Page 1


Utskrift av Årstad herredstyres forhandlingsprotokoll 18.januar 1913.  

Arkivet etter Finansrådmannen (BBA-0155).

Utskrift av Årstad herredstyres forhandlingsprotokoll 18.januar 1913.  

Arkivet etter Finansrådmannen (BBA-0155).