__MAIN_TEXT__

Page 26

M E R PLATS F Ö R SKÖNA DR Ö MMA R Att sova i en HOME är mer än att bara tillbringa natten någonstans. Här erbjuds en drömfylld avslappning i någon av de tre sängvarianterna med underfjädring, flerzons kallskumsmadrasser och justerbara huvuddelar. När natten faller på och stjärnhimlen lyser in genom takfönstret kan Ni tänka igenom dagen som gått och glädjas åt den som kommer … det är skönt att drömma i en HOME. Vad väntar Ni på?

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm