1833 På prao - Arkeologen

Page 1

PÅ PRAO Arkeologen

Anna Hansson • Gustaf Lord

I samma serie:

På prao – Bageriet (2017)

På prao – Frisören (2017)

På prao – Ridskolan (2018)

På prao – Biblioteket (2018)

På prao – Veterinären (2019)

På prao – Fotbollsproffset (2019)

På prao – Bonden (2019)

På prao – Youtubern (2019)

På prao – Sågverket (2020)

På prao – Illustratören (2020)

På prao – Snickaren (2020)

På prao – Förskolan (2020)

På prao – Lastbilen (2021)

På prao – Hovslagaren (2021)

På prao – Journalisten (2022)

På prao – Djurvårdaren (2022)

På prao – Sotaren (2022)

På prao – Bokbussen (2022)

På prao – Sopbilen (2023)

På prao – Arkeologen

Beta Pedagog AB

Skutevägen 1, 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se tel. 0340-355 05

© Text: Anna Hansson, 2023

© Bild: Gustaf Lord, 2023

Författare: Anna Hansson

Illustratör: Gustaf Lord

Redaktör: Erika Bengtsson

Läsbarhetsindex (lix): 19

Art. nr beta-1833

ISBN 978-91-89697-09-6

Första upplagan, första tryckningen

Dardedze Holografija, Lettland, 2023

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Svanenmärkt trycksak, 3041 0971

Anna Hansson • Gustaf Lord

PÅ PRAO Arkeologen

Det här är klass 2C. De ska ha prao.

Liam ska vara med vid en arkeologisk utgrävning.

Välkommen!

säger Karin när Liam kommer på morgonen.

Karin har varselkläder och handskar

på sig. Hon har ett par extra handskar till Liam, och en reflexväst.

Karin presenterar Liam för de andra arkeologerna, Andreas och Ella.

– Här har vi hittat rester från en gammal boplats, berättar Karin. Man bodde här för länge sen, på jägarstenåldern.

8

Spåren efter boplatsen fanns

en halv meter ner i jorden, fortsätter

hon. Det mesta av jorden grävdes bort med en grävmaskin. Grävmaskinen

skrapade bort lite jord i taget. Bara några centimeter.

9

När det dök upp fynd markerade vi dem med gula pinnar, säger Karin. Och Ella märkte ut allt på en karta.

10

Karin pekar på några redskap på marken.

– Sen använde vi hackor, skärslevar och

spadar för att gräva bort jorden runt

fynden, säger hon.

11
12

– Här finns rester av kol, säger Karin. Det betyder att det har varit en eldstad i hyddan. I dag ska vi se om vi hittar några fynd som berättar vad de som bodde här åt.

13
Böcker i serien

Duhittarmångaflerböckerochbokserierpåbetapedagog.se. Därkanduocksåprovläsaochbläddraiböckerna.

Klass 2C ska ha prao. Liam ska vara med vid en arkeologisk utgrävning. Läs om allt spännande han får göra! Kanske lär du dig

några nya ord?

På prao – Arkeologen ingår i en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Förutom att ge en positiv läsupplevelse kan boken hjälpa till att öka ordförståelsen.

Anna Hansson är utbildad lärare och skriver böcker som hon själv hade velat läsa som barn. Spännande, fantasifulla och roliga.

Gustaf Lord är illustratör, serietecknare och animatör. Hans bilder är fartfyllda, färgstarka och fullpackade med detaljer och humor.

9

Art. nr beta-1833

789189
697096

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.