Stichting RoFa Jaarverslag 2017

Page 1

Jaarverslag 2017


3


3

Stichting RoFa Foundation Jaarverslag 2017

Bergschenhoek, 19 april 2018


4


Inhoudsopgave

5

1. Voorwoord

6

2. Adresgegevens en bestuur

7

3. Doelstelling

7

4. Jaarverslag 2017

8

5. Vooruitblik 2018

11

6. Jaarrekening

12


1. Voorwoord De Stichting RoFa Foundation is op 4 augustus 2011 opgericht door de families H. en G. Rook. De familie bezit het familiebedrijf Bergschenhoek Groep B.V. gevestigd in Bergschenhoek met meerdere vestigingen in Nederland en buitenland, onder andere in Polen en Bulgarije. In dit jaarverslag presenteren wij de door stichting RoFa Foundation bereikte doelen en verantwoorden wij onze financiĂŤle uitgaven. Bestuur stichting Rofa Foundation,

Corine Rook (Voorzitter)

Arianne Pronk-Rook (Penningmeester)

Onno Rook (Secretaris)

Bergschenhoek, 19 april 2018

6


2. Adresgegevens en bestuur Stichting RoFa Foundation Postbus 45 2650 AA Berkel en Rodenrijs Opgericht: 4 augustus 2011 KvK Haaglanden nr. 53303482

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood – alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te bereiken door onder meer:

bestuur@rofafoundation.nl www.rofafoundation.nl

●● Het beheren van haar vermogen. ●● Het verrichten van schenkingen aan ander het algemeen nut beogende instellingen die meer van de doelen van de stichting nastreven. ●● Het doen van uitkeringen, waaronder financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen, subsidies, studiebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen. ●● Het verstrekken van ondersteuning in natura, waaronder begrepen het verschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Rekeningnr.: NL22FVLB0225047284 t.n.v. Stichting RoFa Foundation te Bergschenhoek

8

7

3. Doelstelling

Stichting RoFa Foundation is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Bestuur Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Secretariaat:

Missie Mevr. C.P . Rook Mevr. A. Pronk-Rook Dhr. O. Rook Mevr. L. A. M. Advocaat

Jongeren/kinderen zijn de toekomst! De stichting RoFa Foundation wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren/kinderen, zodat er een mooie toekomst voor hen is weggelegd.

Visie De visie van de Stichting RoFa Foundation ondersteunt de gedachte om jongeren, al dan niet door het ondersteunen van projecten, waar ook ter wereld een stabiele toekomst te bieden door in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Binnen deze visie staan onderwijs en studie centraal, door kennis kun je bouwen aan een stabiele en betere toekomst. Daarnaast richt de stichting zich ook op het welzijn en de ontwikkeling van minderjarige kinderen Focus De Stichting RoFa Foundation heeft de volgende focusgebieden vastgesteld voor haar steun: ●● Drinkwater projecten; ●● Educatieve projecten; ●● Projecten in het kader van ondernemerschap en leiderschap; ●● Projecten gelieerd aan de business van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrijven (familiebedrijf waarvan de Stichting RoFa Foundation deel uit maakt). Waarbij de focus ligt op projecten in de nabije omgeving van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrijven. ●● In Nederland richt het RoFa Foundation zich met haar steun op het Nationaal Fonds Kinderhulp.


4. Jaarverslag 2017 Geef een kans, Bergschenhoek

Kids Festival, Bosnie De stichting RoFa Foundation heeft Kids Festival Bosnië een warm hart toegedragen met een financiële bijdrage. Stichting Out of Area organiseert al vanaf 2001 festivals voor kinderen in voormalig Joegoslavië. Het Futurea Festival bezocht 4 steden in Bosnië om kinderen te vermaken met workshops, dans, muziek en een grote show.

een paar konijnen om mee te fokken. De leerlingen kunnen de konijnen verkopen en waardoor ze hun educatie kunnen betalen. Aangezien niet ieder kind in Ghana kans krijgt op educatie is dit een mooie kans voor hen. De stichting RoFa Foundation heeft leerlingen van het Wolfert Lyceum gesponsord om deel te kunnen nemen aan dit project.

De stichting RoFa Foundation steunt de stichting Geef een Kans Lansingerland. Vergelijkbaar met de Voedselbank, maar dan in de vorm van het verstrekken van kleding en muziekinstrumenten.

Jodocus Jeugdfestival, Bergschenhoek De stichting RoFa Foundation sponsorde in 2017 wederom het jaarlijkse Jodocus Jeugdfestival. Het Jodocus Jeugdfestival is een driedaags zomerfestival voor kinderen uit Bergschenhoek in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ieder jaar maken ze een feest in de een-na-laatste week van de zomervakantie. Drie dagen lang worden de kinderen begeleid door vrijwilligers in spelletjes, uitstapjes, sport, knutselen en entertainment

8

Wielewaal logeerweekenden, Nederland

Wolfert Rabbit for school, Bergschenhoek-Ghana Het Wolfert Lyceum heeft een stuk land gekocht in Ghana. Dit stuk land wordt op dit moment verbouwd tot een konijnenboerderij. Geselecteerde leerlingen, die niet de kans hebben op een vervolgopleiding, krijgen

De stichting RoFa Foundation heeft de Stichting Wielewaal financieel ondersteund waardoor vele kinderen met een ernstige beperking uit Bergschenhoek hebben genoten van de logeerweekenden en kinderthemaweken van Stichting Wielewaal. De logeerweekenden vinden maandelijks plaats in Barendrecht. Kinderen zijn van vrijdagmiddag tot zondagavond aanwezig en met elkaar doen zijn allerlei leuke dingen. Voor de kinderen betekenen de


logeerweekenden een leuke tijd met leeftijdsgenoten en een stapje richting zelfstandigheid. Voor de rest van het gezin is het een broodnodige adempauze van de intensieve zorg. Een prettige en belangrijke ‘break’ voor iedereen, waarna het gezin weer vol frisse energie verder kan.

voor iedereen een feest! Het is heerlijk om er met het hele gezin even tussenuit te gaan. Maar met een zoon of dochter met een beperking is het vinden van een leuke vakantiebestemming niet eenvoudig. Speciaal voor deze gezinnen zijn er Wigwamvakanties op verschillende plaatsen in Nederland en Frankrijk. De wigwamhuisjes zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien.

voor Abraham Keita, maar ook schoolkosten voor zijn 6 broertjes en zusjes en ‘ The giving hope to children Foundation’, dat is opgericht door Keita zelf.

9

Che Amigo, Colombia Kidsright, Nederland Wigwam vakanties, Nederland Wederom heeft de stichting RoFa foundation financiële steungeboden aan Wigwamvakanties, voor de zomervakantie 2017. Wigwamvakanties,

In 2016 heeft de stichting RoFa Foundation zich verbonden aan Kidsright Nederland en Abraham Keita uit Liberia, winnaar Internationale kindervredeprijs 2015, gesteund met een zorg- en studiefonds. In 2017 steunde RoFa opnieuw. Niet alleen het studiefonds

Che Amigo is een leiderschapsprogramma voor kwetsbare jongeren in Medellín, Colombia. Jongeren zetten zelf projecten op en ontwikkelen daardoor hun eigen wijk. Door het duurzame “train de trainer principe” worden essentiële kennis en vaardigheden overgedragen om ‘de leider in zichzelf te ontdekken’: te zien dat zij zélf hun arme wijk vooruit kunnen helpen.


Het programma leert de jongeren vaardigheden die anders buiten hun bereik blijven en die hen mogelijkheden bieden om vooruit te komen. De stichting RoFa Foundation heeft met een bijdrage de Nederlandse vrijwilligers geholpen.

op in armoede en voelen zich buitengesloten. Kinderhulp is er voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. Sinds 2017 biedt de stichting RoFa Foundation structureel hulp. In 2017 specifiek aan de Zomerpret campagne met als doel ook kinderen in armoede een mooie zomervakantie te bieden.

Huis van Renkum, Renkum

Actie Pepernoot (Kinderhulp), Nederland

Kinderhulp, Nederland Ieder kind moet erbij kunnen horen vindt Nationaal Fonds Kinderhulp. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien

De stichting RoFa Foundation heeft na deelname aan Actie Pepernoot in 2016 ook in 2017 deze actie ondersteund. Financieel en door uitvoering van vrijwilligerstaken. Kinderen genoten van een feestelijke ochtend. Een bioscoopbezoek, waarbij een hapje en een drankje natuurlijk niet mochten ontbreken. Daarnaast ontmoetten ze de Sint en de Pieten, die er een extra feestje van maakten. Uiteraard gingen de kinderen niet met lege handen naar huis, er lag voor ieder van hen een leuke goodiebag klaar.

De stichting RoFa Foundation heeft in december Het Huis van Renkum ondersteund met een mooi Sinterklaasfeest voor kansarme kinderen. Voor alle kinderen was er een cadeautje en wat lekker te eten en te drinken. De kinderen hebben genoten.

10


Vooruitblik 2018 Ook in 2018 worden de activiteiten van de stichting RoFa Foundation voortgezet. Een aantal langlopende projecten worden gecontinueerd, nieuwe projecten gehonoreerd.

11

De steun aan Che Amigo loopt door in 2018. Nationaal Fonds Kinderhulp kan wederom op steun rekenen, daar er een meerjarenovereenkomst van 5 jaar is getekend in 2017. De invulling wordt in overleg tussen Kinderhulp en stichting RoFa bepaald. Kidsright kan ook in 2018 weer rekenen op de steun van de stichting RoFa Foundation. Nu Keita in de VS een studiebeurs heeft gekregen, richt stichting RoFa zich in 2018 met haar steun op Baruani Ndume. Baruani is opgegroeid in een vluchtelingenkamp in Tanzania, nadat hij als enige van zijn familie heeft kunnen ontsnappen uit Congo. Baruani leerde als 9 jarige jongen over kinderrechten en heeft de afgelopen 17 jaar dat hij in het kamp verbleef, duizenden kinderen geholpen via voorlichting over kinderrechten en het belang van onderwijs. In 2009 won Baruani de Kindervredeprijs voor zijn tomeloze inzet. Baruani wil zijn kennis verbreden en zich verder ontwikkelen en gaan studeren in Kaapstad. De stichting RoFa Foundation gaat Baruani daarbij steunen. Nieuw in 2018 is steun aan Stichting Het Vergeten Kind. Naast de deelname aan De Week Van Het Vergeten Kind 2018 zal stichting RoFa ook structurele steun gaan bieden. In 2018 hebben een aantal lopers van de Bergschenhoek-bedrijven deelgenomen aan de LeoAmmerlaanloop. Hiermee steunen we Jong Perspectief, een organisatie die door middel van een maatjessysteem jongeren perspectief op de toekomst biedt.


Jaarrekening 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 na resultaatbestemming

31-12-2017

31-12-2016

2

70

163.760

157.022

163.762

157.092

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen

1

Overlopende activa Liquide middelen

2

31-12-2017

PASSIVA

Eigen vermogen

3

31-12-2016 €

163.762

157.092

163.762

157.092

12


TOELICHTING OP DE BALANS BALANS PER 31 DECEMBER 2017 na resultaatbestemming ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

2 2

70 70

24.565 139.195

18.004 139.019

163.760

157.023

163.762

157.093

Vlottende activa 1. Vorderingen Overlopende activa Rente

13

2. Liquide middelen Van Lanschot rekening courant Van Lanschot spaar & depositorekening

PASSIVA

31-12-2017 €

31-12-2016 €

3. Eigen vermogen Stand per 1 januari Saldo baten en lasten

157.092 6.670

148.970 8.122

Stand per 31 december

163.762

157.092


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Saldo 2017 €

BATEN Baten uit eigen fondsverwerving Overige baten

Saldo 2016 €

4 5

45.031 108 45.139

54.851 477 55.328

6 7

38.470 -

47.206 -

38.470

47.206

LASTEN Besteed aan de doelstellingen Beheer en administratie

14 Saldo van baten en lasten

6.669

8.122


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 4. Baten uit eigen fondsverwerving Schenking afscheid G. Rook Schenking Bergschenhoek Groep BV Schenking Mierlotwo BV Schenking diversen 5. Overige baten Ontvangen rente

15

6. Besteed aan de doelstellingen Kidsrights Actie Pepernoot/stichting Kinderhulp Wigwam vakanties Kledingbank Langsingerland (stichting GEK) Nationaal Fonds Kinderhulp Stichting Che Amigo Stichting Wielewaal Kids festival Bosnie Jodocus Jeugdfestival Ammerlaanloop Wolfert Ghana Rabbit Kenia Drinkwaterproject Passercollege Studie Tsvetselina Villa Pardoes Ontdekhoek Robert Kalkman Foundation Stichting Arosa/Kerstdiner Rotterdam 7. Beheer en administratie Bankkosten

SALDO 2017

SALDO 2016

45.000 31

9.704 15.000 30.000 147

45.031

54.851

108

477

108

477

6.000 2.500 1.500 300 22.500 3.400 1.500 250 250 170 100 -

6.000 4.042 1.500 350 25.000 3.039 2.275 1.500 1.500 1.500 500

38.470

47.206

-

-

â‚Ź

â‚Ź

16


17

Stichting RoFa Foundation Postbus 45, 2650 AA Berkel en Rodenrijs T: (010) 524 26 00 secretariaat@rofafoundation.nl www.rofafoundation.nl

Š Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bergschenhoek Groep B.V., mei 2018.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.