__MAIN_TEXT__

Page 158

TE K N I K E N I D E TA LJ - VÄRME/ FÖRSÖR JNING

1

3 2

1 VÄRMEELEMENT INNANFÖR VINDRUTAN

2 UPPVÄRMT DUBBELGOLV

Radiatorerna fram vid vindrutan reducerar

Tack vare den perfekta isoleringen och de optimalt

kyla och imma på vindrutan förhindras

placerade elementen är tankar och ledningar

effektivt.

frostskyddat inbyggda.

  Fungerar som en isolergardin

  Frostskyddade tankar

  Optimerat inneklimat

  Förhindrar kondensfukt

  Fri sikt på vägen

  Jämn värmefördelning i fordonet

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm