__MAIN_TEXT__

Page 152

TEKNIK

ELCENTRAL Den VDE-provade elcentralen sörjer för avbrottsfri strömförsörjning. Alla försörjnings-, mät- och säkringspunkter sitter samlade på ett översiktligt sätt.

BATTERIVAKT Denna brytare ökar avsevärt batteriernas livslängd genom att i tid avskilja batterierna från systemet innan underspänning orsakar irreparabel djupurladdning.

KONTROLLPANEL

BENSIN-ELVERK

Via kontrollpanelen med touch-screen får Ni veta

TEC 29 bensin-elverket från Dometic har en effekt

allt Ni behöver om Er MORELOs tillstånd.

om 2,6kW och levererar 230V växelström när Ni står utan landström. (tillval)

  Enkelt handhavande

  Kompakt och lätt konstruktion

  Central styrning

  Effektiv och tyst under gång

  Rostfri ram

  Stabil spänning för känsliga apparater

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm