opkomst van o.a. webshops, e-readers en de downloadmogelijkheden van het internet. Ik geloof dat niet. Er zullen steeds mensen blijven die naar sociaal contact of wat aandacht verlangen. Of het soort dat graag rondneust in een boekenwinkel, aan bladeren ruikt of er puur van geniet boeken vast te nemen. Ik denk niet dat we daar bang voor moeten zijn. Ik vermoed eerder dat de techniek het kan begeven op een bepaald moment. Maar dan zijn wij van HGB er weer om alle radeloze bibliofielen ter beschikking te staan. Ik ben overigens bijzonder blij met de nieuwe locatie voor de boekenwinkel van Kortrijk. Het is een prachtzaak en een mooi eerbetoon aan het veertigjarig bestaan van Het Goed Boek. Een bewijs van onze standvastigheid. Ik herinner me het eerste HGB-


edgekeurd winkeltje van Kortrijk nog. Het opende in 1978 en werd uitgebaat door Teo en Elly Kamp.”

“Het Goede Boek is het mooiste plekje in heel Leuven.”

Genieten van de winkel

“Velen vinden dat er een bijzondere vrede in onze winkels hangt. We hebben een klant die altijd zegt: Het Goede Boek is het mooiste plekje in heel Leuven. Het gebeurt al eens dat mensen van slag binnenkomen en vervolgens weer blij naar buitengaan. Soms lopen ze enkel maar rond en raakt de Heer hun hart aan met de titel van een boek, de tekst op een kaart of de muziek die klinkt in de winkel. Er komen nog steeds nieuwe mensen binnen; de laatste twee weken telden we al drie nieuwe klanten.” “Er zijn wel eens mensen die ons tips aan de hand doen om meer reclame te maken of meer om te zetten door er andere zaken bij te nemen, zoals kantoorartikelen. Maar dat is niet onze bediening. We hoeven niet perse meer winst te maken. De winkels zullen blijven bestaan zolang de Heer dat wil. Het is niet ons werk. Het is Zijn werk en we moeten het steeds weer in Zijn hand leggen. Ook ik doe dat nog te weinig. Het is niet door onze krachtinspanning dat een werk voor de Heer standhoudt. Hij zorgt daarvoor.”

Jona & Sara Govaert HGB Kortrijk

Belangrijke oproep Tevens willen we speciaal jullie aandacht vragen voor de zorgwekkende achteruitgang van de giften voor de algemene werking van de BEZ. Het zijn de giften waar de werking en administratie van het kantoor mee wordt gefinancieerd, niet de werkers individueel, maar de kosten van het gebouw, energie, computers, verbruiks materialen en onder andere ook deze BEZ-info. Met andere woorden de hele fundering van onze organisatie steunt op deze financiële giften, dus: geen giften, geen Belgische Evangelische Zending. Als u gelooft in de kracht van de BEZ, steun ons dan in gebed en financieel. Bent u bereid een eenmalige gift of een gift op regelmatige basis te doen, dan vindt u onderaan de bankgegevens terug, onder vermelding van ‘BEZ-Kantoor’ IBAN : NL30 INGB0000020820 BIC : INGBNL2A


Jij las, wij lezen, zij zullen lezen Of het nu via pakjes voor de Belgische soldaten in de loopgraven verloopt, door de naoorlogse bookroom in Brussel of via onze hedendaagse winkels, de distributie van christelijke literatuur is altijd een pijler geweest van de Belgische Evangelische Zending. Op dit moment zijn er twee Franstalige boekenhandels om het evangelisatiewerk van de BEZ te ondersteunen.

Fabrice & Sylviane Dubus, Stefanie Böttger, Marie-Christine & Willy Fraipont

Het team van Le Bon Livre wordt geleid door Willy Fraipont. Hij werd geboren in België maar een deel van zijn leven speelde zich af in Frankrijk. Zo ontmoette hij zijn vrouw Marie-Christine in de bijbelschool van Lamorlaye. Samen hebben ze vier kinderen. Ze maakten meerdere jaren deel uit van de bediening in Lyon en Duinkerke. Door de jaren heen kwamen de Fraiponts meer en meer in aanraking met de distributie van christelijke literatuur. Zo kwamen Willy en Marie-Christine in 2003 Beat en Ruth Koch in Luik helpen. Fabrice en Sylviane Dubus komen uit Orleans in Frankrijk en zakten in 2003 naar Luik af in functie van hun studie aan de bijbelschool in Genève. Ze combineerden voor hun stage het pastoraat in Herstal met de boekhandel in Brussel. In 2013 zullen ze acht jaar in de bediening staan als boekenverkopend echtpaar in de hoofdstad. Stefanie Böttger komt uit Duitsland en vervoegde het team in 2007 na een stage in Libramont in het kader van haar theologische opleiding. Beide winkels genieten de steun van vele vrijwilligers. Vijf jaar lang leidden Stefanie , Marie-Christine en een aantal vrijwilligers een groepje enthousiastelingen die de Bijbel en het geloof willen verkennen. De studie gaat door in LBL van Luik. De vruchten van hun werk zijn vandaag zichtbaar. Le Bon Livre staat meerdere keren per jaar met een boekenstand of met ambachtelijke producten op congressen, opendeurdagen of zondagse bijeenkomsten. Daarnaast, nemen ze ook deel aan het buurtleven en staan ze op de jaarlijkse rommelmarkt. LBL Luik maakt deel uit van de vereniging van lokale handelaars. Het gebied dat door de twee Waalse winkels wordt vertegenwoordigd, is helaas te groot. Dat wordt bevestigd door het enorme aantal bestellingen. Een nieuwe locatie in Wallonië dringt zich op. Om dat te doen, zijn extra medewerkers nodig, mensen die gemakkelijk contacten leggen, die een passie hebben voor boeken en die het woord van God kennen en liefhebben. Nieuwe ANBI-eisen voor stichtingen Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe ANBI-eisen voor stichtingen. Om hieraan te voldoen kan u voor alle informatie onze website www.bez-onzehoop.nl bezoeken. Op deze site, geïntegreerd op de BEZ-site, staat alle relevante informatie over onze stichting, zoals contactadressen, bestuurssamenstelling en de jaarrekening met toelichting.

Voor financiële steun: IBAN: BE93 3100 5797 5067 BIC: BBRUBEBB tnv B.E.Z. - 1030 Brussel (met vermelding van bestemming)

Voor giften: B.E.Z./Onze Hoop INGbank 20820 IBAN: NL30INGB0000020820 BIC: INGBNL2A Hoevelaken (met vermelding van bestemming)

Testamentaire beschikkingen (via een notaris): “Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de stichting B.E.Z. / Onze Hoop, statutair gevestigd te HILVERSUM en geregistreerd onder nummer 41192295 bij de Kamer van Koophandel, een bedrag van € ...”

2013-12_NL  

Nieuwsbrief van de Belgische Evangelische Zending - december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you