__MAIN_TEXT__

Page 157

H I GH L I GHTS / TILLVAL

FAST GASTANK Ett sätt att bli ännu mer självständig: beroende på fordonstyp kan en tank med upp till 150 liter monteras (mostvarar cirka 55 kg gasol).

SYMBIOSEN MELLAN FUNKTION OCH DESIGN En excellent husbil är så mycket mer än bara summan av detaljerna. Vi beaktar detta samspel mer än någon själva kors och tvärs genom Europa. Dels för att testa dem, men naturligtvis också för nöjes skull!   Så långa modellcykler som möjligt

  Noggrant utvalda underleverantörer

  Praktiskt duglig lastförmåga för varje konfiguration

  Lång praktisk och teoretisk erfarenhet

  Robust konstruktion

  Kontinuerlig vidareutveckling

MORELO TEKNIK  156 | 157

TEKNIK

annan husbilstillverkare. Vi bygger nämligen inte bara husbilar av övertygelse, vi kör dem också gärna

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm