__MAIN_TEXT__

Page 82

R ES TILL D R Ö M MAR N AS L A N D Där ligger man gärna kvar lite längre. Den rofyllda stämningen i sovrummet i en MORELO PALACE bjuder in till drömmarna. Kanske drömmer Ni om Ert nästa resmål? Madrasserna i fler-zoners kallskum eller EvoPore-madrasserna med Watergel-överdel (tillval) ser till att Ni sover som i sjunde himlen

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm