Page 1

1

°

Belgische Evangelische Zending Mission Evangélique Belge

Tweemaandelijkse tijdschrift, 60e jrg. Nr.1 / februari - maart 2013 V.U. Goossens Wilfried, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel Afgifte kantoor: 3000 Leuven 1 Erkenning: P206948

Belgique - België P.B. - P.P. 3000 Leuven 1 BC 4156

BEZ info Bid ook voor ons Regelmatig roept de apostel Paulus de gelovigen op tot voorbede, ondermeer ook voor de voortgang van het evangelie. Wat is eigenlijk de relatie tussen voorbede en de voortgang van het evangelie? Waarvoor moeten of mogen we bidden? Waarom hebben we soms de indruk dat God niet luistert naar ons gebed? Hoe weten we dat we bidden naar Gods wil? Deze en vele andere vragen komen naar boven wanneer we nadenken over voorbede. Het belang van voorbede blijkt ook in Genesis 18. In deze tekst zien we hoe God voorbede uitlokt bij Abraham. Hij wijst Abraham op zijn plannen en dat heeft tot gevolg dat Abraham gaat bidden voor Sodom en Gomorra. Er zijn een paar dingen die hierbij opvallen die ons misschien kunnen helpen bij onze eigen voorbede. Voorbede is een exlusief voorrecht. God dacht zou ik voor mijn vriend Abraham iets verborgen houden en daarom vertelt Hij zijn plannen aan Abraham (Ge 18.16-20). Ook Jezus vertelt Zijn volgelingen: “ vrienden noem ik jullie omdat Ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb”. Vrienden krijgen informatie die anderen nooit zullen ontvangen. Voorbede is op basis van verkregen inzicht of informatie. Ik moet hierbij denken aan Jakobus 4:3: “En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wil alleen uw eigen hartstochten bevredigen”. Niet zo bij Abraham, God geeft hem inzicht en dat inzicht leidt tot voorbede. Gebed op basis van verkregen inzicht tref je ook aan op verschillende andere plaatsen in de Bijbel. Je ziet het bij Elia en Nehemia maar ook bij de profeet Daniël en heel wat anderen. Hun voorbede was niet willekeurig. Hun voorbede was op basis van Gods woord, Gods beloften, hun passie voor de eer van God. Voorbede leidt tot grote vrijmoedigheid. Ook dat zie je heel duidelijk bij Abraham. Hij ging tot het uiterste en uiteindelijk werden Lot en enkele andere familieleden behouden. Elia is dan weer zo zeker van Gods beloften en de grootheid van zijn God dat hij optreedt met heel veel vrijmoedigheid. Bij Daniël leidt inzicht tot voorbede en voorbede tot extra inzicht, wat hem en het volk helpt om God beter te begrijpen en dat bepaalt dan weer zijn handelen. Zo zie je, voorbede is belangrijk, dus bid ook voor ons. Bid in de eerste plaats dat we met zijn allen God recht mogen leren kennen. Zijn beloften mogen begrijpen en onder de indruk mogen zijn van zijn kracht. Pas dan zullen we met zijn allen Gods plannen echt begrijpen en grote vrijmoedigheid hebben bij de verkondiging van het evangelie. Wilfried Goossens

www.bez-meb.be


Even voorstellen...

FAMILIE MABIKA Romeo is geboren in Wit-Rusland, maar is vooral opgegroeid in Congo-Brazzaville. Zijn moeder is Wit-Russische en zijn vader Congolees. Zo’n 10 jaar geleden is hij naar Nederland gekomen, waar hij Christine heeft leren kennen. In 2006 zijn ze getrouwd en is hun gezin uitgebreid met Jonathan (7 jaar), Destiny (3 jaar) en Jeremiah (8 maanden). Sinds vorig jaar wonen ze in Deinze, België. In eerste instantie zijn ze verhuisd omdat Romeo een baan had in Gent. Maar al snel bleek dat die baan niets voor hem was. Toen zagen ze de vacature bij de BEZ van een Coördinator voor de BIJBEL-EXPO, onze multimedia tentoonstelling die gebruikt wordt voor evangelisatie. De BEZ heeft hen aanvaardt als werker. In het begin als vrijwiliger maar het verlangen is dat op langere termijn er een volledige ondersteuning gevonden wordt. Dit is dan ook een van hun belangrijkste gebedspunten. Verder is het goed te bidden voor de komende inwerkperiode van Romeo voor het coördineren van de Bijbel-expo. Dit gebeurt samen met de werkgroep Bijbel-expo die sinds kort functioneert. Mocht u aangesproken zijn door dit jonge gezin en hun verlangen om de Heer binnen de BEZ te dienen dan kunt u verdere informatie bij ons krijgen.

JOHAN & INA “Tjonge, Johan terug op de BEZ-schepen. Dan is de cirkel rond”. Dit was een van de reacties op het feit dat Johan Berends opnieuw bij de BEZ de Heer wil dienen op de schepen. Na zijn bekering in 1974 en discipelschapstraining is hij vijf jaar schipper/gemalied bij de BEZ geweest. Daarna is hij samen met Ina als echtpaar 25 jaar werkzaam geweest in de internationale binnenvaart. In maart 2007 werd hun leven door een bijzondere situatie stilgezet. De afgelopen jaren waren voor hen een tijd van herstel op allerlei gebied. Een proces van zoeken werd duidelijk dat Gods weg terug leidde naar de BEZ en de schepen. En zo is de cirkel rond.

BERENDS


WERKGROEP De werkgroep Bijbel-Expo coördineert de gang van zaken rond de Bijbel-Expo. Dit houdt o.a. in: de aanvragen voor de Bijbel-Expo te behandelen en de betrokken gemeente te helpen bij het organiseren en trainen van de gidsen. Verder promoten zij de Bijbel-expo zo mogelijk bij gemeenten. In 2013 gaat de Bijbel-Expo door in: Turnhout, Brakel, Gistel en Genk en er wordt gezocht naar nog enkele kandidaat gemeenten om de Expo te organiseren. De werkgroep zal, zodra de nieuwe werker Romeo is ingewerkt, op de achtergrond blijven meedraaien om hulp, advies en nieuwe ideeën te blijven aandragen wat de Bijbel-Expo betreft.

Willy Tops

Herman Spaargaren

Wilfried Goossens

Kristel De Leenheer

Henk Van Dorp

Het blijft ondertussen een prachtig middel om veel mensen (ook veel schoolklassen) met het Evangelie te bereiken. Even als een voorbeeld: Terwijl het nog 3 maanden duurt voordat de Bijbel-Expo in Brakel doorgaat, zijn er nu reeds meer dan 30 schoolklassen (ruim 670 leerlingen) aangemeld om daar de Expo te bezoeken. Zij zullen de Expo niet verlaten voordat zij duidelijk het Evangelie hebben gehoord! Bid voor de werkgroep, het nieuwe echtpaar dat zich inwerkt... en voor open harten van (jonge) mensen in de plaatsen waar de Expo doorgaat!

De Expo Bible maakt een nieuwe start De Expo Bible (Franstalige Bijbel Expo) is een interactieve tentoonstelling die de bezoeker meeneemt voor een ontdekkingsreis over de invloed van het boek in de geschiedenis van de mensheid. De expositieruimte toont de geschiedenis van de geschreven taal vanaf het spijkerschrift tot de boekdrukkunst met bijbelteksten als rode draad. Videopresentaties van 30 minuten geven meer uitleg over oa. het ontstaan van de Bijbel en het leven van Jezus Christus. Na enkele ‘actieve’ jaren in Wallonië, werd de Expo Bible niet meer gebruikt. In 2013 wordt ze opnieuw in gebruik genomen in Frankrijk. De eerste tentoonstelling is in de Evangelische Gemeente te Gaubert-Châteaudun (Eure-et-Loir) van 28 maart tot 14 april. Daarna gaat de expo naar Patay (Loiret) van 21 tot 31 mei. Als u in de buurt bent, ga dan zeker een kijkje nemen. Alle info staat op www.expobible.net. Als u de Bijbel Expo (Nederlandstalig) in uw gemeente wil hebben, neem contact op met information@b-e-m.org


1000X50, het bouwproject in Libramont In de BEZ hebben sommige gemeenten hun eigen gebouw, anderen huren en weer anderen zijn bezig met verbouwingen. De gemeente in Libramont wil graag laten zien dat ze er zijn en daarom zijn ze bezig met de verbouwing van een gebouw dat ze in 2002 gekocht hebben. In 2009 is er een nieuw gedeelte bijgebouwd en verschillende gemeenteleden zijn druk bezig met de afwerking. Bank: ING Brussel IBAN : BE93 3100 57975 067 BIC: BBRUBEBB M.v.v.: Libramont bouwproject

U kunt ook meehelpen: als 1000 gevers een gift van 50 euro geven kan de gemeente eindelijk haar nieuwe gebouw in gebruik nemen. Op 29 janvier stond het bedrag van giften op 30.623 euro. Het is aan u of u één van de 387 gevers wilt zijn om het eind bedrag te bereiken.

Tot ziens... Deze zomer zal de familie Frost met heel veel spijt België en de gemeente in Libramont verlaten. Het was een moeilijke beslissing, maar nodig voor de gezondheid van Adrian. (Fibromyalgie). Adrian en Naomi kwamen eind jaren 90 naar België en hebben zich na een stage in Virton in Libramont gevestigd in 2002. In 2005 hebben ze de taak als voorganger overgenomen van Stephen en Ruth Trump. Bid voor de gemeente te Libramont, voor verdere groei en voor de gemeenteleden, dat door hun inzet de naam van Heer wordt groot gemaakt. Bid voor de familie Frost en hun terugkeer naar Groot-Brittannië. Bid vooral voor de gezondheid van Adrian en een levensritme die hen past, voor het vinden van werk, een gemeente waarin ze zich met hun gaven kunnen inzetten en voor een goede aanpassing voor Zachary, Oliver, en Joachim. Adrian en Naomi : bedankt voor jullie liefde en jullie inzet in de bediening. We zeggen hier : “tot ziens...”

Lambermontlaan 158 - 1030 Brussel +32 (0)2/241.30.15 - information@b-e-m.org

Voor financiële steun: IBAN: BE93 3100 5797 5067 BIC: BBRUBEBB tnv B.E.Z. - 1030 Brussel (met vermelding van bestemming)

2013-02_NL  

Nieuwsbrief van de Belgische Evangelische Zending - februari-maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you