__MAIN_TEXT__

Page 131

H I GH L I GHTS / TILLVAL

PREMIUM-SÄNKNING

Tack vare att undersidan är klädd med stabil

Djupare är bättre - åtminstone när det kommer

glasfiber behöver Ni inte ha bekymmer med

till det sänkta garaget. På så vis blir både i- och

fukt eller korrosion.

urlastning enklare.

  100 % vattentät

  Tillförlitlig konstruktion

  Mellanväggar av ABS-plats

  Upp till 380mm sänkning

  Optimal isolering med XPS-skum

  Låg lasttröskel

TEKNIK

PREMIUM-UNDERSIDA

MORELO TEKNIK  130 | 131

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm