__MAIN_TEXT__

Page 159

4

4 VATTENBUREN CENTRALVÄRME

I hela bodelen ser talrika element genom sitt

Tack vare den högeffektiva centralvärmen är det inga

effektiva värmeutnyttjande till att Ni kan njuta

problem att ta en avslappnande dusch i en MORELO

av MORELO's berömda inneklimat.

även under den kallaste vinter.

  Perfekt cirkulation

  5,8 kW värmeeffekt vid gasdrift

  Handdukstork (modellberoende)

  3 kW värmeeffekt vid eldrift

  Separat temperaturreglering av garage och sovrum

  Integrerad varmvattenberedare

TEKNIK

3 BODELS-ELEMENT

MORELO TEKNIK  158 | 159

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm