Page 1

M İM Mİ AMRALRI KL I K B ÖBLÖÜLM ÜÜ MÜ

20 18 /

20 19

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI


MİMARLIK BÖLÜMÜ

20 18 /

20 19

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI


KİTAPÇIK HAKKINDA Bu kitapçık, Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 yılı öğrenci çalışmaları almanağıdır. Giriş bölümünde Beykoz Üniversitesi hakkında kısa bir açıklamanın ardından Dekan ve bölüm başkanının yazıları bulunmaktadır. İkinci bölümde Beykoz Üniversitesinde mimarlık eğitimine ilişkin genel bilgi ve öğrencilerin eğitim süresi içinde aldığı bölüm dersleri belirtilmiştir. Üçüncü bölümde Temel Tasarım, Mimari Anlatım Teknikleri, Mimari Tasarıma Giriş, Yapı Bilgisi ve Malzemesi I, Mimarlıkta Dijital Medya I derslerine dair açıklamalar ve sözü geçen dersler kapsamında seçili öğrenci projelerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde güz ve bahar dönemlerinde düzenlenmiş olan gezi, konferans ve sergi çalışmalarından fotoğraflar paylaşılmıştır. Kitapçık için web adresi: https://issuu.com/beykozedutr

Basım yeri: İstanbul Hazırlayanlar: Tayibe Seyman Güray; Ayşe Dede

Beykoz Üniversitesi - Rektörlük Telefon: 0216 912 22 52 / 444 25 69 Faks: (0216) 413 9520 E-Posta: bilgi@beykoz.edu.tr Aday Öğrenciler: tercih@beykoz.edu.tr WhatsApp: 0530 230 52 46 Beykoz Üniversitesi - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kavacık Lisans Programları Yerleşkesi Muhtar Sokak No: 3 Kavacık - Beykoz / İstanbul

www.beykoz.edu.tr


İÇİNDEKİLER Giriş Beykoz Üniversitesi Hakkında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanından Mimarlık Bölüm Başkanından Beykoz Üniversitesi’nde Mimarlık Eğitimi Genel Bilgi Dersler Öğrenci Çalışmaları Temel Tasarım Mimari Anlatım Teknikleri Mimari Tasarıma Giriş Yapı Bilgisi ve Malzemesi I Mimarlıkta Dijital Medya I Etkinlik Gezi Konferans Sergi

06 06 08 10 12 12 14 16 16 22 28 40 48 52 52 56 60


06

Beykoz Üniversitesi Hakkında Beykoz Üniversitesi’nin Kurucu Vakfı Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’dır. Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı, 18 Temmuz 2007’de lojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, sektörde çalışan insan kaynağının mesleki ve davranışsal gelişimine katkı sağlamak ve sektöre nitelikli insan

GİRİŞ

kaynağı sağlayacak yükseköğretim kurumu kurmak amacıyla bir grup meslek erbabı ve akademisyen tarafından Beykoz’da kurulmuştur.


07

Vakıf kuruluş amacından yola çıkarak 2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nu hayata geçirmiş ve bu Yüksekokul üniversitenin kuruluşuna kadar sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip 3 binden fazla mezun vererek sektörün eğitimli insan kaynağı ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır. Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı meslek yüksekokulunun faaliyetini sürdürürken, yükseköğretimde farklılıkları olan, uluslararası standartlarda örnek bir üniversite kurmak için yaptığı çalışmaları tamamlamış ve 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz Üniversitesi’ni kurmuştur. 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu da tüzel

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

kişiliği sona erdirilerek, Beykoz Üniversitesi’ne bağlanmıştır.


08

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanından Biz, Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde, küresel dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, küresel yarışa hazır mühendis ve mimarlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde hızla değişen dünyanın gereksinimlerine karşılık veren yapı ve içeriğe sahip programlar sunuyoruz. Bu programları güçlü bir eğitsel altyapı ve eğitim ortamında güçlü bir akademik kadro ile yürütüyoruz.


09

Proje odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı eğitim yaklaşımımız ile yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliği vurguluyoruz. Öğrencilerimizi temel bilgiler yanında yabancı dil, iletişim, takım çalışması, araştırma ve sorgulama gibi beceriler ile donatırken, geniş bir dünya perspektifi kazanmalarına ve sorunları bütün yönleri ile kavrayabilmelerine ve yenilikleri izleyebilen, kendisini geliştirebilen, özgüveni olan, sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, etik değerlere saygılı profesyoneller olarak yetişmelerine ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimiz programın bir dönemini işyerinde çalışma ortamında geçirerek iş hayatına bir adım önde başlıyorlar. İsteyen öğrencilerimiz çift anadal yaparak kendi dalı yanında bir dalda daha diploma alabiliyorlar. Ya da yandal yaparak kendi dalındaki diploması yanında uzmanlaşmak istedikleri bir dalda da sertifika alabiliyorlar. Programlarımızı ortak bir

Prof. Dr. Selahattin KURU Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

bakışla ve ortak bir yapıda tasarladık.


10

Mimarlık Bölüm Başkanından Sürekli gelişen teknoloji, doğal çevrenin artan önemi ve ihtiyaçların sürekli değişmesi insanın yaşam biçiminin de sürekli değişmesine yol açıyor. Değişen yaşam biçiminin gerektirdiği yeni yaşam alanları için sürekli çözümler üretilmek durumunda. İşte bunu mimarlar yapıyor. Mimarlar doğrudan insanın yaşam alanını ve çevresini biçimlendiriyor. Bu nedenle en eski mesleklerden biri olan mimarlığın önemi günümüzde de her geçen gün artıyor.


11

Ülkemiz için mimarlık ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizde kente göç ve kentlerin kalabalıklaşması, kentlerimizin kentsel yaşam alanları bakımından fakirliği, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık gibi sorunlar için çözümler üretecek mimarlara ihtiyaç var. Bu dönemde yetişecek mimarların yalnızca mimarlık disiplinin kendisine değil geniş bir perspektife sahip olmaları, doğaya saygılı, sürdürülebilir çözümler üretmeleri gerekiyor. Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde proje odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı eğitim yaklaşımımız ile öğrencilerimizi başarılı bir kariyer için gerekli sağlam bir mimarlık temeli yanında yabancı dil, iletişim ve takım çalışması becerileri ile donatırken, sorunları bütün yönleri ile kavrayabilen, yenilikleri izleyebilen ve kendisini geliştirebilen, etik mimarlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dr. Öğretim Üyesi Tayibe Seyman GÜRAY Mimarlık Bölüm Başkanı

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

değerlere ve sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip


12

Genel Bilgi BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ'NDE MİMARLIK EĞİTİMİ

Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı mezunlarını, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mimarlar olarak yetiştirmeyi hedefler. Beykoz

Üniversitesi

Mimarlık

Lisans

Programı

Avrupa

Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesinde (QF-EHEA) 1. Düzey, Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) 6. Düzeyde tanımlanan akademik ağırlıklı bir lisans programıdır. Program Beykoz Üniversitesi’nin, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin ve Mimarlık Bölümü’nün vizyonu ve misyonu ve Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) yeterlilikleri ve ilgili ulusal (MÜDEK) ve uluslararası (ABET) akreditasyon kuruluşlarının koşullarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.


13

Program Eğitim Hedefleri (PEH), programdan mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerinden birkaç yıl sonra iş ve/veya akademik yaşamlarında ulaşmaları beklenen hedefleri ifade eder. Bu bağlamda, bu program için belirlenmiş olan Program Eğitim Hedefleri aşağıda verilmektedir: 1 Mimarlık alanı ve ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgi ile donanımlı olma 2 Mimarlık uygulamalarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında uygun yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak tasarlayabilme ve geliştirebilme 3 Mimarlık mesleğinin pratiğine hazır olma 4 Rekabetçi küresel iş dünyasının, teknolojinin ve mimarlık alanının sürekli değişen ve gelişen ortamının beklentilerini

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

karşılayan yetkinliklere sahip olma


14

Dersler Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde proje odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı eğitim yaklaşımımız ile öğrencilerimizi başarılı bir kariyer için gerekli sağlam bir mimarlık temeli yanında yabancı dil, iletişim ve takım çalışması becerileri ile donatırken, sorunları bütün yönleri ile kavrayabilen, yenilikleri izleyebilen ve kendisini geliştirebilen, etik değerlere ve sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip mimarlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Beykoz

Üniversitesi

Mühendislik

ve

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık Programı Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Modeli doğrultusunda seçmeli ve zorunlu temel alan dersleri, uzmanlık alanı dersleri, yetkinlik geliştirme dersleri ve işyerinde uygulama eğitiminden oluşur. Öğrenciler dersler yanında, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenlerinin ve profesyonellerinin deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler, eğitimleri sırasında iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar.


15

Beykoz Üniversitesi mimarlık lisans ders programına

Mimari Anlatım Teknikleri Temel Tasarım Mimari Tasarıma Giriş Yapı Bilgisi ve Malzemesi I Mimarlıkta Dijital Medya I Mimari Tasarım I Mimarlık Tarihi I Mimarlıkta Dijital Medya II Yapı Bilgisi ve Malzemesi II Mimari Tasarım II Mimarlık Tarihi II Statik ve Mukavemet Yapı Teknolojileri Mimari Tasarım III Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Binalarda Çevresel Sistemler Yapı Statiği Kentsel Planlama ve Tasarım Mimari Tasarım IV Yapı Uygulama Projesi Yapı Sistemleri Mimari Tasarım V Tarihi Alan ve Yapıların Korunması Yapım Yönetimi ve Ekonomisi Bitirme Projesi (Mimarlık)

Mimarlık Programda ayrıca seçmeli dersler yer alır.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

aşağıdaki dersler yer alır:


ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

16

Temel Tasarım [güz dönemi]

Bu ders öğrencilerin önyargılarını kırıp, taze bir zihin geliştirerek yaratıcılıklarının ve eleştirel düşünebilme becerilerin gelişimini desteklemeyi amaçlar. Dersin kapsamı tüm tasarım disiplinlerinde eğitimin temelini oluşturur.


17

2018-2019 Güz Dönemi Kapsamında

Temel Tasarım Yürütücü/ler: Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Gülden Canol

Şehnaz Cenani Durmazoğlu

Öğrenciler: Hatice Nur Selamet, Yaren Özçınar, Cemile Küçükyılmaz, Yağmur Beyçimen, Ahmet Hakan Çinan, Ezgi Arcan, Tuğsem Babalık, Murathan Durak, İlayda Çetinkaya, Gizem Aytemiz, Rıza Tok, Özge Büşra Bayrak, Melike Bakan, Fatih Emre Takavcı, Nursu Haşimoğlu, Ahmet Furkan Mengir, Ata Can Adan, Şahan Bozkurt, Batuhan Pilge

Bu ders kapsamında tasarımın temel kavram ve prensiplerine girilerek tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere zihinsel ve el becerilerini geliştirecek egzersizler yaptırılmıştır. Stüdyo uygulamalarıyla öğrencilerin görsel değerlerinin odaklanılmıştır.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

geliştirilmesi için 2 ve 3 boyutlu kompozisyon kurgusu ve strüktürü çalışmlarına


18

[Cemile Küçükyılmaz, Yaren Özçınar]

[Hatice Nur Selamet]

[Yağmur Beyçimen, Tuğsem Babalık, Melike Bakan]


Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

19


20

[Hatice Nur Selamet, Ahmet Furkan Mengir, Batuhan Pilge, Melike Bakan]

[Melike Bakan, YaÄ&#x;mur Beyçimen]


21


22

Mimari Anlatım Teknikleri [güz dönemi] Bu ders öğrencileri, tasarım süreçlerinde kullanmak üzere, çeşitli gösterim araçlarını kullanma becerisiyle donatmayı amaçlar.


23

2018-2019 Güz Dönemi Kapsamında

Mimari Anlatım Teknikleri Yürütücü/ler: Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray Öğr. Üyesi

Gülden Canol

Öğrenciler: Hatice Nur Selamet, Yaren Özçınar, Cemile Küçükyılmaz, Yağmur Beyçimen, Ahmet Hakan Çinan, Ezgi Arcan, Tuğsem Babalık, Murathan Durak, İlayda Çetinkaya, Gizem Aytemiz, Rıza Tok, Özge Büşra Bayrak, Melike Bakan, Fatih Emre Takavcı, Nursu Haşimoğlu, Ahmet Furkan Mengir, Ata Can Adan, Şahan Bozkurt, Batuhan Pilge

Bu ders kapsamında farklı sunum teknikleri, ortografik ve serbest el çizimi konularında çalışmalar; doğal ve yapay çevreyi algılama ve sunma teknikleri üzerine çalışmalar; parça/bütün, figür/zemin, form/kütle ilişkilerinin analizi; mimari formların tarihsel ve uygulamaları yapılmıştır.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

çağdaş örnekleri üzerinden analitik çizim ve görselleştirme teknikleri incelenerek stüdyo


24

çizgi [Hatice Nur Selamet, Şahan Bozkurt]

şekil-örüntü [Şahan Bozkurt]

yazı [Cemile Küçükyılmaz, İlayda Çetinkaya]

biber - plan, kesit & görünüş [Ezgi Arcan]


25

plan, kesit & görünüş [Hatice Nur Selamet]

plan, kesit & görünüş [Şahan Bozkurt]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

ortografik projeksiyon [Batuhan Pilge]


26

plan, kesit & görünüş [Ezgi Arcan]

plan, kesit & görünüş [Rıza Tok]


27

izometrik perspektif [Ezgi Arcan, Hatice Nur Selamet, İlayda Çetinkaya]

perspektif [Ata Can Adan]

konik perspektif [Yağmur Beyçimen]

perspektif [Ahmet Furkan Mengir]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

perspektif [Melike Bakan]


28

Mimari Tasarıma Giriş [bahar dönemi]

Bu ders öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek onları mimari tasarıma alıştırmayı amaçlar. Temel tasarım ilkelerini mimari tasarımla ilişkilendirmeleri yönünde teşvik ederken, aynı zamanda farklı tasarım ve temsiliyet araçları ve yaklaşımlarıyla tanıştırır.


29

2018-2019 Bahar Dönemi Kapsamında

Mimari Tasarıma Giriş Yürütücü/ler: Öğr. Üyesi

Gülden Canol

Öğrenciler: Hatice Nur Selamet, Yaren Özçınar, Cemile Küçükyılmaz, Yağmur Beyçimen, Ahmet Hakan Çinan, Ezgi Arcan, Tuğsem Babalık, Murathan Durak, İlayda Çetinkaya, Gizem Aytemiz, Rıza Tok, Özge Büşra Bayrak, Melike Bakan, Fatih Emre Takavcı, Nursu Haşimoğlu, Ahmet Furkan Mengir, Ata Can Adan, Şahan Bozkurt, Batuhan Pilge

Katkıda Bulunan/lar: Tayibe Seyman Güray

Mimari mekân, form, kavram, tasarım ve çevre ilişkileri üzerinde durularak mimari proje

Ön proje olarak "ağaç ev" projesi ile öğrencilerin kendi yazdıkları senaryolar doğrultusunda tasarım kavramlarını belirlemeleri, ihtiyaçları programını oluşturmaları ve tasarımlarını geliştirerek sunmaları sağlanmıştır. "İki katlı konut" başlığıyla dönem projesi kapsamında verilmiş bir mimari probleme cevaben tasarım süreci aşamalarını deneyimleyerek çözüm üretmeleri beklenmiştir.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

sürecinin öğrenci ile beraber yürütülmüştür.


30

Atatürk's Bird Home [Batuhan Pilge]

Ağaç Evin Modernizmle Buluşması [Melike Bakan]


31

Ağaç Ev [İlayda Çetinkaya]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

Yoga Wood [Fatih Emre Takavcı]


32

Desert Crystal [Rıza Tok]

High Tree [Şahan Bozkurt]


33

Petrichor [Yaren Özçınar]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

Neşeli Çocuklar [Yağmur Beyçimen]


34

arazi maketleri

The Carpenters [Ahmet Furkan Mengir]


Adan House [Ata Can Adan] Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

35


36

Şekil 03.02 Nightblue House [Fatih Emre Takavcı]


Designer House [Hatice Nur Selamet] Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

37


38

Denthome [Ĺžahan Bozkurt]


Querencia [Yaren Özçınar] Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

39


40

Yapı Bilgisi ve Malzemesi I [bahar dönemi]

Bu ders öğrencileri yapı endüstrisinde geçerli olan yapı malzemeleri, yapım sistemleri ve teknikleriyle tanıştırmaktır. Binaya etkileyen yükleri açıklayarak bu yüklere karşın taşıyıcı sistem seçimlerini, yığma ve betonarme iskelet yapım sisteminin tasarım prensiplerini ve dayanımlarını yapı malzemelerinin yapı elemanı tasarımında yerini ve özelliklerini öğreterek ilgili teknik çizimleri yapabilme ve mimari dili kullanabilme becerisini edindirmeyi amaçlar.


41

2018-2019 Bahar Dönemi Kapsamında

Yapı Bilgisi ve Malzemesi I Yürütücü/ler: Dr. Öğr. Üyesi Tayibe Seyman Güray

Öğrenciler: Hatice Nur Selamet, Yaren Özçınar, Cemile Küçükyılmaz, Yağmur Beyçimen, Ahmet Hakan Çinan, Ezgi Arcan, Tuğsem Babalık, Murathan Durak, İlayda Çetinkaya, Gizem Aytemiz, Rıza Tok, Özge Büşra Bayrak, Melike Bakan, Fatih Emre Takavcı, Nursu Haşimoğlu, Ahmet Furkan Mengir, Ata Can Adan, Şahan Bozkurt, Batuhan Pilge

Katkıda Bulunan/lar: Ayşe Dede

Bina ve yapıma ilişkin temel kavramlar ve tanımlar; yapı ve bina kavramları, binayı etkileyen yükler, strüktür(taşıyıcı sistem), yapım sitemleri-yığma ve iskelet, betonarme etüdleri, ve yapı elemanları- temeller, döşemeler, merdivenler, duvarlar konu ablatımları ve ilgili uygulamalarla öğrencilere aktarılmıştır. Maket yapımı ve uygulama teknik çizimleri aracılığıyla öğrencilerin yapı elemanlarını öğrenmeleri ve mimari anlatım dilini kullanabilmeleri sağlanmıştır.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

iskelet sistemi gerekleri, tuğla, doğal taş, betonarme ve bağlayıcı yapı malzemeleri, zemin


42

Yığma Yapı -Kesit [Gizem Aytemiz]

Yığma Yapı -Plan [İlayda Çetinkaya]

Yığma Yapı -Maket [Rıza Tok, Ahmet Furkan Mengir, Melike Bakan, Batuhan Pilge, Özge Büşra Bayrak]


43

Betonarme Yapı -Plan & Kesit [Rıza Tok]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

Betonarme Yapı Maket [Ahmet Furkan Mengir]


44

Radye Temel -Plan & Kesit [Ahmet Furkan Mengir]

Radye Temel Drenaj -Detay [Hatice Nur Selamet]


45

Betonarme Yapı -Maket

[Hatice Nur Selamet, Şahan Bozkurt, Murathan Durak, Melike Bakan, Ahmet Furkan Mengir, Fatih Emre Takavcı ]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

Nervürlü & Plak Döşeme -Plan & Kesit [Cemile Küçükyılmaz]


46

Merdiven -Plan & Kesit รถlรงek: 1/50 [ลžahan Bozkurt]

Merdiven -Plan & Kesit รถlรงek: 1/100 [Ezgi Arcan]


Duvarlar konusu -Plan & Kesit ölçek: 1/50 [Murathan Durak]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

47


48

Mimarlıkta Dijital Medya I [bahar dönemi]

Bu ders öğrencilerin, bilgisayarı bir çizim ve sunum aracı olarak kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.


49

2018-2019 Bahar Dönemi Kapsamında

Mimarlıkta Dijital Medya I Yürütücü/ler: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kayapa Öğr. Üyesi

Gülden Canol

Öğrenciler: Hatice Nur Selamet, Yaren Özçınar, Cemile Küçükyılmaz, Yağmur Beyçimen, Ahmet Hakan Çinan, Ezgi Arcan, Tuğsem Babalık, Murathan Durak, İlayda Çetinkaya, Gizem Aytemiz, Rıza Tok, Özge Büşra Bayrak, Melike Bakan, Fatih Emre Takavcı, Nursu Haşimoğlu, Ahmet Furkan Mengir, Ata Can Adan, Şahan Bozkurt, Batuhan Pilge

Bahar dönemi Mimarlıkta Dijital Medya I dersinde, öğrenciler Adobe Photoshop, Autodesk Autocad, Sketchup programları ile öncelikli olarak tanıştırılmıştır.

derslerde ilgili programları kullanarak çeşitli uygulamalar yapmışlardır.

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

Bilgisayar laboratuvarlarında öğretim üyeleri eşliğinde on dört hafta boyunca dört saatlik


Mimarlık Bölümü

50 Beykoz Üniversitesi 6,00

A A' KESİTİ

210

0,00

A

180

180

A

210

160

180

400

180

300

Plan

240

160

360

0,00

-0,20

210

180

210

Fatih Emre Takavcı Mimarlıkta Dijital Medya

200

300

200

Ölçek 1/50

1804030015 Dr. Öğretim Görevlisi Nihal Kayapa

[Fatih Emre Takavcı]

[Ahmet Furkan Mengir]

[Melike Bakan]

[Özge Büşra Bayrak]


51

[Ata Can Adan]

[Yaren Özçınar]

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

[Ata Can Adan]


52

Gezi Mimarlık Bölümü öğrencileri için güz döneminde modern mimarinin ülkemizdeki önde gelen örneği olan Sancaklar Camii’ne

ETKİNLİK

mimarlık gezisi düzenlendi. Bahar döneminde Pilevneli Sanat Galeri’sine düzenlenen gezide öğrenciler reprodüksiyonu yapılan fabrika yapısını incelediler. Aynı yapı adasında yer alan Quasar ve Torun Center yüksek yapılarını da yerinde gözlemleyip tartışma imkanı buldular.


53

Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından güz döneminde gezilen Sancaklar Camii İngiltere’de verilen 2018 RIBA (Royal Institute of Architects) ve dünya çapında başka birçok ödüle sahiptir. Yalın mimari çizgisi, yerin üstünde görünür bir kütlesi olmaması, ışığın ve maddenin en saf biçimde ortaya konması, kültürel unsurlardan arınmış olması ve yapıya tevazuun hakim olması ile Büyükçekmece'de yer alan Mimar Emre Arolat tasarımı bir yapıdır. Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından bahar döneminde gezilen eski likör fabrikasının aslına uygun reprodüksiyonu Mimar Emre Arolat tarafından yapılmıştır. Mimarın Quasar ve Torun Center projeleri ile aynı yapı adasında yer almaktadır. Yaklaşık 4.000 m2 kapalı alana sahip olup Likör Fabrikası yapısı geçici bir süre için Pilevneli Sanat Galerisi

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

olarak hizmet etmektedir.


54


Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

55


56

Konferans 2018-2019 güz döneminde Avustralya UNSW Üniversitesi'nden Mimar Aysu Kuru tarafından Sürdürülebilir Mimarlığa dair konferans verildi. Bahar döneminde Minimalist mimarinin temsilcilerinden Mimar Noyan Vural tarafından mimarlık eğitimine ve projelerine dair konferans verildi.


57

Mimarlık Bölümü güz döneminde Avustralya UNSW Üniversitesi'nden Aysu Kuru mimarlıkta sürdürülebilirliğin önemini ve sürdürülebilir mimarlık çözümlerini anlattı. Özellikle doğadaki çözümlerden esinlenme anlamına gelen 'Biomimicry' örnekleri üzerinde durdu. Mimarlık Bölümü bahar döneminde Mimar Noyan Vural konferansında mimari tasarım derslerinde geliştirdiği bir tasarım fikrinin ödüllü bir projeye nasıl evrildiğini

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

örnekleriyle anlattı.


58


Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

59


60

Sergi 2018-2019 güz ve bahar dönemlerinde Temel Tasarım, Mimari Anlatım Teknikleri, Mimari Tasarıma Giriş, Yapı Bilgisi ve Malzemesi I, Mimarlıkta Dijital Medya I derlerine dair öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar sergilendi.


61

Mimarlık Bölümü güz döneminde Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin temel tasarım dersinde yapmış oldukları tasarım çalışmaları sergilendi. Mimarlık Bölümü bahar döneminde Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi düzenlendi. Sergide mimarlık öğrencileri ve öğretim üyeleri ziyaretçilere çalışmalara

Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

ilişkin bilgi verdi.


62


Beykoz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018-2019

63


www.beykoz.edu.tr


www.beykoz.edu.tr

Profile for Beykoz Üniversitesi

Mimarlık Bölümü - Öğrenci Çalışmaları 2018/2019  

Bu kitapçık, Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 yılı öğrenci çalışmaları almanağıdır. Giriş b...

Mimarlık Bölümü - Öğrenci Çalışmaları 2018/2019  

Bu kitapçık, Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 yılı öğrenci çalışmaları almanağıdır. Giriş b...

Advertisement